Powiat Sępoleński

Treść Główna

 • -

Zakończenie projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego”.

W czerwcu 2018 r.  powiat sępoleński zakończył realizację  projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego”. Zadanie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych.

W ramach projektu wykonano termomodernizację 4 powiatowych budynków użyteczności publicznej:

 • Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku (m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana parapetów, nowa elewacja);
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sępólnie Krajeńskim (m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana parapetów i docieplenie poddasza);
 • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Powiatowego w Więcborku (m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, stropu piwnic i połaci dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji odgromowej, wymiana parapetów, nowe pokrycie dachowe, nowa elewacja);
 • budynek Anatomii Patologicznej Szpitala Powiatowego w Więcborku (m.in. docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana parapetów, nowa elewacja).

Dzięki przeprowadzeniu kompleksowej termomodernizacji udało się ograniczyć straty ciepła w obiektach, co z kolei wpłynęło na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną. Oszczędność zużycia ciepła przyczyni się do zmniejszenia zużycia paliw, a tym samym zmniejszenia emisji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza. Przeprowadzenie prac modernizacyjnych poprawiło nie tylko wygląd zewnętrzny budynków, ale też komfort warunków pracy oraz przede wszystkim jakość świadczonych usług. Prace wykonano z zastosowaniem najbardziej optymalnych wariantów rozwiązań termomodernizacyjnych, przy zastosowaniu wysokiej jakości wykonawstwa robót budowlanych i  wysokiej jakości materiałów, co pozwoliło osiągnąć wysokie efekty ekologiczne.

Całkowita wartość projektu wyniosła 663 543,98 zł, w tym 357 358,23 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres realizacji: 2016-2018

 • autor: Dorota Szymańczak - Stanowisko ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych, data: 2018-07-18
 • budynek Poradni
 • budynek Anatomii
 • budynek DPS
 • budynek Laboratorium

 

 • -

Prace termomodernizacyjne w budynku Laboratorium Diagnostycznego Szpitala Powiatowego w Więcborku

Od lutego 2018 r. trwają prace termomodernizacyjne w budynku Laboratorium Diagnostycznego Szpitala Powiatowego w Więcborku. Wykonawcą robót jest firma Zakład Budowlany Zdzisław Błociński. Całkowity koszt robót wynosi 228 987,64 zł.

Zakres robót:

1. Docieplenie ścian zewnętrznych;

2. Docieplenie stropu piwnic;

3. Docieplenie połaci dachu;

4. Kolorystyka elewacji;

5. Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej;

6. Pokrycie połaci dachowej dachówką ceramiczną;

7. Obróbki blacharskie;

8. Wymiana rynien i rur spustowych;

9. Montaż instalacji odgromowej;

10. Wymiana parapetów zewnętrznych;

11. Malowanie balustrad zewnętrznych, krat  stalowych;

12. Okładzina głównych schodów wejściowych.

 • autor: Andrzej Marach , data: 2018-04-17
 • -

 

 • -

Zakończenie prac termomodernizacyjnych

Powiat sępoleński informuje, że 30 września 2017 r. zakończone zostały prace termomodernizacyjne w kolejnych obiektach użyteczności publicznej, tj. w budynku Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku i budynku Anatomii Patologicznej Szpitala Powiatowego w Więcborku (wcześniej – do 30 lipca 2017 r. ukończono również prace w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim). Realizacja inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego” była możliwa dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych.

W ramach w/w przedsięwzięcia inwestycyjnego planowane są jeszcze prace termomodernizacyjne w budynku Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Powiatowego w Więcborku, których zakończenie nastapi w czerwcu 2018 r.

 

Całkowity koszt przedsięwzięcia inwestycyjnego wynosi 664 245,92 zł,  w tym dofinansowanie: 357 814,45 zł.

 • autor: Dorota Szymańczak, data: 2017-09-28
 • DSC_5180.JPG
 • DSC_5181.JPG
 • DSC_5182.JPG
 • DSC_5184.JPG
 • DSC_5185.JPG
 • DSC_5188.JPG
 • DSC_5189.JPG
 • DSC_5190.JPG
 • DSC_5192.JPG
 • IMG_20170724_091457.jpg
 • IMG_20170803_105854.jpg
 • IMG_20170803_105943.jpg
 • IMG_20170803_112505.jpg
 • IMG_20170803_112516.jpg
 • IMG_20170803_120839.jpg

 

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego”. (Artykuł z dnia 2017-06-20)

Od kwietnia 2017 r. powiat sępoleński realizuje projekt pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych.

W ramach projektu planuje się termomodernizację 4 powiatowych budynków użyteczności publicznej:

- Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku;

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sępólnie Krajeńskim;

- Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Powiatowego w Więcborku;

- budynek Anatomii Patologicznej Szpitala Powiatowego w Więcborku.

Całkowita wartość projektu to 664 245,92 zł, z czego wartość dofinansowania wynosi 357 814,45 zł.

 

 • autor: Dorota Szymańczak, data: 2017-06-20

drukuj całą stronę

Linki

 • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
 • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
  tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
 • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!