Powiat Sępoleński

Treść Główna

5 runda Mistrzostw Polski – Motocross

Finałowa runda tegorocznej serii Mistrzostw Polski w Motocrossie ORLEN MXMP odbyła się 16 i 17 października na Torze „Plebanka” Więcborku. Gospodarzem imprezy był WKM Więcbork. Wicemistrzem Polski w klasie MX125 został Wiktor Sobiech z WKM Więcbork.

W uroczystości wręczenia nagórd udział wzięli:

Poseł na Sejm RP Iwona Kozłowska,

Starosta Sępoleński Jarosław Tadych,

Wicestarosta Sępoleński Andrzej Marach

Burmistrz Więcborka Waldemar Kuszewski.

 • autor: Andrzej Marach - Wicestarosta Sępoleński, data: 2021-10-18

Galeria zdjęć

 • Mistrzostw Polski w Motocrossie
  Mistrzostw Polski w Motocrossie
 • Mistrzostw Polski w Motocrossie
  Mistrzostw Polski w Motocrossie
 • Mistrzostw Polski w Motocrossie
  Mistrzostw Polski w Motocrossie
 • Mistrzostw Polski w Motocrossie
  Mistrzostw Polski w Motocrossie
 • Mistrzostw Polski w Motocrossie
  Mistrzostw Polski w Motocrossie
 • Mistrzostw Polski w Motocrossie
  Mistrzostw Polski w Motocrossie
 • Mistrzostw Polski w Motocrossie
  Mistrzostw Polski w Motocrossie
 • Mistrzostw Polski w Motocrossie
  Mistrzostw Polski w Motocrossie
 • Mistrzostw Polski w Motocrossie
  Mistrzostw Polski w Motocrossie
 • Mistrzostw Polski w Motocrossie
  Mistrzostw Polski w Motocrossie
 • Mistrzostw Polski w Motocrossie
  Mistrzostw Polski w Motocrossie
 • autor: Andrzej Marach - Wicestarosta Sępoleński, data: 2021-10-17

„17 miejsce powiatu sępoleńskiego w Rankingu wydatków inwestycyjnych pisma WSPÓLNOTA”

Podobnie jak w poprzednich latach, na początku października Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA opublikowało „Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2018-2020. LIDERZY INWESTYCJI”, w którym powiat sępoleński zajął 17 miejsce. W dwóch poprzednich rankingach, tj. za lata 2016-2018 i 2017-2019 uplasowaliśmy się dwukrotnie na 9 miejscu w kategorii POWIATY.

Ranking WSPÓLNOTY to jedno z najbardziej przejrzystych zestawień o stabilnej metodologii. Pod uwagę bierze się całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (w tym wydaniu 2018-2020). W ten sposób wyklucza się duże, chwilowe wahania wskaźnika będącego podstawą rankingu. Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza w mniejszych jednostkach, cechują się znaczną cyklicznością. W poszczególnych latach mogą być bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej inwestycji, by potem okresowo spadać do znacznie niższego poziomu. Poszczególne samorządy ustawione są w swoich kategoriach na podstawie przelicznika – średnie wydatki inwestycyjne per capita w latach 2018-2020 (w zł).

Bardzo trudno ocenić rok 2020 z punktu widzenia inwestycji samorządowych. Z jednej strony był to drugi, kolejny rok spadku ich wielkości. Może być to związane m.in. z końcem perspektywy finansowej budżetu UE i wygasającymi już konkursami, ale także pandemią COVID-19 i ograniczaniem wydatków w różnych sektorach.

Dużą rolę w wydatkach inwestycyjnych samorządów wydają się mieć dotacje ze źródeł krajowych w jednej z najważniejszych kategorii wydatków – przeznaczonych na budowę dróg lokalnych. W przypadku miast na prawach powiatu udział ten jest minimalny (poniżej 5 proc.), ale w gminach jest to 30 proc., a w powiatach nawet 46 proc. wydatków majątkowych w tym sektorze. Nie inaczej jest w przypadku naszego powiatu, gdzie wydatki na modernizację dróg są w ostatnich latach na bardzo wysokim poziomie. Warto przypomnieć, że w samym 2018 r. w powiecie sępoleńskim na szeroko pojętą infrastrukturę drogową przeznaczono blisko 29 000 000,00 zł, w 2019 już znacznie mniej ale nadal było to 8 000 000,00 zł. Lata 2018-2020 to również usilne i skuteczne działania zmierzające do zredukowania zadłużenia powiatu, czego przedmiotowy ranking w założeniach nie uwzględnia.

Wszystkie powyższe działania złożyły się na bardzo dobre, 17-ste miejsce powiatu sępoleńskiego. Liczymy, że w kolejnych latach uda nam się utrzymać wysoką pozycję w rankingu wydatków inwestycyjnych, co przełoży się na widoczny dla mieszkańców wzrost poziomu życia i zadowolenia z faktu zamieszkiwania na terenie powiatu sępoleńskiego.

Ranking do pobrania w całości: https://wspolnota.org.pl/fileadmin/news/Ran king_nr_20_2021_Inwestycje.pdf

 • data: 2021-10-15

Odzyskaj swoje pieniądze

Drodzy Konsumenci, Klienci Fortum Marketing and Sales Polska S.A

W związku z Decyzją Urzędu Konkurencji i Konsumentów (DECYZJA NR DOZIK 4/2021- dotycząca postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przez Fortum Marketing and Sales Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku )  informuję, że:

 • każdy konsument, który złożył do Fortum skargę nie później niż rok po zawarciu umowy poza lokalem (między 1 listopada 2016 r. a 14 czerwca 2021 r.), dostanie 49 zł rekompensaty,
 • Fortum umorzy lub zwróci takim osobom wszelkie opłaty związane z rozwiązaniem przez nich umowy przed terminem,
 • tym, którzy umów nie rozwiązali, Fortum umożliwi wypowiedzenie ich bez ponoszenia kosztów,
 • Klientom, którzy skarżyli się na wprowadzenie w błąd co do warunków promocji, spółka skoryguje rachunki tak, by uwzględniały obiecane rabaty, i wypłaci nadpłatę.

Pomoc w redagowaniu pism, po uprzednim kontakcie telefonicznym udzielana jest przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

 • autor: Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów - Katarzyna Niepiekło - Theil, data: 2021-10-15

Życzenia z okazji dnia edukacji narodowej

 • Życzenia
  Życzenia
 • data: 2021-10-13

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji tegorocznego Dnia Edukacji Narodowej, Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, wręczył nagrody starosty, listy gratulacyjne i upominki 9 nauczycielom ze szkół, dla których Powiat Sępoleński jest organem prowadzącym.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej są okazją do uhonorowania nauczycieli za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oraz zaangażowanie w rozwój edukacji i podnoszenie jakości oświaty w naszym powiecie. Oprócz wspomnianych wyżej listów gratulacyjnych i upominków, nauczyciele otrzymali również nagrody pieniężne.

Wśród nagrodzonych znaleźli się:

- PATRYCJA RUTHENDORF-PRZEWOSKA: PSYCHOLOG PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM,

- MAGDALENA TURZYŃSKA: NAUCZYCIELKA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W WIĘCBORKU,

- KAROLINA PLISZKA: NAUCZYCIELKA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

- JOANNA PANKAU ORAZ MAŁGORZATA ŻYWICKA: NAUCZYCIELKI SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

- JOANNA WOBSZAL ORAZ KAMILA AFELSKA: NAUCZYCIELKI CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WIĘCBORKU,

- MARCIN BARABACH: NAUCZYCIEL ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM ,

- EUGENIUSZ SZWOCHERT, WIELOLETNI DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM.

W uroczystości wzięli udział:

Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu - Zofia Krzemińska

Wicestarosta - Andrzej Marach

Skarbnik Powiatu - Małgorzata Masiłkin

oraz dyrektorzy szkół i przedstawiciele oświatowych organizacji związkowych.

 • autor: Artur Juhnke, data: 2021-10-12

Galeria zdjęć

 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • autor: Wojciech Bilski - Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, data: 2021-10-12

Zebranie sprawozdawcze Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia "Salutaris"

11 października w budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu odbyło się wyjazdowe zebranie sprawozdawcze Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”. Głównym punktem obrad było przyjęcie sprawozdania Zarządu stowarzyszenia z działalności za 2020 rok.

Do grona członków stowarzyszenia w ostatnim czasie dołączył Powiat Mogileński i przed rozpoczęciem obrad Starosta Mogileński Bartosz Nowacki odebrał z rąk prezesa stowarzyszenia Andrzeja Potoczka akt honorowego członkostwa w stowarzyszeniu. Przy okazji zebrani członkowie i włodarze gmin i powiatów mogli usłyszeć nieco o charakterystyce Powiatu Mogileńskiego. Zaprezentowany został też film promocyjny przedstawiający Powiat Mogileński w pigułce.

Powiat Sępoleński reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych i Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski.

Więcej informacji dot. zebrania wkrótce na stronie http://salutaris.kujawsko-pomorskie.pl/

Przypomnijmy, że celem stowarzyszenia jest finansowe wsparcie dla miast i gmin naszego regionu w zakresie likwidacji skutków klęsk żywiołowych, katastrof i awarii. Jest to zatem inicjatywa samorządów lokalnych i samorządu województwa stanowiąca wyraz solidaryzmu i wzajemnego wsparcia w obliczu narastających zagrożeń ze strony gwałtownych zjawisk pogodowych oraz potencjalnych nadzwyczajnych zagrożeń.

 • autor: Dorota Szymańczak - Stanowisko ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych, data: 2021-10-12

Galeria zdjęć

 • Zebranie sprawozdawcze
  Zebranie sprawozdawcze
 • Zebranie sprawozdawcze
  Zebranie sprawozdawcze
 • Zebranie sprawozdawcze
  Zebranie sprawozdawcze
 • Zebranie sprawozdawcze
  Zebranie sprawozdawcze
 • Zebranie sprawozdawcze
  Zebranie sprawozdawcze
 • autor: www.powiat.mogilno.pl, data: 2021-10-12

Wspólnie dla lasu

W dniu 8 października br., już po raz trzeci pracownicy Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim uczestniczyli w akcji wspólnego sadzenia lasu na powierzchniach zniszczonych przez nawałnicę z 2017 r. Organizatorem niniejszej akcji było Nadleśnictwo Runowo, które poza bardzo przyjemną pracą zadbało o miłą atmosferę oraz o pyszny poczęstunek.

Praca na łonie natury była też okazją do wspólnej integracji leśników, urzędników, zakładów pracy i innych osób, którym na sercu leży dbanie o przyrodę.

 • autor: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, data: 2021-10-12

Galeria zdjęć

 • Wspólnie dla lasu
  Wspólnie dla lasu
 • Wspólnie dla lasu
  Wspólnie dla lasu
 • Wspólnie dla lasu
  Wspólnie dla lasu
 • data: 2021-10-12

Spotkanie nt. współczesnych zagadnień i problemów zdrowia psychicznego

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, który przypada 10 października po raz pierwszy w gmachu Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku zorganizowano spotkanie poświęcone współczesnym zagadnieniom i problemom zdrowia psychicznego. W spotkaniu udział wzięli: Pan Piotr Dobrzański - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim, Pan Andrzej Marach - Wicestarosta Sępoleński, dyrektorzy i kierownicy instytucji związanych z pomocą społeczną z terenu powiatu sępoleńskiego oraz pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku. Tematem spotkania była m.in. stygmatyzacja i stereotypizacja osób chorych psychiczne, oblicza schizofrenii oraz ochrona zdrowia psychicznego. Spotkanie uatrakcyjnił występ naszego zespołu - ,,Czadersi". Ponadto można było obejrzeć wystawę prac Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku.

 • autor: Andrzej Marach - Wicestarosta Sępoleński, data: 2021-10-11

Galeria zdjęć

 • Spotkanie nt. współczesnych zagadnień i problemów zdrowia...
  Spotkanie nt. współczesnych zagadnień i problemów zdrowia psychicznego
 • autor: Andrzej Marach, data: 2021-10-11

Bezpłatne kursy online

Szanowni Państwo,

Dostęp do Internetu, a co za tym idzie możliwości szybszego i prostszego załatwiania spraw on-line stał się naszą codziennością.

Odpowiadając na potrzeby konsumentów, Urząd Komunikacji Elektronicznej w ramach kampanii Ja Online przygotował bezpłatne kursy mające na celu wsparcie osób w każdym wieku, w rozwoju ich kompetencji cyfrowych.

Tematyka kursów porusza najważniejsze aspekty obejmujące zagadnienia związane z bankowością elektroniczną, zakupami przez Internet czy załatwianiem spraw urzędowych on-line. Wszystkie kursy dostępne są pod adresem: Kursy UKE JaOnline

Po ukończeniu kursu i wypełnieniu testu wiedzy otrzymacie Certyfikat UKE.

Katarzyna Niepiekło-Theil

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 • autor: Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów - Katarzyna Niepiekło - Theil, data: 2021-10-08

Nie daj się oszukać - od 3 lipca br. zakaz sprzedaży „door-to-door” wobec odbiorców w gospodarstwach domowych

W związku ze zmianą ustawy prawo energetyczne  od 3 lipca br. przedsiębiorstwa energetyczne, gazowe  nie mogą zawierać umów poza lokalem przedsiębiorstwa z odbiorcami w gospodarstwach domowych (np. podczas wizyty przedstawiciela w domu odbiorcy). Wprowadzanie zakazu zawierania umów sprzedaży gazu i energii elektrycznej poza lokalem przedsiębiorstwa nie ogranicza przy tym możliwości zawarcia takiej umowy na odległość (np. telefonicznie, przez Internet ) czy w punkcie sprzedawcy umiejscowionym np. w galerii handlowej!

W celu zapobiegnięcia wykluczeniu cyfrowemu szczególnie osób starszych, Urząd Komunikacji Elektronicznej w ramach kampanii Ja Online przygotował bezpłatne kursy mające na celu wsparcie osób w każdym wieku, w rozwoju ich kompetencji cyfrowych. Wszystkie kursy dostępne są pod adresem: Kursy UKE JaOnline .

Katarzyna Niepiekło- Theil

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Sępólnie Krajeńskim.

( podstawa prawna: Dz.U.2021.716 t.j. z dnia 2021.04.19 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Art. 5 ust. 4c.  38)

 • autor: Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów - Katarzyna Niepiekło - Theil, data: 2021-10-08

Rozmowa dnia - wicestarosta sępoleński Andrzej Marach

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2021-10-07

Decyzja środowiskowa dla obwodnicy Sępólna Krajeńskiego. Konferencja prasowa

6 października 2021 roku w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Sępólnie Krajeńskim odbyła się konferencja prasowa dotycząca budowy obwodnicy Sępólna i Kamienia Krajeńskiego. Pojawili się na niej wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, minister Łukasz Schreiber i wszyscy samorządowcy powiatu sępoleńskiego.

 • data: 2021-10-07

O obwodnicach Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2021-10-06

Galeria zdjęć

 • Konferencja prasowa
  Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa
  Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa
  Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa
  Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa
  Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa
  Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa
  Konferencja prasowa
 • autor: Wojciech Bilski - Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, data: 2021-10-06

Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku

Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz oraz minister Łukasz Schreiber wręczyli trzem szczególnie zasłużonym pracownikom Szpitala Powiatowego w Więcborku odznaki honorowe za zasługi dla ochrony zdrowia nadane przez ministra zdrowia.

Odznaki Honorowe za zasługi dla ochrony zdrowia pracownikom medycznym szczególnie zasłużonym podczas epidemii COVID-19 zostały nadane przez ministra zdrowia. W środę, 6 października, otrzymali je członkowie zespołu Szpitala Powiatowego w Więcborku: Ryszard Górski, Gabriela Jaskulska oraz Dorota Żugaj-Nowak.

Wojewoda i minister przekazali również informację o 520 tys. złotych dofinansowania na w pełni wyposażoną karetkę, jaką spółka otrzymała od ministerstwa zdrowia. Ta karetka jest już w posiadaniu szpitala.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart i Starosta Sępoleński Jarosław Tadych podczas spotkania wręczyli ministrowi Łukaszowi Schreiberowi Medal Bene Meritus z okazji 100-lecia powstania Powiatu Sępoleńskiego.

Po ceremonii wręczenia odznaczeń goście zwiedzili remontowaną część oddziału wewnętrznego więcborskiego szpitala.

 • autor: www.sepolnokrajenskie.naszemiasto.pl, data: 2021-10-07

Pracownicy szpitala w Więcborku uhonorowani odznakami ministra zdrowia

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2021-10-06

Galeria zdjęć

 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w...
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w...
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w...
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w...
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w...
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w...
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w...
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w...
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w...
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w...
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w...
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w...
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w...
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w...
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w...
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w...
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w...
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w...
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w...
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w...
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w...
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w...
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w...
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w...
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w...
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w...
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w...
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w...
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w...
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w...
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • autor: Wojciech Bilski - Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, data: 2021-10-06

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA ogłosiła KONKURSY

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresach tematycznych projektu:

KONKURS NR 4/2021,  KONKURS NR 5/2021

Cel ogólny:

Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego

Cel szczegółowy:

LSR: Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców

SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Przedsięwzięcia i typy projektu na jakie można uzyskać wsparcie:

Przedsięwzięcie/typ projektu: Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie i społecznie

Typ 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,             w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

 1. c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
 2. f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Typ 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

 1. a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,
 2. b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
 3. c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Wysokość maksymalna grantu wynosi  50.000,00 zł.

KONKURS NR 3/2021

Cel ogólny:

Zwiększenie atrakcyjności lokalnego rynku pracy

Cel szczegółowy:

LSR: Rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców obszaru

SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Przedsięwzięcia i typy projektu na jakie można uzyskać wsparcie:

Przedsięwzięcie/typ projektu: Aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru

Typ 1.  Aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru:

 1. e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne.

Wysokość maksymalna grantu wynosi  150.000,00 zł.

Termin, od którego można składać wnioski –  18.10.2021 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 02.11.2021 r.

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

- wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Grupą docelową, w ramach ogłaszanych naborów, są:

 1. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów:

- wiejskich oraz miast do 20 tys. mieszkańców pełniących rolę centrów społeczno-gospodarczych w regionie objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju;

 1. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze (konkurs nr 3 i 5)

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95% wydatków  kwalifikowalnych na poziomie projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

Szczegółowe informacje oraz cała dokumentacja konkursowa opublikowana jest na naszej stronie internetowej www.naszakrajna.org w zakładce KONKURSY.

Zapraszamy do biura na konsultacje oraz pomoc w przygotowaniu wniosków.

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA

 1. Jeziorna 6

89-400 Sępólno Krajeńskie

Tel. 531 089 577

biuro@naszakrajna.org

 

UWAGA

SZKOLENIE W RAMACH Konkursów nr 3/2021, 4/2021, 5/2021

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA organizuje szkolenie w ramach projektu „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.
Podczas szkolenia będziemy informować o warunkach i zasadach ubiegania się o granty na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Szkolenie odbędzie się dnia 12 października 2021 r.
w Sępólnie Krajeńskim ul. Jeziorna 6,
II piętro, sala konferencyjna o godzinie 10.00.

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu w biurze LGD Stowarzyszenia NASZA KRAJNA. Kontakt telefon nr: 531 089 577 lub 884 001 997 poczta elektroniczna: biuro@naszakrajna.org

 • autor: Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, data: 2021-10-05

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego

Dnia 4 października 2021 roku na sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Posiedzenie przebiegło zgodnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia – posiedzenie otworzył Starosta Sępoleński;
 2. Informacja Głównej Księgowej Spółki Novum – Med. – Barbary Myślińskiej (w zastępstwie Prezes Spółki Novum-Med) dot. sytuacji szpitala Powiatowego w Więcborku po złożonych wypowiedzeniach kontraktów zespołów ratowniczych Więcborka, Sępólna i Kamienia Kraj.;
 3. Informację o sytuacji epidemicznej na terenie powiatu sępoleńskiego spowodowanej COVID-19 – przedstawiła Pani Elżbieta Estkowska - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Krajeńskim;
 4. Informację na temat realizacji szczepień przeciwko COVID-19 na terenie powiatu Sępoleńskiego przedstawił Dr Michał Bryczkowski oraz Koordynator ds. szczepień powszechnych na terenie powiatu;
 5. Informację o zagrożeniu epidemicznym na terenie powiatu sępoleńskiego spowodowanym wystąpieniem na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ognisk ASF i ptasiej grypy – przedstawiła Magdalena Czerkawska- Tyborska  - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim;
 6. Informację o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu sępoleńskiego za 8 miesięcy 2021 roku – przedstawił Lech Zajączkowski - Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Sępólnie Krajeńskim;
 7. Informację o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu sępoleńskiego za 8 miesięcy 2021 roku – przedstawił Maciej Suchomski - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim;
 8. Sprawy wniesione.

W obradach udział wzięli członkowie komisji w osobach:

 1. Jarosław Tadych - Starosta Sępoleński;
 2. Katarzyna Kolasa - Radna Rady Powiatu;
 3. Krzysztof Szymanowicz - Radny Rady Powiatu;
 4. Lech Zajączkowski – Z-ca Komendanta Powiatowy Policji;
 5. Piotr Sałasinski - Inspektor ds. zarządzania Kryzysowego;
 6. Kamila Jabłońska - Inspektor ds. zarządzania Kryzysowego;

oraz zaproszeni goście:

 1. Andrzej Marach – Wicestarosta;
 2. Wojciech Głomski- Burmistrz Kamienia Krajeńskiego;
 3. Waldemar Stupałkowski- Burmistrz Sępólna Krajeńskiego;
 4. Marek Zieńko - Z-ca Burmistrza Sępólna Kraj.;
 5. Waldemar Kuszewski- Burmistrz Więcborka;
 6. Leszek Stroiński- Wójt Sośna;
 7. Maciej Suchomski - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej;
 8. Elżbieta Estkowska- Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny;
 9. Magdalena Czerkawska- Tyborska - Powiatowy Lekarz Weterynarii;
 10. Barbara Myślińska – główna księgowa - w zastępstwie Prezesa Zarządu Spółki Novum- Med. prowadzący Szpital w Więcborku;
 11. Michał Bryczkowski- podmiot medyczny Ars Medica Więcbork prowadzący PSP w Sępólnie Kraj;
 12. Barbara Wiśniewska – Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska;
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2021-10-04

Galeria zdjęć

 • Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku...
  Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego
 • Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku...
  Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego
 • Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku...
  Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego
 • Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku...
  Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego
 • Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku...
  Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego
 • Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku...
  Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego
 • Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku...
  Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego
 • Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku...
  Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego
 • Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku...
  Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2021-10-04

Prawa przez cały rok

Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) prowadzi obecnie kampanię informacyjną pod nazwą „Prawa przez cały rok”, która zwraca uwagę na potrzebę rozpowszechniania informacji nt. sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są w krajach Unii Europejskiej. Głównym celem projektu ELA jest promocja zarejestrowanej pracy sezonowej i zwalczanie pracy sezonowej niezadeklarowanej. Działania w ramach kampanii koncentrują się przede wszystkim na: 

 • zwiększeniu świadomości pracowników sezonowych nt. ich uprawnień, negatywnych skutków pracy nierejestrowanej, jak również możliwości zgłaszania pracy nierejestrowanej w celu uzyskania ochrony, dochodzenia swoich praw i przekształcenia w pracę zarejestrowaną;
 • informowaniu pracowników sezonowych o zobowiązaniach ciążących na ich pracodawcach, związanych z zagwarantowaniem m.in. bezpiecznych warunków pracy a także wspieraniu pracodawców w przestrzeganiu tych wymogów;
 • uświadamianiu pracodawcom ich obowiązków w zakresie powierzania pracy legalnej oraz korzyści wynikających z powierzania pracy w sektorze formalnym, a także ryzyka, jakie wiąże się z powierzaniem pracy nierejestrowanej;
 • wspieraniu współpracy pomiędzy organami krajowymi i partnerami społecznymi
  w celu przekazania pracownikom sezonowym odpowiednich informacji na temat przepisów i uregulowań, dotyczących ich pracy, a także organizowaniu sieci pomocy, poradnictwa i doradztwa.

Mając na uwadze powyższe Państwowa Inspekcja Pracy OIP w Bydgoszczy zorganizowała w dniu 24 września 2021r. na terenie Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim stoisko na którym dostępne były wydawnictwa PIP oraz materiały z kampanii informacyjnej Europejskiego Urzędu ds. Pracy pod nazwą "Prawa przez cały rok". Wyjasnień i konsultacji mieszkańcom powiatu sępoleńskiego udzielał Starszy Radca Pan Tomasz Szczepański.

 • data: 2021-09-29

Galeria zdjęć

 • Prawa przez cały rok
  Prawa przez cały rok
 • Prawa przez cały rok
  Prawa przez cały rok
 • Prawa przez cały rok
  Prawa przez cały rok
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-09-24

Konsultacje społeczne Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

W imieniu Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim zapraszam do zgłaszania uwag/propozycji/opinii do Projektu Programu współpracy Powiatu Sępoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, o których mowa w przepisie art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.)

Termin zgłaszania uwag/opinii do Projektu Programu: od 28 września 2021 r. do 05 października 2021 r.

Wypełniony formularz  należy dostarczyć w jednym z poniższych trybów:

 • e-mailem na adres: ro.szymanczak@powiat-sepolno.pl
 • pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11; 89-400 Sępólno Krajeńskie z dopiskiem: „Konsultacje społeczne programu współpracy na 2022 rok”;
 • osobiście do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11; 89-400 Sępólno Krajeńskie; I piętro.

 

 • autor: Dorota Szymańczak, data: 2021-09-27

Pliki do pobrania

Zakończenie kwalifikacji wojskowej w Sępólnie Krajeńskim

20 września 2021 roku zakończyła się kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Sępoleńskiego.

Uroczystego zakończenia dokonali:

Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy – Major Bogdan Lewandowski

Przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy - Porucznik Bartłomiej Budnik

Dr. Nauk Med. specjalista urolog – dr Michał Bryczkowski;

oraz Wicestarosta Sępoleński – Andrzej Marach;

Spotkanie było okazją do podziękowania członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz obsłudze za wzorową pracę. Była to także okazja do podsumowania przeprowadzonych działań i wypracowania wniosków na kolejne zadania w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu sępoleńskiego.

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2021-09-27

Kwalifikacja wojskowa w powiecie sępoleńskim w 2021 roku

 • Kwalifikacja wojskowa w powiecie sępoleńskim w 2021 roku
  Kwalifikacja wojskowa w powiecie sępoleńskim w 2021 roku
 • Kwalifikacja wojskowa w powiecie sępoleńskim w 2021 roku
  Kwalifikacja wojskowa w powiecie sępoleńskim w 2021 roku
 • Kwalifikacja wojskowa w powiecie sępoleńskim w 2021 roku
  Kwalifikacja wojskowa w powiecie sępoleńskim w 2021 roku
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2021-09-27

Punkt Szczepień Powszechnych w Sępólnie wznawia działalność stacjonarną

W związku z możliwością przyjęcia przypominającej trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19 dla osób po 50-tym roku życia oraz zakończeniem się akcji szczepień mobilnych w ramach współpracy z OSP i KGW oraz akcji szczepień uczniów, Punkt Szczepień Powszechnych w Sępólnie wznawia działalność stacjonarną dla wszystkich osób zainteresowanych szczepieniem.

Punkt Szczepień Powszechnych w Sępólnie Krajeńskim, przy ulicy Przemysłowej 7a, będzie czynny w październiku w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 9:00 – 11:15.

Do dyspozycji zainteresowanych mieszkańców będą:

 1. Pierwsza dawka szczepionki Pfizer;
 2. Druga dawka szczepionki Pfizer;
 3. Przypominająca (trzecia) dawka szczepionki Pfizer;
 4. Przypominająca (trzecia) dawka szczepionki Moderna;
 5. Jednodawkowa szczepionka Jonson&Jonson (tylko osoby pełnoletnie);

Szczepienia będzie realizował tak jak dotychczas podmiot medyczny – Ars Medica – Dr Michał Bryczkowski, dlatego możliwa jest rejestracja dzieci od 12 roku życia - na szczepionkę Pfizer.

Sposoby rejestracji:

Wewnętrzna rejestracja Powszechnego Punktu Szczepień w Sępólnie Kraj.

tel. 783-521-854

tel. 783-521-856

tel. 783-521-857

lub

bezpłatna infolinia 989;

lub

SMS o treści SzczepimySie na numer 880-333-333;

Od 24 września wszystkie osoby, które ukończyły 50 lat będą mogły otrzymać przypominającą szczepionkę marki Pfizer. Ważne! Jeśli przyjąłeś inną szczepionkę podczas pierwotnego szczepienia, teraz możesz zaszczepić się Pfizerem jako dawką przypominającą. Od początku września trzecią dawkę szczepienia przeciw koronawirusowi mogą już otrzymywać osoby m.in. leczone onkologicznie, po przeszczepach, z niedoborem odporności lub zakażone HIV.

Przypominająca trzecia dawka

Od 24 września trzecia dawka dla osób po 50. roku życia

Od 24 września zostanie zwiększona lista osób uprawnionych do szczepienia trzecią dawką. Możliwość przyjęcia dodatkowej szczepionki marki Pfizer po 6 miesiącach od pełnego zaszczepienia będą miały wszystkie osoby powyżej 50. roku życia.

Ważne! Jeśli przyjąłeś szczepionkę innej marki (np. Astra Zeneca, Moderna czy J&J) podczas pierwotnego szczepienia teraz możesz zaszczepić się Pfizerem jako dawką przypominającą.

Przykładowo, jeśli otrzymałeś drugą dawkę 1 marca, Twoje skierowanie na dodatkową dawkę zostanie wystawione 1 września. W tym dniu otworzą się dla Ciebie wszystkie kanały rejestracji.

– Na ostatnich posiedzeniach Rady Medycznej rozmawialiśmy o zabezpieczeniu osób narażonych na ciężki przebieg COVID-19. Wypracowana została wspólna rekomendacja, aby po 6 miesiącach stosować dawkę przypominająca szczepienia u osób najbardziej narażonych, by chronić je w możliwie najlepszy sposób – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Osoby z zaburzeniami odporności już mogą przyjąć trzecią dawkę

Obecnie trzecia przypominająca dawka szczepionki przeciw COVID-19 jest przeznaczona dla osób:

 • otrzymujących aktywne leczenie przeciwnowotworowe;
 • po przeszczepach narządowych przyjmującym leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne;
 • po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich dwóch lat;
 • z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności;
 • z zakażeniem wirusem HIV;
 • leczonych aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innymi lekami, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną;
 • dializowanych przewlekle z powodu niewydolności nerek.

We wskazanych grupach z zaburzeniami odporności w odstępie nie mniej niż 28 dni po ukończeniu dwudawkowego schematu szczepienia przeciw COVID-19 dodatkową dawkę stosuje się:

 • u osób powyżej 18. roku życia należy stosować szczepionki mRNA, czyli Comirnaty Pfizer-BioNTech albo Spikevax Moderna,
 • u dzieci w wieku 12-17 lat należy stosować szczepionkę Comirnaty Pfizer-BioNTech.

Rejestracja powyższej grupy pacjentów trwa od 1 września 2021 r.

Wraz z decyzją Europejskiej Agencji Leków zalecenia dotyczącej podawania dodatkowej dawki dla każdego z wymienionych preparatów mogą być uaktualnione.

 

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) na podstawie informacji od Starosty, data: 2021-09-27

Kwestionariusze do wypełnienia przed szczepieniem

Punkt Szczepień Powszechnych w Inkubatorze Przedsiębiorczości

 • zasady szczepienia 3 dawką
  zasady szczepienia 3 dawką

X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork

25 września 2021 r. odbył się X Bieg Pamięci Karolewo - Więcbork.

 • data: 2021-09-27

Galeria zdjęć

 • X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
  X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
 • X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
  X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
 • X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
  X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
 • X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
  X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
 • X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
  X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
 • X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
  X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
 • X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
  X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
 • X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
  X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
 • X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
  X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
 • X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
  X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
 • X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
  X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
 • X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
  X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
 • X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
  X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
 • X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
  X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
 • X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
  X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
 • X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
  X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
 • X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
  X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
 • X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
  X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
 • X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
  X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
 • X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
  X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
 • X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
  X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
 • X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
  X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
 • X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
  X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
 • autor: Andrzej Marach - Wicestarosta Sępoleński, data: 2021-09-25

XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

24 września (piątek) 2021 roku o godz. 9:00 w sali im. Lucjana Prądzyńskiego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim odbyła się XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim. Sesja odbyła się zgodnie z planowanym porządkiem obrad.

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.

4. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania złożone na ostatniej sesji i w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o czynnościach w okresie między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z prac Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w okresie międzysesyjnym oraz informacja o złożonych przez radnych wnioskach i sposobie ich załatwienia.

7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu w I półroczu 2021.

8. Podjęcie uchwał w sprawach :

 • rozpatrzenia wniosku z dnia 2 września 2021 r.
 • zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2021.
 • uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok.
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego.

9. Wnioski i oświadczenia radnych.

10.Zakończenie obrad.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-09-24

Galeria zdjęć

 • XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • autor: Wojciech Bilski - Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, data: 2021-09-24

Komisje Rady Powiatu

23 września 2021 roku w biurze rady odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Posiedzenie odbyło się zgodnie z planowanym porządkiem obrad.

1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2020 roku.

2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję: 

 • zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2021. 

3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.


23 września 2021 roku w biurze rady odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i  Finansów.

Posiedzenie odbyło się zgodnie z planowanym porządkiem obrad.

1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu sępoleńskiego za I półrocze 2021 r.

2. Zaopiniowanie pozostałych uchwał na sesję:

 • zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2021,
 • uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok.

3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.


23 września 2021 roku w biurze rady odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki.

Posiedzenie odbyło się zgodnie z planowanym porządkiem obrad.

1. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2021 roku.
2. Sprawy wniesione.

 • data: 2021-09-24

Galeria zdjęć

 • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
  Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
 • Komisja Budżetu i Finansów
  Komisja Budżetu i Finansów
 • autor: Wojciech Bilski - Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, data: 2021-09-23

Konwent Powiatu Sępoleńskiego

Dnia 22 września 2021 r. na sali sesyjnej w Sępólnie Krajeńskim, odbył się kolejny Konwent Powiatu Sępoleńskiego. Tematem spotkania było omówienie bieżącej problematyki samorządowej w powiecie, w tym m.in.

 1. Prezentacja p. Romualda Lenkajtis Prezesa Zarządu Agencji Wspierania Ochrony Środowiska Sp. z o. o. Biuro Obsługi Jednostek Sektora Publicznego w Poznaniu.
 2. Informacja Dyrektora Wydziału Komunikacji i Dróg na temat transportu publicznego w powiecie sępoleńskim oraz planu transportowego.
 3. Informacja Wicestarosty na temat Programu Kolej+ dla połączenia kolejowego Bydgoszcz-Koronowo-Więcbork-Sępólnie Krajeńskim-Chojnice.
 4. Informacja Inspektora Zarządzania Kryzysowego na temat szczepień na terenie powiatu sępoleńskiego oraz dalsza działalność punktu szczepień w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Sępólnie Kraj.
 5. Sprawy wniesione.

W konwencie udział wzięli:

Poseł na Sejm RP - Iwona Kozłowska;

Przewodniczący Rady Powiatu – Marek Chart;

Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych;

Wicestarosta Sępoleński – Andrzej Marach;

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego – Waldemar Stupałkowski;

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim – Franciszek Lesinski;

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego – Wojciech Głomski;

Burmistrz Więcborka – Waldemar Kuszewski;

Wójt Gminy Sośno – Leszek Stroiński;

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg – Roman Krzysztofek;

Pracownik Wydziału Edukacji (…) – Artur Juhnke;

Inspektor Zarządzania Kryzysowego- Kamila Jabłońska;

Prezes Zarządu Agencji Wspierania Ochrony Środowiska Sp. z o. o. Biuro Obsługi Jednostek Sektora Publicznego w Poznaniu - Romuald Lenkajtis;

Zastępca Burmistrza Koronowa – Piotr Kazimierski;

 • data: 2021-09-24

Galeria zdjęć

 • Konwentu Powiatu Sępoleńskiego
  Konwentu Powiatu Sępoleńskiego
 • Konwentu Powiatu Sępoleńskiego
  Konwentu Powiatu Sępoleńskiego
 • Konwentu Powiatu Sępoleńskiego
  Konwentu Powiatu Sępoleńskiego
 • Konwentu Powiatu Sępoleńskiego
  Konwentu Powiatu Sępoleńskiego
 • Konwentu Powiatu Sępoleńskiego
  Konwentu Powiatu Sępoleńskiego
 • autor: Wojciech Bilski - Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, data: 2021-09-22

Uwaga! Silny wiatr!

Zjawisko: silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Obszar powiatów: wszystkie powiaty

Ważność: od godz. 19:00 dnia 23.09.2021r. do godz. 08:00 dnia 24.09.2021r.

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: brak

 

 • autor: Dyżurny synoptyk: Rafał Szewczyk , data: 2021-09-23

Powiat Sępoleński laureatem Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2020

W trakcie uroczystej gali, która odbyła się 16 września 2021 roku w Wiśle, podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, wręczono nagrody dla najlepszych powiatów i gmin. Powiat Sępoleński w kategorii powiaty do 60 tys. mieszkańców po raz drugi z rzędu znalazł się w pierwszej dziesiątce nagrodzonych powiatów w tej kategorii za 2020 rok. Na uroczystej gali w imieniu Powiatu Sępoleńskiego statuetkę odebrał Starosta Sępoleński Jarosław Tadych.

 • data: 2021-09-21

Galeria zdjęć

 • Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów 2020
  Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów 2020
 • Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów 2020
  Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów 2020
 • Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów 2020
  Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów 2020
 • Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów 2020
  Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów 2020

XXVII Zgromadzenie Ogólne ZPP - przyjęte STANOWISKA

Delegaci na XXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, które odbyło się 16 i 17 września br. w Wiśle przyjęli następujące stanowiska:

 • autor: www.zpp.pl

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów 2020: nagrody przyznane!

W trakcie uroczystej gali, która odbyła się 16 września 2021 roku w Wiśle, podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, wręczono nagrody dla najlepszych powiatów i gmin.

Po raz kolejny Jury Konkursu organizowanego przez Związek Powiatów Polskich wybrało najlepsze, najbardziej rozwojowe samorządy.
Poniżej przedstawiamy listę laureatów w podziale na poszczególne rodzaje jednostek samorządu terytorialnego:

Powiaty do 60 tys. mieszkańców:

 1. Powiat Augustowski - honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2020
 2. Powiat Drawski
 3. Powiat Przasnyski
 4. Powiat Świdwiński
 5. Powiat Elbląski
 6. Powiat Hajnowski
 7. Powiat Łobeski
 8. Powiat Lubański
 9. Powiat Bielski (woj. podlaskie)
 10. Powiat Sępoleński

Powiaty do 120 tys. mieszkańców:

 1. Powiat Słupski - honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2020
 2. Powiat Ostródzki
 3. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
 4. Powiat Raciborski
 5. Powiat Tomaszowski (woj. lubelskie)
 6. Powiat Toruński
 7. Powiat Świecki
 8. Powiat Niżański
 9. Powiat Chojnicki
 10. Powiat Szczecinecki
 11. Powiat Piotrkowski
 12. Powiat Stalowowolski
 13. Powiat Malborski
 14. Powiat Jędrzejowski
 15. Powiat Lęborski

Powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców:

 1. Powiat Kielecki - honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2020
 2. Powiat Cieszyński
 3. Powiat Kartuski
 4. Powiat Wodzisławski
 5. Powiat Poznański
 6. Powiat Pilski
 7. Powiat Bielski (woj. śląskie)
 8. Powiat Wejherowski
 9. Powiat Myślenicki
 10. Powiat Żywiecki

Miasta na prawach powiatu:

 1. Nowy Sącz - honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2020
 2. Legnica
 3. Jelenia Góra
 4. Łomża
 5. Rzeszów
 6. Dąbrowa Górnicza
 7. Słupsk
 8. Tarnów
 9. Kalisz
 10. Chełm

Gminy miejskie i miejsko-wiejskie:

 1. Płońsk - honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2020
 2. Bolesławiec
 3. Czechowice-Dziedzice
 4. Sochaczew
 5. Dobczyce
 6. Lądek-Zdrój
 7. Siewierz
 8. Stronie Śląskie
 9. Barcin
 10. Krasnobród

Gminy wiejskie:

 1. Gmina Chełmiec honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2020
 2. Gmina Wielka Wieś
 3. Gmina Kobylnica
 4. Gmina Tomaszów Lubelski
 5. Gmina Korzenna
 6. Gmina Zabierzów
 7. Gmina Borzęcin ex equo Gmina Ustka
 8. Gmina Zgorzelec
 9. Gmina Postomino
 10. Gmina Ruda-Huta

Podczas Gali wręczono również nagrody w kategorii Super Powiat, Super Miasto i Super Gmina.

Tytuł Super Powiat otrzymali:

 • Powiat Augustowski
 • Powiat Bielski
 • Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
 • Powiat Ostródzki
 • Powiat Poznański

Tytuł Super Miasto przypadło dla:

 • Miasta Legnica
 • Miasta Stronie Śląskie

Tytuł Super Gmina otrzymała:

 • Gmina Wielka Wieś

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów to bezpłatny i dobrowolny konkurs prowadzony przez Związek Powiatów Polskich. Laureaci typowani są w podziale na: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.

Oceniając JST, eksperci ZPP wydają opinię według wielu kryteriów ujętych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne.

Kolejność na liście wyróżnionych uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz od zrealizowanych działań.

Ranking jest aktualizowany na bieżąco przez ekspertów w trybie online i trwa przez cały rok.

Galeria zdjęć z rozdania nagród (autorstwa: KRISFOTO - Krzysztof Siekielski) dostępna jest tutaj.

 • autor: www.zpp.pl, data: 2021-09-21

Galeri zdjęć

 • Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów 2020
  Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów 2020
 • Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów 2020
  Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów 2020
 • Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów 2020
  Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów 2020
 • Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów 2020
  Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów 2020
 • Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów 2020
  Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów 2020
 • autor: www.zpp.pl, data: 2021-09-17

XXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

Finanse samorządowe, sytuacja w systemie opieki zdrowotnej, prawne uregulowanie kwestii stwierdzania zgonów a także inne problemy istotne dla powiatów były głównymi tematami XXVII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, które odbyło się w dniach 16-17 września br. w Wiśle. Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich przyjęło stanowiska w kluczowych kwestiach.

Obradom przewodniczył Andrzej Płonka, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Starosta Bielski.

Uczestnicy Zgromadzenia rozpoczęli obrady minutą ciszy, by w ten sposób uczcić Kolegów, samorządowców, którzy odeszli w ostatnim roku.

XXVI Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, najwyższy organ ZPP, zebrało się aby zgodnie ze Statutem, przedyskutować najważniejsze dla samorządów powiatowych problemy, przyjąć założenia do programu działania Związku oraz podjąć decyzję w sprawach statutowych.

Zgromadzenie Ogólne ZPP w tym roku odbywało się na ziemi cieszyńskiej, dlatego jako pierwszy głos zabrał Starosta Cieszyński, Mieczysław Szczurek. Podkreślił niezwykle zróżnicowanie ziemi cieszyńskiej, jeśli chodzi o kulturę i wyznania. „Mimo różnorodność przestrzennej, wyznaniowej i kulturalnej, przez stulecia nauczyliśmy się współpracować, żyć koło siebie i wzajemnie się szanować. Życzę nam wszystkim takich właśnie obrad – w duchu wzajemnego poszanowania i zrozumienia” – powiedział.

Głos zabrał również Senator RP a także Prezes Związku Miast Polskich, Zygmunt Frankiewicz. Podziękował za dobrą współpracę pomiędzy korporacjami samorządowymi. „Cenimy sobie Państwa ekspertów, Państwa opracowania, z których korzystamy. Chcę apelować o jak najściślejszą integrację, bo jesteśmy w punkcie zwrotnym samorządności w Polsce” – mówił. Zapewnił też o dobrej atmosferze dla samorządów, jaka panuje w Senacie. Zaznaczył, jak ważna jest integracja samorządów i wspólne występowanie o dobro nas wszystkich. „Apeluję o to, żebyśmy wystąpili w obronie samorządów” – podsumował.

Po raz drugi w Zgromadzeniu Ogólnym ZPP udział wziął dr Theophil Gallo, Starosta Powiatu Saarpfal, który w tym roku reprezentował podczas Zgromadzenia Związek Powiatów Niemieckich. Zapowiedział współpracę w zakresie rejonów biosfery. Podkreślił jak ważne jest utrzymywanie zbudowanych już mostów między państwami, niezależnie od klimatu politycznego w Europie i na świecie. Mówił o tym, jak ważne jest utrzymywanie wzajemnych relacji dla Związku Powiatów Niemieckich. Zaproponował utworzenie polsko-niemieckiej grupy roboczej.

W Zgromadzeniu Ogólnym udział wzięli również przedstawiciele samorządów z Ukrainy. Zwrócili się do Związku Powiatów Polskich z podziękowaniem za pomoc i wsparcie.

Podczas obrad został odczytany list od Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego, Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zapewnił w nim, że PSL dostrzega ogromne znaczenie samorządu powiatowego dla rozwoju ojczyzny. „Zapewniam, że robimy wszystko co możliwe, by obronić polski samorząd przed próbami jego destabilizacji i ograniczenia roli w państwie” – napisał szef PSL. Wyraził sprzeciw wobec prób powszechnej centralizacji.

Z kolei Dyrektor Biura ZPP odczytał list przesłany przez Marszałkinię Sejmu Elżbietę Witek. Podkreśliła rolę samorządów w rozwoju kraju. „Z każdym dniem miasta, miasteczka i wsie stają się piękniejsze a życie w nich bardziej dogodne dla mieszkańców. Duża w tym zasługa przemyślanych decyzji, kreatywności i zrealizowanych ambitnych planów a także otwartości na potrzeby społeczne. Lepsze i głębsze zrozumienie potrzeb przez władze samorządowe przekłada się na wiele cennych przedsięwzięć – również wśród powiatowych i gminnych wspólnot rośnie duma z własnych korzeni oraz miejsca urodzenia” – napisała.

Przesłanie do uczestników Zgromadzenia Ogólnego ZPP przesłał w formie wideo również Marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Podkreślił jak ważna dla Senatu RP jest idea samorządności pojmowana jako jeden z filarów demokratycznego państwa. Podkreślił, że samorząd to przede wszystkim wspólnota ludzi. „Choć każdy powiat jest inny, to dziś stają one przed takimi samymi wyzwaniami i napotykają podobne problemy. Nieoceniona jest więc możliwość współpracy. Związek Powiatów Polskich od ponad 20 lat propaguje ideę samorządności i wspiera swoich członków w działaniach na rzecz rozwoju i promocji ich powiatów” – mówił. Z całą mocą podkreślił, że Senat jest po stronie samorządów. „Będziemy was strzec, wspierać i pomagać wam” – zapewnił.  

O tym, jak ważny jest szacunek dla prac samorządów mówił były Prezes Zarządu ZPP, Kazimierz Kotowski. „Dzisiaj w imieniu trójki prezesów-seniorów dziękujemy za lata współpracy, za zaangażowanie, dziękujemy za wysiłek. Jesteśmy przekonani, że będziecie dalej dbać o to, by samorządność pozostała w samorządzie i by samorząd był partnerem administracji rządowej” – mówił.

Sytuacja szpitali w Polsce

Mariusz Trojanowski z Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych mówił, że widoczne zaczynają być efekty wspólnej pracy i prowadzonych rozmów. Zwrócił uwagę jak trudno jest rozmawiać, gdy mówi się o pieniądzach. „Nie ma jakości bez środków finansowych” – podkreślił. Zaznaczył jednak, że zdrowie jest dziedziną, która nie ma ceny.

Przyjęte uchwały

Podczas obrad Związku Powiatów Polskich na Zgromadzeniu Ogólnym przyjęto sprawozdanie Prezesa Zarządu ZPP z działalności Zarządu i sprawozdanie finansowe za rok 2020.

Zastępca Dyrektora Biura ZPP Grzegorz Kubalski przedstawił założenia do programu działania Związku za rok 2021. Głównym obszarem działania pozostanie reprezentowanie interesów powiatów we wszystkich miejscach, w których przesądzane są kwestie prawne bądź finansowe związane z funkcjonowaniem powiatów. ZPP będzie podejmować kwestie związane z finansami samorządu terytorialnego, przepisami dotyczącymi systemu opieki zdrowotnej a także w obszarze edukacji. ZPP będzie monitorował również inne kwestie, jak choćby publiczny transport zbiorowy, prawo budowlane. W dalszym ciągu będzie kształtowana wspólna polityka powiatów. Kontynuowana będzie rola doradcza i szkoleniowa.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich odbyły się też wybory uzupełniające. Nową członkinią Zarządu ZPP została Joanna Potocka-Rak, Starosta Ciechanowska, natomiast członkiem Komisji Rewizyjnej został Krzysztof Nosal, Starosta Kaliski.

Podjęte stanowiska

Delgaci na XXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich przyjęli także stanowiska w sprawach istotnych dla powiatów. Z ich treścią można zapoznać się tutaj.

 • autor: www.zpp.pl, data: 2021-09-20

Galeria zdjęć

 • XXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
  XXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • XXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
  XXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • XXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
  XXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • XXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
  XXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • XXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
  XXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • autor: www.zpp.pl, data: 2021-09-16

Szczepimy się z KGW Sośno

19 września, w Sośniew ramach akcji „Szczepimy się z KGW Sośno” działał Powiatowy Mobilny Punkt Szczepień działający na bazie Punktu Szczepień Powszechnych, którego organizatorem jest 5 samorządów z terenu Powiatu Sępoleńskiego oraz podmiot medyczny Ars Medica dr Michał Bryczkowski.

Osoby zainteresowane, które przyszły tego dnia do budynku sali gimnastycznej w Sośnie mogły się zaszczepić, bez konieczności wcześniejszej rejestracji, praktycznie przychodząc z ulicy. Do dyspozycji pełnoletnich mieszkańców była jednodawkowa szczepionka Jonson&Jonson oraz Pfizer.

W punkcie zaszczepiono łącznie 31 osób,16 szczepionką Jonson&Jonson i 15 szczepionką Pfizer.

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...)

Galeria zdjęć

 • Szczepimy się z KGW Sośno
  Szczepimy się z KGW Sośno
 • Szczepimy się z KGW Sośno
  Szczepimy się z KGW Sośno
 • Szczepimy się z KGW Sośno
  Szczepimy się z KGW Sośno
 • Szczepimy się z KGW Sośno
  Szczepimy się z KGW Sośno
 • Szczepimy się z KGW Sośno
  Szczepimy się z KGW Sośno
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...)

Szczepimy się z KGW Iłowo

18 września, w Iłowie w ramach akcji „Szczepimy się z KGW Iłowo” działał Powiatowy Mobilny Punkt Szczepień działający na bazie Punktu Szczepień Powszechnych, którego organizatorem jest 5 samorządów z terenu Powiatu Sępoleńskiego oraz podmiot medyczny Ars Medica dr Michał Bryczkowski.

Osoby zainteresowane, które przyszły tego dnia do świetlicy wiejskiej w Iłowie mogły się zaszczepić, bez konieczności wcześniejszej rejestracji, praktycznie przychodząc z ulicy. Do dyspozycji pełnoletnich mieszkańców była jednodawkowa szczepionka Jonson&Jonson oraz Pfizer.

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...)

Galeria zdjęć

 • Szczepimy się z KGW Iłowo
  Szczepimy się z KGW Iłowo
 • Szczepimy się z KGW Iłowo
  Szczepimy się z KGW Iłowo
 • Szczepimy się z KGW Iłowo
  Szczepimy się z KGW Iłowo
 • Szczepimy się z KGW Iłowo
  Szczepimy się z KGW Iłowo
 • Szczepimy się z KGW Iłowo
  Szczepimy się z KGW Iłowo
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...)

Szczepimy się z KGW Runowo

18 września, w Runowie w ramach akcji „Szczepimy się z KGW Runowo” działał Powiatowy Mobilny Punkt Szczepień działający na bazie Punktu Szczepień Powszechnych, którego organizatorem jest 5 samorządów z terenu Powiatu Sępoleńskiego oraz podmiot medyczny Ars Medica dr Michał Bryczkowski.

Osoby zainteresowane, które przyszły tego dnia do szkoły w Runowie Krajeńskim mogły się zaszczepić, bez konieczności wcześniejszej rejestracji, praktycznie przychodząc z ulicy. Do dyspozycji pełnoletnich mieszkańców była jednodawkowa szczepionka Jonson&Jonson oraz Pfizer.

W punkcie zaszczepiono łącznie 18 osób, 16 szczepionką Jonson&Jonson i 2 szczepionką Pfizer.

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...)

Galeria zdjęć

 • Szczepimy się z KGW Runowo
  Szczepimy się z KGW Runowo
 • Szczepimy się z KGW Runowo
  Szczepimy się z KGW Runowo
 • Szczepimy się z KGW Runowo
  Szczepimy się z KGW Runowo
 • Szczepimy się z KGW Runowo
  Szczepimy się z KGW Runowo

Uwaga! Intensywne opady deszczu!

 Zjawisko: intensywne opady deszczu

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: dotyczy powiatów: brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, nakielski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski i wąbrzeski.

Ważność: od godz. 13:00 dnia 17.09.2021 do godz. 23:00 dnia 17.09.2021

Przebieg: Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, miejscami burze. Prognozowana wysokość opadu miejscami od 30 mm do 40 mm.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: brak

 

 • autor: Dyżurny synoptyk: Marcin Czeczatka Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. , data: 2021-09-17

Uwaga! Intensywne opady deszczu!

Zjawisko: intensywne opady deszczu

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: dotyczy powiatów, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, Grudziądz, grudziądzki, nakielski, sępoleński, świecki i tucholski.

Ważność: od godz. 23:00 dnia 15.09.2021 do godz. 23:00 dnia 16.09.2021

Przebieg: Prognozowane są opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Lokalnie możliwe burze. Prognozowana suma opadu miejscami od 30 mm do 40 mm.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: brak

 

 • autor: Dyżurny synoptyk: Anna Zielińska-Szefka Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 126., data: 2021-09-16

Posiedzenie Rady Krajeńskiego Parku Krajobrazowego

Dnia 15.09.2021 r. w siedzibie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w Więcborku odbyło się posiedzenie Rady KPK, gdzie wybrano Prezydium Rady Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Przewodniczącym Prezydium został dr Krzysztof Kannenberg, Wiceprzewodniczącą dr Monika Kozłowska-Adamczak oraz Wiceprzewodniczącym mgr Waldemar Kuszewski. Starostę Sępoleńskiego reprezentowała Pani Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj. Barbara Wiśniewska oraz Wicestarosta Andrzej Marach.

 • autor: Andrzej Marach , data: 2021-09-15

Galeria zdjęć

 • Posiedzenie Rady Krajeńskiego Parku Krajobrazowego
  Posiedzenie Rady Krajeńskiego Parku Krajobrazowego
 • Posiedzenie Rady Krajeńskiego Parku Krajobrazowego
  Posiedzenie Rady Krajeńskiego Parku Krajobrazowego
 • Posiedzenie Rady Krajeńskiego Parku Krajobrazowego
  Posiedzenie Rady Krajeńskiego Parku Krajobrazowego
 • data: 2021-09-15

"Krajeński Las 2021" - Ćwiczenia taktyczno-bojowe

W dniu 10 września 2021 roku na terenie Nadleśnictwa Runowo w Leśnictwie Nowy Dwór odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe dla zastępów PSP i OSP z terenu powiatu sępoleńskiego pod kryptonimem "Krajeński Las 2021". Scenariusz ćwiczeń zakładał powstanie pożaru lasu na znacznym obszarze i jego szybki rozwój. Zadaniem ratowników było praktyczne sprawdzenie umiejętności organizacji zaopatrzenia wodnego do celów gaśniczych, praktyczne sprawdzenie procedur współdziałania w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego na terenach leśnych oraz sprawdzenie czasu koncentracji zadysponowanych jednostek. Wsparciem działań strażaków były zrzuty wody z śmigłowca oraz 2 samolotów gaśniczych.

W ćwiczeniach oprócz jednostek z powiatu sępoleńskiego uczestniczył także samochód dowodzenia i łączności z KP PSP w Świeciu.

Siły i środki z terenu powiatu sępoleńskiego:
1. JRG Sępólno Krajeńskie
2. OSP KSRG Więcbork
3. OSP KSRG Kamień Krajeński
4. OSP KSRG Sośno
5. OSP KSRG Sypniewo
6. OSP Płocicz
7. OSP Witkowo
8. OSP Mała Cerkwica
9. OSP Jastrzębiec
10. OSP Dąbrowa
11. OSP Sitno
12. OSP Pęperzyn
13. OSP Lubcza
14. OSP Runowo Krajeńskie
15. OSP Suchorączek
16. OSP Sępólno Krajeńskie
17. OSP Wałdowo
18. OSP Lutowo
19. OSP Lutówko
20. OSP Komierowo
21. OSP Zabartowo
22. OSP Zakrzewek


W manewrach wzięło udział łącznie 27 zastępów straży pożarnych, 114 strażaków oraz pracownicy Nadleśnictwa Runowo Krajeńskie i policja. Ćwiczenia, dokonując przeglądu wszystkich odcinków bojowych, obserwował Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Robert Wiśniewski oraz funkcjonariusze Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu, Komendant Powiatowy PSP w Sępólnie Krajeńskim st. bryg. Maciej Suchomski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Runowo Krajeńskie Pan Kamil Walenciuk, Nadleśniczy Nadleśnictwa Lutówko Pan Jacek Krzyżanowski, Starosta Sępoleński Pan Jarosław Tadych, Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego Pani Kamila Jabłońska oraz Burmistrz Więcborka Pan Waldemar Kuszewski. Ćwiczenia zakończyła zbiórka, omówienie działań, podziękowania oraz tradycyjna wspólna grochówka.
 • autor: Komenda Powiatowa PSP w Sępólnie Krajeńskim, data: 2021-09-14

Galeria zdjęć

 • "Krajeński Las 2021"
  "Krajeński Las 2021"
 • "Krajeński Las 2021"
  "Krajeński Las 2021"
 • "Krajeński Las 2021"
  "Krajeński Las 2021"
 • "Krajeński Las 2021"
  "Krajeński Las 2021"
 • "Krajeński Las 2021"
  "Krajeński Las 2021"
 • "Krajeński Las 2021"
  "Krajeński Las 2021"
 • "Krajeński Las 2021"
  "Krajeński Las 2021"
 • "Krajeński Las 2021"
  "Krajeński Las 2021"
 • "Krajeński Las 2021"
  "Krajeński Las 2021"
 • "Krajeński Las 2021"
  "Krajeński Las 2021"
 • "Krajeński Las 2021"
  "Krajeński Las 2021"
 • "Krajeński Las 2021"
  "Krajeński Las 2021"
 • "Krajeński Las 2021"
  "Krajeński Las 2021"
 • "Krajeński Las 2021"
  "Krajeński Las 2021"
 • "Krajeński Las 2021"
  "Krajeński Las 2021"
 • "Krajeński Las 2021"
  "Krajeński Las 2021"
 • "Krajeński Las 2021"
  "Krajeński Las 2021"
 • "Krajeński Las 2021"
  "Krajeński Las 2021"
 • "Krajeński Las 2021"
  "Krajeński Las 2021"
 • "Krajeński Las 2021"
  "Krajeński Las 2021"
 • "Krajeński Las 2021"
  "Krajeński Las 2021"
 • "Krajeński Las 2021"
  "Krajeński Las 2021"
 • "Krajeński Las 2021"
  "Krajeński Las 2021"
 • "Krajeński Las 2021"
  "Krajeński Las 2021"
 • "Krajeński Las 2021"
  "Krajeński Las 2021"
 • "Krajeński Las 2021"
  "Krajeński Las 2021"
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2021-09-14

Finanse samorządowe, zmiany w prawie budowlanym i oświatowym tematami specjalnego posiedzenia KWRiST

6 września br. odbyło się dodatkowe posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Podczas posiedzenia omawiano trzy główne kwestie – planowane zmiany w finansach samorządowych, prawie budowlanym, a także w prawie oświatowym.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wsparcie JST w programie Polski Ład

Strona samorządowa zgodnie uznała, że nie jest w stanie zaopiniować ustawy okołobudżetowej nie znając wcześniej założeń ustawy budżetowej.

Wiceminister finansów, Sebastian Skuza wyraził wątpliwość, czy kiedykolwiek ustawa budżetowa była przedmiotem posiedzenia Komisji Wspólnej. Zaznaczył też, że ustawa budżetowa przyjęta przez Radę Ministrów jest jawna.

Kwestię dotyczącą samorządów w projekcie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych omówił wiceminister Sebastian Skuza. W projekcie ustawy przewidziano dwa filary – rozwiązania przejściowe i docelowe. Rozwiązania przejściowe zakładają wsparcie JST jeszcze w roku 2022 dodatkowymi środkami w kwocie 8 mld zł, uelastycznienie zarządzania budżetami JST poprzez modyfikację reguł fiskalnych, a także zapewnienie województwom niezbędnych środków subwencji regionalnej. W tym przypadku zakładane jest przedłużenie przepisów, które wygasałyby z końcem 2021 roku. Natomiast zadania docelowe obejmowałyby cztery obszary: zapewnienie przewidywalności dochodów JST z tytułu PIT i CIT i przekazywanie ich w 12-miesięcznych, równych ratach; system wyrównawczy oparty na aktualnych dochodach z PIT i CIT z roku bieżącego (pewnie części subwencji i tzw. Janosikowe); wprowadzenie reguły dochodowej zapewniającej stabilizację finansową JST; nowa część subwencji, czyli tzw. subwencja rozwojowa. 8 mld zł, przekazane jeszcze w tym roku, byłyby dzielone na podstawie ustawy – globalna kwota dla gmin, powiatów i województw byłaby dzielona proporcjonalnie do planowanego udziału danego szczebla JST w PIT na rok 2022. Kwota dla pojedynczych JST byłaby wg planowanego PIT na rok 2022 – tutaj istniałaby korekta z tytułu zamożności wykonywana po mechanizmie wyrównawczo-korekcyjnym. Wiceminister zwrócił uwagę na zapis tymczasowy oraz na możliwość, że w latach 2022-2025 będzie można rozliczyć się w okresie 4 lat. Ponadto jeszcze w roku 2022 możliwe byłoby równoważenie wydatków bieżących środkami wolnymi. Podniesiony byłby również limit spłaty długu JST oraz wspierający absorbcję środków unijnych. Byłoby to na poziomie 50 procent. Wiceminister mówił też o mechanizmie przekazywania dochodów z PIT i CIT do JST – odbywałoby się to w równych, miesięcznych ratach, zgodnie z prognozą makro określoną przed rozpoczęciem roku budżetowego. Prognoza będzie weryfikowana rzeczywistym wykonaniem. Ustalenie kwoty dochodów pojedynczej JST z tytułu udziału w PIT i CIT odbyłaby się na podstawie wpływów z 3 lat. Reguła stabilizująca dochody JST zapewniałaby długookresową stabilizację finansową dochodów JST w zakresie udziału z tytułu PIT i CIT. Przyjęta byłaby referencyjna kwota łącznego dochodu z PIT i CIT – byłaby ona waloryzowana i indeksowana średniorocznym wskaźnikiem dynamiki PKB w cenach bieżących. Byłaby to dynamika nominalnego, nie realnego PKB.

Polski Ład zakłada subwencję rozwojową w wysokości 3 mld zł – ta kwota również byłaby co roku waloryzowana. Jednak gdyby okazało się, że z powodów rozwiązań prawnych lub koniunkturalnych luka w PIT i CIT wyniosłaby np. 13 mld, strona rządowa byłaby zobowiązana dawać 3 mld subwencji rozwojowej plus uzupełnić ją o kwotę 10 mld. Ryzyko luki w dochodach z tytułu PIT i CIT byłoby całkowicie po stronie rządowej. Chroniłoby to samorządy przed ryzykiem dekoniunktury oraz przed ryzykiem kolejnych nowelizacji prawnych. MF proponuje również jeszcze jedną zmianę w mechanizmie korekcyjno-wyrównawczym. W celu łagodzenia w sytuacji, w której zmniejszenie dochodów JST z tytułu udziału w PIT i CIT wpływałoby na zmniejszenie subwencji wyrównawczej, przewidziano możliwość wsparcia JST środkami kwoty stabilizującej części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.

 • autor: www.zpp.pl, data: 2021-09-13

Uwaga! Burze z gradem!

Osrzeżenie meteorologiczne

stopień: 1
prawd. 80%
Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.
Uwagi: Brak.

Ważne:
Od: 2021-09-11 15:00
Do: 2021-09-12 00:00

 • autor: synoptyk IMGW-PIB: Krzysztof Woźniak Czas wydania: 2021-09-11 09:51 Biuro: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, data: 2021-09-11

V Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Sępólnie Krajeńskim

Dnia 4 września 2021 r. Wiejskim Domu Kultury w Lutowie odbył się V Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Sępólnie Krajeńskim. W Zjeździe uczestniczyli delegaci ze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie oraz zaproszeni goście. 

Zjazd podsumował pięcioletnią działalność Oddziału Gminnego Związku OSP RP, dokonał wyboru nowego Zarządu Oddziału Gminnego, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

W związku z zakończeniem pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP złożono podziękowania Dh Józefowi Olkowi za wieloletnią pracę społeczną na rzecz wszystkich jednostek z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie. 

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentowal Starosta Sępolenski Jarosław Tadych.

 • data: 2021-09-09

Galeria zdjęć

 • V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
  V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
 • V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
  V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
 • V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
  V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
 • V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
  V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
 • V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
  V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
 • V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
  V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
 • V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
  V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
 • V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
  V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
 • V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
  V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
 • V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
  V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
 • V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
  V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
 • V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
  V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
 • V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
  V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
 • V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
  V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
 • V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
  V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
 • V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
  V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
 • autor: OSP Sępólno, data: 2021-09-09

Szczepimy się z OSP Zabartowo

5 września, w Zabartowie w ramach akcji „Szczepimy się z OSP Zabartowo” działał Powiatowy Mobilny Punkt Szczepień działający na bazie Punktu Szczepień Powszechnych, którego organizatorem jest 5 samorządów z terenu Powiatu Sępoleńskiego oraz podmiot medyczny Ars Medica dr Michał Bryczkowski.

Osoby zainteresowane w Zabartowie mogły się zaszczepić, bez konieczności wcześniejszej rejestracji, praktycznie przychodząc z ulicy. Do dyspozycji pełnoletnich mieszkańców była jednodawkowa szczepionka Jonson&Jonson oraz Pfizer.

W punkcie zaszczepiono łącznie 18 osób, w tym 3 osób szczepionką Pfizer i 15 osób szczepionką Jonson&Jonson.

Ponadto już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych na sobotę 18 września na do Runowa Krajeńskiego w godzinach 14:00-19:00.

Zaszczepić się będzie można jednodawkową szczepionką Jonson&Jonson bez konieczności wcześniejszej rejestracji.

Zapraszamy!

 • autor: Wojciech Bilski - Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, data: 2021-09-09

Galeria zdjęć

 • Szczepimy się z KGW Zabartowo
  Szczepimy się z KGW Zabartowo
 • Szczepimy się z KGW Zabartowo
  Szczepimy się z KGW Zabartowo
 • Szczepimy się z KGW Zabartowo
  Szczepimy się z KGW Zabartowo
 • Szczepimy się z KGW Zabartowo
  Szczepimy się z KGW Zabartowo
 • Szczepimy się z KGW Zabartowo
  Szczepimy się z KGW Zabartowo
 • Szczepimy się z KGW Zabartowo
  Szczepimy się z KGW Zabartowo
 • Szczepimy się z KGW Zabartowo
  Szczepimy się z KGW Zabartowo
 • Szczepimy się z KGW Zabartowo
  Szczepimy się z KGW Zabartowo
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2021-09-05

Szczepimy się z KGW Piaseczno

4 września, w Piasecznie w ramach akcji „Szczepimy się z KGW Piaseczno” działał Powiatowy Mobilny Punkt Szczepień działający na bazie Punktu Szczepień Powszechnych, którego organizatorem jest 5 samorządów z terenu Powiatu Sępoleńskiego oraz podmiot medyczny Ars Medica dr Michał Bryczkowski.

Osoby zainteresowane, które przyszły tego dnia do Świetlicy Wiejskiej w Piasecznie mogły się zaszczepić, bez konieczności wcześniejszej rejestracji, praktycznie przychodząc z ulicy. Do dyspozycji pełnoletnich mieszkańców była jednodawkowa szczepionka Jonson&Jonson oraz Pfizer.

W punkcie zaszczepiono łącznie 16 osób  szczepionką Jonson&Jonson.

Ponadto już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych na sobotę 18 września na do Runowa Krajeńskiego w godzinach 14:00-19:00.

Zaszczepić się będzie można jednodawkową szczepionką Jonson&Jonson bez konieczności wcześniejszej rejestracji.

Zapraszamy!

 • autor: Wojciech Bilski - Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, data: 2021-09-09

Galeria zdjęć

 • Szczepimy się z KGW Piaseczno
  Szczepimy się z KGW Piaseczno
 • Szczepimy się z KGW Piaseczno
  Szczepimy się z KGW Piaseczno
 • Szczepimy się z KGW Piaseczno
  Szczepimy się z KGW Piaseczno
 • Szczepimy się z KGW Piaseczno
  Szczepimy się z KGW Piaseczno
 • Szczepimy się z KGW Piaseczno
  Szczepimy się z KGW Piaseczno
 • Szczepimy się z KGW Piaseczno
  Szczepimy się z KGW Piaseczno
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2021-09-04

„Smaki Dziedzictwa” w legendarnej stolicy Polski

 • „Smaki Dziedzictwa”
  „Smaki Dziedzictwa”
 • data: 2021-09-09

Nowy Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg

Decyzją Starosty Sępoleńskiego od pierwszego października br. swoją funkcję zacznie pełnić nowy Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim. Nowym Dyrektorem, wybranym w drodze awansu wewnętrznego, został Pan Artur Juhnke, który dotychczas był zatrudniony w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji

 • data: 2021-09-08

Galeria zdjęć

 • Nowy Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg
  Nowy Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg
 • Nowy Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg
  Nowy Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg
 • Nowy Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg
  Nowy Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-09-08

Samorządowcy o samorządności

Z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, przewodniczącej sejmiku województwa Elżbiety Piniewskiej, wicemarszałka Zbigniewa Sosnowskiego oraz członków zarządu województwa Anety Jędrzejewskiej i Sławomira Kopyścia w Jabłonowie Pomorskim w powiecie brodnickim odbyły się w piątek (3 września) obrady wojewódzkiego Forum Samorządowego. Tematem debaty była sytuacja samorządu terytorialnego w Polsce. Wśród gości znaleźli się m.in. marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki oraz członkowie senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego. Gospodarzem wydarzenia był senator Ryszard Bober.

Rozmawiano m.in. na temat prób ograniczenia kompetencji samorządów terytorialnych, sytuacji finansowej gmin, powiatów i województw, środków unijnych nowej perspektywy, problemów publicznego lecznictwa i edukacji, a także o tym, że samorządy wszystkich szczebli powinny zintensyfikować współpracę.  

W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci samorządów terytorialnych wszystkich szczebli z całego regionu. W czerwcu to samo gremium przyjęło stanowisko w sprawie ostatecznego podziału środków na programy regionalne nowej perspektywy – z wezwaniem, by rząd podzielił te pieniądze tak, by rzeczywiście służyły  wyrównywaniu dysproporcji rozwojowych. Adresatem drugiego przyjętego wówczas stanowiska była Komisja Europejska, do której skierowany został apel o wsparcie województw w sporze o sprawiedliwy podział, zgodny z zasadami unijnej polityki spójności.  

Zobacz Forum Samorządowe apeluje do rządu i Komisji Europejskiej

Funkcjonujące od 2016 roku Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest platformą debaty i współpracy oraz artykułowania interesów wszystkich samorządów terytorialnych regionu.

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski oraz Przewodniczacy Rady Miejskiej Franciszek Lesinski.

 • autor: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego, data: 2021-09-06

Galeria zdjęć

 • Debata Samorządowa w Jabłonowie Pomorskiem
  Debata Samorządowa w Jabłonowie Pomorskiem
 • Debata Samorządowa w Jabłonowie Pomorskiem
  Debata Samorządowa w Jabłonowie Pomorskiem
 • Debata Samorządowa w Jabłonowie Pomorskiem
  Debata Samorządowa w Jabłonowie Pomorskiem
 • Debata Samorządowa w Jabłonowie Pomorskiem
  Debata Samorządowa w Jabłonowie Pomorskiem
 • Debata Samorządowa w Jabłonowie Pomorskiem
  Debata Samorządowa w Jabłonowie Pomorskiem
 • Debata Samorządowa w Jabłonowie Pomorskiem
  Debata Samorządowa w Jabłonowie Pomorskiem
 • Debata Samorządowa w Jabłonowie Pomorskiem
  Debata Samorządowa w Jabłonowie Pomorskiem
 • Debata Samorządowa w Jabłonowie Pomorskiem
  Debata Samorządowa w Jabłonowie Pomorskiem
 • Debata Samorządowa w Jabłonowie Pomorskiem
  Debata Samorządowa w Jabłonowie Pomorskiem
 • autor: fot. Mikołaj Kuras, data: 2021-09-03

Rozpoczęcie Kwalifikacji Wojskowej

6 września 2021 r. rozpoczęła działalność Powiatowa Komisja Lekarska w Sępólnie Krajeńskim.Uroczystego rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej dokonał Starosta Sępoleński Jarosław Tadych wraz z Komendantem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy podpułkownikiem Andrzejem Nieradko.

 • data: 2021-09-06

Galeria zdjęć

 • Kwalifikacja wojskowa
  Kwalifikacja wojskowa
 • Kwalifikacja wojskowa
  Kwalifikacja wojskowa
 • Kwalifikacja wojskowa
  Kwalifikacja wojskowa
 • Kwalifikacja wojskowa
  Kwalifikacja wojskowa
 • Kwalifikacja wojskowa
  Kwalifikacja wojskowa
 • Kwalifikacja wojskowa
  Kwalifikacja wojskowa
 • Kwalifikacja wojskowa
  Kwalifikacja wojskowa
 • Kwalifikacja wojskowa
  Kwalifikacja wojskowa
 • autor: Wojciech Bilski - Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, data: 2021-09-06

Szczepimy się z KGW Wilkowo

5 września, w Wilkowie w ramach akcji „Szczepimy się z KGW Wilkowo” działał Powiatowy Mobilny Punkt Szczepień działający na bazie Punktu Szczepień Powszechnych, którego organizatorem jest 5 samorządów z terenu Powiatu Sępoleńskiego oraz podmiot medyczny Ars Medica dr Michał Bryczkowski.

Osoby zainteresowane, które przyszły tego dnia do Świetlicy Wiejskiej w Wilkowie mogły się zaszczepić, bez konieczności wcześniejszej rejestracji, praktycznie przychodząc z ulicy. Do dyspozycji pełnoletnich mieszkańców była jednodawkowa szczepionka Jonson&Jonson oraz Pfizer.

W punkcie zaszczepiono łącznie 15 osób, w tym 4 osób szczepionką Pfizer i 11 osób szczepionką Jonson&Jonson.

Ponadto już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych na sobotę 18 września na do Runowa Krajeńskiego w godzinach 14:00-19:00.

Zaszczepić się będzie można jednodawkową szczepionką Jonson&Jonson bez konieczności wcześniejszej rejestracji.

Zapraszamy!

 • autor: Wojciech Bilski - Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, data: 2021-09-06

Galeria zdjęć

 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • autor: Wojciech Bilski - Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, data: 2021-09-05

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki NOVUM-MED

2 września na sali sesyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki NOVUM-MED. Sp. z  o.o. 

Podczas zgromadzenia Członkowie Zarzadu Powiatu przyjęli:

 • sprawozdanie zarządu Novum – Med. Sp. z o.o. z działalności spółki w okresie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 • sprawozdanie Rady nadzorczej NOVUM - MED Sp. z o. o. w Więcborku z Działalności Rady w 2020 roku

Zgromadzenie wspólników Novum-Med. jednogłośnie udzieliło absolutorium Prezesowi Zarządu Novum – Med. sp. z o.o. Pani Marii Kiełbasińskiej za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. ;

Ponadto Zgromadzenie wspólników Novum-Med. jednogłośnie udzieliło absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Novum – Med. sp. z o.o. za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. ;

Rada Nadzorcza za aprobatą Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim wybrała Panią Marię Kiełbasińską na stanowisko Prezesa Zarządu NOVUM-MED Sp. z o.o prowadzącej Szpital Powiatowy im. dra A. Gacy i dra J. Łaskiego  NZOZ w Więcborku na kolejną kadencję. 

Na koniec zgromadzenie jednogłośnie zadecydowało o przeznaczeniu zysku netto w kwocie 592.453,38 zł uzyskanego w okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. na sfinansowanie inwestycji w latach przyszłych.  

 • autor: Wojciech Bilski - Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, data: 2021-09-03

Galeria zdjęć

 • Zgromadzenie wspólników
  Zgromadzenie wspólników
 • Zgromadzenie wspólników
  Zgromadzenie wspólników
 • Zgromadzenie wspólników
  Zgromadzenie wspólników
 • Zgromadzenie wspólników
  Zgromadzenie wspólników
 • Zgromadzenie wspólników
  Zgromadzenie wspólników
 • Zgromadzenie wspólników
  Zgromadzenie wspólników
 • Zgromadzenie wspólników
  Zgromadzenie wspólników
 • autor: Wojciech Bilski - Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, data: 2021-09-02

Obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej

1 września 2021 r. władze Samorządowe Gminy Sępólno Krajeńskie i Powiatu Sępoleńskiego oraz delegacje instytucji złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Wdzięczności ku czci Chrystusa Króla w Sępólnie Krajeńskim.

Władze samorządowe Powiatu Sepoleńskiego reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych, Wicestarosta Andrzej Marach oraz Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart.

Galeria zdjęć

 • Zdjęcie z obchodów
  Zdjęcie z obchodów
 • Zdjęcie z obchodów
  Zdjęcie z obchodów
 • Zdjęcie z obchodów
  Zdjęcie z obchodów
 • Zdjęcie z obchodów
  Zdjęcie z obchodów
 • Zdjęcie z obchodów
  Zdjęcie z obchodów
 • Zdjęcie z obchodów
  Zdjęcie z obchodów
 • Zdjęcie z obchodów
  Zdjęcie z obchodów
 • Zdjęcie z obchodów
  Zdjęcie z obchodów
 • Zdjęcie z obchodów
  Zdjęcie z obchodów
 • Zdjęcie z obchodów
  Zdjęcie z obchodów
 • Zdjęcie z obchodów
  Zdjęcie z obchodów
 • Zdjęcie z obchodów
  Zdjęcie z obchodów
 • Zdjęcie z obchodów
  Zdjęcie z obchodów
 • Zdjęcie z obchodów
  Zdjęcie z obchodów
 • Zdjęcie z obchodów
  Zdjęcie z obchodów
 • autor: Marcin Jarski - Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, data: 2021-09-01

82. rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września 1939 roku wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II wojny światowej. O godzinie 4.35 przeprowadzono zbombardowanie Wielunia. Atak ten nastąpił kilka minut przed salwami pancernika „Schleswig-Holstein” oddanymi w kierunku Westerplatte. II wojna światowa była największą i najkrwawszą wojną w historii ludzkości, w której Polska poniosła największe straty i szkody demograficzne spośród wszystkich państw walczących i okupowanych.

 • data: 2021-09-01

Galeria zdjęć

 • 1460x616
 • data: 2021-09-01

Spotkanie z Dyrektorami Placówek Oświatowych Powiatu Sępoleńskiego

31 sierpnia 2021 roku odbyło się spotkanie z Dyrektorami Placówek Oświatowych Powiatu Sępoleńskiego. Podczas spotkania Starosta Sępoleński Jarosław Tadych wręczył Pani Małgorzacie Ormińskiej uchwałę w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim, ul. Wojska  Polskiego 20, prowadzonej przez Powiat Sępoleński.

 • data: 2021-09-01

Galeria zdjęć

 • Zdjęcie ze spotkania
  Zdjęcie ze spotkania
 • Zdjęcie ze spotkania
  Zdjęcie ze spotkania
 • Zdjęcie ze spotkania
  Zdjęcie ze spotkania
 • Zdjęcie ze spotkania
  Zdjęcie ze spotkania
 • Zdjęcie ze spotkania
  Zdjęcie ze spotkania
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-08-31

Rozkład jazdy autobusów do Bydgoszczy od 1 września 2021 r. do 31.12.2021 r.

Rozkład jazdy autobusów PKS BYDGOSZCZ na trasie Kamień. Kraj. – Sępólno Kraj. – Więcbork – Mrocza – Bydgoszcz i odwrotnie w okresie od 01.09.2021 do 31.12.2021

 • data: 2021-09-01

Rozkład jazdy

 • Rozkład jazdy aubtobusów
  Rozkład jazdy aubtobusów
 • Szczegółowy rozkład
  Szczegółowy rozkład
 • data: 2021-09-01

Niedzielne popołudnie upłynęło w Wituni pod hasłem szczepień przeciw COVID – 19

W ramach Narodowego Programu Szczepień #SzczepimySię z KGW Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Witunii podjęły się organizacji festynu, który odbył się dnia 29 sierpnia br.

Pogoda tego dnia nie rozpieszczała, ale organizatorzy postarali się, aby mieszkańcy gminy Więcbork, którzy jeszcze się nie zaszczepili mogli skorzystać z tej możliwości w mobilnym punkcie szczepień podczas festynu.

W związku z zapowiadanym dzień wcześniej pogorszeniem warunków atmosferycznych, organizatorzy zdecydowali, że  Mobilny Punkt Szczepień zacznie tego dnia swoją prace nieco wcześniej. I tak w niedzielne południe, już kilka minut po trzynastej pierwsi chętni byli zaszczepieni, a na pamiątkę szczepienia otrzymali kubeczki z logo KGW w Wituni oraz #SzczepimySię z KGW. W trakcie festynu zaszczepiły się 42 osoby.

Dzięki środkom pozyskanym przez KGW z AGiMR możliwe było zapewnienie promocji szczepień oraz wielu atrakcji w trakcie festynu.

Na młodszych uczestników czekały dmuchane zamki, wata cukrowa, gofry z bita śmietaną oraz zabawy z animatorami. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych „niezmordowane” dzieci chętnie korzystały z zapewnionych przez KGW atrakcji.

Oczywiście nie zabrakło znakomitych specjałów, z których słynie Witunia: Wituńskiej pyry, bigosu i strogonofa. Pani Ania kręciła pieczone ziemniaczki, które przeniosły nas w nieco nadmorski klimat, a zapach grillowanych kiełbasek przypominał, że trwają jeszcze wakacje. Członkinie koła upiekły przepyszne ciasta, które z dodatkiem gorącej kawy cieszyły się w tym chłodnym dniu dużym zainteresowaniem. Młodsi i starsi mogli przejechać się bryczką konną.

Mieszkający od niedawna w Wituni Państwo Hakobyan przygotowali degustacje rodzimych ormiańskich potraw (kebab, szaszłyki) zapewniając nawet najbardziej wymagającym smakoszom raj dla podniebienia.

Jako, że Witunia słynie ze zdolnych twórców na festynie nie zabrakło rękodzieła Pani Lilianny Dziekańskiej i Pana Grzegorza Borowicza, które cieszyło oczy i duszę przybyłych na festyn.

Niestety pogarszające się z godziny na godzinę warunki atmosferyczne uniemożliwiły odbycie się biesiady na zakończenie festynu. Nie mniej festyn w Witunii należał do udanych, a kolejne 42 osoby zaszczepione w naszym punkcie wpływają nie tylko na statystyki, ale i poczucie bezpieczeństwa nas wszystkich.

 • autor: Magdalena Starzecka, data: 2021-08-31

Galeria zdjęć

 • Mobilny punkt szczepień
  Mobilny punkt szczepień
 • Mobilny punkt szczepień
  Mobilny punkt szczepień
 • Mobilny punkt szczepień
  Mobilny punkt szczepień
 • Mobilny punkt szczepień
  Mobilny punkt szczepień
 • Mobilny punkt szczepień
  Mobilny punkt szczepień
 • Mobilny punkt szczepień
  Mobilny punkt szczepień
 • Mobilny punkt szczepień
  Mobilny punkt szczepień
 • Mobilny punkt szczepień
  Mobilny punkt szczepień
 • Mobilny punkt szczepień
  Mobilny punkt szczepień
 • Mobilny punkt szczepień
  Mobilny punkt szczepień
 • Mobilny punkt szczepień
  Mobilny punkt szczepień
 • Mobilny punkt szczepień
  Mobilny punkt szczepień
 • Mobilny punkt szczepień
  Mobilny punkt szczepień
 • Mobilny punkt szczepień
  Mobilny punkt szczepień
 • data: 2021-08-31

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

W dniu 30.08.2021r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady oraz Jarosław Tadych Starosta Sępoleński i Wojciech Głomski Burmistrz Kamienia Krajeńskiego. Dyrekcja Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim przedstawiła Radzie sytuację na lokalnym rynku pracy, przekazała informacje o środkach finansowych przeznaczonych na podejmowane działania aktywizacyjne osób bezrobotnych oraz realizację zadań pomocowych dla przedsiębiorców w ramach „Tarczy antykryzysowej”. Rada zapoznała się również i pozytywnie zaopiniowała modyfikację Kryteriów stosowanych przy organizacji aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. Modyfikacja polega na rozszerzeniu dotychczasowych kryteriów o nowe regulacje dotyczące udzielania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 • autor: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim, data: 2021-08-31

Galeria zdjęć

 • Zdjęcie z posiedzenia
  Zdjęcie z posiedzenia
 • Zdjęcie z posiedzenia
  Zdjęcie z posiedzenia
 • Zdjęcie z posiedzenia
  Zdjęcie z posiedzenia
 • autor: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim, data: 2021-08-31

Szczepienia mobilne w Kamieniu Krajeńskim

28 sierpnia, w sobotę przy okazji Zakończenia Lata w Kamieniu Krajeńskim, przy współpracy z Gminą Kamień Krajeński działał ponownie Powiatowy Mobilny Punkt Szczepień działający na bazie Punktu Szczepień Powszechnych, którego organizatorem jest 5 samorządów z terenu Powiatu Sępoleńskiego oraz podmiot medyczny Ars Medica dr Michał Bryczkowski.

Gmina Kamień Krajeński dla każdego zaszczepionego przygotowała w prezencie drobne gadżety z logo gminy.

W ramach programu #SzczepimySię z OSP do akcji promowania szczepień przeciw COVID-19 włączyło się aktywnie OSP Witkowo zyskując tym samym szansę na uzyskanie Premii na Start w wysokości 3 tysięcy złotych.

Nad bezpieczeństwem pracowników Mobilnego Punktu Szczepień oraz osób szczepiących się czuwali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim.

Osoby zainteresowane, które przyszły tego dnia nad Jezioro Mochel mogły się zaszczepić, bez konieczności wcześniejszej rejestracji, praktycznie przychodząc z ulicy. Do dyspozycji pełnoletnich mieszkańców była jednodawkowa szczepionka Jonson&Jonson oraz Pfizer.

W punkcie, w czasie trwania festynu  zaszczepiono łącznie 37 osób, w tym 11 osób szczepionką Pfizer i 26 osób szczepionką Jonson&Jonson.

Ponadto już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych na sobotę 4 września na Festyn w ramach Narodowego Programu Szczepień do Piaseczna w godzinach 14:00-19:00 do świetlicy wiejskiej.

W niedzielę 5 września Powiatowy Mobilny Punkt Szczepień działał będzie w Wilkowie w ramach akcji „Szczepimy się z KGW Wilkowo” w godzinach 14:00- 19:00 przy świetlicy wiejskiej  oraz  w Zabartowie w ramach akcji #SzczepimySię z OSP od godziny 17:00 do 19:00.

Zaszczepić się będzie można jednodawkową szczepionką Jonson&Jonson bez konieczności wcześniejszej rejestracji.

Zapraszamy!

 

 

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2021-08-31

Galeria zdjęć

 • Mobilny punkt szczepień
  Mobilny punkt szczepień
 • Mobilny punkt szczepień
  Mobilny punkt szczepień
 • Mobilny punkt szczepień
  Mobilny punkt szczepień
 • Mobilny punkt szczepień
  Mobilny punkt szczepień
 • Mobilny punkt szczepień
  Mobilny punkt szczepień
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2021-08-28

Uwaga! Intensywne opady deszczu! Zmiana!

Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach deszczu
Zjawisko: intensywne opady deszczu
Stopień zagrożenia: 1
Obszar powiatów: wszystkie powiaty
Ważność: od godz. 09:35 dnia 31.08.2021r. do godz. 21:00 dnia 31.08.2021r.
Przebieg: W okresie od godziny 17.00 dnia 30.08.2021 do godziny 09.00 dnia 31.08.2021 zanotowano miejscami sumę opadów do około 15 mm. W ciągu najbliższych godzin nadal spodziewane są opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana suma opadów od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 30 mm. W okresie ostrzeżenia całkowita wysokość opadu od 15 mm do 30 mm, lokalnie 45 mm.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Zmiana dotyczy przedłużenia ważności ostrzeżenia.
 
 
 • autor: Dyżurny synoptyk: Agnieszka Drwal - Tylman Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 124., data: 2021-08-31

XII Jarmark św. Mateusza w Wałdowie

W sobotę, 28 sierpnia, na placu przed Wiejskim Ośrodku Kultury w Wałdowie odbył się XII Jarmark Św. Mateusza. Ta cykliczna impreza to przede wszystkim lokalny folklor, swojskie potrawy i dobra zabawa. Impreza w biesiadnym klimacie przyciągnęła młodszych i starszych mieszkańców Wałdowa i okolic. Na scenie w Wałdowie wystąpili mali artyści z lokalnego Zespołu Promyczek, Kabaret On i One oraz główna gwiazda - kapela góralska Hora. Na najmłodszych czekały dmuchany zamek, wata cukrowa i animacje. Były też stoiska z rękodziełem i balonami. O podniebienia uczestników dbały panie z KGW Wałdowo serwując poczęstunek - swojskie lokalne potrawy. Przy okazji jarmarku można było się zaszczepić przeciwko COVID-19 z OSP Wałdowo w mobilnym punkcie szczepień. Biesiadę zakończyła wieczorna zabawa taneczna z zespołem Rydwan.

Władze samorządowe powiatu sępoleńskeigo reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych oraz Radna Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim Agnieszka Seydak.

 • autor: www.sepolnokrajenskie.naszemiasto.pl, data: 2021-08-30

Galeria zdjęć

 • Zdjęcie z jarmarku
  Zdjęcie z jarmarku
 • Zdjęcie z jarmarku
  Zdjęcie z jarmarku
 • Zdjęcie z jarmarku
  Zdjęcie z jarmarku
 • Zdjęcie z jarmarku
  Zdjęcie z jarmarku
 • Zdjęcie z jarmarku
  Zdjęcie z jarmarku
 • Zdjęcie z jarmarku
  Zdjęcie z jarmarku
 • Zdjęcie z jarmarku
  Zdjęcie z jarmarku
 • Zdjęcie z jarmarku
  Zdjęcie z jarmarku
 • Zdjęcie z jarmarku
  Zdjęcie z jarmarku
 • autor: Jarosław Tadych, data: 2021-08-28

Eugeniusz Szwochert na emeryturze

Eugeniusz Szwochert z wykształcenia historyk, nauczyciel wychowania fizycznego, historii, wiedzy o społeczeństwie

Pan Eugeniusz Szwochert pełnił funkcję Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 30 lat- nieprzerwanie od 1 września 1991 roku. Pracę w Zasadniczej Szkole Zawodowej  rozpoczął jako nauczyciel wychowania fizycznego we wrześniu 1984 r. WF – u uczył do 1990 r.

Podczas swoich  kadencji, Dyrektor kilkakrotnie dokonywał  reorganizacji szkoły. Szczególnie należy podkreślić działania Dyrektora poszerzające ofertę edukacyjną szkoły i tworzenie nowych kierunków kształcenia odpowiadających na potrzeby rynku pracy.
Od początku modernizował i unowocześniał  budynek szkoły. Dostosowywał bazę dydaktyczną do kierunków kształcenia.

Priorytetem dla Dyrektora było podnoszenie jakości kształcenia zawodowego – wszystkie kierunki kształcenia zostały oparte o potrzeby rynku pracy.

Wspierał rozwój uczniów poprzez udział w projektach unijnych oraz kursach kwalifikacyjnych.

Dbał o rozwój współpracy  edukacyjnej,  czego  dowodem jest podpisanie umów patronackich z: Wyższą Szkołą Zarządzania Środowiskiem w Tucholi,  Firmą Eggersmann Polska sp. z o.o., Uniwersytetem Technologiczno – Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, bydgoską firmą AKSON sp. z o.o. oraz sępoleńską firmą MDD.

Stworzył stabilną kadrę nauczycielską. Zatrudniał osoby wykwalifikowane o odpowiednich kompetencjach pedagogicznych.

Dbał również o rozwój  zawodowy nauczycieli, zachęcał do podnoszenia swoich kwalifikacji i udziału w licznych formach doskonalenia .

Wzmacniając bezpieczeństwo w szkole, Dyrektor inicjował powiatowe ćwiczenia z udziałem służb ratunkowych mające na celu udoskonalenie procedury postępowania  w sytuacji kryzysowej.

W swojej pracy nauczyciela historii szczególną uwagę zwracał na kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży. Brał aktywny udział w wydarzeniach historycznych
i uroczystościach narodowych, angażując uczniów i nauczycieli w obchodach Święta Niepodległości, Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Konstytucji 3 Maja.

Jest pomysłodawcą i aktywnym propagatorem Regionalnych Masowych Biegów Ulicznych im. Kajetana Bągorskiego – organizowanych od 2001 r. Czynnie wspierał młodzież ZSP
w organizacji Mistrzostw Wojewódzkich Szkół Specjalnych w biegach przełajowych
i lekkoatletyce oraz organizował Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora ZSP w Sępólnie Krajeńskim.

Z końcem tegorocznych wakacji Dyrektor kończy pracę zawodową. Jego następcą zostanie mgr Michał Humerski.

 • data: 2021-08-30

Galeria zdjęć

 • Zdjęcia z wręczenia podziękowań
  Zdjęcia z wręczenia podziękowań
 • Zdjęcia z wręczenia podziękowań
  Zdjęcia z wręczenia podziękowań
 • Zdjęcia z wręczenia podziękowań
  Zdjęcia z wręczenia podziękowań
 • Zdjęcia z wręczenia podziękowań
  Zdjęcia z wręczenia podziękowań
 • Zdjęcia z wręczenia podziękowań
  Zdjęcia z wręczenia podziękowań
 • Zdjęcia z wręczenia podziękowań
  Zdjęcia z wręczenia podziękowań
 • Zdjęcia z wręczenia podziękowań
  Zdjęcia z wręczenia podziękowań
 • Zdjęcia z wręczenia podziękowań
  Zdjęcia z wręczenia podziękowań
 • Zdjęcia z wręczenia podziękowań
  Zdjęcia z wręczenia podziękowań
 • Zdjęcia z wręczenia podziękowań
  Zdjęcia z wręczenia podziękowań
 • Zdjęcia z wręczenia podziękowań
  Zdjęcia z wręczenia podziękowań
 • Zdjęcia z wręczenia podziękowań
  Zdjęcia z wręczenia podziękowań
 • Zdjęcia z wręczenia podziękowań
  Zdjęcia z wręczenia podziękowań
 • autor: Wojciech Bilski - Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, data: 2021-08-27

XXXVII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

27 sierpnia (piątek) 2021 roku o godz. 9:00 w sali im. Lucjana Prądzyńskiego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim odbyła się XXXVII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim. Sesja odbyła się zgodnie z planowanym porządkiem obrad.

1. Otwarcie sesji:

2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.

4. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania złożone na ostatniej sesji
i w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o czynnościach w okresie między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z prac Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w okresie międzysesyjnym oraz
informacja o złożonych przez radnych wnioskach i sposobie ich załatwienia.

7. Informacja na temat przygotowania do roku szkolnego 2021/2022.

8. Informacja o rolnictwie, leśnictwie i ochronie środowiska w powiecie sępoleńskim.

9. Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Sępoleńskiego.

10. Podjęcie uchwał w sprawach :

a) uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok.

11. Wnioski i oświadczenia radnych.

12.Zakończenie obrad.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-08-30

Galeria zdjęć

 • Zdjęcie z XXXVII Sesji Rady Powiatu
  Zdjęcie z XXXVII Sesji Rady Powiatu
 • Zdjęcie z XXXVII Sesji Rady Powiatu
  Zdjęcie z XXXVII Sesji Rady Powiatu
 • Zdjęcie z XXXVII Sesji Rady Powiatu
  Zdjęcie z XXXVII Sesji Rady Powiatu
 • Zdjęcie z XXXVII Sesji Rady Powiatu
  Zdjęcie z XXXVII Sesji Rady Powiatu
 • Zdjęcie z XXXVII Sesji Rady Powiatu
  Zdjęcie z XXXVII Sesji Rady Powiatu
 • Zdjęcie z XXXVII Sesji Rady Powiatu
  Zdjęcie z XXXVII Sesji Rady Powiatu
 • Zdjęcie z XXXVII Sesji Rady Powiatu
  Zdjęcie z XXXVII Sesji Rady Powiatu
 • Zdjęcie z XXXVII Sesji Rady Powiatu
  Zdjęcie z XXXVII Sesji Rady Powiatu
 • Zdjęcie z XXXVII Sesji Rady Powiatu
  Zdjęcie z XXXVII Sesji Rady Powiatu
 • Zdjęcie z XXXVII Sesji Rady Powiatu
  Zdjęcie z XXXVII Sesji Rady Powiatu
 • Zdjęcie z XXXVII Sesji Rady Powiatu
  Zdjęcie z XXXVII Sesji Rady Powiatu
 • Zdjęcie z XXXVII Sesji Rady Powiatu
  Zdjęcie z XXXVII Sesji Rady Powiatu
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-08-30

Rada Budowy Szpitala Powiatowego

24 sierpnia 2021 roku w Więcborku odbyła się rada budowy Szpitala Powiatowego. Tematyka spotkania obejmowała bieżące sprawy związane z dostosowaniem oddziału wewnętrzengo do nowych przepisów.

W spotkaniu udział wzięli:

Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych

Wicestarosta - Andrzej Marach

Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju - Tomasz Bondarczyk

Poniżej zdjęcia z placu budowy.

 • data: 2021-08-30

Galeria zdjęć

 • Zdjęcie z rady budowy
  Zdjęcie z rady budowy
 • Zdjęcie z rady budowy
  Zdjęcie z rady budowy
 • Zdjęcie z rady budowy
  Zdjęcie z rady budowy
 • Zdjęcie z rady budowy
  Zdjęcie z rady budowy
 • Zdjęcie z rady budowy
  Zdjęcie z rady budowy
 • Zdjęcie z rady budowy
  Zdjęcie z rady budowy
 • Zdjęcie z rady budowy
  Zdjęcie z rady budowy
 • Zdjęcie z rady budowy
  Zdjęcie z rady budowy
 • Zdjęcie z rady budowy
  Zdjęcie z rady budowy
 • Zdjęcie z rady budowy
  Zdjęcie z rady budowy
 • Zdjęcie z rady budowy
  Zdjęcie z rady budowy
 • autor: Jarosław Tadych, data: 2021-08-27

Komisja Infrastruktury i Gospodarki Rady Powiatu

Dnia 25 sierpnia 2021 roku w biurze rady odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki Rady Powiatu.

Posiedzenie odbyło się zgodnie z planowanym porządkiem obrad.

 1. Informacja na temat realizacji inwestycji w obiektach oświatowych.
 2. Informacja na temat rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska. Sytuacja zagrożenia ASF n terenie powiatu sępoleńskiego.
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 • data: 2021-08-25

Galeria zdjęć

 • Zdjęcie z posiedzenia komisji
  Zdjęcie z posiedzenia komisji
 • Zdjęcie z posiedzenia komisji
  Zdjęcie z posiedzenia komisji
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-08-25

Podpisanie porozumienia o współpracy z Kolegium Jagiellońskim

Dnia 13 sierpnia, w Kolegium Jagiellońskim – Toruńskiej Szkole Wyższej, nastąpiło podpisanie porozumień o współpracy pomiędzy Kolegium Jagiellońskim, Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem “Salutaris” a przedstawicielami lokalnych Samorządów. Porozumienia zostały podpisane z Burmistrzem Rypina – Pawłem Grzybowskim, Starostą Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego – Franciszkiem Gutowskim, Starostą Powiatu Rypińskiego – Jarosławem Sochackim, Wicestarostą Powiatu Mogileńskiego – Marianem Mikołajczakiem, Starostą Powiatu Sępoleńskiego – Jarosławem Tadychem, Starostą Powiatu Wąbrzeskiego – Krzysztofem Maćkiewiczem.

 • autor: www.kj.edu.pl, data: 2021-08-24

Galeria zdjęć

 • Podpisanie porozumienia
  Podpisanie porozumienia
 • Podpisanie porozumienia
  Podpisanie porozumienia
 • Podpisanie porozumienia
  Podpisanie porozumienia
 • autor: www.kj.edu.pl, data: 2021-08-24

Spotkanie konsultacyjne z projektantami boiska

24 sierpnia odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne z nowo wybranymi projektantami boiska wielofunkcyjnego i sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim. Poprzednio wyłoniony projektant nie dotrzymał warunków podpisanej umowy i z przyczyn osobistych poprosił o jej rozwiązanie.

Obecny na spotkaniu zespół projektowy przedstawił już Powiatowi koncepcję przebudowy parkietu i wykaz prac towarzyszących na sali gimnastycznej oraz wstępną koncepcję układu boiska wielofunkcyjnego. Niezwłocznie po zatwierdzeniu i przedłożeniu ostatecznej dokumentacji Powiat uruchomi postępowanie przetargowe. Według wstępnych planów roboty na sali gimnastycznej powinny zakończyć się jeszcze w tym roku.

W spotkaniu udział wzięli:

- Jarosław Tadych Starosta Sępoleński;

- Andrzej Marach Wicestarosta Sępoleński;

- Tomasz Bondarczyk Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju;

- Agnieszka Mazur projektant;

- Zbigniew Klinicki projektant;

- Dorota Szymańczak pracownik Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim.

 • autor: Dorota Szymańczak, data: 2021-08-24

Galeria zdjęć

 • Zdjęcie ze spotkania
  Zdjęcie ze spotkania
 • Zdjęcie ze spotkania
  Zdjęcie ze spotkania
 • Zdjęcie ze spotkania
  Zdjęcie ze spotkania
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-08-24

Szczepienia mobilne w Sośnie

22 sierpnia, w niedzielę przy okazji Festynu Rodzinnego w Sośnie, przy współpracy z Gminą Sośno działał ponownie Powiatowy Mobilny Punkt Szczepień działający na bazie Punktu Szczepień Powszechnych, którego organizatorem jest 5 samorządów z terenu Powiatu Sępoleńskiego oraz podmiot medyczny Ars Medica dr Michał Bryczkowski.

Gmina Sośno dla każdego zaszczepionego mieszkańca swojej gminy  przygotowała w prezencie gadżety z logo gminy.

W ramach programu #SzczepimySię z OSP do akcji promowania szczepień przeciw COVID-19 włączyło się aktywnie OSP Sośno zyskując tym samym Premię na Start w wysokości 3 tysięcy złotych.

Nad bezpieczeństwem pracowników Mobilnego Punktu Szczepień oraz osób szczepiących się czuwali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim.

Osoby zainteresowane, który przyszły tego dnia na salę gimnastyczną przy szkole mogły się zaszczepić, bez konieczności wcześniejszej rejestracji, praktycznie przychodząc z ulicy. Do dyspozycji pełnoletnich mieszkańców była jednodawkowa szczepionka Jonson&Jonson.

W punkcie, w czasie trwania festynu  zaszczepiono łącznie 41 osób.

Ponadto już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych na sobotę 28 sierpnia do amfiteatru  nad jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim oraz w niedzielę 29 sierpnia do Wituni (Małe Boisko) gdzie także działał będzie Powiatowy Mobilny Punkt Szczepień i będzie można zaszczepić się jednodawkową szczepionką Jonson&Jonson bez konieczności wcześniejszej rejestracji.

Punkt w Kamieniu Krajeńskim będzie czynny  w godzinach od 17:00 do 20:00, w Wituni od 14:00 do 19:00.

Zapraszamy!

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2021-08-23

Galeria zdjęć

 • Szczepienia mobilne w Sośnie
  Szczepienia mobilne w Sośnie
 • Szczepienia mobilne w Sośnie
  Szczepienia mobilne w Sośnie
 • Szczepienia mobilne w Sośnie
  Szczepienia mobilne w Sośnie
 • Szczepienia mobilne w Sośnie
  Szczepienia mobilne w Sośnie
 • Szczepienia mobilne w Sośnie
  Szczepienia mobilne w Sośnie
 • Szczepienia mobilne w Sośnie
  Szczepienia mobilne w Sośnie
 • Szczepienia mobilne w Sośnie
  Szczepienia mobilne w Sośnie
 • Szczepienia mobilne w Sośnie
  Szczepienia mobilne w Sośnie
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2021-08-22

RLKS w Programie Regionalnym na lata 2021-2027

WSPÓLNIE ZDECYDUJMY NA CO WYDAĆ PIENIĄDZE

Urząd Marszałkowski zwraca się z prośbą o zgłaszanie pomysłów, na co można by przeznaczyć środki z budżetów przyznanych Lokalnym Grupom Działania.

KTO:

KAŻDY!!! Zachęcamy szczególnie mieszkańców, organizacje pozarządowe i nieformalne grupy aktywnych działaczy lokalnych.

DO KIEDY:

Pomysły możecie Państwo zgłaszać od 1 do 30 września 2021 r.

JAK:

Krótki opis pomysłu (na czym będzie polegał i czemu ma służyć).

GDZIE:

Propozycje należy zgłaszać na adres: A.Szachniewicz@kujawsko-pomorskie.pl

DZIĘKUJEMY ZA PAŃSTWA AKTYWNOŚĆ I KREATYWNOŚĆ

Państwa propozycje posłużą do określenia obszarów wsparcia w ramach RLKS. Nie są jeszcze gwarancją realizacji zgłaszanego projektu ani otrzymania wsparcia.

 • autor: Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, data: 2021-08-18

Galeria zdjęć

 • Ankieta RLKS
  Ankieta RLKS
 • data: 2021-08-18

MŁODZI, ZDOLNI

17 sierpnia 2021r. w gabinecie Starosty Sępoleńskiego odbyło się spotkanie, na którym Starosta Sępoleński - Pan Jarosław Tadych wraz z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku - Panią Elżbietą Maziarz-Rudnik wręczyli nagrody dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych, które w roku szkolnym 2020/2021 osiągnęły wysokie wyniki w nauce, ze średnią na świadectwie wynoszącą co najmniej 4,75 oraz ocenę wzorową lub bardzo dobrą z zachowania.

W spotkaniu udział wziął również Wicestarosta Sępoleński - Pan Andrzej Marach oraz bliscy nagrodzonych dzieci.

Osoby nagrodzone:

 1. Oliwia Borowicz
 2. Estera Kubica
 3. Alan Kubica
 4. Daria Konopnicka
 5. Sandra Wanecka
 • autor: Elżbieta Maziarz-Rudnik - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, data: 2021-08-17

Galeria zdjęć

 • MŁODZI, ZDOLNI
  MŁODZI, ZDOLNI
 • MŁODZI, ZDOLNI
  MŁODZI, ZDOLNI
 • MŁODZI, ZDOLNI
  MŁODZI, ZDOLNI
 • MŁODZI, ZDOLNI
  MŁODZI, ZDOLNI
 • MŁODZI, ZDOLNI
  MŁODZI, ZDOLNI
 • MŁODZI, ZDOLNI
  MŁODZI, ZDOLNI
 • MŁODZI, ZDOLNI
  MŁODZI, ZDOLNI
 • MŁODZI, ZDOLNI
  MŁODZI, ZDOLNI
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-08-17

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW, 16.08.2021 R.
Nr konkursu LGD2/2021

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023

Stowarzyszenia NASZA KRAJNA

Typ projektu:

Projekty grantowe w zakresie: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty.

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU: WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Przedsięwzięcie: Przedsiębiorcza NASZA KRAJNA

Cel ogólny: Zwiększenie atrakcyjności lokalnego rynku pracy

Cel szczegółowy: Rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców obszaru

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 7: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Cel szczegółowy działania: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Termin składania wniosków: 30/08/2021 r. – 10/09/2021 r.

Miejsce składania wniosków:
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, ul. Jeziorna 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie.

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30

Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek osobiście lub przez osobę wyznaczoną, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu, w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego, zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: REFUNDACJA

Wysokość maksymalna grantu wynosi do 70 000 zł i stanowi nie więcej  niż 70% środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.

Całkowita wartość grantu współfinasowanego ze środków EFRR wynosi minimum 10 000 zł i maksymalnie 125 000 zł.

Grantobiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego - w wysokości nie mniejszej niż 30% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

Obowiązujące w ramach naboru zasady udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr  13 do ogłoszenia.
Obowiązujące w ramach naboru kryteria oceny i wyboru Grantobiorców – stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 20,00 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru grantu przez Radę LGD/

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w danym naborze wynosi 715.950,00 zł

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia NASZA KRAJNA oraz na stronie internetowej:
www.naszakrajna.org
Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w biurze LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Z pytaniami należy zgłaszać się osobiście lub kierować na adres email: biuro@naszakrajna.org lub telefonicznie:         531 089 577, 884 001 997
Poniżej link do ogłoszenia o naborze wniosków, znajdującego się na stronie Stowarzyszenia - konkurs nr   2/2021.

http://www.naszakrajna.org/konkursy.html

 • data: 2021-08-17

SZKOLENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

SZKOLENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA wkrótce ogłosi nabór wniosków na projekty grantowe dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem grantu zapraszamy na  szkolenie pt. „Projekty grantowe na  wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty”.

Całkowita wartość grantu współfinasowanego ze środków EFRR wynosi minimum 10 000 zł i maksymalnie 125 000 zł

Forma wsparcia: refundacja

Wysokość wkładu własnego - nie mniej niż 30% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

Termin szkolenia: 25.08.2021 r., godz. 10:00 – 14:00
Miejsce: Sala Konferencyjna Centrum Aktywności Społecznej (II p.), ul. Jeziorna 6, Sępólno Krajeńskie.

Prosimy o zgłoszenie udziału w szkoleniu do dnia 24.08.2021 r.

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie nr tel. 531 089 577 lub 884 001 997 mailowo: biuro@naszakrajna.org lub osobiście w biurze Stowarzyszenia NASZA KRAJNA, ul. Jeziorna 6, 89-400 Sępólno Kraj.

Zgodnie z kryteriami oceny wyboru wniosków do dofinansowania, udział w szkoleniu premiowany jest przyznaniem punktów!

 • autor: Stowarzyszenie NASZA KRAJNA

Zaszczepili się z OSP Lubcza

15 sierpnia na Placu Jana Pawła II w Więcborku po raz kolejny stanął Powiatowy Mobilny Punkt Szczepień przeciwko COVID-19.

Każdy zainteresowany mógł się zaszczepić, bez konieczności wcześniejszej rejestracji, jednodawkowa szczepionką Jonson&Jonson. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy. W kampanii #SZCZEPIMY SIĘ Z OSP od godz. 14.00 do godz. 19.00 zaszczepiono łącznie 70 osób.  

W trakcie funkcjonowania punktu szczepień na mieszkańców i turystów czekało wiele atrakcji. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku zadbał o dobrą zabawę dla dzieci zapewniając muzyczno – taneczne animacje, naukę gry na ukulele, pokazy baniek mydlanych czy eco mini szklarnie.  Nie zabrakło również  atrakcji koncertowych. Więcborski Chór Lutnia przyciągnął rzeszę swoich fanów, a Bitwa Na Dęta, jak, co roku okazała się strzałem w dziesiątkę.  Druhowie z OSP Lubcza w ramach akcji #SZCZEPIMY SIĘ Z OSP przygotowali pokaz z wykorzystaniem zabytkowej sikawki konnej oraz przejażdżki bryczką.

Wszystkich chętnych, którzy jeszcze się nie zaszczepili a chcieliby to uczynić zapraszamy 29 sierpnia (niedziela) w godzinach od 14.00 do 19.00 do Wituni na małe boisko, gdzie odbędzie się szczepienie w ramach akcji #SZCZEPIMY SIĘ Z KGW WITUNIA.

 • autor: Magdalena Starzecka - Urząd Miejski w Więcborku, data: 2021-08-16

Galeria zdjęć

 • Szczepienia mobilne w Więcborku
  Szczepienia mobilne w Więcborku
 • Szczepienia mobilne w Więcborku
  Szczepienia mobilne w Więcborku
 • Szczepienia mobilne w Więcborku
  Szczepienia mobilne w Więcborku
 • Szczepienia mobilne w Więcborku
  Szczepienia mobilne w Więcborku
 • Szczepienia mobilne w Więcborku
  Szczepienia mobilne w Więcborku
 • data: 2021-08-15

Nagroda Świętego Wawrzyńca wręczona

Prowadząca w regionie sępoleńskim Stację Opieki Długoterminowej katolicka organizacja Caritas, została tegorocznym laureatem Nagrody Świętego Wawrzyńca.

Jest to najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Gminę Sępólno Krajeńskie. Wniosek o przyznanie nagrody złożyła grupa 15 radnych Rady Miejskiej, przy poparciu stowarzyszenia „Dorośli Dzieciom” oraz grupy 269 mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie.

Ceremonii wręczenia statuetki świętego Wawrzyńca, co roku towarzyszy uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której przedstawiana jest między innymi działalność laureata. Stacja Opieki Długoterminowej w Sępólnie Krajeńskim działa od 2001 roku. Na przełomie 20 lat działalności z jej pomocy skorzystało około 600 mieszkańców powiatu sępoleńskiego. Obecnie stacja opiekuje się średnio 20 osobami miesięcznie. Są to najczęściej pacjenci z udarem mózgu, chorobą Parkinsona oraz osoby po ciężkich wypadkach.

Wyróżnieni podczas uroczystej gali otrzymali statuetkę oraz certyfikat potwierdzający przyznanie nagrody. Sępoleński Caritas jest już 21 laureatem tego wyróżnienia. Nagroda Świętego Wawrzyńca przyznawana jest raz w roku osobom lub instytucjom, które w sposób szczególny przyczyniły się do promocji gminy lub swoją działalnością wspomogły jej rozwój. Wśród dotychczas wyróżnionych są między innymi samorządowcy, duchowni, sportowcy, działacze społeczni, a także stowarzyszenia i organizacje pozarządowe.

Podczas ceremonii wręczenia statuetki władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych oraz Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart.

 • autor: www.gmina-sepolno.pl, data: 2021-08-11

Galeria zdjęć

 • Zdjęcie z ceremonii wręczenia nagrody
  Zdjęcie z ceremonii wręczenia nagrody
 • Zdjęcie z ceremonii wręczenia nagrody
  Zdjęcie z ceremonii wręczenia nagrody
 • Zdjęcie z ceremonii wręczenia nagrody
  Zdjęcie z ceremonii wręczenia nagrody
 • Zdjęcie z ceremonii wręczenia nagrody
  Zdjęcie z ceremonii wręczenia nagrody
 • autor: www.gmina-sepolno.pl, data: 2021-08-11

Studio plenerowe Radia Nakło i KANAŁU 10 przy molo w Sępólnie Krajeńskim

11 sierpnia br. przy molo w Sępólnie Krajeńskim stanęło studio plenerowe Radia Nakło 107,5 FM i KANAŁU 10, skąd nadawany był program na żywo. Gośćmi prowadzących, Joanny Wronki-Krzemińskiej i Zbigniewa Borka, byli: Waldemar Stupałkowski - burmistrz Sępólna Krajeńskiego, Michał Pick - Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim, Łukasz Jakubowski - Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim, Andrzej Marach - wicestarosta sępoleński, Kamila Jabłońska - inspektor ds. zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, Marek Chart - dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskie, Mirosław Tłok - trener żeglarstwa w klubie MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie oraz Roksana Redman - właścicielka kawiarni "Słodki Przystanek" na molo w Sępólnie Krajeńskim.

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2021-08-11

Studio plenerowe Radia Nakło i KANAŁU 10 przy molo w Sępólnie Krajeńskim

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2021-08-11

Pokaz Video Mappingu 3D – niesamowite, animowane projekcje już w sierpniu

Trwają przygotowania do pierwszego w naszym mieście i powiecie Pokazu Video Mappingu 3D. 14 sierpnia 2021 r. o godz. 21:30 budynek sępoleńskiego kościoła parafialnego stanie się trójwymiarowym płótnem, na którym techniką video mappingu wyświetlone zostaną zapierające dech w piersiach wizualizacje. Zakończono już prace nad scenariuszem, opracowanym wspólnie z pracownikami Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim. Podekscytowani efektem finalnym prezentujemy Państwu jedną z instalacji. Festiwal dofinansowano w ramach projektu „Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie” z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Godziny pokazów Video Mappingu 3D: 21:30, 21:45, 22:00, 22:15, 22:30, 22:45, 23:00.

ZAPRASZAMY!

14.08.2021 r.

godz. 21:30

Plac przed kościołem parafialnym pw. św. Bartłomieja

w Sępólnie Krajeńskim

 

 • autor: nadesłane - UM Sępólno, data: 2021-08-11

Szczepimy się z OSP i KGW i wspieramy nasze organizacje

W ostatnich tygodniach realizowaliśmy i planujemy następujące terminy szczepień jednodawkową szczepionką Jonson&Jonson oraz dwudawkową Pfizer. Szczepiąc się bez wcześniejszej rejestracji wspierasz OSP i KGW z terenu powiatu sępoleńskiego.


28.08.2021 - godziny 17:00 - 20:00 - Kamień Amfiteatr - Gmina Kamień Kraj. - Szczepimy się z OSP Witkowo;
29.08.2021 - godzina 14:00 - 19:00 - Witunia Gmina Więcbork - Szczepimy się z KGW Witunia;
4.09.2021 - godzina 14:00 - 19:00 - KGW Piaseczno - Gmina Sępólno Kraj. - Szczepimy się z KGW Piaseczno;

5.09.2021 - godzina 16:00 - 19:00 – OSP Zabartowo - Gmina Więcbork - Szczepimy się z OSP Zabartowo;
5.09.2021 - godzina 14:00 - 19:00 - KGW Wilkowo - Gmina Sępólno Kraj. - Szczepimy się z KGW Wilkowo;

18.09.2021 – godzina 14:00 – 19:00 – KGW Runowo – Gmina Więcbork – Szczepimy się z KGW Runowo;
19.09.2021 - godzina 14:00 - 19:00 - KGW Sośno - Gmina Sosno - Szczepimy się z KGW Sośno;

 

 

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2021-08-11

Szczepienia mobilne w Wąwelnie

8 sierpnia, w niedzielę, w Wąwelnie, przy współpracy z Gminą Sośno oraz OSP Sośno działał ponownie Powiatowy Mobilny Punkt Szczepień działający na bazie Punktu Szczepień Powszechnych, którego organizatorem jest 5 samorządów z terenu Powiatu Sępoleńskiego oraz podmiot medyczny Ars Medica dr Michał Bryczkowski. Do współpracy tego dnia zaproszono także OSP Sośno, które dbało o zabezpieczenie pacjentów po szczepieniu.

Gmina Sośno dla każdego zaszczepionego mieszkańca swojej gminy przygotowała w prezencie gadżety z logo gminy.

Nad bezpieczeństwem pracowników Mobilnego Punktu Szczepień oraz osób szczepiących się czuwali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim.

Osoby zainteresowane, który przyszły tego dnia na parking koło kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Wąwelnie mogły się zaszczepić, bez konieczności wcześniejszej rejestracji, praktycznie przychodząc z ulicy. Do dyspozycji pełnoletnich mieszkańców była jednodawkowa szczepionka Jonson&Jonson.

Dla chętnych był dostępny także preparat firmy Pfizer. W punkcie od 09:00 do 12:30 zaszczepiono łącznie 18 osób, w tym 4 szczepionką dwudawkową Pfizer oraz 14 osób jednodawkową szczepionką Jonson&Jonson.

Ponadto już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych na niedzielę 15 sierpnia na Rynek Miejski w Więcborku gdzie także będzie działał Powiatowy Mobilny Punkt Szczepień i będzie można zaszczepić się szczepionką jednodawkową Jonson&Jonson bez konieczności wcześniejszej rejestracji.

Punkt będzie czynny w godzinach od 14:00 do 19:00.

Zapraszamy!

 • autor: Magdalena Mosek - Urząd Gminy Sośno, data: 2021-08-10

Szczepienia mobilne w Wąwelnie

 • Szczepienia mobilne w Wąwelnie
  Szczepienia mobilne w Wąwelnie
 • Szczepienia mobilne w Wąwelnie
  Szczepienia mobilne w Wąwelnie
 • Szczepienia mobilne w Wąwelnie
  Szczepienia mobilne w Wąwelnie
 • Szczepienia mobilne w Wąwelnie
  Szczepienia mobilne w Wąwelnie
 • Szczepienia mobilne w Wąwelnie
  Szczepienia mobilne w Wąwelnie
 • Szczepienia mobilne w Wąwelnie
  Szczepienia mobilne w Wąwelnie
 • Szczepienia mobilne w Wąwelnie
  Szczepienia mobilne w Wąwelnie
 • Szczepienia mobilne w Wąwelnie
  Szczepienia mobilne w Wąwelnie
 • Szczepienia mobilne w Wąwelnie
  Szczepienia mobilne w Wąwelnie
 • Szczepienia mobilne w Wąwelnie
  Szczepienia mobilne w Wąwelnie
 • autor: Nadesłane - Adrian Szubiński - Urząd Gminy Sośno, data: 2021-08-08

Uwaga! Burze z gradem!

Ostrzeżenia meteorologiczne:

Burze z gradem

stopień: 1
prawd. 75%
Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do około 25 mm oraz porywy wiatru do około 75 km/h. Miejscami grad.
Uwagi: Brak.

Ważne:
Od: 2021-08-10 13:00
Do: 2021-08-10 23:00

 • autor: synoptyk IMGW-PIB: Agata Wojtkiewicz Czas wydania: 2021-08-10 07:02 Biuro: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, data: 2021-08-10

Zaginął Wiktor Grabowski z Więcborka. Policja prosi o pomoc w odnalezieniu 16-latka

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim prowadzą poszukiwania opiekuńcze za 16-letnim Wiktorem Grabowskim, podopiecznym Domu Dziecka w Więcborku. Chłopak nie powrócił z wypisu do placówki. Małoletni ostatni raz widziany był 30 lipca 2021 roku o godzinie 18:00. Do chwili obecnej nie powrócił i nie nawiązał kontaktu z opiekunem. Osoby, które posiadają jakąkolwiek wiedzę na temat miejsca pobytu chłopaka proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Sępólnie Krajeńskim pod nr telefonu 47 75 22 200, bądź z najbliższą jednostką policji - numer alarmowy 112!


Rysopis zaginionego: wzrost: ok. 170 cm, sylwetka krępa, włosy ciemne krótko ścięte, pasek blond od czoła do potylicy z prawej strony, brak zarostu, twarz owalna, oczy brązowe, nos prosty, uszy normalne, uzębienie pełne. W chwili zaginięcia ubrany był w t-shirt koloru zielonego i krótkie spodenki koloru granatowego, buty sportowe marki ,,Puma" z czerwono-granatowymi znaczkami.

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2021-08-05

Zaginął Wiktor Grabowski z Więcborka. Policja prosi o pomoc w odnalezieniu 16-latka

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2021-08-05

Nabór Kandydatów do Nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeński Anioł”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku informuje, że do dnia 31 sierpnia 2021r. istnieje możliwość zgłaszania Kandydatur do Nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeński Anioł” za rok 2020.

Nagroda pn. „Krajeński Anioł” została ustanowiona w celu uhonorowania tych, którzy w istotny sposób niosą bezinteresowną pomoc na rzecz drugiego człowieka.

Nagroda może zostać przyznana w jednej z czterech kategorii : przedsiębiorca, organizacja pozarządowa, osoba indywidualna, instytucja.

Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać przedstawiciele urzędów, instytucji, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców a także osoby fizyczne. Regulamin przyznawania nagrody pn. „Krajeński Anioł” oraz druki wniosków dostępne na stronie internetowej  www.bip.pcprwiecbork.pl (w zakładce Nagroda „KRAJEŃSKI ANIOŁ”)  oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, ul. Starodworcowa 8.

Wnioski należy przesłać – w zaklejonych kopertach  z dopiskiem „Krajeński Anioł” na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, ul. Starodworcowa 8, 89-410 Więcbork w terminie do 31 sierpnia 2021r.

 • autor: Monika Lipecka - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , data: 2021-08-05

Nabór Kandydatów do Nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeńska Iskierka”

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych informuje, że do dnia 30 września 2021r. istnieje możliwość zgłaszania kandydatur do Nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeńska Iskierka” za 2020r. Nagroda  dedykowana jest dzieciom i młodzieży do lat 18, którzy w różny sposób niosą pomoc drugiemu człowiekowi, wspierają ich i ich działania, a także krzewią ideę wolontariatu. Regulamin Nagrody oraz druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.pcprwiecbork.pl w zakładce Nagroda „Krajeńska Iskierka”. Wnioski o przyznanie Nagrody należy przesłać na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, ul. Starodworcowa 8, 89-410 Więcbork, lub złożyć osobiście w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Krajeńska Iskierka” w terminie do dnia 30 września 2021r.

 

 

 • autor: Monika Lipecka - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , data: 2021-08-05

Działania stacjonarne i mobilne Powiatowego Punktu Szczepień Powszechnych w sierpniu

W miesiącu sierpniu 2021 roku Punkt Szczepień Powszechnych ul. Przemysłowa 7a będzie czynny w zależności od zapisów chętnych osób na szczepienia.

Szczepienia planowane są w każdy wtorek i czwartek miesiąca sierpnia.

Przypominamy, że rejestracja na szczepienia odbywa się codziennie w godzinach 8:00 – 15:00 pod następującymi numerami telefonów:

783-251-854

783-251-856

783-251-857

Stacjonarnie dostępne w punkcie szczepień są szczepionki:

- jednodawkowy Jonson&Jonson

- dwudawkowy Pfizer

Ponadto oprócz działań prowadzonych stacjonarnie, Punkt Szczepień Powszechnych w porozumieniu z Ars Medica – Michał Bryczkowski będzie prowadził Punkty Szczepień Mobilnie przy współpracy z OSP i KGW wg harmonogramu poniżej: 

08 sierpień 2021 (niedziela) Wąwelno – parking koło kościoła w godzinach 9:00 – 13:00

przy współpracy z OSP Sośno;

15 sierpień 2021 (niedziela) Więcbork – rynek w godzinach 14:00 - 19:00 przy współpracy z OSP Lubcza;

22 sierpień 2021 (niedziela) – Sośno – sala gimnastyczna w godzinach 15:30 – 20:00

29 sierpień 2021 (niedziela) – Witunia godzinach  14:00 – 19:00 -  festyn przy współpracy z KGW Witunia

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2021-08-03

Szczepienia mobilne przy Amfiteatrze w Kamieniu Krajeńskim z wynikiem 60!

30 lipca, w piątek, w Gminie Kamień Krajeński, przy okazji Biesiady Krajeńskiej, przy współpracy z Gmina Kamień Krajeński oraz OSP Kamień Krajeński działał ponownie Powiatowy Mobilny punkt szczepień działający na bazie Punktu Szczepień Powszechnych, którego organizatorem jest 5 samorządów z terenu Powiatu Sępoleńskiego oraz podmiot medyczny Ars Medica Dr Michał Bryczkowski. Do współpracy tego dnia zaproszono także OSP Kamień Krajeński, które dbało o zabezpieczenie pacjentów po szczepieniu. Gmina Kamień dla pierwszych 50 osób zaszczepionych przygotowała w prezencie gadżety z logo gminy.
Każdy zainteresowany, który przyszedł nad jezioro, mógł się zaszczepić, bez konieczności wcześniejszej rejestracji, praktycznie przychodząc z ulicy. Do dyspozycji pełnoletnich mieszkańców była jednodawkowa szczepionka Jonson&Jonson.
Dla chętnych był dostępny także Pfizer. Akcja spotkała się z całkiem sporym, patrząc na wielkość gminy, społecznym zainteresowaniem.
W punkcie od 17:00 do 20:00 zaszczepiono łącznie 60 osób w tym 12 szczepionką dwudawkową Pfizer oraz 48 osób jednodawkową szczepionką Jonson&Jonson.
Działający punkt odwiedził także Starosta Sępoleński- Jarosław Tadych.
Ponadto już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych na niedzielę, 08 sierpnia do Wąwelna w Gminie Sośno, koło Kościoła, gdzie także będzie działał Powiatowy Mobilny Punkt Szczepień i będzie można zaszczepić się szczepionką jednodawkową Jonson&Jonson bez konieczności wcześniejszej rejestracji.
Punkt będzie czynny w godzinach od 9:00 do 12:30.
Zapraszamy!
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2021-07-31

Zdjecia z działaności Mobilnego Punktu Szczepień w Kamieniu Krajeńskim

 • Zdjęcie z działalności Mobilnego Punktu Szczepień w...
  Zdjęcie z działalności Mobilnego Punktu Szczepień w Kamieniu Krajeńskim
 • Zdjęcie z działalności Mobilnego Punktu Szczepień w...
  Zdjęcie z działalności Mobilnego Punktu Szczepień w Kamieniu Krajeńskim
 • Zdjęcie z działalności Mobilnego Punktu Szczepień w...
  Zdjęcie z działalności Mobilnego Punktu Szczepień w Kamieniu Krajeńskim
 • Zdjęcie z działalności Mobilnego Punktu Szczepień w...
  Zdjęcie z działalności Mobilnego Punktu Szczepień w Kamieniu Krajeńskim
 • Zdjęcie z działalności Mobilnego Punktu Szczepień w...
  Zdjęcie z działalności Mobilnego Punktu Szczepień w Kamieniu Krajeńskim
 • Zdjęcie z działalności Mobilnego Punktu Szczepień w...
  Zdjęcie z działalności Mobilnego Punktu Szczepień w Kamieniu Krajeńskim
 • Zdjęcie z działalności Mobilnego Punktu Szczepień w...
  Zdjęcie z działalności Mobilnego Punktu Szczepień w Kamieniu Krajeńskim
 • Zdjęcie z działalności Mobilnego Punktu Szczepień w...
  Zdjęcie z działalności Mobilnego Punktu Szczepień w Kamieniu Krajeńskim
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2021-07-30

Szczepienie mobilne na targowisku w Więcborku z wynikiem 105!

29 lipca, w czwartek, w dzień targowy w Więcborku, na targowisku miejskim, przy współpracy z Gminą Więcbork oraz OSP Więcbork działał ponownie Powiatowy Mobilny punkt szczepień działający na bazie Punktu Szczepień Powszechnych, którego organizatorem jest 5 samorządów z terenu Powiatu Sępoleńskiego oraz podmiot medyczny Ars Medica Dr Michał Bryczkowski. Do współpracy tego dnia zaproszono także OSP Więcbork, z Panią Teresą Dropińską na czele, które dbało o zabezpieczenie pacjentów po szczepieniu. Gmina Więcbork dla pierwszych 80-ciu zaszczepionych osób przygotowała w prezencie płócienne torby na zakupy z logo gminy. 

Każdy zainteresowany, który przyszedł na targowisko, mógł się zaszczepić, bez konieczności wcześniejszej rejestracji, praktycznie przychodząc z ulicy. Do dyspozycji pełnoletnich mieszkańców była jednodawkowa szczepionka Jonson&Jonson. Dla chętnych był dostępny także Pfizer. Akcja spotkała się z dużym społecznym zainteresowaniem. W punkcie od 08:00 do 12:00 zaszczepiono łącznie 105 osób w tym 10 szczepionką dwudawkową Pfizer oraz 95 osób jednodawkową szczepionką Jonson&Jonson. Pogoda dopisała, frekwencja także. 

Ponadto już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych na jutro, 30 lipca do Kamienia Krajeńskiego na plażę miejską, koło Amfiteatru, gdzie przy okazji festynu, także będzie działał Powiatowy Mobilny Punkt Szczepień i będzie można zaszczepić się szczepionką jednodawkową Jonson&Jonson bez konieczności wcześniejszej rejestracji. Punkt będzie czynny w godzinach od 17:00 do 20:00.  Zapraszamy!

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2021-07-29

Zdjęcia z Mobilnego Punktu Szczepień na targowisku miejskim w Więcborku

 • Zdjęcia z Mobilnego Punktu Szczepień na targowisku...
  Zdjęcia z Mobilnego Punktu Szczepień na targowisku miejskim w Więcborku
 • Zdjęcia z Mobilnego Punktu Szczepień na targowisku...
  Zdjęcia z Mobilnego Punktu Szczepień na targowisku miejskim w Więcborku
 • Zdjęcia z Mobilnego Punktu Szczepień na targowisku...
  Zdjęcia z Mobilnego Punktu Szczepień na targowisku miejskim w Więcborku
 • Zdjęcia z Mobilnego Punktu Szczepień na targowisku...
  Zdjęcia z Mobilnego Punktu Szczepień na targowisku miejskim w Więcborku
 • Zdjęcia z Mobilnego Punktu Szczepień na targowisku...
  Zdjęcia z Mobilnego Punktu Szczepień na targowisku miejskim w Więcborku
 • autor: nadesłane, data: 2021-07-29

Ruszyły pierwsze wypłaty świadczeń 300 plus na wyprawkę szkolną

Rośnie zainteresowanie świadczeniem z programu „Dobry start”. Pierwsze wypłaty środków już na kontach rodziców i opiekunów. Wnioski można składać do 30 listopada 2021 r. wyłącznie drogą elektroniczną - za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej i portalu Emp@tia.

Świadczenie z programu „Dobry start” przysługuje w wysokości 300 zł - raz w roku - na dziecko uczące się
w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24. w przypadku osób z niepełnosprawnościami. Obsługą świadczeń od tego roku zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski na wyprawkę szkolną można składać już od 1 lipca. Zainteresowanie tym świadczeniem jest bardzo duże. Do tej pory przyjęliśmy
1,7 mln wniosków o świadczenie 300 plus. 75 proc. wniosków zostało złożonych za pośrednictwem bankowości elektronicznej, a 25 proc. poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. 22 lipca ruszyły wypłaty pierwszych świadczeń 300 plus. W pierwszej kolejności pieniądze trafiły na konta rodziców i opiekunów, którzy złożyli wniosek na początku lipca. W sumie do tej pory ZUS wypłacił już w ramach programu „Dobry Start” 118 mln złotych. Na Kujawach i Pomorzu bydgoski i toruński oddział ZUS przelał ponad 8 mln złotych – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Wnioski o wsparcie można składać do 30 listopada 2021 roku. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia najpóźniej do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony później, to świadczenie zostanie wypłacone w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Klienci, którzy potrzebują pomocy przy złożeniu wniosku przez internet czy założeniu konta na PUE ZUS mogą skorzystać z pomocy pracowników ZUS. Wsparcie można otrzymać w każdej placówce Zakładu, można umówić się także na e-wizytę w ZUS czy skorzystać ze specjalnej infolinii pod numerem telefonu 22 290 22 02. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godz. 8-15. Koszt połączenia według stawek operatorów.

Pracownicy ZUS rozpoczęli także dyżury w innych urzędach. Mobilne punkty ZUS są w wybranych placówkach Poczty Polskiej, KRUS, MOPS, GOPS w Urzędach Miast/Gmin. Szczegółowy harmonogram dyżurów pracowników ZUS można znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl, w zakładce Dobry Start – dodaje rzeczniczka

Harmonogram dyżurów na kolejne dni:

L.p.

Nazwa

Adres

Termin dyżuru

Godziny dyżuru

1

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Trzemiętowie - placówka w Trzemiętowie

Trzemiętowo 17/2, 86-014 Sicienko

2 sierpnia

11.00-14.00

2

Urząd Pocztowy w Inowrocławiu

ul. Emilii Plater 8, 88-100 Inowrocław

2 sierpnia

9.00-13.00

3

Urząd Gminy Dąbrowa

ul. Kasztanowa 16, 88-306 Dąbrowa

3 sierpnia

10.00-13.00

4

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Trzemiętowie - placówka w Karolewie

Karolewo 6b, 86-022 Dobrcz

4 sierpnia

11.00-14.00

5

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości

ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość

4 sierpnia

9.00-13.00

6

MGOPS w Strzelnie

ul. Sportowa 6; 88-320 Strzelno

5 sierpnia

9.00-13.00

7

Urząd Miejski Janikowo

ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo

6 sierpnia

10.00-13.00

 

 • autor: Krystyna Michałek - Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego, data: 2021-07-29

Galeria zdjęć

 • Pierwsze wypłaty świadczeń 300 plus na wyprawkę szkolną
  Pierwsze wypłaty świadczeń 300 plus na wyprawkę szkolną
 • Pierwsze wypłaty świadczeń 300 plus na wyprawkę szkolną
  Pierwsze wypłaty świadczeń 300 plus na wyprawkę szkolną
 • autor: www.zus.pl, data: 2021-07-29

„Professional practice is your chance”

Rozpoczęła się druga mobilność uczniów ze szkół: ZS im. Staszica w Nakle nad Notecią oraz CKZiU w Więcborku, kształcący się na kierunkach technik informatyk i technik logistyk w ramach programu Erasmus+, realizowanego przez Fundację Staszica. Weronika, Wiktoria, Martyna, Sebastian, Konrad, Jakub i Bartek wczoraj rozpoczęli swoje staże w firmach związanych z ich kierunkami kształcenia. Tak spędzą najbliższe trzy tygodnie w hiszpańskiej Sewilli.

Zdjęcia poniżej przedstawiają jak spędzili pierwszy dzień po pracy – w towarzystwie tutora pani Adrianny z Euromind.

 • autor: fundacja staszica, data: 2021-07-28

Galeria zdjęć

 • Professional practice is your chance
  Professional practice is your chance
 • Professional practice is your chance
  Professional practice is your chance
 • Professional practice is your chance
  Professional practice is your chance
 • Professional practice is your chance
  Professional practice is your chance
 • Professional practice is your chance
  Professional practice is your chance
 • Professional practice is your chance
  Professional practice is your chance
 • Professional practice is your chance
  Professional practice is your chance
 • Professional practice is your chance
  Professional practice is your chance
 • Professional practice is your chance
  Professional practice is your chance
 • Professional practice is your chance
  Professional practice is your chance
 • Professional practice is your chance
  Professional practice is your chance
 • Professional practice is your chance
  Professional practice is your chance
 • autor: fundacja staszica

Mieszkańcy Kujaw i Pomorza chętnie korzystają z bonu turystycznego

Bon turystyczny jest coraz popularniejszy. Z początkiem wakacji rodzice zaczęli masowo aktywować bony turystyczne i coraz częściej nimi płacić. Już niemal 2,5 mln Polaków aktywowało bony turystyczne na kwotę 2,1 mld zł. Na Kujawach i Pomorzu 60 proc. uprawnionych do bonu już aktywowało go na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Z bonów turystycznych może skorzystać w całej Polsce ponad 4,2 mln osób, z czego niemal 2,5 mln uprawnionych już aktywowało bon. 134 tys. bonów turystycznych aktywowali mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i dokonali płatności tymi bonami na kwotę przeszło 53 mln zł. Na Kujawach i Pomorzu na aktywację czeka jeszcze 90,7 tys. Bonów – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Świadczenie w formie bonu turystycznego jest przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy z programu „Rodzina 500 plus”. Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i z tego powodu „500 plus” im nie przysługuje.

Na jedno dziecko przysługuje bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka niepełnosprawnego przysługuje dodatkowy bon w wysokości 500 zł. Bon jest ważny do 31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Do tego czasu trzeba zrealizować płatność, sama usługa turystyczna może odbyć się natomiast później – wyjaśnia rzeczniczka.

Obsługa bonu

Aktywacja bonu odbywa się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Po potwierdzeniu swoich danych rodzic otrzymuje na PUE indywidualny kod płatności. Należy go pokazać podmiotowi turystycznemu podczas dokonywania płatności bonem. Każda płatność jest potwierdzona jednorazowym kodem autoryzacyjnym wysłanym w SMS. Bonem turystycznym można płacić wielokrotnie aż do wyczerpania jego kwoty. 

Płatności bonami turystycznymi przyjmuje ponad 27,3 tys. przedsiębiorców i organizacji pożytku publicznego świadczących usługi hotelarskie lub oferujących imprezy turystyczne na terenie Polski. Ich liczba stale rośnie. Jeszcze w maju było ich niewiele ponad 22 tys. Ich lista jest dostępna na stronach www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl oraz www.polska.travel.

 Bonem można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Może on też służyć do opłacania jednodniowych wycieczek wraz z wszelkimi atrakcjami, przewidzianymi przez organizatorów 
w ramach danej oferty. 

Zgodnie z przepisami z bonu turystycznego mogą skorzystać opiekunowie dzieci, którym przyznano świadczenie z programu Rodzina „500 plus”. ZUS ma ustawowy dostęp do bazy danych tych osób. Ważne jest, aby o bon starały się te same osoby, które wnioskowały o 500 plus. Wówczas wygenerowanie bonu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS) odbędzie się automatycznie i natychmiastowo. W razie ewentualnych problemów z weryfikacją uprawnień do bonu przez system – organem wydającym decyzje 
o przyznaniu lub odmowie prawa do bonu jest Polska Organizacja Turystyczna. 

 • autor: Krystyna Michałek - Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego, data: 2021-07-28

Galeria zdjęć

 • Mieszkańcy Kujaw i Pomorza chętnie korzystają z bonu...
  Mieszkańcy Kujaw i Pomorza chętnie korzystają z bonu turystycznego
 • autor: Krystyna Michałek - Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego, data: 2021-07-28

Kampania informacyjna dla pracowników sezonowych w UE

15 czerwca 2021 r. Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) rozpoczął kampanię informacyjną pod nazwą Rights for all seasons / Prawa przez cały rok. Zwraca ona uwagę na potrzebę rozpowszechniania informacji nt. sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są  w krajach UE.

Szacuje się, że każdego roku nawet 850 tys. obywateli UE podejmuje pracę sezonową poza swoim krajem pochodzenia. Mobilni pracownicy sezonowi mają takie samo prawo do uczciwych warunków pracy oraz takie same prawa pracownicze i socjalne jak pracownicy lokalni. Tymczasowy charakter ich pracy powoduje, że bardziej narażeni są na niepewne warunki pracy i życia, oszustwa oraz nadużycia. Pandemia Covid-19 pogorszyła warunki pracy pracowników sezonowych i naraziła ich na większe ryzyko choroby.

Aby sprostać tym wyzwaniom i zapewnić pracownikom sezonowym godziwe warunki pracy, Europejski Urząd ds. Pracy uruchomił kampanię informacyjną dla pracowników sezonowych.  Kampania informacyjna ma na celu podniesienie świadomości mobilnych pracowników sezonowych i ich pracodawców w zakresie ich praw i obowiązków oraz dostępnych usług doradczych.

W Polsce kampania będzie prowadzona przede wszystkim poprzez sieć EURES – aktualne informacje będą publikowane na stronie internetowej EURES.

Link do filmu promującego kampanię: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-207363?lg=PL

 Link do strony Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Kraj. z artykułem dot. kampanii

https://sepolnokrajenskie.praca.gov.pl/-/15674028-kampania-informacyjna-dla-pracownikow-sezonowych-w-ue-

 • autor: Sławomir Kotecki, data: 2021-07-28

Uwaga! Burze z gradem!

Zjawisko: Burze z gradem.

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: wszystkie powiaty

Ważność: Od: 2021-07-28 13:00 Do: 2021-07-29 00:00

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 30 mm do 40 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Uwagi: Brak.

 • autor: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, data: 2021-07-28

Uwaga! Burze z gradem!

Zjawisko: Burze z gradem.

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: wszystkie powiaty

Ważność: Od: 2021-07-27 08:00 Do: 2021-07-27 22:00

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%.

Uwagi: Brak.

 • autor: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, data: 2021-07-27

Środki ochrony indywidualnej dla POZ-tów z terenu powiatu

Dnia 26 lipca 2021 roku POZ z terenu Powiatu Sępoleńskiego, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego - Mikołaja Bogdanowicza oraz Starosty Sępoleńskiego - Jarosłwa Tadycha, otrzymały środki ochrony indywidualnej z rezerw strategicznych zgodnie z Dyspozycją Ministra Zdrowia (MZ.RARS.1.28.05.21) z dnia 28 maja 2021 roku.

Odbiór środków nastąpił z Liceum Ogólnokształcącego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Młyńska 42 89-400 Sępólno Krajeńskie, parter budynku - (tymczasowy magazyn Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim) zgodnie z decyzją Starosty Sępoleńskiego.

Środki ochrony indywidualnej w postaci: maseczek, rękawiczek, fartuchów, gogli oraz płynów do dezynfekcji otrzymały:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PROVITA Sp. z o.o.;  Więcbork

Centrum Medyczne „Familia”; Więcbork

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Doktór” Sępólno Kraj.

Zespół Diagnostyczno – Leczniczy „Bonus Plus”, Sępólno Kraj.

Centrum Medyczne „Spamed” Sępólno Kraj.

Samodzielna Publiczna Miejsko - Gminna Przychodnia; Kamień Kraj.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie"; Sośno

Ars Medica – Michał Bryczkowski prowadzący Punkt Szczepień Powszechnych w Sępólnie Kraj. ul. Przemysłowa 7a

Mamy nadzieję, że otrzymane zasoby przyczynią się do zwiększednia bezpieczeństwa pacjentów korzystających z przychodni na terenie naszego powiatu.

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2021-07-26

Przychodnie z terenu Powiatu Sępoleńskiego odbierają środki ochrony indywidualnej.

 • odbiór środków ochrony indywidualnej przez POZ-ty z tereny...
 • odbiór środków ochrony indywidualnej przez POZ-ty z tereny...
 • odbiór środków ochrony indywidualnej przez POZ-ty z tereny...
 • odbiór środków ochrony indywidualnej przez POZ-ty z tereny...
 • odbiór środków ochrony indywidualnej przez POZ-ty z tereny...
 • odbiór środków ochrony indywidualnej przez POZ-ty z tereny...
 • odbiór środków ochrony indywidualnej przez POZ-ty z tereny...
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2021-07-26

Uwaga! Burze z gradem!

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem/1

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar powiatów: aleksandrowski, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, Grudziądz, inowrocławski, mogileński, nakielski, radziejowski, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, żniński

Ważność: od godz. 16:00 dnia 26.07.2021r. do godz. 24:00 dnia 16.07.2021r.

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Brak.

 

 • autor: Dyżurny synoptyk: Anna Zielińska - Szefka Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 116., data: 2021-07-26

Holi - święto kolorów

Dzień Dobry!

W sobotę 31.07 organizujemy w Sępólnie Krajeńskim piknik rodzinny z kolorowymi proszkami Holi. W ramach imprezy przewidujemy: DJ-a który poprowadzi całą imprezę jak i wyrzuty co 30 minut, naukę tańca, pokazy, konkursy oraz animacje. Bylibyśmy wdzięczni za udostępnienie informacji o wydarzeniu, z góry bardzo dziękujemy  :)

PS. Na wydarzeniu jest konkurs w którym 30 mieszkańców miasta po wykonaniu krótkiego zadania wygrywa pakiety proszków!

https://www.facebook.com/events/323209642826578?active_tab=about - link do wydarzenia

 • autor: Marcin Jarski - Gmina Sępólno Krajeńskie, data: 2021-07-26

Galeria Zdjęć

 • Holi - święto kolorów
  Holi - święto kolorów

Uwaga! Burze z gradem!

Zjawisko: Burze z gradem.

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność: Od: 2021-07-26 16:00 Do: 2021-07-27 00:00

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Uwagi: Brak.

 • autor: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, data: 2021-07-26

Awans zawodowy nauczyciela

Dzisiaj, 22 lipca 2021 roku, w gmachu starostwa powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, odbył się egzamin nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. Z bardzo dobrym wynikiem zdał go nauczyciel religii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sępólnie Krajeńskim- ksiądz dr Piotr Olszanowski.

Po złożonym ślubowaniu, ksiądz Olszanowski odebrał z rąk starosty sępoleńskiego Jarosława Tadycha, „Akt Nadania Stopnia Awansu Zawodowego Nauczyciela”.

 • autor: Artur Juhnke, data: 2021-07-22

Galeria zdjęć

 • Awans zawodowy nauczyciela
  Awans zawodowy nauczyciela
 • Awans zawodowy nauczyciela
  Awans zawodowy nauczyciela
 • Awans zawodowy nauczyciela
  Awans zawodowy nauczyciela
 • autor: Mateusz Suchomski, data: 2021-07-22

Motocyklem przez Województwo

Powiat Sępoleński, to kolejny przystanek na drodze motocyklowego projektu Starosty Grudziądzkiego, Pana Adama Olejnika.

MOTOPOWIAT, to urlopowy, autorski projekt Starosty Grudziądzkiego Pana Adama Olejnika. Pan Starosta zamierza tego lata, na motocyklu, odwiedzić wszystkie powiaty w województwie kujawsko-pomorskim. Wczoraj, 21 lipca, spotkał się ze Starostą Sępoleńskim- Jarosławem Tadychem.

Panie Starosto! W dalszej podróży życzymy szerokości, dobrej pogody no i „lewa w górę”!

 • autor: Artur Juhnke, data: 2021-07-22

Motocyklem przez Województwo

 • Motocyklem przez Województwo
  Motocyklem przez Województwo
 • Motocyklem przez Województwo
  Motocyklem przez Województwo
 • Motocyklem przez Województwo
  Motocyklem przez Województwo
 • autor: Artur Juhnke, data: 2021-07-22

Uwaga! Burze z gradem i upały!

Ostrzeżenia meteorologiczne:
Burze z gradem
stopień: 2
prawd. 70%
Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h. Miejscami grad.
Uwagi: Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację ostrzeżenie może być zmieniane lub przedłużone.

Ważne:
Od: 2021-07-17 11:00
Do: 2021-07-17 22:00

Ostrzeżenia meteorologiczne:
Upał
stopień: 2
prawd. 80%
Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 31°C. Temperatura minimalna w nocy około 20°C
Uwagi: Brak.

Ważne:
Od: 2021-07-15 21:30
Do: 2021-07-17 19:30

 • autor: synoptyk IMGW-PIB: Sławomir Guzek Czas wydania: 2021-07-15 21:10 Biuro: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, data: 2021-07-17

Uwaga! Burze z gradem!

Zjawisko: Burze z gradem.

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: powiat sępoleński

Ważność: Od: 2021-07-16 12:30 Do: 2021-07-17 08:00

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Uwagi: Aktualizacja dotyczy prognozowanej wysokośći opadów. Ze względu na dynamiczną sytuację ostrzeżenie może być aktualizowane.

 • autor: Rafał Szewczyk - Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, data: 2021-07-16

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego nieczynny!

Szanowni Mieszkańcy, uprzejmie informujemy że od dnia 19 lipca 2021 roku do 30 lipca 2021 roku Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Najbliższe instytucje potwierdzające Profile Zaufane:

 • Urząd Skarbowy w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 22, 89-400 Sępólno Krajeńskie,

 • ZUS Biuro Terenowe w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 16, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe, ul. Przemysłowa 2, 89-400 Sępólno Krajeńskie

 • Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim, ul. Plac odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński,
 • autor: Wojciech Bilski - Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, data: 2021-07-16

Uwaga! Burze z gradem!

Zjawisko: Burze z gradem.

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność: Od: 2021-07-16 03:00 Do: 2021-07-16 10:00

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 20 mm, lokalnie od 30 mm do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%.

Uwagi: W związku z dynamiczną sytuacją ostrzeżenie może być aktualizowane.

 • autor: Sławomir Guzek - Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, data: 2021-07-16

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

 • autor: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, data: 2021-07-14

Uwaga! Silny deszcz z burzami

Zjawisko: Silny deszcz z burzami

Stopień zagrożenia: 2

Obszar powiatów: wszystkie powiaty.

Ważność: Od: 2021-07-15 04:00 Do: 2021-07-16 00:00

Przebieg: Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 50 mm do 90 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Uwagi:  Z uwagi na dynamiczną sytuację ostrzeżenie może być aktualizowane.

 • autor: Dariusz Gimiński - Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, data: 2021-07-14

Uwaga! Burze z gradem!

Zjawisko: Burze z gradem.

Stopień zagrożenia: 2

Obszar powiatów: wszystkie powiaty.

Ważność: Od: 2021-07-14 14:00 Do: 2021-07-15 04:00

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Uwagi:  Z uwagi na dynamiczną sytuację ostrzeżenie może być aktualizowane.

 • autor: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, data: 2021-07-14

Zmiana terminu konkursów

Przypominamy o możliwości uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań Powiatu Sępoleńskiego w zakresie: wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Termin składania ofert został wydłużony do 30 lipca 2021 r.

Wszystkie informacje dostępne na BIP: https://www.bip.powiat-sepolno.pl/1242,na-2021-rok

 • autor: Dorota Szymańczak - Stanowisko ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych, data: 2021-07-13

Piknik rodzinny - mobilny punkt szczepień

Rada Rodziny przy Burmistrzu Sępólna Krajeńskiego, zorganizowała w minioną sobotę (10 lica 2021 roku) PIKNIK RODZINNY. Na miejscu działał MOBILNY PUNKT SZCZEPIEŃ.

Sobotni PIKNIK, to już 3 impreza plenerowa w powiecie sępoleńskim podczas której można było skorzystać ze szczepień przeciw COViD-19, bez konieczności wcześniejszej rejestracji. 
Tym razem, z oferty szczepień skorzystało 250 osób.

W pierwszej takiej akcji, podczas trwania REGAT O PUCHAR STAROSTY SĘPOLEŃSKIEGO, zaszczepiło się blisko 300 osób, a w czasie trwania więcborskiego KABARETONU około 200 osób.

Przypominamy, że przez cały czas można rejestrować się na szczepienia do PUNKTU SZCZEPIEŃ MASOWYCH, który mieści się w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Przemysłowej, 
w INKUBATORZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, TEL: 783 521 856, 783 521 857, 783 521 854.

 • autor: Artur Juhnke, data: 2021-07-13

Galeria zdjęć

 • Piknik Rodzinny
  Piknik Rodzinny
 • Piknik Rodzinny
  Piknik Rodzinny
 • Piknik Rodzinny
  Piknik Rodzinny
 • Piknik Rodzinny
  Piknik Rodzinny
 • Piknik Rodzinny
  Piknik Rodzinny
 • Piknik Rodzinny
  Piknik Rodzinny
 • Piknik Rodzinny
  Piknik Rodzinny
 • autor: Maciej Bór - Radio Weekend.fm, data: 2021-07-13

Uwaga! Upały!

Zjawisko: Upał.

Stopień zagrożenia: 2

Obszar powiatów: wszystkie powiaty.

Ważność: Od: 2021-07-13 13:00 Do: 2021-07-15 20:00

Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 21°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Uwagi:  Brak.

 • autor: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, data: 2021-07-12

Trzynasty Piknik Rodzinny w Kamieniu Krajeńskim

Trzynasty Piknik Rodzinny w DPS-sie odszedł do historii ale emocje oraz wrażenia pozostaną na długo w pamięci. Po długim czasie obostrzeń epidemiologicznych w końcu mogliśmy spotkać się w rodzinnym gronie. O oprawę duchową  zadbał ksiądz Marcin wraz z chórem i Panem organistą. 

Piknik był okazją do wręczenia przez Wicemarszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Pana Zbigniewa Ostrowskiego w obecności Posłanki Pani Iwony Kozłowskiej medalu Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis naszej 101-latce Pani Wandzie Miłoszewskiej za zasługi dla regionu.  Nie zabrakło również wyróżnień dla aktywnych Mieszkańców. Czas umilili nam sami Mieszkańcy w przedstawieniu Kopciuszek, które było uwieńczeniem warsztatów  teatralnych, w których brali udział oraz Kapela znad Mochla. Każdy znalazł coś dla siebie. Niewątpliwą atrakcją była fotobudka, zagroda z alpakami, animacje dla dzieci w wykonaniu Adrianny Starsiak , pokazy iluzji, a dla miłośników sztuki wystawa fotografii Łukasza Gwiździela.

Piknik został sfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach projektu p.n. Kreatywni- Samodzielni.

 • autor: Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim, data: 2021-07-12

Galeria zdjęć

 • Piknik Rodzinny
  Piknik Rodzinny
 • Piknik Rodzinny
  Piknik Rodzinny
 • Piknik Rodzinny
  Piknik Rodzinny
 • Piknik Rodzinny
  Piknik Rodzinny
 • Piknik Rodzinny
  Piknik Rodzinny
 • autor: www.dpskamienkrajenski.pl, data: 2021-07-12

Uwaga! Burze z gradem!

Zjawisko: Burze z gradem.

Stopień zagrożenia: 1

Obszar powiatów: wszystkie powiaty.

Ważność: Od: 2021-07-12 12:00 Do: 2021-07-12 23:00

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Uwagi:  W związku z dynamiczną sytuacją synoptyczną ostrzeżenie może ulec zmianie lub wydłużeniu.

 • autor: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, data: 2021-07-12

56. posiedzenie Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

7 lipca 2021 r. odbyło się 56. posiedzenie Zarządu Powiatu. Posiedzenie przebiegło zgodnie z planowanym porządkiem obrad.

Podczas posiedzenia zarząd podjął uchwały w sprawie:

 • ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie zadań Powiatu Sępoleńskiego w zakresie: wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 • zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Człuchowskiego w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej

 

 • autor: Mateusz Suchomski, data: 2021-07-09

Galeria zdjęć

 • Posiedzenie zarządu
  Posiedzenie zarządu
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-07-09

Nowy rozkład jazdy autobusów na terenie Powiatu Sępoleńskiego

Nowy rozkład jazdy autobusów na terenie Powiatu Sępoleńskiego który będzie obowiązywać od poniedziałku t.j. 12 lipca 2021
 
* Sępólno Kr 13.15. - Sypniewo 13.48 - Lubcza 13.57 - Więcbork 14.30 - Sępólno Kr. 14.55 (linia 22713)
 
* Kamień Kr. 6.55 - Sępólno Kr.7.15 - Więcbork 7.35 - Sypniewo 7.58 - Sępólno Kr. 8.32 (linia 22705)
 
* Sępólno Kr. 6.00 Trzciany 6.05 - Wałdowo 6.15 - Teklanowo 6.19 - Zalesie 6.26 - Skarpa 6.28 - Sępólno Kr. 6.40 - Kamień Kr. 6.51 (linia 22706)
 
* Sępólno Kr. 15.40 Trzciany 15.44 - Wałdowo 15.56 - Teklanowo 16.00 - Zalesie 16.08 -Skarpa 16.11 - Sępólno Kr. 16.25 - Więcbork 16.45 (linia 22712 )
 
* Sośno 6.15 - Wąwelno 6.48 - Tuszkowo 6.43 - Wąwelno 6.49 - Sitno 6.59 - Pęperzyn 7.07 - Więcbork 7.20 - Sypniewo 7.35 - Więcbork 7.50 - Sępólno Kr. 8.16 (linia 22704)
 
* Sępólno Kr. 14.20 - Sypniewo 14.49 - Więcbork 15.09 - Borzyszkowo 15.19 - Klarynowo 15.23 - Więcbork 15.37 - Pęperzyn 15.50 - Sitno 15.58 - Wąwelno 16.09 - Tuszkowo 16.14 - Wąwelno 16.19 - Mierucin 16.23 - Sośno 16.38 -  Dębiny 16.47 (linia 22702)
 
oraz:
 
* Sępólno Kr. 7.15 - Więcbork 7.35
 
* Sępólno Kr. 8.25 - Więcbork 8.43
 
* Sępólno Kr. 12.45 - Więcbork 13.07
 
* Sępólno Kr.14.45 - Więcbork 15.07
 
* Sępólno Kr. 16.25 - Więcbork 16.45
 
* Więcbork 7.50 - Sępólno Kr. 8.16
 
* Więcbork 8.45 - Sępólno Kr. 9.05
 
* Więcbork 13.40 -Sępólno Kr. 14.05
 
* Więcbork 14.35 - Sępólno Kr. 14.55
 
* Więcbork 15.15 - Sępólno Kr. 15.36
 • autor: Andrzej Marach - Wicestarosta Sępoleński, data: 2021-07-09

Uwaga! Burze z gradem!

Zjawisko: Burze z gradem.

Stopień zagrożenia: 2

Obszar powiatów: wszystkie powiaty.

Ważność: Od: 2021-07-09 09:00 Do: 2021-07-09 23:00

Przebieg:  Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 25 mm do 50 mm, oraz porywy wiatru do około 100 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%.

Uwagi: Ostrzeżenie może ulec zmianie.

 • autor: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, data: 2021-07-09

Uwaga! Deszcz z burzami!

Zjawisko: Deszcz z burzami.

Stopień zagrożenia: 2

Obszar powiatów: wszystkie powiaty.

Ważność: Od: 2021-07-08 22:00 Do: 2021-07-09 09:00

Przebieg:  Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami do 60 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do około 100 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 30%.

Uwagi: Brak.

 • autor: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, data: 2021-07-08

Konwent Powiatu Sępoleńskiego

Dnia 7 lipca 2021 r. na sali sesyjnej w Sępólnie Krajeńskim, odbył się kolejny Konwent Powiatu Sępoleńskiego. Tematem spotkania było omówienie bieżącej problematyki samorządowej w powiecie, w tym m.in.

 1. Podsumowanie spotkania z Mardzałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ktorego teamtem były m.in. połączenia komunikacyjne Powiatu Sępoleńskiego z Bydgoszczą oraz inwestycje drogowe na drogach wojewódzkich w Powiecie.
 2. Iwnestycje strategiczne w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład
 3. Sprawy wniesione.

W konwencie udział wzięli:

Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych;

Wicestarosta Sępoleński – Andrzej Marach;

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego – Waldemar Stupałkowski;

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego – Wojciech Głomski;

Burmistrz Więcborka – Waldemar Kuszewski;

Wójt Gminy Sośno – Leszek Stroiński;

Przewodniczący Rady Powiatu – Marek Chart;

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-07-07

Galeria zdjęć

 • Konwent Powiatu Sępoleńskiego
  Konwent Powiatu Sępoleńskiego
 • Konwent Powiatu Sępoleńskiego
  Konwent Powiatu Sępoleńskiego
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-07-07

Przegląd gwarancyjny warsztatu terapii zajęciowej w Sępólnie Krajeńskim

W dniu 6 lipca 2021 r. w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Kościuszki 3 odbył się przegląd gwarancyjny dotyczący inwestycji związanej z budynkiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Kościuszki 3.

Inwestycja została przeprowadzona w ramach projektów: „Przebudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na siedzibę Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim” oraz „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego – budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej.”

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele firm:

TIVOLO – Pan Tomasz Gniot 

Zakład Usług Instalacyjnych Bogumił Larek – Pan Bogumił Larek oraz Pan Maciej Larek

Zakład Usług Elektrycznych Włodzimierz Grabinski – Pan Włodzimierz Grabinski

MARKO Technika Grzewcza Danuta Dankiewicz – Pan Włodzimierz Dankiewicz

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Pan Adam Mueller

oraz pracownicy instytucji:

Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim – Pan Tomasz Bondarczyk 

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sępólnie Krajeńskim – Pani Wiesława Stafiej

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku – Pani Elżbieta Maziarz – Rudnik

Starszy Inspektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku – Pani Grażyna Tereszkiewicz.

 • autor: Grażyna Tereszkiewicz - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, data: 2021-07-07

Galeria zdjęć

 • Przegląd gwaracyjny warsztatu terapii zajęciowej
  Przegląd gwaracyjny warsztatu terapii zajęciowej
 • Przegląd gwaracyjny warsztatu terapii zajęciowej
  Przegląd gwaracyjny warsztatu terapii zajęciowej
 • Przegląd gwaracyjny warsztatu terapii zajęciowej
  Przegląd gwaracyjny warsztatu terapii zajęciowej
 • Przegląd gwaracyjny warsztatu terapii zajęciowej
  Przegląd gwaracyjny warsztatu terapii zajęciowej
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-07-07

Mobilny punkt szczepień podczas Pikniku Rodzinnego

 • Mobilny punkt szczepień
  Mobilny punkt szczepień
 • autor: Gmina Sępólno Krajeńskie, data: 2021-07-06

Uwaga! Burze z gradem!

Zjawisko: Burze z gradem

Stopień zagrożenia: 2

Obszar powiatów: wszystkie powiaty.

Ważność: Od: 2021-07-07 11:00 Do: 2021-07-07 22:00

Przebieg:  Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 30 mm do 40 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Uwagi: Brak.

 • autor: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, data: 2021-07-07

Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu

5 lipca 2021 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się spotkanie którego tematem były m.in. połączenia komunikacyjne Powiatu Sępoleńskiego z Bydgoszczą oraz inwestycje drogowe na terenie Powiatu.

W spotkaniu uczestniczyli:

Poseł na Sejm RP – Iwona Kozłowska

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotr Całbecki,

Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Zbigniew Sosnowski

Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych

Wicestarosta Sępoleński – Andrzej Marach

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego - Waldemar Stupałkowski

Burmistrza Więcborka - Waldemar Kuszewski

Burmistrza Kamienia Krajeńskiego - Wojciech Głomski

Wójt Sośna - Leszek Stroński

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-07-06

Galeria zdjęć

 • Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu
  Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu
 • Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu
  Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu
 • Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu
  Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu
 • autor: Iwona Kozłowska - Profil Facebook, data: 2021-07-06

Trzynasty Piknik Rodzinny w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim

3 lipca odbył się Trzynasty Piknik Rodzinny w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim. Po długim czasie obostrzeń epidemiologicznych mieszkańcy DPS mogli spotkać się w rodzinnym gronie. O oprawę duchową  zadbał ksiądz Marcin wraz z chórem i organistą. Piknik był okazją do wręczenia przez Wicemarszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Pana Zbigniewa Ostrowskiego w obecności Poseł na Sejm RP Pani Iwony Kozłowskiej medalu Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis naszej stu jedno latce Pani Wandzie Miłoszewskiej za zasługi dla regionu która obchodziła 101 urodziny. Nie zabrakło również wyróżnień dla aktywnych Mieszkańców. Mieszkańcy wykonali przedstawienie Kopciuszek oraz Kapela znad Mochla. Każdy znalazł coś dla siebie. Niewątpliwą atrakcją była fotobudka, zagroda z alpakami, animacje dla dzieci w wykonaniu Adrianny Starsiak , pokazy iluzji, a dla miłośników sztuki wystawa fotografii Łukasza Gwiździela. Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych.

 

Piknik został sfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach projektu p.n. Kreatywni- Samodzielni.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-07-06

Galeria zdjęć

 • Piknik Rodzinny
  Piknik Rodzinny
 • Piknik Rodzinny
  Piknik Rodzinny
 • Piknik Rodzinny
  Piknik Rodzinny
 • Piknik Rodzinny
  Piknik Rodzinny
 • Piknik Rodzinny
  Piknik Rodzinny
 • Piknik Rodzinny
  Piknik Rodzinny
 • Piknik Rodzinny
  Piknik Rodzinny
 • Piknik Rodzinny
  Piknik Rodzinny
 • Piknik Rodzinny
  Piknik Rodzinny
 • Piknik Rodzinny
  Piknik Rodzinny
 • autor: www.dpskamienkrajenski.pl, data: 2021-07-06

Uwaga! Burze z gradem!

Zjawisko: Burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar powiatów: wszystkie powiaty.

Ważność: Od: 2021-07-05 11:00 Do: 2021-07-05 22:00

Przebieg:  Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Uwagi: Brak.

 • autor: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, data: 2021-07-05

Uwaga! Silny deszcz z burzami!

Zjawisko: Silny deszcz z burzami

Stopień zagrożenia: 1

Obszar powiatów: wszystkie powiaty.

Ważność: Od: 2021-07-04 12:00 Do: 2021-07-05 00:00

Przebieg:  Miejscami prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu od 30 mm do 50 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Uwagi: Brak.

 • autor: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, data: 2021-07-04

Uwaga! Burze!

Zjawisko: burze

Stopień zagrożenia: 1

Obszar powiatów: wszystkie powiaty.

Ważność: Od: 2021-07-03 12:00 Do: 2021-07-03 20:00

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm , lokalnie do 40 mm, możliwe opady gradu. Prognozowane porywy wiatru do 75 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Uwagi: Brak.

 • autor: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, data: 2021-07-03

Uwaga! Zmiana harmonogramu pracy oraz lokalizacji punktu Drive-Thru

Zmiana harmonogramu pracy punktu Drive-Thru od dnia 5 lipca 2021r. Punkt będzie działał 3 dni w tygodniu tj. poniedziałki, czwartki i piątki. Zmianie ulegną także godziny pracy punktu. Punkt w wyznaczone dni będzie czynny w godzinach od 9:00 do 11:00. Ponadto nastąpi zmiana lokalizacji punktu Drive- Thru od dnia 08.07.2021. Punkt będzie zlokalizowany na terenie Szpitala Powiatowego przy ulicy Mickiewicza 26 w Więcborku.

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2021-07-02

Kwalifikacja wojskowa 2021

W związku z Zarządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 107/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej oraz powiatowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, dnia 2 lipca w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim odbyło się spotkanie. Starostę Sępoleńskiego – Jarosława Tadycha odwiedzili: Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy mjr Bogdan Lewandowski oraz Oficer Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy por. Bartłomiej Budnik.

W spotkaniu w gabinecie Starosty udział wzięli także Wicestarosta - Andrzej Marach oraz Inspektor Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych – Kamila Jabłońska. Spotkanie było okazją do zapoznania się z nowym miejscem, w którym planowana jest kwalifikacja wojskowa w 2021 roku. W 2021 roku siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej będzie mieściła się w Sępólnie Krajeńskim w Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Przemysłowej 7a.

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2021-07-02

Galeria zdjęć

 • Zdjęcie z spotkania
  Zdjęcie z spotkania
 • Zdjęcie z spotkania
  Zdjęcie z spotkania
 • Zdjęcie z spotkania
  Zdjęcie z spotkania
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-07-02

Nabór kandydatur do nagrody „Krajeński Anioł”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku informuje, że do dnia 31 sierpnia 2021r. istnieje możliwość zgłaszania Kandydatur do Nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeński Anioł” za rok 2020. Nagroda  pn. „Krajeński Anioł” została ustanowiona w celu uhonorowania tych, którzy w istotny sposób niosą bezinteresowną pomoc na rzecz drugiego człowieka.

Nagroda może zostać przyznana w jednej z czterech kategorii: przedsiębiorca, organizacja pozarządowa, osoba indywidualna, instytucja.
Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać przedstawiciele urzędów, instytucji, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, a także osoby fizyczne. Regulamin przyznawania nagrody pn. „Krajeński Anioł” oraz druki wniosków dostępne na stronie internetowej  www.bip.pcprwiecbork.pl (w zakładce Nagroda „KRAJEŃSKI ANIOŁ”)  oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, ul. Starodworcowa 8. Wnioski należy przesłać – w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Krajeński Anioł” na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, ul. Starodworcowa 8, 89-410 Więcbork w terminie do 31 sierpnia 2021r.

 • autor: Małgorzata Jasiniewska - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, data: 2021-07-02

Uwaga! Silny deszcz z burzami!

Zjawisko: Silny deszcz z burzami

Stopień zagrożenia: 1

Obszar powiatów: wszystkie powiaty.

Ważność: od godz. 09:00 dnia 02.07.2021r. do godz. 23:00 dnia 02.07.2021r.

Przebieg: Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu od 30 mm do 50 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Uwagi: Brak.

 

 • autor: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, data: 2021-07-02

Nominacje na dyrektora

Dzisiaj, tj. 1 lipca 2021 roku, w gabinecie Starosty Sępoleńskiego, odbyła się uroczystość wręczenia nominacji na dyrektorów w dwóch szkołach, dla których powiat sępoleński jest organem prowadzącym.

W związku z możliwością przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora, wynikającą z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim zdecydował  o przedłużeniu (do 31 sierpnia 2026 roku) powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku Pani Annie Skiba. Ponadto, Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim, powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim (do 31 sierpnia 2022 roku) Panu Michałowi Humerskiemu. Obie kandydatury uzyskały pozytywną opinie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Rad Pedagogicznych szkół oraz zakładowych organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli.

W uroczystości udział wzięli:  Jarosław Tadych - Starosta Sępoleński, Małgorzata Masiłkin - Skarbnik Powiatu, Anna Skiba - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka  w Więcborku,  Lidia Sokulska-Tłok - Dyrektor Wydziału Edukacji (…) Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim oraz Michał Humerski - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim.

 • autor: Artur Juhnke, data: 2021-07-01

Galeria zdjęć

 • Nominacje na dyrektora
  Nominacje na dyrektora
 • Nominacje na dyrektora
  Nominacje na dyrektora
 • Nominacje na dyrektora
  Nominacje na dyrektora
 • Nominacje na dyrektora
  Nominacje na dyrektora
 • Nominacje na dyrektora
  Nominacje na dyrektora
 • Nominacje na dyrektora
  Nominacje na dyrektora
 • Nominacje na dyrektora
  Nominacje na dyrektora
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-07-01

Rusza nowy rządowy program dla samorządów.

Samorządowcy z województwa kujawsko-pomorskiego poznali dzisiaj założenia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. To nowy rządowy program realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Program polega na dofinansowaniu inwestycji realizowanych przez JST w całej Polsce. Samorządy dostaną do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania, czyli dotacji na inwestycje, m.in. w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne i w gospodarowanie odpadami. 

Ogromne potrzeby, ograniczone możliwości
Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz zwrócił uwagę, że nowy rządowy program to ogromna szansa dla województwa kujawsko-pomorskiego.

Samorządy mają możliwość pozyskać środki na wiele zadań w naszym regionie. Jest to bardzo ważne wsparcie. Po raz pierwszy wysokość tego dofinansowania wyniesie 95%. Takiego dofinansowania na realizowanie inwestycji jeszcze samorządy nie realizowały. Inwestycje zmienią oblicze Polski, zmienią oblicze polskich samorządów
– mówił. 

Wyznacznikiem sytuacji samorządów jest nadwyżka operacyjna. To ona pokazuje czy JST będą
w przyszłości w stanie inwestować. W minionym roku nadwyżka ta spadła o ponad 11 proc. Samorządy zredukowały nakłady inwestycyjne o ponad 4 proc. Pieniądze z nowego programu pomogą samorządom zrealizować inwestycje potrzebne lokalnym społecznościom i odbudować gospodarkę.

Drogi, przedszkola, kanalizacja i inne inwestycje są potrzebne we wszystkich regionach Polski, ale samorządom brakuje pieniędzy na ich sfinansowanie. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych jest odpowiedzią na potrzeby inwestycyjne samorządów. Korzyści z tego programu będzie czerpać społeczeństwo i cała gospodarka 
– powiedział Tomasz Robaczyński, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego na spotkaniu w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzki w Bydgoszczy. 
Priorytetowe inwestycje
Bank Gospodarstwa Krajowego planuje na początku dwie pilotażowe edycje programu, pierwszą uruchomi 1 lipca, wtedy też poinformuje o szczegółach programu. Pilotażowe nabory pozwolą zweryfikować priorytetowe dla samorządów obszary inwestycji.

Program obejmuje 35 obszarów gospodarki, a w pierwszym naborze priorytetami będą
m.in. inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne, czy w gospodarowanie odpadami.

W programie nie ma limitów wartości inwestycji. Oznacza to, że można z niego sfinansować zarówno budowę chodnika, żłobka, ale także kanalizacji czy nowej drogi.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pomoże odbudować gospodarkę po pandemii. Wierzę, że dzięki niemu wzrośnie jakość życia Polaków, którzy będą mogli korzystać
z bezpiecznej, nowoczesnej infrastruktury. Misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Jesteśmy dumni, że zrealizujemy program, który pomoże gospodarce, lokalnym społecznościom, a wiele z dofinansowanych inwestycji przyczyni się do budowania bardziej zrównoważonej gospodarki 
– stwierdził Tomasz Robaczyński.

Poseł Ewa Kozanecka podkreśliła, że Program Inwestycji Strategicznych umożliwi inwestycję w mniejszych samorządach. 

Często w wielu samorządach brakowało środków. Przede wszystkim te najmniejsze samorządy borykają się z problemami finansowymi, z niskimi dochodami budżetowymi i nie stać ich było na strategiczne z punktu widzenia mieszkańców inwestycji. Inwestycje szczególnie ważne dla mieszkańców to m.in. kanalizację, oczyszczalnie, przepompownie, retencje czy też inwestycje drogowe. 
 – mówiła parlamentarzystka. 

Poseł Joanna Borowiak zwróciła uwagę na znaczenie m.in. takich inwestycji, jak sieć wodociągowa czy zapobieganie suszy.

Już w pierwszych dniach lipca mają być ogłoszone programy pilotażowe. Inwestycje strategiczne zawarte w programie są odpowiedzią na potrzeby naszych samorządowców i mieszkańców. Bardzo ważne są inwestycje związane z siecią wodociągową, kanalizacją i zapobieganiem suszy. To szczególnie ważne na obszarach rolniczych.
– podkreśliła poseł Borowiak. 

Na programie skorzystają też przedsiębiorcy. Realizacja wielu inwestycji przypadnie lokalnym firmom. Rządowy program pomoże im w rozwoju biznesu, będzie też stymulował powstawanie nowych miejsc pracy.
Zasady programu
W pierwszej - pilotażowej edycji programu każdy samorząd będzie mógł złożyć maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie inwestycji. Proces będzie się odbywał w pełni elektronicznie – w specjalnie przygotowanej aplikacji programu.

Bank Gospodarstwa Krajowego będzie przyjmował wnioski o dofinansowanie i weryfikował je formalnie. Po zakończeniu naboru przekaże zbiorczy raport do komisji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Komisja ta przygotuje rekomendację, na podstawie której Prezes Rady Ministrów zdecyduje o przyznaniu dofinansowania. Informację o przyznaniu dofinansowania samorząd otrzyma w aplikacji, za pośrednictwem której złożył wniosek.

Program będzie się odbywał poprzez wystawianie promes przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Aby JST mogła uruchomić przetarg, otrzyma od Banku Gospodarstwa Krajowego wstępną promesę, a po zakończeniu przetargu promesę inwestycyjną.

W przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała 12 miesięcy lub krócej, Bank Gospodarstwa Krajowego wypłaci środki z programu po zakończeniu realizacji inwestycji. W przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy, samorząd otrzyma środki w 2-3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych jej etapów).

O szczegółowych zasadach programu Bank Gospodarstwa Krajowego poinformuje 1 lipca. Informacje będą dostępne na stronie internetowej banku www.bgk.pl.

 • autor: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy , data: 2021-07-01

Galeria zdjęć

 • Zdjęcie z konferencji
  Zdjęcie z konferencji
 • Zdjęcie z konferencji
  Zdjęcie z konferencji
 • Zdjęcie z konferencji
  Zdjęcie z konferencji
 • autor: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy , data: 2021-07-01

Uwaga! Burze z gradem!

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar powiatów: wszystkie powiaty.

Ważność: od godz. 09:00 dnia 30.06.2021r. do godz. 21:00 dnia 30.06.2021r.

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Uwagi: Brak.

 

 • autor: Dyżurny synoptyk: Dariusz Gimiński Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni , data: 2021-06-30

XIV edycja Piłkarskiej Ligi Powiatowej

Mistrzem XIV edycji Piłkarskiej Ligi Powiatowej została drużyna LZS Płocicz. Mecz o mistrzostwo ligi oglądało 250 kibiców na żywo oraz 100 osób online ! Silniejsza okazała się drużyna z Płocicza, która pokonała gospodarzy z Dąbrówki 2:0. Zdobywcą obu bramek został Mariusz Strumiłło. Gratulujemy zwycięzcom Ligi oraz drużynie ZRYW Dąbrówka za niezwykle ciekawe widowisko oraz walkę do samego końca. W świetnej dyspozycji był najlepszy bramkarz ligi powiatowej - Bartłomiej Szafrański, który zatrzymał w tym meczu snajperów z Dąbrówki. Mecz o trzecie miejsce rozstrzygnął się w rzutach karnych ! Obkas prowadził z Dąbrową 2:0, lecz Orzeł zdołał podnieść skrzydła i doprowadzić do remisu. Więcej szczęścia sprzyjało drużynie CENTRUM Obkas i po sześciu seriach rzutów karnych zdobyła podium ligi powiatowej.

 • autor: www.krajna.com.pl, data: 2021-06-29

Galeria zdjęć

 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • autor: Liga Powiatowa

Konkurs dla organizacji pozarządowych

Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono ogłoszenie o  otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań Powiatu Sępoleńskiego w zakresie: wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Wszelkie informacje dot. naboru znajdują się w załączniku do Uchwały Nr 55/173/2021 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2021 r. 

Oferty można składać na załączonym do ogłoszenia wzorze w terminie do 21 lipca 2021 r. Telefon kontaktowy w przedmiotowej sprawie: 52 388 13 40.

Link do ogłoszenia w BIP: https://www.bip.powiat-sepolno.pl/1242,na-2021-rok

 • autor: Dorota Szymańczak, data: 2021-06-29

Uwaga! Upały!

Ostrzeżenia meteorologiczne: Upał

stopień: 1
prawd. 80%
Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 31°C. Temperatura minimalna w nocy od 15°C do 17°C.
Uwagi: Brak.

Ważne:
Od: 2021-06-29 11:00
Do: 2021-06-30 20:00

 • autor: Biuro: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, data: 2021-06-28

Zaszczep się na wakacje!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych szczepieniem 1 dawkową szczepionką Jonson&Jonson 2 lipca (piątek) w godzinach od 17:30 - do 20:00 do Więcborka na Rynek Miejski.
Przy okazji Więcborskiego Kabaretonu działał będzie tam Mobilny Powiatowy Punkt Szczepień.
Nie ma konieczności wcześniejszej rejestracji.
Wszystkie formalności można załatwić na miejscu i przyjść dosłownie "z ulicy".
Zapraszamy!
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2021-06-25

Zaszczep się na wakacje!

 • Zaszczep się na wakacje!
  Zaszczep się na wakacje!

XXXVI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

24 czerwca (czwartek) 2021 roku o godz. 9:00 w sali im. Lucjana Prądzyńskiego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim odbyła się XXXVI sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim. Sesja odbyła się zgodnie z planowanym porządkiem obrad.

1. Otwarcie sesji;

2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.

4. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania złożone na ostatniej sesji i w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o czynnościach w okresie między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z prac Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w okresie międzysesyjnym oraz informacja o złożonych przez radnych wnioskach i sposobie ich załatwienia.

7. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego im. A. Gacy i J. Łaskiego prowadzonego przez Novum-Med spółkę z o.o. w Więcborku.

8. Ocena bezpieczeństwa sanitarnego powiatu sępoleńskiego.

9. Podjęcie uchwał w sprawach :

 • przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2021 roku.
 • przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu, Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021-2025",
 • uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok.

10. Wnioski i oświadczenia radnych.

11. Zakończenie obrad. 

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-06-25

Galeria zdjęć

 • Zdjęcie z sesji
  Zdjęcie z sesji
 • Zdjęcie z sesji
  Zdjęcie z sesji
 • Zdjęcie z sesji
  Zdjęcie z sesji
 • Zdjęcie z sesji
  Zdjęcie z sesji
 • Zdjęcie z sesji
  Zdjęcie z sesji
 • Zdjęcie z sesji
  Zdjęcie z sesji
 • Zdjęcie z sesji
  Zdjęcie z sesji
 • Zdjęcie z sesji
  Zdjęcie z sesji
 • Zdjęcie z sesji
  Zdjęcie z sesji
 • Zdjęcie z sesji
  Zdjęcie z sesji
 • Zdjęcie z sesji
  Zdjęcie z sesji
 • Zdjęcie z sesji
  Zdjęcie z sesji
 • Zdjęcie z sesji
  Zdjęcie z sesji
 • Zdjęcie z sesji
  Zdjęcie z sesji
 • Zdjęcie z sesji
  Zdjęcie z sesji
 • Zdjęcie z sesji
  Zdjęcie z sesji
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-06-24

Życzenia z okazji Dnia Ojca

 • Życzenia z okazji Dnia Ojca
  Życzenia z okazji Dnia Ojca

Akcja „Zaszczep się na weekend” przyciągnęła tłumy

19 czerwca, w sobotę, przy przystani żeglarskiej na sępoleńskim molo po raz pierwszy Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim zorganizowało akcję „Zaszczep się na weekend". Mobilny punkt powstał na bazie Punktu Szczepień Powszechnych, którego organizatorem jest 5 samorządów z terenu Powiatu Sępoleńskiego oraz podmiot medyczny Ars Medica z Dr Michałem Bryczkowskim na czele.

Każdy zainteresowany mógł się zaszczepić, bez konieczności wcześniejszej rejestracji, praktycznie przychodząc z ulicy. Do dyspozycji pełnoletnich mieszkańców była jednodawkowa szczepionka Jonson&Jonson. Dla osób niepełnoletnich był dostępny Pfizer. Akcja spotkała się z dużym społecznym zainteresowaniem. W Powiatowym Mobilnym Punkcie Szczepień od 10:30 do 14:00 zaszczepiono łącznie 284 osoby w tym 24 szczepionką dwudawkową Pfizer oraz 260 osób jednodawkową szczepionką Jonson&Jonson. Mimo upalnej aury, nie zabrakło chętnych do zaszczepienia się. Dziękujemy za piękną frekwencję.

Ponadto już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych  2 lipca do Więcborka na rynek, gdzie przy okazji „Więcborskiego Kabaretonu” także stanie Powiatowy Mobilny Punkt Szczepień i będzie można zaszczepić się szczepionką jednodawkową Jonson&Jonson. Więcej szczegółów wkrótce.

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2021-06-22

Galeria zdjęć

 • Zdjęcie z akcji „Zaszczep się na weekend"
  Zdjęcie z akcji „Zaszczep się na weekend"
 • Zdjęcie z akcji „Zaszczep się na weekend"
  Zdjęcie z akcji „Zaszczep się na weekend"
 • Zdjęcie z akcji „Zaszczep się na weekend"
  Zdjęcie z akcji „Zaszczep się na weekend"
 • Zdjęcie z akcji „Zaszczep się na weekend"
  Zdjęcie z akcji „Zaszczep się na weekend"
 • Zdjęcie z akcji „Zaszczep się na weekend"
  Zdjęcie z akcji „Zaszczep się na weekend"
 • autor: Kamila Jabłońska, Andrzej Marach, data: 2021-06-19

V Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego

STOPY WODY POD KILEM I POMYŚLYCH WIATRÓW -

- z taką odezwą wypowiedzianą przez sędziego Stanisława Jączkowskiego wypłynęli żeglarze V Regat Starosty Sępoleńskiego.

W dniach 19-20  czerwca na jeziorze sępoleński rozegrane zostały V Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego. Przybyły załogi ze Świecia, Grudziądza, Szczecinka i Żnina. Grupę „optymistów” zasiliły dzieci z sępoleńskiego klubu MLKS Krajna.

Przybyłych żeglarzy i ich opiekunów oraz trenerów przywitał nowy kierownik sekcji żeglarskiej MLKS Krajna – pan Dariusz Rudnik. Na uroczyste otwarcie regat i jednoczesne otwarcie sezonu żeglarskiego w Sępólnie Krajeńskim zaproszeni przez Starostę Sępoleńskiego Jarosława Tadycha i kierownika sekcji Dariusza Rudnika  zostali: Przewodniczący Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim – pan Marek Chart, Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim – pan Franciszek Lesinski, Radny Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim – pan Leszek Kąkol, Wicestarosta Sępoleński – pan Andrzej Marach, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego – wz. pan Marek Zieńko – Wiceburmistrz, Wiceprezes MLKS Krajna – pani Jolanta Bukolt, Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej Gminy Sępólno Krajeńskie – pan Marek Tymecki, Komendant Gminny OSP w Sępólnie Krajeńskim – pan Artur Cetnarski, Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 2 w Sępólnie Krajeńskim – wz. pani Krystyna Grzona oraz były Kierownik sekcji żeglarskiej – pan Stanisław Łukaszewicz

Dwudniowych zmagania na wodzie nie ułatwiał lejący się z nieba żar.  Na szczęście sprzyjający wiatr pozwolił na rozegranie w pierwszym dniu czterech biegów, a w kolejnym trzech. W tych niełatwych warunkach tak naprawdę wszyscy byli zwycięzcami. Jednak podium to tylko trzy miejsca.

III miejsce – Paulina Piotrowska – KST Grudziądz

II miejsce – Jacek Tucholski – MKŻ Żnin

I miejsce – Szymon Gotowicz – MKŻ Żnin.

Starosta Sępoleński wraz ze sponsorem panem Tadeuszem Dudkiem – współwłaścicielm firmy DUKO zadbali o to, aby upominki otrzymali wszyscy. Dziękujemy sponsorowi  za wsparcie i włączenie się w organizację regat.

Tradycją imprez żeglarskich w klasie optimist jest nagrodzenie najmłodszego uczestnika regat. Był nim Piotr Januszewski  z naszego lokalnego klubu - MLKS Krajna. Sześcioletni żeglarz otrzymał puchar za wysiłek, wolę walki i hart ducha.

Regaty przebiegły bezpiecznie, w bardzo miłej i słonecznej atmosferze. Przybyłym sympatykom żeglarstwa z zaprzyjaźnionych klubów dziękujemy.  Dzieciom i młodzieży życzymy bezpiecznych wakacji i kolejnych zwycięstw w kolejnych regatach, bo kalendarz imprez żeglarskich znowu zaczyna się mocno wypełniać.

Do zobaczenia !!!

 • autor: Lidia Sokulska-Tłok - Dyrektor Wydziału Edukacji (...), data: 2021-06-22

Galeria zdjęć

 • Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Zdjęcie z V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • autor: Andrzej Marach, Lidia Sokulska-Tłok, Marcin Misiak, data: 2021-06-19

Uwaga! Burze z gradem! Ostrzeżenie 2 stopnia!

Uwaga! Burze z gradem!

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 2

Obszar powiatów: Woj. kujawsko-pomorskie (wszystkie powiaty)

Ważność: od godz. 10:00 dnia 22.06.2021 do godz. 01:00 dnia 23.06.2021

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Uwagi: Brak.

 

 

 • autor: Dyżurny synoptyk: Michał Szewczyk Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie nr 83., data: 2021-06-22

Uwaga! Burze z gradem i upały!

Ostrzeżenia meteorologiczne:
Burze z gradem
stopień: 1
prawd. 80%
Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.
Uwagi: Brak.

Ważne:
Od: 2021-06-21 20:00
Do: 2021-06-22 06:00
 
Ostrzeżenia meteorologiczne:
Upał
stopień: 2
prawd. 80%
Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 20°C.
Uwagi: Ostrzeżenie może być kontynuowane. Temperatura maksymalna 20.06 lokalnie do 29°C

Ważne:
Od: 2021-06-18 12:00
Do: 2021-06-21 20:00

 • autor: synoptyk IMGW-PIB: Michał Szewczyk Czas wydania: 2021-06-21 13:07 Biuro: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, data: 2021-06-21

"Zaszczep się na weekend" - mobilny punkt szczepień przy molo w Sępólnie Krajeńskim

Uchwała Nr 54/167/2021 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 17 czerwca 2021 roku

 • autor: Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w osobach: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, Wicestarosta - Andrzej Marach, Iwona Sikorska, Katarzyna Kolasa, Tomasz Fifielski, data: 2021-06-18

Uwaga! Upał!

Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach

Zjawisko: upał

Stopień zagrożenia: 2

Obszar powiatów: wszystkie powiaty

Ważność: godz. 12:00 dnia 18.06.2021 do godz. 20:00 dnia 21.06.2021

Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C. Temperatura

minimalna w nocy od 16°C do 20°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Uwagi: Ostrzeżenie może być kontynuowane. Temperatura maksymalna 20.06 lokalnie do 29°C

 

 

 • autor: Dyżurny synoptyk: Krzysztof Woźniak Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie nr 79., data: 2021-06-17

Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

15 czerwca 2021 r. Starosta Sępoleński p. Jarosław Tadych wziął udział w obradach Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Głównymi tematami posiedzenia były fundusze europejskie nowej perspektywy dla naszego województwa, sytuacja w regionie po roku epidemii, publiczny transport pasażerski i cyfryzacja. Gośćmi posiedzenia, które odbywało się w Grudziądzu, byli Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz i Wojewódzki Kurator Oświaty Marek Gralik.

O środkach europejskich perspektywy 2021-2027 mówił gospodarz województwa. W swoim wystąpieniu nawiązał do prowadzonych obecnie z rządem negocjacji dotyczących budżetu naszego nowego programu regionalnego. Upubliczniona już podstawowa kwota alokacji, liczona według algorytmu opartego m.in. o liczbę ludności, PKB i poziom bezrobocia, wynosi dla naszego regionu 1 476 milionów euro. Niewiadomą pozostaje wciąż jednak sposób rozdysponowania 25-procentowej tak zwanej puli rezerwowej (chodzi o 25 proc. wszystkich środków, które rząd przeznacza na programy regionalne). Uważamy, że podziałem tym powinien rządzić taki sam algorytm, w myśl którego słabsze regiony, do których wciąż się zaliczamy, otrzymają więcej. Stanowisko negocjacyjne sprowadza się w wymiarze finansowym do usilnych starań o to, by budżet naszego programu regionalnego nowej perspektywy zamknął się kwotą co najmniej 2 miliardów euro. Kontrakt z rządem w tej sprawie powinien zostać uzgodniony do końca czerwca. Jesienią rozpoczną się negocjacje z Komisją Europejską dotyczące kierunków inwestowania pieniędzy.

Samorząd województwa liczy też na środki dla regionu z Krajowego Planu Odbudowy. Pieniądze KPO zrównoważą mniejszą ewentualnie alokację w programie regionalnym. Ustawa wdrażająca KPO powinna zostać przyjęta przez parlament najpóźniej na przełomie lipca i sierpnia, kiedy spodziewana jest pierwsza transza środków.

Podczas posiedzenia Konwentu Powiatów Marszałkowi Całbeckiemu towarzyszyli dyrektorzy departamentów Funduszy Unijnych i Cyfryzacji, Rafał Pietrucień i Sławomir Kozłowski, oraz wicedyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Andrzej Potoczek, a także prezes Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych Conectio Jarosław Boryń i prezes Exea Data Center  Magdalena Mike-Gęsicka.

W trakcie posiedzenia Wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich Pan Krzysztof Maćkiewicz (Starosta Wąbrzeski) wręczył Staroście Sępoleńskiemu dyplom za uzyskanie przez Powiat Sępoleński VIII miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów w kategorii powiaty do  60 tys. mieszkańców. Gala wręczania nagród odbyła się 29 września 2020 r. w Ossie podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, jednak w związku z ograniczeniami epidemicznymi, nie wszyscy laureaci mogli być na niej obecni.

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów to bezpłatny i dobrowolny konkurs prowadzony przez Związek Powiatów Polskich. Laureaci typowani są w podziale na: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Oceniając JST, eksperci ZPP wydają opinię według wielu kryteriów ujętych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne.

Kolejność na liście wyróżnionych uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz od zrealizowanych działań. Ranking jest aktualizowany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line i trwa przez cały rok.

 • autor: Dorota Szymańczak, data: 2021-06-16

Dyplom

 • Dyplom
  Dyplom

Galeria zdjęć

 • Obrady Konwentu Powiatów
  Obrady Konwentu Powiatów
 • Obrady Konwentu Powiatów
  Obrady Konwentu Powiatów
 • Obrady Konwentu Powiatów
  Obrady Konwentu Powiatów
 • Obrady Konwentu Powiatów
  Obrady Konwentu Powiatów
 • Obrady Konwentu Powiatów
  Obrady Konwentu Powiatów
 • Obrady Konwentu Powiatów
  Obrady Konwentu Powiatów
 • autor: Szymon Ździebło/tarantoga.pl dla UMWKP, data: 2021-06-16

Zaszczep się na weekend!

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szczepienia jednodawkową szczepionką Jonson &Jonson lub dwudawkową szczepionką Pfizer.

Punkt Szczepień Powszechnych będzie miał mobilne stanowisko podczas trwających w najbliższą sobotę V Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego przy molo w Sępólnie Krajeńskim.

Stanowisko szczepień zlokalizowane będzie przy przystani żeglarskiej/sępoleńskie molo.

Punkt będzie otwarty w sobotę 19 czerwca w godzinach od 10:30 – 13:30.

Nie ma konieczności wcześniejszej rejestracji.

Serdecznie zapraszamy!

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2021-06-15

Zaszczep się na weekend!

 • zaszczep się na weekend
  zaszczep się na weekend

Komunikat Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu w sprawie porzucenia beczek z nieznaną substancją chemiczną w lasach regionu

W związku z licznymi przypadkami porzucenia beczek z nieznaną substancją w lasach regionu Kujaw i Pomorza, która może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz powodować skażenie środowiska, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu wyznaczył NAGRODĘ W KWOCIE 30 TYS. ZŁ za pomoc w ujęciu sprawcy lub sprawców tego procederu.

W ostatnich dniach na terenie Nadleśnictwa Szubin, Nadleśnictwa Bydgoszcz i Nadleśnictwa Gniewkowo nieznany sprawca porzucił w lesie beczki o różnej pojemności z substancją, która może zagrażać ludziom i środowisku, zanieczyszczając wody i glebę. Łącznie do lasów trafiło 11360 litrów nieznanej, potencjalnie niebezpiecznej substancji! O zdarzeniu natychmiast została powiadomiona Policja, Państwowa Straż Pożarna, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz jednostki samorządu
terytorialnego.


Nie możemy dopuścić do tego, by ktoś kosztem zdrowia i życia ludzi oraz stanu przyrody, pozbywał się w sposób nielegalny odpadów. Dlatego w lasach całego regionu zostały uruchomione dodatkowe partole Policji i Straży Le oraz zamontowany sprzęt monitorujący
Ponadto, teren, na którym istnieje potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi został objęty okresowym zakazem wstępu do lasu. Prosimy wszystkich o zachowanie szczególnej ostrożności podczas pobytu w lesie oraz przestrzeganie wprowadzonych zakazów
dla własnego bezpieczeństwa. Informację o okresowym zakazie wstępu do lasu podano pośrednictwem tablic informacyjnych w terenie
oraz na stronie internetowej: https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/

W przypadku natrafienia na kolejne porzucone w lesie beczki, prosimy o niezwłoczne poinformowanie Policji lub Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Toruniu - nr tel. 606 856 811.


Aktualnie Komenda Wojewódzka Policji bada sprawę w celu ujawnienia sprawcy lub sprawców procederu. Prosimy każdego, kto jest w posiadaniu informacji dotyczących porzucenia beczek w lasach regionu, o kontakt telefoniczny pod numerem:
Nadleśnictwo Szubin tel. 530 053 133, Nadleśnictwo Bydgoszcz tel. 606 205 017,
Nadleśnictwo Gniewkowo – tel. 600 237 555, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Toruniu - tel. 606 856 811.
Liczymy na Państwa pomoc w ujęciu sprawców!

 • autor: Bartosz Michał Bazela, data: 2021-06-15

Sezon kąpielowy nad Jeziorem Sępoleńskim rozpoczęty!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarmy informuje, ze z dniem 15 czerwca 2021 roku rozpoczęto sezon kąpielowy nad Jeziorem Sępoleńskim. Otwarcie pozostałych kąpielisk nad Jeziorem Mochel i Jeziorem Więcborkskim zaplanowano na 26 czerwiec 2021 roku.

Ponadto PPIS przypomina, iż niewskazana jest kąpiel w przypadku masowego zakwitu glonów w zbiornikach wodnych ze względu na mozliwośc wystapienia uejmnych skutków zdrowotnych. 

Szczegółowe dane poszczególnych kąpielisk są dostępne na stonach organizatorów kąpielisk: www.portal2.kamienkr.pl www.csir-sepolno.pl www.wiecbork.pl  oraz na ogólnopolskim serwisie kąpielowym , gdzie na bieżąco mozna monitorowac stan wszystkich kąpielisk w Polsce. 

Plaża w Sępólnie Krajeńskim - https://sk.gis.gov.pl/index.php/kapielisko/493

Plaża w Więcborku - https://sk.gis.gov.pl/index.php/kapielisko/494

Plaża w Kamieniu Krajeńskim - https://sk.gis.gov.pl/index.php/kapielisko/624

 

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji z PPIS w Sępólnie Kraj., data: 2021-06-15

KPRM: profil zaufany będzie można założyć na wideospotkaniu z urzędnikiem

Od czwartku 17 czerwca w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - podała KPRM. Dodano, że od tej daty posiadane tymczasowe PZ staną się tymi tradycyjnymi, o dłuższej ważności.

KPRM wyjaśniła, że zmiany, jakie nastąpią w odniesieniu do profili zaufanych, to konsekwencja wejścia w życie nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności realizujących zadania publiczne.

Obecnie profil zaufany można założyć na dwa sposoby - za pośrednictwem bankowości elektronicznej oraz poprzez wypełnienie wniosku w sieci, a następnie podczas osobistej wizyty w punkcie potwierdzającym. Trzecią opcją założenia profilu zaufanego, ale tymczasowego, który jest ważny 3 miesiące a nie trzy lata, jest wideospotkanie z urzędnikiem.

KPRM poinformowała, że właśnie ta trzecia opcja od 17 czerwca pozwoli na założenie tradycyjnego, ważnego 3 lata profilu zaufanego.

Dodano, że od tej daty wszystkie osoby posiadające tymczasowy PZ staną się właścicielem tego tradycyjnego.

"Wdrożenie nowości zaczniemy w nocy z 16 na 17 czerwca. Zrobimy wszystko, aby poszło jak najsprawniej. Jednak już teraz prosimy o wyrozumiałość, gdyby wystąpiły jakieś problemy" - podała KPRM.

Profil zaufany umożliwia potwierdzenie tożsamości w internecie i umożliwia szybki, bezpieczny kontakt z urzędami. To zbiór naszych zaszyfrowanych danych; każda osoba może mieć tylko jeden PZ, który jest przypisany do konkretnego numeru PESEL.

Z profilu zaufanego korzysta niemal 11,3 miliona Polaków. W 2021 r. założyło go już ponad 2,5 mln osób.

 • autor: www.samorzad.pap.pl, data: 2021-06-15

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach: poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Konkurs nr 1/2021

Termin składania wniosków: 21/06/2021 – 05/07/2021 r.

Miejsce składania wniosków:
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, ul. Jeziorna 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie.

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w wersji papierowej (zalecane złożenie w 2 egzemplarzach) oraz zaleca się dołączenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji:
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2019 poz 664 z późn. zm.)

Limit środków w ramach naboru: 162 501,69 €  

(650 006,76 PLN - prognozowane wsparcie w zł. przy kursie 4 zł  = 1 €)

Maksymalna kwota wsparcia: 300.000,00 zł (nie dotyczy jednostki sektora finansów publicznych)

Maksymalny poziom dofinansowania:
jednostki sektora finansów publicznych – nie wyższy niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych,
pozostałe uprawnione podmioty – nie wyższy niż  80% kosztów kwalifikowalnych

Pełna wersja ogłoszenia o naborze wniosków wraz z załącznikami, Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia NASZA KRAJNA oraz na stronie internetowej:
• www.naszakrajna.org

Szczegółowe informacje udzielane są  w Biurze Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
Pytania należy kierować na adres email: biuro@naszakrajna.org lub telefonicznie:

531 089 577 lub 884 001 997

SZKOLENIE DLA OSÓB/INSTYTUCJI ZAINTERESOWANYCH ZŁOŻENIEM WNIOSKU

W RAMACH KONKURSU NR 1/2021.

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA organizuje szkolenie pt. „Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej „

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej".


Szkolenie odbędzie się 18 CZERWCA 2021 r. o godzinie 10.00  w siedzibie LGD, Jeziorna 6,Sępólno Krajeńskie, I piętro Centrum Aktywności Społecznej.

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu

w biurze LGD Stowarzyszenia NASZA KRAJNA, ul. Jeziorna 6, Sępólno Kraj.
Kontakt do nas:
telefony nr: 531 089 577, 884 001 997 poczta elektroniczna: biuro@naszakrajna.org.

Zgodnie z kryteriami oceny wyboru wniosków do dofinansowania, udział w szkoleniu

premiowany jest przyznaniem punktów!

 

 • autor: LGD Nasza Krajna, data: 2021-06-15

Konwent Powiatu Sępoleńskiego

Dnia 11 czerwca 2021 r. na sali sesyjnej w Sępólnie Krajeńskim, odbył się kolejny Konwent Powiatu Sępoleńskiego. Tematem spotkania było omówienie bieżącej problematyki samorządowej w powiecie, w tym m.in.

 1. Problem związany z funkcjonowaniem ferm trzody chlewnej na terenie Powiatu Sępoleńskiego.
 2. Wystąpienie Zastępcy Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego Oddziału Terenowego w Bydgoszczy p. Marka Witkowskiego związane z działalnością Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego.
 3. Transport publiczny na terenie Powiatu Sępoleńskiego.
 4. Promocja szczepień ochronnych przeciw COVID-19 na terenie powiatu sępoleńsiego w związku z odbytą konferencją z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim.
 5. Sprawy wniesione.

W konwencie udział wzięli:

Poseł na Sejm RP - Iwona Kozłowska;

Zastępca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego Oddział Terenowy w Bydgoszczy, Radny Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego - Marek Witkowsk;

Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych;

Wicestarosta Sępoleński – Andrzej Marach;

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego – Waldemar Stupałkowski;

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego – Wojciech Głomski;

Burmistrz Więcborka – Waldemar Kuszewski;

Wójt Gminy Sośno – Leszek Stroiński;

Przewodniczący Rady Powiatu – Marek Chart;

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim – Franciszek Lesinski;

Dyrektor Krajeńskiego Parku Krajobrazowego – Krzysztof Wojtkowiak;

Powiatowy Lekarz Weterynarii – Magdalena Czerkawska-Tyborska.

Dyrektor Wydziały Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Barbara Wiśniewska;

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-06-14

Galeria zdjęć

 • Zdjęcie z posiedzenia Konwentu
  Zdjęcie z posiedzenia Konwentu
 • Zdjęcie z posiedzenia Konwentu
  Zdjęcie z posiedzenia Konwentu
 • Zdjęcie z posiedzenia Konwentu
  Zdjęcie z posiedzenia Konwentu
 • Zdjęcie z posiedzenia Konwentu
  Zdjęcie z posiedzenia Konwentu
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-06-11

Luzowanie obostrzeń

Co nas czeka w czerwcu w kwestii luzowania obostrzeń?

Poniżej harmonogram.

Luzowanie obostrzeń - harmonogram

 • Luzowanie obostrzeń
  Luzowanie obostrzeń
 • Luzowanie obostrzeń
  Luzowanie obostrzeń
 • Luzowanie obostrzeń
  Luzowanie obostrzeń
 • Luzowanie obostrzeń
  Luzowanie obostrzeń
 • Luzowanie obostrzeń
  Luzowanie obostrzeń
 • Luzowanie obostrzeń
  Luzowanie obostrzeń
 • Luzowanie obostrzeń
  Luzowanie obostrzeń
 • Luzowanie obostrzeń
  Luzowanie obostrzeń
 • Luzowanie obostrzeń
  Luzowanie obostrzeń
 • Luzowanie obostrzeń
  Luzowanie obostrzeń
 • Luzowanie obostrzeń
  Luzowanie obostrzeń
 • unijny sposób nabywania uprawnień po szczepieniu
  unijny sposób nabywania uprawnień po szczepieniu
 • autor: KPRM , data: 2021-06-11

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia NASZA KRAJNA

8 czerwca 2021 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia NASZA KRAJNA, w którym udział wziął Starosta Sępoleński Pan Jarosław Tadych.

Po wyborze Przewodniczącego i Sekretarza zebrania i stwierdzeniu quorum przystąpiono do realizacji dalszych punków posiedzenia. Członkowie zebrania podjęli uchwały w sprawie:

- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020;

- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020;

- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020;

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020;

-  udzielenia absolutorium Zarządowi Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA za rok 2020.

- wyniku finansowego za 2020 rok Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA;

-  zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia NASZA KRAJNA.

Kolejnym punktem był wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W wyniku głosowania Zarząd Stowarzyszenia pozostał w dotychczasowym składzie (tj. Władysław Szyling - Prezes, Krzysztof Zieliński - Skarbnik, Dorota Kortas-Punder -  Sekretarz, Ewa Czapiewska – Siekierka – Wiceprezes ), a nowym członkiem Komisji Rewizyjnej został Pan Piotr Dobrzański.

 • autor: Dorota Szymańczak, data: 2021-06-10

Święto Województwa

Uroczysta sesja sejmiku województwa w historycznym gmachu Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy była kulminacyjnym punktem oficjalnych obchodów Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. – To spotkanie dedykujemy naszym bohaterom – stwierdził w swoim wystąpieniu marszałek Piotr Całbecki, odnosząc się do pracowników i funkcjonariuszy instytucji i służb zaangażowanych w walkę z epidemią Covid-19; przedstawiciele tych struktur byli specjalnymi gośćmi uroczystej sesji.  

Solennej mszy w bydgoskiej bazylice św. Wincentego a Paulo, która rozpoczęła wczorajsze uroczystości, przewodniczył biskup toruński Wiesław Śmigiel. W nabożeństwie uczestniczyli członkowie zarządu województwa z marszałkiem Piotrem Całbeckim, przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska i radni województwa, a także parlamentarzyści i przedstawiciele administracji rządowej.

Gośćmi uroczystej, transmitowanej online sesji sejmiku byli m.in. wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz i prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, a także przedstawiciele blisko stu instytucji i służb w całym regionie zaangażowanych w walkę z epidemią Covid-19, którzy odebrali specjalne podziękowania podpisane przez gospodarza województwa i przewodniczącą sejmiku. Oprawą posiedzenia były przygotowana przez toruńską Książnicę Kopernikańską wystawa poświęcona doktor Wandzie Błeńskiej (1911-2014), związanej biograficznie z Toruniem lekarce, która przez wiele lat prowadziła w Ugandzie ośrodek dla trędowatych, a także wykład na temat doktor Błeńskiej, który wygłosił prof. Michał Białkowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Marszałek Piotr Całbecki i przewodnicząca Elżbieta Piniewska poświęcili swoje wystąpienia bohaterom walki z epidemią i doświadczeniu, przez które w związku z epidemią jako społeczność przechodzimy. 

- To dla nas wszystkich bardzo trudny czas. Jestem przekonana, że doświadczenie epidemii zmieni nas na zawsze. Była dla nas sprawdzianem społecznej solidarności, wrażliwości i odpowiedzialności. Przechodzimy przez nią razem, wzajemnie się wspierając, pocieszając, udzielając pomocy. Epidemia ma wymiar egalitarny. Wszyscy byliśmy narażeni na kontakt z wirusem, dlatego obserwujemy u nas wszystkich wzrost empatii i postaw prospołecznych. Zdaliśmy ten egzamin. Słowo „wspólnota” nabrało dla nas większego niż przedtem znaczenia. Wierzę, że każde doświadczenie, nawet to najtrudniejsze, nas wzmacnia. Mam nadzieję, że lekcja, której udzielił nam los, nie pójdzie na marne – mówiła pani przewodnicząca. Zacytowała słowa jednego z bohaterów „Dżumy” Alberta Camusa: „W ludziach więcej zasługuje na szacunek niż na pogardę.”  

- Dzisiejsze spotkanie dedykujemy naszym bohaterom. Są tutaj z nami przedstawiciele wszystkich instytucji, organizacji i służb bezpośrednio zaangażowanych w walkę z epidemią, niosących pomoc chorym i potrzebującym – powiedział gospodarz województwa. - Chcę podziękować panu wojewodzie Mikołajowi Bogdanowiczowi, który reprezentując rząd koordynował w naszym województwie ten obszar, za to, że mogliśmy wspólnie uczestniczyć w tym wielkim programie walki z pandemią, który powoli przechodzi do historii i będzie naszym wspólnym zwycięstwem. Dziękuję wszystkim służbom uczestniczącym w zarządzaniu kryzysowym.  

Szczególne podziękowania marszałek Piotr Całbecki skierował do medyków pracującym w szpitalach jednoimiennych i na oddziałach covidowych, a także do personelu całodobowych domów opieki nad osobami niesamodzielnymi. Podkreślił też ogromną odpowiedzialności dyrektorów placówek medycznych, którzy w trudnej sytuacji, pod presją okoliczności musieli podejmować niezwykle ważące decyzje.  

Chwilą ciszy zebrani uczcili pracowników placówek służby zdrowia, którzy zmarli na Covid-19 niosąc pomoc chorym.

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskeigo reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych oraz Zastępca Burmistrza Sępólna Krajeńskiego Marek Zieńko.

Podziękowania za zaangażowanie w walkę z pandemią odebrali: 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku - Justyna Krzysztofek

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim - Przemysław Dziubiński

 • autor: www.kujawsko-pomorskie.pl, data: 2021-06-08

Galeria zdjęć

 • Przedstawiciele instytucji i służb odbierają podziękowania
  Przedstawiciele instytucji i służb odbierają podziękowania
 • Przedstawiciele instytucji i służb odbierają podziękowania
  Przedstawiciele instytucji i służb odbierają podziękowania
 • Przedstawiciele instytucji i służb odbierają podziękowania
  Przedstawiciele instytucji i służb odbierają podziękowania
 • Przedstawiciele instytucji i służb odbierają podziękowania
  Przedstawiciele instytucji i służb odbierają podziękowania
 • autor: www.kujawsko-pomorskie.pl, data: 2021-06-07

Uroczyste otwarcie budynku Centrum Aktywności Lokalnej oraz wręczenie nagród i wyróżnień „RYCERZ 2020”

2 czerwca br. podczas XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Więcborku nastąpiło uroczyste otwarcie Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Rybackiej w Więcborku.

Oficjalne otwarcie budynku Centrum Aktywności Lokalnej nastąpiło poprzez przecięcie wstęgi przez Poseł na Sejm RP Panią Iwonę Kozłowską, Przewodniczącą Rady Miejskiej w Więcborku Panią Annę Łańską, Skarbnik Gminy Więcbork Panią Alinę Kruk, Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku Panią Ludmiłę Piekałkiewicz – Geruzel oraz Burmistrza Więcborka Pana Waldemara Kuszewskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Więcborku powitała wszystkich Radnych Rady Miejskiej oraz zebranych gości. Burmistrz przedstawił krótki rys historyczny ponad 200-letniego budynku i zaprezentowano prezentację realizacji projektu pn. “Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej”

Następnie Burmistrz Więcborka wręczył wyróżnienia i nagrody “RYCERZ 2020”.

Nagrody „RYCERZA” za 2020 r. otrzymali:

Mikołaj Paterek – za osiągnięte wyniki sportowe w 2020 r.,

Stowarzyszeniu Chór „Lutnia” – za działalność w dziedzinie kultury i edukacji związaną z wynikami na ogólnopolskich festiwalach chóralnych, odbyciem docenianej trasy koncertowej oraz promocję Gminy Więcbork na arenie krajowej.

Wyróżnienia „RYCERZA” za 2020 r. otrzymali:

Wanessa Gorgoń – za osiągnięte wyniki sportowe w 2020 r.

Karol Szmidt – za działalność dyrygencką oraz prowadzenie Chóru „Lutnia”. Autorskie występy podczas Letnich Prezentacji Organowych w Więcborku w ramach projektu „Zacznij od Bacha. Zaangażowanie w realizację wspólnie z MGBP w Więcborku projektu pn.: „Ożywienie lokalnej kultury”. Przygotowanie artystyczne Chóru „Lutnia” do trasy koncertowej Bydgoszcz – Kalwaria Zebrzydowska – Kraków Łagiewniki – Jasna Góra oraz do uświetnienia transmitowanej przez TVP Mszy Św. z sanktuarium Bożego miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. 

Osoby wyróżnione i nagrodzone otrzymały również gratulacje od Poseł na Sejm RP Pani Iwony Kozłowskiej oraz Starosty Sępoleńskiego Pana Jarosława Tadycha.

Podczas uroczystości zebrani goście mogli wysłuchać czterech utworów w wykonaniu Chóru “Lutnia”, występ został nagrodzony gromkimi brawami.

Po występie Przewodnicząca Rady Miejskiej zarządziła przerwę, podczas której zaprosiła do obejrzenia odnowionego budynku.

 • autor: www.wiecbork.pl, data: 2021-06-04

Galeria zdjęć

 • Zdjęcie z uroczystości
  Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
  Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
  Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
  Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
  Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
  Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
  Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
  Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
  Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
  Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
  Zdjęcie z uroczystości
 • autor: www.wiecbork.pl, data: 2021-06-02

Dzien dziecka w Domach Dla Dzieci

Z okazji Dnia Dziecka, 1 czerwca do Domów Dla Dzieci w Więcborku oraz Małej Cerkwicy zawitali Poseł RP Iwona Kozłowska, Starosta Sępoleński Jarosław Tadych oraz Wicestarosta Sępoleński Andrzej Marach. Wychowankowie Domów Dla Dzieci zostali obdarowani upominkami i słodkościami, które wywołały na ich twarzach wiele radości i wdzięczności za okazaną pamięć.  Spotkanie było okazją do rozmów o ważnych dla dzieci i młodzieży sprawach, zainteresowaniach, pasjach, a także na wspólnych grach i zabawach.

 • autor: Roksana Sobek - Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci w Więcborku, data: 2021-06-02

Galeria zdjęć

 • Zdjęcie z Dnia dziecka
  Zdjęcie z Dnia dziecka
 • Zdjęcie z Dnia dziecka
  Zdjęcie z Dnia dziecka
 • Zdjęcie z Dnia dziecka
  Zdjęcie z Dnia dziecka
 • Zdjęcie z Dnia dziecka
  Zdjęcie z Dnia dziecka
 • Zdjęcie z Dnia dziecka
  Zdjęcie z Dnia dziecka
 • Zdjęcie z Dnia dziecka
  Zdjęcie z Dnia dziecka
 • Zdjęcie z Dnia dziecka
  Zdjęcie z Dnia dziecka
 • Zdjęcie z Dnia dziecka
  Zdjęcie z Dnia dziecka
 • Zdjęcie z Dnia dziecka
  Zdjęcie z Dnia dziecka
 • Zdjęcie z Dnia dziecka
  Zdjęcie z Dnia dziecka
 • Zdjęcie z Dnia dziecka
  Zdjęcie z Dnia dziecka
 • Zdjęcie z Dnia dziecka
  Zdjęcie z Dnia dziecka
 • Zdjęcie z Dnia dziecka
  Zdjęcie z Dnia dziecka
 • Zdjęcie z Dnia dziecka
  Zdjęcie z Dnia dziecka
 • Zdjęcie z Dnia dziecka
  Zdjęcie z Dnia dziecka
 • Zdjęcie z Dnia dziecka
  Zdjęcie z Dnia dziecka
 • Zdjęcie z Dnia dziecka
  Zdjęcie z Dnia dziecka
 • autor: Nadesłane - Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci w Więcborku, data: 2021-06-01

Informacja - Punkt Szczepień Powszechnych oraz lokalny system rejestracji

Uprzejmie informujemy, że dnia 4 czerwca 2021 roku (piątek) Punkt Szczepień Powszechnych oraz lokalny system rejestracji (tel. 783-521-854; tel. 783-521-856; tel. 783-521-857) w Sępólnie Krajeńskim będzie nie czynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

 • autor: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, data: 2021-06-02

Uwaga! Burze z gradem!

Ostrzeżenia meteorologiczne:

Burze z grademstopień: 1
prawd. 90%
Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm.
Porywy wiatru do 65 km/h. Miejscami grad.
Uwagi: Brak.
Ważne:
Od: 2021-06-01 12:00
Do: 2021-06-01 23:00

 • autor: IMGW, data: 2021-06-01

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

W dniu 31.05.2021r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady oraz Jarosław Tadych Starosta Sępoleński i Wojciech Głomski Burmistrz Kamienia Krajeńskiego. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim Artur Żychski przedstawił Radzie sytuację na lokalnym rynku pracy. Członkowie PRRP szczególnie zainteresowali się pomocą udzielaną przedsiębiorcom w ramach Tarczy Antykryzysowej. Rada zapoznała się również i pozytywnie zaopiniowała Powiatowy Program Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021-2025 (projekt w załączeniu). Przedstawiony program przewiduje m.in. wsparcie osób napotykających na największe trudności w znalezieniu zatrudnienia. Zaplanowano również bardzo ważne działania  wspierające rozwój przedsiębiorczości. Dyrektor poinformował także o założeniach programu pilotażowego pod nazwą "Wsparcie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w powiecie sępoleńskim", który w najbliższym czasie zostanie przesłany do Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii. Jeżeli program zostanie zaakceptowany powiat otrzyma dodatkowe środki na realizację zaplanowanych w nim działań.

 • autor: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim, data: 2021-06-01

Galeria zdjęć

 • Zdjęcie z posiedzenia
  Zdjęcie z posiedzenia
 • Zdjęcie z posiedzenia
  Zdjęcie z posiedzenia
 • autor: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim, data: 2021-05-31

Przekazanie czeku na zakup sprzętu czyszcząco-zbierającego wraz z akcesoriami dla Szpitala Powiatowego w Więcobrku

31 maja br. w Szpitalu Powiatowym im  dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego w Więcborku gościł Pan Andrzej Potoczek – Prezes Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „SALUTARIS”.  Spotkanie było okazją do uroczystego przekazania Pani Marioli Kiełbasińskiej – Prezes Zarządu NOVUM MED Sp. z o.o.  symbolicznego czeku na kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu czyszcząco-zbierającego wraz z akcesoriami, o którego zakup wnioskował Powiat Sępoleński. W związku występowaniem zagrożenia COVID-19 i zaostrzonymi procedurami sanitarno-higienicznymi sprzęt  taki  jest niezbędny przy utrzymaniu czystości wszystkich pomieszczeń i minimalizowaniu potencjalnego niebezpieczeństwa pacjentów. Maszyna została już zakupiona i pomaga w codziennej pracy personelu placówki.

Stowarzyszenie „SALUTARIS” to zrzeszenie kujawsko-pomorskich samorządów (72), które dysponuje Funduszem Solidarnościowym, czyli instrumentem doraźnej, szybkiej pomocy finansowej dla gmin i powiatów dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych lub katastrofami. Cel działalności organizacji, to wzajemna pomoc w likwidowaniu skutków zdarzeń kryzysowych, które zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi albo znacząco wpływają na pogorszenie warunków bytowych mieszkańców. 

W 2018 r. Rada Powiatu w Sępólnie Krajeńskim podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „SALUTARIS”, a Starosta Sępoleński Jarosław Tadych od października 2019 r. jest Członkiem Zarządu.

 • autor: Dorota Szymańczak, data: 2021-06-01

Galeria zdjęć

 • Zdjęcie ze spotkania
  Zdjęcie ze spotkania
 • Zdjęcie ze spotkania
  Zdjęcie ze spotkania
 • autor: Wicestarosta Sępoleński - Andrzej Marach, data: 2021-05-31

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

 • Życzenia z okazji Dnia Dziecka
  Życzenia z okazji Dnia Dziecka
 • data: 2021-06-01

Od 1 czerwca cudzoziemcy mogą wystąpić o nadanie PESEL do celów podatkowych

 • 1 czerwca 2021 r. wchodzi w życie zmiana ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.
 • Dzięki nowym przepisom urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek.
 • Podatnicy, których identyfikatorem jest PESEL, a którzy do dnia wejścia w życie przepisów posługiwali się NIP, mają 30 dni na zmianę NIP na PESEL.
 • Nie będzie już możliwe składanie informacji od płatnika z błędnymi identyfikatorami podatkowymi podatnika (w szczególności chodzi o posługiwanie się szeregiem tych samych cyfr, w tym jedynek i dziewiątek).

Jak zmiany wpłyną na sprawy podatkowe

Od 1 czerwca cudzoziemcy mogą wystąpić o nadanie PESEL do celów podatkowych [1].

Nowe przepisy umożliwią urzędom skarbowym jednoznaczną identyfikację podatnika (pracownika). Pozwoli to na wygenerowanie i udostępnienie zeznania podatkowego w usłudze Twój e-PIT na podatki.gov.pl 

Tym samym podatnicy łatwiej rozliczą się z urzędem skarbowym: będą mogli użyć PESEL do zalogowania się do usługi Twój e-PIT lub złożyć zeznanie podatkowe przy użyciu bezpłatnej aplikacji e-Deklaracje dostępnej na podatki.gov.pl. Oznacza to dla nich również możliwość skorzystania z ulg i odliczeń oraz otrzymania zwrotu nadpłaty podatku.

Dla płatników zmiany ustawowe pozwalają na wywiązanie się z obowiązku wskazywania identyfikatora podatkowego jego pracowników – cudzoziemców, którzy mogą dla celów podatkowych ubiegać się o nadanie numeru PESEL.

[1]powołując się na art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2020 r. poz. 170, z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 2 i w zakresie określonym w art. 9 ust. 4 ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510)     

 • autor: Kinga Błaszczyńska główny specjalista IAS w Bydgoszczy, data: 2021-06-01

Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką

Nagroda Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeński Anioł” ustanowiona została w celu uhonorowania tych, którzy w różny sposób niosą pomoc osobom niepełnosprawnym, wspierają ich i ich działania oraz krzewią ideę bezinteresownej działalności na rzecz drugiego człowieka.

Nagroda przyznawana jest  w czterech kategoriach:

-przedsiębiorca,

-organizacja pozarządowa,

-osoba indywidualna,

-instytucja.

Laureatką Nagrody Starosty Sępoleńskiego „Krajeńskiego Anioła” za 2019r.  w kategorii osoba indywidualna została Pani Zofia Najdowska .

Od kilkunastu lat jest czynnym członkiem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarządu Koła w Więcborku, od 2018 r. jest Przewodniczącą  Oddziału w Więcborku.

W 2019r. z inicjatywy Pani Zofii, Związek zorganizował 10 różnych form aktywności, w których łącznie wzięły udział 893 osoby. Odbyły się m.in.  majówka, pożegnanie lata, wyjazd na koncert arii operetkowych - opłatek;  wystawy, wycieczki 1- i 2 dniowe, XXIV Wieczór Seniora, zabawa andrzejkowa.

Koordynuje corocznie organizowany Wieczór Seniora, w 2019 roku odbył się XXIV Wieczór Seniora. Impreza jest wynikiem umiejętnego połączenia potencjału lokalnych podmiotów – to właśnie partnerzy organizacji, których Pani Zofia skutecznie pozyskuje są źródłem ogromnego wsparcia i pomocy przekazywanej bezpośrednio uczestnikom, w głównej mierze osobom starszym, schorowanym.

Pracowicie, aktywnie i pomysłowo rozwija różnorodne działania na rzecz emerytów.

Od samego początku nieustannie rozwija swoją wiedzę z zakresu aplikowania o środki zewnętrzne, to dzięki jej inicjatywie i pomysłowości z pozytywnym wynikiem Związek corocznie otrzymuje dotacje od sponsorów.

Wszystkie przedsięwzięcia organizowane przez Związek mają charakter otwarty, tzn. mogą korzystać z nich osoby niezrzeszone, ma to decydujący wpływ na rozwój integracji wewnątrzpokoleniowej.

Nagroda Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeńska Iskierka” dedykowana jest dzieciom i młodzieży do lat 18, którzy w różny sposób niosą pomoc drugiemu człowiekowi,  a także krzewią ideę wolontariatu.
Nagroda może być przyznana w jednej z dwóch kategorii:
-osoba indywidualna
-grupa wolontariuszy

Laureatem nagrody  Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeńska Iskierka” za rok 2019 w kategorii grupa wolontariuszy  zostali uczniowie klasy VIIc Szkoły Podstawowej nr 3 w Sępólnie Kraj.   

Uczniowie klasy VII c wraz z wychowawczynią Panią Iwoną Jurek od 3 lat zaangażowani są w pomoc drugiemu człowiekowi. Spotykają się cyklicznie w ramach realizowanych projektów socjalnych przygotowują różnorodne występy artystyczne dostosowane do tematyki spotkań, współpracują z seniorami gminy Sępólno Kraj. oraz gminy Kamień Kraj.

Uczniowie w ramach projektu socjalnego „Senior młody duchem”   swoimi występami uświetnili obchody światowego dnia Osób z Chorobą Alzheimera podczas pikniku integracyjnego oraz Kapeluszowego Marszu Seniorów.

Wolontariusze zaangażowani w piknik rodzinno-edukacyjny pt. „Bądźmy razem”, Bombka dla seniora, Dzień babci i dziadka.

Podejmują różne wyzwania korzystając z doświadczenia seniorów wspólnie kolędują, pieką pierniki tworząc w ten sposób międzypokoleniowy dialog.

Nagrody wręczyli: Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych oraz Przewodniczący Rady Powiatu – Marek Chart.

 • autor: Monika Lipecka - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , data: 2021-05-31

Pliki do pobrania

 • data: 2021-05-31

Galeria zdjęć

 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród
 • autor: Marcin Jarski - Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, data: 2021-05-28

XXXV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

28 maja 2021 roku w trybie zdalnym odbyła się w XXXV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

Sesja przebiegła zgodnie z planowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji
 
2. Wręczenie nagrody „Krajeński Anioł" i Krajeńskie Iskierki" za rok 2019.
 
3. Wręczenie Nagrody Starosty Sępoleńskiego „Zloty Klucz Przedsiębiorczości".
 
4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
 
5. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.
 
6. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania złożone na ostatniej sesji i w okresie międzysesyjnym.
 
7. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o czynnościach w okresie między sesjami.
 
8. Sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z prac Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w okresie międzysesyjnym oraz informacja o złożonych przez radnych wnioskach i sposobie ich załatwienia.
 
9. Sprawozdanie PCPR w zakresie:

 • efektów pracy jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej,
 • sprawozdanie z działalności PCPR oraz przedstawienie wykazu potrzeb,
 • przedstawienie działań Powiatu na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych,
 • realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
 • przyjęcie sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

10. Sprawozdanie z działalność Domów Pomocy Społecznej, Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, Rodzinnego Domu Dziecka w Wąwelnie, Warsztatów Terapii Zajęciowej.
 
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok,
 
12. Wnioski i oświadczenia radnych
 
13. Zakończenie obrad.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-05-31

Galeria zdjęć

 • Zdjęcie z XXXV Sesji Rady Powiatu
  Zdjęcie z XXXV Sesji Rady Powiatu
 • Zdjęcie z XXXV Sesji Rady Powiatu
  Zdjęcie z XXXV Sesji Rady Powiatu
 • Zdjęcie z XXXV Sesji Rady Powiatu
  Zdjęcie z XXXV Sesji Rady Powiatu
 • Zdjęcie z XXXV Sesji Rady Powiatu
  Zdjęcie z XXXV Sesji Rady Powiatu
 • Zdjęcie z XXXV Sesji Rady Powiatu
  Zdjęcie z XXXV Sesji Rady Powiatu
 • Zdjęcie z XXXV Sesji Rady Powiatu
  Zdjęcie z XXXV Sesji Rady Powiatu
 • data: 2021-05-31

Starosta Sępoleński Odznaczony Przez Premiera

27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego na znak upamiętnienia pierwszych, w pełni demokratycznych w III RP wyborów do rad miast i gmin z 1990 roku. Premier Mateusz Morawiecki uhonorował osoby, które aktywnie działają na rzecz spraw lokalnych. Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu terytorialnego uhonorowany został Starosta Sępoleński Jarosław Tadych. Odebrał ją na uroczystej gali w Kancelarii Prezesa rady Ministrów z rąk Premiera Mateusza Morawieckiego.

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego została ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 czerwca 2015 roku. Odznaczenia nadawane są przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dotychczas uhonorowano już ponad 700 samorządowców. To zaszczytne wyróżnienie, które jest nadawane za szczególne zasługi na rzecz samorządu terytorialnego:

 • w działalności w organach jednostek samorządu terytorialnego, związkach
  i stowarzyszeniach jednostek samorządu terytorialnego,
 • związane z wykonywaniem zadań dotyczących samorządu terytorialnego w urzędach administracji publicznej oraz w urzędach organów władzy publicznej,
 • w pracy naukowej i badawczej dotyczącej zagadnień związanych z jego działalnością.

Uhonorowanie odznaką za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego jest podziękowaniem ze strony rządu za pełną poświęceń służbę dla dobra wspólnego.

Wygląd odznaki jest symboliczny. Na stronie licowej znajduje się wizerunek orła białego – nawiązujący do godła Rzeczpospolitej Polskiej. Ptak ten w swoich szponach trzyma klucze – obrócone piórami do góry i skierowane na zewnątrz – to symbol samorządności. Klucze do bram miasta są pozostałościami historii – momentu, gdy miasta zyskiwały mury obronne i bramy. Pomimo wielowiekowych przemian, jakie dokonały się w organizmach miejskich, symbol ten jest nadal używany. Kiedyś bramy i mury miejskie miały chronić mieszkańców przed napastnikami. Obecnie nie pełnią już tych funkcji, a furty są otwarte na znak gościnności włodarzy.

Odwrotna strona odznaki zawiera napis „LABOR OMNIA VINCIT” , czyli „PRACA WSZYSTKO ZWYCIĘŻA”. Hasło to zostało okolone wieńcem z dwóch stylizowanych, niezwiązanych gałązek wawrzynu - symbol zwycięstwa w równej walce.

 • autor: Artur Juhnke, data: 2021-05-28

Dzień Samorządu Terytorialnego

 • autor: KPRM, data: 2021-05-27

Galeria zdjęć

 • Wręczenie Odznaki
  Wręczenie Odznaki
 • Wręczenie Odznaki
  Wręczenie Odznaki
 • Wręczenie Odznaki
  Wręczenie Odznaki
 • autor: KPRM, data: 2021-05-27

Uwaga! Przymrozki!

Zjawisko: przymrozki

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: woj. kujawsko-pomorskie, wszystkie powiaty

Ważność: od godz. 02:30 dnia 31.05.2021r. do godz. 05:30 dnia 31.05.2021r.

Przebieg: Lokalnie prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 2°C, przy gruncie do -2°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%.

Uwagi: Brak.

 

 

 • autor: Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 76., data: 2021-05-30

Życzenia z okazji Dnia Samorządowca

 • Życzenia z okazji Dnia Samorządowca
  Życzenia z okazji Dnia Samorządowca
 • data: 2021-05-27

Włodarze powiatu sępoleńskiego zachęcają do szczepień

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2021-05-25

Życzenia z okazji Dnia Matki

 • Dzień Matki
  Życzenia z okazji Dnia Matki
 • data: 2021-05-26

Zmiany w programie szczepień od 1 lipca 2021

Rząd wprowadza od 1 lipca loterię dla wszystkich osób, które się zaszczepią przeciwko koronawirusowi.

W loterii będą dostępne:

Nagrody natychmiastowe

500 złotych dla każdej dwutysięcznej osoby przystępująca do loterii

Nagrody cotygodniowe

co tydzień losowane będą 2 nagrody po 50 tysięcy zł, hulajnogi elektryczne i vouchery

Nagrody comiesięczne:

co miesiąc do wygrania będą 2 nagrody po 100 tys. złotych oraz samochody hybrydowe

Nagrody finałowe:

w losowaniu będą dwie nagrody po milion zł  oraz samochody hybrydowe.

Ponadto od 1 lipca 2021 bedzie możliwość zaszczepienia się drugą dawką w dowolnym punkcie szczepień.

 • autor: KPRM, data: 2021-05-25

Od 1 lipca zmiany w programie szczepień

 • Od 1 lipca zmiany w programie szczepień- informacja o...
  Od 1 lipca zmiany w programie szczepień- informacja o loterii
 • Od 1 lipca zmiany w programie szczepień - dowolny punkt na...
  Od 1 lipca zmiany w programie szczepień - dowolny punkt na 2 dawkę szczepionki
 • autor: KPRM, data: 2021-05-25

Nowy System Poboru Opłaty Elektronicznej w Polsce

System e-TOLL to nowoczesne i wygodne dla użytkowników rozwiązanie, oparte na technologii pozycjonowania satelitarnego i bezprzewodowej transmisji danych. Umożliwi wnoszenie opłaty elektronicznej za przejazd pojazdów ciężkich (o DMC przekraczającej 3,5 t i autobusów) po płatnych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i dróg krajowych w Polsce. Uruchomienie systemu e-TOLL nastąpi w czerwcu 2021 roku. Przewidziany jest okres przejściowy, w którym funkcjonować będą oba systemy poboru opłat – e-TOLL i viaTOLL.

System e-TOLL to korzyści dla użytkowników:
• bieżący wgląd w historię opłat i zarządzanie swoim kontem
• kompleksowa obsługa online bez konieczności wizyty w Miejscach Obsługi Klienta
• wszystkie dane, dokumenty i usługi w jednym miejscu

Dla kogo e-TOLL?
Jeśli poruszasz się:
• pojazdem lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony
• autobusem niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej z liczbą miejsc powyżej 9 masz obowiązek wniesienia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach płatnych

Jak korzystać z e-TOLL - krok po kroku
1. Rejestracja
Aby korzystać z sieci dróg płatnych, objętych systemem e-TOLL nie będziesz musiał podpisywać umowy.
Wystarczy jedynie rejestracja i utworzenie Internetowego Konta Klienta (IKK).
Będziesz mógł to zrobić:
• online na stronie etoll.gov.pl
• osobiście w Miejscach Obsługi Klienta
• za pośrednictwem wybranych operatorów kart flotowych, oferujących usługi e-TOLL

2. Przekazywanie danych do systemu
Aby umożliwić naliczenie opłaty elektronicznej za przejazd, dostępnych dla Ciebie będzie kilka metod:
Aplikacja e-TOLL PL na urządzenie mobilne
• bezpłatnie do pobrania w Google Play lub AppStore
Aplikacja umożliwia doładowanie i monitorowanie stanu konta oraz realizację obowiązków przewoźników towarów wrażliwych w systemie SENT-GEO. Urządzenie pokładowe (OBU – On-Board Unit)
• do nabycia w sieci Miejsc Obsługi Klienta e-TOLL lub w sieci dystrybucji jednego z operatorów OBU Zewnętrzny System Lokalizacyjny (ZSL)
• sprawdź czy Twój system ZSL zainstalowany już w pojeździe będzie kompatybilny z systemem e-TOLL
• aby monitorować stan konta będziesz musiał powiązać urządzenie ZSL z aplikacją mobilną lub skorzystać z Internetowego Konta Klienta (IKK)

3. Płatności
Aby wnieść opłatę elektroniczną za przejazd odcinkami dróg płatnych, będziesz mógł wybrać formę rozliczenia:
• Konto rozliczeniowe w trybie przedpłaty – podczas rejestracji zasilisz konto, z którego na bieżąco będą pobierane środki za przejechane odcinki dróg płatnych
• Konto rozliczeniowe w trybie płatności okresowej z zabezpieczeniem – podczas rejestracji dostępna będzie opcja ustanowienia zabezpieczenia na Twoim koncie w postaci depozytu (wpłaty pieniężnej), gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej lub poręczenia podmiotu trzeciego. Do chwili zatwierdzenia prawidłowo złożonego zabezpieczenia będziesz mógł korzystać z e-TOLL w trybie przedpłaty
Do każdego z kont możliwe będzie zarejestrowanie wielu pojazdów.


WAŻNE: Wraz z wygaśnięciem systemu viaTOLL przestaną obowiązywać dotychczasowe zabezpieczenia
ustanowione do umów zawartych w trybie z odroczoną płatnością. W przypadku gwarancji bankowej
i ubezpieczeniowej, w systemie e-TOLL konieczne będzie złożenie dokumentu na nowym wzorze.

Więcej na www.etoll.gov.pl

 • autor: Urząd Skarbowy w Sępólnie Krajeńskim, data: 2021-05-25

Określono ostateczny termin na uzupełnienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach PROW 2014 - 2020 i pozostawionych bez rozpatrzenia w związku z Covid-19

W związku z wejściem w życie z dniem 15 maja 2021 r. ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r.
o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 904) zmianie uległy przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182 i 904).

Nastąpiła zmiana przepisów, dotyczących biegu postępowań prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wprowadzonych w związku z pandemią Covid-19.

Wprowadzone w kwietniu 2020 r. przepisy pozwalały m.in. na:  

 • pozostawienie wniosku bez rozpoznania po uprzednim wezwaniu wnioskodawcy
  do przedstawienia dowodów na spełnienie warunków otrzymania wsparcia,
 • przywrócenie terminu w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Oba zapisy dotyczyły wniosków, których niekompletność wynikała z ograniczeń związanych z trwającą pandemią.

W myśl znowelizowanych przepisów Wnioskodawcy zobowiązani są do dostarczenia dowodów na przyznanie pomocy w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie przepisów ww. ustawy (Dz. U. z 2021 r. poz. 904) - nie później niż do dnia 14 lipca 2021 r.

W związku z tym Agencja prosi o niezwłoczne skompletowanie wymaganej dokumentacji,
w tym zwłaszcza wszelkiego rodzaju opinii, zaświadczeń i decyzji wydawanych przez organy administracji publicznej, tak aby skutecznie uzupełnić wszystkie braki we wniosku
we wskazanym w przepisach terminie.

Wskazany powyżej 60 - dniowy termin dostarczenia dowodów na przyznanie pomocy upływający w dniu 14 lipca 2021 r. będzie zachowany, jeżeli  dowody na przyznanie pomocy (dokumenty):

 1. zostaną nadane za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041, 2320), w tym również za pośrednictwem usługi „Pocztex - Kuriera Poczty Polskiej” nadanej w tej placówce. Za terminowe złożenie ww. dokumentów, w przypadku ich złożenia przesyłką rejestrowaną uznaje się dzień,
  w którym nadano tę przesyłkę (tzw. data stempla pocztowego).
 2. wpłyną do ARiMR - w przypadku dokumentów, składanych osobiście lub przez pełnomocnika, lub za pośrednictwem operatora pocztowego innego, niż operator wyznaczony.
 3. zostaną przesłane do ARiMR w formie elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.
  z 2021 r. poz. 670), przy czym dokument,  złożony w formie elektronicznej 
   na elektroniczną skrzynkę podawczą musi:
  • być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub zostać uwierzytelniony, w sposób, zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;
  • zawierać adres elektroniczny do korespondencji wnoszącego dokument.

W przypadku przekazania dokumentów do ARiMR za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) o terminowości decyduje data dostarczenia, widniejąca w Urzędowym Potwierdzeniu Odbioru [UPO].

Adresy skrytek ePUAP ARiMR (dla osób które posiadają Profil Zaufany) dostępne są na stronie internetowej ARiMR w następującej lokalizacji:

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/komunikat-dotyczacy-pracy-arimr-nowe-informacje-kopiuj-1.html

W przypadku niedochowania ww. terminu, Agencja odmówi przyznania pomocy zgodnie z przepisami Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o płatnościach
w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 904)

 • autor: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny, data: 2021-05-25

Uwaga! Burze z gradem!

UWAGA! Burze z gradem!
Ostrzeżenia meteorologiczne:
Burze z gradem
powiat: sępoleński
Od: 2021-05-23 13:00
Do: 2021-05-23 21:00
stopień: 1
prawd. 80%
Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do około 20 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.
Uwagi: Brak.

 • autor: IMGW-PIB, data: 2021-05-23

O reformie szpitali powiatowych - wywiad Termedia z prof. Ireną Lipowicz

– Celem reformy szpitalnictwa nie jest wcale centralizacja. Stanowi ona jedynie etap przejściowy, który prowadzi do ukrytej jeszcze prywatyzacji – mówi prof. Irena Lipowicz, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i rzecznik praw obywatelskich w latach 2010–2015, w rozmowie z „Menedżerem Zdrowia”.
 
Minister zdrowia w grudniu 2020 r. powołał zespół, który zajmuje się planem restrukturyzacji szpitali. Do końca lutego 2021 r. miał on przedstawić założenia projektu, a w maju zaprezentować gotową ustawę. Nie ma ani założeń, ani ustawy. Z konkretów – jest prezentacja pod tytułem „Reforma szpitali w Polsce – status projektu”, którą wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski omawiał 24 lutego podczas spotkania Konwentu Marszałków Województw i połączonych Komisji Zdrowia oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
 
– Powiem wprost – trudno tę prezentację oceniać pozytywnie. Najbardziej krytycznie odnoszę się do samego podjęcia zmian w szpitalnictwie w sytuacji, kiedy jeszcze na dobre nie rozwinęła się poprzednia reforma z 2017 r. – sieć szpitali, bez rozliczenia jej skutków, kosztów i autorów. Podstawą w tym przypadku powinno być przecież przestrzeganie zasady sprawności i efektywności działania, a tak się nie stało.

Po pierwsze – czy należało przyjąć po zaledwie trzech latach, że tamta reforma była nieskuteczna? Przecież ona dopiero startuje. Nie dowiedzieliśmy się, czy była dobra czy nieprzemyślana, nie przedstawiono wniosków i wyjaśnień. Dlaczego zatem rządzący planują kolejną? To błąd systemowy.

Po drugie – reformy dotyczące szpitalnictwa muszą być oparte na mapach potrzeb zdrowotnych, a te, jak wiemy, są nieaktualne. Jeśli podstawa procesu decyzyjnego jest niewiarygodna, o czym sami zarządzający mówią, to decyzja nie może być prawidłowa. Po trzecie – od lat samorząd terytorialny i publiczne szpitale są niedofinansowane, co potwierdziły Trybunał Konstytucyjny i polskie sądy administracyjne. Skarb Państwa, administracja rządowa, jest dłużnikiem samorządowej ochrony zdrowia, jej jednostek. Rządzący nie uwzględniają faktu, że samorządy mają kłopoty głównie dlatego, że nie dostały na czas pieniędzy. Sytuacja placówek ochrony zdrowia – zarówno rządowych, jak i samorządowych – jest fatalna, bo od lat samorządy nie otrzymują na szpitale środków finansowych, które należą im się z mocy prawa. Zostało to ustalone zarówno przez Trybunał Konstytucyjny, jak i Najwyższą Izbę Kontroli. Zgodnie z orzeczeniem TK z 20 listopada 2019 r. (sygn. akt K4/17) powodem zadłużenia się placówek samorządowych jest niewłaściwe finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Fundusz płaci za poszczególne świadczenia mniej, niż wynoszą ich rzeczywiste koszty. Trybunał wskazał, że powszechne zadłużenie zakładów opieki zdrowotnej prowadzących szpitale jest dowodem na to, że pieniądze przekazywane szpitalom przez NFZ są nieadekwatne do rzeczywistych nakładów na świadczenia zdrowotne.

Czy zatem powinno się reformować szpitalnictwo? Opiszę to obrazowo – jeśli chcę coś radykalnie zmienić w swojej firmie, najpierw porządkuję dotychczasową sytuację, spłacając stare długi i wyciągając konkretne wnioski z porażek. Albo inaczej – gdyby ktoś z ogromnymi długami zgłosił się do banku i prosił o kredyt, mówiąc, że ma nowy, świetny projekt, to nie sądzi pan, że najpierw by go zapytano, co z tymi długami, z rozliczeniem poprzedniej działalności?
 
Dalsza część wywiadu przeprowadzonego przez redaktora Krystiana Lurkę w "Menedżerze Zdrowia".
 • autor: www.zpp.pl, data: 2021-05-21

Uwaga! Burze z gradem!

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar powiatów: brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko – dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, nakielski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski.

Ważność: od godz. 14:00 dnia 21.05.2021 do godz. 22:00 dnia 21.05.2021

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 20 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Uwagi: Brak.

 • autor: Dyżurny synoptyk: Michał Szewczyk Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie nr 73., data: 2021-05-21

Wykaz linii komunikacyjnych na terenie Powiatu Sępoleńskiego o charakterze użyteczności publicznej

Starostwo Powiatowe w Sępolnie Krajeńskim informuje, że od dnia 17 maja 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. funkcjonują następujące linie autobusowe:

6.20 Mała Cerkwica - Radzim - Duża Cerkwica - Kamień Kr.- Sępólno Kr -Więcbork - Sypniewo - Sępólno Kr  8.32

14.15 Więcbork – Wysoka Krajeńska – Zboże - Więcbork - Zakrzewek -Sypniewo - Sępólno Kr. - Kamień Kr. - Radzim - Mała Cerkwica 16.17

6.15 Sośno –Wąwelno – Tuszkowo -Wąwelno - Sitno -  Pęperzyn - Więcbork- Sypniewo -Więcbork - Sępólno Kr 8.16

5.55 Sępólno Kr. - Obodowo - Sośno – Jastrzębiec – Ostrówek - Wielowicz –Suchorączek - Więcbork - Borzyszkowo – Klarynowo –Więcbork   7.50

6.50 Szynwałd - Wielowicz - Sośno – Obodowo- Komierowo - Sępólno Kr  7.46

14.20 Sępólno Kr. - Sypniewo - Więcbork -  Borzyszkowo – Klarynowo –Więcbork -Pęperzyn - Sitno -Wąwelno - Tuszkowo- Wąwelno -Mierucin- Sośno – Dębiny 16.47

15.40 Sępólno Kr. – Komierowo -  Obodowo - Sośno -Wąwelno -Sitno – Pęperzyn -Śmiłowo – Więcbork  17.05

6.05 Sępólno Kr. - Sypniewo - Lubcza - Zakrzewek – Nowy Dwór – Więcbork 7.20

15.40 Sępólno Kr. – Jazdrowo - Sypniewo - Lubcza – Więcbork  16.41

13.15 Sępólno Kr. - Sypniewo - Lubcza –Więcbork- Sępólno Kr. 14.55

6.25 Więcbork - Zakrzewek - Lubcza - Sypniewo – Jazdrowo -Sępólno Kr. 7.38

15.40 Sępólno Kr. Trzciany - Wałdowo - Teklanowo - Zalesie -Skarpa - Sępólno Kr. – Więcbork 16.45

6.00 Sępólno Kr. Trzciany - Wałdowo - Teklanowo - Zalesie -Skarpa - Sępólno Kr. - Kamień Kr. 6.51

15.50 Sypniewo - Więcbork - Jastrzębiec – Ostrówek –Jastrzębiec -Wielowiczek – Płosków - Wielowicz – Szynwałd  17.06

Sępólno Kr. – Więcbork 12.45-13.07; 14.25-15.05;

Więcbork – Sępólno Kr.   ;        12.20-12.41           13.40-14.05     15.05-15.35

 • autor: Wydział Komunikacji i Dróg, data: 2021-05-19

Uchwała Nr 52/163/2021 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 18 maja 2021 roku

 • autor: Zarząd Powiatu Sępoleńskiego w osobach: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, Wicestarosta - Andrzej Marach, Katarzyna Kolasa, Iwona Sikorska, Tomasz Fifielski, data: 2021-05-18

Uwaga! Silny deszcz z burzami - ZMIANA

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym deszczu z burzami/ 1 ZMIANA

 Zjawisko: Silny deszcz z burzami

Stopień zagrożenia: 1

Obszar powiatów: wszystkie powiaty

Ważność: od godz. 07:27 dnia 18.05.2021 do godz. 12:00 dnia 18.05.2021

Przebieg: Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym. Wysokość opadu miejscami od 25 mm do 35 mm. W ciągu dnia opadom towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do 75 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Uwagi: Brak.

 

 • autor: Dyżurny synoptyk: Maria Poświata, data: 2021-05-18

Uwaga! Silny deszcz z burzami!

Zjawisko: silny deszcz z burzami

Stopień zagrożenia: 1

Obszar powiatów: wszystkie powiaty

Ważność: od godz. 14:00 dnia 17.05.2021 do godz. 09:00 dnia 18.05.2021

Przebieg: prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 25 mm do 35 mm. Do wieczora opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 75 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Uwagi: Brak.

 • autor: IMGW, data: 2021-05-17

Uwaga! Burze z gradem!

 
Burze z gradem
powiat: sępoleński
stopień: 1
 (prawd. 80%)
Od: 2021-05-16 12:00
Do: 2021-05-16 20:00
 • autor: IMGW, data: 2021-05-16

Uroczyste wręczenie promesy na infrastrukturę sportową przy Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie

14 maja 2021 r. odbyło się uroczyste wręczenie promesy finansowej na inwestycję polegającą na przebudowie i  modernizacji infrastruktury sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim, tj. budowie boiska wielofunkcyjnego i wymianie parkietu na sali gimnastycznej.

Obecna na spotkaniu Poseł na Sejm RP Pani Ewa Kozanecka złożyła na ręce Starosty Sępoleńskiego Pana Jarosława Tadycha i Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Pana Tomasza Cyganka symboliczny czek na kwotę 1 200 000,00 zł. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Podczas uroczystości Dyrektor Szkoły przedstawił krótki zarys planowanej inwestycji, która rozpocznie się jeszcze w tym roku i będzie doskonałym uzupełnieniem nowo otwartych kierunków kształcenia o profilu sportowym (piłka nożna) i policyjnym.

Pani Poseł Ewa Kozanecka wraz z Panem Starostą skierowali podziękowania do wszystkich osób zaangażowanych w pracę na rzecz projektu, który znaczącą uatrakcyjni nie tylko ofertę szkoły, ale też służył będzie całej lokalnej społeczności.

W spotkaniu udział wzięli:

- Pani Ewa Kozanecka - Poseł na Sejm RP;

- Jarosław Tadych - Starosta Sępoleński;

- Marek Chart - Przewodniczący Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim/Dyrektor CSiR w Sępólnie;

- Tomasz Cyganek - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Sępólnie Krajeńskim;

- Lidia Sokulska-Tłok – Dyrektor Wydziału Edukacji (…) w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim;

- Tomasz Bondarczyk – Dyrektor Wydziału Budownictwa (…)Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim;

- Dorota Szymańczak – inspektor ds. funduszy zewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim;

- Karolina Pliszka – przedstawiciel kardy pedagogicznej szkoły/członek zespołu do spraw promocji przy Liceum Ogólnokształcącym;

- Arkadiusz Ziołecki - przedstawiciel kardy pedagogicznej szkoły/członek zespołu do spraw promocji przy Liceum Ogólnokształcącym;

- Katarzyna Wojtkowiak - członek zespołu do spraw  promocji przy Liceum Ogólnokształcącym.

 • autor: Dorota Szymańczak - Stanowisko ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych, data: 2021-05-14

Galeria zdjęć

 • Wręczenie promesy
  Wręczenie promesy
 • Wręczenie promesy
  Wręczenie promesy
 • Wręczenie promesy
  Wręczenie promesy
 • Wręczenie promesy
  Wręczenie promesy
 • Wręczenie promesy
  Wręczenie promesy
 • Wręczenie promesy
  Wręczenie promesy
 • Wręczenie promesy
  Wręczenie promesy
 • Wręczenie promesy
  Wręczenie promesy
 • Wręczenie promesy
  Wręczenie promesy
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-05-14

Dzień Strażaka

W dniu 14 maja 2021 na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Dnia Strażaka. Ze względu na obostrzenia sanitarne związane z pandemią koronawirusa uroczystość odbyła się w ścisłym reżimie sanitarnym przy udziale zmiany służbowej oraz osób odznaczonych i awansowanych. Uroczystość swoją obecnością uświetnili: Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Robert Wiśniewski, Starosta Sępoleński Jarosław Tadych oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego  ZOSP RP dh Artur Cetnarski.

Odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" odznaczeni zostali:

- srebrną - st. kpt. Krzysztof Brzozowski,

- brązową - st. asp. Łukasz Krieger, asp. Krystian Szwarc

Medale za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:

- złoty- mł. bryg. Magdalena Malinowska, st. ogn. Sławomir Drobiewski.

- srebrny - ogn. Tomasz Mrugalski

- brązowy - mł. kpt. Dawid Betin

Wśród awansowanych znaleźli się:

- na stopień młodszy brygadier - st. kpt. Dariusz Chylewski

- na stopień starszy kapitan - kpt. Krzysztof Brzozowski, kpt. Robert Ferensztajn

- na stopień aspirant: mł. asp. Adam Kabat, mł. asp. Rafał Szemryk

- na stopień starszy ogniomistrz: ogn. Sławomir Drobiewski

- na stopień ogniomistrz: mł. ogn. Anna Siekierka, mł. ogn. Paweł Zieliński,

- na stopień sekcyjny:  st. str. Piotr Furdyna, st. str. Krzysztof Jarząbek, st. str. Mariusz Wójcik

- na stopień starszy strażak: str. Piotr Sękowski, str. Marcin Zabrocki

W dniu 21 maja 2021 r. podczas uroczystości Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka, które odbędą się w Świeciu Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej  wręczy akty nadania pierwszych stopni oficerskich. Stopień młodszego kapitana nadany zostanie asp. Dawidowi Betinowi - funkcjonariuszowi tutejszej Komendy Powiatowej.

 • autor: Robert Liss - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim, data: 2021-05-14

Galeria zdjęć

 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-05-14

Uwaga! Ćwiczenia RENEGADE/SAREX-21

W dniach 17-21 maja 2021 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE/SAREX-21 organizowane przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych,  z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności.

W dniu 20 maja br. prawdopodobnie może zostać nadany sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza.

 

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2021-05-14

Punkt Szczepień Powszechnych

Punkt Szczepień Powszechnych pracuje codziennie w dni robocze i szczepi mieszkańców od 28 kwietnia 2021 roku. Tygodniowo szczepionką Pfizer w Punkcie Szczepień szczepi się 1260 osób. Od początku działania punktu zaszczepiono 3246 osób (stan na 12 maja 2021) W Powiecie Sępoleńskim dotychczas zaszczepiono już 18569 osób.

Punkt jest czynny we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Sposoby rejestracji:

- dotychczasowy system ogólnopolski – infolinia, SMS, IVR, IKP

- lokalny system rejestracji:

tel. 783-521-854

tel. 783-521-856

tel. 783-521-857

tel. 783-521-858

Rejestracja lokalna jest czynna w godzinach od:

W dni robocze (poniedziałek – piątek) od 8:30 do 15:30

 

Organizatorzy szczepień: Narodowy Program Szczepień, NZOZ Ars Medica s.c. wraz z samorządami z terenu powiatu sępoleńskiego – Lider Powiat Sępoleński oraz samorządy Gminy Kamień Krajeński, Sępólno Krajeńskie, Więcbork oraz Sośno.

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2021-05-13

Galeria zdjęć

 • Punkt Szczepień Powszechnych
  Punkt Szczepień Powszechnych
 • Punkt Szczepień Powszechnych
  Punkt Szczepień Powszechnych
 • Punkt Szczepień Powszechnych
  Punkt Szczepień Powszechnych
 • Punkt Szczepień Powszechnych
  Punkt Szczepień Powszechnych
 • Punkt Szczepień Powszechnych
  Punkt Szczepień Powszechnych
 • Punkt Szczepień Powszechnych
  Punkt Szczepień Powszechnych
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2021-05-13

Konwent Powiatu Sępoleńskiego

Dnia 12 maja 2021 r. na sali sesyjnej w Sępólnie Krajeńskim, odbył się kolejny Konwent Powiatu Sępoleńskiego. Tematem spotkania było omówienie bieżącej problematyki samorządowej w powiecie, w tym m.in.

 1. Informacja Dyrektora Wydziału Komunikacji i Dróg na temat transportu publicznego w powiecie sępoleńskim oraz transportu międzypowiatowego;
 2. Informacja Starosty Sępoleńskiego z działalności Punktu Powszechnych Szczepień w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Sępólnie Krajeńskim;
 3. Informacja Wicestarosty na temat Herbu Powiatu Sępoleńskiego;
 4. Informacja Starosty Sępoleńskiego na temat punktu wymazów drive-thru;
 5. Informacja Starosty Sępoleńskiego na temat planowanego uhonorowania laureatów Krajeńskiego Anioła, Krajeńskiej Iskierki oraz Złotego Klucza Przedsiębiorczości podczas najbliższej sesji Rady Powiatu w miesiącu maju;
 6. Informacja Starosty Sępoleńskiego w kwestii inwestycji drogowej w Nowym Dworze oraz w Jerzmionkach;
 7. Informacja Dyrektora Wydziału Komunikacji Dróg w sprawie kar za niedotrzymanie obowiązku wyrejestrowania pojazdu w ciągu 30 dni w związku z nabyciem i zbyciem pojazdu;
 8. Sprawy wniesione.

W konwencie udział wzięli:

Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych;

Wicestarosta Sępoleński – Andrzej Marach;

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego – Waldemar Stupałkowski;

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego – Wojciech Głomski;

Burmistrz Więcborka – Waldemar Kuszewski;

Wójt Gminy Sośno – Leszek Stroiński;

Przewodniczący Rady Powiatu – Marek Chart;

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim – Franciszek Lesinski;

Anna Łańska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Więcborku;

Krystyna Wąsik – Przewodnicząca Rady Gminy w Sośnie;

Kazimierz Warylak – Przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim;

Roman Krzysztofek – Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-05-13

Galeria zdjęć

 • Zdjęcie z posiedzenia Konwentu
  Zdjęcie z posiedzenia Konwentu
 • Zdjęcie z posiedzenia Konwentu
  Zdjęcie z posiedzenia Konwentu
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-05-12

Forum Samorządowe o negocjacjach RPO 2021-2027

Uczestnicy  Forum Samorządowego przyjęli 10 maja br. dokument popierający marszałkowskie stanowisko w negocjacjach dotyczących budżetu nowego programu regionalnego 2021-2027. Przygotowanie podobnego dokumentu uzgodnili także parlamentarzyści Kujaw i Pomorza, który spotkali się online z marszałkiem Piotrem Całbeckim w miniony czwartek (6 maja). Podczas tego ostatniego spotkania ustalono też powstanie, jako swego rodzaju lobby w Sejmie i Senacie, kujawsko-pomorskiego zespołu parlamentarnego. 

„Zgromadzeni na IX Kujawsko-Pomorskim Forum Samorządowym przedstawiciele środowisk samorządowych oraz zaproszeni parlamentarzyści w pełni i solidarnie popieramy stanowisko negocjacyjne Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, licząc, że pozwoli ono osiągnąć dla naszego  regionu satysfakcjonujący poziom środków gwarantujący stabilny i niezakłócony rozwój województwa w nadchodzącej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.” – czytamy w przyjętym dokumencie. W spotkaniu, które odbyło się w trybie online, uczestniczyli marszałek Piotr Całbecki i przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska. 

Samorządowe władze naszego województwa, podobnie jak samorządy wszystkich pozostałych polskich regionów, są obecnie w trakcie negocjacji z rządem ostatecznych kwot, jakimi zamkną się budżety programów regionalnych nowej perspektywy. Te programy to podstawa finansowania lokalnych polityk rozwojowych do końca obecnej dekady.

Znane są już podstawowe kwoty alokacji, liczone według algorytmu opartego m.in. o liczbę ludności, PKB i poziom bezrobocia – dla województwa kujawsko-pomorskiego jest to 1 476 milionów euro. Niewiadomą pozostaje natomiast sposób rozdysponowania 25-procentowej tak zwanej puli rezerwowej (chodzi o 25 proc. wszystkich środków, które rząd przeznacza na programy regionalne). Uważamy, że podziałem tym powinien rządzić taki sam algorytm, w myśl którego słabsze regiony, do których wciąż się zaliczamy, otrzymają więcej. Ale wcale tak nie musi być. Strona rządowa sonduje podczas negocjacji inną metodę wyliczeń – „metodę 90 procent” oznaczającą, że wszystkie regiony otrzymają dziewięć dziesiątych kwot, którymi dysponowały na lata 2014-2020.

- Ale świat się zmienił – mówił marszałek Piotr Całbecki podczas czwartkowego spotkania z posłami i senatorami naszego województwa. – Silne regiony poszybowały w sensie rozwojowym wysoko, słabsze, do których my wciąż się zaliczamy, choć w wielu wymiarach poczyniły znaczące postępy, zostały w tyle. Przyjęcie „metody 90 procent” oznacza dodanie bogatym i odjęcie biednym. Sposób rozdysponowania środków rezerwy jest dla nas sprawą kluczową.

Podczas wczorajszego forum wystąpili (w kolejności wystąpień): poseł Piotr Król, poseł Robert Kwiatkowski, prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, starosta wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz, burmistrz Nakła nad Notecią Sławomir Napierała, wójt gminy Cekcyn Jacek Brygman, wójt gminy Płużnica Marcin Skonieczka, radny województwa Tadeusz Pogoda i wiceprezydent Torunia Paweł Gulewski. Podczas czwartkowej konferencji głos zabrali (w kolejności wystąpień): poseł Jan Szopiński, europarlamentarzysta Radosław Sikorski, posłanka Magdalena Łośko, poseł Robert Kwiatkowski, poseł Paweł Szramka, poseł Tomasz Szymański, poseł Jan Krzysztof Ardanowski, poseł Dariusz Kurzawa oraz, w imieniu posłanki Anny Gembickiej (która jest też wiceministrem rolnictwa i rozwoju wsi), dyrektor jej biura poselskiego.

Kontrakty z rządem dotyczące ostatecznego podziału środków przeznaczonych na programy regionalne, wedle założeń przedstawionych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, mają zostać uzgodnione do końca czerwca. Jesienią czekają nas negocjacje z Komisją Europejską dotyczące kierunków inwestowania pieniędzy.    

 • autor: Beata Krzemińska - rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego, data: 2021-05-11

Galeria zdjęć

 • Forum Samorządowe online
  Forum Samorządowe online
 • Forum Samorządowe online
  Forum Samorządowe online
 • Forum Samorządowe online
  Forum Samorządowe online
 • autor: Urząd Marszałkowski w Toruniu

Obchody Narodowego Dnia Zwyciestwa - FOTO

 • Zdjęcie z obchodów
  Zdjęcie z obchodów
 • Zdjęcie z obchodów
  Zdjęcie z obchodów
 • Zdjęcie z obchodów
  Zdjęcie z obchodów
 • Zdjęcie z obchodów
  Zdjęcie z obchodów
 • Zdjęcie z obchodów
  Zdjęcie z obchodów
 • autor: Michał Otlewski - Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, data: 2021-05-08

Mistrz Ortografii edycja II

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić wszystkie szkoły - od podstawowych po średnie - do wzięcia udziału w ogólnokrajowym konkursie Mistrz Ortografii edycja II, organizowanym przez serwis edukacyjny Dyktanda.pl.

Celem konkursu Mistrz Ortografii jest szerzenie zasad poprawnej pisowni wyrazów wśród polskiej młodzieży. Zadaniem uczestników będzie rozwiązywanie dyktand za pomocą serwisu Dyktanda.pl. Udzielanie poprawnych odpowiedzi będzie prowadziło do gromadzenia punktów.

Dodatkową motywacją do aktywnego udziału w konkursie będą nagrody, które w tej edycji przyznamy nie tylko uczestnikom indywidualnym, ale także szkołom, których uczniowie zgromadzą łącznie największą liczbę punktów.

Aby przystąpić do konkursu Mistrz Ortografii wystarczy, że szkoła będzie posiadać aktywny profil (wraz z utworzonymi klasami i przypisanymi do nich uczniami) w Module dla Szkół na stronie Dyktanda.pl. Zarówno założenie, jak i prowadzenie profilu jest w pełni bezpłatne, a zarejestrować szkołę może nauczyciel lub dyrektor. Poniżej znajduje się nagranie objaśniające krok po kroku proces rejestracji szkoły:
https://www.youtube.com/watch?v=_t8GNHSYm0E&ab_channel=DyktandaPL

Konkurs Mistrz Ortografii edycja II startuje 14 maja 2021 r. i i będzie trwał do 13 czerwca 2021 r. Rozgrywany będzie w pięciu grupach wiekowych: klasy 1-3, 4-6, 7-8, szkoły średnie, dorośli (gorąco zapraszamy do udziału również nauczycieli) oraz w specjalnej kategorii dla szkół. Nagrodzimy łącznie stu uczestników indywidualnych (dwudziestu najlepszych z każdej grupy wiekowej) oraz 3 szkoły z najwyższym wynikiem. Nagrodami dla osób indywidualnych będą wybrane przez nich nagrody rzeczowe o danej wartości, w zależności od uzyskanego miejsca (przykładowo zdobywcy 1. miejsca z każdej grupy wiekowej będą mogli wybrać dla siebie nagrody o wartości do dwustu złotych). Nagrody dla szkół przybiorą natomiast formę przydatnych pomocy naukowych.
https://dyktanda.pl/konkursy/mistrz-ortografii-edycja-ii?school=1

Poprzednia edycja konkursu Mistrz Ortografii, która miała miejsce wiosną 2020 r., spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział ponad osiem tysięcy osób, które rozwiązały łącznie aż 423 916 dyktand!

Zapisy do konkursu: https://dyktanda.pl/konkursy/mistrz-ortografii-edycja-ii

Serdecznie prosimy, aby zamieścili Państwo powyższe informacje wraz z linkiem do strony Dyktanda.pl na Państwa stronie internetowej oraz na profilach w mediach społecznościowych. Pomożecie nam Państwo w ten sposób w dotarciu do wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie uczniów oraz szkół.

 • data: 2021-05-10

Uwaga! Przymrozki!

Ostrzeżenia meteorologiczne: Przymrozki

stopień: 1
prawd. 85%
Przebieg: Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 1°C, przy gruncie do -2°C.
Uwagi: Brak.
Ważne:
Od: 2021-05-07 23:30
Do: 2021-05-08 05:30

 • autor: synoptyk IMGW-PIB: Sławomir Guzek Czas wydania: 2021-05-07 13:26 Biuro: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

Uwaga! Silny wiatr!

Ważne:
Od: 2021-05-05 14:00
Do: 2021-05-06 18:00

stopień: 1
prawd. 80%
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, z południowego zachodu i zachodu.
Uwagi: Brak.

 
 • autor: Biuro: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, data: 2021-05-05

Raport o stanie powiatu sępoleńskiego za 2020 r.

Na XXXIV Sesji Rady Powiatu, która odbyła się 30 kwietnia 2021 r. w trybie zdalnym, wypełniając obowiązek wynikający z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 920), Starosta przedstawił i omówił "Raport o stanie powiatu sępoleńskiego za 2020 r.". Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i  strategii, uchwał rady powiatu. Za opracowanie działów tematycznych odpowiedzialni byli dyrektorzy jednostek organizacyjnych i wydziałów tut. Starostwa Powiatowego.

Poniżej znajduje się pełna wersja Raportu i jego skrót w formie prezentacji. Zachęcamy do zapoznania się z treścią przyjętego dokumentu.

 • autor: Dorota Szymańczak, data: 2021-05-05

Życznienia z okazji 60-lecia działalności Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

 • Życznienia z okazji 60-lecia działalności Centrum Kultury...
  Życznienia z okazji 60-lecia działalności Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim
 • data: 2021-05-04

Komunikat - Urząd nieczynny

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy, dzień 07 maja 2021 roku (piątek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.

W związku z powyższym ww. jednostki w tym dniu będą nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego - Waldemar Stupałkowski
Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Artur Żychski

 • autor: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, data: 2021-05-04

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka

 • Życzenia z okazji Dnia Strażaka
  Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Obchody 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji – 3 Maja

3 maja obchodziliśmy święto uchwalenia Konstytucji. Z tej okazji przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu sępoleńskiego złożyli kwiaty pod pomnikiem Wdzięczności ku czci Chrystusa Króla w Sępólnie Krajenksim oraz pod pomnikiem Orła Białego na Placu Jana Pawła II w Więcborku.

Więcbork

 • Zdjęcie z uroczystości
  Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
  Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
  Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
  Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
  Zdjęcie z uroczystości
 • autor: www.wiecbork.pl, data: 2021-05-03

Sępólno Krajeńskie

 • Zdjęcie z uroczystości
  Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
  Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
  Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
  Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
  Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
  Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
  Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
  Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
  Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
  Zdjęcie z uroczystości
 • autor: Marcin Jarski - Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, data: 2021-05-03

Sośno

 • Zdjęcie z uroczystości
  Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
  Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
  Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
  Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
  Zdjęcie z uroczystości

Absolutorium dla zarządu - jednogłośnie

Dnia 30 kwietnia 2021 roku w trybie zdalnym odbyła się XXXIV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

Sesja przebiegła według nastepującego porządku:

1. Otwarcie sesji

2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.

4. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania złożone na ostatniej sesji i w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o czynnościach w okresie między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z prac Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w okresie międzysesyjnym oraz informacja o złożonych przez radnych wnioskach i sposobie ich załatwienia.

7. Przedstawienie raportu o stanie Powiatu Sępoleńskiego w 2020r.:

 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

Radni jednogłośnie w obecności 16 radnych (absencja: Zofia Krzemińska) udzieli zarządowi wotum zaufania.

8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia oraz sprawozdania finansowego:

9. Podjęcie uchwał w sprawach :                                                                                                                                    

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok,

Radni jednogłośnie w obecności 14 radnych (absencja: Krzysztof Szymanowicz, Zofia Krzemińska, Tomasz Fifielski) zatwierdzili sprawozdanie finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok      

 • udzielenia dla Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim absolutorium za 2020 rok.

Radni jednogłośnie w obecności 14 radnych (absencja: Krzysztof Szymanowicz, Zofia Krzemińska, Tomasz Fifielski) udzieli zarządowi absolutorium.            

10. Ocena zasobów pomocy społecznej.

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • wyrażenia zgody na wydzierżawienie i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy tej samej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sępoleńskiego oraz zezwolenia na odstąpienie od obowiązku zastosowania drogi przetargowej,
 • uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego.

12. Wnioski i oświadczenia radnych

13. Zakończenie obrad.

 • data: 2021-05-04

Galeria zdjęć

 • Zdjęcie z sesji
  Zdjęcie z sesji
 • Zdjęcie z sesji
  Zdjęcie z sesji
 • Zdjęcie z sesji
  Zdjęcie z sesji
 • data: 2021-04-30

Uwaga! Intensywne opady deszczu i silny wiatr!

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze

Zjawisko: silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: dotyczy wszystkich powiatów.

Ważność: od godz. 13:00 dnia 02.05.2021 do godz. 02:00 dnia 03.05.2021

Przebieg: prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h. Wiatr będzie skręcał stopniowo od północnego wschodu na północny zachód.     

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Uwagi: Brak.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach deszczu

Zjawisko: intensywne opady deszczu

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: dotyczy 8 powiatów: bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, Grudziądz, nakielski, sępoleński, świecki i tucholski.

Ważność: od godz. 09:00 dnia 02.05.2021 do godz. 24:00 dnia 02.05.2021

Przebieg: prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadu od 30 mm do 50 mm. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Uwagi: Brak.

 • autor: IMGW, data: 2021-05-02

Uwaga! Intensywne opady deszczu i silny wiatr!

Intensywne opady deszczu
stopień: 1
prawd. 80%
Przebieg: Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadu od 30 mm do 50 mm.
Uwagi: Brak.

Ważne:
Od: 2021-05-02 09:00
Do: 2021-05-03 00:00

 
Ostrzeżenia meteorologiczne:
Silny wiatr
stopień: 1
prawd. 80%
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h. Wiatr będzie skręcał stopniowo od północnego wschodu na północny zachód.
Uwagi: Brak.

Ważne:
Od: 2021-05-02 13:00
Do: 2021-05-03 02:00

 • autor: synoptyk IMGW-PIB: Agata Wojtkiewicz Czas wydania: 2021-05-01 13:44 Biuro: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, data: 2021-05-01

Uwaga! Przymrozki!

Zjawisko: Przymrozki/1

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: dotyczy 8 powiatów: brodnicki, chełmiński, Grudziądz, grudziądzki, sępoleński, świecki, tucholski i wąbrzeski.

Ważność: od godz. 23:00 dnia 30.04.2021 do godz. 07:00 dnia 01.05.2021.

Przebieg: Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza przy gruncie do około -2°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Brak.

Dyżurny synoptyk: Dariusz Gimiński 

 

 • autor: Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 60., data: 2021-04-30

Uwaga! Burze z gradem!

WCZK  IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1

kujawsko-pomorskie, od 21:45/29.04 do 02:00/30.04.2021

deszcz 15 mm, grad, porywy 75 km/h.

Dotyczy powiatow:
bydgoski, Bydgoszcz, chelminski, Grudziadz, grudziadzki, nakielski, sepolenski, swiecki, tucholski, wabrzeski i zninski.

 • autor: Imgw, data: 2021-04-29

Otwarcie Punktu Szczepień Powszechnych

Dzisiaj (28 kwietnia br.) został uruchomiony Powiatowy Punktu Szczepień Powszechnych w Sępólnie Krajeńskim. Punkt ów, utworzony został decyzją  Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 22 kwietnia br. i jest elementem Narodowego programu Szczepień Powszechnych. Na siedzibę punktu wybrany został Inkubator Przedsiębiorczości, mieszczący się w Sępólnie Krajeńskim, przy ulicy Przemysłowej.

Prace zmierzające do jego utworzenia rozpoczęły się z początkiem kwietnia. Chęć utworzenia punktu szczepień powszechnych wyraził Powiat Sępoleński przy współpracy z samorządami 4 gmin, które tworzą powiat, a mianowicie: gminą Sępólno Krajeńskie, gminą Więcbork, gminą Kamień Krajeński oraz gminą Sośno. Podmiotem leczniczym prowadzącym punkt, został Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ARS MEDICA z Więcborka.

W otwarciu „punktu” uczestniczyli: Przewodniczący Rady Powiatu-Marek Chart, Starosta Sępoleński- Jarosław Tadych, Wicestarosta Sępoleński- Andrzej Marach, Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim- Franciszek Lesinski, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego-  Waldemar Stupałkowski,  (gospodarz obiektu w którym mieści się punkt szczepień), Burmistrz Więcborka-Waldemar Kuszewski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim- Kazimierz Warylak, Wójt Sośna- Leszek Stroiński oraz szef Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ARS MEDICA, pan doktor Michał Bryczkowski.

Na koordynatora zespołu obsługującego punkt szczepień powszechnych, powołana została Inspektor Zarządzania Kryzysowego-  Kamila Jabłońska, ze starostwa powiatowego w Sępólnie Krajeńskim.

 • autor: Artur Juhnke, data: 2021-04-28

Otwarcie Punktu Szczepień Powszechnych w Sępólnie Krajeńskim

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2021-04-28

Galeria zdjęć

 • Zdjęcie z otwarcia Punktu Szczepień Powszechnych
  Zdjęcie z otwarcia Punktu Szczepień Powszechnych
 • Zdjęcie z otwarcia Punktu Szczepień Powszechnych
  Zdjęcie z otwarcia Punktu Szczepień Powszechnych
 • Zdjęcie z otwarcia Punktu Szczepień Powszechnych
  Zdjęcie z otwarcia Punktu Szczepień Powszechnych
 • Zdjęcie z otwarcia Punktu Szczepień Powszechnych
  Zdjęcie z otwarcia Punktu Szczepień Powszechnych
 • Zdjęcie z otwarcia Punktu Szczepień Powszechnych
  Zdjęcie z otwarcia Punktu Szczepień Powszechnych
 • Zdjęcie z otwarcia Punktu Szczepień Powszechnych
  Zdjęcie z otwarcia Punktu Szczepień Powszechnych
 • Zdjęcie z otwarcia Punktu Szczepień Powszechnych
  Zdjęcie z otwarcia Punktu Szczepień Powszechnych
 • Zdjęcie z otwarcia Punktu Szczepień Powszechnych
  Zdjęcie z otwarcia Punktu Szczepień Powszechnych
 • Zdjęcie z otwarcia Punktu Szczepień Powszechnych
  Zdjęcie z otwarcia Punktu Szczepień Powszechnych
 • Zdjęcie z otwarcia Punktu Szczepień Powszechnych
  Zdjęcie z otwarcia Punktu Szczepień Powszechnych
 • Zdjęcie z otwarcia Punktu Szczepień Powszechnych
  Zdjęcie z otwarcia Punktu Szczepień Powszechnych
 • Zdjęcie z otwarcia Punktu Szczepień Powszechnych
  Zdjęcie z otwarcia Punktu Szczepień Powszechnych
 • Zdjęcie z otwarcia Punktu Szczepień Powszechnych
  Zdjęcie z otwarcia Punktu Szczepień Powszechnych
 • Zdjęcie z otwarcia Punktu Szczepień Powszechnych
  Zdjęcie z otwarcia Punktu Szczepień Powszechnych
 • Zdjęcie z otwarcia Punktu Szczepień Powszechnych
  Zdjęcie z otwarcia Punktu Szczepień Powszechnych
 • Zdjęcie z otwarcia Punktu Szczepień Powszechnych
  Zdjęcie z otwarcia Punktu Szczepień Powszechnych
 • Zdjęcie z otwarcia Punktu Szczepień Powszechnych
  Zdjęcie z otwarcia Punktu Szczepień Powszechnych
 • Zdjęcie z otwarcia Punktu Szczepień Powszechnych
  Zdjęcie z otwarcia Punktu Szczepień Powszechnych
 • Zdjęcie z otwarcia Punktu Szczepień Powszechnych
  Zdjęcie z otwarcia Punktu Szczepień Powszechnych
 • Zdjęcie z otwarcia Punktu Szczepień Powszechnych
  Zdjęcie z otwarcia Punktu Szczepień Powszechnych
 • Zdjęcie z otwarcia Punktu Szczepień Powszechnych
  Zdjęcie z otwarcia Punktu Szczepień Powszechnych
 • Zdjęcie z otwarcia Punktu Szczepień Powszechnych
  Zdjęcie z otwarcia Punktu Szczepień Powszechnych
 • Zdjęcie z otwarcia Punktu Szczepień Powszechnych
  Zdjęcie z otwarcia Punktu Szczepień Powszechnych
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-04-28

Uwaga! Przymrozki!

Ostrzeżenia meteorologiczne: Przymrozki

stopień: 1
prawd. 85%
Przebieg: Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2°C, przy gruncie do -5°C.
Uwagi: Brak.

Ważne:
Od: 2021-04-27 21:30
Do: 2021-04-28 08:30


 • autor: synoptyk IMGW-PIB: Marcin Czeczatka, data: 2021-04-27

Podpisanie umowy z projektantem boiska wielofunkcyjnego

26 kwietnia w gabinecie Starosty odbyło się uroczyste podpisanie umowy z wykonawcą – projektantem boiska wielofunkcyjnego, które powstanie przy Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim. Umowa zobowiązuje firmę Usługi Projektowo-Kosztorysowe „PRZEKRÓJ” Maciej Styś do przygotowania:

 1. dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. zagospodarowania terenu, na którym powstanie boisko wielofunkcyjne;
 2. dokumentacji kosztorysowej dot. wymiany podłogi/parkietu na sali gimnastycznej

w terminie do 18 czerwca 2021 r.

W/w wykonawca został wyłoniony w drodze zapytania ofertowego, a jego oferta okazała się najkorzystniejsza cenowo i wyniosła 15 900,00 zł.

Na podstawie przygotowanej dokumentacji Inwestor (Powiat Sępoleński) na koniec II kwartału br. będzie mógł ogłosić przetarg wyłaniający wykonawcę całego zadania.

W skład boiska wielofunkcyjnego wchodzić będzie:  boisko do piłki ręcznej, boisko do siatkówki, boisko do koszykówki, kort do tenisa ziemnego wraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Wokół boiska planuje się umiejscowienie bieżni czterotorowej, a obok -  siłowni zewnętrznej i miejsca do gry w kometkę. Cały teren zostanie ogrodzony i oświetlony.

W spotkaniu uczestniczyli:

- Maciej Styś – wykonawca dokumentacji;

- Jarosław Tadych – Starosta Sępoleński;

- Andrzej Marach – Wicestarosta Sępoleński;

- Małgorzata Masiłkin – Skarbnik Powiatu;

- Tomasz Cyganek – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Sępólnie Krajeńskim;

- Tomasz Bondarczyk – Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju w tut. Starostwie;

- Dorota Szymańczak.

Powiat Sępoleński pozyskał dofinansowanie na realizację tej inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 • autor: Dorota Szymańczak, data: 2021-04-26

Galeria zdjęć

 • Zdjęcie z podpisania umowy
  Zdjęcie z podpisania umowy
 • Zdjęcie z podpisania umowy
  Zdjęcie z podpisania umowy
 • Zdjęcie z podpisania umowy
  Zdjęcie z podpisania umowy
 • Zdjęcie z podpisania umowy
  Zdjęcie z podpisania umowy
 • Zdjęcie z podpisania umowy
  Zdjęcie z podpisania umowy
 • Zdjęcie z podpisania umowy
  Zdjęcie z podpisania umowy
 • Zdjęcie z podpisania umowy
  Zdjęcie z podpisania umowy
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-04-26