Powiat Sępoleński

Rotator

Treść Główna

Aktualności

Najnowsze aktualności:

Zarząd Powiatu ogłasza konkursy dla organizacji pozarządowych (Zarząd Powiatu ogłasza konkursy dla organizacji pozarządowych)
-
2018.01.15
Zarząd Powiatu ogłasza konkursy dla organizacji pozarządowych (Zarząd Powiatu ogłasza konkursy dla organizacji pozarządowych)

Zarząd Powiatu ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie zadań Powiatu Sępoleńskiego w zakresie: wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

82 posiedzenie zarządu powiatu (82 posiedzenie zarządu powiatu)
82 posiedzenie zarządu powiatu
2018.01.12
82 posiedzenie zarządu powiatu (82 posiedzenie zarządu powiatu)

12   stycznia 2018 r. o godz. 9:00 odbyło się 82 posiedzenie Zarządu Powiatu.Zgodnie z planowanym porządkiem obrad Starosta rozpoczął od wręczenia Pani Elżbiecie Estkowskiej powołania na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim.

Nawóz od firmy Anwil (Nawóz od firmy Anwil)
-
2018.01.12
Nawóz od firmy Anwil (Nawóz od firmy Anwil)

Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim skierowali do ANWILU prośbę o wsparcie. - Wichura i ulewne deszcze spowodowały zniszczenia o znamionach klęski żywiołowej. Mieszkańcy naszego powiatu niejednokrotnie stracili dorobek całego życia.

Program „Za życiem” (Program „Za życiem”)
-
2018.01.12
Program „Za życiem” (Program „Za życiem”)

Każde dziecko ma prawo do korzystania w pełni z życia. Ma prawo do nauki, zabawy, pracy, przyjaźni, miłości i samorealizacji. W tym celu minister właściwy do spraw oświaty i wychowania na mocy ustawy z dnia 22 czerwca 2017 roku wprowadził program zwany programem „Za życiem”.

Przeczytaj wszystkie aktualności

Powiat

 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
  Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
 • kamien

Urząd

Dane teleadresowe

STAROSTWO POWIATOWE W SĘPÓLNIE KRAJ.

ul. T. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Kraj.
tel. 52 388 13 00
fax. 52 388 13 03
NIP: 561-13-27-106
REGON: 092350926
e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl

adres skrzynki na EPUAP: SEPOLNOSP/skrytka
strona www: www.powiat-sepolno.pl
strona BIP: www.bip.powiat-sepolno.pl

Kierownictwo

 

 

 

   Starosta Sępoleński
   Jarosław Tadych
   pokój nr 37
   tel. 52-388-13-00
   fax. 52-388-13-03

 

 

 

   Wicestarosta Sępoleński
   Andrzej Marach
   pokój nr 39
   tel. 52-388-13-00

   fax. 52-388-13-03

 

 

 

 

 

   Sekretarz Powiatu
   Anna Deja-Dobrowolska

   pokój nr 47
   tel. 52-388-13-12

   fax. 52-388-13-03

 

 

 

   Skarbnik Powiatu
   Władysław Rembelski

   pokój nr 45
   tel. 52-388-13-06

   fax. 52-388-13-03

Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju
Tomasz Bondarczyk
nr tel. (52) 388 13 11

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg
Roman Krzysztofek
nr tel. (52) 388 13 40

Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Barbara Wiśniewska
nr tel. (52) 388 13 16

Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości - Geodeta Powiatowy
Ewa Zygmunt-Lorbiecka
nr tel. (52) 388 13 18

Inspektor Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
Irena Miczko
nr tel. (52) 388 13 10

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
Gabriela Malczewska
nr tel. (52) 388 13 33

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Katarzyna Niepiekło-Theil
nr tel. (52) 388 13 68

Poradnik klienta

Biuro Obsługi Klienta

Sępólno Krajeńskie, ul. Kościuszki 11, I piętro, pokój 38
tel. 52 388-13-00
e-mail: bok@powiat-sepolno.pl

GODZINY PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO

poniedziałki

-

7.30 do 15.30

wtorki

-

7.30 do 16.00

środy

-

7.30 do 15.30

czwartki

-

7.30 do 15.30

piątki

-

7.30 do 15.00

Zmiany obowiązują od dnia 1 lutego 2015 roku


Głuchoniemi klienci Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie.
Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, kontaktując się z pracownikiem Biura Obsługi Klienta, na adres e-mail: bok@powiat-sepolno.pl na numer fax: (52)-388-13-03 (podając sposób przekazania informacji zwrotnej) lub telefonicznie: (52) 388-13-00


 

Rekreacja

Powiat Sępoleński cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem przez wszystkich uprawiających różne dyscypliny sportowe.W związku z tym, organizowane liczne turnieje, w których każdy znajdzie coś dla siebie m. in. Turnieje Darta, Regaty „Biały Żagiel Starosty Sępoleńskiego”, Krajeńskie Rajdy Rowerowe, Grand Prix Powiatu Sępoleńskiego w Piłce Plażowej Mężczyzn, Bieg Uliczny im. Kajetana Bągorskiego, Samorządowe Regaty Żeglarskie Krajna Cup, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Organizowane są również Mistrzostwa Polski w warcabach klasycznych pod patronem Starosty Sępoleńskiego oraz Mistrzostwa Strefy Północnej w Motocrossie, które są zawsze długo wyczekiwane przez mieszkańców powiatu. Funkcjonuje również Powiatowa Liga Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego.

Powiat sępoleński to miejsce wyjątkowe ze względu na położenie w granicach Krajny. Malownicze lasy kryjące prawdziwe skarby polskiej przyrody umożliwiają spędzanie wolnego czasu na wycieczkach pieszych, rowerowych i konnych. Wiele jezior w obrębie w parku krajobrazowego pozwala na wędkowanie oraz uprawianie różnych wodnych dyscyplin sportowych i form rekreacji.

Turystycznej penetracji powiatu oraz korzystaniu z walorów rekreacyjnych sprzyja gęsta sieć pieszych szlaków turystycznych, dzięki którym możliwe jest podejmowanie inicjatyw na rzecz krzewienia ruchu turystycznego takiego jak kajakarstwo, kolarstwo czy żeglarstwo. Powiat oferuje też dużą ilość szkółek jeździeckich. Każdy więc korzystając z różnych form aktywnego wypoczynku może znaleźć coś dla siebie. Do wymienionych już zainteresowań dodać należy myślistwo, które kwitnie nieustannie.

Powiat zadowoli z pewnością swoją ofertą turystyczną wielbicieli przepięknych zakątków, dolin i wzniesień, zielonych lasów oraz miłośników jezior i rzek, które przyciągają swym urokiem i kolorem nieba. Liczebność jezior to 26 dużych, powyżej 20 hektarowych zbiorników i całe mnóstwo małych, cudownych akwenów wodnych. Wśród krajeńskich mozaik płyną rzeki: Sępolenka, Orla, Kamionka i wiele innych, które zachwycają turystów swoim niezwykłym i niezapomnianym urokiem. Pojezierze Krajeńskie leży w dorzeczach dwóch rzek bałtyckich Wisły i Odry, a przez Krajeński Park Krajobrazowy przebiega główny wododział Polski.

W powiecie sępoleńskim krzewi się kulturę i tradycje lokalne. W ciągu całego roku dzieję się tutaj wiele, w każdej wiosce i miasteczku. Świętami, o których nigdy nie zapominamy są: Dzień Kobiet, Powiatowa wystawa stołów wigilijnych i wielkanocnych, Powiatowy Dzień Matki, Narodowe Czytanie, Dożynki Powiatowo-Gminne, Dzień Edukacji Narodowej, Pamięć o pomordowanych w Karolewie.

NGO

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Serdecznie witamy na podstronach poświęconych organizacjom pozarządowym.

Na terenie Powiatu Sępoleńskiego działa ponad 100 organizacji pozarządowych, stowarzyszeń.

Ich działalność znacząco wpływa na jakość życia mieszkańców powiatu.

Organizacje pozarządowe przyczyniają się do rozwoju demokracji i kształtowania postaw obywatelskich.

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Kamila Jabłońska
89-400 Sępólno Krajeńskie, ul. Kościuszki 11, I piętro, pok. 40a
tel. 52-388-13-05 lub 52-388-13-00


Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Infrastruktura
drogowa

ZARZĄD DROGOWY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
ul. Koronowska 5
89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 3881202
dyrektor: inż. Edwin Eckert

Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim realizuje zadania w imieniu i na rzecz zarządcy drogi, tj. Zarządu Powiatu Sępoleńskiego, na drogach publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego w zakresie:

 • opracowywania projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżącego informowania o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • opracowywania projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
 • pełnienia funkcji inwestora;
 • utrzymania nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
 • realizacji zadań w zakresie inżynierii ruchu;
 • przygotowania infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywaniem innych zadań na rzecz obronności kraju;
 • koordynacji robót w pasie drogowym;
 • wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieraniem opłat i kar pieniężnych;
 • prowadzeniem ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianiem ich na żądanie uprawnionym organom;
 • sporządzaniem informacji o drogach publicznych oraz przekazywaniem ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
 • przeprowadzania okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikacją cech i wskazaniem usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
 • badania wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
 • wykonywania robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
 • przeciwdziałania niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
 • przeciwdziałania niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
 • wprowadzania ograniczeń lub zamykaniem dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczaniem objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
 • dokonywania okresowych pomiarów ruchu drogowego;
 • utrzymywania zieleni przydrożnej, w tym sadzenia i usuwania drzew oraz krzewów;
 • nabywania nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych kategorii powiatowej i gospodarowania nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
 • nabywania nieruchomości innych niż wymienione w pkt 19. na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowania nimi w ramach posiadanego do nich prawa;
 • zarządzania i utrzymywaniem kanałów technologicznych i pobieraniem z tego tytułu należnych opłat;
 • budowy, przebudowy, remontu i utrzymania parkingów przeznaczonych dla postoju pojazdów wykonujących przewozy drogowe, wynikających z konieczności przestrzegania przepisów o     czasie prowadzenia pojazdów oraz przepisów o ograniczeniach i zakazach ruchu drogowego;
 • budowy, przebudowy, remontu i utrzymania miejsc wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego, przeznaczonych w szczególności do ważenia pojazdów;
 • instalacji w pasie drogowym stacjonarnych urządzeń rejestrujących, obudów na te urządzenia, ich usuwania oraz utrzymania zewnętrznej infrastruktury dla zainstalowanych urządzeń;
 • lokalizacji przystanków komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem uchwał rady gminy, w których dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wskazane zostaną wstępne miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych;
 • nieodpłatnego udostępniania gminie na jej wniosek części pasa drogowego w celu budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych lub innych urządzeń służących do obsługi podróżnych.