Powiat Sępoleński

Treść Główna

Przekazanie placu budowy

4 kwietnia 2024 roku odbyło się przekazanie placu budowy pod realizację zadania pn. Przebudowa Drogi Powiatowej 1114C relacji Wałdowo - Olszewka na wybranych odcinkach o łącznej długości ok. 1,5 km. Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Jarosław Tadych.

Wykonawcą robót bedzie firma Rafał Szymczak P.H.U. z Nakła nad Notecią.

 • data: 2024-04-04

Galeria zdjęć

 • Przekazanie placu budowy
  Przekazanie placu budowy
 • Przekazanie placu budowy
  Przekazanie placu budowy
 • Przekazanie placu budowy
  Przekazanie placu budowy
 • Przekazanie placu budowy
  Przekazanie placu budowy
 • Przekazanie placu budowy
  Przekazanie placu budowy
 • Przekazanie placu budowy
  Przekazanie placu budowy
 • Przekazanie placu budowy
  Przekazanie placu budowy
 • Przekazanie placu budowy
  Przekazanie placu budowy
 • autor: Martyna Mróz - Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim, data: 2024-04-04

Przekazanie placu budowy

3 kwietnia 2024 roku w Jerzmionkach odbyło się przekazanie placu budowy pod realizację zadania pn. Rozbudowa Drogi Powiatowej 1101C relacji Zamarte - gr. woj. -[Ciechocin] ETAP I: odcinek o długości ok. 1,2 km zlokalizowany w m. Jerzmionki. Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Wicestarosta Andrzej Marach.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2024-04-04

Przekazanie placu budowy

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2024-04-03

Galeria zdjęć

 • Przekazanie placu budowy
  Przekazanie placu budowy
 • Przekazanie placu budowy
  Przekazanie placu budowy
 • Przekazanie placu budowy
  Przekazanie placu budowy
 • Przekazanie placu budowy
  Przekazanie placu budowy
 • Przekazanie placu budowy
  Przekazanie placu budowy
 • Przekazanie placu budowy
  Przekazanie placu budowy
 • Przekazanie placu budowy
  Przekazanie placu budowy
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2024-04-03

Przekazanie środków finansowych na remont drogi powiatowej Lutówko – Lutowo

12 marca 2024 r. w Nadleśnictwie Lutówko odbyło się uroczyste przekazanie środków finansowych w wysokości 100 000 zł pochodzących z Lasów Państwowych na remont Drogi Powiatowej 1119C relacji Lutówko – Lutowo na odcinku o długości 0,300 km.

Powiat Sępoleński reprezentowali:

Jarosław Tadych – Starosta Sępoleński

Małgorzata Masiłkin – Skarbnik Powiatu Sępoleńskiego

Edwin Eckert – Dyrektor Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim

Nadleśnictwo Lutówko reprezentował:

Jacek Krzyżanowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Lutówko

 • data: 2024-03-12

Galeria zdjęć

 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2024-03-12

Postęp Prac w Przebudowie Drogi Powiatowej 1120C relacji [Lipka] - gr. woj. - Sępólno Krajeńskie

Trwają prace związane z przebudową Drogi Powiatowej 1120C relacji [Lipka] - gr. woj. - Sępólno Krajeńskie na odcinku o dł. 2,955 km zlokalizowanym między km 5+945, a km 8+900.

14 grudnia 2023 roku rozpoczęły się prace związane z wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku objętym przebudową.

Poniżej prezentujemy materiały ukazujące postęp prac.

 • autor: Igor Minor, data: 2023-12-18

Galeria Zdjęć

 • Prace na drogach powiatowych
  Prace na drogach powiatowych
 • Prace na drogach powiatowych
  Prace na drogach powiatowych
 • Prace na drogach powiatowych
  Prace na drogach powiatowych
 • Prace na drogach powiatowych
  Prace na drogach powiatowych
 • Prace na drogach powiatowych
  Prace na drogach powiatowych
 • Prace na drogach powiatowych
  Prace na drogach powiatowych
 • Prace na drogach powiatowych
  Prace na drogach powiatowych
 • Prace na drogach powiatowych
  Prace na drogach powiatowych
 • Prace na drogach powiatowych
  Prace na drogach powiatowych
 • Prace na drogach powiatowych
  Prace na drogach powiatowych
 • Prace na drogach powiatowych
  Prace na drogach powiatowych
 • Prace na drogach powiatowych
  Prace na drogach powiatowych
 • Prace na drogach powiatowych
  Prace na drogach powiatowych
 • Prace na drogach powiatowych
  Prace na drogach powiatowych
 • Prace na drogach powiatowych
  Prace na drogach powiatowych
 • Prace na drogach powiatowych
  Prace na drogach powiatowych
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2023-12-14

Zakończenie prac modernizacyjnych i remontowych na drogach powiatowych

13 grudnia 2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanych odcinków dróg w powiecie sępoleńskim. Przecięcia „wstęgi” dokonali Starosta Sępoleński Jarosław Tadych oraz Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych w Toruniu Sławomir Sławiński, w obecności Nadleśniczego Nadleśnictwa Lutówko Jacka Krzyżanowskiego, Sekretarza Nadleśnictwa Lutówko Daniela Zbilskiego, Dyrektora Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim – Edwina Eckerta, Wicestarosty Andrzeja Maracha, Burmistrza Sępólna Krajeńskiego Waldemara Stupałkowskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Marka Charta, Zastępcy Burmistrza Sępólna Krajeńskiego Marka Zienko, Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszka Frőhlke.

Inwestycja dotyczy trzech wspólnych zadań pod nazwą:

 • Modernizacja (odnowa) DP nr 1121C relacji Jazdrowo - Iłowo - Sępólno Krajeńskie na odcinku o długości 2,397 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+400, a km 2+797 jej przebiegu.
 • remont Drogi Powiatowej nr 1123C relacji Adamowo-Sypniewo na odcinku o długości 0,470 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+150, a km 0+620 jej przebiegu
 • Modernizacja (odnowa) DP nr 1116C relacji [Stare Gronowo] - gr. woj. - Piaseczno na odcinkach:
  • o długości 0,500 km zlokalizowanym pomiędzy km 4+265, a km 4+765 jej przebiegu,
  • o długości 0,600 km zlokalizowanym pomiędzy km 3+665, a km 4+265 jej przebiegu.

Głównym wykonawca robót drogowych: Roboty Drogowo-Budowlano Jacek Karpinski
Podwykonawca robót drogowych: Zakład Transportu i Usług w Sępólnie Krajeńskim reprezntowany przez pana Grzegorza Glińskiego

Całkowita wartość wszystkich inwestycji:2 675 658,97 zł
Łączna kwota dofinansowania z Funduszu Leśnego wyniosła w tym przypadku:1 956 400 zł
W uroczystości udział wzięli również:
Sołtys Sołectwa Jazdrowo - Aleksander Nowaczewski
Sołtys Sołectwa Lutówko - Leszek Marach
Sołtys Sołectwa Iłowo - Małgorzara Kucharska  

 • autor: Igor Minor, data: 2023-12-14

Galeria Zdjęć

 • Uroczyste otwarcie dróg powiatowych
  Uroczyste otwarcie dróg powiatowych
 • Uroczyste otwarcie dróg powiatowych
  Uroczyste otwarcie dróg powiatowych
 • Uroczyste otwarcie dróg powiatowych
  Uroczyste otwarcie dróg powiatowych
 • Uroczyste otwarcie dróg powiatowych
  Uroczyste otwarcie dróg powiatowych
 • Uroczyste otwarcie dróg powiatowych
  Uroczyste otwarcie dróg powiatowych
 • Uroczyste otwarcie dróg powiatowych
  Uroczyste otwarcie dróg powiatowych
 • Uroczyste otwarcie dróg powiatowych
  Uroczyste otwarcie dróg powiatowych
 • Uroczyste otwarcie dróg powiatowych
  Uroczyste otwarcie dróg powiatowych
 • Uroczyste otwarcie dróg powiatowych
  Uroczyste otwarcie dróg powiatowych
 • Uroczyste otwarcie dróg powiatowych
  Uroczyste otwarcie dróg powiatowych
 • Uroczyste otwarcie dróg powiatowych
  Uroczyste otwarcie dróg powiatowych
 • Uroczyste otwarcie dróg powiatowych
  Uroczyste otwarcie dróg powiatowych
 • Uroczyste otwarcie dróg powiatowych
  Uroczyste otwarcie dróg powiatowych
 • Uroczyste otwarcie dróg powiatowych
  Uroczyste otwarcie dróg powiatowych
 • Uroczyste otwarcie dróg powiatowych
  Uroczyste otwarcie dróg powiatowych
 • Uroczyste otwarcie dróg powiatowych
  Uroczyste otwarcie dróg powiatowych
 • Uroczyste otwarcie dróg powiatowych
  Uroczyste otwarcie dróg powiatowych
 • Uroczyste otwarcie dróg powiatowych
  Uroczyste otwarcie dróg powiatowych
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2023-12-13

Podpisanie umowy na Remont Drogi Powiatowej relacji Lutówko - Lutowo

4 grudnia 2023 r. w  gabinecie Starosty Sępoleńskiego odbyło się podpisanie umowy pomiędzy Nadleśnictwem Lutówko, a Powiatem Sępoleńskim, na realizację zadnia pn. "Remont Drogi Powiatowej nr 1119C relacji Lutówko - Lutowo na odcinku o długości 0,270 km zlokalizowanym pomiędzy km 3+805, a km 4+075 jej przebiegu". Funkcję inwestora zadania będzie pełnić Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim Edwin Eckert.

Wartość zadania wynosi: 37 900,00 zł

Udział funduszu leśniego wynosi: 30 000,00 zł

Udział powiatu wynosi: 7 900,00 zł

Powiat Sępoleński reprezentowali:

Jarosław Tadych - Starosta Sępoleński

Andrzej Marach – Wicestarosta Sępoleński

Małgorzata Masiłkin – Skarbnik Powiatu Sępoleńskiego 

Nadleśnictwo Lutówko reprezentował:

Jacek Krzyżanowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Lutówko 

 • data: 2023-12-05

Galeria zdjęć

 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2023-12-04

Podpisanie umów dotyczących budowy chodników w ciągu dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego

20 listopada 2023 r. w gabinecie Starosty Sępoleńskiego odbyło się podpisanie czterech umów dotyczących niżej wymienionych zadań na łączną kwote 1 milion zł.

1. DP 1116C relacji [Stare Gronowo] – gr. woj. – Piaseczno na odc. od km 11+676 do km 12+330

ETAP IV: budowa Przebudowa drogi dla pieszych oraz dla pieszych i rowerów na odc. o dł. 0,34005 km ulokowanym pomiędzy km 11+830,60 a km 12+170,65 jej przebiegu w m. Piaseczno, gm. Sępólno Krajeńskie.

Wykonawca robót: Roboty Drogowo - Budowlane Jacek Karpinski

329 204,47 ogółem

2. Przebudowa Drogi Publicznej 1105C relacji Dąbrowa – Kamień Krajeński na odc. o dł. 0,394 km ulokowanym pomiędzy km 7+667, a km 8+061 jej przebiegu w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów w m. Dąbrowa/Kamień Krajeński, gm. Kamień Krajeński.

ETAP I: odc. o dł. 0,326 km ulokowany pomiędzy km 7+730, a km 8+056 przebiegu drogi.

Wykonawca robót: Roboty Drogowo - Budowlane Jacek Karpinski

361 597,66 ogółem 

3.Przebudowa Drogi Publicznej 1130C relacji Borzyszkowo – Rościmin w zakresie przebudowy drogi dla pieszych na odc. o dł. 0,27540 km ulokowanym pomiędzy km 0+018,00 a km 0+293,40 jej przebiegu.

Wykonawca robót: JARBET Nakło Nad Notecią

224 898,61 ogółem

4. Przebudowa Drogi Publicznej 1141C relacji Jastrzębiec – Tonin – Wąwelno w zakresie budowy drogi dla pieszych na odc. o dł. 0,104 km ulokowanym pomiędzy km 1+512, a km 1+616 jej przebiegu w m. Ostrówek, gm. Sośno.

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Adam Zygowski w spadku

146 636,77 ogółem.

Zadania dofinansowano w 80 % z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – edycja 2023 r.

W spotkaniu udział wzięli:

- Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Radosław Kempinski;

- Starosta Sępoleński Jarosław Tadych

- Wicestarosta Sępoleński Andrzej Marach;

- Skarbnik Powiatu Małgorzata Masiłkin;

- Dyrektor Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim Edwin Eckert;

 • autor: Dorota Szymańczak, data: 2023-11-20

Galeria zdjęć

 • podpisanie umowy
  podpisanie umowy
 • podpisanie umowy
  podpisanie umowy
 • podpisanie umowy
  podpisanie umowy
 • podpisanie umowy
  podpisanie umowy
 • podpisanie umowy
  podpisanie umowy
 • podpisanie umowy
  podpisanie umowy
 • podpisanie umowy
  podpisanie umowy
 • podpisanie umowy
  podpisanie umowy
 • podpisanie umowy
  podpisanie umowy
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2023-11-20

Odbiór prac w Borzyszkowie

16 listopada 2023 r. nastąpił odbiór prac dot. Przebudowy Drogi Powiatowej 1130C relacji Borzyszkowo-Rościmin w zakresie przebudowy drogi dla pieszych na odcinku o długości. 0,27540 km zlokalizowanym pomiędzy 0+18.00 a km 0+293,40.

Wartość przebudowy drogi dla pieszych wyniosła:224,898,61 PLN.
Wykonawcą robót był Zakład Ogólnobudowlany i Robót Drogowych JARBET Krzysztof Kowalczyk.

W odbiorze prac udział brali między innymi:
Jarosław Tadych - Starosta Sępoleński
Edwin Eckert - Dyrektor Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim
Waldemar Kuszewski - Burmistrz Więcborka
Anna Łańska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Więcborku
Jacek Masztakowski - Zastępca Burmistrza Więcborka
Alina Kruk - Skarbnik Gminy Więcbork
Tomasz Fifielski - Członek Zarządu Powiatu
Dariusz Kędziora - Inspektor Nadzoru z Ramienia Zamawiającego
Stanisław Piłka - Sołtys Borzyszkowa
Krzysztof Kowalczyk - Przedstawiciel Zakładu Ogólnobudowlanego i Robót Drogowych JARBET

 

 • autor: Igor Minor, data: 2023-11-17

Galeria zdjęć

 • Odebranie prac na drodze w Borzyszkowie
  Odebranie prac na drodze w Borzeszkowie
 • Odebranie prac na drodze w Borzyszkowie
  Odebranie prac na drodze w Borzeszkowie
 • Odebranie prac na drodze w Borzyszkowie
  Odebranie prac na drodze w Borzeszkowie
 • Odebranie prac na drodze w Borzyszkowie
  Odebranie prac na drodze w Borzeszkowie
 • Odebranie prac na drodze w Borzyszkowie
  Odebranie prac na drodze w Borzeszkowie
 • Odebranie prac na drodze w Borzyszkowie
  Odebranie prac na drodze w Borzeszkowie
 • Odebranie prac na drodze w Borzyszkowie
  Odebranie prac na drodze w Borzeszkowie
 • Odebranie prac na drodze w Borzyszkowie
  Odebranie prac na drodze w Borzeszkowie

Odebranie prac na drodze w Adamowie

16 listopada 2023 r. nastąpiło odebranie wyremontowanej drogi z dofinansowaniem środków z Funduszu Leśnego w naszym regionie. Remont dotyczył drogi powiatowej:
Adamowo - Sypniewo - na odcinku blisko 500 m
Kwota dofinansowania z Funduszu Leśnego wyniosła w tym przypadku 100 tys. zł.
 
Powiat Sępoleński w odbieraniu prac na drodze reprezntowali:
Jarowsław Tadych - Starosta Sępoleński
Edwin Eckert - Dyrektor Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim
Tomasz Bondarczyk -Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Galeria zdjęć

 • odebranie prac na drodze w Adamowie
  odebranie prac na drodze w Adamowie
 • odebranie prac na drodze w Adamowie
  odebranie prac na drodze w Adamowie
 • odebranie prac na drodze w Adamowie
  odebranie prac na drodze w Adamowie
 • odebranie prac na drodze w Adamowie
  odebranie prac na drodze w Adamowie
 • odebranie prac na drodze w Adamowie
  odebranie prac na drodze w Adamowie
 • odebranie prac na drodze w Adamowie
  odebranie prac na drodze w Adamowie
 • odebranie prac na drodze w Adamowie
  odebranie prac na drodze w Adamowie
 • autor: Łukasz Gwiździel, data: 2023-11-16

Przebudowa DP 1104C relacji [St.Gronowo]-gr.woj.-Kamień Kr

Na drogach Powiatowych trwają prace związane z Przebudową Drogi Powiatowej nr 1104C relacji [St.Gronowo]-gr.woj.-Kamień Kr.na odc.o łączn. dł. 1,985 km zlok.m-dzy km 0+000, a km 1+000; km 5+380 a km 6+115 oraz km +235 a km 6+485.  Przebudowa jest realizowana przez wykonawcę:  MARBURK M.Kwiatkowski Sp.k. ul. Długa 1 89-606 Charzykowy

 • autor: Igor Minor, data: 2023-11-16

Galeria zdjęć

 • Przebudowa DP 1104C
  Przebudowa DP 1104C
 • Przebudowa DP 1104C
  Przebudowa DP 1104C
 • Przebudowa DP 1104C
  Przebudowa DP 1104C
 • Przebudowa DP 1104C
  Przebudowa DP 1104C
 • Przebudowa DP 1104C
  Przebudowa DP 1104C
 • Przebudowa DP 1104C
  Przebudowa DP 1104C
 • Przebudowa DP 1104C
  Przebudowa DP 1104C
 • Przebudowa DP 1104C
  Przebudowa DP 1104C
 • Przebudowa DP 1104C
  Przebudowa DP 1104C
 • Przebudowa DP 1104C
  Przebudowa DP 1104C
 • Przebudowa DP 1104C
  Przebudowa DP 1104C
 • autor: Igor Minor, data: 2023-11-17

Zakończenie prac modernizacyjnych i remontowych na drogach powiatowych

Na drogach Powiatowych zakończyły się prace związane z:

Modernizacją (odnową) Drogi Powiatowej nr 1116C relacji [Stare Gronowo] - gr. woj. - Piaseczno na odcinkach:

o długości 0,500 km zlokalizowanym pomiędzy km 4+265, a km 4+765 jej przebiegu,
o długości 0,600 km zlokalizowanym pomiędzy km 3+665, a km 4+265 jej przebiegu.
oraz

Modernizacją (odnową) Drogi Powiatowej nr 1121C relacji Jazdrowo - Iłowo - Sępólno Krajeńskie na odcinku o długości 2,397 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+400, a km 2+797 jej przebiegu.

Zakończył się również remont Drogi Powiatowej nr 1123C relacji Adamowo-Sypniewo na odcinku o długości 0,470 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+150, a km 0+620 jej przebiegu

Powyższe zadania zrealizowała firma Roboty Drogowo – Budowlane Jacek Karpinski ze Złotowa.

Wszystkie powyższe zadania zostały zrealizowane we współpracy z Lasami Państwowymi i Nadleśnictwem Lutówko.

 • data: 2023-11-14

Galeria zdjęć

 • [Stare Gronowo] - gr. woj. - Piaseczno
  [Stare Gronowo] - gr. woj. - Piaseczno
 • [Stare Gronowo] - gr. woj. - Piaseczno
  [Stare Gronowo] - gr. woj. - Piaseczno
 • [Stare Gronowo] - gr. woj. - Piaseczno
  [Stare Gronowo] - gr. woj. - Piaseczno
 • [Stare Gronowo] - gr. woj. - Piaseczno
  [Stare Gronowo] - gr. woj. - Piaseczno
 • [Stare Gronowo] - gr. woj. - Piaseczno
  [Stare Gronowo] - gr. woj. - Piaseczno
 • [Stare Gronowo] - gr. woj. - Piaseczno
  [Stare Gronowo] - gr. woj. - Piaseczno
 • [Stare Gronowo] - gr. woj. - Piaseczno
  [Stare Gronowo] - gr. woj. - Piaseczno
 • [Stare Gronowo] - gr. woj. - Piaseczno
  [Stare Gronowo] - gr. woj. - Piaseczno
 • [Stare Gronowo] - gr. woj. - Piaseczno
  [Stare Gronowo] - gr. woj. - Piaseczno
 • Jazdrowo - Iłowo - Sępólno Krajeńskie
  Jazdrowo - Iłowo - Sępólno Krajeńskie
 • Jazdrowo - Iłowo - Sępólno Krajeńskie
  Jazdrowo - Iłowo - Sępólno Krajeńskie
 • Jazdrowo - Iłowo - Sępólno Krajeńskie
  Jazdrowo - Iłowo - Sępólno Krajeńskie
 • Jazdrowo - Iłowo - Sępólno Krajeńskie
  Jazdrowo - Iłowo - Sępólno Krajeńskie
 • Jazdrowo - Iłowo - Sępólno Krajeńskie
  Jazdrowo - Iłowo - Sępólno Krajeńskie
 • Jazdrowo - Iłowo - Sępólno Krajeńskie
  Jazdrowo - Iłowo - Sępólno Krajeńskie
 • Jazdrowo - Iłowo - Sępólno Krajeńskie
  Jazdrowo - Iłowo - Sępólno Krajeńskie
 • Jazdrowo - Iłowo - Sępólno Krajeńskie
  Jazdrowo - Iłowo - Sępólno Krajeńskie
 • Adamowo-Sypniewo
  Adamowo-Sypniewo
 • Adamowo-Sypniewo
  Adamowo-Sypniewo
 • Adamowo-Sypniewo
  Adamowo-Sypniewo
 • Adamowo-Sypniewo
  Adamowo-Sypniewo
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2023-11-14

Podpisanie umowy na modernizację drogi oraz budowę chodników

Podpisanie umowy na zadania drogowe.

31 października 2023 r. w siedzibie Starostwa powiatowego w Sępólnie Krajeńskim odbyło się uroczyste podpisanie dwóch umów na wykonanie zadań drogowych.

Pierwsza dotyczy zadania: „Budowa chodników w ciągu dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego. Przebudowa DP 1116C relacji [Stare Gronowo] – gr. woj. – Piaseczno na odc. od km 11+676 do km 12+330. ETAP IV: budowa drogi dla pieszych oraz dla pieszych i rowerów na odc. o dł. 0,34005 km ulokowanym pomiędzy km 11+830,60 a km 12+170,65 jej przebiegu w m. Piaseczno, gm. Sępólno Krajeńskie”. Na realizację niniejszego zadania powiat sępoleński pozyskał środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Prace będą prowadzone do 31 maja 2024 r.

Druga umowa dotyczy realizacji zadania: „Remont DP nr 1123C relacji Adamowo-Sypniewo na odcinku o długości 0,470 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+150, a km 0+620 jej przebiegu”, które powiat sępoleński realizuje we współpracy z Lasami Państwowymi i Nadleśnictwem Lutówko. Prace powinny zakończyć się do 10 listopada 2023 r.

Oba zadania zrealizuje firma Roboty Drogowo – Budowlane Jacek Karpinski ze Złotowa.

W spotkaniu udział wzięli:

- Starosta Sępoleński Jarosław Tadych;

- Wicestarosta Sępoleński Andrzej Marach;

- Przewodniczący Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim Marek Chart;

- Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Franciszek Lesinski;

- Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski;

- Skarbnik Powiatu Małgorzata Masiłkin;

- Dyrektor Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim Edwin Eckert;

- Główna Księgowa Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim Renata Piotrowska;

- Prezes Zarządu firmy Roboty Drogowo-Budowlane Jacek Karpinski;

- Inżynier Nadzoru w Nadleśnictwie Lutówko Grzegorz Grom;

- przedstawiciel Rady Sołeckiej Sołectwa Piaseczno Radosław Zwiefka.

 • data: 2023-10-31

Galeria zdjęć

 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2023-10-31

Postęp prac na drogach powiatowych

Na drogach Powiatowych trwają prace związane z:

Modernizacją (odnową) Drogi Powiatowej nr 1116C relacji [Stare Gronowo] - gr. woj. - Piaseczno na odcinkach:

 1. o długości 0,500 km zlokalizowanym pomiędzy km 4+265, a km 4+765 jej przebiegu,
 2. o długości 0,600 km zlokalizowanym pomiędzy km 3+665, a km 4+265 jej przebiegu.

Modernizacją (odnową) Drogi Powiatowej nr 1121C relacji Jazdrowo - Iłowo - Sępólno Krajeńskie na odcinku o długości 2,397 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+400, a km 2+797 jej przebiegu.

oraz

Przebudową Drogi Powiatowej 1106C relacji [Chojnice] - gr. woj. - Duża Cerwkica oraz Drogi Powiatowej 1107C relacji Duża Cerwkica - Dąbrówka na wybranych odcinkach o łącznej długośc ok. 1,8 km 

Na drodze nr 1116C oraz 1121C zakończyły się prace związane z wykonaniem drugiej warstwy asfaltu.

Natomiast na drodze 1106C trwają prace przygotowawcze związane z porządkowaniem poboczy pod inwestycje związaną z przebudową tej drogi na odcinku 1,8 km.

Poniżej prezentujemy postęp prac.

 • data: 2023-10-12

Galeria zdjęć

 • Prace na drogach powiatowych
  Prace na drogach powiatowych
 • Prace na drogach powiatowych
  Prace na drogach powiatowych
 • Prace na drogach powiatowych
  Prace na drogach powiatowych
 • Prace na drogach powiatowych
  Prace na drogach powiatowych
 • Prace na drogach powiatowych
  Prace na drogach powiatowych
 • Prace na drogach powiatowych
  Prace na drogach powiatowych
 • Prace na drogach powiatowych
  Prace na drogach powiatowych
 • Prace na drogach powiatowych
  Prace na drogach powiatowych
 • Prace na drogach powiatowych
  Prace na drogach powiatowych
 • Prace na drogach powiatowych
  Prace na drogach powiatowych
 • Prace na drogach powiatowych
  Prace na drogach powiatowych
 • Prace na drogach powiatowych
  Prace na drogach powiatowych
 • Prace na drogach powiatowych
  Prace na drogach powiatowych
 • Prace na drogach powiatowych
  Prace na drogach powiatowych
 • Prace na drogach powiatowych
  Prace na drogach powiatowych
 • Prace na drogach powiatowych
  Prace na drogach powiatowych
 • Prace na drogach powiatowych
  Prace na drogach powiatowych
 • Prace na drogach powiatowych
  Prace na drogach powiatowych
 • Prace na drogach powiatowych
  Prace na drogach powiatowych
 • Prace na drogach powiatowych
  Prace na drogach powiatowych
 • Prace na drogach powiatowych
  Prace na drogach powiatowych
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2023-10-12

Modernizacja (odnowa) Drogi Powiatowej nr 1121C relacji Jazdrowo - Iłowo - Sępólno Krajeńskie

Trwają prace związane z Modernizacją (odnową) Drogi Powiatowej nr 1121C relacji Jazdrowo - Iłowo - Sępólno Krajeńskie na odcinku o długości 2,397 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+400, a km 2+797 jej przebiegu.

5 października 2023 roku rozpoczęły się prace związane z wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku objętym modernizacją

Poniżej prezentujemy materiały ukazujące postęp prac.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2023-10-06

Modernizacja (odnowa) Drogi Powiatowej nr 1121C relacji Jazdrowo - Iłowo - Sępólno Krajeńskie

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2023-10-05

Galeria zdjęć

 • Modernizacja Drogi Powiatowej nr 1121C
  Modernizacja Drogi Powiatowej nr 1121C
 • Modernizacja Drogi Powiatowej nr 1121C
  Modernizacja Drogi Powiatowej nr 1121C
 • Modernizacja Drogi Powiatowej nr 1121C
  Modernizacja Drogi Powiatowej nr 1121C
 • Modernizacja Drogi Powiatowej nr 1121C
  Modernizacja Drogi Powiatowej nr 1121C
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2023-10-05

Rozpoczęcie prac związanych z przebudową i modernizacją dróg powiatowych

4 października rozpoczęły się prace związane z:

 • Przebudową Drogi Powiatowej 1106C relacji [Chojnice] - gr. woj. - Duża Cerwkica oraz Drogi Powiatowej 1107C relacji Duża Cerwkica - Dąbrówka na wybranych odcinkach o łącznej długośc ok. 1,8 km
 • Modernizacją (odnową) Drogi Powiatowej nr 1121C relacji Jazdrowo - Iłowo - Sępólno Krajeńskie na odcinku o długości 2,397 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+400, a km 2+797 jej przebiegu.

Poniżej prezentujemy materiały ukazujące postęp prac.

 • data: 2023-10-06

Galeria zdjęć

 • Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych
  Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych
 • Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych
  Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych
 • Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych
  Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych
 • Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych
  Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych
 • Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych
  Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych
 • Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych
  Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych
 • Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych
  Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych
 • Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych
  Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych
 • Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych
  Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych
 • Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych
  Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2023-10-04

Modernizacja (odnowa) DP nr 1116C relacji [Stare Gronowo] - gr. woj. - Piaseczno

Trwają prace związane z modernizacją (odnową) Drogi Powiatowej nr 1116C relacji [Stare Gronowo] - gr. woj. - Piaseczno na odcinkach:

 1. o długości 0,500 km zlokalizowanym pomiędzy km 4+265, a km 4+765 jej przebiegu,
 2. o długości 0,600 km zlokalizowanym pomiędzy km 3+665, a km 4+265 jej przebiegu.

Łaczny koszt to 933 790,76 PLN z czego dotacja otrzymana z Lasów Państwowych wynosi 682 400,00 PLN, a udział Powiatu Sępoleńskiego to 251 390,76 PLN

4 października 2023 roku rozpoczęły się prace związane z wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku objętym modernizacją

Poniżej prezentujemy materiały ukazujące postęp prac.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2023-10-04

Modernizacja (odnowa) Drogi Powiatowej nr 1116C na odcinku o długości 1,1 km

 • data: 2023-10-05

Galeria zdjęć

 • Modernizacja DP 1116C
  Modernizacja DP 1116C
 • Modernizacja DP 1116C
  Modernizacja DP 1116C
 • Modernizacja DP 1116C
  Modernizacja DP 1116C
 • Modernizacja DP 1116C
  Modernizacja DP 1116C
 • Modernizacja DP 1116C
  Modernizacja DP 1116C
 • Modernizacja DP 1116C
  Modernizacja DP 1116C
 • Modernizacja DP 1116C
  Modernizacja DP 1116C
 • Modernizacja DP 1116C
  Modernizacja DP 1116C
 • Modernizacja DP 1116C
  Modernizacja DP 1116C
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2023-10-04

Podpisanie umowy na przebudowę drogi Wałdowo-Olszewka.

2 października 2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się uroczyste podpisanie umowy z wykonawcą długo oczekiwanej przez mieszkańców powiatu inwestycji – „Przebudowa DP 1114C relacji Wałdowo-Olszewka na wybranych odcinkach o łącznej długości ok. 1,5 km”.

Po kilku nieudanych przetargach przyjęto ofertę firmy P.H.U. RAFAŁ SZYMCZAK i to ona będzie głównym wykonawcą robót drogowych.

Całkowita wartość inwestycji to: 3.440.792,24 PLN przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD wynoszącym  3.268.752,62 PLN. Zakładany termin wykonania zadania to lipiec 2024 r.

W spotkaniu udział wzięli:

- Starosta Sępoleński Jarosław Tadych;

- Wicestarosta Sępoleński Andrzej Marach;

- Skarbnik Powiatu Małgorzata Masiłkin;

- Członek Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim Iwona Sikorska;

- Radna Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim Agnieszka Seydak;

- Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski;

- Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Franciszek Lesinski;

- Wójt Gminy Sośno Leszek Stroiński;

- Przewodnicząca Rady Gminy Sośno Krystyna Wąsik;

- Dyrektor Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim Edwin Eckert;

- Główna Księgowa Zarządu Drogowego Renata Piotrowska;

- Prezes Zarządu P.H.U. Rafał Szymczak.

- Sołtys Sołectwa Olszewka Anna Malicka.

Nadzór inwestorski nad inwestycja sprawować będzie firma „PROSTA-PROJEKT” p. Rafała Ślusarskiego.

 • autor: Dorota Szymańczak, data: 2023-10-02

Galeria zdjęć

 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2023-10-02

Przebudowa Drogi Powiatowej 1120C relacji [Lipka] - gr. woj. - Sępólno Krajeńskie

Trwają prace związane z przebudową Drogi Powiatowej 1120C relacji [Lipka] - gr. woj. - Sępólno Krajeńskie na odcinku o dł. 2,955 km zlokalizowanym między km 5+945, a km 8+900.

20 września 2023 roku rozpoczęły się prace związane z wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku objętym przebudową.

Poniżej prezentujemy materiały ukazujące postęp prac.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2023-09-20

Przebudowa Drogi Powiatowej 1120C relacji [Lipka] - gr. woj. - Sępólno Krajeńskie

Galeria zdjęć

 • Przebudowa DP 1120C
  Przebudowa DP 1120C
 • Przebudowa DP 1120C
  Przebudowa DP 1120C
 • Przebudowa DP 1120C
  Przebudowa DP 1120C
 • Przebudowa DP 1120C
  Przebudowa DP 1120C
 • Przebudowa DP 1120C
  Przebudowa DP 1120C
 • Przebudowa DP 1120C
  Przebudowa DP 1120C
 • Przebudowa DP 1120C
  Przebudowa DP 1120C
 • Przebudowa DP 1120C
  Przebudowa DP 1120C
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2023-09-20

Przekazanie środków finansowych na remont drogi powiatowej Adamowo - Sypniewo

19 września 2023 r. w  sali im. Lucjana Prądzyńskiego w Sępólnie Krajeńskim odbyło się uroczyste przekazanie środków finansowych pochodzących z Lasów Państwowych na realizację  zadania w wysokości 100 000,00 zł. Podpisano również umowę pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe reprezentującym Skarb Państwa Nadleśnictwem Lutówko, a Powiatem Sępoleńskim, w obecności Dyrektora Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim – Edwina Eckerta. Umowa dotyczy remontu drogi powiatowej nr 1123C, relacji Adamowo – Sypniewo na odcinku o długości 0,47 km. 

Powiat Sępoleński reprezentowali:

Jarosław Tadych - Starosta Sępoleński

Andrzej Marach – Wicestarosta Sępoleński

Małgorzata Masiłkin – Skarbnik Powiatu Sępoleńskiego 

Nadleśnictwo Lutówko reprezentował:

Jacek Krzyżanowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Lutówko 

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2023-09-19

Galeria zdjęć

 • Przekazanie środków
  Przekazanie środków
 • Przekazanie środków
  Przekazanie środków
 • Przekazanie środków
  Przekazanie środków
 • Przekazanie środków
  Przekazanie środków
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2023-09-19

Podpisanie umowy na modernizację drogi

19 września 2023 roku w  sali im. Lucjana Prądzyńskiego w Sępólnie Krajeńskim odbyło się uroczyste podpisanie dwóch umów pomiędzy Zarządem Drogowym w Sępólnie Krajeńskim a firmą Usługi Drogowo – Budowlane Jacek Karpiński na remont drogi powiatowej nr 1116C, relacji Stare Gronowo – Piaseczno na odcinku o długości 0,6 km. 

Zamawiającego - Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim reprezentowali:
Edwin Eckert – Dyrektor Zarządu Drogowego;
Renata Piotrowska – Główna Księgowa;

Wykonawcę drugiego zadania – firmę Usługi Drogowo – Budowlane Jacek Karpiński

Jacek Karpiński - Właściciel

Przy podpisaniu umowy obecni byli także przedstawiciele władz samorządowych powiatu oraz nadleśnictwa w osobach:
Jarosław Tadych – Starosta Sępoleński;
Andrzej Marach – Wicestarosta;

Jacek Krzyżanowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Lutówko;

Małgorzata Masiłkin - Skarbnik Powiatu;

Marek Chart - Przeowdniczący Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńkim

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2023-09-19

Galeria zdjęć

 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2023-09-19

Uwaga! Utrudnienia w ruchu!

Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim informuje, że w związku z prowadzonymi robotami na DP 1104C na odcinku od granicy województwa do m. Kamień Krajeński będą występowały cyklicznie utrudnienia w ruchu polegające na zamknięciu drogi.

Będzie obowiązywał objazd.

> > > Szczegółowy harmonogram dotyczący zamknięcia drogi < < <

 

 • autor: Włodzimierz Łopiński - inspektor Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim, data: 2023-09-06

Przebudowa Drogi Powiatowej 1120C relacji [Lipka] - gr. woj. - Sępólno Krajeńskie

Trwają prace związane z przebudową Drogi Powiatowej 1120C relacji [Lipka] - gr. woj. - Sępólno Krajeńskie na odcinku o dł. 2,955 km zlokalizowanym między km 5+945, a km 8+900. W dniu 5 września 2023 roku Starosta Sępoleński Jarosław Tadych oraz Dyrektor Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim Edwin Eckert spotkali się z wykonawcą robót, w celu omówienia bieżącej sytuacji związanej z realizacją przedmiotowego zadania.

Koszt przebudowy wyniesie: 5 199 995,55 PLN brutto.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2023-09-05

Galeria zdjęć

 • Przebudowa DP 1120C
  Przebudowa DP 1120C
 • Przebudowa DP 1120C
  Przebudowa DP 1120C
 • Przebudowa DP 1120C
  Przebudowa DP 1120C
 • Przebudowa DP 1120C
  Przebudowa DP 1120C
 • Przebudowa DP 1120C
  Przebudowa DP 1120C
 • Przebudowa DP 1120C
  Przebudowa DP 1120C
 • Przebudowa DP 1120C
  Przebudowa DP 1120C
 • Przebudowa DP 1120C
  Przebudowa DP 1120C
 • Przebudowa DP 1120C
  Przebudowa DP 1120C
 • Przebudowa DP 1120C
  Przebudowa DP 1120C
 • Przebudowa DP 1120C
  Przebudowa DP 1120C
 • Przebudowa DP 1120C
  Przebudowa DP 1120C
 • autor: Wojciech Bilski - Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, data: 2023-09-05

Uwaga! Utrudnienia w ruchu!

Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim informuje, że w związku z prowadzonymi robotami na DP 1104C na odcinku od granicy województwa do m. Kamień Krajeński będą występowały cyklicznie utrudnienia w ruchu polegające na zamknięciu drogi. Obowiązywał będzie objazd do m. Stare Gronowo i Kamień Krajeński.

 • autor: Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim, data: 2023-09-01

Mapa Objazdu

 • Mapa objazdu do m. Stare Gronowo i Kamień Krajeński
  Mapa objazdu do m. Stare Gronowo i Kamień Krajeński
 • autor: Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim, data: 2023-09-01

Podpisanie umów na modernizację dróg

22 listopada 2022 roku w  sali im. Lucjana Prądzyńskiego w Sępólnie Krajeńskim odbyło się uroczyste podpisanie dwóch umów pomiędzy Zarządem Drogowym w Sępólnie Krajeńskim a firmą Rafał Szymczak P.H.U. oraz pomiędzy Zarządem Drogowym w Sępólnie Krajeńskim a firmą Usługi Drogowo – Budowlane Jacek Karpiński.

Zamawiającego - Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim reprezentowali:
Edwin Eckert – Dyrektor Zarządu Drogowego;
Renata Piotrowska – Główna Księgowa;

Wykonawcę pierwszego zadania - firmę Agnieszka Szymczak reprezentował:
Rafał Szymczak – Pełnomocnik

Wykonawcę drugiego zadania – firmę Usługi Drogowo – Budowlane Jacek Karpiński

Jacek Karpiński - Właściciel

Przy podpisaniu umowy obecni byli także przedstawiciele władz samorządowych powiatu, gminy oraz nadleśnictwa w osobach:
Jarosław Tadych – Starosta Sępoleński;
Andrzej Marach – Wicestarosta;

Waldemar Stupałkowski - Burmistrz Sępólna Krajeńskiego.

Wioletta Sieg - Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Lutówko

Pierwsza umowa dotyczy dwóch zadań:

Pierwsza zadanie dotyczy Modernizacji drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1117C relacji Lutówko - Zaleśniak na odcinku o długości 1,260 km zlokalizowanym  pomiędzy km 0+000, a km 1+260 jej przebiegu. Koszt planowanego remontu to kwota 666 557,91 zł brutto.  

Drugie zadanie dotyczy Modernizacji drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1122C relacji Zaleśniak – Iłowo - Sypniewo na odcinku o długości 1,060 km zlokalizowanym  pomiędzy km 0+000, a km 1+060 jej przebiegu. Koszt planowanego remontu to kwota 611 316,40 zł brutto.  

Rozpoczęcie prac planowane jest 23 listopada 2022 roku natomiast zakończenie robót na 15 grudnia 2022

Druga umowa dotyczy Modernizacji drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1116C relacji [Stare Gronowo]-gr. woj.-Piaseczno na odcinku o długości 1,085 km zlokalizowanym pomiędzy km 4+765, akm 5+850 jej przebiegu. Koszt planowanej modernizacji to kwota 693 265,64 zł brutto.  

Rozpoczęcie prac planowane jest 23 listopada 2022 roku natomiast zakończenie robót na 15 grudnia 2022

Inwestycja wykonana będzie w technologii szybko postępującej. Prócz odnowy nawierzchni polegać będzie na jej wzmocnieniu, ulepszeniu poboczy, zjazdów drogowych. Będzie też oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – informuje Edwin Eckert, dyrektor Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim.

Powyższe remonty są realizowane przy wsparciu ze środków budżetu Nadleśnictwa Lutówko oraz Gminy Sępólno Krajeńskie.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2022-11-22

Galeria zdjęć

 • Podpisanie umów
  Podpisanie umów
 • Podpisanie umów
  Podpisanie umów
 • Podpisanie umów
  Podpisanie umów
 • Podpisanie umów
  Podpisanie umów
 • Podpisanie umów
  Podpisanie umów
 • Podpisanie umów
  Podpisanie umów
 • Podpisanie umów
  Podpisanie umów
 • Podpisanie umów
  Podpisanie umów
 • Podpisanie umów
  Podpisanie umów
 • Podpisanie umów
  Podpisanie umów
 • Podpisanie umów
  Podpisanie umów
 • Podpisanie umów
  Podpisanie umów
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2022-11-22

Zakończyły się prace związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu pieszych na drogach powiatowych

Zakończyły się prace drogowe związane z zadaniami mającymi na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w strefach oddziaływania przejść dla pieszych. Powiat Sępoleński pozyskał dofinansowanie pochodzące ze środków Funduszu Dróg Samorządowych i w ramach tych środków zostały wykonane następujące zadania:

Rozbudowa ul. Powstańców Wlkp. w Więcborku w ciągu DP nr 1134C Więcbork - Jastrzębiec - Płosków - Sośno od km 0+059,70 do km 0+093,90.

Dofinansowanie: 82.287,00 PLN

Całkowita wartość zadania: 109.859,03 PLN

Rozbudowa ul. Powstańców Wlkp. w Więcborku w ciągu DP nr 1134C Więcbork - Jastrzębiec - Płosków - Sośno od km 0+093,90 do km 0+253,50.

Dofinansowanie: 200.000,00 PLN 

Całkowita wartość zadania: 308.467,96 PLN

Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowej pozostającej w ciągu DP nr 1108C Kamień Kraj. - Trzciany z drogą - ul. Sportową w Kamieniu Kraj.

Dofinansowanie: 104.508 PLN

Całkowita wartość zadania:168.439,80 PLN

 

Głównym wykonawcą prac była firma Zakład Transportu i Usług Spółka z o.o.

Galeria zdjęć

 • Kamień Krajeński
  Kamień Krajeński
 • Kamień Krajeński
  Kamień Krajeński
 • Kamień Krajeński
  Kamień Krajeński
 • Kamień Krajeński
  Kamień Krajeński
 • Kamień Krajeński
  Kamień Krajeński
 • Więcbork
  Więcbork
 • Więcbork
  Więcbork
 • Więcbork
  Więcbork
 • Więcbork
  Więcbork
 • Więcbork
  Więcbork
 • Więcbork
  Więcbork
 • Więcbork
  Więcbork
 • Więcbork
  Więcbork
 • autor: Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim, data: 2022-06-06

Budowa przejść dla pieszych

11 kwietnia 2022 roku w Więcborku odbyło się spotkanie związane z trwającą budową przejśc dla pieszych przy ulicy Powstańców Wlkopolskich w Więcborku. Wykonawcą robót jest Firma Zakład Transportu i Usług Spółka z o.o. Zakończenie prac przewidywane jest na 31 maja 2022 roku.

W spotkaniu uczestniczyli:

Jarosław Tadych - Starosta Sępoleński;

Edwin Eckert - Dyrektor Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim

Dariusz Kędziora - Pracownik Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim

Grzegorz Gliński - Prezes Zarzadu Firmy "Zakład Transportu i Usług Spółka z o.o."

Daniel Wandziński - Pracownik Firmy "Zakład Transportu i Usług Spółka z o.o."

Galeria zdjęć

 • Zdjęcie z budowy
  Zdjęcie z budowy
 • Zdjęcie z budowy
  Zdjęcie z budowy
 • Zdjęcie z budowy
  Zdjęcie z budowy
 • Zdjęcie z budowy
  Zdjęcie z budowy
 • Zdjęcie z budowy
  Zdjęcie z budowy
 • Zdjęcie z budowy
  Zdjęcie z budowy
 • Zdjęcie z budowy
  Zdjęcie z budowy
 • Zdjęcie z budowy
  Zdjęcie z budowy
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2022-04-11

Podpisanie umów na budowę przejść dla pieszych

Dnia 13 grudnia w gabinecie Starosty Sępoleńskiego odbyło się uroczyste podpisanie umów pomiędzy Zarządem Drogowym w Sępólnie Krajeńskim a firmą Zakład Transportu i Usług Spółka z o.o.

Zamawiającego - Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim reprezentowali:
Edwin Eckert – Dyrektor Zarządu Drogowego;
Renata Piotrowska – Główna Księgowa;

Wykonawcę - firmę Zakład Transportu i Usług Spółka z o.o. reprezentował:
Grzegorz Gliński - Prezes Zarządu;

Przy podpisaniu umowy obecni byli także przedstawiciele władz samorządowych powiatu w osobach:
Jarosław Tadych – Starosta Sępoleński;

Andrzej Marach – Wicestarosta;

Małgorzata Masiłkin - Skarbnik Powiatu

Umowa dotyczy realizacji trzech zadań:

Pierwsze zadanie: Rozbudowa ul. Powstańców Wlkp. w Więcborku w ciągu DP nr 1134C Wiecbork - Jastrzębiec - Płosków - Sośno od km 0+059,70 do km 0+093,90.

Drugie zadanie: Rozbudowa ul. Powstańców Wlkp. w Więcborku w ciągu DP nr 1134C Wiecbork - Jastrzębiec - Płosków - Sośno od km 0+093,90 do km 0+253,50;

Trzecie zadanie: Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowej pozostającej w ciągu DP nr 1108C Kamień Kraj. - Trzciany z drogą - ul. Sportową w Kamieniu Kraj.

Rozpoczęcie prac planowane jest na 10 stycznia 2022 roku natomiast zakończenie robót na 31 maja 2022 roku.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-12-13

Galeria zdjęć

 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • autor: Wojciech Bilski

Podpisanie umów na remonty dróg powiatowych

Dnia 13 grudnia w gabinecie Starosty Sępoleńskiego odbyło się uroczyste podpisanie umów pomiędzy Zarządem Drogowym w Sępólnie Krajeńskim a firmą Rafał Szymczak P.H.U.

Zamawiającego - Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim reprezentowali:
Edwin Eckert – Dyrektor Zarządu Drogowego;
Renata Piotrowska – Główna Księgowa;

Wykonawcę - firmę Rafał Szymczak P.H.U. reprezentował:
Rafał Szymczak – Właściciel

Przy podpisaniu umowy obecni byli także przedstawiciele władz samorządowych powiatu oraz gminy w osobach:
Jarosław Tadych – Starosta Sępoleński;

Andrzej Marach – Wicestarosta;

Małgorzata Masiłkin - Skarbnik Powiatu

Pierwsza umowa dotyczy Przebudowy drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1127C relacji Zakrzewek - droga nr 189. Rozpoczęcie prac planowane jest 15 grudnia 2021 roku natomiast zakończenie robót na 27 grudnia 2021 roku.

Druga umowa dotyczy Przebudowy drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1134C realcji Więcbork - Jastrzębiec - Płosków - Sośno na odc. o dł. 0,294 km ulokowanym w ciągu Al. Jana Pawła II w Sośnie pomiędzy km 16+597,00 a km 16+891,00 jej przebiegu. Rozpoczęcie prac planowane jest 15 grudnia 2021 roku natomiast zakończenie robót na 28 grudnia 2021 roku.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-12-13

Galeria zdjęć

 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-12-13

Remont drogi powiatowej nr 1121C na odcinku Iłowo - Radońsk zakończony

Na przełomie roku 2020 i 2021 zakończyły się remont drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1121C relacji Jazdrowo - Iłowo - Sępólno Krajeńskie na odcinku Iłowo - Radońsk o długosci 0,750 km.

Całkowity koszt zadania to: 221 464,40 zł.

Wkład finansowy Powiatu Sępoleńskiego wynosi: 161 464,40 zł.

Wkład finansowy Gminy Sępólno Krajeńskie wynosi: 60 000,00 zł.

Głównym wykonawcą prac drogowych była firma Rafał Szymczak P.H.U. z Nakła nad Notecią.

 

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac

 • Odcinek drogi powiatowej nr 1121C przed remontem
  Odcinek drogi powiatowej nr 1121C przed remontem
 • Odcinek drogi powiatowej nr 1121C przed remontem
  Odcinek drogi powiatowej nr 1121C przed remontem
 • Odcinek drogi powiatowej nr 1121C przed remontem
  Odcinek drogi powiatowej nr 1121C przed remontem
 • Odcinek drogi powiatowej nr 1121C przed remontem
  Odcinek drogi powiatowej nr 1121C przed remontem

Zdjęcia po zakończeniu prac

 • Odcinek drogi powiatowej nr 1121C po remoncie
  Odcinek drogi powiatowej nr 1121C po remoncie
 • Odcinek drogi powiatowej nr 1121C po remoncie
  Odcinek drogi powiatowej nr 1121C po remoncie
 • Odcinek drogi powiatowej nr 1121C po remoncie
  Odcinek drogi powiatowej nr 1121C po remoncie
 • Odcinek drogi powiatowej nr 1121C po remoncie
  Odcinek drogi powiatowej nr 1121C po remoncie
 • Odcinek drogi powiatowej nr 1121C po remoncie
  Odcinek drogi powiatowej nr 1121C po remoncie
 • Odcinek drogi powiatowej nr 1121C po remoncie
  Odcinek drogi powiatowej nr 1121C po remoncie

Podpisanie umów na remonty drogi relacji Jazdrowo – Iłowo – Sępólno Kraj.

Dnia 22 grudnia w gabinecie starosty sępoleńskiego odbyło się uroczyste podpisanie umów pomiędzy Zarządem Drogowym w Sępólnie Krajeńskim a firmą Rafał Szymczak P.H.U.

Zamawiającego - Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim reprezentowali:
Edwin Eckert – Dyrektor Zarządu Drogowego;
Renata Piotrowska – Główna Księgowa;

Wykonawcę  - firmę Rafał Szymczak P.H.U. reprezentował:
Rafał Szymczak – Właściciel

Przy podpisaniu umowy obecni byli także przedstawiciele władz samorządowych powiatu oraz gminy w osobach:
Jarosław Tadych – Starosta Sępoleński;
Andrzej Marach – Wicestarosta;

Waldemar Stupałkowski - Burmistrz Sępólna Krajeńskiego.

Pierwsza umowa dotyczy Remontu drogi publicznej kategorii powiatowej na 1121C relacji Jazdrowo – Iłowo – Sępólno Kraj. na odcinku Iłowo – Radońsk , o długości 0,103 km zlokalizowanym  pomiędzy km4+472,00 a km 4+575,00 jej przebiegu. Koszt planowanego remontu to kwota 30 184,05 zł brutto.  

Druga umowa dotyczy Remontu drogi publicznej kategorii powiatowej na 1121C relacji Jazdrowo – Iłowo – Sępólno Kraj. na odcinku Iłowo – Radońsk , o długości 0,500 km zlokalizowanym  pomiędzy km 3+972,00 a km 4+472,00 jej przebiegu. Koszt planowanego remontu to kwota 149 755,55 zł brutto.  

Rozpoczęcie prac planowane jest 23 grudnia 2020 roku natomiast zakończenie robót na 30 grudnia 2020

Powyższe remonty są realizowane przy wsparciu ze środków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie.

 • data: 2020-12-23

Galeria zdjęć z podpisnia umowy

 • Zdjęcia z podpisania umowy
  Zdjęcia z podpisania umowy
 • Zdjęcia z podpisania umowy
  Zdjęcia z podpisania umowy
 • Zdjęcia z podpisania umowy
  Zdjęcia z podpisania umowy
 • Zdjęcia z podpisania umowy
  Zdjęcia z podpisania umowy
 • Zdjęcia z podpisania umowy
  Zdjęcia z podpisania umowy
 • data: 2020-12-22

Z końcem lipca zakończył się remont drogi Lipka-Sępólno Krajeńskie

Zakończyły się prace drogowe będące częścią zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1120C relacji [Lipka] – gr. woj. - Sępólno Krajeńskie na odc. o dł. 0,2000km zlokalizowanym pomiędzy km 2+277,80 a km 2+477,80 oraz na odc. o dł. 0,55276 km zlokalizowanym pomiędzy km 5+603,74 a km 6+156,50”.

Na zadanie to Powiat Sępoleński pozyskał dofinansowanie pochodzące ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości: 754 578,00 zł. Wkład finansowy Gminy Sępólno Krajeńskie wynosi: 383 789,00 zł, a całkowity koszt zadania to: 1 495 156,99 zł.

Głównym wykonawcą prac drogowych była firma „POL-DRÓG Drawsko Pomorskie” S.A.

 • autor: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, data: 2020-08-03

Zakończony remont na drodze powiatowej w miejscowości Lutowo

 • 01Wyremontowana droga powiatowa w miejscowowci Lutowo
 • 02Wyremontowana droga powiatowa w miejscowowci Lutowo
 • 03Wyremontowana droga powiatowa w miejscowowci Lutowo
 • 04Wyremontowana droga powiatowa w miejscowowci Lutowo
 • 05Wyremontowana droga powiatowa w miejscowowci Lutowo
 • 06Wyremontowana droga powiatowa w miejscowowci Lutowo
 • 07Wyremontowana droga powiatowa w miejscowowci Lutowo
 • 08Wyremontowana droga powiatowa w miejscowowci Lutowo
 • 09Wyremontowana droga powiatowa w miejscowowci Lutowo
 • 10Wyremontowana droga powiatowa w miejscowowci Lutowo
 • 11Wyremontowana droga powiatowa w miejscowowci Lutowo
 • 12Wyremontowana droga powiatowa w miejscowowci Lutowo
 • 13Wyremontowana droga powiatowa w miejscowowci Lutowo
 • 14Wyremontowana droga powiatowa w miejscowowci Lutowo
 • 15Wyremontowana droga powiatowa w miejscowowci Lutowo
 • autor: nadesłane - Mateusz Zapalski, data: 2020-08-03

Ruszył remont drogi Lipka-Sępólno Krajeńskie!

W maju 2020 r. rozpoczęły się prace drogowe będące częścią zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1120C relacji [Lipka] –  gr. woj. - Sępólno Krajeńskie na odc. o dł. 0,2000km zlokalizowanym pomiędzy km 2+277,80 a km 2+477,80 oraz na odc. o dł. 0,55276 km zlokalizowanym pomiędzy km 5+603,74 a km 6+156,50”.

 

Na zadanie to Powiat Sępoleński pozyskał dofinansowanie pochodzące ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości: 754 578,00 zł. Wkład finansowy Gminy Sępólno Krajeńskie wynosi: 383 789,00 zł, a całkowity koszt zadania to: 1 495 156,99 zł.

Głównym wykonawcą prac drogowych jest firma „POL-DRÓG Drawsko Pomorskie” S.A.

Prace potrwają do końca lipca 2020 r.

 • data: 2020-05-21
 • IMAG0653
 • IMAG0657
 • IMAG0658
 • IMAG0659
 • IMAG0660
 • IMAG0769
 • IMAG0774
 • IMAG0782
 • IMAG0786
 • IMAG1034
 • IMAG1252
 • IMAG1261
 • IMAG1263
 • IMAG1348
 • IMAG1350
 • IMAG1351

 

Przebudowa drogi relacji Trzciany - Wałdowo

Prace drogowe na drodze powiatowej relacji Trzciany - Wałdowo. Przebudowa na odcinku 5,2 km. Termin realizacji zadania do 15.12.2018 r.

 • data: 2018-10-02
 • 42795975_2164238863836527_4919774802937380864_o
 • 42647523_2164238953836518_7961471857440325632_o
 • 42660491_2164238897169857_6509612258140618752_o
 • 42734881_2164238987169848_6891858347415306240_o
 • 42762855_2164238920503188_7778539777145438208_o
 • data: 2018-10-02
 • 43135776_2167393803521033_1914636772050993152_o
 • 43146425_2167393560187724_1174786702074445824_o
 • 43195728_2167393490187731_6154209525487370240_o
 • 43083498_2167393353521078_569787601486086144_o
 • 43106666_2167393690187711_8109582919879622656_o
 • data: 2018-10-05

 

Przetarg na przebudowę wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej - zakończony dnia 28 maja 2018r.

Informujemy iż  Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim ogłosił przetarg na przebudowę wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego.

DP 1108C relacji Kamień Krajeński–Trzciany, na odcinkach o łącznej dł. 2,787 km z

DP 1112C relacji Trzciany–Wałdowo–Gostycyn na odcinku Trzciany–Wałdowo o dł. 5,228 km

DP 1134C relacji Więcbork–Jastrzębiec–Płosków–Sośno, na odcinkach o łącznej dł. 4,500 km

DP 1137C relacji Obodowo–Sośno–Wierzchucin Królewski na odcinku Obodowo–Sośno o dł. 4,005 km

Jest to pierwsza część przy odtworzeniu uszkodzonych dróg na skutek nawałnicy ze środków Skarbu Państwa oraz Samorządu Powiatowego.  Drogi te maja być wykonane w tym roku. Zainteresowanych ofertą odsyłamy na stronę BIP Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim (odnośnik poniżej)

 > >>Kliknij Tutaj < < <

 • data: 2018-05-17

 

Przebudowa kolejnych odcinków dróg powiatowych za nami

Zakończyła się realizacja umowy na przebudowę dróg powiatowych.

Zgodnie z rozstrzygnięciem przetargu wygrała, a tym samym wykonała przebudowę wybranych odcinków dróg powiatowych firma REDON z Nakła n/Notecią. 

Wartość trzech zadań na poszczególnych odcinkach to:
Odcinek I: Wzmocnienie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni D nr 1121 C relacji Jazdrowo – Iłowo – Sępólno Krajeńskie na odcinku o długości 0,340 m – 119.187,00 zł
Odcinek II: Przebudowa DP nr 1125C  relacji Sypniewo – Borzyszkowo na odcinku o długości 0,270 km – 108.596,70 zł
Odcinek III: Przebudowa DP nr 1139C relacji Dziedno – Sitowiec na odcinku o długości 0,200 km – 87.418,31 zł
 

Poniżej fotorelacja z zadania.

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji od Edwina Eckerta - Dyrektora Zarządu Drogowego, data: 2018-01-29

droga powiatowa Iłowo - Radońsk

 • IMAG8037.jpg
 • IMAG8040.jpg
 • IMAG8052.jpg
 • IMAG8211.jpg
 • IMAG8215.jpg
 • IMAG8216.jpg
 • IMAG8217.jpg
 • IMAG8218.jpg
 • autor: Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim

droga powiatowa Dziedno

 • IMAG8311.jpg
 • IMAG8312.jpg
 • IMAG8313.jpg
 • IMAG8314.jpg
 • IMAG8315.jpg
 • IMAG8316.jpg
 • IMAG8317.jpg
 • IMAG8318.jpg
 • IMAG8319.jpg
 • IMAG8397.jpg
 • IMAG8398.jpg
 • IMAG8399.jpg
 • IMAG8400.jpg
 • IMAG8401.jpg
 • IMAG8402.jpg
 • autor: Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim

droga powiatowa Zgniłka - Runowo

 • IMAG8349.jpg
 • IMAG8351.jpg
 • IMAG8356.jpg
 • IMAG8357.jpg
 • IMAG8473.jpg
 • IMAG8474.jpg
 • IMAG8475.jpg
 • IMAG8477.jpg
 • autor: Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim

następna strona »

drukuj całą stronę

Linki