Powiat Sępoleński

Treść Główna

Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką

Nagroda Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeńska Iskierka” dedykowana jest dzieciom i młodzieży do lat 18, którzy w różny sposób niosą pomoc drugiemu człowiekowi, a także krzewią ideę wolontariatu.

Nagroda może być przyznana w jednej z dwóch kategorii:

 • osoba indywidualna,
 • grupa wolontariuszy.

Laureatem nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeńska Iskierka” za rok 2023 w kategorii grupa wolontariuszy, została Grupa Wolontariuszy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sępólnie Krajeńskim Oddziały Zamiejscowe w Więcborku.

Grupę Wolontariuszy tworzą przedstawiciele wszystkich klas Szkoły Podstawowej oraz Szkoły Przysposabiającej do pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.  Aktywność społeczna Grupy polega przede wszystkim na gotowości do pracy i pomocy potrzebującym. Aktywna młodzież podejmuje działania na rzecz Centrum Aktywności Seniora w Więcborku, współpracuje z Miejsko-Gminny Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Więcborku, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Więcborku, Krajeńskim Parkiem Krajobrazowym i Nadleśnictwem Runowo Krajeńskie. Wolontariusze angażują się w lokalne akcje charytatywne tj. Finał WOŚP, zbiórka nakrętek, zbiórka karmy dla zwierząt. Disiejsi Laureaci nie boją się także pracy fizycznej, biorą czynny udział w akcjach sprzątania brzegów jezior, lasów i terenów parkowych. Cyklicznie pomagają w przygotowywaniu terenów pod sadzenie lasów. 

Nagroda Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeński Anioł” ustanowiona została w celu uhonorowania tych, którzy w różny sposób niosą pomoc osobom niepełnosprawnym, wspierają ich i ich działania oraz krzewią ideę bezinteresownej działalności na rzecz drugiego człowieka.

Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach:

 • przedsiębiorca,
 • organizacja pozarządowa,
 • osoba indywidualna,
 • instytucja.

Laureatką Nagrody Starosty Sępoleńskiego „Krajeńskiego Anioła” za rok 2023 w kategorii osoba indywidualna została Pani Monika Winograd.

Pani Monika Winograd prywatnie jest mamą 9-letniego Miłosza, 15-letniej Magdaleny i żoną Mateusza. Obecnie życie zawodowe i rodzinne dzieli miedzy różne aktywności społeczne,  bardzo dużo czasu poświęca na rozwój Fundacji Pozytywna Energia, której jest prezesem. Jest inicjatorką i koordynatorką wielu inicjatyw społecznych skierowanych do lokalnej społeczności w tym do osób starszych i z niepełnosprawnościami. 11 lutego 2020 roku Pani Monika Winograd założyła Fundację Pozytywna Energia.  Powstanie fundacji było odpowiedzią na potrzeby lokalnych seniorów którzy po zakończonym projekcie gospodarstw opiekuńczych zgłaszali potrzebę i chęć kontynuowania spotkań podczas których czuli się ważni i potrzebni. Obecnie Pani Monika w ramach działań fundacji prowadzi Klub Seniora w Jastrzębcu, który zrzesza seniorów, w tym osoby z niepełnosprawnościami, pochodzącymi z sołectwa Jastrzębiec, Śmiłowo, Wąwelno, Sośno, a także Wysoka Krajeńska.

Działania zrealizowane na rzecz osób z niepełnosprawnościami:

 • „Integracja społeczna osób starszych”
 • „Aktywizacja społeczno-kulturowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru Lokalnej Grupy Działania  „Nasza Krajna”
 • „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”
 • „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”
 • „Lokalna inicjatywa na rzecz aktywizacji społecznej seniorów”
 • „Senior z pasją”
 • „Klub młodzieżowy w Jastrzębcu – DOBRY START”
 • „Krajeńskie warsztaty rękodzielnicze”
 • „KLUB AKTYWNEGO SENIORA W JASTRZĘBCU”
 • Udział w sportowo-charytatywnym turnieju „JAKUBKI 2023 DLA ANKI” organizowanym przez GKS Fuks Wielowicz

Laureatem Nagrody Starosty Sępoleńskiego „Krajeński Anioł” za rok 2023 w kategorii organizacja pozarządowa zostało Stowarzyszenie SZANSA.

Stowarzyszenie SZANSA z siedzibą w Więcborku działa od 2017 roku na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami na każdym etapie życia, wsparcia ich otoczenia oraz kształtowania pozytywnych postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnościami. Stowarzyszenie tworzy 17 pasjonatów na co dzień pracujących z osobami z niepełnosprawnościami jako rodzice, opiekunowie, nauczyciele, terapeuci i trenerzy.

Łączą ich działania na rzecz wsparcia i pomocy osobom z niepełnosprawnościami, jak również poszukiwanie praktycznych rozwiązań w wyrównywaniu szans życiowych tych osób i ich rodzin. 

Dominującą formą pracy członków stowarzyszenia jest wolontariat. Nowatorskim rozwiązaniem na terenie powiatu sępoleńskiego jest proponowanie różnorodnych terapii wyrównujących szanse życiowe osób z niepełnosprawnościami, do których dostęp na rynku lokalnym jest ograniczony. Inicjatywy podejmowane przez Stowarzyszenie  SZANSA niejednokrotnie wypełniają białą plamę w obszarze nieodpłatnej terapii dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Zrealizowane działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w 2023 r.:

 • „W rodzinie siła” (terapia specjalistyczna, logopedyczna,  korekcyjno-kompensacyjna, polisensoryczna, grupa Wsparcia  Rodziców, specjalistyczne warsztaty indywidualne i grupowe z rodzicami, poradnictwo dla rodziców).
 • Zorganizowanie zbiórki publicznej przy współpracy organizacji z Niemiec, której celem było zorganizowanie warsztatów cyrkowych i realizacja tych warsztatów przy współpracy z CSiR w Sępólnie Krajeńskim.
 • Zorganizowanie pikniku w czasie meczu w Orzełku, którego celem była integracja osób z niepełnosprawnościami ze społecznością lokalną.

Organizacja od wielu lat systematycznie współpracuje z lokalnym środowiskiem współtworząc wiele inicjatyw podejmowanych na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin na terenie powiatu sępoleńskiego. W codziennej pracy stowarzyszenie SZANSA zapewnia swoim podopiecznym nie tylko godne warunki do wszechstronnego rozwoju fizycznego, ale także intelektualnego czy społecznego. Zgodnie z ideą równości szans łamią wszelkie stworzone przez społeczeństwo bariery i angażują podopiecznych w działania wykraczające poza stereotypy. Tworzą bogatą ofertę aktywności i zdobywania nowych możliwości dla osób z niepełnosprawnościami.

Nagrody wręczyli: Wicestarosta Sępoleński – Andrzej Marach oraz Przewodniczący Rady Powiatu – Marek Chart.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2024-05-28

Uhonorowani "Krajeńskim Aniołem" i "Krajeńską Iskierką"

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2024-05-24

Galeria zdjęć

 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2024-05-24

Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką

Nagroda Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeńska Iskierka” dedykowana jest dzieciom i młodzieży do lat 18, którzy w różny sposób niosą pomoc drugiemu człowiekowi, a także krzewią ideę wolontariatu.

Nagroda może być przyznana w jednej z dwóch kategorii:

 • osoba indywidualna,
 • grupa wolontariuszy.

 

Laureatem nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeńska Iskierka” za rok 2021 w kategorii grupa wolontariuszy, została 13 Gromada Zuchowa i 13 Drużyna Harcerska w Wałdowie.

Aktywność społeczna 13 Gromady Zuchowej i 13 Drużyny Harcerskiej w Wałdowie polega przede wszystkim na gotowości do pracy i pomocy potrzebującym. 13 Gromada Zuchowa i 13 Drużyna Harcerska angażuje się w lokalne akcje charytatywne tj. Betlejemskie Światełko Pokoju, służba na Lednicy, wspomaganie działań Caritasu, Polskiego Czerwonego Krzyża, pisanie kartek dla powstańców – akcja BohaterOn, akcje humanitarne, pomoc starszym i chorym w czasie pandemii, robienie zakupów, Pomoc dla Ukrainy, Murem za Polskim Mundurem, Ogólnopolskie akcje SadziMy, Do hymnu, Razem na Święta, Pamiętniki Pokoleń, Dzień Papieski, Dzieło Nowego Tysiąclecia. Każdy zuch i harcerz na swojej harcerskiej drodze napotyka zadania ściśle związane z drugim człowiekiem.

 

Nagroda Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeński Anioł” ustanowiona została w celu uhonorowania tych, którzy w różny sposób niosą pomoc osobom niepełnosprawnym, wspierają ich i ich działania oraz krzewią ideę bezinteresownej działalności na rzecz drugiego człowieka.

Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach:

 • przedsiębiorca,
 • organizacja pozarządowa,
 • osoba indywidualna,
 • instytucja.

 

Laureatką Nagrody Starosty Sępoleńskiego „Krajeńskiego Anioła” za rok 2021 w kategorii osoba indywidualna została Pani Danuta Zalewska.

Pani Danuta Zalewska od ponad 20 lat jest wolontariuszką Parafialnego Zespołu Caritas działającego przy Parafii Św. Bartłomieja w Sępólnie Krajeńskim. Prowadzi swoje działania na wielu płaszczyznach życia społecznego. Przede wszystkim jednak niesie bezinteresowną pomoc osobom potrzebującym, w tym także osobom niepełnosprawnym. Jest zaangażowana w wiele akcji dobroczynnych, które skierowane są do osób nisko uposażonych, emerytów, rencistów, w tym szczególnie osób niepełnosprawnych. Pani Danuta Zalewska w okresie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy prowadzi coroczną zbiórkę artykułów spożywczych w lokalnych sklepach. Pośredniczy również w dostarczaniu najuboższym oraz potrzebującym artykułów pierwszej potrzeby, sprzętu AGD, czy mebli. Wskazać należy inne inicjatywy Pani Danuty miedzy innymi zbiórka odzieży i środków pierwszej potrzeby dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy oraz trwającą nadal zbiórkę dla uchodźców z Ukrainy.

Nagrody wręczyli: Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych oraz Przewodniczący Rady Powiatu – Marek Chart.

 • autor: Kornel Mizdalski, data: 2022-10-31

Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką [FOTORELACJA]

 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2022-10-28

Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem

Nagroda Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeński Anioł” ustanowiona została w celu uhonorowania tych, którzy w różny sposób niosą pomoc osobom niepełnosprawnym, wspierają ich i ich działania oraz krzewią ideę bezinteresownej działalności na rzecz drugiego człowieka.

Nagroda przyznawana jest  w czterech kategoriach:

-przedsiębiorca,

-organizacja pozarządowa,

-osoba indywidualna,

-instytucja.

Laureatką Nagrody Starosty Sępoleńskiego „Krajeńskiego Anioła” za 2020r.  w kategorii osoba indywidualna została Pani Wioleta Łańska.

Inicjatorka i koordynatorka działań -zbiórki na leczenie i rehabilitację Kubusia Nowaczyka. To odpowiedź na post, który mama Kubusia umieściła na swoim profilu wraz z linkiem do zbiórki na stronie Fundacji Serce Dziecka. Pani Wioleta założyła grupę na Facebooku #Zdrowe Serduszko Kubusia.  Celem tej grupy było dotarcie do jak najszerszej rzeszy ludzi chcących pomóc.

Pierwszy zamysł grupy został osiągnięty. Grupa pozyskiwała nowych członków, a post o zbiórce udostępniany był wśród użytkowników portalu. W ślad za tym zgłaszały się osoby oferujące swoją pomoc. Kubuś uśmiechem oczarowywał wszystkich!

Pierwszym przedsięwzięciem akcji była organizacja licytacji na Facebooku. Po uzgodnieniu potrzeb Kubusia założona została kwota docelowa 100 tys. złotych.  Już 10 stycznia stworzony został regulamin licytacji. Od darczyńców spływały pierwsze przedmioty na aukcje licytacyjne. Było ich tak wiele, że danego dnia na zakończenie czekało nawet do 100 aukcji! Licytujący walczyli do ostatnich sekund. Był to ogrom pracy do późnych godzin nocnych, który niósł za sobą niesamowite emocje!

Laureatem nagrody Starosty Sępoleńskiego „Krajeński Anioł” za 2020 rok w kategorii organizacja pozarządowa zostało Stowarzyszenie „Szpital Wspólnym Dobrem” w Więcborku

Stowarzyszenie "Szpital Wspólnym Dobrem" w Więcborku działa od 1995 roku. Głównym celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań zmierzających do poprawy warunków diagnozowania i leczenia poprzez zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitala Powiatowego w Więcborku. Działania Stowarzyszenia ukierunkowane są na niesienie pomocy osobom, poprzez zakupiony sprzęt oraz aparaturę medyczną wspomaga się i ułatwia proces leczniczy, monitoruje podstawowe funkcje życiowe w sytuacjach zagrożenia
zdrowia i życia.

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

- tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego gromadzeniu środków finansowych na cele statutowe Stowarzyszenia,

-gromadzenie środków finansowych pochodzących z dobrowolnych składek członków i osób trzecich z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego oraz wyposażenia sal chorych w Szpitalu Powiatowym w Więcborku,

- organizację zbiórek publicznych prowadzonych zgodnie z przepisami prawa,

- współdziałanie z organizacjami społecznymi, samorządowymi, lokalnymi,

- promocję i organizację wolontariatu,

- ochronę i promocje zdrowia,

- działalność charytatywną.

Stowarzyszenie „Szpital Wspólnym Dobrem” jako organizacja pożytku publicznego pozyskuje środki finansowe poprzez:
- dobrowolne wpłaty od osób fizycznych i prawnych,
- składek członkowskich,
- sprzedaży cegiełek,
- darowizn rzeczowych ,
- odpisu 1 % od podatku dochodowego oraz odsetek bankowych.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-11-02

Galeria zdjęć

 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • autor: Marcin Jarski - Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, data: 2021-10-29

Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką

Nagroda Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeński Anioł” ustanowiona została w celu uhonorowania tych, którzy w różny sposób niosą pomoc osobom niepełnosprawnym, wspierają ich i ich działania oraz krzewią ideę bezinteresownej działalności na rzecz drugiego człowieka.

Nagroda przyznawana jest  w czterech kategoriach:

-przedsiębiorca,

-organizacja pozarządowa,

-osoba indywidualna,

-instytucja.

Laureatką Nagrody Starosty Sępoleńskiego „Krajeńskiego Anioła” za 2019r.  w kategorii osoba indywidualna została Pani Zofia Najdowska .

Od kilkunastu lat jest czynnym członkiem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarządu Koła w Więcborku, od 2018 r. jest Przewodniczącą  Oddziału w Więcborku.

W 2019r. z inicjatywy Pani Zofii, Związek zorganizował 10 różnych form aktywności, w których łącznie wzięły udział 893 osoby. Odbyły się m.in.  majówka, pożegnanie lata, wyjazd na koncert arii operetkowych - opłatek;  wystawy, wycieczki 1- i 2 dniowe, XXIV Wieczór Seniora, zabawa andrzejkowa.

Koordynuje corocznie organizowany Wieczór Seniora, w 2019 roku odbył się XXIV Wieczór Seniora. Impreza jest wynikiem umiejętnego połączenia potencjału lokalnych podmiotów – to właśnie partnerzy organizacji, których Pani Zofia skutecznie pozyskuje są źródłem ogromnego wsparcia i pomocy przekazywanej bezpośrednio uczestnikom, w głównej mierze osobom starszym, schorowanym.

Pracowicie, aktywnie i pomysłowo rozwija różnorodne działania na rzecz emerytów.

Od samego początku nieustannie rozwija swoją wiedzę z zakresu aplikowania o środki zewnętrzne, to dzięki jej inicjatywie i pomysłowości z pozytywnym wynikiem Związek corocznie otrzymuje dotacje od sponsorów.

Wszystkie przedsięwzięcia organizowane przez Związek mają charakter otwarty, tzn. mogą korzystać z nich osoby niezrzeszone, ma to decydujący wpływ na rozwój integracji wewnątrzpokoleniowej.

Nagroda Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeńska Iskierka” dedykowana jest dzieciom i młodzieży do lat 18, którzy w różny sposób niosą pomoc drugiemu człowiekowi,  a także krzewią ideę wolontariatu.
Nagroda może być przyznana w jednej z dwóch kategorii:
-osoba indywidualna
-grupa wolontariuszy

Laureatem nagrody  Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeńska Iskierka” za rok 2019 w kategorii grupa wolontariuszy  zostali uczniowie klasy VIIc Szkoły Podstawowej nr 3 w Sępólnie Kraj.   

Uczniowie klasy VII c wraz z wychowawczynią Panią Iwoną Jurek od 3 lat zaangażowani są w pomoc drugiemu człowiekowi. Spotykają się cyklicznie w ramach realizowanych projektów socjalnych przygotowują różnorodne występy artystyczne dostosowane do tematyki spotkań, współpracują z seniorami gminy Sępólno Kraj. oraz gminy Kamień Kraj.

Uczniowie w ramach projektu socjalnego „Senior młody duchem”   swoimi występami uświetnili obchody światowego dnia Osób z Chorobą Alzheimera podczas pikniku integracyjnego oraz Kapeluszowego Marszu Seniorów.

Wolontariusze zaangażowani w piknik rodzinno-edukacyjny pt. „Bądźmy razem”, Bombka dla seniora, Dzień babci i dziadka.

Podejmują różne wyzwania korzystając z doświadczenia seniorów wspólnie kolędują, pieką pierniki tworząc w ten sposób międzypokoleniowy dialog.

Nagrody wręczyli: Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych oraz Przewodniczący Rady Powiatu – Marek Chart.

 • autor: Monika Lipecka - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , data: 2021-05-31

Pliki do pobrania

 • data: 2021-05-31

Galeria zdjęć

 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • autor: Marcin Jarski - Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, data: 2021-05-28

„Krajeński Anioł” i „Krajeńska Iskierka”

Piątkowa sesja rady powiatu była okazją do wręczenia nagród Starosty „Krajeński Anioł” i Krajeńska Iskierka”. 

Nagroda Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeński Anioł” ustanowiona została w celu uhonorowania tych, którzy w różny sposób niosą pomoc osobom niepełnosprawnym, wspierają ich i ich działania oraz krzewią ideę bezinteresownej działalności na rzecz drugiego człowieka.

Nagroda przyznawana jest  w czterech kategoriach:

-przedsiębiorca,

-organizacja pozarządowa,

-osoba indywidualna,

-instytucja.

Tegoroczną laureatką Nagrody Starosty Sępoleńskiego „Krajeńskiego Anioła” w kategorii osoba indywidualna została Pani Hanna  Korthals - Jacuńska prezes Krajeńskiego Stowarzyszenia Chorych Na Stwardnienie Rozsiane „Silni Duchem”. Nagroda została przyznana za całokształt działań pani Hanny.

Z inicjatywy Pani Hani udało się:

-zorganizować spotkania integracyjne dla członków stowarzyszenia i ich rodzin oraz zaproszonych gości,

-zorganizować spotkania opłatkowe dla chorych i ich rodzin,

-zorganizować spotkanie ze specjalistą rehabilitantem ze szpitala w Bydgoszczy wraz z indywidualną nauką rehabilitacji, którą chorzy mogą wykonywać samodzielne w warunkach domowych,

- nawiązać współpracę ze Szpitalem Powiatowym w Więcborku oraz Zakładem Rehabilitacji IZOMED w Sępólnie Krajeńskim odnośnie rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

-zorganizować rehabilitację 12 osób ze środków pochodzących z darowizn w wysokości 6.000 zł,

-nawiązać współpracę ze Szpitalem Powiatowym w Więcborku- objęcie opieką neurologiczną chorych członków stowarzyszenia.

Inicjowane przez Panią Hanię przedsięwzięcia ukierunkowane są na działania na rzecz osób chorych na SM.

Nieustannie rozwija swoją wiedzę z zakresu aplikowania o środki zewnętrzne. Dzięki jej inicjatywie i pomysłowości stowarzyszenie otrzymuje dotacje.

Na koncie stowarzyszenia pojawiły się granty ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jak również Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

 

Nagroda Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeńska Iskierka” dedykowana jest dzieciom i młodzieży do lat 18, którzy w różny sposób niosą pomoc drugiemu człowiekowi,  a także krzewią ideę wolontariatu.
Nagroda może być przyznana w jednej z dwóch kategorii:


-osoba indywidualna
-grupa wolontariuszy

Laureatem tegorocznej nagrody Starosty Sępoleńskiego „Krajeńska Iskierka” za 2018 rok w kategorii grupa wolontariuszy została Gromada Zuchowa „Czarne Jagódki” działająca przy Gminnym Przedszkolu nr 2 „BAJKA” w Sępólnie Kraj.

Zuchy z gromady „Czarne Jagódki” wzięły czynny udział w przeprowadzeniu kampanii społecznej z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski pod hasłem  „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie”.

Akcja charytatywna UNICEF-  Zuchy wzięły aktywny udział  w światowym  projekcie edukacyjno – pomocowym „UNICEF” pod hasłem „Wszystkie Kolory Świata”.

Szlachetna Paczka - Celem była pomoc materialna i mentalna osobom w potrzebie. Adresatem szlachetnej paczki była pani Mirka, której zuchy podarowały zeszyty "Uczę się na nowo" do nauki mowy po przebytym udarze.  

Akcja charytatywna „Ile waży Święty Mikołaj?” - Udział w konkursie charytatywnym, zorganizowanym przez Fundację  „Szczęśliwe Dzieciństwo”.

Zuchy „Czarne Jagódki” zorganizowały na terenie przedszkola zbiórkę karmy dla zwierząt z terenu naszego powiatu,  przekazały zebraną karmę Fundacji  „Psie nadzieje” w Sępólnie Krajeńskim oraz „Psy do adopcji – Więcbork”.

Akcja „Zbieraj makulaturę – ratuj konie” - Zuchy z gromady „Czarne Jagódki” przeprowadziły na terenie przedszkola akcję charytatywną pod hasłem „Zbieraj makulaturę – ratuj konie” - zebrane przez zuchy pieniądze, uzyskane ze sprzedaży makulatury zostały w całości przekazane na konto Klubu Gaja z przeznaczeniem na utrzymanie i leczenie wykupionych koni.

Nagrody wręczyli: Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych oraz Przewodniczący Rady Powiatu – Marek Chart. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło członków Powiatowej Społecznej Rady oraz włodarzy gmin z terenu powiatu.

 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2019-10-28

Uhonorowani Krajeńskim Aniołem i Iskierką

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2019-10-25
 • IMG_6463
 • IMG_6466
 • IMG_6509
 • IMG_6511
 • IMG_6522
 • IMG_6524
 • IMG_6558
 • IMG_6565
 • IMG_6580
 • IMG_6590
 • IMG_6597
 • IMG_6615
 • autor: Kamila Jabłońska i Wojciech Bilski, data: 2019-10-25

Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką

L Sesja Rady Powiatu była doskonałą okazją do wręczenia nagrody „Krajeńskiego Anioła za rok 2017”  i „Krajeńskiej Iskierki za rok 2017”.

Osoby i organizacje do nagrody rekomenduje Powiatowa Społeczna Rada Ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Sępoleńskiego w osobach:

Monika Lipecka - reprezentant Gminy Więcbork – Przewodnicząca Rady.

Wiesława Stafiej - przedstawiciel Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Kraj. - Wiceprzewodnicząca Rady,

Jadwiga Steinborn - reprezentant Gminy Kamień Kraj. - Sekretarz Rady,

Hanna Sobiechowska - reprezentant Gminy Sępólno Kraj.,

Anna Szlachetka - reprezentant Gminy Sośno.

„Krajeńskiego Anioła za rok 2017” w kategorii organizacja pozarządowa z rąk Starosty Sępoleńskiego – Jarosława Tadycha  oraz Przewodniczącego Rady Powiatu – Marka Charta otrzymało „Stowarzyszenie Jesteśmy Tacy Sami” działające przy Zespole Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim.

„Krajeńską Iskierkę za rok 2017” w kategorii grupa wolontariuszy otrzymała grupa wolontariuszy „Więcborskie Rykotki”

Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2018-10-18
 • IMG_8611
 • IMG_8619
 • IMG_8620
 • IMG_8636
 • IMG_8647
 • IMG_8654
 • IMG_8659
 • IMG_8663
 • IMG_8670
 • IMG_8678
 • IMG_8681
 • IMG_8695
 • IMG_8697
 • IMG_8709
 • IMG_8719
 • IMG_8721
 • IMG_8724
 • IMG_8729
 • IMG_8736
 • IMG_8740
 • IMG_8743
 • IMG_8752
 • IMG_8811
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-10-18

Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką

Dzisiejsza XXXVIII Sesja Rady Powiatu była doskonałą okazją do wręczenia nagrody „Krajeńskiego Anioła za rok 2016”  i „Krajeńskiej Iskierki za rok 2016”.

Osoby i organizacje do nagrody rekomenduje Powiatowa Społeczna Rada Ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Sępoleńskiego w osobach:

Monika Lipecka - reprezentant Gminy Więcbork – Przewodnicząca Rady.

Wiesława Stafiej - przedstawiciel Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Kraj. - Wiceprzewodnicząca Rady,

Jadwiga Steinborn - reprezentant Gminy Kamień Kraj. - Sekretarz Rady,

Hanna Sobiechowska - reprezentant Gminy Sępólno Kraj.,

Anna Szlachetka - reprezentant Gminy Sośno.

„Krajeńskiego Anioła za rok 2016” w kategorii organizacja pozarządowa z rąk Starosty Sępoleńskiego – Jarosława Tadycha  oraz Przewodniczącego Rady Powiatu – Marka Charta otrzymało „Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku” , które reprezentowały następujące osoby:

Anna Cybulska – Prezes

Izabela Szmaglińska – Wiceprezes

Barbara Patyna- Skarbnik

Paweł Węgrzyn – Członek Komisji Rewizyjnej

„Krajeńską Iskierkę za rok 2016” w kategorii grupa wolontariuszy otrzymała grupa wolontariuszy działająca przy Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim z Panią Dyrektor Julitą Maciaszek oraz Panią Ewa Quiring – Korczak na czele.

Wolontariusze:

Adrian Basiński, Angelika Bąkowska, Patryk Błażewski, Emilia Ciak, Daria Cyra, Laura Dorawa, Natalia Figat, Agata Gappa, Magdalena Gappa, Marta Juhnke, Izabela Kamińska, Weronika Kapusta, Miron Kaźmierski, Wiktoria Kerl, Karolina Kiełkowska, Maja Kołsut, Oliwia Kozłowska, Mateusz Kuberski, Klaudia Kujoth, Oliwia Kurzyńska, Nikola Szydeł, Oskar Mazalon, Katarzyna Mertin, Monika Metzmacher, Wiktoria Milachowska, Natalia Mróz, Monika Murach, Patrycja Niemczyk, Wiktoria Nowarkiewicz, Honorata Pankau, Julia Petsch, Natalia Rzymyszkiewicz, Eliza Schulke, Izabela Siuzdak, Jakub Skiba, Julia Smuniewska, Sebastian Stawiak, Weronika Szreder, Wojciech Szreder, Joanna Szylka, Martyna Węgierska, Karolina Wiese, Patrycja Wójcik, Natalia Wrotniak, Agata Zabrocka, Michał Zwiefka

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji z Biura Rady, data: 2017-11-24
 • IMG_3129.JPG
 • IMG_3132.JPG
 • IMG_3133.JPG
 • IMG_3134.JPG
 • IMG_3138.JPG
 • IMG_3140.JPG
 • IMG_3143.JPG
 • IMG_3145.JPG
 • IMG_3147.JPG
 • IMG_3148.JPG
 • IMG_3149.JPG
 • IMG_3151.JPG
 • IMG_3153.JPG
 • IMG_3154.JPG
 • IMG_3160.JPG
 • IMG_3165.JPG
 • IMG_3167.JPG
 • IMG_3176.JPG
 • IMG_3179.JPG
 • IMG_3180.JPG
 • IMG_3184.JPG
 • IMG_3188.JPG
 • IMG_3191.JPG
 • IMG_3192.JPG
 • IMG_3193.JPG
 • IMG_3197.JPG
 • IMG_3198.JPG
 • IMG_3200.JPG
 • IMG_3201.JPG
 • IMG_3206.JPG
 • IMG_3211.JPG
 • IMG_3214.JPG
 • IMG_3217.JPG
 • IMG_3219.JPG
 • IMG_3224.JPG
 • IMG_3227.JPG
 • IMG_3228.JPG
 • IMG_3230.JPG
 • IMG_3234.JPG
 • IMG_3237.JPG
 • IMG_3241.JPG
 • IMG_3243.JPG
 • IMG_3245.JPG
 • IMG_3248.JPG
 • IMG_3251.JPG
 • IMG_3255.JPG
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2017-11-24

Krajeńskie Anioły i Iskierka rozdane

XXV Sesja Rady Powiatu, która odbyła się w ostatni piątek, była świetną okazją do uroczystego wręczenia nagród Starosty Sępoleńskiego w postaci Krajeńskich Aniołów i Iskierki dla osób indywidualnych, organizacji pozarządowych oraz młodych wolontariuszy działających aktywnie na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym.

W pierwszej części sesji, prezentację dokonań i osiągnięć laureatów tej wyjątkowej i prestiżowej nagrody przedstawiła Pani Wiesława Stafiej – Wiceprzewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Sępoleńskiego. 

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Sępoleńskiego pozytywnie zaopiniowała zgłoszone kandydatury do nagrody Starosty Sępoleńskiego:

„Krajeński Anioł” za rok 2015.
- w kategorii osoba indywidualna - Pani Anna Zająkała Wielowicz; osoba zgłaszająca Pan Michał Wojciechowski - Dyrektor Zespołu Szkół w Sośnie;
    
- w kategorii organizacja pozarządowa - Parafialny Zespół Caritas; Kamień Kraj.    
osoba zgłaszająca Pani Jadwiga Steinborn; Kamień Kraj.
    
„Krajeńska Iskierka” za rok 2015
- w kategorii grupa wolontariuszy – Klub Młodego Wolontariusza działający przy Zespole Szkół w Sośnie
osoba zgłaszająca Pan Michał Wojciechowski- Dyrektor Zespołu Szkół w Sośnie;                        

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy! Poniżej fotorelacja z wręczenia nagród.

 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2016-10-31

Galeria zdjęć

 • Krajeńskie Anioły i Iskierka rozdane
  Krajeńskie Anioły i Iskierka rozdane
 • Krajeńskie Anioły i Iskierka rozdane
  Krajeńskie Anioły i Iskierka rozdane
 • Krajeńskie Anioły i Iskierka rozdane
  Krajeńskie Anioły i Iskierka rozdane
 • Krajeńskie Anioły i Iskierka rozdane
  Krajeńskie Anioły i Iskierka rozdane
 • Krajeńskie Anioły i Iskierka rozdane
  Krajeńskie Anioły i Iskierka rozdane
 • Krajeńskie Anioły i Iskierka rozdane
  Krajeńskie Anioły i Iskierka rozdane
 • Krajeńskie Anioły i Iskierka rozdane
  Krajeńskie Anioły i Iskierka rozdane
 • Krajeńskie Anioły i Iskierka rozdane
  Krajeńskie Anioły i Iskierka rozdane
 • Krajeńskie Anioły i Iskierka rozdane
  Krajeńskie Anioły i Iskierka rozdane
 • Krajeńskie Anioły i Iskierka rozdane
  Krajeńskie Anioły i Iskierka rozdane
 • Krajeńskie Anioły i Iskierka rozdane
  Krajeńskie Anioły i Iskierka rozdane
 • Krajeńskie Anioły i Iskierka rozdane
  Krajeńskie Anioły i Iskierka rozdane
 • Krajeńskie Anioły i Iskierka rozdane
  Krajeńskie Anioły i Iskierka rozdane
 • Krajeńskie Anioły i Iskierka rozdane
  Krajeńskie Anioły i Iskierka rozdane
 • Krajeńskie Anioły i Iskierka rozdane
  Krajeńskie Anioły i Iskierka rozdane
 • Krajeńskie Anioły i Iskierka rozdane
  Krajeńskie Anioły i Iskierka rozdane
 • Krajeńskie Anioły i Iskierka rozdane
  Krajeńskie Anioły i Iskierka rozdane
 • Krajeńskie Anioły i Iskierka rozdane
  Krajeńskie Anioły i Iskierka rozdane
 • Krajeńskie Anioły i Iskierka rozdane
  Krajeńskie Anioły i Iskierka rozdane
 • Krajeńskie Anioły i Iskierka rozdane
  Krajeńskie Anioły i Iskierka rozdane
 • Krajeńskie Anioły i Iskierka rozdane
  Krajeńskie Anioły i Iskierka rozdane
 • Krajeńskie Anioły i Iskierka rozdane
  Krajeńskie Anioły i Iskierka rozdane
 • Krajeńskie Anioły i Iskierka rozdane
  Krajeńskie Anioły i Iskierka rozdane
 • Krajeńskie Anioły i Iskierka rozdane
  Krajeńskie Anioły i Iskierka rozdane
 • Krajeńskie Anioły i Iskierka rozdane
  Krajeńskie Anioły i Iskierka rozdane
 • Krajeńskie Anioły i Iskierka rozdane
  Krajeńskie Anioły i Iskierka rozdane
 • Krajeńskie Anioły i Iskierka rozdane
  Krajeńskie Anioły i Iskierka rozdane
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2016-10-28

"Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!

Piątkowa XIII Sesja Rady Powiatu była okazją do wręczenia nagrody Starosty pn. „Krajeńska Iskierka”. Wyróżnienia otrzymali:
 1. Szkolne koło wolontariuszy działające przy Zespole Szkół nr 1 w Sępólnie Krajeńskim;
 2. Julia Słowińska – Wolontariuszka działająca w klubie szkolnym wolontariuszy przy Zespole Szkół nr 3 w Sępólnie Krajeńskim;
 3. Grupa wolontariuszy działająca przy Publicznym Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kamieniu Krajeńskim;
 4. Klub Szkoły Humanitarnej działający przy Szkole Podstawowej w Zbożu;

Film z wręczenia nagród – KLIKNIJ TUTAJ!

Poniżej obszerna fotorelacja.

 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2015-11-02

Galeria zdjęć

 • "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
  "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
 • "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
  "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
 • "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
  "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
 • "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
  "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
 • "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
  "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
 • "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
  "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
 • "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
  "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
 • "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
  "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
 • "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
  "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
 • "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
  "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
 • "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
  "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
 • "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
  "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
 • "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
  "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
 • "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
  "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
 • "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
  "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
 • "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
  "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
 • "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
  "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
 • "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
  "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
 • "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
  "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
 • "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
  "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
 • "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
  "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
 • "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
  "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
 • "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
  "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
 • "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
  "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
 • "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
  "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
 • "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
  "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
 • "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
  "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
 • "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
  "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
 • "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
  "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
 • "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
  "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
 • "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
  "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
 • "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
  "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
 • "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
  "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
 • "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
  "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
 • "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
  "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
 • "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
  "Krajeńskie Iskierki"- wolontariat nagrodzony!
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2015-11-02

Iskierki Krajeńskie wręczone

Wczorajsza ostatnia sesja Rady Powiatu rozpoczęła się bardzo miłym akcentem.

Na wstępie Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Sępoleńskiego - Magdalena Weber przedstawiła sylwetki podmiotów i osób nominowanych do nagrody „Iskierka Krajeńska”. Przyznawana nagroda jest nagrodą Starosty Sępoleńskiego i stanowi wyraz uznania dla osób propagującego ideę wolontariatu, za podejmowanie różnych działań i niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym oraz krzewienie idei bezinteresownej działalności na rzecz drugiego człowieka.

           „Jestem pełen podziwu za zaangażowanie i inicjatywę, wzorowe i sumienne podejmowanie wielu działań, które ukierunkowane są na społeczne, bezinteresowne działania niesienia pomocy.

           Wasza postawa, życzliwość okazywana drugiemu człowiekowi,  świadczy o Waszej szlachetności  a Wasza kreatywność i podejmowane inicjatywy stają się inspiracją całe pokolenia młodych ludzi do podejmowania podobnych działań.

           Ta nagroda potwierdza wiedzę i opinię na temat Waszego zaangażowania i pracy na rzecz osób niepełnosprawnych  i najbardziej potrzebujących wsparcie i pomocy.

           Życzę dużo entuzjazmu, wytrwałości i niesłabnącej wiary, że to co robicie ma sens! Powodzenia w życiu osobistym i społecznym, nieustającej z satysfakcji i pogody ducha. ” – tymi słowami zawartymi w okolicznościowych dyplomach Starosta Sępoleński dziękował nominowanym.

Piękne podświetlane statuetki iskierki oraz okolicznościowe dyplomy otrzymali:

 1. Adrianna Starsiak - Kamień Kraj.

2. Szkolny Klub Wolontariusza działający przy Zespole Szkół nr 3 w Sępólnie Kraj.
3. Międzyszkolny Klub Wolontariuszy "AMICUS" zrzeszający uczniów - wolontariuszy Liceum Ogólnokształcącego im. J. Korczaka w Więcborku oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku.

Uroczystego wręczenia dokonali: Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych, Przewodniczący Rady Powiatu – Dariusz Krakowiak oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Henryk Dąbrowski.

Laureatom nagrody Serdecznie Gratulujemy!

 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2014-10-30

Galeria zdjęć

 • Iskierki Krajeńskie wręczone
  Iskierki Krajeńskie wręczone
 • Iskierki Krajeńskie wręczone
  Iskierki Krajeńskie wręczone
 • Iskierki Krajeńskie wręczone
  Iskierki Krajeńskie wręczone
 • Iskierki Krajeńskie wręczone
  Iskierki Krajeńskie wręczone
 • Iskierki Krajeńskie wręczone
  Iskierki Krajeńskie wręczone
 • Iskierki Krajeńskie wręczone
  Iskierki Krajeńskie wręczone
 • Iskierki Krajeńskie wręczone
  Iskierki Krajeńskie wręczone
 • Iskierki Krajeńskie wręczone
  Iskierki Krajeńskie wręczone
 • Iskierki Krajeńskie wręczone
  Iskierki Krajeńskie wręczone
 • Iskierki Krajeńskie wręczone
  Iskierki Krajeńskie wręczone
 • Iskierki Krajeńskie wręczone
  Iskierki Krajeńskie wręczone
 • Iskierki Krajeńskie wręczone
  Iskierki Krajeńskie wręczone
 • Iskierki Krajeńskie wręczone
  Iskierki Krajeńskie wręczone
 • Iskierki Krajeńskie wręczone
  Iskierki Krajeńskie wręczone
 • Iskierki Krajeńskie wręczone
  Iskierki Krajeńskie wręczone
 • Iskierki Krajeńskie wręczone
  Iskierki Krajeńskie wręczone
 • Iskierki Krajeńskie wręczone
  Iskierki Krajeńskie wręczone
 • Iskierki Krajeńskie wręczone
  Iskierki Krajeńskie wręczone
 • Iskierki Krajeńskie wręczone
  Iskierki Krajeńskie wręczone
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2014-10-30

drukuj całą stronę

Linki