Powiat Sępoleński

Treść Główna

Uwaga! Ryzyko wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków

Główny Lekarz Weterynarii przekazuje ostrzeżenie dotyczące ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w związku ze stwierdzeniem w ostatnim czasie nowych ognisk grypy ptaków na terenie zachodniej Rosji i Kazachstanu. Region ten jest znanym jesiennym szlakiem migracji dzikiego ptactwa wodnego do Europy, co sprzyja ryzyku wystąpienia nowych ognisk grypy ptaków w Europie, w tym w Polsce.

W związku z powyższym, Główny Lekarz Weterynarii przypomina o obowiązujących środkach bioasekuracji określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 722).

Na terytorium Polski:

    zakazuje się:

a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

    nakazuje się:

a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,

b) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

c) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

d) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

e) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

f) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

g) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

h) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

i) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

j) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności,

k) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych

Główny Lekarz Weterynarii rekomenduje hodowcom drobiu podjęcie wszelkich możliwych działań na rzecz wzmocnienia bioasekuracji w stadach drobiu.

W przypadku zaobserwowania w stadach drobiu zwiększonej śmiertelności, spadku pobierania paszy i wody, nagłego spadku nieśności, objawów nerwowych (drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów), czy innych niepokojących objawów, posiadacz drobiu powinien niezwłocznie powiadomić powiatowego lekarza weterynarii lub podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej.

Szczegółowe informacje nt. grypy ptaków dostępne są pod linkiem https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow

 • autor: www.wetgiw.gov.pl, data: 2020-10-20

Uwaga! Gęsta mgła

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: Gęsta mgła.

Stopień zagrożenia: 1.

Obszar: Powiaty: aleksandrowski, bydgoski, Bydgoszcz, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, sępoleński, Toruń, toruński, Włocławek, włocławski, żniński

Ważność: od godz. 23:00 dnia 19.10.2020 do godz. 07:30 dnia 20.10.2020

Przebieg:   Prognozuje się gęste mgły ograniczające widzialność do 100 m.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Uwagi: Brak.

 

 • autor: Dyżurny synoptyk: Sławomir Guzek. Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 106., data: 2020-10-19

Od 17 października nowe strefy żółte i czerwone a w nich nowe obostrzenia

Powiat Sępoleński jeszcze jest w strefie żółtej. Poniżej nowe zasady funkcjonowania.

Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju

Strefa żółta (cały kraj, z wyjątkiem powiatów ze strefy czerwonej):

 • lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00 wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;
 • ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;

od 19.10 – ograniczona liczba osób na weselach i innych uroczystościach – max. 20 osób, bez możliwości zabawy tanecznej;

 • w uroczystościach religijnych może uczestniczyć max. 1 osoba na 4m2;
 • w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 25 osób;
 • w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie hybrydowe;
 • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
 • w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;
 • zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.

Strefa czerwona:

 • ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych do 5 osób na 1 kasę;
 • od 19.10 - zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje i inne);
 • podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7m2,
 • w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 10 osób;
 • w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).

Oprócz tego w strefie czerwonej obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa jak w strefie żółtej:

 • lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00  wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;
 • ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;
 • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
 • w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;
 • zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.

Nowe powiaty w strefie czerwonej

Od soboty, 17 października, poszerza się lista powiatów, które wejdą do strefy czerwonej. Łącznie zakwalifikowało się na nią 152 powiaty, w tym 11 miast wojewódzkich.

Więcej informacji https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19-i-kolejne-powiaty-w-strefie.html

 

 • autor: www.gov.pl, data: 2020-10-15

Mapa powiatów z podziałem na strefy

 • Mapa powiatów - strefy żółte i czerwone
  Mapa powiatów - strefy żółte i czerwone
 • autor: www.gov.pl, data: 2020-10-15

Mobilne i stacjonarne punkty pobrań wymazów w kierunku koronawirusa

Kujawsko-Pomorski Odział Wojewódzki NFZ systematycznie zwiększa liczbę punktów wymazowych na terenie województwa dla pacjentów, którzy mają zlecone wykonanie testu w kierunku koronawirusa (przed wyjazdem do sanatorium, przez lekarzy POZ). Obecnie w województwie kujawsko-pomorskim mamy 25 punktów, z czego 6 w Bydgoszczy, 2 w Toruniu, po 1 – we Włocławku, Grudziądzu, Tucholi, Ciechocinku, Brodnicy, Chełmnie, Golubiu-Dobrzyniu, Inowrocławiu, Lipnie, Szubinie i Nakle, Świeciu, Chełmży, Wąbrzeźnie, Żninie, Radziejowie i Rypinie. Wiele  punktów w wybrane dni tygodnia czynnych  jest również w godzinach popołudniowych, przy czym harmonogramy przyjęć ulegają zmianie w przypadku pojawienia się zwiększonej liczby pacjentów.
Wykaz punktów oraz  aktualizowana codziennie specjalna mapa, na której zaznaczono lokalizację wszystkich miejsc pobrań, wraz z numerami telefonów oraz godzinami przyjęć, znajduje się również na stronie pacjent.gov.pl:
https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran

W najbliższych dniach planowane jest uruchomienie kolejnych punktów pobrań. Pracownicy Oddziału NFZ na bieżąco reagują na pojawiające się w tym zakresie potrzeby.

Przed udaniem się do punktu pobrań warto sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy punkt, w jakich godzinach jest otwarty, gdyż liczba nowo otwartych punktów codziennie się zwiększa. Dzięki temu możemy uniknąć oczekiwania w kolejce na pobranie wymazu. 

W przypadku jakichkolwiek zgłaszanych problemów, K-P OW  NFZ podejmuje natychmiastową reakcję, by w pełni zabezpieczyć dostęp do punktów pobrań, szczególnie w tych miejscach, gdzie występuje wzrost zachorowań.

 • autor: www.nfz-bydgoszcz.pl, data: 2020-10-15

Wykaz punktów pobrań

 • autor: www.nfz-bydgoszcz.pl, data: 2020-10-15

Dzień Edukacji Narodowej

 • Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
  • data: 2020-10-13

13 października Dzień Ratownictwa Medycznego

Z okazji obchodzonego 13 października Dnia Ratownictwa Medycznego, w imieniu władz samorządowych Powiatu Sępoleńskiego, składamy najlepsze życzenia Pracownikom Ratownictwa Medycznego oraz wszystkim, którzy w swej pracy uznają za najwyższą wartość życie drugiego człowieka, niosąc pomoc każdemu kto tego potrzebuje.

Praca, którą codziennie wykonujecie jest wyjątkowa. Udzielacie pomocy w nagłych stanach zagrożenia, pracując w trudnych i wymagających warunkach. Wasza praca wymaga zawodowego profesjonalizmu, dyspozycyjności oraz umiejętności panowania nad emocjami i stresem. W dniu tak uroczystym prosimy o przyjęcie podziękowań za pracę pełną poświęcenia.

Przewodniczący Rady Powiatu – Marek Chart

Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych

Wicestarosta Sępoleński – Andrzej Marach

Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr

Zjawisko: Silny wiatr.

Stopień zagrożenia: 1.

Obszar: Powiaty: aleksandrowski, brodnicki, golubsko-dobrzyński, inowrocławski, lipnowski. mogileński, radziejowski, rypiński, Toruń, toruński, wąbrzeski, Włocławek i włocławski.

Ważność: Od godz. 22:00 dnia 13.10.2020 r. do godz. 9:00 dnia 14.10.2020 r.

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 90 km/h z północnego wschodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Uwagi: Brak.

 

 • autor: Dyżurny synoptyk: Maria Poświata. Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 104., data: 2020-10-13

Ostrzeżenie meteorologiczne Intensywne opady deszczu

Zjawisko: Intensywne opady deszczu.

Stopień zagrożenia: 1.

Obszar: Powiaty: bydgoski. Bydgoszcz, chełmiński, Grudziądz, grudziądzki, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski i wąbrzeski.

Ważność: Od godz. 20:00 dnia 13.10.2020 r. do godz. 13:00 dnia 14.10.2020 r.

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia - miejscami od 25 mm do 40 mm.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Uwagi: Brak.

Dyżurny synoptyk: Rafał Szewczyk.

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morsk w Gdyni ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 103.

 • autor: Dyżurny synoptyk: Rafał Szewczyk., data: 2020-10-13

Zalecenia dla dyrektorów szkół i placówek ze stref czerwonej i żółtej

Od 10 października br. zasady ze strefy żółtej zostały wprowadzone na terenie całego kraju. W związku z tym przypominamy o zaleceniach MEN i GIS dla dyrektorów publicznych niepublicznych szkół i placówek, obowiązujące w strefie czerwonej i żółtej.

Organizacja pracy szkoły powinna uwzględniać Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., w tym w zakresie:

 1. higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni,
 2. gastronomii,
 3. organizacji pracy burs/internatu,
 4. postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły/internatu/bursy.

Dodatkowo można:

 • ustalić godziny przychodzenia klas do szkoły (np. co 5-10 minut);

 • ustalić godziny rozpoczynania zajęć dla klas/oddziałów (np. co godzinę);

 • ograniczyć do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym w strefach wydzielonych;

 • wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia);

 • wprowadzić obowiązek osłony ust i nosa w przypadku zajęć praktycznych
  w ramach kształcenia w zawodzie - jeżeli nie jest możliwe zachowanie dystansu między uczniami, dezynfekcji rąk przed korzystaniem ze sprzętu, urządzeń, maszyn;

 • wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, korytarz);

 • wyznaczyć stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana zostanie jedna klasa (np. wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej sali);

 • ustalić adekwatną grupę dzieci uprawnionych do korzystania z zajęć świetlicowych (pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mogą mieć dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w strefie czerwonej i żółtej);

 • mierzyć termometrem bezdotykowym temperaturę ciała pracownikom przy wejściu do szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teteporady medycznej;

 • w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała;

 • jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,

 • jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy  37,2°C - 37,9 °C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły;

 • wprowadzić zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych;

 • zorganizować prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły;

 • w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas;

 • w przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego - nauczyciel prowadzący nauczanie indywidualne, może prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dbaj o siebie i innych - o czym warto pamiętać!

Podczas walki z koronawirusem najważniejsze jest nasze odpowiedzialne zachowanie i przestrzeganie obowiązujących obostrzeń. Bogatsi o doświadczenia z ostatnich miesięcy wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa. Od 10 października cały kraj został objęty strefą żółtą, z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej.

4 zasady bezpieczeństwa – DDMA

Skuteczna walka z koronawirusem polega na przestrzeganiu podstawowych zasad postępowania, tzw. DDMA:

 • dystans

 • dezynfekcja

 • maseczka

 • aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe

Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem.

Obowiązek zakrywania nosa i ust w całym kraju

Pamiętaj o zasłanianiu nosa i ust w przestrzeni publicznej – w sklepie, autobusie, ale także na ulicy. Zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.

Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe

Walkę z zagrożeniem wspiera też aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe.  Jest ona w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Na czym to polega? Po zainstalowaniu aplikacji nasz telefon będzie monitorował otoczenie w poszukiwaniu innych telefonów (ale nie osób), na których także zainstalowana jest ta aplikacja. W tym czasie STOP COVID – ProteGO Safe analizuje długość (czas) i odległość kontaktu. Zapamiętuje tylko te kontakty, które trwały powyżej 15 minut, w odległości mniejszej niż 2 m. Jeśli któraś z tych osób, z którą miałeś dłuższy kontakt, zachoruje na koronawirusa – dostaniesz odpowiednie powiadomienie wraz ze wskazówkami, co w tej sytuacji zrobić.

Akcja #WspierajSeniora

Przypominamy również o akcji #WspierajSeniora. Warto pomagać osobom ze naszego najbliższego otoczenia. W czasie trwającej epidemii można to zrobić z ograniczeniem bezpośredniego kontaktu z innymi osobami.

Jak pomagać? – Cztery proste kroki:

 • pobierz plakat #WspierajSeniora (dostępny do ściągnięcia poniżej)

 • podaj namiary na siebie – imię i numer telefonu

 • wydrukuj go i…

 • powieś na swoich drzwiach, na klatce lub na najbliższym słupie ogłoszeniowym.

Czekaj na telefon!

Od nas wszystkich zależy jak poradzimy sobie z epidemią koronawirusa. Dlatego bądźmy solidarni i odpowiedzialni za drugiego człowieka.

Czasem wystarczy:

 •  zrobienie zakupów,

 • wyprowadzenie psa,

 • odbiór przesyłki z poczty,

 • wykupienie recepty.

Ten niewielki gest może uratować wiele osób.

Włączmy się w system wsparcia

Zinstytucjonalizowany system wsparcia działa w oparciu o działania samorządów, m. in. poprzez ośrodki pomocy społecznej. Jednak, każdy kto pragnie się zaangażować, może zostać wolontariuszem.

Aby pomagać, możemy też zgłosić się do takiego ośrodka pomocy społecznej w swojej okolicy. Ich lista znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/wolontariat.

 • data: 2020-10-12

„9 miejsce powiatu sępoleńskiego w Rankingu wydatków inwestycyjnych pisma WSPÓLNOTA”

Podobnie jak w poprzednich latach, na początku października Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA opublikowało „Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2017-2019. LIDERZY INWESTYCJI”.

Miło nam poinformować, że powiat sępoleński obronił pozycję z zeszłego roku i ponownie uplasował się na miejscu nr 9! W poprzednim roku to nam przypisano największy w historii rankingu skok – aż o 150 pozycji w kategorii POWIATY!

Ranking WSPÓLNOTY to jedno z najbardziej przejrzystych zestawień o stabilnej metodologii. Pod uwagę bierze się całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (w tym przypadku 2017-2019). W ten sposób wyklucza się duże, chwilowe wahania wskaźnika będącego podstawą rankingu. Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza w mniejszych jednostkach, cechują się znaczną cyklicznością. W poszczególnych latach mogą być bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej inwestycji, by potem okresowo spadać do znacznie niższego poziomu. Poszczególne samorządy ustawione są w swoich kategoriach na podstawie przelicznika – średnie wydatki inwestycyjne per capita w latach 2017-2019 (w zł).

Na wysoką lokatę powiatu sępoleńskiego złożyło się szereg inwestycji sfinansowanych m.in. z Funduszy Europejskich, Funduszu Dróg Samorządowych itp.

Rok 2017 to głównie wydatki związane z rozbudową Szpitala Powiatowego, zakończenie budowy windy w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim, dofinansowanie pracowni na potrzeby kształcenia zawodowego w szkołach oraz liczne inwestycje w przebudowę i remonty dróg powiatowych (m.in. przebudowa DP 1104C relacji Stare Gronowo-Witkowo-Kamień Krajeński, przebudowa DP nr 1139C relacji Dziedno-Sitowiec). W wyniku nawałnicy, która przeszła w 2017 r. m.in. przez nasz powiat, konieczna była odbudowa wielu dróg, co możliwe było głównie dzięki funduszom pochodzącym z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy udziale środków własnych powiatu.

W 2018 r. zakończyło się kilka bardzo dużych inwestycji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, m.in.:

- „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WTZ” i „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego – budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej”;

- „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14 – osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku”;

- „Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński” wraz projektem komplementarnym pn. „RAZEM SAMODZIELNI”;

- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego”.

 

Największą część wydatków inwestycyjnych w 2018 r. stanowiły te związane z przebudową dróg powiatowych:

ZREALIZOWANE

ZADANIA

INWESTYCYJNE

KWOTA

DOTACJI

ŚRODKI

WŁASNE

WARTOŚĆ CAŁKOWITA

km

DP Nr 1112C (Trzciany-Wałdowo-Gostycyn)

5.050.000,00

1.804.076,89

6.854.076,89

5,228

DP Nr 1134C (Więcbork-Jastrzębiec-Płosków-Sośno)

4.100,000,00

1.422.193,39

5.522.193,39

4,500

DP Nr 1108C (Kamień Krajeński-Trzciany)

2.050.000,00

730.978,25

2.780.978,25

2,787

DP Nr 1137C (Obodowo-Sośno-Wierzchucin Królewski)

3.000.000,00

1.039.325,11

4.039.325,11

4,005

DP Nr 1137C (Obodowo-Sośno-Wierzchucin Królewski) dokumentacja Sitowiec

0,00

13.202,99

13.202,99

0,000

DP Nr 1140C (Sośno-Wąwelno-Mrocza las) dokumentacja Toninek

0,00

17.689,41

17.689,41

0,000

DP Nr 1140C (Sośno-Wąwelno-Mrocza las)

2.370.000,00

2.235.320,65

4.605.320,65

4,000

DP Nr 1141C (Jastrzębiec-Tonin-Wąwelno)

330.000,00

313.672,11

643.672,11

0,600

DP Nr 1145C (Zabartowo-Wąwelno-Wierzchucin Królewski)

1.400.000,00

1.317.129,53

2.717.129,53

2,191

DP Nr 1114C (Wałdowo-Olszewka)

1.247.328,00

322.078,48

1.569.406,48

1,000

RAZEM

19.547328,00

9.215.666,81

28.762.994,81

24,311

 

Rok 2019 to m.in. wydatki na rozbudowę i przebudowę dróg na terenie powiatu:

 

Zbiorcze zestawienie inwestycji w zakresie Rozdziału: Drogi publiczne powiatowe

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

ŚRODKI WŁASNE

KWOTA

DOTACJI

WYDATEK

ZAKRES

W

KM

Chodnik przy DP nr 1132C w m. Szynwałd

24.997,34

24.997,33

49.994,67

0,12251

Chodnik przy DP nr 1127C

w m. Zakrzewek

13.475,45

13.475,45

26.950,90

0,05751

Chodnik przy DP nr 1130C

w m. Borzyszkowo

10.555,13

10.555,13

21.110,26

0,02710

Chodnik przy DP nr 1116C

w m. Piaseczno

24.998.93

24.998,92

49.997,85

0,0970

Opracowanie dokumentacji

dla rozbudowy DP nr 1101C (Zamarte - gr. woj. - [Ciechocin])

55.931,00

55.931,00

111.825,94

2,5020

Opracowanie dokumentacji

dla rozbudowy DP nr 1129C (Sępólno Krajeńskie – Nowy Dwór – Więcbork)

100.000,00

-

99.963,43

3,3000

Przebudowa DP nr 1125C (Sypniewo-Borzyszkowo)

72.888,97

72.888,97

145.777,94

0,4680

RAZEM:

302.846,82

202.846,80

505.620,99

6,57412

 

Zbiorcze zestawienie inwestycji w zakresie Rozdziału: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

NAZWA

ZADANIA

INWESTYCYJNEGO

ŚRODKI

WŁASNE

KWOTA

DOTACJI

WYDATEK

PLAN

WYKONANIE

PLANU

ZAKRES

W

KM

Przebudowa DP nr 1140C (Sośno-Wąwelno-Mrocza las)

333.833,90

500.000,00

2.878.916,00

3.712.749,90

3.712.989,92

100%

3,088

Przebudowa DP nr 1114C (Jastrzębiec-Tonin-Wąwelno)

106.309,79

106.422,30

742.301,00

955.053,09

955.185,60

99,99%

1,000

Przebudowa DP nr 1137C (Obodowo-Sośno-Wierzchucin Królewski)

279.584,33

250.000,00

1.880.985,00

2.410.569,33

2.410.915,65

99,99%

2,203

RAZEM:

719.728,02

6.358.644,30

7.078.372,32

7.079.091,17

99,99%

6,291

Opracował: Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim

Poza wydatkami na drogi, powiat w 2019 roku zainwestował w rozbudowę Szpitala Powiatowego w Więcborku, zakup nowego aparatu RTG i podniesienie wkładu z przeznaczeniem na projekt pn. „Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego” oraz prace budowlane w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim (budowa mieszkań chronionych).

7 i 8 października 2020 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyło się XVIII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów, na którym wręczono laureatom pamiątkowe tablice.

Tegoroczna edycja Forum tradycyjnie połączyła liderów samorządu i biznesu. Bogata tematyka 6 równoległych konferencji oraz bardzo ciekawe wydarzenia towarzyszące, takie jak: Gala Inwestorów Samorządowych, strefy eksperckie, wystawy targowe i promocyjne, były doskonałym miejscem do pozyskiwania wiedzy i wymiany doświadczeń. Ponadto podczas wieczornej gali zostali uhonorowani laureaci rankingu WSPÓLNOTY w poszczególnych kategoriach.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem sprawował Związek Powiatów Polskich.

Poniżej do pobrania: cały Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2017-2019 wraz z metodologią i zestawieniami poszczególnych kategorii.

 • autor: Dorota Szymańczak - Stanowisko ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych, data: 2020-10-12
 • Zdjęcie z gali wręczenia nagród
  Zdjęcie z gali wręczenia nagród
 • Zdjęcie z gali wręczenia nagród
  Zdjęcie z gali wręczenia nagród
 • Zdjęcie z gali wręczenia nagród
  Zdjęcie z gali wręczenia nagród

Ósme miejsce dla Powiatu Sępoleńskiego w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów 2019

Powiaty: Augustowski, Ostródzki, Kielecki, miasto Nowy Sącz oraz gminy: Bolesławiec i Chełmiec to liderzy Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2019. Gala wręczania nagród odbyła się 29 września 2020 r. w Ossie podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.

Po raz kolejny Jury Konkursu organizowanego przez Związek Powiatów Polskich wybrało najlepsze, najbardziej rozwojowe samorządy.

Poniżej przedstawiamy listę laureatów w podziale na poszczególne rodzaje jednostek samorządu terytorialnego:

Powiaty do 60 tys. mieszkańców:

 1. Powiat Augustowski - honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2019
 2. Powiat Przasnyski    
 3. Powiat Drawski
 4. Powiat Świdwiński
 5. Powiat Bielski (podlaskie)    
 6. Powiat Łobeski
 7. Powiat Gołdapski
 8. Powiat Sępoleński
 9. Powiat Elbląski
 10. Powiat Wałecki ex equo Powiat Lubański

Powiaty do 120 tys. mieszkańców:

 1. Powiat Ostródzki - honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2019
 2. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
 3. Powiat Tomaszowski (lubelskie)
 4. Powiat Toruński
 5. Powiat Malborski
 6. Powiat Niżański    
 7. Powiat Chojnicki
 8. Powiat Świecki    
 9. Powiat Piotrkowski
 10. Powiat Stalowowolski
 11. Powiat Słupski
 12. Powiat Lęborski
 13. Powiat Szczecinecki
 14. Powiat Jędrzejowski
 15. Powiat Biłgorajski

Powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców:

 1. Powiat Kielecki - honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2019
 2. Powiat Poznański
 3. Powiat Kartuski ex equo Powiat Cieszyński
 4. Powiat Wodzisławski
 5. Powiat Bielski (śląskie)
 6. Powiat Myślenicki
 7. Powiat Żywiecki
 8. Powiat Starogardzki
 9. Powiat Chrzanowski
 10. Powiat Wejherowski

Miasta na prawach powiatu:

 1. Nowy Sącz - honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2019
 2. Legnica
 3. Łomża
 4. Rzeszów
 5. Dąbrowa Górnicza
 6. Słupsk
 7. Tarnów
 8. Jelenia Góra        
 9. Kalisz
 10. Chełm

Gminy miejskie i miejsko-wiejskie:

 1. Miasto Bolesławiec - honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2019
 2. Miasto Biłgoraj
 3. Miasto Płońsk
 4. Miasto Czechowice-Dziedzice    
 5. Miasto Sochaczew
 6. Miasto Barcin    
 7. Miasto Lądek-Zdrój    
 8. Miasto Stronie Śląskie
 9. Miasto Brwinów
 10. Miasto Siewierz

Gminy wiejskie:

 1. Gmina Chełmiec - honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2019
 2. Gmina Kobylnica    
 3. Gmina Wielka Wieś    
 4. Gmina Tomaszów Lubelski
 5. Gmina Korzenna
 6. Gmina Zabierzów
 7. Gmina Postomino
 8. Gmina Ustka
 9. Gmina Ruda-Huta
 10. Gmina Gręboszów


Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów to bezpłatny i dobrowolny konkurs prowadzony przez Związek Powiatów Polskich. Laureaci typowani są w podziale na: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.

Oceniając JST, eksperci ZPP wydają opinię według wielu kryteriów ujętych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne.

Kolejność na liście wyróżnionych uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz od zrealizowanych działań.

Ranking jest aktualizowany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line i trwa przez cały rok.

Lider rankingu na koniec roku otrzymuje prestiżowy tytuł: „Dobry Polski Samorząd”.

Podczas Gali Związek Powiatów Polskich wręczył także nagrody "Super Powiat", "Super Miasto" i "Super Gmina" za rok 2019.

Lista laureatów w podziale na poszczególne kategorie przedstawia się następująco:

 • Powiat Drawski w kategorii: powiaty do 60 tys. mieszkańców
 • Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski w kategorii: powiaty do 120 tys. mieszkańców
 • Powiat Poznański w kategorii: powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców
 • Miasto Legnica w kategorii: miasta na prawach powiatu
 • Miasto Bolesławiec w kategorii: gminy miejskie i miejsko-wiejskie
 • Miasto Płońsk w kategorii: gminy miejskie i miejsko-wiejskie 
 • Miasto Stronie Śląskie w kategorii: gminy miejskie i miejsko-wiejskie
 • Gmina Kobylnica w kategorii: gminy wiejskie

Tytuł Super Powiat i Super Gmina przyznawane są w sytuacji, w której dany samorząd uzyskał największy procentowy udział realizacji wszystkich kategorii zawartych w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich.

To rodzaj uhonorowania "Mistrzów wśród samorządowych liderów".

 • autor: www.zpp.pl, data: 2020-10-09

Relacja z XXVI Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich

Sytuacja szpitali powiatowych, walka z koronawirusem, działalność ZPP w 2019 roku, wręczenie nagród laureatom Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów za 2019 rok – to główne punkty posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ZPP, które odbyło się w dniach 29-30 września br. w Ossie. W czasie obrad przyjęto także osiem stanowisk. 

Tegoroczne Zgromadzenie Ogólne odbyło się w warunkach szczególnych – pandemia koronawirusa wymusiła zmiany w terminie posiedzenia. Mimo trudnych warunków spotkanie było w końcu możliwe, a organizatorzy zadbali o zachowanie reżimu sanitarnego.

Obradom przewodniczył Andrzej Płonka, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, starosta bielski.

Prezes ZPP zwrócił uwagę na szczególne okoliczności tegorocznego wydarzenia: Pierwszy raz w historii Związku, Zgromadzenie poświęcone m.in. posumowaniu pracy naszej organizacji w roku poprzednim odbywa się w okresie, którym możemy powoli zacząć podsumowywać również bieżący rok – mówił.

XXVI Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, najwyższy organ ZPP, zebrało się aby zgodnie ze Statutem, przedyskutować najważniejsze dla samorządów powiatowych problemy, przyjąć założenia do programu działania Związku oraz podjąć decyzję w sprawach statutowych.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.

Stanowiska XXVI Zgromadzenia Ogólnego ZPP

 • autor: www.zpp.pl, data: 2020-10-09

Od soboty 10 października cała Polska w strefie żółtej

Od 10 października na terenie całego kraju obowiązywać będą obostrzenia jak w strefie żółtej. Przypominamy, czym różni się taki obszar od dotychczasowej strefy zielonej.

1. Zasłanianie nosa i ust obowiązkowe wszędzie w przestrzeni publicznej; zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.

2. Kongresy i targi w pomieszczeniach zamkniętych mogą się odbywać z ograniczeniem: 1 osoba na 4 mkw.

3. Wydarzenia sportowe mogą się odbywać z udziałem 25 proc. publiczności.

4. Wydarzenia kulturalne w pomieszczeniach i na obiektach sportowych mogą odbywać się z udziałem 25 proc. publiczności.

5. Wydarzenia kulturalne na otwartej przestrzeni mogą odbywać się pod warunkiem limitu 100 osób, jednak liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników nie może być większa niż 1 osoba na 5 m2.

6. W restauracjach i ogródkach obowiązuje ograniczenie 1 osoba ma 4 mkw.

7. Na basenach i w aquaparkach obowiązuje ograniczenie 75 proc. obłożenia.

8. W wesołych miasteczkach, parkach rozrywki i rekreacji przebywać może nie więcej niż 1 osoba na 10 mkw.

9. W siłowniach i klubach fitness obowiązuje ograniczenie 1 osoba na 7 mkw.

10. W kinach obowiązuje ograniczenie zapełnienia do 25 proc. publiczności

Strefa żółta nie różni się od zielonej zasadami dotyczącymi m.in. transportu zbiorowego (obowiązkowe maseczki i ograniczenie liczby pasażerów do 100 proc. liczby miejsc siedzących albo 50 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących), udziału w zgromadzeniach (150 osób) czy uczestnictwa w wydarzeniach religijnych (zakrywanie ust i nosa i dystans 1,5 m).

 • autor: serwis samorządowy PAP, data: 2020-10-09

Zasady strefy żółtej

 • zasady strefy żółtej - obowiązującej w Powiecie...
  zasady strefy żółtej - obowiązującej w Powiecie Sępoleńskim od 10.10.2020
 • autor: KPRM, data: 2020-10-09

Ćwiczenie RENEGADE - SAREX - 20

W dniach 6-9 października 2020 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE organizowane przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych,  z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności.

Dnia 6 października br., w godz. od 8:00 do 10:00 prawdopodobnie nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza.

 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2020-10-05

AUTORSKIE SPOTKANIE PROMOCYJNE – Sypniewo

 • belka

25 września dzięki uprzejmości Dyrektora Mariana Basy w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie odbyło się ostatnie z serii 6 spotkań promujących wydaną z okazji 100-lecia powstania powiatu „Monografię powiatu sępoleńskiego 1920-2020”. Tym razem autorskiego wykładu pana Leszka Skazy mieli okazję posłuchać uczniowie. Zgromadzonych powitał Wicestarosta Andrzej Marach, który opowiedział o trwającym od stycznia projekcie obchodów 100-lecia powstania powiatu sępoleńskiego. Spotkanie rozpoczęło się projekcją filmów dotyczących zarówno historii powiatu sępoleńskiego, jak i czasów współczesnych. Wykład autora publikacji w ciekawy sposób przedstawiał kulisy utworzenia naszego powiatu. Na zakończenie spotkania każdy zainteresowany otrzymał z rąk Wicestarosty swój własny egzemplarz Monografii oraz folder informacyjny podsumowujący działalność wszystkich jednostek powiatu.

 

Realizacja projektu była możliwa dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Projekt:  Organizacja szeregu imprez pn. „100 lat dziedzictwa historyczno-kulturowego powiatu sępoleńskiego”.

 • autor: Dorota Szymańczak - Stanowisko ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych, data: 2020-09-29

Zdjęcie z autorskiego spotkania promocyjnego

 • Zdjęcie z autorskiego spotkania promocyjnego
  Zdjęcie z autorskiego spotkania promocyjnego
 • Zdjęcie z autorskiego spotkania promocyjnego
  Zdjęcie z autorskiego spotkania promocyjnego
 • Zdjęcie z autorskiego spotkania promocyjnego
  Zdjęcie z autorskiego spotkania promocyjnego
 • Zdjęcie z autorskiego spotkania promocyjnego
  Zdjęcie z autorskiego spotkania promocyjnego
 • autor: Dorota Szymańczak - Stanowisko ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych, data: 2020-09-25

Uwaga! Burze z gradem!

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem

Zjawisko: burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Obszar: dotyczy wszystkich powiatów

Ważność: od godz. 15:00 dnia 25.09.2020 do godz. 24:00 dnia 25.09.2020

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 25 mm, lokalnie 35 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Uwagi: brak.

Dyżurny synoptyk: Agnieszka Drwal-Tylmann

 • autor: Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 102 - Paweł Kozikowski, data: 2020-09-25

Obowiązkowe ochronne szczepienie psów przeciwko wściekliźnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim przypomina, że obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie, zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegają psy powyżej 3. miesiąca życia. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

 • autor: nadesłane - Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna, data: 2020-09-24

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

Członkowie Zarządu Powiatu oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim, odwiedzili szkoły dla których Powiat Sępoleński jest organem prowadzącym.

Wspólne posiedzenie Komisji i Zarządu Powiatu odbyło się 21 września br . Radni wizytowali szkoły, które mieszczą się w Sępólnie Krajeńskim tj.: Zespół Szkół Ponadpodstawowych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego. Oprócz wizyty w placówkach oświatowych, na posiedzeniu komisji omawiano m. in. wyniki naboru do szkół ponadpodstawowych oraz opiniowano projekty uchwał.

 • data: 2020-09-22

Galeria z posiedzenia komisji

 • Zdjęcia z posiedzenia komisji
  Zdjęcia z posiedzenia komisji
 • Zdjęcia z posiedzenia komisji
  Zdjęcia z posiedzenia komisji

Zasłużona emerytura

Dzisiaj uroczyście pożegnaliśmy odchodzącą na zasłużoną emeryturę Panią Inspektor Irenę Miczko.

Serdecznie dziękujemy za wiele lat wspólnej pracy, za poświęcenie i oddanie, inspirację oraz trud włożony w działalność rzecz rozwoju naszego Powiatu.

Życzymy wypoczynku oraz radosnego realizowania planów na nowej ścieżce życia.

Starosta Sępoleński oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Galeria zdjęć z uroczystości odejścia na emeryturę pracownika starostwa powiatowego

 • zdjęcie z uroczystości odejścia na emeryturę pracownika...
  zdjęcie z uroczystości odejścia na emeryturę pracownika starostwa powiatowego
 • zdjęcie z uroczystości odejścia na emeryturę pracownika...
  zdjęcie z uroczystości odejścia na emeryturę pracownika starostwa powiatowego
 • zdjęcie z uroczystości odejścia na emeryturę pracownika...
  zdjęcie z uroczystości odejścia na emeryturę pracownika starostwa powiatowego
 • zdjęcie z uroczystości odejścia na emeryturę pracownika...
  zdjęcie z uroczystości odejścia na emeryturę pracownika starostwa powiatowego
 • zdjęcie z uroczystości odejścia na emeryturę pracownika...
  zdjęcie z uroczystości odejścia na emeryturę pracownika starostwa powiatowego
 • zdjęcie z uroczystości odejścia na emeryturę pracownika...
  zdjęcie z uroczystości odejścia na emeryturę pracownika starostwa powiatowego
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2020-09-21

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

Dnia 18 września o godzinie 12:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Rada obradowała zgodnie z planowanym porządkiem obrad.
 
1. Otwarcie posiedzenia – Pan Leszek Stroiński – Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy – Pan Artur Żychski- Dyrektor PUP w Sępólnie Krajeńskim.
4. Przedstawienie informacji dotyczącej podziału środków Funduszu Pracy na 2020 r. 
Pan Piotr Bukolt Zastępca Dyrektora PUP w Sępólnie Krajeńskim.
5. Sprawy wniesione.
6. Zakończenie posiedzenia.
Posiedzenie odbyło się w sali sesyjnej nr 11A im. Lucjana Prądzyńskiego w Sępólnie Krajeńskim.

Władze samorządowe powiatu sępoleńskiego reprezentował Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych.

Poniżej w załączeniu prezentacja dotycząca stopy bezrobocia powiatu sępoleńskiego na tle województwa, tarczy antykryzysowej oraz plan wydatków z Funduszu Pracy.

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...) na podstawie informacji od Starosty, data: 2020-09-18

Materiały z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy

 • autor: Nadesłane - Powiatowy Urząd Pracy, data: 2020-09-18

Komisja Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego

Dnia 15.09.2020 r. o godz. 10:00 na sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj. odbyło się VIII posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego.

Komisja odbyła się zgodnie z planowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu sępoleńskiego za8 miesięcy roku 2020 - informację przedstawił Komendant Powiatowy Policji
 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu sępoleńskiego za 8 miesięcy roku 2020 - informację przedstawił Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
 4. Sytuacja epidemiczna na terenie powiatu sępoleńskiego spowodowana wystąpieniem COVID-19 - informację przedstawił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
 5. Sprawy wniesione
 • autor: Irena Miczko - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...), data: 2020-09-16

Galeria przedstawia zdjęcia z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 • zdjęcie z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku...
  zdjęcie z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego08
 • zdjęcie z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku...
  zdjęcie z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego08
 • zdjęcie z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku...
  zdjęcie z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego08
 • zdjęcie z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku...
  zdjęcie z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego08
 • zdjęcie z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku...
  zdjęcie z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego08
 • zdjęcie z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku...
  zdjęcie z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego08
 • zdjęcie z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku...
  zdjęcie z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego08
 • zdjęcie z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku...
  zdjęcie z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego08
 • zdjęcie z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku...
  zdjęcie z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego08
 • zdjęcie z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku...
  zdjęcie z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego08
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2020-09-15

Od 16 września 2020 r. nowe zasady przyjęcia min. do DPS-ów

Zgodnie z treścią rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356, z późn. zm.), od 16 września 2020 r. warunkiem przyjęcia do zakładu opiekuńczo-leczniczego, pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum oraz domu pomocy społecznej będzie uzyskanie negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.
Przedmiotowe testy finansowane są ze środków publicznych, a badania wykonywane są przez laboratoria COVID, ujęte na liście opublikowanej na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid

 • autor: z upoważnienia Ministra Zdrowia - Waldemar Kraska Sekretarz Stanu, data: 2020-09-15

Proponowany sposób postępowania warunkujący przyjęcie do zakładu opiekuńczo-leczniczego, pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum oraz domu pomocy społecznej

 • autor: z upoważnienia Ministra Zdrowia - Waldemar Kraska Sekretarz Stanu, data: 2020-09-15

Uroczyste ślubowanie w LO Sępólno

My uczniowie i uczennice klas pierwszych, wstępujący w progi Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kotarbińskiego, świadomi powagi chwili stajemy przed sztandarem i uroczyście ślubujemy..
Tymi słowami nasi pierwszoklasiści rozpoczęli złożenie ślubowania.

Uroczysty apel z udziałem Dyrektora szkoły Pana Tomasza Cyganka, wychowawczyni klasy Pani Doroty Berendt-Płoszyńskiej, Opiekuna SU Pani Karoliny Pliszki oraz przedstawiciela SU Olgi Swakowskiej odbył się 14 września 2020 roku na holu głównym w naszej szkole. Nasi koledzy i koleżanki z klasy 1 złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Uroczystość prowadzili Marcelina Muzioł i Eryk Juhnke.
Witamy was serdecznie w naszej szkole. Życzymy wam samych sukcesów!

 • autor: facebook LO Sępólno Kraj - Eryk Juhnke, data: 2020-09-15

Galeria przedstawia uroczyste ślubowanie w Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim

 • zdjęcie przedstawia uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego...
  zdjęcie przedstawia uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego w LO w Sępólnie
 • zdjęcie przedstawia uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego...
  zdjęcie przedstawia uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego w LO w Sępólnie
 • zdjęcie przedstawia uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego...
  zdjęcie przedstawia uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego w LO w Sępólnie
 • zdjęcie przedstawia uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego...
  zdjęcie przedstawia uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego w LO w Sępólnie
 • zdjęcie przedstawia uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego...
  zdjęcie przedstawia uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego w LO w Sępólnie
 • autor: nadesłane - fot: Wiktoria Dankowska, data: 2020-09-15

Europejskie Dni Dziedzictwa "Kultura ludowa krąg zatacza"

W Wiejskim Ośrodku Kultury w Lutowie 12 września 2020 r. odbyło się spotkanie w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa "Kultura ludowa krąg zatacza" połączone z obchodami Jubileuszu zespołu Lutowianie. 

Zespół Lutowianie towarzyszy w życiu kulturalnym już 35 lat! Początki były trudne, ciężko było przekonać szczególnie młodych, aby wstępowały w szeregi zespołu. Dzisiaj, co bardzo cieszy, zaczyna znowu wzrastać zainteresowanie folklorem i tradycją kulturową. Życie zatacza krąg, a pory roku zmieniają się w znajomym rytmie - Kultura ludowa krąg zatacza a to oznacza że świat folkloru jest ponadczasowy bliski na wyciągnęcie ręki a język jego wciąż aktualny.
„Nasz zespół to nie tylko występy artystyczne. Lubimy po prostu się spotykać, porozmawiać, pośmiać się, wypić kawę i zjeść ciasto. Daje nam to ogromną satysfakcję. Mamy zróżnicowany repertuar. Najczęściej są to przyśpiewki ludowe, biesiadne, ale też pieśni kościelne czy patriotyczne. Jedno jest niezmienne zawsze występujemy w strojach stylizowanych na wzór krajeński. Pojawiają się więc na nim czerń oraz kolor niebieski, błękitny i chabrowy. Staramy się promować Krajnę na swój sposób. Chcę dodać, że największym i najmilszym osiągnięciem jest to, że za swoją działalność zostaliśmy uhonorowani statuetką św. Wawrzyńca.
Cieszę się, że przetrwaliśmy tyle lat, że możemy dzielić się z państwem, tym co lubimy robić, czyli śpiewać. W imieniu całego zespołu dziękuje za te wszystkie lata, za wsparcie i okazaną pomoc”.

Jubileusz 35-lecia to wydarzenie absolutnie niezwykłe. Setki koncertów, muzyków, godzin prób i przejechanych kilometrów tworzą niemałą i niezwykle barwną historię Zespołu, którą zobrazowała wystawa fotograficzna „Muzyczne wędrówki Lutowian”. 
Ośrodek Pomocy Społecznej realizując „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL, zapewnił animatorów oraz moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i młodzieży, a także dorosłych.
Spotkanie uatrakcyjniło show zespółu ze Sląska - Mirosława Jędrowskiego i oczywiście wyjątkowe wykonanie utworu „Kotek” przez zespół Jubilatów!

„Człowiek bez tradycji jest jak drzewo bez korzeni, tradycja ma w sobie coś wartościowego co szkoda byłoby stracić, ma w sobie swoiste i niepowtarzalne piękno. To są nasze korzenie o które warto dbać”
Dziękuję przybyłym gościom i uczestnikom, a także wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przebieg spotkania, które mimo tak trudnego czasu ograniczeń i obostrzeń udało się zrealizować.

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentowali: Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart oraz Wicestarosta Sępoleński - Andrzej Marach

 • autor: Kierownik WOK Małgorzata Senska, data: 2020-09-15

Galeria zdjęć przedstawiająca Jubileusz 35 rocznicy istnienia zespołu ludowego "Lutowianie"

 • zdjęcie przedstawiające obchody 35-lecia zespołu ludowego...
  zdjęcie przedstawiające obchody 35-lecia zespołu ludowego Lutowianie
 • zdjęcie przedstawiające obchody 35-lecia zespołu ludowego...
  zdjęcie przedstawiające obchody 35-lecia zespołu ludowego Lutowianie
 • zdjęcie przedstawiające obchody 35-lecia zespołu ludowego...
  zdjęcie przedstawiające obchody 35-lecia zespołu ludowego Lutowianie
 • zdjęcie przedstawiające obchody 35-lecia zespołu ludowego...
  zdjęcie przedstawiające obchody 35-lecia zespołu ludowego Lutowianie
 • zdjęcie przedstawiające obchody 35-lecia zespołu ludowego...
  zdjęcie przedstawiające obchody 35-lecia zespołu ludowego Lutowianie
 • autor: nadesłane - Andrzej Marach, data: 2020-09-14

Wykonanie planowanego ryczałtu w szpitalach - stan po I połowie 2020 r.

Eksperci Związku Powiatów Polskich opracowali raport, którego celem jest przedstawienie wykonania planowanego ryczałtu w szpitalach po I połowie 2020 r.

Przedmiotem analizy objęto pierwsze półrocze 2020 roku.

Dane wykorzystane w raporcie pochodzą z Narodowego Funduszu Zdrowia, a zostały udostępnione Związkowi Powiatów Polskich przez Ministerstwo Zdrowia.

Z treścią raportu można zapoznać się poniżej.

 • autor: www.zpp.pl, data: 2020-09-15

Weź udział w Lidze NGOs!

Liga NGOs to program edukacyjny dla liderów społeczeństwa obywatelskiego.

Tematyka zajęć obejmuje m.in.:

    fundraising,
    zarządzanie organizacją
    PR i komunikacj
    prawne aspekty NGO
    wystąpienia publiczne
    leadership

Networking - udział w programie to szansa na poznanie zaangażowanych osób z całej Polski. W trakcie I edycji Ligi uczestnicy nawiązywali między sobą współprace, których efekty możecie śledzić w naszych social mediach. Program obejmuje 7 weekendowych zjazdów w Warszawie, wolontariat oraz Summer School. Udział w Lidze jest bezpłatny. Zapewniamy wyżywienie oraz nocleg podczas zjazdów.

Po ukończeniu programu uczestnicy otrzymają certyfikat.

Dołącz do programu wypełniając formularz zgłoszeniowy do jednego z trzech przygotowanych przez nas Programów:

Liga Junior (dla osób w wieku 18-21 lat)
Wypełnij formularz zgłoszeniowy: link do rekrutacji osób 18-21 lat

Liga Akademicka (dla osób w wieku 22-25 lat)
Wypełnij formularz zgłoszeniowy:
link do rekrutacji osób 22-25 lat

Liga Senior (dla osób w wieku powyżej 25 lat)
Wypełnij formularz zgłoszeniowy:
link do rekrutacji osób powyżej 25 lat

Na zgłoszenia czekamy do 1 października 2020 r.

Więcej informacji o programie znajdziesz na naszej stronie internetowej: www.ligangos.pl.


Organizatorem Ligi NGOs jest posiadająca wieloletnie doświadczenie Fundacja Życie.
Program jest finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.


Obserwuj profile Ligi w mediach społecznościowych, aby być na bieżąco ze
wszystkimi wiadomościami dotyczącymi rekrutacji:
Faceboook: https://www.facebook.com/ligangos
Instagram: https://www.instagram.com/ligangos

 • autor: nadesłane - www.ligangos.pl, data: 2020-09-10

ulotka informacyjna o projekcie

 • ulotka przedstawiająca graficznie założenia projektu o...
  ulotka przedstawiająca graficznie założenia projektu o którym mowa powyżej
 • autor: nadesłane - www.ligangos.pl, data: 2020-09-10

Samorządność czyli solidarność w praktyce

Z udziałem samorządowców wszystkich szczebli z całego regionu odbyło się wczoraj (8 września) w Toruniu VIII Kujawsko-Pomorskie Forum Samorządowe. Tematem przewodnim było trzydziestolecie samorządu terytorialnego. Na zaproszenie marszałka Piotra Całbeckiego gościem spotkania był współtwórca reformy administracyjnej z 1990 roku prof. Jerzy Stępień.

- To dla mnie wielka satysfakcja widzieć po trzydziestu latach, że to, nad czym pracowaliśmy, co zostało wówczas zbudowane, istnieje i się rozwija, mimo różnego rodzaju przeciwności. Nadaliśmy Polsce nowy kształt, kształt Polski lokalnej. Po raz pierwszy w naszej tysiącletniej historii udało się zbudować system administracyjny funkcjonujący według tego samego modelu w każdym zakątku kraju. Mówi się, że była to najlepsza reforma III Rzeczypospolitej – powiedział podczas poprzedzającego obrady spotkania z mediami prof. Stępień.

- Samorząd terytorialny i budowanie wpisanej w niego zasady zaufania społecznego, zaufania ludzi do ludzi, jest emanacją tego, co było kiedyś marzeniem Polaków skupionych wokół Solidarności. Jeśli chcemy budować solidarne, sprawiedliwe, odpowiedzialne społeczeństwo musimy powierzyć jak najwięcej kompetencji, dając oczywiście narzędzia wykonawcze, możliwie najniższym strukturom samorządu. Myślę, że największym sukcesem samorządu terytorialnego w Polsce jest to, że jest przełożeniem idei Solidarności na język praktyki. Dzięki temu wciąż Solidarność w naszym kraju żyje – stwierdził na tej samej minikonferencji prasowej marszałek Piotr Całbecki.

Obrady forum rozpoczęły wystąpienia prof. Stępnia i gospodarza województwa. Następnie swoimi refleksjami na temat funkcjonowaniu struktur samorządowych i dorobku samorządności podzielili się długoletni lokalni liderzy – wójt gminy Łubianka Jerzy Zająkała, wójt gminy Baruchowo Stanisław Sadowski, wójt gminy Osięciny Jerzy Izydorski, burmistrz miasta i gminy Janikowo Andrzej Brzeziński i starosta wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz. W części roboczej rozmawiano m.in. na temat wyzwań związanych z pandemią Covid-19. Na zakończenie spotkania, które odbywało się w kompleksie Muzeum Etnograficznego w Toruniu, wszyscy obecni otrzymali z rąk marszałka Piotra Całbeckiego pamiątkowe grawertony oraz przygotowany pod patronatem samorządu województwa album „Poczet samorządowców województwa kujawsko-pomorskiego 1990-2023”.

Powołane z inicjatywy samorządu województwa Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest platformą debaty i współpracy wszystkich samorządów terytorialnych regionu oraz artykułowania interesów i potrzeb zarówno regionu jako całości, jak i poszczególnych powiatów i gmin. Do udziału w pracach forum zaproszone są, na równych prawach, wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w regionie: ­ powiaty ziemskie, miasta na prawach powiatu, gminy miejskie, wiejskie i miejsko-wiejskie. Posiedzenie inauguracyjne odbyło się w czerwcu 2016 roku. Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentowali: Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart oraz Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych.

 

 

 • autor: Beata Krzemińska - rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego, data: 2020-09-09

VIII Kujawsko-Pomorskie Forum Samorządowe w Toruniu

 • VIII Kujawsko-Pomorskie Forum Samorządowe w Toruniu
  VIII Kujawsko-Pomorskie Forum Samorządowe w Toruniu
 • VIII Kujawsko-Pomorskie Forum Samorządowe w Toruniu
  VIII Kujawsko-Pomorskie Forum Samorządowe w Toruniu
 • VIII Kujawsko-Pomorskie Forum Samorządowe w Toruniu
  VIII Kujawsko-Pomorskie Forum Samorządowe w Toruniu
 • VIII Kujawsko-Pomorskie Forum Samorządowe w Toruniu
  VIII Kujawsko-Pomorskie Forum Samorządowe w Toruniu
 • autor: Andrzej Goiński/UMWKP, data: 2020-09-08

Nabór wniosków o pożyczki dla organizacji pozarządowych

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim uwzględniając przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", ogłasza nabór wniosków o przyznanie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

Szczegółowe informacje oraz komplet niezbędnych dokumentów

Wnioski przyjmowane będą od dnia 04.07.2020 r.
Wniosek o pożyczkę należy składać w PUP terytorialnie właściwym ze względu na siedzibę organizacji pozarządowej.
Przyjmowanie wniosków o udzielenie pożyczki odbywać się będzie do odwołania ogłoszenia.

Dokumenty można:
 
- przesłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim,
ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie (2 egzemplarze podpisanej umowy), lub

- przesłać  elektronicznie z wykorzystaniem strony www.praca.gov.pl , zakładka Tarcza antykryzysowa (wymagany profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny), lub

 - dostarczyć osobiście do Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim wrzucając do skrzynki znajdującej się w pomieszczeniu wejścia bocznego Urzędu Miejskiego -  od strony Centrum Medycznego SPAMED (2 egzemplarze podpisanej umowy).

 • autor: sepolnokrajenskie.praca.gov.pl, data: 2020-09-07

32. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym

Artur Grela i Katarzyna Węgrzyn zostali w Sępólnie Krajeńskim młodzieżowymi mistrzami Polski w grze pojedynczej. Turniej w niedzielę zakończył się w Sępólnie Krajeńskim.

Rozstawiony z „dwójką” Grela w spotkaniu finałowym pokonał Kamila Nalepę z zielonogórskiego ZKS-u 4:1. Na najniższym stopniu podium zmagania w grze pojedynczej mężczyzn zakończyli Jakub Witkowski (Ostródzianka Ostróda) i Łukasz Wachowiak (ZKS Zielona Góra).

Wśród kobiet pierwsze miejsce zajęła najwyżej rozstawiona zawodniczka w imprezie – Katarzyna Węgrzyn (KU AZS UE Wrocław), która w spotkaniu o złoty medal okazała się lepsza od swojej siostry bliźniaczki Anny. Z brązowymi medalami z Sępólna Krajeńskiego wyjechały Julia Szymczak (KU AZS UE Wrocław) i Agata Zakrzewska (KTS Tarnobrzeg)

Młodzieżowymi mistrzami Polski w grze podwójnej zostali Kamil Nalepa i Łukasz Wachowiak w gronie mężczyzn oraz Katarzyna i Anna Węgrzyn wśród kobiet. Zielonogórzanie w finałowym starciu okazali się lepsi od Kacpra Petasia i Przemysława Walaszka, a siostry Węgrzyn orały Agatę Zakrzewską i Gabrielę Dyszkiewicz. Na trzecim miejscu zmagania w grupie mężczyzn zakończyli Jakub Witkowski i Jakub Miszkurka oraz Artur Grela i Jan Zandecki, a wśród kobiet Zuzanna Błażejewicz i Agata Szczuka oraz Maja Miklaszewska i Julia Ślązak.

Pierwsze miejsce w grze mieszanej przypadło w udziale Łukaszowi Wachowiakowi i Katarzynie Węgrzyn, którzy w decydującej grze w trzech setach uporali się z Arturem Grelą i Aleksandrą Michalak. Brązowe medale wywalczyli Przemysław Walaszek i Anna Węgrzyn oraz Kacper Petaś i Agata Zakrzewska.

32. Indywidualne i Drużynowe Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Sępólnie Krajeńskim rozgrywane były od czwartku. Turniej w województwie kujawsko-pomorskim był pierwszą w naszym kraju imprezą rangi mistrzowskiej rozegraną po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa.

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart oraz Starosta Sępoleński Jarosław Tadych.

Oficjalne wyniki mistrzostw

 • autor: www.pzts.pl, data: 2020-09-06

32. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym - ceremonia dekoracji

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2020-09-06

Odsłonięcie tablic upamiętniających Adama Gacę i Józefa Łaskiego, patronów szpitala powiatowego

4 września w Szpitalu Powiatowym im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego w Więcborku, odbyła się uroczystość odsłonięcia tablic pamiątkowych poświęconych Patronom Szpitala.

Z inicjatywą wykonania i ufundowania tablic pamiątkowych, zwróciły się do Zarządu Spółki NOVUM-MED rodziny Państwa Gaców i Łaskich. Rodziny patronów ufundowały również informację zawierająca nazwę i imiona Patronów Szpitala umieszczoną na elewacji budynku głównego. Na zaproszenie Starosty Sępoleńskiego Jarosława Tadycha oraz Prezesa Zarządu NOVUM-MED Sp. z o. o. w Więcborku, Pani Marii Kiełbasińskiej w wydarzeniu uczestniczyli: Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart, Wicestarosta Sępoleński Andrzej Marach, Przedstawiciele Rodzin Patronów Szpitala Zofię i Macieja Eckert, Irena i Piotr Łascy, Izabela i Józef Łangowscy, Mariola i Michał Gaca oraz Personel Szpitala.

 

 • autor: www.szpital-wiecbork.pl, data: 2020-09-04

Galeria z uroczystości odsłonięcia tablic pamiątkowych

 • Zdjęcie z uroczystości odsłonięcia tablic pamiątkowych
  Zdjęcie z uroczystości odsłonięcia tablic pamiątkowych
 • Zdjęcie z uroczystości odsłonięcia tablic pamiątkowych
  Zdjęcie z uroczystości odsłonięcia tablic pamiątkowych
 • Zdjęcie z uroczystości odsłonięcia tablic pamiątkowych
  Zdjęcie z uroczystości odsłonięcia tablic pamiątkowych
 • Zdjęcie z uroczystości odsłonięcia tablic pamiątkowych
  Zdjęcie z uroczystości odsłonięcia tablic pamiątkowych
 • Zdjęcie z uroczystości odsłonięcia tablic pamiątkowych
  Zdjęcie z uroczystości odsłonięcia tablic pamiątkowych
 • Zdjęcie z uroczystości odsłonięcia tablic pamiątkowych
  Zdjęcie z uroczystości odsłonięcia tablic pamiątkowych
 • Zdjęcie z uroczystości odsłonięcia tablic pamiątkowych
  Zdjęcie z uroczystości odsłonięcia tablic pamiątkowych
 • Zdjęcie z uroczystości odsłonięcia tablic pamiątkowych
  Zdjęcie z uroczystości odsłonięcia tablic pamiątkowych
 • Zdjęcie z uroczystości odsłonięcia tablic pamiątkowych
  Zdjęcie z uroczystości odsłonięcia tablic pamiątkowych
 • Zdjęcie z uroczystości odsłonięcia tablic pamiątkowych
  Zdjęcie z uroczystości odsłonięcia tablic pamiątkowych
 • autor: Sandra Szymańska - Polska Press, data: 2020-09-04

Żyli i żyć będą – Obchody upamiętniające ofiary cywilne pochowane na cmentarzu w Karolewie

Każdego roku lokalna społeczność udowadnia, że pamięć o pomordowanych nie zaciera się… PAMIĘTAMY, dlatego jesteśmy odpowiadają.
„ŻYLI I ŻYĆ BĘDĄ” mówi inskrypcja umieszczona na frontowym fryzie, 6 września to dzień, który potwierdził, że tak właśnie jest.

Tradycyjnie w pierwszą niedzielę września na cmentarzu cywilnych ofiar II wojny światowej odbyły się uroczystości upamiętniające 81 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej oraz utworzenia obozu w Karolewie.  Szczególnie bliskie mieszkańcom Gminy Więcbork miejsce kaźni polskiej ludności cywilnej, w którym niespełna dwudziestu członków organizacji Selbstschutz Westpreussen w ciągu 82 dni zabiło w brutalny sposób co najmniej 1781 mieszkańców Więcborka i okolic.

W uroczystościach upamiętniających udział wzięli żołnierze z Garnizonu Bydgoszcz, po podniesieniu Flagi Państwowej i odczytaniu Apelu Pamięci, wystrzelono salwę honorową.

Burmistrz Więcborka Waldemar Kuszewski, wygłosił okolicznościowe przemówienie, a także złożono kwiaty pod tablicami upamiętniającymi zamordowanych w jednym z pierwszych na ziemiach polskich niemieckich obozów koncentracyjnych. Wiązanki kwiatów złożyli:

Poseł na Sejm RP Pani Iwona Kozłowska

Rada Miejska w Więcborku

Pani Anna Łańska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Więcborku

Pani Beata Lida – Zastępca Przewodniczącej Rady Miejskiej w Więcborku

Pan Stanisław Piłka – Radny Rady Miejskiej w Więcborku

W imieniu mieszkańców

Pan Waldemar Kuszewski Burmistrz Więcborka

Powiat Sępoleński

Pan Jarosław Tadych – Starosta Sępoleński

Pan Andrzej Marach – Wicestarosta Sępoleński

Gmina Sośno

Pan Piotr Dobrzański – Sekretarz Gminy

Gmina Sępólno Kraj.

Pan Marek Zieńko – z-ca burmistrza Sępólna kraj.

Prokurator Gdańskiego Instytutu Pamięci Narodowej

prok. Pan Mieczysław Góra

Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim

podinspektor Lech Zajączkowski  – Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Sępólnie Krajeńskim

Nadleśnictwo Runowo

Pan Jerzy Derda

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Więcborku

Pani Zofia Najdowska

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Więcborku

Pan Józef Białkowski

Pani Elżbieta Szandała

Pani Zofia Grochowska

Sołectwo Jastrzębiec

Pani Edyta Szyperska – Sołtys Sołectwa Jastrzębiec

Pani Teresa Kopeć

Pan Romana Lemańczyk

Sołectwo Śmiłowo

Pani Aniela Chomicz – Sołtys Sołectwa Śmiłowo

Państwo Monika i Mateusz Winograd

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Pani Zofia Świerczewska

Pan Lech Szumigaj

We mszy świętej, której przewodniczył proboszcz ks. Janusz Dróżkowski oraz proboszcz ks. Adam Andrzejczak udział wzięły Poczty Sztandarowe, Poseł na Sejm RP Pani Iwona Kozłowska, władze samorządowe, przedstawiciele samorządów ościennych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, prokurator IPN Pan Mieczysław Góra, Z-ca Komendanta Policji, pracownicy Nadleśnictwa Runowo, przedstawiciele licznych organizacji, Więcborska Drużyna Harcerska oraz przede wszystkim członkowie rodzin osób bestialsko zamordowanych w obozie w Karolewie. Mszę uświetnił występ Chóru “Lutnia” z Więcborka pod przewodnictwem Karola Szmidta.

Po uroczystej mszy świętej, członkowie TKKF Wodnik z Więcborka pobiegli w symbolicznym Biegu Pamięci Karolewo-Więcbork, który w tradycyjnej formie nie odbędzie się ze względu na sytuację epidemiczną w kraju.

 • autor: www.wiecbork.pl, data: 2020-09-07

Galeria przedstawia zdjęcia z uroczystości upamiętniających ofiary cywilne pochowane na cmentarzu w Karolewie

 • zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne...
  zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne pochowane na cmentarzu w Karolewie
 • zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne...
  zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne pochowane na cmentarzu w Karolewie
 • zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne...
  zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne pochowane na cmentarzu w Karolewie
 • zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne...
  zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne pochowane na cmentarzu w Karolewie
 • zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne...
  zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne pochowane na cmentarzu w Karolewie
 • zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne...
  zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne pochowane na cmentarzu w Karolewie
 • zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne...
  zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne pochowane na cmentarzu w Karolewie
 • zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne...
  zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne pochowane na cmentarzu w Karolewie
 • zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne...
  zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne pochowane na cmentarzu w Karolewie
 • zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne...
  zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne pochowane na cmentarzu w Karolewie
 • zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne...
  zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne pochowane na cmentarzu w Karolewie
 • zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne...
  zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne pochowane na cmentarzu w Karolewie
 • zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne...
  zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne pochowane na cmentarzu w Karolewie
 • zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne...
  zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne pochowane na cmentarzu w Karolewie
 • zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne...
  zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne pochowane na cmentarzu w Karolewie
 • zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne...
  zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne pochowane na cmentarzu w Karolewie
 • zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne...
  zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne pochowane na cmentarzu w Karolewie
 • zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne...
  zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne pochowane na cmentarzu w Karolewie
 • zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne...
  zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne pochowane na cmentarzu w Karolewie
 • zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne...
  zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne pochowane na cmentarzu w Karolewie
 • zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne...
  zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne pochowane na cmentarzu w Karolewie
 • zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne...
  zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne pochowane na cmentarzu w Karolewie
 • zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne...
  zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne pochowane na cmentarzu w Karolewie
 • zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne...
  zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne pochowane na cmentarzu w Karolewie
 • zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne...
  zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne pochowane na cmentarzu w Karolewie
 • zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne...
  zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne pochowane na cmentarzu w Karolewie
 • zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne...
  zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne pochowane na cmentarzu w Karolewie
 • zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne...
  zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne pochowane na cmentarzu w Karolewie
 • zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne...
  zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne pochowane na cmentarzu w Karolewie
 • zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne...
  zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne pochowane na cmentarzu w Karolewie
 • zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne...
  zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne pochowane na cmentarzu w Karolewie
 • zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne...
  zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne pochowane na cmentarzu w Karolewie
 • zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne...
  zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne pochowane na cmentarzu w Karolewie
 • zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne...
  zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne pochowane na cmentarzu w Karolewie
 • zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne...
  zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne pochowane na cmentarzu w Karolewie
 • zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne...
  zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne pochowane na cmentarzu w Karolewie
 • zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne...
  zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne pochowane na cmentarzu w Karolewie
 • zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne...
  zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne pochowane na cmentarzu w Karolewie
 • zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne...
  zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne pochowane na cmentarzu w Karolewie
 • zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne...
  zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne pochowane na cmentarzu w Karolewie
 • zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne...
  zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne pochowane na cmentarzu w Karolewie
 • zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne...
  zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne pochowane na cmentarzu w Karolewie
 • zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne...
  zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne pochowane na cmentarzu w Karolewie
 • zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne...
  zdjęcia z uroczystości upamiętniającej ofiary cywilne pochowane na cmentarzu w Karolewie
 • autor: www.wiecbork.pl, data: 2020-09-07

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w powiecie sępoleńskim - konferencja prasowa

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2020-09-03

Działania szkoleniowo - doradcze dla NGO - bezpłatne szkolenie!

Pracownia NGO 2020 – działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim Zapraszamy do udziału w jednodniowych warsztatach z zarządzania projektem – analiza ryzyka i sposoby
minimalizacji ryzyka w realizacji projektu.

Termin: 7 września 2020 ( poniedziałek) od 9:oo do 15:oo
Miejsce: Bydgoszcz ul. Gdańska 5; sala konferencyjna w: CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I WOLONTARIATU "BCOPW GDAŃSKA 5"
Szkolenie ma formę warsztatowo-ćwiczeniową.


Zakres programowy:
1/ identyfikacja ryzyka
2/ ocena zidentyfikowanych ryzyk projektowych
3/ analiza zidentyfikowanego ryzyka oraz planowanie sposób jego minimalizacji i radzenia sobie w sytuacji wystąpienia nieprzewidzianych trudności ( jak np. pandemia)
Powyżej przedstawiony zakres programowy warsztatu obejmuje podejście do kwestii ryzyka, jakie jest związane z realizacją prawdopodobnie każdego projektu, przedsięwzięcia społecznego, niezależnie od jego formy, tematu, czy innych czynników różnicujących działania jakie podejmują organizacje pozarządowe.
Warsztaty ukierunkowane są na zwiększenie wiedzy, ale także umiejętności: poczynając od zrozumienia istoty ryzyka projektowego, poprzez identyfikację różnych ryzyk, ocenę i oszacowanie stopnia wystąpienia, analizę z wykorzystaniem metody SWOT, czy metody SWIFT zwanej również metodą „What If”, aż do podjęcia decyzji, co do działań, które należy podjąć w związku z jego występowaniem.
Dobre przygotowanie projektu obejmuje także przewidywanie różnych ryzyk i zaplanowanie sposobów zarządzania tymi ryzykami; w efekcie pozwala na zwiększenie ilości projektów, kończących się sukcesem, a także przyczynia się do oszczędności zasobów w przypadku wystąpienia któregoś z ryzyk.


Aby wziąć udział należy przesłać na adres tsas@tsas.torun.pl wypełnioną Kartę zgłoszeniową.

Liczba uczestników jest ograniczona: do max 16 osób.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu i wyżywienia. Przed szkoleniem każdy Uczestnik/ Uczestniczka otrzyma na podany adres mailowy potwierdzenie dotyczące zakwalifikowania się.


warsztaty poprowadzi: Hanna Brzuszczak – socjolożka, autorka i realizatorka wielu projektów w ramach działalności statutowej ngo ; z trzecim sektorem współpracuje od 2007 roku; na co dzień pasjonatka rękodzieła i komunikacji bez przemocy.

Kontakt do organizatora:
Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej - TSAS
mail: tsas@tsas.torun.pl ; telefon: 515 276 454

 • autor: nadesłane - Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Departament Spraw Społecznych Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, data: 2020-09-03

Karta zgłoszenia na bezpłatne szkolenie

 • autor: nadesłane - Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Departament Spraw Społecznych Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, data: 2020-09-03

Obchody 81 rocznicy wybuchu II wojny światowej

1 września 2020 roku w całym kraju odbywały się uroczystości upamiętniające 81. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej. W imieniu władz samorządowych powiatu sępoleńskiego wiązankę pod Pomnikiem Walki i Męczeństwa złożyli: Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart, Starosta Sępoleński Jarosław Tadych oraz Wicestarosta Andrzej Marach.

 • data: 2020-09-02

Galeria z obchodów 81 rocznicy wybuchu II wojny światowej

 • Samorządowcy powiatowi podczas obchodów 81 rocznicy...
  Samorządowcy powiatowi podczas obchodów 81 rocznicy wybuchu II wojny światowej
 • Samorządowcy powiatowi podczas obchodów 81 rocznicy...
  Samorządowcy powiatowi podczas obchodów 81 rocznicy wybuchu II wojny światowej
 • Samorządowcy powiatowi podczas obchodów 81 rocznicy...
  Samorządowcy powiatowi podczas obchodów 81 rocznicy wybuchu II wojny światowej
 • autor: Marcin Jarski - Gmina Sępólno Krajeńskie, data: 2020-09-01

Nabór Kandydatów do Nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. "Krajeńska Iskierka"

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych informuje, że do dnia 30 września 2020r. istnieje możliwość zgłaszania kandydatur do Nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeńska Iskierka” za 2019r.

Nagroda  dedykowana jest dzieciom i młodzieży do lat 18, którzy w różny sposób niosą pomoc drugiemu człowiekowi, wspierają ich i ich działania, a także krzewią ideę wolontariatu.

Regulamin Nagrody oraz druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.pcprwiecbork.pl w zakładce Nagroda „Krajeńska Iskierka”.

Wnioski o przyznanie Nagrody należy przesłać na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, ul. Starodworcowa 8, 89-410 Więcbork lub złożyć osobiście w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Krajeńska Iskierka”  w terminie do dnia 30 września 2020r.

 • autor: Monika Lipecka - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , data: 2020-09-01

Narodowy Fundusz Zdrowia podpowiada, jak bezpiecznie żyć w czasie COVID-19

Od 2 września NFZ rozpocznie emisję cyklu filmów edukacyjnych „Bezpieczni w czasie epidemii”. Każdy z 10 odcinków dotyczy właściwych zachowań w różnych obszarach codziennego życia w dobie pandemii. Zaproszeni do projektu eksperci odpowiedzą na najczęściej zadawane pytania, m.in. jak bezpiecznie się leczyć, gdzie szukać pomocy w razie nagłego zachorowania, jak podróżować, czy jak zadbać o zdrowie i kondycję. Patronami przedsięwzięcia są Ministerstwo Zdrowia i Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Już 2 września Narodowy Fundusz Zdrowia wyemituje pierwszy odcinek cyklu, w którym zaproszeni do współpracy eksperci rozprawią się z fake newsami dotyczącymi COVID-19, pokażą również, gdzie szukać wiarygodnych i opartych na dowodach naukowych informacji. 

Każdy z filmów dotyczy innej sfery życia, na którą wpłynęła epidemia COVID-19.W odnalezieniu się w tej niełatwej rzeczywistości pomogą eksperci: m.in.: Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta; prof. Zbigniew Gaciong, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Marcin Czech, dr Paweł Grzesiowski, a także znani dziennikarze i przedstawiciele organizacji non-profit: Ewa Błaszczyk czy Tomasz Rożek. Stałym elementem każdego filmu jest także głos pacjentów. 

Wszystkie filmy będzie można obejrzeć na kanale YouTube – Akademia NFZ. 

 • autor: Narodowy Fundusz Zdrowia, data: 2020-09-01

Bezpieczni w czasie epidemii - zapowiedź cyklu

 • autor: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • życzenia 1 wrześńiafesdg

Ostrzeżenie meteorologiczne - intensywne opady deszczu

Zjawisko: intensywne opady deszczu

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność: Od: 2020-09-01 19:00 Do: 2020-09-02 16:00

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia - miejscami od 30 mm do 40 mm.

Uwag: brak

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Dyżurny synoptyk: Krzysztof Woźniak

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • data: 2020-09-01

1 września, pamiętamy

 • unnamed

Konsultacje społeczne Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zarząd Powiatu Sępoleńskiego ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Sępoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 o których mowa w przepisie art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)

Głównym celem programu Współpracy Powiatu Sępoleńskiego z organizacjami Pozarządowymi na rok 2021 jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między powiatową administracją samorządową i organizacjami pozarządowymi. Program ma również  na celu określenie czytelnych zasad w zakresie wspierania przez powiat organizacji pozarządowych. Program ma stworzyć optymalne warunki wspierania aktywności obywatelskiej oraz organizacji  pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych.

Zachęcamy przedstawicieli wyżej wymienionych podmiotów do zapoznania się z Programem. Opinie i uwagi do Programu można przekazywać za pomocą formularza od 01 do 08 września 2020 r.
Wypełniony formularz należy przekazać w jednym z poniższych trybów:
• e-mailem na adres: kamila.jablonska@powiat-sepolno.pl
• pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11; 89-400 Sępólno Krajeńskie z dopiskiem: „Konsultacje społeczne programu współpracy na 2021 rok”;
• osobiście do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, znajdującej się pod adresem: ul. Kościuszki 11; 89-400 Sępólno Krajeńskie; I piętro

 

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2020-08-31

Dokumenty do pobrania

 • autor: Zarząd Powiatu Sępoleńskiego w osobach: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, Wicestarosta - Andrzej Marach, Iwona Sikorska, Katarzyna Kolasa, Tomasz Fifielski, data: 2020-08-31

Ostrzeżenie meteorologiczne - silny deszcz z burzami

Zjawisko: silny deszcz z burzami

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność: Od: 2020-08-30 16:00 Do: 2020-08-31 11:00

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia - miejscami od 30 mm do 50 mm. W trakcie opadów deszczu miejscami będą występować burze z porywami wiatru do 90 km/h, lokalnie z gradem.

Uwag: brak

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Dyżurny synoptyk: Dariusz Gimiński

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • data: 2020-08-30

Realizacja projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

31 lipca 2020r. Powiat Sępoleński zawarł umowę z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Projekt jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
Celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii COVID-19.

Celem szczegółowym Projektu jest zatem wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych i instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19 poprzez:
-  zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością),
-  zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią  (w tym zakup środków ochrony indywidualnej- maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych),
- zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

Na  zadanie powiat sępoleński otrzymał dofinansowanie w łącznej kwocie 781.575zł w tym kwota 658.712zł ze środków europejskich i kwota 122.863zł ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego.

 • autor: Nadesłane - PCPR Więcbork, data: 2020-08-28

logotypy projektu

 • logotypy projektu
  logotypy projektu

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność: Od: 2020-08-26 12:00 Do: 2020-08-26 19:00

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do około 15 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Uwag: W związku z dynamiczną sytuacją meteorologiczną ostrzeżenie może być aktualizowane.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Dyżurny synoptyk: Agata Wojtkiewicz

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • data: 2020-08-26

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: powiat sępoleński

Ważność: Od: 2020-08-22 10:00 Do: 2020-08-22 21:00

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 25 mm do 40 mm oraz porywami wiatru do około 100 km/h. Miejscami grad.

Uwag: Z uwagi na dynamiczną sytuację meteorologiczną ostrzeżenie może ulec aktualizacji.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Dyżurny synoptyk: Sławomir Guzek

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.


WCZK INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:82
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 10:09 dnia 22.08.2020 do godz. 23:00 dnia 22.08.2020
Obszar: Dolna Wisła (pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, lokalnie istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych bądź alarmowych.


Uwaga! Dzis (22.08) bardzo silny wiatr i burze z gradem. W trakcie burzy znajdz bezpieczne schronienie. Zabezpiecz rzeczy, ktore moze porwac wiatr.


WCZK INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:35
Zjawisko: gwaltowne wzrosty stanow wody
Stopien zagrozenia: 1
Waznosc: od godz. 11:00 dnia 22.08.2020 do godz. 06:00 dnia 23.08.2020
Obszar: Zlewnia Wisly do ujscia Zglowiaczki (kujawsko-pomorskie)
Przebieg: W obszarach wystepowania obserwowanych i prognozowanych opadow burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, moga wystapic gwaltowne wzrosty poziomu wody i lokalne podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystapienia szczegolnie intensywnych opadow, punktowo istnieje mozliwosc przekroczenia stanow ostrzegawczych badz alarmowych.


WCZK INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:81
Zjawisko: gwaltowne wzrosty stanow wody
Stopien zagrozenia: 1

Waznosc: od godz. 11:40 dnia 22.08.2020 do godz. 08:00 dnia 23.08.2020
Obszar: Rejon hydrologiczny Warta, Odra Srodkowa (zachodniopomorskie, opolskie, wielkopolskie, lubuskie, slaskie, kujawsko-pomorskie, lodzkie)
Przebieg: W obszarach wystepowania obserwowanych i prognozowanych opadow burzowych, na mniejszych rzekach oraz w obszarach silnie zurbanizowanych, gdzie lokalnie w przypadkach bardzo intensywnych opadow moga wystapic gwaltowne wzrosty stanow wody i lokalne podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystapienia szczegolnie intensywnych opadow deszczu, lokalnie istnieje mozliwosc przekroczenia stanow ostrzegawczych i alarmowych.

 • data: 2020-08-22

Ostrzeżenie meteorologiczne - upał

Zjawisko: upał

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: powiat sępoleński

Ważność: Od: 2020-08-21 11:00 Do: 2020-08-22 18:00

Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C.

Uwag: Brak.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90 %

Dyżurny synoptyk: Dariusz Gimiński

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • data: 2020-08-20

I część 32 posiedzenia zarządu powiatu

18 sierpnia na sali sesyjnej, z zachowaniem dystansu społecznego, odbyła się I część 32 posiedzenia Zarządu Powiatu. Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował materiały sesyjne.

Głównym tematem było stanowisko zarządu w sprawie wyniku naboru do szkół ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest powiat sępoleński.

W posiedzeniu zarządu gościnnie udział wzięli członkowie Komisji Edukacji (...) Rady Powiatu.

 1. Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart;
 2. Przewodnicząca Komisji Edukacji (…) Rady Powiatu – Zofia Krzemińska;
 3. Członek Komisji Edukacji (…) – Rady Powiatu - Andrzej Chatłas;
 4. Członek Komisji Edukacji (…) – Rady Powiatu – Danuta Zalewska;

 

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2020-08-19

Galeria zdjęć z I części 32 posiedzenia zarządu

 • zdjęcie z I części 32 posiedzenia zarządu powiatu na sali...
  zdjęcie z I części 32 posiedzenia zarządu powiatu na sali sesyjnej
 • Zdjęcie z I części 32 posiedzenia zarządu powiatu na sali...
  zdjęcie z I części 32 posiedzenia zarządu powiatu na sali sesyjnej
 • zdjęcie z I części 32 posiedzenia zarządu powiatu na sali...
  zdjęcie z I części 32 posiedzenia zarządu powiatu na sali sesyjnej
 • zdjęcie z I części 32 posiedzenia zarządu powiatu na sali...
  zdjęcie z I części 32 posiedzenia zarządu powiatu na sali sesyjnej
 • zdjęcie z I części 32 posiedzenia zarządu powiatu na sali...
  zdjęcie z I części 32 posiedzenia zarządu powiatu na sali sesyjnej
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2020-08-19

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność: Od: 2020-08-18 11:00 Do: 2020-08-18 23:00

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.

Uwag: Brak.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Dyżurny synoptyk: Dariusz Gimiński

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • data: 2020-08-18

Wicestarosta Andrzej Marach o aktualnej sytuacji epidemiologicznej w powiecie sępoleńskim

Kolejne przypadki zakażenia koronawirusem - wicestarosta Andrzej Marach o aktualnej sytuacji epidemiologicznej w powiecie sępoleńskim.

Film kliknij tutaj!

 

Wojewoda kujawsko-pomorski w porannym komunikacie poinformował o 28 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem na terenie naszego województwa. Wśród nich są dwa przypadki z terenu powiatu sępoleńskiego. Jak powiedział podczas dzisiejszej konferencji prasowej wicestarosta Andrzej Marach, nowe przypadki zachorowań dotyczą dwóch starszych osób, które uczestniczyły w prywatnej imprezie nad jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim.  

Kolejną osobą, która nie została jeszcze odnotowana w statystykach, to mężczyzna z Sępólna Krajeńskiego, który niedawno wrócił z zagranicznej wycieczki. Jak nieoficjalnie dowiedziała się nasza redakcja, kontakt z osobą która powróciła z zagranicy, miał m.in. burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski oraz Marek Chart - przewodniczący Rady Powiatu Sępoleńskiego. Burmistrz i przewodniczący przez weekend przebywali na kwarantannie. Po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych badań wynik był negatywny i samorządowcy zostali zwolnieni z kwarantanny.

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2020-08-17

Sytuacja finansowa powiatów i miast na prawach powiatu w związku z Covid-19 na przykładzie wpływów z PIT

Eksperci Związku Powiatów Polskich opracowali raport, którego celem jest zarysowanie sytuacji finansowej powiatów i miast na prawach powiatu w związku z Covid-19 na przykładzie wpływów z PIT.

Przedmiotem analizy objęto pierwsze półrocze 2020 roku i analogiczny okres w roku 2019. Wnioski nie napawają optymizmem.

Dane wykorzystane w raporcie dotyczące wpływów z PIT pochodzą z Ministerstwa Finansów.

Z treścią raportu można zapoznać się poniżej.

 • autor: www.zpp.pl, data: 2020-08-13

Sytuacja finansowa powiatów i miast na prawach powiatu w związku z Covid-19 na przykładzie wpływów z PIT

 • autor: www.zpp.pl, data: 2020-08-13

Nowy rok szkolny. Samorządy w sprawie wytycznych dla szkół.

1 września 2020 r. rozpoczyna się nowy rok szkolny. Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej we wszystkich szkołach nauka ma się rozpocząć w trybie stacjonarnym. Organizacje samorządowe wystosowały do Dariusza Piontkowskiego list, w którym wskazują na problemy oraz ważne – niezbędne do precyzyjnego uregulowania – zagadnienia związane z organizacją roku szkolnego 2020/2021.

Wspólne stanowisko podpisane zostało przez Unię Metropolii Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP oraz Związek Miast Polskich.

– W trudnym czasie pandemii koniecznym jest opracowanie konkretnych, przejrzystych i jednoznacznych wytycznych oraz wdrożeniowych aktów prawnych. Pozwoli to samorządom, jako organom prowadzącym, przygotować się do zarządzania ewentualnymi kryzysami, a dyrektorom placówek, kadrze nauczycielskiej oraz uczniom i ich rodzicom/opiekunom stworzy minimum komfortu pracy. Szczegółowe wytyczne powinny trafić do interesariuszy procesu jak najszybciej, by zminimalizować niedogodności i stresy dla uczniów, zwłaszcza rozpoczynających naukę na różnych poziomach,  a rodzicom i opiekunom umożliwić odpowiednie przygotowanie tzw. „logistyki dnia powszedniego” – czytamy we wspólnym piśmie samorządowców do Dariusza Piontkowskiego, Ministra Edukacji Narodowej.

Następnie, w dwudziestu punktach wymienione zostają postulaty i propozycje szczegółowych rozwiązań, których wdrożenie ma zapewnić bezpieczne funkcjonowanie szkół w czasie ciągle obowiązującego w Polsce stanu epidemii COVID-19.

Z pełnym wystąpieniem można zapoznać się poniżej.

 • autor: www.zpp.pl, data: 2020-08-13

stanowisko korporacji samorządowych

 • autor: www.zpp.pl

Świat się zatrzymał - reportaż w trzecią rocznicę nawałnicy

Jak mieszkańcy wspominają dni, które zmieniły ich życie i jak region uporał się z nawałnicą?

O tym w reportażu „Świat się zatrzymał”.

Mija trzecia rocznica przejścia nawałnicy, która zniszczyła 10 tys. budynków, dotknęła 5 tys. rodzin w regionie, zniszczyła infrastrukturę drogową i ogromne obszary lasów.

Na terenie nadleśnictwa Rytel w czasie obozu harcerskiego zginęły dwie kilkunastoletnie dziewczynki.

Jak region dźwiga się z klęski 100-lecia, o tym w reportażu Małgorzaty i Jagody Rogatty.

Film można zobaczyć pod linkiem:

https://bydgoszcz.tvp.pl/49364938/swiat-sie-zatrzymal

 

 

 • autor: nadesłane , data: 2020-08-13

Ostrzeżenie hydrologiczne - susza hydrologiczna

Zjawisko: susza hydrologiczna

Stopień zagrożenia: nie dotyczy

Obszar: zlewnia Łobżonki, obowiązuje na terenie powiatów: nakielskiego i sępoleńskiego

Ważność: od godz. 14:00 dnia 12.08.2020 do odwołania

Przebieg: w związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w zlewni Łobżonki spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.

Uwag: ostrzeżenia wydawane są w sytuacji, gdy aktualne lub prognozowane wartości przepływu na stacjach wodowskazowych uznanych za reprezentatywne układają się poniżej SNQ przez minimum 10 dni w co najmniej 3 sąsiednich obszarach hydrologicznych (obejmujących grupę zlewni monitorowanych przez PSHM).

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90 %

Dyżurny synoptyk: Tomasz Krukowski

Źródło informacji: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i opracowań Hydrologicznych w Poznaniu

 • data: 2020-08-12

Ogłoszenie o naborze do nagrody Krajeński Anioł za rok 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku informuje, że do dnia 31 sierpnia 2020r. istnieje możliwość zgłaszania Kandydatur do Nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeński Anioł” za rok 2019.

Nagroda  pn. „Krajeński Anioł” została ustanowiona w celu uhonorowania tych, którzy w istotny sposób niosą bezinteresowną pomoc na rzecz drugiego człowieka.

Nagroda może zostać przyznana w jednej z czterech kategorii : przedsiębiorca, organizacja pozarządowa, osoba indywidualna, instytucja.

Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać przedstawiciele urzędów, instytucji, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców a także osoby fizyczne. Regulamin przyznawania nagrody pn. „Krajeński Anioł” oraz druki wniosków dostępne na stronie internetowej  www.bip.pcprwiecbork.pl (w zakładce Nagroda „KRAJEŃSKI ANIOŁ”)  oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, ul. Starodworcowa 8.

Wnioski należy przesłać – w zaklejonych kopertach  z dopiskiem „Krajeński Anioł” na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, ul. Starodworcowa 8, 89-410 Więcbork w terminie do 31 sierpnia 2020r.

 

    

 

 • autor: Monika Lipecka - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , data: 2020-08-11

Uroczyste otwarcie drogi w Lutowie

Dziś rano w Lutowie odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej drogi.
Przeprowadzone prace drogowe były częścią zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1120C relacji [Lipka] – gr. woj. - Sępólno Krajeńskie na odc. o dł. 0,2000km zlokalizowanym pomiędzy km 2+277,80 a km 2+477,80 oraz na odc. o dł. 0,55276 km zlokalizowanym pomiędzy km 5+603,74 a km 6+156,50”.

Na zadanie to Powiat Sępoleński pozyskał dofinansowanie pochodzące ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości: 754 578,00 zł. Wkład finansowy Gminy Sępólno Krajeńskie wynosił: 383 789,00 zł, a całkowity koszt zadania to: 1 495 156,99 zł.

Głównym wykonawcą prac drogowych była firma „POL-DRÓG Drawsko Pomorskie” S.A.
W uroczystym otwarciu drogi udział wzięli:


1. Przewodniczący Rady Powiatu – Marek Chart
2. Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych
3. Wicestarosta Sępoleński – Andrzej Marach
4. Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie  – Franciszek Lesiński
5. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego  – Waldemar Stupałkowski
6. Zastępca Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  – Marek Zieńko
7. Sołtys wsi Lutowo  – Joanna Szydeł
8. Członek Rady Sołeckiej w Lutowie  – Zenon Kujoth
9. Członek Rady Sołeckiej w Lutowie  – Roman Kwasigroch
10. Członkini Rady Sołeckiej w Lutowie  – Małgorzata Senska
11. POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A.  – Przemysław Kowalczyk
12. Dyrektor Zarządu Drogowego  – Edwin Eckert
13. Inspektor nadzoru  – Dariusz Kędziora


Tym razem nie było klasycznego przecinania wstęgi. Po okolicznościowych przemówieniach samorządowców, zaproszeni goście mieli okazję przejść się spacerkiem po wyremontowanym odcinku drogi (chodnika wraz z oznakowanymi przejściami dla pieszych), co było dla wszystkich mimo panującego upału dużą przyjemnością. 

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2020-08-11

Galeria zdjęć z uroczystego otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie

 • Zdjęcia z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
  Zdjęcie z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
 • Zdjęcia z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
  Zdjęcie z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
 • Zdjęcia z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
  Zdjęcie z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
 • Zdjęcia z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
  Zdjęcie z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
 • Zdjęcia z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
  Zdjęcie z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
 • Zdjęcia z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
  Zdjęcie z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
 • Zdjęcia z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
  Zdjęcie z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
 • Zdjęcia z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
  Zdjęcie z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
 • Zdjęcia z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
  Zdjęcie z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
 • Zdjęcia z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
  Zdjęcie z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
 • Zdjęcia z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
  Zdjęcie z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
 • Zdjęcia z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
  Zdjęcie z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
 • Zdjęcia z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
  Zdjęcie z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
 • Zdjęcia z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
  Zdjęcie z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
 • Zdjęcia z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
  Zdjęcie z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
 • Zdjęcia z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
  Zdjęcie z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
 • Zdjęcia z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
  Zdjęcie z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
 • Zdjęcia z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
  Zdjęcie z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
 • Zdjęcia z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
  Zdjęcie z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
 • Zdjęcia z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
  Zdjęcie z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
 • Zdjęcia z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
  Zdjęcie z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
 • Zdjęcia z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
  Zdjęcie z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
 • Zdjęcia z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
  Zdjęcie z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
 • Zdjęcia z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
  Zdjęcie z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
 • Zdjęcia z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
  Zdjęcie z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
 • Zdjęcia z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
  Zdjęcie z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
 • Zdjęcia z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
  Zdjęcie z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
 • Zdjęcia z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
  Zdjęcie z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
 • Zdjęcia z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
  Zdjęcie z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
 • Zdjęcia z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
  Zdjęcie z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
 • Zdjęcia z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
  Zdjęcie z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
 • Zdjęcia z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
  Zdjęcie z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
 • Zdjęcia z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
  Zdjęcie z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
 • Zdjęcia z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
  Zdjęcie z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
 • Zdjęcia z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
  Zdjęcie z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
 • Zdjęcia z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
  Zdjęcie z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
 • Zdjęcia z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
  Zdjęcie z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
 • Zdjęcia z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
  Zdjęcie z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
 • Zdjęcia z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
  Zdjęcie z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
 • Zdjęcia z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
  Zdjęcie z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
 • Zdjęcia z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
  Zdjęcie z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
 • Zdjęcia z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
  Zdjęcie z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
 • Zdjęcia z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
  Zdjęcie z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
 • Zdjęcia z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
  Zdjęcie z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
 • Zdjęcia z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
  Zdjęcie z otwarcia wyremontowanej drogi w Lutowie
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2020-08-11

Regaty św. Wawrzyńca, o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego


"Ty mnie chroń od lądu, a ja Ciebie ochronię przed morzem" - rzekła łódź do swego kapitana

8 i 9 sierpnia 2020 r. na jeziorze sępoleńskim zostały rozegrane regaty św. Wawrzyńca o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego w ramach Pucharu Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Regaty te, to jedna z wielu imprez odbywających się w Sępólnie Krajeńskim w ramach obchodów Dni Sępólna Krajeńskiego.

Młodzi żeglarze z sępoleńskiego klubu MLKS Krajna gościli u siebie koleżanki i kolegów z Torunia, Świecia, Żnina, Warszawy. Do rywalizacji zgłosiły się 24 osoby. Każdy zawodnik miał swoją łódź – jednostkę pływającą. Szkoda tylko, że te 24 jednostki mogły się ścigać jedynie w pierwszy dzień regat. Rozegrano wówczas 4 biegi. Drugi dzień, to bardzo wysoka temperatura powietrza, jezioro gładkie niczym tafla szkła, rzec by można – lustro. W takich warunkach ściganie sportowe staje się niemożliwe. Dzieciaki spożytkowały jednak ten dzień w inny sposób: harce w wodzie, zabawa z wykorzystaniem wszystkiego co pływa, pod bacznym okiem opiekunów, pozwoliły na doczekanie się sygnału sędziego informującego o zakończeniu regat.

W ramach współorganizacji imprezy Starosta Sępoleński – pan Jarosław Tadych ufundował upominki dla trzech najlepszych zawodników jednego, losowo wybranego biegu. Spośród wcześniej wspomnianych czterech biegów wylosowano bieg 3. Klasyfikacja w wylosowanym wyścigu:

STAROSTA SĘPOLEŃSKI – FUNDATOR NAGRÓD DLA NAJEPSZYCH ZAWODNIKÓW W 3 BIEGU

ZAWODNICY

I.                    Bartosz Żmudziński – Międzyszkolny Klub Żeglarski Żnin (MKŻ Żnin)

II.                  Wojciech Komenda – Klub Sportowy Spójnia Warszawa

III.                Marcel Rumiński - Międzyszkolny Klub Żeglarski Żnin (MKŻ Żnin)

 

 

Nagrody w kategorii OPEN ufundował Burmistrz Sępólna Krajeńskiego – pan Waldemar Stupałkowski.

ZWYCIĘZCY REGAT ŚW. WAWRZYŃCA W KATEGORII OPEN

ZAWODNICY

I.                    Bartosz Żmudziński – Międzyszkolny Klub Żeglarski Żnin (MKŻ Żnin)

II.                  Hieronim Hendler – Toruński Klub Żeglarski (TKŻ Toruń)

III.                Wojciech Komenda – Klub Sportowy Spójnia Warszawa

 

We współorganizację regat odbywających się na sępoleńskim jeziorze włącza się zawsze Samorząd Osiedla nr 2 w Sępólnie Krajeńskim z Przewodniczącym panem Stanisławem Gustynem. Tym razem zasponsorował coś, z czym my wszyscy nie będziemy mogli się rozstać przez pewnie jeszcze długi czas - maseczki. To one maja chronić naszych młodych żeglarzy przed wirusem, tak aby bezpiecznie wrócili do szkoły oraz móc spotkać się na kolejnych regatach.

Na zakończenie regat, trener miejscowego klubu – pan Mirosław Tłok podziękował wszystkim żeglarzom, ich opiekunom, trenerom, rodzicom, wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia regat. Ochotnikom Ochotniczej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim za czuwanie nad bezpieczeństwem, Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim panu Mariuszowi Czerwińskiemu za użyczenie miejsca przy sali gimnastycznej, rodzicom sępoleńskich żeglarzy, lokalnym sympatykom za przygotowania i pomoc, mamom naszych pociech za pyszne drożdżówki.  Były to dwa dni ciężkiej pracy dla osób  skupionych wokół jeziora sępoleńskiego w miniony weekend, za którą bardzo wszystkim dziękujemy.

DO ZOBACZENIA ZA ROK

 • autor: Lidia Sokolska-Tłok - Dyrektor Wydziału Edukacji (...), data: 2020-08-10
 • 100_7368
 • DSC_0421
 • DSC_0426
 • DSC_0429
 • DSC_0431
 • DSC_0432
 • DSC_0437
 • DSC_0438
 • DSC_0439
 • DSC_0440
 • DSC_0451
 • DSC_0453
 • DSC_0454
 • DSC_0511
 • DSC09136
 • DSC09152
 • DSC09362

"Świat się zatrzymał" - w 3 lata po nawałnicy - premiera 11.08, godz. 19:30

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność: Od: 2020-08-10 12:00 Do: 2020-08-10 21:00

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Uwag: Brak.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Dyżurny synoptyk: Agata Wojtkiewicz

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • data: 2020-08-10

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność: Od: 2020-08-09 14:00 Do: 2020-08-09 22:00

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Uwag: Brak.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Dyżurny synoptyk: Krzysztof Woźniak

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • data: 2020-08-09

Ostrzeżenie meteorologiczne - upał

Zjawisko: upał

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: powiat sępoleński

Ważność: Od: 2020-08-08 15:06 Do: 2020-08-10 20:00

Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C.

Uwag: brak

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90 %

Dyżurny synoptyk: Krzysztof Woźniak

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • data: 2020-08-09

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W piątek po południu odbyło się kolejne posiedzenie powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego.

Głównym tematem było omówienie sytuacji w Powiecie Sępoleńskim w związku z pandemią Covid – 19 oraz planowanym rozpoczęciem roku szkolnego w szkołach na terenie powiatu z zachowaniem wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym. Kolejne spotkanie zespołu planowane jest po 20 sierpnia br.

Kolejnym tematem omawianym przez zespół było wypracowanie decyzji samorządowców i dyrektorów oraz omówienie kwarantann zbiorowych na terenie powiatu.

 

 • autor: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, data: 2020-08-11

Galeria zdjęć z posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 • Zdjęcie ze spotkania powiatowego zespołu zarządzania...
  Zdjęcie ze spotkania powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego
 • Zdjęcie ze spotkania powiatowego zespołu zarządzania...
  Zdjęcie ze spotkania powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego
 • Zdjęcie ze spotkania powiatowego zespołu zarządzania...
  Zdjęcie ze spotkania powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego
 • Zdjęcie ze spotkania powiatowego zespołu zarządzania...
  Zdjęcie ze spotkania powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego
 • Zdjęcie ze spotkania powiatowego zespołu zarządzania...
  Zdjęcie ze spotkania powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2020-08-07

Konwent samorządowców z terenu powiatu sępoleńskiego

Dnia 7 sierpnia w południe w gabinecie 40 a odbył się konwent Powiatu Sępoleńskiego. Samorządowcy z terenu powiatu omawiali na spotkaniu min. tematy związane z transportem publicznym oraz obchodami Dożynek Wojewódzkich w Tucholi. W spawach wniesionych samorządowcy podjęli dyskusję nad propozycjami do Krajowego Planu Odbudowy na poziomie regionalnym i poziomie powiatu. 

W spotkaniu udział wzięli:

Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart;

Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych;

Wicestarosta - Andrzej Marach;

Przewodniczay Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - Franciszek Lesiński;

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego - Waldemar Stupałkowski;

Wiceburmistrz Więcborka - Jacek Masztakowski;

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego - Wojciech Głomski;

Wójt Sośna - Leszek Stroiński;

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg - Roman Krzysztofek;

 

 

 

Galeria zdjęć z konwentu samorządowców z terenu powiatu sępoleńskiego

 • Zdjęcia z konwentu samorządowców z terenu powiatu...
  Zdjęcie z konwentu samorządowców z terenu powiatu sępoleńskiego
 • Zdjęcia z konwentu samorządowców z terenu powiatu...
  Zdjęcie z konwentu samorządowców z terenu powiatu sępoleńskiego
 • Zdjęcia z konwentu samorządowców z terenu powiatu...
  Zdjęcie z konwentu samorządowców z terenu powiatu sępoleńskiego
 • Zdjęcia z konwentu samorządowców z terenu powiatu...
  Zdjęcie z konwentu samorządowców z terenu powiatu sępoleńskiego
 • Zdjęcia z konwentu samorządowców z terenu powiatu...
  Zdjęcie z konwentu samorządowców z terenu powiatu sępoleńskiego
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2020-08-07

Ostrzeżenie meteorologiczne - upał

Zjawisko: upał

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: powiat sępoleński

Ważność:  Od: 2020-08-07 12:00 Do: 2020-08-09 21:00

Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C.

Uwag: brak

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Dyżurny synoptyk: Maria Poświata

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • data: 2020-08-07

I Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Novum – Med. Sp. z o.o. w Więcborku

Dziś do południa na sali sesyjnej, z zachowaniem dystansu społecznego, odbyło się I Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Novum – Med. Sp. z o.o. w Więcborku.

Obrady odbyły się zgodnie z planowanym porządkiem. Najważniejsze dwa punkty dotyczyły podjęcia uchwał w sprawie podwyższenia Kapitału Zakładowego Novum – Med. poprzez utworzenie nowych udziałów oraz w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Novum – med. Sp. z o.o. w Więcborku. Na kolejną kadencję Zgromadzenie Wspólników ponownie powołało członków Rady Nadzorczej w osobach: Grzegorz Szlezer, Bożena Pieczka, Tomasz Kamiński.

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji od Starosty , data: 2020-08-07

Galeria przedstawia zdjęcia z I Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Novum - Med sp. z o.o.

 • zdjęcie z I nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki...
  I nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki Novum-Med sp. z o.o. w Więcborku
 • zdjęcie z I nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki...
  I nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki Novum-Med sp. z o.o. w Więcborku
 • zdjęcie z I nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki...
  I nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki Novum-Med sp. z o.o. w Więcborku
 • zdjęcie z I nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki...
  I nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki Novum-Med sp. z o.o. w Więcborku
 • zdjęcie z I nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki...
  I nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki Novum-Med sp. z o.o. w Więcborku
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2020-08-07

II część 31 posiedzenia zarządu powiatu

Dziś rano na sali sesyjnej, z zachowaniem dystansu społecznego, odbyła się II część 31 posiedzenia Zarządu Powiatu.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwały w sprawie: 
a) udzielenia upoważnienia Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku;
b) uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok.

Następnie zarząd dyskutował nad zapisami w projekcie Regulaminu warunków korzystania z Internatu CKZiU.

Na koniec posiedzenia zarząd przyjął bieżącą informację dot. naboru do szkół powiatowych.

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2020-08-07

Zdjęcia z II części 31 posiedzenia zarządu powiatu

 • Zdjęcia z II części 31 posiedzenia zarządu powiatu
  Zdjęcie z II części 31 posiedzenia zarządu powiatu
 • Zdjęcia z II części 31 posiedzenia zarządu powiatu
  Zdjęcie z II części 31 posiedzenia zarządu powiatu
 • Zdjęcia z II części 31 posiedzenia zarządu powiatu
  Zdjęcie z II części 31 posiedzenia zarządu powiatu
 • Zdjęcia z II części 31 posiedzenia zarządu powiatu
  Zdjęcie z II części 31 posiedzenia zarządu powiatu
 • Zdjęcia z II części 31 posiedzenia zarządu powiatu
  Zdjęcie z II części 31 posiedzenia zarządu powiatu
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2020-08-07

AUTORSKIE SPOTKANIE PROMOCYJNE – Sośno

 • belka

5 sierpnia odbyło się kolejne spotkanie promujące wydaną w tym roku Monografię powiatu sępoleńskiego. Tym razem autorskiego wykładu posłuchać mogli mieszkańcy gminy Sośno. Zgromadzonych w Gminnym Domu Kultury powitał Wicestarosta Andrzej Marach, który krótko opowiedział o trwającym od stycznia projekcie obchodów 100-lecia powstania powiatu sępoleńskiego. W ramach spotkania odbyła się projekcja 2 filmów wprowadzających w tematykę spotkania.

Wykład wygłosił jeden z autorów Monografii, dr Tomasz Fiałkowski, który w bardzo ciekawy i przystępny sposób opowiedział o początkach i kulisach powstawania powiatu sępoleńskiego oraz zaprezentował kilka wcześniejszych publikacji o naszym regionie (wspomniał m.in. o serii pn. „Zeszyty Krajeńskie – Pałace i dwory w gminie Sośno” i o poprzedniej, bardzo trudno już dostępnej, monografii powiatu z 1974 roku). Powiedział też kilka słów o samej idei wydania najnowszej publikacji o powiecie sępoleńskim i pozostałych trzech autorach – dr hab. Zdzisławie Biegańskim, prof. Włodzimierzu Jastrzębskim i Leszku Skazie.

Na zakończenie spotkania każdy zainteresowany otrzymał z rąk Wicestarosty swój własny egzemplarz Monografii i mógł liczyć na podpis autora.

 

Wydanie monografii było możliwe dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Projekt:  Organizacja szeregu imprez pn. „100 lat dziedzictwa historyczno-kulturowego powiatu sępoleńskiego”.

 • autor: Dorota Szymańczak - Stanowisko ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych, data: 2020-08-06
 • DSC_0470
 • DSC_0475
 • DSC_0478
 • DSC_0480
 • DSC_0485
 • DSC_0507
 • DSC_0508
 • DSC_0510
 • DSC_0529
 • DSC_0532
 • DSC_0534
 • DSC_0555
 • DSC_0557
 • DSC_0560
 • DSC_0569
 • DSC_0586
 • DSC_0587
 • autor: Gmina Sośno, data: 2020-08-06

Informacja - urząd nieczynny

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że w związku z ustaleniem dla pracowników Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Urzędu Pracy dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę, dnia 14 sierpnia br. (piątek) Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim oraz Powiatowy Urząd Pracy będą nieczynne.

 

Za utrudnienia przepraszamy

Starosta Sępoleński

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

 

 • data: 2020-08-06

Z końcem lipca zakończył się remont drogi Lipka-Sępólno Krajeńskie!

Z końcem lipca 2020 r. zakończyły się prace drogowe będące częścią zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1120C relacji [Lipka] –  gr. woj. - Sępólno Krajeńskie na odc. o dł. 0,2000km zlokalizowanym pomiędzy km 2+277,80 a km 2+477,80 oraz na odc. o dł. 0,55276 km zlokalizowanym pomiędzy km 5+603,74 a km 6+156,50”.

Na zadanie to Powiat Sępoleński pozyskał dofinansowanie pochodzące ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości: 754 578,00 zł. Wkład finansowy Gminy Sępólno Krajeńskie wynosi: 383 789,00 zł, a całkowity koszt zadania to: 1 495 156,99 zł.

Głównym wykonawcą prac drogowych była firma „POL-DRÓG Drawsko Pomorskie” S.A.

Zakończony remont na drodze powiatowej w miejscowości Lutowo

 • 01Wyremontowana droga powiatowa w miejscowowci Lutowo
 • 02Wyremontowana droga powiatowa w miejscowowci Lutowo
 • 03Wyremontowana droga powiatowa w miejscowowci Lutowo
 • 04Wyremontowana droga powiatowa w miejscowowci Lutowo
 • 05Wyremontowana droga powiatowa w miejscowowci Lutowo
 • 06Wyremontowana droga powiatowa w miejscowowci Lutowo
 • 07Wyremontowana droga powiatowa w miejscowowci Lutowo
 • 08Wyremontowana droga powiatowa w miejscowowci Lutowo
 • 09Wyremontowana droga powiatowa w miejscowowci Lutowo
 • 10Wyremontowana droga powiatowa w miejscowowci Lutowo
 • 11Wyremontowana droga powiatowa w miejscowowci Lutowo
 • 12Wyremontowana droga powiatowa w miejscowowci Lutowo
 • 13Wyremontowana droga powiatowa w miejscowowci Lutowo
 • 14Wyremontowana droga powiatowa w miejscowowci Lutowo
 • 15Wyremontowana droga powiatowa w miejscowowci Lutowo
 • autor: nadesłane - Mateusz Zapalski, data: 2020-08-03

76. rocznica Powstania Warszawskiego

W 76 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego pamiętając o ofiarności i odwadze żołnierzy Powstania, o męczeństwie ludności cywilnej,  przedstawiciele władz samorządowych Gminy i Powiatu Sępoleńskiego oddali szacunek i cześć uczestnikom Powstania.

 • autor: www.gmina-sepolno.pl
 • 2020-08-01_powstaniewarszawskie_017
 • 2020-08-01_powstaniewarszawskie_019
 • 2020-08-01_powstaniewarszawskie_001
 • 2020-08-01_powstaniewarszawskie_013
 • autor: www.gmina-sepolno.pl

Uroczyste pożegnanie emerytów

Dzisiaj uroczyście pożegnaliśmy odchodzących na zasłużoną emeryturę pracowników Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim Panią Marię Rembelską, Panią Hankę Roszińską-Obst oraz Skarbnika Powiatu Pana Władysława Rembelskiego.

Serdecznie dziękujemy za wiele lat wspólnej pracy, za poświęcenie i oddanie, inspirację oraz trud włożony w pracę na rzecz rozwoju naszego Powiatu.

Życzymy wypoczynku oraz radosnego realizowania planów na nowej ścieżce życia.

 

Starosta Sępoleński oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

 • data: 2020-07-31
 • IMG_8905

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – REJA24

Dnia 1 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają przepisy dotyczące rejestracji sprzętu pływającego służącego do połowu ryb. Zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568 z późn. zm.) statek przeznaczony lub używany wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji lub statek używany do połowu ryb, o długości do 24 m, podlega rejestracji na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2018 r. poz. 1137 z późn. zm.).

Ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m w art. 3 ust. 1 określa, że obowiązkowi rejestracji podlega:

 1. jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb,
  o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;
 2. jednostka pływająca używana do połowów rybackich;
 3. jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

- o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

Obowiązkowi rejestracji, o którym mowa w ust. 1, nie podlega:

 1. jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;
 2. jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;
 3. deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

Jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela.

 

Rejestracji jednostki pływającej dokonuje organ rejestrujący tj. starosta lub właściwy polski związek sportowy (Polski Związek Żeglarski, Polski Związek Motorowodny
i Narciarstwa Wodnego), wpisując jednostkę do rejestru oraz nadaje jej numer rejestracyjny i wydaje dokument rejestracyjny (w formie plastikowej karty).

W celu rejestracji jednostki pływającej właściciel składa wniosek o rejestrację
i wydanie dokumentu rejestracyjnego do wybranego organu rejestrującego. Jeżeli jednostka pływająca jest przedmiotem współwłasności, wyżej wymieniony wniosek, może złożyć każdy współwłaściciel, przedkładając pełnomocnictwo do działania
w imieniu pozostałych współwłaścicieli.

 

Dokonując rejestracji jednostki pływającej, która nie posiada numeru identyfikacyjnego ani indywidualnego numeru identyfikacyjnego (INI), organ rejestrujący nadaje jej indywidualny numer identyfikacyjny (INI), który nie podlega zmianie w okresie istnienia jednostki pływającej.

Wniosek o rejestrację składa się w formie papierowej do organu rejestrującego osobiście lub przez pełnomocnika albo przekazuje się do organu rejestrującego w formie elektronicznej poprzez platformę REJA24. W przypadku gdy wnioskodawca składa wniosek o rejestrację w postaci elektronicznej, a posiada wymagane załączniki w oryginale wyłącznie w postaci papierowej, dokumenty te mogą być dołączone do wniosku w postaci odwzorowania cyfrowego, a ich oryginały należy okazać organowi rejestrującemu przed odbiorem dokumentu rejestracyjnego.

Po zweryfikowaniu kompletności wniosku o rejestrację organ rejestrujący wydaje zaświadczenie o złożeniu wniosku o rejestrację, którym właściciel jednostki pływającej może się posługiwać do czasu wydania dokumentu rejestracyjnego albo doręczenia decyzji o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru.

Organ rejestrujący wpisuje jednostkę pływającą do rejestru albo wydaje decyzję
o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku o rejestrację.

            Rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego podlega opłacie, która zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Wodnej 
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m wynosi 80 zł.

W przypadku utraty albo uszkodzenia dokumentu rejestracyjnego wtórnik tego dokumentu wydaje, na wniosek właściciela, organ rejestrujący. Do wniosku dołącza się oświadczenie zawierające informacje o fakcie i okolicznościach utraty albo uszkodzenia dokumentu rejestracyjnego.

Właściciel może złożyć wniosek o przydzielenie i rezerwację numeru rejestracyjnego dla jednostki pływającej w budowie, a w przypadku jachtu morskiego – również o rezerwację nazwy. Numer rejestracyjny lub nazwa dla jednostki pływającej w budowie rezerwowana jest na okres nieprzekraczający 7 miesięcy, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 

Wpisy do rejestrów oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność w przypadku:

1) wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2000 r. – przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;

2) wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2006 r. – przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;

3) wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych po dniu 1 stycznia 2006 r. – przez okres 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Właściciel jednostki pływającej, zarejestrowanej zgodnie
z dotychczasowymi przepisami, która podlega obowiązkowi rejestracji zgodnie
z obecnymi przepisami, ma obowiązek ją zarejestrować przed upływem terminu ważności dokumentu rejestracyjnego określonego powyżej.

Za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego
w przypadku jednostki pływającej zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami, pobiera się opłatę w wysokości 60 zł. W wyżej wymienionym przypadku, dokumentem lub materiałem potwierdzającym informacje o rejestracji jednostki pływającej w innym rejestrze w kraju lub za granicą jest dokument rejestracyjny lub zaświadczenie o rejestracji.

Właściciel jednostki pływającej, która zgodnie z dotychczasowymi przepisami nie podlegała obowiązkowi rejestracji, ma obowiązek ją zarejestrować w terminie 17 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

 

Likwiduje się rejestry prowadzone przed dniem wejścia w życie Ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2018 r. poz. 1137 z późn. zm.). 

 

Rejestracji jednostki pływającej dokonuje się na podstawie:

1) dowodu własności, którym może być w szczególności:

a) faktura VAT,

b) umowa sprzedaży, zamiany, darowizny,

c) prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności,

d) w przypadku jednostek budowanych systemem gospodarczym – pisemne oświadczenie budowniczego;

2) wniosku o rejestrację zawierającego następujące informacje:

a) o właścicielu i współwłaścicielach oraz armatorze, jeżeli nie jest nim właściciel:

– imię i nazwisko albo nazwę,

– PESEL albo datę i wskazanie miejsca urodzenia, jeżeli numer PESEL nie został nadany – w przypadku osób fizycznych,

– NIP w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo inny odpowiedni identyfikator – w przypadku podmiotów zagranicznych,

– adres zamieszkania albo adres siedziby,

– adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) o rejestracji w innym rejestrze w kraju lub za granicą, jeżeli jednostka pływająca była zarejestrowana:

– wskazanie organu poprzedniej rejestracji,

– numer rejestracyjny,

– datę rejestracji i wykreślenia z rejestru,

c) o numerze identyfikacyjnym albo indywidualnym numerze identyfikacyjnym (INI), jeżeli został nadany,

d) o zamiarze eksploatowania jednostki pływającej na wodach: morskich albo śródlądowych, albo morskich i śródlądowych,

e) o zamiarze używania jednostki pływającej do celów rekreacyjnych lub komercyjnych,

f) o zamiarze używania jednostki pływającej do:

– amatorskiego połowu ryb,

– połowów rybackich,

– rybołówstwa rekreacyjnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim,

g) o nazwie jednostki pływającej, o ile została nadana przez właściciela,

h) o porcie macierzystym jednostki pływającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i tak dla: 1) śródlądowej jednostki pływającej – miejscowość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) morskiej jednostki pływającej – port morski na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

i) o rodzaju napędu jednostki pływającej, a w przypadku napędu mechanicznego, także o jego mocy,

j) o marce i modelu lub typie jednostki pływającej,

k) o podstawowych wymiarach i parametrach jednostki pływającej,

l) o materiale głównym, z którego zbudowany jest kadłub jednostki pływającej,

m) o roku budowy i producencie jednostki pływającej,

n) o sygnale rozpoznawczym (Call Sign) i morskim radiowym numerze identyfikacyjnym MMSI, jeżeli zostały nadane,

o) o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób na pokładzie jednostki pływającej, jeżeli została określona w deklaracji zgodności CE lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot,

p) o dopuszczalnej sile wiatru oraz znaczącej wysokości fali, jeżeli zostały określone w deklaracji zgodności CE lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot;

3) dokumentów lub materiałów potwierdzających informacje, o których mowa w pkt 2 lit. a–c oraz i–p;

4) dowodu wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego.

 • autor: Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, data: 2020-07-30

Regionalny System Ostrzegania

Regionalny System Ostrzegania (RSO) to darmowa, powszechna usługa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wojewodów umożliwiająca powiadamianie obywateli o zagrożeniach.

 

Czym jest RSO?

W RSO umieszczane są różnego rodzaju komunikaty, w tym ostrzeżenia meteorologiczne oraz hydrologiczne i mapka prezentująca stan wód na najistotniejszych wodowskazach polskich rzek. W systemie generowane są też inne ostrzeżenia odwołujące się do miejscowych zagrożeń np. wypadków drogowych

Ponadto, w RSO dostępne są poradniki dotyczące m.in. tego jak udzielić pierwszej pomocy lub jak zachować się podczas burzy, powodzi czy ataku terrorystycznego. 

Swoim zasięgiem RSO obejmuje całą Polskę. W skład systemu wchodzą: Aplikacja Mobilna RSO, programy naziemnego multipleksu cyfrowego MUX-3 oraz strony internetowe urzędów wojewódzkich. Za treść komunikatów odpowiadają wojewodowie (wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego) oraz MSWiA w przypadku komunikatów ogólnopolskich. 

Zasada działania

Komunikat o zasięgu wojewódzkim generuje wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego. Ostrzeżenie ukazuje się:

 • w Aplikacji Mobilnej (systemy operacyjne Android, iOS, Windows Phone),

 • na stronach internetowych urzędu wojewódzkiego,

 • w programach ogólnopolskich TVP (TVP1HD, TVP2HD, TVP Info, TVP Kultura, TVP Historia, TVP Polonia, TVP Rozrywka – telegazeta od str. 190, napisy DVB) w TVP Regionalnej (telegazeta od str. 430, napisy DVB), a także na platformie hybrydowej.

W przypadku wystąpienia szczególnie poważnych zagrożeń, komunikaty pojawiają się na ekranie telewizora w formie napisów. W zwięzły sposób informują o sytuacji i odsyłają do szczegółów, np. umieszczonych na konkretnej stronie telegazety. W telewizorach dostosowanych do potrzeb telewizji hybrydowej (tj. łączącej telewizję z Internetem) istnieje możliwość przejścia na stronę oferującą np. graficzną lub filmową informację dotyczącą zagrożenia.

Komunikaty o zasięgu ogólnopolskim generowane są przez MSWiA, a ich wizualizacja w systemie jest analogiczna do przedstawionej powyżej.

Aplikacja mobilna RSO

Bezpłatna aplikacja mobilna RSO dostępna jest dla poszczególnych systemów operacyjnych (Android, iOS, Windows Phone). Aplikację można wyszukać po słowach kluczowych „RSO” oraz „Regionalny System Ostrzegania”. W marcu 2018 r. udostępniono nową wersję aplikacji, wzbogaconą o funkcję geolokalizacji oraz udogodnienia dla osób niedowidzących. Z kolei od połowy lutego 2019 r. nie jest możliwe pobranie starej wersji aplikacji. Mimo to, użytkownicy poprzedniej wersji nadal mogą z niej korzystać na niezmienionych zasadach.

Aplikacja umożliwia dostęp do komunikatów generowanych przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego poszczególnych urzędów wojewódzkich na terenie Polski oraz przez MSWiA. 

Komunikaty/ostrzeżenia rozpowszechniane w ramach RSO podzielone są na następujące kategorie tematyczne: ogólne, meteorologiczne, hydrologiczne, drogowe, stany wód (wodowskazów).

Aplikacja została zaopatrzona również w część zawierającą poradniki postępowania w sytuacji różnego rodzaju zagrożeń.

Jakie informacje znajdę w RSO?

Regionalny System Ostrzegania jest stale rozwijany. W systemie przekazywane są informacje uzyskiwane m.in. ze: służb podległych lub nadzorowanych przez MSWiA (np. Policji), Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego (ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne, stany wód), Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (ostrzeżenia drogowe) oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego (ostrzeżenia dotyczące cyberprzestrzeni). 

Dodatkowo, na poziomie regionalnym, przedstawiciele czterech urzędów wojewódzkich (dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego) porozumieli się ze spółką Tauron Dystrybucja w sprawie zasilania systemu w informacje o przerwach w dostawach prądu 
w razie rozległych awarii energetycznych.

Przez lata funkcjonowania w ramach systemu podjęto współpracę z następującymi podmiotami:

 • 31 sierpnia 2015 r. – podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji a Prezydentem m.st. Warszawy dotyczącego włączenia m.st. Warszawy do RSO;

 • 10 marca 2017 r. – zawarcie porozumienia pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Ministerstwem Obrony Narodowej dotyczącego włączenia Sił Zbrojnych RP do RSO;

 • 15 listopada 2017 r. – zawarcie porozumienia pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Ministerstwem Cyfryzacji oraz Naukową i Akademicką Siecią Komputerową – Państwowym Instytutem Badawczym dotyczącego włączenia NASK do RSO;

 • 20 marca 2018 r. – zawarcie porozumienia pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Głównym Geodetą Kraju dotyczącego udostępnienia usługi API Geoportal na potrzeby RSO.

Statystyki RSO

Regionalny System Ostrzegania jest aktywnie wykorzystywany przez wojewodów i MSWiA w celu informowania społeczeństwa o różnego rodzaju zagrożeniach.

W 2019 r. w systemie wygenerowano łącznie 9509 komunikatów i 2 250 298 informacji o stanach wód na wszystkich wodowskazach. 

W pierwszym półroczu 2020 r. w systemie wygenerowano łącznie 4510 komunikatów i 1 146 994 informacje o stanach wód na wszystkich wodowskazach. 

Aplikacja mobilna RSO do końca czerwca 2020 r. pobrana została 944 997 razy.

 • data: 2020-07-30

Jak korzystać z nowej wersji aplikacji RSO

Nigdy nie jest za późno na dobrą decyzję

Nigdy nie jest za późno na dobrą decyzję i wybór szkoły ponadpodstawowej prowadzonej przez powiat sępoleński !

Poniżej link do najnowszej oferty sępoleńskiego LO !

http://www.losepolno.szkolnastrona.pl/a,615,nabor-do-lo-w-sepolnie-nadal-trwa

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność:  Od: 2020-07-28 14:00 Do: 2020-07-29 00:00

Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 20 oraz porywami wiatru do 85 km/h. Lokalnie grad.

Uwag: Brak.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Dyżurny synoptyk: Maria Poświata

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • data: 2020-07-28

Ruszyła infolinia Polskiego Bonu Turystycznego

W piątek, 24 lipca o 8:00 rano uruchomiliśmy specjalną całodobową infolinię. Pod numerem telefonu 22 11 22 111 można uzyskać informacje na temat Polskiego Bonu Turystycznego – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zainteresowanie bonem turystycznym jest bardzo duże. W ciągu pierwszych czterech godzin od uruchomienia infolinii, konsultanci odebrali ponad 1000 telefonów.

- Konsultanci specjalnej infolinii udzielają informacji osobom, które chcą skorzystać z Polskiego Bonu Turystycznego oraz podmiotom turystycznym, które chcą przystąpić do programu. Wyjaśniają wątpliwości dotyczące między innymi prawa do bonu – tłumaczy prof. Gertruda Uścińska.

Pytania dotyczące bonu można też przesyłać mailem na adres bon@zus.pl.

 Obsługa bonu będzie odbywać się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Aby skorzystać
 z bonu, należy posiadać profil na PUE ZUS. Można go założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego oraz bankowości elektronicznej – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Obecnie dobiegają końca przygotowania do wdrożenia oprogramowania. Już wkrótce na PUE ZUS,
w roli "Ogólny", w panelu bocznym powstanie osobna zakładka dla podmiotów turystycznych (zostanie udostępniona z 24 na 25 lipca) oraz osób korzystających z bonu (zostanie udostępniona z 31 lipca na 1 sierpnia).

Bon będzie można aktywować na PUE w dowolnym momencie (np. na kilka dni przed planowanymi wakacjami) po podaniu danych kontaktowych (adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego).

Przedsiębiorcy turystyczni i organizacje pożytku publicznego, które chcą przystąpić do programu Polski Bon Turystyczny, będą mogły za pośrednictwem PUE ZUS złożyć oświadczenie, dzięki czemu zostaną wpisane na listę podmiotów turystycznych prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną (POT).  POT opublikuje listę zarejestrowanych podmiotów turystycznych, uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą bonu, na stronach internetowych: www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl oraz www.polska.travel.

Aby zapłacić bonem za usługę turystyczną, trzeba będzie podać osobie przyjmującej płatność za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną specjalny numer przypisany do bonu, a następnie jednorazowy kod autoryzacyjny.

Instrukcje, jak założyć konto na PUE, można obejrzeć na kanale YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=UUzCFpwDVLA.

 • data: 2020-07-28

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

 • autor: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, data: 2020-07-24

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność:  Od: 2020-07-26 14:00 Do: 2020-07-27 01:00

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Uwag: brak

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 %

Dyżurny synoptyk: Krzysztof Woźniak

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • data: 2020-07-26

Podziękowania za pomoc

W minionych tygodniach Starosta Sępoleński Jarosław Tadych i Wicestarosta Andrzej Marach oraz Inspektor Zarządzania Kryzysowego Irena Miczko wręczyli podziękowania firmom oraz stowarzyszeniu za okazaną pomoc i wsparcie podczas pandemii koronawirusa.

Szczególne podziękowania dla Stowarzyszenia SALUTARIS oraz firm z terenu powiatu sępoleńskiego a są to:

 • Centrum Motoryzacyjne SEYDAK Sępólno Krajeńskie,
 • Gabi-Bis sp. z o.o. Więcbork,
 • Duko sp. z o.o. Sępólno Krajeńskie
 • MART - Tomasz Wysocki

Po raz kolejny firmy i przedsiębiorcy działający na terenie Powiatu Sępoleńskiego udowodnili, że w obliczu nieprzewidzianych zdarzeń losowych, zawsze można na nich liczyć.

Warto podkreślić, że powiat wspomogły także osoby fizyczne, które przekazały samodzielnie uszyte maseczki ochronne.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy za życzliwość. Niech słowa Cycerona: ”… pewnego przyjaciela poznaje się w niepewnej sytuacji…” wyrażą nasze uznanie za podejmowanie tak ofiarnych działań.

 • data: 2020-07-24
 • 39388
 • 39385
 • IMG_8491
 • IMG_8557
 • 2020-07-23 at 12.57.05

Spotkanie dotyczące przeglądu gwarancyjnego

Dnia 24 lipca br. w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim odbyło się spotkanie dotyczące przeglądu gwarancyjnego realizacji zadania p.n. "Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce  548/4 położonej w miejscowości  Kamieniu Krajeńskim - budowa szybu windowego wraz z montażem windy".

W spotkaniu uczestniczyli:

Andrzej Marach - Wicestarosta Sępoleński

Tomasz Bondarczyk - Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju

Przemysław Dziubiński - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim

Szymon Zmarzły - Wykonawca

Andrzej Kobus - Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego

 • data: 2020-07-24
 • 582813e5-5f03-4ea5-8185-098ac9e591bf

Sępoleńskie Obchody Święta Policji

W dniu 15 lipca 2020 roku o godzinie 10:00  na terenie Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim odbyła się uroczysta zbiórka z okazji „Święta Policji”. Tego dnia 12 funkcjonariuszy powiatu sępoleńskiego awansowano na wyższe stopnie policyjne.

W swoim wystąpieniu Komendant Powiatowy Policji w Sępólnie Krajeńskim podziękował wszystkim policjantom i pracownikom za codzienny trud, sumienne wykonywanie obowiązków i zaangażowanie w służbie.

Ponadto, w trakcie uroczystości, przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim, 9 policjantom wręczył medale za zasługi dla pożarnictwa.

Nie zabrakło również medali za ,,Długoletnią Służbę” oraz odznak „Zasłużony Policjant”. Łącznie przyznano je 5 funkcjonariuszom KPP w Sępólnie Krajeńskim.

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych.

 • autor: Nadesłane - Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim, data: 2020-07-24

Galeria zdjęć

 • 151-279150
 • 151-279148
 • 151-279146
 • autor: www.sepolno.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów nieczynne

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 22 do 31 lipca 2020r. z powodu urlopu, biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów, mieszczące się w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim będzie nieczynne. Za utrudnienia z tego tytułu przepraszamy.

 • autor: Katarzyna Niepiekło - Theil, data: 2020-07-22

Posiedzenie Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

21 lipca 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego. Komitet, którego członkami są Burmistrzowie i Wójt, a któremu przewodniczy Starosta Sępoleński, podjął uchwały aktualizujące listę projektów podstawowych i całą Strategię. W związku z „wolnymi środkami” w Działaniu  3.3  - Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, podjęto decyzję o wprowadzeniu dwóch nowych projektów w zakresie termomodernizacji budynków: OSP w Kamieniu Krajeńskim oraz Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Radońsku.

W spotkaniu uczestniczyli:

- Starosta Sępoleński/Przewodniczący Komitetu Sterującego Pan Jarosław Tadych;

- Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Pan Waldemar Stupałkowski;

- Burmistrz Więcborka Pan Waldemar Kuszewski;

- Burmistrz Kamienia Krajeńskiego Pan Wojciech Głomski;

- Wójt Sośna Pan Leszek Stroiński.

 

Aktualna lista projektów podstawowych do pobrania poniżej:

 • autor: Dorota Szymańczak - Stanowisko ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych, data: 2020-07-21
 • IMG_8828

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność:  Od: 2020-07-20 08:00 Do: 2020-07-20 21:00

Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Uwag: Z uwagi na dynamiczną sytuację meteorologiczną ostrzeżenie może być aktualizowane.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90 %

Dyżurny synoptyk: Agata Wojtkiewicz

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • data: 2020-07-20

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność: Od: 2020-07-17 15:30 Do: 2020-07-17 23:00

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 20 mm, lokalnie 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

Uwag: brak

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Dyżurny synoptyk: Grzegorz Pietrucha

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • data: 2020-07-17

Konsumencie, miałeś spór przedsiębiorcą, który prowadzi działalność gospodarczą, poza granicą Polski?

Poniżej nowa grafika informacyjną o tym, jak sieć Europejskich Centrów Konsumenckich rozpatruje skargi konsumentów. Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net) obejmuje 30 centrów we wszystkich 27 państwach członkowskich UE, a także Islandii, Norwegii i Wielkiej Brytanii. Celem sieci ECC-Net jest udzielanie porad konsumentom oraz rozwiązywanie ich transgranicznych sporów w sposób pozasądowy. Pomoc ECC-Net jest udzielana bezpłatnie.

Drogą telefoniczną (22 55 60 118, dyżury prawników od pn. do pt w godz.: 10-14), e-mailem (eccnet-pl@ec.europa.eu) lub osobiście odwiedzając siedzibę centrum w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 1 (od pn. do pt w godz.: 10-14)

 • autor: Katarzyna Niepiekło - Theil, data: 2020-07-17
 • infografika_spory_konsumenckie_ECK_2400_2400px

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze

Zjawisko: burze 

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność: Od: 2020-07-16 20:15 Do: 2020-07-17 00:00

Przebieg: Obserwuje się oraz prognozuje dalsze występowanie burz z opadami deszczu miejscami do 30 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h.

Uwag: brak

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Dyżurny synoptyk: Maria Poświata

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • data: 2020-07-16

Strzelanie Krukowego Bractwa Strzeleckiego w Sępólnie Krajeńskim

W dniu 11.07.2020 punktualnie o godz. 12:00 rozpoczęto turniej strzelecki z okazji obchodów 100 – lecia Powiatu Sępoleńskiego oraz spóźniony ze względu na pandemię -  o godność Króla Kurkowego na rok 2020.
Pierwsza konkurencja to strzelanie do kura o godność Króla Kurkowego – w tym strzelaniu uczestniczyło 20 strzelających (sióstr i braci) naszego bractwa. W szóstej serii strzelań kura strącił Brat Andrzej Marchlewicz – nasz V-ce prezes i został Królem Kurkowym 2020, a jego rycerzami zostali: 
Brat Marek Rzepiński – I Rycerz i Brat Edmund Rózga – II Rycerz.

Po skromnej intronizacji przystąpiono do realizacji pozostałych strzelań z okazji 100 – lecia Powiatu Sępoleńskiego tj. do rozegrania turnieju strzeleckiego w następujących konkurencjach:
- Tarcza oraz szabla z okazji 100-lecia Powiatu Sępoleńskiego – ufundowana przez Starostę Sępoleńskiego Pana Jarosława Tadycha,
- Tarcza Przewodniczącego Rady Powiatu Sępoleńskiego – Pana Marka Charta,
- Tarcza Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim – Pana Franciszka Lesinskiego,
- Tarcza ustępującego Króla Kurkowego – Brata Janusza Sobiechowskiego
oraz tradycyjnie kończąca całe strzelanie konkurencja – Strzelanie do Kura.
Na główny turniej z okazji 100 – lecia Powiatu zaszczycili nas swą obecnością również Bracia z następujących Bractw - Solec Kujawski, Łobżenica, Szczecinek.
Przy obecności przedstawicieli Naszych Władz Powiatowych i Gminnych, licznym udziale naszych braci i sióstr został rozegrany turniej strzelecki w konkurencjach wyżej wymienionych, przy sprzyjającej pogodzie i bardzo dobrej atmosferze sportowej. 

WYNIKI  poszczególnych konkurencji:
Tarcza i szabla z okazji 100-lecia Powiatu Sępoleńskiego:

1. Zbigniew Madej      – KBS Sępólno Krajeńskie,
2. Antoni Stormowski – KBS Sępólno Krajeńskie,
3. Robert Fałek          -  KBS Solec Kujawski,


Tarcza Przewodniczącego Rady Powiatu Sępoleńskiego – Pana Marka Charta

1 Robert Fałek          -  KBS Solec Kujawski,
2 Zbigniew Madej      – KBS Sępólno Krajeńskie,
3 Antoni Stormowski – KBS Sępólno Krajeńskie,


Tarcza Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim – Pana Franciszka Lesinskiego:

1. Zbigniew Lankauf        -  KBS Szczecinek ,
2. Antoni Stormowski      –  KBS Sępólno Krajeńskie,
3. Janusz Sobiechowski  – KBS Sępólno Krajeńskie.

Tarcza ustępującego Króla Kurkowego – Brata Janusza Sobiechowskiego

1. Antoni Stormowski      –  KBS Sępólno Krajeńskie,
2. Kazimierz Szalewski    -  KBS Sępólno Krajeńskie,
3. Robert Fałek                 – KBS Solec Kujawski.


Strzelanie do Kura – kończące imprezę. 
1. Zbigniew Lankauf        -  KBS Szczecinek ,
2. Aleksander Lewczan   – KBS Łobżenica,
3. Bożena Konitzer            – KBS Sępólno Krajeńskie.

Po wręczeniu wszystkich nagród i trofeów zakończono udaną imprezę Bracką w Sępólnie Krajeńskim po dłuższej przerwie i zapraszamy na kolejną w dniu 02.08.2020 z okazji Dni Sępólna Krajeńskiego.

 • autor: nadesłane - Andrzej Marchlewicz, data: 2020-07-16
 • DSCN0908
 • DSCN0918
 • DSCN0919
 • DSCN0920
 • DSCN0921
 • DSCN0927
 • DSCN0928
 • DSCN0931
 • DSCN0937
 • DSCN0941
 • DSCN0946
 • autor: nadesłane - Andrzej Marchlewicz, data: 2020-07-16

AUTORSKIE SPOTKANIE PROMOCYJNE – Sępólno Krajeńskie

 • belka

14 lipca odbyło się kolejne spotkanie promujące wydaną w tym roku Monografię powiatu sępoleńskiego. Tym razem w promocji uczestniczyli słuchacze  Uniwersytetu III wieku w Sępólnie Krajeńskim. Zgromadzonych powitał Starosta Jarosław Tadych. Na wstępie uczestnicy mieli okazję obejrzeć dwa krótkie, wprowadzające w tematykę filmy, w tym jeden nakręcony we współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Opowiada on m.in. o tym: jak wyglądało życie na Krajnie podczas zaborów,  jaką rolę odegrały stare pomorskie rody w odzyskiwaniu niepodległości, i  co wydarzyło się 24 stycznia 1920 w Sępólnie Krajeńskim.

Następnie licznie zgromadzeni w sali Centrum Kultury i Sztuki studenci wysłuchali wykładu jednego z autorów publikacji, pana Leszka Skazy, który opowiedział o początkach i kulisach powstawania powiatu sępoleńskiego oraz zaprezentował kilka wcześniejszych publikacji o naszym regionie (wspomniał m.in. o serii pn. „Zeszyty Krajeńskie” i o poprzedniej, bardzo trudno już dostępnej, monografii powiatu z 1974 roku). Powiedział też kilka słów o samej idei wydania najnowszej publikacji o powiecie sępoleńskim i pozostałych trzech autorach – dr hab. Zdzisławie Biegańskim, prof. Włodzimierzu Jastrzębskim i dr Tomaszu Fiałkowskim.

Na zakończenie spotkania każdy zainteresowany otrzymał z rąk Starosty egzemplarz Monografii i mógł liczyć na podpis autora.

Wydanie monografii było możliwe dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Projekt:  Organizacja szeregu imprez pn. „100 lat dziedzictwa historyczno-kulturowego powiatu sępoleńskiego”.

 • data: 2020-07-16

Galeria zdjęć

 • Galeria zdjęć ze spotkania
  Galeria zdjęć ze spotkania
 • Galeria zdjęć ze spotkania
  Galeria zdjęć ze spotkania
 • Galeria zdjęć ze spotkania
  Galeria zdjęć ze spotkania
 • Galeria zdjęć ze spotkania
  Galeria zdjęć ze spotkania
 • Galeria zdjęć ze spotkania
  Galeria zdjęć ze spotkania
 • autor: Dorota Szymańczak - Stanowisko ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych, data: 2020-07-14

Galeria zdjęć

 • Galeria zdjęć ze spotkania
  Galeria zdjęć ze spotkania
 • Galeria zdjęć ze spotkania
  Galeria zdjęć ze spotkania
 • Galeria zdjęć ze spotkania
  Galeria zdjęć ze spotkania
 • Galeria zdjęć ze spotkania
  Galeria zdjęć ze spotkania
 • Galeria zdjęć ze spotkania
  Galeria zdjęć ze spotkania
 • Galeria zdjęć ze spotkania
  Galeria zdjęć ze spotkania
 • Galeria zdjęć ze spotkania
  Galeria zdjęć ze spotkania
 • Galeria zdjęć ze spotkania
  Galeria zdjęć ze spotkania
 • Galeria zdjęć ze spotkania
  Galeria zdjęć ze spotkania
 • Galeria zdjęć ze spotkania
  Galeria zdjęć ze spotkania
 • Galeria zdjęć ze spotkania
  Galeria zdjęć ze spotkania
 • Galeria zdjęć ze spotkania
  Galeria zdjęć ze spotkania
 • Galeria zdjęć ze spotkania
  Galeria zdjęć ze spotkania
 • Galeria zdjęć ze spotkania
  Galeria zdjęć ze spotkania
 • Galeria zdjęć ze spotkania
  Galeria zdjęć ze spotkania
 • Galeria zdjęć ze spotkania
  Galeria zdjęć ze spotkania
 • Galeria zdjęć ze spotkania
  Galeria zdjęć ze spotkania
 • Galeria zdjęć ze spotkania
  Galeria zdjęć ze spotkania
 • Galeria zdjęć ze spotkania
  Galeria zdjęć ze spotkania
 • Galeria zdjęć ze spotkania
  Galeria zdjęć ze spotkania
 • Galeria zdjęć ze spotkania
  Galeria zdjęć ze spotkania
 • Galeria zdjęć ze spotkania
  Galeria zdjęć ze spotkania
 • Galeria zdjęć ze spotkania
  Galeria zdjęć ze spotkania
 • Galeria zdjęć ze spotkania
  Galeria zdjęć ze spotkania
 • Galeria zdjęć ze spotkania
  Galeria zdjęć ze spotkania
 • Galeria zdjęć ze spotkania
  Galeria zdjęć ze spotkania
 • Galeria zdjęć ze spotkania
  Galeria zdjęć ze spotkania
 • Galeria zdjęć ze spotkania
  Galeria zdjęć ze spotkania
 • Galeria zdjęć ze spotkania
  Galeria zdjęć ze spotkania
 • Galeria zdjęć ze spotkania
  Galeria zdjęć ze spotkania
 • autor: Andrzej Ossowski - e-krajna.pl, data: 2020-07-14
 • jak-zrobic-kwiatki-z-bibuly

Dwa kolejne przypadki zakażenia koronawirusem na terenie powiatu sępoleńskiego

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2020-07-15

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Krajeńskim informuje, że jakość wód w kąpieliskach na terenie powiatu sępoleńskiego odpowiada wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019r., poz, 255);

Dotyczy to:

 1. Kąpieliska „Jezioro Sępoleńskie" w Sępólnie Krajeńskim
 2. „Kąpieliska nad jeziorem Mochel" w Kamieniu Kraj.
 3. Kąpieliska „Plaża Miejska w Więcborku"
 4. Miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli przy jeziorze Konieczno w Lubczy.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. przypomina, iż niewskazana jest kąpiel w przypadku masowego zakwitu glonów w zbiornikach wodnych ze względu na możliwość wystąpienia ujemnych skutków zdrowotnych.

Bieżące informacje na temat jakości wody w kąpieliskach powiatu sępoleńskiego są zamieszczane na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. www.pssesepolnokrajenskie.pl w zakładce „Informacje i komunikaty") jak i na stronach organizatorów kąpielisk: www.portal2.kamienkr.plwww.csir-sepolno.pl, www.wiecbork.pl.

Ponadto funkcjonuje ogólnopolski serwis kąpieliskowy, gdzie można monitorować stan wszystkich kąpielisk w Polsce. Są tam podawane na bieżąco informacje o stanie sanitarnym wody, jej temperaturze .oraz temperaturze powietrza, stanie infrastruktury itp. http://sk.gis.gov.pl/

 • autor: Elżbieta Estkowska - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Krajeńskim, data: 2020-07-14

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: powiat sępoleński

Ważność: Od: 2020-07-10 15:30 Do: 2020-07-11 00:00

Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 110 km/h. Miejscami grad.

Uwag:  Zmiana dotyczy przebiegu zjawiska..

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Dyżurny synoptyk: Małgorzata Tomczuk

Źródło informacji: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność:  Od: 2020-07-10 14:00 Do: 2020-07-10 21:00

Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 20 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.

Uwag:  Możliwe przejściowe podniesienie stopnia ostrzeżenia.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Dyżurny synoptyk: Maria Poświata

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • data: 2020-07-10

Informacja dla organizacji pozarządowych

Szanowni Państwo. 
Zarząd Powiatu rozważa ponowne ogłoszenie otwartych konkursów ofert przerwanych w marcu w związku z pandemią koronawirusa.
W związku z powyższym prosimy przedstawicieli organizacji pozarządowych o informację, czy wyrażają Państwo chęć wzięcia udziału w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w II połowie 2020 roku w zakresie kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz turystyki i krajoznawstwa.

Informację prosimy kierować droga mailową na adres: kamila.jablonska@powiat-sepolno.pl
do dnia 13 lipca 2020 roku do godziny 15:30.   
 

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2020-07-08

Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 1129C relacji Sępólno Kraj. – Nowy Dwór – Więcbork

Wczoraj 1 lipca 2020 roku na sali sesyjnej odbyło się spotkanie w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr 1129C relacji Sępólno Kraj. – Nowy Dwór – Więcbork. Rozbudowa planowana jest na odcinku Nowy Dwór Więcbork o długości 3,3 km. W spotkaniu uczestniczył Starosta – Jarosław Tadych, Wicestarosta – Andrzej Marach, Skarbnicy – Władysław Rembelski, Małgorzata Masiłkin oraz Radni Powiatowi z terenu Gminy Więcbork członek zarządu Tomasz Fifielski, radna Barbara Bury, radny Andrzej  Chatłas, a także Burmistrz Więcborka – Waldemar Kuszewski oraz Dyrektor Zarządu Drogowego – Edwin Eckert wraz z Dariuszem Kędziorą – Głównym Inżynierem.
Na spotkaniu Dyrektor Zarządu Drogowego przedstawił prezentację projektu przebudowy w/w drogi na odcinku 3.3 km oraz ewentualne szacunkowe koszty tej inwestycji. Koszt podany jest szacunkowy, gdyż dopiero w miesiącach wrzesień – październik 2020 roku będzie wiadoma trasa przebiegu obwodnicy Więcborka, która będzie przecinać w/w drogę powiatową. Ponadto projekt przewiduje budowę ścieżki rowerowej wzdłuż w/w drogi oraz kładkę pieszo – rowerową nad istniejącą linia kolejową  - Chojnice - Nakło. Realizacja tej inwestycji będzie uzależniona od funduszy zewnętrznych (Fundusz Dróg Samorządowych) na co w stosownym czasie zostanie złożony wniosek do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego i  będzie absorbować środki własne Powiatu oraz ewentualnie Gminy Więcbork. Szczegóły tego przedsięwzięcia zostaną ustalone pod koniec roku. 
 

 • autor: Andrzej Marach - Wicestarosta Sępoleński, data: 2020-07-02

Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 1129C relacji Sępólno Kraj. – Nowy Dwór – Więcbork

 • zdjęcie ze spotkania w sprawie projektu przebudowy drogi
  zdjęcie ze spotkania w sprawie projektu przebudowy drogi
 • zdjęcie ze spotkania w sprawie projektu przebudowy drogi
  zdjęcie ze spotkania w sprawie projektu przebudowy drogi
 • zdjęcie ze spotkania w sprawie projektu przebudowy drogi
  zdjęcie ze spotkania w sprawie projektu przebudowy drogi
 • zdjęcie ze spotkania w sprawie projektu przebudowy drogi
  zdjęcie ze spotkania w sprawie projektu przebudowy drogi
 • zdjęcie ze spotkania w sprawie projektu przebudowy drogi
  zdjęcie ze spotkania w sprawie projektu przebudowy drogi
 • Droga planowana do przebudowy - Nowy Dwór
  Droga planowana do przebudowy - Nowy Dwór
 • Projekt przebudowy - Nowy Dwór
  Projekt przebudowy - Nowy Dwór
 • Droga planowana do przebudowy - Witunia
  Droga planowana do przebudowy - Witunia
 • Projekt przebudowy - Witunia
  Projekt przebudowy - Witunia
 • autor: foto: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...) projekt i foto drogi nadesłane: Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim, data: 2020-07-02

Partnerstwo Wodne - przeciwdziałanie skutkom suszy

Wczoraj rano,1 lipca 2020 roku, na sali sesyjnej odbyło się spotkanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  Nadzór Wodny w Więcborku przy współudziale Wicestarosty Sępoleńskiego – Andrzeja Maracha. W spotkaniu udział wzięli: Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Dyrektor Zarządu Zlewni w Inowrocławiu, Nadzór Wodny w Nakle n/Notecią, Wicedyrektor Kuj-Pom Ośrodka Wsparcia Rolniczego w Minikowie, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Sępólnie Krajeńskim, Kierownik Biura Powiatowego Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej oraz przedstawiciele gmin i spółek wodnych z terenu powiatu.

Celem spotkania z przedstawicielami samorządów, instytucji i organizacji związanych z rolnictwem było omówienie min:
1.    problemów związanych z suszą;
2.    koordynacji działań w zakresie zatrzymywania zasobów wód powierzchniowych w korytach cieków wodnych;
3.    zasad zasilania i retencjowania wody w zbiornikach, korytach, rowach melioracyjnych, prowadzenia nawodnień w aspekcie prawnym;
4.    potrzeby zwiększania świadomości w zakresie wydawania zgód wodnoprawnych;

Ze spotkania będą przedstawione także wnioski dotyczące ewentualnych propozycji zmian w prawie wodnym i innych przepisów związanych z poprawą funkcjonowania gospodarki wodnej na terenie kraju i powiatu. 
 

 • autor: Andrzej Marach - Wicestarosta Sępoleński, data: 2020-07-02

zdjęcia ze spotkania Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Więcborku

 • zdjęcia ze spotkania Gospodarstwo Wodne Wody Polskie...
  zdjęcia ze spotkania Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny
 • zdjęcia ze spotkania Gospodarstwo Wodne Wody Polskie...
  zdjęcia ze spotkania Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny
 • zdjęcia ze spotkania Gospodarstwo Wodne Wody Polskie...
  zdjęcia ze spotkania Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2020-07-02

Informacja Starosty Sępoleńskiego

Na ostatniej Sesji Rady Powiatu Starosta Jarosław Tadych w jednym z punktów obrad przedstawił zestawienie obrazujące stosunek zadłużenia powiatu sępoleńskiego do wykonanych inwestycji. Było to niejako podsumowanie trwającej od 2014 roku współpracy obecnego Starosty z odchodzącym w tym roku na zasłużoną emeryturę Skarbnikiem. 
W latach 2014-2020 Powiatowi Sępoleńskiemu udało się wykonać inwestycje za ponad 70 mln zł. Znaczną część tej kwoty stanowiło pozyskane dofinansowanie zewnętrzne (m.in. budżet państwa, fundusze unijne). Wkład własny powiatu to kwota około 28 mln zł, z czego ponad połowa pochodziła z dochodów powiatu. Brakującą część stanowi kredyt, który był warunkiem koniecznym do wykonania inwestycji i powiększenia majątku powiatu. 
Zachęcam do zapoznania się z zamieszczonym poniżej dokumentem i przeanalizowanie poszczególnych typów inwestycji pod kątem korzyści, które przyniosły wszystkim mieszkańcom.
 

 • autor: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, data: 2020-07-02

Sytuacja finansowa Powiatu Sepoleńskiego

 • autor: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, data: 2020-07-02

Rok szkolny 2019/2020 właśnie dobiegł końca

Rok szkolny 2019/2020 właśnie dobiegł końca. Był on inny niż wszystkie poprzednie-wyjątkowy.

Ze względu na obecną sytuację związana z COVID-19, w szkołach dla których powiat sępoleński jest organem prowadzącym, uroczyste zakończenia roku szkolnego nie zostały zorganizowane. Uczniowie odbierali swoje świadectwa bezpośrednio od dyrektorów i wychowawców..
Jak co roku, starosta sępoleński, uhonorował wyróżniających się uczniów dyplomami i drobnymi upominkami. Wśród wyróżnionych znaleźli się:
- Antonina Dobrowolska z LO w Sępólnie Krajeńskim,
- Adrianna Lipecka z LO w Więcborku,
- Szymona Pryła z branżowej szkoły I stopnia z sępoleńskiego ZSP,
- Piotr Furmaga z technikum z sępoleńskiego ZSP,
- Weronika Borowitz z branżowej szkoły I stopnia w CKZIU w Więcborku,
- Iza Zalewska z technikum w CKZIU w Więcborku,
- Eryk Mróz z ZS nr 2 w Sępólnie Krajeńskim.

Wszystkim oczywiście serdecznie gratulujemy. Absolwentów szkół podstawowych zachęcamy do kontynuowania nauki w w.w szkołach. Wszystkim nauczycielom i uczniom życzymy udanych wakacji.

 • autor: Artur Juhnke, data: 2020-07-02

zdjęcie z zakończenia roku

 • Eryk Mróz uczeń Zespołu Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim z...
  Eryk Mróz uczeń Zespołu Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim z dyrektorem szkoły Mariuszem Czerwińskim.
 • autor: Artur Juhnke, data: 2020-07-02

Informacje dla rolników

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sępólnie Kraj. informuje o poradnikach dla rolników dotyczących:

- wymagań weterynaryjnych przy prowadzeniu uboju na użytek własny w gospodarstwie;

- wymagań weterynaryjnych przy prowadzeniu "rzeźni rolniczej".

Poniżej poradniki do pobrania.

 • autor: nadesłane - Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna, data: 2020-07-02

Dokumenty do pobrania

 • autor: INSPEKCJA WETERYNARYJNA - Powiatowy Inspektorat Weterynarii, data: 2020-07-02

Promesy z Funduszy Inwestycji Samorządowych

W piątek 26.06.2020 w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Krajeńskim gościł Minister - członek Rady Ministrów Łukasz Schreiber, który spotkał się z samorządowcami z powiatu sępoleńskiego. Wręczył bon inwestycyjny z Funduszy Inwestycji Samorządowych w ramach Tarczy dla samorządów.

Kwoty otrzymane przez samorządy:

 • Powiat Sępoleński - 500 000 zł
 • Gmina Kamień Krajeński - 500 000 zł
 • Gmina Sępólno Krajeńskie - 2 402 162 zł
 • Gmina Sośno - 500 000 zł
 • Gmina Więcbork - 1 176 232 zł
 • data: 2020-06-30
 • 20200626_131901
 • 20200626_132233
 • autor: Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim, data: 2020-06-26

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność: Od: 2020-06-29 22:00 Do: 2020-06-30 02:00

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Uwag: Z uwagi na dynamiczną sytuację meteorologiczną ostrzeżenie może być aktualizowane.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 %

Dyżurny synoptyk: Marcin Czeczatka

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • data: 2020-06-29

XXIII sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

25 czerwca (czwartek) 2020 roku w sali im. Lucjana Prądzyńskiego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim odbyła się w XXIII sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

Sesja przebiegła zgodnie z planowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji:

2. Przyjęcie protokołu z obrad XXII sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

3. Informacje i oświadczenia radnych.

4. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.

5. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania złożone na ostatniej sesji i w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o czynnościach w okresie między sesjami.

7. Sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z prac Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w okresie międzysesyjnym oraz informacja o złożonych przez radnych wnioskach i sposobie ich załatwienia.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • przekształcenia Zespołu Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sępólnie Krajeńskim
 • wyrażenia zgody na podpisanie przez Powiat Sępoleński umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu
 • zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej
 • uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok
 • zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 • wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego NOVUM-MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Więcborku prowadzącą Szpital Powiatowy im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ w Więcborku
 • zmiany uchwały w sprawie utworzenia mieszkań chronionych oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
 • odwołania Skarbnika Powiatu Sępoleńskiego
 • powołania Skarbnika Powiatu Sępoleńskiego

9. Przygotowanie Powiatu do sezonu letniego pod kątem sanitarnym.

10. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego im. A. Gacy i Laskiego prowadzonego przez Novum-Med spółkę z o.o. w
Więcborku.

11. Sprawozdanie z działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sępoleńskiego za rok 2019.

12. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych i gości.

13. Zakończenie obrad.

 • data: 2020-06-29
 • Fotogaleria z XXIII sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  Fotogaleria z XXIII sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • Fotogaleria z XXIII sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  Fotogaleria z XXIII sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • Fotogaleria z XXIII sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  Fotogaleria z XXIII sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • Fotogaleria z XXIII sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  Fotogaleria z XXIII sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • Fotogaleria z XXIII sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  Fotogaleria z XXIII sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • Fotogaleria z XXIII sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  Fotogaleria z XXIII sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • Fotogaleria z XXIII sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  Fotogaleria z XXIII sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • Fotogaleria z XXIII sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  Fotogaleria z XXIII sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • Fotogaleria z XXIII sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  Fotogaleria z XXIII sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • Fotogaleria z XXIII sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  Fotogaleria z XXIII sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • Fotogaleria z XXIII sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  Fotogaleria z XXIII sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • Fotogaleria z XXIII sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  Fotogaleria z XXIII sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • Fotogaleria z XXIII sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  Fotogaleria z XXIII sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • data: 2020-06-29

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność: Od: 2020-06-28 14:00 Do: 2020-06-29 00:00

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Uwag: Ostrzeżenie może być kontynuowane.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Dyżurny synoptyk: Małgorzata Tomczuk

Źródło informacji: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie

 • data: 2020-06-28

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: powiat sępoleński

Ważność: Od: 2020-06-26 16:00 Do: 2020-06-26 21:00

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywami wiatru do 115 km/h. Miejscami grad.

Uwag: brak

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Dyżurny synoptyk: Krzysztof Woźniak

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.


Komunikat meteorologiczny: Burze z gradem


Przebieg: Na obszar województwa z południa nasunął się liniowy układ burzowy. Burzom towarzyszą ulewne deszcze o natężeniu 10-15 mm/10 minut, lokalnie wystąpią kumulacje sum opadów z kilku przechodzących po sobie komórek i osiągnąć mogą wartość do 50 mm. Punktowo mogą wystąpić silne porywy wiatru do 100 km/h, aktualnie najsilniejszy poryw odnotowany został w Kołudzie Wielkij - 60 km/h.


Uwagi: Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.
 

Ważne: Od: 2020-06-26 16:20 Do: 2020-06-26 19:20

 • data: 2020-06-26

Spotkania informacyjne na temat programu europejskiego "Europa dla obywateli" online

W związku z trwającymi naborami wniosków Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli" serdecznie zaprasza przedstawicieli samorządów, NGO oraz innych organizacji i instytucji nienastawionych na zysk działających w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury oraz edukacji na spotkania informacyjne na temat programu europejskiego "Europa dla obywateli" online.

Webinaria odbędą się w dwóch terminach (do wyboru):

·        2 lipca o godz. 11.00 – zapisy trwają do 1 lipca br., do godz. 17.00
·        9 lipca o godz. 13.00 – zapisy trwają do 8 lipca br., do godz. 17.00

Spotkania adresowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, instytucji edukacyjnych, badawczych, aktywistów i społeczników, zainteresowanych realizacją międzynarodowych projektów w obszarze obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych oraz zaangażowania społecznego i demokratycznego.

Podczas spotkań online przekażemy zasady ubiegania się o dofinansowanie w programie Unii Europejskiej „Europa dla obywateli”, informacje o celach, założeniach i priorytetach programu, rodzajach działań oraz terminach konkursu wniosków w 2020 roku.

Udział w webinarium jest bezpłatny. Obowiązują zapisy przez formularz zgłoszeniowy - szczegóły dotyczące spotkań online oraz formularze rejestracyjne znajdują się w zakładce „Szkolenia” - https://europadlaobywateli.pl/szkolenia/

Do udziału w spotkaniu potrzebny będzie komputer z dostępem do internetu oraz słuchawki/głośniki. Spotkania potrwają około 1,5 godziny.

Informacje o aktualnych naborach wniosków w programie "Europa dla obywateli" znajdują się na stronie: https://europadlaobywateli.pl/otwarte-nabory-wnioskow-wrzesien-2020/

Więcej o programie "Europa dla obywateli" znajduje się na stronie polskiego Punktu Kontaktowego: https://europadlaobywateli.pl/ oraz na profilu Facebook: www.facebook.com/ProgramEuropaDlaObywateli

Serdecznie zapraszamy na spotkania!

 • autor: Zespół Punktu Kontaktowego programu "Europa dla obywateli", data: 2020-06-26

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność: Od: 2020-06-26 14:00 Do: 2020-06-26 21:00

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Uwag: brak

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Dyżurny synoptyk: Maria Poświata

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • data: 2020-06-26

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność: Od: 2020-06-25 14:00 Do: 2020-06-25 22:00

Przebieg:  Obserwuje się i prognozuje dalsze występowanie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h. Lokalnie grad.

Uwag: brak

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Dyżurny synoptyk: Maria Poświata

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • data: 2020-06-25

Z dniem 1 sierpnia zmiany na stanowisku Skarbnika Powiatu

Podczas dzisiejszej sesji Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawie odwołania i powołania Skarbnika.

Władysław Rembelski z dniem 31 lipca br. kończy pełnienie funkcji. Skarbnik Powiatu Pan Władysław Rembelski złożył wniosek o rozwiązanie z dniem stosunku pracy za porozumieniem stron. W związku z powyższym Starosta Sępoleński złożył wniosek o odwołanie Pana Władysława Rembelskiego ze stanowiska.

Przewodniczący Rady Powiatu, Zarząd, Starosta oraz Radni, Dyrektorzy jednostek organizacyjnych i współpracownicy podziękowali Panu Skarbnikowi za pełną zaangażowania pracę na rzecz Powiatu.

Dziękujemy za sumienność i rzetelność w pracy i Pana zaangażowanie, które było szczególnie widoczne w ostatnich latach, kiedy Powiat będąc w trudnej sytuacji pozyskiwał środki zewnętrzne na realizowane inwestycje. Wiązało się to z ogromem pracy Skarbnika i całego Wydziału.

Dziękując panu Skarbnikowi wszyscy życzyli mu dobrego zdrowia, spełnienia marzeń, dalszego zaangażowania w sprawy Powiatu oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

Podziękowania złożył również Pan Skarbnik, podkreślając, że zawsze mógł liczyć na pomoc i wsparcie co było dla niego niezmiernie ważne.

Pan Władysław Remebelski pełnił swoją funkcje od 25 czerwca 2014 roku. Jego miejsce zajmie wieloletni pracownik Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim Pani Małgorzata Masiłkin, która obejmie stanowisko 1 sierpnia br. Pani Skarbnik gratulujemy, życzymy wytrwałości i samych sukcesów.

 • data: 2020-06-25
 • IMG_8598
 • IMG_8601
 • IMG_8605
 • IMG_8608
 • IMG_8609
 • IMG_8617
 • IMG_8625
 • IMG_8629
 • IMG_8634
 • IMG_8640
 • IMG_8645
 • IMG_8650
 • IMG_8653
 • IMG_8660
 • IMG_8673
 • IMG_8682
 • IMG_8724
 • IMG_8744
 • IMG_8751
 • IMG_8781
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2020-06-25

Ulica Wojska Polskiego w Więcborku wygodna i bezpieczna dzięki rządowemu dofinansowaniu

Dzięki dofinansowaniu z rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych mieszkańcy Więcborka zyskali nową, wygodną i bezpieczną drogę. Zakończona inwestycja jest istotna dla miasta i całej gminy Więcbork z uwagi na znaczenie komunikacyjne ulicy Wojska Polskiego. W uroczystości otwarcia uczestniczył kujawsko-pomorski wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło także gospodarza powiatu - Starosty Sępoleńskiego - Jarosława Tadycha.

Inwestycja obejmowała nie tylko przebudowę samej jezdni lecz także budowę oświetlenia ulicznego, w tym elementów oświetlenia przejść dla pieszych oraz budowę kanalizacji deszczowej, o czym, z nieskrywaną radością, informował gospodarz gminy.

- Nie byłoby tej i wielu podobnych inwestycji, gdyby nie rządowe wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych. W ciągu dwóch dotychczasowych naborów Gmina Więcbork złożyła trzy wnioski o dofinansowanie i na te trzy wnioski otrzymała dofinansowanie – mówił burmistrz Waldemar Kuszewski. - Panie Wojewodo, na pana ręce składam podziękowania za uruchomienie tego programu, proszę przekazać podziękowania także panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu – dodał.

Prawie 800 metrów nowej drogi wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, kosztowało w sumie 2 miliony 607 tysięcy złotych, z czego rządowe dofinansowanie to przeszło 1 milion 370 tysięcy złotych, co stanowi 60 proc. całego zadania.

Wartość wszystkich inwestycji realizowanych przez Gminę Więcbork z Funduszu Dróg Samorządowych, to 3 miliony 600 tysięcy złotych. Wartość rządowego dofinansowania wyniosła prawie 2 miliony złotych.

- Gratuluję kolejnej pięknej inwestycji zrealizowanej przez Burmistrza Więcborka. W ciągu ostatnich lat na terenie województwa zrealizowaliśmy 788 zadań drogowych. Razem z tym odcinkiem w Więcborku, to 1 238 kilometrów, czyli tyle, jak stąd do Zagrzebia i jeszcze troszeczkę dalej. Te liczby są naprawdę imponujące. Cieszę się, że jako przedstawiciel rządu, mogłem w tym uczestniczyć – mówił Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

Przedstawiciel rządu w województwie przypomniał również, że inwestycje drogowe w powiecie sępoleńskim realizowane są nie tylko z Funduszu Dróg Samorządowych lecz także z środków przeznaczonych na likwidację skutków nawałnicy. Sprawia to, że w ciągu ostatnich kilku lat powiat sępoleński bardzo szybko nadrobił wieloletnie zaniedbania dotyczące modernizacji infrastruktury drogowej.

Po uroczystości na ulicy Wojska Polskiego wojewoda wziął udział w sesji Rady Miejskiej w Więcborku, gdzie podsumował dotychczasowe działania w związku epidemią koronawirusa 2019-nCoV na terenie województwa.

 • autor: Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki, data: 2020-06-25

Ulica Wojska Polskiego w Więcborku wygodna i bezpieczna dzięki rządowemu dofinansowaniu

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2020-06-24

Ulica Wojska Polskiego w Więcborku wygodna i bezpieczna dzięki rządowemu dofinansowaniu - foto

 • Ulica Wojska Polskiego w Więcborku wygodna i bezpieczna...
  Ulica Wojska Polskiego w Więcborku wygodna i bezpieczna dzięki rządowemu dofinansowaniu
 • Ulica Wojska Polskiego w Więcborku wygodna i bezpieczna...
  Ulica Wojska Polskiego w Więcborku wygodna i bezpieczna dzięki rządowemu dofinansowaniu
 • Ulica Wojska Polskiego w Więcborku wygodna i bezpieczna...
  Ulica Wojska Polskiego w Więcborku wygodna i bezpieczna dzięki rządowemu dofinansowaniu
 • Ulica Wojska Polskiego w Więcborku wygodna i bezpieczna...
  Ulica Wojska Polskiego w Więcborku wygodna i bezpieczna dzięki rządowemu dofinansowaniu
 • Ulica Wojska Polskiego w Więcborku wygodna i bezpieczna...
  Ulica Wojska Polskiego w Więcborku wygodna i bezpieczna dzięki rządowemu dofinansowaniu
 • Ulica Wojska Polskiego w Więcborku wygodna i bezpieczna...
  Ulica Wojska Polskiego w Więcborku wygodna i bezpieczna dzięki rządowemu dofinansowaniu
 • Ulica Wojska Polskiego w Więcborku wygodna i bezpieczna...
  Ulica Wojska Polskiego w Więcborku wygodna i bezpieczna dzięki rządowemu dofinansowaniu
 • autor: Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki, data: 2020-06-25

AUTORSKIE SPOTKANIE PROMOCYJNE – Kamień Krajeński

23 czerwca odbyło się kolejne spotkanie promujące wydaną w tym roku Monografię powiatu sępoleńskiego, tym razem połączone z zakończeniem roku akademickiego na Uniwersytecie III wieku w Kamieniu Krajeńskim. Na wstępie uczestnicy mieli okazję obejrzeć krótki, wprowadzający w tematykę film, nakręcony we współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Film opowiada m.in. o tym: jak wyglądało życie na Krajnie podczas zaborów,  jaką rolę odegrały stare pomorskie rody w odzyskiwaniu niepodległości,  co wydarzyło się 24 stycznia 1920 w Sępólnie Krajeńskim,  kim był i czym się zasłużył dla regionu płk. Wrzaliński,  co wydarzyło się, gdy do miasta wkroczył 59 Pułk Piechoty Wielkopolskiej.

Następnie zgromadzeni w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury wysłuchali wykładu jednego z autorów publikacji, dr Tomasza Fiałkowskiego, który opowiedział o początkach i kulisach powstawania powiatu sępoleńskiego oraz zaprezentował kilka wcześniejszych publikacji o naszym regionie. W trakcie spotkania z uczestnikami telefonicznie połączył się Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi dr Krzysztof Kannenberg.

Na zakończenie spotkania studentom Uniwersytetu III Wieku wręczono zaświadczenia o ukończeniu kolejnego roku wraz z egzemplarzem Monografii Powiatu Sępoleńskiego.

Powiat Sępoleński reprezentowała Sekretarz Anna Deja-Dobrowolska.

 

Wydanie monografii było możliwe dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Projekt:  Organizacja szeregu imprez pn. „100 lat dziedzictwa historyczno-kulturowego powiatu sępoleńskiego”.

 • autor: Dorota Szymańczak - Stanowisko ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych, data: 2020-06-24
 • Na zdjęciu Monografia Powiatu Sępoleńskiego
  Na zdjęciu Monografia Powiatu Sępoleńskiego
 • Zdjęcie uczestników spotkania
  Zdjęcie uczestników spotkania
 • Sekretarz Powiatu wręcza Monografię
  Sekretarz Powiatu wręcza Monografię
 • Tomasz Fiałkowski składa podpis na Monografii
  Tomasz Fiałkowski składa podpis na Monografii

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność: Od: 2020-06-23 14:05 Do: 2020-06-23 21:00

Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 30 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Uwag: brak

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70 %

Dyżurny synoptyk: Krzysztof Woźniak

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • data: 2020-06-23

23 czerwca - Dzień Ojca!

Z okazji Dnia Taty wszystkim Ojcom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości sił i wytrwałości w wychowywaniu swoich pociech!
Dziękujemy za Waszą troskę, miłość, cierpliwość i dobroć! 
Wszystkim Ojcom życzymy, w tym wyjątkowym dniu, zadowolenia ze swoich dzieci!


 

Ostrzeżenie meteorologiczne - silny deszcz z burzami

Zjawisko:  silny deszcz z burzami

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność:  Od: 2020-06-22 08:00 Do: 2020-06-22 22:00

Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia - miejscami od 20 mm do 40 mm, lokalnie 50 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 75 km/h. Możliwe opady gradu.

Uwag: Z uwagi na dynamiczną sytuację meteorologiczną ostrzeżenie może ulec aktualizacji.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 %

Dyżurny synoptyk: Agata Wojtkiewicz

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • data: 2020-06-22

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność: Od: 2020-06-21 14:35 Do: 2020-06-21 23:00

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad.

Uwag: brak

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90 %

Dyżurny synoptyk: Agata Wojtkiewicz

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.


Komunikat meteorologiczny: Burze z gradem


Przebieg: Aktywne burze z opadami deszczu o natężeniu około 10-15 mm/h, przemieszczają się na południowy-zachód.
Uwagi: Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.
 

Ważne:  Od: 2020-06-21 14:44  Do: 2020-06-21 17:44

 • data: 2020-06-21

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: powiat sępoleński

Ważność: Od: 2020-06-20 11:00 Do: 2020-06-21 02:00

Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Uwag: brak

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Dyżurny synoptyk: Michał Ogrodnik

Źródło informacji: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie

 • data: 2020-06-20

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki NOVUM-MED

Wczoraj, 18 czerwca na sali sesyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki NOVUM-MED. Sp. z  o.o. 

W posiedzeniu udział wzięli:
Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych;
Wicestarosta – Andrzej Marach;
Członek Zarządu Powiatu – Tomasz Fifielski;
Członek Zarządu Powiatu – Iwona Sikorska;

Obecni byli także:
Przewodniczący Rady Powiatu – Marek Chart;
Prezes Spółki Novum – Med. sp. z o.o.  - Maria Kiełbasińska; 
Główna Księgowa Szpitala - Barbara Myślińska;
Członek Rady Nadzorczej Novum – Med. Grzegorz Szlezer;
Członek Rady Nadzorczej Novum – Med. - Tomasz Kamiński;
Członek Rady Nadzorczej Novum – Med. - Bożena Pieczka;
pracownik spółki - Ewa Dorosz;


Podczas zgromadzenia wspólników Novum-Med. sp. z o.o. jednogłośnie 4 głosami „za” zatwierdził:
1) złożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie zarządu Novum – Med. Sp. z o.o. z działalności spółki;
2) złożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie finansowe spółki za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 w tym bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową;
3) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Novum-Med. z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego oraz propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2019 tj. od dnia 01 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019;

Zgromadzenie wspólników Novum-Med. jednogłośnie 4 głosami „za” udzieliło absolutorium Prezesowi Zarządu Novum – Med. sp. z o.o. Pani Marii Kiełbasińskiej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019;

Ponadto Zgromadzenie wspólników Novum-Med. jednogłośnie 4 głosami „za” udzieliło absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Novum – Med. sp. z o.o. (Grzegorz Szlezer, Tomasz Kamiński, Bożena Pieczka) za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019;

Na koniec zgromadzenie jednogłośnie 4 głosami „za” zadecydowało o przeznaczeniu zysku netto w kwocie 45.028,56 zł uzyskanego w okresie sprawozdawczym od dnia 01 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 na sfinansowanie inwestycji w latach przyszłych.  
 

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji od Starosty , data: 2020-06-19
 • IMG_8495
 • IMG_8499
 • IMG_8503
 • IMG_8508
 • IMG_8510
 • IMG_8513
 • IMG_8518
 • IMG_8521
 • IMG_8523
 • IMG_8527
 • IMG_8528
 • IMG_8530
 • IMG_8532
 • IMG_8536
 • IMG_8538
 • IMG_8540
 • IMG_8543
 • IMG_8544
 • IMG_8547
 • IMG_8549
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2020-06-19

Przychodzi uczeń do prawnika

W dniu 17 czerwca 2020 r. radca prawny współpracujący z Fundacją Civitas przeprowadził z uczniami klasy I a Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku zajęcia online pn. "Przychodzi uczeń do prawnika". Tematyką zajęć stało się omówienie z młodzieżą charakterystyki głównych zawodów prawniczych, ich właściwe nazwanie, rozróżnienie i określenie, jaką pracą poszczególne zawody się zajmują. Uczniów uświadomiono, jakie są ich prawa jako konsumentów, a także rozwiązany został test dotyczący praw konsumenckich, a także kwestii związanych z szeroko pojętym wpływem zdolności do czynności prawnych na poszczególne sfery życia osoby niepełnoletniej.

Zajęcia zostały przeprowadzone we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim w ramach zadania pn. „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu sępoleńskiego w 2020 r."

 • autor: Fundacja Civitas, data: 2020-06-17
 • 1
 • 4

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: powiat sępoleński

Ważność: Od: 2020-06-19 11:00 Do: 2020-06-20 00:00

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 50 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Uwag: brak

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90 %

Dyżurny synoptyk: Maria Poświata

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • autor: Irena Miczko - Wydział Zarządzania Kryzysowego (...), data: 2020-06-19

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: powiat sępoleński

Ważność:  Od: 2020-06-18 17:40 Do: 2020-06-19 00:00

Przebieg:  Obserwuje się i prognozuje dalsze występowanie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Uwag: brak

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90 %

Dyżurny synoptyk:  Maria Poświata

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.


Komunikat meteorologiczny

Ważne: Od: 2020-06-18 18:20 Do: 2020-06-18 21:20

Sytuacja meteorolgoczna: Burze z intensywnymi opadami deszczu występują w centralnej i zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. W Kołudzie Wielkiej w ciągu około godziny zanotowano opad 60 mm. Komórki burzowe powoli przemieszczają się na północny zachód.


Dotyczy powiatów: mogileński, sępoleński, bydgoski, żniński, inowrocławski, nakielski, tucholski, Bydgoszcz


Uwagi: Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.

 • data: 2020-06-18

Od czerwca wyższy limit przychodu dla wniosków o postojowe 

Od czerwca zmienił się limit przychodu dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne, które po raz pierwszy składają wniosek o świadczenie postojowe. Nowy limit wynosi 15 994,41zł i dotyczy wniosków składanych w czerwcu, lipcu i sierpniu. 

Od kwietnia osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych mogą ubiegać się o świadczenie postojowe. Niektórzy z nich o świadczenie wystąpili po raz kolejny, ale są jeszcze takie osoby, które nie złożyły wniosku. 

Warto pamiętać, że aby skorzystać z tej formy wsparcia, trzeba spełnić określone warunki. 
W przypadku osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, które składają pierwszy wniosek 
o postojowe ważnym kryterium jest limit przychodu. Nie może on przekroczyć w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku kwoty 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS. Dla wniosków składanych w kwietniu i maju limit ten wynosił 15 595,74zł, a od czerwca uległ zmianie. Aktualna kwota limitu wynosi 
15 994,41zł i obowiązuje dla wniosków składanych w czerwcu, lipcu i sierpniu – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Do tej pory świadczenie postojowe w województwie kujawsko-pomorskim otrzymało już 75,7 tys. uprawnionych, z czego ponad 28,8 tys. osób otrzymało świadczenie po raz kolejny. Kwota wypłaconego wsparcia to 148,5 mln zł. Świadczenie może być wypłacone maksymalnie trzy razy, a wnioski będzie można jeszcze składać przez 3 miesiące od zniesienia stanu epidemii. Chcąc wystąpić o kolejne postojowe należy złożyć w ZUS odpowiedni druk RSP-CK lub RSP-DK – dodaje rzeczniczka.
 

 • autor: nadesłane - Krystyna Michałek Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego, data: 2020-06-18

Czerwiec bez strat dla emerytów

Osoby, które myślą o złożeniu wniosku o emeryturę w czerwcu bieżącego roku, nie muszą obawiać się niekorzystnej waloryzacji składek mającej wpływ na wysokość świadczenia. Zgodnie z założeniami Tarczy Antykryzysowej 3.0., ZUS wyliczy emeryturę, o którą zawnioskuje się w czerwcu, w ten sam sposób jak emeryturę wnioskowaną w maju, o ile będzie to korzystniejsze dla konkretnego wnioskodawcy.

Do tej pory czerwiec był jedynym miesiącem, w którym składki na koncie ubezpieczonego były objęte waloryzacją roczną, ale już nie kwartalną. To z kolei przekładało się na wysokość świadczenia. Dlatego
w poprzednich latach, osoby urodzone w czerwcu, które chciały przejść, od razu po uzyskaniu wieku emerytalnego, na emeryturę, przeważnie wstrzymywały się ze złożeniem wniosku o to świadczenie do lipca. Co prawda postępując tak nie otrzymywali emerytury za czerwiec, ale później z powodu korzystnej waloryzacji składek, co miesiąc dostawali wyższe świadczenie. Różnica w wysokości emerytury o którą wnioskowano
w lipcu w stosunku do wysokości, o którą wnioskowano w czerwcu czasami wynosiła nawet 300 zł.

W tym roku, z powodu pandemii koronawirusa, w Tarczy Antykryzysowej 3.0., przyjęto rozwiązanie, dzięki któremu emerytury, o które wnioskujący wystąpią w czerwcu, będą obliczane tak jak świadczenia, o które wnioskowano w maju, o ile będzie to korzystniejsze dla konkretnego wnioskodawcy – wyjaśnia Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Im dłużej pracujemy tym emerytura wyższa

Niekoniecznie trzeba spieszyć się ze złożeniem wniosku już w czerwcu. Nie jest tajemnicą fakt, że im później zdecydujemy się przejść na emeryturę, tym będzie ona wyższa. Sposób obliczania emerytury nagradza osoby, które dłużej pracują i dłużej odprowadzają składki. Zasadą jest, że im dłużej pracujemy, tym więcej składek zostaje zapisanych na koncie emerytalnym i więcej razy są one waloryzowane. Po drugie im później idziemy na emeryturę, tym mniejsza jest liczba miesięcy dalszego trwania życia, przez które dzielimy kapitał odłożony na koncie w ZUS.

Wniosek nawet do 30 dni po epidemii

Przypominamy również, że osoby, które w okresie epidemii z różnych przyczyn, nie mogą lub nie chcą składać wniosków o emeryturę, rentę lub ich przeliczenie, mogą zrobić to później. Nie tracą przy tym wypłaty za wcześniejsze miesiące, jeśli do wniosku dołączą stosowne oświadczenie. Taki wniosek wraz z oświadczeniem
o symbolu ERO można złożyć w ZUS w ciągu 30 dni liczonych od zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Bardzo ważne jest to żeby w oświadczeniu wpisać datę, od której oczekuje się przyznania prawa do emerytury, ale nie wcześniejszą niż 1 marca 2020 r. Wskazując datę należy pamiętać, że na ten dzień muszą być spełnione wszystkie warunki do przyznania świadczenia.

– Przed złożeniem wniosku o emeryturę, zachęcamy do skorzystania z kalkulatora na PUE ZUS, który wyliczy prognozowaną wysokość emerytury. Możemy też udać się do ZUS, gdzie takich wyliczeń dokona doradca emerytalny – podpowiada Krystyna Michałek.

 

 • autor: Krystyna Michałek Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego, data: 2020-06-18

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność:  Od: 2020-06-18 05:30 Do: 2020-06-18 21:00

Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Uwag: brak

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90 %

Dyżurny synoptyk:   Anna Zielińska-Szefka

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • autor: Irena Miczko - Wydział Zarządzania Kryzysowego (...), data: 2020-06-18

Konkurs „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

Informujemy, iż Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 22/972/20 z dnia 10 czerwca 2020 roku podjął decyzję o zorganizowaniu drugiej edycji konkursu „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy Państwa do zgłaszania kandydatów do nagrody i tytułu Najlepszego Terapeuty Zajęciowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku. Wnioski należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem – konkurs Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego w terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku na adres:  

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Spraw Społecznych

ul. Plac Teatralny 2

87-100 Toruń

lub dostarczyć osobiście do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2 w Toruniu.

O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego.

Celem konkursu jest promowanie i uhonorowanie osób wyróżniających się w pracy terapeutycznej zatrudnionych w placówkach reintegracji zawodowej i społecznej, placówkach pomocy społecznej, placówkach oświatowych i służby zdrowia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, którzy stosują innowacyjne metody terapeutyczne, promują dobre praktyki w swojej pracy i tworzą wysokie standardy pracy terapeutycznej na rzecz osób z niepełnosprawnościami przyczyniając się do podnoszenia jakości usług terapeutycznych oraz przyczyniają się do promocji zawodu terapeuty zajęciowego w województwie kujawsko-pomorskim.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać przedstawiciele:

- organów prowadzących placówki reintegracji zawodowej i społecznej na rzecz osób z niepełnosprawnością, placówki pomocy społecznej, placówki oświatowe i służby zdrowia oraz

- organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Szczegółowe informacje na temat zasad naboru i szczegółowych kryteriów przyznawania nagrody w konkursie znajdują się w Regulaminie konkursu stanowiącym załącznik do niniejszej korespondencji. Ponadto informuję, iż Regulamin konkursu wraz z załącznikami zostały zamieszczone na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa kujawsko-Pomorskiego po adresem: http://niepelnosprawni.kujawsko-pomorskie.pl

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela pracownik Departamentu Spraw Społecznych -  p. Dorota Łuczyszyn-Rudolf, tel. 56 652 18 54, e-mail: niepelnosprawni@kujawsko-pomorskie.pl.

 • autor: nadesłane - Urząd Marszałkowski w Toruniu, data: 2020-06-17
 • autor: nadesłane - Urząd Marszałkowski w Toruniu, data: 2020-06-17

Konwent samorządowców

16 czerwca, po południu, na sali sesyjnej w Sępólnie Krajeńskim odbył się Konwent Powiatu Sępoleńskiego. 
Tematem spotkania było omówienie bieżącej problematyki samorządowej w naszym powiecie, w tym m.in.
1. Przekazanie informacji na temat COVID-19 na terenie Powiatu Sępoleńskiego - punkt omówiła E. Estkowska Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sępólnie Krajeńskim.
2. Informacja na temat kwarantanny zbiorowej na terenie Powiatu Sępoleńskiego -  punkt omówiła E. Estkowska Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sępólnie Krajeńskim.
3. Dyskusja nad organizacją imprez powiatowych w II połowie 2020 roku.
4. Transport publiczny w Powiecie Sępoleńskim ( linia komunikacyjna relacji Nakło nad Notecią – Mrocza – Wąwelno – Więcbork – Wąwelno – Mrocza – Nakło nad Notecią);  - punkt omówił Roman Krzysztofek - Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego. 

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji z sekretariatu, data: 2020-06-16
 • IMG_8459
 • IMG_8463
 • IMG_8467
 • IMG_8473
 • IMG_8474
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2020-06-16

Spotkanie Stowarzyszenia Salutaris z samorządowcami z powiatu sępoleńskiego

Dziś do południa na sali sesyjnej odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia „Salutaris”. Pierwsza część miała charakter roboczy i odbyła się w trybie wyjazdowym. Gospodarzem posiedzenia Zarządu był Starosta Sępoleński, członek Zarządu K-PSS „Salutaris”. Tematyka posiedzenia związana była z analizą bieżących spraw wynikających z funkcjonowania Stowarzyszenia oraz z określeniem głównych zadań i kierunków pracy w drugim półroczu 2020. Szczególną uwagę zwrócono na podsumowanie aktywności Stowarzyszenia w okresie przeciwdziałania skutkom pandemii koronawiusa COVID-19.

Przedmiotem posiedzenia były też kolejne zagadnienia takie jak :

 •  Stan finansów Stowarzyszenia,
 • Możliwości wspierania podmiotów zaangażowanych w działania na rzecz szeroko pojmowanego bezpieczeństwa ( np. OSP,WOPR, inne organizacje),
 • Udział w działaniach związanych z budowaniem odporności na zmiany klimatu i zagrożenia cywilizacyjne, jak tez tworzenia sieci współpracy w tym zakresie,
 • Przygotowanie do seminarium problemowego poświęconego tematyce bezpieczeństwa
  w kontekście sytuacji wywołanej pandemią
 • Dyskusja na temat nowych form i metod działania Stowarzyszenia w kontekście istniejącej sytuacji,
 • Dyskusja o problematyce bezpieczeństwa lokalnego z uwzględnieniem specyfiki naszego regionu,
 • Analiza możliwości poszerzenia zakresu współpracy ze środowiskami lokalnymi
 • Aktywność w zakresie pozyskiwania nowych członków Stowarzyszenia (aktualnie Stowarzyszenie liczy 67 członków)

Druga część spotkania odbyła się przy obecności samorządowców z powiatu sępoleńskiego i dotyczyła realizacji działań związanych z przedsięwzięciami o charakterze promocyjno - informacyjnym.

Spotkanie dało także możliwość bezpośredniej wymiany poglądów oraz wypracowania wspólnych ustaleń dotyczących praktycznej realizacji idei solidaryzmu samorządowego. Była to także wspaniała okazja do podsumowania dotychczas otrzymanej pomocy przez samorządy (Gmina Sośno, Gmina Sępólno Krajeńskie, Powiat Sępoleński) oraz zachęcenie samorządów z terenu powiatu (Gmina Więcbork i Gmina Kamień Krajeński) do przystąpienia w szeregi stowarzyszenia.  


W ramach spotkania omówiono następujące zagadnienia :
•    Informacja o działaniach Stowarzyszenia,
•    Dyskusja o formach i metodach pracy Stowarzyszenia w kontekście potrzeb i oczekiwań środowisk samorządowych,
•    Rozważenie możliwości współpracy ze społecznościami lokalnymi,
•    Dyskusja o kierunkach działalności oraz rozwoju form i metod aktywności Stowarzyszenia,
•    Wymiana doświadczeń oraz promocja dobrych praktyk,
•    Kierunki oraz formy i instrumenty promowania idei solidaryzmu samorządowego.
 

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji z sekretariatu, data: 2020-06-16
 • IMG_8364
 • IMG_8366
 • IMG_8368
 • IMG_8373
 • IMG_8375
 • IMG_8377
 • IMG_8379
 • IMG_8382
 • IMG_8390
 • IMG_8399
 • IMG_8402
 • IMG_8405
 • IMG_8406
 • IMG_8410
 • IMG_8415
 • IMG_8417
 • IMG_8418
 • IMG_8420
 • IMG_8423
 • IMG_8426
 • IMG_8428
 • IMG_8435
 • IMG_8437
 • IMG_8441
 • IMG_8453
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2020-06-16

Zarząd powiatu z zachowaniem dystansu społecznego

15 czerwca 2020 r. o godz. 8.00 na sali sesyjnej odbyło się 29 posiedzenie zarządu powiatu z zachowaniem dystansu społecznego. Posiedzenie odbyło się zgodnie z planowanym porządkiem obrad. 
1.    Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.    Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 28/2020.
3.    Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy ad. sytuacji na rynku pracy w Powiecie.
4.    Podjęcie uchwał w sprawie:
1)    rozpatrzenia petycji;
2)    przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej nr działki 278/78, położonej w miejscowości Sypniewo, gm. Więcbork, powiat sępoleński.
5.    Analiza funkcjonowania placówek oświatowych w powiecie sępoleńskim.
6.    Informacja Starosty Sępoleńskiego w sprawie odwołania i powołania Skarbnika Powiatu.
7.    Zatwierdzenie sprawozdania z Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Sępoleńskiego  z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku.
8.    Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie:
1)    interpelacji złożonej przez Radną Rady Powiatu Panią Barbarę Bury; 
2)    pisma Prezes Zarządu Spółki NOVUM-MED. ad. dalszego postępowania z niesprawnym sprzętem medycznym;
3)    pisma Dyrektor DPS w Suchorączku ad. wyrażenia zgody na kasację środków trwałych.
9.    Informacja Starosty Sępoleńskiego ad. Zgromadzenia Wspólników NOVUM-MED. Sp. z o.o.
10.  Zatwierdzenie materiałów i projektów uchwał na sesję Rady Powiatu:
11.  Sprawy wniesione. 
12.   Wolne wnioski.
13.   Zakończenie.    
 

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2020-06-15
 • IMG_8337
 • IMG_8340
 • IMG_8343
 • IMG_8345
 • IMG_8348
 • IMG_8349
 • IMG_8352
 • IMG_8357
 • IMG_8363
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2020-06-15

#GaszynChallenge

Dziękujemy za nominację Więcbork Gmina!

Przyjęliśmy wyzwanie i pomagamy kolejnemu dziecku, Hani! ❤️

Nominujemy:
Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
Gmina Sępólno Krajeńskie
Gmina Kamień Krajeński
Komendę Powiatową Policji w Sępólnie Krajeńskim

Zadanie jest proste. Nominowani muszą wykonać 10 pompek/10 przysiadów, nagrać film i udostępnić go na swojej stronie. Jeśli nominowani nie wykonają zadania wpłacają 10 zł, a jeśli wykonają to 5 zł na konto Hani z poniższego linku. Czas na wykonanie zadania to 48 godzin! Do dzieła!

Zachęcamy do przekazywania pieniędzy na pomoc chorej Hani. ❤️

Link do zbiórki!!!!
https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengehanial

 • data: 2020-06-12

#GaszynChallenge

 • data: 2020-06-12

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze

Zjawisko: burze

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność:  Od: 2020-06-10 23:00 Do: 2020-06-11 07:00

Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 60 km/h

Uwag: brak

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Dyżurny synoptyk:  Rafał Szewczyk

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • data: 2020-06-10

Spotkanie w sprawie oferty świadczenia usług transportu zbiorowego

Dzisiaj, 5 czerwca 2020 roku w gabinecie starosty odbyło się spotkanie z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy. Spotkanie dotyczyło możliwości organizacji przejazdów w Powiecie Sępoleńskim. Wśród obecnych nie zabrakło; Starosty Sępoleńskiego – Jarosława Tadycha; Wicestarosty – Andrzeja Maracha, Przedstawicieli PKS Bydgoszcz min. Pana Prokurenta – Przemysława Kołutkiewicza; Kierownika ds. marketingu – Marcina Pankaua oraz Dyrektora Wydziału Komunikacji Dróg Starostwa Powiatowego – Romana Krzysztofka.

Jedną z głównych, omawianych spraw była oferta Przedsiębiorstwa PKS Bydgoszcz dotycząca możliwości świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji od Dyrektora Wydziału Komunikacji i Dróg, data: 2020-06-05
 • IMG_8299
 • IMG_8307
 • IMG_8311
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2020-06-05

Spotkanie z Poseł Iwoną Kozłowską

Wczoraj, 3 czerwca 2020 roku w gabinecie starosty odbyło się spotkanie z Poseł Iwoną Kozłowską. Spotkanie dotyczyło bieżących spraw funkcjonowania powiatu. Wśród obecnych nie zabrakło: Przewodniczącego Rady Powiatu – Marka Charta; Starosty Sępoleńskiego – Jarosława Tadycha; Wicestarosty – Andrzeja Maracha i Burmistrza Sępólna Krajeńskiego – Waldemara Stupałkowskiego. 
Jedną z omawianych spraw była prośba samorządowców o interpelację Poseł do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasadności wypłacania nauczycielom dodatku za trudne warunki pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji od Wicestarosty, data: 2020-06-04
 • IMG_8262
 • IMG_8266
 • IMG_8276
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2020-06-03

Powiat w kolejnym projekcie

PROJEKT pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

Powiat Sępoleński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku przystąpiło w roli partnera Województwa Kujawsko-Pomorskiego/Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu do realizacji projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. 
W ramach projektu wsparciem zostaną objęte między innymi domy pomocy społecznej funkcjonujące na terenie powiatu sępoleńskiego. W ramach projektu będą realizowane następujące zadania: zakup środków ochrony indywidualnej oraz materiałów  i środków do dezynfekcji, finansowanie kosztów dodatków do wynagrodzenia, zakup testów na obecność koronawirusa. 

Okres realizacji projektu od 01.03.2020r. do 31.12.2020r. Wartość projektu dla Powiatu Sępoleńskiego w zakresie zakupu testów i finansowania kosztów dodatków do wynagrodzenia przez okres 3 miesięcy dla pracowników Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Kamieniu Kr. oraz Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Suchorączku wynosi  386.540,00zł w tym środki EFS oraz z budżetu państwa w formie dotacji celowej 297.040,00zł, środki własne powiatu 89.500,00zł, które będą stanowiły wynagrodzenia pracowników PCPR zaangażowanych w realizację projektu.               

 • autor: nadesłane PCPR Więcbork, data: 2020-06-02

Toczą się postępowania w sprawie obwodnic Sępólna i Kamienia

Miło nam poinformować mieszkańców, że budowa obwodnic Sępólna i Kamienia wchodzi w kolejną fazę prac. Toczą się już postępowania środowiskowe. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego w ciągu drogi krajowej nr 25”, natomiast Burmistrz Kamienia Krajeńskiego wszczął zawieszone z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Kamienia Krajeńskiego w ciągu drogi krajowej nr 25”.
Poniżej prezentujemy postanowienia, z którymi można się zapoznać. 
 

Życzenia dla wszystkich dzieci!

Wszystkim dzieciom małym i dużym, w dniu ich święta, życzymy, by ich dzieciństwo było jak najlepsze i trwało jak najdłużej!!


 

 • 4A22BE1F-6151-444F-AC9B-099F97E62C3C-768x1086-1

Raport o stanie powiatu za 2019 r. przyjęty.

Na XXII Sesji Rady Powiatu, która odbyła się 29 maja 2020 r. w trybie zdalnym, wypełniając obowiązek wynikający z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 511 z późn. zm.), Starosta przedstawił i omówił "Raport o stanie powiatu sępoleńskiego za 2019 r.".
Poniżej znajduje się pełna wersja Raportu i jego skrót w formie prezentacji z diagramami porównawczymi z lat 2014-2019.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią przyjętego dokumentu.

 • autor: Dorota Szymańczak - Stanowisko ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych, data: 2020-06-01
 • autor: Rada Powiatu w Sępólnie Krajeńskim, data: 2020-05-29

XXII sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

29 maja (piątek) 2020 roku odbyła się w trybie zdalnym XXII sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
Sesja przebiegła zgodnie z planowanym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji: 
a)    stwierdzenie quorum, 
b)    przedstawienie porządku obrad.

2.    Przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim. 
3.    Informacje i oświadczenia radnych.
4.    Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych. 
5.    Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania złożone na ostatniej sesji i w okresie międzysesyjnym.
6.    Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o czynnościach w okresie między sesjami.
7.    Sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z prac Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w okresie międzysesyjnym oraz informacja o złożonych przez radnych wnioskach i sposobie ich załatwienia. 

8.    Przedstawienie raportu o stanie Powiatu Sępoleńskiego w 2019 r.:
a)    przedstawienie raportu 
b)    debata nad raportem,
c)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim - zarządowi udzielono wotum zaufania - stosunkiem głosów - 12 - "za"; 2 - "przeciw", przy 1 "wstrzymującym się".

9.1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia oraz sprawozdania finansowego:
a)    przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu,
b)    zapoznanie się z uchwałą  22/S/2020 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Bydgoszczy z dnia 21  kwietnia  2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez  Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2019 rok wraz z załączoną informacją o stanie mienia Powiatu,
c)    przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim za 2019 rok wraz z opinią o wykonaniu budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2019 r., 
d)    przedstawienie uchwały Nr …/Kr/2019 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Bydgoszczy z dnia ….maja 2020 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim za 2019 rok,
e)    bilans wykonania budżetu,
f)    łączne sprawozdanie jednostki:
- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- zmian w funduszu jednostki.

9.2.Dyskusja nad sprawozdaniami.

9.3.Podjęcie uchwał w sprawach
a)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok, 
b)    udzielenia dla Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim absolutorium za 2019 rok - - zarządowi udzielono absolutorium za 2019 rok - stosunkiem głosów - 14 - "za", przy 1 "wstrzymującym się".                                                                                                                          
10. Sprawozdanie PCPR w zakresie:

 • efektów pracy jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej,
 • sprawozdanie z działalności PCPR oraz przedstawienie wykazu potrzeb,
 • przedstawienie działań Powiatu na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych,
 • realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
 • przyjęcie sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,

11.Sprawozdanie z działalności Domów Pomocy Społecznej oraz Centrum  Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku, Rodzinnego Domu Dziecka w Wąwelnie. Sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

12.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    wyodrębnienia z budżetu Powiatu Sępoleńskiego środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
b)    uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok,
c)    wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych  i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

 • autor: nadesłane - Biuro Rady Powiatu, data: 2020-06-01
 • IMG_8217
 • IMG_8220
 • IMG_8223
 • IMG_8226
 • IMG_8229
 • IMG_8230
 • IMG_8234
 • IMG_8237
 • IMG_8244
 • IMG_8245
 • IMG_8252
 • IMG_8253
 • IMG_8256
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2020-06-01

KOMUNIKAT STAROSTY SĘPOLEŃSKIEGO

Szanowni Mieszkańcy,

na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  z wystąpieniem stanu epidemii, informujemy, że Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim od dnia 1 czerwca 2020 roku rozszerza możliwość osobistego załatwiania spraw w budynku urzędu. Urząd będzie czynny w dotychczasowych godzinach pracy, przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo, na podstawie zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów wytycznych dotyczących zachowania rygorów sanitarnych, wprowadziliśmy limity dotyczące liczby osób przebywających w budynku urzędu. Limity te są uzależnione od powierzchni miejsca wyznaczonego do obsługi. Do budynku będzie można się dostać wyłącznie głównym wejściem. Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała mieć środki ochrony osobistej w postaci maseczek. Na parterze oraz na piętrach umieszczone będą urządzenia z płynem do dezynfekcji rąk. Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (co najmniej  2 metry).

Przed przybyciem do Starostwa Powiatowego, prosimy o kontakt telefoniczny z wydziałem, do którego zamierzają się Państwo udać - zachęcamy Państwa do zdalnego załatwiania spraw urzędowych. 

Przy bocznym wejściu do Urzędu nadal funkcjonować będzie skrzynka podawcza, w której będzie można pozostawić pisma i dokumenty.

Dodatkowo, na stronie: www.gov.pl znajdują się informacje i filmy instruktażowe dotyczące spraw i sposobu załatwienia ich przez internet.  Zachęcamy do zapoznania się z serwisem: Urząd zawsze otwarty - e-Polak potrafi. Można dowiedzieć się z niego m.in. jak załatwić formalności związane z kupnem lub sprzedażą samochodu, a także co to jest pismo ogólne i jak je wysłać.

 

Jarosław Tadych

Starosta Sępoleński

 • data: 2020-05-29

Życzenia z okazji Dnia Samorządowca

 • DZIEN SAMORZADOWCA ZYCZENIA NA WWW

Krajowe Dni Pola Minikowo 2020

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza na Krajowe Dni Pola Minikowo 2020, które odbędą się w dniach 20-23 czerwca br.

Głównym celem Krajowych Dni Pola 2020 jest prezentacja dorobku polskiej hodowli roślin oraz osiągnieć instytutów naukowych, uczelni i podmiotów obsługujących rolników. Wydarzenie to ma na celu również integrację polskiej branży nasiennej, otwieranie polskiego rynku na świat, transfer wiedzy i technologii do producentów rolnych oraz wzrost samooceny uczestników branży i jej partnerów.

Na ponad 500 poletkach w Minikowie będzie można zapoznać się z ofertą odmianową firm nasiennych wzbogaconą o prezentację oferty przedsiębiorstw zajmujących się nawożeniem, ochroną roślin i techniką rolniczą. Dodatkowo w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie prezentowane będzie Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe oraz wyniki badań wartości gospodarczej odmian wybranych gatunków roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym, wpisanych do Krajowego rejestru lub znajdujących się we Wspólnotowych katalogach odmian. Imprezą towarzyszącą są Kujawsko-Pomorskie DNI POLA w Grubnie. Poletka uprawowe można odwiedzać wirtualnie w internecie od 15 maja do 10 września. Głównym akcentem DNI POLA jest prezentowanie na obszarze około 3 ha odmian roślin uprawnych w trakcie wegetacji, około 250 odmian zbóż, kukurydzy, rzepaku, ziemniaka, roślin strączkowych i pastewnych. Prezentacja efektów działania środków ochrony roślin i nawozów. Zapraszamy także do Radzikowa na Krajowe pokazy polowe postępu genetycznego odmian roślin uprawnych.

Stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i możliwość jego utrzymania w czasie kiedy będą miały miejsce główne wydarzenia związane z organizacją Krajowych Dni Pola powoduje konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań.

Takim rozwiązaniem jest przeprowadzenie wydarzenia w formie dwudniowej relacji internetowej
„na żywo” w dniach 20-21 czerwca oraz konferencji w formie online w dniach 22-23 czerwca. Przebieg konferencji będą mogli śledzić na żywo odbiorcy w całym kraju, a gdy w czasie transmisji będzie to niemożliwe również obejrzeć nagranie z wykładów w dogodnym dla siebie czasie. Informacje o wydarzeniu dotrą także do uczniów szkół rolniczych, którzy będą mogli poszerzyć wiedzę na temat uprawy poszczególnych gatunków roślin uprawnych prezentowanych w Minikowie. Wiedzę tą przekażą wykładowcy z UTP w Bydgoszczy, eksperci partnerów i sponsorów Krajowych Dni Pola oraz specjaliści KPODR w Minikowie.

Działania te będą swego rodzaju kulminacją, którą poprzedzały będą merytoryczne oraz informacyjne relacje video z poletek oraz stworzenie możliwości zwiedzania kolekcji demonstracyjnej i odmianowej online. Nowa formuła organizacji Krajowych Dni Pola 2020 to unikalne rozwiązanie.

Mając na uwadze możliwość prowadzenia relacji i przekazywania na bieżąco informacji związanych
z agrotechniką, nawadnianiem, ochroną i nawożeniem roślin planowane jest prowadzenie tych działań również w lipcu, sierpniu i wrześniu. Dlatego w relacjach z wydarzania znajdą się informacje
o stanie prezentowanych roślin przed ich zbiorem oraz informacje z przebiegu wegetacji gatunków później schodzących z pola, w tym ziemniaków, soi, kukurydzy i buraków cukrowych. Wszystkie poletka odmianowe i demonstracyjne zostaną oznaczone i jeżeli sytuacja w kraju na to pozwoli rolnicy w każdej chwili będą mogli przyjechać do Minikowa i zobaczyć stan roślin zwiedzając kolekcję odmianową.

Pełna oferta na stronie dnipola.kpodr.pl 

 • data: 2020-05-27
 • KDP'20_reklama_prasowa A4

Konwent Powiatu Sępoleńskiego - online

Dnia 26 maja 2020 r., o godzinie 12:00 odbył się zdalny Konwent Powiatu Sępoleńskiego.

Tematem spotkania było omówienie bieżącej problematyki samorządowej w naszym powiecie, w tym m.in.

    1. Transport publiczny w Powiecie Sępoleńskim.
    2. Obchody 30. rocznicy wyborów samorządowych w Polsce.
    3. Bieżąca informacja na temat występowania koronawirusa w Powiecie Sępoleńskim.
 

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji z sekretariatu, data: 2020-05-26
 • Kopiuj z IMG_8172
 • Kopiuj z IMG_8179
 • Kopiuj z IMG_8183
 • Kopiuj z IMG_8185
 • Kopiuj z IMG_8188
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2020-05-26

Wyroby probiotyczne otrzymane od ProBiotics Polska Sp. z o.o.

W dniu 13 maja 2020 roku Pan Prezes „Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris” w Toruniu przekazał Starostwu Powiatowemu w Sępólnie Krajeńskim do rozdysponowania wyroby probiotyczne otrzymane od ProBiotics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 • data: 2020-05-26
 • IMG_8169 — kopia
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2020-05-26

Życzenia z okazji Dnia Matki

 • dzień matki życzenia www
 • data: 2020-05-26

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim informuje, że z dniem 28 maja 2020 roku wznawia bezpośrednią obsługę interesantów.

Osoby przychodzące do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim powinny być zaopatrzone w środki ochrony osobistej (maseczki osłaniające usta i nos) oraz zachowywać bezpieczną odległość od rozmówcy. Wchodząc do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii należy zdezynfekować dłonie.

W sekretariacie osoby będą przyjmowane pojedynczo.

 • autor: Magdalena Czerkawska-Tyborska - Powiatowy Lekarz Weterynarii, data: 2020-05-25

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność:  Od: 2020-05-25 11:00 Do: 2020-05-25 22:00

Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 15 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.

Uwag: brak

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Dyżurny synoptyk:  Agnieszka Drwal-Tylmann

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • data: 2020-05-25

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność:  Od: 2020-05-24 10:00 Do: 2020-05-24 19:30

Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie mały grad.

Uwag: brak

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Dyżurny synoptyk: Dariusz Gimiński

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • data: 2020-05-24

Pożyczka Płynnościowa KPFP na pomoc przedsiębiorcom 

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy rozpoczął udzielanie specjalnej Pożyczki Płynnościowej dla firm, których płynność finansowa jest zagrożona w związku z pandemią COVID-19.

O Pożyczkę Płynnościową z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę w województwie kujawsko-pomorskim.
Kwota pożyczki uzależniona jest od potrzeb i możliwości przedsiębiorcy, i może wynosić do 500 tys. zł w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw oraz do 1 mln zł w przypadku średnich przedsiębiorstw.
Na spłatę zaciągniętej pożyczki przedsiębiorca będzie miał do 6 lat. Oprocentowanie pożyczki będzie się zmieniać w kolejnych latach trwania pożyczki: w pierwszym roku wyniesie 2,09%; w drugim i trzecim roku: 2,34%, a od czwartego do szóstego: 2,84%.
Przedsiębiorca może wnioskować o karencję w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych trwającą do 6 miesięcy (co oznacza, że przez pierwsze pół roku pożyczkobiorca może być zwolniony ze spłat rat pożyczki).
Dodatkowym udogodnieniem dla firm jest także możliwość skorzystania z tzw. „wakacji kredytowych”. Raz w pierwszym roku trwania pożyczki, i raz w drugim roku przedsiębiorca ma prawo skorzystać z dwóch miesięcy „wakacji”, w trakcie których nie musi regulować rat pożyczki.
Pożyczkę można przeznaczyć na wydatki bieżące, obrotowe lub inwestycyjne, takie jak:

 • wynagrodzenia pracowników
 • pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury
 • zatowarowanie
 • zobowiązania publiczno-prawne
 • spłata zobowiązań handlowych
 • inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania firmy.

Menadżerem środków, z których udzielana jest Pożyczka, jest Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Pożyczka Płynnościowa jest udzielana w ramach marszałkowskiego pakietu antykryzysowego ogłoszonego przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pana Piotra Całbeckiego.
Dokumenty pożyczkowe oraz szczegółowe informacje na temat pożyczki można znaleźć na stronie KPFP: https://kpfp.org.pl/pozyczka-plynnosciowa/
Informacji udziela Biuro Konsultantów KPFP:

Bydgoszcz: 572 572 029 oraz 502 469 468
Toruń: 737722106 oraz 56 475 62 95
Włocławek: 572 572 026 oraz 737 722 103
Grudziądz: 572 572 027
Inowrocław: 572 743 940
Brodnica: 572 743 935

 • autor: Kujawsko - Pomorski Fundusz Pożyczkowy, data: 2020-05-21

Marszałkowski pakiet antykryzysowy 

Blisko pół miliarda złotych – taka jest wartość wsparcia dla gospodarki w ramach marszałkowskiego pakietu antykryzysowego. Podstawowym instrumentem wsparcia firm są bardzo korzystne pożyczki udzielane przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy – funkcjonujące już pożyczki obrotowe oraz uruchamiane właśnie pożyczki płynnościowe (czyli pożyczki obrotowe na jeszcze korzystniejszych warunkach).
- Wspieramy przedsiębiorstwa i ratujemy miejsca pracy. To w dzisiejszej sytuacji niezbędne i skąd tak duża pomoc dla kujawsko –pomorskiej gospodarki– podkreśla marszałek Piotr Całbecki. 
Te pożyczki pozwolą przetrwać 
Bardzo korzystne pożyczki obrotowe Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy ma w ofercie cały czas. Teraz dostosował ten produkt do nowej sytuacji. 
Można wziąć do 150 tys. złotych na 2,44-2,84 proc. na 3-5 lat. 
W pakiecie bardzo uproszczona procedura składania wniosków i półroczna karencja w spłacie rat kapitałowych.
Nowa oferta to pożyczki płynnościowe, czyli jeszcze bardziej korzystne pożyczki obrotowe:   
·         do pół miliona złotych dla mikro i małych przedsiębiorstw 
·         do miliona złotych dla średnich przedsiębiorstw 
·         m.in. na wynagrodzenia 
·         oprocentowanie 2,09-2,84 proc. 
·         na 6 lat 
·         półroczna karencja spłat 
·         „wakacje kredytowe”.
Szczegóły oraz informacje o innych produktach KPFP w zestawieniu przygotowanym przez instytucję (załącznik) oraz na  www.kpfp.org.pl.
Dotacje uratują miejsca pracy
Mikrogranty to dotacje inwestycyjne w wysokości do 60 tys. złotych, adresowane do małych i średnich firm, które zadeklarują utrzymanie lub utworzenie nowych miejsc pracy. Mogą stanowić nawet 95 proc. wartości przedsięwzięcia. W ramach tego narzędzia będziemy też wspierać małe sklepy, piekarnie, punkty apteczne - za pomocą mikrodotacji w wysokości do 2 tys. złotych na zakup urządzeń filtrujących powietrze. 
Aplikowanie będzie naprawdę łatwe. Wnioski, w bardzo uproszczonej formule, będzie można składać online za pomocą dedykowanego formularza. Program mikrograntowy przygotowuje Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego (TARR). Uruchomiła już  infolinię, w połowie maja ogłosi pierwszy nabór. Lista z pierwszą grupą beneficjentów zostanie ogłoszona pod koniec czerwca.
·         Schematy wsparcia (załącznik) 
·         Dedykowana infolinia: grantycovid19@tarr.org.pl    
·         Portal TARR (https://www.tarr.org.pl/ )
E-bony – na 25 tysięcy, 100 tysięcy lub ćwierć miliona złotych, w zależności od wielkości firmy - pozwolą kujawsko-pomorskim przedsiębiorcom zorganizować pracę zdalną i obsługę klientów w sieci, a nawet zmodyfikować profil działalności. Opłaceni przez samorząd województwa fachowcy zrobią diagnozę technologiczną, zarekomendują możliwe rozwiązania, skroją na miarę i wdrożą narzędzia z wykorzystaniem usług w chmurze obliczeniowej. E-bon to także zakup licencji na usługi w chmurze – dostęp do infrastruktury i oprogramowania, administrowanie stronami www, wirtualne środowiska pracy. Zakładany na dwa lata projekt z budżetem 9 milionów złotych przygotowuje także TARR. Pierwsze e-bony trafią do firm jeszcze tego lata.
·         Dedykowana infolinia: ebony@kujawsko-pomorskie.pl. 
Marszałkowskie wsparcie tarczy
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu udziela przedsiębiorcom wsparcia na ochronę miejsc pracy oraz koordynuje pomoc udzielaną firmom i osobom samozatrudnionym przez powiatowe urzędy pracy w całym regionie w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej. Samorząd województwa dołożył do tych instrumentów 70 milionów złotych z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO).
Powiatowe urzędy pracy proponują 
·         niskooprocentowane pożyczki dla mikroprzedsiębiorców (do 5000 zł) 
·         świadczenia dla samozatrudnonych 
·         dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i składek na ZUS dla małych i średnich firm 
·         dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i składek na ZUS dla organizacji pozarządowych 
·         szczegóły w Twoim powiatowym urzędzie pracy 
·         oraz na portalu  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa-przewodnik-po-rozwiazaniach-dla-przedsiebiorcow-i-pracownikow?fbclid=IwAR2vc0Y1xna_G00BaqvsvLh95hZFL1IPA1tiSq4qwWBcwgooPx8m44vGWtk

 • autor: Beata Krzemińska  - rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego , data: 2020-05-21
 • autor: Beata Krzemińska - rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego, data: 2020-05-21

Kolejna wideokonferencja Zarządu ZPP za nami

20 maja br. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Związku Powiatów Polskich w formie zdalnej. Wideokonferencji przewodniczył Prezes Zarządu ZPP Andrzej Płonka. Wśród głównych tematów znalazły się: sytuacja finansowa JST w dobie kryzysu, wypełnienie przez zarządców dróg powiatowych obowiązku przekazania informacji o drogach głównych a także sprawy bieżące, w tym związane z problemamia w PUP.

Dyskusja została rozpoczęta od omówienia sytuacji finansowej poszczególnych powiatów w obecnej sytuacji. Związek Powiatów Polskich wystąpił do Ministerstwa Finansów o udostępnienie pełnego zestawienia obrazującego jak wyglądała kwestia wypłacenia udziałów w PIT i CIT dla samorządów – w roku bieżącym w porównaniu do roku ubiegłego. Dane te niestety jeszcze nie spłynęły, a są potrzebne, by w oparciu o nie móc podejmować dalsze kroki. Członkowie Zarządu zwracali uwagę, że konieczne jest stworzenie w ramach rozwiązań osłonowych również rozwiązań dla JST. Jednocześnie apelowali, że jeśli nie nastąpi poprawa i pomoc, to część powiatów może mieć do czynienia z niewydolnością finansową już na koniec tego roku.

Prezes ZPP Andrzej Płonka podkreślił, że Związek cały czas monitoruje sytuację i wysyła stosowne pisma z prośbą o interwencję do rządu. Z danych wynika bowiem, że w Polsce za kwiecień do samorządów słynęło o 40 procent mniej wpływów z udziałów w podatkach niż rok wcześniej. – W sytuacji, jaka obecnie panuje, nie ma szans na utrzymanie się. Konieczne będzie branie kredytów, co nie załatwi sprawy – mówił Andrzej Płonka.

Członkowie Zarządu podkreślali, że konieczne jest sformułowanie konkretnych postulatów i oczekiwań strony samorządowej. W wyniku sytuacji kryzysowej już teraz niektóre gminy i powiaty wycofują się z uczestniczenia w inwestycjach, gdyż brakuje im środków. Taka sytuacja będzie się pogłębiać powodując kryzys inwestycyjny. Członkowie Zarządu zgodzili się co do tego, że sytuacja nie jest jednoznaczna i w pierwszej kolejności konieczne jest zgromadzenie rzetelnych danych finansowych z poszczególnych powiatów.

Wiceprezes ZPP, Starosta Poznański Jan Grabkowski zwrócił również uwagę na wciąż trwający problem powiatowych urzędów pracy – ilość nałożonych na nich zadań w związku z obsługą Tarczy Antykryzysowej jest tak duża, że tracą one swoją wydolność.

Podczas wideokonferencji Zarządu ZPP omówiona została też perspektywa pokrycia kosztów podwyżek pensji nauczycieli. Wnioski z analizy części oświatowej subwencji ogólnej w prezentacji przedstawił Zastępca Dyrektora Biura ZPP, Grzegorz Kubalski. Zwrócił on uwagę, że kwotowo część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła, ale standard A spadł. W subwencji nie wskazano również, jak wzrost środków na podwyżki da nauczycieli szkół resortowych wpłynie na pokrycie kosztów tych podwyżek. Dane pokazują, że istnieje też bardzo duże zróżnicowanie między województwami. 1/3 powiatów otrzymała mniejszą kwotę z subwencji ogólnej niż oczekiwano, a mimo to muszą one pokryć jeszcze podwyżki dla nauczycieli. Grzegorz Kubalski zwrócił uwagę, że Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego odmówiła zaopiniowania projektu z uwagi na niedobór środków. Także zmiany w algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej zyskały negatywną opinię strony samorządowej Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Podczas wideokonferencji Zarządu ZPP zaprezentowano także wyniki ankiety dotyczącej nowych obowiązków zarządców dróg wynikających z ustawy – Prawo ochrony środowiska. Sporym problemem było samo poinformowanie przez GIOŚ o nowych obowiązkach – informację przesłano mailowo, dwukrotnie, co rodziło problemy z odbiorem wiadomości. Zabrakło także odpowiedniego poinformowania o ewentualnych konsekwencjach. Nakładane kary, czyli tysiąc złotych za jeden dzień zwłoki to w ocenie Prezesa Zarządu ZPP skandal.

Podczas wideokonferencji Zarządu ZPP omówiono też korespondencję Unii Metropolii Polskich i Związku Powiatów Polskich, jaką wspólnie kierują do Premiera w sprawie Powiatowych Urzędów Pracy. Panująca sytuacja wymaga bowiem wprowadzenia pilnych zmian, szczególnie w dużych miastach. Ilość kierowanych do urzędów wniosków powoduje bowiem, że pracownicy nie są w stanie im sprostać. Do tego dochodzi również ciążąca na nich odpowiedzialność. Zdaniem UMP i ZPP sytuację może poprawić decyzja o skierowaniu do rozpatrywania wniosków dodatkowych pracowników. W piśmie (któego treść dostępna jest tutaj) wnioskują zatem o wprowadzenie pilnych zmian proceduralnych.

Ostatnim punktem wideokonferencji Zarządu ZPP było omówienie najistotniejszych spraw bieżących dotyczących powiatów i miast na prawach powiatu.

 • autor: www.zpp.pl, data: 2020-05-21
 • 1806
 • autor: www.zpp.pl, data: 2020-05-21

Rekrutacja do szkół powiatowych

 • INFORMATOR 2020

Ostrzeżenie meteorologiczne - przymrozki

Zjawisko: przymrozki

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność:  Od: 2020-05-21 02:00 Do: 2020-05-22 07:00

Przebieg:  Prognozuje się spadek temperatury od 1°C do 4°C, przy gruncie do około -2°C. Temperatura maksymalna w dzień od 14°C do 16°C.

Uwag: brak

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Dyżurny synoptyk: Agata Wojtkiewicz

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • data: 2020-05-20

Spotkaniez Panią Poseł Iwoną Kozłowską

Dnia 19 maja br. w gabinecie Starosty Sępoleńskiego odbyło się spotkanie z Panią Poseł Iwoną Kozłowską. Tematyką tego spotkania były sprawy związane z ogólnym funkcjonowaniem powiatu w czasie pandemii.

 • data: 2020-05-20
 • 98364627_2649672191972354_2402907053900169216_n

28 posiedzenie zarządu powiatu

18 maja 2020 r. o godz. 8.30 odbyło się 28 posiedzenie zarządu powiatu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Posiedzenie odbyło się zgodnie z planowanym porządkiem obrad.
1.    Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.    Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 27/2020.
3.    Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy ad. sytuacji na rynku pracy w Powiecie.
4.    Analiza funkcjonowania placówek oświatowych w powiecie sępoleńskim.

5.    Przyjęcie informacji w zakresie:
1)    stanu sanitarnego obiektów powiatu sępoleńskiego;
2)    stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego związanego z ubytkiem dochodów w wyniku pandemii COVID-19;
3)    pisma Ministra Zdrowia ad. możliwości dostosowania godzin pracy aptek do sytuacji epidemiologicznej;
4)    działań podjętych przez Dyrektora CKZiU w związku z likwidacją stołówki;
5)    sytuacji w Domach dla Dzieci w Więcborku i w Małej Cerkwicy w związku ze stanem epidemii. 

6.    Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie:
1)    wniosku mieszkańca Więcborka ad. rewitalizacji linii kolejowych;
2)    wydzierżawienia pomieszczenia w budynku przy ul. Mickiewicza 27 w Więcborku. 

7.    Zatwierdzenie materiałów i projektów uchwał na sesję Rady Powiatu.
8.    Sprawy wniesione. 
9.    Wolne wnioski.
10.  Zakończenie.    


 

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2020-05-19
 • Starosta

Ostrzeżenie meteorologiczne - przymrozki

Zjawisko: przymrozki

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność:  Od: 2020-05-15 00:00 Do: 2020-05-15 06:00

Przebieg:  Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do -1°C, a przy gruncie do -3°C.

Uwag: brak

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Dyżurny synoptyk:  Rafał Szewczyk

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • data: 2020-05-14

Ostrzeżenie meteorologiczne - przymrozki

Zjawisko: przymrozki

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność:  Od: 2020-05-14 00:00 Do: 2020-05-14 07:00

Przebieg:  Prognozuje się miejscami spadek temperatury do -1°C, a przy gruncie do -4°C.

Uwag: brak

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 %

Dyżurny synoptyk:  Agnieszka Drwal-Tylmann

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • data: 2020-05-13

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych

 • PIELĘGNIARKI

Ostrzeżenie meteorologiczne - przymrozki oraz opady śniegu

Zjawisko: przymrozki

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność:  Od: 2020-05-11 23:00 Do: 2020-05-12 06:00

Przebieg:  Prognozuje się lokalnie spadek temperatury przy gruncie do -1°C.

Uwag: brak

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Dyżurny synoptyk:  Maria Poświata

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.


Zjawisko:  Opady śniegu

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność:  Od: 2020-05-11 21:00 Do: 2020-05-12 04:00

Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej miejscami do 5 cm. Jednoczesny spadek temperatury przy gruncie do -1°C spowoduje lokalnie oblodzenie nawierzchni dróg. Ślisko!

Uwag: brak

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Dyżurny synoptyk:  Maria Poświata

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • data: 2020-05-11

Przywracamy dostęp bezpośredni do Urzędu Skarbowego

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii Krajowa Administracja Skarbowa cały czas zapewnia stałą obsługę podatników pomimo ustanowionego do tej pory czasowego ograniczenia dostępu do urzędu skarbowego.

Począwszy jednak od miesiąca maja br. tj. od piątku 08.05.2020 r. w każda środę i piątek w sytuacjach wyjątkowych, w których nie można załatwić spraw przez e-usługi, Urząd Skarbowy będzie bezpośrednio dostępny w godzinach: 

 • środa 9:00-15:00
 • piątek 9:00-13:00

Przy zachowaniu obowiązujących wymogów bezpieczeństwa zapraszamy do sali obsługi bezpośredniej – parter budynku.

                Jednocześnie jeżeli nie występuje taka potrzeba, zachęcamy do pozostania w domu i skorzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu.

                Twój e-PIT i e-Deklaracje, dostępne na podatki podatki.gov.pl, pozwalają na sprawne rozliczanie podatków bez wizyty w urzędzie skarbowym. W serwisie biznes.gov.pl znajdują się, opisy elektronicznych usług świadczonych przez urzędy skarbowe.

                W każdym dniu natomiast do dyspozycji Państwa w przedsionku urzędu pozostają wyłożone drugi oraz wystawiona urna, na składane wnioski, pisma, deklaracje itd.

Kontakt telefoniczny do urzędu skarbowego:

PIT – nr telefonu:

 • (52) 388 83 18
 • (52) 388 83 35
 • (52) 388 83 45

VAT – nr telefonu:

 • (52) 388 83 16

CIT – nr telefonu:

 • (52) 388 83 18

spadki/darowizny – nr telefonu:

 • (52) 388 83 32

rejestracja podatników – nr telefonu:

 • (52) 388 83 13

egzekucja administracyjna – nr telefonu:

 • (52) 388 83 47
 • (52) 388 83 30

rachunkowość podatkowa i komórka wierzycielska – nr telefonu:

 • (52) 388 83 24
 • autor: Monika Szczygieł-Janke, data: 2020-05-07

Nowe zasady kwarantanny po przekroczeniu granicy

Od 4 maja obowiązkowej kwarantanny nie muszą przechodzić osoby, które przekroczyły polską granicę w celach zawodowych, służbowych, zarobkowych albo w celu pobierania nauki w naszym kraju lub w państwie sąsiednim (nie dotyczy to jednak osób wykonujących zawód medyczny i zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej).

Nowe zasady wyłączające kwarantannę dotyczą osób, które przekroczyły granicę z Niemcami, Czechami, Słowacją, Litwą, Szwecją i Danią. Przy wjeździe do naszego kraju muszą one jednak udokumentować funkcjonariuszom Straży Granicznej fakt przejazdu w celach zawodowych, zarobkowych, służbowych lub w celu pobierania nauki.

Nowe zasady dotyczące obowiązku kwarantanny wprowadziło rozporządzenie Rady Ministrów z 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Przypominamy, że kontrola graniczna na granicy wewnętrznej UE została przedłużona do 13 maja br. Granicę z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Nadal będą prowadzone kontrole w portach morskich i na lotniskach.

Kierowcy zawodowi wykonujący międzynarodowy transport towarów, przekraczający granicę z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą, są zwolnieni z kontroli. Dotyczy to zarówno z kontroli granicznej, jak i - za zgodą Głównego Inspektora Sanitarnego - kontroli sanitarnej. Ci kierowcy nie podlegają również obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie po przyjeździe do Polski.

Obowiązku kwarantanny nie stosuje się także w przypadku przekraczania granicy Polski w celu prac w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po obu stronach granicy RP.

 • autor: www.gov.pl, data: 2020-05-06

”KRAJEŃSKI ANIOŁ” – przedłużenie terminu naboru kandydatur do Nagrody Starosty Sępoleńskiego do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku informuje, że do dnia 31 sierpnia 2020r. istnieje możliwość zgłaszania Kandydatur do Nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeński Anioł” za rok 2019.

Nagroda  pn. „Krajeński Anioł” została ustanowiona w celu uhonorowania tych, którzy w istotny sposób niosą bezinteresowną pomoc na rzecz drugiego człowieka.

Nagroda może zostać przyznana w jednej z czterech kategorii : przedsiębiorca, organizacja pozarządowa, osoba indywidualna, instytucja.

Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać przedstawiciele urzędów, instytucji, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców a także osoby fizyczne. Regulamin przyznawania nagrody pn. „Krajeński Anioł” oraz druki wniosków dostępne na stronie internetowej  www.bip.pcprwiecbork.pl (w zakładce Nagroda „KRAJEŃSKI ANIOŁ”)  oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, ul. Starodworcowa 8.

Wnioski należy przesłać – w zaklejonych kopertach  z dopiskiem „Krajeński Anioł” na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, ul. Starodworcowa 8, 89-410 Więcbork w terminie do 31 sierpnia 2020r.

 • autor: Monika Lipecka - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , data: 2020-05-05

Podatki online. Załatw sprawę z Urzędem Skarbowym bez wychodzenia z domu

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sępólnie Krajeńskim zachęca – „Sprawdź, jakie wybrane, popularne sprawy z zakresu podatków i cła możesz załatwić online bez wychodzenia z domu”. Lista usług online oferowanych przez urzędy skarbowe jest dostępna na podatki.gov.pl .

Na stronie podatki.gov.pl/usługi-online w jednym miejscu znajdziesz m.in. linki do elektronicznych zeznań podatkowych, zaświadczeń, jednolitego pliku kontrolnego (JPK), wniosków o ustanowienie pełnomocnika czy karty podatkowej. Jeśli nie znajdziesz interesującej cię sprawy, możesz napisać pismo ogólne do urzędu przez ePUAP i podpisać je profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Można też skorzystać z Tymczasowego profilu Zaufanego, narzędzia usprawniającego w istotny sposób w czasach pandemii usługi Krajowej Administracji Skarbowej. Umożliwia on poszerzenie zakresu usług świadczonych przez organy podatkowe bez konieczności osobistego stawiennictwa w siedzibie urzędu. Podatnicy i płatnicy, którzy skorzystają z Tymczasowego Profilu Zaufanego, nie muszą przychodzić do urzędu skarbowego jak ma to miejsce w procedurze Profilu Zaufanego.

W kontekście funkcjonalnym Tymczasowy Profil Zaufany działa dokładnie tak samo jak dotychczasowy Profil Zaufany (wyjątki nie dotyczą zadań realizowanych przez jednostki KAS), a jego utworzenie nie wymaga jakichkolwiek kontaktów z KAS – cała procedura jest realizowana przez Ministerstwo Cyfryzacji. Szczegółowy komunikat MF w tym zakresie dostępny jest na Portalu Podatkowym https://www.podatki.gov.pl/wyjasnienia/tymczasowy-profil-zaufany-zalatwisz-online/ oraz – na stronie internetowej urzędu skarbowego (Aktualności: „Tymczasowy profil zaufany – już jest!”).

Zachęcamy do skorzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu z Krajową Administracją Skarbową.

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

 • dzień strażaka
 • data: 2020-05-04

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność: Od: 2020-05-01 12:00 Do: 2020-05-01 22:00

Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.

Uwag: brak

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 %

Dyżurny synoptyk: Sławomir Guzek

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • autor: Wydział Zarządzania Kryzysowego (...), data: 2020-05-01

4 maja ruszą hotele, centra handlowe i rehabilitacja lecznicza

Wkraczamy w drugi zapowiadany etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Po majówce otwarte zostaną centra handlowe, sklepy budowlane będą czynne w weekendy, a hotele wznowią działalność. To jednak nie koniec. Osoby chore powrócą do rehabilitacji, a biblioteki i instytucje kultury będą stopniowo otwierane po konsultacjach z sanepidem. Wprowadzamy także zmiany w funkcjonowaniu przedszkoli i żłobków. Co jeszcze zmieni się po długim weekendzie majowym?

 

Powrót do normalności został podzielony na etapy. Całkowite odmrożenie gospodarki i życia codziennego Polaków zależy od rozwoju epidemii w kraju. Stale obserwujemy sytuację epidemiczną, analizujemy dynamikę przyrostu zachorowań, a także monitorujemy wydolność służby zdrowia. Na tej podstawie podejmujemy decyzję.

Właśnie dlatego 4 maja 2020 r. przyspieszamy niektóre zmiany.

Działalność gospodarcza – otwarte centra handlowe i hotele

Od poniedziałku 4 maja 2020 roku znosimy istotne ograniczenia w handlu.

 • Centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe otwarte, ale z limitem osób i bez spożywania posiłków

Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 – czyli centra handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe – zostaną otwarte.

Wprowadzamy jednak limit osób. Na 1 osobę musi przypadać 15m2 powierzchni handlowej. Co ważne – do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia korytarzy.

Uwaga! W centrach handlowych nie mogą funkcjonować jednak kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw). Nie mogą funkcjonować także miejsca, w których spożywa się posiłki na miejscu (tzw. food court).

 • Hotele i noclegi ruszą, ale bez basenów i siłowni

Do tej pory hotele co do zasady nie przyjmowały gości – z wyjątkiem osób w delegacji i w kwarantannie. Znosimy ten zakaz. Usługi hotelarskie i noclegowe będą mogły być świadczone pod warunkiem, że zachowane będą szczególne zasady bezpieczeństwa.

Ważne! W hotelach i obiektach noclegowych ograniczona zostaje nadal działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych – np. siłowni, sal pobytu, basenów.

 • Sklepy budowlane czynne w weekendy

Uchylamy dotychczasowy zakaz handlu w weekendy dla wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych.

Życie społeczne – pójdziesz na rehabilitację leczniczą i do muzeum

Po weekendzie majowym do większej normalności wróci również życie społeczne.

 • Biblioteki i muzea

Uchylamy zakaz działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.

Ważne! Instytucje kultury będą otwierane stopniowo i w różnym czasie. O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

 • Rowery miejskie

Po weekendzie majowym będziemy mogli jeździć rowerami miejskimi.

 • Rehabilitacja lecznicza

Osoby chore i cierpiące na dolegliwości bólowe będą mogły od 4 maja korzystać z rehabilitacji leczniczej.

Uwaga! Salony masażu nadal pozostają zamknięte!

6 maja otwieramy żłobki i przedszkola – w wyjątkowych sytuacjach samorządy mogą je zamknąć

Dzieci pracujących rodziców będą mogły wrócić do żłobków lub przedszkoli. Od środy 6 maja organy prowadzące te placówki mogą je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ważne! Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach.

Ważne! Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest wypłacany rodzicom, gdy:

 • przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego,
 • gdy żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19.

Podstawy nowej normalności – najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa

Stopniowy powrót do normalności nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania. O czym należy pamiętać szczególnie?

 • Zachowuj 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej.
 • Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych.
 • Pracuj i ucz się zdalnie, jeśli tylko jest to możliwe.
 • Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu).
 • Kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

 

 • autor: www.gov.pl, data: 2020-04-29

Odwołanie otwartego konkursu ofert

Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim informuje iż, w związku zaistniałą sytuacją wprowadzenia w Polsce stanu epidemii, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzeniem przepisów uniemożliwiających organizacji zorganizowanych imprez, odwołuje ogłoszony uchwałą Nr 23/84/2020 z dnia 6 marca 2020 roku otwarty konkurs ofert wsparcie realizacji zadań z zakresu:

 1. wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa,
 2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 3. wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Nowy otwarty konkurs ofert zostanie ogłoszony w najbliższym możliwym terminie umożliwiającym organizowanie powyższych przedsięwzięć.

 • data: 2020-04-29

26. posiedzenie Zarządu Powiatu

Dnia 28 kwietnia 2020 r. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej odbyło się 26. posiedzenie Zarządu Powiatu.

Podczas obrad podjęto następujące uchwały:

 • w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok;
 • w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sępoleński;
 • w sprawie zmiany uchwały w sprawia uchwalenia Regulaminu Nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeński Anioł”;
 • w sprawie odwołania otwartych konkursów ofert na wsparcie zadań Powiatu Sępoleńskiego w zakresie: wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy ad. sytuacji na rynku pracy w Powiecie oraz zatwierdził materiały i projekty uchwał na sesję Rady Powiatu.

 • data: 2020-04-29
 • IMG_3606
 • data: 2020-04-29

ZUS zwróci nadpłacone składki za marzec

Przedsiębiorca, który złożył wniosek o zwolnienie ze składek za trzy miesiące od marca do maja 2020 r. i opłacił składkę za marzec, może wnioskować do ZUS o wypłatę nadpłaconych środków. Musi to jednak zrobić najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień.

Dzięki tzw. tarczy antykryzysowej możliwe jest zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020r. Zwolnienie można uzyskać dla całości należności lub dla 50% ich łącznej kwoty. Z pełnego zwolnienia ze składek mogą skorzystać prowadzący działalność z przychodem do 15 681 zł, spółdzielnie socjalne, duchowni oraz przedsiębiorcy, którzy zgłaszają do ubezpieczeń do 9 osób. W przypadku większych firmy, które zgłaszają do ubezpieczeń od 10 do 49 osób zwolnieniem zostanie objęte 50 proc. kwoty wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych. Co ważne za osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące oraz duchownych zwolnieniu będą podlegać składki od najniższej podstawy ich wymiaru - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Zwolnienie z opłacania składek, co do zasady dotyczy składek nieopłaconych. Wyjątek stanowią składki za marzec. Przedsiębiorca, który opłacił składkę za marzec, po czym skorzystał ze zwolnienia ze składek za ten miesiąc, może zdecydować, co zrobić z tak powstałą nadpłatą. Może wystąpić do ZUS o zwrot nadpłaty składając wniosek najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień. Wniosek ten może złożyć elektronicznie przez PUE ZUS (wniosek EZS-P), przekazać w postaci papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście w placówce ZUS (wniosek RZS-P) – wyjaśnia Krystyna Michałek.

Oczywiście prowadzący działalność nie może mieć zaległości wobec ZUS za okresy wcześniejsze. Jeśli przedsiębiorca nie zawnioskuje o zwrot środków, to nadpłata za marzec rozliczy się na składki za kwiecień. Należy pamiętać, że za kwiecień i maj podlegają zwolnieniu tylko składki jeszcze nieopłacone - dodaje rzeczniczka.

 • data: 2020-04-28

Pomoc od Firm z Powiatu Sępoleńskiego

Po raz kolejny firmy i przedsiębiorcy działający na terenie Powiatu Sępoleńskiego udowodnili, że w obliczu nieprzewidzianych zdarzeń losowych, zawsze można na nich liczyć. Pomogą!

W dobie rozprzestrzeniającego się na terenie świata wirusa COVID-19, związanych z tym ograniczeń i niedoborów niektórych produktów pierwszej (w takiej sytuacji) potrzeby, z pomocą i wsparciem dla mieszkańców naszego powiatu przyszły lokalne firmy i przedsiębiorstwa.  Firma Gabi-Bis sp. z o.o.  z Więcborka przekazała łącznie blisko 10 tysięcy maseczek ochronnych, firma Duko sp. z o.o. z Sępólna Krajeńskiego przekazała 1200 maseczek i ponad 100 fartuchów ochronnych, firma pana Krzysztofa Seydaka z Sępólna ofiarowała płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, 850 kilogramów mąki powiat otrzymał od Good Mills Polska sp. z o.o.- Młyn Kamionka a firma MART pana Tomasza Wysockiego przekazała  50 maseczek i 28 fartuchów ochronnych. Wszystkie w.w produkty przekazane zostały do starostwa powiatowego oczywiście nieodpłatnie i bezinteresownie a trafiły według zapotrzebowania m.in. do: szpitala powiatowego NOVUM-MED  Sp. z o.o. w Więcborku, Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kamieniu Krajeńskim, Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Suchorączku, Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Kamieniu Krajeńskim, do dzieci mieszkających w placówkach opiekuńczo wychowawczych w Więcborku i Małej Cerkwicy, Rodzinnego Domu Dziecka w Wąwelnie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku, Ośrodka Pomocy Społecznej  w Sępólnie Krajeńskim, Centrum Medycznego Spamed w Sępólnie Krajeńskim, Gabinetu Rehabilitacji i Terapii Manualnej p. Lucyny Suchomskiej w Sępólnie Krajeńskim, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sępólnie Krajeńskim, Stacji Opieki Długoterminowej CARITAS w Sępólnie Krajeńskim, Zarządu Drogowego, Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Urzędu Pracy oraz gmin Kamień Krajeński, Sośno, Sępólno Krajeńskie i Więcbork, NZOZ "Doktór" oraz NZOZ "Bonus Plus".

Warto podkreślić, że powiat wspomogły także osoby fizyczne, które przekazały samodzielnie uszyte maseczki ochronne.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy za życzliwość. Niech słowa Cycerona:  
”… pewnego przyjaciela poznaje się w niepewnej sytuacji…”
wyrażą nasze uznanie za podejmowanie tak ofiarnych działań.

 • data: 2020-04-28
 • loga pasek
 • IMG_8149
 • IMG_8151
 • 94779577_764613414311390_563509845358018560_n
 • 95095464_301102037546154_1375552504489574400_n

Tymczasowy profil zaufany

Tymczasowy profil zaufany: ważny trzy miesiące, możliwy do założenia online nawet bez konta w banku, weryfikowany poprzez videorozmowę - to nowa e-usługa wdrażana przez Ministerstwo Cyfryzacji. Spotkanie z urzędnikiem przenieśliśmy do internetu – mówi szef MC Marek Zagórski.

Pełny profil zaufany (PZ) ma już ponad 6,2 mln Polaków. Jego założenie wymaga jednak posiadania konta w banku lub udania się do punktu potwierdzającego PZ. By ominąć tę procedurę można powstał tymczasowy profil zaufany.

"Tymczasowy PZ, tak samo jak zwykły, pozwala załatwiać większość spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Różni się jednak tym, że jest ważny trzy miesiące" – wyjaśnia minister cyfryzacji Marek Zagórski. 

Pierwszym krokiem na drodze do posiadania tymczasowego profilu zaufanego jest wizyta na portalu www.gov.pl Tam należy wybrać e-usługę „Załóż profil zaufany”, a w niej – tymczasowy profil zaufany. Od momentu kliknięcia przycisku „Załóż tymczasowy profil zaufany” system poprowadzi nas przez kolejne kroki. Weryfikacja złożonego wniosku odbywa się poprzez videorozmowę z urzędnikiem, który oddzwoni do wnioskującego. Rozmowa odbędzie się za pomocą aplikacji wskazanej we wniosku np. Skype. W jej trakcie urzędnik poprosi o potwierdzenie, że dane we wniosku są prawdziwe i aktualne, przedstawi zasady korzystania z tymczasowego profilu zaufanego i poprosi o okazanie dowodu tożsamości w taki sposób, by mógł przeczytać jego treść.

Jeśli cały proces przebiegnie pomyślnie, profil zaufany zostanie potwierdzony przez urzędnika. Potwierdzenie założenia PZ otrzymamy na swój adres e-mail.

"Możliwość założenia tymczasowego profilu zaufanego to rozwiązanie przygotowane na czas pandemii. Osobom, które są klientami banków umożliwiających zaleca się założenie standardowego PZ.

Tymczasowy profil zaufany jest ważny przez trzy miesiące, standardowy – 3 lata.

Standardowy PZ najprościej jest założyć poprzez bank, w którym mamy elektroniczne konto – możliwość założenia i jednoczesnego potwierdzenia PZ daje 10 największych banków w Polsce. Ich lista znajduje się na stronie www.pz.gov.pl. 

 

 • autor: www.samorzad.pap.pl, data: 2020-04-24

XXI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

Dnia 21 kwietnia 2020 roku o godz. 15:30 za pomocą środków porozumiewania się na odległość odbyła się XXI sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

1. Otwarcie sesji

2. Przyjęcie protokołu z obrad XIX i XX sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

3. Informacje i oświadczenia radnych.

4. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.

5. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania złożone na ostatniej sesji i w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o czynnościach w okresie między sesjami.

7. Sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z prac Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w okresie międzysesyjnym oraz informacja o złożonych przez radnych wnioskach i sposobie ich załatwienia.

8. Informacja dotycząca sytuacji powiatu w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 .

9. Ocena zasobów pomocy społecznej.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia programu postępowania naprawczego dla Powiatu Sępoleńskiego na lata 2020 – 2022,

b) ustalenia zasad udzielania dofinansowań osobom niepełnosprawnym oraz  uprawnionym podmiotom ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, do zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2020r.,

c) określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz  ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2020,

11. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych i gości.

12. Zakończenie obrad.

Nagranie z Sesji Rady Powiatu - [Kliknij Tutaj]         

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2020-04-24
 • 2020-04-21_sesja Powiatu_001
 • autor: Marcin Jarski, data: 2020-04-21

Komputery do nauki zdalnej

70 tysięcy złotych, to kwota jaką Powiat Sępoleński pozyskał na zakup komputerów dla uczniów szkół „powiatowych”, które posłużą do realizowania nauki zdalnej.

Dotychczas udało się zakupić laptopy z niezbędnym oprogramowaniem wyposażone dodatkowo
w zestawy słuchawkowe. W najbliższym czasie, planowany jest jeszcze zakup tabletów. Sprzęt przekazany został dzisiaj do szkół, a te użyczą go uczniom.

Środki finansowe pochodzą z Ministerstwa Cyfryzacji, są bezzwrotne, a Powiat nie poniósł żadnych kosztów w związku z ich pozyskaniem.

Uczniom do których trafiły komputery życzymy bezproblemowego korzystania!

 • data: 2020-04-22
 • IMG_3574
 • IMG_3579
 • IMG_3580
 • SKM_C25820090108540
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2020-04-22

Raport o #koronawirus w Powiecie Sępoleńskim

Dzienny raport o #koronawirus w Powiecie Sępoleńskim 22/04 godz. 10:00

0 – liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

0 – osoby hospitalizowane z podejrzeniem zakażenia

106– liczba objętych kwarantanną (od początku pandemii 592)

3 – liczba objętych nadzorem epidemiologicznym (od początku pandemii 242)

1 - osoba ozdrowiona

97 - Liczba pobranych testów w Powiecie Sępoleńskim od początku pandemii - (w tym jedna próba dodatnia, a reszta ujemna).

Komunikat - Targowiska miejskie

W trosce o umożliwienie konsumentom dostępu do dobrej, polskiej żywności oraz roślin z dniem 24 kwietnia 2020 r. (piątek)  nastąpi wznowienie funkcjonowania Targowiska Miejskiego „Mój Rynek w Sępólnie Krajeńskim”.

Handel ograniczony zostaje do artykułów SPOŻYWCZYCH, OGRODNICZYCH oraz CHEMICZNYCH.Na terenie Targowiska obowiązują takie same zasady jak w przypadku sklepów:

1.Zachowanie bezpiecznej odległości (klient – klient, klient- sprzedawca, sprzedawca – sprzedawca) – minimum 2 metry

2. Obowiązek noszenia rękawiczek jednorazowych oraz zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki.

3.Przed wejściem i po wyjściu z targowiska będzie prowadzona dezynfekcja rąk.

Maksymalna ilość kupujących, przebywających jednocześnie na targowisku to 68 osób.

Wejście i wyjście na targowisko tylko w miejscu wyznaczonym.


W trosce o umożliwienie konsumentom dostępu do dobrej, polskiej żywności oraz roślin z dniem 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) nastąpi wznowienie funkcjonowania Targowiska „Mój Rynek” w Sośnie.

Handel ograniczony zostaje do artykułów spożywczych, rolniczych, ogrodniczych oraz chemicznych.

Na terenie Targowiska obowiązują takie same zasady jak w przypadku sklepów:

- zachowanie bezpiecznej odległości klient – klient, klient - sprzedawca, sprzedawca – sprzedawca (min. 2 metry);

- obowiązek noszenia rękawiczek jednorazowych oraz zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki.


W trosce o umożliwienie konsumentom dostępu do dobrej, polskiej żywności oraz roślin z dniem 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) nastąpi wznowienie funkcjonowania Targowiska Miejskiego „Mój Rynek w Więcborku”.

Handel ograniczony zostaje do artykułów spożywczych, ogrodniczych oraz chemicznych.

Na terenie Targowiska obowiązują takie same zasady jak w przypadku sklepów:

Zachowanie bezpiecznej odległości klient – klient, klient- sprzedawca, sprzedawca – sprzedawca (min. 2 metry).

Obowiązek noszenia rękawiczek jednorazowych oraz zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki.

Przed wejściem i po wyjściu z targowiska będzie prowadzona dezynfekcja rąk.

Maksymalna ilość kupujących, przebywających jednocześnie na targowisku to 125 osób.

Wejście i wyjście tylko główną bramą.

 

 • data: 2020-04-22

Nabór Kandydatów do Nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. "KRAJEŃSKI ANIOŁ" za rok 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku informuje, że do dnia 30 kwietnia 2020r. istnieje możliwość zgłaszania Kandydatur do Nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeński Anioł” za rok 2019.

Nagroda  pn. „Krajeński Anioł” została ustanowiona w celu uhonorowania tych, którzy w istotny sposób niosą bezinteresowną pomoc na rzecz drugiego człowieka.

Nagroda może zostać przyznana w jednej z czterech kategorii : przedsiębiorca, organizacja pozarządowa, osoba indywidualna, instytucja.

Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać przedstawiciele urzędów, instytucji, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców a także osoby fizyczne. Regulamin przyznawania nagrody pn. „Krajeński Anioł” oraz druki wniosków dostępne na stronie internetowej  www.bip.pcprwiecbork.pl (w zakładce Nagroda „KRAJEŃSKI ANIOŁ”)  oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, ul. Starodworcowa 8.

Wnioski należy przesłać – w zaklejonych kopertach  z dopiskiem „Krajeński Anioł” na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, ul. Starodworcowa 8, 89-410 Więcbork w terminie do 30 kwietnia 2020r.

 • autor: Monika Lipecka - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , data: 2020-04-22

Ostrzeżenie meteorologiczne - przymrozki

Zjawisko: przymrozki

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność:  Od: 2020-04-13 23:00 Do: 2020-04-14 08:00

Przebieg:  Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do -1°C, a przy gruncie do -4°C.

Uwag: brak

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Dyżurny synoptyk: Agnieszka Drwal-Tylmann

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • data: 2020-04-13

Ostrzeżenie meteorologiczne - przymrozki

Zjawisko: przymrozki

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność:  Od: 2020-04-11 00:00 Do: 2020-04-11 08:00

Przebieg:  Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do -2°C, a przy gruncie do -4°C.

Uwag: brak

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Dyżurny synoptyk: Krzysztof Woźniak

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • data: 2020-04-10

Koronawirus-działania UE

Życzenia Wielkanocne

 • życzenia wielkanoc 2020

Zakaz wstepu do lasu

 • Kominikat7 dyrektor RDLP w Toruniu
 • Komunikat
 • Nadleśnictwo Lutóko - zakaz wstępu do lasu - Zarządzenie...

Ostrzeżenie meteorologiczne - przymrozki

Zjawisko: przymrozki

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność:  Od: 2020-04-03 22:00 Do: 2020-04-05 08:00

Przebieg: Lokalnie, w nocy i wcześnie rano prognozuje się spadek temperatury do -2°C, a przy gruncie do -4°C. Temperatura maksymalna w ciągu dnia około 10°C.

Uwag: brak

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Dyżurny synoptyk: Dariusz Gimiński

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • autor: Irena Miczko - Wydział Zarządzania Kryzysowego (...), data: 2020-04-03

Komunikat Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

WAŻNOŚĆ ORZECZEŃ i KART PARKINGOWYCH WYDŁUŻONA.

31 marca 2020r. weszła w życie ustawa, która określa, o ile i w jakich przypadkach przedłużone zostaną orzeczenia oraz karty parkingowe.

Nowe przepisy określają, że:

 1. jeśli ważność orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wydanego na czas określony, upłynęła do 90 dni przed wejściem w życie ww. ustawy, to zachowuje ono ważność (pod warunkiem złożenia w trakcie ważności tego orzeczenia kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia) przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia) – przepis ten wchodzi w życie z mocą od 9 grudnia 2019r.;
 2. jeśli ważność orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wydanego na czas określony upływa po wejściu w życie tej ustawy, to zachowuje ono ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia) – przepis ten wchodzi w życie z mocą od 8 marca 2020r.;
 3. w związku z zachowaniem ważności orzeczeń na powyższych warunkach, także karty parkingowe zachowują ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia);
 4. także karty parkingowe wydane placówkom zachowują ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii;
 5. jeśli od kończącego się orzeczenia uzależniona była wydana wcześniej decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej, to okres wskazany w decyzji także ulega przedłużeniu tak jak orzeczenie (nie wymaga to wywiadu środowiskowego)

 

Powiatowy Zespół będzie realizował zadania niezbędne do zapewnienia pomocy osobom niepełnosprawnym w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę.

 

 • komisje orzekające będą wydawały orzeczenia na podstawie złożonego wniosku i dokumentacji medycznej bez bezpośredniego badania osoby, która o nie wnioskuje (bez konieczności przyjazdu);
 • lekarz, przewodniczący komisji orzeczniczej, może ocenić stan zdrowia osoby występującej o orzeczenie na podstawie dokumentacji medycznej dołączonej do wniosku, jeśli uzna ją za wystarczającą;
 • komisje orzekające będą pracowały zgodnie z ustalonymi terminami, a wydane orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności będą przesyłane do Państwa na piśmie pocztą;
 • wszystkie wnioski należy przesyłać pocztą (druki do pobrania na stronie www.pcprwiecbork.pl lub będą wysyłane na prośbę osób pocztą lub email’em);

Wszelkich informacji udzielają pracownicy:

Marta Chart (sekretarz) – tel. 52 3896-790, e-mail: poczta@pzoonwiecbork.pl

Ewa Świerczewska-Borowiak (przewodniczący) – tel. 52 3896-790, e-mail: przewodniczacy@pzoonwiecbork.pl

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 31. Marca 2020r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
  (Dz. U. poz. 568).
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 534).
 • autor: Ewa Świerczewska-Borowiak, data: 2020-04-03

Kolejne kroki w walce z koronawirusem

Wprowadzamy kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem. Od 1 kwietnia do odwołania każda osoba do 18 roku życia z domu wyjdzie tylko pod opieką dorosłego opiekuna, a parki, bulwary, czy plaże będą zamknięte. Za złamanie zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tys. zł. Oprócz tego zmieniamy zasady robienia zakupów w sklepach stacjonarnych i zawieszamy działalność salonów fryzjerskich, kosmetycznych i tatuaży. Co jeszcze się zmienia?

Żeby opanować rozprzestrzenianie się wirusa w Polsce, jesteśmy zmuszeni podjąć kolejne kroki. Większość Polaków stosuje się do wydawanych zaleceń, jednak wciąż zdarzają się sytuacje, które narażają nas wszystkich na ryzyko zarażenia. Przykłady z innych krajów pokazują, że kluczem do ograniczenia zakażeń jest maksymalne ograniczenie kontaktów. Za wszelką cenę musimy zahamować tempo, w jakim dochodzi do dalszej transmisji wirusa. Bądźmy ostrożni i stosujmy się do nowych zasad!
Zwłaszcza, że największa fala zachorowań przed nami.
Zwłaszcza, że za złamanie zasad grozi grzywna w wysokości od 5 tys. do 30 tysięcy złotych.

Ograniczenia w liczbie klientów w sklepach, na targach, na poczcie (od 1.04.2020 r.)

 • Sklepy i punkty usługowe – 3 osoby na kasę lub stanowisko do płacenia

Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich kas i liczby 3.

PRZYKŁAD To znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów.

PRZYKŁAD Jeśli w banku są 3 stanowiska obsługi, to w jednym momencie na terenie banku może przebywać 9 osób. 

Ważne! Liczy się ogólna liczba kas, a nie tych, które są czynne.

 • Targowisko – 3 klientów na 1 punkt handlowy

Podobne zaostrzenia dotkną także targów, straganów i bazarków. Z tą różnicą, że liczba osób przebywających na targu nie może być większa niż trzykrotność liczby punktów handlowych.

PRZYKŁAD Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 takich punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 60 klientów.

 • Placówki pocztowe – 2 osoby na 1 okienko pocztowe

Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2.

PRZYKŁAD Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym momencie na jej terenie może przebywać 10 osób. 

Ograniczenie funkcjonowania sklepów budowlanych i nowe obowiązki dla wszystkich sklepów

W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte.

Natomiast wszystkie sklepy będą się musiały dostosować do nowych, ostrzejszych zasad bezpieczeństwa:

 • od 2 kwietnia (czwartek) wszyscy klienci będą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach,
 • w godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia.  W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.

Zamknięte hotele i inne miejsca noclegowe

Hotele i inne miejsca noclegowe (działające na zasadzie wynajmu krótkoterminowego) zostają zamknięte. Mogą one funkcjonować tylko i wyłącznie wtedy, gdy przebywają w nich osoby w kwarantannie lub izolacji, a także gdy przebywa w nich personel medyczny.

Ważne! Goście, którzy przebywają w tych obiektach w momencie wejścia w życie nowych przepisów, muszą się wykwaterować do czwartku, 2 kwietnia 2020 roku. 

Nie dotyczy to jednak osób, które są w delegacji i korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych. Dla tych osób hotele pozostają otwarte.

Automatyczna kwarantanna dla bliskich osób w kwarantannie (1.04.2020 r.)

Rozszerzamy listę osób, która będzie podlegała obowiązkowej kwarantannie domowej. Będą nią objęci wszyscy, którzy mieszkają z osobą kierowaną na kwarantannę. Zasady będą obowiązywały osoby, które przebywają w jednym mieszkaniu z osobami kierowanymi na kwarantannę od środy 1 kwietnia 2020.

PRZYKŁAD Jeśli więc jeden z Twoich domowników (współlokatorów) poddany zostanie kwarantannie od 1 kwietnia 2020 z powodu:

 • powrotu z zagranicy
 • kontaktu z zarażonym

– Ty również będziesz musiał ją odbyć.

Zawieszenie rehabilitacji i zamknięcie salonów kosmetycznych i fryzjerskich 

Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – np. wizyty w domach nie wchodzą w grę.

Zawieszamy również wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych i masaży – zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych. Wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana stanem zdrowia pacjenta.

Zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego

Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie będą mogły wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy. 

W mocy nadal jednak pozostają ograniczenia w przemieszczaniu się wszystkich osób. W dalszym ciągu nie można wychodzić z domu z wyjątkiem:

 • dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
 • wolontariatu na rzecz walki z COVID-19. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
 • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich

Wprowadzamy także do odwołania zakaz przebywania na plażach i terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do gromadzenia się ludzi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie.

Z tego też powodu ograniczamy możliwość korzystania z rowerów miejskich.

2 metry – minimalna odległość między pieszymi

Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku będą: 

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia), 
 • a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.  

Urzędy na pracy zdalnej

Instytucje publiczne swoje obowiązki będą wykonywały zdalnie. Wyjątek mogą stanowić jedynie czynności, w których praca zdalna nie gwarantuje możliwości realizacji ich kluczowych obowiązków.

Limit pasażerów również w pojazdach 9+ (od 2.04.2020 r.)

W zbiorowym transporcie publicznym obowiązuje już zasada „tyle pasażerów, ile połowa miejsc siedzących w pojeździe”. Rozszerzamy ten wymóg także na pojazdy, które mają więcej niż 9 miejsc siedzących, w tym transport niepubliczny – np. dowożących do pracy w zorganizowany sposób, czy prywatnych przewoźników.

PRZYKŁAD Jeśli w busie jest 20 miejsc, to na pokład pojazdu może jednorazowo wejść maksymalnie 10 osób.

Ważne! Ograniczenie wejdzie w życie w czwartek, 2 kwietnia 2020 roku i nie dotyczy samochodów osobowych.

Miejsca pracy – dodatkowe zabezpieczenia dla pracowników (od 2.04.2020 r.)

Pracodawcy będą musieli zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. I tak:

 • stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.
 • pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek, a także mieć dostęp do płynów dezynfekujących.

Ważne! Pracodawca musi zapewnić te środki bezpieczeństwa od czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.

 • autor: www.gov.pl/koronawirus, data: 2020-03-31

Komunikat Starosty Sępoleńskiego - skrzynka podawcza

Z uwagi na aktualną sytuację związaną z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem i związane z tym  trudności w zakresie dostarczania pism przez mieszkańców do tutejszego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim i Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim wystawiono skrzynkę, do której można wrzucać wnioski, podania, deklaracje, zwrotne potwierdzenia odbioru pism itp.

Skrzynka znajduje się w pomieszczeniu wejścia bocznego Urzędu Miejskiego -  od strony Centrum Medycznego SPAMED.

 • data: 2020-03-31

Ostrzeżenie meteorologiczne - oblodzenie

Zjawisko: oblodzenie

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność:  Od: 2020-03-30 21:00 Do: 2020-03-31 09:00

Przebieg:  Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna do -4°C, temperatura minimalna gruntu około -6°C.

Uwag:  brak

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Dyżurny synoptyk: Maria Poświata

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • data: 2020-03-30

Ostrzeżenie meteorologiczne - przymrozki

Zjawisko: przymrozki

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność:  Od: 2020-03-29 17:00 Do: 2020-04-01 08:00

Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury do -4°C, lokalnie -5°C, a przy gruncie do -6°C. Temperatura maksymalna w dzień od 3°C do 5°C.

Uwag: brak

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 %

Dyżurny synoptyk: Sławomir Guzek

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • autor: Irena Miczko - Wydział Zarządzania Kryzysowego (...), data: 2020-03-29

Starosta Sępoleński gościem "Rozmowy Dnia" na antenie TVP3 Bydgoszcz

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2020-03-27

Koronawirus - komunikat

 • data: 2020-03-26

Ostrzeżenie meteorologiczne - przymrozki

Zjawisko: przymrozki

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność:  Od: 2020-03-26 05:57 Do: 2020-03-28 09:00

Przebieg: Nocami nadal prognozowane są przymrozki. Spadek temperatury minimalnej do -1°C, przy gruncie do -3°C. Temperatura maksymalna w czwartek od 9°C do 11°C, w piątek od 11°C do 13°C.

Uwag: brak

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Dyżurny synoptyk: Agnieszka Drwal-Tylmann

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • autor: Irena Miczko - Wydział Zarządzania Kryzysowego (...), data: 2020-03-26

Informacja o możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim

 • POMOC PPP 001

Komunikat dot. ograniczania zagrożeń ze strony owadów szkodliwych

 • SKM_C258200326093501
 • SKM_C258200326093502
 • SKM_C258200326093503
 • SKM_C258200326093504
 • SKM_C258200326093505
 • SKM_C258200326093506

Komunikat Starosty Sępoleńskiego

 • zalecenia starosty w zw. z ropzp. mz - z podpisem

Komunikat Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowej w Toruniu

 • KOMUNIKAT- Dyrektor RDLP w Toruniu
 • Zał. Infografika_turystyka_zasady bezpiecznego korzystania

Aplikacja Kwarantanna Domowa

 • ulotka z QR_stan epidemii_jpg

Ostrzeżenie meteorologiczne - przymrozki

Zjawisko: przymrozki

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność:  Od: 2020-03-21 20:30 Do: 2020-03-26 09:00

Przebieg:  Prognozuje się spadek temperatury od -5°C do -3°C, a przy gruncie lokalnie do -8°C. W nocy ze środy na czwartek od -3°C do -1°C. Maksymalna temperatura w opisanym okresie od 4°C do 7°C.

Uwag: brak

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Dyżurny synoptyk: Marcin Czeczatka

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • autor: Irena Miczko - Wydział Zarządzania Kryzysowego (...), data: 2020-03-21

KOMUNIKAT POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

W dalszym ciągu apelujemy o rozsądek i stosowanie się do zaleceń higienicznych zamieszczonych na stronach internetowych. Prosimy o unikanie spotkań w większych grupach, ograniczenie podróżowania. Jeśli masz wątpliwości i podejrzewasz u siebie koronawirusa to skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną

e-mail: psse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pl

tel.: 52 388 12 30 – Sekretariat

fax: 52 388 12 31– Fax

Telefon alarmowy czynny od 15:00-07:00 oraz dni wolne od pracy: 606-425-137

 

Koronawirus - Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi [Kliknij tutaj]

 

STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Został ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego w kraju. Oznacza to:

 • Ograniczenia w działaniu galerii handlowych. Otwarte będą w nich tylko sklepy spożywcze, drogerie, apteki, pralnie.
 • Restauracje, kluby, kawiarnie, zostają zamknięte! Możliwy będzie zakup na wynos.
 • Zawieszone są imprezy, targi, wystawy, konferencje, koncerty i seanse w kinach.
 • Zakazane są zgromadzenia powyżej 50 osób – dot. tych o charakterze publicznym, państwowym i religijnym.
 • Wszystkie sklepy, banki, bankomaty będą funkcjonować.
 • Zamknięte są wszystkie pływalnie, sauny i siłownie (w tym obiekty przyszkolne i należące do jednostek organizacyjnych), a także Ośrodki Sportu i Rekreacji oraz Domy Kultury – do odwołania.
 • Przywrócono kontrole na wszystkich polskich granicach od 15 marca na 10 dni.
 • Czasowo wstrzymano międzynarodowe połączenia lotnicze i kolejowe oraz krajowe połączenia lotnicze.
 • Wewnątrzkrajowy ruch kolejowy pozostaje bez zmian.
 • Od niedzieli obowiązuje zakaz wjazdu do kraju dla cudzoziemców. Przewidziane są odstępstwa, ale będzie obowiązkowa kwarantanna.
 • Polacy wracający zza granicy zostaną objęci obligatoryjnie 14-dniową kwarantanną domową, bądź w miejscu wskazanym przez wojewodę.
 • Granice kraju pozostają otwarte dla przepływu towarów.

 

SPRAWY URZĘDOWE

Apelujemy do mieszkańców, żeby nie przychodzili do urzędów. Jeżeli sprawa nie jest terminowa – prosimy o załatwienie jej później. Jeśli sprawa jest pilna i wymaga wizyty w urzędzie – umów się na konkretny dzień i godzinę telefonicznie. Przypominamy, że wiele spraw urzędowych można załatwić elektronicznie, za pośrednictwem tzw. profilu zaufanego (epuap.gov.pl). Dokumenty elektroniczne podpisane profilem zaufanym mają moc dokumentu urzędowego. Można więc tą drogą składać oficjalne pisma i wnioski do urzędu. Część spraw można załatwić zwykłym emailem. 

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej z zakresu świadczeń rodzinnych, m.in.: świadczenie wychowawcze (500+), świadczenie „Dobry start” (300+), zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, fundusz alimentacyjny można składać za pośrednictwem portalu empatia.
Co ważne, jeśli na etapie składania wniosku wybierzemy elektroniczny sposób komunikacji, to cała procedura (np. decyzje, wezwania) zostanie przeprowadzona w ten sposób, bez konieczności osobistych wizyt w urzędzie czy odbioru pism na poczcie. Do złożenia wniosku wystarczy profil zaufany. :

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym osoby, które nie dokonają w terminie 30 dniowym rejestracji pojazdu sprowadzonego z kraju Unii Europejskiej albo nie zgłoszą w takim samym terminie nabycia/zbycia pojazdu nie będą podlegać karze pieniężnej, o której mowa w art. 140mb Prawo o ruchu drogowym, jeśli nie miały możliwości dokonania takiego zgłoszenia.

SENIORZY – POMOC SĄSIEDZKA

Ze względu na ryzyko zakażenia koronawirusem powinniśmy ograniczać wyjścia z domu. Dotyczy to zwłaszcza osób starszych i z obniżoną odpornością, w tym przewlekle chorych. Dlatego zachęcamy mieszkańców naszego Powiatu do pomocy osobom, które najpilniej potrzebują wsparcia.

 

Na czas zagrożenia koronawirusem szczególnie osoby starsze i samotne mogą potrzebować wsparcia w zrobieniu codziennych zakupów, wykupieniu recept czy wyprowadzeniu psa. Dbajmy o siebie nawzajem! Wsparcie powinno się opierać na sąsiedzkich relacjach i wzajemnym zaufaniu – osoby zdrowe, z zachowaniem zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, mogą pomagać najbardziej potrzebującym mieszkańcom niezakażonym i nieobjętym kwarantanną domową. Zapytaj sąsiada-seniora czy nie potrzebuje Twojego wsparcia!

 

ZALECENIA DLA MIESZKAŃCÓW

Chroń się przed zakażeniem:

Często myj ręce, używając mydła i wody lub środków dezynfekujących na bazie alkoholu. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację sanitarno-epidemiologiczną. Unikaj zatłoczonych miejsc

Jeśli masz pytania dotyczące koronawirusa zadzwoń na bezpłatną infolinię 800 190 590 lub wejdź na stronę www.gov.pl/web/koronawirus lub https://gis.gov.pl/

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Zamknięte żłobki, przedszkola i szkoły oznaczają, że przez najbliższy czas spędzicie ze swoimi dziećmi dużo czasu. Zwłaszcza, że możecie korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, jeśli Wasze pociechy nie ukończyły ósmego roku życia. Pamiętajcie jednak, że plac zabaw to nie jest dobre miejsce na wspólne spędzanie czasu z dziećmi!

Rząd zdecydował o zawieszeniu zajęć, żeby najmłodsi nie byli narażeni na kontakt z dużymi skupiskami ludzi. Dlatego też chodzenie na plac zabaw, czy w miejsca, gdzie przebywają inne dzieci, nie jest dobrym pomysłem.  Jeśli chcecie zapewnić Waszym dzieciom porcję świeżego powietrza, pójdźcie do lasu. Spacerujcie, ale tam, gdzie nie ma ludzi!

 • autor: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, data: 2020-03-20

Ostrzeżenie meteorologiczne - przymrozki

Zjawisko: przymrozki

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność:  Od: 2020-03-20 22:00 Do: 2020-03-21 08:00

Przebieg:  Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do -1°C, a przy gruncie do -3°C.

Uwag: Ostrzeżenie będzie kontynuowane przez kolejne doby.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 %

Dyżurny synoptyk: Agnieszka Drwal-Tylmann

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • data: 2020-03-20

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla branży handlowej w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

 • SKM_C25820032009330
 • data: 2020-03-20

Ostrzeżenie meteorologiczne - oblodzenie

Zjawisko: oblodzenie

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność:  Od: 2020-03-19 23:00 Do: 2020-03-20 09:00

Przebieg:  Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do -1°C, a przy gruncie do -3°C.

Uwag:  brak

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 %

Dyżurny synoptyk: Krzysztof Woźniak

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • data: 2020-03-19

Komunikat Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - Infolinia

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 Starosta Sępoleński informuje że od dnia 18.03.2020 została uruchomiona całodobowa infolinia dla Mieszkańców Powiatu Sępoleńskiego pod numerem telefonu 52-388-13-04. 

Natomiast od 03.04.2020 nastąpi zmiana tzn. numer telefonu 52-388-13-04 czynny będzie w godzinach pracy urzędu od 7:30 do 15:30.
 

Od 15:30 do 7:00 oraz dni wolne od pracy będzie obowiązywał numer telefonu 607-904-200.

Koronawirus - Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi [Kliknij tutaj]

 • autor: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, data: 2020-03-18

Koronawirus. Niezbędne informacje i zalecenia

Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat dotyczący koronawirusa SARS-Cov-2, wywołującego chorobę o nazwie COVID-19, która objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus znajdziesz aktualne, oficjalne i wiarygodne informacje na temat nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz informacje jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich.

800 190 590 – numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

52-388-13-04 – całodobowa infolinia dla Mieszkańców Powiatu Sępoleńskiego

Koronawirus - Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi [Kliknij tutaj]

+48 22 250 01 16 – kontakt z Ministerstwem Spraw Zagranicznych

+48 22 523 88 80 – numer infolinii dla Polaków przebywających za granicą (MSZ)

Czym jest koronawirus?
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Jak często występują objawy?
Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Kto jest najbardziej narażony?
Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

(Źródło: Ministerstwo Zdrowia, GIS, NFZ)


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. apeluje o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach:

 oraz dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590

Pod wyżej wymienionymi adresami znajdują się aktualne, oficjalne i wiarygodne informacje na temat nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz informacje jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich. Apelujemy o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych i profesjonalistów medycznych.

 

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

ul. Kościuszki 28

89-400 Sępólno Krajeńskie

e-mail: psse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pl

tel.: 52 388 12 30 – Sekretariat

fax: 52 388 12 31– Fax

Telefon alarmowy czynny od 15:00-07:00 oraz dni wolne od pracy: 606-425-137

Godziny Urzędowania

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sępólnie Krajeńskim jest czynna w dni robocze w godzinach 7:00 – 15:00 we wtorki od 7:00-16:00


Z uwagi na wprowadzony przez Premiera Mateusza Morawieckiego stan zagrożenia epidemicznego, związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. mając na uwadze ochronę mieszkańców naszego Powiatu Starosta Sępoleński wstrzymuje do odwołania osobiste przyjmowanie interesantów  Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi. Budynek Starostwa Powiatowego od dnia 16 marca 2020 roku zostanie zamknięty.

Prosimy o załatwianie spraw urzędowych za pośrednictwem platformy e-PUAP, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

W sprawach pilnych, prosimy o umówienie wizyty w Starostwie Powiatowym tel. 52-388-13-00.

Apelujemy o śledzenie bieżących komunikatów na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Powiatu Sępoleńskiego.

www.gis.gov.pl

www.powiat-sepolno.pl

www.facebook.com/powiatsepolenski

STAROSTWO POWIATOWE W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

ul. T. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Kraj.
tel. 52 388 13 00
fax. 52 388 13 03
NIP: 561-13-27-106
REGON: 092350926
e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl

adres skrzynki na EPUAP: SEPOLNOSP/skrytka
strona www: www.powiat-sepolno.pl
strona BIP: www.bip.powiat-sepolno.pl


Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku

ul. Mickiewicza 22A,

89-410 Więcbork,

tel. 52 389 53 50

fax 52 389 53 51

sekretariat@mgopswiecbork.pl

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku, w związku z ogłoszeniem Burmistrza Więcborka (kliknij tutaj, by przeczytać ogłoszenie), informuje iż od 16 marca 2020 r. do odwołania Ośrodek będzie zamknięty dla klientów.  

W tym okresie MGOPS będzie realizował zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę klientów.

Prosimy o załatwianie spraw urzędowych za pośrednictwem platformy e-PUAP, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Kontakt do sekretariatu Ośrodka:

tel. 52 3895350

e-mail: sekretariat@mgopswiecbork.pl

W przypadku konieczności bezpośredniego złożenia pisma, wniosku itp. należy kierować się do tylnego wejścia do budynku MGOPS (od strony baraku) i postępować zgodnie z zamieszczoną instrukcją.


 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim

ul. Szkolna 8

89-400 Sępólno Krajeńskie

tel: 52 388 84 50

fax: 52 388 84 51

e_mail: ops@ops-sepolno.pl

 

KOMUNIKAT DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Z uwagi na wprowadzony przez Premiera Mateusza Morawieckiego stan zagrożenia epidemicznego, związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. mając na uwadze ochronę mieszkańców Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim wstrzymuje do odwołania osobiste przyjmowanie interesantów.

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej od dnia 16 marca 2020 roku zostaje zamknięty. W sprawach pilnych, prosimy o umówienie wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej tel. 52-388-84-50.

Prosimy o załatwianie spraw urzędowych za pośrednictwem platformy e-PUAP, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Dane kontaktowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, ul. Szkolna 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie

tel. 52 388 84 50

ops@ops-sepolno.pl

ePUAP: OŚRODEK PMOCY SPOŁECZNEJ  (/w4uop48b87/SkrytkaESP)

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie

ul. Parkowa 4,

89-412 Sośno

tel.: (52) 389 12 17

fax: (52) 389 11 17

tel. komórkowy 500 414 604

adres e-mail:  gops.sosno@neostrada.pl

skrytka ePUAP: GOPS-Sosno

W związku z narastającym zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie prosi mieszkańców Gminy Sośno o ograniczenie osobistych wizyt w tut. Ośrodku i załatwianie spraw telefonicznie, mailowo lub przez ePUAP.

Bezpośredni kontakt mieszkańców z pracownikami GOPS prosimy ograniczyć tylko do spraw pilnych i wymagających osobistego stawiennictwa.

Tel.:  52 389 12 17

Fax: 52 389 11 17

e-mail: gops.sosno@neostrada.pl


Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim

Plac Odrodzenia 3

89-430 Kamień Krajeński

TELEFON 52 3894526

E-MAIL sekretariat@mgops.kamienkr.pl

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim w związku z decyzją Burmistrza Kamienia Krajeńskiego o wstrzymaniu do odwołania osobistego przyjmowania interesantów prosi mieszkańców Gminy o załatwienie spraw za pośrednictwem platformy e-PUAP, mailowo lub telefonicznie.

W sprawach pilnych, w których istnieje konieczność osobistego stawiennictwa prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pod numerami telefonu:

52 389 45 18

52 389 45 26

52 389 45 27

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego Burmistrz Kamienia Krajeńskiego informuje, że dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych została uruchomiona specjalna linia telefoniczna.

Pod numerem telefonu 52 389 45 26  lub 609 448 011 mogą zgłaszać się osoby, które potrzebują pomocy w zrobieniu zakupów lub nabyciu leków. Zgłoszenia przyjmowane będą przez pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.00. W wyjątkowych sytuacjach w godzinach popołudniowych i w weekendy proszę dzwonić pod nr tel. 609 448 011.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców przypominam, że najważniejsze jest przestrzeganie zasad higieny oraz zachowanie spokoju. W szczególności apeluję o unikanie miejsc oraz sytuacji, w których mieszkańcy spotykają się w większych grupach.

 • data: 2020-03-19
 • 90168415_2964651916889544_3549924417289060352_n
 • mycie_rąk
 • dezynfekcja_rąk
 • kwarantanna
 • 89775091_2733411920061561_4615214007643537408_o
 • Seniorzy
 • infolinia
 • KV_plakat_A3-jak-zapobiegać-zakażeniu
 • ...
 • ...

#pomoc sąsiedzka

Ze względu na ryzyko zakażenia koronawirusem powinniśmy ograniczać wyjścia z domu. Dotyczy to zwłaszcza osób starszych i z obniżoną odpornością, w tym przewlekle chorych. Dlatego powiat zachęca mieszkańców do pomocy osobom, które najpilniej potrzebują wsparcia.

Na czas zagrożenia koronawirusem szczególnie osoby starsze i samotne mogą potrzebować wsparcia w zrobieniu codziennych zakupów, wykupieniu recept czy wyprowadzeniu psa. Ruszamy z akcją, która ma zachęcać do opieki nad naszymi sąsiadami-seniorami. Dbajmy o siebie nawzajem!

Kampania opiera się na sąsiedzkich relacjach i wzajemnym zaufaniu – osoby zdrowe, z zachowaniem zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, mogą pomagać najbardziej potrzebującym mieszkańcom niezakażonym i nieobjętym kwarantanną domową.

Zapytaj sąsiada-seniora czy nie potrzebuje Twojego wsparcia!

Zachęcamy mieszkańców Powiatu do wspierania sąsiadów, w tym seniorów i osób, które w obliczu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 potrzebują pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb, bez narażania ich na zbędne wychodzenie z domu. Mieszkańcy mogą wywieszać plakaty z ofertą osobistej pomocy na klatkach schodowych i tablicach informacyjnych.

Plakat do pobrania poniżej.
 

 • data: 2020-03-19
 • pomocsasiedzka

Komunikat Starosty Sępoleńskiego

w sprawie zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem, wywołującym chorobę o nazwie COVID-19.

 

Z uwagi na aktualną sytuację w Polsce i na świecie Starosta Sępoleński mając na uwadze ochronę mieszkańców naszego Powiatu podjął decyzję o ograniczeniu do odwołania osobistego przyjmowania interesantów w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej podległych Powiatowi.

 

Jeżeli jest taka możliwość porady udzielane będą drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Pracownik Starostwa Powiatowego ustali z Państwem możliwą formę porady, w tym celu prosimy o kontakt tel. 52-388-13-05

 

Informacji w sprawie udziela Pan Wojciech Bilski tel. 52-388-13-05

 

W razie komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub  porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem - ustnie przez telefon.

Fakt ten powinien zostać niezwłocznie odnotowany przez osobę odbierającą oświadczenie w formie notatki służbowej. W notatce tej należy zamieścić następujące dane osoby potrzebującej pomocy: imię, nazwisko, adres, numer PESEL (w przypadku braku numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość) oraz datę złożenia oświadczenia. W notatce należy również wskazać przyczyny uzasadniające odstąpienie od pisemnej formy oświadczenia.

 • autor: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, data: 2020-03-13

Ogłoszenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 • OGLOSZENIE PZOON 18.03.2020

Pomoc osobom w kwarantannie

Jeżeli w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa jesteś objęty kwarantanną, pamiętaj - nie jesteś pozostawiony sam sobie. Otrzymasz wsparcie z wielu miejsc.

Co możesz zrobić?

Zadzwoń do ośrodka pomocy społecznej w miejscowości, w której mieszkasz. 

W tym szczególnym okresie ośrodki pomocy społecznej powinny skupić się na pomocy osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym - szczególnie potrzebującym wsparcia w związku z kwarantanną. To one znajdują się w najtrudniejszej sytuacji i nierzadko nie są w stanie radzić sobie same.

Uwaga! Każda osoba, która ma informację o tym, że osoby poddane kwarantannie potrzebują pomocy, powinna ją także przekazać do ośrodka pomocy społecznej. 

Policjant pomoże!

Funkcjonariusze policji, którzy w porozumieniu ze służbami sanitarnymi sprawdzają, czy przebywasz w domu, szczególną uwagę będą zwracać na osoby samotne, starsze czy niepełnosprawne. Informacje o takich osobach przekażą do ośrodka pomocy społecznej.

Ważne! Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej skontaktuje się z Tobą w miarę możliwości telefonicznie. Chodzi o bezpieczeństwo nas wszystkich i możliwe ograniczenie ryzyka dalszego rozwoju epidemii.

Ciepły posiłek w domu

W sytuacji, kiedy osoba  starsza, samotna czy niepełnosprawna, bądź rodzina - nie jest w stanie sama zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, takiej pomocy udzieli gmina

Posiłki i produkty żywnościowe będą dostarczana przez osoby wyznaczone w danej gminie, we współpracy z wolontariuszami organizacji pozarządowych. Ośrodek pomocy społecznej współpracuje także z miejscową jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej, Strażą Miejską, Policją, Wojskiem Obrony Terytorialnej. Te służby także mogą rozwozić posiłki i produkty żywnościowe dla Ciebie.

Potrzebujesz pomocy psychologa? 

Zadzwoń do właściwego ośrodka pomocy społecznej w swojej gminie bądź powiatowego centrum pomocy rodzinie w powiecie. 

Uwaga! Osoby po leczeniu szpitalnym wymagającym choćby czasowego wsparcia w postaci usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych powinny mieć usługi przyznane w trybie pilnym.

Pomoc dla potrzebujących

Nie możesz wychodzić z domu i potrzebujesz pomocy takiej jak np. zrobienie zakupów
Skontaktuj się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Twojej okolicy.

Chcesz bezinteresownie pomagać osobom potrzebującym?
Zadzwoń do Ośrodka Pomocy Społecznej .

 • data: 2020-03-18

KOMUNIKAT - LOKALE GASTRONOMICZNE

Mając na uwadze stan bezpieczeństwa naszych mieszkańców oraz konieczność podejmowania działań zmniejszających rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje informację o przedsiębiorcach, którzy świadczą usługi gastronomiczne z dowozem do klienta.

l.p.

Nazwa lokalu:

telefon:

adres:

1.

Binkowska Bożena
Usługi gastronomiczne

(052) 388 45 35

ul. Szkolna nr 1
Sępólno Krajeńskie

2.

Borczyński Jacek
Pizzeria "MILANO"

(052) 388 57 39

ul. Tadeusza Kościuszki nr 2a
Sępólno Krajeńskie

3.

Grzegrzółka Jacek
"Fabryka smaków"

530 095 006

ul. Plac Wolności nr 5
Sępólno Krajeńskie

4.

Mróz Krystyna
"Bar Krystyna"

600 821 230

ul. Koronowska nr 3
Sępólno Krajeńskie

5.

Piekut Andrzej
RESTAURACJA  "SŁONECZNA"

(052)3882168                                     604 429 319

ul. Kamila Baczyńskiego nr 4
Sępólno Krajeńskie

6.

Piekut Waldemar
Usługi gastronomiczne

667 609 090

ul. Młyńska nr 42
Sępólno Krajeńskie

7.

Piotrowski Wojciech
"ZACISZE"

603 609 971                       601933381

ul. Słoneczna nr 2
Sępólno Krajeńskie

8.

Plata Anna
Bar Mleczny STOKROTKA

503 612 008

ul. Średnia nr 12
Sępólno Krajeńskie

11.

Rzeczkowski Mateusz
Pizzeria "SOPRANO"

792 004 312

ul. Młyńska nr 11
Sępólno Krajeńskie

9.

Węsierska Amelia
"BAR BASTEK"

782 205 429

ul. Tadeusza Kościuszki nr 2h
Sępólno Krajeńskie

10.

Woliński Krystian
PIZZERIA "HVARSKA"

667 049 816

ul. Tadeusza Kościuszki nr 22b
Sępólno Krajeńskie

11. Pasha Kebab 574 825 264

ul. Plac Wolności 16

Sępólno Krajeńskie

 
 
 • data: 2020-03-18

Telefoniczna Informacja Pacjenta

Telefoniczna Informacja Pacjenta – 800-190-590 – tu przez całą dobę uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Konsultanci poinformują Cię:

 • czym jest koronawirus
 • jak się zabezpieczyć przed koronawirusem
 • co zrobić, gdy wracasz z kraju, w którym zdarzyły się przypadki zakażenia koronawirusem i masz wątpliwości co do swojego stanu zdrowia
 • gdzie znajdziesz najbliższą placówkę inspekcji sanitarnej lub oddział zakaźny szpitala oraz dowiesz się jak się z nimi skontaktować
 • gdy będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości związane z postępowaniem w sytuacji podejrzenia zakażania koronawirusem.

Połączenie z Telefoniczną Informacją Pacjenta jest bezpłatne, a z konsultantami porozmawiasz przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

 • data: 2020-03-17
 • Seniorzy
 • mycie_rąk
 • dezynfekcja_rąk
 • kwarantanna

Ostrzeżenie meteorologiczne - przymrozki

Zjawisko: przymrozki

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność: Od: 2020-03-14 18:00 Do: 2020-03-15 08:00

Przebieg: Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do -6°C, a przy gruncie do -8°C.

Uwag: brak

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Dyżurny synoptyk: Agnieszka Drwal-Tylmann

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • data: 2020-03-14

Komunikat Starosty Sępoleńskiego

Komunikat Starosty Sępoleńskiego

Z uwagi na wprowadzony przez Premiera Mateusza Morawieckiego stan zagrożenia epidemicznego, związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. mając na uwadze ochronę mieszkańców naszego Powiatu Starosta Sępoleński wstrzymuje do odwołania osobiste przyjmowanie interesantów  Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi. Budynek Starostwa Powiatowego od dnia 16 marca 2020 roku zostanie zamknięty.

 

Prosimy o załatwianie spraw urzędowych za pośrednictwem platformy e-PUAP, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

 

W sprawach pilnych, prosimy o umówienie wizyty w Starostwie Powiatowym tel. 52-388-13-00.

 

Apelujemy o śledzenie bieżących komunikatów na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Powiatu Sępoleńskiego.

www.gis.gov.pl

www.powiat-sepolno.pl

www.facebook.com/powiatsepolenski

 • autor: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, data: 2020-03-14

Ostrzeżenie meteorologiczne - oblodzenie

Zjawisko: oblodzenie

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność: Od: 2020-03-14 02:00 Do: 2020-03-14 08:00

Przebieg:  Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna -2°C do 0°C, temperatura minimalna gruntu -4°C do -2°C.

Uwag:  brak

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Dyżurny synoptyk: Rafał Szewczyk

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • data: 2020-03-13

Dzienny raport o koronawirusie w województwie kujawsko-pomorskim

Stan na dzień 12.03.2020 r.:

W województwie kujawsko-pomorskim 15 osób hospitalizowanych z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2,
Osoby poddane kwarantannie – 69,
Czynnym nadzorem epidemiologicznym objętych jest obecnie 451 osób z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.
Przypominamy, że osoby, które podejrzewają u siebie zakażanie wirusem SARS-CoV-2, powinny skontaktować się telefonicznie z przychodnią, a nie przychodzić do niej osobiście.

Instrukcję postępowania można uzyskać, dzwoniąc na specjalną infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia 800-190-590 lub pod 112, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

 

 • autor: źródło: KPUW w Bydgoszczy, data: 2020-03-13

Komunikat Powiatowego Urzędu Pracy

Komunikat dotyczący tymczasowych zmian w zakresie obsługi osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sępólnie Krajeńskim.

 • Komunikat_Strona_1
 • Komunikat_Strona_2
 • autor: PUP Sępólno Krajeńskie, data: 2020-03-13

Uwaga! Pilne! Odwołane kwalifikacje wojskowe!

Komunikat Starosty

Z dniem 13 marca 2020 roku na terenie Powiatu Sępoleńskiego zostały odwołane kwalifikacje wojskowe.

 

 • autor: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, data: 2020-03-13

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej

E-usługa zamiast wizyty w urzędzie skarbowym

E-usługa zamiast wizyty w urzędzie skarbowym
Zdecydowaliśmy się na czasowe ograniczenie dostępu do Urzędu Skarbowego w Sępólnie Krajeńskim ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa
 
od 13 do 27 marca 2020 r.

PODATKI BĘDZIESZ MÓGŁ ROZLICZYĆ NA 2 SPOSOBY
•   On-line poprzez Twój e-PIT, 
e-Deklaracje, e-PUAP
•    W urzędzie – poprzez wrzucenie deklaracji, pism, innych dokumentów do wystawionych urn. W tym przypadku bez potwierdzenia wpływu do urzędu.

Kontakt telefoniczny do urzędu skarbowego:
PIT – nr telefonu 052 388 83 18
                              052 388 83 45
               052 388 83 35
VAT – nr telefonu 052 388 83 16
CIT – nr telefonu 052 388 83 18
podatek akcyzowy – nr telefonu ----------------
spadki/darowizny – nr telefonu 052 388 83 32
rejestracja podatników – nr telefonu 052 388 83 13
egzekucja administracyjna – nr telefonu 052 388 83 47
rachunkowość podatkowa i komórka wierzycielska – nr telefonu 052 388 83 24
Adres e-mail urzędu skarbowego: US.Sepolno-Krajenskie@mf.gov.pl
Informacje podatkowe oraz usługa Twój e-PIT znajdziesz na www.podatki.gov.pl
 

 • autor: Urząd Skarbowy w Sępólnie Krajeńskim, data: 2020-03-13

Komunikat Powiatowego Inspektora Weterynarii

Poniżej publikujemy komunikat Powiatowego Inspektora Weterynarii w sprawie ograniczenia do minimum bezpośredniego załatwiania spraw w inspektoracie.

 • autor: INSPEKCJA WETERYNARYJNA - Powiatowy Inspektorat Weterynarii, data: 2020-03-13

Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr

Zjawisko: Silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność:  Od: 2020-03-13 13:00 Do: 2020-03-14 00:00

Przebieg:  Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h z zachodu i północnego zachodu, w nocy przejściowo z północy.

Uwag:  brak

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Dyżurny synoptyk: Maria Poświata

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • data: 2020-03-13

Informacja nt. zawieszenia połączeń PKS

Informujemy że od poniedziałku 16 marca br. Powiat Sępoleński jako organizator transportu publicznego na terenie powiatu zawiesza połączenia autobusowe realizowane przez operatora PKS Chojnice na 19 liniach komunikacyjnych na czas przerwy w zajęciach lekcyjnych.

Poniżej informacja dotycząca realizacji połączeń przez PKS Bydgoszcz.

Zarządzenie Nr 59/2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie: zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych

Informacja o czasowym zawieszeniu działalności

Informacje dla mieszkańców przekazane na konferencji prasowej

W czwartek, 12 marca br. o godz. 9:00 na sali sesyjnej w Sępólnie Krajeńskim odbyła się konferencja prasowa z udziałem starosty  i wicestarosty sępoleńskiego, burmistrzów, wójta oraz Prezesa Spółki Novum – Med prowadzącej szpital powiatowy w Więcborku.
Głównym tematem konferencji prasowej była szczegółowa informacja Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotycząca koronawirusa i możliwego zagrożenia epidemiologicznego związane z tą chorobą.
Na żywo przekazano również informacje o działaniach podjętych przez lokalne samorządy w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa na terenie powiatu sępoleńskiego.
Starosta podkreślił, że na dzień 12 marca na godzinę 8:00 nie ma żadnego potwierdzonego przypadku zachorowania na koronawirusa w Województwie Kujawsko – Pomorskim i w Powiecie Sępoleńskim.  
Starosta – Jarosław Tadych wyznaczył Wicestarostę – Andrzeja Maracha jako rzecznika prasowego – osobę upoważnioną przez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego do udzielania informacji na temat koronawirusa mediom.

Prosi się mieszkańców o nie korzystanie z niesprawdzonych informacji. Wiarygodne źródła informacji to strony:

Ministerstwa Zdrowia -  www.gov.pl/web/zdrowie/wiadomosci   www.gov.pl/web/koronawirus  
Głównego Inspektoratu Sanitarnegowww.gis.gov.pl  
Państwowego Zakładu Higieny - www.pzh.gov.pl

Starosta podkreślił, że WHO ogłosiło pandemię wirusa, co oznacza, że dotyczy to każdego z nas na całym świecie. 
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego  - Waldemar Stupałkowski przedstawił sytuację panującą w szkolnictwie na terenie powiatu. Czasowe ograniczenie w funkcjonowaniu placówek oświatowych każdego szczebla potrwa od 12 do 25 marca włącznie.  Burmistrz prosi o śledzenie przez rodziców i uczniów e-dzienników. 
Burmistrz Więcborka – Waldemar Kuszewski – przedstawił informację nt. zamknięcia do odwołania obiektów targowych w Więcborku, Sępólnie Krajeńskim i Sośnie. 
Wójt Sośna – Leszek Stroiński – poinformował o odwołaniu na terenie powiatu wszelkich imprez  w tym kulturalnych, sportowych, spotkań ogólnych, zebrań wiejskich. 
Burmistrz Kamienia Krajeńskiego – Wojciech Głomski – poinformował o zawieszeniu do odwołania działalności świetlic wiejskich.

Wicestarosta – Andrzej Marach – wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy nie ma osób objętych kwarantanną czy chorych na terenie powiatu. Poinformował, że w przypadku zauważenia u siebie objawów (wysoka gorączka, kaszel) należy zadzwonić do Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Krajeńskim na nr tel. 52-388-12-30 a po 15:00 na nr tel. 606-425-137


Ponadto Starosta Sępoleński mając na uwadze ochronę mieszkańców naszego Powiatu podjął decyzję o wstrzymaniu do odwołania osobistego przyjmowania interesantów Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi. Jeżeli jest taka możliwość prosimy o załatwianie spraw urzędowych za pośrednictwem platformy e-PUAP, drogą elektroniczną lub telefonicznie. W sprawach pilnych, w których istnieje konieczność osobistego stawiennictwa prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty w Starostwie Powiatowym tel. 52-388-13-00.

Starosta – Jarosław Tadych  poinformował także o zamknięciu dla odwiedzających Domów Pomocy Społecznej na terenie powiatu oraz Domów Dziecka. Podkreślił, że dwa tygodnie wolne od szkoły to nie są wakacje – tylko kwarantanna domowa i aby rodzice i dzieci podeszli do sprawy poważnie. 

Prezes Spółki Novum – Med. – Maria Kiełbasińska – przedstawiła  sytuację szpitala powiatowego w Więcborku. Szpital funkcjonuje normanie. Został tylko wprowadzony zakaz odwiedzin. Osoby chore są przyjmowane normalnie – (z wyjątkiem osób z objawami mogącymi sugerować koronawirusa – wysoka temperatura, kaszel).

Na koniec Starosta zaapelował do mieszkańców o potraktowanie tematu poważnie i odpowiedzialne podejście do sprawy przede wszystkim zalecił bezwzględne stosowanie zasad zapobiegawczych, które istotnie wpływają na ograniczenie ryzyka zakażenia. W tym celu dla dobra osób starszych i chorych zaleca się otoczenie ich szczególną opieką oraz zaleca się nie przebywanie w otoczeniu dużej ilości osób.

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2020-03-12

Konferencja prasowa starosty sępoleńskiego, burmistrzów oraz wójta

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2020-03-12
 • IMG_8100
 • IMG_8113
 • IMG_8119
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2020-03-12

Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr

Zjawisko: Silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność:  Od: 2020-03-12 10:00 Do: 2020-03-12 20:00

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h z południowego zachodu i zachodu. Istnieje prawdopodobieństwo 30% wystąpienia lokalnie porywów do 100 km/h.

Uwag:  Ze względu na dynamiczną sytuację meteorologiczną istnieje możliwość podwyższenia stopnia ostrzeżenia.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90 %

Dyżurny synoptyk: Krzysztof Woźniak

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • autor: Irena Miczko - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...), data: 2020-03-12

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

poradni psychologiczno-pedagogicznych;
specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.


Dyrektorze,

zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze; od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni; od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy, natomiast pracownicy administracji i obsługi normalnie świadczą pracę;
poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.


Uczniu,

pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

dziennik elektroniczny;
strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.
Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 

 • autor: Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej, data: 2020-03-11

Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych

Dziś o godzinie 13:00 w gabinecie Starosty odbyło się spotkanie z Dyrektorami placówek oświatowych, dla których powiat sępoleński jest organem prowadzącym. Tematem spotkania było omówienie informacji zawartych w rozporządzeniu do tzw. specustawy przygotowanym przez MEN, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski. Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek to zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych od 12.03.2020 – do 25.03.2020. Dotyczy to zarówno placówek publicznych jak i niepublicznych. Wszystkie te działania maja na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa, ochronę zdrowia i życia obywateli. 
W spotkaniu uczestniczyli: Starosta, Wicestarosta, Dyrektor LO Sępólno Kraj., Dyrektor LO Więcbork, Dyrektor ZSP Sępólno Kraj., Dyrektor ZS nr 2 Sępólno Kraj., Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Sępólno Kraj., Dyrektor CKZiU Więcbork, Główna Księgowa Biura ds. obsługi placówek oświatowych powiatu, Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa.

 • autor: Lidia Sokolska-Tłok - Dyrektor Wydziału Edukacji (...), data: 2020-03-11
 • IMG_8082
 • IMG_8086
 • IMG_8093
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2020-03-11

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

11 marca 2020 o godzinie 8:00 miało miejsce posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwołane przez Starostę Sępoleńskiego.

W związku z dynamicznie rozwijającą się niekorzystną sytuacją w kraju i na świecie spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa, włodarze zarówno powiatu sępoleńskiego jak i gmin wchodzących w jego skład, podejmują wszelki działania zmierzające do ograniczenia możliwości wystąpienia koronowairusa na terenie naszego powiatu.  Podejmowane rozmowy dotyczyły: wstrzymania odwiedzin w Szpitalu Powiatowym w Więcborku, wyznaczenia ewentualnych miejsc do odbywania kwarantanny, ochrony osób, które są decyzyjne, ochrony osób przeszkolonych do udzielania pomocy w razie wystąpienia sytuacji zagrażającej życiu (funkcjonariusze straży pożarnej, policji, ratownicy pomocy przedmedycznej). Wskazywano również na konieczność utrzymywania solidnej i należytej czystości w budynkach użyteczności publicznej. Podczas spotkania określono wskazania do ograniczania osobistego obsługiwania interesantów. Jeżeli to tylko możliwe zaleca się korzystanie z drogi telefonicznej czy elektronicznej. Na naradzie zostały podjęte decyzje o odwołaniu kolejnych planowanych na terenie powiatu imprez, wydarzeń. 


W posiedzeniu zespołu uczestniczyli: Burmistrz Kamienia Kraj. wraz z Przewodniczącym Rady i pracownikiem merytorycznym w zakresie obrony cywilnej, Burmistrz Sępólna Kraj. wraz z Przewodniczącym Rady, Burmistrz Więcborka wraz z Wiceprzewodniczącym Rady, Wójt Sośna, Komendant Powiatowej Straży Pożarnej, Komendant Powiatowy Policji, Powiatowy Inspektor Sanitarny, Przewodniczący Rady Powiatu, Starosta, Wicestarosta, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego, Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego.

 • IMG_8011
 • IMG_8017
 • IMG_8025
 • IMG_8026
 • IMG_8032
 • IMG_8036
 • IMG_8037
 • IMG_8039
 • IMG_8043
 • IMG_8045
 • IMG_8046
 • IMG_8047
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2020-03-11

Spotkanie z dyrektorami wydziałów starostwa

Dzisiaj 11 marca 2020 roku w gabinecie Starosty miało miejsce spotkanie z dyrektorami wydziałów starostwa powiatowego.

Głównym tematem spotkania była sytuacja w Polsce i na świecie w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem. Starosta przedstawił dyrektorom podjęte przez rząd działania profilaktyczne – kwarantanna domowa – zamkniecie szkół, przedszkoli oraz żłobków na okres dwóch tygodni oraz sposób postępowania w przypadku pojawienia się objawów. Na dzień 11 marca na terenie Powiatu Sępoleńskiego nie ma żadnego potwierdzonego przypadku zakażenia koronawirusem. Działania, które są podejmowanie są działaniami profilaktycznymi.  
Starosta Sępoleński mając na uwadze ochronę mieszkańców naszego Powiatu podjął decyzję o wstrzymaniu do odwołania osobistego przyjmowania interesantów Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi. Jeżeli jest taka możliwość prosi o załatwianie spraw urzędowych za pośrednictwem platformy e-PUAP, drogą elektroniczną lub telefonicznie. 
W sprawach pilnych, w których istnieje konieczność osobistego stawiennictwa Starosta prosi o wcześniejsze umówienie wizyty w Starostwie Powiatowym tel. 52-388-13-00.
Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców powiatu Starosta odwołał wszystkie wydarzenia, imprezy, konferencje wewnętrzne i zewnętrzne organizowane przez Powiat.
Powyższe decyzje są podyktowane narastającym zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem.
 

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2020-03-11
 • IMG_8050
 • IMG_8062
 • IMG_8063
 • IMG_8065
 • IMG_8075
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2020-03-11

Spotkanie z dyrektorami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

Wczoraj 10 marca 2020 roku w gabinecie Starosty miało miejsce spotkanie z dyrektorami jednostek szeroko rozumianej pomocy społecznej powiatu sępoleńskiego. Głównym tematem spotkania była sytuacja w Polsce i na świecie w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem. 
Starosta Sępoleński mając na uwadze ochronę mieszkańców naszego Powiatu podjął decyzję o wstrzymaniu do odwołania odwiedzin w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej podległych powiatowi.
Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców domów pomocy, Starosta odwołuje wszystkie wydarzenia, imprezy, konferencje wewnętrzne i zewnętrzne organizowane przez jednostki pomocy społecznej. 
Powyższe decyzje są podyktowane narastającym zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem.
 

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji od Starosty , data: 2020-03-11
 • IMG_7996
 • IMG_8000
 • IMG_8006
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2020-03-11

Komunikat Starosty Sępoleńskiego w sprawie zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem

Komunikat Starosty Sępoleńskiego w sprawie zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem, wywołującym chorobę o nazwie COVID-19.

Z uwagi na aktualną sytuację w Polsce i na świecie Starosta Sępoleński mając na uwadze ochronę mieszkańców naszego Powiatu podjął decyzję o wstrzymaniu do odwołania osobistego przyjmowania interesantów Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi.

Jeżeli jest taka możliwość prosimy o załatwianie spraw urzędowych za pośrednictwem platformy e-PUAP, drogą elektroniczną lub telefonicznie.

W sprawach pilnych, w których istnieje konieczność osobistego stawiennictwa prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty w Starostwie Powiatowym tel. 52-388-13-00.

Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo odwołuję wszystkie wydarzenia, imprezy, konferencje wewnętrzne i zewnętrzne organizowane przez Powiat.

Powyższe decyzje są podyktowane narastającym zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem.

Prosimy Mieszkańców Powiatu powracający do Polski z wyjazdów zagranicznych - bez względu na miejsce pobytu za granicą oraz cel wyjazdu -  do odbycia 14- dniowej kwarantanny domowej, licząc od dnia powrotu do Polski, z uwagi na narastające zagrożenie epidemiologiczne wywołane koronawirusem COVID-19, stwarzającym bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi oraz tym samym konieczność podjęcia działań mających na celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się choroby. Z uwagi na fakt, że sytuacja jest dynamiczna i trudno przewidzieć kierunki rozprzestrzeniania się wirusa, apelujemy o śledzenie bieżących komunikatów na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

 • autor: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, data: 2020-03-11

Spotkanie u Wojewody

Wczoraj 10 marca w Urzędzie Wojewódzkim Wojewoda Kujawsko – Pomorski – Mikołaj Bogdanowicz spotkał się z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotrem Całbeckim, prezydentami miast i starostami. Powiat Sępoleński reprezentował Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych. Następnie wojewoda spotkał się z burmistrzami i wójtami z regionu oraz przedstawicielami szpitali. Wszystkie spotkania dotyczyły omówienia sytuacji związanej z dynamicznie rozwijającą się sytuację zdrowotną w Polsce w zakresie zakażeń koronawirusem SARS-CoV oraz planowanych działań na terenie województwa.

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji od Starosty , data: 2020-03-11
 • 88971597_2634331196797064_4122858297067831296_o
 • 89020469_2634331076797076_7096384436647755776_o
 • 89039444_2634331270130390_4224158755761160192_o
 • autor: strona Facebook - Mikołaj Bogdanowicz - Wojewoda Kujawsko-Pomorski, data: 2020-03-10

Informacja w związku z występowaniem koronawirusa w Polsce

Ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację zdrowotną w zakresie zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 Starosta Sępoleński wraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sępólnie Kraj. apeluje o monitorowanie  aktualnych, oficjalnych i wiarygodnych informacji na temat tej jednostki chorobowej.        
Gwarancją rzetelnej wiedzy jest korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach:

             www.gov.pl/web/koronawirus

 oraz dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590

Pod wyżej wymienionymi adresami znajdują się nie tylko informacje na temat nowego koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, ale również wytyczne jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich. Apelujemy o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych i profesjonalistów medycznych.

Sępólno Krajeńskie; 10 marca 2020 roku;

 • autor: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych oraz Elżbieta Estkowska - PPIS w Sępólnie Kraj., data: 2020-03-10
 • strona
 • autor: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych oraz Elżbieta Estkowska - PPIS w Sępólnie Kraj., data: 2020-03-10

Szkolenie dla KGW z terenu powiatu

Dziś rano w C.A.S. w Sępólnie Krajeńskim odbyło się szkolenie dla przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Sępoleńskiego. Szkolenie organizowało Powiatowe Biuro ARiMR w Sępólnie Krajeńskim wraz z Urzędem Skarbowym w Sępólnie Krajeńskim. Wszystkich przybyłych przywitała Pani Żaneta Śrubkowska- Kierownik ARiMR w Sępólnie Krajeńskim.

Temat szeroko omówili pracownicy merytoryczni ARiMR oraz Urzędu Skarbowego w Sępolnie Krajeńskim Celem szkolenia było przede wszystkim zapoznanie się ze szczegółami prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez Koła Gospodyń Wiejskich, Wypełnianie CIT-8 oraz szczegółowa informacja dotycząca rejestracji Kół Gospodyń Wiejskich w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Na koniec gościnnie głos w temacie możliwości pozyskania dotacji z różnych źródeł zabrał przedstawiciel Starostwa Powiatowego.

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2020-03-09
 • 87262655_679092072865450_2065479085798195200_n
 • 88173953_625436018189386_1590906305059487744_n
 • 88281202_2619791884970591_4675176445494951936_n
 • 88301479_2486341721471750_4890360139590139904_n
 • 88320787_193497391917833_8539986853946720256_n
 • 89088595_514496302810338_2629613075803668480_n
 • 89775662_211276746898595_5962059569201938432_n
 • 89789538_505327840156071_1383004242683363328_n
 • 89839887_232738627897539_4766469114992525312_n
 • ostatnie
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2020-03-09

Kwalifikacja wojskowa – 2020

Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. w dniach od 9 do 23 marca 2020r. na terenie Powiatu Sępoleńskiego odbywa się kwalifikacja wojskowa.

Powiatowa Komisja Lekarska mieści się w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Młyńskiej 42.

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej są zobowiązane do osobistego stawiennictwa w w.w. miejscu na godzinę 8:00 wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości pozwalający na ustalenie tożsamości, aktualną fotografią o wymiarach 3 x 4 cm (bez nakrycia głowy), posiadaną dokumentacją medyczną oraz dokumentację potwierdzającą poziom wykształcenia lub pobieranie nauki. (np. legitymacja szkolna)

 • IMG_7960
 • IMG_7963
 • IMG_7974
 • IMG_7980
 • IMG_7988
 • IMG_7990

Z okazji Dnia Kobiet

Aktywne, przedsiębiorcze, pełne wigoru, chęci i pomysłów – takie są kobiety zrzeszone w Kołach Gospodyń Wiejskich.  8 marca w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy z okazji święta wszystkich pań odbyło się spotkanie kobiet z kujawsko-pomorskiej wsi. Życzenia mieszkankom regionu złożyli marszałek Piotr Całbecki, przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska i wicemarszałek Zbigniew Sosnowski. Powiat Sępoleński reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych oraz Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski.

Podczas spotkania zgromadzone panie oraz zaproszeni goście obejrzeli występ kabaretu EWG „Zrozumieć Kobietę”, także wysłuchali koncertu studentów bydgoskiej Akademii Muzycznej i zespołów ludowych Jezioranie i Polskie Kwiaty. Na zakończenie wspólnie śpiewali piosenki okazjonalne i patriotyczne. Spotkanie zorganizował Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy. Samorząd województwa reprezentowali również członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska i wiceprzewodnicząca sejmiku Agnieszka Kłopotek.

KGW w regionie

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego funkcjonuje blisko 800 kół gospodyń wiejskich. W każdej gminie działa od kilku do kilkunastu takich organizacji. Koła zrzeszają od 10 do 100 pań. Dzięki ich zaangażowaniu społeczność ma możliwość bliższego poznania tradycji swojego regionu. To one pielęgnują lokalną tradycję i kulturę, integrują mieszkańców, występują w ludowych zespołach. To dzięki nim tożsamość i bogata kultura kujawsko-pomorskiej wsi są wciąż żywe.

Samorząd województwa od lat współpracuje z tymi organizacjami. Członkinie KGW co roku przygotowują wystawę stołów wigilijnych, która towarzyszy organizowanej przez Urząd Marszałkowski wigilii samorządowej. Włączają się też aktywnie w obchody wojewódzkich dożynek. Są również głównymi inicjatorkami wytwarzania promujących nasz region produktów i potraw lokalnych.

 • autor: Beata Krzemińska - rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego
 • foto_02
 • foto_03
 • foto_04
 • foto_05
 • foto_06
 • foto_07
 • foto_08
 • foto_09
 • foto_10
 • foto_11
 • foto_12
 • foto_13
 • foto_16
 • foto_17

Zarząd Powiatu ogłosił konkursy ofert dla organizacji pozarządowych!

Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Zapraszamy organizacje pozarządowe do składnia ofert. 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

 • autor: Zarząd Powiatu Sępoleńskiego w osobach: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, Wicestarosta - Andrzej Marach, Iwona Sikorska, Katarzyna Kolasa, Tomasz Fifielski, data: 2020-03-06

Dokumenty do pobrania

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2020-03-07

Uwaga! Wstrzymanie odwiedzin na wszystkich oddziałach szpitala w Więcborku

Decyzją Zarządu NOVUM-MED. Sp. z o.o. oraz w porozumieniu z Koordynatorami oddziałów szpitalnych, w dniu 04.03.2020 r. podjęto decyzję o wstrzymaniu odwiedzin we wszystkich oddziałach, aż do odwołania. Decyzja ta wynika z obecnej sytuacji epidemiologicznej związanej ze zwiększoną zachorowalnością na grypę i choroby grypopodobne.

 • autor: nadesłane - NOVUM-MED Sp. z o.o. prowadząca Szpital Powiatowy im dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku, data: 2020-03-06
 • autor: nadesłane - NOVUM-MED Sp. z o.o. prowadząca Szpital Powiatowy im dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku, data: 2020-03-06

AUTORSKIE SPOTKANIE PROMOCYJNE - WIĘCBORK

 • logo

5 marca br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Więcborku odbyło się kolejne spotkanie autorskie promujące wydaną w tym roku monografię „Powiat Sępoleński 1920-2020”. Zgromadzonych mieszkańców przywitał Wicestarosta Pan Andrzej Marach, który zainicjował i koordynował wszystkie prace związane z wydaniem tej pozycji. Podobnie jak poprzednio, w  ramach spotkania odbyły się projekcje dwóch  filmów, w tym przygotowanego we współpracy z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dotyczącego historycznych rysów naszego regionu.  Wykład ukazujący początki i kulisy powstania powiatu sępoleńskiego wygłosił jeden z czterech autorów monografii i zarazem jej redaktor, pan Leszek Skaza. Po zakończeniu wykładu i krótkiej dyskusji, każdy z przybyłych otrzymał egzemplarz monografii.

Wydanie monografii było możliwe dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Projekt:  Organizacja szeregu imprez pn. „100 lat dziedzictwa historyczno-kulturowego powiatu sępoleńskiego”.

 • autor: Dorota Szymańczak - Stanowisko ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych, data: 2020-03-06
 • 20200305_165740
 • 20200305_171454
 • 20200305_171501
 • 20200305_171544
 • 20200305_173901
 • 20200305_174003
 • 20200305_174914
 • autor: Dorota Szymańczak - Stanowisko ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych, data: 2020-03-05

23 posiedzenie zarządu powiatu

6 marca o 8:00 rano w gabinecie Starosty odbyło się 23 posiedzenie Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
Zarząd obradował zgodnie z następującym porządkiem obrad: 
1.    Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.    Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 22/2020

3.    Podjęcie uchwał w sprawie:
1)    udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim;
2)    udzielenia Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu;
3)    uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok;
4)    wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Sępoleńskiego na sztandarze Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim.
4.    Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie:
1)    pisma Dyrektor PCPR ad. wniosku Warsztatu Terapii Zajęciowej ad. przeznaczenia 3 % środków Funduszu (…);
2)    wniosków Komisji Rady Powiatu przekazanych pismem RP.0012.1.5.2020;
3)    projektu ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sępoleńskiego położonej w miejscowości Zamarte.
5.    Przyjęcie informacji w sprawie:
1)    decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sygn. DOZ-OAiK.650.1317.2019.KS ad. rozpatrzenia odwołania Powiatu Sępoleńskiego od decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
2)    pisma Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Porządku Publicznego ad. ułatwienia procedury przepadku na rzecz powiatu pojazdu usuniętego z drogi. 

Na koniec zarząd w związku z uchwaleniem budżetu powiatu na 2020 rok, podjął uchwałę o ogłoszeniu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 


 

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2020-03-06
 • IMG_7944
 • IMG_7950
 • IMG_7951
 • IMG_7957
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2020-03-06

Kolejne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Dnia 5 marca w biurze rady odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzenie zwołał Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych w celu przekazania informacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego  - Mikołaja Bogdanowicza związanych z sytuacją zagrożenia koronawirusem na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 

Starosta przedstawił powiatowemu zespołowi informację nt. organizacji i sposobu funkcjonowania służb medyczno – sanitarnych oraz kryzysowych w warunkach zagrożenia epidemią/wystąpienia epidemii 2019-nCoV (COVID-19) na obszarze woj. Kujawsko – Pomorskiego. Omówił działanie Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz organizację i sposób funkcjonowania sieci szpitali kluczowych. Omówił kwestię transportu w warunkach wymaganego podwyższonego poziomu ochrony biologicznej. Przedstawił także powiatowemu zespołowi podstawowe dane obrazujące stan gotowości i potrzeb szpitali kluczowych a także plan zmiany organizacji i sposobu funkcjonowania szpitali kluczowych w warunkach zagrożenia epidemią.   

W spotkaniu na zaproszenie Starosty Sępoleńskiego udział wzięli:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Krajeńskim;
2. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim;
4. Przewodniczący Rady Powiatu;
5. Z-ca Burmistrza Sępólna Krajeńskiego;
6. Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim;
7. Burmistrz Więcborka;
8. Burmistrz Kamienia Krajeńskiego;
9. Wójt Gminy Sośno;
10. Novum - Med Sp. z o.o. prowadząca Szpital Powiatowy w Więcborku;
11. Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sporu, Turystyki i Promocji;
12. Inspektor Zarządzania Kryzysowego;

 

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji od Starosty , data: 2020-03-06
 • IMG_7917
 • IMG_7921
 • IMG_7924
 • IMG_7928
 • IMG_7932
 • IMG_7935
 • IMG_7938
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2020-03-06

Spotkanie Wojewody z samorządowcami z regionu

Dnia 5 marca br Wojewoda Kujawsko – Pomorski – Mikołaj Bogdanowicz przewodniczył spotkaniu z samorządowcami: prezydentami miast i starostami, podczas którego przekazał aktualne informacje związane z sytuacją zagrożenia koronawirusem na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Samorządowcy zostali także poinformowani o stanie przygotowań służb do walki z koronawirusem. Powiat Sępoleński reprezentował Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych.

 • autor: strona Facebook - Mikołaj Bogdanowicz - Wojewoda Kujawsko-Pomorski, data: 2020-03-06
 • 1
 • 2
 • 3
 • autor: strona Facebook - Mikołaj Bogdanowicz - Wojewoda Kujawsko-Pomorski, data: 2020-03-06

Spotkanie Wojewody z przedstawicielami szpitali z regionu

Dnia 5 marca br Wojewoda Kujawsko – Pomorski – Mikołaj Bogdanowicz spotkał się z przedstawicielami szpitali z województwa Kujawsko – Pomorskiego i Państwowego Ratownictwa Medycznego. Omówiono organizację i sposób funkcjonowania służb medyczno-sanitarnych oraz kryzysowych w przypadku wystąpienia epidemii koronawirusa 2019-nCoV na terenie województwa. Wszystkie służby są przygotowane do walki z koronawirusem.

 

 • autor: strona Facebook - Mikołaj Bogdanowicz - Wojewoda Kujawsko-Pomorski, data: 2020-03-06
 • 89239609_2630285587201625_1483618060660113408_o
 • 88186005_2630285730534944_2618030785956937728_o
 • 88183201_2630285917201592_4913120799084249088_o
 • autor: strona Facebook - Mikołaj Bogdanowicz - Wojewoda Kujawsko-Pomorski, data: 2020-03-06

W Kancelarii Premiera o rozwoju Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Wczoraj w Kancelarii Premiera Minister – Łukasz Schreiber  zorganizował spotkanie z samorządowcami z województwa kujawsko-pomorskiego. Tematem rozmów były potrzeby i możliwości rozwoju regionu, a także o perspektywy finansowe i inwestycyjne ze szczególnym naciskiem na rozwój infrastruktury drogowej i sportowej. Spotkanie rozpoczęto jednak od rozmowy na temat przygotowania rządowych i samorządowych instytucji na nadejście koronawirusa.

W spotkaniu wzięli udział Starostowie: pełniący tę funkcję Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, Nakielski Tadeusz Sobol, Mogileński Bartosz Nowacki, Tucholski Michał Mróz, Żniński Zbigniew Jaszczuk, Inowrocławski Wiesława Pawłowska, Sępoleński Jarosław Tadych, Wicestarosta Bydgoski Zbigniew Łuczak oraz Przewodniczący Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Burmistrz Nakła nad Notecią Sławomir Napierała, Wicestarosta Świecki - Franciszek Koszowski.
 

 • autor: strona facebook - Łukasz Schreiber - Poseł na Sejm, data: 2020-03-05
 • 87590560_2145375558942487_7399692776528412672_o
 • 87490858_2145375752275801_492676432963567616_o
 • 88180712_2145375918942451_1288393625050284032_o
 • 89242361_2145398825606827_65465901570326528_o
 • 89358229_2145398538940189_5395977128627929088_o
 • autor: Adam Guz/KPRM, data: 2020-03-05

Rada Powiatowa Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej

Dnia 3 marca 2020 roku w Gminnym Domu Kultury w Sośnie odbyła się Rada Powiatowa Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Informacja dotycząca możliwości składania wniosków na budowę, renowację zbiorników retencyjnych.

3. Wolne wnioski, zakończenie.

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych oraz Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart.

 

 • data: 2020-03-05
 • 88307160_2537538829839860_4644687537812537344_o
 • 88220522_2537538906506519_5709007139867983872_o
 • 88184749_2537539013173175_4928480400998662144_o
 • 88347045_2537538756506534_7302552169754918912_o

KORONAWIRUS A PRAWA PASAŻERÓW

 • Prezes UOKiK Tomasz Chróstny przypomina, że w przypadku nadzwyczajnych okoliczności konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej z biurem podróży.
 • Również linie lotnicze powinny monitorować obecną sytuację, tak aby nie narażać zdrowia pasażerów.
 •  W przypadku wątpliwości dotyczących swoich umów konsumenci mogą skorzystać z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów

[Warszawa, 02 marca 2020 r.] W związku z wykryciem przypadków zarażenia koronawirusem w Europie wielu konsumentów zastanawia się, czy może zrezygnować z wykupionej w biurze podróży wycieczki lub zwrócić bilet lotniczy. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje o prawach konsumentów i obowiązkach przedsiębiorców w takich przypadkach.

Koronawirus a rezygnacja z wycieczki

Zgodnie z ustawą o imprezach turystycznych podróżny może bezpłatnie odstąpić od umowy o udział w  wycieczce lub wczasach w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Konsument rezygnując z wycieczki może żądać wyłącznie zwrotu dokonanych wpłat i nie może ubiegać się o dodatkowe zadośćuczynienie czy odszkodowanie.

- W przypadku każdego wniosku o odstąpienie od umowy biuro podróży musi sprawdzić czy zaszły przesłanki do takiego odstąpienia. Innymi słowy czy w miejscu, do którego konsument planował lecieć, istnieje realne zagrożenie jego zdrowia. Jeżeli tak, biuro ma obowiązek uznać roszczenie podróżnego. W przypadku wątpliwości dotyczących indywidualnych umów z biurami podróży zachęcam do korzystania z darmowej pomocy prawnej świadczonej przez miejskich i powiatowych rzeczników konsumenta – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

W przypadku szacowania ryzyka kraju destynacji pomocne są informacje dostarczane przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych czy Światową Organizację Zdrowia (WHO) – komunikaty te mogą dla konsumenta stanowić uzasadnienie wystąpienia owych nagłych i nieprzewidzianych okoliczności, w tym związanych z zagrożeniem zdrowotnym w kraju podróży.

Bilety lotnicze

Przy zakupie biletów lotniczych nie ma szczególnych przepisów w zakresie możliwości odstąpienia w przypadku „nadzwyczajnych okoliczności”. Do czasu wykonania usługi można – co do zasady – dokonać zmiany terminu lotu lub nawet zwrócić bilet lotniczy.  Przewoźnik może jednak zastrzec, że pasażer ponosi konsekwencje finansowe takich zmian.  Kwestie te – ponieważ nie reguluje ich prawo lotnicze – określają regulaminy przewoźników oraz stosowane przez nich taryfy.

- Kwestia zwrotu biletów lotniczych nie jest tak szczegółowo uregulowana jak odstąpienia od wycieczki z biurem podróży. Nie ulega jednak wątpliwości, że linie lotnicze także powinny zachować się odpowiedzialnie i monitorować bieżącą sytuację aby uniknąć zagrożenia dla zdrowia pasażerów – dodaje prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

W przypadku wątpliwości natury prawnej zachęcamy do korzystania z darmowych porad konsumenckich świadczonych przez miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów.

 • data: 2020-03-04

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Wczoraj na sali sesyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzenie zwołał Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z występowaniem koronawirusa w Europie.

Temat szczegółowo omówiła Pani Elżbieta Estkowska- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. 
Przedstawiła sytuację epidemiologiczną zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie Unii Europejskiej. 
Przekazała informację o zakresie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla szpitali, placówek oświatowych, hoteli, portów lotniczych, Inspekcji Transportu Drogowego.
Omówiła definicję przypadku na potrzeby nadzoru nad zakażeniami ludzi nowym koronawirusem oraz przedstawiła algorytm klasyfikacji do dalszego postępowania. 
Przekazała informacje na temat laboratoriów wykonujących badania koronawirusa.
Omówiła również projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych  oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Podała nr telefonu na infolinię NFZ – 800-190-590
Przedstawiła informacje o wzroście zachorowań na grypę i choroby grypopodobne na terenie  Powiatu Sępoleńskiego w okresie ostatnich dwóch tygodni.

Telefon alarmowy Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej dotyczący koronawirusa czynny w godzinach pracy stacji (7:00 - 15:00) - tel. 52-388-12-30

Telefon alarmowy Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej dotyczący koronawirusa czynny w godzinach  (15:00 - 7:00 rano) oraz w dni wolne od pracy, w nocy i w święta  - 606-425-137

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Krajeńskim;

2. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim;

3. Komendant Powiatowy Policji w Sępólnie Krajeńskim;

4. Przewodniczący Rady Powiatu;

5. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego;

6. Burmistrz Więcborka;

7. Burmistrz Kamienia Krajeńskiego;

8. Wójt Gminy Sośno;

9. Novum - Med Sp. z o.o. prowadząca Szpital Powiatowy w Więcborku;

10. NZOZ "DOKTÓR" Sępólno Krajeńskie;

11. ZD-L BONUS PLUS Sępolno Krajeńskie;

12. Centrum Medyczne SPAMED Sępólno Krajeńskie;

13. Samodzielna Publiczna Miejsko - Gminna Przychodnia w Kamieniu Krajeńskim;

14. NZOZ "ZDROWIE" w Sośnie;

15. NZOZ "PROVITA" Sp. z o.o. Więcbork;

16. Centrum Medyczne "Familia" Sp. z o.o. Więcbork

Podmioty lecznicze z terenu powiatu sępoleńskiego biorące udział w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przedstawiły stan przygotowania swoich jednostek w razie pojawienia się koronawirusa. 

 

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji od PPIS oraz Ireny Miczko, data: 2020-03-04
 • IMG_7873
 • IMG_7877
 • IMG_7882
 • IMG_7889
 • IMG_7892
 • IMG_7893
 • IMG_7899
 • IMG_7905
 • IMG_7907
 • IMG_7908
 • IMG_7909
 • IMG_7910
 • IMG_7912
 • IMG_7914
 • IMG_7916
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2020-03-04
 • 39078

Uwaga! Zmiana terminu składania wniosków - Konkurs Nr 2/2020

Ogłoszenie o naborze wniosków, 14.02.2020 R.
Nr konkursu LGD2/2020

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023

Stowarzyszenia NASZA KRAJNA

Typ projektu:

Projekty grantowe w zakresie : wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty.

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU: WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Przedsięwzięcie: Przedsiębiorcza NASZA KRAJNA

Cel ogólny: Zwiększenie atrakcyjności lokalnego rynku pracy

Cel szczegółowy: Rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców obszaru

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 7: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Cel szczegółowy działania: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Termin składania wniosków: 02/03/2020 r. – 16/03/2020 r.
Miejsce składania wniosków:
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, ul. Jeziorna 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30
Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek osobiście lub przez osobę wyznaczoną, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu, w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego, zapisany na informatycznym nośniku danych.
Forma wsparcia: REFUNDACJA
Wysokość maksymalna grantu wynosi do 70 000 zł i stanowi nie więcej niż 70% środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.

Całkowita wartość grantu współfinasowanego ze środków EFRR wynosi minimum 10 000 zł i maksymalnie 100 000 zł.

Grantobiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego - w wysokości nie mniejszej niż 30% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

Obowiązujące w ramach naboru zasady udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr  13 do ogłoszenia.
Obowiązujące w ramach naboru kryteria oceny i wyboru Grantobiorców – stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 20,00 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru grantu przez Radę LGD/
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w danym naborze wynosi 1 644 154,88 zł
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia NASZA KRAJNA oraz na stronie internetowej:
www.naszakrajna.org
Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w biurze LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Z pytaniami należy zgłaszać się osobiście lub kierować na adres email: biuro@naszakrajna.org lub telefonicznie: 531 089 577, 884 001 997
Poniżej link do ogłoszenia o naborze wniosków, znajdującego się na stronie Stowarzyszenia - konkurs nr 2/2020.

http://www.naszakrajna.org/konkursy.html

 

 • autor: nadesłane - LGD Nasza Krajna, data: 2020-03-03

Platforma żywnościowa

http://platformazywnosciowa.com.pl/

 • Załącznik__Ulotka-strony-1-obrócony-scalone1
 • Załącznik__Ulotka-strony-1-obrócony-scalone2

70 lat koła PZW 121 w Sępólnie

W dniu 01.03.2020 odbylo się uroczyste walne zebranie koła PZW nr 121 w Sępólnie Kraj., z okazji 70-lecia powstania koła.
W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, Prezes OPZW w Bydgoszczy Leszek Orzechowski, Burmistrzowie Sępólna Kraj. - Waldemar Stupałkowski i Marek Zieńko, Burmistrz Kamienia Kr. Wojciech Głomski.
Za wieloletnią pracę na rzecz koła odznaczono złotą odznaką PZW  kol. Marka Rzepinskiego i kol. Tadeusza Telickiego, brązową odznaką PZW kol. Mariana Skibę, oraz trzydziestu wędkarzy wyróżniono dyplomami i medalami okolicznościowymi z okazji 70-lecia koła.

 • autor: nadesłane - sekretarz koła nr 121 Zenon Swakowski, data: 2020-03-03
 • IMG_9110
 • IMG_9115
 • IMG_9126
 • IMG_9127
 • IMG_9132
 • IMG_9133
 • IMG_9136
 • IMG_9147
 • IMG_9150
 • IMG_9156
 • IMG_9196
 • IMG_9198
 • IMG_9224
 • autor: nadesłane - PZW 121, data: 2020-03-03

Autorskie spotkanie promocyjne

 • logo

2 marca br. w Wiejskim Domu Kultury w Wałdowie odbyło się pierwsze z 6-częściowego cyklu spotkanie autorskie promujące wydaną w tym roku monografię „Powiat Sępoleński 1920-2020”. Zgromadzonych mieszkańców przywitał Starosta Sępoleński Pan Jarosław Tadych. W ramach spotkania odbyła się m.in. projekcja filmu przygotowanego we współpracy z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dotyczącego historycznych rysów naszego regionu. Jeden z autorów monografii, dr Tomasz Fiałkowski, wygłosił wykład ukazujący powstanie i początki działalności struktur powiatu sępoleńskiego oraz przedstawił literaturę, dzięki której można bardziej szczegółowo zapoznać się z historią Krajny. Spotkanie promocyjne było świetną okazją do  kilku ciekawych dyskusji, a zainteresowani mogli otrzymać egzemplarze monografii z dedykacją autora.

Wydanie monografii było możliwe dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Projekt:  Organizacja szeregu imprez pn. „100 lat dziedzictwa historyczno-kulturowego powiatu sępoleńskiego”.

 • autor: Dorota Szymańczak - Stanowisko ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych, data: 2020-03-03
 • 20200302_170047
 • 20200302_172146
 • 20200302_172215
 • 20200302_174007
 • 20200302_181309
 • 20200302_181554
 • 20200302_181645
 • 20200302_181657
 • autor: Dorota Szymańczak - Stanowisko ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych, data: 2020-03-03

5 Targi Pracy i Edukacji odwołane

Powołując się na stanowisko Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej dotyczące redukowania możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 oraz sytuacją epidemiologiczną grypy na terenie powiatu sępoleńskiego STAROSTA SĘPOLEŃSKI ODWOŁUJE 5 TARGI PRACY I EDUKACJI zaplanowane na dzień 11.03.2020 r.

 

 • PLAKAT 2020 MEDIA ODWOŁANIE
 • KV_174 x 229,3mm

Uwaga! Oblodzenie!

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po występujących opadach deszczu, a miejscami deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, ślisko. Temperatura minimalna około 0°C, temperatura minimalna gruntu około -2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia 80%.

IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 kujawsko-pomorskie (wszystkie powiaty) od 22:00/28.02 do 4:00/29.02.2020 temp. min. około 0 st., przy gruncie do -2 st., ślisko.

IMGW-PIB OSTRZEGA - OBLODZENIE / 1 

kujawsko-pomorskie (wszystkie powiaty) 
od godz. 22:00 dnia 28.02.2020 do godz. 4:00 dnia 29.02.2020, 

Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty. 

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po występujących opadach deszczu, a miejscami deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, ślisko. Temperatura minimalna około 0°C, temperatura minimalna gruntu około -2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia 80%.

 • autor: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, data: 2020-02-28

Informacja Wojewody Kujawsko– Pomorskiego w sprawie afrykańskiego pomoru świń

W związku z pismem z dnia 03.02.2020 r. (data wpływu: 14.02.2020 r.) (znak: WIWz.913.7.5.2020(6) Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy w sprawie realizacji i rozpowszechnienia w sposób zwyczajowo przyjęty rozporządzenia Nr 1/2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów aleksandrowskiego, brodnickiego, bydgoskiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego,  rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego, żnińskiego udostępniam do publicznej wiadomości ww. rozporządzenie.

ROZPORZĄDZENIE Nr 1/2020 WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 13 lutego  2020 r.

w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów aleksandrowskiego, brodnickiego, bydgoskiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego,  rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego, żnińskiego.

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 8, pkt 8b, pkt 8c, pkt 10, ust. 3a i ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1967 oraz z 2020 r. poz. 148) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1464 t.j.) zarządza się, co następuje:

§1. Za obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej – afrykańskiego pomoru świń, uznaje się teren wchodzący w skład obwodów łowieckich określonych  w załączniku do niniejszego rozporządzenia, zawierających się w granicach administracyjnych województwa kujawsko – pomorskiego, z wyłączeniem  rezerwatów przyrody.

§2.1. Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby, o którym mowa w § 1, nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich wykonanie odstrzału sanitarnego wolno żyjących dzików w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. na warunkach określonych w ust. 2.

2. Szczegółową liczbę dzików przeznaczonych do odstrzału sanitarnego w poszczególnych obwodach łowieckich określa załącznik do niniejszego rozporządzenia.

§3. Nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze wskazanym w § 1, niezwłoczne zgłaszanie właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii każdego przypadku padnięcia dzika lub podejrzenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.

§4. Pozyskane w ramach odstrzału sanitarnego tusze dzików winny zostać przeznaczone do produkcji mięsa na użytek własny myśliwego bądź utylizacji.

§5. Nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze wskazanym w § 1, niezwłoczne zgłaszanie właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii trudności z wykonaniem odstrzału sanitarnego, celem uruchomienia doraźnych zgrupowań zadaniowych sformowanych z policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej       lub funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania polowania, z zamiarem ich użycia do odstrzału sanitarnego zwierząt wolno żyjących (dzikich) na określonych obszarach.

§6. Rozporządzenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatów aleksandrowskiego, brodnickiego, bydgoskiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego, żnińskiego.

§7. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

 


                                                                             

 • autor: Wojewoda Kujawsko-Pomorski - Mikołaj Bogdanowicz, data: 2020-02-26

Omawiano kierunki rozwoju naszego regionu - Strategia Przyspieszenia 2030+

25 lutego o 10:00 na Przystani Powiat Nakielski odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie planowania Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko Pomorskiego do 2030 roku – planowany dokument będzie nazwany Strategią Przyspieszenia 2030+.

Urząd Marszałkowski w Toruniu na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego organizuje spotkania konsultacyjne skierowane do przedstawicieli samorządów lokalnych oraz przedstawicieli środowisk społecznych i gospodarczych (przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, instytucji branżowych). Spotkania konsultacyjne są jednym z istotnych etapów formułowania nowej strategii. Wczoraj to właśnie Powiat Nakielski wraz z Powiatem Sępoleńskim współrealizował jedno z takich spotkań. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele gmin obu powiatów, jednostek administracyjnych i samorządowych oraz szkół, a także lokalni przedsiębiorcy.

Omówiono założenia i zakres Strategii Przyspieszenia oraz szacowane założenia budżetowe Polityki Spójności UE w latach 2021 – 2027 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego. Przeanalizowano zasygnalizowane przez władze samorządowe potrzeby rozwojowe Powiatu Nakielskiego oraz Sępoleńskiego, którymi okazały się przede wszystkim – poprawa stanu dróg lokalnych, działania na rzecz osób starszych (animacje, infrastruktura) czy poprawa połączeń komunikacyjnych ze szczególnym podkreśleniem roli transportu kolejowego.

Ponadto ważnymi i wzbudzającymi emocje tematami okazały się te związane z wodą, a dokładniej mówiąc z suszami, będącymi wielkim problemem dla rolników, opieką osób niesamodzielnych w zakresie m.in. Domów Pomocy Społecznej czy Warsztatów Terapii Zajęciowej, pozyskiwaniem alternatywnych, nieemisyjnych źródeł energii oraz przyszłością Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej.

Swój głos zabrali także obecni przedsiębiorcy, m.in. Gerard Reijers – dyrektor firmy HSF Logistics Polska czy Robert Ćwiok – Dyrektor ds. Utrzymania Majątku i Rozwoju ZNTK Paterek, którzy skupili się na potrzebach poprawy możliwości transportowych zarówno kolejowych, jak i samochodowych.

Opisane wyżej potrzeby oraz wiele innych zostały przedstawione przed delegacją Urzędu Marszałkowskiego -  Dyrektorowi Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Adamowi Stańczykowi oraz Kierowniczce Biura ds. Środowiska i Transportu w Wydziale Zarządzania RPO Elizie Kaczmarek. Obecny był również Radny Sejmiku Województwa, przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Tadeusz Pogoda.

Powiat Sępoleński na w/w spotkaniu reprezentowali:

1. Przewodniczący Rady Powiatu – Marek Chart;

2. Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych;

3. Inspektor ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych – Dorota Szymańczak

 • autor: Nadesłane - Powiat Nakielski, data: 2020-02-26
 • IMG_1238
 • IMG_1242
 • IMG_1248
 • IMG_1267
 • IMG_1282
 • IMG_1283
 • autor: Nadesłane - Powiat Nakielski, data: 2020-02-26

Prezentacje przedstawione przez Urząd Marszałkowski na spotkaniu konsultacyjnym w sprawie założeń Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego w Nakle nad Notecią

 • autor: Nadesłane - Powiat Nakielski, data: 2020-02-26

Informacja

Uprzejmie informujemy, że punkt potwierdzający profil zaufany w dniach  26-28 lutego 2020 roku będzie nieczynny

Pozostałe punkty potwierdzania profilu zaufanego w Sępólnie Krajeńskim:

Urząd Skarbowy w Sępólnie Krajeńskim
ul. Tadeusza Kościuszki 22
89-400 Sępólno Krajeńskie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Biuro Terenowe ZUS Sępólno Krajeńskie

ul. Tadeusza Kościuszki 16
89-400 Sępólno Krajeńskie

 

ZA NIEDOGODNOŚCI  PRZEPRASZAMY

Szkolenia organizacji pozarządowych za nami

25 lutego br. (wtorek) w godzinach od 11:00 do 15:30 na sali sesyjnej Starostwa Powiatowego odbył się cykl szkoleń  informacyjnych – warsztatów -„Wniosek i sprawozdanie wg nowego wzoru w praktyce”. Wszystkich przybyłych w imieniu Starosty przywitała Sekretarz Powiatu - Anna Deja-Dobrowolska.

Pierwsze szkolenie przeprowadził pracownik merytoryczny Starostwa Powiatowego – Kamila Jabłońska.
Następnie ofertę dla organizacji pozarządowych przedstawiła Pani Anna Antoszak - reprezentująca Kujawsko - Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bydgoszczy. O 13:30 odbyła się II część spotkania ,które poprowadziła Pani Anna Szatkowska  ze Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica. Stowarzyszenie to wraz z Stowarzyszeniem Kujawsko- Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK realizuje projekt „Inicjuj z FIO 2.0”, w ramach którego przyznawane są mikrodotacje na oddolne działania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego do 5 tyś zł.

Wysoka frekwencja na szkoleniu organizacji pozarządowych i grup nieformalnych chcących uzyskać dotacje na swoje działania świadczy o dużej potrzebie szkoleń i warsztatów w szczególności w związku ze zmieniającymi się przepisami i wzorami dokumentów konkursowych.

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2020-02-26
 • IMG_7808
 • IMG_7816
 • IMG_7817
 • IMG_7825
 • IMG_7827
 • IMG_7831
 • IMG_7832
 • IMG_7834
 • IMG_7844
 • IMG_7846
 • IMG_7847
 • IMG_7853
 • IMG_7857
 • IMG_7859
 • IMG_7863
 • IMG_7864
 • IMG_7867