Powiat Sępoleński

Treść Główna

Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr

Zjawisko: silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiaty: wszystkie powiaty

Ważność:  Od: 2019-09-17 15:00 Do: 2019-09-18 05:00

Przebieg:  Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Uwag: Brak.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75 %

Dyżurny synoptyk:  Agnieszka Drwal-Tylmann

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • data: 2019-09-17

Lodołamacze 2019 rozdane

Konkurs organizowany po raz XIV przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych ma promować aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami.

Lodołamacze - Co ich wyróżnia?

Doświadczenie, fachowość, tradycja, osiągnięty sukces, ale przede wszystkich wrażliwość społeczna, która przekłada się na odpowiedzialne zatrudnianie osób niepełnosprawnych. 

Kampania Społeczna „Pracodawca Wrażliwy Społecznie” ma na celu przełamywanie barier i uproszczeń w ocenie możliwości osób z niepełnosprawnościami, sprzyja ich zawodowej aktywizacji, daje poczucie bycia potrzebnym, szanse na samodzielne życie i spełnienie ambicji.

Przystąpienie do konkursu będzie nie tylko wyróżnikiem wrażliwości i solidarności społecznej, ale też elastyczności w działaniu i nowoczesnego podejścia do polityki zatrudnienia, bowiem troska o drugiego człowieka jest jedną z najwyższych wartości

Tegoroczne nagrody przyznano w ośmiu kategoriach. W każdej o pierwsze miejsce i statuetkę Lodołamacza rywalizowali przedstawiciele województw kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Z powiatu sępoleńskiego Statuetkę Lodołamacza, zajmując I miejsce w kategorii „Przyjazna przestrzeń”, otrzymał Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim pod kierownictwem Wiesławy Stafiej. Tę prestiżową nagrodę pani Wiesława odebrała 16 września 2019 roku na uroczystej gali w BWA w Bydgoszczy. Na gali delegacji sępoleńskiego WTZ towarzyszyli włodarze powiatu sępoleńskiego Starosta – Jarosław Tadych oraz skarbnik powiatu- Władysław Rembelski powiat podejmując niełatwą decyzję o przekazaniu i wyremontowaniu budynku na potrzeby osób z niepełnosprawnościami w bardzo trudnym czasie dla powiatu potwierdził swoją społeczną wrażliwość. Bez takich decyzji organizować przyjazną ON przestrzeń byłoby trudno.. – mówiła Wiesława Stafiej odbierając nagrodę.

Warto dodać, że w tej kategorii przyznano 2 równorzędne nagrody i WTZ zdobył ją ex aequo z Operą Leśną w Sopocie.

LAUREACI

Kategoria Zakład Pracy Chronionej

I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2019 otrzymuje:
Handlowa Spółdzielnia Inwalidów, 86-300 Grudziądz, ul: Nad Torem 10

II miejsce i srebrny medal:
STAPOL Piotr Staszków, 77-300  Człuchów, ul:  Sienkiewicza 48a

III miejsce i brązowy medal:
Fundacja ,,Praca dla Niewidomych" Centrum Turystyczno-Rehabilitacyjne ZAZ Krzyżewo, Krzyżewo 30, 18-218 Sokoły

 

Kategoria Otwarty Rynek

I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2019 otrzymuje:
Kancelaria Prawno-Finansowa „Partnerzy” Adam Kucharski z siedzibą w Gdańsku, 80-219 Gdańsk,  al. Zwycięstwa 35/2

II miejsce i srebrny medal: nie przyznano

III miejsce i brązowy medal: nie przyznano

 

Kategoria Instytucja

I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2019 otrzymuje:
Wyższa Szkoła Gospodarki, 85-224 Bydgoszcz, ul: Garbary 2

II miejsce i srebrny medal:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, 89-500 Tuchola,  ul: Pocztowa 7

III miejsce i brązowy medal (dwa trzecie miejsca):
Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI w Białymstoku,  15-207 Białystok, ul: Piastowska 3B/79

Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski Warsztat Terapii Zajęciowej, 87-300 Brodnica, ul:  Wyspiańskiego 13

 

Kategoria Przyjazna Przestrzeń

I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2019 otrzymują (dwa pierwsze miejsca):
Opera Leśna w Sopocie, 81-829 Sopot, ul: Stanisława Moniuszki 12

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim,
89-400 Sępólno Krajeńskie, ul. Kościuszki 3

 

Kategoria Zdrowa Firma

I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2019 otrzymuje: W tej Kategorii Kapituła regionalna konkursu postanowiła nie przyznawać nagród

 

Kategoria Dziennikarz bez Barier

I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2019 otrzymuje:
Magdalena Świerczyńska-Dolot z Radia Gdańsk

 

Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe:

SUPER LODOŁAMACZ 2019

Arkadia Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Torunia

 

Wyróżnienie:
Fundacja Pro Omnis z Bydgoszczy

 

LODOŁAMACZ SPECJALNY 2019

Jolanta Pisarska-Bitowt

Wyróżnienia:
Krystyna Kalańska
Rafał Średziński 

 • autor: Nadesłane - Warsztat Terapii Zajęciowej w Sępólnie Krajeńskim, data: 2019-09-17
 • P1010540
 • P1010542
 • P1010546
 • P1010549
 • P1010555
 • P1010557
 • P1010562
 • P1010563
 • P1010568
 • autor: Nadesłane - Warsztat Terapii Zajęciowej w Sępólnie Krajeńskim, data: 2019-09-16

Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO

16 września 2019 roku po raz 36. zebrał się Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko Pomorskiego. Obrady prowadził wiceprzewodniczący komitetu, dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Rafał Pietrucień. Gościem specjalnym posiedzenia komitetu była przedstawicielka Komisji Europejskiej, Joanna Charytonowicz z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DG EMPL).

Komitet wysłuchał raportu o aktualnym stanie wdrażania RPO, poziomie certyfikacji środków programu, informacji dotyczącej krajowych programów operacyjnych 2014-2020 w ramach polityki spójności, realizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Przedstawione zostały też wyniki badania "Ewaluacja instrumentu RLKS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kontekście doświadczeń perspektywy 2014-2020 i wskazania założeń wsparcia na lata 2021-2027".

Komitet obradował nad kryteriami piętnastu konkursów, zaplanowanych na najbliższe miesiące. Uruchomione w ten sposób zostaną m.in. środki na modernizację energetyczną budynków publicznych,  inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, budowę i przebudowę dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich, poprawę jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie (w ramach polityki terytorialnej), wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie, wsparcie outplacementowe, aktywne włączenie społeczne, rozwój usług społecznych, wychowanie przedszkolne, edukację na rzecz rynku pracy, rozwój usług opiekuńczych, kształcenie ogólne i zawodowe oraz inwestycje w zakresie opieki szpitalnej.

Ponadto członkowie komitetu debatowali nad  propozycjami zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Wicestarosta Andrzej Marach.

 • autor: Departament Funduszy Europejskich i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego, data: 2019-09-16
 • foto_01
 • foto_08
 • foto_09
 • autor: Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP, data: 2019-09-16

Wyniki konsultacji społecznych programu współpracy na 2020 rok

Dnia 16 września 2019 roku na sali sesyjnej odbyły się konsultacje społeczne Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (…) na rok 2020. 
W konsultacjach udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych. Celem konsultacji było ustalenie potrzeb organizacji  - działania z jakiej sfery pożytku publicznego powinno być zdaniem organizacji wspieranie najmocniej, a jakie najsłabiej. 

1 miejsce: kultura fizyczna  - 10 tyś 
2 miejsce: turystyka, krajoznawstwo, rekreacja; 6 tyś
3 miejsce: kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa narodowego;  4 tyś

łącznie 20 tyś na dotacje dla organizacji pozarządowych;

Na posiedzeniu zarządu, przy ustalaniu budżetu, wyniki konsultacji społecznych będą brane pod uwagę przy programowaniu kwot wsparcia na poszczególne konkursy ofert oraz wsparcie pozakonkursowe.
 

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2019-09-16

O budowie dróg i partnerstwie publiczno-prywatnym w powiecie sępoleńskim

11 września w Komierowie odbyło się seminarium „Jakość, technologia i finanse na drogach samorządowych”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Jarosław Tadych - Starosta Sępoleński. Gośćmi honorowymi wydarzenia byli Mikołaj Bogdanowicz, Wojewoda Kujawsko-Pomorski oraz Bartosz Michał Bazela, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Podczas spotkania podpisano umowę pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe reprezentującym Skarb Państwa, reprezentowanym przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Runowo - Kamila Walenciuka a Powiatem Sępoleńskim na  realizację wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1140C relacji Sośno-Wąwelno-Mrocza (Las) od km 0+131 do km 1+687 i od km 4+934 do km 6+466”. Funkcję inwestora zadania pełnić będzie Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim. Wysokość środków przekazanych Powiatowi z funduszu leśnego to 500 tys. zł.  

Seminarium poświęcone było zagadnieniom związanym z technologią budowy dróg, a także partnerstwa publiczno-prywatnego – w realizacji drogowych inwestycji samorządowych.

Dyrektor Zarządu Drogowego – Edwin Eckert przedstawił prezentację dotyczącą funkcjonowania Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim.

Zagadnieniem niezwykle istotnym w realizacji każdej inwestycji jest optymalny jakościowo i ekonomicznie dobór materiałów. W jaki sposób wydłużyć cykl życia drogi i zaprojektować ją zgodnie z metodyką BIM opowiedział Łukasz Marcinkiewicz, dyrektor zarządzający LH Engineering z kilkunastoletnim doświadczeniem w realizacji największych inwestycji infrastrukturalnych w kraju. Dobór odpowiedniej technologii do zadania inwestycyjnego przedstawił dr inż. Tomasz Rudnicki, kierownik zespołu ds. Jakości i Główny Technolog LafargeHolcim, który w latach 2008-2015 pełnił obowiązki zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, a w 2015 roku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Partnerstwo publiczno-prywatne staje się coraz popularniejszym modelem finansowania inwestycji drogowych także w samorządach. Procedury związane z takim modelem finansowania zadań  uczestnikom seminarium przedstawił  mecenas Tomasz Korczyński, krajowy ekspert, współkierujący praktyką partnerstwa publiczno-prywatnego w kancelarii Dentons. Aktualną dokumentację, rolę inżyniera budowy a także wymagane badania laboratoryjne omówi Marek Krajewski, prezes zarządu Instytutu Badawczego Materiałów Budowlanych, członek Komitetu 108 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Kolejnym prelegentem był Piotr Kijowski, szef Doradztwa Technicznego w Stowarzyszeniu Producentów Cementu, który przedstawił dotychczasowe realizacje w technologii betonowej na drogach samorządowych. Problem słabonośnych gruntów niestety nie należy w naszym kraju do rzadkości. Diagnostykę i dobór technologii stabilizacji podłoża omówił Przemysław Stałowski, doradca techniczny segmentu Infrastruktura LafargeHolcim. Jako ostatni z prelegentów wystąpił Jarosław Rokita, kierownik projektów LafargeHolcim, który przedstawił tajniki technologii betonowej. Uczestnicy seminarium mieli możliwość skorzystać z porad ekspertów.

Organizatorem seminarium była Inframedia, partner spółki LafargeHolcim i LH Engineering. Patronat nad wydarzeniem objęła Krajowa Rada Zarządów Dróg Powiatowych oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu.

W seminarium wzięło udział blisko 80 osób – przedstawicieli samorządów lokalnych: powiatów, gmin i miast oraz Lasów Państwowych.

 • data: 2019-09-12

Inwestycja w drogi - Sępólno Krajeńskie, Więcbork, Kamień Krajeński, Sośno

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2019-09-11
 • IMG_5523
 • IMG_5527
 • IMG_5535
 • IMG_5543
 • IMG_5545
 • IMG_5559
 • IMG_5565
 • IMG_5568
 • IMG_5577
 • IMG_5582
 • IMG_5587
 • IMG_5592
 • IMG_5606
 • IMG_5613
 • IMG_5615
 • IMG_5617
 • IMG_5620
 • IMG_5622
 • IMG_5638
 • IMG_5650
 • IMG_5657
 • IMG_5673
 • IMG_5678
 • IMG_5681
 • IMG_5686
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2019-09-11

Podziękowania

 • C_Users_Krystian_Desktop_PODZIĘKOWANIE

Dożynki w Sypniewie

Bogu i rolnikom dziękowali wczoraj, 8.09.2019, mieszkańcy gminy Więcbork za tegoroczne plony. Dożynki w Sypniewie zaszczycili swoją obecnością rolnicy, przedstawiciele rządu, samorządowcy, organizacje i instytucje z terenu gminy i powiatu oraz licznie przybyli mieszkańcy.

Tradycyjny korowód dożynkowy przeszedł główną ulicą Sypniewa do kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, gdzie mszę św. dziękczynną odprawił proboszcz ks. Andrzej Jasiński. Po wspólnej modlitwie korowód wieńców dożynkowych, mieszkańców i przedstawicieli władz, prowadzony przez kapelę OldNova i solistów Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska oraz starostów dożynek udał się na plac przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, gdzie odbyły się oficjalne obchody gminnego Święta Plonów.

Małgorzata Golik i Michał Wołowiec, rolnicy z Sypniewa, byli Starostami Dożynek i to oni przekazali wczoraj chleb z tegorocznych zbiorów gospodarzowi uroczystości, Burmistrzowi Więcborka Waldemarowi Kuszewskiemu. 

- Przynosimy chleb wypieczony z mąki tegorocznego ziarna. Krajcie go i dzielcie gospodarzu. Nie dużo, nie mało. Tak, żeby dla wszystkich stało.

Burmistrz, zgodnie z tradycją podzielił chleb sprawiedliwie i wraz z posłem na Sejm RP Łukaszem Schreiberem, przewodniczącą Rady Gminy Więcbork Anną Łańską, wicestarostą sępoleńskim Andrzejem Marachem i dyrektorem ZSCKR Marianem Basą częstowali tym darem wszystkich dożynkowych gości.

Okolicznościowe przemówienia i życzenia skierowali do rolników: burmistrz Waldemar Kuszewski, poseł Łukasz Schreiber, który odczytał także list premiera Mateusza Morawieckiego skierowany do wszystkich mieszkańców wsi, doradca wojewody kujawsko-pomorskiego Jerzy Kowalik przekazał zgromadzonym słowa od wojewody Mikołaja Bogdanowicza, radny sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego Marek Witkowski oraz dyrektor ZSCKR Marian Basa.

Po oficjalnej części dożynek goście i mieszkańcy podziwiali występ solistów Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska, w doskonałej muzycznej oprawie kapeli folklorystycznej OldNova.

Tradycją obchodów Święta Plonów stały się konkursy na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. W tym roku zwyciężyła okazała korona wypleciona przez KGW Dorotowo.

Ogłoszono także Rolników Gminy Więcbork 2019. Zostali nimi: Stanisław Kujawa z Puszczy zajmujący się produkcją zwierzęcą, a w produkcji roślinnej zaszczytny tytuł otrzymał Wojciech Fryziak z Suchorączka, właściciel Gospodarstwa Ogrodniczego.

Takie święto jak dożynki nie mogło się obejść bez jedzenia... Wczorajszy dożynkowy stół w Sypniewie był obficie zastawiony, a pyszności przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich skosztować mógł każdy. Oto, czym wczoraj raczyły dożynkowych gości panie z KGW:

Wczorajsza gminna uroczystość mogła się odbyć dzięki licznym sponsorom, którym burmistrz Waldemar Kuszewski serdecznie podziękował wręczając każdemu z darczyńców drobny upominek od organizatorów.

 

 • autor: Ewa Szydeł www.e-krajna.pl, data: 2019-09-09
 • 70388046_1472646152878036_2170601434024771584_o
 • 69761202_1472648046211180_5312184816353935360_o
 • 69990470_1472646706211314_7266437481979969536_o
 • 70106447_1472647799544538_4202471249680531456_o
 • 70325968_1472647292877922_7310538008606801920_o
 • autor: www.wiecbork.pl, data: 2019-09-10

Dożynki Powiatowo - Gminne

W minioną, deszczową sobotę (7 września), rolnicy z powiatu sępoleńskiego podziękowali za zebrane plony kultywując staropolską, dożynkową tradycję.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta dziękczynna odprawiona przez proboszcza parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi w Sośnie, księdza Andrzej Jaskułę. Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe, część oficjalna odbyła się, nie jak zaplanowano na placu przy Gminnym Domu Kultury, a na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sośnie. Po odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego”, prowadzący uroczystość: Karolina Dziarnowska i Stanisław Gackowski, powitali licznie zebranych gości, wśród których znaleźli się reprezentanci wojewody kujawsko-pomorskiego, marszałka i sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, instytucji i organizacji związanych z rolnictwem, służb, straży i instytucji okołopowiatowych oraz samorządowcy z terenu powiatu.

Starostowie dożynek Alina Hartwich z Zielonki i Krzysztof Adrych z Sośna, symbolicznie przekazali staroście sępoleńskiemu Jarosławowi Tadychowi i wójtowi gminy Sośno Leszkowi Stroińskiemu, bochen dożynkowego chleba, wypieczony z tegorocznych zbóż, którym poczęstowani zostali wszyscy zebrani. Po krótkich wystąpieniach, starosta sępoleński, wójt Sośna oraz Stanisław Drogoś reprezentant Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, wręczyli wyróżnionym rolnikom z terenu powiatu sępoleńskiego, listy gratulacyjne i upominki, których fundatorami byli Powiat Sępoleński oraz Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza. Wyróżnionymi rolnikami zostali: Katarzyna i Grzegorz Jarscy z Kawli, Małgorzata i Wojciech Dziarnowscy z Wałdowa, Katarzyna i Grzegorz Chylewscy z Dąbrowy, Adrian Klinger z Płocicza, Iwona i Stanisław Kujawa z Puszczy, Monika i Wojciech Fryziak
z Suchorączka, Agnieszka i Leszek Melin z Jaszkowa oraz Wioletta i Kazimierz Gapińscy z Zielonki.

Imponujące wieńce dożynkowe przygotowały Koła Gospodyń Wiejskich z: Sośna, Sitna, Tuszkowa, Mierucina, Wielowicza, Dębin, Dziedna, Toninka, Wąwelna, Rogalina, Tonina, Jaszkowa, Skoraczewa, Zielonki oraz Kawli, Suchorączka i Obkasu. Przedstawicielki wszystkich Kół, otrzymały z rąk przewodniczącej Gminnej Rady Kobiet KGW z Sośna- Teresy Bettin, pamiątkowe dyplomy.

Część oficjalną zakończył, entuzjastycznie przyjęty przez zebranych, występ artystyczny pt. „Wiejskie przechwałki”, przygotowany przez mieszkańców Sośna i Zielonki.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w przyczynili się do organizacji uroczystości dożynkowych. Dziękujemy również wszystkim darczyńcom, którzy okazali nam wsparcie a w szczególności: Bankowi Spółdzielczemu z Więcborka, Gminnej Spółdzielni „SCH” w Sośnie oraz Lokalnej Grupie Działania „Nasza Krajna”.

 • autor: Artur Juhnke, data: 2019-09-09
 • IMG_5357
 • IMG_5359
 • IMG_5360
 • IMG_5361
 • IMG_5362
 • IMG_5363
 • IMG_5364
 • IMG_5365
 • IMG_5366
 • IMG_5367
 • IMG_5368
 • IMG_5370
 • IMG_5372
 • IMG_5373
 • IMG_5378
 • IMG_5379
 • IMG_5380
 • IMG_5382
 • IMG_5383
 • IMG_5386
 • IMG_5387
 • IMG_5389
 • IMG_5390
 • IMG_5391
 • IMG_5392
 • IMG_5393
 • IMG_5396
 • IMG_5398
 • IMG_5399
 • IMG_5400
 • IMG_5402
 • IMG_5404
 • IMG_5405
 • IMG_5407
 • IMG_5408
 • IMG_5413
 • IMG_5414
 • IMG_5415
 • IMG_5416
 • IMG_5417
 • IMG_5419
 • IMG_5420
 • IMG_5423
 • IMG_5424
 • IMG_5428
 • IMG_5429
 • IMG_5432
 • IMG_5435
 • IMG_5439
 • IMG_5443
 • IMG_5444
 • IMG_5445
 • IMG_5448
 • IMG_5449
 • IMG_5452
 • IMG_5453
 • IMG_5456
 • IMG_5458
 • IMG_5459
 • IMG_5462
 • IMG_5463
 • IMG_5466
 • IMG_5467
 • IMG_5468
 • IMG_5469
 • IMG_5471
 • IMG_5473
 • IMG_5474
 • IMG_5475
 • IMG_5476
 • IMG_5477
 • IMG_5478
 • IMG_5480
 • autor: Artur Juhnke, data: 2019-09-07

IX Samorządowe Regaty "Krajna Cup"

Na jeziorze sępoleńskim w miniony piątek już po raz dziewiąty można było podziwiać rywalizację ekip samorządowych na imprezie IX Samorządowe Regaty "Krajna Cup" o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W tym roku dopuszczone zostały również załogi, które nie reprezentowały instytucji samorządowych, a są po prostu miłośnikami żeglarstwa.

Klasyfikację ogólną wygrała Gmina Żnin. Podczas każdego biegu zauważyć można było wysoki poziom zawodników, profesjonalne prowadzenie łódki, wykorzystywanie każdego najmniejszego wiatru i nieuwagę przeciwników.

W czterech, liczących się do klasyfikacji generalnej biegach, zdobyli cztery razy pierwsze miejsca. Te wyniki mówią same za siebie. Gminę Żnin reprezentowali: Mariusz Kaźmierczak, Marta Rumińska oraz Paweł Sikora.
Na pozostałych miejscach uplasowały się ekipy:
II miejsce – Powiat Sępoleński (sternik - Wojtek Sylka, załogant - Magdalena Maluchnik)
III miejsce - Gmina Chełmża
IV miejsce - Gmina Sępólno Krajeńskie
V miejsce - Gmina Kamień Krajeński
VI miejsce - Urząd Marszałkowski w Toruniu
VII miejsce - Gmina Nakło.

Wśród ekip spoza grupy samorządowców o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego zwyciężyła drużyna MLKS Krajna w składzie Jolanta Bukolt, Michał Bukolt oraz Paula Bukolt. II miejsce zajęła drużyna Aria Team.

 • autor: Lidia Sokulska - Tłok, data: 2019-09-09
 • IMG_5295
 • IMG_5297
 • IMG_5301
 • IMG_5311
 • IMG_5318
 • IMG_5324
 • IMG_5331
 • IMG_5335
 • IMG_5336
 • IMG_5339

Ostrzeżenie meteorologiczne - silny deszcz z burzami

Zjawisko:  Silny deszcz z burzami

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność:  Od: 2019-09-09 09:10 Do: 2019-09-10 03:00

Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia - miejscami od 30 mm do 45 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 70 km/h.

Uwag:  Zmiana dotyczy okresu ważności - wcześniejszy początek zjawiska.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 %

Dyżurny synoptyk:  Agnieszka Drwal-Tylmann

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • data: 2019-09-09

IV Kapeluszowy Marsz Seniorów

W czwartek, 5 września br. w Kamieniu Krajeńskim odbył się IV Kapeluszowy Marsz Seniorów, w którym udział wzięło ok. 200 uczestników z powiatu sępoleńskiego i zaprzyjaźnionych instytucji z sąsiednich województw.

Jak co roku, wszyscy w barwnym korowodzie przeszli ze stadionu miejskiego w Kamieniu Krajeńskim na dziedziniec Domu Pomocy Społecznej. Na miejscu czekał ich piknik wraz z atrakcjami, m.in. loteria fantowa, zabawa taneczna, występy artystyczne, poczęstunek oraz upominki dla wszystkich. Celem marszu jest pokazanie, że osoby dojrzałe są pełne energii, poczucia humoru, dystansu do siebie, są aktywne i chętnie spędzają czas w sposób ciekawy. Organizatorami wydarzenia byli jak co roku Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Kamieniu Krajeńskim i stowarzyszenie "Pomóż sobie, pomagając innym"

 • autor: nadesłane - kanal10.pl, data: 2019-09-06

IV Kapeluszowy Marsz Seniorów

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2019-09-05

IV Kapeluszowy Marsz Seniorów - Kamień Krajeński

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2019-09-06
 • 20190905_112249
 • 20190905_120327
 • 20190905_122239
 • 20190905_122746
 • 20190905_131316
 • autor: nadesłane DPS Kamień Krajeński, data: 2019-09-09

Apel do hodowców trzody chlewnej

 • SKM_C25819090608250
 • b_1024_768_0_00_images_ASF_-_plakat

Skuteczna interwencja ZPP - zmiana podziału zwiększonej subwencji oświatowej 2019

Na skutek interwencji biura Związku Powiatów Polskich, resort edukacji wprowadził korekty do rozporządzenia o podziale subwencji oświatowej na bieżący rok. Dzięki temu w opublikowanym 30 sierpnia rozporządzeniu [kliknij tutaj] zmieniono niektóre zapisy na korzystniejsze dla powiatów.

Ustawa nowelizująca Kartę Nauczyciela, przyjęta przez Sejm w czerwcu, wprowadziła zmiany m.in. w ustawie o dochodach JST. Znalazło się w niej nowe kryterium podziału subwencji oświatowej - "sytuacja finansowa JST". Mechanizm wdrożenia tego kryterium znalazł się w lipcowym projekcie rozporządzenia nowelizującego regulacje podziału subwencji. Mechanizm ten miałby polegać na wyróżnieniu JST w gorszej sytuacji finansowej kwotą dodatkowych 190 zł na ucznia. Z tym, że premię tę przyznano wyłącznie gminom prowadzącym małe szkoły podstawowe.

W procesie opiniowania projektu rozporządzenia w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Związek Powiatów Polskich zauważył, że nowe kryterium podziału subwencji w ustawie ma charakter ogólny i uniwersalny, tj. nie wyróżnia jakiegokolwiek rodzaju JST. Tymczasem mechanizm stosowania tego kryterium, przedstawiony w projekcie rozporządzenia, wyróżnia jeden rodzaj JST – gminy prowadzące szkoły podstawowe. W naszej opinii to zdecydowane ograniczenie względem zapisu ustawowego. Jeśli intencją rządu było dodatkowe wsparcie jedynie gmin, do tego prowadzących tzw. małe szkoły podstawowe, to należało odpowiednio sformułować nowe kryterium i nie wprowadzać środowiska samorządowego i opinii publicznej w błąd, proponowaniem jakoby uniwersalnego kryterium wsparcia mniej zasobnego samorządu bez względu na jego rodzaj.

Przywołując powyższe argumenty wnioskowaliśmy albo o zmianę konstrukcji mechanizmu stosowania nowego kryterium na uniwersalny albo o dodanie podobnych mechanizmów dla pozostałych rodzajów JST (powiatów i województw). Jednocześnie za bardzo kontrowersyjne uznaliśmy udzielanie wsparcia jedynie na te szkoły w biednych gminach, które są dostatecznie małe. W ocenie ZPP prowadzi to do promowania nieracjonalnych rozwiązań z punktu widzenia efektywności systemu.

W lipcu, podczas opiniowania projektu rozporządzenia w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, resort edukacji nie przyjął naszych uwag. Jednak 8 sierpnia podczas spotkania zarządu ZPP z ministrem Dariuszem Piontkowskim i jego współpracownikami sytuacja uległa zmianie. Nasi przedstawiciele ponownie przywołali krytykowany aspekt nowych zasad, zwracając uwagę panu ministrowi, że nie wiadomo czemu, pomija on powiaty. Tym razem minister edukacji podzielił nasze argumenty i zapowiedział zmianę przepisów.

Słowa dotrzymał. Znalazło ono swoje odbicie w opublikowanym, podpisanym przez ministra rozporządzeniu. Odpowiednio zmieniona została definicja nowego wskaźnika Nmi, mówiącego o liczbie uczniów. Do tej pory w projekcie rozporządzenia widniał zapis mówiący o liczbie uczniów w publicznych szkołach podstawowych, (...) w których iloraz liczby uczniów w szkole i liczby klas w szkole jest niższy lub równy 18 w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, spełniającej kryterium dochodowe. W opublikowanym rozporządzeniu czytamy już o "liczbie uczniów w publicznych szkołach podstawowych, w publicznych liceach ogólnokształcących, w publicznych technikach, w publicznych branżowych szkołach I stopnia, uczniów klas dotychczasowej publicznej zasadniczej szkoły zawodowej  prowadzonych w publicznej branżowej szkole I stopnia, dla dzieci i młodzieży (...)".

 • autor: www.zpp.pl, data: 2019-09-05

Apel do Prezydenta, Premiera, Ministra Zdrowia i liderów partii ws. sytuacji finansowej systemu ochrony zdrowia

W związku z nadzwyczajnym spotkaniem interesariuszy ochrony zdrowia, które odbyło się 22 sierpnia 2019 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej, powstał list do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia oraz liderów partii politycznych. Pismo, podpisane przez wszystkich uczestników spotkania, dotyczy aktualnej sytuacji finansowej systemu ochrony zdrowia.

Autorzy apelują o natychmiastowe podjęcie działań zmierzających do wydobycia polskiej ochrony zdrowia z dramatycznej sytuacji i przystąpienie do budowy sprawnego systemu zabezpieczenia zdrowotnego Polaków.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym listem oraz załączonymi materiałami ze spotkania (dostępnymi poniżej).
 22.08.2019 r. Warszawa

Prezydent RP
p. Andrzej Duda

Premier Rządu RP
p. Mateusz Morawiecki

Minister Zdrowia RP
p. Łukasz Szumowski

Liderzy Partii Politycznych RP

Szanowny Panie Prezydencie!
Szanowny Panie Premierze!
Szanowny Panie Ministrze!
Szanowni Państwo!

Rolą samorządów zawodowych, zgodnie z Konstytucją RP, jest ochrona interesu publicznego. Kierując się tą intencją, w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej zorganizowano spotkanie interesariuszy systemu ochrony zdrowia, które odbyło się 22 sierpnia br.

Pisząc ten list, w imieniu samorządów zawodów medycznych i samorządów terytorialnych, organizacji pracowników ochrony zdrowia, pracodawców i menedżerów tak publicznych jak i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej wspólnie z reprezentacją pacjentów, liczymy na to, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej podejmie natychmiastowe działania celem ratowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Publiczna ochrona zdrowia w Polsce jest w stanie głębokiego kryzysu. Potwierdzają to raporty niezależnych instytucji, w tym Najwyższej Izby Kontroli. Jest to obecnie najbardziej zaniedbana dziedzina spośród tych, których sytuacja zależy bezpośrednio od Władz RP. Niepokojąca jest niska skuteczność opieki onkologicznej, o czym świadczą wskaźniki pięcioletnich przeżyć dużo gorsze w Polsce niż w innych państwach rozwiniętych, czy też fakt, że jesteśmy jedynym krajem Unii Europejskiej, w którym wzrosła śmiertelność z powodu raka piersi. Natychmiastowa naprawa sytuacji w ochronie zdrowia powinna zatem stać się najważniejszym zadaniem Rządu. Taka jest też wola większości Polaków, o czym świadczą wyniki wszystkich badań opinii społecznej na ten temat, przeprowadzonych w ostatnich miesiącach i latach.

Złej sytuacji publicznej ochrony zdrowia jako całości nie zmieniają nieliczne pozytywne działania podejmowane przez Rząd, jak zwiększenie finansowania niektórych świadczeń diagnostycznych (np. badań obrazowych) i leczniczych (np. operacji zaćmy czy wszczepiania protez stawowych).

Doceniając powyższe kroki, trzeba jednak stwierdzić, że mają one charakter doraźny, są niespójne i nie rozwiązują najistotniejszych problemów. Polacy nadal w większości przypadków czekają na diagnozowanie i leczenie w nadmiernie długich kolejkach, albo nie otrzymują odpowiedniego leczenia w ogóle, przypłacając to cierpieniem, pogorszeniem stanu zdrowia, a niekiedy śmiercią. Szpitale nadal w większości przypadków zadłużają się, pomimo podejmowanych działań restrukturyzacyjnych i drastycznych oszczędności. Pracownicy publicznej ochrony zdrowia, a zwłaszcza szpitali nadal są wynagradzani zdecydowanie źle, mimo że ich praca wiąże się ze szczególnie wysokimi kwalifikacjami i odpowiedzialnością, a z uwagi na braki kadrowe odbywa się w wyjątkowo trudnych warunkach. Dla pracowników publicznej ochrony zdrowia nadal  jedynym skutecznym sposobem uzyskania podwyżki wynagrodzeń jest strajk lub inna forma zorganizowanego protestu.

Zwracamy się o pilną interwencję powstrzymującą dalszą degradację polskich szpitali, które zadłużają się w zatrważającym tempie. Nie ma wątpliwości, że zjawisko to spowodowane jest dokonanymi w ostatnich latach zmianami w organizacji i finansowaniu systemu opieki zdrowotnej.

Wprowadzenie sieci szpitali i systemu finansowania ryczałtowego, nałożenie dodatkowych obowiązków, brak finansowania podwyżek płac części pracowników medycznych (słusznych i od dawna oczekiwanych) wpędzają szpitale w narastającą spiralę długów. Zadłużenie jedynie 73 szpitali powiatowych wg danych zebranych przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracodawców Szpitali Powiatowych, w roku 2018 wynosiło ponad 110 mln zł, a w pierwszym półroczu roku 2019 sięgnęło już 109 mln zł. Przy wzroście płacy minimalnej do 2 450 zł od początku 2020 roku straty finansowe szpitali powiatowych w 2020 r., które nie mają już możliwości zwiększenia cięć (bo te zostały poczynione w ostatnich latach) na pewno przekroczą kilka miliardów złotych i doprowadzą do zamykania placówek. Warto zauważyć, że przytoczone dane świadczą też o tym, na jakich warunkach płacowych są tam zatrudnieni pracownicy. Dlatego też zauważalny przez Pracodawców jest również szybko narastający problem ze znalezieniem chętnych do pracy za tak niskie wynagrodzenia zarówno wśród personelu medycznego jak i technicznego i administracyjnego.

Wycena świadczeń szpitalnych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji jest oparta na dawno już nieaktualnych danych o zarobkach personelu, nie została skorygowana i nadal stanowi podstawę wyceny. Brakuje środków na opłacanie dostawców i kontrahentów. Nasilają się braki personelu medycznego, co zmusza do zamykania oddziałów szpitalnych. W tym zakresie również konieczne są szybkie decyzje. Powoływanie pełnomocników sytuacji nie poprawi.

Zwracamy uwagę, że szpitale nie mają innych przychodów niż przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia i po wprowadzeniu ryczałtowego finansowania nie mają wpływu na ich wysokość (w odróżnieniu od zakładów produkcyjnych i innych podmiotów gospodarczych mogących dyktować ceny). Ze szczególnym oburzeniem przyjmujemy to, że działania ratujące życie (intensywna terapia i udary mózgowe) są również finansowane w ramach ryczałtu. A przecież świadczenia ratujące życie, choć nie wykazywane w międzynarodowych rankingach są co najmniej tak samo ważne jak operacje zaćmy czy endoprotezoplastyki.

Jedynie adekwatne do ponoszonych kosztów finansowanie pozwoli na właściwe wynagradzanie wszystkich pracowników zaangażowanych w proces leczenia.

Protestujemy przeciwko wprowadzaniu, wbrew opinii specjalistów, pozorowanych rozwiązań, mających na celu oszukiwanie opinii publicznej i unikanie faktycznych zmian, a w istocie powodujących zamieszanie i obciążenie szpitali dodatkowymi kosztami. Klasycznym przykładem takich działań jest wdrożenie systemu TOP SOR.

Ratując zdrowie i życie naszych pacjentów, nie możemy żebrać o każdy grosz na ten cel u ludzi, którzy z racji swoich stanowisk są odpowiedzialni za stan polskiej ochrony zdrowia. Odpowiedzialności tej nie da się zrzucić na nas.

Zwracamy także uwagę, że wszelkie stanowiska i opinie naszych organizacji były dotąd ignorowane, a spotkania z przedstawicielami Ministerstwa nie przynosiły żadnych efektów.

Jeżeli Premier RP i Minister Zdrowia stoją na stanowisku, że w Polsce jest za dużo szpitali i oddziałów szpitalnych, to oczekujemy w tej sprawie jasnych decyzji, a nie taktyki systematycznego wyniszczania istniejących szpitali. Trudno nam jest uwierzyć, że Ministerstwo Zdrowia nie zdaje sobie sprawy, jakie skutki niosą podejmowane decyzje, a zatem są podstawy, by uznać, że są to działania celowe.

Szanowni Państwo!

Po raz pierwszy w sprawach ochrony zdrowia wypowiadają się wspólnie przedstawiciele zawodów medycznych, organizacji menedżerów ochrony zdrowia, pacjentów, organów założycielskich i samorządów terytorialnych. Tego głosu nie można już lekceważyć.

Dlatego jeszcze raz zwracamy się o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do wydobycia polskiej ochrony zdrowia (a zwłaszcza szpitali) z dramatycznej sytuacji i przystąpienie do budowy sprawnego systemu zabezpieczenia zdrowotnego Polaków.

Nie możemy się pogodzić z faktem, że poglądy kolejnych ministrów, przewracają „do góry nogami” cały system ochrony zdrowia.

Konieczne jest współdziałanie wszystkich partii politycznych. Deklarujemy pełne zaangażowanie w tym zakresie i pomoc naszych organizacji, pod warunkiem faktycznej, a nie pozorowanej wspólnej pracy nad nowymi rozwiązaniami. Przypominamy, że w naszych środowiskach pracują ludzie dysponujący wiedzą i doświadczeniem, niezbędnymi przy takiej budowie.

Do naszego listu dołączamy materiały z danymi liczbowymi dotyczącymi poszczególnych zawodów medycznych, szpitali - ich sytuacji kadrowej i finansowej, a także dokumenty przedstawiające punkt widzenia pacjentów.

Oczekujemy rychłego spotkania Pana Premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami sygnatariuszy tego listu w celu omówienia najbardziej pilnych działań, które należy podjąć w najbliższym czasie.

Z wyrazami szacunku,

uczestnicy spotkania reprezentujący poniższe organizacje:

Fundacja „Alivia”
Fundacja „My Pacjenci”
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
Krajowa Izba Fizjoterapeutów
Naczelna Izba Lekarska
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych
Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy
Porozumienie Rezydentów OZZL
Związek Powiatów Polskich
Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego

 • autor: www.zpp.pl, data: 2019-09-05

Nabór Kandydatów do Nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. "Krajeńska Iskierka".

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych informuje, że do dnia 30 września 2019r. istnieje możliwość zgłaszania kandydatur do Nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeńska Iskierka” za rok 2018.
Nagroda  dedykowana jest dzieciom i młodzieży do lat 18, którzy w różny sposób niosą pomoc drugiemu człowiekowi, wspierają ich i ich działania, a także krzewią ideę wolontariatu. Kandydatury do Nagrody mogą zgłaszać przedstawiciele instytucji, urzędów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, a także osoby fizyczne.

Nagroda może zostać przyznana w jednej z dwóch podstawowych kategorii:
- osoba indywidualna,
- grupa wolontariuszy działających na terenie Powiatu Sępoleńskiego.

Regulamin Nagrody oraz druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.pcprwiecbork.pl w zakładce Nagroda „Krajeńska Iskierka”. Wnioski o przyznanie Nagrody należy przesłać na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, ul. Starodworcowa 8, 89-410 Więcbork, lub złożyć osobiście w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Krajeńska Iskierka” w terminie do dnia 30 września 2019r.
 

 • autor: nadesłane - Monika Lipecka , data: 2019-09-05

Prace remontowe w okresie wakacyjnym

Ekipa remontowa funkcjonująca przy Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim w okresie od czerwca do września wykonała szereg prac remontowo budowlanych:

ZSP w Sępólnie:

 • malowanie klasy
 • malowanie gabinetu pedagoga

Lo w Więcborku:

 • malowanie sali gimnastycznej

DPS Suchorączek:

 • malowanie zalanego mieszkania
 • remont pracowni rehabilitacyjnej

Mieszkanie powiatowe w Więcborku:

 • sprzątanie i przygotowywanie do sprzedaży

ZS nr2 w Sępólnie Kra.:

 • malowanie klasopracowni matematycznej
 • malowanie kuchni
 • malowanie na I piętrze

Biuro w ZNP w Sępólnie:

 • malowanie biura
 • autor: Tomasz Bondarczyk - Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju , data: 2019-09-04
 • IMG_20190820_102552
 • IMG_20190902_085020
 • IMG_20190902_085023
 • IMG-20190726-WA0003
 • IMG-20190726-WA0005
 • IMG_20190606_115101
 • IMG_20190613_125215
 • IMG_20190709_080947
 • IMG_20190709_091003
 • IMG_20190711_140114
 • IMG_20190806_075308
 • IMG_20190808_075120
 • IMG_20190809_120123

Festyn Integracyjny - spotkajmy się jeszcze raz II

W dniu 31 sierpnia 2019r w Domu Dla Dzieci Nr 3 w Małej Cerkwicy odbył się festyn integracyjny, w którym uczestniczyli również wychowankowie DDD nr 1 i DDD nr 2 z Więcborka oraz dzieci i młodzież z Małej Cerkwicy oraz Wychowawcy z trzech domów.


Festyn miał na celu integrację naszych wychowanków ze środowiskiem lokalnym, a przede wszystkim dać możliwość spotkania się byłych wychowanków, którzy opuścili placówkę w minionych latach. Dużo wrażeń, opowieści, wspomnień….  Podczas festynu dzieci mogły skorzystać  z wielu przygotowanych dla nich atrakcji między innymi zamek dmuchany dla najmłodszych, który stanął przed naszym domem dzięki sponsorom p. Katarzynie Kolasa i p. Markowi Ksobiakowi , próba chodzenia na profesjonalnych szczudłach dzięki uprzejmości p. Marianny Kaczmarek z Klubu Młodych Twórców, skorzystać z usług Pań fryzjerek Hanny Domek i Patrycji Wójcik, pojeździć na wysokiej klasy motorach p. Karola Zamojskiego, sprawdzić się w jeździe konnej dzięki uprzejmości właścicieli koni - P. Barbary Kawka z córkami, obejrzeć pokaz umiejętności psa policyjnego z Komendy Powiatowej Policji czy też skorzystać z pokazu Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Kraj. i Ochotniczej Straży Pożarnej z Małej Cerkwicy podczas udzielania pierwszej pomocy. Całość osłodził nam watą cukrową p. Leszek Hoppe z żoną, oraz Lokalna Grupa Działania, która upiekła nam ciasta. Dziękujemy również p. Karolowi Ostrowskiemu za wypożyczenie namiotu oraz CSiR z Sępólna Kraj. za wypożyczenie sceny.


W festynie uczestniczyli również zaproszeni goście, między innymi Burmistrz Kamienia Kraj. – p. Wojciech Głomski, Członkowie Zarządu Powiatu Sępoleńskiego – p. Iwona Sikorska i p. Katarzyna Kolasa, członek komisji ds. kontroli – p. Kamila Jabłońska, wiceburmistrz Sępólna Kraj. – p. Marek Zieńko, Prezes Stowarzyszenia LGD – p. Władysław Szyling, Komendant Powiatowy Policji – p. Paweł Zawada, dyrektor Szkoły Podstawowej w Dużej Cerkwicy – p. Mariusz Liss, przedstawiciele nadleśnictwa Lutówko, firma pielęgniarska VITA w osobach p. Zdzisławy Skórczewskiej oraz p. Alicji Sabala.


Każdemu, kto wspomógł nas w organizacji festynu bardzo serdecznie dziękujemy!

 • autor: Wychowawcy wraz Koordynatorem DDD nr 3 Lucyną Burkiewicz i Dyrektorem CADDD Beatą Lida, data: 2019-09-04
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 69220445_1281410602016027_2298517066317037568_n
 • 69316459_410383969829110_7212990642660573184_n
 • 69322713_1848331095312805_4661827523930226688_n
 • 69368713_2715002475393068_5647009012072316928_n
 • 69441279_411767819462947_4727189440047349760_n
 • 69459070_378456679499834_8948344055163518976_n
 • 69459278_2320518211545712_8424456215119003648_n
 • 69463486_2332261773558615_3983212327406141440_n
 • 69471726_719378408506682_1341842951155744768_n
 • 69486381_668681596974690_1732180793175834624_n
 • 69506143_2683434768356549_1709625772420890624_n
 • 69506485_2340994196164562_3062269660087975936_n
 • 69517587_1234445476727573_2246039390662950912_n
 • 69615689_495092637938145_633250957374783488_n
 • 69623069_384746545536160_4482590017453031424_n
 • 69661448_364160101140656_795917827188981760_n
 • 69708372_456370904960044_7940290891212652544_n
 • 69772628_371855720176948_9216998786423848960_n
 • 69784748_518910212213035_3870208697011535872_n
 • 69801435_626857764506844_7470592739441115136_n
 • 69842050_2431560327129251_4080499392564428800_n
 • 69870132_519159085502373_1477211275124539392_n
 • 69881232_2500730286826123_2577668860857548800_n
 • 69928879_1037993833199403_5877111751811530752_n
 • 69936440_685622388578330_4090990941106601984_n
 • 7
 • 70010660_335590357165202_6584525412724899840_n
 • 70237753_506485313508850_7915148663762976768_n
 • 70239064_1308155696012643_9053189382294470656_n
 • 70296975_371617410393174_614647044539154432_n
 • 70400835_1895254200620642_2061263167375278080_n
 • 70505771_512926709278833_7511933126810009600_n
 • 70575342_949075018759019_5643203177126821888_n
 • 70645665_394232674567931_8147391151914090496_n
 • 70745623_427001867915731_4447973757868310528_n
 • 8
 • autor: Nadesłane - Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci w Więcborku, data: 2019-09-04

Projekt "Razem w dorosłość" zrealizowany

Projekt był realizowany w ramach współpracy z Lokalną Grupą Działania NASZA KRAJNA.

Cel główny: Wsparcie dla dzieci i młodzieży przygotowującej się do usamodzielnienia, opuszczających pieczę zastępczą.
Cele szczegółowe:
1) kształtowanie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych
2) rozwój zdolności interpersonalnych
3) wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem

Cele szczegółowe zgodne są ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Nasza Krajna 2016-2023 tj. z rozwojem lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego, cel szczegółowy : pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozwój lokalnej infrastruktury. Cel główny i szczegółowe projektu realizują wskaźniki zawarte w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Nasza Krajna 2016-2023.

Projekt był przewidziany dla osób zamieszkujących powiat sępoleński, przebywających w pieczy zastępczej przygotowujących się do usamodzielnienia, w wieku od 13 do 18 roku życia. Dla nich został utworzony Klub Młodzieżowy, który będzie działał 3 dni w tygodniu po 5 godzin na terenie Domu Dla Dzieci Nr 3 w Małej Cerkwicy. Godziny funkcjonowania klubu nie kolidowały z wypełnianiem obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży. W dni nauki szkolnej zajęcia w klubie odbywały się popołudniami, poza planem szkolnym tak, aby uczestnicy w sposób aktywy mogli skorzystać z oferowanego wsparcia. W dni wolne od nauki zajęcia w klubie odbywały się także w godzinach przedpołudniowych. Jego zadaniem było niwelowanie różnic pomiędzy przygotowaniem dzieci i młodzieży do pełnienia ról społecznych  w  rodzinach biologicznych a w pieczy zastępczej. 
Zorganizowane zostały następujące działania dla 10 uczestników projektu:

1)nauka gospodarowania pieniędzmi (budżetem domowym),

2)układanie jadłospisu,

3) samodzielne zakupy artykułów żywnościowych, składników do przygotowania posiłków, w tym nauka gotowania,

4)atrakcyjne wspólne spędzanie czasu wolnego, w tym: wyjazdy do kina, parku linowego czy na spływ kajakowy,

5)wsparcie psychologiczne,

6) zajęcia z socjoterapeutą,

7) zajęcia z dietetykiem,

8) zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej,

9) zajęcia z rękodzielnictwa,

10) zakupiony zostanie sprzęt sportowy, który posłuży do zajęć sportowych poza budynkiem, na podwórku placówki,

11) zorganizowany zostanie wyjazd na obóz „4 żywioły” do Piły Młyn w Borach Tucholskich. Tan uczestnicy będą mogli wspólnie spędzić kilka dni i uczestniczyć w wielu atrakcjach proponowanych przez ten ośrodek. W Klubie Młodzieżowym było można także otrzymać wsparcie przy odrabianiu lekcji. Dzieci i młodzież mogli spędzić czas ucząc się i bawiąc, rozwijając swoje zdolności manualne i poznawcze.


Projekt zakończył się piknikiem z samodzielnie przygotowanymi potrawami przez uczestników projektu, na  którym wspólnie spędzą czas. Podczas którego została zorganizowana wystawa prac uczestników, wykonanych na warsztatach rękodzielnictwa. Osoby bezpośrednio pracujące z dziećmi i młodzieżą to częściowo pracownicy  domu dla dzieci.
Wychowawcy DDD nr 3 pracowali jako opiekunowie Klubu Młodzieżowego w ramach projektu "Razem w dorosłość": Lucyna Burkiewicz, Katarzyna Cudyk Bzdok, Ilona Sznul, Hanna Gerth, Kamila Murawska Piotr Szyca. Koordynator projektu Ewa Tybura.

Młodzież w ramach projektu wyjeżdżała na kręgle, do parku linowego i do kina a także na 3 dniowy biwak. Wszystkie działania zgodnie  z projektem odbywały się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
W ramach klubu młodzieżowego uczestnicy spotkali się z dietetykiem, ratownikiem medycznym, socjoterapeutą i psychologiem.
Młodzież uczyła się gotowania, pieczenia i przygotowywania deserów.
Łączny koszt projektu – 60.000,00 zł
 

 • autor: nadesłane - CADDD w Więcborku, data: 2019-09-04
 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 3
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 4
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 5
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 6
 • 60
 • 60460007_440869990034402_9077062124785631232_n
 • 60527995_2319043158412227_2110777160976302080_n
 • 60528262_382492659030929_5007293849744179200_n
 • 60558104_411470732966369_6590337096181874688_n
 • 60666099_419557942156692_5593845451615895552_n
 • 60692419_308632570050732_3410453819732000768_n
 • 60722916_2255294854578567_3595232250632863744_n
 • 60809792_401797247329453_7775692394216816640_n
 • 60934911_606301426555520_2588779378611585024_n
 • 60948331_2393947764262182_9222990313046409216_n
 • 60956817_2159429724147067_922962435818651648_n
 • 60986495_539146599946057_1447345661686054912_n
 • 61005787_300191017598080_1847826807710023680_n
 • 61029804_1211801552332020_5576493972718616576_n
 • 61042361_609520186126053_9074332338061574144_n
 • 61100696_399251854137960_5328001471508119552_n
 • 61127072_2060735987564463_8937623258446954496_n (1)
 • 61171053_2076599982643335_3852177367740973056_n
 • 61200954_434355610455700_6199354871628431360_n
 • 61222524_678883812572577_8629862046797660160_n
 • 61285266_435706303928925_5183982026843226112_n
 • 62000552_435142360373078_5184047104187695104_n
 • 62078107_900538373626095_4805929371837661184_n
 • 62130568_404830886772223_2854480714265526272_n
 • 62134395_2423345191232646_9107504526562164736_n
 • 62141019_340187023345867_4883438920051720192_n
 • 62156403_309459880002933_5186321113277267968_n
 • 62210553_904853309866223_5384883958246801408_n
 • 62307562_330198187911648_7151613171998916608_n
 • 62354230_264964841008159_7755328403783286784_n
 • 62381765_720766735007938_486236610539552768_n
 • 62426945_2337818529870403_2913533228935544832_n
 • 62647086_297467974534741_2296727555308257280_n
 • 64285884_376107936586256_4131124442665320448_n
 • 64293856_2093386937454177_7714140496343334912_n
 • 64322291_2230477257067055_8833015116589957120_n
 • 64977466_649174788933034_2735827251961528320_n
 • 65008954_362063114449891_9183654661792464896_n
 • 65113120_778320245898459_1485080956585902080_n
 • 65166865_406885526584404_4840208828676964352_n
 • 65183253_443797676460041_5285573151743279104_n
 • 65214600_633578227150676_4409994994157355008_n
 • 65268525_321281865413962_4755527097395445760_n
 • 65318308_469193460575370_5706164696151752704_n
 • 65421703_1138612772988721_2342135573059207168_n
 • 65539075_466594257247614_9077931967332220928_n
 • 65852629_471406760290491_4433271045432016896_n
 • 65885429_472736800156721_4827634800816816128_n
 • 66441057_1294656060692117_3038746304596410368_n
 • 67177226_350103655911288_6374567336619278336_n
 • 67562712_732077520575410_8537341862761988096_n
 • 67571002_1159765140881763_5342840050939854848_n
 • 67593370_645764849257353_2492537940421378048_n
 • 67623544_2779158885446622_722506974855430144_n
 • 67648818_430314044361236_4696300950082551808_n
 • 67669507_2093113647651962_6112913217367834624_n
 • 67679757_2403664813252348_1628212476891889664_n
 • 67721440_431781644092844_1604093576940093440_n
 • 67732815_747315802369453_2761900052795359232_n
 • 67764943_2891030300971616_8994752151754375168_n
 • 67812009_449509785632219_1479174070883844096_n
 • 67822324_499195054168405_5358116102855458816_n
 • 67869866_908535819508520_2427474086444662784_n
 • 67905864_400119027376434_8377913007446949888_n
 • 67933313_478866599619085_6595331249793925120_n
 • 67956345_2312560228797311_8727960830710120448_n (1)
 • 67968392_707251153057772_353209404524331008_n
 • 67978456_1161787247341741_6388408762083835904_n
 • 68262359_481466579347007_5662229598780260352_n
 • 68269888_2376713902585003_8435834000097935360_n
 • 68321551_754920364924772_3012557406501601280_n
 • 68328089_1060767890796351_2291502134887186432_n
 • 68357879_343973479888724_4796283231773130752_n
 • 68386275_734446290331986_7534041754434011136_n
 • 68394900_2177542432545968_8393860693463400448_n
 • 68396199_404365083524597_4240292955027406848_n
 • 68400402_375964966436508_4118406941422649344_n
 • 68422329_840304259705512_3127217717451423744_n
 • 68459597_2646928648675190_3331824015198126080_n
 • 68478763_415462669092038_2585887744634912768_n
 • 68621025_380618829275337_4080688517154340864_n
 • 68637808_2237963042998673_6538081388732612608_n
 • 68656438_653374375164845_5806687207418757120_n (1)
 • 68658134_2909268329101826_7689597816263409664_n (1)
 • 68719161_365281794368546_5919475621297127424_n
 • 68875666_2090493334593480_5582322788800135168_n
 • 68884206_706644549793050_2087911068625010688_n
 • 68938017_433710130554054_3467986753497858048_n
 • 68956601_388288411878409_7496487947672223744_n
 • 68959176_369036970442589_5858643263589711872_n
 • 69157185_722161788244250_5652639164441559040_n
 • 69334863_397326844474885_3244044379840577536_n (1)
 • 69362759_668078917028181_5035401554543247360_n
 • 69516727_2209427932502554_2741803759083454464_n
 • 7
 • 8
 • 9
 • autor: CADDD w Więcborku, data: 2019-09-04

Informacja Starosty Sępoleńskiego dotycząca funkcjonowania nowych linii autobusowych na terenie powiatu sępoleńskiego

 • C_Users_Krystian_Desktop_nowe linie autobusowe 2

Informacja Starosty Sępoleńskiego dotycząca funkcjonowania nowych linii autobusowych na terenie powiatu sępoleńskiego

 • data: 2019-08-30

80. rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września 2019 roku w całym kraju odbywały się uroczystości upamiętniające 80. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej. Także na terenie powiatu sępoleńskiego, w miejscach pamięci, Polacy oddali cześć tym, którzy stanęli w obronie wolnej Polski. Wiązanki w imieniu władz samorządowych powiatu złożyli:

W Sępólnie Krajeńskim - Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, Sekretarz Powiatu - Anna Deja-Dobrowolska oraz pracownicy starostwa w osobach:  Wojciech Bilski, Artur Juhnke.

W Karolewie - Wicestarosta Sępoleński - Andrzej Marach oraz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim - Iwona Kozłowska.

W Radzimiu - Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu - Zofia Krzemińska oraz Członek Zarządu Powiatu - Iwona Sikorska.

Poniżej fotorelacja.

 • data: 2019-09-02

Sępólno Krajeńskie

 • 2019-09-01_1 wrzenia_001
 • 2019-09-01_1 wrzenia_019
 • 2019-09-01_1 wrzenia_033
 • 2019-09-01_1 wrzenia_038
 • 2019-09-01_1 wrzenia_046
 • 2019-09-01_1 wrzenia_114-Pano
 • 2019-09-01_1 wrzenia_124
 • 2019-09-01_1 wrzenia_134
 • 2019-09-01_1 wrzenia_151
 • 2019-09-01_1 wrzenia_153
 • 2019-09-01_1 wrzenia_181
 • 2019-09-01_1 wrzenia_194
 • 2019-09-01_1 wrzenia_242-Pano
 • 2019-09-01_1 wrzenia_256

Karolewo

 • 45795_b
 • 45801_b
 • 45765_b
 • 45769_b
 • 45786_b
 • 45787_b
 • 45792_b

Radzim

 • _DSC7623
 • _DSC7625 - kopia
 • _DSC7618
 • _DSC7620

XII sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

Dnia 30 sierpnia (piątek) 2019 roku o godz. 9:00 w sali im. Lucjana Prądzyńskiego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim odbyła się XII sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

Sesja przebiegła zgodnie z planowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji:

2. Przyjęcie protokołu z obrad Xi XI sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

3. Informacje i oświadczenia radnych.

4. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.

5. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania złożone na ostatniej sesji i w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o czynnościach w okresie między sesjami.

7. Sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z prac Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w okresie międzysesyjnym oraz informacja o złożonych przez radnych wnioskach i sposobie ich załatwienia.

8. Informacja na temat przygotowania do roku szkolnego 2019/2020 - wystąpienie G. Malczewskiej Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury.

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania planu kontroli za I półrocze 2019 r. - wystąpienie A. Chatłasa Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,b)dyskusja.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia regulaminu udzielania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych, dla których powiat sępoleński jest organem prowadzącym oraz ustalenia planu dofinansowania form sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli wraz z określeniem maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli w2019 roku,

b) wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Sępoleńskim i Powiatem Człuchowskim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.

11. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych i gości.

12. Zakończenie obrad.

 • data: 2019-09-02

XII Sesja Rady Powiatu Sępoleńskiego

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2019-08-30
 • IMG_5225
 • IMG_5229
 • IMG_5230
 • IMG_5232
 • IMG_5245
 • IMG_5247
 • IMG_5254
 • IMG_5258
 • IMG_5262
 • IMG_5267
 • IMG_5269

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: powiat sępoleński

Ważność: Od: 2019-09-01 16:00 Do: 2019-09-02 06:00

Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm, oraz porywami wiatru do 90 km/h, pojedyncze porywy 100 km/h. Miejscami grad.

Uwag:  brak

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 %

Dyżurny synoptyk: Rafał Szewczyk

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • data: 2019-09-01

Dotacje dla OSP

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego za pośrednictwem Państwa urzędów pragnie poinformować, iż do 10 września br. roku Ochotnicze Straże Pożarne mogą wnioskować do właściwego terytorialnie komendanta powiatowego/miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o fundusze m.in. na propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy czy organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych i sportowych.

Taka możliwość pojawiła się po raz pierwszy dzięki nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W tym roku do podziału przeznaczono łączną kwotę 82 mln zł. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod adresem: https://www.gov.pl/web/mswia/tryb-i-zasady-udzielania-dotacji-dla-jednostek-ochotniczych-strazy-pozarnych-na-zadanie-publiczne-dofinansowanie-jednostek-ochotniczych-strazy-pozarnych-w-2019-roku

W załączeniu wzór wniosku oraz informacje dotyczące trybu i zasad udzielania dotacji dla OSP. 

 • autor: Michał Wojdala Specjalista ds. administracyjno-biurowych Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, data: 2019-08-30
 • autor: Michał Wojdala Specjalista ds. administracyjno-biurowych Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, data: 2019-08-30

Ostrzeżenie meteorologiczne - upał

Zjawisko: upał

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: powiat sępoleński

Ważność: Od: 2019-08-31 11:00 Do: 2019-09-01 19:00

Przebieg:  Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C.

Uwag:  brak

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90 %

Dyżurny synoptyk: Sławomir Guzek

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • data: 2019-08-30

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność: Od: 2019-08-29 14:00 Do: 2019-08-30 01:00

Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad.

Uwag:  brak

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Dyżurny synoptyk: Krzysztof Woźniak

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • data: 2019-08-29

15 nowych linii autobusowych będzie obsługiwał PKS Chojnice

Dnia 29 sierpnia 2019 r. w gabinecie Starosty odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy władzami samorządowymi Powiatu Sępoleńskiego, w imieniu którego, działa Zarząd Powiatu reprezentowany przez Jarosława Tadycha - Starostę Sępoleńskiego, Andrzeja Maracha - Wicestarostę Sępoleńskiego przy kontrasygnacie Władysława Rembelskiego - Skarbnika Powiatu Sępoleńskiego a Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Chojnice Sp. z o.o. w imieniu którego działa Bogdan Copa – Prokurent. Przy podpisaniu umowy obecna była także Pani Dyrektor ds. przewozów PKS Chojnice sp. z o.o. – Marlena Milachowska oraz Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg - Roman Krzysztofek.

Umowę zawarto na okres od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r., tj. na okres 12 miesięcy, z możliwością jej przedłużenia do 2 lat.

Istotne dla odtworzenia ale też utrzymania linii autobusowych jest ich obłożenie. Sytuacja jest dynamiczna i będzie na bieżąco monitorowana. W przypadku braku zainteresowania mieszkańców daną linią nie będzie ona utrzymywana. To od samych mieszkańców i ich zainteresowania korzystaniem z transportu publicznego będzie zależało dalsze funkcjonowanie nowych połączeń. Mogą one ulec także pewnym modyfikacjom. Istotnym celem transportu publicznego jest w tym przypadku także dotarcie młodzieży do szkół zlokalizowanych na terenie powiatu, dlatego nowe linie będą czynne tylko w dni nauki szkolnej


Wykaz nowych linii komunikacyjnych na terenie Powiatu Sępoleńskiego o charakterze użyteczności publicznej które rozpoczną kursowanie od 2 września br. 

   Nazwa i przebieg linii komunikacyjnej o charakterze użyteczności publicznej 

1)  6:45 Mała Cerkwica- Radzim - Kamień Kr. - Sępólno Kr.-Więcbork - Sypniewo - Sępólno Kr. 8:32

2)  14:00 Więcbork - Borzyszkowo - Zakrzewek -Sypniewo - Sępólno Kr. - Kamień Kr. - Radzim - Mała Cerkwica 16:05

3)  6:25 Sośno -Wąwelno -  Sitno - Pęperzyn - Więcbork- Sypniewo -Więcbork - Sępólno Kr. 7:35

4)  6:10 Sępólno Kr. - Sośno - Wielowicz – Suchorączek -Więcbork - Borzyszkowo – Więcbork 7:50

5)  6:50 Szynwałd - Wielowicz Sośno - Obodowo - Sępólno Kr. 7:46

6) 14:20 Sępólno Kr. - Sypniewo - Więcbork - Pęperzyn – Sitno -Wąwelno - Mierucin- Sośno – Dębiny 16:20

7) 15:40 Sępólno Kr. - Obodowo - Sośno – Wąwelno -Sitno – Zabartowo – Więcbork 16:58

8) 6:10 Sępólno Kr. - Sypniewo - Lubcza - Zakrzewek – Więcbork 7:12

9) 15:40 Sępólno Kr. - Sypniewo - Lubcza – Więcbork 16:41

10) 13:15 Sępólno Kr. - Sypniewo - Lubcza - Więcbork- Sępólno Kr. 14:55

11) 6:40 Więcbork - Lubcza - Sypniewo - Sępólno Kr. 7:30

12) 15:40 Sępólno Kr. Trzciany - Wałdowo - Teklanowo - Zalesie -Skarpa - Sępólno Kr. 16:16

13) 6:15 Sępólno Kr. Trzciany - Wałdowo - Teklanowo - Zalesie -Skarpa - Sępólno Kr – Kamień Kr. 7:00

14) 15:50 Sypniewo - Więcbork - Jastrzębiec - Wielowiczek - Płosków Wielowicz – Szynwałd 16:53

15) Sępólno Kr. – Więcbork
       12:45 – 13:07
       14:25 – 14:49

Więcbork – Sępólno Kr.
       12:20 -12:41
       13:40 -14:05
       15:10 -15:35
 

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji z Wydziału Komunikacji i Dróg, data: 2019-08-29
 • IMG_5159
 • IMG_5172
 • IMG_5175
 • IMG_5184
 • IMG_5188
 • IMG_5191
 • IMG_5195
 • IMG_5199
 • IMG_5202
 • IMG_5207
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2019-08-29

Komisje Rady Powiatu

W ostatnim tygodniu w biurze rady powiatu odbyły się posiedzenia komisji rady powiatu. 
Każda komisja pracowała zgodnie z planowanym porządkiem obrad:

Komisja Infrastruktury i Gospodarki – 27 sierpnia 2019

 1. Informacje na temat realizacji inwestycji w obiektach oświatowych.
 2. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2019 r.


Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji – 28 sierpnia 2019

 1. Informacja o przygotowaniu szkół powiatowych do nowego roku szkolnego.
 2. Informacja o sytuacji finansowej placówek oświatowych za I półrocze 2019 r.
 3. Realizacja programów zdrowotnych i profilaktycznych w szkołach powiatowych pod względem narkotyków, dopalaczy, alkoholu i innych uzależnień.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.


Komisja Zdrowia i Pomocy  Społecznej – 29 sierpnia 2019

 1. Realizacja programów zdrowotnych i profilaktycznych w szkołach powiatowych pod względem narkotyków, dopalaczy, alkoholu i innych uzależnień.
 2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

Komisja Budżetu i Finansów  - 29 sierpnia 2019

 1. Informacja o poniesionych wydatkach w związku z przygotowaniem szkół do nowego roku szkolnego.
 2. Zaopiniowanie uchwały w sprawach:
 • przyjęcia regulaminu udzielenia dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych, dla których powiat sępoleński jest organem prowadzącym oraz ustalenia planu dofinansowania form sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli wraz z określeniem maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli w 2019 r.
 • wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Sępoleńskim i Powiatem Człuchowskim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego
 • data: 2019-08-29
 • IMG_5145
 • IMG_5214

Komunikat

Władze Samorządowe Gminy Sępólno Krajeńskie zapraszają mieszkańców, organizacje społeczno- polityczne, delegacje, poczty sztandarowe i uczniów poszczególnych szkół do udziału w upamiętnieniu 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej w dniu 1 września 2019r.

Jednocześnie zwracają się z apelem do mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie o wywieszenie flag narodowych na swoich budynkach.

Porządek obchodów:

12.50 - zbiórka uczestników pod Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim, 13.00 - przemarsz wraz z orkiestrą pod Pomnik Walki i Męczeństwa,

13.00 - zaciągnięcie wart honorowych,

13.10 - wystąpienie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego, złożenie wiązanek.

 • autor: Gmina Sępólno Krajeńskie, data: 2019-08-29
 • C_Users_Krystian_Desktop_WOJNA 2
 • Bez nazwy-2

Umowa o dofinansowanie odbudowy połączeń lokalnych w powiecie sępoleńskim podpisana

Wczoraj, 27 sierpnia, w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, Wojewoda  - Mikołaj Bogdanowicz podpisał z samorządowcami pierwsze umowy o dopłaty na przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Wśród pierwszych 10 organizatorów transportu publicznego, najwyższą kwotę dofinansowania otrzymał Powiat Sępoleński. Kwota dopłaty  to 61.454,00 zł. Samorządy z terenu powiatu solidarnie przekażą wkład własny, który wyniesie łącznie 49.620,00 zł.

W imieniu władz samorządowych powiatu, umowę z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim – Mikołajem Bogdanowiczem  podpisali:
Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych;
Wicestarosta – Andrzej Marach;
Skarbnik – Władysław Rembelski;

Podpisana umowa dotyczy dopłaty ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na utworzenie nowych linii komunikacyjnych. Umowa obowiązuje na okres od 1 września do 31 grudnia 2019 roku. Powstanie 15 nowych linii autobusowych na terenie powiatu. Łączna długość linii komunikacyjnych objętych dopłatą na której będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej to 746 km.
 

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji od Starosty , data: 2019-08-28

Powiat sępoleński z ministerialną dopłatą

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2019-08-28
 • 68529078_2461067127456806_7238517673410166784_o
 • 69467555_2461067280790124_6406648040785969152_o
 • 45707_b
 • data: 2019-08-27

Młodzi, zdolni

W dniu 27 sierpnia 2019 roku  w Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim  odbyło się spotkanie, na którym Starosta Sępoleński Pan Jarosław Tadych wraz z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku Panią Elżbietą Maziarz-Rudnik wręczyli nagrody dzieciom i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej, którzy w roku szkolnym 2018/2019 osiągnęli wysokie wyniki w nauce, ze średnią na świadectwie wynoszącą co najmniej 4,75 oraz ocenę   bardzo dobrą lub wzorową z zachowania. W spotkaniu udział wzięli również bliscy nagrodzonych.

Osoby nagrodzone:

 1. Maciej Binder
 2. Sara Borowicz
 3. Aleksandra Figat
 4. Daria Konopnicka
 5. Estera Kubica
 6. Daniel Krygier
 7. Sandra Wanecka

 Sponsorem nagród był Bank Spółdzielczy w Więcborku.

 • autor: Nadesłane - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , data: 2019-08-28
 • IMG_7823
 • IMG_7825
 • IMG_7827
 • IMG_7835
 • IMG_7839
 • IMG_7849
 • autor: Nadesłane - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , data: 2019-08-27

Wojewódzkie obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

W ramach obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w dniu 1 września 2019 r. w Toruniu odbędą się uroczystości pod pomnikiem Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 r. na skwerze przy ul. Uniwersyteckiej.

Uroczystości zainicjuje o godz. 9:00 msza polowa w intencji ofiar II wojny światowej pod przewodnictwem biskupa Wiesława Śmigla, ordynariusza diecezji toruńskiej. Następnie zaplanowana została modlitwa ekumeniczna oraz ceremonia wojskowa, podczas której zaciągnięta zostanie warta honorowa. Zmianę wart, która odbywać się będzie co 30 minut, obejrzeć będzie można do godz. 18:00.  Po uroczystości, na terenie Muzeum Etnograficznego, przygotowany zostanie poczęstunek dla wszystkich uczestników wydarzenia.

Częścią obchodów będzie również poranne złożenie apelu o godz. 4:45 przez harcerzy przed Pomnikiem Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej oraz inscenizacja historyczna. Apelowi towarzyszyć będzie wystawa „Okupacja i zbrodnie niemieckie na Kujawach i Pomorzu południowym”, przygotowana przez bydgoską delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej.

Inscenizację historyczną „Obrona toruńskich mostów 1939” będzie można zobaczyć 6 września 2019 r. o godz. 18:00 na Bulwarze Filadelfijskim.

 • autor: www.torun.pl, data: 2019-08-28
 • Plakat_80_rocznica_wybuchu_II_ws
 • autor: www.torun.pl

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: powiat sępoleński

Ważność: Od: 2019-08-28 14:00 Do: 2019-08-29 00:00

Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu, miejscami od 30 mm do 50 mm, oraz porywami wiatru do 90 km/h. Możliwe porywy 100 km/h. Miejscami grad.

Uwag:  brak

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 %

Dyżurny synoptyk: Rafał Szewczyk

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • data: 2019-08-28

Podpisanie umowy na drogę Wałdowo - Olszewka - etap II

Dnia 26 sierpnia w gabinecie starosty sępoleńskiego odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Zarządem Drogowym w Sępólnie Krajeńskim a firmą Redon Nakło Sp. z o.o.

Zamawiającego - Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim reprezentowali:
Edwin Eckert – Dyrektor Zarządu Drogowego;
Renata Piotrowska – Główna Księgowa;

Wykonawcę  - firmę Redon Nakło sp. z o.o. reprezentował:
Andrzej Trudziński – Prezes

Przy podpisaniu umowy obecni byli także przedstawiciele władz samorządowych powiatu w osobach:
Jarosław Tadych – Starosta Sępoleński;
Andrzej Marach – Wicestarosta;
Władysław Rembelski – Skarbnik. 

Umowa dotyczy wykonania przebudowy drogi powiatowej nr 1114C relacji Wałdowo – Olszewka od 0+000 do 4+474. Etap II: odcinek Wałdowo – Wałówko od km 1+350 do km 2+350. 
Rozpoczęcie prac planowane jest na 2 września 2019 natomiast zakończenie robót 15 października 2019.

Koszt planowanej przebudowy to kwota 953.810,51 zł brutto.  
 

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2019-08-26
 • IMG_5095
 • IMG_5098
 • IMG_5102
 • IMG_5103
 • IMG_5106
 • IMG_5111
 • IMG_5112
 • IMG_5115
 • IMG_5122
 • IMG_5127
 • IMG_5130
 • IMG_5138
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2019-08-26

Dożynki Gminne 2019 - Kawle

Dnia 25 sierpnia 2019 roku w Kawlach odbyły się Dożynki gminne gminy Sępólno Krajeńskie. Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart i Wicestarosta Sępoleński Andrzej Marach, który przekazał rolnikom podziękowania w imieniu władz powiatu.

Fotorelacja z tego wydarzenia dostępna TUTAJ

 • data: 2019-08-26
 • 2019-08-25_Doynki-2019-Kawle_032
 • 2019-08-25_Doynki-2019-Kawle_035
 • 2019-08-25_Doynki-2019-Kawle_139
 • 2019-08-25_Doynki-2019-Kawle_145
 • 2019-08-25_Dożynki-2019-Kawle_414
 • autor: Marcin Jarski - Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, data: 2019-08-25

Ostrzeżenie meteorologiczne - upał

Zjawisko: upał

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: powiat sępoleński

Ważność:   Od: 2019-08-26 13:00 Do: 2019-08-29 18:00

Przebieg:  Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 31°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C.

Uwag:  brak

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90 %

Dyżurny synoptyk: Sławomir Guzek

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • autor: Irena Miczko, data: 2019-08-26

Bike Krajna 2019

Największe wydarzenie związane z turystyką rowerową na Krajnie za nami. Dopisali uczestnicy, sprzęt i pogoda. Poniżej krótka relacja

Tegoroczny rajd rowerowy BIKE KRAJNA 2019 odbył się 15 sierpnia. Organizowany był już  po raz drugi, (pierwszy raz w Powiecie Sępoleńskim)  tym razem trasa przebiegała przez kilka gmin oraz dwa powiaty: Złotowski i Sępoleński.  Organizatorami głównymi wydarzenia byli: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska oraz Stowarzyszenie Przyjazna Edukacja w Złotowie. Uczestnicy mieli do wyboru trzy trasy:
Trasa niebieska – 115 km: Złotów – Stara Wiśniewka – Lipka – Potulice – Czyżkowo – Lutowo – Sępólno  Krajeńskie –  Więcbork – Sypniewo – Dorotowo – Rudna – Łobżenica – Górka Klasztorna – Skic – Święta – Złotów. Start – Zagroda Krajeńska na Półwyspie Rybackim w Złotowie,
Trasa czerwona – 70 km: Sępólno Krajeńskie  – Lutowo – Czyżkowo – Lipka – Osowo – Dorotowo – Sypniewo – Więcbork – Zboże – Sępólno Krajeńskie. Start – Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim,
Trasa zielona – 57 km: Złotów – Śmiardowo Krajeńskie – Kujan – Dorotowo – Rudna – Łobżenica – Górka Klasztorna – Skic – Święta – Złotów, Start – Zagroda Krajeńska na Półwyspie Rybackim w Złotowie.
Łącznie w rajdzie wzięło udział ponad 200 amatorów kolarstwa z całej Polski.  Grupa „CZERWONA”, która start i metę miała w sępoleńskim Centrum Sportu i Rekreacji, liczyła blisko 70 osób.  Na trasie Rajdu rozlokowane były liczne punkty żywnościowe, których gospodarze częstowali „kolarzy” posiłkami i napojami.  Punktem kulminacyjnym wydarzenia był piknik integracyjny w Dorotowie. Na placu przy świetlicy wiejskiej spotkali się wszyscy uczestnicy rajdu jadący trzema trasami.  Członkinie KGW w Dorotowie, którym w tym miejscu serdecznie dziękujemy, z pełnym profesjonalizmem, przygotowały rewelacyjne kanapki, swojski kompot i pyszną, pożywną zupę.  Po krótkim powitaniu przez gospodarza gminy Więcbork, Burmistrza Waldemara Kuszewskiego, koordynator Rajdu Roman Wawrzyniak przeprowadził losowanie nagrody niespodzianki .  Pobyt w SPA wylosowali: Małgorzata Heyser-Słonina oraz Bartłomiej Kabattek . Uczestnikom pikniku czas umilała „Kapela Podwórkowa znad Mochla”. Na starcie i mecie trasy „czerwonej” obecni byli: Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart, Starosta Sępoleński Jarosław Tadych  i Wiceburmistrz Sępólna Krajeńskiego Marek Zieńko. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkową koszulkę i medal za uczestnictwo w Rajdzie.

Wszystkim dziękujemy i zapraszamy za rok!

 • data: 2019-08-19

Bike Krajna 2019

 • autor: Krajna.TV, data: 2019-08-21
 • 20190815_095205
 • 20190815_095346
 • 20190815_095356
 • 20190815_095403
 • 20190815_100112
 • 20190815_100142
 • 20190815_100154
 • 20190815_100254
 • 20190815_100553
 • 20190815_101407
 • 20190815_101439
 • 20190815_102027
 • 20190815_122527
 • 20190815_122540
 • 20190815_123537
 • 20190815_124722
 • 20190815_124804
 • 20190815_124957
 • 20190815_125050
 • 20190815_125112
 • 20190815_130327
 • 20190815_130430
 • 20190815_130448
 • 20190815_130530
 • 20190815_130630
 • 20190815_141650
 • 20190815_141857
 • 20190815_142147
 • 20190815_142232
 • 20190815_142909
 • 20190815_142936
 • 20190815_143011
 • 20190815_143015
 • 20190815_143017
 • 20190815_143142
 • 20190815_143328
 • 20190815_144112
 • 20190815_144534
 • 20190815_144946
 • 20190815_145708
 • 20190815_145714
 • 20190815_145818
 • 20190815_145826
 • 20190815_145831
 • 20190815_145958
 • 20190815_150038
 • 20190815_150046
 • 20190815_150119
 • 20190815_150348
 • 20190815_150400
 • 20190815_150448
 • 20190815_150504
 • 20190815_150518
 • 20190815_150521
 • 20190815_150953
 • 20190815_150957
 • 20190815_150959
 • 20190815_151450
 • 20190815_151452
 • 20190815_152843

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność:  Od: 2019-08-16 10:00 Do: 2019-08-16 21:00

Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 10 mm do 20 mm, lokalnie 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad.

Uwag:  brak

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Dyżurny synoptyk:  Agata Wojtkiewicz

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • autor: Irena Miczko - Wydział Zarządzania Kryzysowego (...), data: 2019-08-16

O zdrowiu i edukacji na posiedzeniu Zarządu ZPP

Sytuacja szpitali powiatowych oraz problemy z oświatą to tematy poruszone podczas posiedzenia Zarządu Związku Powiatów Polskich, które odbyło się 8 sierpnia br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Obradom przewodniczył Andrzej Płonka, prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Starosta Bielski (woj. śląskie).

Kondycja szpitali

Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora Biura ZPP omówił wstępne wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród szpitali zrzeszonych w Ogólnopolskim Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych (OZPSP) oraz w Związku Powiatów Polskich. Szczegółowe informacje z badania zostaną zaprezentowane podczas konferencji „Ekonomia w ochronie zdrowia", która odbędzie się we wrześniu w Szklarskiej Porębie (więcej na temat konferencji można przeczytać tutaj).

- Szpitale powiatowe, jako takie, przestają być wydolne, jeżeli chodzi o zrealizowanie usług, które są obligatoryjne, w ramach tych środków, które one uzyskują. – mówił Grzegorz Kubalski. Dlaczego tak się dzieje? Wpływ na to mają wynagrodzenia dla personelu szpitali, usługi medyczne i niemedyczne kontraktowane w ramach umów cywilnoprawnych oraz zakup energii na potrzeby szpitali. - Wszystkie te elementy kosztowe wzrastały stopniowo do roku 2017. Następnie dynamika zdecydowanie wzrosła. Przewidywany stan na koniec roku to wzrost wynagrodzeń, usług medycznych i niemedycznych o ok. 27% a energii o ok. 19% – wskazywał przedstawiciel Biura ZPP. – Występuje różnica narastania dynamiki narastania kosztów i narastania dochodów na poziomie 7 p.p. (…) Wraz z upływem czasu będziemy mieli coraz gorszy wynik finansowy – komentował dyrektor. - W najbliższym czasie wystąpi konieczność dołożenia środków celem pokrycia ujemnego wyniku finansowego własnego szpitala albo jest to kwestia podjęcia decyzji o ograniczeniu działalności lub w skrajnym przypadku o likwidacji szpitala, jeżeli dana jednostka samorządu terytorialnego nie będzie w stanie tego pokryć – mówił Grzegorz Kubalski.

Prezes Andrzej Płonka wspomniał o tym, że procedowane jest zwiększenie kwoty minimalnego wynagrodzenia. Wejście w życie nowych przepisów będzie miało znaczący wpływ na wzrost kosztów w szpitalach. Mówił także o tym Waldemar Malinowski, prezes Zarządu OZPSP. Apelował on także o to, aby w każdym województwie tworzyć organizacje wspierające szpitale powiatowe. – Jeżeli dyrektorzy szpitali ze sobą rozmawiają, to poznają sytuację danego województwa – tłumaczył. – Tam, gdzie nie ma takich organizacji, powiaty zaczynają ze sobą rywalizować – dodawał.

Jak zapowiedział Waldemar Malinowski, 22 sierpnia br. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbędzie się będzie spotkanie medycznych grup zawodowych oraz OZPSP.

W tej części spotkania udział wziął także Andrzej Jacyna, były prezes NFZ oraz Waldemar Żochowski, wiceprezes Zarządu OZPSP.

Wokół edukacji

Problemy z finansowaniem oświaty, zmiany w Karcie Nauczyciela, rozwój szkolnictwa zawodowego, brak kadry nauczycielskiej do przedmiotów ścisłych, nadzór nad szkołami to kwestie, o których mówiono w drugiej części spotkania. Wzięli w niej udział przedstawiciele resortu edukacji: szef MEN Dariusz Piontkowski, wiceministrowie: Iwona Michałek oraz Maciej Kopeć, a także Marcin Nowak z Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym.

Grzegorz Kubalski wskazywał, że na skutek ostatniej reformy edukacji samorządy powiatowe dokładają do oświaty. Wcześniej jeśli nie były na plusie, to wychodziły na zero. Wynikało to, jak mówił z tego, że gdy w 1998 r. był ustalany system dochodów powiatów, część oświatowa subwencji została wyliczona w ten sposób, aby starczała nieco z naddatkiem, bo miała stanowić pewien strumień finansowy, który miał zabezpieczać funkcjonowanie samorządu powiatowego. Teraz powiaty dołączyły do pozostałych rodzajów samorządu i dopłacają do oświaty.

Dariusz Piontkowski poinformował, że od momentu gdy został ministrem zabiega o to, aby planowana na wrzesień podwyżka dla nauczycieli była w jak największym stopniu finansowana z budżetu państwa. Jak mówił, udało się doprowadzić do tego, aby w ramach przesunięć budżetowych 1 mld zł został przeniesiony z innych zadań właśnie na ten cel – relacjonował minister. W ocenie ministra nie jest to zły wynik, gdyż stanowi 78 proc. kwoty potrzebnej na realizację podwyżki.

Zdaniem ministra zarówno rząd, jak i samorząd powinny finansowanie oświaty traktować jak inwestowanie i tak do niego podchodzić a nie mówić o "dokładaniu do niej".

Minister widzi też potrzebę rozmów o oświacie w ramach spotkań z samorządami i związkami zawodowymi. Pierwsze takie spotkanie ma odbyć się 21 sierpnia br. w Warszawie.

 • autor: www.zpp.pl, data: 2019-08-13
 • 1548

VI Turniej o Puchar Starosty Sępoleńskiego w Siatkówkę Plażową Mężczyzn

W sobotę,  10 sierpnia 2019 r., przy ulicy Chojnickiej na boiskach Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim, odbył się VI Turniej o Puchar Starosty Sępoleńskiego w Siatkówkę Plażową Mężczyzn pod hasłem “100 lat Dziedzictwa Historyczno – Kulturowego Powiatu Sępoleńskiego”.  Start turnieju nastąpił punktualnie  o godz. 1000,a rozgrywki otworzył Wicestarosta Sępoleński Andrzej Marach. Udział wzięło 14 par. Turniej miał charakter otwarty. Sześć najlepszych drużyn  otrzymało puchary, dyplomy oraz nagrody. Ponadto trzem najlepszym drużynom wręczono  medale a para zwycięska otrzymała dodatkowo pamiątkowe koszulki. Rywalizacja toczyła się na czterech boiskach systemem “brazylijskim” do wygrania dwóch setów. Nagrody ufundowane przez liczną grupę sponsorów wręczali: Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart, Starosta Sępoleński Jarosław Tadych, Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Franciszek Lesinski, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski, Wiceprezes Banku Spółdzielczego w Więcborku Tomasz Dobrowolski, właściciel Zakładu Kamieniarskiego “Kamyszek” Tadeusz Podgórski oraz redaktor tygodnika “Wiadomości Krajeńskie” Tomasz Aderjahn. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwał zespół sędziowski pod kierownictwem Sławomira Gołąbka. Na zakończenie, Starosta Sępoleński Jarosław Tadych, podsumował cały turniej i zaprosił zawodników na następne tego typu wydarzenia w Powiecie Sępoleńskim..

Szczególne słowa podziękowania kierujemy do osób i instytucji, które wspierały nas w organizacji Turnieju. W pierwszej kolejności dziękujemy fundatorom nagród, a byli nimi:

 • BANK SPÓŁDZIELCZY W WIĘCBORKU (sponsor główny),
 • ZAKŁAD KAMIENIARSKI “KAMYSZEK”- TADEUSZ PODGÓRSKI,
 • ZGK sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim,
 • ZGK sp. z o.o. w Więcborku,
 • tygodnik “WIADOMOŚCI KRAJEŃSKIE”,
 • ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY- MICHAŁ TROCIŃSKI,
 • DUKO sp. z o.o. oraz EGGERSMANN POLSKA.

Za pomoc i wsparcie organizacyjne dziękujemy również pracownikom Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim.

Wyniki Turnieju:

I miejsce: Michał Głowacki oraz Mikołaj Głowacki;

II miejsce: Mateusz Wołowicz oraz Denys Marchenko;

III miejsce: Kamil Więciorkowski oraz Marcin Matulis;

IV miejsce: Karol Gajo oraz Maciej Skowroński;

V miejsce: Konrad Rudnik oraz Szymon Suchomski;

VI miejsce: Rafał Szopiński oraz Łukasz Blamowski.

 

 • autor: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji, data: 2019-08-12

VI Turniej Siatkówki Plażowej Mężczyzn

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2019-08-10
 • IMG_7158
 • IMG_7159
 • IMG_7160
 • IMG_7168
 • IMG_7176
 • IMG_7069
 • IMG_7078
 • IMG_7082
 • IMG_7103
 • IMG_7107
 • IMG_7113
 • IMG_7118
 • IMG_7129
 • IMG_7140
 • IMG_7142

Nagroda św. Wawrzyńca dla Romana Buławy

W sobotę, 10 sierpnia br. podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Roman Buława uhonorowany został nagrodą św. Wawrzyńca.

Roman Buława to wieloletni działacz sportowy, trener tenisa stołowego, wychowawca dzieci i młodzieży. Tegoroczny laureat jest dziewiętnastym wyróżnionym w tym prestiżowym plebiscycie. O przyznanie w tym roku nagrody św. Wawrzyńca dla Romana Buławy wnioskowali przedstawiciele Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego "KRAJNA".

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart oraz Starosta Sępoleński Jarosław Tadych.

 • autor: www.gmina-sepolno.pl

Nagroda św. Wawrzyńca dla Romana Buławy

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2019-08-10
 • 20190810_Uroczysta sesja Wawrzyca_023
 • 20190810_Uroczysta sesja Wawrzyca_025
 • 20190810_Uroczysta sesja Wawrzyca_028
 • 20190810_Uroczysta sesja Wawrzyca_030
 • 20190810_Uroczysta sesja Wawrzyca_040
 • 20190810_Uroczysta sesja Wawrzyca_001
 • 20190810_Uroczysta sesja Wawrzyca_002
 • 20190810_Uroczysta sesja Wawrzyca_012
 • 20190810_Uroczysta sesja Wawrzyca_018
 • 20190810_Uroczysta sesja Wawrzyca_022
 • autor: www.gmina-sepolno.pl, data: 2019-08-10

Nowy Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Sępólnie Krajeńskim

9 sierpnia 2019 r. Starosta Sępoleński  Jarosław Tadych przekazał gratulacje st. kpt. Dariuszowi Chylewskiemu z okazji powołania na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim.

Pan st. kpt. mgr inż. Dariusz Chylewski swoją służbę w jednostkach ochrony przeciwpożarowej rozpoczął dnia 14 września 1998 roku w Jednostce Ratowniczo–Gaśniczej w Sępólnie Krajeńskim na stanowisku stażysty. W maju 2006 roku ukończył Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Pan st. kpt. mgr inż. Dariusz Chylewski w strukturach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim piastował po kolei stanowiska od stażysty w podziale bojowym do stanowisk dowódczych i kierowniczych w systemie codziennym. Od 01 października 2012 roku służbę pełnił na stanowisku Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej. Na stanowisku tym sumiennie realizował swoje zadania do dnia 31 stycznia 2019 roku. Od dnia 01 lutego 2019 roku w pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim.

 • data: 2019-08-09
 • IMG_5061
 • IMG_5064
 • IMG_5040
 • IMG_5047
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2019-08-09

Konsultacje Programu Współpracy na 2020 rok

W imieniu Zarządu Powiatu serdecznie zapraszam na spotkanie konsultacyjne programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok dnia 16 września (poniedziałek) o godzinie 10:00 na sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim.

Konsultacji podlegać będą dziedziny zadań publicznych w obszarach których wg. Państwa należy zadania publiczne dofinansowywać przez Powiat. Kwota 20 tyś zł na współpracę finansową pozostaje w związku z trwającym postępowaniem naprawczym powiatu na tym samym poziomie, co w roku bieżącym.

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2019-08-09

Projekt Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (...) na 2020 rok.

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2019-08-09

Wizyta Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Powiecie Sępoleńskim

W czwartek, 8 sierpnia br. na zaproszenie Starosty Sępoleńskiego Jarosława Tadycha, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz wraz z Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Łukaszem Schreiberem odwiedzili Szpital Powiatowy im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego w Więcborku. Wizyta w szpitalu powiatowym była konsekwencją złożenia wniosku przez powiat sępoleński do Premiera za pośrednictwem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego  na zakup nowego aparatu rentgenowskiego. Przedstawiciele rządu poinformowali również o dofinansowaniu zakupu nowej karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Więcborku.

Następnie Wojewoda Kujawsko – Pomorski podczas spotkania w miejscowości Toboła przekazał Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na odbudowę mostu na rzece Kamionka.

Promesa na kwotę 482 tys. zł pokryje 80 % kosztów inwestycji. Most w miejscowości Toboła łączy komunikacyjnie powiat sępoleński z powiatem tucholskim oraz gminy Sępólno Krajeńskie i Kęsowo. Obecnie jest całkowicie wyłączony z użytkowania. Dzięki przekazanemu wsparciu uda się odbudować zniszczony obiekt i połączyć powiat sępoleński z powiatem tucholskim.

Podczas spotkania w Szpitalu Powiatowym w Więcborku obecni byli:

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Łukasz Schreiber

Wojewoda Kujawsko-Pomorski - Mikołaj Bogdanowicz

Doradca Wojewody Kujawsko - Pomorskiego a zarazem Radny Rady Powiatu Tucholskiego - Jerzy Kowalik

Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych,

Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart,

Wicestarosta Sępoleński - Andrzej March,

Skarbnik Powiatu - Władysław Rembelski,

Prezes Zarządu NOVUM-MED - Maria Kiełbasińska,

Prokurent - Ryszard Górski.

W briefingu prasowym udział wzięli:

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Łukasz Schreiber

Wojewoda Kujawsko-Pomorski - Mikołaj Bogdanowicz

Doradca Wojewody Kujawsko - Pomorskiego a zarazem Radny Rady Powiatu Tucholskiego - Jerzy Kowalik,

Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych,

Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart,

Wicestarosta Sępoleński - Andrzej March,

Dyrektor Zarządu Drogowego - Edwin Eckert,

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego - Waldemar Stupałkowski,

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - Franciszek Lesiński,

Radni Rady Gminy Sępólno Krajeńskie,

Dyrektor Wydział Zarządzania Kryzysowego - Rafał Rewoliński,

Radny Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego - Marek Witkowski,

Wójt Kęsowa - Radosław Janiszewski,

Mieszkańcy Gminy Sępólno Krajeńskie.

 • data: 2019-08-09

Briefing prasowy - promesa z MSWiA na odbudowę mostu

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2019-08-09

Promesa na odbudowę mostu na rzece Kamionka

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2019-08-09
 • IMG_4883
 • IMG_4897
 • IMG_4908
 • IMG_4913
 • IMG_4917
 • IMG_4926
 • IMG_4928
 • IMG_4940
 • IMG_4945
 • IMG_4974
 • IMG_5003
 • IMG_5009
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2019-08-08

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność:  Od: 2019-08-08 18:00 Do: 2019-08-08 22:00

Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy grad.

Uwag:  brak

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Dyżurny synoptyk:  Agnieszka Drwal-Tylmann

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • autor: Irena Miczko - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...), data: 2019-08-08

XI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Sępoleńskiego

Dnia 7 sierpnia (środa) 2019 roku o godz. 15:30 w sali im. Lucjana Prądzyńskiego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim odbyła się XI Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu.

Sesja przebiegła zgodnie z planowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji:

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu sępoleńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat sępoleński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
 • wyrażenia zgody na podpisanie przez Powiat Sępoleński umowy o oświadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej,
 • uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego  na 2019 r. ,
 • uchwalania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego.

3. Zakończenie obrad

 • data: 2019-08-08

XI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Sępoleńskiego

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2019-08-07
 • IMG_4864
 • IMG_4869
 • IMG_4873
 • IMG_4876
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2019-08-07

Ostrzeżenie meteorologiczne - Silny deszcz z burzami

Zjawisko:  Silny deszcz z burzami

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: powiat sępoleński

Ważność:  Od: 2019-08-07 18:00 Do: 2019-08-08 08:00

Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia - od 25 mm do 40 mm, miejscami 60 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 80 km/h.

Uwag:  Dla powiatów we wschodniej części województwa jest możliwe przedłużenie ważności ostrzeżenia.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Dyżurny synoptyk:  Agata Wojtkiewicz

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • autor: Irena Miczko - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...), data: 2019-08-07

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

7 sierpnia 2019 roku w sali im. Lucjana Prądzyńskiego w Sępólnie Krajeńskim odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Jako przewodniczący Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, przybyłych na spotkanie przywitał Starosta Sępoleński Jarosław Tadych. Tematem posiedzenia była analiza bieżącej sytuacji w zakresie zagrożenia ASF. Informacje na temat ASF i bioasekuracji - przekazała Magdalena Czerkawska-Tyborska - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sępólnie Kraj.

W posiedzeniu odział wzięli:

Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych,

Wicestarosta - Andrzej Marach,

Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart,

Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Barbara Wiśniewska,

Inspektor Stanowiska Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych - Irena Miczko,

Wójt Gminy Sośno - Leszek Stroiński,

Zastępca Burmistrza Sępólna Krajeńskiego - Marek Zieńko,

Zastępca Burmistrza Więcborka - Jacek Masztakowski,

Stanowisko ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych i p – poż. w Gminie Kamień Krajeński - Jan Kropidłowski

Powiatowy Lekarz Weterynarii - Magdalena Czerkawska - Tyborska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - Elżbieta Estkowska

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej - Maciej Suchomski

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - Mariusz Ciesielski

Przedstawiciele Nadleśnictwa Lutówko i Runowo  Krajeńskie oraz przedstawiciele Kół Łowieckich z terenu Powiatu Sępoleńskiego

Głównym wnioskiem wypracowanym podczas posiedzenia przez zespół zarządzania kryzysowego było podjecie decyzji dotarciu z pełną informacją o zagrożeniu ASF do rolników, producentów trzody chlewnej na terenie powiatu z wykorzystaniem wszystkich kanałów informacyjnych i mediów. 

Zespół planuje ponowne spotkanie na przełomie września i października br.

 

 

 • CCI20170123
 • IMG_4854
 • IMG_4795
 • IMG_4799
 • IMG_4806
 • IMG_4810
 • IMG_4813
 • IMG_4819
 • IMG_4820
 • IMG_4826
 • IMG_4831
 • IMG_4834
 • IMG_4844
 • IMG_4847
 • IMG_4851
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2019-08-07

Spotkanie dotyczące utrzymania istniejącej siatki połączeń autobusowych

Dnia 05 sierpnia  br. w gabinecie Starosty odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne samorządowców z terenu Powiatu Sępoleńskiego dotyczące utrzymania istniejącej siatki połączeń autobusowych oraz jej rozszerzenia    w oparciu o ustawę z dnia 16 maja 2019 o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U  z 2019 r. poz. 1123) ,która weszła w życie 19 lipca br. Uczestnicy spotkania ustalili ostateczny kształt sieci połączeń autobusowych po terenie powiatu na które będzie się składać 15 linii komunikacyjnych o rocznym przebiegu 160 tysięcy km , docierających głównie w godzinach porannych i popołudniowych do większości miejscowości tak by młodzież szkół średnich mogła swobodnie dojechać i wrócić ze szkoły. Z połączeń tych  również zapewne skorzystają inni mieszkańcy chcący załatwić swoje sprawy np. w urzędzie czy dojechać do szpitala a nie posiadają własnego środka transportu. Autobus dojedzie do miejscowości które do niedawna nie były ujęte w dotychczasowym rozkładzie jak np.: Radzim, Wałdowo, Teklanowo , Zalesie, Skarpa, Mierucin, Szynwałd, Runowo Krajeńskie, Borzyszkowo, Zakrzewek, Lubcza.

Nowe linie komunikacyjne będą obowiązywały od 1 września br.  i są to linie na terenie powiatu. Ich funkcjonowaniem i organizacją zajmie się powiat.

 

W spotkaniu udział wzieli:

Wicestarosta -  Andrzej Marach

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego – Waldemar Stupałkowski

Zastępca Burmistrza Więcborka –  Jacek Masztakowski

Sekretarz Gminy Sośno –  Piotr Dobrzański

Dyrektor ds. przewozów PKS Chojnice sp. z o.o. – Marlena Milachowska

Pracownik PKS Chojnice sp. z o.o. – Krzysztof Borowicz

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg – Roman Krzysztofek

Pracownik Urzędu Gminy Kamień Krajeński –Jan Kropidłowski

 • autor: Roman Krzysztofek - Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg , data: 2019-08-06
 • 36825

XV Jarmark św. Wawrzyńca

Dnia 3 sierpnia 2019 roku na Targowisku Miejskim  w Sępólnie Krajeńskim odbył się XV Jarmark św. Wawrzyńca. Podczas uroczystości władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart oraz Starosta Sępoleński Jarosław Tadych.

Obszerna fotorelacja dostępna [Tutaj]

 • data: 2019-08-05

Na Krajnie zainaugurowano huczne świętowanie

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2019-08-05
 • PHOTO-2019-08-05-08-29-18
 • PHOTO-2019-08-05-08-29-16 (1)
 • PHOTO-2019-08-05-08-29-17 (1)
 • PHOTO-2019-08-05-08-29-17
 • PHOTO-2019-08-05-08-29-18 (1)
 • autor: Artur Juhnke, data: 2019-08-03
 • 20190803_XV Jarmark w Wawrzyca_013
 • 20190803_XV Jarmark w Wawrzyca_062
 • 20190803_XV Jarmark w Wawrzyca_063
 • 20190803_XV Jarmark w Wawrzyca_065
 • 20190803_XV Jarmark w Wawrzyca_067
 • 20190803_XV Jarmark w Wawrzyca_075
 • 20190803_XV Jarmark w Wawrzyca_076
 • 20190803_XV Jarmark w Wawrzyca_080
 • 20190803_XV Jarmark w Wawrzyca_117
 • 20190803_XV Jarmark w Wawrzyca_178
 • autor: Marcin Jarski - Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, data: 2019-08-03

Event Militarny w Mierucinie

W sobotę 27 lipca 2019r. w Mierucinie odbył się Event Militarny. Impreza była współfinansowana ze środków budżetu powiatu sępoleńskiego .
 
Przybyło około 250 osób. Każdy z przybyłych miał możliwość aktywnie spędzić czas, zarejestrować się w sztabie i otrzymać Legitymacje Wojskową z którą przechodził kolejne etapy kwalifikacji. Najpierw służby medyczne w szpitalu polowym oceniały stan zdrowia, następnie sprawdzali swoją celność strzelając z wiatrówki jak i łuku, kolejno - pole minowe, przejażdżka wojskowymi pojazdami, postawienie namiotu z pałatek, tor przeszkód, wystawa umundurowania, wystawa broni, budka wartownicza, radiostacja. Każdy przybyły otrzymał grochówkę od partyzantów. Dzieci miały dostęp do darmowej zjeżdżalni dmuchanej, baniek, malowania twarzy i warkoczyków.
 
Organizatorem było KGW Mierucin, Stowarzyszenie Mamuśki Mierucin z pomocą Sołtysa Macieja Przeor oraz Radą Sołecką, OSP Mierucin, 40 BDH "Synowie i Córki wiatru ", Młodzi Militarni z Bydgoszczy, Dom Kultury w Sośnie, GRH Ziemi Krajeńskiej z Sępólna. Do Mierucina przybyły całe rodziny z powiatu sępoleńskiego, choć nie tylko byli goście z zagranicy jak i z ościennych powiatów i gmin. 
 
Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Wicestarosta Sępoleński Andrzej Marach.
 
 • autor: Stowarzyszenie Mamuśki Mierucin, data: 2019-08-02
 • _DSC5323_1
 • _DSC5324_1
 • _DSC5326_1
 • _DSC5327_1
 • _DSC5406_1
 • _DSC5427_1
 • _DSC5442_1
 • _DSC5484_1
 • _DSC5534_1
 • _DSC5612_1
 • _DSC5659_1
 • _DSC5679_1
 • _DSC5728_1
 • _DSC5737_1
 • _DSC6019_1
 • _DSC6072_1
 • x_DSC5320_1
 • x_DSC5665_1
 • _LID9008
 • _LID9017
 • _LID9036
 • _LID9042
 • _LID9050
 • _LID9015
 • autor: Stowarzyszenie Mamuśki Mierucin, data: 2019-07-27

Uczczenie pamięci bohaterów Powstania Warszawskiego

W 75 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego pamiętając o ofiarności i odwadze żołnierzy Powstania, o męczeństwie ludności cywilnej,  przedstawiciele władz samorządowych Gminy i Powiatu Sępoleńskiego oddali szacunek i cześć uczestnikom Powstania.

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych, Sekretarz Powiatu Anna Deja - Dobrowolska oraz Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju Tomasz Bondarczyk.

 • data: 2019-08-01
 • 2019-08-01_pomnik powstanie_019
 • 2019-08-01_pomnik powstanie_025
 • 2019-08-01_pomnik powstanie_003
 • 2019-08-01_pomnik powstanie_008
 • 2019-08-01_pomnik powstanie_020
 • autor: Marcin Jarski - Gmina Sępólno Krajeńskie, data: 2019-08-01

75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Zatrzymajmy się by uczcić pamięć bohaterów zrywu z 1944 roku. 
Dziś o godzinie 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena) celem ćwiczeń i jednocześnie upamiętnienia 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, które miało miejsce 1 sierpnia 1944 roku.

"Cześć i Chwała Bohaterom"!

 • data: 2019-08-01
 • 2019_07_31_jutro1-1024x630

Konsultacje założeń Umowy Partnerstwa

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało i rozpoczęło konsultacje założeń Umowy Partnerstwa – dokumentu, który pokazuje na co będzie można przeznaczyć pieniądze unijne na lata 2021-2027

Jest to kolejny etap prac nad nowym rozdaniem funduszy unijnych. Założenia to dokument, w którym pokazano, na jakie cele rozwojowe Polska chce przeznaczyć pieniądze z budżetu UE na lata 2021-2027.

Założenia Umowy Partnerstwa są w tej chwili konsultowane z samorządami, ministerstwami, innymi instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie pieniędzy unijnych, środowiskiem naukowym oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi. Konsultacje rozpoczęły się 24 lipca i potrwają do 16 sierpnia.

Na tym etapie założenia nie zawierają kwot, bo negocjacje budżetowe wciąż się toczą.

Po przyjęciu założeń przez rząd, które planowane jest na wrzesień 2019 roku, ruszą prace nad przygotowaniem projektu Umowy Partnerstwa. Projekt umowy będzie już podstawą do negocjacji z Komisją Europejską ostatecznego kształtu Umowy Partnerstwa -  swoistego kontraktu pomiędzy Polską a UE, w którym umawiamy się na finansowanie konkretnych celów.

Cele rozwojowe Polski, które w założeniach Umowy Partnerstwa wskazano do finansowania z funduszy unijnych 2021-2027 to: 

•    zwiększenie konkurencyjności gospodarki,
•    ograniczenie emisji zanieczyszczeń,
•    dobry stan środowiska naturalnego, zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju,
•    wzmocnienie cyfrowego rozwoju kraju,
•    przejście na gospodarkę niskoemisyjną,
•    zrównoważenie systemu energetycznego,
•    poprawa stabilności dostaw paliw i energii,
•    dobry stan środowiska naturalnego, zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju,
•    zwiększanie efektywności funkcjonowania instytucji państwa,
•    wzmocnienie połączeń komunikacyjnych, w tym transeuropejskich,
•    poprawa warunków świadczenia usług związanych z przewozem towarów i pasażerów,
•    zwiększenie dostępności transportowej kraju,
•    poprawa jakości kapitału ludzkiego  oraz zwiększenie udziału kapitału społecznego w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju,
•    ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego,
•    zwiększanie efektywności funkcjonowania instytucji państwa,
•    poprawa dostępności usług świadczonych w odpowiedzi na wyzwania demograficzne.
 

W założenia wskazano 4 obszary, które szczególnie powinny być wspierane z pieniędzy unijnych na lata 2021-2027. Są to:

•    obszary zagrożone trwałą marginalizacją, czyli takie w których występuje kumulacja niekorzystnych zjawisk, na przykład wysokie bezrobocie, niska aktywność zawodowa (takie obszary wskazał nam PAN – to między innymi popegieerowskie gminy na wschodzie kraju),
•    średnie miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze (122 miasta na podstawie opracowania PAN),

•    5 województw Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie),
•    Śląsk, który jest nie tylko ważny z punktu widzenia polityki krajowej, ale ma też duże znaczenie dla rozwoju całej UE.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zachęca do zapoznania się z przygotowanymi założeniami i zgłaszania uwag przez wszystkie zainteresowane środowiska. Konsultacje potrwają do 20 sierpnia 2019 r.

Link do formularza zgłaszania uwag: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/umowa-partnerstwa-na-lata-2021-2027-zalozenia/

 

 

 • autor: Dorota Szymańczak - Stanowisko ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych, data: 2019-08-01

Stan finansów JST - raport

Publikujemy raport na temat stanu finansów JST opracowany dla Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Obraz, jaki wyłania się z pobieżnej analizy dostępnych danych, nie jest optymistyczny.

Przedstawione w tym z konieczności skrótowym raporcie dane pochodzą przede wszystkim z baz danych Ministerstwa Finansów, dotyczących wykonania budżetów JST w latach 2006-2018, a także z aktualnej bazy pochodzących z wieloletnich prognoz finansowych JST. Dodatkowo posłużono się danymi Eurostatu (dotyczącymi kosztów pracy), GUS-u (dotyczącymi zatrudnienia w administracji publicznej) oraz dostępnych analiz rynkowych (w zakresie wzrostu kosztów usług i cen materiałów), a także przygotowanym na zlecenie MIiR raportem nt. potrzeb inwestycyjnych części sektora samorządowego.

 • autor: www.zpp.pl, data: 2019-08-01

Relacja z lipcowego posiedzenia plenarnego KWRiST

17 lipca br. obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, której współprzewodniczyli Wiceminister MSWiA Paweł Szefernaker wspólnie z Zygmuntem Frankiewiczem prezydentem Gliwic i jednocześnie prezesem Zarządu ZMP.

Podczas posiedzenia komisja zaopiniowała ponad 30 projektów aktów prawnych.

Wśród nich był m.in. przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.

Komisja rozpatrzyła także projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”, przygotowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Odbyła się również dyskusja dotycząca Funduszu Dróg Samorządowych. Samorządowcy chcą, by pieniądze były szybko i transparentnie dzielone. Jak mówił Starosta Poznański, Wiceprezes Zarządu ZPP Jan Grabkowski, do niedawna było tak, że inwestycje z listy rankingowej wojewodów nie były wykreślane. Dziś premier może, bez podania uzasadnienia wykreślić inwestycje.

Starosta podkreślał: „My realizujemy inwestycje nie dla siebie, a dla mieszkańców, poprawiając komunikację również do instytucji, które są własnością Skarbu Państwa”. Apelował, by te zasady, na podstawie których pracownicy wojewodów przygotowują listy były akceptowane przez premiera. „Na dzisiaj bowiem premier stosuje niejasne dla samorządowców, uznaniowe zasady przyznawania środków”.

Wiceminister Paweł Szefernaker wyjaśniał, że Rząd wprowadził Fundusz Dróg Samorządowych i nowe zasady po to, by samorządy, których nie było dotąd stać na budowę czy remonty dróg, mogły skorzystać z 80% dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Podkreślił, że po raz pierwszy w historii tak duże środki – 6 mld zł rocznie zostały przekazane na drogi samorządowe. Zapewnił, że stara się, by procedury formalne maksymalnie skracać, by samorządowcy jak najszybciej mogli ruszać z inwestycjami. – „Wiem też, że są województwa, w których wszystkie inwestycje drogowe będą realizowane ze względu na przekazanie tak dużych środków finansowych”.

Samorządowcy podekreślali jednak, że nie kwestionują samej idei programu ani zwiększania środków na drogi. Im chodzi o transparentność ich przyznawania.

Prezydent Ciechanowa, Krzysztof Kosiński mówił, że: „Lista rankingowa opracowana i opublikowana przez wojewodę trafia następnie do premiera i jest ukrywana i tajna dla samorządów. Chcielibyśmy wiedzieć, na jakiej zasadzie lista ulega zmianom i czym się kieruje minister infrastruktury i premier dokonując zmian. Tu są nasze wątpliwości”.

Samorządowcy uważają też, że należy skrócić procedury, bo podczas gdy wojewoda ma 4 miesiące na stworzenie listy rankingowej projektów, to ani premier, ani minister infrastruktury nie mają żadnych granicznych dat na podjęcie decyzji.

Samorządowcy po raz kolejny upominali się również o obiecaną przez rząd obniżkę cen energii, czy raczej rekompensatę na 2019 rok. Mimo obietnic nie otrzymali do zaopiniowania projektu rozporządzenia wykonawczego do ustawy o podatku akcyzowym z uzasadnieniem, że nie dotyczy ono samorządowców.

Samorządowcy, którzy od miesięcy płacą dużo wyższe rachunki, przekazali wiele uwag dotyczących obniżki cen, zmiany taryf i wielu szczegółowych rozwiązań, na które nie ma odpowiedzi.

Wiceminister energii Tomasz Dąbrowski uspokajał, że rozporządzenie ma przynieść rekompensatę samorządom za podwyżkę cen energii i spełnić obietnice. Jednak najważniejsze regulacje dotyczące samorządów są już zawarte w ustawie, a rozporządzenie reguluje stosunki między przedsiębiorstwami energetycznymi a podmiotem płacącym rekompensaty. W sposób bezpośredni więc nie dotyczy samorządów. Jednocześnie minister przeprosił za niedopatrzenie i zapewnił, że przesłał już projekt do Komisji Wspólnej.

Ze względu na konieczność podpisania rozporządzenia do 20 lipca br. samorządowcy spotkali się z ekspertami z Ministerstwa Energii już następnego dnia po Komisji, 18 lipca br. Podczas spotkania udało się uprościć procedury wnioskowania o „zamrożenie” cen energii na poziomie z 30 czerwca 2018 r. Samorządowcy nie będą musieli np. przedkładać oryginałów umów czy faktur za energię – wystarczą poświadczone przez kierownika JST ich kopie. Jednocześnie postulują o obniżenie o 10% cen i stawek opłat za energię elektryczną w stosunku do proponowanych przez resort energii. Chcą też, by nowe punkty poboru energii otrzymały stawki z czerwca ubiegłego roku. Przyjęcie tych postulatów jest warunkiem pozytywnego zaopiniowania projektu.

Odbyło się również posiedzenie specjalnej dodatkowej Komisji Wspólnej poświęcone sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, w której uczestniczył Marian Banaś, Minister Finansów i jego zastępca, Tomasz Robaczyński.

Prezes ZMP, Zygmunt Frankiewicz przedstawił dane pokazujące faktyczną trudną sytuację finansową JST, a także przekazał ministrowi finansów „Raport o stanie finansów JST”. Samorządowcy umówili się z ministrem finansów na kontynuację prac, którą podejmie zespół ekspertów w sierpniu br. Po zakończeniu debaty szefowie i przedstawiciele wszystkich korporacji samorządowych wchodzących w skład strony samorządowej Komisji Wspólnej udali się do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, aby przekazać tam „Raport” dla premiera.

Obrazu kondycji finansowej samorządów dopełniają: luka w oświacie, spowodowana niedoszacowaniem kosztów reformy, która wynosi 23 mld zł, a także fatalna kondycja szpitali. Po zmianach, które miały miejsce niedawno powiaty i miasta na prawach powiatu pokrywają straty szpitali z własnych budżetów, co mocno obciąża ich budżety. Alternatywą jest likwidacja szpitali.

Minister finansów, Marian Banaś przekonywał, że dane ogólne dotyczące finansów JST przeczą tezie samorządowców o niewystarczających środkach. Z danych resortu finansów wynika, że sytuacja JST zasadniczo się poprawiła w latach 2014-19. Dochody ogółem wzrosły, z dużą nadwyżką budżetową w roku 2016 i niewielkim deficytem w 2017 r. Z kolei deficyt w 2018 i 19 roku związany jest z realizacją inwestycji i projektami unijnymi. Minister Banaś zaznaczył też, że zadłużenie samorządów spada, a dochody rosną.

Dyskusja wykazała, że spojrzenie samorządowców na sytuację finansową JST jest skrajnie różne od wizji ministra finansów. Obie strony umówiły się na kontynuację spotkań w celu porównania danych – zarówno dane samorządowe, jak i te prezentowane przez ministra Banasia są prawdziwe, pokazują jednak różne punkty widzenia. Konieczne jest więc ich porównanie i przeanalizowanie, by uzyskać najbardziej obiektywny obraz sytuacji, a także - wypracować dobre rozwiązania finansowe.

Podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zostały wręczone nagrody XVI edycji konkursu im. profesora Michała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie dotyczące samorządu terytorialnego.

Wyróżnienie otrzymali autorzy dwóch prac doktorskich oraz jednej magisterskiej.

Kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej odbędzie się 28 sierpnia br.

 • autor: www.zpp.pl oraz www.wartowiedziec.pl, data: 2019-08-01
 • 1536

Ostrzeżenie meteorologiczne - upał

Zjawisko: upał

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: wszystkie powiaty

Ważność:  Od: 2019-07-29 14:22 Do: 2019-07-30 19:00

Przebieg:  Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 30°C. Temperatura minimalna w nocy od 19°C do 20°C.

Uwag:  Przedłużono ważność ostrzeżenia do wtorku wieczorem.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90 %

Dyżurny synoptyk:  Sławomir Guzek

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • autor: Irena Miczko - Wydział Zarządzania Kryzysowego (...), data: 2019-07-29

Kolejna promesa dla Powiatu Sępoleńskiego

26 lipca 2019 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy Starosta Sępoleński Jarosław Tadych odebrał promesę z rąk Wojewody Kujawsko Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza. Dla powiatu sępoleńskiego jest to kolejne wsparcie finansowe otrzymane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zadanie w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Promesa obejmuje Przebudowę drogi powiatowej nr 1137 C relacji Obodowo - Sośno - Wierzchucin Królewski od km 5+081 do km 7+284. Wysokość dotacji na to zadnie wynosić będzie 3.400.000 zł. W uroczystości wręczenia promes uczestniczył również poseł na Sejm RP Piotr Król.

Pozostałymi beneficjentami obecnego rozdania są:  Powiat Nakielski – 2.450.000 zł na odbudowę drogi powiatowej Sadki – Samostrzel – Gromadno, Powiat Tucholski - 900.000 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1021C,  Gmina Tuchola - 700.000 zł na przebudowę drogi gminnej nr 010711C ul. Bractwa Kurkowego w Tucholi, Miasto i Gmina Nakło nad Notecią - 800.000 zł na przebudowę odcinka drogi gminnej w miejscowości Karnówko oraz Gmina Cekcyn - 1.600.000 zł na przebudowę drogi gminnej relacji Nowy Sumin – Cekcynek.

 • data: 2019-07-29

Powiat sępoleński z promesą na ponad 3 miliony

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2019-07-29
 • fotob-20895
 • fotob-20894
 • fotob-20882
 • autor: www.bydgoszcz.uw.gov.pl, data: 2019-07-26

Wsparcie państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych przekazane dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2019

Całkowita kwota przekazana w latach 2016 - 2019 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, które nawiedziły teren województwa kujawsko-pomorskiego oraz na działania zapobiegawcze w obszarze ochrony przeciwpowodziowej wyniosła ponad 163 min zł.

W bieżącym roku tj. 2019 wsparcie Rządu RP dla województwa kujawsko- pomorskiego wynosi łącznie 52.667.366 zł.

Środki te pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa - 31.680.000 zł, oraz z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w kwocie 20.987.366 zł.

Warto przypomnieć, że dzięki wsparciu Rządu w maju bieżącego roku, w tutejszym urzędzie przekazano środki w kwocie bliskiej 43 min zł, które trafiły do powiatów i gmin naszego województwa. To w efekcie 25 promes na realizację ponad 60 zgłoszonych zadań.

Dziś przekazujemy kolejne 6 promes na kwotę 9,8 min zł, dzięki czemu pula środków przekazanych przez rząd wzrasta do 52 mln.

Dodatkowe środki wspierające odbudowę dróg w ramach pomocy Państwa jednostkom samorządowym, otrzymują:

 1. Powiat Sępoleński w kwocie 3.400.000 zł na realizację następującego zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1137C relacji Obodowo-Sośno - Wierzchucin Królewski od km 5+081 do km 7+284"
 2. Powiat Tucholski w kwocie 900.000 zł na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1021C od km 1+380 do km 1+845"
 3. Powiat Nakielski w kwocie 2.450.000 zł na realizację zadania: „Odbudowa drogi powiatowej nr 1916C relacji Sadki - Samostrzel - Gromadno od km 4+791 do km 4+916, od km 5+010 do km 6+360 i od km 6+400 do km 7+250"
 4. Gmina Nakło nad Notecią w kwocie 800.000 zł na realizację następującego zadania: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090306C od km 0+010 do km 0+610 w miejscowości Karnówko, łączącej się z drogą powiatową Nr 1922C "
 5. Gmina Tuchola w kwocie 700.000 zł na realizację następującego zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 010711C ul. Bractwa Kurkowego w Tucholi od km 0+000 do km 0+259"
 6. Gmina Cekcyn w kwocie 1.600.000 zł na realizację zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 010309C relacji Nowy Sumin - Cekcynek od km 0+000 do km 1+788"

Należy podkreślić, że dodatkowe wsparcie w bieżącym roku uzyskaliśmy również z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w wysokości 20.050.865 zł na realizację 35 zadań realizowanych w 7 jednostkach samorządu terytorialnego - które już są realizowane w naszym województwie.

Wartym odnotowania są dodatkowe środki na środki finansowe na pokrycie kosztów prowadzonych działań ratowniczych po nawałnicy, tym dodatkowego wynagrodzenia, czasowego zakwaterowania służb ratowniczych oraz zabezpieczenie niezbędnych materiałów i środków na łączną kwotę 936.501 zł.

Środki te, otrzymały:

 • Powiat Tucholski w kwocie 103.530,40
 • Powiat Sępoleński w kwocie 144.560,74
 • Gmina Szubin w kwocie 108.554,24
 • Gmina Kcynia w kwocie 119.138,52
 • Gmina Sępólno Krajeńskie w kwocie 58.572,44
 • Gmina Koronowo w kwocie 8.767,70
 • Gmina Tuchola w kwocie 69.449,44
 • Gmina Mrocza w kwocie 20.233,74
 • Gmina Rogowo w kwocie 43.988,57
 • Gmina Choceń w kwocie 2.651,92
 • Gmina Sośno w kwocie 21.605,77
 • Gmina Gostycyn w kwocie 79.276,89
 • Gmina Kęsowo w kwocie 26.968,45
 • Gmina Cekcyn w kwocie 16.656,74
 • Gmina Żnin w kwocie 57.643,88
 • Gmina Sadki w kwocie 18.445,03
 • Gmina Sicienko w kwocie 36.457,26

Efekty:

W latach 2016 - 2019 największą pulę środków przeznaczono na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, bowiem aż 131 min zł. Ponadto na stabilizację osuwisk wydano 13.616.833 zł, natomiast na modernizację wałów przeciwpowodziowych zabezpieczono środki w wysokości 17.676.028 zł.

W podziale na lata:

 • 2016 rok    5.091.734,31 zł,
 • 2017 rok    9.066.560 zł, w tym 4.070.251 zł na usuwanie skutków nawałnicy z sierpnia,
 • 2018 rok    65.134.038 zł, w tym 58.714.113 zł na usuwanie skutków nawałnicy z sierpnia 2017 r.,
 • 2019 rok    57.678.766 zł, w tym 52.667.366 zł na usuwanie skutków nawałnicy z sierpnia 2017 r.,

W 2016 roku pomoc otrzymało 6 jst (5 gmin i 1 powiat) z terenu województwa kujawsko- pomorskiego. Dzięki wsparciu finansowemu z rezerwy celowej budżetu państwa zrealizowanych zostało 12 zadań. W ramach tych środków odbudowano niemal 14,5 km dróg gminnych i powiatowych, 2 mosty.

W 2017 roku pomoc otrzymało 8 jst (6 gmin i 2 powiaty). Dzięki wsparciu finansowemu z rezerwy celowej budżetu państwa zrealizowanych zostało 19 zadań. W ramach tych środków odbudowano ponad 25 km dróg gminnych i powiatowych, 5 przepustów.

W 2018 roku pomoc otrzymało 12 jst (10 gmin i 2 powiaty). Dzięki wsparciu finansowemu z rezerwy celowej budżetu państwa zrealizowanych zostało 63 zadań. W ramach tych środków odbudowano niemal 102 km dróg gminnych i powiatowych, 7 przepustów, 3 dachy na świetlicach wiejskich w Koronowie i Przedszkole w Gostycynie.

Do tej pory wyremontowano blisko 150 km dróg zniszczonych nawałnicą z 2017r.

 • data: 2019-07-30

Spotkanie dotyczące utrzymania istniejącej siatki połączeń autobusowych

Dnia 26 lipca br. w gabinecie Starosty odbyło się spotkanie konsultacyjne samorządowców z terenu Powiatu Sępoleńskiego dotyczące utrzymania istniejącej siatki połączeń autobusowych oraz jej rozszerzenia w oparciu o ustawę o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, która weszła w życie 19 lipca br.  W rozmowach uczestniczył także  przedstawiciele przewoźnika, który w chwili obecnej na zasadach komercyjnych obsługuje większość linii komunikacyjnych na terenie naszego powiatu.

W spotkaniu udział wzięli:

Wicestarosta -  Andrzej Marach

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego – Waldemar Stupałkowski

Burmistrz Więcborka – Waldemar Kuszewski

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego – Wojciech Głomski

Wójt Sośna – Leszek Stroiński

Dyrektor ds. przewozów PKS Chojnice sp. z o.o. – Marlena Milachowska

Pracownik PKS Chojnice sp. z o.o. – Krzysztof Borowicz

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg – Roman Krzysztofek

Pracownik Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim- Bartłomiej Łangowski

 • autor: Roman Krzysztofek - Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg , data: 2019-07-29
 • IMG_4773
 • IMG_4774
 • IMG_4775
 • IMG_4776

Spotkanie sołtysów Gmin powiatu sępoleńskiego z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii

25 lipca 2019 roku na terenie powiatu sępoleńskiego odbyły się spotkania sołtysów Gmin powiatu sępoleńskiego z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim  Lekarzem Weterynarii panem Jerzym Dymek oraz przedstawicielami ARIMR  w Sępólnie Krajeńskim. W spotkaniach wziął udział Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

Powiat Sępoleński reprezentowali: Starosta Sępoleński Jarosław Tadych, Wicestarosta Andrzej Marach, Dyrektor Wydziału Rolnictwa (…) Barbara Wiśniewska oraz Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego (…) Irena Miczko.

Spotkania dotyczyły przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń. Celem spotkań z Sołtysami  było  dotarcie z rzetelną informacją do jak najszerszego grona hodowców trzody chlewnej. Przygotowano akcję informacyjną, są środki na poprawę bioasekuracji w gospodarstwach rolnych. Podczas spotkania poinformowano, że do działań włączą się wszystkie agencje rolne. Powołano także koordynatorów gminnych i powiatowych.

 • a1
 • a2
 • a3
 • a4
 • a5
 • a6
 • a7
 • a8
 • autor: Andrzej Zająkała, data: 2019-07-25

Spotkanie z p.o. Dyrektora Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy

19 lipca br. w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie z Radosławem Kantakiem p.o. Dyrektora Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy. Dyrektor przekazał samorządowcom informacje na temat zaawansowania prac związanych z budową obwodnic Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego, a także planowanych inwestycji drogowych w powiecie sępoleńskim.

W spotkaniu wzięli udział:

Radosław Kantak - p.o. Dyrektora Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy

Jarosław Tadych – Starosta Sępoleński

Andrzej Marach – Wicestarosta Sępoleński

Piotr Dobrzański – Sekretarz Gminy Sośno, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Władysław Rembelski – Skarbnik Powiatu

Waldemar Stupałkowski – Burmistrz Sępólna Krajeńskiego

Wojciech Głomski – Burmistrz Sępólna Krajeńskiego

Edwin Eckert – Dyrektor Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim 

 • data: 2019-07-19
 • IMG_4734
 • IMG_4741
 • IMG_4743
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2019-07-19

Informacja

Uprzejmie informujemy, że punkt potwierdzający profil zaufany w dniach 22-26 lipca 2019 roku będzie nieczynny

Pozostałe punkty potwierdzania profilu zaufanego w Sępólnie Krajeńskim:

Urząd Skarbowy w Sępólnie Krajeńskim
ul. Tadeusza Kościuszki 22
89-400 Sępólno Krajeńskie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Biuro Terenowe ZUS Sępólno Krajeńskie

ul. Tadeusza Kościuszki 16
89-400 Sępólno Krajeńskie

 

ZA NIEDOGODNOŚCI SERDECZNIE PRZEPRASZAMY

 • data: 2019-07-19

Pożegnianie

Z wielkim smutkiem żegnamy

ŚP. KAZIMIERZA FIAŁKOWSKIEGO

Przez lata mieliśmy przyjemność współpracować

z Osobą oddaną swojej pracy, ale przede wszystkim dobrą,

ciepłą, pełną sympatii i zrozumienia dla innych.

 

Trudno nam się pogodzić z utratą

tak wspaniałego Człowieka.

Łącząc się w żałobie, przekazujemy

Rodzinie Zmarłego

wyrazy współczucia.

 

Starosta Sępoleński wraz z Zarządem Powiatu,

Przewodniczący Rady Powiatu wraz z Radą Powiatu

oraz pracownicy

Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu sępoleńskiego.

 

Ś.P. Kazimierz Fiałkowski, osoba bardzo zasłużona dla naszej lokalnej społeczności. Były Naczelnik a następnie Burmistrz Kamienia Krajeńskiego. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W latach 1998-2006 oraz 2015-2018 Radny Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim, członek Zarządu Powiatu. Wpisany do Księgi Zasłużonych Powiatu Sępoleńskiego.

 • 28324

Ze starostami o ASF i przywróceniu połączeń autobusowych

W poniedziałek, 15 lipca, wojewoda Mikołaj Bogdanowicz spotkał się z kujawsko-pomorskim starostami. Tematami narady były przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń oraz o odtwarzanie zlikwidowanych połączeń autobusowych.

Pierwsza część spotkania dotyczyła wzmocnienia współpracy instytucji rządowych z samorządowcami. Zwłaszcza w obszarze podnoszenia świadomości społecznej dotyczącej afrykańskiego pomoru świń i walki z nim.

Przypominam, że na poziomie województwa kujawsko-pomorskiego od dwóch lat trwają intensywne prace, polegające na koordynacji pracy służb. Dziękuję wszystkim służbom, wojewódzkiemu i powiatowym lekarzom weterynarii za to, że tę współpracę na wysokim poziomie utrzymują. To spowodowało, że ASF-u u nas jeszcze nie ma – mówił wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Jednym z dwóch istotnych narzędzi służących ograniczeniu lub nawet całkowitemu powstrzymaniu rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń jest depopulacja dzika.

Również na polu redukcji populacji dzików, dzięki bardzo dobrej współpracy, mamy spore osiągnięcia. Wiem, że nie wszystkim się to podoba, ale niestety, to dzik jest nośnikiem tej bardzo groźnej dla gospodarki choroby. W tej kwestii współpracujemy z środowiskami takimi jak Lasy Państwowe, Koła Łowieckie, z którymi np. ustalamy limity odstrzału i to powoduje, że tereny najbardziej zagrożone, przez ograniczenie populacji dzików, są chronione – tłumaczył przedstawiciel Rządu w terenie.

Drugim, skutecznym sposobem na powstrzymanie ASF jest bioasekuracja. Teraz celem jest dotarcie z rzetelną, przedstawioną w zrozumiałej formie informacją do jak najszerszego grona hodowców trzody chlewnej.

Jest przygotowana akcja informacyjna, są środki na poprawę bioasekuracji w gospodarstwach rolnych. Włączą się w to wszystkie agencje rolne. Powołani mają być także koordynatorzy gminni i powiatowi. W akcję informacyjną mają też być zaangażowani sołtysi, którzy są najbliżej lokalnych spraw i mają niemały wpływ na wszystko, co się na wsi dzieje – informował wojewoda.

Mam nadzieję, że dzięki tej naszej dużej aktywność w obszarze obrony przed afrykańskim pomorem świń uda nam się uniknąć tej choroby w województwie kujawsko-pomorskim – zakończył Mikołaj Bogdanowicz.

Po krótkiej przerwie wojewoda i samorządowcy rozmawiali o przywróceniu połączeń w małych miejscowościach dzięki rządowemu wsparciu z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Ma to przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu.

Według autorów ustawy, dofinansowanie z Funduszu ma dotyczyć linii komunikacyjnych niefunkcjonujących, od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem ustawy w życie oraz linii, na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po wejściu ustawy w życie.

Odtwarzanie zlikwidowanych połączeń ma odbywać się we współpracy z samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi.

Jednocześnie Fundusz wraz z odpowiadającym za budowę i modernizację dróg gminnych i powiatowych Funduszem Dróg Samorządowych będą stanowić dwa filary przywracania transportu lokalnego.

Władze Samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował: Wicestarosta Andrzej Marach, Inspektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Irena Miczko oraz Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg Roman Krzysztofek.

 • autor: www.bydgoszcz.uw.gov.pl, data: 2019-07-16
 • fotob-20822
 • fotob-20823
 • fotob-20824
 • autor: www.bydgoszcz.uw.gov.pl, data: 2019-07-15

Powiatowe Obchody Święta Policji

12 lipca 2019 roku o godzinie 12:00 w sali kolumnowej Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim rozpoczęła się uroczysta zbiórka z okazji „Święta Policji”. Tego dnia 16 funkcjonariuszy powiatu sępoleńskiego awansowano na wyższe stopnie policyjne.

W uroczystości wziął udział I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego w Bydgoszczy insp. Marcin Woźniak, Wicestarosta Sępoleński Andrzej Marach, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Elżbieta Maziarz-Rudnik, Dyrektor Zarządu Drogowego Edwin Eckert, przedstawiciele samorządów lokalnych, prokuratury, zaprzyjaźnionych służb mundurowych, emeryci policyjni oraz rodziny funkcjonariuszy.

Ceremonia rozpoczęła się od złożenia meldunku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego w Bydgoszczy insp. Marcinowi Woźniakowi, a przybyłych gości przywitał w swoim przemówieniu Komendant Powiatowy Policji w Sępólnie Krajeńskim insp. Paweł Zawada..

W swoim wystąpieniu Komendant Powiatowy Policji w Sępólnie Krajeńskim przybliżył historię powstania Policji Państwowej oraz  podziękował wszystkim policjantom i pracownikom za codzienny trud, sumienne wykonywanie obowiązków i zaangażowanie w służbie.

W trakcie uroczystości oprócz awansowanych na wyższe stopnie służbowe, dwóch funkcjonariuszy otrzymało brązową odznakę ,,Zasłużony Policjant oraz medal za długoletnią służbę. Ponad 8 funkcjonariuszy i 2 pracowników sępoleńskiej komendy zostało wyróżnionych nagrodami Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.

Głos zabrali również przedstawiciele lokalnych władz samorządowych dziękując stróżom prawa za zaangażowanie w służbę oraz wzajemną współpracę. Gratulowali awansowanym i wyróżnionym funkcjonariuszom życząc kolejnych sukcesów zawodowych.

Ceremonia z okazji Święta Policji zakończyła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości kom. Krzysztofa Milachowskiego.

Na wyższe stopnie policyjne awansowali:

Na stopień  podinspektora Policji;

nadkom. Zajączkowski Lech

 

Na stopień nadkomisarza Policji;

kom.  Madej Piotr

 

Na stopień aspiranta sztabowego Policji;      

st. asp. Chyrchel Mariusz

 

Na stopień starszego aspiranta Policji;          

asp. Łochowicz Mateusz

 

Na stopień aspiranta Policji;  

mł. asp. Warnke Dariusz

mł. asp. Warsińska Małgorzata

mł. asp. Ziółkowski Radosław

 

Na stopień młodszego aspiranta Policji;

sierż. szt. Czajkowska Iwona

sierż.. szt. Grochowski Andrzej

sierż. szt. Jankowski Dawid

sierż. szt. Koniarski Jakub

sierż. szt. Wrażeń Janusz

 

Na stopień sierżanta sztabowego Policji;

st. sierż. Jasiński Wojciech

st. sierż. Olter Martyna

st. sierż. Sługiewicz Krystian

 

Na stopień starszego sierżanta Policja;

sierż. Wiśniewski Sławomir

 

Brązową Odznakę ,,Zasłużony Policjant” otrzymał:

asp.szt. Dykier Dariusz

 

Medal za długoletnią służbę otrzymał :

kom. Śmigiel Leszek

 • autor: Małgorzata Warsińska - KPP Sępólno Krajeńskie, data: 2019-07-12

Powiatowe obchody Święta Policji w Sępólnie Krajeńskim

 • autor: www.kanal10.pl
 • IMG_4728
 • IMG_4655
 • IMG_4670
 • IMG_4676
 • IMG_4682
 • IMG_4694
 • IMG_4718
 • IMG_4722
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2019-07-12

Zapraszamy na VI Turniej Siatkówki Plażowej Mężczyzn

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI Turnieju o Puchar Starosty Sępoleńskiego

 • C_Users_Krystian_Desktop_Plakaty na stronie_PLAKAT...

Zapraszamy na Rajd Rowerowy Bike Krajna

 • C_Users_Krystian_Desktop_KRAJNA BIKE PLAKAT NOWY

Wizyta Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Powiecie Sępoleńskim

Dnia 10 lipca br. na zaproszenie Starosty Sępoleńskiego Jarosława Tadycha w Powiecie Sępoleńskim wizytował Wojewoda Kujawsko – Pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Pierwszym punktem wizyty było spotkanie z samorządowcami powiatu Sępoleńskiego. Podczas spotkania poruszono następujące tematy:

 • transport publiczny;
 • funkcjonowanie szpitala powiatowego;
 • Fundusz Dróg Samorządowych;
 • susza;
 • obwodnice Kamienia Krajeńskiego i Sępólna Krajeńskiego;
 • zmiany w prawie farmaceutycznym
 • sprawy bieżące gmin i powiatu;
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2019-07-10
 • IMG_4492
 • IMG_4497
 • IMG_4501
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2019-07-10

Kolejnym punktem spotkania wojewody z samorządowcami był briefing prasowy, który odbył się na sali sesyjnej. Media zadawały szereg pytań min. o realizację zadań drogowych i obwodnic Kamienia Krajeńskiego i Sępólna Krajeńskiego oraz pomoc związaną z problemem suszy w regionie. Padły też pytania o współfinansowanie przez Lasy Państwowe dróg zniszczonych skutkami nawałnicy.

 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2019-07-10
 • IMG_4511
 • IMG_4526
 • IMG_4530
 • IMG_4540
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2019-07-10

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz z gospodarską wizytą - Sępólno Krajeńskie, Kamień Krajeński

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2019-07-10

Wojewoda był obecny podczas podpisania umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 1140C relacji Sośno – Wąwelno-Mrocza(las) od km 0+131 do km 1+687 oraz od km 4+934 do km 6+466 opiewającą łącznie brutto na niebagatelną kwotę 3.667.149,62 zł.  80% w/w kosztu budowy drogi pokrywa budżet Państwa będący w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dofinansowanie to zostało pozyskane dzięki staraniom Wojewody Kujawsko – Pomorskiego – Mikołaja Bogdanowicza i Starosty Sępoleńskiego Jarosława Tadycha.

Umowa na realizacje w/w zadania została zawarta pomiędzy Powiatem Sępoleńskim reprezentowanym przez Edwina Eckerta – Dyrektora Zarządu Drogowego przy kontrasygnacie Głównej Księgowej Zarządu Drogowego – Renaty Piotrowskiej a Dyrektorem Kontraktu firmy COLAS Polska Sp. z o.o. Panem Karolem Sękowskim.

Przy podpisaniu umowy obecni byli:

Wojewoda Kujawsko – Pomorski – Mikołaj Bogdanowicz;

Przewodniczący Rady Powiatu – Marek Chart;

Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych;

Skarbnik Powiatu – Władysław Rembelski;

Burmistrz Sępólna Krajenskiego – Waldemar Stupałkowski;

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego – Wojciech Głomski;

Z-ca Burmistrza Więcborka – Jacek Masztakowski;

Wójt Sośna- Leszek Stroiński;

przedstawiciele mediów.

 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2019-07-10
 • 66888745_318032935750006_146404908155797504_n
 • IMG_4545
 • IMG_4549
 • IMG_4553
 • IMG_4567
 • IMG_4575
 • IMG_4580
 • IMG_4583
 • IMG_4593
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2019-07-10

Praca w Krajowej Administracji Skarbowej. Teraz masz szansę.

Jeden z największych budżetowych pracodawców w regionie poszukuje funkcjonariuszy i pracowników! Trwa rekrutacja do Służby Celno-Skarbowej i urzędów skarbowych w woj. kujawsko-pomorskim.
Zostań funkcjonariuszem Służby Celno-Skarbowej
Kandydaci do Służby Celno-Skarbowej mogą składać dokumenty do dnia 31 lipca br. osobiście w Kancelarii IAS w Bydgoszczy przy ul. Marcinkowskiego 7 lub drogą pocztową na ww. adres.
Na osoby, które z wynikiem pozytywnym przejdą kolejne etapy postępowania kwalifikacyjnego czeka 7 etatów, w tym 4 na stanowisko specjalisty w Dziale Kontroli Celno-Skarbowej Rynku oraz 3 na stanowisko specjalisty w Oddziale Celnym. W obu wypadkach miejscem pełnienia służby jest Bydgoszcz.
Nowo zatrudniony funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej może liczyć po przyjęciu do służby na uposażenie w wysokości nawet 4200 zł brutto. Dodatkowym atutem służby jest to, że od wynagrodzeń nie są potrącane składki na ubezpieczenie społeczne, a jedynie podatek i składka na ubezpieczenie zdrowotne.
Podstawowe wymagane kryteria do pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej to: obywatelstwo polskie, odpowiedni do zajmowanego stanowiska stan zdrowia, co najmniej średnie wykształcenie, niekaralność za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystanie z pełni praw publicznych oraz nieposzlakowana opinia.
Ponadto na podstawie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), w jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej, ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, ani nie była ich współpracownikiem. Od kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. wymagane jest złożenie oświadczenia dot. pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami.
Postępowanie kwalifikacyjne do Służby Celno-Skarbowej składa się z kilku etapów, a o jego szczegółach można dowiedzieć się tutaj.
Zakres zadań na stanowiskach, na które prowadzony jest nabór obejmuje m.in. wykonywanie kontroli celno-skarbowej, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń skarbowych, obsługę zgłoszeń celnych, kontrolę celną podróżnych, towarów i środków przewozowych, obsługę urządzeń RTG do prześwietlania bagażu.
Funkcjonariusze wykonują również czynności kontrolne związane z kontrolą przewozu drogowego SENT, kontroli pojazdów, współpracują ściśle między innymi ze Strażą Graniczną, Policją, Inspekcją Transportu Drogowego.
Dodatkowym atutem zatrudnienia jako funkcjonariusz w KAS jest możliwość nabycia praw do wcześniejszej emerytury.
Urzędy skarbowe czekają na Ciebie Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy oferuje także pracę w służbie cywilnej w urzędach skarbowych całego województwa. Chętni mogą znaleźć zatrudnienie w komórkach analitycznych, kontrolnych, księgowych i związanych z obsługą bezpośrednią klienta. Kandydaci mogą liczyć na stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, wynagrodzenie zasadnicze – w zależności od stanowiska – od 3086 – 3450 zł brutto + dodatki i premie kwartalne, pakiet szkoleniowy i socjalny i inne.
Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego naboru oraz zakresu zadań dostępne są na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy tutaj.
Aktualnie w kujawsko-pomorskiej KAS zatrudnionych jest blisko 3 tys. osób w tym 228 funkcjonariuszy.

 • autor: Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, data: 2019-07-09

Spotkanie z dyrektorami wydziałów

Dnia 5 lipca 2019 roku w gabinecie Starosty odbyło się spotkanie z dyrektorami wydziałów.


W spotkaniu oprócz Starosty – Jarosława Tadycha uczestniczyli:
Skarbnik Powiatu – Władysław Rembelski;
Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju – Tomasz Bondarczyk;
Pełniąca obowiązki Dyrektora Biura Obsługi Oświaty - Marika Domagała;
Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości – Ewa Zygmunt – Lorbiecka;
W zastępstwie Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji – Artur Juhnke;
Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg – Roman Krzysztofek;
Inspektor Wydziału Organizacyjnego - Hanna Roszińska - Obst;

Spotkanie miało charakter organizacyjny i dotyczyło omówienia bieżących spraw funkcjonowania starostwa.

 • data: 2019-07-05
 • IMG_4479
 • IMG_4483

Zmiana godzin pracy apteki

Apteka ogólnodostępna mieszcząca się w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Hallera 8, od czerwca 2019 roku jest czynna dla pacjentów w godzinach:

poniedziałek - piątek: 09:00 - 17:00

sobota: 09:00 - 14:00

 

Pełen wykaz aptek - [Kliknij Tutaj]

 • autor: Irena Miczko - Wydział Zarządzania Kryzysowego (...), data: 2019-07-05

Konkurs dla mediów lokalnych

Serdecznie zapraszamy media lokalne do zapoznania się tematyką konkursu.

 • image007
 • autor: nadesłane - Urząd Marszałkowski w Toruniu, data: 2019-07-04

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny

17 i 18 czerwca br. w Turznie (powiat toruński) Starosta Sępoleński Pan Jarosław Tadych uczestniczył w kolejnych obradach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny naszego województwa. Podczas posiedzenia były prezentowane i zatwierdzane kryteria wyboru w konkursach między innymi dla projektów grantowych Lokalnych Grup Działania realizowanych w ramach RLKS (Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność), projektów w zakresie usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi z wykorzystaniem teleopieki, wsparcia na kompleksowe uzbrajanie terenów inwestycyjnych.

Podczas spotkania komitet obradował nad kryteriami piętnastu konkursów, w których ogłoszenie naborów jest planowane w okresie pomiędzy czerwcem a październikiem 2019 roku. Suma środków przeznaczonych do dofinansowania we wszystkich tych konkursach to 190 milionów złotych.

Omawiane kryteria dotyczyły konkursów w ramach:

 • kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi – termin naboru wrzesień 2019 r.
 • budowa i modernizacji dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich – termin naboru sierpień 2019 r.
 • przygotowania dokumentacji przedprojektowej i technicznej dla projektów kolejowych – termin naboru październik 2019 r.
 • promowania inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje – termin naboru czerwiec 2019
 • budowy infrastruktury biznesowej w regionie – termin naboru sierpień 2019
 • wsparcia procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich – termin naboru wrzesień 2019 r.
 • rozwoju infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - termin naboru sierpień 2019 r
 • kompleksowego uzbrojenia terenów inwestycyjnych - termin naboru sierpień 2019 r.
 • ochrony zasobów kultury - termin naboru sierpień 2019 r.
 • poprawy jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe - termin naboru październik 2019 r.
 • projektów z zakresu wsparcia pomostowego oraz w formie dotacji na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarcze - termin naboru sierpień 2019 r.
 • wsparcia na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców - termin naboru lipiec 2019 r.
 • projektów w zakresie usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi z wykorzystaniem teleopieki - termin naboru wrzesień 2019 r.
 • projektów grantowych realizowanych przez LGD – według harmonogramu LGD

Z warunkami poszczególnych konkursów można zapoznać się na stronie www.mojregion.eu w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków”.

Zachęcam do zapoznania się z załączonymi poniżej prezentacjami dotyczącymi efektów działania RPO m.in. w naszym powiecie.

 • autor: Dorota Szymańczak - Stanowisko ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych, data: 2019-07-03

Biuletyn Informacyjny Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Zachęcamy do zapoznania się z nowym numerem Biuletynu informacyjnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dla członków Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne. W tym wydaniu znajdą Państwo, oprócz aktualnego stanu wdrażania programów operacyjnych na lata 2014-2020, podsumowanie 15-letniej obecności Polski w Unii Europejskiej, najnowsze informacje o negocjacjach kolejnej perspektywy finansowej, a także informacje o innych inicjatywach związanych z realizacją programów obecnej perspektywy.

Powiatowe Zawody OSP

W dniu 29 czerwca br. na stadionie miejskim w Sępólnie Krajeńskim zostały przeprowadzone powiatowe zawody sportowo – pożarnicze jednostek OSP z terenu powiatu sępoleńskiego. Zawody sędziowane przez komisję sędziowską z Komendy Powiatowej PSP pod kierownictwem sędziego głównego st. kpt. Roberta Lissa rozegrane zostały w konkurencjach ćwiczenie bojowe i sztafeta pożarnicza z przeszkodami. Zmagania drużyn obserwowali zaproszeni goście, organizatorzy i gospodarze między innymi: Starosta Sępoleński Jarosław Tadych, Komendant Powiatowy PSP w Sępólnie Krajeńskim st. bryg. Maciej Suchomski, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart, samorządowcy gmin powiatu sępoleńskiego, a także licznie zgromadzeni druhowie. W zawodach wzięło udział łącznie 16 drużyn, w tym 3 kobiece, 9 męskich i 4 młodzieżowe. Kolejność miejsc w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:
Klasyfikacja generalna grup MDP:
1. OSP Sitno,
2. OSP Sypniewo (dziewczęta),
3. OSP Wałdowo,
4. OSP Lubcza.
Klasyfikacja generalna: grupa C (kobiety)
1. OSP Sitno
2. OSP Sypniewo,
3. OSP Wałdowo
Klasyfikacja generalna: grupa A (mężczyźni)
1. OSP Zakrzewek,
2. OSP Sypniewo,
3. OSP Dąbrowa
4. OSP Mała Cerkwica
5. OSP Wałdowo
6. OSP Lubcza
7. OSP KSRG Sośno
8. OSP Lutowo
9. OSP Toninek

 • autor: Nadesłane - Robert Liss - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim, data: 2019-07-02
 • DSC00387
 • DSC00391
 • DSC00415
 • DSC00427
 • DSC00446
 • DSC00465
 • DSC00481
 • DSC00497
 • IMG_20190629_135154
 • autor: Nadesłane - Robert Liss - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim, data: 2019-07-02

BIAŁY ŻAGIEL po raz czwarty…

W miniony weekend (29-30 czerwca), na sępoleńskim jeziorze, rozegrano IV REGATY BIAŁY ŻAGIEL STAROSTY SĘPOLEŃSKIEGO.  Do rywalizacji zgłosiły  się UKS Szkwał Legionowo, MKŻ Żnin, Columbus Świecie oraz miejscowy MLKS Krajna, łącznie 20 łódek klasy Optimist.

Jak co roku, Regaty rozpoczęła zbiórka przy maszcie flagowym przystani żeglarskiej. Po postawieniu przez młodych żeglarzy bandery, Starosta Sępoleński Jarosław Tadych wraz z Komandorem Sekcji Żeglarskiej MLKS Krajna  Stanisławem Łukaszewiczem, oficjalnie otworzyli Regaty.  Sprzyjająca, wietrzna i słoneczna pogoda pozwoliła na rozegranie wszystkich zaplanowanych na ten dzień biegów, nad których poprawnością czuwał sędzia zawodów Stanisław Jączkowski.

Niedzielne pływanie poprzedziła polowa msza święta odprawiona przez wikariusza parafii pw. Świętego Bartłomieja Apostoła w Sępólnie Krajeńskim- księdza Bartłomieja Kozłowskiego.  Tego dnia również zawody przebiegały w sprzyjającej pogodzie i zakończyły się wręczeniem pucharów i nagród ufundowanych przez sponsorów, które wręczali obecni na miejscu: Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart, Starosta Sępoleński Jarosław Tadych, Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Franciszek Lesinski, Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim Marek Tymecki, Przewodnicząca Samorządu Mieszkańców Osiedla nr 1, Radna Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Mariola Mosiądz-Śmigiel, Przewodniczący Samorządu Mieszkańców Osiedla nr 2 Stanisław Gustyn oraz Komendant Gminny OSP w Sępólnie Krajeńskim Artur Cetnarski.

Podobnie jak w roku 2018, Bank Spółdzielczy w Więcborku  ufundował nagrody za miejsca I-III  dla dziewcząt i chłopców w jednym z siedmiu biegów. Numer sponsorowanego przez BS biegu  wylosował Starosta Sępoleński, a okazał się nim bieg numer I. Oprócz okazałych pucharów i atrakcyjnych nagród rzeczowych dodatkową premią był wręczany przez Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Więcborku- Adama Trzosa, bon upominkowy o wartości 300 zł. Klasyfikacja tej rozgrywki przedstawia się następująco:

Klasyfikacja dziewczęta

 1. Angelina Zubel – MKŻ Żnin
 2. Zuzanna Zielińska - MKŻ Żnin
 3. Justyna Jurkowska - MKŻ Żnin

Klasyfikacja chłopcy

 1. Bartosz Peczka - MKŻ Żnin
 2. Marcel Rumiński - MKŻ Żnin
 3. August Sobczak – UKS Szkwał Legionowo

W pozostałych kategoriach, w których nagrody sponsorowali MLKS „Krajna” oraz Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim, wyniki wyglądają następująco:

Klasyfikacja OPEN

 1. August Sobczak – UKS Szkwał Legionowo
 2. Zuzanna Zielińska – MKŻ Żnin
 3. Kornelia Dobaczewska –MKŻ Żnin

Klasyfikacja dziewczęta

 1. Zuzanna Zielińska – MKŻ Żnin
 2. Kornelia Dobaczewska –MKŻ Żnin
 3. Matylda Brelińska

Klasyfikacja chłopcy

 1. August Sobczak – UKS Szkwał Legionowo
 2. Marcel Rumiński – MKŻ Żnin
 3. Bartosz Żmudziński -  MKŻ Żnin

Specjalne wyróżnienie i puchar, z rąk Starosty Sępoleńskiego, odebrał najmłodszy zawodnik Regat, a był nim Ignacy Sobczak  - UKS Szkwał Legionowo – rok ur. 2012. To właśnie On, jako najmłodszy zawodnik, wylosował BIAŁY ŻAGIEL, którego fundatorem był Starosta Sępoleński. W tym roku nagroda powędrowała do Marcina Kotowskiego z MLKS Krajna.

Wszystkim zawodnikom, ich trenerom i opiekunom dziękujemy za udział w zawodach i już dzisiaj zapraszamy na przyszłoroczne (jubileuszowe)  V REGATY BIAŁY ŻAGIEL STAROSTY SĘPOLEŃSKIEGO!!!

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy wsparli przedsięwzięcie od strony zarówno finansowej, jak i organizacyjnej. Szczególne słowa uznania i wdzięczności kierujemy do: Banku Spółdzielczego w Więcborku, Zespołu Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim, Samorządów Mieszkańców nr 1 i 2  w Sępólnie Krajeńskim, państwa Katarzyny i Rafała Kwiatkowskich, OSP Sępólno Krajeński, Zespołu Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim oraz MLKS Krajna.

 • autor: Lidia Sokulska - Tłok, Artur Juhnke, data: 2019-07-01
 • 1
 • 2
 • DSC_0238
 • DSC_0251
 • DSC_0255
 • DSC_0260
 • DSC_0264
 • DSC_0273
 • DSC_0282
 • DSC_0290
 • DSC_0297
 • DSC_0302
 • DSC_0304
 • DSC_0309
 • DSC_0310
 • DSC_0313
 • DSC_0315
 • DSC_0322
 • DSC_0323
 • DSC_0324
 • DSC_0330
 • DSC_0337
 • DSC_0344
 • DSC_0346
 • DSC_0348
 • DSC_0353
 • DSC_0354
 • DSC_0359
 • DSC_0366
 • DSC_0378
 • DSC_0379
 • DSC_0381
 • DSC_0384
 • autor: Artur Juhnke, data: 2019-06-29

X Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

Dnia 28 czerwca (piątek) 2019 roku o godz. 9:00 w sali im. Lucjana Prądzyńskiego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim odbyła się X sesja Rady Powiatu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji:

2. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego prowadzonego przez Novum-Med spółkę z o.o. w Więcborku:

3. Przyjęcie protokołu z obrad IX sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

4. Informacje i oświadczenia radnych.

5. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.

6. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania złożone na ostatniej sesji i w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o czynnościach w okresie między sesjami.

8. Sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z prac Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w okresie międzysesyjnymoraz informacja o złożonych przez radnych wnioskach i sposobie ich załatwienia.

9. Przygotowanie Powiatu do sezonu letniego pod kątem sanitarnym.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2019;
 • ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych ispecjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Sępoleńskiego, od dnia 1września 2019roku;
 • uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok;
 • uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu.

11. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych i gości.

12. Zakończenie obrad.

X Sesja Rady Powiatu Sępoleńskiego

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2019-06-28
 • IMG_4406
 • IMG_4415
 • IMG_4420
 • IMG_4423
 • IMG_4425
 • IMG_4433
 • IMG_4439
 • IMG_4447
 • IMG_4451
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2019-06-28

Komisje rady powiatu

W ostatnich tygodniach w biurze rady powiatu odbyły się posiedzenia komisji rady powiatu. 
Każda komisja pracowała zgodnie z planowanym porządkiem obrad:


Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji – 18 czerwca 2019

 1. Informacja o dotychczasowym naborze  uczniów do szkół powiatowych na rok szkolny 2019/2020.
 2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

Komisja Infrastruktury i Gospodarki – 25 czerwca 2019

 1. Informacja o działalności ekipy remontowej.
 2. Sprawozdanie z realizacji postępu prac inwestycyjnych prowadzonych w Szpitalu Powiatowym.


Komisja Zdrowia i Pomocy  Społecznej – 27 czerwca 2019

 1. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego im dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego realizowanych przez Novum – Med Spółkę z o.o.
 2. Realizacja Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
 3. Przygotowanie Powiatu do sezonu letniego pod kątem sanitarnym.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję. 

Komisja Budżetu i Finansów  - 27 czerwca 2019    

 1. Analiza wydatków powiatu związanych z działalnością spółki Novum-Med w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców.
 2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie 2019r. i pozostałych uchwał na sesję.
 • data: 2019-06-27
 • IMG_4310
 • IMG_4316
 • IMG_4319
 • IMG_4321
 • IMG_4349
 • IMG_4353
 • IMG_4356
 • IMG_4357
 • IMG_4362
 • IMG_4365
 • IMG_4373
 • IMG_4374
 • IMG_4376
 • IMG_4379
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2019-06-27

Piknik Rodzinny w Eko-Gaju

Dnia 15 czerwca w naszym Eko-Gaju przy Centrum Małego Dziecka i Rodziny odbył się Piknik Rodzinny. To już kolejne takie spotkanie, na które przybyły całe rodziny.

Podczas pikniku na gości czekało wiele atrakcji. Eko-Gaj zamienił się  w różnorodne strefy tematyczne, wśród których każdy mógł znaleźć dla siebie coś atrakcyjnego. Rodziny mogły zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w strefie foto, dzieci mogły malować twarze i zmieniać się w kotka, pieska, jednorożca. Dużym zainteresowaniem cieszyła się strefa relaksu, w której rodzice z dziećmi mogły się odprężyć i zrelaksować. W strefie piasku i wody nie brakowało chętnych do zabawy, a w strefie ruchu można było jeździć rowerkami, autkami, bujać się na bujakach i gonić za piłką. Dźwięki grane na gitarze przez ciocie zachęcały do wspólnego muzykowania. W strefie artystycznej powstawały piękne obrazy na strechu malowane farbami. Natomiast w strefie cudaków czekały warzywa i różne akcesoria do stworzenia dziwadełek oraz kolorowy makaron, z którego powstawały piękne korale. Dużą atrakcją było też modelowanie z balonów. Rodzice wraz z dziećmi mogli mile i aktywnie spędzić czas relaksując się na piknikowych kocach. To popołudnie upłynęło w miłej i rodzinnej atmosferze. Podczas pikniku można było odwiedzić nasze milusińskie alpaki: Kacperka, Bazanka, Kajko i Dyzia. Z ochotą one zajadały marchewki, którymi częstowały je dzieci wraz z rodzicami.  Podczas naszego pikniku goście mogli skosztować grillowanych smakołyków oraz chleba ze smalcem i ogórkiem małosolnym. Spotkanie osłodziła wata cukrowa, owoce, pyszny kompot i popcorn. A na deser czekał drożdżowy tort z bułeczek.  Czas umiliła wesoła muzyka a na twarzach wszystkich uczestników gościł uśmiech.

W przygotowanie plenerowego spotkania zaangażowali się rodzice, sponsorzy, Państwowa Straż Pożarna, Komenda Powiatowa Policji oraz wolontariusze grupy Erasmus+ skupionej wokół działań Klubu Młodych Twórców przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom”.  Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok!

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych.

 • autor: www.gmina-sepolno.pl
 • 20190626_piknikrodzinny2019_024
 • 20190626_piknikrodzinny2019_030
 • 20190626_piknikrodzinny2019_031
 • 20190626_piknikrodzinny2019_037
 • 20190626_piknikrodzinny2019_068
 • 20190626_piknikrodzinny2019_085
 • 20190626_piknikrodzinny2019_162
 • 20190626_piknikrodzinny2019_018

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego

Dnia 26 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w gabinecie Starosty odbyło się VII posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Komisja odbyła się zgodnie z planowanym porządkiem obrad. Posiedzenie było także okazją do przedstawienia członkom komisji przez Komendanta Powiatowego Policji - Pawła Zawadę nowego Zastępcy Komendanta Policji - Pana Mariusza Ciesielskiego.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu sępoleńskiego za 6    miesięcy roku 2019.
3. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu sępoleńskiego za 6   miesięcy roku 2019.
4. Przygotowanie kąpielisk i bazy wypoczynkowej do letniego wypoczynku dzieci i młodzież na terenie powiatu pod względem epidemiologicznym.
5. Sprawy wniesione.


W posiedzeniu udział wzięli:
1. Krzysztof Szymanowicz - Radny Rady Powiatu
2. Paweł Zawada - Komendant Powiatowy Policji
3. Mariusz Ciesielski – Z-ca Komendanta Powiatowego Policji 
4. Maciej Suchomski - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
5. Marek Zieńko – Z-ca Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
8. Jacek Masztakowski – Z-ca Burmistrza Więcborka
9. Leszek Stroiński - Wójt Gminy Sośno
10. Elżbieta Estkowska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
11.  Irena Miczko – Inspektor Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

12. Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych

 

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji od pani Ireny Miczko, data: 2019-06-26
 • IMG_4323
 • IMG_4327
 • IMG_4328
 • IMG_4331
 • IMG_4336
 • IMG_4339
 • IMG_4341
 • IMG_4344
 • IMG_4347
 • IMG_4348
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2019-06-26

Wakacje - czas start!

W Zespole Szkół w Koronowie odbyło się Wojewódzkie Zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019. „Niech te wakacje będą radosne, ciekawe, ale przede wszystkim bezpieczne” – mówił wojewoda Mikołaj Bogdanowicz do kończących kolejny rok nauki dzieci i młodzieży.

 „Dla uczniów to z pewnością jeden z najpiękniejszych dni w całym roku. Przed Wami ponad dwa miesiące wakacji. Czasu, który będzie wypełniony odpoczynkiem i rekreacją w gronie najbliższych i rówieśników” – powiedział przedstawiciel rządu w terenie.

W skład Zespołu Szkół w Koronowie, w którym odbywało się Wojewódzkie Zakończenie Roku Szkolnego wchodzą: Specjalna Szkoła Podstawowa nr 3, Gimnazjum nr 2, Specjalna Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

„To wyjątkowa placówka. Można powiedzieć, że to taki drugi dom, gdzie uczniowie czują się bezpiecznie, są pozytywnie motywowani, osiągają sukcesy na miarę swoich możliwości, są doceniani, akceptowani, mimo swojej niepełnosprawności posiadają talenty i mają możliwość ich rozwoju” – powiedział.

Wojewoda dziękował Dyrektor Zespołu Szkół mgr Katarzynie Żubik, gronu pedagogicznemu i Staroście Bydgoskiemu jako organowi prowadzącemu, za sprawne funkcjonowanie szkoły.

Placówka jest m.in. laureatem programu społecznego „Szkoła bez przemocy”, „Szkoły z klasą”, otrzymywała nagrody i wyróżnienia Starosty Bydgoskiego i Kuratora Oświaty.

„Ponieważ spotykamy się na Wojewódzkim Zakończeniu Roku Szkolnego, pozwolę sobie także podziękować za ciężką i niełatwą pracę wszystkim nauczycielom województwa kujawsko-pomorskiego”.

Mikołaj Bogdanowicz podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego podziękował również samorządom za prowadzenie placówek oświatowych w regionie.

„To odpowiedzialne zadanie, z którego sprawnie się wywiązujecie. Wyrazy wdzięczności składam również Panu Kuratorowi Markowi Gralikowi, którego zaangażowanie dało się poznać choćby podczas trudnego dla nas wszystkich strajku w okresie egzaminów gimnazjalnych. Życzmy sobie wszyscy, aby dobro ucznia zawsze stało na miejscu pierwszym” – podkreślił.

Mijający rok szkolny był drugim, w którym obowiązuje reforma edukacji.

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych.

 • autor: www.bydgoszcz.uw.gov.pl, data: 2019-06-19
 • fotob-20649
 • fotob-20646
 • fotob-20648
 • autor: www.bydgoszcz.uw.gov.pl, data: 2019-06-19

Ostrzeżenie meteorologiczne - upał

Zjawisko: upał

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: wszystkie powiaty

Ważność:  Od: 2019-06-25 12:00 Do: 2019-06-26 18:00

Przebieg:  Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 31°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 19°C.

Uwag:  Brak

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90 %

Dyżurny synoptyk:  Sławomir Guzek

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • autor: Irena Miczko - Wydział Zarządzania Kryzysowego (...), data: 2019-06-25

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Pawłowi Kalinowskiemu

Paweł Kalinowski przez około czterdzieści lat był w okresie międzywojennym kierownikiem Szkoły Powszechnej, a po wojnie Szkoły Podstawowej w Sępólnie. Jest postacią znaną przez wielu starszych mieszkańców miasta, którzy znają Pawła Kalinowskiego z opowiadań swoich rodziców. Żyje jeszcze kilku jego przedwojennych i powojennych uczniów, wielu pamięta go jako emeryta. Młodszym mieszkańcom jest prawie wcale nieznany. Warto przypomnieć postać zasłużonego dla miasta nauczyciela i społecznika.

Paweł Kalinowski przez mieszkańców zwany Rektorem, a przez uczniów, żartobliwie „Połsiem” urodził się w 1887 roku w Borzechowie. Swoją nauczycielską edukację rozpoczął w Królewskim Katolickim Seminarium Nauczycielskim w Bydgoszczy i w Pile. W 1924 roku po ponad dziesięcioletniej praktyce nauczycielskiej został powołany na kierownika Szkoły Powszechnej w Sępólnie, gdzie z przerwą na wojnę pracował do 1948 roku. Zmarł w 1957 roku.

Rektor Kalinowski był nie tylko nauczycielem, ale też społecznikiem inicjatorem budowy Domu Katolickiego, Pomnika Chrystusa Króla w Sępólnie, członkiem wielu stowarzyszeń kulturalnych i społecznych. Za swoje zaangażowanie społeczne otrzymał wiele odznaczeń państwowych i krzyżem „Pro Ecclesia et Pontifice” przyznanym 9 września 1932 roku przez Papieża Piusa XI. Nic zatem dziwnego, że w czasie wojny został aresztowany i zesłany do obozu koncentracyjne.

Okazją do odsłonięcia tablicy był X Zjazd Rodziny Jasnochów, który odbył się w sobotę i niedzielę w Sępólnie. Z tą rodziną Rektor był skoligacony. Uroczystość rozpoczęła się w Szkole Podstawowej nr 1, w której to Paweł Kalinowski uczył i zamieszkiwał z rodziną. Przy tej okazji należy wspomnieć o najbardziej znanym przedstawicielu tej rodziny, znanym pomorskim malarzu Kazimierzu Jasnochu, jednym z największych polskich malarzy marynistów. Kopie jego prac zostały wręczone zasłużonym w organizacji Zjazdu członkom rodziny.

Oprócz rodziny na Zjazd przybył Wicestarosta Andrzej Marach, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego. Waldemar Stupałkowski, Przewodniczący Rady Miasta Franciszek Lesinski, ks. prałat Henryk Lesner, Dyrektor Biblioteki Grażyna Kędzierska, znajomi i przyjaciele rodziny.

 • autor: www.e-krajna.pl, data: 2019-06-24
 • 42734_b
 • 42741_b
 • 42743_b
 • 42749_b
 • 42766_b
 • autor: www.e-krajna.pl

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność:  Od: 2019-06-21 12:00 Do: 2019-06-22 00:00

Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu o wysokości od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 85 km/h. Miejscami możliwy grad.

Uwag: Brak.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 %

Dyżurny synoptyk:   Sławomir Guzek

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • autor: Wydział Zarządzania Kryzysowego, data: 2019-06-21

Życzenia z okazji zakończenia roku szkolnego

Z okazji zakończenia roku szkolnego

Dyrektorom, Nauczycielom, wszystkim Pracownikom Oświaty oraz Uczniom składamy najserdeczniejsze podziękowania za cały rok solidnej i wytężonej pracy.

 

Drodzy Uczniowie,

gratulujemy Wam osiągnięć naukowych, sportowych i artystycznych.

Niech będą one źródłem Waszej satysfakcji i uznania społecznego.

 

Dyrektorom, Nauczycielom i pracownikom oświaty składamy podziękowania

za całoroczną pracę, za wielką cierpliwość, niesłychaną wyrozumiałość i ogromny trud włożony w kształtowanie naszych dzieci i młodzieży.

 

Wszystkim składamy najserdeczniejsze życzenia wspaniałych i bezpiecznych wakacji, niezapomnianych przeżyć i wrażeń oraz radosnego oczekiwania

na spotkanie w nowym roku szkolnym.

 

 • 36666

Uroczyste podsumowanie rozgrywek Ligii Powiatowej w sezonie 2018/2019

15 czerwca br. nad Jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim Stowarzyszenie Liga Powiatowa – Amatorska Liga Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego zorganizowało festyn sportowo – rekreacyjny związany z zakończeniem rozgrywek Powiatowej Ligi Piłki nożnej Powiatu Sępoleńskiego w sezonie 2018-2019.

Otwarcia festynu dokonał Prezes Zarządu Stowarzyszenia Ligi Powiatowej Pan Tomasz Fifielski. Kolejnym punktem imprezy była część podsumowująca rozgrywki Ligi Powiatowej, wręczenie nagród drużynom i zawodnikom oraz cześć artystyczna. Zwycięzcą tegorocznej Ligi Powiatowej został Centrum Obkas. Zwycięska drużyna natychmiast zdecydowała o przekazaniu nagrody na rzecz Wiktorii Stryszyk z Dąbrówki, która zbiera fundusze na protezę ręki. W trakcie imprezy okazało się, że sponsorzy zdecydowali o podwojeniu głównej nagrody. Na koniec odbyła się integracja piłkarzy Ligi Powiatowej z kibicami połączona z zabawą taneczną, którą poprowadził DJ Harrison.

 • Najlepszy strzelec – Patryk Kobylski
 • Najlepszy bramkarz – Łukasz Stryszyk
 • Najwartościowszy piłkarz – Józef Rękiewicz

Zadanie było współfinansowane z budżetu Powiatu Sępoleńskiego.

Patronat medialny i sponsorzy:

 • Powiat Sępoleński;
 • Bank Spółdzielczy w Więcborku;
 • Spółdzielcza Grupa Bankowa;
 • Wiadomości Krajeńskie;
 • SRI Rolnik;
 • Rollcenter;
 • Polish Construction Company  - Idzik

 

Na uroczystym podsumowaniu Władze Samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentowała Iwona Sikorska - Członek Zarządu Powiatu oraz Radna Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim wspólnie z Ireneuszem Balcerem - Radnym Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

Ostateczna klasyfikacja przedstawiała się następująco:

 • autor: Wojciech Bilski na podstawie informacji od Tomasza Fifielskiego, data: 2019-06-18
 • ta

Liga dla Wiktorii

 • autor: Krajna.TV, data: 2019-06-15
 • 62523934_1897172430382204_8609181169382064128_o
 • 64231196_1897166643716116_8259866333827563520_o
 • 64238599_1897166397049474_3741728066066448384_o
 • 64250055_1897175223715258_2264196983382081536_o
 • 64252122_1897165527049561_3968237846619226112_o
 • 64301360_1897167527049361_7788702189458817024_o
 • 64310163_1897175303715250_4601846420150943744_o
 • 64375106_1897164313716349_4594891906026045440_o
 • 64418087_1897164527049661_1352891020085297152_o
 • 64451021_1897164237049690_4410625134579154944_o
 • 64519558_1897167460382701_1434574370272968704_o
 • 64547396_1897164467049667_2772243845872615424_o
 • 64649496_1897175363715244_7062571267227910144_o
 • 64678062_1897166810382766_762380815576334336_o
 • 64694979_1897175840381863_6659534473928900608_o
 • 64700023_1897175947048519_7580154142526537728_o
 • 64720143_1897176217048492_2330443804496101376_o
 • 64758142_1897164397049674_3893885610468835328_o
 • 64789507_1897175960381851_3247528856743051264_o
 • 64804079_1897165777049536_2197093780148977664_o
 • 64804657_1897175570381890_2479850130287624192_o
 • 64839271_1897166320382815_9180583322089160704_o
 • 64881710_1897167707049343_4417342751192907776_o
 • 64888251_1897176113715169_108992079400534016_o
 • 64942883_1897165940382853_5786626484625997824_o
 • 64953428_1897168380382609_1805215230280597504_o
 • 65005689_1897167640382683_3666919575540203520_o
 • 65103779_1897176287048485_3607839646093934592_o
 • autor: Paulina Stryszyk, data: 2019-06-15

Czerwcowy Zespół Zdrowia KWRiST

11 czerwca 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST.

Posiedzenie poprzedziła prawie dwugodzinna dyskusja na temat ewentualnych możliwości zmian w zasadach funkcjonowania ryczałtu. Strona samorządowa wskazała, że baza ryczałtowa z 2015 r. jest nieadekwatna do obecnej sytuacji. Sztywno ustalony ryczałt nie daje możliwości jego wzrostu związanego między innymi z podwyżkami płac. Przykładowo Szpital Powiatowy w Żywcu wykonuje 120% zadań, a finansowanie dostaje tylko na 80% z nich. Tymczasem szpitale poza sieciowe dostają 100% za nadwykonania. Obecnie obowiązujący system premiuje te szpitale, które nie wykonują 100% normy wynikającej z kontraktu.

Prezes NFZ wskazał przyczyny dla, których został wprowadzony ryczałt. Szpitale bez porozumienia z płatnikiem tworzyły nowe oddziały wysoko wyspecjalizowane, wymuszając na płatniku płacenie za te procedury. Polscy obywatele przeznaczają 9% dochodów na zdrowie, to zdecydowanie mniej niż  w innych krajach. Dziś wartość ryczałtu zależy od historii danego szpitala - mechanizm ten zatrzymał tworzenie nowych oddziałów lub uruchamianie wysokospecjalistycznych procedur we wszystkich szpitalach. Trzeba pamiętać, że środki NFZ są mocno ograniczone, podobnie jak możliwości kadrowe - jest za mało lekarzy i personelu medycznego.

Starosta żywiecki wskazał,  że szpital działający w jego powiecie obsługuje około 150 tys. mieszkańców i 50 tys. turystów. Na tym terenie jest tylko 1 szpital, który nie zwiększył ilości oddziałów. Zbyt mały ryczałt odcina mieszkańców tego powiatu od świadczeń opieki zdrowotnej, a mieszkańcy ci też przecież płacą składki. Definicja ryczałtu wskazuje, że jest to ustalenie kwoty za jakąś usługę, jednak nie można szpitalowi dyktować warunków ile szpital ma zatrudniać kadry i za jaką cenę, a tak stało się w przypadku wymuszonych podwyżek dla pielęgniarek i lekarzy. Dyrektor w tym szpitalu jest ten sam od 10 lat, więc nie jest to kwestia złego zarządzania. Wcześniej szpital kończył rok obrotowy „na plus”, obecnie jest około 1 mln miesięcznie! „na minus”.

Ustalono, że będą prowadzone dalsze dyskusje w kwestii rozwiązania wskazanego problemu.

Następnie odbyło się posiedzenie Zespołu Zdrowia, które rozpoczęło się od omówienia spraw różnych na, które składały się:

Sytuacja pielęgniarek zatrudnionych w DPS - prezes NFZ przedstawił kwestię finansowania i realizowania świadczeń zdrowotnych w DPS - świadczenia te są realizowane przez POZ i opiekę długoterminową.

Informacja MZ nt. propozycji konkretnych zmian w zakresie funkcjonowania dyżurów aptek. Związek Powiatów Polskich przedstawił w tej kwestii gotowy projekt rozwiązań. Wiceminister Miłkowski wskazał, że zaproponowane przez ZPP rozwiązanie spowoduje wzrost wydatków o 40 mln zł z budżetu NFZ. Fundusz nie przewiduje w planie finansowym dodatkowych środków na dyżury aptek.

Informacja MZ nt. definicji „łóżka szpitalnego”. Przedstawicielka MZ podała definicję łóżka szpitalnego dla potrzeb statystycznych, a także definicję dostawki z ustawy o działalności leczniczej, która określa, że podmiot jest zobowiązany zgłosić do wojewody wszelkie zmiany liczby łóżek, na których przebywają pacjenci.

Informacja MZ na temat planowanych działań w zakresie zwiększenia liczby lekarzy, dopuszczenia lekarzy na zasadach „modelu niemieckiego” oraz zmian w nostryfikacji dyplomów. Wiceminister Szczurek-Żelazko poinformowała o projekcie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Więcej na temat planowanej nowelizacji pisaliśmy tutaj.

Informacja MZ o pracach zespołów roboczych powołanych w obszarze spraw dotyczących ratownictwa medycznego. Wiceminister Szczurek-Żelazko przedstawiła krótki raport z pracy powołanych Zespołów.

Wniosek Związku Powiatów Polskich dotyczący wydłużenia terminu na dostosowanie do zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówki wychowawcze od przyszłego roku nie będą mogły mieści się na jednej nieruchomości gruntowej, ani w jednym budynku ze wskazanymi w ustawie instytucjami m.in. izbami wytrzeźwień. Zgodnie z informacjami zebranymi przez ZPP w całym kraju na ponad 1100 placówek kilkanaście z nich będzie miało problemy z dostosowaniem się do wskazanego wymogu w terminie. ZPP prosił o wydłużenie terminu na dostosowanie. Przedstawiciel MRPiPR wskazała, ze wolałaby nie przesuwać daty obowiązywania przepisów, natomiast zobowiązał się do sprawdzenia w skali kraju problemu. Po uzyskaniu przez resort danych kwestia ta powróci na Zespół.

Następnie Zespół pochylił się nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień - projekt ten uzyskał opinię pozytywną Zespołu z uwagą, odnoście monitorowania kwestii finansowania oraz dostępności kadr.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych - projekt ten uzyskał opinię pozytywną z uwagą dotycząca zagrożeń co do identyfikacji osób podpisujących się pod dokumentem.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej  miastu Kazimierza Wielka oraz sołectwom: Cudzynowice, Donosy i Słonowice położonym na obszarze gminy Kazimierza Wielka projekt ten uzyskał opinię pozytywną Zespołu.

Kolejno Zespół zajął się następującymi projektami w konsultacjach:

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego- Projekt ten nie został zaopiniowany. Uzgodniono, że jeśli ostateczna wersja zostanie przesłana do dnia 15 czerwca, wówczas zostanie on zaopiniowany w trybie obiegowym.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej  fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przecewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych projekt ten nie został zaopiniowany. Obecnie trwają uzgodnienia. Kierunkowo strona samorządowa jest za rozszerzeniem podmiotów realizujących to zadanie.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków otwartych z funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne- z uwagi na trwające nadal analizy projekt ten powróci na kolejne posiedzenie Zespołu.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w  sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania oraz projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom projekt te są obecnie na etapie konsultacji. Ustalono, że po przesłaniu ostatecznej wersji projekty te zostaną zaopiniowane w trybie obiegowym.

Na końcu Zespół pochylił się nad projektem ustawy o zatrudnieniu wspomaganym, do którego ZPP przedstawiło wiele uwag.

Więcej o uwagach ZPP można przeczytać tutaj.

 • autor: www.wartowiedziec.pl, data: 2019-06-18

I część 11 posiedzenia zarządu

17 czerwca 2019 r. odbyło się 1 część 11-go posiedzenia Zarządu Powiatu. Zarząd obradował zgodnie z planowanym porządkiem obrad. 
1.    Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.    Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 10/2019.
3.    Podjęcie uchwał w sprawach:
       1)    przyjęcia projektu „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Sępoleńskiego na lata 2019-2022, z perspektywą na lata 2023-2026”; - uchwałę wycofano z procedowania; 
       2)    sporządzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Sępoleńskiego; - uchwałę zatwierdzono jednogłośnie;
       3)    powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim prowadzonego przez Powiat Sępoleński; - uchwałę zatwierdzono jednogłośnie;
       4)    powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim prowadzonego przez Powiat Sępoleński - uchwałę zatwierdzono jednogłośnie;
4.    Przyjęcie informacji ad. sposobu rozpatrzenia wniosków o udostępnienie informacji publicznej. – informację przyjęto;
5.    Zatwierdzenie materiałów i projektów uchwał na X sesję Rady Powiatu – materiały zatwierdzono jednogłośnie;
6.    Sprawy wniesione (uchwała w sprawie nadania drodze kategorii drogi gminnej) - uchwałę zatwierdzono jednogłośnie;
7.    Wolne wnioski.
8.    Zakończenie.    

W posiedzeniu oprócz wszystkich członków zarządu udział wzięli: Sekretarz, Skarbnik, Pani Barbara Wiśniewska – Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska; Pani Lidia Sokulska – Tłok – Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji, Mecenas – Grzegorz Szlezer. 
 

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2019-06-17
 • IMG_4215
 • IMG_4219
 • IMG_4224
 • IMG_4226
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2019-06-17

70 lat KGW Wielowicz

Dnia 15.06.2019r. w Wielowiczu odbyło się uroczyste 70. lecie KGW Wielowicz. Było bardzo dużo gości, dla których nie zabrakło atrakcji.
Całość prowadzona była w konwencji programu telewizyjnego. Spikerka - Agata przedstawiła kolejne elementy programu. Po krótkich wiadomościach TV wystąpiła szefowa KGW - Marta Matuszak, która w skrócie streściła historię Koła nie zapominając o kolejnych przewodniczących.
W końcu przyszła kolej na życzenia, kwiaty i upominki. Goście ustawili się w ogromnej kolejce, którą rozpoczął Wójt Pan Leszek Stroiński z Przewodniczącą Rady Gminy Sośno Panią Krystyną Wąsik. Wszyscy gratulowali jubileuszu oraz składali życzenia dalszej owocnej działalności.
Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentowali: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Piotr Dobrzański, Wicestarosta Andrzej Marach, Radna Rady Powiatu i członek Zarządu Powiatu - Pani Iwona Sikorska. 
Obecni byli także Pan Adam Trzos Prezes Banku Spółdzielczego w Więcborku oraz Pan Władysław Szyling Prezes LGD Nasza Krajna. Największą grupę gości stanowiły koleżanki z KGW z terenu  gminy Sośno. Życzenia złożyli także ksiądz Proboszcz, strażacy z OSP Wielowicz, grupa Aktywnych oraz Panowie z Rady Sołeckiej sołectwa Wielwowicz, którzy reprezentowali wszystkich mieszkańców Płoskowa i Wielowicza.
Następnie, w dalszej części programu panie z KGW przygotowały "Wiadomości sportowe", w których wystąpiły mistrzynie siatkówki, koszykówki oraz zapasów. Było przy tym ogrom śmiechu i braw od ubawionych gości.
Jak to czasami bywa, w programach telewizyjnych też zdarzają się wpadki … Okazało się, że panowie chcąc sprawić paniom z KGW niespodziankę przedstawili skecz pt. "Każda baba musi mieć chłopa". Tym samym zakłócili wcześniej przygotowany program, ku zmieszaniu spikerki.
Ale chyba warto było, ponieważ panowie poruszyli, jak to na ławeczce przy sklepie, wiele spraw z życia wsi. Było dużo śmiechu. Można było śmiać się z samych siebie - osób, które znalazły się w scenariuszu. Gwoździem programu był upominek dla pań, który faceci - chłopy ze wsi sprezentowali "kobitkom z KGW'. Był to "zamówiony" w internecie chłop - piękny strażak z OSP w pełnym rynsztunku bojowym z lat 70. XX w. Będzie on stanowił wspaniałą pamiątką jubileuszu.
Ostatnim punktem programu był pokaz mody. Panie z Koła przedstawiły, na wybiegu - czerwonym dywanie, charakterystyczne kreacje z okresu od lat 50. XX w. do dnia dzisiejszego. Podziwialiśmy nie tylko trafnie przygotowane ubiory ale naturalny wdzięk pań na wybiegu.
 

 • autor: www. wielowicz.pl - po przeredagowaniu , data: 2019-06-17
 • 70lecie_kgw_770-036
 • 70lecie_kgw_770-049
 • 70lecie_kgw_770-070
 • 70lecie_kgw_770-139
 • 70lecie_kgw_770-199
 • 70lecie_kgw_15062019_770_-001
 • 70lecie_kgw_15062019_770_-1
 • 70lecie_kgw_15062019_770_-003
 • 70lecie_kgw_15062019_770_-005
 • 70lecie_kgw_15062019_770_-006
 • 70lecie_kgw_15062019_770_-007
 • 70lecie_kgw_15062019_770_-008
 • 70lecie_kgw_15062019_770_-009
 • 70lecie_kgw_15062019_770_-2
 • autor: www.wielowicz.pl, data: 2019-06-15

Ćwiczenia z zakresu ratownictwa “Woda - Kamionka 2019”

W dniu 14 czerwca br. nieopodal Kamienia Krajeńskiego nad rzeką Kamionka odbyły się ćwiczenia z zakresu ratownictwa powodziowego pod kryptonimem “Woda - Kamionka 2019”. W ćwiczeniach udział brały zastępy z KP PSP w Sępólnie Krajeńskim, a także zastępy jednostek OSP z terenu  powiatu sępoleńskiego. Jednym z elementów ćwiczeń była organizacja przepompowania wody z rozlewiska rzeki Kamionki do pobliskiego starorzecza przy pomocy pomp szlamowych. Kolejny element ćwiczeń zakładał budowę wałów przeciwpowodziowych w celu zabezpieczenia budynku mieszkalnego znajdującego się przy rzece. Dodatkowo, w ramach doskonalenia, ratownicy z OSP KSRG Więcbork udzielali jednej osobie kwalifikowanej pierwszej pomocy, która jak zakładał scenariusz straciła przytomność i doszło u niej do zatrzymania krążenia.


W ćwiczeniach brało udział łącznie 13 zastępów z następujących jednostek:
1. JRG Sępólno Krajeńskie
2. OSP KSRG Kamień Krajeński
3. OSP KSRG Więcbork
4. OSP Płocicz
5. OSP Radzim
6. OSP Mała Cerkwica
7. OSP Dąbrowa
8. OSP Witkowo
9. OSP Sępólno Krajeńskie
10. OSP Wałdowo
11.OSP Komierowo
12. OSP Zabartow
o
    

Ćwiczenia obserwowali Starosta Sępoleński Pan Jarosław Tadych oraz Burmistrz Kamienia Krajeńskiego Pan Wojciech Głomski.
 

 • autor: Nadesłane - Robert Liss - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim, data: 2019-06-17
 • 10
 • 13
 • 15
 • 18
 • 29
 • 3
 • 36
 • 6
 • 9
 • autor: nadesłane - Komenda Powiatowa PSP w Sępólnie Krajeńskim, data: 2019-06-17

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 3

Obszar: powiat sępoleński

Ważność:  Od: 2019-06-15 18:00 Do: 2019-06-16 04:00

Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 40 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywami wiatru do 130 km/h. Miejscami grad o rozmiarze do 5 cm. Lokalnie ryzyko wystąpienia trąb powietrznych.

Uwag: Brak.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Dyżurny synoptyk:  Grzegorz Pietrucha

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • autor: Irena Miczko - Wydział Zarządzania Kryzysowego (...), data: 2019-06-15

Rzeczpospolita Polska honoruje swoich zasłużonych obywateli

13 czerwca 2019 roku w historycznej sali im. Bydgoskiego Marca 1981 Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyła się uroczystość wręczenia wysokich odznaczeń państwowych zasłużonym mieszkańcom naszego powiatu.

Ceremonię wręczenia odznaczeń poprzedziło odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego, powitanie odznaczonych i towarzyszących im bliskich osób oraz krótkie przemówienie wicewojewody kujawsko-pomorskiego Józefa Ramlaua.

Rzeczpospolita Polska chce dziś uhonorować swoich obywateli wysokimi odznaczeniami za ich wybitne zasługi, bo aby otrzymać wysokie odznaczenie, trzeba mieć zasługi nie tylko ponadprzeciętne, ale wybitne – mówił do zgromadzonych wicewojewoda Józef Ramlau.

Wicewojewoda wręczył pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy Medale za Długoletnią Służbę, a Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego Odznakę  „Zasłużony Dla Budownictwa”.

Prezydent RP uhonorował pracowników, którzy szczególnie wyróżnili się „wzorowym, wyjątkowo sumiennym wykonywaniem obowiązków wynikających z pracy zawodowej”.

Srebrne Medale za Długoletnią Służbę otrzymali:

 • Pani Joanna Olek
 • Pani Lucyna Mróz
 • Pani Mariola Miotk
 • Pani Maria Jóźwiak
 • Pan Sławomir Dombrowski

Odznakę  „ZASŁUŻONY DLA BUDOWNICTWA” otrzymał Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Dariusz Kędziora.

W uroczystości uczestniczył Starosta Sępoleński Jarosław Tadych oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Artur Żychski.

Starosta, w swoim wystąpieniu podziękował za dotychczasowe lata efektywnej pracy oraz trud w podejmowaniu wszelkich działań dla dobra lokalnej społeczności:

„Dziękuję za  wieloletnią pracę na rzecz społeczności powiatu sępoleńskiego. Życzę wytrwałości i nieprzemijającego poczucia dobrze spełnionego obowiązku oraz satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć”

 • data: 2019-06-14
 • fotob-20553
 • fotob-20590
 • fotob-20591
 • fotob-20592
 • fotob-20593
 • fotob-20594
 • fotob-20595
 • fotob-20596
 • fotob-20597
 • P1000618
 • P1000620
 • P1000621
 • P1000626
 • autor: Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki oraz Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim, data: 2019-06-13

Zgodna współpraca rządowo-samorządowa

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz spotkał się 12 czerwca br  ze starostą sępoleńskim panem Jarosławem Tadychem oraz samorządowcami z gmin powiatu sępoleńskiego. 

Podczas narady przedstawiciel Rządu w terenie i samorządowcy rozmawiali m.in. o inwestycjach drogowych współfinansowanych ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji po nawałnicy w 2017 r., Funduszu Dróg Samorządowych, sytuacji szpitala powiatowego oraz perspektywie budowy obwodnicy Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego. 

- Takie spotkania powinny odbywać się częściej, aby uściślać współpracę rządowo-samorządową - podsumował spotkanie wojewoda.

Oprócz Starosty Sępoleńskiego - Jarosława Tadycha władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego w spotkaniu reprezentowali:

Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart;

Spółkę Novum - Med prowadzącą szpital powiatowy w Więcborku reprezentowała: Prezes - Maria Kiełbasińska.

Władze samorządowe gmin z terenu powiatu reprezentowali burmistrzowie oraz wójt w osobach:

Wójt Gminy Sośno - Leszek Stroiński;

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego - Waldemar Stupałkowski;

Z-ca Burmistrza Więcborka - Jacek Masztakowski;

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego - Wojciech Głomski;

 

 

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji z www.e-krajna.pl, data: 2019-06-13
 • 64445650_2407905766106276_203676
 • 47127
 • autor: fot. KPUW, data: 2019-06-13

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem [Aktualizacja]

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: powiat sępoleński

Ważność:  Od: 2019-06-13 12:30 Do: 2019-06-14 00:00

Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm oraz porywami wiatru do 110 km/h. Miejscami grad.

Uwag: Brak.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Dyżurny synoptyk:  Rafał Szewczyk

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 

Aktualizacja 13.06.2019 godz. 12:20

 • autor: Wydział Zarządzania Kryzysowego (...), data: 2019-06-13

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

Dnia 11 czerwca 2019 roku odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Tematyka posiedzenia:

 1. Omówienie sytuacji na lokalnym rynku pracy za okres od 1 stycznia do 31 maja 2019 roku,
 2. Przedstawienie podziału środków Funduszu Pracy na 2019 rok,
 3. Sprawy wniesione.

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele władz gminnych, Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim oraz Wicestarosta Sępoleński Andrzej Marach.

 • data: 2019-06-13

SPRZEDAŻ NA POKAZACH – KOLEJNE DECYZJE

 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał dwie decyzje dotyczące firm organizujących pokazy handlowe.
 • Vitaldream oraz R.A.M. Polska sprzedawały Aplikator Pola Magnetycznego.
 • Firmy wprowadzały konsumentów w błąd co do właściwości urządzenia.

[Warszawa, 10 czerwca 2019 r.] Urząd wszczął postępowania przeciwko Vitaldream (obecnie w likwidacji) z Białych Błot oraz R.A.M. Polska z Opalenicy pod koniec 2018 roku. Przedsiębiorcy prowadzili sprzedaż poza lokalem - organizując pokazy handlowe. Sprzedawali głównie urządzenie o nazwie Aplikator Pola Magnetycznego (APM). Za wprowadzanie klientów w błąd muszą w sumie zapłacić prawie 80 tys. złotych.

W trakcie prezentacji konsumenci otrzymywali broszurę  na temat leczniczych właściwości pola magnetycznego. Mogło to sugerować, że zastosowanie urządzenia jest szersze, niż wynika z instrukcji obsługi. Co więcej, nawet informacje zawarte w instrukcji użytkowania nie zostały potwierdzone klinicznie – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Ponadto, w przypadku obu firm prowadzący pokaz zachęcali do zakupu w ramach „promocji”. Urząd ustalił jednak, że sprzedaż następowała każdorazowo po standardowych cenach. Natomiast, informacji o ofercie firm nadano kształt tzw. uciekającej okazji. Urząd nakazał obu firmom zaniechanie stosowania niedozwolonych praktyk.

Kara dla firmy Vitaldream wyniosła prawie 41 tys. zł (40 812 zł). Ponadto przedsiębiorca musi poinformować o  decyzji UOKiK wszystkich klientów,  z którymi podpisał umowy między 1 czerwca 2016 r. a 15 maja 2019 r. Kara dla R.A.M. Polska to prawie 38 tys. zł (37 878 zł). Firma musi poinformować o decyzji Urzędu wszystkich klientów, z którymi zawarła umowy między 10 stycznia 2017 r. a 15 maja 2019 r.

 • autor: Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów - Katarzyna Niepiekło - Theil, data: 2019-06-12

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: wszystkie powiaty

Ważność: Od: 2019-06-13 02:00 Do: 2019-06-13 07:00

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 25 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 95 km/h. Miejscami grad.

Uwag: Brak.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 %

Dyżurny synoptyk:  Krzysztof Woźniak

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • autor: Wydział Zarządzania Kryzysowego (...), data: 2019-06-12

II Targi Pracy i Edukacji - w Bydgoszczy

W najbliższy czwartek, 13 czerwca odbędą się II Targi Pracy i Edukacji poświęcone aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Organizatorami tego wydarzenia są: PFRON – Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Toruniu, Oddział ZUS w Bydgoszczy oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy.

Wydarzenie odbędzie się w godzinach od 10.00 do 14.00 na terenie Wyższej Szkoły Bankowej
w Bydgoszczy, ul. Fordońska 74 (sale wykładowe, jak i teren na zewn. - parking usytuowany przy budynku od strony Brdy).

W trakcie trwania wydarzenia osoby z niepełnosprawnością będą mogły nawiązać bezpośredni kontakt z potencjalnymi pracodawcami i agencjami zatrudnienia z naszego regionu oraz zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy. Podczas Targów Pracy i Edukacji nie zabraknie ciekawych wykładów i warsztatów edukacyjnych prowadzonych przez wykładowców WSB, doradców zawodowych
i psychologów z Biura Karier WSB, przedstawicieli z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, doradców EURES. Będą również porady eksperckie ZUS, kiermasz prac WTZ, występy artystyczne, wystawa fotografii i wiele innych atrakcji.

II Targi Pracy i Edukacji są skierowane do osób z niepełnosprawnościami, placówek edukacyjnych oraz pracodawców poszukujących pracowników. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do odwiedzenia targów– wstęp wolny.

 • autor: Krystyna Michałek - Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego, data: 2019-06-12
 • II Targi Pracy i Edukacji

Uroczyste przekazanie sprzętu dla OSP

współfinansowanego ze środków Funduszu Europejskiego w ramach RPO

W dniu 5 czerwca 2019 r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tucholi odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu zakupionego w ramach projektu „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dzięki temu przedsięwzięciu strażacy ochotnicy z terenu Powiatu Sępoleńskiego uzyskali wyposażenie (motopompy szlamowe i pływające, parawan, hełmy, ubrania specjalne). Zakup  zrealizowano w ramach projektu pn. „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” realizowanego przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa kujawsko-pomorskiego. Sprzęt ten sfinansowano w proporcji: 85% - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz w 15% budżety gmin.

W uroczystym przekazaniu sprzętu uczestniczyli:

 • Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
 • Zastępca Burmistrza Sępolna Krajeńskiego - Marek Zieńko
 • Burmistrz Więcborka - Waldemar Kuszewski
 • Burmistrz Kamienia Krajeńskiego - Wojciech Głomski
 • Wójt Sośna - Leszek Stroiński
 • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim - Maciej Suchomski
 • Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutowie - Antoni Drobiewski
 • Przedstawiciele OSP jednostek z terenu powiatu sępoleńskiego
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2019-06-13
 • _DSC9145
 • _DSC9147
 • _DSC9150
 • _DSC9153
 • _DSC9154
 • _DSC9156
 • _DSC9161
 • _DSC9167
 • _DSC9179
 • _DSC9181

Dlaczego nie warto przechodzić na emeryturę w czerwcu

Przejście na emeryturę nie jest obowiązkiem, lecz naszym przywilejem. To my sami decydujemy, kiedy z tego prawa skorzystać. Nie musimy decydować się na emeryturę od razu po ukończeniu wieku emerytalnego, który wynosi dla kobiet 60 lat, a dla mężczyzn -65 lat.

Nie jest tajemnicą, że im dłużej pracujemy tym nasze świadczenie jest wyższe. Na emeryturę możemy przejść w każdym miesiącu, ale zdecydowanie najmniej korzystnym na składanie wniosków o emeryturę jest czerwiec. Wynika to ze schematu waloryzacji, zgodnie, z którym w czerwcu, podstawa obliczania emerytury według nowych zasad, podlega jedynie waloryzacji rocznej. 
W każdym innym miesiącu podstawa obliczania emerytury jest dodatkowo waloryzowana kwartalnie. W praktyce oznacza to, że osoby, które złożą wniosek o emeryturę w czerwcu mogą mieć świadczenie niższe niż gdyby zrobili to w innym miesiącu – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego. 

Jeśli przyszły emeryt się pospieszył i już złożył wniosek, może go jeszcze wycofać. Ma taką możliwość do czasu uprawomocnienia się decyzji wydanej przez ZUS, to znaczy w ciągu 30 dni od odebrania przez niego decyzji emerytalnej.

Prawo do nowej emerytury nabywamy z dniem osiągnięcia wieku emerytalnego, z tym, że świadczenie przysługuje od miesiąca złożenia wniosku. Jeśli wiek emerytalny osiągniemy w czerwcu, a wniosek złożymy w lipcu, to świadczenie za czerwiec nie będzie przysługiwać. Każdy sam musi zdecydować, co mu się bardziej opłaca. Pomoc w podjęciu decyzji mogą udzielić doradcy emerytalni, którzy są do dyspozycji w każdej placówce ZUS w godzinach pracy urzędu.  Mogą oni wyliczyć wysokość świadczenia przy zastosowaniu różnych wariantów.

Dla emerytur przyznawanych na ”starych” zasadach znaczenie ma miesiąc marzec, w którym przeprowadzana jest waloryzacja świadczeń  i zmienia się wówczas kwota bazowa. Czerwiec w ich przypadku nie ma wpływu na emerytury.
 

 • autor: Krystyna Michałek Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego, data: 2019-06-11

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: wszystkie powiaty

Ważność: Od: 2019-06-10 18:35 Do: 2019-06-11 07:00

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie lokalnych burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 115 km/h. Miejscami grad.

Uwag: Brak.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Dyżurny synoptyk:  Agnieszka Drwal-Tylmann

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 

Aktualizacja 20.06.2019 19:18

 • autor: Irena Miczko - Wydział Zarządzania Kryzysowego (...), data: 2019-06-10

Konwent powiatu sępoleńskiego

10 czerwca 2019 r., o godzinie 11:00 w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim odbył się konwent burmistrzów, wójta i starosty powiatu sępoleńskiego oraz zaproszonych gości.
Tematem spotkania było omówienie bieżącej problematyki samorządowej w powiecie, w tym m.in.:
1. Omówienie problemów związanych z funkcjonowaniem transportu publicznego 
– informacja Pani Marleny Milachowskiej - Dyrektora ds. przewozów Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Chojnice Spółka z o.o.
2. Omówienie realizacji wspólnej uroczystości związanej z obchodami 100-lecia powstania Powiatu Sępoleńskiego.
3. Sprawy związane z ufundowaniem sztandaru na 100-lecie powstania Policji Powiatowej.

W spotkaniu udział wzięli:

Dyrektor ds. przewozów PKS Chojnice Sp. z o.o. - Marlena Milachowska

Zastępca Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  - Marek Zieńko

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego  - Wojciech Głomski

Burmistrz Więcborka  - Waldemar Kuszewski

Wójt Gminy Sośno  - Leszek Stroiński

Przewodniczący Rady Powiatu  - Marek Chart

Starosta Sępoleński  - Jarosław Tadych

Wicestarosta Sępoleński  - Andrzej Marach

Sekretarz Powiatu  - Anna Deja-Dobrowolska

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg  - Roman Krzysztofek

Komendant Powiatowy Policji w Sępólnie Krajeńskim - Paweł Zawada
 

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji z sekretariatu, data: 2019-06-10
 • IMG_4184
 • IMG_4187
 • IMG_4191
 • IMG_4195
 • IMG_4199
 • IMG_4200
 • IMG_4205
 • IMG_4207
 • IMG_4209
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2019-06-10

Piknik Rodzinny pn. "660 lat historii Kamienia Krajeńskiego, Dom Pomocy Społecznej - wczoraj i dziś"

8 czerwca w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim odbył się Piknik Rodzinny pn. "660 lat historii Kamienia Krajeńskiego, Dom Pomocy Społecznej - wczoraj i dziś." Mieszkańcy DPS przygotowali występy artystyczne, oraz wystawę starych pocztówek Kamienia Krajeńskiego i DPS.

Władze Samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Wicestarosta Sępoleński Andrzej Marach oraz Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu - Zofia Krzemińska, Członek Zarządu - Iwona Sikorska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Elżbieta Maziarz - Rudnik, Dyrektor Szpitala Powiatowego - Maria Kiełbasińska.

Przedsięwzięcie współfinansowane przez Powiat Sępoleński.

 • data: 2019-06-10
 • DSC02155

Ostrzeżenie meteorologiczne - upał

Zjawisko: upał

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: wszystkie powiaty

Ważność: Od: 2019-06-10 13:00 Do: 2019-06-12 21:00

Przebieg:  Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C.

Uwag:  Możliwe przedłużenie terminu ważności ostrzeżenia.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90 %

Dyżurny synoptyk:  Sławomir Guzek

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • autor: Irena Miczko - Wydział Zarządzania Kryzysowego (...), data: 2019-06-09

Ostrzeżenia meteorologiczne - Burze z gradem!

Ostrzeżenia meteorologiczne - Burze z gradem
stopień: 1
prawdopodobieństwo: 80% 
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Możliwy grad.
Uwagi: Brak.

Ostrzeżenie 41/2019
Ważne: 
Od: 2019-06-07 14:00 
Do: 2019-06-07 22:00
synoptyk IMGW-PIB: Maria Poświata
Czas wydania: 2019-06-07 09:04
Biuro: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

 • autor: Biuro: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, data: 2019-06-07

Piknik Rodzinny DPS dla Dzieci w Kamieniu Kraj.

Jak co roku, tak i w tym, Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Kamieniu Krajeńskim zorganizował Piknik Rodzinny dla swoich podopiecznych, ich rodzin oraz zaproszonych gości. W czwartek 6 czerwca na terenie zaprzyjaźnionego Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu (ul. Podgórna 2), Pani Dyrektor DPS dla Dzieci - siostra Sylwia, Ewa Blok wraz z pracownikami i wolontariuszami dołożyła wszelkich starań, by swoim podopiecznym i ich rodzinom uatrakcyjnić ten dzień. Piknik rozpoczęła polowa msza święta, stanowiąca tzw. "strawę dla ducha".  Po mszy i uroczystym przywitaniu zaproszonych gości, można było podziwiać występy artystyczne podopiecznych. Niespodzianką było przedstawienie "Rzepki" - Juliana Tuwima w wykonaniu opiekunów i pracowników domu. Nie zabrakło też atrakcji w postaci konkursów dla dzieci, malowania twarzy, smakołyków oraz tańców. Dla dzieci był to niezapomniany piknik. Władze samorządowe powiatu reprezentowali: Sekretarz Powiatu - Anna Deja - Dobrowolska, Radna Rady Powiatu i Dyrektor OPS w Kamieniu Krajeńskim - Zofia Krzemińska, dyrektorzy jednostek pomocy społecznej oraz PUP.

 

 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2019-06-06
 • IMG_3996
 • IMG_4000
 • IMG_4002
 • IMG_4004
 • IMG_4005
 • IMG_4008
 • IMG_4009
 • IMG_4011
 • IMG_4021
 • IMG_4027
 • IMG_4031
 • IMG_4034
 • IMG_4036
 • IMG_4038
 • IMG_4069
 • IMG_4082
 • IMG_4083
 • IMG_4084
 • IMG_4091
 • IMG_4092
 • IMG_4105
 • IMG_4114
 • IMG_4116
 • IMG_4119
 • IMG_4121
 • IMG_4132
 • IMG_4133
 • IMG_4136
 • IMG_4141
 • IMG_4142
 • IMG_4148
 • IMG_4151
 • IMG_4154
 • IMG_4155
 • IMG_4156
 • IMG_4159
 • IMG_4160
 • IMG_4161
 • IMG_4164
 • IMG_4166
 • IMG_4167
 • IMG_4170
 • IMG_4173
 • IMG_4174
 • IMG_4175
 • IMG_4176
 • IMG_4177
 • IMG_4179
 • IMG_4180
 • IMG_4181
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2019-06-06

Starostowie na konwencie w Wądzyniu

Powiat Brodnicki był gospodarzem dwudniowego Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Półwyspie Wądzyń.  Starostowie z regionu 30 i 31 maja br. spotkali się, by pomówić o ważnych dla samorządów powiatowych problemach i wyzwaniach.  

W konwencie uczestniczyli reprezentanci 23 powiatów oraz przedstawiciele Związku Powiatów Polskich. Tradycją brodnickich spotkań stało się uczestnictwo w obradach skarbników powiatów. Jednym z głównych punktów dyskusji w Wądzyniu było bowiem omówienie finansów samorządów powiatowych pod kątem szans i zagrożeń. Obrady otworzył przewodniczący konwentu, starosta wąbrzeski - Krzysztof Maćkiewicz, który powitał uczestników. Gospodarz spotkania, starosta brodnicki Piotr Boiński przedstawił gościom przedstawicieli administracji samorządu powiatowego, a następnie zaprosił do obejrzenia audiowizualnej prezentacji powiatu brodnickiego.

W dalszej części spotkania starosta żniński Zbigniew Jaszczuk przedstawił informację o stanie realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych w ramach projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Na temat bieżących działań Związku Powiatów Polskich w związku z aktualnymi pracami legislacyjnymi dotyczącymi samorządu terytorialnego mówił na konwencie Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora biura ZPP. Poruszył m.in. temat proponowanej nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, który to projekt wyklucza powiaty z grona podmiotów mogących przyjmować lokalne strategie rozwoju, a także umożliwia gminom tworzenie wspólnych strategii rozwoju, przy czym nawet jeśli terytorialnie mają one zasięg powiatowy to powiat jako jednostka samorządu terytorialnego może być pominięty przy pracach nad strategią.

Grzegorz Kubalski wspomniał też o planowanych nowych zasadach korespondencji urzędowej. Zgodnie z ideą Ministra Cyfryzacji, wyrażoną w projekcie ustawy o elektronizacji doręczeń, całość korespondencji wychodzącej z urzędów będzie wysyłana w drodze elektronicznej do pocztowego operatora wyznaczonego, w praktyce do Poczty Polskiej. Poczta Polska podmiotom mającym skrzynki do doręczeń elektronicznych prześle korespondencję elektronicznie, a dla pozostałych wydrukuje i wyśle drogą tradycyjną (usługa hybrydowa). Zarówno za przesyłkę elektroniczną, jak i hybrydową trzeba będzie zapłacić cenę porównywalną z cenami obecnych usług. Prelegent poruszył także temat nowelizacji przepisów mających w założeniu spowodować łatwiejsze inwestowanie, w tym ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która trafiła właśnie do konsultacji, Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz Prawa budowlanego. Wspomniał też o problemach edukacji oraz ochrony zdrowia. Uczestnicy konwentu omówili również sprawy bieżące, z jakimi zmagają się samorządy powiatowe.

Władze Samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych.

 • autor: www.brodnica.com.pl, data: 2019-06-05
 • _dsc0043
 • _dsc0144
 • _dsc0158
 • 20190530_150217_0_
 • 20190530_150217_1_
 • 20190530_150235
 • 20190530_150245_1_
 • 20190530_171919
 • 20190530_171931
 • 20190530_172030
 • 20190530_172112
 • sam_0490

Ostrzeżenie meteorologiczne - upał

Zjawisko: upał

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: wszystkie powiaty

Ważność: Od: 2019-06-05 14:00 Do: 2019-06-06 20:00

Przebieg:  Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 31°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 18°C.

Uwag: Brak.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Dyżurny synoptyk:  Agata Wojtkiewicz

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • autor: Irena Miczko - Wydział Zarządzania Kryzysowego (...), data: 2019-06-05

30 maja – Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kr. z siedzibą w Więcborku w dniu 30 maja 2019r. zorganizowało w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim z okazji dnia Rodzicielstwa Zastępczego spotkanie edukacyjne dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci w ramach realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum 2”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

W spotkaniu udział wzięli Wicestarosta Sępoleński Pan Andrzej Marach, Dyrektor PCPR Pani Elżbieta Maziarz-Rudnik wraz z Pracownikami oraz Rodziny Zastępcze z powiatu sępoleńskiego.

Tematem spotkania były „Jak dopasować metody wychowawcze, wymagania i możliwości do wieku dziecka. Zapoznanie rodziców ze specyficznymi potrzebami i zachowaniami dzieci w określonych fazach rozwoju.”, który został przedstawiony przez Panią dr Martę Małecką oraz „Komunikacja bez przemocy” przedstawiony przez Panią Agnieszkę Suszko.

W trakcie warsztatów równolegle odbywały się zajęcia animacyjne zorganizowane dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, które korzystały m.in. z zajęć integracyjnych, plastycznych, zabaw ruchowo-tanecznych, grupowych oraz zawodów sportowych pod okiem animatorów.

Podczas spotkania Wicestarosta Sępoleński Pan Andrzej Marach wraz z Dyrektorem PCPR Panią Elżbietą Maziarz-Rudnik złożyli rodzinom zastępczym podziękowania za trud pracy i ciepło domowego ogniska, jakim się dzielą w wypełnianiu tak ważnej misji na rzecz najbardziej potrzebujących oraz podziw dla ich życzliwości, odwagi i poświęcenia.
 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • DSC1
 • DSC10
 • DSC11
 • DSC12c
 • DSC13
 • DSC14
 • DSC15
 • DSC16
 • DSC17
 • DSC3
 • DSC4
 • DSC5
 • DSC7
 • DSC9
 • autor: Nadesłane - PCPR Więcbork, data: 2019-05-31

2 część 10 posiedzenia zarządu

03 czerwca odbyła się 2 część 10 posiedzenia zarządu powiatu.

Zarząd w pełnym składzie zatwierdził projekty uchwał na X sesję Rady Powiatu. Zarząd zapoznał się prezentacją dot. funkcjonowania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Ponadto zarząd zajął stanowisko oraz przyjął informacje w sprawie spraw bieżących powiatu.

W obradach oprócz Zarządu w składzie: Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych; Wicestarosta - Andrzej Marach, członkowie zarządu - Pani Katarzyna Kolasa, Iwona Sikorska, Tomasz Fifielski udział wzięli: Skarbnik - Władysław Rembelski, Sekretarz - Anna Deja – Dobrowolska, Inspektor Wydziału Edukacji (…) – Lidia Sokulska – Tłok oraz Inspektor Zarządzania Kryzysowego - Irena Miczko.
 

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2019-06-03
 • IMG_3963
 • IMG_3967
 • IMG_3974
 • IMG_3978
 • IMG_3982
 • IMG_3987
 • IMG_3992
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2019-06-03

Piknik "Na skraju lasu"

Dnia 31 maja br. na terenie stadniny „Branicz” stowarzyszenie „Szansa” zorganizowała projekt „Na skraju lasu”. Projekt skierowano do 35 osób z niepełnosprawnościami w wieku szkolnym z terenu powiatu. Na terenie stadniny odbył się piknik z mnóstwem atrakcji. Członkowie stowarzyszenia wraz z wolontariuszami (młodzież z CKZiU z Więcborka) przygotowała min. stymulację polisensoryczną w naturalnym środowisku, hipoterapię indywidualną, przejazdy bryczką, zwiedzanie stajni, zabawy terenowe min, podchody. W ramach spotkania odbyły się również warsztaty fotograficzne „Przyroda i przygoda w obiektywie”. Dzieci były zachwycone ilością atrakcji. Było to wspaniałe i niezapomniane przedpołudnie. Okazuje się, że na terenie powiatu sępoleńskiego nie brakuje pięknych krajoznawczo i turystycznie miejsc, które można poznać z różnych perspektyw i spacerowej i konnej. Zadanie było współfinansowane z budżetu powiatu sępoleńskiego.  

 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2019-05-31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 61367847_2314517932141952_5762433436358803456_n
 • 61403089_2314518322141913_953781454687436800_n
 • 61411933_2314517842141961_3403615347033505792_n
 • 61420104_2314518135475265_8878319453830381568_n
 • 61425080_2314517052142040_7026767414826106880_n
 • 61431838_2314518035475275_1697274253931446272_n
 • 61456228_2314518262141919_5150978871075536896_n
 • 61480073_2314517002142045_7975198955170430976_n
 • 61487776_2314517658808646_8679198705493999616_n
 • 61489581_2314517125475366_9152857646041137152_n
 • 61561165_2314517342142011_4878695278997143552_n
 • 61567673_2314517465475332_5561236333327810560_n
 • 61568973_2314517972141948_3981335976453603328_n
 • 61586107_2314518185475260_767625082313900032_n
 • 61591552_2314517545475324_3949552578513076224_n
 • 61592859_2314517625475316_8849387063770873856_n
 • 61661947_2314517392142006_7123520499585384448_n
 • 61685538_2314517778808634_8882369668120051712_n
 • 61704771_2314518075475271_573142812757852160_n
 • 61706841_2314517305475348_8012122939337998336_n
 • 61734541_2314518155475263_1519222703888793600_n
 • 61788565_2314518368808575_5264247097225379840_n
 • 61830693_2314517162142029_4077466557242933248_n
 • 61931818_2314516952142050_4401351655941996544_n
 • 61953816_2314517695475309_6115161761596309504_n
 • 62001394_2314517895475289_1344868686896300032_n
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2019-05-31

10-lecie Stowarzyszenia LGD Nasza Krajna

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA powstało 19 listopada 2008 r. Od ponad 10 lat działa aktywnie na rzecz społeczności lokalnej. Część zmian, które obserwujemy w naszym najbliższym otoczeniu dokonała się między innymi dzięki projektom LGD Nasza Krajna realizowanym w ramach funduszy europejskich. 10 rocznica powstania stowarzyszenia to okazja do przekazania życzeń i podziękowań wszystkim, którzy działali w LGD Nasza Krajna i pomagali w realizacji założonych celów. 
W podziękowaniu za te 10 wspólnych lat stowarzyszenie zorganizowało 30 maja br. piknik na targowisku miejskim w Sępólnie Krajeńskim.
Uczestnicy pikniku w tym zaproszeni goście mieli okazję zobaczyć występy artystyczne. Dzieci korzystały z konkursów, gier i zabaw. Wszyscy zebrani mieli okazję do degustacji produktów regionalnych, obejrzenia wystawy rękodzieła lokalnych twórców oraz punktu informacyjnego Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA.
Na uroczystości nie mogło zabraknąć przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, sejmiku województwa, samorządów gminnych z terenu powiatu jak i samorządu powiatowego. Powiat sępoleński reprezentowali: Przewodniczący Rady Powiatu – Marek Chart; Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Piotr Dobrzański oraz Wicestarosta Sępoleński – Andrzej Marach.
 

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2019-05-30
 • IMG_3824-001
 • IMG_3830
 • IMG_3833
 • IMG_3837
 • IMG_3839
 • IMG_3847
 • IMG_3849
 • IMG_3851
 • IMG_3853
 • IMG_3856
 • IMG_3863
 • IMG_3864
 • IMG_3865
 • IMG_3866
 • IMG_3867
 • IMG_3869
 • IMG_3872
 • IMG_3876
 • IMG_3877
 • IMG_3882
 • IMG_3885
 • IMG_3889
 • IMG_3894
 • IMG_3896
 • IMG_3901
 • IMG_3911
 • IMG_3918
 • IMG_3921
 • IMG_3924
 • IMG_3925
 • IMG_3928
 • IMG_3935
 • IMG_3938
 • IMG_3948
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2019-05-30

Powiatowy Dzień Matki w Lutowie

Dnia 28 maja br w Lutowie odbyły się uroczyste obchody Powiatowego Dnia Matki.
Samorządowcy z gmin z terenu powiatu oraz przedstawiciele władz samorządowych powiatu sępoleńskiego, złożyli mamom z tej okazji najserdeczniejsze życzenia. Następnie uroczyście odśpiewali wszystkim obecnym Paniom Sto Lat! Spotkanie uświetniły swoimi występami dzieci z zespołu tanecznego „Modraki” występujące w wiązance tańców ludowych różnych regionów polski oraz młodzieżowa grupa taneczna „WOK” występująca w góralu i tańcach lwowskich. Zespoły te funkcjonują w Wiejskim Ośrodku Kultury w Lutowie. Niekwestionowaną gwiazdą spotkania i wspaniałą niespodzianką dla mam był tenor – Krzysztof Filasiński – śpiewak operowy, artysta bydgoski, który swoim występem oczarował nie tylko Panie, ale wszystkich przybyłych gości. Nie zabrakło podczas występu wątków humorystycznych w tym dowcipu oraz wspólnego występu Pana Krzysztofa ze Starostą Sępoleńskim – Jarosławem Tadychem. Podziękowania należą się także dla Pań z KGW Lutowo, które przygotowały wspaniały poczęstunek z tej okazji.
 

 • autor: Kamila Jabłońska , data: 2019-05-28

Dzień Matki w Lutowie

 • autor: Krajna.TV, data: 2019-05-28
 • 1
 • 2 (1)
 • 2 (2)
 • 2 (3)
 • 2 (4)
 • IMG_3476
 • IMG_3487
 • IMG_3487-001
 • IMG_3488
 • IMG_3499-001
 • IMG_3503
 • IMG_3516
 • IMG_3522
 • IMG_3526
 • IMG_3532
 • IMG_3537
 • IMG_3543
 • IMG_3550
 • IMG_3551
 • IMG_3552
 • IMG_3553
 • IMG_3557
 • IMG_3561
 • IMG_3565
 • IMG_3569
 • IMG_3574
 • IMG_3579
 • IMG_3582
 • IMG_3586
 • IMG_3588
 • IMG_3590
 • IMG_3595
 • IMG_3601
 • IMG_3606
 • IMG_3609
 • IMG_3611
 • IMG_3616
 • IMG_3617
 • IMG_3622
 • IMG_3623
 • IMG_3624
 • IMG_3626
 • IMG_3627
 • IMG_3633
 • IMG_3634
 • IMG_3639
 • IMG_3642
 • IMG_3646
 • IMG_3647
 • IMG_3650
 • IMG_3657
 • IMG_3670
 • IMG_3682
 • IMG_3698
 • IMG_3700
 • IMG_3705
 • IMG_3708
 • IMG_3719
 • IMG_3728
 • IMG_3730
 • IMG_3733
 • IMG_3736
 • IMG_3737
 • IMG_3742
 • IMG_3745
 • IMG_3756
 • IMG_3762
 • IMG_3764
 • IMG_3768
 • IMG_3775
 • IMG_3778
 • IMG_3780
 • IMG_3783
 • IMG_3787
 • IMG_3788
 • IMG_3805
 • IMG_3808
 • IMG_3815
 • IMG_3820
 • IMG_3821
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2019-05-28

IX Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

Dnia 27 maja (poniedziałek) 2019 roku o godz. 10:00 w sali im. Lucjana Prądzyńskiego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim odbyła się IX sesja Rady Powiatu, zgodnie z planowanym porządkiem obrad.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji:

 • stwierdzenie quorum,
 • przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

3. Informacje i oświadczenia radnych.

4. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.

5. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania złożone na ostatniej sesji i w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o czynnościach w okresie między sesjami.

7. Sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z prac Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w okresie międzysesyjnym oraz informacja o złożonych przez radnych wnioskach i sposobie ich załatwienia.

8. Sprawozdanie  z działalności:

 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kraj. z siedzibą w Więcborku, Domów Pomocy Społecznej,  Centrum  Administracyjnego Domów dla Dzieci w Więcborku, Rodzinnego Domu Dziecka w Wąwelnie, Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 • dyskusja.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zwiększenia zryczałtowanej kwoty przeznaczonej na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego pn. „Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie”,
 • zwiększenia zryczałtowanej kwoty przeznaczonej na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego pn. „Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie”,
 • uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok.

10. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych i gości.

11. Zakończenie obrad.             

IX Sesja Rady Powiatu Sępoleńskiego

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2019-05-28
 • IMG_3337
 • IMG_3344
 • IMG_3351
 • IMG_3359
 • IMG_3362
 • IMG_3366
 • IMG_3372
 • IMG_3380
 • IMG_3390
 • IMG_3395
 • IMG_3431
 • IMG_3436
 • IMG_3441
 • IMG_3450
 • IMG_3454
 • IMG_3461
 • IMG_3468
 • IMG_3471
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2019-05-27

Ostrzeżenie meteorologiczne - intensywne opady deszczu

Zjawisko: intensywne opady deszczu

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: wszystkie powiaty

Ważność: Od: 2019-05-28 03:00 Do: 2019-05-28 17:00

Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia: 10-20 mm, miejscami 30

Uwag: Brak.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70 %

Dyżurny synoptyk:  Rafał Szewczyk

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • autor: Irena Miczko - Wydział Zarządzania Kryzysowego (...), data: 2019-05-28

Gminne Obchody Dnia Strażaka w Orzełku

W sobotę, 25 maja br., w Orzełku odbyły się obchody Gminnego Dnia Strażaka, połączone z jubileuszem 100-lecia istnienia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzełku.

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych.

 • p1dbqir6stj5a39c13mmj5m188s2f
 • p1dbqir6s51jlo67j8tl9ja1t1da
 • p1dbqir6s81mcqpuk13ohpb9e55i
 • p1dbqir6s91cc71vetd6e1a6h1hlsm
 • p1dbqir6s61509m841ok5t2212tad
 • p1dbqir6sa55b1fckjkfn7mdotn
 • p1dbqir6sg1r7e1d4841flj81kiu19
 • p1dbqir6shtg91k5psan1k0f1ij71d
 • p1dbqir6sl1aiaq9glbcmtv163p1m
 • p1dbqir6so1up5kn01htr72hov720
 • p1dbqir6sq10uas2dunl1b3m1aia25
 • p1dbqir6sr1oshkai4cd1dh61v7728
 • autor: Marcin Stasierowski - Gmina Kamień Krajeński, data: 2019-05-25

Wyniki wyborów do europarlamentu w powiecie sępoleńskim

Prawo i Sprawiedliwość w trzech gminach powiatu sępoleńskiego, tj. w Kamieniu Krajeńskim, w Więcborku i w Sośnie wygrało wybory do Parlamentu Europejskiego. Koalicja Europejska wygrała wybory do PE w Sępólnie Krajeńskim.

SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

Koalicja Europejska - 2049 głosów, Prawo i Sprawiedliwość - 1913 głosów, Wiosna – 285 głosów, Kukiz’15 - 227 głosów, Konfederacja - 179 głosów i Lewica razem - 66 głosów. Frekwencja w gminie Sępólno Krajeńskie wyniosła 39%.

KAMIEŃ KRAJEŃSKI

Prawo i Sprawiedliwość - 826 głosów, Koalicja Europejska – 604 głosów, Wiosna - 119 głosów, Kukiz’15 – 104 głosy, Konfederacja 73 głosy, Lewica razem 33 głosy. Frekwencja w gminie Kamień Krajeński wyniosła 33%.

WIĘCBORK

Prawo i Sprawiedliwość - 1753 głosów, Koalicja Europejska – 1327 głosów,  Wiosna - 232 głosów, Kukiz’15 – 133 głosy, Konfederacja 125 głosów, Lewica razem 54 głosy. Frekwencja w gminie Więcbork wyniosła 36%

SOŚNO

Prawo i Sprawiedliwość - 635 głosów, Koalicja Europejska – 405 głosów, Kukiz’15 – 58 głosów, Wiosna – 42 głosy, Konfederacja - 37 głosów, Lewica razem 16 głosów. Frekwencja w gminie Sośno wyniosła 31%

 

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2019-05-27

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Samorządowego

Z okazji obchodzonego 27 maja Dnia Pracownika Samorządowego

składam serdeczne podziękowania i najlepsze życzenia wszystkim,

którzy przyczyniają się do krzewienia idei samorządności wśród

mieszkańców powiatu sępoleńskiego.


Przyjmijcie Państwo wyrazy wdzięczności za ważną
i odpowiedzialną pracę na rzecz wspólnego dobra,
oraz zaangażowanie w rozwój powiatu.

 

   Dziękując za owocną współpracę życzę niesłabnącego zapału i wytrwałości w tej niezmiernie ważnej i odpowiedzialnej służbie, powodzenia w realizacji nowych, ambitnych zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

Starosta Sępoleński

Jarosław Tadych

Zakaz wstępu do lasu - opryski

W związku z planowanymi ratowniczymi zabiegami lotniczymi drzewostanów sosnowych w nadleśnictwach: Dąbrowa, Osie, Trzebciny, Przymuszewo, Zamrzenica zabroniony będzie wstęp do lasów o powyższej lokalizacji w terminie od 28 maja do drugiej dekady czerwca 2019 roku.

 • autor: Irena Miczko - Wydział Zarządzania Kryzysowego (...), data: 2019-05-23

Komisje rady powiatu

W ostatnim tygodniu w biurze rady powiatu oraz w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej odbyły się posiedzenia komisji rady powiatu. 
Każda komisja pracowała zgodnie z planowanym porządkiem obrad:


Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji – 22 maja 2019
1. Informacja dotycząca realizacji zadań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Kraj.
2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

Komisja Infrastruktury i Gospodarki – 23 maja 2019
1. Informacja na temat stanów technicznych budynków, w których świadczona jest opieka społeczna.
2. Ocena stanu dróg powiatowych po sezonie zimowym.


Komisja Zdrowia  i Pomocy  Społecznej – 23 maja 2019
1. Działalność Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku.
2. Przyjęcie sprawozdań z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domów Pomocy Społecznej, Rodzinnego Domu Dziecka, Centrum Administracji Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej.
3. Realizacja Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
4. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zwiększenia zryczałtowanej kwoty przeznaczonej na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego pn: „Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie”, 
b) zwiększenia zryczałtowanej kwoty przeznaczonej na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego pn: „Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie”,

Komisja Budżetu i Finansów  - 23 maja 2019    
1. Analiza kosztów działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów dziecka i Warsztatów Terapii Zajęciowej.
2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję:
a) zwiększenia zryczałtowanej kwoty przeznaczonej na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego pn: „Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie”, 
b) zwiększenia zryczałtowanej kwoty przeznaczonej na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego pn: „Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie”,
 

 • autor: Biuro Rady Powiatu, data: 2019-05-23
 • IMG_3287
 • IMG_3292
 • IMG_3296
 • IMG_3300
 • IMG_3301
 • IMG_3307
 • IMG_3312
 • IMG_3317
 • IMG_3320
 • IMG_3325
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2019-05-23

Kolejne miliony na usuwanie skutków nawałnicy i zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych

Blisko 47 milionów złotych przekazał dzisiaj Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz samorządom z naszego województwa na usuwanie skutków nawałnicy, która nawiedziła w sierpniu 2017 roku nasz region.

Środki te pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa, będącej w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (26.841.265 zł) oraz z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (20.841.865 zł). Łącznie od 2016 roku MSWiA przekazało dla naszego województwa z rezerwy celowej 152.381.844 zł.

- Mija dwa lata od nawałnicy, która przeszła przez nasze województwo w 2017 roku. Pamiętam te pierwsze Pamiętam te pierwsze dni naszej współpracy z samorządowcami. Był to czas dla nas wszystkich szczególny, sprawdzian naszej przydatności jako osób wybranych, powołanych do tego by służyć społeczeństwu. Myślę, że ten sprawdzian wszyscy zdaliśmy bardzo dobrze. Uważam, że przez te dwa lata udało się nam bardzo dużo odbudować, a nawet, w tych powiatach, które nie należą do powiatów najbogatszych, sytuacja po odbudowie tego terenu będzie lepsza niż była przed nawałnicą. I chyba tak powinno być – powiedział m.in. wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

- Liczę, że jeszcze nie raz się tutaj spotykać i będziecie państwo odbierać promesy z kolejnej puli środków na usuwanie skutków klęski żywiołowej w województwie kujawsko-pomorskim - dodał przedstawiciel rządu w terenie.


Promesy z rezerwy celowej budżetu państwa otrzymują:

Powiat Sępoleński - promesa 6,3 mln złotych na przebudowę drogi powiatowej relacji Sośno-Wąwelno-Mrocza (Las) oraz na przebudowę drogi powiatowej relacji Wałdowo-Olszewska,

Miasto i Gmina Nakło nad Notecią - 4 mln złotych przebudowę odcinka drogi gminnej w miejscowości Janowo i przebudowę odcinka drogi w miejscowości Kaźmierowo oraz na przebudowę odcinka drogi gminnej w miejscowości Rozwarzyn,

Gmina Sępólno Krajeńskie - 1 mln 30 tys. złotych na odbudowę drogi gminnej relacji Wałdowo-Toboła, odbudowę drogi gminnej relacji Wilkowo-Wałdówko w miejscowości Wilkowo i odbudowę zniszczonego rowu w miejscowości Wilkowo,

Gmina Szubin - 1 mln 150 tys. złotych na przebudowę odcinka drogi gminnej w Kornelinie i przebudowę odcinka drogi gminnej Tur-Brzózki.

Miasto i Gmina Mrocza - 1 mln 770 tys. złotych na remont elewacji, dachu i jego elementów oraz wymianę uszkodzonych okien w budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy, remont kotłowni centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Witosławiu,  przebudowę drogi gminnej relacji Kaźmierzewo - Orzelski Młyn oraz przebudowę drogi gminnej w Mroczy,

Dofinansowanie z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej otrzymują:

Miasto i Gmina Mrocza - 1 mln 250 tys. 766 zł na odbudowę drogi gminnej relacji Orle – Orle Cmentarz, odbudowę wewnętrznej drogi gminnej w Witosławiu, odbudowę mostu w Orzelskim Młynie, odbudowę mostu w Koziej Górze Krajeńskiej, odbudowę 23 budynków uszkodzonych w wyniku przejścia nawałnicy, odbudowę rowów melioracyjnych,

Gmina Szubin - 1 mln 824 tys. 449 zł i 36 groszy, na remont drogi gminnej Szaradowo – Ameryczka.

Gmina Sępólno Krajeńskie - 75 tys. zł na naprawę przepustu pod drogą gminną Wałdowo-Komierowo, naprawę drogi gminnej relacji Zalesie - Skarpa – Włościbórz, remont drogi gminnej relacji Wiśniewka -Lutówko-Młyn, remont drogi gminnej w miejscowości Dziechowo oraz Dziechowo Wybudowanie, remont drogi gminnej na w miejscowości Zalesie oraz remont drogi gminnej w miejscowości Wysoka Krajeńska,

Miasto i Gmina Nakło nad Notecią - 1 mln 253 tys. 490 zł i 91 groszy na prace wykończeniowe wewnątrz sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Paterku, ul. Kcyńska 6a, odbudowę drogi gminnej ul. Aleja Parkowa w Potulicach oraz odbudowę drogi gminnej relacji Występ – Chobielin,

Ponadto, na wniosek Burmistrza Więcborka zostało przyznane dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Więcborku, w następujących kwotach:

- MSWiA – 300 tys. zł,
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 260 tys. zł.

 • autor: www.e-krajna.pl, data: 2019-05-23

Wojewoda przekazał promesy na drogi oraz środki na nowy sprzęt dla OSP

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2019-05-23
 • 41534_b
 • 41539_b
 • 41541_b
 • 41542_b
 • 41543_b
 • autor: www.e-krajna.pl, data: 2019-05-23

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: wszystkie powiaty

Ważność: Od: 2019-05-22 16:00 Do: 2019-05-23 00:00

Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 35 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Miejscami możliwy grad.

Uwag: Brak.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Dyżurny synoptyk:  Krzysztof Woźniak

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • autor: Irena Miczko - Wydział Zarządzania Kryzysowego (...), data: 2019-05-22

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: wszystkie powiaty

Ważność: Od: 2019-05-21 13:00 Do: 2019-05-21 23:00

Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 25 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Uwag: Brak.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90 %

Dyżurny synoptyk:  Sławomir Guzek

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • autor: Wydział Zarządzania Kryzysowego, data: 2019-05-21

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: wszystkie powiaty

Ważność: Od: 2019-05-20 15:00 Do: 2019-05-21 00:00

Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

Uwag: Brak.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Dyżurny synoptyk:  Agnieszka Drwal-Tylmann

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • autor: Irena Miczko - Wydział Zarządzania Kryzysowego (...), data: 2019-05-20

I część 10 posiedzenia zarządu powiatu

20 maja odbyła się 1 część 10 posiedzenia zarządu powiatu.

Zarząd w trzyosobowym składzie obradował zgodnie z planowanym porządkiem obrad.

1.    Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.    Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 9/2019.
3.    Zatwierdzenie materiałów i projektów uchwał na IX sesję Rady Powiatu.
4.    Przyjęcie informacji nt. propozycji  ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych znajdujących się na terenie powiatu sępoleńskiego.
5.    Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie pisma Gminy Sępólno Krajeńskie ad. budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1121C na odcinku Wiśniewa-Sępólno Krajeńskie. 
6.    Rozpatrzenie wniosku mieszkanki Suchorączka ad. wykupu mieszkania.

Na tym zakończono I części 10 zarządu.

W obradach oprócz Wicestarosty - Andrzeja Maracha, członków zarządu - Pani Katarzyny Kolasy i Iwony Sikorskiej udział wzięli: Skarbnik - Władysław Rembelski, Sekretarz - Anna Deja - Dobrowolska oraz Inspektor Zarządzania Kryzysowego - Irena Miczko oraz Dyrektor PCPR - Elżbieta Maziarz - Rudnik.

 

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2019-05-20
 • IMG_3259
 • IMG_3268
 • IMG_3273
 • IMG_3276
 • IMG_3285
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2019-05-20

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: wszystkie powiaty

Ważność: Od: 2019-05-17 15:00 Do: 2019-05-17 23:00

Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad.

Uwag: Brak.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 %

Dyżurny synoptyk:  Sławomir Guzek

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • autor: Irena Miczko - Wydział Zarządzania Kryzysowego (...), data: 2019-05-17

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka

16 maja br. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka, które zaszczycił swoją obecnością Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu generał Janusz Halak.

Prezentujemy w telegraficznym skrócie materiał fotograficzny z uroczystych obchodów. 

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentowali: Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart, Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych oraz Wicestarosta - Andrzej Marach.

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2019-05-17

Powiatowe obchody Dnia Strażaka w KP PSP w Sępólnie Krajeńskim

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2019-05-22
 • p1db0djtag1jlh165418fohoqbjv4
 • p1db0djtah14envdjbmh1tab1521b
 • p1db0djtah1aig19001doedu6m288
 • p1db0djtah1n7l44fsb61kl75if5
 • p1db0djtah1o5tqpkjchnfhsnd7
 • p1db0djtah7da2et1t2410sr1604e
 • p1db0djtahkot1htr5cv11671p71c
 • p1db0djtahplk2p4js814q51ukfa
 • p1db0djtahq3s15ps1n8c113pqe49
 • p1db0djtahsjichl115d316v4d
 • p1db0djtahv031c88fto1r4g1706
 • p1db0djtai1c5s14pg1eq01tp2elho
 • p1db0djtai1qbd1ued1bfptmv1rdvl
 • p1db0djtai1scf7u1ovh19nrnl1i
 • p1db0djtai3m315khkdnip1timh
 • p1db0djtaikmmv7uir11eur1ah2g
 • p1db0djtaila1qa4fkf1pu1v7qj
 • p1db0djtaipf21t3mg6sa9811tlk
 • p1db0djtairvelp0t8kbc1vnam
 • p1db0djtaitorqksjt3j4t1i15n
 • p1db0djtaivh9s6gepe1bb48pof
 • p1db0djtaj16n0np019po10jkk2es
 • p1db0djtaj1l243u03eq17mgftn11
 • p1db0djtaj1ls1oc11j1a1kio6a6t
 • p1db0djtaj1mffjdi17771jl41ku312
 • p1db0djtaj8eeo541a9r1tm41au9v
 • p1db0djtaj981h151b601sjac9or
 • p1db0djtajmsc1n5cqj8bd1or3q
 • p1db0djtajorp18erno91hait5nu
 • p1db0djtajr9m1g1n13khjanpbs10
 • p1db0djtajt6a6rhg9deun1l43p
 • p1db0djtak11doive2jggmjjs13
 • p1db0djtak1g4sb37cp51mjp1q8i14
 • autor: www.kanal10.pl, data: 2019-05-17

Wybory do PE 26 maja, nasz konkurs już teraz - elektryczne hulajnogi do wygrania!

Nasze województwo potrzebuje własnych reprezentantów w Parlamencie Europejskim. Tylko dzięki nim nasz głos będzie w Brukseli słyszany, a nasze potrzeby i postulaty brane pod uwagę. Jak to sprawić? Wszystko zależy od tego, na ile licznie weźmiemy udział w wyborach 26 maja. 9 maja wystartowała kujawsko-pomorska samorządowa kampania  profrekwencyjna. Wybory do PE 26 maja, nasz konkurs już teraz

- Po tych wyborach możemy mieć, tak jak obecnie, trzech posłów do PE, a możemy też nie mieć ani jednego. Tak skonstruowana jest ordynacja wyborcza do Europarlamentu, która, uwzględniając m.in. bezwzględną liczbę oddanych w regionach głosów, premiuje te z największą liczbą mieszkańców. Mniejsze, takie jak nasz, muszą to nadrobić aktywnością obywatelską – wyjaśnia marszałek Piotr Całbecki. – Ta aktywność nam się opłaci. Także od nas zależy kształt Unii Europejskiej, a także to, na ile Bruksela zechce spełniać nasze oczekiwania i odpowiadać na aktualne i przyszłe wyzwania tak, jakbyśmy chcieli. Pamiętajmy, że 15 lat Polski w zjednoczonej Europie to 15 lat modernizacji, wykorzystanych szans, realizacji inwestycji, na które w innych warunkach nie moglibyśmy sobie pozwolić i  intensywnego rozwoju społecznego.

Kampanię profrekwencyjną zainaugurowaliśmy 9 maja briefingiem prasowym z udziałem marszałka Piotra Całbeckego, wicemarszałka województwa i wiceprzewodniczącego klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego w sejmiku województwa Dariusza Kurzawy, szefa regionalnych struktur Platformy Obywatelskiej posła Tomasza Lenza, prezydenta Włocławka Marka Wojtkowskiego, przewodniczącego klubu Prawa i Sprawiedliwości w sejmiku województwa Michała Krzemkowskiego, przewodniczącego klubu PO w sejmiku województwa Roberta Malinowskiego, przewodniczącego Rady Wojewódzkiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej Ireneusza Nitkiewicza i starosty wąbrzeskiego Krzysztofa Maćkiewicza.

Wzorem poprzednich kampanii samorząd województwa przygotował bonusy dla najaktywniejszych obywatelsko społeczności. Najlepsze przy urnach spośród największych miast regionu (miasta prezydenckie) otrzyma nagrodę w postaci Astrofestiwalu 2020 (zorganizuje go samorząd województwa). O pieniądze na oprawę artystyczną planowanych na przyszły rok wydarzeń masowych rywalizować będą też pozostałe gminne społeczności w następujących kategoriach:

    stolice powiatów ziemskich
    pozostałe miasta
    gminy miejsko-wiejskie
    gminy wiejskie.

Zwycięzca w każdej z tych kategorii otrzyma 50 tysięcy złotych.  

Dla tych, którzy nie tylko sami zechcą pójść 26 maja na wybory, ale chcieliby też własnym przykładem zachęcić innych, mamy specjalny konkurs z nagrodami w postaci modnego obecnie środka lokomocji - elektrycznych hulajnóg (mamy ich 15). Zadaniem uczestników będzie nakręcenie krótkiego filmu (może być komórką) pod hasłem „Głosuję 26 maja, bo …”. Szczegóły wkrótce w regionalnych mediach, które są partnerami konkursu. Zobacz Wybory do PE 26 maja, nasz konkurs już teraz.

 

 • autor: Beata Krzemińska - rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego, data: 2019-05-17
 • foto_05
 • autor: Beata Krzemińska - rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego, data: 2019-05-17

Spotkanie Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej powiatu sępoleńskiego

W czwartek 16 maja br. w M-GOK w Kamieniu Krajeńskim odbyło się ostatnie spotkanie Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej powiatu sępoleńskiego w kadencji 2015-2019.
Obecni na spotkaniu włodarze poszczególnych gmin z terenu powiatu oraz Przewodniczący Rady Powiatu – Marek Chart wraz z Starostą Sępoleńskim – Jarosławem Tadychem złożyli serdeczne podziękowania imieniu władz samorządowych. Podziękowali za owocną i wytężoną pracę na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego w strukturze Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej powiatu sępoleńskiego w kadencji 2015-2019.
Przekazali słowa uznania za aktywność i zaangażowanie w działania, w których centrum są mieszkańcy wsi i ich potrzeby. Dziękowali jednocześnie za dotychczasową współpracę  i życzyli członkom Rady zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.
 

 • ostatnia rada
 • autor: nadesłane - Małgorzata Skrzyńska, data: 2019-05-17

Ostrzeżenie meteorologiczne - intensywne opady deszczu z burzami

Zjawisko: Intensywne opady deszczu z burzami

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: wszystkie powiaty

Ważność: od godz. 17:00 dnia 15.05.2019 do godz. 17:00 dnia 16.05.2019

Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia - od 15 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm. W trakcie opadów deszczu mogą występować burze z porywami wiatru do 60 km/h.

Uwag: Brak.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Dyżurny synoptyk:  Rafał Szewczyk

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • autor: Irena Miczko - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...), data: 2019-05-15

„Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”

Miło nam poinformować, że projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WTZ”, zrealizowany przez Powiat Sępoleński  został zarekomendowany przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” jako najciekawsza modernizacja ukończona w 2018  roku.

W konkursie od lat nagradzane są przedsięwzięcia wyróżniające się szczególnymi walorami: funkcjonalnymi, urbanistycznymi, estetycznymi i użytkowymi.

Projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WTZ” zrealizowany został z udziałem środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 989 767,72 zł. Całkowita wartość projektu wyniosła 1 164 432,62 zł. Wykonane prace budowlane to m.in. wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wentylacyjnej, telekomunikacyjnej i gazowej, dobudowa szybu windowego. W ramach projektu zakupiono również pełne wyposażenie budynki i poszczególnych pracowni, w tym m.in. meble, sprzęt AGD i komputery. W wyniku jego realizacji powstała infrastruktura umożliwiająca poprawę dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym szczególnie osób niepełnosprawnych. Dzięki przekształceniu obiektu na siedzibę Warsztatów Terapii Zajęciowej możliwe było zwiększenie zakresu świadczonych usług, np. o doradztwo zawodowe, treningi kompetencji i umiejętności społecznych, warsztaty.

 

Zachęcamy do GŁOSOWANIA na nasz obiekt!!!

Wystarczy kliknąć w poniższy link i wypełnić krótki formularz!

http://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/1104/object/1579/przebudowa-i-rozbudowa-budynku-przy-ul-kosciuszki-3-w-sepolnie-krajenskim

 • SKM_C25819051406430
 • SKM_C25819051406431
 • IMG_9769

130 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim

11 maja, w sobotę, odbyły się uroczyste obchody 130-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim oraz Gminne Obchody Dnia Strażaka. 
Uroczystość rozpoczął uroczysty przemarsz jednostki OSP, pocztów sztandarowych, zaproszonych gości, orkiestry oraz mażoretek z remizy OSP do kościoła św. Bartłomieja Apostoła w Sępólnie Krajeńskim, gdzie odbyła się uroczysta msza św. w intencji strażaków. 
Po mszy tym samym uroczystym pochodem przemaszerowano pod remizę OSP, gdzie odbyła się część oficjalna. Uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej im. druha Aleksandra Brandta dokonała rodzina wybitnego druha. Następnie ksiądz proboszcz Henryk Lesner uroczyście ją poświęcił. Następnie dokonano meldunku i przeglądu pododdziałów i wciągnięto flagę związku OSP na maszt. Następnym punktem uroczystości było wręczenie medali i odznaczeń oraz podziękowania i przemówienia okolicznościowe. 
Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentowali:
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Piotr Dobrzański;
Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych.


Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z uroczystych obchodów 130 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim.

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2019-05-13
 • IMG_2959
 • IMG_2961
 • IMG_2964
 • IMG_2974
 • IMG_2976
 • IMG_2978
 • IMG_2979
 • IMG_2980
 • IMG_2982
 • IMG_2983
 • IMG_2984
 • IMG_2987
 • IMG_2990
 • IMG_2991
 • IMG_2992
 • IMG_2993
 • IMG_2994
 • IMG_2995
 • IMG_2996
 • IMG_2998
 • IMG_2999
 • IMG_3001
 • IMG_3003
 • IMG_3004
 • IMG_3005
 • IMG_3006
 • IMG_3007
 • IMG_3008
 • IMG_3009
 • IMG_3010
 • IMG_3011
 • IMG_3012
 • IMG_3013
 • IMG_3014
 • IMG_3015
 • IMG_3016
 • IMG_3017
 • IMG_3018
 • IMG_3019
 • IMG_3020
 • IMG_3024
 • IMG_3029
 • IMG_3042
 • IMG_3049
 • IMG_3052
 • IMG_3053
 • IMG_3054
 • IMG_3056
 • IMG_3057
 • IMG_3058
 • IMG_3059
 • IMG_3060
 • IMG_3065
 • IMG_3066
 • IMG_3069
 • IMG_3070
 • IMG_3071
 • IMG_3074
 • IMG_3078
 • IMG_3079
 • IMG_3081
 • IMG_3083
 • IMG_3084
 • IMG_3088
 • IMG_3089
 • IMG_3090
 • IMG_3093
 • IMG_3096
 • IMG_3099
 • IMG_3100
 • IMG_3104
 • IMG_3115
 • IMG_3117
 • IMG_3118
 • IMG_3119
 • IMG_3120
 • IMG_3121
 • IMG_3125
 • IMG_3132
 • IMG_3134
 • IMG_3137
 • IMG_3142
 • IMG_3145
 • IMG_3149
 • IMG_3154
 • IMG_3155
 • IMG_3156
 • IMG_3157
 • IMG_3158
 • IMG_3159
 • IMG_3160
 • IMG_3161
 • IMG_3162
 • IMG_3166
 • IMG_3169
 • IMG_3170
 • IMG_3171
 • IMG_3174
 • IMG_3179
 • IMG_3180
 • IMG_3184
 • IMG_3185
 • IMG_3186
 • IMG_3187
 • IMG_3188
 • IMG_3189
 • IMG_3192
 • IMG_3194
 • IMG_3196
 • IMG_3197
 • IMG_3198
 • IMG_3199
 • IMG_3200
 • IMG_3201
 • IMG_3206
 • IMG_3207
 • IMG_3213
 • IMG_3214
 • IMG_3217
 • IMG_3218
 • IMG_3219
 • IMG_3223
 • IMG_3226
 • IMG_3229
 • IMG_3230
 • IMG_3232
 • IMG_3235
 • IMG_3240
 • IMG_3242
 • IMG_3243
 • IMG_3244
 • IMG_3246
 • IMG_3248
 • IMG_3250
 • IMG_3251
 • IMG_3252
 • IMG_3254
 • IMG_3256
 • IMG_3257
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2019-05-11

IX Krajeński Rajd Rowerowy

Pomimo niezachęcającej, pochmurnej  pogody na starcie IX KRAJEŃSKIEGO RAJDU ROWEROWEGO stawiło się blisko 40 uczestników. Pozytywne nastawienie, dobre humory oraz  słodki poczęstunek przygotowany przez KGW Orzełek rozgoniły chmury.

Trasa tegorocznego Rajdu  liczyła około 23 km i wiodła z Orzełka do Zamartego i z powrotem.  Największą atrakcją było zwiedzanie sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej. Brat Jacek  z Zakonu Karmelitów Bosych oprowadzał „rajdowców” po sanktuarium przybliżając jego historię i legendy związane z miejscowością Zamarte.  Punktem kulminacyjnym było zejście do katakumb sanktuarium, gdzie spoczywają zmumifikowane zwłoki fundatora świątyni  Jana Michała Grabowskiego.

Oprócz przejazdu zaplanowaną trasą, dla uczestników rajdu, w Szkole Podstawowej w Zamartem, został przygotowany poczęstunek. Wszyscy próbowali swoich sił w konkursie starając się rozszyfrować zwroty i słowa gwary krajeńskiej. Tradycyjnie organizatorzy wyróżnili najstarszego i najmłodszego uczestnika Rajdu.  Puchary i pamiątkowe dyplomy ufundowane przez Starostę Sępoleńskiego oraz Burmistrza Kamienia Krajeńskiego odebrali: Tadeusz Stąpyra (najstarszy uczestnik Rajdu) oraz Franek Stasierowski (najmłodszy uczestnik Rajdu).

W drodze powrotnej „peleton” zatrzymał się w Gronowskim Młynie, gdzie wszyscy skonsumowali nieodłączny element Rajdu- drożdżówkę przygotowaną przez panie kucharki z Zespołu Szkół nr2 w Sępólnie Krajeńskim.

Wszystkim uczestnikom Rajdu serdecznie dziękujemy za aktywne uczestnictwo i oczywiście zapraszamy za rok, na 10-jubileuszowy KRAJEŃSKI RAJD ROWEROWY!
 

Szczególne podziękowania za okazaną pomoc i wsparcie kierujemy  do  Klasztoru Karmelitów Bosych w Zamartem, KGW i OSP Orzełek, Banku Spółdzielczego w Więcborku, Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim, Zespołu Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim,  dyrekcji i pracowników Szkoły Podstawowej w Zamartem oraz OSP Witkowo i Kamień Krajeński.

Patronat medialny nad Rajdem objął tygodnik „Wiadomości Krajeńskie”.

Organizatorami Rajdu byli: Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim, Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim oraz Krajeński Park Krajobrazowy.

Poniżej zamieszczamy relację fotograficzną z rajdu.

 • autor: Artur Juhnke, data: 2019-05-13
 • _LID7393 — kopia
 • autor: Robert Lida, data: 2019-05-11
 • 59813133_2301058006821278_1911659195778727936_o
 • 60064735_2301057990154613_70745730637103104_o
 • 60160818_2301057936821285_5919249040297426944_o
 • 60097459_2301057920154620_2563514053104238592_o
 • 60151258_2301057896821289_4001331737866010624_o
 • 59837208_2301057830154629_7871352895130566656_o
 • 60277052_2301057786821300_3468088097546174464_o
 • 60110832_2301057723487973_2925840178549358592_o
 • 60256045_2301057710154641_5151448895116541952_o
 • 59903321_2301057693487976_3967005637681872896_o
 • 59977754_2301057593487986_747045866774200320_o
 • 60395994_2301057533487992_3855877542196019200_o
 • 60481376_2301057433488002_2311920821729230848_o
 • 59650011_2301057370154675_8187218688592576512_o
 • 60103894_2301057360154676_4612611042713796608_o
 • 60156340_2301057280154684_2348363267048472576_o
 • 60516837_2301057233488022_652860094421139456_o
 • 60299552_2301057153488030_1005135197529702400_o
 • 59852872_2301057170154695_6899322287611183104_o
 • autor: Andrzej Marach , data: 2019-05-11

Konwent Powiatu Sępoleńskiego

9 maja 2019 r., o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy  w Sośnie odbył się Konwent Powiatu Sępoleńskiego.
Tematem spotkania było omówienie bieżącej problematyki samorządowej w powiecie, w tym m.in.:
1.    Rozbudowa instalacji gazowniczej na terenie Powiatu Sępoleńskiego.
2.    Omówienie problemów związanych z funkcjonowaniem transportu publicznego.
3.    Omówienie spraw bieżących.

W spotkaniu na Zaproszenie Starosty Sępoleńskiego - Jarosława Tadycha udział wzięli:

1.    Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego PSG Sp. z o.o. w Bydgoszczy – Sebastian Latanowicz;
2.    Burmistrz Sępólna Krajeńskiego – Waldemar Stupałkowski;
3.    Burmistrz Kamienia Krajeńskiego – Wojciech Głomski;
4.    Burmistrz Więcborka – Waldemar Kuszewski;
5.    Wójt Gminy Sośno – Leszek Stroiński;
6.    Przewodniczący Rady Powiatu – Marek Chart;
7.    Wicestarosta Sępoleński – Andrzej Marach;
8.    Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg – Roman Krzysztofek;
9.    Przewodnicząca Rady Gminy Sośno - Krystyna Wąsik;
10.  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Sekretarz Gminy Sośno - Piotr Dobrzański;
11. Członek Zarządu Powiatu, Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Gminy Sośno - Iwona Sikorska.

 


 

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji z sekretariatu, data: 2019-05-10
 • 100_7701
 • 100_7702
 • 100_7704
 • 100_7705
 • 100_7706
 • 100_7707
 • 100_7708
 • 100_7709
 • 100_7710
 • 100_7711
 • autor: Urząd Gminy Sośno, data: 2019-05-10

Rajd rowerowy Bike Krajna 2019

Zapraszamy do udziału w Rajdzie Rowerowym Bike Krajna 2019. Zapisy i regulamin na stronie https://www.czasomierzyk.pl/zapisy2019/rajdrowerowyzlotow/ 

 • autor: Gmina Lipka, data: 2019-05-09
 • plakat
 • autor: Gmina Lipka, data: 2019-05-09
 • autor: Gmina Lipka, data: 2019-05-09

74. rocznica zakończenia II wojny światowej

8 maja br. w Sępólnie Krajeńskim odbyły się obchody 74. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych, Wicestarosta Andrzej Marach oraz Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart.

 • data: 2019-05-09
 • 59565999_2306484329418194_4740308297393897472_o
 • 59636883_2306483379418289_6182454634880172032_o
 • 59642344_2306491452750815_8487184319851266048_o
 • 59645812_2306485072751453_2872629240308695040_o
 • 59658920_2306486142751346_5732603926415409152_o
 • 59665631_2306485742751386_3557115214744780800_o
 • 59671135_2306481652751795_6740095888464543744_o
 • 59680856_2306487012751259_5696201729234698240_o
 • 59681804_2306482419418385_1247623716712480768_o
 • 59698561_2306488999417727_4478626458423525376_o
 • 59700237_2306485556084738_9189859429246304256_o
 • 59700858_2306486376084656_2171435220320911360_o
 • 59702021_2306481929418434_5463789851868397568_o
 • 59713335_2306489442751016_1764372852959608832_o
 • 59729726_2306485429418084_255615953579016192_o
 • 59758922_2306484972751463_3362226293390180352_o
 • 59789039_2306489919417635_4071353861003018240_o
 • 59829138_2306487669417860_2760809874131517440_o
 • 59852131_2306484026084891_8094181944545247232_o
 • 59858678_2306491312750829_5137691217219289088_o
 • 59862445_2306482246085069_5363379585276706816_o
 • 59863564_2306483366084957_5885427371137302528_o
 • 59877231_2306488712751089_5710827218159009792_o
 • 59894104_2306489012751059_2787580645805654016_o
 • 59943424_2306490639417563_8412739535745581056_o
 • 60003896_2306482556085038_1209554397911056384_o
 • 60007880_2306487119417915_8773638916004642816_o
 • 60015238_2306487886084505_4604217383832256512_o
 • 60016802_2306488082751152_313266350405451776_o
 • 60068836_2306485256084768_7160905853434855424_o
 • 60070713_2306482222751738_2073502832031432704_o
 • 60080459_2306485082751452_4842651707290681344_o
 • 60081091_2306492409417386_3616158744343216128_o
 • 60103505_2306488022751158_1553343813873827840_o
 • 60165582_2306484826084811_5554582578582781952_o
 • 60246742_2306489526084341_8923084214329409536_o
 • 60300322_2306488376084456_5562662460038578176_o
 • autor: Marcin Jarski - Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, data: 2019-05-08

Ostrzeżenie meteorologiczne - przymrozki

Zjawisko: przymrozki

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: wszystkie powiaty

Ważność:  Od: 2019-05-08 00:00 Do: 2019-05-08 06:00

Przebieg:  Prognozuje się spadek temperatury do -1°C, a przy gruncie do -4°C.

Uwag: Brak.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Dyżurny synoptyk:  Maria Poświata

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • autor: Irena Miczko - Wydział Zarządzania Kryzysowego (...), data: 2019-05-07

Dzień Królewski Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Sępólnie Krajeńskim

W niedzielę 5 maja w Sępólnie Krajeńskim odbyły się uroczystości Dnia Królewskiego organizowane przez Zarząd Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Sępólnie Krajeńskim. Na mszy św. w kościele p.w. św. Bartłomieja w Sępólnie Krajeńskim intronizowano nowego Króla Kurkowego A. D. 2019.

Nowym Królem Kurkowym A. D. 2019 został Janusz Sobiechowski, I Rycerzem - Daniel Szczęśny a II Rycerzem - Anna Miczko.

Następnie na terenie strzelnicy brackiej rozegrano zawody strzeleckie w następujących konkurencjach:

Tarcza ustępującego Króla:
1. Magdalena Chudzik – Bractwo Kurkowe Kcynia
2. Eugeniusz Chudzik - Bractwo Kurkowe Kcynia
3. Jarosław Gronowski - Bractwo Kurkowe Solec Kujawski

Tarcza Przewodniczącego Rady Powiatu:
1. Wiesław Kleszczewski - Bractwo Kurkowe Żnin
2. Piotr Czapiewski - Bractwo Kurkowe Tczew
3. Zbigniew Wiśniewski - Bractwo Kurkowe Piechcin

Tarcza Bufetowa:
1. Jarosław Gronowski - Bractwo Kurkowe Solec Kujawski
2. Seweryn Jędrzejewski - Bractwo Kurkowe Sępólno Krajeńskie
3. Robert Fałek - Bractwo Kurkowe Solec Kujawski

Tarcza Przewodniczącego Rady Miejskiej:
1. Mirosław Chudzik - Bractwo Kurkowe Kcynia
2. Marek Zieńko - Bractwo Kurkowe Sępólno Krajeńskie
3. Piotr Grajn - Bractwo Kurkowe Łobżenica

Kur:
1. Mirosław Chudzik - Bractwo Kurkowe Kcynia
2. Andrzej Borowiak - Bractwo Kurkowe Piechcin
3. Piotr Frątczak - Bractwo Kurkowe Piechcin


Grand Prix Okręgu Bydgoskiego:
1. Magdalena Chudzik - – Bractwo Kurkowe Kcynia
2. Robert Fałek - Bractwo Kurkowe Solec Kujawski
3. Jarosław Gronowski - Bractwo Kurkowe Solec Kujawski
 

Władze samorządowe powiatu sępoleńskiego reprezentowali: Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart oraz Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych.

 • autor: Kamila Jabłońska - na podstawie informacji od Zdzisława Grzecy, data: 2019-05-07
 • DSCN0011
 • DSCN0012
 • DSCN0013
 • DSCN0014
 • DSCN0015
 • DSCN0032
 • DSCN0046
 • DSCN0062
 • DSCN0064
 • DSCN0066
 • DSCN0068
 • DSCN0070
 • DSCN0076
 • autor: nadesłane - Andrzej Marchlewicz, data: 2019-05-08

Projekt "Krok w samodzielność"

Miło nam poinformować, że stowarzyszenie SZANSA będzie realizowało projekt „Krok w samodzielność”. Projekt finansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Inicjuj z FIO na start”. Projektem objętych zostanie 40 osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu. W programie przewidziane są treningi kulinarne w czasie których uczestnicy nauczą się przygotowywać posiłki zgodnie z zasadami zdrowego żywienia oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny. Treningi rozwiną umiejętności z zakresu samodzielnego radzenia sobie w gospodarstwie domowym. W ramach spotkań uczestnicy zdobędą umiejętności niezbędne do bardziej niezależnego życia. 
Ilość miejsc ograniczona.

Chętnych zapraszamy do zgłaszania się w terminie do 31 maja 2019r. pod adresem szansa2017@gmail.com. 
 

 • autor: nadesłane - Stowarzyszenie Szansa, data: 2019-05-07

Wybory w ZNP

29 kwietnia 2019 roku odbyła się Oddziałowa Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza ZNP w Sępólnie Krajeńskim. Na kolejną, 5-letnią kadencję Prezesa Oddziału wybrano ponownie Annę Niemczyk. Delegaci wybrali również Zarząd Oddziału w skład którego weszły 4 osoby:
Bożena Krogulec
Agnieszka Molik
Jadwiga Steciuk
Małgorzata Strawa


Na spotkaniu władze samorządowe powiatu sępoleńskiego reprezentował Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych. Władze samorządowe gminy reprezentowali Sekretarz Gminy Sępólno Krajeńskie – Dariusz Wojtania oraz Dyrektor BOOS – Marek Tymecki.  

ZNP jest organizacją pilnie działającą, która przyczynia się do właściwego funkcjonowania oświaty na naszych terenach. Życzymy Prezesowi i nowemu Zarządowi dużo wytrwałości w realizacji wytyczonych zadań w czasie tak trudnym dla polskiej szkoły.

 • autor: nadesłane - ZNP Sępólno, data: 2019-05-07
 • DSC04704
 • DSC04707
 • DSC04709
 • autor: nadesłane - ZNP Sępólno, data: 2019-05-07

Powiatowe otwarcie sezonu motocyklowego

1 maja w Sępólnie Krajeńskim odbyło się Powiatowe Otwarcie Sezonu Motocyklowego, uczestnicy zgromadzeni na Placu Wolności w Sępólnie przejechali pod kościół parafialny pw. św. Bartłomieja w Sępólnie Kraj. aby celebrować wspólnie mszę świętą a następnie udali się do ZSCKR w Sypniewie na poczęstunek. Władze Samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych.

 • 57456969_2294594160800996_4917522904339447808_n
 • 58666078_2294593207467758_3888494966950854656_n
 • 58680948_2294593790801033_1464887450584219648_n
 • 58713264_2294593360801076_5358170760609267712_n
 • 58740029_2294593927467686_3401498946063826944_n
 • 58741731_2294593827467696_2863113456796565504_n
 • 58779133_2294593847467694_6554015957918941184_n
 • 58787605_2294594144134331_33325389984038912_n
 • 58858061_2294594024134343_7838050491811495936_n
 • 58922442_2294593317467747_6952598474995007488_n
 • 59079112_2294593170801095_4583220182075310080_n
 • 59138326_2294594104134335_7113225033480142848_n
 • 59188965_2294593637467715_7409557229780598784_n
 • 59285563_2294593534134392_4465465317123948544_n
 • 59295848_2294593400801072_2800564344826363904_n
 • 59301235_2294594070801005_6376834529595752448_n
 • 59334938_2294593957467683_3887142236936208384_n
 • 59339671_2294593607467718_8181118821419974656_n
 • 59350611_2294593880801024_5760694966741368832_n
 • 59350690_2294593430801069_6596986027678629888_n
 • 59373801_2294593280801084_19299826386599936_n
 • 59376292_2294594274134318_3711652948418232320_n
 • 59427412_2294594197467659_3988195893923807232_n
 • 59478628_2294593247467754_4452933483022516224_n

Dzień Strażaka w Więcborku

4 maja w Więcborku odbyły się Obchody Dnia Strażaka połączone z 140-leciem działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Więcborku oraz nadaniem jednostce nowego sztandaru. Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Wicestarosta Andrzej Marach.

140-lecie działalności i nowy sztandar dla OSP w Więcborku

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2019-05-04

Święto Strażaków

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2019-05-06
 • p1da28js0cbp61r2la8a1fdl1ee82e
 • p1da28js05i901rh214kkgie1no81v
 • p1da28js041lrr7373mi1hgd1khg1u
 • p1da28js0810vv18e4mhf1vsk18hm23
 • p1da28jrviacm1jkqvl0171l2ec7
 • p1da28jrvj1usn88v10eb8dg7769
 • p1da28jrvkp4a124k1jti1tjirkrb
 • p1da28jrvn1t5p1vst1a55vtiupdm
 • p1da28jrvt1ive1j871ecj4f81fgo19
 • p1da28jrvt9hamtojc21lc7j7t1a
 • p1da28jrvu171v1h65dkn1iqdpte1c
 • p1da28jrvuiioa731jr6o7i1u521d
 • autor: www.kanal10.pl, data: 2019-05-04

Ważny komunikat!

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 8/2019 Starosty Sępoleńskiego z dnia 18 kwietnia 2019 roku w dniu 11 maja Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim będzie czynne w godzinach 7.30-15.30

 • autor: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, data: 2019-05-06
 • C_Users_Krystian_Desktop_ogłoszenia- do gazety 2.2019,...

Szkolenie dla podmiotów zainteresowanych otrzymaniem wsparcia

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 2/2019   
Termin składania wniosków: 14/05/2019 – 28/05/2019 r.
Miejsce składania wniosków: Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, ul. Jeziorna 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Zakres tematyczny operacji - Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
Forma wsparcia -  refundacja
Limit środków w ramach naboru -  500.000,00 zł

Intensywność pomocy: jednostki sektora finansów publicznych – 63,63% kosztów kwalifikowalnych,
pozostałe uprawnione podmioty – do 80% kosztów kwalifikowalnych

Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenie NASZA KRAJNA 
Pytania należy kierować na adres email: biuro@naszakrajna.org lub telefonicznie:
531 089 577 lub 884 001 997.
Pełna treść ogłoszenia o naborze wniosków znajduje się na stronie Internetowej www.naszakrajna.org w zakładce konkursy  - konkurs nr 2/2019.
 


 

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 3/2019   
Termin składania wniosków: 14/05/2019 – 28/05/2019 r.
Miejsce składania wniosków: Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, ul. Jeziorna 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Zakres tematyczny operacji - Zachowanie dziedzictwa lokalnego.
Forma wsparcia -  refundacja
Limit środków w ramach naboru -  500.000,00 zł

Intensywność pomocy: jednostki sektora finansów publicznych – 63,63% kosztów kwalifikowalnych,
pozostałe uprawnione podmioty – do 80% kosztów kwalifikowalnych

Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenie NASZA KRAJNA 
Pytania należy kierować na adres email: biuro@naszakrajna.org lub telefonicznie:
531 089 577 lub 884 001 997.
Pełna treść ogłoszenia o naborze wniosków znajduje się na stronie Internetowej www.naszakrajna .org w zakładce konkursy - konkurs nr 3/2019.

SZKOLENIE DLA PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH OTRZYMANIEM WSPARCIA W WW. ZAKRESACH

odbędzie się 10 maja 2019 r. o godzinie 9.00 na Sali Konferencyjnej przy  ul. Jeziornej 6 w Sępólnie Krajeńskim, II piętro Centrum Aktywności Społecznej.

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu w biurze LGD Stowarzyszenia NASZA KRAJNA, ul. Jeziorna 6, Sępólno Kraj.
Kontakt do nas:
telefony nr: 531 089 577, 884 001 997 
poczta elektroniczna: biuro@naszakrajna.org  

 

 • autor: nadesłane - LGD Nasza Krajna, data: 2019-05-06

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

 • dzień-strażaka2

Święto Konstytucji 3 Maja

3 maja 2019 roku w Więcborku i w Sępólnie odbyły się obchody Święta Konstytucji 3 Maja w których wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Sępoleńskiego.

Sępólno Krajeńskie

 • 41144_b
 • 41145_b
 • 41151_b
 • 41156_b
 • 41159_b
 • 41161_b
 • 41166_b
 • 41169_b
 • 41182_b
 • 41193_b
 • autor: Andrzej Ossowski - e-krajna.pl, data: 2019-05-03

Więcbork

 • 40967_b
 • 40971_b
 • 40985_b
 • 40992_b
 • 40998_b
 • 40999_b
 • 41001_b
 • 41010_b
 • 41013_b
 • 41014_b
 • autor: Paweł Szydeł - e-krajna.pl, data: 2019-05-03

Ostrzeżenie meteorologiczne - przymrozki

Zjawisko: przymrozki

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński, tucholski

Ważność:  Od: 2019-05-05 22:00 Do: 2019-05-06 07:00

Przebieg:  Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do -2°C, a przy gruncie do -4°C.

Uwag: Brak.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Dyżurny synoptyk:  Krzysztof Woźniak

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • autor: Irena Miczko - Wydział Zarządzania Kryzysowego (...), data: 2019-05-05

Ostrzeżenie meteorologiczne - przymrozki

Zjawisko: przymrozki

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński, tucholski

Ważność:  Od: 2019-05-05 02:00 Do: 2019-05-05 07:00

Przebieg:  Prognozuje się miejscami spadek temperatury do -1°C, a przy gruncie do -3°C.

Uwag: Brak.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Dyżurny synoptyk:  Agata Wojtkiewicz

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • autor: Irena Miczko - Wydział Zarządzania Kryzysowego (...), data: 2019-05-04

Podwórko NIVEA dla dzieci z Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku, wejdź, zagłosuj!

KOCHANI MIESZKAŃCY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO i nie tylko  NIE TYLKO UDOSTĘPNIAMY, ale głosujemy na PODWÓRKO TALENTÓW Z FIRMY NIVEA. W wyniku głosowania możemy wygrać podwórko/ duży plac zabaw/ dla wszystkich dzieci, które lubią rozwijać swoje umiejętności. Niestety nasz film nie zakwalifikował się do pierwszej "5", która wygrała już swoje podwórko.
WALCZYMY DALEJ!!
LOGOWANIE :https://podworko.nivea.pl/
W pierwszej kolejności rejestrujemy się a następnie logujemy i oddajemy głos.
NASZ FILM KONKURSOWY: > > > Kliknij Tutaj < < <


PROSIMY O WASZE GŁOSY!!!! Głosujemy każdego dnia do 20 czerwca!


 

 • autor: Nadesłane - Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci w Więcborku, data: 2019-04-30

15 lat Polski w UE - Wspólna samorządowa kampania europejska

1 maja 2019 r. będziemy obchodzić 15. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. Przez te wszystkie lata, dzięki współpracy, wymianie doświadczeń, środkom europejskim oraz zaangażowaniu lokalnych społeczności wokół europejskich wartości, nasz kraj bardzo się zmienił.

Nowa infrastruktura, zmodernizowane obiekty nie przypominają tych sprzed lat. Polska pięknieje. Z tej okazji Związek Powiatów Polskich oraz Związek Miast Polskich, zachęcają samorządy do tego, aby dzień 1 maja w polskich miejscowościach był radosnym świętem dla mieszkańców. Dlatego korporacje samorządowe zapraszają do organizowania w miastach/powiatach spotkań, koncertów, konkursów i wszelkich innych wydarzeń dla mieszkańców, tak aby zaangażować ich we wspólne świętowanie rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Aby nadać wszystkim planowanym w poszczególnych miejscowościach wydarzeniom związanym z rocznicą jednolity ogólnopolski charakter, ZPP i ZMP zachęca do włączenia się do wspólnej samorządowej kampanii europejskiej, na którą składają się: wspólna grafika dotycząca rocznicy 1 maja (można ją wykorzystywać do druku plakatów, do komunikacji internetowej czy innych form promocji na dowolnych nośnikach), spot video (cztery 15 sekundowe i jeden 2 minutowy spot pokazujący różnorodne korzyści z naszego członkostwa w UE) oraz działania w mediach społecznościowych. W ramach kampanii proponują również, aby wspólnym elementem obchodów w samorządach było odśpiewanie 1 maja o godz. 12:00 „Ody do radości”. Wszystko opatrzone hasztagiem #DziękUEmy.

 • autor: www.zpp.pl, data: 2019-04-28

15 lat Polski w UE - Film promocyjny

 • autor: www.zpp.pl, data: 2019-04-28
 • 1426

Zarząd ZPP w sprawie sytuacji szpitali powiatowych

24 kwietnia br. Zarząd ZPP zajął stanowisko w sprawie sytuacji szpitali powiatowych.

Z pełną treścią stanowiska można zapoznać się poniżej.

 • autor: www.zpp.pl, data: 2019-04-26
 • autor: www.zpp.pl, data: 2019-04-26
 • 1237
 • autor: www.zpp.pl, data: 2019-04-26

Samorządy chcą po partnersku rozmawiać o finansowaniu oświaty

Do tego, że system o światy jest niedofinansowany nie trzeba było przekonywać uczestników II Samorządowej Debaty Oświatowej, która odbyła się 11 kwietnia w Warszawie. Samorządowcy chcą  razem z rządem i innymi podmiotami zasiąść do okrągłego stołu w sprawie polskiej oświaty.

Spotkanie, w którym udział wzięło ok. 300 osób, zorganizowały ogólnopolskie korporacje samorządowe: Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich, Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich oraz Związek Województw RP.

Dyskusję moderował Grzegorz Pochopień, niezależny ekspert ds. edukacji.

- Kiedy planowaliśmy tą debatę, nie wiedzieliśmy, że przypadnie na czwarty dzień strajku nauczycieli – mówiła Renata Kazanowska, wiceprezydent Warszawy.

Prezydent wspomniała o budującej postawie mieszkańców Warszawy, którzy wspierają strajkujących nauczycieli. Mówiła o „nalotach policji”, która sprawdzała, czy w strajkujących gimnazjach na pewno odbywają się egzaminy. O telefonach z pogróżkami, które z kuratoriów otrzymywali dyrektorzy tych szkół. Jak mówiła, egzaminy odbywają się dzięki nauczycielom i olbrzymiemu wysiłkowi samorządowców. Nie ma, jak zapewniała Renata Kazanowska, wątpliwości, że system oświaty potrzebuje zmian i to nie tylko w obszarze wynagrodzeń. A to dlatego, że oświata jest w Polsce potwornie niedofinansowana. Jak bardzo? Oto przykład stolicy.

- Od paru lat koszty edukacji w Warszawie wskoczyły na pierwszą pozycję w budżecie miasta i pewnie na długo tam pozostaną. Ponad 4 mld 400 mln zł w 2019 r. przeznaczymy na edukację. Ile dostajemy z subwencji oświatowej? Niecałe 2 mld zł. Tylko na pensje kadry brakuje nam ponad 810 mln zł w tym roku. Ja pytam gdzie reszta? Utrzymanie szkół. Woda. Energia elektryczna, która miała nie wzrosnąć. W ogóle nie wzrosła… W skali Warszawy to prawie 150 mln zł w różnych obszarach gdzie musimy dosypać z budżetu do energii elektrycznej. Na inwestycje musimy przeznaczyć kolejne 400 mln zł. – mówiła prezydent.

Renata Kazanowska wspomniała o tym, że tylko I etap reformy oświaty kosztował miasto 53 mln, z czego z subwencji otrzymało ono 3,5 mln. - Pani Zalewska powiedziała, że się z nami rozliczyła. – mówiła prezydent. Miasto zamierza dochodzić roszczeń przed sądem. - Będziemy walczyć o zwrot pieniędzy. To są pieniądze warszawiaków.

Ryszard Grobelny, były prezes Zarządu ZMP przedstawił raport o finasowaniu oświaty w Polsce w latach 2004 – 2018 (z raportem można się zapoznać tutaj). Jak tłumaczył, możliwości rozwoju JST maleją, maleją bowiem ich wydatki majątkowe. Rosną natomiast nadmierne obciążenia wydatkami bieżącymi. Istotne znaczenie we wzroście wydatków bieżących, a tym samym w spadku możliwości rozwojowych, ma wzrost wydatków oświatowych.

Wzrost luki finansowej nastąpił w latach 2017 i 2018 r., po wprowadzeniu reformy edukacji, która została niedoszacowana. Były to kwoty liczone w miliardach. Źle zostały wyliczone też podwyżki dla nauczycieli oraz dwukrotnie wzrosły wydatki majątkowe związane z dostosowaniem szkół do reformy. Luka finansowa oświaty tylko w ciągu dwóch lat wzrosła do 23,45 mld zł. - Tempo jej pogłębiania wzrosło w ostatnich dwóch latach  i jest zatrważające. – mówił Ryszard Grobelny.

Marek Wójcik, pełnomocnik ds. legislacji Związku Miast Polskich mówił, że w 2004 r. subwencja oświatowa wystarczała na pokrycie 98% wydatków na pensje nauczycieli, a w 2018 r. – tylko  na 85% wydatków płacowych. Wydatki na oświatę wszystkich rodzajów samorządów rosną i stanowią coraz większą pozycję w ich budżetach.

Reprezentująca Unię Metropolii Polskich wiceprezydent Bydgoszczy, Iwona Waszkiewicz zastanawiała się nad tym, kiedy rozpoczną się prace nad prawidłowym obliczaniem subwencji. Zapewniała, że JST bardzo dbają o szkoły, o uczniów, organizują dodatkowe zajęcia. Jednocześnie zauważała, że samorządy nie są partnerem dla resortu edukacji. Dlaczego? Zaczęło się od reformy oświaty. Wszyscy mówili jednym głosem. JST, naukowcy. Wszyscy byli na nie. Ale i tak zostały one to wprowadzone, przy ogłoszeniu, że odbyły się konsultacje. - Prosiliśmy o przekazanie pieniędzy na podwyżki w formie dotacji i też nas nie wysłuchano. Zatem na wszystkie postulaty merytoryczne nie otrzymywaliśmy akceptacji. – stwierdziła.

Przedstawiciel Związku Miast Polskich, Przemysław Krzyżanowski, wiceprezydent Koszalina ZMP postulował, aby to, co samorządy dostają na wydatki oświatowe uwzględniało realne kwoty. Odniósł się także do dodatku za wychowawstwo, który został ustalony odgórnie na poziomie 300 zł. W jego ocenie ogromne kwoty z budżetów samorządów zostały przekazane w taki sposób. Tymczasem to JST powinny ustalać kwotę tego dodatku. Prezydent mówił również o tym, jak ogromnym problemem jest nabór do szkół średnich w tym roku. Zapewniał, że samorządowcy sobie z nim poradzą, ale apelujemy o pomoc do rządu my już przekroczyliśmy granicę, która jest niebezpieczna, bo zagraża innym działaniom JST, w tym inwestycjom

Marek Olszewski, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP wskazywał, że finansowanie zadań oświatowych od samego początku było problemem. Mówił o tym, że w ciągu tych ostatnich 20 lat powstało wiele zaniechań, którym była winna strona rządowa, samorządowa i związkowa. - Można było nieco wcześniej zmodyfikować Kartę Nauczyciela, Projekty były, ale zaniechano działań. Dopiero ostatnie lata i skutki ostatniej reformy spowodowały wzmożone działania. Szkoda, że kilka lat wcześniej nie ustawiono wynagrodzeń dla nauczycieli na wyższym poziomie. Teraz nastąpiła kumulacja problemów. – tłumaczył.

- A do tego doszła nieumiejętność rozmawiania. Musimy zmienić swój poziom mentalny, kiedy będziemy siadać do okrągłego stołu. Naszym celem ma być porozumienie a nie walka. – dodawał.

Sławomir Snarski, wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, starosta bielski (woj. podlaskie) przypominał, że powiaty nie mają dochodów własnych. - Nawet niewielka luka finansowa powoduje dla nas duże turbulencje i niemożliwości.- zapewniał. - Nie tylko nie mamy dookreślonego sposobu finansowania oświaty, ale i kompetencji odpowiedzialności. Te kompetencje są samorządom odbierane. – mówił prezes. - Samorządy stały się, ja to tak odbieram, swoistym bankomatem, od których chce się pieniędzy. Ale nie jesteśmy nawet w stanie sprawdzić efektywności wydawania tych pieniędzy.- podawał. Przedstawiciel ZPP podkreślał także i to, że wraz z podwyżką płacy powinna iść jakość nauczania. Zwracał również uwagę na konieczność rozwoju szkół zawodowych.

- Edukacja będzie musiała nadążyć za innowacjami. Trzeba do nich przygotować nauczycieli. Może trzeba pomyśleć o miękkich kompetencjach. Rzecz nie jest tylko w pieniądzach. – zaznaczał. Dodawał, że trzeba mówić o partnerstwie, o zaufaniu. To nie kurator a starosta odwiedza szkołę. Ale nie ma kompetencji. Jeśli zwiększymy nakłady na oświatę w powiecie, to nie będziemy mieli na infrastrukturę drogową. Na Podlasiu są np. drogi żwirowe, z których mieszkańcy nie mogą wyjechać.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.

 • autor: www.zpp.pl, data: 2019-04-12
 • 1407
 • autor: www.zpp.pl, data: 2019-04-12

Ważny komunikat!

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 8/2019 Starosty Sępoleńskiego z dnia 18 kwietnia 2019 roku dzień 2 maja 2019 roku będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim.

Dzień ten zostanie odpracowany w sobotę 11 maja 2019 roku. W dniu 11 maja Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim będzie czynne w godzinach 7.30-15.30

ZA NIEDOGODNOŚCI PRZEPRASZAMY

 • data: 2019-04-30

II część 9 posiedzenia Zarządu Powiatu

W poniedziałek 29 kwietnia o godz. 8.00 w gabinecie starosty odbyła się II część 9. posiedzenia Zarządu Powiatu.
Zarząd zajął stanowisko w sprawie koncepcji zagospodarowania pomieszczeń w budynku przy Al. 600-lecia 9 w Więcborku, zatwierdził propozycje Komisji Stypendialnej (protokół posiedzenia Komisji Stypendialnej z dnia 10 kwietnia 2019 r.) ad. udzielenia refundacji dokształcającym się nauczycielom. Ponadto zarząd rozpatrzył pisma przedstawicieli Rady Pedagogicznej ZS Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim z 18.04.2019 r. oraz Komisji Międzyzakładowej WZZ “Solidarność – Oświata” z 16.04.2019 r.
Na koniec zarząd jednogłośnie podjął uchwałę o akceptacji wyników konkursów na Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim oraz Liceum Ogólnokształcącego w Sępólnie Krajeńskim. 


 

 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2019-04-29
 • IMG_2912
 • IMG_2919
 • IMG_2920
 • IMG_2928
 • IMG_2932
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2019-04-29

Pierwszy raport o stanie powiatu przyjęty a wotum zaufania dla zarządu udzielone

Na piątkowej sesji rady powiatu dnia 26 kwietnia br. po raz pierwszy Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych przedstawiał raport o stanie powiatu sępoleńskiego za 2018 rok. Jest to nowy obowiązek wynikający ze zmiany przepisów.

RAPORT O STANIE POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO W 2018 r.


Od 2019 r. zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 511) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i  strategii oraz uchwał rady powiatu. Debata nad raportem poprzedza głosowanie nad udzieleniem zarządowi wotum zaufania. 
W związku z tym, że ustawodawca nie wskazał jednoznacznie przedmiotowego zakresu raportu (mówi się tylko ogólnie o podsumowaniu działalności), Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim skorzystał z wytycznych przygotowanych przez Związek Powiatów Polskich, czyli zestawienia tabelarycznego działów wg zadań powiatu z ustawy o samorządzie powiatowym.
Przygotowany w 2019 r. raport zawiera:
1.    Podstawowe dane o powiecie, w tym podstawowe dane finansowe;
2.    Informację o wykonanych uchwałach Rady Powiatu podjętych w 2018 r. i podjętych w 2017 r., ale skutkujących w 2018 r.;
3.    Dane o Strategii Rozwoju Obszaru Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego jako  głównego dokumentu wskazującego kierunki rozwoju (założenia i działania zrealizowane);
4.    Informację o realizacji zadań powiatu z działów:
a)    edukacja publiczna (m.in. wykaz jednostek realizujących zadanie, wyniki egzaminów w szkołach, nakłady na remonty);
b)    promocja i ochrona zdrowia (projekty realizowane przez Szpital Powiatowy w Więcborku);
c)    pomoc społeczna (m.in. wykaz i główne założenia dokumentów programowych – „Strategia rozwiązywania problemów społecznych”, „Ocena zasobów pomocy społecznej”, „Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2022”);
d)    wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej (m.in. omówienie „Powiatowego programu pieczy zastępczej”, informacje o koordynatorach pieczy zastępczej, działalność opiekuńczo-wychowawcza w placówkach);
e)    wpieranie osób niepełnosprawnych (m.in. omówienie realizacji „Powiatowego programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Sępoleńskim na lata 2016-2021” i programów realizowanych przez Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie);
f)    drogi publiczne i transport zbiorowy (zestawienie inwestycji drogowych wykonanych w 2018 r. i wykaz linii komunikacyjnych);
g)    kultura (realizacja zadań współfinansowanych przez powiat);
h)    sport i turystyka (wykaz zadań współfinansowanych przez powiat);
i)    geodezja, kartografia i kataster (wdrażanie projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”);
j)    gospodarka nieruchomościami (realizacja „Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Sępoleńskiego” – zestawienie gruntów z wyszczególnieniem działek i obrębów, rodzaj własności, prognoza wykorzystania);
k)    administracja architektoniczno-budowlana (realizacja zadań administracyjnych);
l)    ochrona środowiska, przyrody, geologia (realizacja „Program Ochrony Środowiska Powiatu Sępoleńskiego aktualizacja na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019”);
m)    rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe (dane dot. Uproszczonych Planów Urządzania Lasów Niestanowiących Własności Skarbu Państwa, działania administracyjne);
n)    porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli;
o)    przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy (działania podjęte w ramach realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy”);
p)    ochrona praw konsumenta (omówienie działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów – porady, informacje, wystąpienia);
q)    nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna (zasady korzystania z nieodpłatnej pomocy, informacja o udzielonej pomocy w 2018 r.);
r)    inwestycje w obiekty użyteczności publicznej z udziałem środków zewnętrznych (wykaz inwestycji zrealizowanych w 2018 r.);
s)    obronność (omówienie kwalifikacji wojskowej);
t)    promocja powiatu (wykaz działań promocyjnych);
u)    współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (realizacja działań zawartych w „Programie Współpracy Powiatu Sępoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”, wykaz udzielonych dotacji);
v)    członkostwo w związkach i stowarzyszeniach, nadzór nad stowarzyszeniami (wykaz organizacji, których powiat jest członkiem).

Raport został opracowany przez poszczególne jednostki organizacyjne oraz wydziały tutejszego Starostwa. Jest to podsumowanie działalności Starosty Sępoleńskiego w 2018 r. Opracowanie tego dokumentu, oprócz nowego obowiązku ustawowego nałożonego na organ wykonawczy, jest również okazją dla mieszkańców do zapoznania się ze specyfiką i efektami pracy samorządu powiatowego.

Radni po zapoznaniu się z raportem stosunkiem głosów 13 - "za", przy 3 "wstrzymujących się" udzielił Zarządowi Powiatu wotum zaufania. 

Raport o Stanie Powiatu Sępoleńskiego w 2018 r. - Dokument zatwierdzony przez Radę Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

Poniżej krótka fotorelacja z tej części sesji.
 

 

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji od Doroty Szymańczak, data: 2019-04-29
 • IMG_2836
 • IMG_2854
 • IMG_2845
 • IMG_2849
 • IMG_2878
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2019-04-29

Komunikat

Władze Samorządowe Gminy Sępólno Krajeńskie zapraszają mieszkańców, organizacje społeczno - polityczne, delegacje, poczty sztandarowe i uczniów poszczególnych szkół do wzięcia udziału  w uroczystościach związanych ze świętami 3 i 8 maja 2019r.

Jednocześnie zwracamy się z apelem do Mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie o wywieszenie flag państwowych na swoich budynkach.

Porządek obchodów:

3 maja 2019r.

9.00 -  Zbiórka uczestników przed Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

9.15 - Przemarsz wraz z orkiestrą pod Pomnik Wdzięczności ku czci Chrystusa Króla, wystawienie wart honorowych

9.30  -   Wystąpienie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego, złożenie wiązanek.

10.00 -  Msza św. za Ojczyznę.

8 maja 2019r.

13.00 - Zbiórka uczestników przed Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim,

13.15 - Przemarsz wraz z orkiestrą pod Pomnik Walki i Męczeństwa, wystawienie wart honorowych,

13.30 - Wystąpienie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego, złożenie wiązanek pod Pomnikiem Walki i Męczeństwa.

 • 3majaok

V Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze Sypniewo

Dnia 28 kwietnia 2019 roku odbyły się V Powiatowe Targi Ogrodniczo - Rolnicze w Sypniewie. Na kupujących czekały między innymi maszyny rolnicze, stoiska ze zdrową żywnością, lokalni twórcy rękodzieła ludowego, sadownicy i ogrodnicy oraz specjały regionalnej kuchni. Zakupy umilały występy artystyczne dzieci, młodzieży, zespołów wokalnych i folklorystycznych. Każdy znalazł coś dla siebie. Uczestnicy targów mogli wziąć udział w V Ogólnopolskim biegu dookoła Wilczych Jarów na dystansie 6 km oraz w III Krajeńskim Biegu Miłośników Psów. Dzieci i młodzież mogła uczestniczyć w biegach, zawodach i konkursach.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

 • 2019targi05
 • 2019targi06
 • 2019targi07
 • 2019targi08
 • 2019targi10
 • 2019targi11
 • 2019targi12
 • 2019targi13
 • 2019targi14
 • 2019targi15
 • 2019targi16
 • 2019targi17
 • 2019targi18
 • 2019targi19
 • 2019targi20
 • 2019targi21
 • 2019targi22
 • 2019targi23
 • 2019targi24
 • 2019targi25
 • 2019targi26
 • 2019targi27
 • 2019targi28
 • 2019targi29
 • 2019targi30
 • 2019targi31
 • 2019targi32
 • 2019targi33
 • 2019targi34
 • 2019targi35
 • 2019targi36
 • 2019targi37
 • 2019targi38
 • 2019targi39
 • 2019targi40
 • 2019targi41
 • 2019targi42
 • 2019targi43
 • 2019targi44
 • 2019targi45
 • 2019targi46
 • 2019targi47
 • 2019targi48
 • 2019targi49
 • 2019targi50
 • 2019targi51
 • 2019targi52
 • 2019targi01
 • 2019targi02
 • 2019targi03
 • 2019targi04
 • autor: Andrzej Marach , data: 2019-04-28

Sesja rady powiatu

Dnia 26 kwietnia (piątek) 2019 roku o godz. 09: 00 w sali im. Lucjana Prądzyńskiego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim odbyła się VIII sesja Rady Powiatu, zgodnie z planowanym porządkiem obrad.
Porządek
1.    Otwarcie sesji: 
a)    stwierdzenie quorum, 
b)    przedstawienie porządku obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z obrad VII sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
3.    Informacje i oświadczenia radnych.
4.    Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych. 
5.    Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania złożone na ostatniej sesji i w okresie międzysesyjnym.
6.    Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o czynnościach w okresie między sesjami.
7.    Sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z prac Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w okresie międzysesyjnym oraz informacja o złożonych przez radnych wnioskach i sposobie ich załatwienia.
8.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego,
b)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok.
c)    zmiany uchwały w sprawie: ustalenia zasad udzielania dofinansowań osobom niepełnosprawnym or