Powiat Sępoleński

Treść Główna

AKTYWNIE- ZDROWO- SPORTOWO

Stowarzyszenie „Pomóż sobie pomagając innym” zaprasza do udziału w projekcie pod nazwą AKTYWNIE- ZDROWO- SPORTOWO . Realizację projektu przewiduje się od 1.02.2022 r. do: 15.09.2022r.

Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców powiatu sępoleńskiego.
W projekcie, w ramach działań o charakterze edukacyjnym, integracyjnym oraz ruchowym, wezmą udział mieszkańcy powiatu sępoleńskiego.  Działania obejmą mi.in. zajęcia rewalidacyjne z logopedą  dla osób, u których problemy komunikacyjne stanowią przeszkodę w kontaktach społecznych. Uczestnicy zostaną objęci opieką rehabilitanta oraz dietetyk, którzy będą pracowali nad poprawą stanu ich zdrowia. Oprócz zajęć skrojonych do indywidualnych potrzeb uczestników odbędzie się szereg działań o charakterze edukacyjno- integracyjnym ze środowiskiem, dziećmi, oraz ogólnodostępne dla mieszkańców powiatu sępoleńskiego: zajęcia rekreacyjne na wolnym powietrzu, piknik p.n. AKTYWNIE-ZDROWO-SPORTOWO, Marsz Kapeluszowy Seniorów. Wszystkie te działania będą miały na celu rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego poprzez  motywowanie do aktywności społecznej, pobudzanie do uczestnictwa w życiu społecznym  oraz  do wzajemnego wsparcia i integracji osób  niepełnosprawnych narażonych na wykluczenie społeczne.

 

  • autor: Dorota Szymańczak - Stanowisko ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych, data: 2022-02-17
  • Tabliczka
    Tabliczka

drukuj całą stronę

Linki