Powiat Sępoleński

Treść Główna

„Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński”

Od lipca 2016 r. powiat sępoleński realizuje projekt pn. „Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu planuje się sfinansowanie części kosztów związanych z budową windy oraz utworzenie 2 mieszkań chronionych dla 9 osób po 65 roku życia. Dzięki temu będą one miały szansę na dalsze samodzielne funkcjonowanie w środowisku. Mieszkania chronione będą placówka stacjonarną, przeznaczoną dla osób starszych, które ze względu na wiek i trudną sytuację życiową, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu, lecz nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostki całodobowej opieki. Lokale dostosowane będą do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych, także dla osób na wózkach inwalidzkich. Seniorzy będą mogli czuć się w nich samodzielnie, ale przede wszystkim bezpiecznie.

 

 

Wartość całkowita zadania: 501 767,38 zł

Wydatki kwalifikowalne: 383 067,39 zł

Dofinansowanie: 325 607,28 zł (85 % wydatków kwalifikowanych).

  • autor: Dorota Szymańczak, data: 2018-01-24

Linki

  • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
  • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
    tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
  • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!