Powiat Sępoleński

Treść Główna

Szlaki turystyczne piesze i rowerowe z podziałem na poszczególne gminy powiatu

SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

 • "SZLAK SĘPOLEŃSKI" – (czarny) 7,5 km. Sępólno Krajeńskie – Dziechowo – Lutówko Krótki liczący 7,5 km spacerowy szlak został poprowadzony wzdłuż północnych brzegów jez. Sępoleńskiego i Lutowskiego.
 • SZLAK „MĘCZEŃSTWA KRAJAN” – (zielony) 28 km. Jastrzębiec - Śmiłowo – Suchorączek – Wysoka – Sępólno Kraj. Szlak o długości 28 km prowadzi miejscami pamięci poległych śmiercią męczeńską w czasie okupacji hitlerowskiej. Trasa przebiega przez lesiste tereny Pojezierza Krajeńskiego, z licznymi wzgórzami morenowymi, których wysokość bezwzględna waha się od 132 do 160 m.
 • SZLAK „ZNAKU RODŁA im. JANINY KŁOPOCKIEJ” (niebieski) 36,5 km. Sypniewo – Jazdrowo – Iłowo – Radońsk – Lutowo – Lutówko Młyn – Płocicz – Duża Cerkwica – Drożdżenica Szlak poświęcony pamięci działaczki Związku Polaków w Niemczech, malarki, twórczyni znaku „Rodła”, Janinie Kłopockiej. Poprowadzony został na odcinku 36,5 km dość urozmaiconym wysokościowo terenem, przez wsie Pojezierza Krajeńskiego w których zachowały się zabytki architektury ludowej.
 • SZLAK „im. gen. JAKUBA KOMIEROWSKIEGO“ (niebieski) 22 km. Sępólno Kraj. – Sikorz – Komierowo – Wałdówko – Olszewka –Ciosek – Mała Klonia Szlak poświęcony postaci Jakuba Komierowskiego, właściciela Krajenki, który za własne pieniądze wystawił pułk piechoty i zginął w bitwie stoczonej z pruskimi wojskami pod wsią Ostrowite w styczniu 1807 r. Szlak o dł. 22 km. Prowadzi pięknymi starymi lasami, dolina rzeki Sępolny, przez obszar dawnych dóbr rodu Komierowskich.
 • SZLAK „REZERWATÓW KRAJEŃSKICH” (zielony) 29 km. Sypniewo – Iłowo – Witkowo Szlak o dł. 29 km, interesujący dla przyrodników. Prowadzi od Sypniewa przez kompleksy leśne, wzdłuż jez. Modła, Jeleń, Jelonek, w pobliżu jez. Juchacz i Mielec do Witkowa. Na trasie szlaku znajdują się rezerwaty przyrody „Lutowo” i Gaj Krajeński”.
 • SZLAK „RYCERZA BOSSUTY” (czerwony) 24 km. Sępólno Kraj. – Komierowo – Włościbórz – Mała Cerkwica – Kamień Krajeński Szlak poświęcony jest pierwszemu właścicielowi Komierowa, rycerzowi czeskiemu Bossucie, który przybył do Polski w orszaku Dąbrówki, otrzymał nadanie z rąk Mieszka I, a jego potomkowie wiernie strzegli tych ziem przez całe tysiąclecie. Szlak wiedzie przez pola i lasy falistym terenem z ładnymi widokami na wzgórza morenowe.
 • SZLAK „AKADEMICKI” (żółty) 6 km. Sępólno – Piaseczno – Płocicz Krótki 6 km szlak wytyczony został przez studentów uczelni bydgoskich w trakcie trwania obozu szkoleniowego zorganizowanego przez ZG PTTK. Wiedzie otwartym falistym terenem Pojezierza Krajeńskiego.
 • SZLAK ŁĄCZNIKOWY (czarny) 4 km. Sikorz – Włościbórz

WIĘCBORK

 • SZLAK WIĘCBORSKI (czarny) 20 km. Więcbork – dworzec PKP i PKS – promenada – Góra św. Katarzyny (lasek) – plaża – od plaży w lewo do wiaduktu nad torami – Śmiłowo – 200m w kierunku Jastrzębca – w prawo polną drogą do Karolewa – cmentarz pomordowanych – Pęperzyn – Zabartowo
 • SZLAK MĘCZĘŃSTWA KRAJAN (zielony) 28 km. Przystanek PKS w Jastrzębcu – cmentarz pomordowanych w Karolewie – Śmiłowo – Suchorączek – Wysoka Krajeńska (PKP) – Niechorz – Sępólno Kraj.
 • SZLAK JEZIOR KRAJEŃSKICH (zielony) 19 km. Dworzec PKP i PKS w Więcborku – promenada – Wzgórze św. Katarzyny – plaża miejska – jeziora: Miętus, Będgowskie, Weśrednik, Proboszczowskie – Zabartowo – jeziora: Miętus, Witosławskie, Orle – Witosław PKP i PKS
 • SZLAK IM. STANISŁAWA ŁABĘDZIŃSKIEGO (niebieski) 20 km. Dworzec PKP i PKS w Więcborku – promenada – Wzgórze św. Katarzyny – plaża i pole biwakowe – wiadukt nad Orlą – Runowo Krajeńskie – Jeziora: Czarmuń, Rościmińskie – Rościmin – Witosław PKP i PKS.

KAMIEŃ KRAJEŃSKI

Zarówno Kamień Krajeński jak i cała gmina są interesującym miejscem dla turystów, którzy upodobali sobie kontakt z naturą i aktywny wypoczynek. Dla artystów i amatorów jest inspiracją do uwieczniania Kamienia Krajeńskiego i okolic w swych pracach fotograficznych.

Otoczenie lasów, wody jeziora Mochel i rzeki Kamionki wpisują się w pejzaż gminy gwarantując niezapomniane wrażenia i liczne przygody.

Dla turystów lubiących czynnie spędzać czas ważną informacją jest fakt, że przez teren gminy przebiega osiem szlaków turystycznych:

 1. Szlak rowerowy Greenway „Naszyjnik Północy, szlaki Greeenway’a” to Zielone Szlaki dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego tworzone wzdłuż „zielonych korytarzy” – rzek, tradycyjnych, historycznych tras handlowych, naturalnych korytarzy przyrodniczych. Szlak rowerowy „Greenway – Naszyjnik Północy” ma długość 870 km zaczyna i kończy się w mieście Debrzno. Przebiega przez 30 gmin czterech województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Długość trasy na obszarze gminy Kamień Krajeński to około 25 km. Szlak przebiega przez lasy w okolicach ruin Witkowskiego Młyna do Kamienia Krajeńskiego, następnie przez Dużą Cerkwicę, „Góry Obkaskie” (Czarną Górę) do Dąbrówki i opuszcza teren gminy. Szlak jest bardzo dobrze oznakowany, na trasie widnieją tabliczki z kierunkiem jazdy. Obszar przez, który prowadzi szlak jest bardzo urozmaicony m.in. trzy razy przekracza się rzekę Kamionkę oraz dociera się na najwyższe wzniesienie województwa kujawsko – pomorskiego.

 2. Szlak Rezerwatów Krajeńskich (zielony), 29 km – szlak przyrodniczy, preferowany do turystyki pieszej. Prowadzi on przez kompleks leśny środkowego Pojezierza Krajeńskiego. Rozpoczyna się w Sypniewie prowadzi przez kompleksy leśne, wzdłuż jeziora Modła, Jeleń, Jelonek, w pobliżu jeziora Juchacz i Mielec i kończy się w Witkowie (gmina Kamień Krajeński). Na trasie szlaku dwa rezerwaty: „Lutowo” i „Gaj Krajeński”, które znajdują się w gminie Sępólno Krajeńskie.

 3. Szlak Rycerza Bossuty (czerwony), 24 km – szlak ten poświecony został czeskiemu rycerzowi Bossucie, który w 965 roku przybył wraz z Dąbrówką do Polski i od Mieszka I otrzymał dobra Komierowo i Włościbórz w granicznej Krajnie. Jego potomkowie od Komierowa przyjęli nazwisko Bossutów – Komierowskich. Szlak rozpoczyna się na stacji kolejowej PKP w Kamieniu Krajeńskim i przebiega w kierunku wsi Mała Cerkwica, opuszczając teren gminy Kamień Krajeński, następnie przebiega przez Trzciany – Włościbórz – Komierowo – Komierówko – Sikorz – Sępólno Krajeńskie. Cała trasa ma długość 22,8 km, oznaczona jest kolorem czerwonym. Przejeżdżając przez teren gminy można podziwiać urozmaicony krajobraz z pasmami wzgórz moreny czołowej, które są bardzo interesującym walorem przyrodniczym. Trasa ta nadaje się dla turystyki kolarskiej.

 4. Szlak Znaku Rodła – Janiny Kłopockiej (niebieski), 36,5 km – szlak rozpoczyna się w Sypniewie. Kolejne miejscowości to: – Jazdrowo – Iłowo – Radomsk – Lutowo – Lutówko Młyn – Płocicz – jez. Brzuchowo – Kamień Krajeński – Duża Cerkwica – Radzim – Drozdżenica. Przy szlaku na terenie gminy w bardzo malowniczo położone jest jezioro Brzuchowo. Znajduje się tu plaża, co przyciąga wielu amatorów kąpieli i wypoczynku. Szlak ten poświecony jest działaczce Związku Polaków w Niemczech, malarce i grafikowi Janinie Kłopockiej (1904-1982), twórcy znaku „Rodła” i wystroju wnętrza Domu Polskiego w Zakrzewie. W okresie okupacji niemieckiej była łączniczką i kurierką pomiędzy Polakami w Rzeszy a ruchem oporu w Warszawie.

 5. Szlak Akademicki (żółty), 6 km - został wytyczony w latach siedemdziesiątych XX wieku przez studentów podczas obozów szkoleniowych. Trasa szlaku przebiega przez obszar dwóch gmin: Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego i rozpoczyna się we wsi Płocicz (gmina Kamień Krajeński) a kończy w Sępólnie Krajeńskim. Szlak ten prowadzi otwartym, falistym terenem.

 6. Szlak rowerowy dookoła gminy, 42 km – szlak wytyczony przez gminę Kamień Krajeński przebiega przez większą jej część: Kamień Krajeński – Dąbrowa – Witkowo – Nowa Wieś – Obkas – Dąbrówka – Duża Cerkwica – Kamień Krajeński. Trasa została wytyczona przez lokalnych miłośników turystyki pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku.

 7. Szlak Pieszy dookoła Jeziora Mochel, 7km – jezioro Mochel jest największym jeziorem na terenie gminy. Szlak został wytyczony wokół jego brzegów gdzie podziwiać można krajobraz rolniczy, olsy, źródliska.

 8. Szlak Pieszy Doliną Kamionki, 10 km – szlak wytyczony został wzdłuż rzeki Kamionki, drogami leśnymi z Kamienia Krajeńskiego do ruin Witkowskiego Młyna i z powrotem ukazując piękno doliny Kamionki.

drukuj całą stronę

Linki