Powiat Sępoleński

Treść Główna

”Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego” (Artykuł z dnia 2017-05-30)

  • -

17 maja 2017 r.pomiędzy Powiatem Sępoleńskim a Urzędem Marszałkowskim w Toruniu podpisana została umowa RPKP.06.03.02-04-0018/16-00 o dofinansowanie projektu pn. ”Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, 6.3.2 Poddziałanie Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego.

 

Projekt dotyczy modernizacji i wyposażenia w nowoczesną infrastrukturę edukacyjną Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Krajeńskim oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie,

prowadzonych przez Powiat Sępoleński. Dla potrzeb rozwoju i zapewnienia odpowiedniego poziomu kształcenia w ramach przedmiotowego projektu zaplanowano następujące działania: w ZSCKR w Sypniewie: 1) modernizacja pracowni technologii gastronomicznej (zakup wyposażenia, dostosowanie instalacji elektrycznej do zwiększanego poboru), 2) modernizacja pracowni obróbki metali (zakup wyposażenia, instalacja i uruchomienie maszyn, urządzeń i wyposażenia, prace remontowe i instalacyjne: modernizacja oświetlenia w spawalni i kuźni, modernizacja poszycia dachowego, wykonanie instalacji sprężonego powietrza, wentylacyjnej oraz montaż 3 bram garażowych), 3 modernizacja pracowni spawalni i kuźni (zakup wyposażenia, prace remontowe jak wyżej), 4) modernizacja pracowni diagnostyki pojazdów (zakup wyposażenia, prace remontowe jak wyżej), w CKZiU w Więcborku: 1) doposażenie pracowni żywienia i produkcji gastronomicznej i obsługi gości (zakup wyposażenia), 2) modernizacja pracowni logistycznej (zakup wyposażenia, prace remontowe: wymiana instalacji elektrycznej, malowanie, wymiana gumolitu), 3) modernizacja pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych (zakup wyposażenia, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, zakup i montaż platformy schodowej, wymiana gumolitu), w ZSP w Sępólnie Krajeńskim: 1) modernizacja pracowni technologii maszyn (zakup wyposażenia), 2) modernizacja pracowni podstaw konstrukcji maszyn (zakup wyposażenia). Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do uzyskania lepszego dostępu do usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego dla mieszkańców powiatu sępoleńskiego. Wartość projektu 998 899,82 zł. Projekt  realizowany będzie w latach 2017-2018 r.

  • autor: Leszek Fijas, data: 2017-05-30

drukuj całą stronę

Linki