Powiat Sępoleński

Treść Główna

Uwaga! Marznące opady!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni ostrzega przed marznącymi opadami.

Zjawisko: opady marznące

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: dotyczy wszystkich powiatów

Ważność:
od godz. 20:00 dnia 03.12.2022
do godz. 08:00 dnia 04.12.2022

Przebieg: Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Drogi śliskie.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Uwagi: brak

 

 

 • autor: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, data: 2022-12-03

Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

2 grudnia 2022 roku w gabinecie starosty odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

W trakcie spotkania Rada prowadziła prace nad zmianami w regulaminach nadawania nagród Starosty Sępoleńskiego „Krajeńskiego Anioła” i „Krajeńskiej Iskierki” oraz omówiła bieżącą problematykę funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w Powiecie Sępoleńskim.

Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim, w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowań osobom niepełnosprawnym oraz uprawnionym podmiotom ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, do zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2023 r.

W posiedzeniu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych brał udział Starosta Sępoleński Jarosław Tadych oraz członkowie Rady:

Monika Lipecka – Przewodnicząca

Tomasz Siekierka – Wiceprzewodniczący

Beata Błoch – Sekretarz

Wiesława Stafiej – Członek

 • autor: Kornel Mizdalski, data: 2022-12-02

Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych - zdjęcia

 • Zdjęcie z posiedzenia
  Zdjęcie z posiedzenia
 • Zdjęcie z posiedzenia
  Zdjęcie z posiedzenia
 • Zdjęcie z posiedzenia
  Zdjęcie z posiedzenia
 • autor: Wojciech Bilski - Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

Zakończono działalność Związku Powiatów

W dniu 29 listopada 2022 roku w Chomiąży Szlacheckiej odbyło się Zgromadzenie Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Do organizacji, która funkcjonuje od 21 czerwca 2012 r., należą wszystkie 19 powiatów ziemskich z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Celami związku zapisanymi w statucie były: zmodernizowanie ewidencji gruntów i budynków, przekształcenie mapy zasadniczej z postaci papierowej w cyfrową, utworzenie geodezyjnych baz danych sieci uzbrojenia terenu oraz baz danych obiektów topograficznych a także informatyzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. dokumentów geodezyjnych z ok. 150 lat, które zgromadzone były w składnicy dokumentów geodezyjnych. Wszystkie zapisane w statucie związku cele oraz zaplanowane zadania zostały zrealizowane w ciągu 10 lat działalności.
 
W trakcie 10-letniej działalności Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego wspólnie z 19 samorządami powiatowymi zrealizował dwa duże projekty pn. Infostrada Kujaw i Pomorza. Pierwszy z nich na kwotę blisko 20 mln zł., z 75% dofinansowaniem ze środków unijnych, dotyczył modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie województwa. Natomiast drugi o wartości ok. 65 mln zł i 85% wsparciu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego związany był z przejściem z mapy zasadniczej w wersji papierowej do wersji elektronicznej wraz z utworzeniem baz danych. Łącznie na zadania z zakresu geodezji i kartografii w województwie kujawsko-pomorskim pozyskano prawie 70 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
 
Delegatami ze strony powiatu sępoleńskiego była Dyr. Wydziału Geodezji , Kartografii i Nieruchomości pani Ewa Zygmunt - Lorbiecka i wicestarosta Andrzej Marach.

XXV Zgromadzenie Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego - galeria zdjęć

 • Zgromadzenie Związku Powiatów
  Zgromadzenie Związku Powiatów
 • Zgromadzenie Związku Powiatów
  Zgromadzenie Związku Powiatów
 • Zgromadzenie Związku Powiatów
  Zgromadzenie Związku Powiatów
 • Zgromadzenie Związku Powiatów
  Zgromadzenie Związku Powiatów
 • Zgromadzenie Związku Powiatów
  Zgromadzenie Związku Powiatów
 • Zgromadzenie Związku Powiatów
  Zgromadzenie Związku Powiatów
 • autor: Andrzej Marach - Wicestarosta Sępoleński, data: 2022-11-01

Zaproszenie na Powiatową Wystawę Stołów Wigilijnych

Starosta Sępoleński oraz Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zapraszają do udziału w Powiatowej Wystawie Stołów Wigilijnych, która odbędzie się 10 grudnia 2022 roku o godzinie 11:00 w Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim.

 

 

 

 

Zaproszenie

 • Zaproszenie
  Zaproszenie
 • data: 2022-11-29

Wizyta dzieci z Gminnego Przedszkola Nr 2 BAJKA w Sępólnie Kraj.

28 listopada 2022 r., Starostwo Powiatowe odwiedziła Grupa KUBUSIE z Gminnego Przedszkola Nr 2 BAJKA w Sępólnie Krajeńskim. Dzieci miały okazję spotkać się ze Starostą Sępoleńskim Jarosławem Tadychem i Wicestarostą Andrzejem Marachem. W trakcie zwiedzania Starosta odpowiadał na wiele pytań dotyczących swojej pracy. Młodzi mieszkańcy powiatu zobaczyli również gabinet Starosty oraz wzięli udział w wideokonferencji. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały słodkie upominki i przekazały Staroście podziękowanie za możliwość odwiedzenia urzędu.

 

 

 • autor: Kornel Mizdalski, data: 2022-11-28

Wizyta przedszkolaków w starostwie - galeria zdjęć

 • Podziękowanie
  Podziękowanie
 • Wizyta przedszkolaków w starostwie
  Wizyta przedszkolaków w starostwie
 • Wizyta przedszkolaków w starostwie
  Wizyta przedszkolaków w starostwie
 • Wizyta przedszkolaków w starostwie
  Wizyta przedszkolaków w starostwie
 • Wizyta przedszkolaków w starostwie
  Wizyta przedszkolaków w starostwie
 • Wizyta przedszkolaków w starostwie
  Wizyta przedszkolaków w starostwie
 • Wizyta przedszkolaków w starostwie
  Wizyta przedszkolaków w starostwie
 • Wizyta przedszkolaków w starostwie
  Wizyta przedszkolaków w starostwie
 • Wizyta przedszkolaków w starostwie
  Wizyta przedszkolaków w starostwie
 • Wizyta przedszkolaków w starostwie
  Wizyta przedszkolaków w starostwie
 • Wizyta przedszkolaków w starostwie
  Wizyta przedszkolaków w starostwie
 • Wizyta przedszkolaków w starostwie
  Wizyta przedszkolaków w starostwie
 • Wizyta przedszkolaków w starostwie
  Wizyta przedszkolaków w starostwie
 • Wizyta przedszkolaków w starostwie
  Wizyta przedszkolaków w starostwie
 • Wizyta przedszkolaków w starostwie
  Wizyta przedszkolaków w starostwie
 • Wizyta przedszkolaków w starostwie
  Wizyta przedszkolaków w starostwie
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2022-11-28

Raport z konsultacji społecznych projektu: „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie sępoleńskim na lata 2023-2027”

Konsultacje społeczne trwały od dnia 04.11.2022 r. do dnia 18.11.2022 r. i dotyczyły treści zawartych w projekcie „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Sępoleńskim na lata 2023-2027”.

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych zostało zamieszczone na stronach internetowych:

1. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kraj. z siedzibą w Więcborku:

 

2. Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim:

 

oraz zostało wysłane do jednostek organizacyjnych, instytucji, podmiotów działających na terenie Powiatu Sępoleńskiego.

Ponadto zorganizowane zostało w dniu 15 listopada 2022 r. spotkanie w Sali Centrum przy  Al. 600-lecia 9 w Więcborku, na które zostali zaproszeni przedstawiciele jednostek organizacyjnych instytucji pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Sępoleńskiego. W powyższym spotkaniu udział wzięło 18 osób, na którym omówione zostały m. in. założenia projektu „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Sępoleńskim na lata 2023-2027″.

Zainteresowane osoby, jednostki organizacyjne, instytucje, podmioty mogły przesłać uwagi, opinie i wnioski dot. treści projektu strategii na formularzu do konsultacji, który można było złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kraj. z siedzibą w Więcborku, ul. Starodworcowa 8, 89-410 Więcbork lub przesłać drogą pocztową na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kraj. bądź drogą elektroniczną na adres: poczta@pcprwiecbork.pl w terminie do dnia 18.11.2022 r.

W toku przeprowadzonych konsultacji społecznych wpłynął 1 formularz konsultacji z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku, z którym można zapoznać się poniżej.

FORMULARZ KONSULTACJI – MGOPS WIĘCBORK

 

 

 • autor: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, data: 2022-11-28

LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

25 listopada 2022 roku o godz. 9:00 w sali im. Lucjana Prądzyńskiego odbyła się LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim. Sesja odbyła się zgodnie z planowanym porządkiem obrad.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad L sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
 3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania złożone na ostatniej sesji i w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o czynnościach w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z prac Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w okresie międzysesyjnym oraz informacja o złożonych przez radnych wnioskach i sposobie ich załatwienia.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Drogowego.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2022,
  2. Programu Współpracy Powiatu Sępoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023,
  3. ustalenia opłat na 2023 rok za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,
  4. wyrażenia zgody na podpisanie przez powiat Sępoleński umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej,
  5. uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2022 rok,
  6. uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2028.
 9. Wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Zakończenie obrad.

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim - listopad 2022

 • autor: Kornel Mizdalski, data: 2022-11-25

LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim - galeria zdjęć

 • LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  LI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • autor: Kornel Mizdalski, data: 2022-11-25

Informacja w sprawie realizacji w 2023 roku „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kr. z siedzibą w Więcborku uprzejmie informuje, że PFRON przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujących realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 roku.

Obszary programu, które będą realizowane w 2023 r.:

Obszar A - zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów dotyczących inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniających dostępność do lokali zamieszkiwanych przez osoby niepełnosprawne.

Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON dla projektu składanego w ramach obszaru A programu wynosi do 185.000,00 zł.

Adresatami programu w w/w obszarze mogą być: zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkalnych/w tym: gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe/.

Obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

Dofinansowanie obejmuje część kosztów likwidacji barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON dla projektu składanego w ramach obszaru B programu wynosi do 165.000,00 zł.

Adresatami programu w w/w obszarze mogą być: gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.

Obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.

Dofinansowanie obejmuje część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnych w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 70.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku.

Adresatami programu w w/w obszarze mogą być: gminy, powiaty, organizacje pozarządowe.

Obszar D - likwidacja barier transportowych.

Dofinansowanie obejmuje część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dofinansowaniem objęty jest zakup fabrycznie nowych pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych lub przystosowanie posiadanych pojazdów do potrzeb osób niepełnosprawnych (zakup i montaż windy, pojazdu lub innego urządzenia dostosowującego pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych).

Adresatami programu w w/w obszarze mogą być:

 1. placówki służce rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe albo jednostki samorządu terytorialnego, (tj. placówki działające co najmniej rok, licząc od daty złożenia wniosku, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły, tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku),
 2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
 3. gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosi:

 1. do 135.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 2. do 110.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
 3. do 330.000,00 zł dla autobusów.

Obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.

Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 16.500,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu.

Adresatami programu w w/w obszarze mogą być: gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe.

Wnioski w obszarach B, C, D programu należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kr. z siedzibą w Więcborku, ul. Starodworcowa 8 89-410 Więcbork w terminie do dnia 10 lutego 2023 r.

W przypadku obszaru A i E programu projektodawcy składają wnioski bezpośrednio do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Kujawsko-Pomorski, ul. Szosa Chełmińska 30 87-100 Toruń. Wnioski w tych obszarach przyjmowane są w trybie ciągłym.

Procedury realizacyjne programu oraz druki wniosków dostępne na stronie internetowej: www.pcprwiecbork.pl

 

 • autor: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, data: 2022-11-24

Uroczyste otwarcie miejsca aktywności i rekreacji w Dziechowie

19 listopada 2022 r. odbyło się uroczyste otwarcie miejsca aktywności i rekreacji w Dziechowie. Teren jest wyposażony w wiatę z grillem, zestaw ławek i stołów, miejsce do rozpalania ogniska, mini siłownię plenerową, dwa stanowiska do gry w mini golfa oraz plac wyłożony nawierzchnią tartanową, który może służyć jako boisko do różnych gier zespołowych. Cały obiekt jest ogrodzony, oświetlony lampami zasilanymi energią słoneczną. W trakcie otwarcia inwestycji władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych.

 

 

 • autor: Kornel Mizdalski, data: 2022-11-22

Otwarcie miejsca aktywności i rekreacji - galeria zdjęć

 • Otwarcie miejsca rekreacji w Dziechowie
  Otwarcie miejsca rekreacji w Dziechowie
 • Otwarcie miejsca rekreacji w Dziechowie
  Otwarcie miejsca rekreacji w Dziechowie
 • Otwarcie miejsca rekreacji w Dziechowie
  Otwarcie miejsca rekreacji w Dziechowie
 • Otwarcie miejsca rekreacji w Dziechowie
  Otwarcie miejsca rekreacji w Dziechowie
 • Otwarcie miejsca rekreacji w Dziechowie
  Otwarcie miejsca rekreacji w Dziechowie
 • Otwarcie miejsca rekreacji w Dziechowie
  Otwarcie miejsca rekreacji w Dziechowie
 • Otwarcie miejsca rekreacji w Dziechowie
  Otwarcie miejsca rekreacji w Dziechowie
 • Otwarcie miejsca rekreacji w Dziechowie
  Otwarcie miejsca rekreacji w Dziechowie
 • autor: Sandra Szymańska - www.sepolnokrajenskie.naszemiasto.pl, data: 2022-11-22

Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji Starosta Sępoleński Jarosław Tadych, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart oraz Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Barbara Bury wręczyli życzenia i podziękowania oraz przekazali wyrazy uznania za wysiłek i trud pracy na rzecz osób potrzebujących.

Starosta Sępoleński dziękując dyrektorom powiatowych jednostek pomocy społecznej, skierował za ich pośrednictwem podziękowania dla wszystkich pracowników reprezentowanych instytucji. Ponieważ praca socjalna to wielka odpowiedzialność i służba, do której potrzeba niezwykłych ludzi. Niesienie pomocy drugiemu człowiekowi wymaga nie tylko odpowiedniej wiedzy i szczególnych umiejętności, ale przede wszystkim wielkiego serca i niezwykłej odwagi.

W tym szczególnym dniu skierowano podziękowania za zaangażowanie i profesjonalizm, życząc wszystkim pracownikom entuzjazmu i wytrwałości w podejmowaniu nowych wyzwań zawodowych, a także zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

W spotakniu wzięli udział:

 1. Zofia Krzemińska - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 2. Anna Deja-Dobrowolska - Sekretarz Powiatu
 3. Małgorzata Masiłkin - Skarbnik Powiatu
 4. Mieczysław Kaproń – Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka
 5. Elżbieta Maziarz – Rudnik – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 6. Beata Lida – Dyrektor Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku
 7. Justyna Krzysztofek – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku
 8. Przemysław Dziubiński – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim
 • data: 2022-11-21

Galeria zdjęć

 • Dzień Pracownika Socjalnego
  Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
  Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
  Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
  Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
  Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
  Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
  Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
  Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
  Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
  Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
  Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
  Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
  Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
  Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
  Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
  Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
  Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
  Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
  Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
  Dzień Pracownika Socjalnego
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2022-11-21

Uwaga! Oblodzenie!

Zjawisko: oblodzenie

Stopień zagrożenia: 1

Obszar:  dotyczy powiatów: bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, Grudziądz, grudziądzki, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, wąbrzeski i żniński.

Ważność: od godz. 15:00 dnia 21.11.2022 do godz. 10:00 dnia 22.11.2022

Przebieg:  prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie.

Temperatura minimalna od -6 oC do -2 oC, temperatura minimalna przy gruncie miejscami
około -8 oC.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70 %

Uwagi: brak

 

 • autor: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, data: 2022-11-21

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy
najserdeczniejsze życzenia wszystkim Pracownikom
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
oraz osobom i organizacjom działającym
w obszarze pomocy społecznej.
Dziękujemy za ciężką, lecz jakże ważną dla naszej
Małej Ojczyzny pracę. Życzymy, aby każdy dzień
Waszej pracy przynosił poczucie zadowolenia
i satysfakcji oraz był inspiracją do coraz lepszych
rozwiązań w pracy na rzecz drugiego człowieka.

 

Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych

Wicestarosta – Andrzej Marach

Przewodniczący Rady Powiatu – Marek Chart

 • data: 2022-11-21

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

 • Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
  Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Upowszechnianie projektu "Praktyka Twoją szansą" w którym uczestniczą nakielski Staszic i więcborski Ekonomik.

W minionym tygodniu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku odbyło się podsumowanie rezultatów projektu Erasmus+ ,,Profesjonalna Praktyka Twoją Szansą", realizowanego przez Fundację Staszica.

Młodzież z nakielskiego Staszica oraz CKZiU w Więcborku podzieliła się swoimi doświadczeniami zdobytymi w trakcie realizacji staży za granicą.

42 uczestników z kierunków: technik logistyk, technik informatyk, technik ekonomista, technik rachunkowości oraz technik obsługi turystycznej w trakcie sześciu mobilności odwiedziło trzy południowe kraje – Włochy, Hiszpanię oraz Portugalię.

W trakcie tego kształcącego wydarzenia, odbyło się również rozdanie certyfikatów dla 4, 5 i 6 tury, świadczących o odbytych szkoleniach oraz stażu praktycznego.

 

 

 • autor: CKZiU w Więcborku, data: 2022-11-18

„Professional practice is your chance” - glaeria

 • Podsumowanie projektu Erasmus+
 • Podsumowanie projektu Erasmus+
 • Podsumowanie projektu Erasmus+
 • Podsumowanie projektu Erasmus+
 • Podsumowanie projektu Erasmus+
 • Podsumowanie projektu Erasmus+
 • Podsumowanie projektu Erasmus+
 • Podsumowanie projektu Erasmus+
 • Podsumowanie projektu Erasmus+
 • Podsumowanie projektu Erasmus+
 • Podsumowanie projektu Erasmus+
 • Podsumowanie projektu Erasmus+
 • Podsumowanie projektu Erasmus+
 • Podsumowanie projektu Erasmus+
 • Podsumowanie projektu Erasmus+
 • Podsumowanie projektu Erasmus+
 • Podsumowanie projektu Erasmus+
 • Podsumowanie projektu Erasmus+
 • Podsumowanie projektu Erasmus+
 • Podsumowanie projektu Erasmus+
 • Podsumowanie projektu Erasmus+
 • Podsumowanie projektu Erasmus+
 • Podsumowanie projektu Erasmus+
 • Podsumowanie projektu Erasmus+
 • Podsumowanie projektu Erasmus+
 • autor: CKZiU w Więcborku, data: 2022-11-18

„Złoty Klucz Przedsiębiorczości” – zapraszamy do składania wniosków

Nagroda Starosty Sępoleńskiego „Złoty Klucz Przedsiębiorczości” została ustanowiona Uchwalą Zarządu Powiatu  w Sępólnie Krajeńskim Nr 113/287/2014  dnia 9 września 2014 roku.

Celem Nagrody jest prezentacja pozytywnego wizerunku oraz potencjału gospodarczego powiatu sępoleńskiego, promowanie aktywności przedsiębiorców na rynku gospodarczym, postaw proinwestycyjnych i innowacyjnych, a także upowszechnianie pozytywnych wzorców, budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki oraz promocja usług rynku pracy.

Zgłoszenia kandydatur do Nagrody mogą zgłaszać:

 • instytucje,
 • organizacje gospodarcze i zawodowe,
 • stowarzyszenia,
 • władze samorządowe gmin powiatu sępoleńskiego,
 • radni i zarząd powiatu sępoleńskiego,
 • oraz grupy mieszkańców powiatu (co najmniej 10 osób).

Wnioski o przyznanie nagrody można składać do 10 stycznia 2023 roku w sekretariacie Starostwa Powiatowego, ul. Kościuszki 11 (pokój nr 38)

 • data: 2022-11-17

Pliki do pobrania

 • data: 2022-11-17

Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim

Jubileusz 60-lecia istnienia obchodził Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim, który od niedawna nosi imię św. Anny. Placówka ma bardzo bogatą historię i mało kto wie, że tu przed wojną mieściła się pierwsza wytwórnia nektaru w Polsce prowadzona przez siostrę Fides.

Dom Pomocy Społecznej na ul. Podgórnej w Kamieniu Krajeńskim przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych. Obecnie jest w nim 70 mieszkańców. Placówka zapewnia całodobową opiekę, zaspokaja potrzeby bytowe, pielęgnacyjne, społeczne, kulturalne i religijne mieszkańców oraz ich aktywizuje.

W środę, 16 listopada, placówka obchodziła 60-lecie istnienia. To ważne wydarzenie dla całej społeczności kamieńskiej. Historia domu sięga jednak już 1905 roku.

- Święta Anna związana była z naszym domem od początku, czyli od 1905 roku, kiedy to powstał Zakład św. Anny. Później w latach 50. ze względu na różne zawirowania polityczne, to imię św. Anny zostało usunięte, zagubione. Rada Powiatu Sępoleńskiego 22 października oficjalnie nadała naszemu domowi imię św. Anny. To dopełnienie naszego domu. Dziś wracamy do korzeni. Chcielibyśmy św. Annę przywołać po raz drugi – przypomniał dyrektor DPS Przemysław Dziubiński.

Dlatego też obchody jubileuszowe zainaugurowało odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej nadania imienia św. Anny. Dokonał tego organ prowadzący, czyli starosta powiatu Jarosław Tadych w asyście Rady Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu. Tablica została też poświęcona przez ks. prałata Eugeniusz Peplińskiego.

Historia to ludzie

Druga część odbyła się w sali kominkowej z udziałem zaproszonych gości. Wśród nich byli m. in. samorządowcy, przedstawiciele instytucji oraz emerytowani pracownicy i dyrektorzy na czele z siostrą Fides Romejką.

- Dziś właściwie świętujemy trzy wydarzenia: 117 lat istnienia domu, 60 lat powstania DPS-u i 10 lat, gdy powiat sępoleński jest właścicielem tego domu. Chcemy pogratulować jubileuszów, które są ważne dla historii powiatu, tego domu, pracowników, mieszkańców, dyrektorów, a także podziękować i życzyć dużo wytrwałości w dalszych działaniach. Zawsze jest tu wspaniały klimat i rodzinne ciepło. Oby ten dom istniał jak najdłużej – powiedział starosta Jarosław Tadych. - Świętej pamięci Kazimierz Fiałkowski, wieloletni burmistrz, radny powiatu, powiedział do mnie: „Nie wiem, jak długo pożyję, ale mam jedno marzenie – by ten dom miał imię św. Anny”. Dziękuję za tę inicjatywę panu dyrektorowi. Myślę, że pan Kazimierz z góry na nas patrzy i cieszy się, że jego marzenie się spełniło – dodał.

Dyrektor Przemysław Dziubiński zaznaczył, że największą rolę odgrywają pracownicy, którzy wykonują niełatwą pracę, wymagającą poświęcenia i bardzo silnej psychiki. I za to należą się im podziękowania.

- Historią tego domu są ludzie. Dla mnie wyznacznikiem historii tej współczesnej na przełomie kilkudziesięciu lat są pracownicy domu – zapowiedział dyrektor Dziubiński i zaprosił na spotkanie z żywą historią, czyli wspomnienia emerytowanych pracowników.

Wśród nich była 92-letnia siostra Fides, skierowana tu do pracy w 1954 roku. Była instruktorką terapii zajęciowej, dyrektorką, laureatką nagrody starosty „Krajeński Anioł”. Doczekała w 1999 roku w tym miejscu emerytury. Podczas jubileuszu przyniosła ze sobą w torebce naklejki na butelki z pierwszej wytwórni nektaru w Polsce – „Nektarni Zakładu Św. Anny w Kamieniu Pomorskim” (dzisiejszy Kamień Krajeński).

Drugim rozmówca był Kazimierz Delekta, który w domu pomocy społecznej pracował 40 lat. Wykonywał w nim wszystkie prace elektryczno-remontowe. Na emeryturę przeszedł 2 lata temu.

Rozmowę poprowadził Dominik Gostomski, dyrektor ośrodka kultury w Kamieniu.

Historia Zakładu Św. Anny

Rys historyczny placówki wygłosił dr Tomasz Fiałkowski, który podkreślił, że większość materiałów może zaprezentować dzięki współpracy z siostrą Fides.

Początków historii domu należy szukać już w 1899 roku, kiedy to ks. Bp Augustyn Rosentreter zwrócił się do ówczesnego proboszcza ks. Pawła Lessela z propozycją urządzenia w Kamieniu Zakładu Wychowawczego. Młody i przedsiębiorczy proboszcz nie namyślając się długo propozycję, którą poprzednio odrzuciło kilku innych przyjął. Myśl o budowie Zakładu zrodził fakt, że katolickie dziewczęta szkolne pochodzące z diecezji chełmińskiej, a przekazane na wychowanie zapobiegawcze, umieszczano w zakładach ewangelickich diakonistek. Chodziło o 20 do 30 dziewcząt w wieku szkolnym, których wychowaniem miałyby się zająć siostry Elżbietanki, mające już swoją filię w Kamieniu.

Wiosną 1904 roku rozpoczęto budowę zakładu. Jesienią ukończono ją w stanie surowym. W roku następnym w czerwcu ks. bp. Rosentreter zamianował ks. proboszcza Pawła Lessela kuratorem Zakładu i pierwszym jego kapelanem. W tym też miesiącu 1905 r. przybyła wyznaczona na przełożoną nowego domu matka Gallena ze Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek, by zająć się wewnętrznym urządzeniem zakładu. W krótkim czasie budynek był oddany do użytku, mając pomieszczenia dla 10 sióstr i 60 wychowanek.

18 lipca 1905 roku odbyło się uroczyste poświęcenie, którego dokonał w obecności licznych przedstawicieli władz i duchowieństwa, generalny wikariusz biskupi ks. dr Klemens Ludtke, właściwy inicjator, ojciec duchowy i dozgonny dobrodziej powstałego zakładu. Uroczyste nabożeństwo odprawiono w kaplicy zakładowej. Zakład polecono opiece św. Anny. 3 sierpnia 1905 r. przybyła z Gdańska do zakładu pierwsza wychowanka o imieniu Anna. W 1909 r. wybudowano pralnię i suszarnię. Cztery lata później rozbudowano zakład o nowe skrzydło. W ciągu lat liczba wychowanek wzrosła do 88 i sióstr 11.

Po latach względnego spokoju nastał czas I wojny światowej. W nowej części Zakładu urządzono szpital wojskowy na 120 rannych żołnierzy. Liczba wychowanek zmalała do 60. Pod koniec 1915 r. po wyjściu żołnierzy z wielkim trudem i wysokim nakładem kosztów i pracy odnowiono zniszczone przez wojsko pomieszczenia. Lata wojenne i najbliższe powojenne należały do najbardziej krytycznych. Przetrwano je jednak dzięki zapobiegliwości Sióstr szczęśliwie. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę Zakład nadal był w rękach niemieckich. Dopiero w 1922 roku uzyskał charakter czysto polski. Pierwszy duszpasterz ks. Edmund Fittkan, następnie ks. Augustyn Schwanitz. Na opiekę do Kamienia przybywały dziewczęta z województwa pomorskiego i poznańskiego.

W dalszych latach nastąpił rozwój pod każdym względem. W 1927 roku Zakład gościł swego właściciela J.E. ks. bpa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego. Dnia 24 lipca 1930 r. obchodzono uroczyście z udziałem władz kościelnych i państwowych 25-lecie swojej działalności. Wśród gości byli miedzy innymi: delegat biskupi, przewielebni księża proboszczowie z Kamienia, Sępólna i Więcborka oraz księża kapelani pracujący w Zakładzie. Władzę świecką reprezentowała trzyosobowa delegacja ze starostwa powiatowego w Sępólnie na czele ze starostą Janem Ornassem. Do 1930 r. wiele pracy wykonano w Zakładzie. Wzięto w opiekę 805 dziewcząt nieletnich, to znaczy, że tyle losów życiowych można było pomagając i naprawiając, pokierować na lepszą drogę.

ZAKŁAD W OKRESIE ROZKWITU (1930-1939)

W latach 1930 – 1939 dzięki ks. Dąbrowskiemu, który był kapelanem Zakładu i w nim mieszkał, powstały nowoczesne pracownie, w których wychowanki wykonywały prace na zamówienie. Były to między innymi: hafciarnia (haftowano w niej sztandary, ornaty, chorągwie i wykonywano inne robótki); szwalnia (szyto garderobę); szkoła gospodarcza, w której uczono ogrodnictwa, pszczelarstwa, hodowli jedwabników, uprawy lnu i wyrabiania na krosnach lnianego płótna.

Z biegiem lat powstała pierwsza w Polsce wytwórnia nektaru, prowadzona przez siostrę Walbodę Wojtkowiak. Z inicjatywy ks. Dąbrowskiego odbywały się także w Zakładzie wykłady dla okolicznego ziemiaństwa. Wszystkie te pracownie przyniosły Zakładowi dużo dochodu, także w krótkim czasie siostry mogły Kurii Biskupiej spłacić zaciągniętą pożyczkę, która była zaciągnięta na rozbudowę Zakładu. Ksiądz kapelan Bernard Dąbrowski postanowił rozbudować budynki i postawić na cokole przed bramą dużą figurę Serca Jezusowego. Materiał był już zakupiony, figura też, lecz wybuch II wojny światowej przekreślił wszystkie plany. Zakład poza tym cieszył się z własnego prądu, kanalizacji i oczyszczalni ścieków, jako pierwszy w Kamieniu.

LATA WOJNY (1939-1945)

W momencie wybuchu wojny 1 września 1939 r. Niemcy wkroczyli do Kamienia. Wkrótce wywieźli dwie siostry do lagru. W Zakładzie pozostały tylko siostry, które znały język niemiecki. Zlikwidowano kaplicę i wymontowano witraże okienne zamieniając ją na salę rekreacyjną. W 1940 r. do Zakładu przyjechała młodzież niemiecka na wychowanie polityczne tzn. Hitlerjugend. Odtąd Zakład nosił nazwę „Gauerziehungshein”.

Siostry mogły uczyć haftowania, szycia i gotowania. Nastąpiły aresztowania polskiej inteligencji w Kamieniu i okolicy. Przywożono Żydów, księży, nauczycieli i zamykano ich w małych pomieszczeniach w suterenie Zakładu. Siostra Walboda z narażeniem życia ułatwiła ucieczkę młodemu małżeństwu nauczycielom z Sępólna. Po kilku dniach wszystkich zatrzymanych wywożono do przejściowego obozu zagłady w Radzimiu i tam ich rozstrzeliwano.

- Jak relacjonowała mi siostra Fides, w czasie szturmu podczas okupacji wpadł do domu potężny pocisk, do pokoju, gdzie stała figura św. Anny. Siostry schroniły się w piwnicach. Pocisk wszystko rozszarpał w drobne kawałki, tak że powstała ogromna sterta gruzów, a na tych gruzach stała nietknięta figura s. Anny – nadmienił dr Fiałkowski.

Na poddaszu Zakładu znajdował się ich punkt obserwacyjny i główny sztab dowodzenia. Rosjanie wyśledzili tam punkt obronny, więc dużo pocisków kierowali na dom, który został bardzo uszkodzony. Siostry jak tylko umiały gasiły ogniska zapalne od pocisków. W styczniu 1945 roku Niemcy ewakuowali się ze swą młodzieżą zostawiając Zakład zdewastowany.

W połowie lutego Rosjanie wkroczyli do Kamienia i zajęli Zakład. Tak jak przedtem Niemcy, tak i oni utworzyli swój główny sztab wojskowy dowodzący frontem. Wkrótce zaczęto zwozić rannych żołnierzy i pogubione w ucieczce niemieckie dzieci. Wszyscy znaleźli się pod opieką sióstr oraz wolontariuszek Agnieszki i Janiny Buławy oraz Heleny Wolskiej z Kamienia. Po wojnie panie te długie lata pracowały z siostrami przy remontach i odgruzowywaniu. W roku 1945 kierowniczką Zakładu została s. Walboda Wojtkowiak.

LATA POWOJENNE I WSPÓŁCZESNE (1946-2007)

Po wojnie w latach 1946 – 1954 w Zakładzie uczyło się zawodu 120 dziewcząt polskich i kilka dziewczynek niemieckich, które nie odnalazły swoich rodziców. Wśród nich były m.in. Erika Damm i Ewa Krauze, które przeszły na wiarę katolicką (były ewangeliczkami) i po ukończeniu szkoły i zdobyciu zawodu wstąpiły do Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek. W roku 1946 Zakład otrzymał pomoc charytatywną od Rady Polonii Amerykańskiej na swoją działalność. W 1950 roku otwarto w zakładzie wieczorową Szkołę Podstawową z klasami od IV – VII, której kierownikiem został Stefan Guz a jednym z nauczycieli Kazimierz Malinowski. W latach 1951 – 1953 Zakład organizuje oddział dla dzieci umysłowo upośledzonych. Obecną młodzież wywieziono do Radomia do zakładu świeckiego, a w to miejsce przywieziono chore dzieci w wieku 3 do 18 lat o głębokim upośledzeniu umysłowym i fizycznym (40 miejsc).

Odtąd Zakład św. Anny jest Zakładem Specjalnym i przechodzi pod opiekę Zrzeszenia Katolików „Caritas”. Kierowniczką zostaje siostra Chryzolga Pasińska. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w roku 1962 upaństwawia i przekształca Zakład na Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych nieuleczalnie chorych. Chore dzieci wywieziono do Chełmna, a w ich miejsce przywieziono pociągiem sanitarnym około 165 osób dorosłych kobiet i mężczyzn przeważnie nieuleczalnie chorych z dwóch zakładów: Jakcic koło Jnowrocławia i z Bielaw – Rypina. W tym czasie zostały zwolnione wszystkie siostry pielęgniarki, które pracowały w szpitalu w Toruniu i one to podjęły pracę tu w Domu Pomocy Społecznej jako pielęgniarki. W tym czasie pracowało 30 sióstr Elżbietanek.

Od 1963 roku kierownikiem z nadania PZPR został Stefan Sobański, który przez 12 lat piastował swój urząd. Po przejściu na emeryturę jego następcą został Bogusław Motowidło z Bydgoszczy, który także miał poparcie PZPR. Kolejnym dyrektorem Domu od 1981 roku była Janina Giersz z Kamienia. Po kilkunastu latach przeszła na emeryturę.

- W 1980 roku w DPS dla dorosłych przebywało 160 pensjonariuszy, a pracowało 72 osoby. Był to jeden z największych zakładów pracy w Kamieniu i okolicach – podkreślił prelegent.

W latach 1996 – 1998 pełniącą obowiązki dyrektora była Helena Madej – główna księgowa (do marca 1998) a chwilowo dyrektorem był Michał Karpiak (kwiecień – sierpień 1998).

Od 1 stycznia 1999 roku DPS podlega staroście. Po powołaniu powiatu sępoleńskiego został przekształcony na placówkę kooedukacyjną dla 70 osób somatycznie chorych. W 2012 roku po wykupieniu gruntów i budynków od Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek DPS w całości należy do powiatu.

1 października 1998 roku dyrektorem Domu Pomocy Społecznej zostaje Andrzej Bąkowski. Wówczas to opracowuje się program naprawczy w celu stworzenia pełnej standaryzacji domu. Ekipa remontowa złożona z pracowników wyburza ściany, powiększa pomieszczenia, adoptuje strych na pokoje dla mieszkańców, odnawia ubikacje i łazienki. W DPS zakłada się centralne ogrzewanie na gaz. Z roku na rok pięknieje otoczenie wokół Domu. W roku 2005 rękoma ks. prałata Edwina Sołtysiaka zostaje poświęcona i oddana do użytku winda osobowa niezbędna w funkcjonowaniu domu.

W 2007 roku dyrektorem zostaje Iwona Kozłowska. Po objęciu przez nią mandatu poselskiego jej obowiązki pełni Mirosława Sprengel. Od 2019 roku dyrektorem jest Przemysław Dziubiński.

Od 2018 roku zaczęły się prace związane z rozbudową i przebudową budynku. Piętro zaadaptowano na potrzeby dwóch tzw. mieszkań chronionych. Powstała też druga winda.

 

 • autor: Sandra Szymańska - www.sepolnokrajenskie.naszemiasto.pl, data: 2022-11-17

W trakcie obchodów władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentowali:

Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych

Przewodniczący Rady Powiatu – Marek Chart

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu – Zofia Krzemińska

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu – Barbara Bury

 

 

Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim - galeria zdjęć

 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
  Obchody 60-lecia DPS w Kamieniu Krajeńskim
 • autor: Sandra Szymańska - www.sepolnokrajenskie.naszemiasto.pl, data: 2022-11-17

Przedsiębiorco! Załóż konto na PUE ZUS już teraz!

Od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. PUE ZUS to duże ułatwienie, dlatego nie warto czekać na ostatnią chwilę.

 

 

 • autor: nadesłane - ZUS, data: 2022-11-17

Plakat PUE ZUS

 • Plakat PUE ZUS
  Plakat PUE ZUS

Wyróżnienie dla Powiatu Sępoleńskiego

14 listopada w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia odznak Primus in Agendo („Pierwszy w Działaniu”) i wyróżnień przedstawicielom 10 powiatów, mających największe osiągnięcia we wprowadzaniu deinstytucjonalizacji w systemie pieczy zastępczej oraz rozwoju idei rodzicielstwa zastępczego. Wśród wyróżnionych znalazł się również Powiat Sępoleński. W uroczystości organizowanej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej udział wzięli Starosta Sępoleński Jarosław Tadych i dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku Elżbieta Maziarz-Rudnik, którzy odebrali z rąk Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg dyplom uznania. – „Za podejmowanie działań na rzecz deinstytucjonalizacji systemu pieczy zastępczej oraz rozwoju idei rodzicielstwa zastępczego.”

 

 

 • autor: Kornel Mizdalski, data: 2022-11-15

Galeria zdjęć z uroczystości

 • Wyróżnienie dla Powiatu Sępoleńskiego
  Wyróżnienie dla Powiatu Sępoleńskiego
 • Wyróżnienie dla Powiatu Sępoleńskiego
  Wyróżnienie dla Powiatu Sępoleńskiego
 • Wyróżnienie dla Powiatu Sępoleńskiego
  Wyróżnienie dla Powiatu Sępoleńskiego
 • Wyróżnienie dla Powiatu Sępoleńskiego
  Wyróżnienie dla Powiatu Sępoleńskiego
 • Wyróżnienie dla Powiatu Sępoleńskiego
  Wyróżnienie dla Powiatu Sępoleńskiego
 • Wyróżnienie dla Powiatu Sępoleńskiego
  Wyróżnienie dla Powiatu Sępoleńskiego
 • Wyróżnienie dla Powiatu Sępoleńskiego
  Wyróżnienie dla Powiatu Sępoleńskiego
 • Wyróżnienie dla Powiatu Sępoleńskiego
  Wyróżnienie dla Powiatu Sępoleńskiego
 • Wyróżnienie dla Powiatu Sępoleńskiego
  Wyróżnienie dla Powiatu Sępoleńskiego
 • Wyróżnienie dla Powiatu Sępoleńskiego
  Wyróżnienie dla Powiatu Sępoleńskiego
 • Wyróżnienie dla Powiatu Sępoleńskiego
  Wyróżnienie dla Powiatu Sępoleńskiego

„Mała” obwodnica dla Sępólna Krajeńskiego

W ramach regionalnego programu budowy obwodnic rozbudowana będzie sieć kujawsko-pomorskich dróg o czternaście kolejnych obejść. 14 listopada br. podpisane zostały umowy z wykonawcami opracowań projektowych pięciu nowych tras: Lisewa (powiat chełmiński), Łysomic i Chełmży (oba w powiecie toruńskim), Sępólna Krajeńskiego oraz Radzynia Chełmińskiego (powiat grudziądzki). W budowie jest już obwodnica Lubrańca (powiat włocławski).

Obwodnica (mała) Sępólna Krajeńskiego – opracowanie studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego, z uzyskaniem decyzji środowiskowej i opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (koszt: 1.49 mln zł, termin realizacji: 32 miesiące, wykonawca: Pracowania Projektowa Archidrog z Poznania, planowana długość: ponad 1 kilometr).

W związku z pracami ogłoszonymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad nad planowaną obwodnicą Sępólna Krajeńskiego porozumieliśmy się z samorządami powiatu sępoleńskiego oraz miasta i gminy Sępólno Krajeńskie w sprawie opracowania dokumentacji niezbędnej do połączenia drogi wojewódzkiej nr 241 (od strony Więcborka) z planowanym obejściem miasta w ciągu drogi krajowej nr 25. Pozwoli to docelowo na wyprowadzenie całego tranzytu z Sępólna Krajeńskiego. Bez tego łącznika część samochodów ciężarowych poruszających się drogą nr 241 nadal musiałyby korzystać z ulic prowadzących przez centrum miasta.

W spotkaniu z Marszałkiem Piotrem Całbeckim uczestniczyli: Poseł na Sejm Iwona Kozłowska, Radny sejmiku Marek Witkowski oraz Wicestarosta Andrzej Marach i z-ca Burmistrza Sępólna Krajeńskiego Marek Zieńko.

 

 

 • autor: Andrzej Marach - Wicestarosta Sępoleński, data: 2022-11-15

Zdjęcia ze spotkania

 • Spotkanie z Marszałkiem Piotrem Całbeckim
  Spotkanie z Marszałkiem Piotrem Całbeckim
 • Spotkanie z Marszałkiem Piotrem Całbeckim
  Spotkanie z Marszałkiem Piotrem Całbeckim
 • Spotkanie z Marszałkiem Piotrem Całbeckim
  Spotkanie z Marszałkiem Piotrem Całbeckim
 • Spotkanie z Marszałkiem Piotrem Całbeckim
  Spotkanie z Marszałkiem Piotrem Całbeckim
 • Spotkanie z Marszałkiem Piotrem Całbeckim
  Spotkanie z Marszałkiem Piotrem Całbeckim
 • Spotkanie z Marszałkiem Piotrem Całbeckim
  Spotkanie z Marszałkiem Piotrem Całbeckim
 • Spotkanie z Marszałkiem Piotrem Całbeckim
  Spotkanie z Marszałkiem Piotrem Całbeckim
 • Spotkanie z Marszałkiem Piotrem Całbeckim
  Spotkanie z Marszałkiem Piotrem Całbeckim
 • Spotkanie z Marszałkiem Piotrem Całbeckim
  Spotkanie z Marszałkiem Piotrem Całbeckim

BAZA RODZIN OTWARTA!

Od 12 listopada można wybierać rodziny z Bazy Rodzin Szlachetnej Paczki! Zapraszamy do zapoznania się z historiami rodzin z naszej Gminy i Powiatu i do zostania Darczyńcą! Czasami potrzeba tylko jednej osoby o wielkim sercu, która zmobilizuje swoich przyjaciół, rodzinę lub współpracowników. Czasami nie potrzeba wiele, by zmienić czyjeś życie na lepsze!

Wystarczy wejść na stronę https://www.szlachetnapaczka.pl/wybor-rodziny/lista-rodzin/44, poznać historię rodziny, sprawdzić jakie ma potrzeby i czynić dobro!

Weekend Cudów już niedługo, nie zwlekaj! Pomóż rodzinom z Twojej okolicy!

 

 

 • autor: Robert Czerechowski - Lider Rejonu Szlechetnej Paczki, data: 2022-11-15

Szlachetna Paczka - dobro to wynik dzielenia

 • Szlachetna Paczka
  Szlachetna Paczka
 • Szlachetna Paczka
  Szlachetna Paczka
 • Szlachetna Paczka
  Szlachetna Paczka

Zapraszamy do udziału w projekcie ,,W rodzinie siła”

dofinansowanym w ramach projektu Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO RPKP.09.03.02-04-0001/21 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Głównym celem Projektu jest:

 • zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 1060 (583K i 477M) mieszkańców województwa w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w ramach inicjatyw grantowych NGO do 31.12.2022

 

Planowane efekty Projektu:

 • dla 20 osób z terenu powiatu sępoleńskiego zwiększy się dostęp do specjalistycznych usług rehabilitacyjnych i usług wsparcia w pobliżu miejsca zamieszkania w trudnym czasie pandemicznym w okresie od listopada 2022 do marca 2023

 • 10 dzieci w wieku od 1-10 lat wyrówna braki w rozwoju psychofizycznym poprzez udział w specjalistycznych zajęciach terapeutycznych

 

Wartość projektu: 50000 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 42500 zł

Krajowe środki publiczne: 7500 zł

 

Więcej informacji:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0ZB83hkTAvrzbKXXBFa8KsYPxvW8Etpbwn6rNXwyN66PFfXWBGNNEzGvxtSFQT5Nhl&id=100017862967257

 

 • autor: Stowarzyszenie "Szansa" w Więcborku, data: 2022-11-15

Strzelanie Niepodległościowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Sępólnie Krajeńskim

W dniu 13.11.2022 o godz. 11:00 na terenie strzelnicy brackiej w Sępólnie Krajeńskim odbyło się doroczne Strzelanie Niepodległościowe, zorganizowane przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Sępólnie Krajeńskim. Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych.

 

Turniej strzelecki rozegrano w następujących konkurencjach:

 

 1. Tarcza honorowa Europosła – Pana Kosmy Złotowskiego

 2. Tarcza urodzinowa Starosty Sępoleńskiego – Pana Jarosława Tadycha

 3. Tarcza ustępującego Mistrza KBS w Sępólnie Krajeńskim – brata Krzysztofa Bodzińskiego

 4. Tarcza bufetowa – fundator brat WiesStrzelanie o tytuł Mistrza KBS w Sępólnie Krajeńskimław Szymańczak

 5. Strzelanie o tytuł Mistrza KBS w Sępólnie Krajeńskim (tylko bracia sępoleńscy)

 6. Kur bracki

 

WYNIKI poszczególnych konkurencji:

 

1. Tarcza urodzinowa Starosty Sępoleńskiego

 1. Roman Kowalczyk Piechcin

 2. Antoni Stormowski

 3. Zdzisław Grzeca

2. Tarcza Europosła Kosmy Złotowskiego

 1. Roman Kowalczyk Piechcin

 2. Antoni Stormowski

 3. Seweryn Jędrzejewski

3. Tarcza bufetowa

 1. Stanisław Łukaszewicz

 2. Zbigniew Madej

 3. Daniel Szczęsny

4. Tarcza ustępującego Mistrza KBS w Sępólnie Krajeńskim

 1. Roman Kowalczyk Piechcin

 2. Daniel Szczęsny

 3. Stanisław Łukaszewicz

5. Strzelanie o tytuł Mistrza KBS w Sępólnie Krajeńskim

 1. Zbigniew Madej

 2. Krzysztof Bodziński

 3. Janusz Sobiechowski

6. Kur

 1. Daniel Szczęsny

 2. Kazimierz Szalewski

 3. Mirosława Kotuła

 

 

 

 • autor: Kornel Mizdalski, data: 2022-11-14

Strzelanie KBS w Sępólnie Krajeńskim - galeria

 • Strzelanie Niepodległościowe
  Strzelanie Niepodległościowe
 • Strzelanie Niepodległościowe
  Strzelanie Niepodległościowe
 • Strzelanie Niepodległościowe
  Strzelanie Niepodległościowe
 • Strzelanie Niepodległościowe
  Strzelanie Niepodległościowe
 • Strzelanie Niepodległościowe
  Strzelanie Niepodległościowe
 • Strzelanie Niepodległościowe
  Strzelanie Niepodległościowe
 • Strzelanie Niepodległościowe
  Strzelanie Niepodległościowe
 • Strzelanie Niepodległościowe
  Strzelanie Niepodległościowe
 • Strzelanie Niepodległościowe
  Strzelanie Niepodległościowe
 • Strzelanie Niepodległościowe
  Strzelanie Niepodległościowe
 • Strzelanie Niepodległościowe
  Strzelanie Niepodległościowe
 • Strzelanie Niepodległościowe
  Strzelanie Niepodległościowe
 • Strzelanie Niepodległościowe
  Strzelanie Niepodległościowe
 • Strzelanie Niepodległościowe
  Strzelanie Niepodległościowe
 • autor: KBS w Sępólnie Kraj., data: 2022-11-14

Życzenia z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora

Szanowni Państwo, Drodzy Seniorzy,

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora,

składamy wszystkim Seniorom życzenia zdrowia i wielu lat życia,

wypełnionego radością i satysfakcją z przeżytych lat

oraz szacunkiem i miłością najbliższych.

Niech omijają Państwa troski i smutki dnia codziennego.

Życzymy spełnienia wszystkich marzeń i zamierzeń,

aby stale towarzyszył Wam niegasnący zapał w ich realizacji,

a w życiu osobistym dopisywały pomyślność i szczęście.

 

Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych

Wicestarosta – Andrzej Marach

Przewodniczący Rady Powiatu – Marek Chart

 

 

 

 • data: 2022-11-14

życzenia

 • Życzenia z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora
  Życzenia z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora
 • data: 2022-11-14

Raut Listopadowy na ul. Studziennej - fotorelacja

 • Raut Listopadowy
  Raut Listopadowy
 • Raut Listopadowy
  Raut Listopadowy
 • Raut Listopadowy
  Raut Listopadowy
 • Raut Listopadowy
  Raut Listopadowy
 • Raut Listopadowy
  Raut Listopadowy
 • Raut Listopadowy
  Raut Listopadowy
 • Raut Listopadowy
  Raut Listopadowy
 • Raut Listopadowy
  Raut Listopadowy
 • Raut Listopadowy
  Raut Listopadowy
 • Raut Listopadowy
  Raut Listopadowy
 • Raut Listopadowy
  Raut Listopadowy
 • Raut Listopadowy
  Raut Listopadowy
 • Raut Listopadowy
  Raut Listopadowy
 • Raut Listopadowy
  Raut Listopadowy
 • Raut Listopadowy
  Raut Listopadowy
 • Raut Listopadowy
  Raut Listopadowy
 • Raut Listopadowy
  Raut Listopadowy
 • Raut Listopadowy
  Raut Listopadowy
 • Raut Listopadowy
  Raut Listopadowy
 • Raut Listopadowy
  Raut Listopadowy
 • Raut Listopadowy
  Raut Listopadowy
 • Raut Listopadowy
  Raut Listopadowy
 • Raut Listopadowy
  Raut Listopadowy
 • Raut Listopadowy
  Raut Listopadowy
 • Raut Listopadowy
  Raut Listopadowy
 • Raut Listopadowy
  Raut Listopadowy
 • Raut Listopadowy
  Raut Listopadowy
 • Raut Listopadowy
  Raut Listopadowy
 • Raut Listopadowy
  Raut Listopadowy
 • Raut Listopadowy
  Raut Listopadowy
 • Raut Listopadowy
  Raut Listopadowy
 • Raut Listopadowy
  Raut Listopadowy
 • Raut Listopadowy
  Raut Listopadowy
 • Raut Listopadowy
  Raut Listopadowy
 • Raut Listopadowy
  Raut Listopadowy
 • Raut Listopadowy
  Raut Listopadowy
 • Raut Listopadowy
  Raut Listopadowy
 • Raut Listopadowy
  Raut Listopadowy
 • Raut Listopadowy
  Raut Listopadowy
 • Raut Listopadowy
  Raut Listopadowy
 • Raut Listopadowy
  Raut Listopadowy
 • Raut Listopadowy
  Raut Listopadowy
 • Raut Listopadowy
  Raut Listopadowy
 • autor: Szymon Szwochert; źródło: Facebook CKiS w Sępólnie Krajeńskim, data: 2022-11-14

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w gminach na terenie Powiatu Sępoleńskiego

11 listopada, we wszystkich gminach na terenie Powiatu Sępoleńskiego odbyły się uroczystości upamiętniające Narodowe Święto Niepodległości.

 

 

Święto Niepodległości - Kamień Krajeński

 • Święto Niepodległości
  Święto Niepodległości
 • Święto Niepodległości
  Święto Niepodległości
 • Święto Niepodległości
  Święto Niepodległości
 • Święto Niepodległości
  Święto Niepodległości
 • Święto Niepodległości
  Święto Niepodległości
 • autor: Facebook - Gmina Kamień Krajeński, data: 2022-11-14

Święto Niepodległości - Sępólno Krajeńskie

 • Święto Niepodległości
  Święto Niepodległości
 • Święto Niepodległości
  Święto Niepodległości
 • Święto Niepodległości
  Święto Niepodległości
 • Święto Niepodległości
  Święto Niepodległości
 • Święto Niepodległości
  Święto Niepodległości
 • autor: Marcin Jarski - Gmina Sępólno Krajeńskie, data: 2022-11-14

Święto Niepodległości - Sośno

 • Święto Niepodległości
  Święto Niepodległości
 • Święto Niepodległości
  Święto Niepodległości
 • Święto Niepodległości
  Święto Niepodległości
 • Święto Niepodległości
  Święto Niepodległości
 • Święto Niepodległości
  Święto Niepodległości
 • autor: www.sosno.pl, data: 2022-11-14

Święto Niepodległości - Więcbork

 • Święto Niepodległości
  Święto Niepodległości
 • Święto Niepodległości
  Święto Niepodległości
 • Święto Niepodległości
  Święto Niepodległości
 • Święto Niepodległości
  Święto Niepodległości
 • Święto Niepodległości
  Święto Niepodległości
 • autor: www.wiecbork.pl, data: 2022-11-14

Uwaga! Gęsta mgła!

Ostrzeżenie meteorologiczne 

Zjawisko: Gęsta mgła 

Stopień zagrożenia: 1

Prawdopodobieństwo: 70%

Przebieg: Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których lokalnie widzialność może wynosić od 50 m do 200 m.

Uwagi: brak

Ważne:
Od: 2022-11-12 21:00
Do: 2022-11-13 09:00

 • autor: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, data: 2022-11-12

Konsultacje społeczne Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

W imieniu Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim zapraszam do zgłaszania uwag/propozycji/opinii do projektu Programu Współpracy Powiatu Sępoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, o których mowa w przepisie art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn.zm.)

Termin zgłaszania uwag/opinii do Projektu Programu: od 09 listopada 2022 r. do 18 listopada 2022 r.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w jednym z poniższych trybów:

 • e-mailem na adres: ro.szymanczak@powiat-sepolno.pl
 • pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11; 89-400 Sępólno Krajeńskie z dopiskiem: „Konsultacje społeczne programu współpracy na 2023 rok”;
 • osobiście do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11; 89-400 Sępólno Krajeńskie; I piętro.

 

 

Pliki do pobrania

 • autor: Dorota Szymańczak - Stanowisko ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych, data: 2022-11-09

Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie sępoleńskim na lata 2023-2027”

Pliki do pobrania

 • autor: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, data: 2022-11-07

Konwent Powiatu Sępoleńskiego

Dnia 2 listopada 2022 roku w sali im. L. Prądzyńskiego w Sępólnie Krajeńskim, odbył się Konwent Powiatu Sępoleńskiego. Tematem spotkania było omówienie bieżącej problematyki samorządowej w naszym powiecie, w tym m. in.:

 

 1. Organizacja stołów wigilijnych w gminie Sępólno Kraj.
 2. Informacja na temat transportu publicznego w powiecie sępoleńskim w związku z ogłoszonym konkursem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.
 3. Informacja na temat połączenia linii autobusowej Bydgoszcz – Kamień Kraj. - Dyrektor A. Juhnke.
 4. Informacja ze spotkania z Burmistrzem Mroczy w sprawie organizacji połączenia autobusowego między Mroczą, a Więcborkiem – Wicestarosta A. Marach.
 5. Informacja w sprawie zgłoszonych propozycji projektowych w ramach Polityki Terytorialnej 2021-2027 – pracownik ds. funduszy europejskich D. Szymańczak.
 6. Przygotowanie do rejestracji w KRS Stowarzyszenia OPPT Sępólna Krajeńskiego (ustalenie składu osobowego, ostateczne zatwierdzenie statutu).
 7. Podsumowanie akcji kurierskiej „Doręczenie 22”.
 8. Liczba uchodźców znajdujących się na terenie powiatu sępoleńskiego.
 9. Informacje samorządowców tj. burmistrzów oraz wójta na temat dystrybucji węgla na terenie powiatu sępoleńskiego.
 10. Sprawy wniesione.

 

W spotkaniu uczestniczyli:

Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych;
Przewodniczący Rady Powiatu – Marek Chart;
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Sekretarz Gminy Sośno – Piotr Dobrzański;
Burmistrz Kamienia Krajeńskiego – Wojciech Głomski;
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego – Waldemar Stupałkowski;
Burmistrz Więcborka – Waldemar Kuszewski;
Dyrektor Wydziału Komunikacji (…) – Artur Juhnke;
Pracownik ds. Funduszy Europejskich – Dorota Szymańczak;
Inspektor Zarządzania Kryzysowego – Kamila Jabłońska;
Julita Zwiefka - KGW w Piasecznie
Danuta Bernasiewicz - Przewodnicząca KGW w Więcborku;
Dorota Ostrouch - Przewodnicząca KGW w Sośnie;
Jolanta Lapke - KGW w Sośnie;

 

 

Konwent Powiatu Sępoleńskiego - galeria zdjęć

 • Konwent Powiatu Sępoleńskiego
  Konwent Powiatu Sępoleńskiego
 • Konwent Powiatu Sępoleńskiego
  Konwent Powiatu Sępoleńskiego
 • Konwent Powiatu Sępoleńskiego
  Konwent Powiatu Sępoleńskiego
 • Konwent Powiatu Sępoleńskiego
  Konwent Powiatu Sępoleńskiego
 • autor: Kornel Mizdalski, data: 2022-11-03

Spotkanie z organizatorami Mistrzostw Powiatu Sępoleńskiego w Darta

31 października 2022 roku w gabinecie Starosty Sępoleńskiego odbyło się spotkanie z organizatorami Mistrzostw Powiatu Sępoleńskiego w Darta. Podczas spotkania omówiono tematy związane z organizacją VI Mistrzostw Powiatu Sępoleńskiego pod patronatem Starosty Sępoleńskiego, które odbędą się 14 stycznia 2023 roku. Organizatorzy zaproponowali aby utworzyć w naszym powiecie Ligę Powiatową Darta. Spotkanie było doskonałą okazją do podsumowania tegorocznych osiągnięć w Darta na szczeblu powiatowym jak i ogólnopolskim.

 

 

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2022-10-31

Galeria zdjęć

 • Spotkanie z organizatorami Mistrzostw Powiatu Sępoleńskiego w Darta
  Spotkanie z organizatorami Mistrzostw Powiatu Sępoleńskiego w Darta
 • Spotkanie z organizatorami Mistrzostw Powiatu Sępoleńskiego w Darta
  Spotkanie z organizatorami Mistrzostw Powiatu Sępoleńskiego w Darta
 • Spotkanie z organizatorami Mistrzostw Powiatu Sępoleńskiego w Darta
  Spotkanie z organizatorami Mistrzostw Powiatu Sępoleńskiego w Darta
 • Spotkanie z organizatorami Mistrzostw Powiatu Sępoleńskiego w Darta
  Spotkanie z organizatorami Mistrzostw Powiatu Sępoleńskiego w Darta
 • Spotkanie z organizatorami Mistrzostw Powiatu Sępoleńskiego w Darta
  Spotkanie z organizatorami Mistrzostw Powiatu Sępoleńskiego w Darta
 • Spotkanie z organizatorami Mistrzostw Powiatu Sępoleńskiego w Darta
  Spotkanie z organizatorami Mistrzostw Powiatu Sępoleńskiego w Darta
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2022-10-31

Policjanci przeprowadzili debatę z mieszkańcami gminy Sośno

26 października 2022 r., w Gminnym Domu Kultury Sośnie odbyła się debata społeczna pod hasłem ,,Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Sośno – współczesne zagrożenia”. Przeprowadzone spotkanie było okazją do omówienia „Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa” oraz aplikacji „Moja Komenda", a także przybliżenia zebranym koncepcji programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Tego typu inicjatywy mają na celu zacieśnianie współpracy Policji ze społecznością lokalną, stanowią okazję do dyskusji i zgłaszania wniosków dotyczących bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania oraz jego okolicy.

W środę (26.10.22) o godzinie 17, w Gminnym Domu Kultury w Sośnie odbyła się debata społeczna pn. ,,Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Sośno – współczesne zagrożenia”. Debatę zorganizowali sępoleńscy policjanci. W spotkaniu udział wzięli: Komendant Powiatowy Policji w Sępólnie Krajeńskim oraz jego I Zastępca, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego, Kierownik Ogniwa ds. Prewencji, specjalista wydziału kryminalnego, asystent ds. nieletnich, dzielnicowi, przedstawiciele samorządów lokalnych, ochotniczych straży pożarnych, szkół, banku, kół gospodyń wiejskich oraz mieszkańcy.

Głównym tematem spotkania było bezpieczeństwo i porządek publiczny, a celem zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców gminy w tym zakresie oraz wypracowanie metod przeciwdziałania zagrożeniom. Moderatorem debaty była asp. sztabowy Aleksandra Bratz. Przeprowadzona debata umożliwiła przybliżenie uczestnikom działania „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz aplikacji „Moja Komenda”, ułatwiającej kontakt ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Kierownik ds. Ogniwa Prewencji przedstawił ponadto założenia programu „Dzielnicowy Bliżej Nas”, a Ci spośród zebranych, którzy dotąd nie poznali swojego dzielnicowego, mieli ku temu sposobność podczas debaty. Stróże prawa korzystając z okazji, przypomnieli także o trwającym naborze do służby w Policji, promując tym samym zawód policjanta. Omówiono podstawowe wymagania jakie musi spełnić taki kandydat oraz jakie są etapy postępowania kwalifikacyjnego.

W dalszej części, prelegenci przestrzegali również zebranych gości przed sytuacjami, w których mogą stać się ofiarą przestępstwa oraz przekazali kilka wskazówek jak się przed nimi ustrzec. Omówione zostały metody działania oszustów „na wnuczka”, „na policjanta”, czy pracownika znanej instytucji. Aby bardziej zobrazować omawianą tematykę zaprezentowano filmik, na którym starsza kobieta zawierza oszustowi, wierząc, że jest jej wnuczkiem i przekazuje mu sporą kwotę gotówki.

Pod koniec prezentacji, inspektor Paweł Zawada przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa gminy Sośno, po czym rozpoczęto dyskusję na temat problemów nurtujących lokalna społeczność.

Mieszkańcy zadawali ekspertom pytania, przedstawiali swoje potrzeby i oczekiwania. Wnioski i propozycje przedstawione w trakcie debaty zostaną szczegółowo przeanalizowane i rozpatrzone.

Na zakończenie głos zabrał Starosta Sępoleński Jarosław Tadych oraz Wójt Gminy Sośno Leszek Stroiński, którzy w swoich wypowiedziach podziękowali mundurowym za zorganizowanie debaty.

 

 

Debata - galeria zdjęć

 • Debata policjantów z mieszkańcami gminy Sośno
  Debata policjantów z mieszkańcami gminy Sośno
 • Debata policjantów z mieszkańcami gminy Sośno
  Debata policjantów z mieszkańcami gminy Sośno
 • Debata policjantów z mieszkańcami gminy Sośno
  Debata policjantów z mieszkańcami gminy Sośno
 • Debata policjantów z mieszkańcami gminy Sośno
  Debata policjantów z mieszkańcami gminy Sośno
 • Debata policjantów z mieszkańcami gminy Sośno
  Debata policjantów z mieszkańcami gminy Sośno
 • Debata policjantów z mieszkańcami gminy Sośno
  Debata policjantów z mieszkańcami gminy Sośno
 • Debata policjantów z mieszkańcami gminy Sośno
  Debata policjantów z mieszkańcami gminy Sośno
 • Debata policjantów z mieszkańcami gminy Sośno
  Debata policjantów z mieszkańcami gminy Sośno
 • Debata policjantów z mieszkańcami gminy Sośno
  Debata policjantów z mieszkańcami gminy Sośno
 • Debata policjantów z mieszkańcami gminy Sośno
  Debata policjantów z mieszkańcami gminy Sośno
 • autor: Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim, data: 2022-10-31

L Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

28 października 2022 roku, o godz. 9:00 w sali im. Lucjana Prądzyńskiego odbyła się L Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim. Sesja odbyła się zgodnie z planowanym porządkiem obrad.

 

1. Otwarcie sesji:

a) stwierdzenie quorum,

b) przedstawienie porządku obrad.

2. Wręczenie Krajeńskiego Anioła i Krajeńskiej Iskierki.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIX sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

4. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.

5. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania złożone na ostatniej sesji i w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o czynnościach w okresie między sesjami.

7. Sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z prac Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w okresie międzysesyjnym oraz informacja o złożonych przez radnych wnioskach i sposobie ich załatwienia.

8. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych radnych i pracowników Starostwa.

9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2021 r. Informacja w zakresie wyników naboru na rok szkolny 2022/2023.

10. Podjęcie uchwał w sprawach :

a) nadania imienia oraz przyjęcia statutu jednostki budżetowej - Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim,

b) likwidacji Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

c) przyjęcia apelu dotyczącego wsparcia ze strony państwa polskiego dzieci chorujących na SMA,

d) zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2022,

e) diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługującym radnym,

f) uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2022 rok,

g) uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2028.

11. Wnioski i oświadczenia radnych.

12. Zakończenie obrad.

 

 

L Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim - galeria zdjęć

 • L Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • L Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • L Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • L Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • L Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • L Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • L Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • L Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • L Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • L Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • L Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • L Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • L Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • L Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • L Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • autor: Kornel Mizdalski, data: 2022-10-31

Uwaga! Gęsta mgła!

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: Gęsta mgła

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 21:00 dnia 27.10.2022r. do godz. 10:00 dnia 28.10.2022 r.

Obszar: wszystkie powiaty.

Przebieg: Prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Uwagi: brak

 • autor: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, data: 2022-10-27

Znani lekkoatleci w Sośnie!

Dziś w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Sośnie Starosta Sępoleński i Wójt Sośna otworzyli zorganizowane przez Fundację Klub Polskiej Lekkiej Atletyki wydarzenie pn. „Hooop Spoort Sośno”. Jest to projekt edukacyjno-sportowy skierowany do dzieci ze szkół podstawowych (klasy IV-VI) z terenów wiejskich. Jego celem jest promocja aktywności ruchowej przy wykorzystaniu form lekkoatletycznych, krzewienie idei „fair-play” oraz wyrównanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu.

Wyróżnikiem projektu jest aspekt historyczny przybliżający najwybitniejsze postacie polskiej lekkiej atletyki oraz prezentacja materiałów z największych światowych imprez lekkoatletycznych.

Część sportową poprowadzili halowy mistrz świata i Europy w wieloboju, olimpijczyk i Wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara oraz mistrz Europy i Polski w biegach na 400 m przez płotki Paweł Januszewski.

Zadanie jest współfinansowane m.in. ze środków Powiatu Sępoleńskiego w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych.

Na szerszą relację z imprezy zapraszamy na naszą stronę internetową po zakończeniu wydarzenia.

 • autor: Dorota Szymańczak - Stanowisko ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych, data: 2022-10-26

Znani lekkoatleci w Sośnie - galeria zdjęć

 • Znani lekkoatleci w Sośnie
  Znani lekkoatleci w Sośnie
 • Znani lekkoatleci w Sośnie
  Znani lekkoatleci w Sośnie
 • Znani lekkoatleci w Sośnie
  Znani lekkoatleci w Sośnie
 • Znani lekkoatleci w Sośnie
  Znani lekkoatleci w Sośnie
 • Znani lekkoatleci w Sośnie
  Znani lekkoatleci w Sośnie
 • Znani lekkoatleci w Sośnie
  Znani lekkoatleci w Sośnie
 • Znani lekkoatleci w Sośnie
  Znani lekkoatleci w Sośnie

Uchwała Nr 88/264/2022 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 21 października 2022 roku

 • autor: Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w osobach: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, Wicestarosta - Andrzej Marach, Iwona Sikorska, Tomasz Fifielski, data: 2022-10-21

Projekt Erasmus+ w Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim

Zakończyła się kolejna edycja Erasmus+. Tym razem to Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim gościło uczniów z Rumunii i Turcji. Czas ten owocny był w nowe znajomości i umiejętności, które uczestnicy nabyli podczas realizacji projektu, którego temat brzmiał: „How to plan your career – job opportunities in Europe – skill and character based jobs”, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza „Jak zaplanować swoją karierę – możliwości pracy w Europie – zawody dostosowane do charakteru i umiejętności”.

Pierwszy krok w kierunku planowania swojej przyszłości to biznesplan, stworzony w międzynarodowych grupach, na podstawie wcześniejszych seminariów, wykładów oraz ćwiczeń. Pani Agnieszka Komierowska – Ziomek znalazła dla nas czas, aby właśnie taki biznesplan nam zaprezentować, począwszy od pomysłu, determinacji, zaangażowania, nakładów finansowych do świetnie zarządzanej i prosperującej instytucji, jaką jest Pałac w Komierowie, który podziwiali uczestnicy projektu.

Oprócz ciężkiej pracy, było również mnóstwo atrakcji: wycieczka do Gdańska, wizyta w Gospodarstwie Agroturystycznym u Pani B. Czarnotta, wspólnie spędzony czas u rodzin, zabawy integracyjne oraz wiele, wiele innych.

Spotkanie w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim to dopiero pierwsza mobilność w ramach tego projektu. Kolejne spotkania przed uczniami Liceum.

Program Erasmus+ to ogromna szansa dla wszystkich, którzy chcą podróżować, zdobywać nowe umiejętności, poznawać kulturę i tradycje krajów partnerskich oraz nieustannie doskonalić języki obce.

 • autor: Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim, data: 2022-10-20

Wymiana młodzieży - galeria zdjęć

 • Wymiana młodzieży w LO
  Wymiana młodzieży w LO
 • Wymiana młodzieży w LO
  Wymiana młodzieży w LO
 • Wymiana młodzieży w LO
  Wymiana młodzieży w LO
 • Wymiana młodzieży w LO
  Wymiana młodzieży w LO
 • Wymiana młodzieży w LO
  Wymiana młodzieży w LO
 • Wymiana młodzieży w LO
  Wymiana młodzieży w LO
 • Wymiana młodzieży w LO
  Wymiana młodzieży w LO
 • Wymiana młodzieży w LO
  Wymiana młodzieży w LO
 • Wymiana młodzieży w LO
  Wymiana młodzieży w LO
 • autor: Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim, data: 2022-10-20

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej

17 października 2022 r. w sali sesyjnej im. L. Prądzyńskiego w Sępólnie Krajeńskim miały miejsce powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. Starosta Sępoleński wyróżnił w tym roku dziewięciu nauczycieli szkół oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej prowadzonych przez nasz powiat. To uhonorowanie tych, którzy najbardziej wyróżniają się swoją pracą na rzecz edukacji i rozwoju placówek oświatowych.

Szczególnymi gośćmi dzisiejszej uroczystości byli ostatni wcześniejsi, emerytowani dyrektorzy szkół;

Pani Mirosława Niemyjska 
Pan Krzysztof Potoczny
Pan Mirosław Wojciechowski
Pan Włodzimierz Stawisiński
Pan Eugeniusz Szwochert

W spotkaniu uczestniczyła Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polski Pani Iwona Kozłowska. Dziękowała wszystkim za szczególną pracę i cieżką misję. Życzyła dużo zdrowia i wytrwałości i satysfakcji. Głos zabrał również Starosta Sępoleński Jarosław Tadych oraz Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart dziękując wszystkim nauczycielom za codzienny trud i wkład w rozwój oświaty Powiatu Sępoleńskiego.

Lista pracowników pedagogicnych placówek oświatowych prowadzonych przez powiat sępoleński wyróżnionych Nagrodą Starosty Sępoleńskiego w roku 2022

Małgorzata Ormińska - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sępólnie Krajeńskim 
Anna Miszczak - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sępólnie Krajeńskim 
Danuta Gruszczyńska - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sępólnie Krajeńskim 
Ewa Tomaszewska - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku 
Anna Gumińska-Bejfus - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku 
Sylwia Sosnowska - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim 
Katarzyna Borowicz-Mieszczak - Liceum Ogólnokształcące w Więcborku 
Joanna Wojtania - Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim 
Sławomir Kulpiński - Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku 

 

 

 • autor: Lidia Sokulska-Tłok - Dyrektor Wydziału Edukacji (...), data: 2022-10-17

Galeria zdjęć

 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2022-10-17

Spotkanie z Poseł Iwoną Kozłowską

14 października 2022 roku, w gabinecie starosty odbyło się spotkanie z Poseł Iwoną Kozłowską, w którym uczestniczyli Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych i Wicestarosta Sępoleński – Andrzej Marach. Tematem spotkania było m.in. omówienie bieżącej problematyki samorządowej w naszym powiecie w tym remonty dróg wojewódzkich i budowa ścieżek rowerowych w nowej perspektywie unijnej.

 

 • data: 2022-10-14

Galeria zdjęć

 • Zdjęcie ze spotkania
  Zdjęcie ze spotkania
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2022-10-14

Życzenia na Dzień Ratownictwa Medycznego

Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego składamy serdeczne podziękowania Pracownikom Ratownictwa Medycznego i wszystkim, którzy niosą pomoc potrzebującym.

W tym ważnym dniu życzymy Państwu zdrowia i wytrwałości, a także wielu dowodów społecznego uznania oraz osobistej satysfakcji z wykonywania tak ważnego i wymagającego zawodu.

 

Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych

Wicestarosta – Andrzej Marach

Przewodniczący Rady Powiatu – Marek Chart

 

 

 

 • data: 2022-10-13

Życzenia z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego

 • Życzenia na Dzień Ratownictwa Medycznego
  Życzenia na Dzień Ratownictwa Medycznego

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy na ręce Nauczycieli wyrazy szacunku i uznania oraz gorące podziękowania za pasję i zaangażowanie w wychowanie, przekazywanie wiedzy i rozwijanie talentów Uczniów.

Pragniemy także złożyć podziękowania i wyrazy uznania dla Pracowników Oświaty za ciężką i rzetelną pracę, dzięki której realizowane są fundamentalne cele polskiego szkolnictwa.

Życzymy Państwu przede wszystkim zdrowia i satysfakcji oraz radości z osiągnięć w pracy zawodowej.

 

Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych

Wicestarosta – Andrzej Marach

Przewodniczący Rady Powiatu – Marek Chart

 

 

 

 

 • data: 2022-10-13

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 • Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
  Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Parasolki z Sępólna

W dniu 12 października 2022 r., w Restauracji Słoneczna w Sępólnie Krajeńskim odbyło się spotkanie emerytowanych nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Wicestarosta Andrzej Marach i Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski.

Parasolki z Sępólna

 • autor: Andrzej Marach - Wicestarosta Sępoleński, data: 2022-10-13

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy na ręce Nauczycieli wyrazy szacunku i uznania oraz gorące podziękowania za pasję i zaangażowanie w wychowanie, przekazywanie wiedzy i rozwijanie talentów Uczniów.

Pragniemy także złożyć podziękowania i wyrazy uznania dla Pracowników Oświaty za ciężką i rzetelną pracę, dzięki której realizowane są fundamentalne cele polskiego szkolnictwa.

Życzymy Państwu przede wszystkim zdrowia i satysfakcji oraz radości z osiągnięć w pracy zawodowej.

 

Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych

Wicestarosta – Andrzej Marach

Przewodniczący Rady Powiatu – Marek Chart

SZLACHETNA PACZKA SZUKA RODZIN W POTRZEBIE

Szlachetna Paczka jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce. Wbrew pozorom, nie zajmuje się robieniem paczek. Jest oparta na pracy z Darczyńcami i Wolontariuszami. To oni pomagają Rodzinom w potrzebie. Wolontariusze odwiedzają Rodziny, a Darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc.

Szukamy rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z niezależnych od siebie przyczyn.

W procesie włączania Rodziny do pomocy w ramach Szlachetnej Paczki, Wolontariusze zwracają szczególną uwagę na:

 • historię rodziny i przyczyny jej trudnej sytuacji,
 • dochód przypadający na jednego członka rodziny,
 • postawę – czy Rodzina podejmuje jakieś kroki, by zmienić swoją sytuację,
 • przynależność do jednej z kategorii, które określają sytuację Rodziny.

POMÓŻ NAM DOTRZEĆ DO POTRZEBUJĄCYCH
Rodzina nie może sama zgłosić się do projektu. Może ją zgłosić instytucja lub inna osoba, wykonując następujące kroki:

 1. Pobierz formularz zgody wstępnej ze strony: szlachetnapaczka.pl/zglaszam-rodzine lub skontaktuj się z nami.
 2. Spotkaj się z rodziną, którą chcesz zgłosić do Paczki i poproś jej przedstawiciela o podpisanie zgody na kontakt z wolontariuszem.
 3. Zrób zdjęcie lub skan dokumentu, a oryginał przekaż nam lub wyślij do siedziby Stowarzyszenia Wiosna.
 4. Wypełnij formularz zgłoszenia rodziny na stronie: www.szlachetnapaczka.pl/zglaszam-rodzine lub zostaw to nam!

RODZINY MOŻNA ZGŁASZAĆ DO POŁOWY LISTOPADA!

Masz pytania? Chcesz zgłosić rodzinę? Pisz do nas na Facebooku: Szlachetna Paczka - Sępólno Krajeńskie, albo zadzwoń do lidera rejonu Gmina Sępólno Krajeńskie pod nr 502 522 577.

Pomyśl, czy znasz kogoś, kto potrzebuje wsparcia? Jeśli tak, to zgłoś się do nas!

 

 • autor: Robert Czerechowski - Lider Rejonu Szlechetnej Paczki, data: 2022-10-12

Szlachetna Paczka - plakaty

 • Szlachetna Paczka - plakat
  Szlachetna Paczka - plakat
 • Szlachetna Paczka - plakat
  Szlachetna Paczka - plakat

Bieg Uliczny im. Kajetana Bągorskiego 2022

W niedzielę, 9 października 2022 r., odbył się kolejny Bieg Uliczny upamiętniający Kajetana Bągorskiego. Organizatorami imprezy byli: Gmina Sępólno Krajeńskie, Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim oraz The North Event.

Kajetan Bągorski przez wiele lat pracował jako działacz, trener i wychowawca młodzieży w Krajnie Sępólno i Tucholance Tuchola. Był również sędzią lekkoatletycznym klasy międzynarodowej. Wychował wielu reprezentantów Krajny, którzy uczestniczyli w zawodach międzynarodowych. W 1986 roku za swoją długoletnią działalność sportową został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2008 roku wpisany do Księgi Zasłużonych Powiatu Sępoleńskiego.

Tegoroczny bieg przeprowadzony został malowniczą trasą przy Jeziorze Sępoleńskim i ulicami miasta na dwóch dystansach: 10 oraz 5 km. Start i meta były usytuowane przed siedzibą Centrum Sportu i Rekreacji.

 

Wyniki biegu na dystansie 10 km:

1. Igor Siódmiak ze Szczecinka

2. Łukasz Wirkus z Lipnicy

3. Bartosz Kryske z Białych Błot

 

Wyniki biegu na dystansie 5 km:

1. Igor Hawełko z Grudziądza

2. Roland Pawłowicz ze Szczecinka

3. Tomasz Kaczmarek z Sępólna Krajeńskiego

 

Pełna tabela wyników jest dostępna na stronie:

https://elektronicznezapisy.pl/event/7459/results.html

 

Laureaci zostali nagrodzeni pucharami oraz nagrodami. Wszyscy uczestnicy otrzymali pakiet startowy, ciepły posiłek na mecie oraz medal. Każdy zawodnik miał szansę wylosować atrakcyjne nagrody w loterii fantowej z cennymi nagrodami. Całkowity dochód z loterii został przeznaczony na rzecz chorej na SMA małej Zosi Szcześniewskiej z Wałdowa.

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentowali Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart i Wicestarosta Andrzej Marach.

 • autor: Kornel Mizdalski, data: 2022-10-10

Bieg Uliczny im. Kajetana Bągorskiego 2022 - galeria

 • Bieg Uliczny im. Kajetana Bągorskiego 2022
  Bieg Uliczny im. Kajetana Bągorskiego 2022
 • Bieg Uliczny im. Kajetana Bągorskiego 2022
  Bieg Uliczny im. Kajetana Bągorskiego 2022
 • Bieg Uliczny im. Kajetana Bągorskiego 2022
  Bieg Uliczny im. Kajetana Bągorskiego 2022
 • Bieg Uliczny im. Kajetana Bągorskiego 2022
  Bieg Uliczny im. Kajetana Bągorskiego 2022
 • Bieg Uliczny im. Kajetana Bągorskiego 2022
  Bieg Uliczny im. Kajetana Bągorskiego 2022
 • Bieg Uliczny im. Kajetana Bągorskiego 2022
  Bieg Uliczny im. Kajetana Bągorskiego 2022
 • Bieg Uliczny im. Kajetana Bągorskiego 2022
  Bieg Uliczny im. Kajetana Bągorskiego 2022
 • Bieg Uliczny im. Kajetana Bągorskiego 2022
  Bieg Uliczny im. Kajetana Bągorskiego 2022
 • Bieg Uliczny im. Kajetana Bągorskiego 2022
  Bieg Uliczny im. Kajetana Bągorskiego 2022
 • Bieg Uliczny im. Kajetana Bągorskiego 2022
  Bieg Uliczny im. Kajetana Bągorskiego 2022
 • Bieg Uliczny im. Kajetana Bągorskiego 2022
  Bieg Uliczny im. Kajetana Bągorskiego 2022
 • Bieg Uliczny im. Kajetana Bągorskiego 2022
  Bieg Uliczny im. Kajetana Bągorskiego 2022
 • Bieg Uliczny im. Kajetana Bągorskiego 2022
  Bieg Uliczny im. Kajetana Bągorskiego 2022
 • Bieg Uliczny im. Kajetana Bągorskiego 2022
  Bieg Uliczny im. Kajetana Bągorskiego 2022
 • Bieg Uliczny im. Kajetana Bągorskiego 2022
  Bieg Uliczny im. Kajetana Bągorskiego 2022
 • Bieg Uliczny im. Kajetana Bągorskiego 2022
  Bieg Uliczny im. Kajetana Bągorskiego 2022
 • Bieg Uliczny im. Kajetana Bągorskiego 2022
  Bieg Uliczny im. Kajetana Bągorskiego 2022
 • autor: Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim, data: 2022-10-09

Przekazanie środków finansowych na remonty dróg w Powiecie Sępoleńskim

Dnia 7 października 2022 r. w Nadleśnictwie Lutówko odbyło się uroczyste przekazanie środków finansowych na realizację wspólnego zadania w wysokości 1 599 800 zł i podpisanie umów pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe reprezentującym Skarb Państwa Nadleśnictwem Lutówko, a Powiatem Sępoleńskim, w obecności Dyrektora Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim - Edwina Eckerta.

Powiat Sępoleński reprezentowali:

Jarosław Tadych – Starosta Sępoleński

Andrzej Marach – Wicestarosta

Małgorzata Masiłkin – Skarbnik Powiatu

Nadleśnictwo Lutówko reprezentował:

Jacek Krzyżanowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Lutówko

 

Umowy dotyczą trzech wspólnych zadań pod nazwą:

„Modernizacja (odnowa) DP nr 1122C relacji Zaleśniak – Iłowo – Sypniewo na odcinku o długości 1,060 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 1+060 jej przebiegu”.

„Modernizacja (odnowa) DP nr 1116C relacji [Stare Gronowo]gr. woj. - Piaseczno na odcinku o długości 1,085 km zlokalizowanym pomiędzy km 4+765, a km 5+850 jej przebiegu”.

„Modernizacja (odnowa) DP nr 1117C relacji Lutówko - Zaleśniak na odcinku o długości 1,260 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 1+260 jej przebiegu”.

Galeria zdjęć

 • Zdjęcie z podpisania umowy
  Zdjęcie z podpisania umowy
 • Zdjęcie z podpisania umowy
  Zdjęcie z podpisania umowy
 • Zdjęcie z podpisania umowy
  Zdjęcie z podpisania umowy
 • Zdjęcie z podpisania umowy
  Zdjęcie z podpisania umowy
 • Zdjęcie z podpisania umowy
  Zdjęcie z podpisania umowy
 • Zdjęcie z podpisania umowy
  Zdjęcie z podpisania umowy
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2022-10-07

Informacja nt. dystrybucji tabletek jodku potasu

W związku z realizacją zadań prewencyjnych dotyczących ewentualnej i na przyszłość dystrybucji tabletek jodku potasu, przedstawiamy Państwu sieć punktów wydawania Tabletek Jodku Potasu w gminach (Kamień Kraj. Sępólno Kraj. Więcbork, Sośno) na terenie Powiatu Sępoleńskiego. Działania realizowane mają charakter przygotowawczy i są zgodne z procedurami Zarządzania Kryzysowego. Punkty zostaną uruchomione, tylko i wyłącznie jeżeli zajdzie taka konieczność.

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2022-10-07

Konferencja prasowa na temat planu wydawania tabletek z jodkiem potasu

 • autor: Krajna TV, data: 2022-10-10

Ulotka informacyjna

 • Broszura informacyjna
  Broszura informacyjna
 • Broszura informacyjna
  Broszura informacyjna
 • Broszura informacyjna
  Broszura informacyjna
 • Broszura informacyjna
  Broszura informacyjna
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...), data: 2022-10-07

Punkty dystrybucji tabletek jodku potasu

 • Gmina Sępólno Krajeńskie
  Gmina Sępólno Krajeńskie
 • Gmina Sępólno Krajeńskie
  Gmina Sępólno Krajeńskie
 • Gmina Sośno
  Gmina Sośno
 • Gmina Więcbork
  Gmina Więcbork
 • Gmina Więcbork
  Gmina Więcbork
 • Gmina Kamień Krajeński
  Gmina Kamień Krajeński
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...), data: 2022-10-07

Konferencja prasowa w sprawie dystrybucji tabletek jodku potasu

7 października br. odbyła się Konferencja Prasowa Samorządowców z terenu Powiatu Sępoleńskiego w sprawie dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie Powiatu Sępoleńskiego.

Poniżej zapis wideo z konferencji.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2022-10-07

Konferencja Prasowa Samorządowców z terenu Powiatu Sępoleńskiego, 07.10.2022 r.

 • data: 2022-10-07

Galeria zdjęć

 • Zdjęcie z konferencji prasowej
  Zdjęcie z konferencji prasowej
 • Zdjęcie z konferencji prasowej
  Zdjęcie z konferencji prasowej
 • Zdjęcie z konferencji prasowej
  Zdjęcie z konferencji prasowej
 • Zdjęcie z konferencji prasowej
  Zdjęcie z konferencji prasowej
 • Zdjęcie z konferencji prasowej
  Zdjęcie z konferencji prasowej
 • Zdjęcie z konferencji prasowej
  Zdjęcie z konferencji prasowej
 • Zdjęcie z konferencji prasowej
  Zdjęcie z konferencji prasowej
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2022-10-07

Konferencja prasowa

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Powiatu Sępoleńskiego na konferencję prasową władz powiatu i gmin w sprawie dystrybucji tabletek jodku potasu. Konferencja odbędzie się 7 października 2022 r., o godz. 9:00 i będzie transmitowana na żywo na naszym profilu Facebook.

 • autor: Kornel Mizdalski, data: 2022-10-06

IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!

W piątkowy wieczór rozegrano kolejny turniej darta w „Barze Zacisze”. Zawodnicy z powiatu sępoleńskiego spotkali się przy okazji „IV Zamkniętego Pucharu Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!”, który był połączony ze zbiórką na rzecz Zosi Szcześniewskiej walczącej z SMA. Do turnieju przystąpiło 21 zawodników, przynajmniej po jednym przedstawicielu z każdej gminy wchodzącej w skład naszego Powiatu, a tytuł wywalczony przed niespełna 12 miesiącami obronił Tomasz Kriese z Więcborka.

Tym razem zawodników nie podzielono na grupy, lecz rozlosowano drabinkę turniejową w której druga porażka eliminowała zawodników z turnieju (tzw. double K.O.). Już w początkowych rundach rozegrano kilka ciekawych spotkań, m.in. Adrian Spirka pokonał 3-2 zdobywcę trzeciego miejsca z poprzedniej edycji Szymona Cika, a w kolejnej rundzie nieznacznie uległ Piotrowi Kriese również 3-2. W półfinałach drabinki wygranych zmierzyli się P. Kriese - J. Musiał oraz T. Kriese - M. Rybka. Lepsi okazali się bracia Kriese wygrywając odpowiednio 4-2 oraz 4-3. W ten oto sposób w pierwszym finale doszło do bratobójczego pojedynku w którym lepszy okazał się Tomek pokonując Piotra 4-2, mimo dobrego początku ze strony Piotra prowadzącego już 2-0. Ten mecz nie oznaczał jeszcze końca turnieju, gdyż na dobre rozpoczęła się walka w drabince przegranych - zawodnicy z jedną porażką nadal mieli szansę na zwycięstwo w całym turnieju. Najlepiej w tych warunkach poradził sobie Michał Frohlke, który po porażce w swoim drugim meczu ogrywał po kolei J. Warmiński i K. Panuś w stosunku 3-0, dalej J. Musiał 4-3, M. Spirka 4-1. W najbardziej emocjonującym meczu turnieju pokonał P. Kriese 4-3, co zagwarantowało mu możliwość walki o zwycięstwo z oczekującym T. Kriese. Jednak w finale lepiej spisał się Tomek ponownie wygrywając w stosunku 4-2. W ten właśnie sposób Tomasz Kriese zwyciężył w „IV Zamkniętym Pucharze Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!” jednocześnie broniąc tytułu sprzed roku. Turniej stał na wysokim poziomie o czym świadczą takie osiągnięcia jak 3 x 180, 174 czy 18 lotka M. Frohlke, 2 x 180 M. Rybka oraz 180 rzucone przez P. Kriese.

Warto zaznaczyć, że w trakcie turnieju przeprowadzono zbiórkę pieniędzy na rzecz Zosi Szcześniewskiej, walczącej z SMA.

Po zakończeniu ostatniego ze spotkań zawodnicy zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami za udział w turnieju oraz najlepsi otrzymali puchary, medale oraz gadżety przygotowane przez Starostwo Powiatowe.

Organizatorzy bardzo gorąco pragną podziękować za pomoc w organizacji turnieju oraz wsparcie Panu Staroście Sępoleńskiemu Jarosławowi Tadychowi, firmie Eurotechnik, firmom ZGK oraz ZTiU, Panu Jerzemu Grochowskiemu, właścicielom i obsłudze Baru Zacisze oraz zawodnikom za udział i stworzenie świetnej atmosfery. Już teraz pragniemy zaprosić wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kolejnych turniejach organizowanych w Barze Zacisze. Do zobaczenia przy tarczy!

Organizatorami byli Michał Frohlke, Jakub Musiał, Rafał i Jacek Warmińscy oraz Mateusz Rybka.

 

Klasyfikacja końcowa:

1. Tomasz Kriese (Więcbork)

2. Michał Fröhlke (Sępólno Krajeńskie)

3. Piotr Kriese (Więcbork)

4. Mateusz Spirka (Dąbrowa)

5-6. Mateusz Rybka (Sępólno)

       Jakub Musiał (Sępólno)

7-8. Krzysztof Panuś (Więcbork)

       Miłosz Spirka (Dąbrowa)

9-12. Jacek Warmiński

         Adrian Spirka

         Robert Plutka

         Janusz Kowalski

13-16. Mateusz Szpunarski

           Rafał Warmiński

           Sławomir Wojtasik

           Łukasz Cik

17-21. Bartłomiej Wojtasik

           Konrad Rudnik

           Radek Fertykowski

           Roman Proc

           Szymon Cik

 • autor: nadesłane - Mateusz Rybka, data: 2022-10-05

IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi! - galeria

 • IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!
  IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!
 • IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!
  IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!
 • IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!
  IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!
 • IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!
  IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!
 • IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!
  IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!
 • IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!
  IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!
 • IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!
  IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!
 • IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!
  IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!
 • IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!
  IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!
 • IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!
  IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!
 • IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!
  IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!
 • IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!
  IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!
 • IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!
  IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!
 • IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!
  IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!
 • IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!
  IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!
 • IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!
  IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!
 • IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!
  IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!
 • IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!
  IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!
 • IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!
  IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!
 • IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!
  IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!
 • IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!
  IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!
 • IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!
  IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!
 • IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!
  IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!
 • IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!
  IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!
 • IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!
  IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!
 • IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!
  IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!
 • IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!
  IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!
 • IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!
  IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi!
 • IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi! - drabinka
  IV Zamknięty Puchar Starosty Sępoleńskiego - gramy dla Zosi! - drabinka
 • autor: nadesłane - Mateusz Rybka, data: 2022-10-05

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone

w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu sępoleńskiego w 2023 r.”

Starosta Sępoleński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu sępoleńskiego w 2023 r.”

W skład komisji konkursowej opiniującej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorących udział w konkursie.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-40 Sępólno Krajeńskie, w terminie do dnia 14 października 2022 r. drogą pocztową lub złożenie w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których kandydat występuje.

W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

 • autor: Wicestarosta Sępoleński - Andrzej Marach, data: 2022-10-05

Pliki do pobrania

 • autor: Andrzej Marach - Wicestarosta Sępoleński, data: 2022-10-05

Kolejny etap prac na trasie Sępólno Krajeńskie-Tuchola

W obecności marszałka Piotra Całbeckiego podpisana została dziś (4 października) umowa na przebudowę kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej nr 241 łączącej m.in. Sępólno Krajeńskie z Tucholą. Trasa modernizowana będzie pomiędzy miejscowościami Trzciany i Skarpa w powiecie sępoleńskim. Inwestycja o wartości blisko 7 mln złotych finansowana jest z budżetu samorządu województwa. Jeszcze w tym roku ruszy remont kolejnych fragmentów tej ważnej trasy.

- To kolejne zadanie zbliżające nas do kompleksowej modernizacji drogi wojewódzkiej nr 241. Zdecydowaliśmy się na realizację drogowych inwestycji etapami, co daje nam większy wybór wśród wykonawców, ale też większą pewność w zakończenie zadania z sukcesem – mówił marszałek Piotr Całbecki.

Za przebudowę odcinka Trzciany-Skarpa odpowiedzialna będzie firma Drogomex z Pruszkowa (województwo mazowieckie), która w przetargu złożyła najkorzystniejszą ofertę. Roboty budowlane przy sprzyjających warunkach zakończą się jeszcze w tym roku. Podpisy pod umową w obecności gospodarza województwa Piotra Całbeckiego, wiceprzewodniczącej sejmiku województwa Agnieszki Kłopotek, radnych województwa Marka Witkowskiego i Jarosława Katulskiego oraz lokalnych samorządowców: wicestarosty sępoleńskiego Andrzeja Maracha, burmistrza Sępólna Krajeńskiego Waldemara Stupałkowskiego, starosty tucholskiego Michała Mroza i wicestarosty tucholskiego Zenona Poturalskiego, złożyli dyrektor ZDW Przemysław Dąbrowski i dyrektor kontraktu z firmy Drogomex Mateusz Antoniak. W spotkaniu uczestniczyła także posłanka Iwona Kozłowska.

 

Pierwsze prace ruszą jeszcze w tym miesiącu. W zakres zadania wchodzi między innymi odnowa nawierzchni drogi. Wyremontowane zostaną skrzyżowania z lokalnymi drogami, zjazdy na pola i posesje oraz przystanki autobusowe. Bezpieczeństwo poprawi też dobudowanie pobocza oraz wymiana barier sprężystych. Trasa zyska lepsze odwodnienie dzięki odpowiedniemu profilowi i oczyszczonym rowom. Zakres prac obejmuje również przebudowę przepustu i wymianę oznakowania pionowego. Na jezdni wykonane zostanie trwałe oznakowanie poziome.

Kujawsko-pomorski odcinek drogi wojewódzkiej nr 241 ma około 100 kilometrów. Cała trasa prowadząca do Rogoźna w Wielkopolsce ma długość 144 kilometrów, komunikuje szereg miast i miejscowości położonych na zachodniej ścianie Kujawsko-Pomorskiego, m.in. Kcynię, Nakło nad Notecią, Mroczę, Więcbork, Sępólno Krajeńskie i Tucholę.

W ubiegłym roku na terenie powiatu sępoleńskiego zmodernizowany został dwukilometrowy odcinek  Sikorz-Trzciany oraz 1,5-kilometrowy odcinek Zboże-Więcbork. W tym roku podpisaliśmy też umowy na przebudowę 7-kilometrowego odcinka Wiele-Więcbork powiecie sępoleńskim oraz 2-kilometrowego odcinka Wysoka Wieś-Mały Mędromierz w powiecie tucholskim. Na etapie wyboru wykonawcy w postępowaniu przetargowym znajduje się modernizacja odcinka Brzuchowo-Wieszczyce (długość 1,9 km, o wartości ponad 4 mln zł). Wkrótce zlecona zostanie także przebudowa jezdni na odcinku Sępólno Krajeńskie-Grochowiec o długości około 0,5 km. Wcześniej przy części tego odcinka we współpracy z samorządem gminnym zbudowano chodnik (w ramach programu Drogowa Inicjatywa Samorządowa).

Modernizacja w liczbach:

 • Długość odcinka Trzciany-Skarpa – 3 km
 • Wartość zadania – 6,66 mln zł
 • Gwarancja – 60 miesięcy.

Ponad miliard złotych na wojewódzkie drogi

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego na przygotowanie i realizację zadań drogowych przeznacza obecnie prawie 800 milionów złotych, które zostaną wykorzystane na przeprowadzenie inwestycji do 2023 roku. Do tej kwoty dołączyliśmy kolejne ponad 350 mln złotych, które przeznaczymy na modernizację infrastruktury drogowej w następnych trzech latach. Zdobyliśmy też prawie 170 milionów złotych dofinansowania na budowę kolejnych trzech obwodnic. Przygotowujemy się do wykorzystania na ten cel także środków z nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027.

 • autor: www.kujawsko-pomorskie.pl, data: 2022-10-04

Galeria zdjęć

 • Kolejny etap prac na trasie Sępólno Krajeńskie-Tuchola
  Kolejny etap prac na trasie Sępólno Krajeńskie-Tuchola
 • Kolejny etap prac na trasie Sępólno Krajeńskie-Tuchola
  Kolejny etap prac na trasie Sępólno Krajeńskie-Tuchola
 • Kolejny etap prac na trasie Sępólno Krajeńskie-Tuchola
  Kolejny etap prac na trasie Sępólno Krajeńskie-Tuchola
 • Kolejny etap prac na trasie Sępólno Krajeńskie-Tuchola
  Kolejny etap prac na trasie Sępólno Krajeńskie-Tuchola
 • Kolejny etap prac na trasie Sępólno Krajeńskie-Tuchola
  Kolejny etap prac na trasie Sępólno Krajeńskie-Tuchola
 • Kolejny etap prac na trasie Sępólno Krajeńskie-Tuchola
  Kolejny etap prac na trasie Sępólno Krajeńskie-Tuchola
 • Kolejny etap prac na trasie Sępólno Krajeńskie-Tuchola
  Kolejny etap prac na trasie Sępólno Krajeńskie-Tuchola
 • Kolejny etap prac na trasie Sępólno Krajeńskie-Tuchola
  Kolejny etap prac na trasie Sępólno Krajeńskie-Tuchola
 • Kolejny etap prac na trasie Sępólno Krajeńskie-Tuchola
  Kolejny etap prac na trasie Sępólno Krajeńskie-Tuchola
 • Kolejny etap prac na trasie Sępólno Krajeńskie-Tuchola
  Kolejny etap prac na trasie Sępólno Krajeńskie-Tuchola
 • Kolejny etap prac na trasie Sępólno Krajeńskie-Tuchola
  Kolejny etap prac na trasie Sępólno Krajeńskie-Tuchola
 • Kolejny etap prac na trasie Sępólno Krajeńskie-Tuchola
  Kolejny etap prac na trasie Sępólno Krajeńskie-Tuchola
 • Kolejny etap prac na trasie Sępólno Krajeńskie-Tuchola
  Kolejny etap prac na trasie Sępólno Krajeńskie-Tuchola
 • Kolejny etap prac na trasie Sępólno Krajeńskie-Tuchola
  Kolejny etap prac na trasie Sępólno Krajeńskie-Tuchola
 • Kolejny etap prac na trasie Sępólno Krajeńskie-Tuchola
  Kolejny etap prac na trasie Sępólno Krajeńskie-Tuchola
 • autor: www.kujawsko-pomorskie.pl, data: 2022-10-04

Grant w wysokości 100 000 zł dla Powiatu Sępoleńskiego

Informujemy, że Powiat Sępoleński otrzymał grant w wysokości 100 000,00 PLN z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”. Zadanie pn. „Dostosowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 11 w Sępólnie Krajeńskim do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” zostanie zrealizowane do czerwca 2023 r.

Dzięki tym środkom będziemy mogli poprawić dostępność naszej siedziby i zapewnić kompleksową, obsługę osób ze szczególnymi potrzebami i rożnymi rodzajami niepełnosprawności zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz zapewnieniu dostępności cyfrowej.

W ramach grantu planuje się m.in.:

- zakup i montaż pochylni przy Sali Sesyjnej;

- zakup sprzętu i oprogramowania do obsługi osób z różnymi niepełnosprawnościami (web-reader, nakładka na BIP, pętla indukcyjna);

- zakup oznakowania ułatwiającego poruszanie się po budynku osobom z niepełnosprawnościami (plany tyflograficzne, oznakowania pomieszczeń w języku Braille’a, nakładki na poręcze, naklejki na schody, maty antypoślizgowe).

 

Przedsięwzięcie będzie w całości sfinansowane ze środków PFRON.

 

Dostępny samorząd - logotyp Dostępny samorząd - logo

 • autor: Dorota Szymańczak, data: 2022-10-03

Ulotki informacyjne dla rolników i hodowców drobiu

Ulotka informacyjna   Ulotka informacyjna

 

HPAI - ulotka informacyjna