Powiat Sępoleński

Treść Główna

  • rozbudowa dps belka

„Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński”

W kwietniu 2018 r. Powiat Sępoleński rozpoczął kolejny etap projektu pn. „Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną.

W wyniku postępowań przetargowych wyłoniono wykonawców robót z branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej. Za roboty budowlane i sanitarne odpowiedzialna będzie firma Ogólnobudowlana Mieczysław Szulczyński z Tucholi. Roboty elektryczne wykona firma MARKO Technika Grzewcza Danuta Dankiewicz z Sępólna Krajeńskiego.

Prace na obiekcie planuje się zakończyć we wrześniu 2018 r.

Wartość całkowita zadania: 501 767,38 zł

Wydatki kwalifikowalne: 383 067,39 zł

Dofinansowanie: 325 607,28 zł (85 % wydatków kwalifikowanych).

  • autor: Dorota Szymańczak - Stanowisko ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych, data: 2018-05-24

 

”Budowa windy wraz z adaptacją pomieszczeń budynku B dla potrzeb Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórnej 2 i utworzenie 2 mieszkań chronionych”

1. Ze środków PFRON w ramach zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

( w ramach zadania przewidziano budowę windy i adaptację I – II piętra budynku B na cele mieszkalne) :

- Wartość całkowita zadania: 1.472.829,99 zł.

- Dofinansowanie:  700.000,00 zł (50 % wartości zadania)

 

2.  Ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-20120, Oś Priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

(w ramach umowy przewidziano działania związane z częścią budowy windy i adaptacją I piętra bud B na mieszkania chronione.

Wartość całkowita zadania: 501 767,38 zł

Wydatki kwalifikowalne: 383 067,39 zł

Dofinansowanie: 325 607,28 zł (85 % wydatków kwalifikowanych).

 

3. Ze środków Unii Europejskiej w ramach  RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-20120, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Projekt pn. „Razem Samodzielni”.

( w ramach zadnia tego projektu planujemy realizację zadania polegającego na wsparciu i opiece osób starszych i niepełnosprawnych w  mieszkaniach chronionych).

Wartość całkowita zadania: 756.554,28 zł

Dofinansowanie: 696.029,92 zł ( 92 % wartości zadania)

  • autor: Nadesłane - DPS Kamień Krajeński, data: 2018-04-18

 

  • -

„Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński”

Od lipca 2016 r. powiat sępoleński realizuje projekt pn. „Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu planuje się sfinansowanie części kosztów związanych z budową windy oraz utworzenie 2 mieszkań chronionych dla 9 osób po 65 roku życia. Dzięki temu będą one miały szansę na dalsze samodzielne funkcjonowanie w środowisku. Mieszkania chronione będą placówka stacjonarną, przeznaczoną dla osób starszych, które ze względu na wiek i trudną sytuację życiową, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu, lecz nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostki całodobowej opieki. Lokale dostosowane będą do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych, także dla osób na wózkach inwalidzkich. Seniorzy będą mogli czuć się w nich samodzielnie, ale przede wszystkim bezpiecznie.

 

 

Wartość całkowita zadania: 501 767,38 zł

Wydatki kwalifikowalne: 383 067,39 zł

Dofinansowanie: 325 607,28 zł (85 % wydatków kwalifikowanych).

  • autor: Dorota Szymańczak, data: 2018-01-24

drukuj całą stronę

Linki