Powiat Sępoleński

Treść Główna

"Aktywny senior to bezpieczny senior" - spotkanie informacyjne

Dnia 21 listopada w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim odbyło się spotkanie z seniorami pn. „Aktywny senior to bezpieczny senior.” Organizatorami spotkania dla seniorów z terenu powiatu sępoleńskiego i części sąsiedniego tucholskiego była Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy. Spotkanie swoim patronatem objął Wojewoda Kujawsko – Pomorski – Mikołaj Bogdanowicz. Celem spotkania było promowanie aktywności społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem osób najbliższych, w reagowaniu na zagrożenia bezpieczeństwa osób starszych. 
Poprzez działania informacyjno – edukacyjne dotyczące „bezpieczeństwa osób starszych” policja realizuje działania prewencyjne. Jednym z działań o których informowano podczas spotkania była akcja „Koperta życia”, w którą aktywnie (przygotowano film informacyjny) włączyły się seniorki z Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Panią Grażyną Milachowską na czele. 
Akcja „Koperta życia” skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr PESEL. Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne.
Spotkanie miało na celu uczulić seniorów także na inne zagrożenia czyhające na nich. Seniorzy to grupa osób najbardziej podatna na min. kradzieże metodą „na wnuczka”, na policjanta” czy zakupy rzeczy po zawyżonych cenach w systemach ratalnych (np. garnki, kołdry itp.).
Spotkanie informacyjne swoim patronatem objął także samorząd powiatu sępoleńskiego. Wśród obecnych przedstawicieli poszczególnych gmin z terenu powiatu, burmistrzów, wójta, przewodniczących rad gmin nie zabrakło Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu – Piotra Dobrzańskiego oraz Starosty Sępoleńskiego – Jarosława Tadycha.  
 

 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2019-11-21
 • IMG_6784
 • IMG_6789
 • IMG_6790
 • IMG_6792
 • IMG_6793
 • IMG_6795
 • IMG_6797
 • IMG_6799
 • IMG_6801
 • IMG_6802
 • IMG_6812
 • IMG_6815
 • IMG_6816
 • IMG_6819
 • IMG_6822
 • IMG_6825
 • IMG_6830
 • IMG_6836
 • IMG_6840
 • IMG_6845
 • IMG_6850
 • IMG_6865
 • IMG_6867
 • IMG_6873
 • IMG_6876
 • IMG_6877
 • IMG_6878
 • IMG_6882
 • IMG_6883
 • IMG_6885
 • IMG_6888
 • IMG_6896
 • IMG_6897
 • IMG_6914
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...)

Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego. Była to wspaniała okazja do wręczenia życzeń i podziękowań przez władze samorządowe powiatu sępoleńskiego. Serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek i trud pracy na rzecz osób potrzebujących, chorych i niepełnosprawnych z rąk Przewodniczącego Rady Powiatu – Marka Charta oraz Starosty Sępoleńskiego – Jarosława Tadycha  otrzymali:

 

 1. Mieczysław Kaproń – Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka
 2. Elżbieta Maziarz – Rudnik – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 3. Beata Lida – Dyrektor Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku
 4. Justyna Krzysztofek – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku
 5. Sylwia Blok – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Kamieniu Krajeńskim
 6. Przemysław Dziubiński – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim
 7. Wiesława Stafiej – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej

 

Starosta Sępoleński dziękując dyrektorom powiatowych jednostek pomocy społecznej, skierował za ich pośrednictwem podziękowania dla wszystkich pracowników reprezentowanych instytucji. Ponieważ praca socjalna to wielka odpowiedzialność i służba, do której potrzeba niezwykłych ludzi. Niesienie pomocy drugiemu człowiekowi wymaga nie tylko odpowiedniej wiedzy i szczególnych umiejętności, ale przede wszystkim wielkiego serca i niezwykłej odwagi.

W tym szczególnym dniu Przewodniczący Rady i Starosta Sępoleński dziękowali za zaangażowanie i profesjonalizm, życząc wszystkim pracownikom entuzjazmu i wytrwałości w podejmowaniu nowych wyzwań zawodowych, a także zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 • data: 2019-11-21
 • IMG_6748
 • IMG_6750
 • IMG_6756
 • IMG_6762
 • IMG_6766
 • IMG_6769
 • IMG_6771
 • IMG_6774
 • IMG_6777

II część 17 posiedzenia zarzadu

21 listopada 2019 r. o godz. 7:30 w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim odbyła się II część 17 posiedzenia zarządu powiatu. Głównymi tematami posiedzenia było podjęcie uchwał w sprawach upoważnienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu oraz w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu sępoleńskiego w 2020 r.”
Ponadto zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekty uchwał rady powiatu w sprawie:
•  zmian w budżecie na 2019 rok, 
•  wyrażenia zgody na podpisanie przez Powiat Sępoleński umowy o  świadczenie  usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej, 
• określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu sępoleńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sępoleński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, 
• ustalenia opłat na 2020 rok za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
 

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2019-11-21
 • IMG_6740
 • IMG_6744

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

 • Rysunek1 — kopia

Szlachetna paczka

Z myślą o tych, którym zabrakło szczęścia. Rodziny ze Szlachetnej Paczki czekają na Twoją pomoc

Na stronie  www.szlachetnapaczka.pl pojawiły się historie kilkudziesięciu rodzin z Powiatu Sępoleńskiego, do których w tym roku dotarli wolontariusze Szlachetnej Paczki. Teraz szukamy darczyńców, a to jest rola, która wcale nie jest trudna. Darczyńcą przygotowującym paczkę może zostać każdy – wystarczy wybrać rodzinę z internetowej bazy dostępnej na stronie i wspólnie ze znajomymi czy przyjaciółmi spełnić konkretne potrzeby, te najpilniejsze, ale i marzenia osób potrzebujących, o które często nie chcą nawet prosić.

Przez ostatnich kilka tygodni wolontariusze Szlachetnej Paczki odwiedzali rodziny dotknięte różnie pojmowaną biedą. Pytali o ich sytuację, najpilniejsze potrzeby oraz marzenia. Pozyskane historie trafiły do internetowej bazy, z której darczyńcy mogą wybrać rodzinę i wspólnymi siłami przygotować dla niej najpotrzebniejsze rzeczy. Szlachetna łączy – jedną paczkę przygotowuje zazwyczaj od kilku do kilkudziesięciu osób.

Podarować impuls do zmiany, pokazać, że są ważni

Szlachetna Paczka działa w myśl idei niesienia mądrej pomocy. To nie wyłącznie świąteczny prezent, ale przede wszystkim próba nawiązania relacji z drugim człowiekiem, który potrzebuje uwagi i zainteresowania. Ludzie dotknięci biedą odzyskują nadzieję na poprawę swojej sytuacji nie tylko dzięki pomocy materialnej, ale przede wszystkim dzięki temu, że ktoś ich dostrzegł i w nich uwierzył. Paczka umożliwia autentyczne spotkanie ludzi, którzy w innych okolicznościach prawdopodobnie nie mieliby okazji się poznać. Uświadamia, że zaledwie kilka ulic dalej mogą mieszkać osoby potrzebujące pomocy i wsparcia. W tym roku Szlachetne Paczki darczyńców trafią do rodzin z 648 rejonów w całym kraju.

Weekend Cudów

Szlachetna Paczka to projekt społeczny o zasięgu ogólnopolskim. Pomoc materialna organizowana przez darczyńców przez kolejne tygodnie trafi do rodzin w jednym czasie podczas tzw. Weekendu Cudów. To wyjątkowy moment w roku, podczas którego potrzebujący otrzymują pomoc i zyskują nadzieję na trwałą zmianę swojego życia. Wolontariusze w tym roku będą przekazywali Szlachetne Paczki w dniach 7-8 grudnia.

Już teraz wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i pomóż tym, którzy najbardziej tego potrzebują.

 

 

 • data: 2019-11-20
 • jak zrobić paczkę

Uroczystość nadania imienia szkołom ZSCKR w Sypniewie

15 listopada br. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie odbyła się uroczystość nadania szkołom wchodzącym w skład Zespołu imienia ks. dra Szczepana Gracza oraz poświęcenia sztandaru.

Władze samorządowe powiatu sępoleńskiego reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych, Członek Zarządu Tomasz Fifilelski oraz Skarbnik Powiatu Władysław Rembelski.

 • data: 2019-11-19
 • 48608_b
 • 48621_b
 • 48639_b
 • 48642_b
 • 48643_b
 • 48686_b
 • 48699_b
 • 48700_b
 • 48701_b
 • 48704_b
 • 48708_b
 • 48732_b
 • autor: www.e-krajna.pl, data: 2019-11-15

Zarząd powiatu wybrał dyrektora DPS w Kamieniu

14 listopada 2019 r. o godz. 12:00 w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim odbyło się 17 posiedzenie zarządu powiatu. Głównymi tematami posiedzenia było podjęcie uchwał w sprawach:
1)    zatwierdzenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego;
2)    zatwierdzenia projektu budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok;
3)    powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu sępoleńskiego w 2020 r.”;
4)    zatrudnienia na zastępstwo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórnej 2;
Obecny na posiedzeniu zarządu Pan Przemysław Dziubiński przedstawił zarządowi swoją kandydaturę, wykształcenie i dotychczasowe doświadczenie zawodowe. Zarząd Powiatu zapoznał się z także z opinią Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kandydacie do zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim. Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował w/w kandydaturę i podjął uchwałę o zatrudnieniu na zastępstwo.

Następstwem decyzji zarządu było uroczyste przedstawienie nowego dyrektora załodze domu pomocy. 15 listopada 2019 roku rano w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim odbyło się spotkanie Poseł na Sejm RP - Iwony Kozłowskiej, Przewodniczącego Rady Powiatu – Marka Charta, Starosty Sępoleńskiego – Jarosława Tadycha, Skarbnika Powiatu – Władysława Rembelskiego, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Elżbiety Maziarz – Rudnik oraz pracowników Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim z nowym Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim – Panem Przemysławem Dziubińskim zatrudnionym na zastępstwo w związku z objęciem przez dotychczasowego dyrektora domu mandatu Posła.  
 

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2019-11-15
 • IMG_6696
 • IMG_6699
 • IMG_6700
 • IMG_6706
 • IMG_6707
 • IMG_6709
 • IMG_6720
 • IMG_6721
 • IMG_6722
 • IMG_6726
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2019-11-15

„Światowy Dzień Seniora”

Dnia 14 listopada 2019 roku na sali kolumnowej w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim odbyło się Spotkanie Integracyjne pn. „Światowy Dzień Seniora”. Organizatorem spotkania był Przewodniczący Stowarzyszenia Kazimierz Barabas.  W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych Powiatu oraz Gminy Sępólno Krajeńskie: Sekretarz Powiatu Anna Deja-Dobrowolska, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  Franciszek Lesinski.

Zaproszeni goście wraz z Przewodniczącym Stowarzyszenia wręczyli kwiaty i upominki najstarszym seniorom.

Z okazji „Światowego Dnia Seniora” Starosta Sępoleński złożył seniorom życzenia.

W imieniu władz samorządowych Powiatu Sępoleńskiego

z okazji „Światowego Dnia Seniora” wszystkim Seniorom składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wielu lat życia wypełnionych radością, szacunkiem i życzliwością

od każdego spotkanego człowieka.

Niech jesień życia będzie najlepszym czasem do spełniania rzeczy dotąd niespełnionych.


 

 • data: 2019-11-15
 • 75398094_793639031083655_9205611470912487424_n
 • 70635254_878701112524482_1813106592736870400_n
 • 74407906_419788915629627_5607960947533545472_n
 • 74581064_2313056728915126_1313681537790640128_n
 • 74677071_3118612668168765_4219098536962162688_n
 • 74802280_554254682000351_951560836336320512_n
 • 75262206_2511827418934677_5554254550455549952_n
 • data: 2019-11-14

Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW, 30.10.2019 R.
LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie
na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:

RPKP.07.01.00-IZ.00-04-328/19

Nr konkursu LGD: 5/2019


ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:
Cel ogólny:
Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego

Cel szczegółowy:
Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P (dalej: SZOOP)

Oś Priorytetowa 7
Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Przedsięwzięcie LSR:
Rozwój lokalnej infrastruktury

Typ projektu SZOOP: 
Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym. 

Oś Priorytetowa 7 
Działanie: 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Informacje o naborze:
LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (Numer konkursu 5/2019).

Terminy:
Termin, od którego można składać wnioski - 14.11.2019 r.
Termin, do którego można składać wnioski - 22.11.2019 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: III kwartał 2020 roku

 Miejsce składania wniosków: 
Biuro LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
ul. Jeziorna 6
89-400 Sępólno Krajeńskie
W dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30


Kto może składać wnioski o dofinansowanie projektu:
Wniosek o dofinansowanie operacji może zostać złożony przez:
-  jednostki samorządu terytorialnego;
-  związki jednostek samorządu terytorialnego;
-  stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
-  samorządowe jednostki organizacyjne;
-  organizacje pozarządowe;
-  kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
-  instytucje otoczenia biznesu;
-  partnerów prywatnych we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych 
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 Do kogo ma być skierowany projekt (Grupa docelowa):
Grupą docelową, w ramach ogłaszanego naboru, są mieszkańcy obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju dla LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA na lata 2014-2020.


Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów.
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi: 1 331 939,40  zł

Forma wsparcia:
Dotacja bezzwrotna: refundacja lub rozliczenie w przypadku systemu zaliczkowego.

Poziom dofinansowania projektu oraz maksymalna i minimalna wartość projektu. 

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 95% [2] w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, jednak nie może być większy niż 95% kosztów kwalifikowalnych.

 Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w biurze LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Z pytaniami należy zgłaszać się osobiście lub kierować na adres email: biuro@naszakrajna.org lub telefonicznie: 531 089 577.
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia NASZA KRAJNA, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w biurze LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA ul. Jeziorna 6 w Sępólnie Krajeńskim oraz na stronie internetowej  www.naszakrajna.org


Poniżej link do ogłoszenia o naborze wniosków, konkurs nr 5/2019.
http://www.naszakrajna.org/konkursy.html
 

 • autor: nadesłane - LGD Nasza Krajna, data: 2019-11-14

„Wspólnie dla lasu – solidarni z klęską”

W dniu 8 listopada br., już po raz drugi pracownicy Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim uczestniczyli w akcji wspólnego sadzenia lasu na powierzchniach zniszczonych przez nawałnicę z 2017 r. Organizatorem niniejszej akcji było Nadleśnictwo Runowo, które poza bardzo przyjemną pracą zadbało o miłą atmosferę oraz o pyszny poczęstunek.

Praca na łonie natury była też okazją do wspólnej integracji leśników, urzędników, zakładów pracy i innych osób, którym na sercu leży dbanie o przyrodę.

 

 • autor: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, data: 2019-11-13
 • DSC03195
 • DSC03135
 • DSC03137
 • DSC03138
 • DSC03139
 • DSC03147
 • DSC03148
 • DSC03153
 • DSC03155
 • DSC03167
 • DSC03169
 • DSC03170
 • DSC03171
 • DSC03172
 • DSC03175
 • DSC03178
 • DSC03179
 • DSC03184
 • DSC03192
 • DSC03194

Narodowe Święto Niepodległości - obchody w Sępólnie

Uroczystości religijne i państwowe, inscenizacja historyczna i okolicznościowy raut. Tak wyglądały tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Sępólnie Krajeńskim. W wydarzeniach uczestniczyli nie tylko mieszkańcy miasta, ale również goście z całego regionu.

Obchody upamiętniające 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się przed Pomnikiem Wdzięczności ku czci Chrystusa Króla. Tam władze gminy, powiatu i delegacje złożyły kwiaty. Odbyły się też okolicznościowe przemówienia. Później w kościele p.w. Św. Bartłomieja odprawiona została msza święta w intencji Ojczyzny. O 11.00 u zbiegu ulic Hallera i Wojska Polskiego rozpoczęła się historyczna inscenizacja. Mieszkańcy miasta powitali tam Prezydenta Ignacego Mościckiego. Głowa Państwa istotnie odwiedziła Sępólno Krajeńskie w 1928 roku. Całość zakończył okolicznościowy raut w restauracji. Wcześniej jeszcze zainaugurowano też wystawę „Miasto w starej fotografii”. W całą akcję chętnie włączyli się mieszkańcy. Część z nich brała czynny udział w inscenizacji. Inni, choć byli tylko widzami, przebrali się na tę okoliczność także w kostiumy nawiązujące do lat dwudziestych ubiegłego wieku.

 • autor: www.gmina-sepolno.pl, data: 2019-11-13

Obchody 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2019-11-11
 • 10
 • 11
 • 12
 • 15
 • 16
 • 17
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 3
 • 30
 • 35
 • 36
 • autor: www.gmina-sepolno.pl, data: 2019-11-13

Więcbork świętował wolną Rzeczpospolitą

Dnia 11 listopada br. z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Więcborku odbyły się uroczyste obchody 101 rocznicy odzyskania niepodległości.

W przemarszu, a następnie w uroczystościach przy pomniku Orła Białego udział wzięli przedstawiciele samorządu terytorialnego, poczty sztandarowe i flagowe szkół i organizacji, delegacje oraz mieszkańcy miasta i gminy Więcbork.

Przemarsz ruszył spod Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku. Następnie na Placu Jana Pawła II odbyły się główne uroczystości.

Następnie delegacje w asyście żołnierzy złożyły kwiaty pod Pomnikiem Orła Białego.

 

Wiązanki kwiatów złożyli:

Rada Miejska w Więcborku

Pani Anna Łańska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Więcborku

Pan Henryk Szwochert – Zastępca Przewodniczącej Rady Miejskiej w Więcborku

Pani Beata Kopta – Radna Rady Miejskiej w Więcborku

W imieniu mieszkańców

Pan Waldemar Kuszewski Burmistrz Więcborka

Powiat Sępoleński

Pan Andrzej Marach – Wicestarosta Powiatu Sępoleńskiego

Pani Barbara Bury – Radna Rady Powiatu Sępoleńskiego

Pan Andrzej Chatłas – Radny Rady Powiatu Sępoleńskiego

Pan Sławomir Kulpiński – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcbork

W imieniu Posła Bartosza Kownackiego

Hanna Atamańska

Kamila Jabłońska

Aleksander Atamański

Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim

inspektor Paweł Zawada – Komendant Powiatowy Policji w Sępólnie Krajeńskim

asp. szt.Arkadiusz Sontowski  –  Kierownik Posterunku Policji w Więcborku

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim

st. kpt. mgr inż. Robert Liss  – Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej

st.sekc. Michał Delikat – Sekcja Kwatermistrzowsko – Techniczna

Nadleśnictwo Runowo

Pan Jerzy Derda

Pan Andrzej Obara

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie, Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia im. ks. dr Szczepana Gracza

Pan Marian Basa – Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie

W imieniu Zarządu Miejsko – Gminnego Związku OSP w Więcborku

Pani Teresa Dropinska

Pan Ryszard Białczyk

Pan Ireneusz Balcer

Związek Nauczycielstwa Polskiego:

Pani Ewa Pirzgalska

Pani Dorota Ledworowska

Pan Marek Kiestrzyn

Komisja wolnego związku zawodowego Solidarność Oświaty:

Pan Marek Libera

Pani Irena Wielgosz

Pani Karolina Pliszka

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Więcborku

Pani Zofia Najdowska

Pani Halina Hoszowska

Pani Teresa Muszyńska

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Więcborku

Pan Józef Białkowski

Pani Elżbieta Szandała

Pani Zofia Grochowska

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Bydgoskiej

Pani Zofia Świerczewska – prezes

Pani Ilona Liszka

Pan Leszek Szumigaj

PIS

Przedstawiciele struktur powiatowych z Panem Markiem Witkowskim na czele

Zarząd Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku

Pan Kazimierz Wilczyński

Pan Romuald Adamski

Pan Jan Szylka

Zarząd Koła Pszczelarzy w Więcborku

Pan Zbigniew Chmielewski

Pan Tadeusz Mroziński

Pan Jerzy Sobaszek

Przedszkole Gminne „Niezapominajka” w Więcborku

Pani Anna Pankanin

Pani Irena Wąsowska

Pani Dorota Szymkowiak z grupą ZUCHÓW

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku

Pani Joanna Soja – Tońska dyrektor wraz z grupą mażoretek

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku

Pani Ludmiła Piekałkiewicz – Geruzel – dyrektor

Pan Marcin Langowski – kustosz

Po uroczystościach w Kościele pw. Najświętszej Marii Panny i św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny, której przewodniczył proboszcz parafii ks. Adam Andrzejczak.

 • autor: www.wiecbork.pl, data: 2019-11-13

Narodowe Święto Niepodległości w Więcborku

 • autor: Krajna.TV, data: 2019-11-11
 • 1280186-1024x683
 • 1280190-1024x683
 • 1280203-1024x684
 • 1280205-1024x683
 • 1280236-1024x683
 • 1280241-1024x683
 • 1280290-1024x683
 • 1280301-1024x683
 • 1280318-1024x683
 • 1280337-1024x683
 • 1280351-1024x684
 • 1280365
 • autor: www.wiecbork.pl, data: 2019-11-13

Program dotacyjny "Niepodległa"

Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie wydarzeń w 2020 roku. O dotacje mogą się ubiegać samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Nabór potrwa do 9 grudnia br. do godziny 15:59.

Środki z Programu Dotacyjnego "Niepodległa" są przeznaczone na wydarzenia, które nawiązują do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości.  Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka. Budżet programu dotacyjnego „Niepodległa” w 2020 roku wynosi 6 mln zł, a dofinansowanie może wynieść od 10 tys. do 100 tys. złotych. Poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% całości budżetu zadania. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania: od 1 lutego do 20 listopada 2020 r.

Wnioski należy składać poprzez formularz w systemie Witkac.pl.

 

 • autor: nadesłane - Biuro Programu "Niepodległa", data: 2019-11-12

konwent samorządowy w Sośnie

W dniu 6 listopada 2019 r. w Urzędzie Gminy w Sośnie odbył się Konwent Powiatu Sępoleńskiego. 
Tematem spotkania było omówienie bieżącej problematyki samorządowej w naszym powiecie, w tym m.in.:
1.    Przedstawienie informacji na temat programu „Małej Retencji”.
2.    Przygotowanie do opracowania Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2030 – wnioski z diagnozy i wyzwania dla regionu oraz koncepcja współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi w trakcie prac nad strategią.
3.    Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Salutaris” – możliwości współdziałania w ramach wspólnego zakupu ubezpieczenia mienia komunalnego. 
4.    Prowadzenie transportu publicznego na terenie powiatu sępoleńskiego o charakterze użyteczności publicznej od stycznia 2020 do czerwca 2021.
5.    Sprawy wniesione.
6.    Zakończenie.

W konwencie udział wzięli:

1.    Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Adam Stańczyk;

2.    Zastępca Dyrektora Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Andrzej Potoczek;

3.    Kierownik Biura ds. Współpracy z Samorządami Lokalnymi w Departamencie Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Sandra  Borys-Wysocka;

4.    Kierownik Biura ds. Programowania Rozwoju w Departamencie Rozwoju Regionalnego  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Agnieszka Imiela;

5.    Starszy specjalista - Biura ds. Programowania Rozwoju Wydział Planowania Strategicznego 
i Przestrzennego Departament Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Ewelina Babicka-Zarębska;

6.    Zastępca Burmistrza Sępólna Krajeńskiego – Marek Zieńko;

7.    Burmistrz Kamienia Krajeńskiego – Wojciech Głomski;

8.    Burmistrz Więcborka – Waldemar Kuszewski;

9.    Wójt Gminy Sośno – Leszek Stroiński;

10.    Przewodniczący Rady Powiatu – Marek Chart;

11.    Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych;

12.    Wicestarosta Sępoleński – Andrzej Marach;

13.    Skarbnik Gminy Kamień Krajeński – Piotr Gustyn;

14.    Skarbnik Gminy Sośno – Honorata Warmbier;

15.    Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg – Roman Krzysztofek;

16.    Dyrektor Wydziału Rolnictwa – Barbara Wiśniewska;

17.    Inspektor ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych – Dorota Szymańczak;

18.    Wojciech Dudek –  Dyrektor handlowy firmy RETENCJAPL Sp. z o.o. z Gdańska;

19.    Marcin Kita – przedstawiciel firmy RETENCJAPL Sp. z o.o. z Gdańska.
 

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji z sekretariatu starostwa, data: 2019-11-07
 • 100_8522
 • 100_8523
 • 100_8524
 • 100_8525
 • 100_8526
 • 100_8527
 • 100_8528
 • 100_8529
 • 100_8530
 • 100_8531
 • 100_8532
 • 100_8534
 • 100_8535
 • autor: nadesłane - Gmina Sośno, data: 2019-11-07

Podpisanie umowy na zakup nowego aparatu rentgenowskiego

Dnia 5 listopada br. w gabinecie starosty sępoleńskiego odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Powiatem Sępoleńskim a firmą Meditech X-ray Sp. z o. o.

Zamawiającego - Powiat Sępoleński reprezentowali:

Jarosław Tadych - Starosta Sępoleński;

Andrzej Marach – Wicestarosta Sępoleński;

Władysław Rembelski – Skarbnik Powiatu;

 

Wykonawcę  - firmę Meditech X-ray Sp. z o. o. reprezentował:

Krzysztof Rozborski - Prezes Zarządu

Przy podpisaniu umowy obecni byli także przedstawiciele władz samorządowych powiatu oraz gminy w osobach:

Marek Chart - Przewodniczący Rady Powiatu;

Maria Kiełbasińska - Prezes Zarządu NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku

Tomasz Bondarczyk - Dyrektor Wydziału Budownictwa i Rozwoju

Umowa dotyczy dostawy, montażu i uruchomienia cyfrowego aparatu RTG zgodnie z potrzebami Szpitala Powiatowego w Więcborku. Urządzenie to produkt Szwedzki o nazwie Arcoma producent Annavagen 1, 352 46 Vaxjo typ i model Arcoma Precision, rok produkcji 2019.


Rozpoczęcie prac planowane jest na 5 listopada 2019 roku natomiast zakończenie robót nastąpi do dnia 20 grudnia 2019 roku.

Koszt wykonania tej inwestycji to 961 740,00 zł brutto w tym 672 tysięcy złotych otrzymane od Premiera Mateusza Morawieckiego dzięki wsparciu Ministra Łukasza Schreibera oraz Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2019-11-05
 • IMG_6661
 • IMG_6666
 • IMG_6672
 • IMG_6675
 • IMG_6679
 • IMG_6684
 • IMG_6693
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2019-11-05

Zawody spinningowe na jeziorze Brzuchowo

W niedzielę tj. 27 października na jeziorze Brzuchowo zawodami spinningowymi PZW 148 zakończyło sezon wędkarski.

Złowiono dwa szczupaki: Kazimierz Piekałkiewicz – 0,66 kg i Krzysztof Siwek 0,62 kg. Ponadto panowie Mazur Zenon i Pick Aleksander złowili po okoniu – 0,16 kg.

Miestrzem Koła sezonu 2019 został Mazur Zenon, drugie miejsce zajął Swakowski Leszek a trzeci był Gliński Andrzej.

Zwycięzcy zostali uhonorowani przez Burmistrza Wojciecha Głomskiego pucharami i nagrodami rzeczowymi.

Nie zapomniał również o zwycięzcach Starosta Sępoleński Jarosław Tadych, który miał dla nich upominki.

Imprezę zakończono tradycyjnie ogniskiem i kiełbaską.

 • autor: nadesłane PZW 148, data: 2019-11-04
 • DSCN0186
 • DSCN0190
 • DSCN0192
 • DSCN0196
 • DSCN0197
 • DSCN0199
 • DSCN0208
 • autor: nadesłane , data: 2019-11-04

Barszcz sosnowskiego w powiecie sępoleńskim

W dniu 29 października 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim odbyło się spotkanie poświęcone tematyce występowania siedlisk roślin inwazyjnych na terenie powiatu sępoleńskiego. 
Z informacji posiadanych przez Starostwo wynika że, na terenie Powiatu Sępoleńskiego roślina ta występuje na gruntach będących własnością: 
- Skarbu Państwa, we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
- Parafii Rzymsko-Katolickiej w Wałdowie 
- Powiatu Sępoleńskiego,
- oraz 2 właścicieli prywatnych.
Celem spotkania było przekazanie informacji na temat zagrożeń jakie stwarza barszcz Sosnowskiego dla ludzi oraz o możliwości pozyskania środków na jego likwidację.   
Od 2018 roku możliwe jest pozyskanie z WFOŚiGW w Toruniu środków finansowych na likwidację siedlisk roślin inwazyjnych. Podmiotem zobowiązanym do likwidacji siedlisk barszczu Sosnowskiego oraz mogącym ubiegać się o dotację z WFOŚiGW w Toruniu każdorazowo jest właściciel terenu. Maksymalna kwota dofinansowania w formie dotacji – 80% kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 15.000,00 zł/ha powierzchni faktycznie zajętej przez gatunek inwazyjny, - zakres dofinansowania: zabiegi i czynności dotyczące bezpośredniego usuwania Barszczu Sosnowskiego i/lub Barszczu Mantegazziego.

 Stwarzane zagrożenie:
Do najważniejszych cech biologicznych i ekologicznych inwazyjności barszczu Sosnowskiego należą:
•    kiełkowanie wczesną wiosną przed rozpoczęciem wegetacji przez lokalne rośliny,
•    niska śmiertelność osobników, które już się przyjęły,
•    szybki wzrost rozet liściowych pozwalający na błyskawiczny rozwój populacji i kiełkowanie kolejnych osobników pod liśćmi już istniejących barszczy,
•    stałą liczbę osobników kwitnących i produkujących nasiona,
•    zdolność roślin przebywających w niedogodnych warunkach do opóźnienia kwitnienia do czasu zmagazynowania wystarczających zasobów,
•    kwitnienie wystarczająco wcześnie w okresie wegetacyjnym, co umożliwia pełne wykształcenie nasion,
•    umiejętność samozapylenia prowadząca do produkcji zdolnych do kiełkowania nasion,
•    wysoką płodność, umożliwiająca jednej roślinie na zapoczątkowanie inwazji,
•    duże zagęszczenie nasion w glebowym banku; niektóre nasiona przeżywają przynajmniej dwa lata,
•    niezwykle wysoki odsetek kiełkowania nasion niezależnie od miejsca ich wytworzenia w roślinie macierzystej.

Kaukaskie barszcze ze względu na swoje toksyczne właściwości cieszą się wśród roślin złą sławą. W soku barszczy występują furokumaryny, Związki te w obecności promieniowania UVA wiążą się z DNA komórek skóry, co może powodować dermatozy. Stężenie furokumaryn jest największe w soku w kanałach oleistych w liściach i pędach, więc obrażenia te następują najczęściej w wyniku nasłonecznienia skóry, która miała kontakt z sokiem barszczu. Z uwagi na mechanizm działania furokumaryn nie można wykluczyć powodowania przez barszcze zmian nowotworowych skóry. Niewykluczone są także oparzenia powstające nawet bez bezpośredniego kontaktu z rośliną. W upalne dni (zwłaszcza podczas kwitnienia i owocowania związki furokumarynowe mogą wydostawać się w postaci aerozoli i osadzać się na skórze przebywających w pobliżu osób. Czasem wystarczy 1,5 minuty kontaktu z sokiem barszczu i 2 minuty nasłonecznienia w ciągu pierwszych 2 dób od tego momentu, by pojawiły się na skórze oparzenia I stopnia. Związki chemiczne zawarte w soku barszczu mogą wywoływać również obrażenia dróg oddechowych, nudności, bóle głowy, wymioty, a nawet urazy oczu. Objawy oparzeń pojawiają się do 24-48 h od nasłonecznienia miejsca zetknięcia soku ze skórą. W przypadku kontaktu z rośliną zaleca się jak najszybsze umycie skóry pianą mydlaną i opłukanie wodą, a następnie chronienie skóry przed światłem słonecznym przez minimum dwie doby. Rany i owrzodzenia po kontakcie z barszczem długo się goją. Znamiona i blizny po poparzeniach potrafią utrzymywać się latami, a czasem można je usunąć tylko chirurgicznie.
Więcej informacji na temat roślin inwazyjnych uzyskać można wchodząc na stronę WWW. barszcz.edu.pl.
 

 • autor: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, data: 2019-10-31
 • IMG_6645
 • IMG_6649
 • IMG_6653
 • IMG_6656
 • IMG_6659
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2019-10-31

Zapraszamy do akcji "Niepodległa do hymnu"

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w akcji „Niepodległa do hymnu”, czyli do wspólnego śpiewania Mazurka Dąbrowskiego 11 listopada w samo południe. Przy promocji wydarzenia można wykorzystać spot zachęcający do wspólnego śpiewania i świętowania rocznicy odzyskania niepodległości.

Do akcji „Niepodległa do hymnu” zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, parafie i wszystkich chcących uczcić Święto Niepodległości wspólnym zaśpiewaniem hymnu.  

Do akcji można dołączyć wypełniając formularz na stronie https://niepodlegla.gov.pl/dodaj-wydarzenie/ i wśród rodzajów wydarzenia wybierając akcję „Niepodległa do hymnu”. Zgłoszenia są widoczne w ogólnokrajowym kalendarium wydarzeń i zwizualizowane na dedykowanej mapie.

Spot zapraszający do udziału w akcji „Niepodległa do hymnu” można obejrzeć na https://www.youtube.com/watch?v=Wli7v3p4PJI oraz na https://facebook.com/niepodlegla1918.

Zachęcamy do udostępnienia spotu na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych urzędów i instytucji. Jednocześnie prosimy o zamieszczenie dodatkowo następujących informacji:

    w przypadku udostępniania linku z youtube'a (na stronach internetowych) prosimy podłączenie hiperłącza do oficjalnej strony internetowej obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę ( niepodlegla.gov.pl),
    w przypadku udostępniania na Facebooku prosimy o oznaczanie profilu Niepodległej: @niepodlegla1918.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem email: hymn@niepodlegla.gov.pl.

 

 • autor: nadesłane - Biuro Programu „Niepodległa”, data: 2019-10-30

XIV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

Dnia 25 października (piątek) 2019 roku w sali im. Lucjana Prądzyńskiego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim odbyła się XIV sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

Sesja przebiegła zgodnie z planowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Wręczenie Krajeńskiego Anioła i Krajeńskiej Iskierki.

3. Informacja nt. zaawansowania prac związanych z wykonaniem dokumentacji na budowę obwodnic Sępólna Kraj. i Kamienia Kraj. oraz przebudowy drogi krajowej nr 25 na odcinku Obodowo – Mąkowarsko - wystąpienie Radosława Kantaka - Dyrektora Bydgoskiego Oddziału GDDKiA.

4. Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

5. Informacje i oświadczenia radnych.

6. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.

7. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania złożone na ostatniej sesji i w okresie międzysesyjnym.

8. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o czynnościach w okresie między sesjami.

9. Sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z prac Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w okresie międzysesyjnym oraz informacja o złożonych przez radnych wnioskach i sposobie ich załatwienia.

10. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych radnych i pracowników Starostwa.

11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2018r.

12. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) Programu Współpracy Powiatu Sępoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku na rok 2020,

b) uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego,

c) uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok.

13. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych i gości.

14. Zakończenie obrad.

 • data: 2019-10-28

Prezentacja dot. Obwodnic Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego oraz rozbudowy drogi krajowej nr 25

 • Slajd1
 • Slajd2
 • Slajd3
 • Slajd4
 • Slajd5
 • Slajd6
 • Slajd7
 • Slajd8
 • Slajd9
 • Slajd10
 • Slajd11
 • Slajd12

Informacja nt. budowy obwodnic Sępólna i Kamienia

 • data: 2019-10-25

XIV Sesja Rady Powiatu Sępoleńskiego

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2019-10-25
 • IMG_6487
 • IMG_6491
 • IMG_6493
 • IMG_6497
 • IMG_6617
 • IMG_6620
 • IMG_6623
 • IMG_6625
 • IMG_6627
 • IMG_6628
 • IMG_6634
 • IMG_6635
 • IMG_6638
 • autor: Kamila Jabłońska i Wojciech Bilski, data: 2019-10-25

„Krajeński Anioł” i „Krajeńska Iskierka”

Piątkowa sesja rady powiatu była okazją do wręczenia nagród Starosty „Krajeński Anioł” i Krajeńska Iskierka”. 

Nagroda Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeński Anioł” ustanowiona została w celu uhonorowania tych, którzy w różny sposób niosą pomoc osobom niepełnosprawnym, wspierają ich i ich działania oraz krzewią ideę bezinteresownej działalności na rzecz drugiego człowieka.

Nagroda przyznawana jest  w czterech kategoriach:

-przedsiębiorca,

-organizacja pozarządowa,

-osoba indywidualna,

-instytucja.

Tegoroczną laureatką Nagrody Starosty Sępoleńskiego „Krajeńskiego Anioła” w kategorii osoba indywidualna została Pani Hanna  Korthals - Jacuńska prezes Krajeńskiego Stowarzyszenia Chorych Na Stwardnienie Rozsiane „Silni Duchem”. Nagroda została przyznana za całokształt działań pani Hanny.

Z inicjatywy Pani Hani udało się:

-zorganizować spotkania integracyjne dla członków stowarzyszenia i ich rodzin oraz zaproszonych gości,

-zorganizować spotkania opłatkowe dla chorych i ich rodzin,

-zorganizować spotkanie ze specjalistą rehabilitantem ze szpitala w Bydgoszczy wraz z indywidualną nauką rehabilitacji, którą chorzy mogą wykonywać samodzielne w warunkach domowych,

- nawiązać współpracę ze Szpitalem Powiatowym w Więcborku oraz Zakładem Rehabilitacji IZOMED w Sępólnie Krajeńskim odnośnie rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

-zorganizować rehabilitację 12 osób ze środków pochodzących z darowizn w wysokości 6.000 zł,

-nawiązać współpracę ze Szpitalem Powiatowym w Więcborku- objęcie opieką neurologiczną chorych członków stowarzyszenia.

Inicjowane przez Panią Hanię przedsięwzięcia ukierunkowane są na działania na rzecz osób chorych na SM.

Nieustannie rozwija swoją wiedzę z zakresu aplikowania o środki zewnętrzne. Dzięki jej inicjatywie i pomysłowości stowarzyszenie otrzymuje dotacje.

Na koncie stowarzyszenia pojawiły się granty ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jak również Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

 

Nagroda Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeńska Iskierka” dedykowana jest dzieciom i młodzieży do lat 18, którzy w różny sposób niosą pomoc drugiemu człowiekowi,  a także krzewią ideę wolontariatu.
Nagroda może być przyznana w jednej z dwóch kategorii:


-osoba indywidualna
-grupa wolontariuszy

Laureatem tegorocznej nagrody Starosty Sępoleńskiego „Krajeńska Iskierka” za 2018 rok w kategorii grupa wolontariuszy została Gromada Zuchowa „Czarne Jagódki” działająca przy Gminnym Przedszkolu nr 2 „BAJKA” w Sępólnie Kraj.

Zuchy z gromady „Czarne Jagódki” wzięły czynny udział w przeprowadzeniu kampanii społecznej z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski pod hasłem  „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie”.

Akcja charytatywna UNICEF-  Zuchy wzięły aktywny udział  w światowym  projekcie edukacyjno – pomocowym „UNICEF” pod hasłem „Wszystkie Kolory Świata”.

Szlachetna Paczka - Celem była pomoc materialna i mentalna osobom w potrzebie. Adresatem szlachetnej paczki była pani Mirka, której zuchy podarowały zeszyty "Uczę się na nowo" do nauki mowy po przebytym udarze.  

Akcja charytatywna „Ile waży Święty Mikołaj?” - Udział w konkursie charytatywnym, zorganizowanym przez Fundację  „Szczęśliwe Dzieciństwo”.

Zuchy „Czarne Jagódki” zorganizowały na terenie przedszkola zbiórkę karmy dla zwierząt z terenu naszego powiatu,  przekazały zebraną karmę Fundacji  „Psie nadzieje” w Sępólnie Krajeńskim oraz „Psy do adopcji – Więcbork”.

Akcja „Zbieraj makulaturę – ratuj konie” - Zuchy z gromady „Czarne Jagódki” przeprowadziły na terenie przedszkola akcję charytatywną pod hasłem „Zbieraj makulaturę – ratuj konie” - zebrane przez zuchy pieniądze, uzyskane ze sprzedaży makulatury zostały w całości przekazane na konto Klubu Gaja z przeznaczeniem na utrzymanie i leczenie wykupionych koni.

Nagrody wręczyli: Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych oraz Przewodniczący Rady Powiatu – Marek Chart. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło członków Powiatowej Społecznej Rady oraz włodarzy gmin z terenu powiatu.

 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2019-10-28

Uhonorowani Krajeńskim Aniołem i Iskierką

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2019-10-25
 • IMG_6463
 • IMG_6466
 • IMG_6509
 • IMG_6511
 • IMG_6522
 • IMG_6524
 • IMG_6558
 • IMG_6565
 • IMG_6580
 • IMG_6590
 • IMG_6597
 • IMG_6615
 • autor: Kamila Jabłońska i Wojciech Bilski, data: 2019-10-25

Projekt pt.: „Przyszłość w naszych rękach"

Projekt pt.: „Przyszłość w naszych rękach" realizowany będzie na terenie powiatu Sępoleńskiego (województwo: kujawsko-pomorskie, gmina Sępólno Krajeńskie oraz Więcbork) w okresie od 01.09.2019 do 30.06.2020.

 • na-strone-internetowa
 • autor: Nadesłane - Liceum Ogólnokształcące w Więcborku, data: 2019-10-24

Postaw na słońce - konkurs!

ZAPRASZAMY DO VI EDYCJI KONKURSU!

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w 6 edycji konkursu "Postaw na Słońce". Już 6 lat wspólnie promujemy odnawialne źródła energii. Każda kolejna edycja spotyka się z większym zainteresowaniem i mamy nadzieję, że tak samo będzie i w tym roku. Dzięki konkursowi uczniowie mają szansę zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi energii odnawialnej, z naciskiem położonym na fotowoltaikę.

W celu zarejestrowania się, wystarczy wypełnić krótki formularz po kliknięciu w przycisk ZAREJESTRUJ ZESPÓŁ.
Zapraszamy również do wzięcia udziału w konkursie filmowym "Postaw na Słońce" - rejestracja jest możliwa na stronie www.filmeko.pl

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 507 006 579 lub mailowy postawnaslonce@fundacjabos.pl 

Czekamy na Państwa zgłoszenia!

 • autor: nadesłane , data: 2019-10-24

Komisje rady powiatu

W ostatnich dwóch tygodniach w biurze rady powiatu odbyły się posiedzenia komisji rady powiatu.
17 października (czwartek) 2019 r. odbyła się Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu.
Komisja obradowała zgodnie z planowanym porządkiem obrad:
•    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Sępoleńskim za rok szkolny 2018/2019.
•    Informacja dotycząca wyników egzaminów maturalnych i zawodowych.
•    Przedstawienie osiągnięć szkół w roku szkolnym 2018/2019.
•    Przyjęcie informacji o Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
•    Opiniowanie projektów uchwał na sesję.


W kolejnym tygodniu 24 października 2019 r.(czwartek) o 8:30 odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Komisja obradowała zgodnie z planowanym porządkiem obrad:
•    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2018 r.
•   Zaopiniowanie uchwał w sprawach: uchwalenia zmian  Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego oraz uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 r.


Tego samego dnia o 11:00 odbyło się posiedzenie Komisji   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu. Komisja obradowała zgodnie z planowanym porządkiem obrad:
•    Przyjęcie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
•  Opieka nad seniorami – formy opieki i wsparcia świadczone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, organizacje i stowarzyszenia na terenie powiatu.
•    Sprawy wniesione, wolne wnioski.
•    Zakończenie.

Natomiast po południu o 15:00 tego samego dnia obradowała Komisja Infrastruktury i Gospodarki. Komisja obradowała zgodnie z planowanym porządkiem obrad:
•    Sprawozdanie z działalności Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim.
•    Informacja o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg.
 

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji z Biura Rady, data: 2019-10-24
 • IMG_6366
 • IMG_6371
 • IMG_6430
 • IMG_6435
 • IMG_6442
 • 1
 • 2
 • 1
 • 2
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2019-10-24

Posiedzenie Honorowego Komitetu Obchodów 100-lecia Powstania Powiatu Sępoleńskiego

23 października 2019 roku w Starostwie Powiatowym obyło się posiedzenie Honorowego Komitetu Obchodów 100-lecia Powstania Powiatu Sępoleńskiego. Komitet powołano w celu przygotowania uroczystych obchodów przypadającej w 2020 roku 100-ej rocznicy utworzenia struktur Powiatu Sępoleńskiego. Celem komitetu jest przygotowanie uroczystości towarzyszących obchodom, które będą Świętem całej lokalnej społeczności.

Komitet honorowy tworzą:

 1. Jarosław Tadych – Starosta Sępoleński – Przewodniczący Komitetu;
 2. Marek Chart – Przewodniczący Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim – Wiceprzewodniczący Komitetu;
 3. Andrzej Marach  - Wicestarosta Sępoleński – Sekretarz Komitetu;
 4. Władysław Rembelski – Skarbnik Powiatu – Skarbnik Komitetu;
 5. Anna Deja-Dobrowolska – Sekretarz Powiatu – Zastępca Sekretarza Komitetu;
 6. Waldemar Stupałkowski – Burmistrz Sępólna Krajeńskiego;
 7. Waldemar Kuszewski – Burmistrz Więcborka;
 8. Wojciech Głomski – Burmistrz Kamienia Krajeńskiego;
 9. Leszek Stroiński – Wójt Gminy Sośno.

W ramach obchód 100-lecia powstania Powiatu zaplanowano m.in.: wydanie „Monografii powiatu sępoleńskiego 1920-2020", zorganizowanie uroczystej sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim oraz konferencji połączonej z  prezentacją filmu o powiecie sępoleńskim oraz wykładem historycznym, ogłoszenie konkursów skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej, a także pokazy filmu związanego z uroczystymi obchodami jubileuszu w wiejskich domach kultury, w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

 

 • data: 2019-10-23
 • IMG_6423

Nowość - PFRON uruchomił pomoc finansową

Nowość - PFRON uruchomił pomoc finansową na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych

Wsparcie dostępne jest w ramach nowego obszaru A ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III" (PWRMRIII). Wnioski można składać od 1 października 2019r. w Oddziale Kujawsko-Pomorskim PFRON.

Pomoc udzielana jest na przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Inwestycja ma zapewnić dostępność do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Dofinansowanie może wynieść nawet 165.000 zł. Szczegółowe wartości pomocy oraz wysokości udziału własnego w kosztach inwestycji określone są w Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów obszaru A „PWRMR III” w 2019 roku.

Pomoc PFRON jest komplementarna z Instrumentem pożyczkowym Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Szczegóły dotyczące sposobu ubiegania się o wsparcie w ramach obszaru A:

 Czy jesteś zarządcą w wielorodzinnym budynku mieszkalnym wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej, towarzystwa budownictwa społecznego, gminy?

Chciałbyś otrzymać dofinansowanie do inwestycji, która zapewni dostępność do lokali zamieszkiwanych przez osoby niepełnosprawne?

Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) uruchomił nową formę wsparcia, która pozwoli Ci otrzymać środki na ten cel!

Zobacz jak wygląda proces ubiegania się o dofinansowanie:

1. Przeczytaj informację o sposobie składania i rozpatrywania wniosków przez PFRON.

2. Przygotuj niezbędną dokumentację dla planowanej lub realizowanej inwestycji.

3. Wypełnij i złóż wniosek w Oddziale PFRON - pamiętaj o wypełnieniu wszystkich wymaganych pól oraz o niezbędnych załącznikach!

4. Zaczekaj na decyzję o przyznaniu dofinansowania w ramach obszaru A - decyzja udzielona zostanie w postaci promesy.

Warunkiem zawarcia umowy z PFRON na dofinansowanie Twojego projektu jest przedstawienie kopii decyzji o udzieleniu pożyczki w ramach Instrumentu pożyczkowego na zapewnienie dostępności budynków BGK.

Informacje o sposobie składania i rozpatrywania wniosków przez BGK.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III” oraz Zasadami naboru i realizacji wniosków w ramach obszaru A Programu.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:www.pfron.org.pl w zakładce: O Funduszu: Programy i zadania PFRON: Programy realizowane obecnie: Program wyrównywania różnic między regionami III: Obszar A Programu oraz można uzyskać pisząc na adres: programy@pfron.org.pl lub telefonicznie pod nr: 22 50 55 763.

 • autor: Nadesłane - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , data: 2019-10-23

Podpisanie umowy na remont drogi realcji Lipka - granica województwa - Sępólno Krajeńskie

Dnia 22 października w gabinecie starosty sępoleńskiego odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Zarządem Drogowym w Sępólnie Krajeńskim a firmą "POL-DRÓG Drawsko Pomorskie" S.A.

Zamawiającego - Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim reprezentowali:
Edwin Eckert – Dyrektor Zarządu Drogowego;
Renata Piotrowska – Główna Księgowa;

Wykonawcę  - firmę "POL-DRÓG Drawsko Pomorskie" S.A. reprezentował:
Przemysław Kowalczyk - Pełnomocik

Przy podpisaniu umowy obecni byli także przedstawiciele władz samorządowych powiatu oraz gminy w osobach:
Jarosław Tadych – Starosta Sępoleński;
Andrzej Marach – Wicestarosta;
Władysław Rembelski – Skarbnik
;

Waldemar Stupałkowski - Burmistrz Sępólna Krajeńskiego.

Umowa dotyczy wykonania remontu drogi powiatowej nr 1120C relacji [Lipka] –  gr. woj. - Sępólno Krajeńskie na odc. o dł. 0,2000km zlokalizowanym pomiędzy km 2+277,80 a km 2+477,80 oraz na odc. o dł. 0,55276 km zlokalizowanym pomiędzy km zlokalizowanym pomiędzy km 5+603,74 a km 6+156,50.
Rozpoczęcie prac planowane jest na miesiąc marzec 2020 roku natomiast zakończenie robót na 31 lipca 2020.

Koszt planowanego remontu to kwota 1 495 156,99 zł brutto.  

 • data: 2019-10-22
 • IMG_6397
 • IMG_6403
 • IMG_6420
 • IMG_6381
 • IMG_6391
 • IMG_6394
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2019-10-22

Jubileuszowy Koncert Chóru „Lutnia”

Dnia 20 października 2019r. w kościele parafialnym w Więcborku odbył się Jubileuszowy Koncert Chóru „Lutnia” z Więcborka. Chór świętował setną rocznicę powstania.

W czasie tego wyjątkowego koncertu chórzyści wraz z kierownikiem artystycznym, dyrygentem Panem Karolem Szmidtem zaprezentowali utwory o charakterze sakralnym oraz patriotycznym. Ks. Łukasz Kucharski opiekun chóru i wykształcony muzyk świetnie poprowadził koncert i wprowadził w wzniosły nastrój zgromadzoną publiczność.

Wyjątkowe widowisko, jakim był Jubileuszowy Koncert Chóru „Lutnia” z Więcborka, licznie zgromadził widzów i dostarczył niesamowitych przeżyć oraz wielu emocji i wzruszeń – zarówno zgromadzonej publiczności jak i chórzystom oraz dyrygentowi. Artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami i owacjami na stojąco. Na zakończenie koncertu rolę się odwróciły i to publiczność śpiewała dla chóru – „Sto lat”. Zostały również złożone piękne podziękowania przez Ks. Proboszcza Adama Andrzejczaka. Następnie chórzyści podziękowali dyrygentowi Karolowi Szmidt, prezesowi chóru Jackowi Krzyżanowskiemu oraz jednej z chórzystek Barbarze Szmidt, z której inicjatywy przy wsparciu życzliwych osób Powstało Stowarzyszenie Chór „Lutnia”. Gratulacje i życzenia składali sympatycy chóru. Wszystkim uczestnikom koncertu zostały wręczane foldery z historią Chóru „Lutnia”.

Następnie na Placu Jana Pawła II w Więcborku Chór częstował urodzinowym tortem wszystkich uczestników koncertu.

Dalsza część świętowania odbyła się w budynku Centrum Aktywności Seniora w Więcborku gdzie gratulację i życzenia składali zaproszeni goście tj. Burmistrz Więcborka Pan Waldemar Kuszewski, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Więcborku Pani Anna Łańska, Wicestarosta Powiatu Sępoleńskiego Pan Andrzej Marach, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Pan Tadeusz Pogoda, Przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Więcborku Pan Roman Starzecki i Pani Teresa Krasicka, Nadleśniczy Nadleśnictwa Runowo Pan Kamil Walenciuk oraz Nadleśnictwa Bydgoszcz Pan Andrzej Białkowski.

Również Stowarzyszenie Chór „Lutnia” złożyło szereg podziękowań dla sponsorów, osób wspierających pracę stowarzyszenia, byłych i aktualnych chórzystów.

Drugiej części świętowania towarzyszył wernisaż wystawy pt. „Chór Lutnia z Więcborka 1919-2019”, który przygotowała Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku. Pani Dyrektor Ludmiła Piekałkiewicz-Geruzel otworzyła wystawę i podziękowała osobom, które przyczyniły się do jej powstania. Wystawę można jeszcze oglądać w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku w dniach od 21.10.2019r. do 25.11.2019r.

Jesteśmy wdzięczni za to, że Chór Lutnia godnie reprezentuje nasze Miasto i Gminę, stając się jedną z jego artystycznych wizytówek.

Życzymy Wam, dalszego rozwoju, wielu sukcesów oraz powodów do radości i dumy.

 • autor: www.wiecbork.pl, data: 2019-10-21
 • 72721474_1509369899205661_810305207421370368_o
 • 72752402_1509370545872263_2245064007884996608_o
 • 72757195_1509370599205591_7918717107276087296_o
 • 72870992_1509371139205537_1590464486068715520_o
 • 72875550_1509369842539000_2720315290377256960_o
 • 72915927_1509370392538945_5278264191147311104_o
 • 72944055_1509370885872229_2471360324268195840_o
 • 72986083_1509370842538900_6340503929519865856_o
 • 73068822_1509370949205556_6850342145560150016_o
 • 73357415_1509371349205516_4663180125095854080_o
 • 73515718_1509371069205544_1007627120374972416_o
 • 74788029_1509370672538917_2405190765320863744_o
 • 75137226_1509370639205587_6571364554893164544_o
 • 75204537_1509370432538941_7044911787635900416_o
 • autor: www.wiecbork.pl, data: 2019-10-21

Pierwszy miesiąc funkcjonowania transportu publicznego

Dzisiaj w gabinecie starosty odbyło się spotkanie samorządowców  podsumowujące pierwszy miesiąc funkcjonowania transportu publicznego na terenie powiatu. Na spotkaniu przedstawiono szczegółowe dane finansowe 15 linii komunikacyjnych i rozliczenie dofinansowania pomiędzy samorządami i wojewodą w ramach podpisanych umów oraz omówiono harmonogram prac zmierzających do rozbudowania od stycznia istniejącej sieci połączeń wynikającej z wniosków mieszkańców składanych do Starosty, Burmistrzów i Wójta.

W spotkaniu uczestniczyli:

 1. Starosta – Jarosław Tadych
 2. Wicestarosta – Andrzej Marach
 3. Burmistrz Więcborka – Waldemar Kuszewski
 4. Zastępca Burmistrza Sępólna Krajeńskiego – Marek Zieńko
 5. W zastępstwie Wójta Sośna – Pani Iwona Sikorska
 6. W zastępstwie Burmistrza Kamienia Krajeńskiego – Inspektor Jan Kropidłowski
 7. Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg – Roman Krzysztofek

 

 

 • autor: Roman Krzysztofek - Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg , data: 2019-10-18
 • IMG_6374
 • IMG_6377
 • IMG_6380

Zasady ochrony świń przed ASF

CENY W BIEDRONCE POD LUPĄ UOKIK

 • Drożej w kasie niż wskazuje na to cena umieszczona przy towarze oraz brak informacji o cenie przy produkcie na półce – to zarzuty UOKiK wobec Jeronimo Martins Polska, właściciela sklepów Biedronka.
 • Ze skarg konsumentów i ustaleń Inspekcji Handlowej wynika, że takie sytuacje nie są rzadkością w tej sieci.
 • Za nieuczciwe praktyki przedsiębiorcy grozi kara do 10 proc. obrotu.

[Warszawa, 17 października 2019 r.] Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciw spółce Jeronimo Martins Polska (JMP). Zarzuty dotyczą uwidaczniania niższych cen przy produkcie, a następnie naliczania wyższej ceny w kasie w sklepach sieci Biedronka.

- Mieliśmy bardzo dużo sygnałów z całego kraju na temat nieprawidłowości przy podawaniu cen w sklepach sieci Biedronka. Zgłaszali je zarówno konsumenci, jak i wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej. Nie może być tak, że klient widzi atrakcyjną cenę przy produkcie, a po obejrzeniu paragonu okazuje się, że zapłacił więcej. To może być nieuczciwa praktyka rynkowa – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

I tak ze skarg wynika, że np.:

 • ketchup miał w promocji kosztować 2,79 zł, ale kasy nabijały regularną cenę 3,49 zł,
 • cena ręczników kuchennych na rachunku wynosiła 5,99 zł, a na półce - 4,49 zł,
 • kilogram pomidorów według paragonu kosztował 3,99 zł zamiast 1,85 zł obiecywanych przez wywieszkę przy stoisku.

Tylko od 1 stycznia do 30 września 2019 r. Inspekcja Handlowa otrzymała ponad 230 skarg na nieprawidłowe podawanie cen w Biedronkach. Najczęściej dotyczyły różnic między kwotą uwidocznioną na półce a tą zakodowaną w kasie oraz braku cen przy produkcie. Potwierdzali to także inspektorzy podczas kontroli. Przykładowo, w ciągu 9 miesięcy tego roku wykryli, że w 123 przypadkach w Biedronkach brakowało ceny, a w 25 - były różnice między kwotą widoczną na towarze lub półce a tą zakodowaną w kasie.

Brak informacji o cenie na towarze lub w jego pobliżu to drugi zarzut wobec JMP. – Cena jest jednym z głównych kryteriów, którymi konsumenci kierują się podczas zakupów, szczególnie w dyskontach. Umożliwia porównanie produktów różnych marek i dokonanie świadomego wyboru między nimi. Cena powinna być umieszczona w widocznym miejscu, tak aby konsumenci z łatwością mogli się z nią zapoznać i nie zostali tym samym wprowadzeni w błąd – mówi Tomasz Chróstny, wiceprezes UOKiK.

Jeśli zarzuty się potwierdzą, spółce Jeronimo Martins Polska grozi kara do 10 proc. obrotu. To nie jedyne postępowanie UOKiK wobec właściciela Biedronki. Urząd sprawdza także, czy JMP nie stosuje nieuczciwych praktyk handlowych wobec dostawców owoców i warzyw. Natomiast w grudniu 2018 r. UOKiK wydał decyzję, w której zakwestionował procedury przyjmowania i rozpatrywania reklamacji.

Konsumencie, pamiętaj o swoich prawach:

 • Ceny powinny być umieszczone na towarze lub w jego pobliżu, np. na wywieszce na półce. Sprzedawca musi informować o nich w jednoznaczny sposób i w widocznym miejscu. Jeśli podaje je tylko ustnie albo nie podaje ich wcale, to łamie prawo.
 • Porównuj, ile kosztują podobne produkty. Ułatwiają to tzw. ceny jednostkowe – za kilogram, litr, 100 gramów, sztukę. Sprzedawca ma obowiązek je podawać.
 • Jeśli cena w kasie jest wyższa od tej na towarze lub na półce, masz prawo kupić daną rzecz taniej. Gdy różnicę zauważysz dopiero na paragonie, domagaj się zwrotu nadpłaconej kwoty. W takiej sytuacji dobrze jest mieć dowody, np. zdjęcie wywieszki na sklepowej półce i paragon.
 • O nieprawidłowościach zawiadamiaj Inspekcję Handlową.

Jeśli zauważyłeś nieprawidłowości w zakresie uwidaczniania cen w sklepach sieci Biedronka, prześlij taki sygnał wraz ze zdjęciami dokumentującymi naruszenia na adres e-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl. Sygnały te wykorzystamy w prowadzonym przez nas postępowaniu.

Pomoc dla konsumentów:

Tel. 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka
E-mail: porady@dlakonsumentow.pl
Rzecznicy konsumentów – w Twoim mieście lub powiecie
Regionalne Ośrodki Konsumenckie: 22 299 60 90 – Dlakonsumenta.pl
Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej

 • autor: Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów - Katarzyna Niepiekło - Theil, data: 2019-10-18

Spotkanie w sprawie bieżącej sytuacji w zakresie zagrożenia ASF

W dniu 16 października 2019 r. w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Spotkanie poświęcone było bieżącej sytuacji w zakresie zagrożenia ASF.
Powiatowy Lekarz Weterynarii - pani Magdalena Czerkawska–Tyborska, przedstawiła bieżącą informację w zakresie stanu rozprzestrzeniania się wirusa afrykańskiego pomoru świń oraz obowiązujących hodowców zasadach bioasekuracji, źródłach przenoszenia wirusa oraz zagrożeń i skutków wynikających z ewentualnego wystąpienia ognisk ASF na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz powiatu sępoleńskiego. Pani inspektor poinformowała, również o stanie realizacji odstrzałów sanitarnych dzików według danych do 15.10.2019 r., 
    W dyskusji między innymi zabrali głos również przedstawiciele Nadleśnictwa Lutówko i Runowo informując o bieżącym ograniczaniu populacji dzików, sposobach liczenia pogłowia dzików oraz o realizowanych metodach bioasekuracji w prowadzonych przez Nadleśnictwa Ośrodkach Hodowli Zwierzyny.  
Podsumowując spotkanie wszyscy obecni zgodnie stwierdzili że, każdy podmiot tj.: samorządy, nadleśnictwa, inspekcje, koła łowieckie oraz sami hodowcy winni zrobić wszystko aby zapobiegać i ograniczać rozprzestrzenianie się wirusa ASF. Wszelkimi dostępnymi kanałami komunikacji należy dotrzeć do hodowców oraz jak największej rzeszy mieszkańców z informacją o źródłach zagrożenia, sposobach przeciwdziałania a także o jego skutkach.       

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele następujących instytucji:
1.    Powiatowy Lekarz Weterynarii;
2.    Komendant Powiatowej Straży Pożarnej,
3.    Komendant Powiatowy Policji,
4.    Nadleśniczy Nadleśnictwa Lutówko,
5.    Nadleśniczy Nadleśnictwa Runowo Kraj.,
6.    Przewodniczący Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.,
7.    Burmistrz Sępólna Krajeńskiego,
8.    Burmistrz Kamienia Krajeńskiego, 
9.    Burmistrz Więcborka, 
10.    Wójt Sośna,
11.    Starosta, Wicestarosta, Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
 

 • autor: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, data: 2019-10-17
 • 72423771_2611409832271732_5570777379837575168_n
 • 72983967_555702981869894_5058170078122475520_n
 • 73008090_2400026090267953_1476434401440038912_n
 • 74396574_3070211356382319_8215057386704994304_n

Podsumowanie ćwiczenia „Kobra -19”

Dnia 17 października 2019 roku w Centrum Aktywności Społecznej w Sępólnie Krajeńskim odbyło się podsumowane działań związanych z ćwiczeniami „Kobra -19”. Podczas spotkania zostały omówione wszystkie działania które miały miejsce podczas ćwiczeń celem wyciągnięcia wniosków.

 • IMG_0106
 • IMG_0129
 • autor: Dorota Gapińska, data: 2019-10-17

Starosta wręczył nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W miniony piątek (11.10.2019r.), 10 nauczycieli ze szkół dla których Powiat Sępoleński jest organem prowadzącym, odebrało z rąk Starosty Sępoleńskiego Jarosława Tadycha, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Nagroda Starosty Sępoleńskiego przyznawana jest  dyrektorom i nauczycielom za wysokie osiągnięcia w pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej, w tym za realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizację zadań statutowych, za podejmowanie i realizację przedsięwzięć o znaczeniu lokalnym w zakresie edukacji, sportu, opieki nad uczniami i wychowankami.

W tym roku wyróżnieni zostali:

- Mirosława Niemyjska - Zespół Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim,
- Lidia Florczak-Nita - Zespół Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim,
- Dorota Jendrzejek - Zespół Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim,
- Joanna Malczewska - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sępólnie Krajeńskim,
- Sylwia Gołaś - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim,
- Anna Grochowska - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku,
- Magdalena Kuszewska- Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku,
- Marek Stasiak - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku,
- Tomasz Cyganek - Liceum Ogólnokształcące im. T. Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim,
- Arkadiusz Ziołecki - Liceum Ogólnokształcące im. T. Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim.

Oprócz nagród finansowych, nagrodzeni nauczyciele otrzymali listy gratulacyjne oraz skromne pamiątki. Spotkanie zorganizowane zostało w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim.

 • autor: Artur Juhnke, data: 2019-10-14
 • IMG_6279
 • IMG_6281
 • IMG_6283
 • IMG_6285
 • IMG_6287
 • IMG_6289
 • IMG_6292
 • IMG_6294
 • IMG_6296

Listy gratulacyjne dla swoich pracowników odebrali dyrektorzy szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 • IMG_6304
 • IMG_6305
 • IMG_6307
 • IMG_6308
 • IMG_6310

W uroczystości udział wzięli również reprezentanci związków zawodowych związanych z oświatą.

 • IMG_6312
 • IMG_6315
 • IMG_6317

Powiat oprócz Starosty Jarosława Tadycha reprezentowali: Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart, Wicestarosta Sępoleński Andrzej Marach, Przewodnicząca Komisji Edukacji, (…) Zofia Krzemińska, Sekretarz Powiatu Anna Deja-Dobrowolska oraz Skarbnik Władysław Rembelski.

 • IMG_6270
 • IMG_6274
 • IMG_6275
 • IMG_6276
 • IMG_6277
 • IMG_6278
 • IMG_6299
 • IMG_6319
 • autor: Artur Juhnke, data: 2019-10-11

Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela

 • C_Users_Krystian_Desktop_www den_zyczenia www facebook

Nabór do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych

W związku z kończącą się IV kadencją Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych, Starosta Sępoleński ogłasza nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych powiatu sępoleńskiego.

Działające na terenie powiatu sępoleńskiego organizacje pozarządowe, fundacje oraz  jednostki samorządu terytorialnego mogą zgłaszać na członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych po jednym kandydacie do dnia 21 października 2019r.

Zgłoszenia kandydatów należy przesyłać pocztą lub składać osobiście w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Kandydat do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kraj. z siedzibą w Więcborku, ul. Starodoworcowa 8,  89-410 Więcbork.

Powołana 5-cio osobowa Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych będzie organem opiniodawczo-doradczym Starosty Sępoleńskiego.

Kadencja Rady trwa 4 lata. Posiedzenia Rady będą się odbywały  co najmniej raz na kwartał. Do jej zadań będzie należało:

- inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej  i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacja ich praw;

- opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich ocena;

-  opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu  w Sępólnie Krajeńskim pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1) nazwę podmiotu zgłaszającego;

2) imię i nazwisko kandydata;

3) adres do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego kandydata;

4) krótkie uzasadnienie wyboru;

5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie w skład Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych;

6) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na  przetwarzanie danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu na potrzeby naboru do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                          z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

7) oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Kraj.               

 • autor: Nadesłane - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , data: 2019-10-08

XX Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Marszałek Województwa serdecznie zaprasza na jubileuszowe, XX Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbędzie się 25 października 2019 r. w Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu. Mottem tegorocznego Forum jest hasło „Twoje działanie ma znaczenie!”. Praca organizacji pozarządowych przynosi widoczne efekty w wielu obszarach aktywności społecznych, które dowodzą Państwa szczególnej roli w polepszaniu jakości życia mieszkańców w naszym regionie. Coroczne spotkania przedstawicieli sektora pozarządowego są świetną okazją do wymiany doświadczeń, skorzystania z wiedzy najlepszych ekspertów oraz nawiązywania wzajemnej współpracy.
 

 • autor: nadesłane - Urząd Marszałkowski w Toruniu, data: 2019-10-10
 • Plakat_duzy
 • program_Forum
 • autor: nadesłane - Urząd Marszałkowski w Toruniu, data: 2019-10-10

500 tyś. zł na modernizację PSP w Sępólnie Krajeńskim

We wtorek, 8 października br. wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz wraz z nadbryg. mgr inż. Januszem Halakiem Kujawsko - Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu przekazał Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim promesę o wartości 500 tys. zł z przeznaczeniem na modernizację obiektu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Środki z przekazanej promesy pochodzą ze składek firm ubezpieczeniowych.

W uroczystości przekazania promesy władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych oraz Burmistrz Sępolna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski.

 • data: 2019-10-08

Półmilionowa promesa dla Komendy Powiatowej PSP w Sępólnie Krajeńskim

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2019-10-08
 • IMG_6260
 • IMG_6262
 • IMG_6268
 • IMG_6188
 • IMG_6192
 • IMG_6199
 • IMG_6204
 • IMG_6207
 • IMG_6211
 • IMG_6216
 • IMG_6223
 • IMG_6233
 • IMG_6238
 • IMG_6242
 • IMG_6256
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2019-10-08

VIII Bieg uliczny im. Kajetana Bągorskiego 2019

W niedzielę 6 października 2019 roku w Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim - Krajna Arena rozpoczął się VIII Bieg uliczny im. Kajetana Bągorskiego 2019. Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentowali: Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart oraz Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych. Poniżej krótka fotorelacja.

 

 • 71525577_2569414956458462_5862308481305935872_o
 • 71569398_2569398229793468_5254020784388571136_o
 • 71642550_2569394263127198_118302181223825408_o
 • 71690825_2569418456458112_1853575806119313408_o
 • 71724113_2569417383124886_1337041083229536256_o
 • 71765474_2569418413124783_4813335390104584192_o
 • 71822886_2569417289791562_3202494621405937664_o
 • 71858426_2569413646458593_914927252087504896_o
 • 71890981_2569400816459876_2594435884900155392_o
 • 71914312_2569415559791735_2362775437832093696_o
 • 71917412_2569415636458394_3868189662950457344_o
 • 71943627_2569405826459375_1398484984150360064_o
 • 71962102_2569394553127169_9221264230114656256_o
 • 72057977_2569394459793845_2325643027491586048_o
 • 72077788_2569402259793065_6541084799233163264_o
 • 72104072_2569414109791880_8666965015137353728_o
 • 72104434_2569406826459275_1502140132893917184_o
 • 72152529_2569412133125411_2872549036089409536_o
 • 72166795_2569410986458859_7131011394996011008_o
 • 72170222_2569417776458180_5475884990875041792_o
 • 72173419_2569415679791723_5617924777739026432_o
 • 72205992_2569413456458612_3026523617945976832_o
 • 72257951_2569417703124854_6679829293914128384_o
 • 72280801_2569393819793909_6863331449513181184_o
 • 72289757_2569414093125215_4037218843913879552_o
 • 72299953_2569415776458380_3416121643259396096_o
 • 72331061_2569415466458411_3809240957639983104_o
 • 72382009_2569411623125462_2493149200166944768_o
 • 72401118_2569394516460506_5743301474474000384_o
 • 72451577_2569407793125845_8183535736956387328_o
 • 72452412_2569412949791996_4830037950983045120_o
 • 72453805_2569408026459155_6296754988915884032_o
 • 72473862_2569418319791459_3475592058247315456_o
 • 72623829_2569412049792086_4475614084326227968_o
 • 72683908_2569418039791487_9061283699135348736_o
 • 72901433_2569412839792007_101008933493145600_o
 • autor: www.gmina-sepolno.pl, data: 2019-10-08

Hubertus 2019 w Stajni Branicz

Dnia 5 października 2019 roku w Stajni Branicz odbyły się zawody Hubertus 2019. Władze samorządowe powiatu sępoleńskiego reprezentował Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych.

Wyniki gonitw:

Mała gonitwa: uciekała Amelia Lizik na koniu Doris. Złapała Wiktoria Jasiorowska na koniu Gratis stajnia Branicz.

Duża gonitwa: lis Paweł Skrętny na koniu Wiard złapała Kaja Urbanowic na koniu Kares

Wyniki zawodów w skokach przez przeszkody:

Zawody: 
Mini LL

1 mc Weronika Paszykl- Cortem
2 mc Amelia Lizik – Luna
3 mc Zuzanna Singer- Pico

Klasa LL
1 mc Aleksandra Kończak – GabiII
2 mc Kaja Urbanowicz – Kares
3 mc Weronika Paszylk-Cortez

Klasa L
1 mc Dominika Pikul – Zoltan
2 mc Patrycja Michałek- Bard
3 mc Martyna Kiedrowska – Trama

Klasa L1
1 mc Dominika Pikul – Zoltan
2 mc Natalia Czelińska –Lady
3 mc Marta Paluszkiewicz - Cartagina
 

 • autor: nadesłane - Justyna Mróz, data: 2019-10-08
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 70826431_2470653926385475_4443807042590736384_o
 • 71382217_2470651653052369_5228474421991178240_o
 • 71465810_1847320572078777_588501547088871424_o
 • 71497415_2470652689718932_301034137517555712_o
 • 71497420_2470654486385419_4855629427716915200_o
 • 71515171_2470648066386061_5246649061435506688_o
 • 71521914_2470654566385411_5771488095002165248_o
 • 71543405_1847320528745448_6245675711663702016_o
 • 71566478_1847319398745561_2078022580735836160_n
 • 71579340_2470659633051571_4103446702747287552_o
 • 71600192_2470651796385688_3259005340070445056_o
 • 71650139_2470653726385495_4395879712988069888_o
 • 71678793_2470653983052136_3513998222743830528_o
 • 71680370_1847320152078819_4215774580167409664_o
 • 71751172_1847320425412125_8999202631226228736_o
 • 71751559_2470651936385674_5226092789611102208_o
 • 71755935_2470650713052463_3916615286068871168_o
 • 71784973_1847320365412131_7365688670042456064_o
 • 71875641_2470650879719113_4885972628633812992_n
 • 71884334_2470653453052189_6884021402194673664_o
 • 71895261_2470653646385503_7156548274105614336_o
 • 71926537_2470651813052353_5755461716594917376_o
 • 71936139_2470651056385762_8345810274392997888_o
 • 71948514_2470651739719027_4895710917221679104_n
 • 71957491_2470649046385963_2676433905866768384_n
 • 72110171_1847320255412142_8988751378067226624_o
 • 72274229_2470651066385761_3329809546687283200_o
 • 72289761_1847320302078804_5843744507371192320_o
 • 72318381_2470651339719067_2751050948225794048_o
 • 72425826_1847320488745452_6370936822238806016_o
 • 72462680_1847320718745429_5361330228746518528_o
 • 72480190_2470653886385479_9211768778977705984_o
 • 72481880_1847320218745479_8581832449728708608_o
 • 72560569_2470653283052206_2665424727866081280_o
 • 72757692_1847319468745554_4668175906500509696_o
 • 8
 • 9
 • autor: nadesłane - Natalia Cieślik oraz facebook, data: 2019-10-08

Spotkanie z Dyrektorami Szkół Powiatowych

Sprawy związane z funkcjonowaniem szkół w pierwszych miesiącach nowego roku szkolnego, Starosta Sępoleński Jarosław Tadych, omówił z dyrektorami szkól i placówek oświatowych, dla których Powiat jest organem prowadzącym.

Spotkanie odbyło się 7 października w gabinecie Starosty. Wzięli w nim udział: Anna Skiba (Dyrektor LO w Więcborku), Katarzyna Kowalczyk (Dyrektor PPP),  Sylwia Świerczewska - Łaznowska (Wicedyrektor ZS Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim), Eugeniusz Szwochert (Dyrektor ZSP w Sępólnie Krajeńskim), Tomasz Cyganek (Dyrektor LO w Sępólnie Krajeńskim), Mariusz Czerwiński (Dyrektor ZS Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim), Leszek Fijas (reprezentant Dyrektora CKZiU w Więcborku) oraz przedstawiciele starostwa powiatowego.

Skarbnik Powiatu - Władysław Rembelski z szefową Biura ds. Wspólnej Obsługi Finansowej Placówek Oświatowych Powiatu - Mariką Domagała, omawiali sprawy związane z finansami placówek, a Wicestarosta - Andrzej Marach szeroko referował kwestie dowozu młodzieży do szkół powiatowych. Ponadto omawiano sprawy bieżące związane ze współpracą wydziału Edukacji (…) z sekretarzami szkół. 

 • autor: Artur Juhnke, data: 2019-10-08
 • IMG_6171
 • IMG_6175
 • IMG_6180
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2019-10-07

Konwent Powiatu Sępoleńskiego

7 października 2019 r.,  w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Krajeńskim odbył się Konwent Powiatu Sępoleńskiego.
Tematem spotkania było omówienie bieżącej problematyki samorządowej w powiecie, w tym m.in.:

1. Informacja Zastępcy Dyrektora Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego na temat Polityki Spójności na lata 2021-2027, Strategii Rozwoju Województwa na lata 2021-2030, programu „Gospostrateg” oraz możliwości współdziałania w ramach wspólnego zakupu ubezpieczenia mienia komunalnego.

a)  Ogólne założenie Polityki Spójności na lata 2021-2027, w tym propozycje kontynuacji Polityki Terytorialnej.

b) Przygotowanie do opracowania Strategii Rozwoju Województwa na lata 2021-2030:

    - wnioski z diagnozy i wzywania do regionu

    - koncepcja współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi w trakcie prac nad Strategią

c) Kryteria wyboru gmin do pilotażu w ramach programu „Gospostrateg” (Przygotowanie Programu Rozwoju Gospodarczego województwa oraz wypracowanie instrumentów wspierania rozwoju gospodarczego gmin);

d) Kujawsko - Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Salutaris” - możliwość współdziałania w ramach wspólnego zakupu ubezpieczenia mienia komunalnego.

2. Informacja Dyrektora Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska na temat problemu związanego z rozprzestrzenianiem się Barszczu Sosnowskiego na terenie Powiatu Sępoleńskiego.

3. Informacja Starosty Sępoleńskiego oraz Dyrektora Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska na temat zorganizowania konferencji dla samorządowców dotyczącej „Małej Retencji”.

4. Informacja Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego na temat Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

5. Informacja Starosty Sępoleńskiego na temat przygotowań do obchodów 100-lecia powstania Powiatu Sępoleńskiego, które przypadają na dzień 24 stycznia 2020 roku.

W spotkaniu udział wzięli m.in.:

Zastępca Dyrektora Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego – Andrzej Potoczek

Przewodniczący Rady Powiatu  - Marek Chart

Starosta Sępoleński  - Jarosław Tadych

Wicestarosta Sępoleński  - Andrzej Marach

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego  - Waldemar Stupałkowski

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego  - Wojciech Głomski

Burmistrz Więcborka  - Waldemar Kuszewski

Wójt Gminy Sośno  - Leszek Stroiński

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego – Anna Sotkiewicz-Tumanik

Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Barbara Wiśniewska

 • data: 2019-10-08
 • DSC_0779
 • DSC_0780
 • DSC_0781

Ćwiczenia „Kobra -19” [FOTO]

 • IMG_5946
 • IMG_5953
 • IMG_5956
 • IMG_5957
 • IMG_5958
 • IMG_5965
 • IMG_5967
 • IMG_5978
 • IMG_5980
 • IMG_5983
 • IMG_5984
 • IMG_5990
 • IMG_5992
 • IMG_5995
 • IMG_6001
 • IMG_6003
 • IMG_6006
 • IMG_6011
 • IMG_6014
 • IMG_6018
 • IMG_6027
 • IMG_6028
 • IMG_6032
 • IMG_6033
 • IMG_6039
 • IMG_6048
 • IMG_6053
 • IMG_6060
 • IMG_6070
 • IMG_6073
 • IMG_6078
 • IMG_6079
 • IMG_6081
 • IMG_6088
 • IMG_6092
 • IMG_6097
 • IMG_6106
 • IMG_6115
 • IMG_6122
 • IMG_6123
 • IMG_6126
 • IMG_6130
 • IMG_6134
 • IMG_6135
 • IMG_6144
 • IMG_6150
 • IMG_6153
 • IMG_6156
 • IMG_6162
 • IMG_6166
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2019-10-04

Powiat na 9. miejscu pod względem inwestycji!

 

We wrześniu 2019 r. na łamach Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” (najważniejszym w Polsce dwutygodniku w całości poświęconym jednostkom samorządu terytorialnego, tworzonym przez ekspertów i dziennikarzy) ukazał się Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2016-2018. Autorami rankingu są pracownicy Katedry Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego - Paweł Swianiewicz - profesor ekonomii i adiunkt Julita Łukomska. W zestawieniu brano pod uwagę całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat. Wskaźnik jest średnią wydatków inwestycyjnych z trzech lat w przeliczeniu na mieszkańca. Dane zebrano na podstawie sprawozdań budżetowych wszystkich samorządów w Polsce

W kategorii powiatów 1. miejsce zajął powiat leszczyński, który w ostatnich latach na inwestycje przeznaczał ponad połowę swojego budżetu.

Miło nam poinformować, że powiat sępoleński, cytując autorów rankingu, wykonał jeden z największych skoków w historii zestawienia i z miejsca 159. awansował na 9.! Na tak wysoką pozycję w rankingu złożyło się szereg powiatowych inwestycji.

W 2016 r. były to m.in. wydatki związane z rozbudową Szpitala Powiatowego im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku, VII i VIII etap przebudowy DP nr 1125C relacji Sypniewo-Borzyszkowo, wzmocnienie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni DP nr 1121C relacji Jazdrowo-Iłowo-Sępólno Krajeńskie oraz budowy chodników w ciągu dróg powiatowych (w gminie Kamień Krajeński, Więcbork i Sośno).

Rok 2017 to kolejne wydatki związane z rozbudową Szpitala Powiatowego, zakończenie budowy windy w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim, dofinansowanie pracowni na potrzeby kształcenia zawodowego w szkołach oraz liczne inwestycje w przebudowę i remonty dróg powiatowych (m.in. przebudowa DP 1104C relacji Stare Gronowo-Witkowo-Kamień Krajeński, przebudowa DP nr 1139C relacji Dziedno-Sitowiec). W wyniku nawałnicy, która przeszła w 2017 r. m.in. przez nasz powiat, odbudowa możliwa była głównie dzięki funduszom pochodzącym z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy udziale środków własnych powiatu.

W 2018 r. zakończyło się kilka bardzo dużych inwestycji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, czyli m.in.:

- „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WTZ” i „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego – budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej”;

- „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14 – osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku”;

- „Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński” wraz projektem komplementarnym pn. „RAZEM SAMODZIELNI”;

- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego”.

Największą część wydatków inwestycyjnych w 2018 r. stanowiły te związane z przebudową dróg powiatowych:

ZREALIZOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE

KWOTA DOTACJI

ŚRODKI WŁASNE

WARTOŚĆ CAŁKOWITA

km

DP Nr 1112C (Trzciany-Wałdowo-Gostycyn)

5.050.000,00

1.804.076,89

6.854.076,89

5,228

DP Nr 1134C (Więcbork-Jastrzębiec-Płosków-Sośno)

4.100,000,00

1.422.193,39

5.522.193,39

4,500

DP Nr 1108C (Kamień Krajeński-Trzciany)

2.050.000,00

730.978,25

2.780.978,25

2,787

DP Nr 1137C (Obodowo-Sośno-Wierzchucin Królewski)

3.000.000,00

1.039.325,11

4.039.325,11

4,005

DP Nr 1137C (Obodowo-Sośno-Wierzchucin Królewski) dokumentacja Sitowiec

0,00

13.202,99

13.202,99

0,000

DP Nr 1140C (Sośno-Wąwelno-Mrocza las) dokumentacja Toninek

0,00

17.689,41

17.689,41

0,000

DP Nr 1140C (Sośno-Wąwelno-Mrocza las)

2.370.000,00

2.235.320,65

4.605.320,65

4,000

DP Nr 1141C (Jastrzębiec-Tonin-Wąwelno)

330.000,00

313.672,11

643.672,11

0,600

DP Nr 1145C (Zabartowo-Wąwelno-Wierzchucin Królewski)

1.400.000,00

1.317.129,53

2.717.129,53

2,191

DP Nr 1114C (Wałdowo-Olszewka)

1.247.328,00

322.078,48

1.569.406,48

1,000

RAZEM

19.547328,00

9.215.666,81

28.762.994,81

24,311

2 października 2019 r. w Katowicach,  na uroczystej Gali Inwestorów Samorządowych, odbywającej się w ramach XVII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów,  w obecności samorządowców wszystkich szczebli z całej Polski, Starosta Sępoleński p. Jarosław Tadych odebrał z rąk prezesa wydawnictwa MUNICIPIUM S.A. (wydawcy PST „WSPÓLNOTA”) wyróżnienie za zajęcie 9. miejsca w kategorii „POWIATY”. Z zestawienia wynika, że na jednego mieszkańca powiatu sępoleńskiego przypadło średnio 356,78 zł wydatków inwestycyjnych (zwycięzca miał 544,29 zł).

W kolejnych latach polityka inwestycyjna powiatu nie zmieni drastycznie swoich kierunków. Nadal będzie starała się odpowiadać potrzebom lokalnej społeczności. W miarę możliwości budżetu i dostępności środków zewnętrznych, w kolejnych latach planuje się dalszą rozbudowę Szpitala Powiatowego im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku (rozbudowa, przebudowa i doposażenie oddziałów szpitalnych: Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Oddziału Pediatrycznego z Pododdziałem Niemowlęcym, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Noworodkowego). Remontowane będą również kolejne odcinki dróg powiatowych, współfinansowane m.in. z Funduszu Dróg Samorządowych. W tym roku rozpoczęła się również budowa II etapu mieszkań chronionych w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim.

Poniżej do pobrania: cały Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2016-2018 wraz z metodologią i zestawieniami poszczególnych kategorii.

 • autor: Dorota Szymańczak - Stanowisko ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych, data: 2019-10-04
 • SKM_C25819100407240
 • P1000771
 • P1000775
 • P1000777
 • P1000786
 • P1000788
 • P1010013
 • P1010016
 • P1010017
 • P1010020
 • P1010026
 • P1010027
 • P1010028
 • P1010031
 • P1010038
 • P1010056
 • P1010069

Ostrzeżenie meteorologiczne - intensywne opady deszczu

Zjawisko: intensywne opady deszczu

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność: Od: 2019-10-01 12:00 Do: 2019-10-02 12:00

Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia - miejscami do 30 mm. W nocy przejściowy zanik opadów.

Uwag: Ostrzeżenie może zostać przedłużone.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Dyżurny synoptyk: Maria Poświata

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • data: 2019-10-01

Informacja dot. spotkania w sprawie ASF

 • SKM_C25819093013150

Pieniądze na nowy aparat rentgenowski dla szpitala w Więcborku

Dnia 27 września br. wojewoda Mikołaj Bogdanowicz i minister Łukasz Schreiber, przekazali informację o przyznaniu przez premiera Mateusza Morawieckiego 672 tysięcy złotych Szpitalowi Powiatowemu im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego w Więcborku na zakup nowego aparatu rentgenowskiego. Stare urządzenie było już bardzo wysłużone i nie zapewniało możliwości prowadzenia prawidłowej diagnostyki.

W spotkaniu udział wzięli m.in. :

Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych;

Wojewoda Kujawsko - Pomorski - Mikołaj Bogdanowicz;

Sekretarz Stanu w KPRM - Łukasz Schreiber;

Prezes Zarządu NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku - Maria Kiełbasińska;

Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart;

Wicestarosta - Andrzej Marach;

Skarbnik Powiatu - Władysław Rembelski;

Burmistrz Więcborka - Waldemar Kuszewski.

 • data: 2019-09-30

Szpital Powiatowy w Więcborku otrzymał dofinansowanie na zakup nowego rentgena

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2019-09-27

Wsparcie dla szpitala w Więcborku

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2019-09-27
 • IMG_5899
 • IMG_5903
 • IMG_5914
 • IMG_5920
 • IMG_5940
 • IMG_5875
 • IMG_5880
 • IMG_5886
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2019-09-27

XIII sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

Dnia 27 września (piątek) 2019 roku o godz. 9:00 w sali im. Lucjana Prądzyńskiego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim odbyła się XIII sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

Sesja przebiegła zgodnie z planowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji:

2. Przyjęcie protokołu z obrad XII sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

3. Informacje i oświadczenia radnych.

4. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.

5. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania złożone na ostatniej sesji i w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o czynnościach w okresie między sesjami.

7. Sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z prac Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w okresie między sesyjnym oraz informacja o złożonych przez radnych wnioskach i sposobie ich załatwienia.

8. Informacja w zakresie wyników naboru na rok szkolny 2019/2020

9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu w I półroczu 2019r.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2019,

b) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. J. Korczaka w Więcborku w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka w Więcborku,

c) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. T. Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim,

d) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Sępólnie Krajeńskim wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim w pięcioletnie Technikum w Sępólnie Krajeńskim wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim,

e) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Więcborku wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku w pięcioletnie Technikum w Więcborku wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku,

f) zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy tej samej nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż 3 lata,

g) uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego,

h) uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok.

11. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych i gości.

12. Zakończenie obrad

 • data: 2019-09-30

XIII Sesja Rady Powiatu Sępoleńskiego

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2019-09-27
 • IMG_5858
 • IMG_5863
 • IMG_5866
 • IMG_5870
 • IMG_5872
 • IMG_5845
 • IMG_5852
 • IMG_5856
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2019-09-27

Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr

Zjawisko: silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiaty: wszystkie powiaty

Ważność:  Od: 2019-09-30 12:00 Do: 2019-09-30 23:00

Przebieg:  Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu.

Uwag: Brak.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90 %

Dyżurny synoptyk:  Agata Wojtkiewicz

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • autor: Wydział Zarządzania Kryzysowego, data: 2019-09-30

Sytuacja szpitali powiatowych

Starostwo Powiatowe dzięki Związkowi Powiatów Polskich przy współpracy z Ogólnopolskim Związkiem Pracodawców Szpitali Powiatowych przedstawia „Raport z badania sytuacji finansowej szpitali powiatowych”. Dokument ten został przygotowany przez ekspertów ze Szkoły Głównej Handlowej, tj. Panie: prof. dr hab. Ewelinę Nojszewską i dr Agatę Sielską, a także ze Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie – Panią Dorotę Gołąb-Bełtowicz.

Dokumenty do pobrania poniżej.

 • autor: www.zpp.pl, data: 2019-09-27
 • autor: www.zpp.pl, data: 2019-09-27

XVIII Powiatowe Drużynowe Zawody Spinningowe dla zakładów pracy

W niedziele 2019.09.2019 roku odbyły się na jeziorze sępoleńskim  XVIII Powiatowe Drużynowe Zawody Spinningowe dla zakładów pracy. W zawodach uczestniczyło 36 drużyn z całego powiatu.

Trzy pierwsze miejsca zajeli :

I. Firma Lentrans Dąbrówka (A. Konkolewski, S. Konkolewski)

II. Firma MDD  ( R. Telicki , M. Narewski)

III. Firma AUTO HANDEL "MAŁY" (A. Różycki, K. Nazarewski)

Zawody były współfinansowane z projektu Gminy Sępólno Kraj. oraz przy współudziale Starostwa Powiatowego i Gminy Kamień Kraj.

Władze samorządowe powiatu sępoleńskiego reprezentował Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych.

 • autor: nadesłane - Marek Rzepiński , data: 2019-09-27
 • 70577199_2262598530717801_5388187024320626688_n
 • 70706307_2262598574051130_4879596882826887168_n
 • 70785155_2262598500717804_3360588115554074624_n
 • 71071623_2262598620717792_5519927793141415936_n
 • 71271173_2262598650717789_8281845996468568064_n
 • IMG_9051
 • IMG_9052
 • IMG_9058
 • IMG_9061
 • IMG_9065
 • IMG_9067
 • IMG_9073
 • IMG_9097
 • IMG_9098
 • IMG_9099
 • autor: nadesłane - Marek Rzepiński, data: 2019-09-27

Komisje Rady Powiatu

We wtorek, 24 września, w biurze rady swoje posiedzenie odbyła Komisja Infrastruktury i Gospodarki, natomiast w środę 25 września obradowała Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu.
 
Zgodnie z planowanym porządkiem posiedzenia Komisja Infrastruktury (…) przyjęła informację na temat rolnictwa, leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Kolejnego dnia w środę 25 września obradowała Komisja Edukacji (…), która przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2019 roku oraz informację w zakresie wyniku naboru uczniów na rok szkolny 2019/2020. Na koniec zaopiniowała projekty uchwał na sesję.


Natomiast w czwartek, 26 września, w biurze rady swoje posiedzenia odbyły  Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Powiatu.


Zgodnie z planowanym porządkiem posiedzenia Komisja Zdrowia (…) zapoznała się z następującymi zagadnieniami:
1.    Opieka zdrowotna w szkołach powiatowych.
2.    Informacja Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w zakresie działań podejmowanych w celu zapewnienia pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży powiatu sępoleńskiego.
3.    Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2019 roku.
4.    Opiniowanie projektów uchwał na sesję.


Zgodnie z planowanym porządkiem posiedzenia Komisja Budżetu (…) zapoznała się z następującymi zagadnieniami:
1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu sępoleńskiego za I półrocze 2019 r.
2. Zaopiniowanie uchwał w sprawach:

 • zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2019
 • uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sępoleńskiego
 • uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 r.
   
 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji z Biura Rady, data: 2019-09-26
 • IMG_5811
 • IMG_5817
 • IMG_5821
 • IMG_5830
 • IMG_5835
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2019-09-26

Wsparcie na remonty dróg w powiecie sępoleńskim

Dnia 25 września 2019 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, wraz z ministrem Łukaszem Schreiberem gościli w dwóch gminach powiatu sępoleńskiego. Do rąk włodarzy z powiatu sępoleńskiego trafiły czeki na dofinansowanie remontu drogi publicznej kategorii powiatowej relacji Lipka - granica województwa - Sępólno Krajeńskie (999 603 zł), remont drogi gminnej w Dąbrówce, w gminie Kamień Krajeński (zadanie wieloletnie: 2019 r. - 36 547 zł; 2020 r. - 428 741 zł), przebudowę ul. Lipowej i ul. Parkowej w Sępólnie Krajeńskim (1 126 746 zł), przebudowę ul. Sportowej w Sępólnie Krajeńskim (1 320 562 zł) oraz przebudowę drogi gminnej w miejscowości Lutówko, w gminie Sępólno Krajeńskie (775 193 zł).

Symboliczny czek na dofinansowanie remontu drogi publicznej kategorii powiatowej relacji Lipka - granica województwa - Sępólno Krajeńskie o wartości 999 603,00 zł z rąk Wojewody Kujawsko Pomorskiego odebrał Starosta Sępoleński Jarosław Tadych.

 • data: 2019-09-26

Wojewoda przekazał wsparcie na remonty dróg powiatowych i gminnych w powiecie sępoleńskim

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2019-09-25
 • 056
 • 061
 • 066
 • 073
 • 076
 • 080
 • 023
 • 045
 • autor: Michał Otlewski - Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, data: 2019-09-25

Konwent Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Dnia 24 września br. w Żołędowie odbył się Konwent Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Gospodarzem tego spotkania był Powiat Bydgoski.

Tematyka konwentu obejmowała:

 • Społeczność osób z niepełnosprawnością w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego - stan i potrzeby związane z dysfunkcją;
 • Przedstawienie założeń RPO na lata 2021 - 2027;
 • Finansowanie szpitali powiatowych;
 • Nadzór starostów nad działalnością spółek wodnych;

Spotkanie było także okazją do wręczenia pamiątkowych odznaczeń z okazji 20-lecia powiatów. Odznaczenie odebrał były Starosta Sępoleński Stanisław Drozdowski.

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych oraz Wicestarosta Andrzej Marach.

 • data: 2019-09-26
 • 20190924_105909
 • 20190924_110544
 • 20190924_145840
 • autor: Andrzej Marach

Informacja Starosty Sępoleńskiego - ćwiczenia „Kobra -19”

Uprzejmie informuję, iż w dniu 4 października br. (piątek) w godzinach od 1000 do 1300 w Więcborku na terenie parkingu, pomiędzy Urzędem Miejskim, a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej PROVITA odbędą się ćwiczenia obronne pod kryptonimem „Kobra -19”. Ponadto tego dnia w/w parking będzie wyłączony z użytku.

Za utrudnienia przepraszamy.

 • autor: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, data: 2019-09-24

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

Dnia 17 września 2019 r. w gabinecie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Tematyka posiedzenia:
1. Omówiono aktualną sytuację na lokalnym rynku pracy.
2. Przedstawiono informację dotyczącą podziału środków Funduszu Pracy na 2019 r.
3. Omówiono opracowany Barometr zawodów 2019 dla powiatu sępoleńskiego i województwa kujawsko-pomorskiego.
Obradom przewodniczył – Pan Leszek Stroiński.

W posiedzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele władz gminnych, Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim oraz Starosta Sępoleński Jarosław Tadych.

 • autor: Nadesłane - Powiatowy Urząd Pracy, data: 2019-09-24
 • P1000769
 • P1000765
 • P1000766
 • P1000768
 • autor: Nadesłane - Powiatowy Urząd Pracy, data: 2019-09-24

V Otwarty Turniej Darta o Puchar Starosty Sępoleńskiego

Drugi tegoroczny turniej odbył się w piątek 13 września w „Barze Zacisze”. Zawodnicy rywalizowali w V Edycji Otwartego Turnieju Darta o Puchar Starosty Sępoleńskiego. W zawodach udział wzięło 29 zawodników z Bydgoszczy, Morąga, Nakła nad Notecią, Występu, Torunia, Inowrocławia, Elbląga, Dąbrowy, Sośna i Sępólna Krajeńskiego - wielu z nich udanie radziło sobie na zakończonych niedawno Mistrzostwach Europy w Słowenii. Do rywalizacji przystąpiła również jedna kobieta, a była nią 88 - letnia Józefa Szmytkowska.

Organizatorzy zdecydowali się podzielić zawodników na osiem grup czteroosobowych oraz trzyosobowych. W grupach 1-5 znajdowało się po czterech zawodników natomiast w grupach 6-8 po trzech zawodników. Z rozgrywek grupowych awans do kolejnej fazy turnieju (1/8 finału) uzyskiwało po dwóch najlepszych zawodników z każdej z grup. Najciekawiej zapowiadała się rywalizacja w grupie szóstej w której rywalizowali N.Jagieniak, T.Michalski i K.Markowski. Przypuszczenia okazały się zgodne z formą prezentowaną tego wieczoru, gdyż zawodnicy uzyskujący awans z tej grupy zajęli drugie oraz trzecie miejsce w turnieju. Najbardziej wyrównana okazała się grupa czwarta w której trójka zawodników wygrała po dwa mecze i o awansie do kolejnej fazy decydowały bezpośrednie pojedynki. W nich lepsi okazali się A.Sklepowicz oraz Z.Piwoński pozostawiając w pokonanym polu jednego z lokalnych zawodników M.Frohlke. W kolejnej fazie turnieju doszło do kilku ciekawych pojedynków m.in. D.Wawrzyniak pokonuje dobrze radzącego sobie w sępoleńskich turniejach A.Adamczyka w stosunku 3-2 czy T.Michalski nie bez problemów pokonuje A.Sklepowicza również w stosunku 3-2 prezentując w decydującym legu iście mistrzowski poziom kończąc rozgrywkę w 15 lotkach oraz ze 134 punktów. Niestety w 1/8 finału swój udział zakończyli ostatni zawodnicy z powiatu Sępoleńskiego kończąc zawody na 9 miejscu (R.Noga, M.Spirka oraz M.Rybka). W 1/4 finału D.Wawrzyniak pokonał J.Janaszkiewicza 3-1, B.Wieczorek również 3-1 zwyciężył w pojedynku z D.Nica. Pozostałą dwójką półfinalistów została para bydgoszczan, a więc N.Jagieniak i T.Michalski po kolejnym pojedynku toczonym na pełnym dystansie. Po chwili odpoczynku zawodnicy rozpoczęli zmagania półfinałowe w których B.Wieczorek pokonał N.Jagieniaka 4-1, a T.Michalski wygrał z D.Wawrzyniakiem w stosunku 4-2 kończąc jednego lega w 15 lotkach oraz ze 100 punktów. Równolegle z meczem finałowym rozgrywano mecz o 3 miejsce. Dzięki zwycięstwu w stosunku 4-2 nad D.Wawrzyniakiem to N.Jagieniak uplasował się na najniższym stopniu podium. Ostatni mecz turnieju z początku toczył się pod  dyktando T.Michalskiego, który potrafił wypracować sobie dwu-trzy legowe prowadzenie. Mimo to B.Wieczorek zdołał doprowadzić do stanu 4-4 w meczu a ponadto wygrać ostatnią rozgrywkę co pozwoliło mu się cieszyć z triumfu w całym turnieju. Po zakończeniu zawodów najlepsza „4” została nagrodzona pucharami oraz medalami. Organizatorzy bardzo gorąco pragną podziękować za pomoc w organizacji turnieju oraz wsparcie Panu Staroście Sępoleńskiemu Jarosławowi Tadychowi, właścicielom i obsłudze Baru Zacisze, Panu Jerzemu Grochowskiemu oraz zawodnikom za tak liczny udział i stworzenie świetnej atmosfery. Dodatkowo, organizatorzy już teraz pragną zaprosić do udziału w kolejnych turniejach, które z pewnością odbędą się w kolejnym roku. Do zobaczenia przy tarczy!

 

Klasyfikacja generalna V Otwartego Turnieju Darta o Puchar Starosty Sępoleńskiego


1. Bartosz Wieczorek
2. Tomasz Michalski
3. Norbert Jagieniak
4. Dominik Wawrzyniak
5-8. Jakub Janaszkiewicz
Radosław Pieńkowski
Krzysztof Lauer
Dariusz Nica
9-16. Mariusz Warzybok
Arkadiusz Adamczyk
Mateusz Spirka
Andrzej Sklepowicz
Mateusz Rybka
Zbigniew Piwoński
Andrzej Dębkowski
Radosław Noga
17-24. Piotr Paczkowski
Damian Przemyłski
Rafał Warmiński
Michał Frohlke
Adrian Spirka
Krzysztof Markowski
Robert Puła
Jacek Warmiński
25-32. Michał Starczewski
Bartosz Murek
Józefa Szmytkowska
Roman Proc
Damian Bembnista

 • IMG_1955
 • IMG_1983
 • IMG_1984
 • IMG_1987
 • IMG_1996
 • IMG_1999
 • IMG_1868
 • IMG_1887
 • IMG_1895
 • IMG_1940

Podpisanie umowy na drogę Obodowo - Sośno Wierzchucin Królewski

Dnia 19 września w gabinecie starosty sępoleńskiego odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Zarządem Drogowym w Sępólnie Krajeńskim a firmą Redon Nakło Sp. z o.o.

Zamawiającego - Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim reprezentowali:
Edwin Eckert – Dyrektor Zarządu Drogowego;
Renata Piotrowska – Główna Księgowa;

Wykonawcę  - firmę Redon Nakło sp. z o.o. reprezentował:
Andrzej Trudziński – Prezes

Przy podpisaniu umowy obecni byli także przedstawiciele władz samorządowych powiatu oraz gminy w osobach:
Jarosław Tadych – Starosta Sępoleński;
Andrzej Marach – Wicestarosta;
Władysław Rembelski – Skarbnik;
Leszek Stroiński - Wójt Gminy Sośno

Umowa dotyczy wykonania przebudowy drogi powiatowej nr 1137C relacji Obodowo - Sośno - Wierzchucin Królewski od km 5+081 do km 7+284.

Koszt planowanej przebudowy to kwota 2 405 750,24 zł brutto.  

 • data: 2019-09-19
 • IMG_5763
 • IMG_5769
 • IMG_5773
 • IMG_5781
 • IMG_5793

400 tys. zł na zakup nowej karetki dla więcborskiego szpitala

Dnia 18 września 2019 roku podpisano umowę na dofinansowanie do zakupu karetki dla Szpitala Powiatowego im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego w Więcborku.

W ramach "Programu wymiany ambulansów" realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia, w województwie kujawsko-pomorskim wymienionych zostanie 13 karetek. Jedną z placówek, która otrzyma 400 tys. zł dofinansowania na zakup nowoczesnej karetki jest Szpital Powiatowy im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego w Więcborku.

Rządowy „Program  wymiany ambulansów” stanowi kolejny etap reformy systemu ratownictwa medycznego, którego pierwsza faza zakończyła się 1 kwietnia 2019 r. uruchomieniem Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Kwota dofinansowania to 400 tys. zł na karetkę, pozwoli na zakup nowoczesnych pojazdów przystosowanych do funkcjonowania w systemie ratownictwa medycznego. Budżet programu w 2019 roku wyniesie prawie 80 mln zł.

W spotkaniu udział wzięli m.in. :

Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych;

Wojewoda Kujawsko - Pomorski - Mikołaj Bogdanowicz;

Wiceminister Zdrowia - Janusz Cieszyński;

Sekretarz Stanu w KPRM - Łukasz Schreiber;

Prezes Zarządu NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku - Maria Kiełbasińska;

Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart;

Wicestarosta - Andrzej Marach;

Skarbnik Powiatu - Władysław Rembelski;

 • data: 2019-09-19

Nowa karetka dla Szpitala Powiatowego w Więcborku

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2019-09-18
 • IMG_5719
 • IMG_5734
 • IMG_5737
 • IMG_5738
 • IMG_5753
 • IMG_5710
 • IMG_5715
 • IMG_5716
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2019-09-18

Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr

Zjawisko: silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiaty: wszystkie powiaty

Ważność:  Od: 2019-09-17 15:00 Do: 2019-09-18 05:00

Przebieg:  Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Uwag: Brak.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75 %

Dyżurny synoptyk:  Agnieszka Drwal-Tylmann

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • data: 2019-09-17

Lodołamacze 2019 rozdane

Konkurs organizowany po raz XIV przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych ma promować aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami.

Lodołamacze - Co ich wyróżnia?

Doświadczenie, fachowość, tradycja, osiągnięty sukces, ale przede wszystkich wrażliwość społeczna, która przekłada się na odpowiedzialne zatrudnianie osób niepełnosprawnych. 

Kampania Społeczna „Pracodawca Wrażliwy Społecznie” ma na celu przełamywanie barier i uproszczeń w ocenie możliwości osób z niepełnosprawnościami, sprzyja ich zawodowej aktywizacji, daje poczucie bycia potrzebnym, szanse na samodzielne życie i spełnienie ambicji.

Przystąpienie do konkursu będzie nie tylko wyróżnikiem wrażliwości i solidarności społecznej, ale też elastyczności w działaniu i nowoczesnego podejścia do polityki zatrudnienia, bowiem troska o drugiego człowieka jest jedną z najwyższych wartości

Tegoroczne nagrody przyznano w ośmiu kategoriach. W każdej o pierwsze miejsce i statuetkę Lodołamacza rywalizowali przedstawiciele województw kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Z powiatu sępoleńskiego Statuetkę Lodołamacza, zajmując I miejsce w kategorii „Przyjazna przestrzeń”, otrzymał Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim pod kierownictwem Wiesławy Stafiej. Tę prestiżową nagrodę pani Wiesława odebrała 16 września 2019 roku na uroczystej gali w BWA w Bydgoszczy. Na gali delegacji sępoleńskiego WTZ towarzyszyli włodarze powiatu sępoleńskiego Starosta – Jarosław Tadych oraz skarbnik powiatu- Władysław Rembelski powiat podejmując niełatwą decyzję o przekazaniu i wyremontowaniu budynku na potrzeby osób z niepełnosprawnościami w bardzo trudnym czasie dla powiatu potwierdził swoją społeczną wrażliwość. Bez takich decyzji organizować przyjazną ON przestrzeń byłoby trudno.. – mówiła Wiesława Stafiej odbierając nagrodę.

Warto dodać, że w tej kategorii przyznano 2 równorzędne nagrody i WTZ zdobył ją ex aequo z Operą Leśną w Sopocie.

LAUREACI

Kategoria Zakład Pracy Chronionej

I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2019 otrzymuje:
Handlowa Spółdzielnia Inwalidów, 86-300 Grudziądz, ul: Nad Torem 10

II miejsce i srebrny medal:
STAPOL Piotr Staszków, 77-300  Człuchów, ul:  Sienkiewicza 48a

III miejsce i brązowy medal:
Fundacja ,,Praca dla Niewidomych" Centrum Turystyczno-Rehabilitacyjne ZAZ Krzyżewo, Krzyżewo 30, 18-218 Sokoły

 

Kategoria Otwarty Rynek

I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2019 otrzymuje:
Kancelaria Prawno-Finansowa „Partnerzy” Adam Kucharski z siedzibą w Gdańsku, 80-219 Gdańsk,  al. Zwycięstwa 35/2

II miejsce i srebrny medal: nie przyznano

III miejsce i brązowy medal: nie przyznano

 

Kategoria Instytucja

I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2019 otrzymuje:
Wyższa Szkoła Gospodarki, 85-224 Bydgoszcz, ul: Garbary 2

II miejsce i srebrny medal:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, 89-500 Tuchola,  ul: Pocztowa 7

III miejsce i brązowy medal (dwa trzecie miejsca):
Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI w Białymstoku,  15-207 Białystok, ul: Piastowska 3B/79

Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski Warsztat Terapii Zajęciowej, 87-300 Brodnica, ul:  Wyspiańskiego 13

 

Kategoria Przyjazna Przestrzeń

I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2019 otrzymują (dwa pierwsze miejsca):
Opera Leśna w Sopocie, 81-829 Sopot, ul: Stanisława Moniuszki 12

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim,
89-400 Sępólno Krajeńskie, ul. Kościuszki 3

 

Kategoria Zdrowa Firma

I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2019 otrzymuje: W tej Kategorii Kapituła regionalna konkursu postanowiła nie przyznawać nagród

 

Kategoria Dziennikarz bez Barier

I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2019 otrzymuje:
Magdalena Świerczyńska-Dolot z Radia Gdańsk

 

Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe:

SUPER LODOŁAMACZ 2019

Arkadia Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Torunia

 

Wyróżnienie:
Fundacja Pro Omnis z Bydgoszczy

 

LODOŁAMACZ SPECJALNY 2019

Jolanta Pisarska-Bitowt

Wyróżnienia:
Krystyna Kalańska
Rafał Średziński 

 • autor: Nadesłane - Warsztat Terapii Zajęciowej w Sępólnie Krajeńskim, data: 2019-09-17
 • P1010540
 • P1010542
 • P1010546
 • P1010549
 • P1010555
 • P1010557
 • P1010562
 • P1010563
 • P1010568
 • autor: Nadesłane - Warsztat Terapii Zajęciowej w Sępólnie Krajeńskim, data: 2019-09-16

Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO

16 września 2019 roku po raz 36. zebrał się Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko Pomorskiego. Obrady prowadził wiceprzewodniczący komitetu, dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Rafał Pietrucień. Gościem specjalnym posiedzenia komitetu była przedstawicielka Komisji Europejskiej, Joanna Charytonowicz z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DG EMPL).

Komitet wysłuchał raportu o aktualnym stanie wdrażania RPO, poziomie certyfikacji środków programu, informacji dotyczącej krajowych programów operacyjnych 2014-2020 w ramach polityki spójności, realizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Przedstawione zostały też wyniki badania "Ewaluacja instrumentu RLKS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kontekście doświadczeń perspektywy 2014-2020 i wskazania założeń wsparcia na lata 2021-2027".

Komitet obradował nad kryteriami piętnastu konkursów, zaplanowanych na najbliższe miesiące. Uruchomione w ten sposób zostaną m.in. środki na modernizację energetyczną budynków publicznych,  inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, budowę i przebudowę dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich, poprawę jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie (w ramach polityki terytorialnej), wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie, wsparcie outplacementowe, aktywne włączenie społeczne, rozwój usług społecznych, wychowanie przedszkolne, edukację na rzecz rynku pracy, rozwój usług opiekuńczych, kształcenie ogólne i zawodowe oraz inwestycje w zakresie opieki szpitalnej.

Ponadto członkowie komitetu debatowali nad  propozycjami zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Wicestarosta Andrzej Marach.

 • autor: Departament Funduszy Europejskich i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego, data: 2019-09-16
 • foto_01
 • foto_08
 • foto_09
 • autor: Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP, data: 2019-09-16

Wyniki konsultacji społecznych programu współpracy na 2020 rok

Dnia 16 września 2019 roku na sali sesyjnej odbyły się konsultacje społeczne Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (…) na rok 2020. 
W konsultacjach udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych. Celem konsultacji było ustalenie potrzeb organizacji  - działania z jakiej sfery pożytku publicznego powinno być zdaniem organizacji wspieranie najmocniej, a jakie najsłabiej. 

1 miejsce: kultura fizyczna  - 10 tyś 
2 miejsce: turystyka, krajoznawstwo, rekreacja; 6 tyś
3 miejsce: kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa narodowego;  4 tyś

łącznie 20 tyś na dotacje dla organizacji pozarządowych;

Na posiedzeniu zarządu, przy ustalaniu budżetu, wyniki konsultacji społecznych będą brane pod uwagę przy programowaniu kwot wsparcia na poszczególne konkursy ofert oraz wsparcie pozakonkursowe.
 

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2019-09-16

O budowie dróg i partnerstwie publiczno-prywatnym w powiecie sępoleńskim

11 września w Komierowie odbyło się seminarium „Jakość, technologia i finanse na drogach samorządowych”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Jarosław Tadych - Starosta Sępoleński. Gośćmi honorowymi wydarzenia byli Mikołaj Bogdanowicz, Wojewoda Kujawsko-Pomorski oraz Bartosz Michał Bazela, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Podczas spotkania podpisano umowę pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe reprezentującym Skarb Państwa, reprezentowanym przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Runowo - Kamila Walenciuka a Powiatem Sępoleńskim na  realizację wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1140C relacji Sośno-Wąwelno-Mrocza (Las) od km 0+131 do km 1+687 i od km 4+934 do km 6+466”. Funkcję inwestora zadania pełnić będzie Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim. Wysokość środków przekazanych Powiatowi z funduszu leśnego to 500 tys. zł.  

Seminarium poświęcone było zagadnieniom związanym z technologią budowy dróg, a także partnerstwa publiczno-prywatnego – w realizacji drogowych inwestycji samorządowych.

Dyrektor Zarządu Drogowego – Edwin Eckert przedstawił prezentację dotyczącą funkcjonowania Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim.

Zagadnieniem niezwykle istotnym w realizacji każdej inwestycji jest optymalny jakościowo i ekonomicznie dobór materiałów. W jaki sposób wydłużyć cykl życia drogi i zaprojektować ją zgodnie z metodyką BIM opowiedział Łukasz Marcinkiewicz, dyrektor zarządzający LH Engineering z kilkunastoletnim doświadczeniem w realizacji największych inwestycji infrastrukturalnych w kraju. Dobór odpowiedniej technologii do zadania inwestycyjnego przedstawił dr inż. Tomasz Rudnicki, kierownik zespołu ds. Jakości i Główny Technolog LafargeHolcim, który w latach 2008-2015 pełnił obowiązki zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, a w 2015 roku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Partnerstwo publiczno-prywatne staje się coraz popularniejszym modelem finansowania inwestycji drogowych także w samorządach. Procedury związane z takim modelem finansowania zadań  uczestnikom seminarium przedstawił  mecenas Tomasz Korczyński, krajowy ekspert, współkierujący praktyką partnerstwa publiczno-prywatnego w kancelarii Dentons. Aktualną dokumentację, rolę inżyniera budowy a także wymagane badania laboratoryjne omówi Marek Krajewski, prezes zarządu Instytutu Badawczego Materiałów Budowlanych, członek Komitetu 108 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Kolejnym prelegentem był Piotr Kijowski, szef Doradztwa Technicznego w Stowarzyszeniu Producentów Cementu, który przedstawił dotychczasowe realizacje w technologii betonowej na drogach samorządowych. Problem słabonośnych gruntów niestety nie należy w naszym kraju do rzadkości. Diagnostykę i dobór technologii stabilizacji podłoża omówił Przemysław Stałowski, doradca techniczny segmentu Infrastruktura LafargeHolcim. Jako ostatni z prelegentów wystąpił Jarosław Rokita, kierownik projektów LafargeHolcim, który przedstawił tajniki technologii betonowej. Uczestnicy seminarium mieli możliwość skorzystać z porad ekspertów.

Organizatorem seminarium była Inframedia, partner spółki LafargeHolcim i LH Engineering. Patronat nad wydarzeniem objęła Krajowa Rada Zarządów Dróg Powiatowych oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu.

W seminarium wzięło udział blisko 80 osób – przedstawicieli samorządów lokalnych: powiatów, gmin i miast oraz Lasów Państwowych.

 • data: 2019-09-12

Inwestycja w drogi - Sępólno Krajeńskie, Więcbork, Kamień Krajeński, Sośno

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2019-09-11
 • IMG_5523
 • IMG_5527
 • IMG_5535
 • IMG_5543
 • IMG_5545
 • IMG_5559
 • IMG_5565
 • IMG_5568
 • IMG_5577
 • IMG_5582
 • IMG_5587
 • IMG_5592
 • IMG_5606
 • IMG_5613
 • IMG_5615
 • IMG_5617
 • IMG_5620
 • IMG_5622
 • IMG_5638
 • IMG_5650
 • IMG_5657
 • IMG_5673
 • IMG_5678
 • IMG_5681
 • IMG_5686
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2019-09-11

Podziękowania

 • C_Users_Krystian_Desktop_PODZIĘKOWANIE

Dożynki w Sypniewie

Bogu i rolnikom dziękowali wczoraj, 8.09.2019, mieszkańcy gminy Więcbork za tegoroczne plony. Dożynki w Sypniewie zaszczycili swoją obecnością rolnicy, przedstawiciele rządu, samorządowcy, organizacje i instytucje z terenu gminy i powiatu oraz licznie przybyli mieszkańcy.

Tradycyjny korowód dożynkowy przeszedł główną ulicą Sypniewa do kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, gdzie mszę św. dziękczynną odprawił proboszcz ks. Andrzej Jasiński. Po wspólnej modlitwie korowód wieńców dożynkowych, mieszkańców i przedstawicieli władz, prowadzony przez kapelę OldNova i solistów Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska oraz starostów dożynek udał się na plac przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, gdzie odbyły się oficjalne obchody gminnego Święta Plonów.

Małgorzata Golik i Michał Wołowiec, rolnicy z Sypniewa, byli Starostami Dożynek i to oni przekazali wczoraj chleb z tegorocznych zbiorów gospodarzowi uroczystości, Burmistrzowi Więcborka Waldemarowi Kuszewskiemu. 

- Przynosimy chleb wypieczony z mąki tegorocznego ziarna. Krajcie go i dzielcie gospodarzu. Nie dużo, nie mało. Tak, żeby dla wszystkich stało.

Burmistrz, zgodnie z tradycją podzielił chleb sprawiedliwie i wraz z posłem na Sejm RP Łukaszem Schreiberem, przewodniczącą Rady Gminy Więcbork Anną Łańską, wicestarostą sępoleńskim Andrzejem Marachem i dyrektorem ZSCKR Marianem Basą częstowali tym darem wszystkich dożynkowych gości.

Okolicznościowe przemówienia i życzenia skierowali do rolników: burmistrz Waldemar Kuszewski, poseł Łukasz Schreiber, który odczytał także list premiera Mateusza Morawieckiego skierowany do wszystkich mieszkańców wsi, doradca wojewody kujawsko-pomorskiego Jerzy Kowalik przekazał zgromadzonym słowa od wojewody Mikołaja Bogdanowicza, radny sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego Marek Witkowski oraz dyrektor ZSCKR Marian Basa.

Po oficjalnej części dożynek goście i mieszkańcy podziwiali występ solistów Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska, w doskonałej muzycznej oprawie kapeli folklorystycznej OldNova.

Tradycją obchodów Święta Plonów stały się konkursy na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. W tym roku zwyciężyła okazała korona wypleciona przez KGW Dorotowo.

Ogłoszono także Rolników Gminy Więcbork 2019. Zostali nimi: Stanisław Kujawa z Puszczy zajmujący się produkcją zwierzęcą, a w produkcji roślinnej zaszczytny tytuł otrzymał Wojciech Fryziak z Suchorączka, właściciel Gospodarstwa Ogrodniczego.

Takie święto jak dożynki nie mogło się obejść bez jedzenia... Wczorajszy dożynkowy stół w Sypniewie był obficie zastawiony, a pyszności przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich skosztować mógł każdy. Oto, czym wczoraj raczyły dożynkowych gości panie z KGW:

Wczorajsza gminna uroczystość mogła się odbyć dzięki licznym sponsorom, którym burmistrz Waldemar Kuszewski serdecznie podziękował wręczając każdemu z darczyńców drobny upominek od organizatorów.

 

 • autor: Ewa Szydeł www.e-krajna.pl, data: 2019-09-09
 • 70388046_1472646152878036_2170601434024771584_o
 • 69761202_1472648046211180_5312184816353935360_o
 • 69990470_1472646706211314_7266437481979969536_o
 • 70106447_1472647799544538_4202471249680531456_o
 • 70325968_1472647292877922_7310538008606801920_o
 • autor: www.wiecbork.pl, data: 2019-09-10

Dożynki Powiatowo - Gminne

W minioną, deszczową sobotę (7 września), rolnicy z powiatu sępoleńskiego podziękowali za zebrane plony kultywując staropolską, dożynkową tradycję.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta dziękczynna odprawiona przez proboszcza parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi w Sośnie, księdza Andrzej Jaskułę. Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe, część oficjalna odbyła się, nie jak zaplanowano na placu przy Gminnym Domu Kultury, a na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sośnie. Po odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego”, prowadzący uroczystość: Karolina Dziarnowska i Stanisław Gackowski, powitali licznie zebranych gości, wśród których znaleźli się reprezentanci wojewody kujawsko-pomorskiego, marszałka i sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, instytucji i organizacji związanych z rolnictwem, służb, straży i instytucji okołopowiatowych oraz samorządowcy z terenu powiatu.

Starostowie dożynek Alina Hartwich z Zielonki i Krzysztof Adrych z Sośna, symbolicznie przekazali staroście sępoleńskiemu Jarosławowi Tadychowi i wójtowi gminy Sośno Leszkowi Stroińskiemu, bochen dożynkowego chleba, wypieczony z tegorocznych zbóż, którym poczęstowani zostali wszyscy zebrani. Po krótkich wystąpieniach, starosta sępoleński, wójt Sośna oraz Stanisław Drogoś reprezentant Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, wręczyli wyróżnionym rolnikom z terenu powiatu sępoleńskiego, listy gratulacyjne i upominki, których fundatorami byli Powiat Sępoleński oraz Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza. Wyróżnionymi rolnikami zostali: Katarzyna i Grzegorz Jarscy z Kawli, Małgorzata i Wojciech Dziarnowscy z Wałdowa, Katarzyna i Grzegorz Chylewscy z Dąbrowy, Adrian Klinger z Płocicza, Iwona i Stanisław Kujawa z Puszczy, Monika i Wojciech Fryziak
z Suchorączka, Agnieszka i Leszek Melin z Jaszkowa oraz Wioletta i Kazimierz Gapińscy z Zielonki.

Imponujące wieńce dożynkowe przygotowały Koła Gospodyń Wiejskich z: Sośna, Sitna, Tuszkowa, Mierucina, Wielowicza, Dębin, Dziedna, Toninka, Wąwelna, Rogalina, Tonina, Jaszkowa, Skoraczewa, Zielonki oraz Kawli, Suchorączka i Obkasu. Przedstawicielki wszystkich Kół, otrzymały z rąk przewodniczącej Gminnej Rady Kobiet KGW z Sośna- Teresy Bettin, pamiątkowe dyplomy.

Część oficjalną zakończył, entuzjastycznie przyjęty przez zebranych, występ artystyczny pt. „Wiejskie przechwałki”, przygotowany przez mieszkańców Sośna i Zielonki.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w przyczynili się do organizacji uroczystości dożynkowych. Dziękujemy również wszystkim darczyńcom, którzy okazali nam wsparcie a w szczególności: Bankowi Spółdzielczemu z Więcborka, Gminnej Spółdzielni „SCH” w Sośnie oraz Lokalnej Grupie Działania „Nasza Krajna”.

 • autor: Artur Juhnke, data: 2019-09-09
 • IMG_5357
 • IMG_5359
 • IMG_5360
 • IMG_5361
 • IMG_5362
 • IMG_5363
 • IMG_5364
 • IMG_5365
 • IMG_5366
 • IMG_5367
 • IMG_5368
 • IMG_5370
 • IMG_5372
 • IMG_5373
 • IMG_5378
 • IMG_5379
 • IMG_5380
 • IMG_5382
 • IMG_5383
 • IMG_5386
 • IMG_5387
 • IMG_5389
 • IMG_5390
 • IMG_5391
 • IMG_5392
 • IMG_5393
 • IMG_5396
 • IMG_5398
 • IMG_5399
 • IMG_5400
 • IMG_5402
 • IMG_5404
 • IMG_5405
 • IMG_5407
 • IMG_5408
 • IMG_5413
 • IMG_5414
 • IMG_5415
 • IMG_5416
 • IMG_5417
 • IMG_5419
 • IMG_5420
 • IMG_5423
 • IMG_5424
 • IMG_5428
 • IMG_5429
 • IMG_5432
 • IMG_5435
 • IMG_5439
 • IMG_5443
 • IMG_5444
 • IMG_5445
 • IMG_5448
 • IMG_5449
 • IMG_5452
 • IMG_5453
 • IMG_5456
 • IMG_5458
 • IMG_5459
 • IMG_5462
 • IMG_5463
 • IMG_5466
 • IMG_5467
 • IMG_5468
 • IMG_5469
 • IMG_5471
 • IMG_5473
 • IMG_5474
 • IMG_5475
 • IMG_5476
 • IMG_5477
 • IMG_5478
 • IMG_5480
 • autor: Artur Juhnke, data: 2019-09-07

IX Samorządowe Regaty "Krajna Cup"

Na jeziorze sępoleńskim w miniony piątek już po raz dziewiąty można było podziwiać rywalizację ekip samorządowych na imprezie IX Samorządowe Regaty "Krajna Cup" o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W tym roku dopuszczone zostały również załogi, które nie reprezentowały instytucji samorządowych, a są po prostu miłośnikami żeglarstwa.

Klasyfikację ogólną wygrała Gmina Żnin. Podczas każdego biegu zauważyć można było wysoki poziom zawodników, profesjonalne prowadzenie łódki, wykorzystywanie każdego najmniejszego wiatru i nieuwagę przeciwników.

W czterech, liczących się do klasyfikacji generalnej biegach, zdobyli cztery razy pierwsze miejsca. Te wyniki mówią same za siebie. Gminę Żnin reprezentowali: Mariusz Kaźmierczak, Marta Rumińska oraz Paweł Sikora.
Na pozostałych miejscach uplasowały się ekipy:
II miejsce – Powiat Sępoleński (sternik - Wojtek Sylka, załogant - Magdalena Maluchnik)
III miejsce - Gmina Chełmża
IV miejsce - Gmina Sępólno Krajeńskie
V miejsce - Gmina Kamień Krajeński
VI miejsce - Urząd Marszałkowski w Toruniu
VII miejsce - Gmina Nakło.

Wśród ekip spoza grupy samorządowców o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego zwyciężyła drużyna MLKS Krajna w składzie Jolanta Bukolt, Michał Bukolt oraz Paula Bukolt. II miejsce zajęła drużyna Aria Team.

 • autor: Lidia Sokulska - Tłok, data: 2019-09-09
 • IMG_5295
 • IMG_5297
 • IMG_5301
 • IMG_5311
 • IMG_5318
 • IMG_5324
 • IMG_5331
 • IMG_5335
 • IMG_5336
 • IMG_5339

Ostrzeżenie meteorologiczne - silny deszcz z burzami

Zjawisko:  Silny deszcz z burzami

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność:  Od: 2019-09-09 09:10 Do: 2019-09-10 03:00

Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia - miejscami od 30 mm do 45 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 70 km/h.

Uwag:  Zmiana dotyczy okresu ważności - wcześniejszy początek zjawiska.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 %

Dyżurny synoptyk:  Agnieszka Drwal-Tylmann

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • data: 2019-09-09

IV Kapeluszowy Marsz Seniorów

W czwartek, 5 września br. w Kamieniu Krajeńskim odbył się IV Kapeluszowy Marsz Seniorów, w którym udział wzięło ok. 200 uczestników z powiatu sępoleńskiego i zaprzyjaźnionych instytucji z sąsiednich województw.

Jak co roku, wszyscy w barwnym korowodzie przeszli ze stadionu miejskiego w Kamieniu Krajeńskim na dziedziniec Domu Pomocy Społecznej. Na miejscu czekał ich piknik wraz z atrakcjami, m.in. loteria fantowa, zabawa taneczna, występy artystyczne, poczęstunek oraz upominki dla wszystkich. Celem marszu jest pokazanie, że osoby dojrzałe są pełne energii, poczucia humoru, dystansu do siebie, są aktywne i chętnie spędzają czas w sposób ciekawy. Organizatorami wydarzenia byli jak co roku Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Kamieniu Krajeńskim i stowarzyszenie "Pomóż sobie, pomagając innym"

 • autor: nadesłane - kanal10.pl, data: 2019-09-06

IV Kapeluszowy Marsz Seniorów

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2019-09-05

IV Kapeluszowy Marsz Seniorów - Kamień Krajeński

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2019-09-06
 • 20190905_112249
 • 20190905_120327
 • 20190905_122239
 • 20190905_122746
 • 20190905_131316
 • autor: nadesłane DPS Kamień Krajeński, data: 2019-09-09

Apel do hodowców trzody chlewnej

 • SKM_C25819090608250
 • b_1024_768_0_00_images_ASF_-_plakat

Skuteczna interwencja ZPP - zmiana podziału zwiększonej subwencji oświatowej 2019

Na skutek interwencji biura Związku Powiatów Polskich, resort edukacji wprowadził korekty do rozporządzenia o podziale subwencji oświatowej na bieżący rok. Dzięki temu w opublikowanym 30 sierpnia rozporządzeniu [kliknij tutaj] zmieniono niektóre zapisy na korzystniejsze dla powiatów.

Ustawa nowelizująca Kartę Nauczyciela, przyjęta przez Sejm w czerwcu, wprowadziła zmiany m.in. w ustawie o dochodach JST. Znalazło się w niej nowe kryterium podziału subwencji oświatowej - "sytuacja finansowa JST". Mechanizm wdrożenia tego kryterium znalazł się w lipcowym projekcie rozporządzenia nowelizującego regulacje podziału subwencji. Mechanizm ten miałby polegać na wyróżnieniu JST w gorszej sytuacji finansowej kwotą dodatkowych 190 zł na ucznia. Z tym, że premię tę przyznano wyłącznie gminom prowadzącym małe szkoły podstawowe.

W procesie opiniowania projektu rozporządzenia w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Związek Powiatów Polskich zauważył, że nowe kryterium podziału subwencji w ustawie ma charakter ogólny i uniwersalny, tj. nie wyróżnia jakiegokolwiek rodzaju JST. Tymczasem mechanizm stosowania tego kryterium, przedstawiony w projekcie rozporządzenia, wyróżnia jeden rodzaj JST – gminy prowadzące szkoły podstawowe. W naszej opinii to zdecydowane ograniczenie względem zapisu ustawowego. Jeśli intencją rządu było dodatkowe wsparcie jedynie gmin, do tego prowadzących tzw. małe szkoły podstawowe, to należało odpowiednio sformułować nowe kryterium i nie wprowadzać środowiska samorządowego i opinii publicznej w błąd, proponowaniem jakoby uniwersalnego kryterium wsparcia mniej zasobnego samorządu bez względu na jego rodzaj.

Przywołując powyższe argumenty wnioskowaliśmy albo o zmianę konstrukcji mechanizmu stosowania nowego kryterium na uniwersalny albo o dodanie podobnych mechanizmów dla pozostałych rodzajów JST (powiatów i województw). Jednocześnie za bardzo kontrowersyjne uznaliśmy udzielanie wsparcia jedynie na te szkoły w biednych gminach, które są dostatecznie małe. W ocenie ZPP prowadzi to do promowania nieracjonalnych rozwiązań z punktu widzenia efektywności systemu.

W lipcu, podczas opiniowania projektu rozporządzenia w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, resort edukacji nie przyjął naszych uwag. Jednak 8 sierpnia podczas spotkania zarządu ZPP z ministrem Dariuszem Piontkowskim i jego współpracownikami sytuacja uległa zmianie. Nasi przedstawiciele ponownie przywołali krytykowany aspekt nowych zasad, zwracając uwagę panu ministrowi, że nie wiadomo czemu, pomija on powiaty. Tym razem minister edukacji podzielił nasze argumenty i zapowiedział zmianę przepisów.

Słowa dotrzymał. Znalazło ono swoje odbicie w opublikowanym, podpisanym przez ministra rozporządzeniu. Odpowiednio zmieniona została definicja nowego wskaźnika Nmi, mówiącego o liczbie uczniów. Do tej pory w projekcie rozporządzenia widniał zapis mówiący o liczbie uczniów w publicznych szkołach podstawowych, (...) w których iloraz liczby uczniów w szkole i liczby klas w szkole jest niższy lub równy 18 w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, spełniającej kryterium dochodowe. W opublikowanym rozporządzeniu czytamy już o "liczbie uczniów w publicznych szkołach podstawowych, w publicznych liceach ogólnokształcących, w publicznych technikach, w publicznych branżowych szkołach I stopnia, uczniów klas dotychczasowej publicznej zasadniczej szkoły zawodowej  prowadzonych w publicznej branżowej szkole I stopnia, dla dzieci i młodzieży (...)".

 • autor: www.zpp.pl, data: 2019-09-05

Apel do Prezydenta, Premiera, Ministra Zdrowia i liderów partii ws. sytuacji finansowej systemu ochrony zdrowia

W związku z nadzwyczajnym spotkaniem interesariuszy ochrony zdrowia, które odbyło się 22 sierpnia 2019 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej, powstał list do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia oraz liderów partii politycznych. Pismo, podpisane przez wszystkich uczestników spotkania, dotyczy aktualnej sytuacji finansowej systemu ochrony zdrowia.

Autorzy apelują o natychmiastowe podjęcie działań zmierzających do wydobycia polskiej ochrony zdrowia z dramatycznej sytuacji i przystąpienie do budowy sprawnego systemu zabezpieczenia zdrowotnego Polaków.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym listem oraz załączonymi materiałami ze spotkania (dostępnymi poniżej).
 22.08.2019 r. Warszawa

Prezydent RP
p. Andrzej Duda

Premier Rządu RP
p. Mateusz Morawiecki

Minister Zdrowia RP
p. Łukasz Szumowski

Liderzy Partii Politycznych RP

Szanowny Panie Prezydencie!
Szanowny Panie Premierze!
Szanowny Panie Ministrze!
Szanowni Państwo!

Rolą samorządów zawodowych, zgodnie z Konstytucją RP, jest ochrona interesu publicznego. Kierując się tą intencją, w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej zorganizowano spotkanie interesariuszy systemu ochrony zdrowia, które odbyło się 22 sierpnia br.

Pisząc ten list, w imieniu samorządów zawodów medycznych i samorządów terytorialnych, organizacji pracowników ochrony zdrowia, pracodawców i menedżerów tak publicznych jak i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej wspólnie z reprezentacją pacjentów, liczymy na to, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej podejmie natychmiastowe działania celem ratowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Publiczna ochrona zdrowia w Polsce jest w stanie głębokiego kryzysu. Potwierdzają to raporty niezależnych instytucji, w tym Najwyższej Izby Kontroli. Jest to obecnie najbardziej zaniedbana dziedzina spośród tych, których sytuacja zależy bezpośrednio od Władz RP. Niepokojąca jest niska skuteczność opieki onkologicznej, o czym świadczą wskaźniki pięcioletnich przeżyć dużo gorsze w Polsce niż w innych państwach rozwiniętych, czy też fakt, że jesteśmy jedynym krajem Unii Europejskiej, w którym wzrosła śmiertelność z powodu raka piersi. Natychmiastowa naprawa sytuacji w ochronie zdrowia powinna zatem stać się najważniejszym zadaniem Rządu. Taka jest też wola większości Polaków, o czym świadczą wyniki wszystkich badań opinii społecznej na ten temat, przeprowadzonych w ostatnich miesiącach i latach.

Złej sytuacji publicznej ochrony zdrowia jako całości nie zmieniają nieliczne pozytywne działania podejmowane przez Rząd, jak zwiększenie finansowania niektórych świadczeń diagnostycznych (np. badań obrazowych) i leczniczych (np. operacji zaćmy czy wszczepiania protez stawowych).

Doceniając powyższe kroki, trzeba jednak stwierdzić, że mają one charakter doraźny, są niespójne i nie rozwiązują najistotniejszych problemów. Polacy nadal w większości przypadków czekają na diagnozowanie i leczenie w nadmiernie długich kolejkach, albo nie otrzymują odpowiedniego leczenia w ogóle, przypłacając to cierpieniem, pogorszeniem stanu zdrowia, a niekiedy śmiercią. Szpitale nadal w większości przypadków zadłużają się, pomimo podejmowanych działań restrukturyzacyjnych i drastycznych oszczędności. Pracownicy publicznej ochrony zdrowia, a zwłaszcza szpitali nadal są wynagradzani zdecydowanie źle, mimo że ich praca wiąże się ze szczególnie wysokimi kwalifikacjami i odpowiedzialnością, a z uwagi na braki kadrowe odbywa się w wyjątkowo trudnych warunkach. Dla pracowników publicznej ochrony zdrowia nadal  jedynym skutecznym sposobem uzyskania podwyżki wynagrodzeń jest strajk lub inna forma zorganizowanego protestu.

Zwracamy się o pilną interwencję powstrzymującą dalszą degradację polskich szpitali, które zadłużają się w zatrważającym tempie. Nie ma wątpliwości, że zjawisko to spowodowane jest dokonanymi w ostatnich latach zmianami w organizacji i finansowaniu systemu opieki zdrowotnej.

Wprowadzenie sieci szpitali i systemu finansowania ryczałtowego, nałożenie dodatkowych obowiązków, brak finansowania podwyżek płac części pracowników medycznych (słusznych i od dawna oczekiwanych) wpędzają szpitale w narastającą spiralę długów. Zadłużenie jedynie 73 szpitali powiatowych wg danych zebranych przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracodawców Szpitali Powiatowych, w roku 2018 wynosiło ponad 110 mln zł, a w pierwszym półroczu roku 2019 sięgnęło już 109 mln zł. Przy wzroście płacy minimalnej do 2 450 zł od początku 2020 roku straty finansowe szpitali powiatowych w 2020 r., które nie mają już możliwości zwiększenia cięć (bo te zostały poczynione w ostatnich latach) na pewno przekroczą kilka miliardów złotych i doprowadzą do zamykania placówek. Warto zauważyć, że przytoczone dane świadczą też o tym, na jakich warunkach płacowych są tam zatrudnieni pracownicy. Dlatego też zauważalny przez Pracodawców jest również szybko narastający problem ze znalezieniem chętnych do pracy za tak niskie wynagrodzenia zarówno wśród personelu medycznego jak i technicznego i administracyjnego.

Wycena świadczeń szpitalnych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji jest oparta na dawno już nieaktualnych danych o zarobkach personelu, nie została skorygowana i nadal stanowi podstawę wyceny. Brakuje środków na opłacanie dostawców i kontrahentów. Nasilają się braki personelu medycznego, co zmusza do zamykania oddziałów szpitalnych. W tym zakresie również konieczne są szybkie decyzje. Powoływanie pełnomocników sytuacji nie poprawi.

Zwracamy uwagę, że szpitale nie mają innych przychodów niż przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia i po wprowadzeniu ryczałtowego finansowania nie mają wpływu na ich wysokość (w odróżnieniu od zakładów produkcyjnych i innych podmiotów gospodarczych mogących dyktować ceny). Ze szczególnym oburzeniem przyjmujemy to, że działania ratujące życie (intensywna terapia i udary mózgowe) są również finansowane w ramach ryczałtu. A przecież świadczenia ratujące życie, choć nie wykazywane w międzynarodowych rankingach są co najmniej tak samo ważne jak operacje zaćmy czy endoprotezoplastyki.

Jedynie adekwatne do ponoszonych kosztów finansowanie pozwoli na właściwe wynagradzanie wszystkich pracowników zaangażowanych w proces leczenia.

Protestujemy przeciwko wprowadzaniu, wbrew opinii specjalistów, pozorowanych rozwiązań, mających na celu oszukiwanie opinii publicznej i unikanie faktycznych zmian, a w istocie powodujących zamieszanie i obciążenie szpitali dodatkowymi kosztami. Klasycznym przykładem takich działań jest wdrożenie systemu TOP SOR.

Ratując zdrowie i życie naszych pacjentów, nie możemy żebrać o każdy grosz na ten cel u ludzi, którzy z racji swoich stanowisk są odpowiedzialni za stan polskiej ochrony zdrowia. Odpowiedzialności tej nie da się zrzucić na nas.

Zwracamy także uwagę, że wszelkie stanowiska i opinie naszych organizacji były dotąd ignorowane, a spotkania z przedstawicielami Ministerstwa nie przynosiły żadnych efektów.

Jeżeli Premier RP i Minister Zdrowia stoją na stanowisku, że w Polsce jest za dużo szpitali i oddziałów szpitalnych, to oczekujemy w tej sprawie jasnych decyzji, a nie taktyki systematycznego wyniszczania istniejących szpitali. Trudno nam jest uwierzyć, że Ministerstwo Zdrowia nie zdaje sobie sprawy, jakie skutki niosą podejmowane decyzje, a zatem są podstawy, by uznać, że są to działania celowe.

Szanowni Państwo!

Po raz pierwszy w sprawach ochrony zdrowia wypowiadają się wspólnie przedstawiciele zawodów medycznych, organizacji menedżerów ochrony zdrowia, pacjentów, organów założycielskich i samorządów terytorialnych. Tego głosu nie można już lekceważyć.

Dlatego jeszcze raz zwracamy się o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do wydobycia polskiej ochrony zdrowia (a zwłaszcza szpitali) z dramatycznej sytuacji i przystąpienie do budowy sprawnego systemu zabezpieczenia zdrowotnego Polaków.

Nie możemy się pogodzić z faktem, że poglądy kolejnych ministrów, przewracają „do góry nogami” cały system ochrony zdrowia.

Konieczne jest współdziałanie wszystkich partii politycznych. Deklarujemy pełne zaangażowanie w tym zakresie i pomoc naszych organizacji, pod warunkiem faktycznej, a nie pozorowanej wspólnej pracy nad nowymi rozwiązaniami. Przypominamy, że w naszych środowiskach pracują ludzie dysponujący wiedzą i doświadczeniem, niezbędnymi przy takiej budowie.

Do naszego listu dołączamy materiały z danymi liczbowymi dotyczącymi poszczególnych zawodów medycznych, szpitali - ich sytuacji kadrowej i finansowej, a także dokumenty przedstawiające punkt widzenia pacjentów.

Oczekujemy rychłego spotkania Pana Premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami sygnatariuszy tego listu w celu omówienia najbardziej pilnych działań, które należy podjąć w najbliższym czasie.

Z wyrazami szacunku,

uczestnicy spotkania reprezentujący poniższe organizacje:

Fundacja „Alivia”
Fundacja „My Pacjenci”
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
Krajowa Izba Fizjoterapeutów
Naczelna Izba Lekarska
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych
Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy
Porozumienie Rezydentów OZZL
Związek Powiatów Polskich
Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego

 • autor: www.zpp.pl, data: 2019-09-05

Nabór Kandydatów do Nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. "Krajeńska Iskierka".

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych informuje, że do dnia 30 września 2019r. istnieje możliwość zgłaszania kandydatur do Nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeńska Iskierka” za rok 2018.
Nagroda  dedykowana jest dzieciom i młodzieży do lat 18, którzy w różny sposób niosą pomoc drugiemu człowiekowi, wspierają ich i ich działania, a także krzewią ideę wolontariatu. Kandydatury do Nagrody mogą zgłaszać przedstawiciele instytucji, urzędów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, a także osoby fizyczne.

Nagroda może zostać przyznana w jednej z dwóch podstawowych kategorii:
- osoba indywidualna,
- grupa wolontariuszy działających na terenie Powiatu Sępoleńskiego.

Regulamin Nagrody oraz druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.pcprwiecbork.pl w zakładce Nagroda „Krajeńska Iskierka”. Wnioski o przyznanie Nagrody należy przesłać na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, ul. Starodworcowa 8, 89-410 Więcbork, lub złożyć osobiście w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Krajeńska Iskierka” w terminie do dnia 30 września 2019r.
 

 • autor: nadesłane - Monika Lipecka , data: 2019-09-05

Prace remontowe w okresie wakacyjnym

Ekipa remontowa funkcjonująca przy Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim w okresie od czerwca do września wykonała szereg prac remontowo budowlanych:

ZSP w Sępólnie:

 • malowanie klasy
 • malowanie gabinetu pedagoga

Lo w Więcborku:

 • malowanie sali gimnastycznej

DPS Suchorączek:

 • malowanie zalanego mieszkania
 • remont pracowni rehabilitacyjnej

Mieszkanie powiatowe w Więcborku:

 • sprzątanie i przygotowywanie do sprzedaży

ZS nr2 w Sępólnie Kra.:

 • malowanie klasopracowni matematycznej
 • malowanie kuchni
 • malowanie na I piętrze

Biuro w ZNP w Sępólnie:

 • malowanie biura
 • autor: Tomasz Bondarczyk - Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju , data: 2019-09-04
 • IMG_20190820_102552
 • IMG_20190902_085020
 • IMG_20190902_085023
 • IMG-20190726-WA0003
 • IMG-20190726-WA0005
 • IMG_20190606_115101
 • IMG_20190613_125215
 • IMG_20190709_080947
 • IMG_20190709_091003
 • IMG_20190711_140114
 • IMG_20190806_075308
 • IMG_20190808_075120
 • IMG_20190809_120123

Festyn Integracyjny - spotkajmy się jeszcze raz II

W dniu 31 sierpnia 2019r w Domu Dla Dzieci Nr 3 w Małej Cerkwicy odbył się festyn integracyjny, w którym uczestniczyli również wychowankowie DDD nr 1 i DDD nr 2 z Więcborka oraz dzieci i młodzież z Małej Cerkwicy oraz Wychowawcy z trzech domów.


Festyn miał na celu integrację naszych wychowanków ze środowiskiem lokalnym, a przede wszystkim dać możliwość spotkania się byłych wychowanków, którzy opuścili placówkę w minionych latach. Dużo wrażeń, opowieści, wspomnień….  Podczas festynu dzieci mogły skorzystać  z wielu przygotowanych dla nich atrakcji między innymi zamek dmuchany dla najmłodszych, który stanął przed naszym domem dzięki sponsorom p. Katarzynie Kolasa i p. Markowi Ksobiakowi , próba chodzenia na profesjonalnych szczudłach dzięki uprzejmości p. Marianny Kaczmarek z Klubu Młodych Twórców, skorzystać z usług Pań fryzjerek Hanny Domek i Patrycji Wójcik, pojeździć na wysokiej klasy motorach p. Karola Zamojskiego, sprawdzić się w jeździe konnej dzięki uprzejmości właścicieli koni - P. Barbary Kawka z córkami, obejrzeć pokaz umiejętności psa policyjnego z Komendy Powiatowej Policji czy też skorzystać z pokazu Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Kraj. i Ochotniczej Straży Pożarnej z Małej Cerkwicy podczas udzielania pierwszej pomocy. Całość osłodził nam watą cukrową p. Leszek Hoppe z żoną, oraz Lokalna Grupa Działania, która upiekła nam ciasta. Dziękujemy również p. Karolowi Ostrowskiemu za wypożyczenie namiotu oraz CSiR z Sępólna Kraj. za wypożyczenie sceny.


W festynie uczestniczyli również zaproszeni goście, między innymi Burmistrz Kamienia Kraj. – p. Wojciech Głomski, Członkowie Zarządu Powiatu Sępoleńskiego – p. Iwona Sikorska i p. Katarzyna Kolasa, członek komisji ds. kontroli – p. Kamila Jabłońska, wiceburmistrz Sępólna Kraj. – p. Marek Zieńko, Prezes Stowarzyszenia LGD – p. Władysław Szyling, Komendant Powiatowy Policji – p. Paweł Zawada, dyrektor Szkoły Podstawowej w Dużej Cerkwicy – p. Mariusz Liss, przedstawiciele nadleśnictwa Lutówko, firma pielęgniarska VITA w osobach p. Zdzisławy Skórczewskiej oraz p. Alicji Sabala.


Każdemu, kto wspomógł nas w organizacji festynu bardzo serdecznie dziękujemy!

 • autor: Wychowawcy wraz Koordynatorem DDD nr 3 Lucyną Burkiewicz i Dyrektorem CADDD Beatą Lida, data: 2019-09-04
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 69220445_1281410602016027_2298517066317037568_n
 • 69316459_410383969829110_7212990642660573184_n
 • 69322713_1848331095312805_4661827523930226688_n
 • 69368713_2715002475393068_5647009012072316928_n
 • 69441279_411767819462947_4727189440047349760_n
 • 69459070_378456679499834_8948344055163518976_n
 • 69459278_2320518211545712_8424456215119003648_n
 • 69463486_2332261773558615_3983212327406141440_n
 • 69471726_719378408506682_1341842951155744768_n
 • 69486381_668681596974690_1732180793175834624_n
 • 69506143_2683434768356549_1709625772420890624_n
 • 69506485_2340994196164562_3062269660087975936_n
 • 69517587_1234445476727573_2246039390662950912_n
 • 69615689_495092637938145_633250957374783488_n
 • 69623069_384746545536160_4482590017453031424_n
 • 69661448_364160101140656_795917827188981760_n
 • 69708372_456370904960044_7940290891212652544_n
 • 69772628_371855720176948_9216998786423848960_n
 • 69784748_518910212213035_3870208697011535872_n
 • 69801435_626857764506844_7470592739441115136_n
 • 69842050_2431560327129251_4080499392564428800_n
 • 69870132_519159085502373_1477211275124539392_n
 • 69881232_2500730286826123_2577668860857548800_n
 • 69928879_1037993833199403_5877111751811530752_n
 • 69936440_685622388578330_4090990941106601984_n
 • 7
 • 70010660_335590357165202_6584525412724899840_n
 • 70237753_506485313508850_7915148663762976768_n
 • 70239064_1308155696012643_9053189382294470656_n
 • 70296975_371617410393174_614647044539154432_n
 • 70400835_1895254200620642_2061263167375278080_n
 • 70505771_512926709278833_7511933126810009600_n
 • 70575342_949075018759019_5643203177126821888_n
 • 70645665_394232674567931_8147391151914090496_n
 • 70745623_427001867915731_4447973757868310528_n
 • 8
 • autor: Nadesłane - Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci w Więcborku, data: 2019-09-04

Projekt "Razem w dorosłość"

 • mmkecfejikpojlko
 • indeks

Projekt realizowany w ramach współpracy z Lokalną Grupą Działania NASZA KRAJNA.

Cel główny: Wsparcie dla dzieci i młodzieży przygotowującej się do usamodzielnienia, opuszczających pieczę zastępczą.
Cele szczegółowe:
1) kształtowanie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych
2) rozwój zdolności interpersonalnych
3) wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł
Łączny koszt projektu: 60.000,00 zł

Cele szczegółowe zgodne są ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Nasza Krajna 2016-2023 tj. z rozwojem lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego, cel szczegółowy : pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozwój lokalnej infrastruktury. Cel główny i szczegółowe projektu realizują wskaźniki zawarte w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Nasza Krajna 2016-2023.

Projekt jest przewidziany dla osób zamieszkujących powiat sępoleński, przebywających w pieczy zastępczej przygotowujących się do usamodzielnienia, w wieku od 13 do 18 roku życia. Dla nich został utworzony Klub Młodzieżowy, który będzie działał 3 dni w tygodniu po 5 godzin na terenie Domu Dla Dzieci Nr 3 w Małej Cerkwicy. Godziny funkcjonowania klubu nie kolidują z wypełnianiem obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży. W dni nauki szkolnej zajęcia w klubie odbywają się popołudniami, poza planem szkolnym tak, aby uczestnicy w sposób aktywy mogli skorzystać z oferowanego wsparcia. W dni wolne od nauki zajęcia w klubie obywać się będą także w godzinach przedpołudniowych. Jego zadaniem jest niwelowanie różnic pomiędzy przygotowaniem dzieci i młodzieży do pełnienia ról społecznych  w  rodzinach biologicznych a w pieczy zastępczej. 
Zorganizowano następujące działania dla 10 uczestników projektu:

1)nauka gospodarowania pieniędzmi (budżetem domowym),

2)układanie jadłospisu,

3) samodzielne zakupy artykułów żywnościowych, składników do przygotowania posiłków, w tym nauka gotowania,

4)atrakcyjne wspólne spędzanie czasu wolnego, w tym: wyjazdy do kina, parku linowego czy na spływ kajakowy,

5)wsparcie psychologiczne,

6) zajęcia z socjoterapeutą,

7) zajęcia z dietetykiem,

8) zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej,

9) zajęcia z rękodzielnictwa,

10) zakupiony zostanie sprzęt sportowy, który posłuży do zajęć sportowych poza budynkiem, na podwórku placówki,

11) zorganizowany zostanie wyjazd na obóz „4 żywioły” do Piły Młyn w Borach Tucholskich. Tan uczestnicy będą mogli wspólnie spędzić kilka dni i uczestniczyć w wielu atrakcjach proponowanych przez ten ośrodek. W Klubie Młodzieżowym było można także otrzymać wsparcie przy odrabianiu lekcji. Dzieci i młodzież mogli spędzić czas ucząc się i bawiąc, rozwijając swoje zdolności manualne i poznawcze.
Projekt zakończy się piknikiem z samodzielnie przygotowanymi potrawami przez uczestników projektu, podczas którego zostanie zorganizowana wystawa prac uczestników, wykonanych na warsztatach rękodzielnictwa. Osoby bezpośrednio pracujące z dziećmi i młodzieżą to częściowo pracownicy  domu dla dzieci.
Wychowawcy DDD nr 3 pracowali jako opiekunowie Klubu Młodzieżowego w ramach projektu "Razem w dorosłość": Lucyna Burkiewicz, Katarzyna Cudyk Bzdok, Ilona Sznul, Hanna Gerth, Kamila Murawska Piotr Szyca. Koordynator projektu Ewa Tybura.

Młodzież w ramach projektu wyjedzie na kręgle, do parku linowego i do kina a także na 3 dniowy biwak. Wszystkie działania zgodnie  z projektem będą odbywały się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
W ramach klubu młodzieżowego uczestnicy spotkają się z dietetykiem, ratownikiem medycznym, socjoterapeutą i psychologiem.
Młodzież nauczy się gotowania, pieczenia i przygotowywania deserów.

 • autor: nadesłane - CADDD w Więcborku, data: 2019-09-04
 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 3
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 4
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 5
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 6
 • 60
 • 60460007_440869990034402_9077062124785631232_n
 • 60527995_2319043158412227_2110777160976302080_n
 • 60528262_382492659030929_5007293849744179200_n
 • 60558104_411470732966369_6590337096181874688_n
 • 60666099_419557942156692_5593845451615895552_n
 • 60692419_308632570050732_3410453819732000768_n
 • 60722916_2255294854578567_3595232250632863744_n
 • 60809792_401797247329453_7775692394216816640_n
 • 60934911_606301426555520_2588779378611585024_n
 • 60948331_2393947764262182_9222990313046409216_n
 • 60956817_2159429724147067_922962435818651648_n
 • 60986495_539146599946057_1447345661686054912_n
 • 61005787_300191017598080_1847826807710023680_n
 • 61029804_1211801552332020_5576493972718616576_n
 • 61042361_609520186126053_9074332338061574144_n
 • 61100696_399251854137960_5328001471508119552_n
 • 61127072_2060735987564463_8937623258446954496_n (1)
 • 61171053_2076599982643335_3852177367740973056_n
 • 61200954_434355610455700_6199354871628431360_n
 • 61222524_678883812572577_8629862046797660160_n
 • 61285266_435706303928925_5183982026843226112_n
 • 62000552_435142360373078_5184047104187695104_n
 • 62078107_900538373626095_4805929371837661184_n
 • 62130568_404830886772223_2854480714265526272_n
 • 62134395_2423345191232646_9107504526562164736_n
 • 62141019_340187023345867_4883438920051720192_n
 • 62156403_309459880002933_5186321113277267968_n
 • 62210553_904853309866223_5384883958246801408_n
 • 62307562_330198187911648_7151613171998916608_n
 • 62354230_264964841008159_7755328403783286784_n
 • 62381765_720766735007938_486236610539552768_n
 • 62426945_2337818529870403_2913533228935544832_n
 • 62647086_297467974534741_2296727555308257280_n
 • 64285884_376107936586256_4131124442665320448_n
 • 64293856_2093386937454177_7714140496343334912_n
 • 64322291_2230477257067055_8833015116589957120_n
 • 64977466_649174788933034_2735827251961528320_n
 • 65008954_362063114449891_9183654661792464896_n
 • 65113120_778320245898459_1485080956585902080_n
 • 65166865_406885526584404_4840208828676964352_n
 • 65183253_443797676460041_5285573151743279104_n
 • 65214600_633578227150676_4409994994157355008_n
 • 65268525_321281865413962_4755527097395445760_n
 • 65318308_469193460575370_5706164696151752704_n
 • 65421703_1138612772988721_2342135573059207168_n
 • 65539075_466594257247614_9077931967332220928_n
 • 65852629_471406760290491_4433271045432016896_n
 • 65885429_472736800156721_4827634800816816128_n
 • 66441057_1294656060692117_3038746304596410368_n
 • 67177226_350103655911288_6374567336619278336_n
 • 67562712_732077520575410_8537341862761988096_n
 • 67571002_1159765140881763_5342840050939854848_n
 • 67593370_645764849257353_2492537940421378048_n
 • 67623544_2779158885446622_722506974855430144_n
 • 67648818_430314044361236_4696300950082551808_n
 • 67669507_2093113647651962_6112913217367834624_n
 • 67679757_2403664813252348_1628212476891889664_n
 • 67721440_431781644092844_1604093576940093440_n
 • 67732815_747315802369453_2761900052795359232_n
 • 67764943_2891030300971616_8994752151754375168_n
 • 67812009_449509785632219_1479174070883844096_n
 • 67822324_499195054168405_5358116102855458816_n
 • 67869866_908535819508520_2427474086444662784_n
 • 67905864_400119027376434_8377913007446949888_n
 • 67933313_478866599619085_6595331249793925120_n
 • 67956345_2312560228797311_8727960830710120448_n (1)
 • 67968392_707251153057772_353209404524331008_n
 • 67978456_1161787247341741_6388408762083835904_n
 • 68262359_481466579347007_5662229598780260352_n
 • 68269888_2376713902585003_8435834000097935360_n
 • 68321551_754920364924772_3012557406501601280_n
 • 68328089_1060767890796351_2291502134887186432_n
 • 68357879_343973479888724_4796283231773130752_n
 • 68386275_734446290331986_7534041754434011136_n
 • 68394900_2177542432545968_8393860693463400448_n
 • 68396199_404365083524597_4240292955027406848_n
 • 68400402_375964966436508_4118406941422649344_n
 • 68422329_840304259705512_3127217717451423744_n
 • 68459597_2646928648675190_3331824015198126080_n
 • 68478763_415462669092038_2585887744634912768_n
 • 68621025_380618829275337_4080688517154340864_n
 • 68637808_2237963042998673_6538081388732612608_n
 • 68656438_653374375164845_5806687207418757120_n (1)
 • 68658134_2909268329101826_7689597816263409664_n (1)
 • 68719161_365281794368546_5919475621297127424_n
 • 68875666_2090493334593480_5582322788800135168_n
 • 68884206_706644549793050_2087911068625010688_n
 • 68938017_433710130554054_3467986753497858048_n
 • 68956601_388288411878409_7496487947672223744_n
 • 68959176_369036970442589_5858643263589711872_n
 • 69157185_722161788244250_5652639164441559040_n
 • 69334863_397326844474885_3244044379840577536_n (1)
 • 69362759_668078917028181_5035401554543247360_n
 • 69516727_2209427932502554_2741803759083454464_n
 • 7
 • 8
 • 9
 • autor: CADDD w Więcborku, data: 2019-09-04

Informacja Starosty Sępoleńskiego dotycząca funkcjonowania nowych linii autobusowych na terenie powiatu sępoleńskiego

 • C_Users_Krystian_Desktop_nowe linie autobusowe 2

Informacja Starosty Sępoleńskiego dotycząca funkcjonowania nowych linii autobusowych na terenie powiatu sępoleńskiego

 • data: 2019-08-30

80. rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września 2019 roku w całym kraju odbywały się uroczystości upamiętniające 80. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej. Także na terenie powiatu sępoleńskiego, w miejscach pamięci, Polacy oddali cześć tym, którzy stanęli w obronie wolnej Polski. Wiązanki w imieniu władz samorządowych powiatu złożyli:

W Sępólnie Krajeńskim - Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, Sekretarz Powiatu - Anna Deja-Dobrowolska oraz pracownicy starostwa w osobach:  Wojciech Bilski, Artur Juhnke.

W Karolewie - Wicestarosta Sępoleński - Andrzej Marach oraz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim - Iwona Kozłowska.

W Radzimiu - Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu - Zofia Krzemińska oraz Członek Zarządu Powiatu - Iwona Sikorska.

Poniżej fotorelacja.

 • data: 2019-09-02

Sępólno Krajeńskie

 • 2019-09-01_1 wrzenia_001
 • 2019-09-01_1 wrzenia_019
 • 2019-09-01_1 wrzenia_033
 • 2019-09-01_1 wrzenia_038
 • 2019-09-01_1 wrzenia_046
 • 2019-09-01_1 wrzenia_114-Pano
 • 2019-09-01_1 wrzenia_124
 • 2019-09-01_1 wrzenia_134
 • 2019-09-01_1 wrzenia_151
 • 2019-09-01_1 wrzenia_153
 • 2019-09-01_1 wrzenia_181
 • 2019-09-01_1 wrzenia_194
 • 2019-09-01_1 wrzenia_242-Pano
 • 2019-09-01_1 wrzenia_256

Karolewo

 • 45795_b
 • 45801_b
 • 45765_b
 • 45769_b
 • 45786_b
 • 45787_b
 • 45792_b

Radzim

 • _DSC7623
 • _DSC7625 - kopia
 • _DSC7618
 • _DSC7620

XII sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

Dnia 30 sierpnia (piątek) 2019 roku o godz. 9:00 w sali im. Lucjana Prądzyńskiego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim odbyła się XII sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

Sesja przebiegła zgodnie z planowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji:

2. Przyjęcie protokołu z obrad Xi XI sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

3. Informacje i oświadczenia radnych.

4. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.

5. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania złożone na ostatniej sesji i w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o czynnościach w okresie między sesjami.

7. Sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z prac Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w okresie międzysesyjnym oraz informacja o złożonych przez radnych wnioskach i sposobie ich załatwienia.

8. Informacja na temat przygotowania do roku szkolnego 2019/2020 - wystąpienie G. Malczewskiej Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury.

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania planu kontroli za I półrocze 2019 r. - wystąpienie A. Chatłasa Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,b)dyskusja.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia regulaminu udzielania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych, dla których powiat sępoleński jest organem prowadzącym oraz ustalenia planu dofinansowania form sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli wraz z określeniem maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli w2019 roku,

b) wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Sępoleńskim i Powiatem Człuchowskim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.

11. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych i gości.

12. Zakończenie obrad.

 • data: 2019-09-02

XII Sesja Rady Powiatu Sępoleńskiego

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2019-08-30
 • IMG_5225
 • IMG_5229
 • IMG_5230
 • IMG_5232
 • IMG_5245
 • IMG_5247
 • IMG_5254
 • IMG_5258
 • IMG_5262
 • IMG_5267
 • IMG_5269

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: powiat sępoleński

Ważność: Od: 2019-09-01 16:00 Do: 2019-09-02 06:00

Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm, oraz porywami wiatru do 90 km/h, pojedyncze porywy 100 km/h. Miejscami grad.

Uwag:  brak

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 %

Dyżurny synoptyk: Rafał Szewczyk

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • data: 2019-09-01

Dotacje dla OSP

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego za pośrednictwem Państwa urzędów pragnie poinformować, iż do 10 września br. roku Ochotnicze Straże Pożarne mogą wnioskować do właściwego terytorialnie komendanta powiatowego/miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o fundusze m.in. na propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy czy organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych i sportowych.

Taka możliwość pojawiła się po raz pierwszy dzięki nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W tym roku do podziału przeznaczono łączną kwotę 82 mln zł. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod adresem: https://www.gov.pl/web/mswia/tryb-i-zasady-udzielania-dotacji-dla-jednostek-ochotniczych-strazy-pozarnych-na-zadanie-publiczne-dofinansowanie-jednostek-ochotniczych-strazy-pozarnych-w-2019-roku

W załączeniu wzór wniosku oraz informacje dotyczące trybu i zasad udzielania dotacji dla OSP. 

 • autor: Michał Wojdala Specjalista ds. administracyjno-biurowych Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, data: 2019-08-30
 • autor: Michał Wojdala Specjalista ds. administracyjno-biurowych Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, data: 2019-08-30

Ostrzeżenie meteorologiczne - upał

Zjawisko: upał

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: powiat sępoleński

Ważność: Od: 2019-08-31 11:00 Do: 2019-09-01 19:00

Przebieg:  Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C.

Uwag:  brak

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90 %

Dyżurny synoptyk: Sławomir Guzek

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • data: 2019-08-30

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność: Od: 2019-08-29 14:00 Do: 2019-08-30 01:00

Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad.

Uwag:  brak

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Dyżurny synoptyk: Krzysztof Woźniak

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • data: 2019-08-29

15 nowych linii autobusowych będzie obsługiwał PKS Chojnice

Dnia 29 sierpnia 2019 r. w gabinecie Starosty odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy władzami samorządowymi Powiatu Sępoleńskiego, w imieniu którego, działa Zarząd Powiatu reprezentowany przez Jarosława Tadycha - Starostę Sępoleńskiego, Andrzeja Maracha - Wicestarostę Sępoleńskiego przy kontrasygnacie Władysława Rembelskiego - Skarbnika Powiatu Sępoleńskiego a Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Chojnice Sp. z o.o. w imieniu którego działa Bogdan Copa – Prokurent. Przy podpisaniu umowy obecna była także Pani Dyrektor ds. przewozów PKS Chojnice sp. z o.o. – Marlena Milachowska oraz Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg - Roman Krzysztofek.

Umowę zawarto na okres od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r., tj. na okres 12 miesięcy, z możliwością jej przedłużenia do 2 lat.

Istotne dla odtworzenia ale też utrzymania linii autobusowych jest ich obłożenie. Sytuacja jest dynamiczna i będzie na bieżąco monitorowana. W przypadku braku zainteresowania mieszkańców daną linią nie będzie ona utrzymywana. To od samych mieszkańców i ich zainteresowania korzystaniem z transportu publicznego będzie zależało dalsze funkcjonowanie nowych połączeń. Mogą one ulec także pewnym modyfikacjom. Istotnym celem transportu publicznego jest w tym przypadku także dotarcie młodzieży do szkół zlokalizowanych na terenie powiatu, dlatego nowe linie będą czynne tylko w dni nauki szkolnej


Wykaz nowych linii komunikacyjnych na terenie Powiatu Sępoleńskiego o charakterze użyteczności publicznej które rozpoczną kursowanie od 2 września br. 

   Nazwa i przebieg linii komunikacyjnej o charakterze użyteczności publicznej 

1)  6:45 Mała Cerkwica- Radzim - Kamień Kr. - Sępólno Kr.-Więcbork - Sypniewo - Sępólno Kr. 8:32

2)  14:00 Więcbork - Borzyszkowo - Zakrzewek -Sypniewo - Sępólno Kr. - Kamień Kr. - Radzim - Mała Cerkwica 16:05

3)  6:25 Sośno -Wąwelno -  Sitno - Pęperzyn - Więcbork- Sypniewo -Więcbork - Sępólno Kr. 7:35

4)  6:10 Sępólno Kr. - Sośno - Wielowicz – Suchorączek -Więcbork - Borzyszkowo – Więcbork 7:50

5)  6:50 Szynwałd - Wielowicz Sośno - Obodowo - Sępólno Kr. 7:46

6) 14:20 Sępólno Kr. - Sypniewo - Więcbork - Pęperzyn – Sitno -Wąwelno - Mierucin- Sośno – Dębiny 16:20

7) 15:40 Sępólno Kr. - Obodowo - Sośno – Wąwelno -Sitno – Zabartowo – Więcbork 16:58

8) 6:10 Sępólno Kr. - Sypniewo - Lubcza - Zakrzewek – Więcbork 7:12

9) 15:40 Sępólno Kr. - Sypniewo - Lubcza – Więcbork 16:41

10) 13:15 Sępólno Kr. - Sypniewo - Lubcza - Więcbork- Sępólno Kr. 14:55

11) 6:40 Więcbork - Lubcza - Sypniewo - Sępólno Kr. 7:30

12) 15:40 Sępólno Kr. Trzciany - Wałdowo - Teklanowo - Zalesie -Skarpa - Sępólno Kr. 16:16

13) 6:15 Sępólno Kr. Trzciany - Wałdowo - Teklanowo - Zalesie -Skarpa - Sępólno Kr – Kamień Kr. 7:00

14) 15:50 Sypniewo - Więcbork - Jastrzębiec - Wielowiczek - Płosków Wielowicz – Szynwałd 16:53

15) Sępólno Kr. – Więcbork
       12:45 – 13:07
       14:25 – 14:49

Więcbork – Sępólno Kr.
       12:20 -12:41
       13:40 -14:05
       15:10 -15:35
 

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji z Wydziału Komunikacji i Dróg, data: 2019-08-29
 • IMG_5159
 • IMG_5172
 • IMG_5175
 • IMG_5184
 • IMG_5188
 • IMG_5191
 • IMG_5195
 • IMG_5199
 • IMG_5202
 • IMG_5207
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2019-08-29

Komisje Rady Powiatu

W ostatnim tygodniu w biurze rady powiatu odbyły się posiedzenia komisji rady powiatu. 
Każda komisja pracowała zgodnie z planowanym porządkiem obrad:

Komisja Infrastruktury i Gospodarki – 27 sierpnia 2019

 1. Informacje na temat realizacji inwestycji w obiektach oświatowych.
 2. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2019 r.


Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji – 28 sierpnia 2019

 1. Informacja o przygotowaniu szkół powiatowych do nowego roku szkolnego.
 2. Informacja o sytuacji finansowej placówek oświatowych za I półrocze 2019 r.
 3. Realizacja programów zdrowotnych i profilaktycznych w szkołach powiatowych pod względem narkotyków, dopalaczy, alkoholu i innych uzależnień.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.


Komisja Zdrowia i Pomocy  Społecznej – 29 sierpnia 2019

 1. Realizacja programów zdrowotnych i profilaktycznych w szkołach powiatowych pod względem narkotyków, dopalaczy, alkoholu i innych uzależnień.
 2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

Komisja Budżetu i Finansów  - 29 sierpnia 2019

 1. Informacja o poniesionych wydatkach w związku z przygotowaniem szkół do nowego roku szkolnego.
 2. Zaopiniowanie uchwały w sprawach:
 • przyjęcia regulaminu udzielenia dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych, dla których powiat sępoleński jest organem prowadzącym oraz ustalenia planu dofinansowania form sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli wraz z określeniem maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli w 2019 r.
 • wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Sępoleńskim i Powiatem Człuchowskim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego
 • data: 2019-08-29
 • IMG_5145
 • IMG_5214

Komunikat

Władze Samorządowe Gminy Sępólno Krajeńskie zapraszają mieszkańców, organizacje społeczno- polityczne, delegacje, poczty sztandarowe i uczniów poszczególnych szkół do udziału w upamiętnieniu 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej w dniu 1 września 2019r.

Jednocześnie zwracają się z apelem do mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie o wywieszenie flag narodowych na swoich budynkach.

Porządek obchodów:

12.50 - zbiórka uczestników pod Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim, 13.00 - przemarsz wraz z orkiestrą pod Pomnik Walki i Męczeństwa,

13.00 - zaciągnięcie wart honorowych,

13.10 - wystąpienie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego, złożenie wiązanek.

 • autor: Gmina Sępólno Krajeńskie, data: 2019-08-29
 • C_Users_Krystian_Desktop_WOJNA 2
 • Bez nazwy-2

Umowa o dofinansowanie odbudowy połączeń lokalnych w powiecie sępoleńskim podpisana

Wczoraj, 27 sierpnia, w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, Wojewoda  - Mikołaj Bogdanowicz podpisał z samorządowcami pierwsze umowy o dopłaty na przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Wśród pierwszych 10 organizatorów transportu publicznego, najwyższą kwotę dofinansowania otrzymał Powiat Sępoleński. Kwota dopłaty  to 61.454,00 zł. Samorządy z terenu powiatu solidarnie przekażą wkład własny, który wyniesie łącznie 49.620,00 zł.

W imieniu władz samorządowych powiatu, umowę z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim – Mikołajem Bogdanowiczem  podpisali:
Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych;
Wicestarosta – Andrzej Marach;
Skarbnik – Władysław Rembelski;

Podpisana umowa dotyczy dopłaty ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na utworzenie nowych linii komunikacyjnych. Umowa obowiązuje na okres od 1 września do 31 grudnia 2019 roku. Powstanie 15 nowych linii autobusowych na terenie powiatu. Łączna długość linii komunikacyjnych objętych dopłatą na której będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej to 746 km.
 

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji od Starosty , data: 2019-08-28

Powiat sępoleński z ministerialną dopłatą

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2019-08-28
 • 68529078_2461067127456806_7238517673410166784_o
 • 69467555_2461067280790124_6406648040785969152_o
 • 45707_b
 • data: 2019-08-27

Młodzi, zdolni

W dniu 27 sierpnia 2019 roku  w Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim  odbyło się spotkanie, na którym Starosta Sępoleński Pan Jarosław Tadych wraz z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku Panią Elżbietą Maziarz-Rudnik wręczyli nagrody dzieciom i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej, którzy w roku szkolnym 2018/2019 osiągnęli wysokie wyniki w nauce, ze średnią na świadectwie wynoszącą co najmniej 4,75 oraz ocenę   bardzo dobrą lub wzorową z zachowania. W spotkaniu udział wzięli również bliscy nagrodzonych.

Osoby nagrodzone:

 1. Maciej Binder
 2. Sara Borowicz
 3. Aleksandra Figat
 4. Daria Konopnicka
 5. Estera Kubica
 6. Daniel Krygier
 7. Sandra Wanecka

 Sponsorem nagród był Bank Spółdzielczy w Więcborku.

 • autor: Nadesłane - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , data: 2019-08-28
 • IMG_7823
 • IMG_7825
 • IMG_7827
 • IMG_7835
 • IMG_7839
 • IMG_7849
 • autor: Nadesłane - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , data: 2019-08-27

Wojewódzkie obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

W ramach obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w dniu 1 września 2019 r. w Toruniu odbędą się uroczystości pod pomnikiem Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 r. na skwerze przy ul. Uniwersyteckiej.

Uroczystości zainicjuje o godz. 9:00 msza polowa w intencji ofiar II wojny światowej pod przewodnictwem biskupa Wiesława Śmigla, ordynariusza diecezji toruńskiej. Następnie zaplanowana została modlitwa ekumeniczna oraz ceremonia wojskowa, podczas której zaciągnięta zostanie warta honorowa. Zmianę wart, która odbywać się będzie co 30 minut, obejrzeć będzie można do godz. 18:00.  Po uroczystości, na terenie Muzeum Etnograficznego, przygotowany zostanie poczęstunek dla wszystkich uczestników wydarzenia.

Częścią obchodów będzie również poranne złożenie apelu o godz. 4:45 przez harcerzy przed Pomnikiem Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej oraz inscenizacja historyczna. Apelowi towarzyszyć będzie wystawa „Okupacja i zbrodnie niemieckie na Kujawach i Pomorzu południowym”, przygotowana przez bydgoską delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej.

Inscenizację historyczną „Obrona toruńskich mostów 1939” będzie można zobaczyć 6 września 2019 r. o godz. 18:00 na Bulwarze Filadelfijskim.

 • autor: www.torun.pl, data: 2019-08-28
 • Plakat_80_rocznica_wybuchu_II_ws
 • autor: www.torun.pl

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: powiat sępoleński

Ważność: Od: 2019-08-28 14:00 Do: 2019-08-29 00:00

Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu, miejscami od 30 mm do 50 mm, oraz porywami wiatru do 90 km/h. Możliwe porywy 100 km/h. Miejscami grad.

Uwag:  brak

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 %

Dyżurny synoptyk: Rafał Szewczyk

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • data: 2019-08-28

Podpisanie umowy na drogę Wałdowo - Olszewka - etap II

Dnia 26 sierpnia w gabinecie starosty sępoleńskiego odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Zarządem Drogowym w Sępólnie Krajeńskim a firmą Redon Nakło Sp. z o.o.

Zamawiającego - Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim reprezentowali:
Edwin Eckert – Dyrektor Zarządu Drogowego;
Renata Piotrowska – Główna Księgowa;

Wykonawcę  - firmę Redon Nakło sp. z o.o. reprezentował:
Andrzej Trudziński – Prezes

Przy podpisaniu umowy obecni byli także przedstawiciele władz samorządowych powiatu w osobach:
Jarosław Tadych – Starosta Sępoleński;
Andrzej Marach – Wicestarosta;
Władysław Rembelski – Skarbnik. 

Umowa dotyczy wykonania przebudowy drogi powiatowej nr 1114C relacji Wałdowo – Olszewka od 0+000 do 4+474. Etap II: odcinek Wałdowo – Wałówko od km 1+350 do km 2+350. 
Rozpoczęcie prac planowane jest na 2 września 2019 natomiast zakończenie robót 15 października 2019.

Koszt planowanej przebudowy to kwota 953.810,51 zł brutto.  
 

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2019-08-26
 • IMG_5095
 • IMG_5098
 • IMG_5102
 • IMG_5103
 • IMG_5106
 • IMG_5111
 • IMG_5112
 • IMG_5115
 • IMG_5122
 • IMG_5127
 • IMG_5130
 • IMG_5138
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2019-08-26

Dożynki Gminne 2019 - Kawle

Dnia 25 sierpnia 2019 roku w Kawlach odbyły się Dożynki gminne gminy Sępólno Krajeńskie. Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart i Wicestarosta Sępoleński Andrzej Marach, który przekazał rolnikom podziękowania w imieniu władz powiatu.

Fotorelacja z tego wydarzenia dostępna TUTAJ

 • data: 2019-08-26
 • 2019-08-25_Doynki-2019-Kawle_032
 • 2019-08-25_Doynki-2019-Kawle_035
 • 2019-08-25_Doynki-2019-Kawle_139
 • 2019-08-25_Doynki-2019-Kawle_145
 • 2019-08-25_Dożynki-2019-Kawle_414
 • autor: Marcin Jarski - Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, data: 2019-08-25

Ostrzeżenie meteorologiczne - upał

Zjawisko: upał

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: powiat sępoleński

Ważność:   Od: 2019-08-26 13:00 Do: 2019-08-29 18:00

Przebieg:  Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 31°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C.

Uwag:  brak

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90 %

Dyżurny synoptyk: Sławomir Guzek

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • autor: Irena Miczko, data: 2019-08-26

Bike Krajna 2019

Największe wydarzenie związane z turystyką rowerową na Krajnie za nami. Dopisali uczestnicy, sprzęt i pogoda. Poniżej krótka relacja

Tegoroczny rajd rowerowy BIKE KRAJNA 2019 odbył się 15 sierpnia. Organizowany był już  po raz drugi, (pierwszy raz w Powiecie Sępoleńskim)  tym razem trasa przebiegała przez kilka gmin oraz dwa powiaty: Złotowski i Sępoleński.  Organizatorami głównymi wydarzenia byli: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska oraz Stowarzyszenie Przyjazna Edukacja w Złotowie. Uczestnicy mieli do wyboru trzy trasy:
Trasa niebieska – 115 km: Złotów – Stara Wiśniewka – Lipka – Potulice – Czyżkowo – Lutowo – Sępólno  Krajeńskie –  Więcbork – Sypniewo – Dorotowo – Rudna – Łobżenica – Górka Klasztorna – Skic – Święta – Złotów. Start – Zagroda Krajeńska na Półwyspie Rybackim w Złotowie,
Trasa czerwona – 70 km: Sępólno Krajeńskie  – Lutowo – Czyżkowo – Lipka – Osowo – Dorotowo – Sypniewo – Więcbork – Zboże – Sępólno Krajeńskie. Start – Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim,
Trasa zielona – 57 km: Złotów – Śmiardowo Krajeńskie – Kujan – Dorotowo – Rudna – Łobżenica – Górka Klasztorna – Skic – Święta – Złotów, Start – Zagroda Krajeńska na Półwyspie Rybackim w Złotowie.
Łącznie w rajdzie wzięło udział ponad 200 amatorów kolarstwa z całej Polski.  Grupa „CZERWONA”, która start i metę miała w sępoleńskim Centrum Sportu i Rekreacji, liczyła blisko 70 osób.  Na trasie Rajdu rozlokowane były liczne punkty żywnościowe, których gospodarze częstowali „kolarzy” posiłkami i napojami.  Punktem kulminacyjnym wydarzenia był piknik integracyjny w Dorotowie. Na placu przy świetlicy wiejskiej spotkali się wszyscy uczestnicy rajdu jadący trzema trasami.  Członkinie KGW w Dorotowie, którym w tym miejscu serdecznie dziękujemy, z pełnym profesjonalizmem, przygotowały rewelacyjne kanapki, swojski kompot i pyszną, pożywną zupę.  Po krótkim powitaniu przez gospodarza gminy Więcbork, Burmistrza Waldemara Kuszewskiego, koordynator Rajdu Roman Wawrzyniak przeprowadził losowanie nagrody niespodzianki .  Pobyt w SPA wylosowali: Małgorzata Heyser-Słonina oraz Bartłomiej Kabattek . Uczestnikom pikniku czas umilała „Kapela Podwórkowa znad Mochla”. Na starcie i mecie trasy „czerwonej” obecni byli: Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart, Starosta Sępoleński Jarosław Tadych  i Wiceburmistrz Sępólna Krajeńskiego Marek Zieńko. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkową koszulkę i medal za uczestnictwo w Rajdzie.

Wszystkim dziękujemy i zapraszamy za rok!

 • data: 2019-08-19

Bike Krajna 2019

 • autor: Krajna.TV, data: 2019-08-21
 • 20190815_095205
 • 20190815_095346
 • 20190815_095356
 • 20190815_095403
 • 20190815_100112
 • 20190815_100142
 • 20190815_100154
 • 20190815_100254
 • 20190815_100553
 • 20190815_101407
 • 20190815_101439
 • 20190815_102027
 • 20190815_122527
 • 20190815_122540
 • 20190815_123537
 • 20190815_124722
 • 20190815_124804
 • 20190815_124957
 • 20190815_125050
 • 20190815_125112
 • 20190815_130327
 • 20190815_130430
 • 20190815_130448
 • 20190815_130530
 • 20190815_130630
 • 20190815_141650
 • 20190815_141857
 • 20190815_142147
 • 20190815_142232
 • 20190815_142909
 • 20190815_142936
 • 20190815_143011
 • 20190815_143015
 • 20190815_143017
 • 20190815_143142
 • 20190815_143328
 • 20190815_144112
 • 20190815_144534
 • 20190815_144946
 • 20190815_145708
 • 20190815_145714
 • 20190815_145818
 • 20190815_145826
 • 20190815_145831
 • 20190815_145958
 • 20190815_150038
 • 20190815_150046
 • 20190815_150119
 • 20190815_150348
 • 20190815_150400
 • 20190815_150448
 • 20190815_150504
 • 20190815_150518
 • 20190815_150521
 • 20190815_150953
 • 20190815_150957
 • 20190815_150959
 • 20190815_151450
 • 20190815_151452
 • 20190815_152843

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność:  Od: 2019-08-16 10:00 Do: 2019-08-16 21:00

Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 10 mm do 20 mm, lokalnie 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad.

Uwag:  brak

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Dyżurny synoptyk:  Agata Wojtkiewicz

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • autor: Irena Miczko - Wydział Zarządzania Kryzysowego (...), data: 2019-08-16

O zdrowiu i edukacji na posiedzeniu Zarządu ZPP

Sytuacja szpitali powiatowych oraz problemy z oświatą to tematy poruszone podczas posiedzenia Zarządu Związku Powiatów Polskich, które odbyło się 8 sierpnia br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Obradom przewodniczył Andrzej Płonka, prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Starosta Bielski (woj. śląskie).

Kondycja szpitali

Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora Biura ZPP omówił wstępne wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród szpitali zrzeszonych w Ogólnopolskim Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych (OZPSP) oraz w Związku Powiatów Polskich. Szczegółowe informacje z badania zostaną zaprezentowane podczas konferencji „Ekonomia w ochronie zdrowia", która odbędzie się we wrześniu w Szklarskiej Porębie (więcej na temat konferencji można przeczytać tutaj).

- Szpitale powiatowe, jako takie, przestają być wydolne, jeżeli chodzi o zrealizowanie usług, które są obligatoryjne, w ramach tych środków, które one uzyskują. – mówił Grzegorz Kubalski. Dlaczego tak się dzieje? Wpływ na to mają wynagrodzenia dla personelu szpitali, usługi medyczne i niemedyczne kontraktowane w ramach umów cywilnoprawnych oraz zakup energii na potrzeby szpitali. - Wszystkie te elementy kosztowe wzrastały stopniowo do roku 2017. Następnie dynamika zdecydowanie wzrosła. Przewidywany stan na koniec roku to wzrost wynagrodzeń, usług medycznych i niemedycznych o ok. 27% a energii o ok. 19% – wskazywał przedstawiciel Biura ZPP. – Występuje różnica narastania dynamiki narastania kosztów i narastania dochodów na poziomie 7 p.p. (…) Wraz z upływem czasu będziemy mieli coraz gorszy wynik finansowy – komentował dyrektor. - W najbliższym czasie wystąpi konieczność dołożenia środków celem pokrycia ujemnego wyniku finansowego własnego szpitala albo jest to kwestia podjęcia decyzji o ograniczeniu działalności lub w skrajnym przypadku o likwidacji szpitala, jeżeli dana jednostka samorządu terytorialnego nie będzie w stanie tego pokryć – mówił Grzegorz Kubalski.

Prezes Andrzej Płonka wspomniał o tym, że procedowane jest zwiększenie kwoty minimalnego wynagrodzenia. Wejście w życie nowych przepisów będzie miało znaczący wpływ na wzrost kosztów w szpitalach. Mówił także o tym Waldemar Malinowski, prezes Zarządu OZPSP. Apelował on także o to, aby w każdym województwie tworzyć organizacje wspierające szpitale powiatowe. – Jeżeli dyrektorzy szpitali ze sobą rozmawiają, to poznają sytuację danego województwa – tłumaczył. – Tam, gdzie nie ma takich organizacji, powiaty zaczynają ze sobą rywalizować – dodawał.

Jak zapowiedział Waldemar Malinowski, 22 sierpnia br. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbędzie się będzie spotkanie medycznych grup zawodowych oraz OZPSP.

W tej części spotkania udział wziął także Andrzej Jacyna, były prezes NFZ oraz Waldemar Żochowski, wiceprezes Zarządu OZPSP.

Wokół edukacji

Problemy z finansowaniem oświaty, zmiany w Karcie Nauczyciela, rozwój szkolnictwa zawodowego, brak kadry nauczycielskiej do przedmiotów ścisłych, nadzór nad szkołami to kwestie, o których mówiono w drugiej części spotkania. Wzięli w niej udział przedstawiciele resortu edukacji: szef MEN Dariusz Piontkowski, wiceministrowie: Iwona Michałek oraz Maciej Kopeć, a także Marcin Nowak z Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym.

Grzegorz Kubalski wskazywał, że na skutek ostatniej reformy edukacji samorządy powiatowe dokładają do oświaty. Wcześniej jeśli nie były na plusie, to wychodziły na zero. Wynikało to, jak mówił z tego, że gdy w 1998 r. był ustalany system dochodów powiatów, część oświatowa subwencji została wyliczona w ten sposób, aby starczała nieco z naddatkiem, bo miała stanowić pewien strumień finansowy, który miał zabezpieczać funkcjonowanie samorządu powiatowego. Teraz powiaty dołączyły do pozostałych rodzajów samorządu i dopłacają do oświaty.

Dariusz Piontkowski poinformował, że od momentu gdy został ministrem zabiega o to, aby planowana na wrzesień podwyżka dla nauczycieli była w jak największym stopniu finansowana z budżetu państwa. Jak mówił, udało się doprowadzić do tego, aby w ramach przesunięć budżetowych 1 mld zł został przeniesiony z innych zadań właśnie na ten cel – relacjonował minister. W ocenie ministra nie jest to zły wynik, gdyż stanowi 78 proc. kwoty potrzebnej na realizację podwyżki.

Zdaniem ministra zarówno rząd, jak i samorząd powinny finansowanie oświaty traktować jak inwestowanie i tak do niego podchodzić a nie mówić o "dokładaniu do niej".

Minister widzi też potrzebę rozmów o oświacie w ramach spotkań z samorządami i związkami zawodowymi. Pierwsze takie spotkanie ma odbyć się 21 sierpnia br. w Warszawie.

 • autor: www.zpp.pl, data: 2019-08-13
 • 1548

VI Turniej o Puchar Starosty Sępoleńskiego w Siatkówkę Plażową Mężczyzn

W sobotę,  10 sierpnia 2019 r., przy ulicy Chojnickiej na boiskach Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim, odbył się VI Turniej o Puchar Starosty Sępoleńskiego w Siatkówkę Plażową Mężczyzn pod hasłem “100 lat Dziedzictwa Historyczno – Kulturowego Powiatu Sępoleńskiego”.  Start turnieju nastąpił punktualnie  o godz. 1000,a rozgrywki otworzył Wicestarosta Sępoleński Andrzej Marach. Udział wzięło 14 par. Turniej miał charakter otwarty. Sześć najlepszych drużyn  otrzymało puchary, dyplomy oraz nagrody. Ponadto trzem najlepszym drużynom wręczono  medale a para zwycięska otrzymała dodatkowo pamiątkowe koszulki. Rywalizacja toczyła się na czterech boiskach systemem “brazylijskim” do wygrania dwóch setów. Nagrody ufundowane przez liczną grupę sponsorów wręczali: Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart, Starosta Sępoleński Jarosław Tadych, Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Franciszek Lesinski, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski, Wiceprezes Banku Spółdzielczego w Więcborku Tomasz Dobrowolski, właściciel Zakładu Kamieniarskiego “Kamyszek” Tadeusz Podgórski oraz redaktor tygodnika “Wiadomości Krajeńskie” Tomasz Aderjahn. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwał zespół sędziowski pod kierownictwem Sławomira Gołąbka. Na zakończenie, Starosta Sępoleński Jarosław Tadych, podsumował cały turniej i zaprosił zawodników na następne tego typu wydarzenia w Powiecie Sępoleńskim..

Szczególne słowa podziękowania kierujemy do osób i instytucji, które wspierały nas w organizacji Turnieju. W pierwszej kolejności dziękujemy fundatorom nagród, a byli nimi:

 • BANK SPÓŁDZIELCZY W WIĘCBORKU (sponsor główny),
 • ZAKŁAD KAMIENIARSKI “KAMYSZEK”- TADEUSZ PODGÓRSKI,
 • ZGK sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim,
 • ZGK sp. z o.o. w Więcborku,
 • tygodnik “WIADOMOŚCI KRAJEŃSKIE”,
 • ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY- MICHAŁ TROCIŃSKI,
 • DUKO sp. z o.o. oraz EGGERSMANN POLSKA.

Za pomoc i wsparcie organizacyjne dziękujemy również pracownikom Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim.

Wyniki Turnieju:

I miejsce: Michał Głowacki oraz Mikołaj Głowacki;

II miejsce: Mateusz Wołowicz oraz Denys Marchenko;

III miejsce: Kamil Więciorkowski oraz Marcin Matulis;

IV miejsce: Karol Gajo oraz Maciej Skowroński;

V miejsce: Konrad Rudnik oraz Szymon Suchomski;

VI miejsce: Rafał Szopiński oraz Łukasz Blamowski.

 

 • autor: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji, data: 2019-08-12

VI Turniej Siatkówki Plażowej Mężczyzn

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2019-08-10
 • IMG_7158
 • IMG_7159
 • IMG_7160
 • IMG_7168
 • IMG_7176
 • IMG_7069
 • IMG_7078
 • IMG_7082
 • IMG_7103
 • IMG_7107
 • IMG_7113
 • IMG_7118
 • IMG_7129
 • IMG_7140
 • IMG_7142

Nagroda św. Wawrzyńca dla Romana Buławy

W sobotę, 10 sierpnia br. podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Roman Buława uhonorowany został nagrodą św. Wawrzyńca.

Roman Buława to wieloletni działacz sportowy, trener tenisa stołowego, wychowawca dzieci i młodzieży. Tegoroczny laureat jest dziewiętnastym wyróżnionym w tym prestiżowym plebiscycie. O przyznanie w tym roku nagrody św. Wawrzyńca dla Romana Buławy wnioskowali przedstawiciele Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego "KRAJNA".

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart oraz Starosta Sępoleński Jarosław Tadych.

 • autor: www.gmina-sepolno.pl

Nagroda św. Wawrzyńca dla Romana Buławy

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2019-08-10
 • 20190810_Uroczysta sesja Wawrzyca_023
 • 20190810_Uroczysta sesja Wawrzyca_025
 • 20190810_Uroczysta sesja Wawrzyca_028
 • 20190810_Uroczysta sesja Wawrzyca_030
 • 20190810_Uroczysta sesja Wawrzyca_040
 • 20190810_Uroczysta sesja Wawrzyca_001
 • 20190810_Uroczysta sesja Wawrzyca_002
 • 20190810_Uroczysta sesja Wawrzyca_012
 • 20190810_Uroczysta sesja Wawrzyca_018
 • 20190810_Uroczysta sesja Wawrzyca_022
 • autor: www.gmina-sepolno.pl, data: 2019-08-10

Nowy Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Sępólnie Krajeńskim

9 sierpnia 2019 r. Starosta Sępoleński  Jarosław Tadych przekazał gratulacje st. kpt. Dariuszowi Chylewskiemu z okazji powołania na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim.

Pan st. kpt. mgr inż. Dariusz Chylewski swoją służbę w jednostkach ochrony przeciwpożarowej rozpoczął dnia 14 września 1998 roku w Jednostce Ratowniczo–Gaśniczej w Sępólnie Krajeńskim na stanowisku stażysty. W maju 2006 roku ukończył Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Pan st. kpt. mgr inż. Dariusz Chylewski w strukturach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim piastował po kolei stanowiska od stażysty w podziale bojowym do stanowisk dowódczych i kierowniczych w systemie codziennym. Od 01 października 2012 roku służbę pełnił na stanowisku Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej. Na stanowisku tym sumiennie realizował swoje zadania do dnia 31 stycznia 2019 roku. Od dnia 01 lutego 2019 roku w pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim.

 • data: 2019-08-09
 • IMG_5061
 • IMG_5064
 • IMG_5040
 • IMG_5047
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2019-08-09

Konsultacje Programu Współpracy na 2020 rok

W imieniu Zarządu Powiatu serdecznie zapraszam na spotkanie konsultacyjne programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok dnia 16 września (poniedziałek) o godzinie 10:00 na sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim.

Konsultacji podlegać będą dziedziny zadań publicznych w obszarach których wg. Państwa należy zadania publiczne dofinansowywać przez Powiat. Kwota 20 tyś zł na współpracę finansową pozostaje w związku z trwającym postępowaniem naprawczym powiatu na tym samym poziomie, co w roku bieżącym.

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2019-08-09

Projekt Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (...) na 2020 rok.

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2019-08-09

Wizyta Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Powiecie Sępoleńskim

W czwartek, 8 sierpnia br. na zaproszenie Starosty Sępoleńskiego Jarosława Tadycha, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz wraz z Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Łukaszem Schreiberem odwiedzili Szpital Powiatowy im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego w Więcborku. Wizyta w szpitalu powiatowym była konsekwencją złożenia wniosku przez powiat sępoleński do Premiera za pośrednictwem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego  na zakup nowego aparatu rentgenowskiego. Przedstawiciele rządu poinformowali również o dofinansowaniu zakupu nowej karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Więcborku.

Następnie Wojewoda Kujawsko – Pomorski podczas spotkania w miejscowości Toboła przekazał Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na odbudowę mostu na rzece Kamionka.

Promesa na kwotę 482 tys. zł pokryje 80 % kosztów inwestycji. Most w miejscowości Toboła łączy komunikacyjnie powiat sępoleński z powiatem tucholskim oraz gminy Sępólno Krajeńskie i Kęsowo. Obecnie jest całkowicie wyłączony z użytkowania. Dzięki przekazanemu wsparciu uda się odbudować zniszczony obiekt i połączyć powiat sępoleński z powiatem tucholskim.

Podczas spotkania w Szpitalu Powiatowym w Więcborku obecni byli:

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Łukasz Schreiber

Wojewoda Kujawsko-Pomorski - Mikołaj Bogdanowicz

Doradca Wojewody Kujawsko - Pomorskiego a zarazem Radny Rady Powiatu Tucholskiego - Jerzy Kowalik

Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych,

Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart,

Wicestarosta Sępoleński - Andrzej March,

Skarbnik Powiatu - Władysław Rembelski,

Prezes Zarządu NOVUM-MED - Maria Kiełbasińska,

Prokurent - Ryszard Górski.

W briefingu prasowym udział wzięli:

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Łukasz Schreiber

Wojewoda Kujawsko-Pomorski - Mikołaj Bogdanowicz

Doradca Wojewody Kujawsko - Pomorskiego a zarazem Radny Rady Powiatu Tucholskiego - Jerzy Kowalik,

Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych,

Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart,

Wicestarosta Sępoleński - Andrzej March,

Dyrektor Zarządu Drogowego - Edwin Eckert,

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego - Waldemar Stupałkowski,

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - Franciszek Lesiński,

Radni Rady Gminy Sępólno Krajeńskie,

Dyrektor Wydział Zarządzania Kryzysowego - Rafał Rewoliński,

Radny Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego - Marek Witkowski,

Wójt Kęsowa - Radosław Janiszewski,

Mieszkańcy Gminy Sępólno Krajeńskie.

 • data: 2019-08-09

Briefing prasowy - promesa z MSWiA na odbudowę mostu

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2019-08-09

Promesa na odbudowę mostu na rzece Kamionka

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2019-08-09
 • IMG_4883
 • IMG_4897
 • IMG_4908
 • IMG_4913
 • IMG_4917
 • IMG_4926
 • IMG_4928
 • IMG_4940
 • IMG_4945
 • IMG_4974
 • IMG_5003
 • IMG_5009
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2019-08-08

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność:  Od: 2019-08-08 18:00 Do: 2019-08-08 22:00

Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy grad.

Uwag:  brak

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Dyżurny synoptyk:  Agnieszka Drwal-Tylmann

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • autor: Irena Miczko - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...), data: 2019-08-08

XI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Sępoleńskiego

Dnia 7 sierpnia (środa) 2019 roku o godz. 15:30 w sali im. Lucjana Prądzyńskiego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim odbyła się XI Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu.

Sesja przebiegła zgodnie z planowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji:

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu sępoleńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat sępoleński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
 • wyrażenia zgody na podpisanie przez Powiat Sępoleński umowy o oświadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej,
 • uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego  na 2019 r. ,
 • uchwalania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego.

3. Zakończenie obrad

 • data: 2019-08-08

XI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Sępoleńskiego

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2019-08-07
 • IMG_4864
 • IMG_4869
 • IMG_4873
 • IMG_4876
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2019-08-07

Ostrzeżenie meteorologiczne - Silny deszcz z burzami

Zjawisko:  Silny deszcz z burzami

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: powiat sępoleński

Ważność:  Od: 2019-08-07 18:00 Do: 2019-08-08 08:00

Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia - od 25 mm do 40 mm, miejscami 60 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 80 km/h.

Uwag:  Dla powiatów we wschodniej części województwa jest możliwe przedłużenie ważności ostrzeżenia.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Dyżurny synoptyk:  Agata Wojtkiewicz

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • autor: Irena Miczko - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...), data: 2019-08-07

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

7 sierpnia 2019 roku w sali im. Lucjana Prądzyńskiego w Sępólnie Krajeńskim odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Jako przewodniczący Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, przybyłych na spotkanie przywitał Starosta Sępoleński Jarosław Tadych. Tematem posiedzenia była analiza bieżącej sytuacji w zakresie zagrożenia ASF. Informacje na temat ASF i bioasekuracji - przekazała Magdalena Czerkawska-Tyborska - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sępólnie Kraj.

W posiedzeniu odział wzięli:

Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych,

Wicestarosta - Andrzej Marach,

Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart,

Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Barbara Wiśniewska,

Inspektor Stanowiska Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych - Irena Miczko,

Wójt Gminy Sośno - Leszek Stroiński,

Zastępca Burmistrza Sępólna Krajeńskiego - Marek Zieńko,

Zastępca Burmistrza Więcborka - Jacek Masztakowski,

Stanowisko ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych i p – poż. w Gminie Kamień Krajeński - Jan Kropidłowski

Powiatowy Lekarz Weterynarii - Magdalena Czerkawska - Tyborska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - Elżbieta Estkowska

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej - Maciej Suchomski

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - Mariusz Ciesielski

Przedstawiciele Nadleśnictwa Lutówko i Runowo  Krajeńskie oraz przedstawiciele Kół Łowieckich z terenu Powiatu Sępoleńskiego

Głównym wnioskiem wypracowanym podczas posiedzenia przez zespół zarządzania kryzysowego było podjecie decyzji dotarciu z pełną informacją o zagrożeniu ASF do rolników, producentów trzody chlewnej na terenie powiatu z wykorzystaniem wszystkich kanałów informacyjnych i mediów. 

Zespół planuje ponowne spotkanie na przełomie września i października br.

 

 

 • CCI20170123
 • IMG_4854
 • IMG_4795
 • IMG_4799
 • IMG_4806
 • IMG_4810
 • IMG_4813
 • IMG_4819
 • IMG_4820
 • IMG_4826
 • IMG_4831
 • IMG_4834
 • IMG_4844
 • IMG_4847
 • IMG_4851
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2019-08-07

Spotkanie dotyczące utrzymania istniejącej siatki połączeń autobusowych

Dnia 05 sierpnia  br. w gabinecie Starosty odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne samorządowców z terenu Powiatu Sępoleńskiego dotyczące utrzymania istniejącej siatki połączeń autobusowych oraz jej rozszerzenia    w oparciu o ustawę z dnia 16 maja 2019 o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U  z 2019 r. poz. 1123) ,która weszła w życie 19 lipca br. Uczestnicy spotkania ustalili ostateczny kształt sieci połączeń autobusowych po terenie powiatu na które będzie się składać 15 linii komunikacyjnych o rocznym przebiegu 160 tysięcy km , docierających głównie w godzinach porannych i popołudniowych do większości miejscowości tak by młodzież szkół średnich mogła swobodnie dojechać i wrócić ze szkoły. Z połączeń tych  również zapewne skorzystają inni mieszkańcy chcący załatwić swoje sprawy np. w urzędzie czy dojechać do szpitala a nie posiadają własnego środka transportu. Autobus dojedzie do miejscowości które do niedawna nie były ujęte w dotychczasowym rozkładzie jak np.: Radzim, Wałdowo, Teklanowo , Zalesie, Skarpa, Mierucin, Szynwałd, Runowo Krajeńskie, Borzyszkowo, Zakrzewek, Lubcza.

Nowe linie komunikacyjne będą obowiązywały od 1 września br.  i są to linie na terenie powiatu. Ich funkcjonowaniem i organizacją zajmie się powiat.

 

W spotkaniu udział wzieli:

Wicestarosta -  Andrzej Marach

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego – Waldemar Stupałkowski

Zastępca Burmistrza Więcborka –  Jacek Masztakowski

Sekretarz Gminy Sośno –  Piotr Dobrzański

Dyrektor ds. przewozów PKS Chojnice sp. z o.o. – Marlena Milachowska

Pracownik PKS Chojnice sp. z o.o. – Krzysztof Borowicz

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg – Roman Krzysztofek

Pracownik Urzędu Gminy Kamień Krajeński –Jan Kropidłowski

 • autor: Roman Krzysztofek - Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg , data: 2019-08-06
 • 36825

XV Jarmark św. Wawrzyńca

Dnia 3 sierpnia 2019 roku na Targowisku Miejskim  w Sępólnie Krajeńskim odbył się XV Jarmark św. Wawrzyńca. Podczas uroczystości władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart oraz Starosta Sępoleński Jarosław Tadych.

Obszerna fotorelacja dostępna [Tutaj]

 • data: 2019-08-05

Na Krajnie zainaugurowano huczne świętowanie

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2019-08-05
 • PHOTO-2019-08-05-08-29-18
 • PHOTO-2019-08-05-08-29-16 (1)
 • PHOTO-2019-08-05-08-29-17 (1)
 • PHOTO-2019-08-05-08-29-17
 • PHOTO-2019-08-05-08-29-18 (1)
 • autor: Artur Juhnke, data: 2019-08-03
 • 20190803_XV Jarmark w Wawrzyca_013
 • 20190803_XV Jarmark w Wawrzyca_062
 • 20190803_XV Jarmark w Wawrzyca_063
 • 20190803_XV Jarmark w Wawrzyca_065
 • 20190803_XV Jarmark w Wawrzyca_067
 • 20190803_XV Jarmark w Wawrzyca_075
 • 20190803_XV Jarmark w Wawrzyca_076
 • 20190803_XV Jarmark w Wawrzyca_080
 • 20190803_XV Jarmark w Wawrzyca_117
 • 20190803_XV Jarmark w Wawrzyca_178
 • autor: Marcin Jarski - Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, data: 2019-08-03

Event Militarny w Mierucinie

W sobotę 27 lipca 2019r. w Mierucinie odbył się Event Militarny. Impreza była współfinansowana ze środków budżetu powiatu sępoleńskiego .
 
Przybyło około 250 osób. Każdy z przybyłych miał możliwość aktywnie spędzić czas, zarejestrować się w sztabie i otrzymać Legitymacje Wojskową z którą przechodził kolejne etapy kwalifikacji. Najpierw służby medyczne w szpitalu polowym oceniały stan zdrowia, następnie sprawdzali swoją celność strzelając z wiatrówki jak i łuku, kolejno - pole minowe, przejażdżka wojskowymi pojazdami, postawienie namiotu z pałatek, tor przeszkód, wystawa umundurowania, wystawa broni, budka wartownicza, radiostacja. Każdy przybyły otrzymał grochówkę od partyzantów. Dzieci miały dostęp do darmowej zjeżdżalni dmuchanej, baniek, malowania twarzy i warkoczyków.
 
Organizatorem było KGW Mierucin, Stowarzyszenie Mamuśki Mierucin z pomocą Sołtysa Macieja Przeor oraz Radą Sołecką, OSP Mierucin, 40 BDH "Synowie i Córki wiatru ", Młodzi Militarni z Bydgoszczy, Dom Kultury w Sośnie, GRH Ziemi Krajeńskiej z Sępólna. Do Mierucina przybyły całe rodziny z powiatu sępoleńskiego, choć nie tylko byli goście z zagranicy jak i z ościennych powiatów i gmin. 
 
Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Wicestarosta Sępoleński Andrzej Marach.
 
 • autor: Stowarzyszenie Mamuśki Mierucin, data: 2019-08-02
 • _DSC5323_1
 • _DSC5324_1
 • _DSC5326_1
 • _DSC5327_1
 • _DSC5406_1
 • _DSC5427_1
 • _DSC5442_1
 • _DSC5484_1
 • _DSC5534_1
 • _DSC5612_1
 • _DSC5659_1
 • _DSC5679_1
 • _DSC5728_1
 • _DSC5737_1
 • _DSC6019_1
 • _DSC6072_1
 • x_DSC5320_1
 • x_DSC5665_1
 • _LID9008
 • _LID9017
 • _LID9036
 • _LID9042
 • _LID9050
 • _LID9015
 • autor: Stowarzyszenie Mamuśki Mierucin, data: 2019-07-27

Uczczenie pamięci bohaterów Powstania Warszawskiego

W 75 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego pamiętając o ofiarności i odwadze żołnierzy Powstania, o męczeństwie ludności cywilnej,  przedstawiciele władz samorządowych Gminy i Powiatu Sępoleńskiego oddali szacunek i cześć uczestnikom Powstania.

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych, Sekretarz Powiatu Anna Deja - Dobrowolska oraz Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju Tomasz Bondarczyk.

 • data: 2019-08-01
 • 2019-08-01_pomnik powstanie_019
 • 2019-08-01_pomnik powstanie_025
 • 2019-08-01_pomnik powstanie_003
 • 2019-08-01_pomnik powstanie_008
 • 2019-08-01_pomnik powstanie_020
 • autor: Marcin Jarski - Gmina Sępólno Krajeńskie, data: 2019-08-01

75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Zatrzymajmy się by uczcić pamięć bohaterów zrywu z 1944 roku. 
Dziś o godzinie 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena) celem ćwiczeń i jednocześnie upamiętnienia 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, które miało miejsce 1 sierpnia 1944 roku.

"Cześć i Chwała Bohaterom"!

 • data: 2019-08-01
 • 2019_07_31_jutro1-1024x630

Konsultacje założeń Umowy Partnerstwa

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało i rozpoczęło konsultacje założeń Umowy Partnerstwa – dokumentu, który pokazuje na co będzie można przeznaczyć pieniądze unijne na lata 2021-2027

Jest to kolejny etap prac nad nowym rozdaniem funduszy unijnych. Założenia to dokument, w którym pokazano, na jakie cele rozwojowe Polska chce przeznaczyć pieniądze z budżetu UE na lata 2021-2027.

Założenia Umowy Partnerstwa są w tej chwili konsultowane z samorządami, ministerstwami, innymi instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie pieniędzy unijnych, środowiskiem naukowym oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi. Konsultacje rozpoczęły się 24 lipca i potrwają do 16 sierpnia.

Na tym etapie założenia nie zawierają kwot, bo negocjacje budżetowe wciąż się toczą.

Po przyjęciu założeń przez rząd, które planowane jest na wrzesień 2019 roku, ruszą prace nad przygotowaniem projektu Umowy Partnerstwa. Projekt umowy będzie już podstawą do negocjacji z Komisją Europejską ostatecznego kształtu Umowy Partnerstwa -  swoistego kontraktu pomiędzy Polską a UE, w którym umawiamy się na finansowanie konkretnych celów.

Cele rozwojowe Polski, które w założeniach Umowy Partnerstwa wskazano do finansowania z funduszy unijnych 2021-2027 to: 

•    zwiększenie konkurencyjności gospodarki,
•    ograniczenie emisji zanieczyszczeń,
•    dobry stan środowiska naturalnego, zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju,
•    wzmocnienie cyfrowego rozwoju kraju,
•    przejście na gospodarkę niskoemisyjną,
•    zrównoważenie systemu energetycznego,
•    poprawa stabilności dostaw paliw i energii,
•    dobry stan środowiska naturalnego, zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju,
•    zwiększanie efektywności funkcjonowania instytucji państwa,
•    wzmocnienie połączeń komunikacyjnych, w tym transeuropejskich,
•    poprawa warunków świadczenia usług związanych z przewozem towarów i pasażerów,
•    zwiększenie dostępności transportowej kraju,
•    poprawa jakości kapitału ludzkiego  oraz zwiększenie udziału kapitału społecznego w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju,
•    ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego,
•    zwiększanie efektywności funkcjonowania instytucji państwa,
•    poprawa dostępności usług świadczonych w odpowiedzi na wyzwania demograficzne.
 

W założenia wskazano 4 obszary, które szczególnie powinny być wspierane z pieniędzy unijnych na lata 2021-2027. Są to:

•    obszary zagrożone trwałą marginalizacją, czyli takie w których występuje kumulacja niekorzystnych zjawisk, na przykład wysokie bezrobocie, niska aktywność zawodowa (takie obszary wskazał nam PAN – to między innymi popegieerowskie gminy na wschodzie kraju),
•    średnie miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze (122 miasta na podstawie opracowania PAN),

•    5 województw Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie),
•    Śląsk, który jest nie tylko ważny z punktu widzenia polityki krajowej, ale ma też duże znaczenie dla rozwoju całej UE.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zachęca do zapoznania się z przygotowanymi założeniami i zgłaszania uwag przez wszystkie zainteresowane środowiska. Konsultacje potrwają do 20 sierpnia 2019 r.

Link do formularza zgłaszania uwag: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/umowa-partnerstwa-na-lata-2021-2027-zalozenia/

 

 

 • autor: Dorota Szymańczak - Stanowisko ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych, data: 2019-08-01

Stan finansów JST - raport

Publikujemy raport na temat stanu finansów JST opracowany dla Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Obraz, jaki wyłania się z pobieżnej analizy dostępnych danych, nie jest optymistyczny.

Przedstawione w tym z konieczności skrótowym raporcie dane pochodzą przede wszystkim z baz danych Ministerstwa Finansów, dotyczących wykonania budżetów JST w latach 2006-2018, a także z aktualnej bazy pochodzących z wieloletnich prognoz finansowych JST. Dodatkowo posłużono się danymi Eurostatu (dotyczącymi kosztów pracy), GUS-u (dotyczącymi zatrudnienia w administracji publicznej) oraz dostępnych analiz rynkowych (w zakresie wzrostu kosztów usług i cen materiałów), a także przygotowanym na zlecenie MIiR raportem nt. potrzeb inwestycyjnych części sektora samorządowego.

 • autor: www.zpp.pl, data: 2019-08-01

Relacja z lipcowego posiedzenia plenarnego KWRiST

17 lipca br. obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, której współprzewodniczyli Wiceminister MSWiA Paweł Szefernaker wspólnie z Zygmuntem Frankiewiczem prezydentem Gliwic i jednocześnie prezesem Zarządu ZMP.

Podczas posiedzenia komisja zaopiniowała ponad 30 projektów aktów prawnych.

Wśród nich był m.in. przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.

Komisja rozpatrzyła także projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”, przygotowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Odbyła się również dyskusja dotycząca Funduszu Dróg Samorządowych. Samorządowcy chcą, by pieniądze były szybko i transparentnie dzielone. Jak mówił Starosta Poznański, Wiceprezes Zarządu ZPP Jan Grabkowski, do niedawna było tak, że inwestycje z listy rankingowej wojewodów nie były wykreślane. Dziś premier może, bez podania uzasadnienia wykreślić inwestycje.

Starosta podkreślał: „My realizujemy inwestycje nie dla siebie, a dla mieszkańców, poprawiając komunikację również do instytucji, które są własnością Skarbu Państwa”. Apelował, by te zasady, na podstawie których pracownicy wojewodów przygotowują listy były akceptowane przez premiera. „Na dzisiaj bowiem premier stosuje niejasne dla samorządowców, uznaniowe zasady przyznawania środków”.

Wiceminister Paweł Szefernaker wyjaśniał, że Rząd wprowadził Fundusz Dróg Samorządowych i nowe zasady po to, by samorządy, których nie było dotąd stać na budowę czy remonty dróg, mogły skorzystać z 80% dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Podkreślił, że po raz pierwszy w historii tak duże środki – 6 mld zł rocznie zostały przekazane na drogi samorządowe. Zapewnił, że stara się, by procedury formalne maksymalnie skracać, by samorządowcy jak najszybciej mogli ruszać z inwestycjami. – „Wiem też, że są województwa, w których wszystkie inwestycje drogowe będą realizowane ze względu na przekazanie tak dużych środków finansowych”.

Samorządowcy podekreślali jednak, że nie kwestionują samej idei programu ani zwiększania środków na drogi. Im chodzi o transparentność ich przyznawania.

Prezydent Ciechanowa, Krzysztof Kosiński mówił, że: „Lista rankingowa opracowana i opublikowana przez wojewodę trafia następnie do premiera i jest ukrywana i tajna dla samorządów. Chcielibyśmy wiedzieć, na jakiej zasadzie lista ulega zmianom i czym się kieruje minister infrastruktury i premier dokonując zmian. Tu są nasze wątpliwości”.

Samorządowcy uważają też, że należy skrócić procedury, bo podczas gdy wojewoda ma 4 miesiące na stworzenie listy rankingowej projektów, to ani premier, ani minister infrastruktury nie mają żadnych granicznych dat na podjęcie decyzji.

Samorządowcy po raz kolejny upominali się również o obiecaną przez rząd obniżkę cen energii, czy raczej rekompensatę na 2019 rok. Mimo obietnic nie otrzymali do zaopiniowania projektu rozporządzenia wykonawczego do ustawy o podatku akcyzowym z uzasadnieniem, że nie dotyczy ono samorządowców.

Samorządowcy, którzy od miesięcy płacą dużo wyższe rachunki, przekazali wiele uwag dotyczących obniżki cen, zmiany taryf i wielu szczegółowych rozwiązań, na które nie ma odpowiedzi.

Wiceminister energii Tomasz Dąbrowski uspokajał, że rozporządzenie ma przynieść rekompensatę samorządom za podwyżkę cen energii i spełnić obietnice. Jednak najważniejsze regulacje dotyczące samorządów są już zawarte w ustawie, a rozporządzenie reguluje stosunki między przedsiębiorstwami energetycznymi a podmiotem płacącym rekompensaty. W sposób bezpośredni więc nie dotyczy samorządów. Jednocześnie minister przeprosił za niedopatrzenie i zapewnił, że przesłał już projekt do Komisji Wspólnej.

Ze względu na konieczność podpisania rozporządzenia do 20 lipca br. samorządowcy spotkali się z ekspertami z Ministerstwa Energii już następnego dnia po Komisji, 18 lipca br. Podczas spotkania udało się uprościć procedury wnioskowania o „zamrożenie” cen energii na poziomie z 30 czerwca 2018 r. Samorządowcy nie będą musieli np. przedkładać oryginałów umów czy faktur za energię – wystarczą poświadczone przez kierownika JST ich kopie. Jednocześnie postulują o obniżenie o 10% cen i stawek opłat za energię elektryczną w stosunku do proponowanych przez resort energii. Chcą też, by nowe punkty poboru energii otrzymały stawki z czerwca ubiegłego roku. Przyjęcie tych postulatów jest warunkiem pozytywnego zaopiniowania projektu.

Odbyło się również posiedzenie specjalnej dodatkowej Komisji Wspólnej poświęcone sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, w której uczestniczył Marian Banaś, Minister Finansów i jego zastępca, Tomasz Robaczyński.

Prezes ZMP, Zygmunt Frankiewicz przedstawił dane pokazujące faktyczną trudną sytuację finansową JST, a także przekazał ministrowi finansów „Raport o stanie finansów JST”. Samorządowcy umówili się z ministrem finansów na kontynuację prac, którą podejmie zespół ekspertów w sierpniu br. Po zakończeniu debaty szefowie i przedstawiciele wszystkich korporacji samorządowych wchodzących w skład strony samorządowej Komisji Wspólnej udali się do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, aby przekazać tam „Raport” dla premiera.

Obrazu kondycji finansowej samorządów dopełniają: luka w oświacie, spowodowana niedoszacowaniem kosztów reformy, która wynosi 23 mld zł, a także fatalna kondycja szpitali. Po zmianach, które miały miejsce niedawno powiaty i miasta na prawach powiatu pokrywają straty szpitali z własnych budżetów, co mocno obciąża ich budżety. Alternatywą jest likwidacja szpitali.

Minister finansów, Marian Banaś przekonywał, że dane ogólne dotyczące finansów JST przeczą tezie samorządowców o niewystarczających środkach. Z danych resortu finansów wynika, że sytuacja JST zasadniczo się poprawiła w latach 2014-19. Dochody ogółem wzrosły, z dużą nadwyżką budżetową w roku 2016 i niewielkim deficytem w 2017 r. Z kolei deficyt w 2018 i 19 roku związany jest z realizacją inwestycji i projektami unijnymi. Minister Banaś zaznaczył też, że zadłużenie samorządów spada, a dochody rosną.

Dyskusja wykazała, że spojrzenie samorządowców na sytuację finansową JST jest skrajnie różne od wizji ministra finansów. Obie strony umówiły się na kontynuację spotkań w celu porównania danych – zarówno dane samorządowe, jak i te prezentowane przez ministra Banasia są prawdziwe, pokazują jednak różne punkty widzenia. Konieczne jest więc ich porównanie i przeanalizowanie, by uzyskać najbardziej obiektywny obraz sytuacji, a także - wypracować dobre rozwiązania finansowe.

Podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zostały wręczone nagrody XVI edycji konkursu im. profesora Michała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie dotyczące samorządu terytorialnego.

Wyróżnienie otrzymali autorzy dwóch prac doktorskich oraz jednej magisterskiej.

Kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej odbędzie się 28 sierpnia br.

 • autor: www.zpp.pl oraz www.wartowiedziec.pl, data: 2019-08-01
 • 1536

Ostrzeżenie meteorologiczne - upał

Zjawisko: upał

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: wszystkie powiaty

Ważność:  Od: 2019-07-29 14:22 Do: 2019-07-30 19:00

Przebieg:  Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 30°C. Temperatura minimalna w nocy od 19°C do 20°C.

Uwag:  Przedłużono ważność ostrzeżenia do wtorku wieczorem.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90 %

Dyżurny synoptyk:  Sławomir Guzek

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • autor: Irena Miczko - Wydział Zarządzania Kryzysowego (...), data: 2019-07-29

Kolejna promesa dla Powiatu Sępoleńskiego

26 lipca 2019 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy Starosta Sępoleński Jarosław Tadych odebrał promesę z rąk Wojewody Kujawsko Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza. Dla powiatu sępoleńskiego jest to kolejne wsparcie finansowe otrzymane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zadanie w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Promesa obejmuje Przebudowę drogi powiatowej nr 1137 C relacji Obodowo - Sośno - Wierzchucin Królewski od km 5+081 do km 7+284. Wysokość dotacji na to zadnie wynosić będzie 3.400.000 zł. W uroczystości wręczenia promes uczestniczył również poseł na Sejm RP Piotr Król.

Pozostałymi beneficjentami obecnego rozdania są:  Powiat Nakielski – 2.450.000 zł na odbudowę drogi powiatowej Sadki – Samostrzel – Gromadno, Powiat Tucholski - 900.000 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1021C,  Gmina Tuchola - 700.000 zł na przebudowę drogi gminnej nr 010711C ul. Bractwa Kurkowego w Tucholi, Miasto i Gmina Nakło nad Notecią - 800.000 zł na przebudowę odcinka drogi gminnej w miejscowości Karnówko oraz Gmina Cekcyn - 1.600.000 zł na przebudowę drogi gminnej relacji Nowy Sumin – Cekcynek.

 • data: 2019-07-29

Powiat sępoleński z promesą na ponad 3 miliony

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2019-07-29
 • fotob-20895
 • fotob-20894
 • fotob-20882
 • autor: www.bydgoszcz.uw.gov.pl, data: 2019-07-26

Wsparcie państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych przekazane dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2019

Całkowita kwota przekazana w latach 2016 - 2019 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, które nawiedziły teren województwa kujawsko-pomorskiego oraz na działania zapobiegawcze w obszarze ochrony przeciwpowodziowej wyniosła ponad 163 min zł.

W bieżącym roku tj. 2019 wsparcie Rządu RP dla województwa kujawsko- pomorskiego wynosi łącznie 52.667.366 zł.

Środki te pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa - 31.680.000 zł, oraz z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w kwocie 20.987.366 zł.

Warto przypomnieć, że dzięki wsparciu Rządu w maju bieżącego roku, w tutejszym urzędzie przekazano środki w kwocie bliskiej 43 min zł, które trafiły do powiatów i gmin naszego województwa. To w efekcie 25 promes na realizację ponad 60 zgłoszonych zadań.

Dziś przekazujemy kolejne 6 promes na kwotę 9,8 min zł, dzięki czemu pula środków przekazanych przez rząd wzrasta do 52 mln.

Dodatkowe środki wspierające odbudowę dróg w ramach pomocy Państwa jednostkom samorządowym, otrzymują:

 1. Powiat Sępoleński w kwocie 3.400.000 zł na realizację następującego zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1137C relacji Obodowo-Sośno - Wierzchucin Królewski od km 5+081 do km 7+284"
 2. Powiat Tucholski w kwocie 900.000 zł na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1021C od km 1+380 do km 1+845"
 3. Powiat Nakielski w kwocie 2.450.000 zł na realizację zadania: „Odbudowa drogi powiatowej nr 1916C relacji Sadki - Samostrzel - Gromadno od km 4+791 do km 4+916, od km 5+010 do km 6+360 i od km 6+400 do km 7+250"
 4. Gmina Nakło nad Notecią w kwocie 800.000 zł na realizację następującego zadania: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090306C od km 0+010 do km 0+610 w miejscowości Karnówko, łączącej się z drogą powiatową Nr 1922C "
 5. Gmina Tuchola w kwocie 700.000 zł na realizację następującego zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 010711C ul. Bractwa Kurkowego w Tucholi od km 0+000 do km 0+259"
 6. Gmina Cekcyn w kwocie 1.600.000 zł na realizację zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 010309C relacji Nowy Sumin - Cekcynek od km 0+000 do km 1+788"

Należy podkreślić, że dodatkowe wsparcie w bieżącym roku uzyskaliśmy również z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w wysokości 20.050.865 zł na realizację 35 zadań realizowanych w 7 jednostkach samorządu terytorialnego - które już są realizowane w naszym województwie.

Wartym odnotowania są dodatkowe środki na środki finansowe na pokrycie kosztów prowadzonych działań ratowniczych po nawałnicy, tym dodatkowego wynagrodzenia, czasowego zakwaterowania służb ratowniczych oraz zabezpieczenie niezbędnych materiałów i środków na łączną kwotę 936.501 zł.

Środki te, otrzymały:

 • Powiat Tucholski w kwocie 103.530,40
 • Powiat Sępoleński w kwocie 144.560,74
 • Gmina Szubin w kwocie 108.554,24
 • Gmina Kcynia w kwocie 119.138,52
 • Gmina Sępólno Krajeńskie w kwocie 58.572,44
 • Gmina Koronowo w kwocie 8.767,70
 • Gmina Tuchola w kwocie 69.449,44
 • Gmina Mrocza w kwocie 20.233,74
 • Gmina Rogowo w kwocie 43.988,57
 • Gmina Choceń w kwocie 2.651,92
 • Gmina Sośno w kwocie 21.605,77
 • Gmina Gostycyn w kwocie 79.276,89
 • Gmina Kęsowo w kwocie 26.968,45
 • Gmina Cekcyn w kwocie 16.656,74
 • Gmina Żnin w kwocie 57.643,88
 • Gmina Sadki w kwocie 18.445,03
 • Gmina Sicienko w kwocie 36.457,26

Efekty:

W latach 2016 - 2019 największą pulę środków przeznaczono na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, bowiem aż 131 min zł. Ponadto na stabilizację osuwisk wydano 13.616.833 zł, natomiast na modernizację wałów przeciwpowodziowych zabezpieczono środki w wysokości 17.676.028 zł.

W podziale na lata:

 • 2016 rok    5.091.734,31 zł,
 • 2017 rok    9.066.560 zł, w tym 4.070.251 zł na usuwanie skutków nawałnicy z sierpnia,
 • 2018 rok    65.134.038 zł, w tym 58.714.113 zł na usuwanie skutków nawałnicy z sierpnia 2017 r.,
 • 2019 rok    57.678.766 zł, w tym 52.667.366 zł na usuwanie skutków nawałnicy z sierpnia 2017 r.,

W 2016 roku pomoc otrzymało 6 jst (5 gmin i 1 powiat) z terenu województwa kujawsko- pomorskiego. Dzięki wsparciu finansowemu z rezerwy celowej budżetu państwa zrealizowanych zostało 12 zadań. W ramach tych środków odbudowano niemal 14,5 km dróg gminnych i powiatowych, 2 mosty.

W 2017 roku pomoc otrzymało 8 jst (6 gmin i 2 powiaty). Dzięki wsparciu finansowemu z rezerwy celowej budżetu państwa zrealizowanych zostało 19 zadań. W ramach tych środków odbudowano ponad 25 km dróg gminnych i powiatowych, 5 przepustów.

W 2018 roku pomoc otrzymało 12 jst (10 gmin i 2 powiaty). Dzięki wsparciu finansowemu z rezerwy celowej budżetu państwa zrealizowanych zostało 63 zadań. W ramach tych środków odbudowano niemal 102 km dróg gminnych i powiatowych, 7 przepustów, 3 dachy na świetlicach wiejskich w Koronowie i Przedszkole w Gostycynie.

Do tej pory wyremontowano blisko 150 km dróg zniszczonych nawałnicą z 2017r.

 • data: 2019-07-30

Spotkanie dotyczące utrzymania istniejącej siatki połączeń autobusowych

Dnia 26 lipca br. w gabinecie Starosty odbyło się spotkanie konsultacyjne samorządowców z terenu Powiatu Sępoleńskiego dotyczące utrzymania istniejącej siatki połączeń autobusowych oraz jej rozszerzenia w oparciu o ustawę o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, która weszła w życie 19 lipca br.  W rozmowach uczestniczył także  przedstawiciele przewoźnika, który w chwili obecnej na zasadach komercyjnych obsługuje większość linii komunikacyjnych na terenie naszego powiatu.

W spotkaniu udział wzięli:

Wicestarosta -  Andrzej Marach

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego – Waldemar Stupałkowski

Burmistrz Więcborka – Waldemar Kuszewski

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego – Wojciech Głomski

Wójt Sośna – Leszek Stroiński

Dyrektor ds. przewozów PKS Chojnice sp. z o.o. – Marlena Milachowska

Pracownik PKS Chojnice sp. z o.o. – Krzysztof Borowicz

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg – Roman Krzysztofek

Pracownik Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim- Bartłomiej Łangowski

 • autor: Roman Krzysztofek - Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg , data: 2019-07-29
 • IMG_4773
 • IMG_4774
 • IMG_4775
 • IMG_4776

Spotkanie sołtysów Gmin powiatu sępoleńskiego z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii

25 lipca 2019 roku na terenie powiatu sępoleńskiego odbyły się spotkania sołtysów Gmin powiatu sępoleńskiego z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim  Lekarzem Weterynarii panem Jerzym Dymek oraz przedstawicielami ARIMR  w Sępólnie Krajeńskim. W spotkaniach wziął udział Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

Powiat Sępoleński reprezentowali: Starosta Sępoleński Jarosław Tadych, Wicestarosta Andrzej Marach, Dyrektor Wydziału Rolnictwa (…) Barbara Wiśniewska oraz Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego (…) Irena Miczko.

Spotkania dotyczyły przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń. Celem spotkań z Sołtysami  było  dotarcie z rzetelną informacją do jak najszerszego grona hodowców trzody chlewnej. Przygotowano akcję informacyjną, są środki na poprawę bioasekuracji w gospodarstwach rolnych. Podczas spotkania poinformowano, że do działań włączą się wszystkie agencje rolne. Powołano także koordynatorów gminnych i powiatowych.

 • a1
 • a2
 • a3
 • a4
 • a5
 • a6
 • a7
 • a8
 • autor: Andrzej Zająkała, data: 2019-07-25

Spotkanie z p.o. Dyrektora Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy

19 lipca br. w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie z Radosławem Kantakiem p.o. Dyrektora Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy. Dyrektor przekazał samorządowcom informacje na temat zaawansowania prac związanych z budową obwodnic Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego, a także planowanych inwestycji drogowych w powiecie sępoleńskim.

W spotkaniu wzięli udział:

Radosław Kantak - p.o. Dyrektora Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy

Jarosław Tadych – Starosta Sępoleński

Andrzej Marach – Wicestarosta Sępoleński

Piotr Dobrzański – Sekretarz Gminy Sośno, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Władysław Rembelski – Skarbnik Powiatu

Waldemar Stupałkowski – Burmistrz Sępólna Krajeńskiego

Wojciech Głomski – Burmistrz Sępólna Krajeńskiego

Edwin Eckert – Dyrektor Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim 

 • data: 2019-07-19
 • IMG_4734
 • IMG_4741
 • IMG_4743
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2019-07-19

Informacja

Uprzejmie informujemy, że punkt potwierdzający profil zaufany w dniach 22-26 lipca 2019 roku będzie nieczynny

Pozostałe punkty potwierdzania profilu zaufanego w Sępólnie Krajeńskim:

Urząd Skarbowy w Sępólnie Krajeńskim
ul. Tadeusza Kościuszki 22
89-400 Sępólno Krajeńskie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Biuro Terenowe ZUS Sępólno Krajeńskie

ul. Tadeusza Kościuszki 16
89-400 Sępólno Krajeńskie

 

ZA NIEDOGODNOŚCI SERDECZNIE PRZEPRASZAMY

 • data: 2019-07-19

Pożegnianie

Z wielkim smutkiem żegnamy

ŚP. KAZIMIERZA FIAŁKOWSKIEGO

Przez lata mieliśmy przyjemność współpracować

z Osobą oddaną swojej pracy, ale przede wszystkim dobrą,

ciepłą, pełną sympatii i zrozumienia dla innych.

 

Trudno nam się pogodzić z utratą

tak wspaniałego Człowieka.

Łącząc się w żałobie, przekazujemy

Rodzinie Zmarłego

wyrazy współczucia.

 

Starosta Sępoleński wraz z Zarządem Powiatu,

Przewodniczący Rady Powiatu wraz z Radą Powiatu

oraz pracownicy

Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu sępoleńskiego.

 

Ś.P. Kazimierz Fiałkowski, osoba bardzo zasłużona dla naszej lokalnej społeczności. Były Naczelnik a następnie Burmistrz Kamienia Krajeńskiego. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W latach 1998-2006 oraz 2015-2018 Radny Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim, członek Zarządu Powiatu. Wpisany do Księgi Zasłużonych Powiatu Sępoleńskiego.

 • 28324

Ze starostami o ASF i przywróceniu połączeń autobusowych

W poniedziałek, 15 lipca, wojewoda Mikołaj Bogdanowicz spotkał się z kujawsko-pomorskim starostami. Tematami narady były przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń oraz o odtwarzanie zlikwidowanych połączeń autobusowych.

Pierwsza część spotkania dotyczyła wzmocnienia współpracy instytucji rządowych z samorządowcami. Zwłaszcza w obszarze podnoszenia świadomości społecznej dotyczącej afrykańskiego pomoru świń i walki z nim.

Przypominam, że na poziomie województwa kujawsko-pomorskiego od dwóch lat trwają intensywne prace, polegające na koordynacji pracy służb. Dziękuję wszystkim służbom, wojewódzkiemu i powiatowym lekarzom weterynarii za to, że tę współpracę na wysokim poziomie utrzymują. To spowodowało, że ASF-u u nas jeszcze nie ma – mówił wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Jednym z dwóch istotnych narzędzi służących ograniczeniu lub nawet całkowitemu powstrzymaniu rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń jest depopulacja dzika.

Również na polu redukcji populacji dzików, dzięki bardzo dobrej współpracy, mamy spore osiągnięcia. Wiem, że nie wszystkim się to podoba, ale niestety, to dzik jest nośnikiem tej bardzo groźnej dla gospodarki choroby. W tej kwestii współpracujemy z środowiskami takimi jak Lasy Państwowe, Koła Łowieckie, z którymi np. ustalamy limity odstrzału i to powoduje, że tereny najbardziej zagrożone, przez ograniczenie populacji dzików, są chronione – tłumaczył przedstawiciel Rządu w terenie.

Drugim, skutecznym sposobem na powstrzymanie ASF jest bioasekuracja. Teraz celem jest dotarcie z rzetelną, przedstawioną w zrozumiałej formie informacją do jak najszerszego grona hodowców trzody chlewnej.

Jest przygotowana akcja informacyjna, są środki na poprawę bioasekuracji w gospodarstwach rolnych. Włączą się w to wszystkie agencje rolne. Powołani mają być także koordynatorzy gminni i powiatowi. W akcję informacyjną mają też być zaangażowani sołtysi, którzy są najbliżej lokalnych spraw i mają niemały wpływ na wszystko, co się na wsi dzieje – informował wojewoda.

Mam nadzieję, że dzięki tej naszej dużej aktywność w obszarze obrony przed afrykańskim pomorem świń uda nam się uniknąć tej choroby w województwie kujawsko-pomorskim – zakończył Mikołaj Bogdanowicz.

Po krótkiej przerwie wojewoda i samorządowcy rozmawiali o przywróceniu połączeń w małych miejscowościach dzięki rządowemu wsparciu z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Ma to przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu.

Według autorów ustawy, dofinansowanie z Funduszu ma dotyczyć linii komunikacyjnych niefunkcjonujących, od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem ustawy w życie oraz linii, na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po wejściu ustawy w życie.

Odtwarzanie zlikwidowanych połączeń ma odbywać się we współpracy z samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi.

Jednocześnie Fundusz wraz z odpowiadającym za budowę i modernizację dróg gminnych i powiatowych Funduszem Dróg Samorządowych będą stanowić dwa filary przywracania transportu lokalnego.

Władze Samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował: Wicestarosta Andrzej Marach, Inspektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Irena Miczko oraz Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg Roman Krzysztofek.

 • autor: www.bydgoszcz.uw.gov.pl, data: 2019-07-16
 • fotob-20822
 • fotob-20823
 • fotob-20824
 • autor: www.bydgoszcz.uw.gov.pl, data: 2019-07-15

Powiatowe Obchody Święta Policji

12 lipca 2019 roku o godzinie 12:00 w sali kolumnowej Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim rozpoczęła się uroczysta zbiórka z okazji „Święta Policji”. Tego dnia 16 funkcjonariuszy powiatu sępoleńskiego awansowano na wyższe stopnie policyjne.

W uroczystości wziął udział I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego w Bydgoszczy insp. Marcin Woźniak, Wicestarosta Sępoleński Andrzej Marach, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Elżbieta Maziarz-Rudnik, Dyrektor Zarządu Drogowego Edwin Eckert, przedstawiciele samorządów lokalnych, prokuratury, zaprzyjaźnionych służb mundurowych, emeryci policyjni oraz rodziny funkcjonariuszy.

Ceremonia rozpoczęła się od złożenia meldunku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego w Bydgoszczy insp. Marcinowi Woźniakowi, a przybyłych gości przywitał w swoim przemówieniu Komendant Powiatowy Policji w Sępólnie Krajeńskim insp. Paweł Zawada..

W swoim wystąpieniu Komendant Powiatowy Policji w Sępólnie Krajeńskim przybliżył historię powstania Policji Państwowej oraz  podziękował wszystkim policjantom i pracownikom za codzienny trud, sumienne wykonywanie obowiązków i zaangażowanie w służbie.

W trakcie uroczystości oprócz awansowanych na wyższe stopnie służbowe, dwóch funkcjonariuszy otrzymało brązową odznakę ,,Zasłużony Policjant oraz medal za długoletnią służbę. Ponad 8 funkcjonariuszy i 2 pracowników sępoleńskiej komendy zostało wyróżnionych nagrodami Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.

Głos zabrali również przedstawiciele lokalnych władz samorządowych dziękując stróżom prawa za zaangażowanie w służbę oraz wzajemną współpracę. Gratulowali awansowanym i wyróżnionym funkcjonariuszom życząc kolejnych sukcesów zawodowych.

Ceremonia z okazji Święta Policji zakończyła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości kom. Krzysztofa Milachowskiego.

Na wyższe stopnie policyjne awansowali:

Na stopień  podinspektora Policji;

nadkom. Zajączkowski Lech

 

Na stopień nadkomisarza Policji;

kom.  Madej Piotr

 

Na stopień aspiranta sztabowego Policji;      

st. asp. Chyrchel Mariusz

 

Na stopień starszego aspiranta Policji;          

asp. Łochowicz Mateusz

 

Na stopień aspiranta Policji;  

mł. asp. Warnke Dariusz

mł. asp. Warsińska Małgorzata

mł. asp. Ziółkowski Radosław

 

Na stopień młodszego aspiranta Policji;

sierż. szt. Czajkowska Iwona

sierż.. szt. Grochowski Andrzej

sierż. szt. Jankowski Dawid

sierż. szt. Koniarski Jakub

sierż. szt. Wrażeń Janusz

 

Na stopień sierżanta sztabowego Policji;

st. sierż. Jasiński Wojciech

st. sierż. Olter Martyna

st. sierż. Sługiewicz Krystian

 

Na stopień starszego sierżanta Policja;

sierż. Wiśniewski Sławomir

 

Brązową Odznakę ,,Zasłużony Policjant” otrzymał:

asp.szt. Dykier Dariusz

 

Medal za długoletnią służbę otrzymał :

kom. Śmigiel Leszek

 • autor: Małgorzata Warsińska - KPP Sępólno Krajeńskie, data: 2019-07-12

Powiatowe obchody Święta Policji w Sępólnie Krajeńskim

 • autor: www.kanal10.pl
 • IMG_4728
 • IMG_4655
 • IMG_4670
 • IMG_4676
 • IMG_4682
 • IMG_4694
 • IMG_4718
 • IMG_4722
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2019-07-12

Zapraszamy na VI Turniej Siatkówki Plażowej Mężczyzn

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI Turnieju o Puchar Starosty Sępoleńskiego

 • C_Users_Krystian_Desktop_Plakaty na stronie_PLAKAT...

Zapraszamy na Rajd Rowerowy Bike Krajna

 • C_Users_Krystian_Desktop_KRAJNA BIKE PLAKAT NOWY

Wizyta Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Powiecie Sępoleńskim

Dnia 10 lipca br. na zaproszenie Starosty Sępoleńskiego Jarosława Tadycha w Powiecie Sępoleńskim wizytował Wojewoda Kujawsko – Pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Pierwszym punktem wizyty było spotkanie z samorządowcami powiatu Sępoleńskiego. Podczas spotkania poruszono następujące tematy:

 • transport publiczny;
 • funkcjonowanie szpitala powiatowego;
 • Fundusz Dróg Samorządowych;
 • susza;
 • obwodnice Kamienia Krajeńskiego i Sępólna Krajeńskiego;
 • zmiany w prawie farmaceutycznym
 • sprawy bieżące gmin i powiatu;
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2019-07-10
 • IMG_4492
 • IMG_4497
 • IMG_4501
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2019-07-10

Kolejnym punktem spotkania wojewody z samorządowcami był briefing prasowy, który odbył się na sali sesyjnej. Media zadawały szereg pytań min. o realizację zadań drogowych i obwodnic Kamienia Krajeńskiego i Sępólna Krajeńskiego oraz pomoc związaną z problemem suszy w regionie. Padły też pytania o współfinansowanie przez Lasy Państwowe dróg zniszczonych skutkami nawałnicy.

 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2019-07-10
 • IMG_4511
 • IMG_4526
 • IMG_4530
 • IMG_4540
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2019-07-10

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz z gospodarską wizytą - Sępólno Krajeńskie, Kamień Krajeński

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2019-07-10

Wojewoda był obecny podczas podpisania umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 1140C relacji Sośno – Wąwelno-Mrocza(las) od km 0+131 do km 1+687 oraz od km 4+934 do km 6+466 opiewającą łącznie brutto na niebagatelną kwotę 3.667.149,62 zł.  80% w/w kosztu budowy drogi pokrywa budżet Państwa będący w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dofinansowanie to zostało pozyskane dzięki staraniom Wojewody Kujawsko – Pomorskiego – Mikołaja Bogdanowicza i Starosty Sępoleńskiego Jarosława Tadycha.

Umowa na realizacje w/w zadania została zawarta pomiędzy Powiatem Sępoleńskim reprezentowanym przez Edwina Eckerta – Dyrektora Zarządu Drogowego przy kontrasygnacie Głównej Księgowej Zarządu Drogowego – Renaty Piotrowskiej a Dyrektorem Kontraktu firmy COLAS Polska Sp. z o.o. Panem Karolem Sękowskim.

Przy podpisaniu umowy obecni byli:

Wojewoda Kujawsko – Pomorski – Mikołaj Bogdanowicz;

Przewodniczący Rady Powiatu – Marek Chart;

Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych;

Skarbnik Powiatu – Władysław Rembelski;

Burmistrz Sępólna Krajenskiego – Waldemar Stupałkowski;

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego – Wojciech Głomski;

Z-ca Burmistrza Więcborka – Jacek Masztakowski;

Wójt Sośna- Leszek Stroiński;

przedstawiciele mediów.

 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2019-07-10
 • 66888745_318032935750006_146404908155797504_n
 • IMG_4545
 • IMG_4549
 • IMG_4553
 • IMG_4567
 • IMG_4575
 • IMG_4580
 • IMG_4583
 • IMG_4593
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2019-07-10

Praca w Krajowej Administracji Skarbowej. Teraz masz szansę.

Jeden z największych budżetowych pracodawców w regionie poszukuje funkcjonariuszy i pracowników! Trwa rekrutacja do Służby Celno-Skarbowej i urzędów skarbowych w woj. kujawsko-pomorskim.
Zostań funkcjonariuszem Służby Celno-Skarbowej
Kandydaci do Służby Celno-Skarbowej mogą składać dokumenty do dnia 31 lipca br. osobiście w Kancelarii IAS w Bydgoszczy przy ul. Marcinkowskiego 7 lub drogą pocztową na ww. adres.
Na osoby, które z wynikiem pozytywnym przejdą kolejne etapy postępowania kwalifikacyjnego czeka 7 etatów, w tym 4 na stanowisko specjalisty w Dziale Kontroli Celno-Skarbowej Rynku oraz 3 na stanowisko specjalisty w Oddziale Celnym. W obu wypadkach miejscem pełnienia służby jest Bydgoszcz.
Nowo zatrudniony funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej może liczyć po przyjęciu do służby na uposażenie w wysokości nawet 4200 zł brutto. Dodatkowym atutem służby jest to, że od wynagrodzeń nie są potrącane składki na ubezpieczenie społeczne, a jedynie podatek i składka na ubezpieczenie zdrowotne.
Podstawowe wymagane kryteria do pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej to: obywatelstwo polskie, odpowiedni do zajmowanego stanowiska stan zdrowia, co najmniej średnie wykształcenie, niekaralność za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystanie z pełni praw publicznych oraz nieposzlakowana opinia.
Ponadto na podstawie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), w jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej, ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, ani nie była ich współpracownikiem. Od kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. wymagane jest złożenie oświadczenia dot. pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami.
Postępowanie kwalifikacyjne do Służby Celno-Skarbowej składa się z kilku etapów, a o jego szczegółach można dowiedzieć się tutaj.
Zakres zadań na stanowiskach, na które prowadzony jest nabór obejmuje m.in. wykonywanie kontroli celno-skarbowej, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń skarbowych, obsługę zgłoszeń celnych, kontrolę celną podróżnych, towarów i środków przewozowych, obsługę urządzeń RTG do prześwietlania bagażu.
Funkcjonariusze wykonują również czynności kontrolne związane z kontrolą przewozu drogowego SENT, kontroli pojazdów, współpracują ściśle między innymi ze Strażą Graniczną, Policją, Inspekcją Transportu Drogowego.
Dodatkowym atutem zatrudnienia jako funkcjonariusz w KAS jest możliwość nabycia praw do wcześniejszej emerytury.
Urzędy skarbowe czekają na Ciebie Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy oferuje także pracę w służbie cywilnej w urzędach skarbowych całego województwa. Chętni mogą znaleźć zatrudnienie w komórkach analitycznych, kontrolnych, księgowych i związanych z obsługą bezpośrednią klienta. Kandydaci mogą liczyć na stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, wynagrodzenie zasadnicze – w zależności od stanowiska – od 3086 – 3450 zł brutto + dodatki i premie kwartalne, pakiet szkoleniowy i socjalny i inne.
Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego naboru oraz zakresu zadań dostępne są na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy tutaj.
Aktualnie w kujawsko-pomorskiej KAS zatrudnionych jest blisko 3 tys. osób w tym 228 funkcjonariuszy.

 • autor: Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, data: 2019-07-09

Spotkanie z dyrektorami wydziałów

Dnia 5 lipca 2019 roku w gabinecie Starosty odbyło się spotkanie z dyrektorami wydziałów.


W spotkaniu oprócz Starosty – Jarosława Tadycha uczestniczyli:
Skarbnik Powiatu – Władysław Rembelski;
Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju – Tomasz Bondarczyk;
Pełniąca obowiązki Dyrektora Biura Obsługi Oświaty - Marika Domagała;
Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości – Ewa Zygmunt – Lorbiecka;
W zastępstwie Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji – Artur Juhnke;
Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg – Roman Krzysztofek;
Inspektor Wydziału Organizacyjnego - Hanna Roszińska - Obst;

Spotkanie miało charakter organizacyjny i dotyczyło omówienia bieżących spraw funkcjonowania starostwa.

 • data: 2019-07-05
 • IMG_4479
 • IMG_4483

Zmiana godzin pracy apteki

Apteka ogólnodostępna mieszcząca się w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Hallera 8, od czerwca 2019 roku jest czynna dla pacjentów w godzinach:

poniedziałek - piątek: 09:00 - 17:00

sobota: 09:00 - 14:00

 

Pełen wykaz aptek - [Kliknij Tutaj]

 • autor: Irena Miczko - Wydział Zarządzania Kryzysowego (...), data: 2019-07-05

Konkurs dla mediów lokalnych

Serdecznie zapraszamy media lokalne do zapoznania się tematyką konkursu.

 • image007
 • autor: nadesłane - Urząd Marszałkowski w Toruniu, data: 2019-07-04

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny

17 i 18 czerwca br. w Turznie (powiat toruński) Starosta Sępoleński Pan Jarosław Tadych uczestniczył w kolejnych obradach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny naszego województwa. Podczas posiedzenia były prezentowane i zatwierdzane kryteria wyboru w konkursach między innymi dla projektów grantowych Lokalnych Grup Działania realizowanych w ramach RLKS (Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność), projektów w zakresie usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi z wykorzystaniem teleopieki, wsparcia na kompleksowe uzbrajanie terenów inwestycyjnych.

Podczas spotkania komitet obradował nad kryteriami piętnastu konkursów, w których ogłoszenie naborów jest planowane w okresie pomiędzy czerwcem a październikiem 2019 roku. Suma środków przeznaczonych do dofinansowania we wszystkich tych konkursach to 190 milionów złotych.

Omawiane kryteria dotyczyły konkursów w ramach:

 • kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi – termin naboru wrzesień 2019 r.
 • budowa i modernizacji dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich – termin naboru sierpień 2019 r.
 • przygotowania dokumentacji przedprojektowej i technicznej dla projektów kolejowych – termin naboru październik 2019 r.
 • promowania inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje – termin naboru czerwiec 2019
 • budowy infrastruktury biznesowej w regionie – termin naboru sierpień 2019
 • wsparcia procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich – termin naboru wrzesień 2019 r.
 • rozwoju infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - termin naboru sierpień 2019 r
 • kompleksowego uzbrojenia terenów inwestycyjnych - termin naboru sierpień 2019 r.
 • ochrony zasobów kultury - termin naboru sierpień 2019 r.
 • poprawy jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe - termin naboru październik 2019 r.
 • projektów z zakresu wsparcia pomostowego oraz w formie dotacji na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarcze - termin naboru sierpień 2019 r.
 • wsparcia na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców - termin naboru lipiec 2019 r.
 • projektów w zakresie usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi z wykorzystaniem teleopieki - termin naboru wrzesień 2019 r.
 • projektów grantowych realizowanych przez LGD – według harmonogramu LGD

Z warunkami poszczególnych konkursów można zapoznać się na stronie www.mojregion.eu w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków”.

Zachęcam do zapoznania się z załączonymi poniżej prezentacjami dotyczącymi efektów działania RPO m.in. w naszym powiecie.

 • autor: Dorota Szymańczak - Stanowisko ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych, data: 2019-07-03

Biuletyn Informacyjny Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Zachęcamy do zapoznania się z nowym numerem Biuletynu informacyjnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dla członków Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne. W tym wydaniu znajdą Państwo, oprócz aktualnego stanu wdrażania programów operacyjnych na lata 2014-2020, podsumowanie 15-letniej obecności Polski w Unii Europejskiej, najnowsze informacje o negocjacjach kolejnej perspektywy finansowej, a także informacje o innych inicjatywach związanych z realizacją programów obecnej perspektywy.

Powiatowe Zawody OSP

W dniu 29 czerwca br. na stadionie miejskim w Sępólnie Krajeńskim zostały przeprowadzone powiatowe zawody sportowo – pożarnicze jednostek OSP z terenu powiatu sępoleńskiego. Zawody sędziowane przez komisję sędziowską z Komendy Powiatowej PSP pod kierownictwem sędziego głównego st. kpt. Roberta Lissa rozegrane zostały w konkurencjach ćwiczenie bojowe i sztafeta pożarnicza z przeszkodami. Zmagania drużyn obserwowali zaproszeni goście, organizatorzy i gospodarze między innymi: Starosta Sępoleński Jarosław Tadych, Komendant Powiatowy PSP w Sępólnie Krajeńskim st. bryg. Maciej Suchomski, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart, samorządowcy gmin powiatu sępoleńskiego, a także licznie zgromadzeni druhowie. W zawodach wzięło udział łącznie 16 drużyn, w tym 3 kobiece, 9 męskich i 4 młodzieżowe. Kolejność miejsc w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:
Klasyfikacja generalna grup MDP:
1. OSP Sitno,
2. OSP Sypniewo (dziewczęta),
3. OSP Wałdowo,
4. OSP Lubcza.
Klasyfikacja generalna: grupa C (kobiety)
1. OSP Sitno
2. OSP Sypniewo,
3. OSP Wałdowo
Klasyfikacja generalna: grupa A (mężczyźni)
1. OSP Zakrzewek,
2. OSP Sypniewo,
3. OSP Dąbrowa
4. OSP Mała Cerkwica
5. OSP Wałdowo
6. OSP Lubcza
7. OSP KSRG Sośno
8. OSP Lutowo
9. OSP Toninek

 • autor: Nadesłane - Robert Liss - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim, data: 2019-07-02
 • DSC00387
 • DSC00391
 • DSC00415
 • DSC00427
 • DSC00446
 • DSC00465
 • DSC00481
 • DSC00497
 • IMG_20190629_135154
 • autor: Nadesłane - Robert Liss - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim, data: 2019-07-02

BIAŁY ŻAGIEL po raz czwarty…

W miniony weekend (29-30 czerwca), na sępoleńskim jeziorze, rozegrano IV REGATY BIAŁY ŻAGIEL STAROSTY SĘPOLEŃSKIEGO.  Do rywalizacji zgłosiły  się UKS Szkwał Legionowo, MKŻ Żnin, Columbus Świecie oraz miejscowy MLKS Krajna, łącznie 20 łódek klasy Optimist.

Jak co roku, Regaty rozpoczęła zbiórka przy maszcie flagowym przystani żeglarskiej. Po postawieniu przez młodych żeglarzy bandery, Starosta Sępoleński Jarosław Tadych wraz z Komandorem Sekcji Żeglarskiej MLKS Krajna  Stanisławem Łukaszewiczem, oficjalnie otworzyli Regaty.  Sprzyjająca, wietrzna i słoneczna pogoda pozwoliła na rozegranie wszystkich zaplanowanych na ten dzień biegów, nad których poprawnością czuwał sędzia zawodów Stanisław Jączkowski.

Niedzielne pływanie poprzedziła polowa msza święta odprawiona przez wikariusza parafii pw. Świętego Bartłomieja Apostoła w Sępólnie Krajeńskim- księdza Bartłomieja Kozłowskiego.  Tego dnia również zawody przebiegały w sprzyjającej pogodzie i zakończyły się wręczeniem pucharów i nagród ufundowanych przez sponsorów, które wręczali obecni na miejscu: Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart, Starosta Sępoleński Jarosław Tadych, Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Franciszek Lesinski, Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim Marek Tymecki, Przewodnicząca Samorządu Mieszkańców Osiedla nr 1, Radna Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Mariola Mosiądz-Śmigiel, Przewodniczący Samorządu Mieszkańców Osiedla nr 2 Stanisław Gustyn oraz Komendant Gminny OSP w Sępólnie Krajeńskim Artur Cetnarski.

Podobnie jak w roku 2018, Bank Spółdzielczy w Więcborku  ufundował nagrody za miejsca I-III  dla dziewcząt i chłopców w jednym z siedmiu biegów. Numer sponsorowanego przez BS biegu  wylosował Starosta Sępoleński, a okazał się nim bieg numer I. Oprócz okazałych pucharów i atrakcyjnych nagród rzeczowych dodatkową premią był wręczany przez Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Więcborku- Adama Trzosa, bon upominkowy o wartości 300 zł. Klasyfikacja tej rozgrywki przedstawia się następująco:

Klasyfikacja dziewczęta

 1. Angelina Zubel – MKŻ Żnin
 2. Zuzanna Zielińska - MKŻ Żnin
 3. Justyna Jurkowska - MKŻ Żnin

Klasyfikacja chłopcy

 1. Bartosz Peczka - MKŻ Żnin
 2. Marcel Rumiński - MKŻ Żnin
 3. August Sobczak – UKS Szkwał Legionowo

W pozostałych kategoriach, w których nagrody sponsorowali MLKS „Krajna” oraz Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim, wyniki wyglądają następująco:

Klasyfikacja OPEN

 1. August Sobczak – UKS Szkwał Legionowo
 2. Zuzanna Zielińska – MKŻ Żnin
 3. Kornelia Dobaczewska –MKŻ Żnin

Klasyfikacja dziewczęta

 1. Zuzanna Zielińska – MKŻ Żnin
 2. Kornelia Dobaczewska –MKŻ Żnin
 3. Matylda Brelińska

Klasyfikacja chłopcy

 1. August Sobczak – UKS Szkwał Legionowo
 2. Marcel Rumiński – MKŻ Żnin
 3. Bartosz Żmudziński -  MKŻ Żnin

Specjalne wyróżnienie i puchar, z rąk Starosty Sępoleńskiego, odebrał najmłodszy zawodnik Regat, a był nim Ignacy Sobczak  - UKS Szkwał Legionowo – rok ur. 2012. To właśnie On, jako najmłodszy zawodnik, wylosował BIAŁY ŻAGIEL, którego fundatorem był Starosta Sępoleński. W tym roku nagroda powędrowała do Marcina Kotowskiego z MLKS Krajna.

Wszystkim zawodnikom, ich trenerom i opiekunom dziękujemy za udział w zawodach i już dzisiaj zapraszamy na przyszłoroczne (jubileuszowe)  V REGATY BIAŁY ŻAGIEL STAROSTY SĘPOLEŃSKIEGO!!!

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy wsparli przedsięwzięcie od strony zarówno finansowej, jak i organizacyjnej. Szczególne słowa uznania i wdzięczności kierujemy do: Banku Spółdzielczego w Więcborku, Zespołu Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim, Samorządów Mieszkańców nr 1 i 2  w Sępólnie Krajeńskim, państwa Katarzyny i Rafała Kwiatkowskich, OSP Sępólno Krajeński, Zespołu Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim oraz MLKS Krajna.

 • autor: Lidia Sokulska - Tłok, Artur Juhnke, data: 2019-07-01
 • 1
 • 2
 • DSC_0238
 • DSC_0251
 • DSC_0255
 • DSC_0260
 • DSC_0264
 • DSC_0273
 • DSC_0282
 • DSC_0290
 • DSC_0297
 • DSC_0302
 • DSC_0304
 • DSC_0309
 • DSC_0310
 • DSC_0313
 • DSC_0315
 • DSC_0322
 • DSC_0323
 • DSC_0324
 • DSC_0330
 • DSC_0337
 • DSC_0344
 • DSC_0346
 • DSC_0348
 • DSC_0353
 • DSC_0354
 • DSC_0359
 • DSC_0366
 • DSC_0378
 • DSC_0379
 • DSC_0381
 • DSC_0384
 • autor: Artur Juhnke, data: 2019-06-29

X Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

Dnia 28 czerwca (piątek) 2019 roku o godz. 9:00 w sali im. Lucjana Prądzyńskiego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim odbyła się X sesja Rady Powiatu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji:

2. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego prowadzonego przez Novum-Med spółkę z o.o. w Więcborku:

3. Przyjęcie protokołu z obrad IX sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

4. Informacje i oświadczenia radnych.

5. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.

6. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania złożone na ostatniej sesji i w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o czynnościach w okresie między sesjami.

8. Sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z prac Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w okresie międzysesyjnymoraz informacja o złożonych przez radnych wnioskach i sposobie ich załatwienia.

9. Przygotowanie Powiatu do sezonu letniego pod kątem sanitarnym.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2019;
 • ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych ispecjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Sępoleńskiego, od dnia 1września 2019roku;
 • uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok;
 • uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu.

11. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych i gości.

12. Zakończenie obrad.

X Sesja Rady Powiatu Sępoleńskiego

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2019-06-28
 • IMG_4406
 • IMG_4415
 • IMG_4420
 • IMG_4423
 • IMG_4425
 • IMG_4433
 • IMG_4439
 • IMG_4447
 • IMG_4451
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2019-06-28

Komisje rady powiatu

W ostatnich tygodniach w biurze rady powiatu odbyły się posiedzenia komisji rady powiatu. 
Każda komisja pracowała zgodnie z planowanym porządkiem obrad:


Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji – 18 czerwca 2019

 1. Informacja o dotychczasowym naborze  uczniów do szkół powiatowych na rok szkolny 2019/2020.
 2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

Komisja Infrastruktury i Gospodarki – 25 czerwca 2019

 1. Informacja o działalności ekipy remontowej.
 2. Sprawozdanie z realizacji postępu prac inwestycyjnych prowadzonych w Szpitalu Powiatowym.


Komisja Zdrowia i Pomocy  Społecznej – 27 czerwca 2019

 1. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego im dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego realizowanych przez Novum – Med Spółkę z o.o.
 2. Realizacja Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
 3. Przygotowanie Powiatu do sezonu letniego pod kątem sanitarnym.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję. 

Komisja Budżetu i Finansów  - 27 czerwca 2019    

 1. Analiza wydatków powiatu związanych z działalnością spółki Novum-Med w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców.
 2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie 2019r. i pozostałych uchwał na sesję.
 • data: 2019-06-27
 • IMG_4310
 • IMG_4316
 • IMG_4319
 • IMG_4321
 • IMG_4349
 • IMG_4353
 • IMG_4356
 • IMG_4357
 • IMG_4362
 • IMG_4365
 • IMG_4373
 • IMG_4374
 • IMG_4376
 • IMG_4379
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2019-06-27

Piknik Rodzinny w Eko-Gaju

Dnia 15 czerwca w naszym Eko-Gaju przy Centrum Małego Dziecka i Rodziny odbył się Piknik Rodzinny. To już kolejne takie spotkanie, na które przybyły całe rodziny.

Podczas pikniku na gości czekało wiele atrakcji. Eko-Gaj zamienił się  w różnorodne strefy tematyczne, wśród których każdy mógł znaleźć dla siebie coś atrakcyjnego. Rodziny mogły zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w strefie foto, dzieci mogły malować twarze i zmieniać się w kotka, pieska, jednorożca. Dużym zainteresowaniem cieszyła się strefa relaksu, w której rodzice z dziećmi mogły się odprężyć i zrelaksować. W strefie piasku i wody nie brakowało chętnych do zabawy, a w strefie ruchu można było jeździć rowerkami, autkami, bujać się na bujakach i gonić za piłką. Dźwięki grane na gitarze przez ciocie zachęcały do wspólnego muzykowania. W strefie artystycznej powstawały piękne obrazy na strechu malowane farbami. Natomiast w strefie cudaków czekały warzywa i różne akcesoria do stworzenia dziwadełek oraz kolorowy makaron, z którego powstawały piękne korale. Dużą atrakcją było też modelowanie z balonów. Rodzice wraz z dziećmi mogli mile i aktywnie spędzić czas relaksując się na piknikowych kocach. To popołudnie upłynęło w miłej i rodzinnej atmosferze. Podczas pikniku można było odwiedzić nasze milusińskie alpaki: Kacperka, Bazanka, Kajko i Dyzia. Z ochotą one zajadały marchewki, którymi częstowały je dzieci wraz z rodzicami.  Podczas naszego pikniku goście mogli skosztować grillowanych smakołyków oraz chleba ze smalcem i ogórkiem małosolnym. Spotkanie osłodziła wata cukrowa, owoce, pyszny kompot i popcorn. A na deser czekał drożdżowy tort z bułeczek.  Czas umiliła wesoła muzyka a na twarzach wszystkich uczestników gościł uśmiech.

W przygotowanie plenerowego spotkania zaangażowali się rodzice, sponsorzy, Państwowa Straż Pożarna, Komenda Powiatowa Policji oraz wolontariusze grupy Erasmus+ skupionej wokół działań Klubu Młodych Twórców przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom”.  Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok!

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych.

 • autor: www.gmina-sepolno.pl
 • 20190626_piknikrodzinny2019_024
 • 20190626_piknikrodzinny2019_030
 • 20190626_piknikrodzinny2019_031
 • 20190626_piknikrodzinny2019_037
 • 20190626_piknikrodzinny2019_068
 • 20190626_piknikrodzinny2019_085
 • 20190626_piknikrodzinny2019_162
 • 20190626_piknikrodzinny2019_018

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego

Dnia 26 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w gabinecie Starosty odbyło się VII posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Komisja odbyła się zgodnie z planowanym porządkiem obrad. Posiedzenie było także okazją do przedstawienia członkom komisji przez Komendanta Powiatowego Policji - Pawła Zawadę nowego Zastępcy Komendanta Policji - Pana Mariusza Ciesielskiego.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu sępoleńskiego za 6    miesięcy roku 2019.
3. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu sępoleńskiego za 6   miesięcy roku 2019.
4. Przygotowanie kąpielisk i bazy wypoczynkowej do letniego wypoczynku dzieci i młodzież na terenie powiatu pod względem epidemiologicznym.
5. Sprawy wniesione.


W posiedzeniu udział wzięli:
1. Krzysztof Szymanowicz - Radny Rady Powiatu
2. Paweł Zawada - Komendant Powiatowy Policji
3. Mariusz Ciesielski – Z-ca Komendanta Powiatowego Policji 
4. Maciej Suchomski - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
5. Marek Zieńko – Z-ca Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
8. Jacek Masztakowski – Z-ca Burmistrza Więcborka
9. Leszek Stroiński - Wójt Gminy Sośno
10. Elżbieta Estkowska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
11.  Irena Miczko – Inspektor Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

12. Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych

 

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji od pani Ireny Miczko, data: 2019-06-26
 • IMG_4323
 • IMG_4327
 • IMG_4328
 • IMG_4331
 • IMG_4336
 • IMG_4339
 • IMG_4341
 • IMG_4344
 • IMG_4347
 • IMG_4348
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2019-06-26

Wakacje - czas start!

W Zespole Szkół w Koronowie odbyło się Wojewódzkie Zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019. „Niech te wakacje będą radosne, ciekawe, ale przede wszystkim bezpieczne” – mówił wojewoda Mikołaj Bogdanowicz do kończących kolejny rok nauki dzieci i młodzieży.

 „Dla uczniów to z pewnością jeden z najpiękniejszych dni w całym roku. Przed Wami ponad dwa miesiące wakacji. Czasu, który będzie wypełniony odpoczynkiem i rekreacją w gronie najbliższych i rówieśników” – powiedział przedstawiciel rządu w terenie.

W skład Zespołu Szkół w Koronowie, w którym odbywało się Wojewódzkie Zakończenie Roku Szkolnego wchodzą: Specjalna Szkoła Podstawowa nr 3, Gimnazjum nr 2, Specjalna Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

„To wyjątkowa placówka. Można powiedzieć, że to taki drugi dom, gdzie uczniowie czują się bezpiecznie, są pozytywnie motywowani, osiągają sukcesy na miarę swoich możliwości, są doceniani, akceptowani, mimo swojej niepełnosprawności posiadają talenty i mają możliwość ich rozwoju” – powiedział.

Wojewoda dziękował Dyrektor Zespołu Szkół mgr Katarzynie Żubik, gronu pedagogicznemu i Staroście Bydgoskiemu jako organowi prowadzącemu, za sprawne funkcjonowanie szkoły.

Placówka jest m.in. laureatem programu społecznego „Szkoła bez przemocy”, „Szkoły z klasą”, otrzymywała nagrody i wyróżnienia Starosty Bydgoskiego i Kuratora Oświaty.

„Ponieważ spotykamy się na Wojewódzkim Zakończeniu Roku Szkolnego, pozwolę sobie także podziękować za ciężką i niełatwą pracę wszystkim nauczycielom województwa kujawsko-pomorskiego”.

Mikołaj Bogdanowicz podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego podziękował również samorządom za prowadzenie placówek oświatowych w regionie.

„To odpowiedzialne zadanie, z którego sprawnie się wywiązujecie. Wyrazy wdzięczności składam również Panu Kuratorowi Markowi Gralikowi, którego zaangażowanie dało się poznać choćby podczas trudnego dla nas wszystkich strajku w okresie egzaminów gimnazjalnych. Życzmy sobie wszyscy, aby dobro ucznia zawsze stało na miejscu pierwszym” – podkreślił.

Mijający rok szkolny był drugim, w którym obowiązuje reforma edukacji.

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych.

 • autor: www.bydgoszcz.uw.gov.pl, data: 2019-06-19
 • fotob-20649
 • fotob-20646
 • fotob-20648
 • autor: www.bydgoszcz.uw.gov.pl, data: 2019-06-19

Ostrzeżenie meteorologiczne - upał

Zjawisko: upał

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: wszystkie powiaty

Ważność:  Od: 2019-06-25 12:00 Do: 2019-06-26 18:00

Przebieg:  Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 31°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 19°C.

Uwag:  Brak

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90 %

Dyżurny synoptyk:  Sławomir Guzek

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • autor: Irena Miczko - Wydział Zarządzania Kryzysowego (...), data: 2019-06-25

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Pawłowi Kalinowskiemu

Paweł Kalinowski przez około czterdzieści lat był w okresie międzywojennym kierownikiem Szkoły Powszechnej, a po wojnie Szkoły Podstawowej w Sępólnie. Jest postacią znaną przez wielu starszych mieszkańców miasta, którzy znają Pawła Kalinowskiego z opowiadań swoich rodziców. Żyje jeszcze kilku jego przedwojennych i powojennych uczniów, wielu pamięta go jako emeryta. Młodszym mieszkańcom jest prawie wcale nieznany. Warto przypomnieć postać zasłużonego dla miasta nauczyciela i społecznika.

Paweł Kalinowski przez mieszkańców zwany Rektorem, a przez uczniów, żartobliwie „Połsiem” urodził się w 1887 roku w Borzechowie. Swoją nauczycielską edukację rozpoczął w Królewskim Katolickim Seminarium Nauczycielskim w Bydgoszczy i w Pile. W 1924 roku po ponad dziesięcioletniej praktyce nauczycielskiej został powołany na kierownika Szkoły Powszechnej w Sępólnie, gdzie z przerwą na wojnę pracował do 1948 roku. Zmarł w 1957 roku.

Rektor Kalinowski był nie tylko nauczycielem, ale też społecznikiem inicjatorem budowy Domu Katolickiego, Pomnika Chrystusa Króla w Sępólnie, członkiem wielu stowarzyszeń kulturalnych i społecznych. Za swoje zaangażowanie społeczne otrzymał wiele odznaczeń państwowych i krzyżem „Pro Ecclesia et Pontifice” przyznanym 9 września 1932 roku przez Papieża Piusa XI. Nic zatem dziwnego, że w czasie wojny został aresztowany i zesłany do obozu koncentracyjne.

Okazją do odsłonięcia tablicy był X Zjazd Rodziny Jasnochów, który odbył się w sobotę i niedzielę w Sępólnie. Z tą rodziną Rektor był skoligacony. Uroczystość rozpoczęła się w Szkole Podstawowej nr 1, w której to Paweł Kalinowski uczył i zamieszkiwał z rodziną. Przy tej okazji należy wspomnieć o najbardziej znanym przedstawicielu tej rodziny, znanym pomorskim malarzu Kazimierzu Jasnochu, jednym z największych polskich malarzy marynistów. Kopie jego prac zostały wręczone zasłużonym w organizacji Zjazdu członkom rodziny.

Oprócz rodziny na Zjazd przybył Wicestarosta Andrzej Marach, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego. Waldemar Stupałkowski, Przewodniczący Rady Miasta Franciszek Lesinski, ks. prałat Henryk Lesner, Dyrektor Biblioteki Grażyna Kędzierska, znajomi i przyjaciele rodziny.

 • autor: www.e-krajna.pl, data: 2019-06-24
 • 42734_b
 • 42741_b
 • 42743_b
 • 42749_b
 • 42766_b
 • autor: www.e-krajna.pl

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność:  Od: 2019-06-21 12:00 Do: 2019-06-22 00:00

Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu o wysokości od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 85 km/h. Miejscami możliwy grad.

Uwag: Brak.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 %

Dyżurny synoptyk:   Sławomir Guzek

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • autor: Wydział Zarządzania Kryzysowego, data: 2019-06-21

Życzenia z okazji zakończenia roku szkolnego

Z okazji zakończenia roku szkolnego

Dyrektorom, Nauczycielom, wszystkim Pracownikom Oświaty oraz Uczniom składamy najserdeczniejsze podziękowania za cały rok solidnej i wytężonej pracy.

 

Drodzy Uczniowie,

gratulujemy Wam osiągnięć naukowych, sportowych i artystycznych.

Niech będą one źródłem Waszej satysfakcji i uznania społecznego.

 

Dyrektorom, Nauczycielom i pracownikom oświaty składamy podziękowania

za całoroczną pracę, za wielką cierpliwość, niesłychaną wyrozumiałość i ogromny trud włożony w kształtowanie naszych dzieci i młodzieży.

 

Wszystkim składamy najserdeczniejsze życzenia wspaniałych i bezpiecznych wakacji, niezapomnianych przeżyć i wrażeń oraz radosnego oczekiwania

na spotkanie w nowym roku szkolnym.

 

 • 36666

Uroczyste podsumowanie rozgrywek Ligii Powiatowej w sezonie 2018/2019

15 czerwca br. nad Jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim Stowarzyszenie Liga Powiatowa – Amatorska Liga Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego zorganizowało festyn sportowo – rekreacyjny związany z zakończeniem rozgrywek Powiatowej Ligi Piłki nożnej Powiatu Sępoleńskiego w sezonie 2018-2019.

Otwarcia festynu dokonał Prezes Zarządu Stowarzyszenia Ligi Powiatowej Pan Tomasz Fifielski. Kolejnym punktem imprezy była część podsumowująca rozgrywki Ligi Powiatowej, wręczenie nagród drużynom i zawodnikom oraz cześć artystyczna. Zwycięzcą tegorocznej Ligi Powiatowej został Centrum Obkas. Zwycięska drużyna natychmiast zdecydowała o przekazaniu nagrody na rzecz Wiktorii Stryszyk z Dąbrówki, która zbiera fundusze na protezę ręki. W trakcie imprezy okazało się, że sponsorzy zdecydowali o podwojeniu głównej nagrody. Na koniec odbyła się integracja piłkarzy Ligi Powiatowej z kibicami połączona z zabawą taneczną, którą poprowadził DJ Harrison.

 • Najlepszy strzelec – Patryk Kobylski
 • Najlepszy bramkarz – Łukasz Stryszyk
 • Najwartościowszy piłkarz – Józef Rękiewicz

Zadanie było współfinansowane z budżetu Powiatu Sępoleńskiego.

Patronat medialny i sponsorzy:

 • Powiat Sępoleński;
 • Bank Spółdzielczy w Więcborku;
 • Spółdzielcza Grupa Bankowa;
 • Wiadomości Krajeńskie;
 • SRI Rolnik;
 • Rollcenter;
 • Polish Construction Company  - Idzik

 

Na uroczystym podsumowaniu Władze Samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentowała Iwona Sikorska - Członek Zarządu Powiatu oraz Radna Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim wspólnie z Ireneuszem Balcerem - Radnym Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

Ostateczna klasyfikacja przedstawiała się następująco:

 • autor: Wojciech Bilski na podstawie informacji od Tomasza Fifielskiego, data: 2019-06-18
 • ta

Liga dla Wiktorii

 • autor: Krajna.TV, data: 2019-06-15
 • 62523934_1897172430382204_8609181169382064128_o
 • 64231196_1897166643716116_8259866333827563520_o
 • 64238599_1897166397049474_3741728066066448384_o
 • 64250055_1897175223715258_2264196983382081536_o
 • 64252122_1897165527049561_3968237846619226112_o
 • 64301360_1897167527049361_7788702189458817024_o
 • 64310163_1897175303715250_4601846420150943744_o
 • 64375106_1897164313716349_4594891906026045440_o
 • 64418087_1897164527049661_1352891020085297152_o
 • 64451021_1897164237049690_4410625134579154944_o
 • 64519558_1897167460382701_1434574370272968704_o
 • 64547396_1897164467049667_2772243845872615424_o
 • 64649496_1897175363715244_7062571267227910144_o
 • 64678062_1897166810382766_762380815576334336_o
 • 64694979_1897175840381863_6659534473928900608_o
 • 64700023_1897175947048519_7580154142526537728_o
 • 64720143_1897176217048492_2330443804496101376_o
 • 64758142_1897164397049674_3893885610468835328_o
 • 64789507_1897175960381851_3247528856743051264_o
 • 64804079_1897165777049536_2197093780148977664_o
 • 64804657_1897175570381890_2479850130287624192_o
 • 64839271_1897166320382815_9180583322089160704_o
 • 64881710_1897167707049343_4417342751192907776_o
 • 64888251_1897176113715169_108992079400534016_o
 • 64942883_1897165940382853_5786626484625997824_o
 • 64953428_1897168380382609_1805215230280597504_o
 • 65005689_1897167640382683_3666919575540203520_o
 • 65103779_1897176287048485_3607839646093934592_o
 • autor: Paulina Stryszyk, data: 2019-06-15

Czerwcowy Zespół Zdrowia KWRiST

11 czerwca 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST.

Posiedzenie poprzedziła prawie dwugodzinna dyskusja na temat ewentualnych możliwości zmian w zasadach funkcjonowania ryczałtu. Strona samorządowa wskazała, że baza ryczałtowa z 2015 r. jest nieadekwatna do obecnej sytuacji. Sztywno ustalony ryczałt nie daje możliwości jego wzrostu związanego między innymi z podwyżkami płac. Przykładowo Szpital Powiatowy w Żywcu wykonuje 120% zadań, a finansowanie dostaje tylko na 80% z nich. Tymczasem szpitale poza sieciowe dostają 100% za nadwykonania. Obecnie obowiązujący system premiuje te szpitale, które nie wykonują 100% normy wynikającej z kontraktu.

Prezes NFZ wskazał przyczyny dla, których został wprowadzony ryczałt. Szpitale bez porozumienia z płatnikiem tworzyły nowe oddziały wysoko wyspecjalizowane, wymuszając na płatniku płacenie za te procedury. Polscy obywatele przeznaczają 9% dochodów na zdrowie, to zdecydowanie mniej niż  w innych krajach. Dziś wartość ryczałtu zależy od historii danego szpitala - mechanizm ten zatrzymał tworzenie nowych oddziałów lub uruchamianie wysokospecjalistycznych procedur we wszystkich szpitalach. Trzeba pamiętać, że środki NFZ są mocno ograniczone, podobnie jak możliwości kadrowe - jest za mało lekarzy i personelu medycznego.

Starosta żywiecki wskazał,  że szpital działający w jego powiecie obsługuje około 150 tys. mieszkańców i 50 tys. turystów. Na tym terenie jest tylko 1 szpital, który nie zwiększył ilości oddziałów. Zbyt mały ryczałt odcina mieszkańców tego powiatu od świadczeń opieki zdrowotnej, a mieszkańcy ci też przecież płacą składki. Definicja ryczałtu wskazuje, że jest to ustalenie kwoty za jakąś usługę, jednak nie można szpitalowi dyktować warunków ile szpital ma zatrudniać kadry i za jaką cenę, a tak stało się w przypadku wymuszonych podwyżek dla pielęgniarek i lekarzy. Dyrektor w tym szpitalu jest ten sam od 10 lat, więc nie jest to kwestia złego zarządzania. Wcześniej szpital kończył rok obrotowy „na plus”, obecnie jest około 1 mln miesięcznie! „na minus”.

Ustalono, że będą prowadzone dalsze dyskusje w kwestii rozwiązania wskazanego problemu.

Następnie odbyło się posiedzenie Zespołu Zdrowia, które rozpoczęło się od omówienia spraw różnych na, które składały się:

Sytuacja pielęgniarek zatrudnionych w DPS - prezes NFZ przedstawił kwestię finansowania i realizowania świadczeń zdrowotnych w DPS - świadczenia te są realizowane przez POZ i opiekę długoterminową.

Informacja MZ nt. propozycji konkretnych zmian w zakresie funkcjonowania dyżurów aptek. Związek Powiatów Polskich przedstawił w tej kwestii gotowy projekt rozwiązań. Wiceminister Miłkowski wskazał, że zaproponowane przez ZPP rozwiązanie spowoduje wzrost wydatków o 40 mln zł z budżetu NFZ. Fundusz nie przewiduje w planie finansowym dodatkowych środków na dyżury aptek.

Informacja MZ nt. definicji „łóżka szpitalnego”. Przedstawicielka MZ podała definicję łóżka szpitalnego dla potrzeb statystycznych, a także definicję dostawki z ustawy o działalności leczniczej, która określa, że podmiot jest zobowiązany zgłosić do wojewody wszelkie zmiany liczby łóżek, na których przebywają pacjenci.

Informacja MZ na temat planowanych działań w zakresie zwiększenia liczby lekarzy, dopuszczenia lekarzy na zasadach „modelu niemieckiego” oraz zmian w nostryfikacji dyplomów. Wiceminister Szczurek-Żelazko poinformowała o projekcie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Więcej na temat planowanej nowelizacji pisaliśmy tutaj.

Informacja MZ o pracach zespołów roboczych powołanych w obszarze spraw dotyczących ratownictwa medycznego. Wiceminister Szczurek-Żelazko przedstawiła krótki raport z pracy powołanych Zespołów.

Wniosek Związku Powiatów Polskich dotyczący wydłużenia terminu na dostosowanie do zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówki wychowawcze od przyszłego roku nie będą mogły mieści się na jednej nieruchomości gruntowej, ani w jednym budynku ze wskazanymi w ustawie instytucjami m.in. izbami wytrzeźwień. Zgodnie z informacjami zebranymi przez ZPP w całym kraju na ponad 1100 placówek kilkanaście z nich będzie miało problemy z dostosowaniem się do wskazanego wymogu w terminie. ZPP prosił o wydłużenie terminu na dostosowanie. Przedstawiciel MRPiPR wskazała, ze wolałaby nie przesuwać daty obowiązywania przepisów, natomiast zobowiązał się do sprawdzenia w skali kraju problemu. Po uzyskaniu przez resort danych kwestia ta powróci na Zespół.

Następnie Zespół pochylił się nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień - projekt ten uzyskał opinię pozytywną Zespołu z uwagą, odnoście monitorowania kwestii finansowania oraz dostępności kadr.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych - projekt ten uzyskał opinię pozytywną z uwagą dotycząca zagrożeń co do identyfikacji osób podpisujących się pod dokumentem.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej  miastu Kazimierza Wielka oraz sołectwom: Cudzynowice, Donosy i Słonowice położonym na obszarze gminy Kazimierza Wielka projekt ten uzyskał opinię pozytywną Zespołu.

Kolejno Zespół zajął się następującymi projektami w konsultacjach:

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego- Projekt ten nie został zaopiniowany. Uzgodniono, że jeśli ostateczna wersja zostanie przesłana do dnia 15 czerwca, wówczas zostanie on zaopiniowany w trybie obiegowym.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej  fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przecewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych projekt ten nie został zaopiniowany. Obecnie trwają uzgodnienia. Kierunkowo strona samorządowa jest za rozszerzeniem podmiotów realizujących to zadanie.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków otwartych z funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne- z uwagi na trwające nadal analizy projekt ten powróci na kolejne posiedzenie Zespołu.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w  sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania oraz projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom projekt te są obecnie na etapie konsultacji. Ustalono, że po przesłaniu ostatecznej wersji projekty te zostaną zaopiniowane w trybie obiegowym.

Na końcu Zespół pochylił się nad projektem ustawy o zatrudnieniu wspomaganym, do którego ZPP przedstawiło wiele uwag.

Więcej o uwagach ZPP można przeczytać tutaj.

 • autor: www.wartowiedziec.pl, data: 2019-06-18

I część 11 posiedzenia zarządu

17 czerwca 2019 r. odbyło się 1 część 11-go posiedzenia Zarządu Powiatu. Zarząd obradował zgodnie z planowanym porządkiem obrad. 
1.    Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.    Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 10/2019.
3.    Podjęcie uchwał w sprawach:
       1)    przyjęcia projektu „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Sępoleńskiego na lata 2019-2022, z perspektywą na lata 2023-2026”; - uchwałę wycofano z procedowania; 
       2)    sporządzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Sępoleńskiego; - uchwałę zatwierdzono jednogłośnie;
       3)    powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim prowadzonego przez Powiat Sępoleński; - uchwałę zatwierdzono jednogłośnie;
       4)    powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim prowadzonego przez Powiat Sępoleński - uchwałę zatwierdzono jednogłośnie;
4.    Przyjęcie informacji ad. sposobu rozpatrzenia wniosków o udostępnienie informacji publicznej. – informację przyjęto;
5.    Zatwierdzenie materiałów i projektów uchwał na X sesję Rady Powiatu – materiały zatwierdzono jednogłośnie;
6.    Sprawy wniesione (uchwała w sprawie nadania drodze kategorii drogi gminnej) - uchwałę zatwierdzono jednogłośnie;
7.    Wolne wnioski.
8.    Zakończenie.    

W posiedzeniu oprócz wszystkich członków zarządu udział wzięli: Sekretarz, Skarbnik, Pani Barbara Wiśniewska – Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska; Pani Lidia Sokulska – Tłok – Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji, Mecenas – Grzegorz Szlezer. 
 

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2019-06-17
 • IMG_4215
 • IMG_4219
 • IMG_4224
 • IMG_4226
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2019-06-17

70 lat KGW Wielowicz

Dnia 15.06.2019r. w Wielowiczu odbyło się uroczyste 70. lecie KGW Wielowicz. Było bardzo dużo gości, dla których nie zabrakło atrakcji.
Całość prowadzona była w konwencji programu telewizyjnego. Spikerka - Agata przedstawiła kolejne elementy programu. Po krótkich wiadomościach TV wystąpiła szefowa KGW - Marta Matuszak, która w skrócie streściła historię Koła nie zapominając o kolejnych przewodniczących.
W końcu przyszła kolej na życzenia, kwiaty i upominki. Goście ustawili się w ogromnej kolejce, którą rozpoczął Wójt Pan Leszek Stroiński z Przewodniczącą Rady Gminy Sośno Panią Krystyną Wąsik. Wszyscy gratulowali jubileuszu oraz składali życzenia dalszej owocnej działalności.
Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentowali: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Piotr Dobrzański, Wicestarosta Andrzej Marach, Radna Rady Powiatu i członek Zarządu Powiatu - Pani Iwona Sikorska. 
Obecni byli także Pan Adam Trzos Prezes Banku Spółdzielczego w Więcborku oraz Pan Władysław Szyling Prezes LGD Nasza Krajna. Największą grupę gości stanowiły koleżanki z KGW z terenu  gminy Sośno. Życzenia złożyli także ksiądz Proboszcz, strażacy z OSP Wielowicz, grupa Aktywnych oraz Panowie z Rady Sołeckiej sołectwa Wielwowicz, którzy reprezentowali wszystkich mieszkańców Płoskowa i Wielowicza.
Następnie, w dalszej części programu panie z KGW przygotowały "Wiadomości sportowe", w których wystąpiły mistrzynie siatkówki, koszykówki oraz zapasów. Było przy tym ogrom śmiechu i braw od ubawionych gości.
Jak to czasami bywa, w programach telewizyjnych też zdarzają się wpadki … Okazało się, że panowie chcąc sprawić paniom z KGW niespodziankę przedstawili skecz pt. "Każda baba musi mieć chłopa". Tym samym zakłócili wcześniej przygotowany program, ku zmieszaniu spikerki.
Ale chyba warto było, ponieważ panowie poruszyli, jak to na ławeczce przy sklepie, wiele spraw z życia wsi. Było dużo śmiechu. Można było śmiać się z samych siebie - osób, które znalazły się w scenariuszu. Gwoździem programu był upominek dla pań, który faceci - chłopy ze wsi sprezentowali "kobitkom z KGW'. Był to "zamówiony" w internecie chłop - piękny strażak z OSP w pełnym rynsztunku bojowym z lat 70. XX w. Będzie on stanowił wspaniałą pamiątką jubileuszu.
Ostatnim punktem programu był pokaz mody. Panie z Koła przedstawiły, na wybiegu - czerwonym dywanie, charakterystyczne kreacje z okresu od lat 50. XX w. do dnia dzisiejszego. Podziwialiśmy nie tylko trafnie przygotowane ubiory ale naturalny wdzięk pań na wybiegu.
 

 • autor: www. wielowicz.pl - po przeredagowaniu , data: 2019-06-17
 • 70lecie_kgw_770-036
 • 70lecie_kgw_770-049
 • 70lecie_kgw_770-070
 • 70lecie_kgw_770-139
 • 70lecie_kgw_770-199
 • 70lecie_kgw_15062019_770_-001
 • 70lecie_kgw_15062019_770_-1
 • 70lecie_kgw_15062019_770_-003
 • 70lecie_kgw_15062019_770_-005
 • 70lecie_kgw_15062019_770_-006
 • 70lecie_kgw_15062019_770_-007
 • 70lecie_kgw_15062019_770_-008
 • 70lecie_kgw_15062019_770_-009
 • 70lecie_kgw_15062019_770_-2
 • autor: www.wielowicz.pl, data: 2019-06-15

Ćwiczenia z zakresu ratownictwa “Woda - Kamionka 2019”

W dniu 14 czerwca br. nieopodal Kamienia Krajeńskiego nad rzeką Kamionka odbyły się ćwiczenia z zakresu ratownictwa powodziowego pod kryptonimem “Woda - Kamionka 2019”. W ćwiczeniach udział brały zastępy z KP PSP w Sępólnie Krajeńskim, a także zastępy jednostek OSP z terenu  powiatu sępoleńskiego. Jednym z elementów ćwiczeń była organizacja przepompowania wody z rozlewiska rzeki Kamionki do pobliskiego starorzecza przy pomocy pomp szlamowych. Kolejny element ćwiczeń zakładał budowę wałów przeciwpowodziowych w celu zabezpieczenia budynku mieszkalnego znajdującego się przy rzece. Dodatkowo, w ramach doskonalenia, ratownicy z OSP KSRG Więcbork udzielali jednej osobie kwalifikowanej pierwszej pomocy, która jak zakładał scenariusz straciła przytomność i doszło u niej do zatrzymania krążenia.


W ćwiczeniach brało udział łącznie 13 zastępów z następujących jednostek:
1. JRG Sępólno Krajeńskie
2. OSP KSRG Kamień Krajeński
3. OSP KSRG Więcbork
4. OSP Płocicz
5. OSP Radzim
6. OSP Mała Cerkwica
7. OSP Dąbrowa
8. OSP Witkowo
9. OSP Sępólno Krajeńskie
10. OSP Wałdowo
11.OSP Komierowo
12. OSP Zabartow
o
    

Ćwiczenia obserwowali Starosta Sępoleński Pan Jarosław Tadych oraz Burmistrz Kamienia Krajeńskiego Pan Wojciech Głomski.
 

 • autor: Nadesłane - Robert Liss - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim, data: 2019-06-17
 • 10
 • 13
 • 15
 • 18
 • 29
 • 3
 • 36
 • 6
 • 9
 • autor: nadesłane - Komenda Powiatowa PSP w Sępólnie Krajeńskim, data: 2019-06-17

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 3

Obszar: powiat sępoleński

Ważność:  Od: 2019-06-15 18:00 Do: 2019-06-16 04:00

Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 40 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywami wiatru do 130 km/h. Miejscami grad o rozmiarze do 5 cm. Lokalnie ryzyko wystąpienia trąb powietrznych.

Uwag: Brak.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Dyżurny synoptyk:  Grzegorz Pietrucha

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • autor: Irena Miczko - Wydział Zarządzania Kryzysowego (...), data: 2019-06-15

Rzeczpospolita Polska honoruje swoich zasłużonych obywateli

13 czerwca 2019 roku w historycznej sali im. Bydgoskiego Marca 1981 Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyła się uroczystość wręczenia wysokich odznaczeń państwowych zasłużonym mieszkańcom naszego powiatu.

Ceremonię wręczenia odznaczeń poprzedziło odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego, powitanie odznaczonych i towarzyszących im bliskich osób oraz krótkie przemówienie wicewojewody kujawsko-pomorskiego Józefa Ramlaua.

Rzeczpospolita Polska chce dziś uhonorować swoich obywateli wysokimi odznaczeniami za ich wybitne zasługi, bo aby otrzymać wysokie odznaczenie, trzeba mieć zasługi nie tylko ponadprzeciętne, ale wybitne – mówił do zgromadzonych wicewojewoda Józef Ramlau.

Wicewojewoda wręczył pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy Medale za Długoletnią Służbę, a Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego Odznakę  „Zasłużony Dla Budownictwa”.

Prezydent RP uhonorował pracowników, którzy szczególnie wyróżnili się „wzorowym, wyjątkowo sumiennym wykonywaniem obowiązków wynikających z pracy zawodowej”.

Srebrne Medale za Długoletnią Służbę otrzymali:

 • Pani Joanna Olek
 • Pani Lucyna Mróz
 • Pani Mariola Miotk
 • Pani Maria Jóźwiak
 • Pan Sławomir Dombrowski

Odznakę  „ZASŁUŻONY DLA BUDOWNICTWA” otrzymał Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Dariusz Kędziora.

W uroczystości uczestniczył Starosta Sępoleński Jarosław Tadych oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Artur Żychski.

Starosta, w swoim wystąpieniu podziękował za dotychczasowe lata efektywnej pracy oraz trud w podejmowaniu wszelkich działań dla dobra lokalnej społeczności:

„Dziękuję za  wieloletnią pracę na rzecz społeczności powiatu sępoleńskiego. Życzę wytrwałości i nieprzemijającego poczucia dobrze spełnionego obowiązku oraz satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć”

 • data: 2019-06-14
 • fotob-20553
 • fotob-20590
 • fotob-20591
 • fotob-20592
 • fotob-20593
 • fotob-20594
 • fotob-20595
 • fotob-20596
 • fotob-20597
 • P1000618
 • P1000620
 • P1000621
 • P1000626
 • autor: Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki oraz Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim, data: 2019-06-13

Zgodna współpraca rządowo-samorządowa

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz spotkał się 12 czerwca br  ze starostą sępoleńskim panem Jarosławem Tadychem oraz samorządowcami z gmin powiatu sępoleńskiego. 

Podczas narady przedstawiciel Rządu w terenie i samorządowcy rozmawiali m.in. o inwestycjach drogowych współfinansowanych ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji po nawałnicy w 2017 r., Funduszu Dróg Samorządowych, sytuacji szpitala powiatowego oraz perspektywie budowy obwodnicy Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego. 

- Takie spotkania powinny odbywać się częściej, aby uściślać współpracę rządowo-samorządową - podsumował spotkanie wojewoda.

Oprócz Starosty Sępoleńskiego - Jarosława Tadycha władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego w spotkaniu reprezentowali:

Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart;

Spółkę Novum - Med prowadzącą szpital powiatowy w Więcborku reprezentowała: Prezes - Maria Kiełbasińska.

Władze samorządowe gmin z terenu powiatu reprezentowali burmistrzowie oraz wójt w osobach:

Wójt Gminy Sośno - Leszek Stroiński;

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego - Waldemar Stupałkowski;

Z-ca Burmistrza Więcborka - Jacek Masztakowski;

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego - Wojciech Głomski;

 

 

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji z www.e-krajna.pl, data: 2019-06-13
 • 64445650_2407905766106276_203676
 • 47127
 • autor: fot. KPUW, data: 2019-06-13

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem [Aktualizacja]

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: powiat sępoleński

Ważność:  Od: 2019-06-13 12:30 Do: 2019-06-14 00:00

Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm oraz porywami wiatru do 110 km/h. Miejscami grad.

Uwag: Brak.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Dyżurny synoptyk:  Rafał Szewczyk

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 

Aktualizacja 13.06.2019 godz. 12:20

 • autor: Wydział Zarządzania Kryzysowego (...), data: 2019-06-13

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

Dnia 11 czerwca 2019 roku odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Tematyka posiedzenia:

 1. Omówienie sytuacji na lokalnym rynku pracy za okres od 1 stycznia do 31 maja 2019 roku,
 2. Przedstawienie podziału środków Funduszu Pracy na 2019 rok,
 3. Sprawy wniesione.

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele władz gminnych, Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim oraz Wicestarosta Sępoleński Andrzej Marach.

 • data: 2019-06-13

SPRZEDAŻ NA POKAZACH – KOLEJNE DECYZJE

 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał dwie decyzje dotyczące firm organizujących pokazy handlowe.
 • Vitaldream oraz R.A.M. Polska sprzedawały Aplikator Pola Magnetycznego.
 • Firmy wprowadzały konsumentów w błąd co do właściwości urządzenia.

[Warszawa, 10 czerwca 2019 r.] Urząd wszczął postępowania przeciwko Vitaldream (obecnie w likwidacji) z Białych Błot oraz R.A.M. Polska z Opalenicy pod koniec 2018 roku. Przedsiębiorcy prowadzili sprzedaż poza lokalem - organizując pokazy handlowe. Sprzedawali głównie urządzenie o nazwie Aplikator Pola Magnetycznego (APM). Za wprowadzanie klientów w błąd muszą w sumie zapłacić prawie 80 tys. złotych.

W trakcie prezentacji konsumenci otrzymywali broszurę  na temat leczniczych właściwości pola magnetycznego. Mogło to sugerować, że zastosowanie urządzenia jest szersze, niż wynika z instrukcji obsługi. Co więcej, nawet informacje zawarte w instrukcji użytkowania nie zostały potwierdzone klinicznie – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Ponadto, w przypadku obu firm prowadzący pokaz zachęcali do zakupu w ramach „promocji”. Urząd ustalił jednak, że sprzedaż następowała każdorazowo po standardowych cenach. Natomiast, informacji o ofercie firm nadano kształt tzw. uciekającej okazji. Urząd nakazał obu firmom zaniechanie stosowania niedozwolonych praktyk.

Kara dla firmy Vitaldream wyniosła prawie 41 tys. zł (40 812 zł). Ponadto przedsiębiorca musi poinformować o  decyzji UOKiK wszystkich klientów,  z którymi podpisał umowy między 1 czerwca 2016 r. a 15 maja 2019 r. Kara dla R.A.M. Polska to prawie 38 tys. zł (37 878 zł). Firma musi poinformować o decyzji Urzędu wszystkich klientów, z którymi zawarła umowy między 10 stycznia 2017 r. a 15 maja 2019 r.

 • autor: Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów - Katarzyna Niepiekło - Theil, data: 2019-06-12

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: wszystkie powiaty

Ważność: Od: 2019-06-13 02:00 Do: 2019-06-13 07:00

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 25 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 95 km/h. Miejscami grad.

Uwag: Brak.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 %

Dyżurny synoptyk:  Krzysztof Woźniak

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • autor: Wydział Zarządzania Kryzysowego (...), data: 2019-06-12

II Targi Pracy i Edukacji - w Bydgoszczy

W najbliższy czwartek, 13 czerwca odbędą się II Targi Pracy i Edukacji poświęcone aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Organizatorami tego wydarzenia są: PFRON – Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Toruniu, Oddział ZUS w Bydgoszczy oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy.

Wydarzenie odbędzie się w godzinach od 10.00 do 14.00 na terenie Wyższej Szkoły Bankowej
w Bydgoszczy, ul. Fordońska 74 (sale wykładowe, jak i teren na zewn. - parking usytuowany przy budynku od strony Brdy).

W trakcie trwania wydarzenia osoby z niepełnosprawnością będą mogły nawiązać bezpośredni kontakt z potencjalnymi pracodawcami i agencjami zatrudnienia z naszego regionu oraz zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy. Podczas Targów Pracy i Edukacji nie zabraknie ciekawych wykładów i warsztatów edukacyjnych prowadzonych przez wykładowców WSB, doradców zawodowych
i psychologów z Biura Karier WSB, przedstawicieli z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, doradców EURES. Będą również porady eksperckie ZUS, kiermasz prac WTZ, występy artystyczne, wystawa fotografii i wiele innych atrakcji.

II Targi Pracy i Edukacji są skierowane do osób z niepełnosprawnościami, placówek edukacyjnych oraz pracodawców poszukujących pracowników. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do odwiedzenia targów– wstęp wolny.

 • autor: Krystyna Michałek - Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego, data: 2019-06-12
 • II Targi Pracy i Edukacji

Uroczyste przekazanie sprzętu dla OSP

współfinansowanego ze środków Funduszu Europejskiego w ramach RPO

W dniu 5 czerwca 2019 r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tucholi odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu zakupionego w ramach projektu „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dzięki temu przedsięwzięciu strażacy ochotnicy z terenu Powiatu Sępoleńskiego uzyskali wyposażenie (motopompy szlamowe i pływające, parawan, hełmy, ubrania specjalne). Zakup  zrealizowano w ramach projektu pn. „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” realizowanego przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa kujawsko-pomorskiego. Sprzęt ten sfinansowano w proporcji: 85% - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz w 15% budżety gmin.

W uroczystym przekazaniu sprzętu uczestniczyli:

 • Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
 • Zastępca Burmistrza Sępolna Krajeńskiego - Marek Zieńko
 • Burmistrz Więcborka - Waldemar Kuszewski
 • Burmistrz Kamienia Krajeńskiego - Wojciech Głomski
 • Wójt Sośna - Leszek Stroiński
 • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim - Maciej Suchomski
 • Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutowie - Antoni Drobiewski
 • Przedstawiciele OSP jednostek z terenu powiatu sępoleńskiego
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2019-06-13
 • _DSC9145
 • _DSC9147
 • _DSC9150
 • _DSC9153
 • _DSC9154
 • _DSC9156
 • _DSC9161
 • _DSC9167
 • _DSC9179
 • _DSC9181

Dlaczego nie warto przechodzić na emeryturę w czerwcu

Przejście na emeryturę nie jest obowiązkiem, lecz naszym przywilejem. To my sami decydujemy, kiedy z tego prawa skorzystać. Nie musimy decydować się na emeryturę od razu po ukończeniu wieku emerytalnego, który wynosi dla kobiet 60 lat, a dla mężczyzn -65 lat.

Nie jest tajemnicą, że im dłużej pracujemy tym nasze świadczenie jest wyższe. Na emeryturę możemy przejść w każdym miesiącu, ale zdecydowanie najmniej korzystnym na składanie wniosków o emeryturę jest czerwiec. Wynika to ze schematu waloryzacji, zgodnie, z którym w czerwcu, podstawa obliczania emerytury według nowych zasad, podlega jedynie waloryzacji rocznej. 
W każdym innym miesiącu podstawa obliczania emerytury jest dodatkowo waloryzowana kwartalnie. W praktyce oznacza to, że osoby, które złożą wniosek o emeryturę w czerwcu mogą mieć świadczenie niższe niż gdyby zrobili to w innym miesiącu – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego. 

Jeśli przyszły emeryt się pospieszył i już złożył wniosek, może go jeszcze wycofać. Ma taką możliwość do czasu uprawomocnienia się decyzji wydanej przez ZUS, to znaczy w ciągu 30 dni od odebrania przez niego decyzji emerytalnej.

Prawo do nowej emerytury nabywamy z dniem osiągnięcia wieku emerytalnego, z tym, że świadczenie przysługuje od miesiąca złożenia wniosku. Jeśli wiek emerytalny osiągniemy w czerwcu, a wniosek złożymy w lipcu, to świadczenie za czerwiec nie będzie przysługiwać. Każdy sam musi zdecydować, co mu się bardziej opłaca. Pomoc w podjęciu decyzji mogą udzielić doradcy emerytalni, którzy są do dyspozycji w każdej placówce ZUS w godzinach pracy urzędu.  Mogą oni wyliczyć wysokość świadczenia przy zastosowaniu różnych wariantów.

Dla emerytur przyznawanych na ”starych” zasadach znaczenie ma miesiąc marzec, w którym przeprowadzana jest waloryzacja świadczeń  i zmienia się wówczas kwota bazowa. Czerwiec w ich przypadku nie ma wpływu na emerytury.
 

 • autor: Krystyna Michałek Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego, data: 2019-06-11

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: wszystkie powiaty

Ważność: Od: 2019-06-10 18:35 Do: 2019-06-11 07:00

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie lokalnych burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 115 km/h. Miejscami grad.

Uwag: Brak.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Dyżurny synoptyk:  Agnieszka Drwal-Tylmann

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 

Aktualizacja 20.06.2019 19:18

 • autor: Irena Miczko - Wydział Zarządzania Kryzysowego (...), data: 2019-06-10

Konwent powiatu sępoleńskiego

10 czerwca 2019 r., o godzinie 11:00 w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim odbył się konwent burmistrzów, wójta i starosty powiatu sępoleńskiego oraz zaproszonych gości.
Tematem spotkania było omówienie bieżącej problematyki samorządowej w powiecie, w tym m.in.:
1. Omówienie problemów związanych z funkcjonowaniem transportu publicznego 
– informacja Pani Marleny Milachowskiej - Dyrektora ds. przewozów Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Chojnice Spółka z o.o.
2. Omówienie realizacji wspólnej uroczystości związanej z obchodami 100-lecia powstania Powiatu Sępoleńskiego.
3. Sprawy związane z ufundowaniem sztandaru na 100-lecie powstania Policji Powiatowej.

W spotkaniu udział wzięli:

Dyrektor ds. przewozów PKS Chojnice Sp. z o.o. - Marlena Milachowska

Zastępca Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  - Marek Zieńko

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego  - Wojciech Głomski

Burmistrz Więcborka  - Waldemar Kuszewski

Wójt Gminy Sośno  - Leszek Stroiński

Przewodniczący Rady Powiatu  - Marek Chart

Starosta Sępoleński  - Jarosław Tadych

Wicestarosta Sępoleński  - Andrzej Marach

Sekretarz Powiatu  - Anna Deja-Dobrowolska

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg  - Roman Krzysztofek

Komendant Powiatowy Policji w Sępólnie Krajeńskim - Paweł Zawada
 

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji z sekretariatu, data: 2019-06-10
 • IMG_4184
 • IMG_4187
 • IMG_4191
 • IMG_4195
 • IMG_4199
 • IMG_4200
 • IMG_4205
 • IMG_4207
 • IMG_4209
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2019-06-10

Piknik Rodzinny pn. "660 lat historii Kamienia Krajeńskiego, Dom Pomocy Społecznej - wczoraj i dziś"

8 czerwca w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim odbył się Piknik Rodzinny pn. "660 lat historii Kamienia Krajeńskiego, Dom Pomocy Społecznej - wczoraj i dziś." Mieszkańcy DPS przygotowali występy artystyczne, oraz wystawę starych pocztówek Kamienia Krajeńskiego i DPS.

Władze Samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Wicestarosta Sępoleński Andrzej Marach oraz Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu - Zofia Krzemińska, Członek Zarządu - Iwona Sikorska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Elżbieta Maziarz - Rudnik, Dyrektor Szpitala Powiatowego - Maria Kiełbasińska.

Przedsięwzięcie współfinansowane przez Powiat Sępoleński.

 • data: 2019-06-10
 • DSC02155

Ostrzeżenie meteorologiczne - upał

Zjawisko: upał

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: wszystkie powiaty

Ważność: Od: 2019-06-10 13:00 Do: 2019-06-12 21:00

Przebieg:  Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C.

Uwag:  Możliwe przedłużenie terminu ważności ostrzeżenia.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90 %

Dyżurny synoptyk:  Sławomir Guzek

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • autor: Irena Miczko - Wydział Zarządzania Kryzysowego (...), data: 2019-06-09

Ostrzeżenia meteorologiczne - Burze z gradem!

Ostrzeżenia meteorologiczne - Burze z gradem
stopień: 1
prawdopodobieństwo: 80% 
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Możliwy grad.
Uwagi: Brak.

Ostrzeżenie 41/2019
Ważne: 
Od: 2019-06-07 14:00 
Do: 2019-06-07 22:00
synoptyk IMGW-PIB: Maria Poświata
Czas wydania: 2019-06-07 09:04
Biuro: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

 • autor: Biuro: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, data: 2019-06-07

Piknik Rodzinny DPS dla Dzieci w Kamieniu Kraj.

Jak co roku, tak i w tym, Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Kamieniu Krajeńskim zorganizował Piknik Rodzinny dla swoich podopiecznych, ich rodzin oraz zaproszonych gości. W czwartek 6 czerwca na terenie zaprzyjaźnionego Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu (ul. Podgórna 2), Pani Dyrektor DPS dla Dzieci - siostra Sylwia, Ewa Blok wraz z pracownikami i wolontariuszami dołożyła wszelkich starań, by swoim podopiecznym i ich rodzinom uatrakcyjnić ten dzień. Piknik rozpoczęła polowa msza święta, stanowiąca tzw. "strawę dla ducha".  Po mszy i uroczystym przywitaniu zaproszonych gości, można było podziwiać występy artystyczne podopiecznych. Niespodzianką było przedstawienie "Rzepki" - Juliana Tuwima w wykonaniu opiekunów i pracowników domu. Nie zabrakło też atrakcji w postaci konkursów dla dzieci, malowania twarzy, smakołyków oraz tańców. Dla dzieci był to niezapomniany piknik. Władze samorządowe powiatu reprezentowali: Sekretarz Powiatu - Anna Deja - Dobrowolska, Radna Rady Powiatu i Dyrektor OPS w Kamieniu Krajeńskim - Zofia Krzemińska, dyrektorzy jednostek pomocy społecznej oraz PUP.

 

 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2019-06-06
 • IMG_3996
 • IMG_4000
 • IMG_4002
 • IMG_4004
 • IMG_4005
 • IMG_4008
 • IMG_4009
 • IMG_4011
 • IMG_4021
 • IMG_4027
 • IMG_4031
 • IMG_4034
 • IMG_4036
 • IMG_4038
 • IMG_4069
 • IMG_4082
 • IMG_4083
 • IMG_4084
 • IMG_4091
 • IMG_4092
 • IMG_4105
 • IMG_4114
 • IMG_4116
 • IMG_4119
 • IMG_4121
 • IMG_4132
 • IMG_4133
 • IMG_4136
 • IMG_4141
 • IMG_4142
 • IMG_4148
 • IMG_4151
 • IMG_4154
 • IMG_4155
 • IMG_4156
 • IMG_4159
 • IMG_4160
 • IMG_4161
 • IMG_4164
 • IMG_4166
 • IMG_4167
 • IMG_4170
 • IMG_4173
 • IMG_4174
 • IMG_4175
 • IMG_4176
 • IMG_4177
 • IMG_4179
 • IMG_4180
 • IMG_4181
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2019-06-06

Starostowie na konwencie w Wądzyniu

Powiat Brodnicki był gospodarzem dwudniowego Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Półwyspie Wądzyń.  Starostowie z regionu 30 i 31 maja br. spotkali się, by pomówić o ważnych dla samorządów powiatowych problemach i wyzwaniach.  

W konwencie uczestniczyli reprezentanci 23 powiatów oraz przedstawiciele Związku Powiatów Polskich. Tradycją brodnickich spotkań stało się uczestnictwo w obradach skarbników powiatów. Jednym z głównych punktów dyskusji w Wądzyniu było bowiem omówienie finansów samorządów powiatowych pod kątem szans i zagrożeń. Obrady otworzył przewodniczący konwentu, starosta wąbrzeski - Krzysztof Maćkiewicz, który powitał uczestników. Gospodarz spotkania, starosta brodnicki Piotr Boiński przedstawił gościom przedstawicieli administracji samorządu powiatowego, a następnie zaprosił do obejrzenia audiowizualnej prezentacji powiatu brodnickiego.

W dalszej części spotkania starosta żniński Zbigniew Jaszczuk przedstawił informację o stanie realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych w ramach projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Na temat bieżących działań Związku Powiatów Polskich w związku z aktualnymi pracami legislacyjnymi dotyczącymi samorządu terytorialnego mówił na konwencie Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora biura ZPP. Poruszył m.in. temat proponowanej nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, który to projekt wyklucza powiaty z grona podmiotów mogących przyjmować lokalne strategie rozwoju, a także umożliwia gminom tworzenie wspólnych strategii rozwoju, przy czym nawet jeśli terytorialnie mają one zasięg powiatowy to powiat jako jednostka samorządu terytorialnego może być pominięty przy pracach nad strategią.

Grzegorz Kubalski wspomniał też o planowanych nowych zasadach korespondencji urzędowej. Zgodnie z ideą Ministra Cyfryzacji, wyrażoną w projekcie ustawy o elektronizacji doręczeń, całość korespondencji wychodzącej z urzędów będzie wysyłana w drodze elektronicznej do pocztowego operatora wyznaczonego, w praktyce do Poczty Polskiej. Poczta Polska podmiotom mającym skrzynki do doręczeń elektronicznych prześle korespondencję elektronicznie, a dla pozostałych wydrukuje i wyśle drogą tradycyjną (usługa hybrydowa). Zarówno za przesyłkę elektroniczną, jak i hybrydową trzeba będzie zapłacić cenę porównywalną z cenami obecnych usług. Prelegent poruszył także temat nowelizacji przepisów mających w założeniu spowodować łatwiejsze inwestowanie, w tym ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która trafiła właśnie do konsultacji, Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz Prawa budowlanego. Wspomniał też o problemach edukacji oraz ochrony zdrowia. Uczestnicy konwentu omówili również sprawy bieżące, z jakimi zmagają się samorządy powiatowe.

Władze Samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych.

 • autor: www.brodnica.com.pl, data: 2019-06-05
 • _dsc0043
 • _dsc0144
 • _dsc0158
 • 20190530_150217_0_
 • 20190530_150217_1_
 • 20190530_150235
 • 20190530_150245_1_
 • 20190530_171919
 • 20190530_171931