Powiat Sępoleński

Kolaż zdjęć

Menu podstrony

Ścieżka nawigacyjna

Wyszukiwanie

Opcje wyszukiwania

Ikony społecznościowe

Treść strony

Światowy Dzień Konsumenta 15 marca

Dzień Konsumenta 15 marca

Z okazji przypadającego
Światowego Dnia Konsumenta
wszystkim mieszkańcom powiatu Sępoleńskiego
życzę tylko udanych, satysfakcjonujących transakcji
i trafnych konsumenckich wyborów,
bezpiecznych produktów, przyjaznych sklepów
i życzliwych sprzedawców

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Katarzyna Niepiekło- Theil

 • autor: Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów Katarzyna Niepiekło- Theil, data: 2015-03-13
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA I ZMIANY W KODEKSIE CYWILNYM

25 grudnia 2014 roku weszła w życie ustawa o prawach konsumenta oraz zmiany w Kodeksie cywilnym. Nowe zasady dotyczą zakupów w sklepach tradycyjnych, w Internecie i na pokazach. Konsumenci zyskali też nowe możliwości przy składaniu reklamacji.

Najważniejsze zasady:

 1. ROZSZERZONY OBOWIĄZEK INFORMACYJNY SPRZEDAWCÓW dotyczący umów zawieranych w warunkach typowych (w sklepach stacjonarnych) i nietypowych (przez Internet, telefon, na pokazie). Chodzi np. o informacje o łącznej cenie do zapłaty czy kosztach zwrotu produktu w przypadku odstąpienia konsumenta od umowy zawartej na odległość bądź poza lokalem.

(Ustawa o prawach konsumenta, art. 8 i 12)

 

 1. UZYSKANIE WYRAŹNEJ ZGODY KONSUMENTA NA KAŻDĄ DODATKOWĄ PŁATNOŚĆ; nie może to wynikać z zastosowania opcji domyślnej. Niedopuszczalne jest zatem, aby była automatycznie zaznaczona w chwili otwarcia zakładki przez klienta. Jeżeli zabraknie wyraźnej zgody, konsument nie będzie musiał ponosić tych opłat.

(Ustawa o prawach konsumenta, art. 10)

 

 1. RĘKOJMIA – WIĘKSZA SWOBODA ZGŁASZANIA ZASTRZEŻEŃ. Konsument może od razu żądać:
 • naprawy,
 • wymiany,
 • obniżenia ceny (klient musi zaproponować o ile),
 • odstąpienia od umowy (tylko, jeżeli wada jest istotna).

 (Kodeks cywilny, art. 560 i dalsze)

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA RZECZ TRWA 2 LATA OD JEJ WYDANIA. Natomiast 14 dni to czas, w którym przedsiębiorca musi ustosunkować się do roszczenia klienta (uwaga – nie dotyczy to odstąpienia od umowy). 

(Kodeks cywilny, art. 5615 i 568 § 1)

 1. DWA LATA NA REKLAMACJĘ ŻYWNOŚCI – obecnie 3 dni.

 

 1. PIĘĆ LAT NA REKLAMACJĘ NIERUCHOMOŚCI – obecnie 3 lata.

(Kodeks cywilny, art. 568 § 1)

 

 1. UMOWY ZAWIERANE NA ODLEGŁOŚĆ (INTERNET, TELEFON) – NOWE ZASADY

 

 

 • 14 DNI NA ODSTĄPIENIE OD UMOWY – obecnie 10 dni.

(Ustawa o prawach konsumenta, art. 27)

 

 • Jeżeli konsument nie został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy, to może z niego skorzystać w ciągu 12 miesięcy (obecnie 3 miesiące). (Ustawa o prawach konsumenta, art. 29 ust. 1)

 

 • USZKODZONA PRZESYŁKA – sprzedawca odpowiada za utratę lub uszkodzenie towaru do momentu odebrania go przez konsumenta, chyba że klient sam zaproponował firmę kurierską.

(Kodeks cywilny, art. 548 § 3)

 

 • E-ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY – konsument musi wyraźnie potwierdzić, że wie o konieczności zapłaty za usługę/produkt. Jeżeli zamówienie odbywa się przez naciśnięcie przycisku lub użycie podobnej funkcji, sprzedawca powinien zadbać o ich czytelne oznaczenie słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innym.

(Ustawa o prawach konsumenta, art. 17)

 

 • TELEMARKETING – na początku rozmowy konsultant musi poinformować, że dzwoni, aby zaproponować zawarcie umowy. Powinien się przedstawić oraz podać dane firmy, którą reprezentuje. Sprzedawca zobowiązany jest następnie potwierdzić treść proponowanej umowy na papierze lub innym trwałym nośniku. Umowę uważa się za zawartą, jeżeli konsument po otrzymaniu jej treści wyrazi na nią zgodę na papierze lub innym trwałym nośniku i przekaże ją przedsiębiorcy. Co ważne, nie jest możliwe zawarcie umowy wyłącznie na podstawie zgody wyrażonej przez konsumenta w czasie rozmowy telefonicznej ze sprzedawcą.

(Ustawa o prawach konsumenta, art. 20)

 

 1. UMOWY ZAWIERANE POZA LOKALEM (na pokazach, prezentacjach)

 

 • Brak ochrony, gdy zakupy są na kwotę mniejszą niż 50 zł.

(Ustawa o prawach konsumenta, art. 3)

 • 14 DNI NA ODSTĄPIENIE OD UMOWY - obecnie 10 dni.

(Ustawa o prawach konsumenta, art. 27).

 

 1. GWARANCJA

 

 • Obietnice złożone w reklamie są traktowane na równi z tymi zawartymi w gwarancji.

(Kodeks cywilny, art. 577 § 1)

 • 2 LATA – tyle trwa gwarancja, jeżeli gwarant nie określił czasu jej obowiązywania.

(Kodeks cywilny, art. 577 § 4).

 

 • 14 DNI – to czas, w którym gwarant musi naprawić/wymienić towar, chyba że w dokumencie gwarancyjnym został określony inny termin.

(Kodeks cywilny, art. 580 § 2)

 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/

 • autor: Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów Katarzyna Niepiekło- Theil, data: 2015-03-13
Światowy Dzień Konsumenta 15 marca

 

  Z okazji przypadającego
Światowego Dnia Konsumenta
wszystkim mieszkańcom Powiatu Sępoleńskiego
życzę tylko udanych, satysfakcjonujących transakcji
i trafnych konsumenckich wyborów,
bezpiecznych produktów, przyjaznych sklepów
i życzliwych sprzedawców

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Katarzyna Niepiekło- Theil

 • autor: Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów- Katarzyna Niepiekło- Theil, data: 2014-03-14
Informacje ogólne

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

Katarzyna Niepiekło-Theil

Przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w budynku Starostwa Powiatowego Sępólnie Krajeńskim w dniach: poniedziałek od 730 do 1530,

piątek od 730 do 1500,

pokój nr 63 tel. (52) 388-13-68 lub (52) 388-13-00 (sekretariat)

e-mail: powiatowy.rzecznik.konsumentow@powiat-sepolno.pl

Zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów wykonuje Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

Do zadań rzecznika konsumentów w szczególności należy:

1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,

2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;

3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;

4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Udzielanie bezpłatnych porad - nie są wymagane dokumenty,
 2. Udzielanie pomocy konsumentom:
  a. wniosek o udzielenie pomocy konsumentowi,
  b. kopie dokumentów dotyczące sprawy, potwierdzające stan faktyczny (np. dowód zakupu, umowa o dzieło, umowa zlecenia, reklamacja, korespondencja z przedsiębiorcą).

 TRYB ODWOŁAWCZY:

 1. Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie wydaje decyzji administracyjnych.
 2. Wnoszący sprawę konsument niezadowolony ze sposobu prowadzenia sprawy przez rzecznika – może się zwrócić o ponowne jej rozpatrzenie.
 3. Konsument niezadowolony ze sposobu ostatecznego załatwienia sprawy przez rzecznika ma prawo wniesienia skargi do Starosty Sępoleńskiego przed którym rzecznik odpowiada.

UWAGI:

Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji telefonicznie, bezpośrednio w siedzibie Rzecznika lub pocztą elektroniczną.


Przedsiębiorca, do którego zwrócił się rzecznik konsumentów, obowiązany jest udzielić rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa w oparciu o przepisy:

1. Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
2. Ustawy o samorządzie powiatowym.

Do rzecznika może zgłaszać się każdy, kto potrzebuje pomocy w zakresie ochrony interesów konsumenta, czuje się oszukany przez profesjonalistów, ma zastrzeżenia lub wątpliwości co do jakości nabytych towarów, lub wykonanych usług. Rzecznik udziela informacji w jaki sposób dochodzić swoich roszczeń. Rzecznik w wielu wypadkach podejmuje interwencje u przedsiębiorców, którzy nie chcą uznać praw konsumenta.

 • autor: Anna Deja-Dobrowolska, data: 2009-06-23

następna strona »

-

Zobacz

Urząd Marszałkowski
Urząd Wojewódzki
e-PUAP
Fundusze Unijne

Gminy powiatu

Banery

Związek Powiatów Polskich
Warto Wiedzieć
Serwis Samorządowy PAP
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Centrum Aktywności Cyfrowej
Wiadomości Krajeńskie
E-krajna
Gazeta Pomorska
Radio Weekend
obiekt Flash - Kanał 10
Radio PiK
Szpital Powiatowy
Państwowa Straż Pożarna
Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim
Powiatowy Inspektorat Wetynaryjny
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
ZNP Bydgoszcz
LGD Nasza Krajna
Chojnicki Bank Żywności
Krajeński Park Krajobrazowy
Koło nr 121 w Sępólnie Krajeńskim
Koło nr 148 w Kamieniu Krajeńskim
Organizacje pozarządowe
Bractwo Motocyklowe Krajna
Wnioski Paszportowe
Biuro Rzeczy Znalezionych
Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
ngo.pl
poradnik ngo
Księga Zasłużonych Powiatu Sępoleńskiego
Targi Pracy i Edukacji
Regionalny System Ostrzegegania
Ułatwienia dostępu       
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.