Powiat Sępoleński

Treść Główna

Złoty Klucz Przedsiębiorczości wręczony

Dnia 23 lutego  br. na sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim Władze Samorządowe Powiatu Sępoleńskiego wręczyły firmie DUKO „Złoty Klucz Przedsiębiorczości”.  Mówiąc o Nagrodzie Starosty Sępoleńskiego „Złoty Klucz Przedsiębiorczości”, nie sposób nie wspomnieć o genezie i początkach powstania tego wyróżnienia.
Została ona ustanowiona uchwałą nr 113/287/2014 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 9 września 2014 r. Jednym z jej załączników jest Regulamin Przyznawania Nagrody. Zawarte są w nim m. in. założenia, warunki kandydowania, tryb wyłaniania kandydatów. Niniejszy Regulamin określa również skład Kapituły do oceny wniosków o przyznanie Nagrody, w który wchodzą: Burmistrz Sępólna Krajeńskiego, Burmistrz Kamienia Krajeńskiego, Burmistrz Więcborka, Wójt Gminy Sośno, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim oraz Starosta Sępoleński, jako jej Przewodniczący. 
- W roku 2015 Nagroda ta została przyznana po raz pierwszy. Decyzją Kapituły przyznano wtedy dwie równorzędne Nagrody, które otrzymały: Spółka RONET z Więcborka – Prezes Bogumił Zach oraz GoodMills Polska Sp. z o.o. – Zakład Produkcyjny Młyn Kamionka z Dużej Cerkwicy. 
- W roku 2016 Nagrodę przyznano Fabryce Mebli Biurowych MDD Sp. z o.o. – Dyrektor Generalny Marcin Remus
- W roku 2017 Laureatami zostali: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BEMIX” – Prezes Benedykt Mieszczak oraz „Hodowla Ziemniaka Zamarte” Sp. z o.o. – Grupa IHAR.
Nagrodę tę ustanawia się za „wybitne osiągnięcia na polu działalności gospodarczej w powiecie sępoleńskim”. Za takie właśnie osiągnięcia Kapituła Nagrody uznała dokonania gospodarcze Laureatów roku 2015, 2016 i 2017.

Kapituła do oceny formalnej wniosku o przyznanie Nagrody Starosty Sępoleńskiego „Złoty Klucz Przedsiębiorczości” obradująca 17 stycznia br., rozpatrzyła pozytywnie wniosek Burmistrza Sępólna Krajeńskiego złożony 10 stycznia br. o przyznanie tej Nagrody dla właścicieli Spółki DUKO Pana Tadeusza Dudka i Pana Andrzeja Kozłowskiego
Firma DUKO powstała w 2004 roku z inicjatywy dwóch wspólników: Pana Tadeusza Dudka i Pana Andrzeja Kozłowskiego. Specjalizuje się w produkcji poduch do łodzi, poduch na meble ogrodowe, poduch do wnętrz, poszyć na meble tapicerowane oraz produkcją mebli tapicerowanych. Dzięki doświadczeniu wykwalifikowanej kadry oraz bogatemu zapleczu technicznemu i mechanicznemu, a także inwestowaniu w ciągły rozwój i doskonalenie jakości, DUKO jest w stanie wyprodukować niemal każdy produkt na życzenie klienta. Na podstawie trzech ostatnich lat zauważa się wzrost zatrudnienia, nieustanne inwestycje w celu poprawy warunków produkcyjnych, socjalnych i administracyjnych. Wprowadzane są innowacyjne rozwiązania produkcyjne, wdrażane nowe technologie prowadząc do ułatwiania procesów produkcyjnych. Są to miedzy innymi: 
1.    Wdrożenie nowoczesnych systemów przygotowania produkcji wraz z oprogramowaniem i nowoczesnymi liniami do rozkroju tkanin, włóknin i pianki.
2.    Wdrożenie oprogramowania MTM „Made to Measure” (tzw. szycie na miarę) – umożliwia tworzenie modeli, szablonów, parametrycznych konstrukcji, katalogowanie zamówień.
3.    Wdrożenie oprogramowania MGS „Marker Generation” (interaktywne tworzenie zoptymalizowanych układów rozkroju).
4.    Wdrożenie oprogramowania PDS-IPD „Pattern Desing” (projektowanie z wykorzystaniem technologii cyfrowej).
Firma ta jest Laureatem wielu wcześniej przyznanych wyróżnień, tj.:
1.     „Krajeński Anioł” za rok 2005 w kategorii Przedsiębiorcy – Nagroda Starosty Sępoleńskiego, 
2.    Tytuł „Przedsiębiorca roku 2013 w Gminie Sępólno Krajeńskie”,
3.    Wyróżnienie w konkursie Powiatowej Inspekcji Pracy w roku 2016 „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”,
4.    Zdobycie tytułu „Gazeli biznesu 2017”
5.    Zdobycie tytułu „Gepard biznesu 2017”
Firma aktywnie współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Sępólnie Krajeńskim. Pozyskuje dofinansowania do nowych miejsc pracy, organizuje staże i prace interwencyjne, dając tym samym realną perspektywę zatrudnienia na kolejne lata. Właściciele firmy nie są obojętni na potrzeby lokalnej społeczności. Wspierają wiele inicjatyw społecznych, współorganizują wiele sportowych i szkolnych wydarzeń, wspierają Kościół Rzymsko-Katolicki, aktywnie włączają się w potrzeby jednostek organizacyjnych zarówno gmin, jak i powiatu: Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicze Straże Pożarne, Biblioteki. Wykazali się dużą empatią wspierając Mieszkańców Powiatu Sępoleńskiego poszkodowanych w sierpniowej nawałnicy, za co otrzymali podziękowanie od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz od Samorządu Powiatu Sępoleńskiego.
Wszystkie powyższe informacje potwierdzają, że tegoroczny Laureat Nagrody - Spółka DUKO prowadzona przez Pana Tadeusza Dudka i Pana Andrzeja Kozłowskiego, to firma innowacyjna pod względem zarządzania, linii technologicznych – stawiająca na jakość produktów, znana i ceniona nie tylko na lokalnym rynku, ale także na rynkach krajowych i międzynarodowych.
Należy dodać, że Spółka DUKO prezentuje pozytywny wizerunek oraz potencjał gospodarczy powiatu sępoleńskiego, promuje aktywność przedsiębiorców na rynku gospodarczym, postawy proinwestycyjne i innowacyjne, a przede wszystkim upowszechnia pozytywne wzorce, buduje prestiż i wiarygodność lokalnej gospodarki.
Kapituła wyłoniła zatem firmę, która wyróżnia się jakością usług i produktów oraz nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, przyczyniając się do rozwoju regionu. Dołączyła do grona wcześniejszych Laureatów, utwierdzając nas w przekonaniu, że przyznane „Złote Klucze Przedsiębiorczości” są pewnym świadectwem potencjału gospodarczego jaki jest w powiecie sępoleńskim. 
 

DUKO - Film promocyjny

Złoty Klucz Przedsiębiorczości dla firmy DUKO z Sępólna Krajeńskiego

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2018-02-23
 • IMG_4906.JPG
 • IMG_4910.JPG
 • IMG_4913.JPG
 • IMG_4920.JPG
 • IMG_4927.JPG
 • IMG_4929.JPG
 • IMG_4931.JPG
 • IMG_4934.JPG
 • IMG_4936.JPG
 • IMG_4947.JPG
 • IMG_4950.JPG
 • IMG_4953.JPG
 • IMG_4954.JPG
 • IMG_4958.JPG
 • IMG_4964.JPG
 • IMG_4975.JPG
 • IMG_4985.JPG
 • IMG_4989.JPG
 • IMG_4994.JPG
 • IMG_5004.JPG
 • IMG_5010.JPG
 • IMG_5011.JPG
 • IMG_5016.JPG
 • IMG_5021.JPG
 • IMG_5024.JPG
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-02-23

„Złoty Klucz Przedsiębiorczości” – zapraszamy do składania wniosków

Nagroda Starosty Sępoleńskiego „Złoty Klucz Przedsiębiorczości” została ustanowiona Uchwalą Zarządu Powiatu  w Sępólnie Krajeńskim Nr 113/287/2014  dnia 9 września 2014 roku.

Celem Nagrody jest prezentacja pozytywnego wizerunku oraz potencjału gospodarczego powiatu sępoleńskiego, promowanie aktywności przedsiębiorców na rynku gospodarczym, postaw proinwestycyjnych i innowacyjnych, a także upowszechnianie pozytywnych wzorców, budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki oraz promocja usług rynku pracy.

Zgłoszenia kandydatur do Nagrody mogą zgłaszać:

 • instytucje,
 • organizacje gospodarcze i zawodowe,
 • stowarzyszenia,
 • władze samorządowe gmin powiatu sępoleńskiego,
 • radni i zarząd powiatu sępoleńskiego,
 • oraz grupy mieszkańców powiatu (co najmniej 10 osób).

Wnioski można składać do 10 stycznia każdego roku w sekretariacie Starostwa Powiatowego, ul. Kościuszki 11 (pokój nr 38)

 • autor: Krystian Pyrc, data: 2015-12-11

Do pobrania:

drukuj całą stronę

Linki

 • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
 • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
  tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
 • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!