Powiat Sępoleński

Treść Główna

„Mój start w życie zawodowe 2017- 2018”

  • Baner

Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Sępoleńskim poprzez kompleksową współpracę 2 zespołów szkół zawodowych: CKZiU w Więcborku i ZSP w Sępólnie Kraj. z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w okresie od 01.02.2018 do 30.09.2020.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

  1. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów: zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego, tworzenie stron internetowych,
  2. Kursy i szkolenia dla uczniów: kurs: - operatora wózka jezdniowego, operatora koparko-ładowarki, kurs spawania, kurs prawa jazdy kat. B, kurs barmański, kurs baristy, podstawy grafiki komputerowej CAD, kurs wizażu i stylizacji paznokci,
  3. Szkolenia, kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego,

4.Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego w formie indywidualnych zajęć dla uczniów, oraz  utworzenie Szkolnego Punktu Informacji i Kariery,

  1. Wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt dydaktyczny dla zawodów sprzedawca, ślusarz, technik informatyk, technik logistyk, technik hotelarstwa, technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych,
  2. Staże dla uczniów Technikum w wymiarze czterech tygodni w zakładach pracy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, stażyści otrzymają stypendium stażowe.

Efekty projektu:

- 370 uczniów zostanie objętych wsparciem,

- 250 uczniów podniesie, nabędzie lub uzupełni kompetencje zawodowe,

- 70 uczniów nabędzie lub uzupełni umiejętności praktyczne,

- 78 uczniów zwiększy swoje  szanse na trafny wybór edukacyjny lub zawodowy,

- 7 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje,

- w 2 zespołach szkół będą funkcjonowały Szkolne Punkty Informacji i Kariery,

- 2 szkoły kształcenia zawodowego wykorzystają doposażenie zakupione dzięki udziałowi w projekcie.

 

Wartość projektu: 1 294 160,02 zł,  w tym wkład Funduszy Europejskich: 1 100 036,01 zł

  • autor: Sławomir Kulpinski - Dyrektor Centrum Kształenia Zawodowego i Ustawicznego w Wiecborku, data: 2018-02-12

drukuj całą stronę

Linki