Powiat Sępoleński

Treść Główna

Odbiór końcowy, zadania "Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim"

29 lipca 2022 roku odbył się odbiór końcowy, zadania "Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej przy Liceum  Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim" (budowa boiska wielofunkcyjnego wraz infrastrukturą towarzyszącą)". Po wizji lokalnej prace zostały odebrane i spisano bezusterkowy protokół odbioru. Wykonawca zgodnie z umową udzielił 5-letniej gwarancji. Uroczyste otwarcie infrastruktury sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim nastąpi 9 września 2022 roku.

W odbiorze uczestniczyli:

Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych,

Wicestarosta Sępoleński - Andrzej Marach,

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Sępólnie Krajeńskim - Tomasz Cyganek,

Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju - Tomasz Bondarczyk,

Przedstawiciel firmy ELSIK Sp. z o.o. z Żukowa - Dariusz Kaszuba

Inspektor Nadzoru Budowlanego - Zbigniew Klinicki

 • autor: Tomasz Bondarczyk - Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju , data: 2022-07-29

Galeria zdjęć

 • Odbiór końcowy
  Odbiór końcowy
 • Odbiór końcowy
  Odbiór końcowy
 • Odbiór końcowy
  Odbiór końcowy
 • Odbiór końcowy
  Odbiór końcowy
 • Odbiór końcowy
  Odbiór końcowy
 • Odbiór końcowy
  Odbiór końcowy
 • Odbiór końcowy
  Odbiór końcowy
 • Odbiór końcowy
  Odbiór końcowy
 • Odbiór końcowy
  Odbiór końcowy
 • Odbiór końcowy
  Odbiór końcowy
 • Odbiór końcowy
  Odbiór końcowy
 • Odbiór końcowy
  Odbiór końcowy
 • Odbiór końcowy
  Odbiór końcowy
 • Odbiór końcowy
  Odbiór końcowy
 • Odbiór końcowy
  Odbiór końcowy
 • Odbiór końcowy
  Odbiór końcowy
 • Odbiór końcowy
  Odbiór końcowy
 • autor: Wojciech Bilski - Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, data: 2022-07-29

Rada Budowy boiska wielofunkcyjnego

18 lipca 2022 roku odbyła się rada budowy w ramach zadania "Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim". Poniżej fotorelacja z przebiegu prac.

W radzie uczestniczyli:

Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych,

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Sępólnie Krajeńskim - Tomasz Cyganek,

Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju - Tomasz Bondarczyk,

Przedstawiciel firmy ELSIK - Dariusz Kaszuba

Inspektor Nadzoru Budowlanego - Zbigniew Klinicki

 • autor: Wojciech Bilski - Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, data: 2022-07-19

Galeria zdjęć

 • Rada budowy
  Rada budowy
 • Rada budowy
  Rada budowy
 • Rada budowy
  Rada budowy
 • Rada budowy
  Rada budowy
 • Rada budowy
  Rada budowy
 • Rada budowy
  Rada budowy
 • Rada budowy
  Rada budowy
 • Rada budowy
  Rada budowy
 • Rada budowy
  Rada budowy
 • Rada budowy
  Rada budowy
 • Rada budowy
  Rada budowy
 • Rada budowy
  Rada budowy
 • Rada budowy
  Rada budowy
 • Rada budowy
  Rada budowy
 • autor: Wojciech Bilski - Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, data: 2022-07-19

Postęp prac przy Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim

W Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim trwają prace budowlane w ramach zadania "Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim". Oprócz budowy boiska zostanie wykonane tekże ogrodzenie terenu należącego do Lieceum. Poniżej fotorelacja z przebiegu prac.

 • data: 2022-07-12

Galeria zdjęć

 • Postęp prac
  Postęp prac
 • Postęp prac
  Postęp prac
 • Postęp prac
  Postęp prac
 • Postęp prac
  Postęp prac
 • Postęp prac
  Postęp prac
 • Postęp prac
  Postęp prac
 • Postęp prac
  Postęp prac
 • Postęp prac
  Postęp prac
 • Postęp prac
  Postęp prac
 • Postęp prac
  Postęp prac
 • Postęp prac
  Postęp prac
 • autor: Wojciech Bilski - Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, data: 2022-07-12

Rada Budowy boiska wielofunkcyjnego

13 maja 2022 roku odbyła się rada budowy w ramach zadania "Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim". W radzie uczestniczyli: Starosta Sępoleński Jarosław Tadych, Tomasz Cyganek, Tomasz Bondarczyk i przedstawiciel firmy ELSIK Dariusz Kaszuba. Rozpoczęły się roboty ziemne i rozbiórkowe przy budowie boiska wielofunkcyjnego w Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim. W kolejnym etapie na boisku zostanie wykonana instalacja odwadniająca w postaci drenażu.

Galeria zdjęć

 • Rada Budowy
  Rada Budowy
 • Rada Budowy
  Rada Budowy
 • Rada Budowy
  Rada Budowy
 • Rada Budowy
  Rada Budowy
 • Rada Budowy
  Rada Budowy
 • Rada Budowy
  Rada Budowy
 • Rada Budowy
  Rada Budowy
 • Rada Budowy
  Rada Budowy
 • Rada Budowy
  Rada Budowy
 • Rada Budowy
  Rada Budowy
 • autor: Wojciech Bilski - Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, data: 2022-05-13

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim

10 maja 2022 roku rozpoczęły się roboty ziemne i rozbiórkowe przy budowie boiska wielofunkcyjnego w Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim.

Zakres prac obejmuje m.in.:

 • budowę boiska do piłki ręcznej
 • budowę bieżni
 • utwardzenie terenu pomiędzy boiskiem a bieżnią
 • wykonanie rzutni do pchnięcia kulą
 • utwardzenie terenów wokół boiska
 • oświetlenie boiska do piłki ręcznej
 • wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych

Galeria zdjęć

 • Rozpoczęcie prac
  Rozpoczęcie prac
 • Rozpoczęcie prac
  Rozpoczęcie prac
 • Rozpoczęcie prac
  Rozpoczęcie prac
 • Rozpoczęcie prac
  Rozpoczęcie prac
 • autor: Tomasz Bondarczyk, data: 2022-05-10

Podpisanie umowy na budowę boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Dnia 4 marca 2022 roku w gabinecie starosty sępoleńskiego odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Powiatem Sępoleńskim a firmą ELSIK Sp. z o. o. z siedzibą w Żukowie.

Zamawiającego - Powiat Sępoleński reprezentowali:

Jarosław Tadych - Starosta Sępoleński;

Andrzej Marach - Wicestarosta Sępoleński;

Małgorzata Masiłkin - Skarbnik Powiatu.

Wykonawcę - Firmę ELSIK Sp. z o. o. reprezentowała:

Agnieszka Kaszuba – Prezes Zarządu

Wykonawca w ramach umowy przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na Przebudowie i modernizacji infrastruktury sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim (budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą).

Zakres prac obejmuje m.in.:

 • budowę boiska do piłki ręcznej
 • budowę bieżni
 • utwardzenie terenu pomiędzy boiskiem a bieżnią
 • wykonanie rzutni do pchnięcia kulą
 • utwardzenie terenów wokół boiska
 • oświetlenie boiska do piłki ręcznej
 • wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych

Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji sprawował będzie Pan Zbigniew Klinicki

Zakończenie robót planowane jest na 19 sierpnia 2022 roku.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2022-03-04

Galeria zdjęć

 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • autor: Wojciech Bilski - Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, data: 2022-03-04

drukuj całą stronę

Linki

 • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
 • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
  tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
 • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!