Powiat Sępoleński

Treść Główna

Rada budowy

Dnia 16 listopada 2018 r. o godzinie 8:00 odbyła się rada budowy dot. „Przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę warsztatu terapii zajęciowej”. Inwestorem tego przedsięwzięcia jest Powiat Sępoleński.

Poniżej zdjęcia z placu budowy

 • IMG_1315
 • IMG_1317
 • IMG_1319
 • IMG_1320
 • IMG_1321
 • IMG_1323
 • IMG_1325
 • IMG_1328
 • IMG_1330
 • IMG_1332
 • IMG_1333
 • IMG_1336
 • IMG_1337
 • IMG_9351
 • IMG_9354
 • IMG_9362
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2018-11-16

Przebudowa budynku dla WTZ - postęp prac

„Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę warsztatu terapii zajęciowej”. Inwestorem tego przedsięwzięcia jest Powiat Sępoleński.

Poniżej przedstawiamy postęp prac na dzień 06.11.2018r.

 • IMG_1242
 • IMG_1255
 • IMG_1256
 • IMG_1257
 • IMG_1258
 • IMG_1259
 • IMG_1261
 • IMG_1262
 • IMG_1263
 • IMG_1264
 • IMG_1267
 • IMG_1240
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2018-11-06

 

Rada budowy

Dnia 26 października 2018 r. o godzinie 8:00 odbyła się rada budowy dot. „Przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę warsztatu terapii zajęciowej”. Inwestorem tego przedsięwzięcia jest Powiat Sępoleński.

Poniżej zdjęcia z placu budowy

 • IMG_1197
 • IMG_1198
 • IMG_1199
 • IMG_1202
 • IMG_1203
 • IMG_1204
 • IMG_1206
 • IMG_1207
 • IMG_1208
 • IMG_1210
 • IMG_9052
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2018-10-26

 

Rada budowy

Dnia 19 października 2018 r. o godzinie 8:00 odbyła się rada budowy dot. „Przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę warsztatu terapii zajęciowej”. Inwestorem tego przedsięwzięcia jest Powiat Sępoleński.

Poniżej zdjęcia z placu budowy

 • IMG_9025
 • IMG_1117
 • IMG_1119
 • IMG_1120
 • IMG_1129
 • IMG_1176
 • IMG_1177
 • IMG_1178
 • IMG_1179
 • IMG_1180
 • IMG_1181
 • IMG_1183
 • IMG_1184
 • IMG_9021
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2018-10-19

 

Rada budowy

Dnia 12 października 2018 r. o godzinie 8:00 odbyła się rada budowy dot. „Przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę warsztatu terapii zajęciowej”. Inwestorem tego przedsięwzięcia jest Powiat Sępoleński.

Poniżej zdjęcia z placu budowy

 • IMG_1145
 • IMG_1146
 • IMG_1147
 • IMG_1148
 • IMG_1150
 • IMG_8447
 • IMG_8450
 • IMG_8454
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2018-10-12

 

Rada budowy

Dnia 02 października 2018 r. o godzinie 8:00 odbyła się rada budowy dot. „Przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę warsztatu terapii zajęciowej”. Inwestorem tego przedsięwzięcia jest Powiat Sępoleński.

Poniżej zdjęcia z placu budowy

 • data: 2018-10-02
 • IMG_1081
 • IMG_1082
 • IMG_1083
 • IMG_1084
 • IMG_1087
 • IMG_8302
 • IMG_8304
 • IMG_8305
 • IMG_8307
 • IMG_8308
 • IMG_8309
 • IMG_8311
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2018-10-02

 

Rada budowy

Dnia 21 września 2018r. o godzinie 8:00 odbyła się rada budowy dot. „Przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę warsztatu terapii zajęciowej”. Inwestorem tego przedsięwzięcia jest Powiat Sępoleński.

Poniżej zdjęcia z placu budowy.

 • data: 2018-09-21
 • IMG_8137
 • IMG_8138
 • IMG_8140
 • IMG_8146
 • IMG_8147
 • IMG_8148
 • IMG_8149
 • IMG_8151
 • IMG_8153
 • IMG_8154
 • IMG_8155
 • IMG_8155a
 • IMG_8156
 • IMG_8159
 • IMG_8162
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2018-09-21

 

Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WTZ

Od września 2016 r. powiat sępoleński realizuje projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WTZ. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu planuje się m.in. roboty budowlane związane z dobudową szybu windowego, wymianą stolarki drzwiowej i okiennej, wymianą instalacji elektrycznej, roboty sanitarne oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Głównym celem przedmiotowego projektu jest stworzenie jak najlepszych warunków lokalowych dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Dzięki temu możliwe będzie zwiększenie zakresu świadczonych usług o np. doradztwo zawodowe, treningi kompetencji i umiejętności społecznych, warsztaty. Powstała w wyniku projektu infrastruktura wpłynie na poprawę dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami.

 

 

Wartość całkowita zadania: 1 607 146,91

Wydatki kwalifikowalne: 1 607 146,91

Dofinansowanie: 1 366 074,87 (85 % wydatków kwalifikowanych)

 • autor: Dorota Szymańczak, data: 2018-02-01

 

Rusza remont budynku przy ul. Kościuszki 3

Dziś rano w gabinecie Starosty podpisano trzy umowy z wykonawcami robót w budynku przy ul. Kościuszki 3 z przeznaczeniem na siedzibę Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Umowy podpisała Dyrektor PCPR - Elżbieta Maziarz – Rudnik w obecności Starosty – Jarosława Tadycha Wicestarosty – Andrzeja Maracha oraz Skarbnika Powiatu – Władysława Rembelskiego oraz Kierownik WTZ – Wiesławy Stafiej.
Ze strony wykonawców poszczególnych robót budowlanych umowy podpisali:

Zakład Usług Instalacyjnych  - Bogumił Larek z Tucholi – na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Kraj. z przeznaczeniem na siedzibę WTZ na kwotę: 599.924,80 zł brutto do dnia 15 czerwca 2018 roku;

ZUE Grabiński – Włodzimierz Grabiński z Więcborka - na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Kraj. z przeznaczeniem na siedzibę WTZ na kwotę: 138.000,00 zł brutto do kwietnia 2018 roku;


TIVOLO – Mieczysław Gniot & Romuald Zdrenka sp. j. - na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Kraj. z przeznaczeniem na siedzibę WTZ na kwotę: 189.420,00 zł brutto do dnia 15 czerwca 2018 roku;

Po podpisaniu umowy wykonawcy udali się dodatkowo na wizję lokalną obiektu.
 

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji od Dyrektor PCPR , data: 2018-01-11
 • IMG_3920.JPG
 • IMG_3924.JPG
 • IMG_3927.JPG
 • IMG_3929.JPG
 • IMG_3930.JPG
 • IMG_3933.JPG
 • IMG_3936.JPG
 • IMG_3937.JPG
 • IMG_3938.JPG
 • IMG_3939.JPG
 • IMG_3940.JPG
 • IMG_3941.JPG
 • IMG_3945.JPG
 • IMG_3946.JPG
 • IMG_3949.JPG
 • IMG_3957.JPG
 • IMG_3958.JPG
 • IMG_3959.JPG
 • IMG_3960.JPG
 • IMG_3966.JPG
 • IMG_3968.JPG
 • IMG_3976.JPG
 • IMG_3978.JPG
 • IMG_3980.JPG
 • IMG_3984.JPG
 • IMG_3987.JPG
 • IMG_3989.JPG
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-01-11

drukuj całą stronę

Linki