Powiat Sępoleński

Treść Główna

Projekt „Mój start w życie zawodowe 2021-2023”

Dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Więcborku i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Kraj.

Celem projektu jest Zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Sępoleńskim poprzez kompleksową współpracę 2 zespołów szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w okresie od 01.01.2021 do 30.09.2023.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

 1. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów: zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego, tworzenie stron internetowych.
 2. Kursy i szkolenia dla uczniów: kurs: - operatora wózka jezdniowego, operatora koparko-ładowarki, kurs spawania, kurs prawa jazdy kat. B, kurs barmański, kurs baristy, kurs montażu rusztowań, podstawy grafiki komputerowej CAD, kurs wizażu i stylizacji paznokci, kurs obsługi kas fiskalnych.
 3. Kurs dla nauczyciela kształcenia zawodowego.
 4. Wyposażenie pracowni szkolnych dla zawodów: technik informatyk, technik mechatronik, technik logistyk, technik budownictwa.
 5. Staże dla uczniów Technikum w wymiarze czterech tygodni w zakładach pracy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, stażyści otrzymają stypendium stażowe.
 6. Zajęcia pozalekcyjne z zakresu kompetencji kluczowych: matematyki i j. angielskiego

Efekty projektu:

- 362 uczniów zostanie objętych wsparciem,

- 160 uczniów podniesie, nabędzie lub uzupełni kompetencje zawodowe,

- 102 uczniów nabędzie lub uzupełni umiejętności praktyczne,

-  55 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe,

- 42 uczniów  osób objętych zostanie  szkoleniami  w zakresie kompetencji cyfrowych,

- 1 nauczyciel kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje,

- 2 szkoły kształcenia zawodowego wykorzystają doposażenie zakupione dzięki udziałowi w projekcie.

Wartość projektu: 1 745 088,24 zł w tym wkład Funduszy Europejskich: 1 483 325,00 zł

 • autor: Dyrektor CKZiU - Sławomir Kulpinski, data: 2022-02-07

drukuj całą stronę

Linki

 • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
 • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
  tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
 • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!