Powiat Sępoleński

Treść Główna

Komisja opiniująca zarekomendowała oferty do dofinansowania

Dnia 19 lutego 2018 roku od 9:00 do 11:15 w gabinecie starosty odbyło się posiedzenie Komisji Opiniującej oferty  w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa (konkurs nr 1), wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (konkurs nr 2) oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (konkurs nr 3) w 2018 roku.

W obradach zgodnie z uchwałą zarządu udział wzięli:
Andrzej Marach – Wicestarosta;
Dorota Witkowska – Przewodnicząca Komisji Edukacji (…)
Władysław Rembelski – Skarbnik;
Lidia Sokulska – Tłok – Inspektor Wydziału Edukacji (…)
Anna Kuchna – pracownik Biura Rady
Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego
(…) – wykluczona z opiniowania ofert złożonych w konkursie nr 2;

Na konkursy złożono łącznie 23 oferty. Na wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa (konkurs nr 1) – 5 ofert, na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (konkurs nr 2)  - 11 ofert oraz  na wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (konkurs nr 3) – 7 oferty.
Po szczegółowej formalnej i merytorycznej ocenie wniosków, komisja jednomyślnie zarekomendowała zarządowi do dofinansowania 20 ofert, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Zestawienie ofert na Konkurs nr 1/2018:  Wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa

1.    Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Razem od nowa” Więcbork    „Odkrywamy ciekawe miejsca na Krajnie”     1.500,00
2.     Stowarzyszenie „Ze Zbożem Za Pan Brat” Zboże gm. Sępólno Krajeńskie    „III Integracyjna rowerowa gra terenowa”  
oferta odrzucona formalnie

3.     Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” Sępólno Kraj.    „Śladami bohaterów walki o polskość i niepodległość”   1.210,00
4.    Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Rajd Rowerowy – turystyka integruje”    1.160,00    
5.    Stowarzyszenie  „Rodzina na 5+” Sępólno Kraj.   „Krajoznawcze podchody – czyli ciekawy nasz Powiat Sępoleński”    1.000,00    


RAZEM:   Wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa  4.870,00


Zestawienie ofert na Konkurs nr 2/2018  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

1.    Stowarzyszenie „Jesteśmy tacy sami”  „Spartakiada IV”  800,00
2.    Stowarzyszenie „Ze Zbożem Za Pan Brat” Zboże gm. Sępólno Krajeńskie „Potyczki sąsiedzkie na sportowo i wesoło”  oferta odrzucona formalnie

3. Miejski Ludowy Klub Sportowy „Krajna”  III regaty „Biały Żagiel Starosty Sępoleńskiego”  2.100,00
4. Stowarzyszenie Klub Morsa „Kormorany”  Kamień Krajeński    „Wszystko co dobre kiedyś się kończy”  500,00
5. Gminny Klub Sportowy „Fuks Wielowicz"  „Wsparcie rozgrywek jedynej w Powiecie Sępoleńskim drużyny Trzeciej Ligii kobiet w 2018 roku”  700,00
6. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych przy ZSCKR w Sypniewie „IV Ogólnopolski Bieg dookoła Wilczych Jarów”  700,00
7. Polski Związek Wędkarski; Koło terenowe nr 121 w Sępólnie Krajeńskim „XVII Powiatowe Zawody Karpiowe” 700,00
8. Stowarzyszenie Liga Powiatowa – Amatorska Liga Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego „Funkcjonowanie powiatowej Ligii piłki nożnej powiatu sępoleńskiego w 2018 r.” 2.000,00    
9.    Miejsko – Gminny Ludowy Klub Sportowy „Grom” Więcbork    „Organizacja Mistrzostw Polski U15 w podnoszeniu ciężarów Więcbork 2018” 1.500,00
10. Klub Sportowy „Boxing Team”  Sępólno Krajeńskie    „Turniej Bokserski o Puchar Starosty Sępoleńskiego”  700,00
11. Stowarzyszenie Miłośników Psów – Dog Zone Więcbork    „II Krajeński Bieg Miłośników Psów”    300,00    
RAZEM:    10.000,00 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 

Zestawienie ofert na Konkurs nr 3/2018:  Wspieranie i upowszechnianie kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; 
1. Stowarzyszenie „Pomóż sobie pomagając innym” Kamień Krajeński „Nasz Powiat w Grafice Zenona Kubiaka” 500,00
2. Stowarzyszenie „Pomóż sobie pomagając innym” Kamień Krajeński    „Muzyczna droga do niepodległości” 500,00
3. Stowarzyszenie Przyjaciół Wspierania Osób Niepełnosprawnych  Gm. Więcbork    „Dzień spotkań z historią – Droga do Niepodległości” 500,00
4. Szkolny Klub Sportowy „Uczniak” Więcbork    „100 rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości” 1.500,00
5. Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” Sępólno Kraj.    „Teatr Seniora”  600,00
6.    Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Wielowicz” „Spotkania rękodzieło „Odważ się żyć kreatywnie” 400,00
7.    Unisławskie Towarzystwo Historyczne Unisław     „Otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych na rok 2018 w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”    oferta odrzucona formalnie

RAZEM:     Wspieranie i upowszechnianie kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;  4.000,00

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

drukuj całą stronę

Linki