Powiat Sępoleński

Treść Główna

Modernizacja Szpitala Powiatowego (Artykuł z dnia 2017-08-03)

Instytucja Zarządzająca Kujawsko – Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ustaliła termin składania wniosków na pozyskanie środków w celu modernizacji szpitali powiatowych do 15.09.2017 roku. Jest to drugi i prawdopodobnie ostatni rzut pieniędzy unijnych, które mogą zostać spożytkowane na modernizację szpitali powiatowych. Powiat Sępoleński wspólnie z prowadzącą Szpital Powiatowy w Więcborku  – Spółką Novum – Med jest również zainteresowany pozyskaniem środków z tego konkursu. W związku z powyższym są przygotowywane dokumenty, które umożliwią złożenie wniosku w w/w terminie do Urzędu Marszałkowskiego. Koszt całego zadania będzie wynosić 4,5 mln zł w tym: 2 mln zł – Powiat Sępoleński; 2 mln zł – środki unijne; 0,5 mln zł Spółka Novum – Med. Projektowany zakres prac będzie obejmować trzy oddziały. Odział Pediatryczny z Oddziałem Niemowlęcym podlegać będzie gruntownej przebudowie w ramach istniejącej powierzchni. Powstanie też nowe skrzydło w/w oddziału, które będzie przeznaczane dla dzieci najmłodszych. Odział Ginekologiczno – Położniczy wraz z Oddziałem Noworodkowym również zostanie poddany gruntownej przebudowie w ramach istniejących powierzchni. Natomiast największe prace zostaną przeprowadzone na Oddziale Chorób Wewnętrznych. Istniejąca część zostanie poddana gruntownej przebudowie, natomiast w części po pralni na tym samym poziomie, powstaną nowe sale dla chorych. W/w wymieniony zakres robót nie zwiększy ilości lóżek na tych oddziałach, ma natomiast na celu przeprowadzenie standaryzacji – poprawienia jakości świadczonych usług i dostosowania do obowiązujących przepisów. Realizacja trzeciego etapu przebudowy i modernizacji szpitala pozwoli podnieść standard na oddziałach, które do tej pory nie były modernizowane. Robimy to wszystko dla pacjentów naszego szpitala.

  • autor: Andrzej Marach - Wicestarosta Sępoleński, data: 2017-08-03

drukuj całą stronę

Linki