Powiat Sępoleński

Treść Główna

XLVII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

23 czerwca (czwartek) 2022 roku o godz. 9:00 w sali im. Lucjana Prądzyńskiego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim odbyła się XLVII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim. Sesja odbyła się zgodnie z planowanym porządkiem obrad.

1. Otwarcie sesji

2. Przyjęcie protokołu z obrad XLVI sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.

4. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania złożone na ostatniej sesji i w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o czynnościach w okresie między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z prac Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w okresie międzysesyjnym oraz informacja o złożonych przez radnych wnioskach i sposobie ich załatwienia.

7. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego im. A. Gacy i J. Łaskiego prowadzonego przez Novum-Med spółkę z o.o. w Więcborku.

8. Ocena bezpieczeństwa sanitarnego powiatu sępoleńskiego. Przygotowanie do sezonu letniego.

9. Podjęcie uchwał w sprawach :

 • wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Powiatu Sępoleńskiego do Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Sępólna Krajeńskiego,
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Sępoleński od PKPS.A. prawa użytkowania wieczystego działki nr 382/1 o pow. 0,2421 ha położonej w obrębie Witunia, gmina Więcbork wraz z prawem własności znajdującej się na działce zabudowy,
 • uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2022 rok,
 • uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2028.

10. Wnioski i oświadczenia radnych.

11. Zakończenie obrad

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2022-06-24

Galeria zdjęć

 • XLVII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLVII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLVII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLVII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLVII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLVII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLVII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLVII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLVII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLVII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLVII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLVII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLVII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLVII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLVII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLVII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLVII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLVII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLVII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLVII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLVII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLVII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLVII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLVII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLVII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLVII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLVII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLVII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2022-06-23

Zmiany w finansach publicznych i sprawozdawczości - wywiad z Grzegorzem Kubalskim

 • autor: www.zpp.pl, data: 2022-06-24

Życzenia z okazji zakończenia roku szkolnego

 • Życzenia z okazji zakończenia roku szkolnego
  Życzenia z okazji zakończenia roku szkolnego
 • data: 2022-06-24

Nabór kandydatów do Nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeński Anioł” za rok 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku informuje, że do dnia 31 sierpnia 2022r. istnieje możliwość zgłaszania Kandydatur do Nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeński Anioł” za rok 2021.

Nagroda  pn. „Krajeński Anioł” została ustanowiona w celu uhonorowania tych, którzy w istotny sposób niosą bezinteresowną pomoc na rzecz drugiego człowieka.

Nagroda może zostać przyznana w jednej z czterech kategorii : przedsiębiorca, organizacja pozarządowa, osoba indywidualna, instytucja.

Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać przedstawiciele urzędów, instytucji, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców a także osoby fizyczne. Regulamin przyznawania nagrody pn. „Krajeński Anioł” oraz druki wniosków dostępne na stronie internetowej  www.bip.pcprwiecbork.pl (w zakładce Nagroda „KRAJEŃSKI ANIOŁ”)  oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, ul. Starodworcowa 8.

Wnioski należy przesłać – w zaklejonych kopertach  z dopiskiem „Krajeński Anioł” na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, ul. Starodworcowa 8, 89-410 Więcbork w terminie do 31 sierpnia 2022r.

 • autor: https://www.pcprwiecbork.pl/aktualnosci, data: 2022-06-24

Życzenia z okazji Dnia Ojca

 • Życzenia z okazji Dnia Ojca
  Życzenia z okazji Dnia Ojca
 • data: 2022-06-23

Uwaga! Upał!

 Zjawisko: Upał

Stopień zagrożenia: 1

Obszar powiatów: wszystkie powiaty

Ważność: od godz. 12:00 dnia 24.06.2022 do godz. 20:00 dnia 27.06.2022

Przebieg: Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 14°C do 17°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Brak

 

 • autor: Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 64, data: 2022-06-23

Komisje Rady Powiatu

22 czerwca 2022 roku w biurze rady odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Posiedzenie odbyło się zgodnie z planowanym porządkiem obrad.

 1. Analiza wydatków powiatu związanych z działanością spółki Novum-Med w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców.
 2. Sprawozdanie Zarządu Powiatu na temat ponoszonych kosztów wynajmu pomieszczeń dla instytucji powiatowych oraz wielkość pustostanów w budynkach powiatowych z wyszczególnieniem rozliczenia funkcjonowania kompleksu w Więcborku przy ulicy 600-lecia.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesje.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie.

22 czerwca 2022 roku w biurze rady odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

Posiedzenie odbyło się zgodnie z planowanym porządkiem obrad.

 1. Sprawozdanie z działalnosci Szpitala Powiatowego.
 2. Przygotowanie do sezonu letniego pod kątem sanitarnym. Stan sanitarny Powiatu Sępoleńskiego za 2020.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 5. Zakończenie.
 • data: 2022-06-22

Galeria zdjęć

 • Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
  Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
 • Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
  Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2022-06-22

Wręczenie nominacji Dyrektorom

 22 czerwca 2022 r. Starosta Sępoleński Jarosław Tadych wręczył uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora w dwóch placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat sępoleński, na kolejne lata szkolne.

W wyniku przeprowadzonych konkursów dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2027 r. będzie pan Sławomir Kulpiński, natomiast dyrektorem Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim na ten sam okres został pan Michał Humerski.

Nowo wybranym dyrektorom gratulujemy!

 • autor: Lidia Sokulska-Tłok, data: 2022-06-22

Galeria zdjęć

 • Nominacje dla Dyrektorów
  Nominacje dla Dyrektorów
 • Nominacje dla Dyrektorów
  Nominacje dla Dyrektorów
 • Nominacje dla Dyrektorów
  Nominacje dla Dyrektorów
 • Nominacje dla Dyrektorów
  Nominacje dla Dyrektorów
 • Nominacje dla Dyrektorów
  Nominacje dla Dyrektorów
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2022-06-22

Rodzynki z pozarządówek z nagrodami

21 czerwca 2022 roku w Kujawsko Pomorskim Teatrze Muzycznym w Toruniu odbyło się wręczenie nagród laureatom XV edycji Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizoawane przez organizacje pozarządowe pod nazwą: Rodzynki z Pozarządówki.

Na uroczystości, obecni byli m.in. członkowie kapituły konkursu. Nagrody finansowe po 3 tysiące 750 złotych każda, wraz z tytułami „Rodzynki z pozarządówki” trafiły do ośmiu organizacji: „Kuźni Talentów. Peron 9 i 3/4” z Aleksandrowa Kujawskiego, Stowarzyszenia „Porozumienie Chełmińskie”, Unisławskiego Towarzystwa Historycznego, Klubu Żeglarskiego Kormoran z Janikowa (powiat inowrocławski), Ochotniczej Straży Pożarnej w Rachcinie (w powiecie lipnowskim), Fundacji Profesora Ciekawskiego z Bydgoszczy, Stowarzyszenia Miłośników Szkoły „Kubusiowi Przyjaciele” z Wszednia (powiat mogileński) i Stowarzyszenia „Jesteśmy tacy sami” z Sępólna Krajeńskiego (powiat sępoleński).

Współpraca samorządu i organizacji pozarządowych

W Kujawsko-Pomorskiem współpracę ngo-sów z samorządem województwa budujemy w oparciu o Radę Działalności Pożytku Publicznego oraz Sejmik Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego – gremium tworzone przez reprezentantów sektora ngo-sów z całego województwa. Oba zespoły współpracują ściśle z działającym w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i spełniają ważną rolę konsultacyjną.

Każdego roku samorząd województwa przekazuje miliony złotych na wsparcie realizacji projektów organizacji pozarządowych w wielu dziedzinach. W tym roku środki w wysokości 7 mln złotych zostały rozdysponowywane w ramach 22 konkursów. Prowadzimy też kampanię zachęcającą do przekazania jednego procenta podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego z województwa kujawsko-pomorskiego.

 • autor: www.kujawsko-pomorskie.pl, data: 2022-06-22

Galeria zdjęć

 • „Rodzynki z pozarządówki”
  „Rodzynki z pozarządówki”
 • „Rodzynki z pozarządówki”
  „Rodzynki z pozarządówki”
 • „Rodzynki z pozarządówki”
  „Rodzynki z pozarządówki”
 • „Rodzynki z pozarządówki”
  „Rodzynki z pozarządówki”
 • „Rodzynki z pozarządówki”
  „Rodzynki z pozarządówki”
 • autor: www.kujawsko-pomorskie.pl, data: 2022-06-21

Piłkarska Liga Powiatowa Podsumowanie sezonu 2021/2022

Rozgrywki sezonu 2021/2022 zostały oficjalnie zakończone ! Na podium uplasowały się drużyny: I - LZS Płocicz, II - ZRYW Dąbrówka oraz III - KS TIME Lubcza, która wdarła się w szeregi gminy Kamień Krajeński. Podczas ostatniego meczu sezonu lider z Płocicza pokonał gospodarzy z Orzełka wynikiem 3:0. Zdobywcą dwóch bramek w tym spotkaniu został - Marek Betin. Do samego końca trwała walka o trzecie miejsce w tabeli Ligi Powiatowej. Drużyna prezesa Fifielskiego - KS TIME Lubcza nie dała sobie podium wyszarpać z rąk na ostatniej prostej i pokonała ekipę HZ Zamarte wynikiem 4:0. Orzeł z Dąbrowy, który jako jedyna drużyna pokonała wszystkie ekipy, które znalazły się na podium w swoim ostatnim meczu rozgromił rywala z Obkasu 10:1. Obkas pomimo braków kadrowych i gry w 10-siątkę nie odpuszczał i stworzył wiele groźnych sytuacji podbramkowych, lecz wystarczyło im sił tylko na jedną połowę spotkania. FC Odrodzeni pokonując Sosenkę Sośno awansowali na 9 lokatę, wyprzedzając LZS Lutówko, które zostało wysoko pokonane przez wicelidera ligi - ZRYW Dąbrówkę. Hat-tricka w tym spotkaniu zdobył najskuteczniejszy strzelec tego sezonu Artur Nowak. Po ostatnim gwizdku w Orzełku rozpoczęło się uroczyste podsumowanie zmagań sezonu 2021/2022, które poprowadził prezes Piłkarskiej Ligi Powiatowej - Tomasz Fifielski wraz z prezesem Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych - Sławomirem Czapiewskim. Nagrodzone zostały wszystkie drużyny zmagające się w rozgrywkach oraz nie odbyło się bez nagród indywidualnych. Najlepszym strzelcem ligi został: Artur Nowak z ZRYWU Dąbrówka, a nagrodę najlepszego bramkarza otrzymał Rafał Pokora z LZS Płocicz.

 • autor: Paulina Stryszyk, Robert Lida, data: 2022-06-21

Zakończenie rozgrywek Powiatowej Ligi Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego

 • autor: kanal10.pl, data: 2022-06-21

Galeria zdjęć

 • Piłkarska Liga Powiatowa
  Piłkarska Liga Powiatowa
 • Piłkarska Liga Powiatowa
  Piłkarska Liga Powiatowa
 • Piłkarska Liga Powiatowa
  Piłkarska Liga Powiatowa
 • Piłkarska Liga Powiatowa
  Piłkarska Liga Powiatowa
 • Piłkarska Liga Powiatowa
  Piłkarska Liga Powiatowa
 • Piłkarska Liga Powiatowa
  Piłkarska Liga Powiatowa
 • Piłkarska Liga Powiatowa
  Piłkarska Liga Powiatowa
 • Piłkarska Liga Powiatowa
  Piłkarska Liga Powiatowa
 • Piłkarska Liga Powiatowa
  Piłkarska Liga Powiatowa
 • Piłkarska Liga Powiatowa
  Piłkarska Liga Powiatowa
 • Piłkarska Liga Powiatowa
  Piłkarska Liga Powiatowa
 • Piłkarska Liga Powiatowa
  Piłkarska Liga Powiatowa
 • Piłkarska Liga Powiatowa
  Piłkarska Liga Powiatowa
 • Piłkarska Liga Powiatowa
  Piłkarska Liga Powiatowa
 • Piłkarska Liga Powiatowa
  Piłkarska Liga Powiatowa
 • autor: Paulina Stryszyk, data: 2022-06-21

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

15 czerwca 2022 r. w gabinecie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim odbyło się Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Posiedzenie odbyło się zgodnie z planowanym porządkiem obrad.

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przedstawienie współpracy z Gminnymi Spółkami Wodnych na terenie powiatu sępoleńskiego
 4. Informacja na temat aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy
 5. Informacje o możliwości finansowania aktywizacji bezrobotnych w II półroczu 2022 r.
 6. Sprawy wniesione.
 7. Zakończenie posiedzenia
 • data: 2022-06-21

Galeria zdjęć

 • Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy
  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy
 • Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy
  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy
 • data: 2022-06-15

Problemy finansowe samorządów, w tym dot.Polskiego Ładu - wywiad z Wiceprezesem ZPP K. Maćkiewiczem

 • autor: www.zpp.pl

Sytuacja w edukacji oraz plany zmian proponowane przez resort -wywiad z Wiceprezesem ZPP S. Snarskim

 • autor: www.zpp.pl

VI Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego rozegrane

W miniony weekend na jeziorze sępoleńskim słychać było trzepot białych żagli. Słychać było również pieśni żeglarskie znane wszystkim jako szanty. Dla mieszkańców naszego powiatu to znak, że odbywają się regaty. Właśnie w tych dniach 18 i 19 czerwca 2022 r. miały miejsce VI Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego. Miło nam było gościć małych żeglarzy i ich opiekunów, którzy przybyli z Grudziądza, Świecia, Bydgoszczy i Żnina. Przybyli, aby zmierzyć się z własnymi słabościami, pokonać silnie wiejący wiatr i walczyć o zwycięstwo. Ale nie tylko. Tym razem wszyscy pływali dla Zosi. Małej mieszkanki Wałdowa walczącej z chorobą SMA.

Pogoda nie zawiodła. Słońce i wiatr – czego chcieć więcej?

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się przeprowadzenia imprezy. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę pana Adama Trzosa – prezesa Banku Spółdzielczego w Więcborku, który był fundatorem nagród dla trójki najlepszych zawodników losowo wybranego biegu. Dziękujemy strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy czuwali nad bezpieczeństwem i na których zawsze możemy liczyć. Dziękujemy panu Mariuszowi Czerwińskiemu – dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sępólnie Krajeńskim za tradycyjną pyszną drożdżówkę i udostępnienie szkolnego boiska. Dziękujemy Klubowi MLKS Krajna w Sępólnie Krajeńskim oraz sekcji żeglarskiej należącej do Klubu MLKS Krajna. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym rodzicom, młodzieży, którzy dosłownie: kładą wszystkie ręce na pokład, żeby impreza przebiegła w miłej atmosferze, bezpiecznie, sprawnie i z uśmiechem na ustach.

Poniżej klasyfikacja i wyniki:

wyniki klasyfikacji generalnej

 1. Tucholski Szymon - MKŻ Żnin
 2. Szpręglewski Oliwier - YCM COLUMBUS
 3. Pieniążek Hubert - YCM COLUMBUS

wyniki klasyfikacji do lat 10

 1. Tucholski Szymon - MKŻ Żnin
 2. Szawjnoch Jakub - MKŻ Żnin
 3. Bonk Borys - MLKS KRAJNA  

wyniki klasyfikacji 11-12 lat

 1. Szpręglewski Oliwier - YCM COLUMBUS
 2. Pieniążek Hubert - YCM COLUMBUS
 3. Tucholski Jacek - MKŻ Żnin

klasyfikacja Pucharu Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego (KPOZŻ) w kategorii do 10 lat - II runda

 1. Tucholski Szymon - MKŻ Żnin
 2. Szawjnoch Jakub - MKŻ Żnin
 3. Bonk Borys - MLKS KRAJNA

klasyfikacja Pucharu KPOZŻ w kategorii 11-12 lat - II runda

 1. Szpręglewski Oliwier - YCM COLUMBUS
 2. Pieniążek Hubert - YCM COLUMBUS
 3. Tucholski Jacek - MKŻ Żnin


najmłodszy zawodnik uczestnik regat

 1. Gramsa Jakub - MKŻ Żnin - 6 lat - rocznik 2015

Najmłodszy zawodnik wylosował bieg spośród wszystkich rozegranych, sponsorowany przez prezesa Banku spółdzielczego w Więcborku pana Adama Trzosa.

Wylosowano bieg nr 7

 1. Pieniążek Hubert - YCM COLUMBUS
 2. Tucholski Szymon - MKŻ Żnin
 3. Czerska Nadia - KS Zjednoczeni

Tradycyjnie przeprowadzono losowanie "Białego Żagla Starosty Sępoleńskiego”, który wylosowała:

 1. Weiner Maria - YCM COLUMBUS

Regaty odbyły się dzięki dofinansowaniu zadnia publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

Cały dochód z wpisowego wpłacanego przez uczestników regat (1520 zł), Klub MLKS KRAJNA przekazał na leczenie Zosi Szcześniewskiej zmagającej się z chorobą SMA.

Przeprowadzono również zbiórkę pieniędzy na ten cel.

 • autor: Lidia Sokulska-Tłok, data: 2022-06-20

Galeria zdjęć

 • Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
  Regaty o Puchar Starosty Sępoleńskiego
 • autor: Monika Furmaga, Lidia Sokulska-Tłok, data: 2022-06-20

Konwent Powiatu Sępoleńskiego

Dnia 15 czerwca 2022 roku w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. odbył się Konwent Powiatu Sępoleńskiego. Tematem spotkania było omówienie bieżącej problematyki samorządowej w naszym powiecie, w tym m.in.:

   • Omówienie zasad polityki terytorialnej w ramach OPPT Sępólna Krajeński (dyskusja dot. podziału alokacji).

   • Omówienie aktualnego stanu oraz plany na rok 2023 w sprawie Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

   • Omówienie i uwagi do planu transportowego województwa kujawsko-pomorskiego.

   • Sprawy wniesione.

W spotkaniu uczestniczyli:

Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych

Przewodniczący Rady Powiatu – Marek Chart;

Wicestarosta Sępoleński – Andrzej Marach;

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego – Waldemar Stupałkowski;

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim – Franciszek Lesinski;

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego – Wojciech Głomski;

Burmistrz Więcborka – Waldemar Kuszewski;

Wójt Gminy Sośno – Leszek Stroiński;

Pracownik ds. Funduszy Europejskich – Dorota Szymańczak;

Dyrektor Wydziału Komunikacji (…) – Artur Juhnke;

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego- Anna Sotkiewicz-Tumanik;

Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Iwona Sikorska;

Inspektor ds. Rozwoju, Pozyskiwania Środków Zewnętrznych- Katarzyna Pawlisz

Inspektor ds. Promocji Gminy – Natalia Szczepańska. 

Dyrektor Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim - Edwin Eckert

 • autor: Mateusz Suchomski, data: 2022-06-20

Galeria zdjęć

 • Konwent Powiatu Sępoleńskiego
  Konwent Powiatu Sępoleńskiego
 • Konwent Powiatu Sępoleńskiego
  Konwent Powiatu Sępoleńskiego
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2022-06-20

Uwaga! Upał!

Zjawisko: upał

Stopień zagrożenia: 1

Obszar powiatów: bydgoski, Bydgoszcz, mogileński, nakielski, sępoleński, tucholski i żniński.

Ważność: od godz. 12:00 dnia 18.06.2022 do godz. 20:00 dnia 19.06.2022

Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C, lokalnie w niedzielę do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 15°C do 17°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Ostrzeżenie może być kontynuowane i rozszerzone.

 

 • autor: Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 60., data: 2022-06-17

81. posiedzenie Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

15 czerwca 2022 r. w gabinecie Starosty Sępoleńskiego odbyło się 81. posiedzenie Zarządu Powiatu.

Posiedzenie odbyło się zgodnie z planowanym porządkiem obrad.

1.Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 80/2022.

3. Przedstawienie informacji nt. stanu zaawansowania i  przygotowania inwestycji dofinansowanych ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz bieżącej sytuacji w Zarządzie Drogowym w Sępólnie Krajeńskim.

4. Podjęcie uchwały w sprawie:

 • zatwierdzenia konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku, ul. Pocztowa 14b;
 • zatwierdzenia konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim, ul. Przemysłowa 15;
 • powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku, ul. Pocztowa 14b;
 • powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim, ul. Przemysłowa 15.

5. Zatwierdzenie materiałów oraz projektów uchwał na sesję Rady Powiatu.

6. Sprawy wniesione.

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie.

Galeria zdjęć

 • 81. posiedzenie Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  81. posiedzenie Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • 81. posiedzenie Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  81. posiedzenie Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • 81. posiedzenie Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  81. posiedzenie Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2022-06-15

Spotkanie w Gabinecie Starosty

13 czerwca 2022 roku w Gabinecie Starosty Sępoleńskiego odbyło się spotkanie z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy Wojciechem Koperem. W spotkaniu uczestniczył także Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Elżbieta Estkowska. Tematem spotkania było omówienia bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Krajeńskim.

 • data: 2022-06-14

Galeria zdjęć

 • Spotkanie
  Spotkanie
 • Spotkanie
  Spotkanie
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2022-06-13

Informacja dot. kursowania autobusów

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 17 czerwca br. (piątek), autobusy firmy PKS Chojnice, kursować będą, jak w dni wolne od nauki szkolnej.

 • autor: Artur Juhnke - Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg, data: 2022-06-14

Spotkanie Rodzinne w Suchorączku

11 czerwca 2022 roku w Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku odbyło się "Spotkanie Rodzinne. Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się o godz. 10.00 mszą św. W uroczystości udział wzięli Mieszkańcy, członkowie ich rodzin oraz zaproszeni goście.

Andrzej Marach - Wicestarosta Sępoleński

Barbara Bury -Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

Elżbieta Maziarz Rudnik - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku

 • data: 2022-06-14

Galeria zdjęć

 • Spotkanie Rodzinne
  Spotkanie Rodzinne
 • Spotkanie Rodzinne
  Spotkanie Rodzinne
 • Spotkanie Rodzinne
  Spotkanie Rodzinne
 • Spotkanie Rodzinne
  Spotkanie Rodzinne
 • Spotkanie Rodzinne
  Spotkanie Rodzinne
 • Spotkanie Rodzinne
  Spotkanie Rodzinne
 • Spotkanie Rodzinne
  Spotkanie Rodzinne
 • Spotkanie Rodzinne
  Spotkanie Rodzinne
 • Spotkanie Rodzinne
  Spotkanie Rodzinne
 • Spotkanie Rodzinne
  Spotkanie Rodzinne

Jubileusz 50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Lutowie

Dnia 11 czerwca 2022 roku w Wiejskim Ośrodku Kultury w Lutowie odbył się Jubileusz 50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Lutowie.

Uroczystość odbyła się zgodnie z programem obchodów:

 1. Powitanie gości
 2. Odczytanie sprawozdań z działalności
 3. Wystąpienia zaproszonych gości
 4. Wręczenie wyróżnień i podziękowań
 5. Część artystyczna
 6. Poczęstunek

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych oraz Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart.

 • data: 2022-06-13

Galeria zdjęć

 • 50-lecie KGW w Lutowie
  50-lecie KGW w Lutowie
 • 50-lecie KGW w Lutowie
  50-lecie KGW w Lutowie
 • 50-lecie KGW w Lutowie
  50-lecie KGW w Lutowie
 • 50-lecie KGW w Lutowie
  50-lecie KGW w Lutowie
 • 50-lecie KGW w Lutowie
  50-lecie KGW w Lutowie
 • 50-lecie KGW w Lutowie
  50-lecie KGW w Lutowie
 • 50-lecie KGW w Lutowie
  50-lecie KGW w Lutowie
 • 50-lecie KGW w Lutowie
  50-lecie KGW w Lutowie
 • autor: Jarosław Tadych, data: 2022-06-11

Powiat Sępoleński laureatem Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2021

Podczas XXVIII Zgromadzenia Ogólnego ZPP, które odbyło się 8 i 9 czerwca br. w Mikołajkach, odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów. Powiat Sępoleński w kategorii powiaty do 60 tys. mieszkańców po raz trzeci z rzędu znalazł się w pierwszej dziesiątce nagrodzonych powiatów w tej kategorii tym razem za 2021 rok. Na uroczystej gali w imieniu Powiatu Sępoleńskiego statuetkę odebrał Starosta Sępoleński Jarosław Tadych.

Poniżej przedstawiamy listę uhonorowanych laureatów w podziale na poszczególne kategorie.

Powiaty do 60 tys. mieszkańców

1. Powiat Augustowski – honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2021
2. Powiat Świdwiński
3. Powiat Drawski
4. Powiat Przasnyski
5. Powiat Bielski (woj. podlaskie)
6. Powiat Wałecki
7. Powiat Prudnicki
8. Powiat Włoszczowski
9. Powiat Lubański
10. Powiat Sępoleński

Powiaty do 120 tys. mieszkańców

1. Powiat Raciborski – honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2021
2. Powiat Ostródzki
3. Powiat Toruński
4. Powiat Słupski
5. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
6. Powiat Niżański
7. Powiat Stalowowolski
8. Powiat Tomaszowski (woj. lubelskie)
9. Powiat Piotrkowski
10. Powiat Świecki
11. Powiat Tomaszowski (woj. łódzkie)
12. Powiat Lęborski
13. Powiat Chojnicki
14. Powiat Malborski
15. Powiat Jędrzejowski

Powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców

1. Powiat Pilski – honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2021
2. Powiat Kielecki
3. Powiat Kartuski
4. Powiat Wodzisławski
5. Powiat Poznański
6. Powiat Cieszyński
7. Powiat Inowrocławski
8. Powiat Bielski (woj. śląskie)
9. Powiat Myślenicki
10. Powiat Wejherowski

Miasta na prawach powiatu

1. Nowy Sącz – honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2021
2. Legnica
3. Jelenia Góra
4. Rzeszów
5. Dąbrowa Górnicza
6. Tarnów
7. Słupsk
8. Łomża
9. Kalisz
10. Chełm

Gminy miejskie i miejsko-wiejskie

1. Miasto Bolesławiec – honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2021
2. Miasto Płońsk
3. Miasto Lądek-Zdrój
4. Miasto Czechowice-Dziedzice
5. Miasto Stronie Śląskie
6. Miasto Sochaczew
7. Miasto Ostrów Wielkopolski
8. Miasto Dobczyce
9. Miasto Chełmża
10. Miasto Barcin

Gminy wiejskie

1. Gmina Chełmiec – honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2021
2. Gmina Kobylnica
3. Gmina Wielka Wieś
4. Gmina Kozy
5. Gmina Ustka
6. Gmina Tomaszów Lubelski
7. Gmina Korzenna
8. Gmina Postomino
9. Gmina Zgorzelec
10. Gmina Gręboszów

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów to bezpłatny i dobrowolny konkurs prowadzony przez Związek Powiatów Polskich.

Laureaci typowani są w 6 kategoriach: (1) powiaty do 60 tys. mieszkańców; (2) powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; (3) powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; (4) miasta na prawach powiatu; (5) gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz (6) gminy wiejskie.

Oceniając JST, eksperci ZPP przyznają punkty w ramach wielu kryteriów ujętych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne.

Kolejność na liście wyróżnionych uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz od realizowanych działań.

Ranking jest aktualizowany na bieżąco przez ekspertów w trybie online i trwa przez cały rok.

Lider rankingu na koniec roku otrzymuje prestiżowy tytuł: Dobry Polski Samorząd.

Mistrzowie wśród JST

W prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów tytułem Super Powiat, Super Miasto, Super Gmina za rok 2021, podczas Gali, uhonorowano (nagrody równorzędne):

 • Powiat Augustowski – SUPER POWIAT 2021
 • Powiat Kielecki – SUPER POWIAT 2021
 • Powiat Pilski – SUPER POWIAT 2021
 • Powiat Raciborski – SUPER POWIAT 2021
   
 • Miasto Nowy Sącz – SUPER MIASTO 2021
 • Miasto Stronie Śląskie – SUPER MIASTO 2021
   
 • Gmina Chełmiec – SUPER GMINA 2021
 • Gmina Wielka Wieś – SUPER GMINA 2021

Tytuł Super Powiat, Super Miasto i Super Gmina przyznawany jest tym JST, które wykazały się największym procentowym udziałem realizacji zadań zawartych w rankingu. Świadczy to o zaangażowaniu w wielopłaszczyznowy rozwój zarządzanej przez siebie jednostki.

To rodzaj uhonorowania "Mistrzów wśród samorządowych liderów".

Patronat nad Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów sprawują: Dziennik Warto Wiedzieć (www.wartowiedziec.pl), Prawo.pl, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska oraz Magazyn Gospodarczy RYNEK INWESTYCJI.

 • autor: www.zpp.pl, data: 2022-06-10

Galeria zdjęć

 • Gala wręczania nagród
  Gala wręczania nagród
 • Gala wręczania nagród
  Gala wręczania nagród
 • Gala wręczania nagród
  Gala wręczania nagród
 • Gala wręczania nagród
  Gala wręczania nagród
 • Gala wręczania nagród
  Gala wręczania nagród
 • Gala wręczania nagród
  Gala wręczania nagród
 • Gala wręczania nagród
  Gala wręczania nagród
 • Gala wręczania nagród
  Gala wręczania nagród
 • Gala wręczania nagród
  Gala wręczania nagród
 • Gala wręczania nagród
  Gala wręczania nagród
 • Gala wręczania nagród
  Gala wręczania nagród
 • Gala wręczania nagród
  Gala wręczania nagród
 • Gala wręczania nagród
  Gala wręczania nagród
 • Gala wręczania nagród
  Gala wręczania nagród
 • Gala wręczania nagród
  Gala wręczania nagród
 • autor: www.zpp.pl/Jarosław Tadych, data: 2022-06-09

XXVIII Zgromadzenie Ogólne ZPP

8 i 9 czerwca w Mikołajkach odbyło się XXVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich podczas którego zebrani delegaci przyjęli stanowiska w sprawach najbardziej istotnych dla samorządu powiatowego.

> > > Przyjęte stanowiska < < <

> > > Sprawozdanie z działalności ZPP < < <

> > > Informacja o działalności ZPP < < <

 • autor: www.zpp.pl, data: 2022-06-10

„PRACA SPRZED LAT”” – FOTOGRAFICZNY KONKURS DLA OSÓB 50+

Poszczególne zawody oraz stanowiska pracy bardzo zmieniły się na przestrzeni lat. Dawniej nie mieliśmy dostępu do nowych technologii, tak jak ma to miejsce teraz. Z tego powodu portal Aplikuj.pl postanowił zorganizować konkurs dla osób, które pamiętają takie czasy i posiadają fotografie z tego okresu.

Odbiorcami konkursu są osoby 50+ z województwa kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Naszym celem jest pokazanie jak wyglądały kiedyś warunki pracy oraz jak zmieniły się poszczególne profesje na przestrzeni lat.

Jeśli zainteresowała Cię tematyka konkursu, wypełnij formularz zgłoszeniowy https://www.aplikuj.pl/konkurs-praca-sprzed-lat-zgloszenie i zmierz się z innymi uczestnikami. Nasza redakcja czeka na zgłoszenia do 28 czerwca 2022 roku.

Do zgarnięcia atrakcyjne nagrody: kursy komputerowe (strefakursow.pl), telefony komórkowe, książki i wiele gadżetów. Możesz też liczyć na świetną zabawę, a Twoje zdjęcia staną się uzupełnieniem wyjątkowej galerii pokonkursowej.

Dowiedz się więcej o konkursie i zerknij do regulaminu:

https://www.aplikuj.pl/konkurs-praca-sprzed-lat

 • autor: Nadesłane, data: 2022-06-10

Uwaga! Burze z gradem!

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar powiatów: Dotyczy powiatów: aleksandrowski, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, inowrocławski, mogileński, nakielski, radziejowski, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski i żniński.

Ważność: od godz. 14:00 dnia 09.06.2022 do godz. 22:00 dnia 09.06.2022

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad..

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Brak

 • autor: Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 53., data: 2022-06-09

Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Z udziałem członków zarządu województwa z marszałkiem Piotrem Całbeckim, przewodniczącej sejmiku Elżbiety Piniewskiej i radnych województwa, a także przedstawicieli lokalnych samorządów, parlamentarzystów m.in. poseł Iwoną Kozłowską i przedstawicieli administracji rządowej odbyły się wczoraj (7 czerwca) uroczysta sesja sejmiku województwa połączona z Forum Samorządowym. To kulminacyjny punkt oficjalnych obchodów Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Konwent Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego reprezentował Wicestarosta Sępoleński Andrzej Marach.
Obchody rozpoczęła msza święta w toruńskiej katedrze śś. Janów pod przewodnictwem biskupa seniora diecezji toruńskiej Andrzeja Suskiego. Po nabożeństwie korowód przeszedł pod pomnik patrona województwa św. Jana Pawła II. Przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego otwarto wystawę „Senat wczoraj i dziś – w 100. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu II RP”.
Gośćmi sesji byli m.in. konsul generalny Ukrainy w Gdańsku Oleksandr Plodystyi i konsul honorowy Ukrainy w Bydgoszczy Krzysztof Sikora, uczestnicy zdalnie połączyli się także z Gubernatorem Obwodu Chmielnickiego Sergiuszem Hamalijem i przewodniczącą Rady Obwodu Chmielnickiego Wiolettą Labazyuk.
W tym roku w szczególny sposób zwracamy uwagę na wartość, jaką jest rodzina. Wśród zaproszonych gości znalazł się także dyrektor w Międzynarodowej Federacji Rozwoju Rodziny Ignacio Socias, w obecności którego przedstawiciele kujawsko-pomorskich instytucji działających na rzecz rodzin, m.in. placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka i ośrodków adopcyjnych, odebrali od gospodarza województwa i przewodniczącej sejmiku specjalne wyróżnienia Ad Bonum Hominis, przyznanych w tym roku po raz pierwszy. Wyróżnienie otrzymała również pani Beata Lida Dyrektor dla Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci w Więcborku.
- Ad Bonum Hominis, czyli dla dobra człowieka – to tytuł opatrzony prostym komentarzem „za serce okazane potrzebującym pomocy” i cytatem świętego Jana Pawła II „jesteście znakiem nadziei we współczesnych czasach”- słowami jakże znów zyskującymi na aktualności. Nie byłoby tak wielkiego serca Polaków okazanego dziś Ukrainie, gdyby nie przywiązanie do tych wartości, zakorzenionych od pokoleń w naszą tożsamość i osobowość – podkreślił marszałek Piotr Całbecki.
Częścią wczorajszych obchodów Święta Województwa było spotkanie członków Forum Samorządowego, podczas którego uroczyście podpisano Kujawsko-Pomorską Samorządową Deklarację na rzecz Rodziny. W spotkaniu w Muzeum Etnograficznym wziął udział także Ignacio Socias z Międzynarodowej Federacji Rozwoju Rodziny, który koordynuje działania sygnatariuszy Deklaracji Weneckiej i współpracuje na tym polu z Organizacją Narodów Zjednoczonych.
W podpisanej przez przedstawicieli miast, gmin i powiatów deklaracji czytamy „Jesteśmy przekonani, że nasze wspólne działania wsparte tradycją, doświadczeniem i wartościami staną się fundamentem rozwoju rodziny i przyczynią się do wysokiej jakości życia wspólnot lokalnych”.
Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego jest pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej, który przystąpił do Deklaracji Weneckiej. Jej sygnatariuszami są, w liczbie dwustu, samorządy miejskie i regionalne na całym świecie, respektujące zasadę zrównoważonego rozwoju w dziedzinie szeroko rozumianej polityki społecznej i prorodzinnej. Powyższą deklaracje podpisali samorządowcy naszego województwa z obecnym tam również wicestarostą sępoleńskim.

 • data: 2022-06-08

Galeria zdjęć

 • Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • autor: fot. Andrzej Goiński/UMWKP, data: 2022-06-07

Spotkanie dotyczące polityki terytorialnej powiatu sępoleńskiego

6 czerwca 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie dotyczące polityki terytorialnej powiatu sępoleńskiego w nowej perspektywie finansowej (2021-2027).

Głównym tematem spotkania było omówienie zasad współpracy w ramach OPPT Sępólna Krajeńskiego oraz dyskusja w sprawie alokacji środków finansowych przewidzianych dla naszego obszaru na przyszłe projekty.

W spotkaniu udział wzięli:

- Starosta Sępoleński Jarosław Tadych;

- Wicestarosta Sępoleński Andrzej Marach;

- Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski;

- Zastępca Burmistrza Sępólna Krajeńskiego Marek Zieńko;

- Burmistrz Kamienia Krajeńskiego Wojciech Głomski;

- Burmistrz Więcborka Waldemar Kuszewski;

- Wójt Sośna Leszek Stroiński

oraz wyznaczone z każdej jednostki osoby zajmujące się tematyką pozyskiwania środków zewnętrznych.

 • autor: Dorota Szymańczak - Stanowisko ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych, data: 2022-06-07

Galeria zdjęć

 • Spotkanie w sprawie OPPT
  Spotkanie w sprawie OPPT
 • Spotkanie w sprawie OPPT
  Spotkanie w sprawie OPPT
 • Spotkanie w sprawie OPPT
  Spotkanie w sprawie OPPT
 • Spotkanie w sprawie OPPT
  Spotkanie w sprawie OPPT
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2022-06-06

Teatr bez granic

Konkurs adresowany był do dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Ocena spektakli odbywała się w trzech kategoriach: 7–9 lat, 10–13 lat oraz 14–16 lat. Tegoroczny przegląd odbył się 2 czerwca 2022 roku w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim, które jest współorganizatorem przeglądu. W czasie wydarzenia uczestnicy oraz chętni widzowie mieli okazję obejrzeć spektakl w konwencji teatru lalek pt. „Czerwony Kapturek”, powstały w oparciu o „Bajki – Samograjki” Jana Brzechwy.

Protokół Jury Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów dziecięcych „Teatr bez granic” 2022 odbyły się 2 czerwca 2022 roku w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim. Organizatorem przedsięwzięcia jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, a Partnerem Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim.

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Pana Mikołaja Bogdanowicza, Starosty Bydgoskiego Pana Wojciecha Porzycha, Starosty Sępoleńskiego Pana Jarosława Tadycha, Burmistrza Sępólna Krajeńskiego Pana Waldemara Stupałkowskiego.

Patronat Honorowy nad imprezą objęły również instytucje: Teatr Baj Pomorski w Toruniu, Teatr Kameralny w Bydgoszczy, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy.

Do konkursu w trzech kategoriach wiekowych zgłosiło się 12 zespołów, a  ostatecznie wystąpiło 9 grup teatralnych reprezentujących szkoły i domy kultury województwa kujawsko-pomorskiego: z Nakła nad Notecią, Mroczy, Paterka, Torunia, Bruków Unisławskich, Lubiewa, Osia, Tucholi i Kruszyna.

Jury obradujące w składzie:

TERESA STĘPIEŃ- NOWICKA- aktorka filmowa i teatralna. Obecnie aktorka Teatru W. Horzycy w Toruniu (przewodnicząca);

JERZY ROCHOWIAK- autor sztuk teatralnych dla dzieci i młodzieży, animator kultury (Toruń), Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu;

MARIA KRYGER- założycielka Teatru BAKRO, nauczycielka, reżyserka i autorka scenariuszy;


po obejrzeniu wszystkich przedstawień konkursowych, przyznało wyróżnienia i nagrody:

W kategorii wiekowej I (7-9 lat):

NAGRODA

STATUETKA oraz  (300 zł + książki + bilety na zwiedzanie Teatru Kameralnego + biblioteczne gadżety +paczka dla zespołu)

Teatr „Nakielskie Trio- WiLenKa” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nakle nad Notecią za spektakl pt. „ Internetowy zawrót głowy”;

W kategorii wiekowej II (10- 13 lat):

I NAGRODA

STATUETKA oraz (500 zł + książki + paczka dla zespołu + bilet na warsztaty teatralne)

Teatr „A co tam” ze Szkoły Podstawowej w Lubiewie za spektakl pt. „A niech to gęś kopnie…”;

II NAGRODA

(200 zł + bilet wstępu na zwiedzanie siedziby Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy + książki + paczka dla zespołu;

„Teatr Bezimienni/Dziurawa Kurtyna” z Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu za spektakl pt. „Odkręć się Marcelka”;

III NAGRODA

(zbiorowy bilet wstępu na spektakl w Teatrze Baj Pomorski w Toruniu + zwiedzanie siedziby teatru + książki + paczka dla zespołu);

„Teatr na Rynku” z Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu za spektakl pt. „Kopciuszek- wersja współczesna”;

W kategorii wiekowej III (14- 16 lat) Jury przyznało dwie równorzędne nagrody:

NAGRODA

(250 zł + bilet wstępu na zwiedzanie siedziby Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy+ paczka dla zespołu)

„Teatr 13+” ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Kruszynie za spektakl pt. „ Sonety Krymskie” na podstawie utworów Adama Mickiewicza
;

NAGRODA  

(250 zł + zbiorowy bilet wstępu na zwiedzanie siedziby Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy+ paczka dla zespołu)

Teatr „Bajdurki z dwójki” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Tucholi za spektakl pt. „Wróżka Brudasówka”;

NAGRODY AKTORSKIE  otrzymali:

 1. Wiktoria Krzyżanowska-Cabel za rolę Macochy w spektaklu „Kopciuszek inaczej”;
 2. Igor Wilkowski za rolę Narratora w spektaklu „A niech to gęś kopnie”;
 3. Lena Barczyńska za rolę Gęsi ze spektaklu „A niech to gęś kopnie”;
 4. Maja Komorowska za rolę Słoika ze spektaklu „Odkręć się Marcelka”;
 5. Alicja Gondek za rolę pani Marzenki ze spektaklu „Casting”;
 6. Marta Wojtas za role Agatki i Pirata ze spektaklu „Wróżka Brudasówka”;
 7. Zuzanna Rembisz za rolę Wróżki Brudasówki ze spektaklu „Wróżka Brudasówka”;
 8. Kornelia Ziółkowska za rolę Lisa ze spektaklu „A niech to gęś kopnie”;

 

FUNDATOREM NAGRÓD KSIĄŻKOWYCH DLA ZESPOŁÓW TEATRALNYCH W KATEGORII II ORAZ NAGRÓD AKTORSKICH  JEST WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI PAN MIKOŁAJ BOGDANOWICZ

FUNDATOREM NAGRÓD KSIĄŻKOWYCH DLA ZESPOŁU  TEATRALNEGO W KATEGORII I ORAZ NAGRÓD AKTORSKICH JEST STAROSTA BYDGOSKI PAN WOJCIECH PORZYCH

FUNDATOREM NAGRÓD RZECZOWYCH DLA WSZYSTKICH ZESPOŁÓW TEATRALNYCH JEST STAROSTA SĘPOLEŃSKI PAN JAROSŁAW TADYCH

FUNDATOREM NAGRÓD RZECZOWYCH DLA WSZYSTKICH ZESPOŁÓW TEATRALNYCH JEST BURMISTRZ SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO PAN WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

FUNDATOREM NAGRÓD RZECZOWYCH DLA WSZYSTKICH ZESPOŁÓW TEATRALNYCH JEST DYREKTOR CENTRUM KULTURY I SZTUKI W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PANI JULITA MACIASZEK

FUNDATOREM NAGRÓD PIENIĘŻNYCH W TRZECH KATEGORIACH WIEKOWYCH ORAZ WARSZTATÓW TEATRALNYCH JEST  DYREKTOR KUJAWSKO- POMORSKIEGO CENTRUM KULTURY W BYDGOSZCZY     PANI EWA KRUPA

NAGRODĘ W POSTACI BILETU ZBIOROWEGO NA SPEKTAKL ORAZ ZWIEDZANIE TEATRU ZASPONSOROWAŁ DYREKTOR TEATRU BAJ POMORSKI W TORUNIU PAN ZBIGNIEW LISOWSKI

NAGRODĘ W POSTACI GRUPOWEGO ZWIEDZANIA SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. DR. WITOLDA BEŁZY W BYDGOSZCZY ORAZ BIBLIOTECZNYCH GADŻETÓW ZASPONSOROWAŁ DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY PAN KRZYSZTOF GONIA.

NAGRODĘ W POSTACI ZWIEDZANIA TEATRU KAMERALNEGO W BYDGOSZCZY ZASPONSOROWAŁ DYREKTOR TEATRU KAMERALNEGO PAN MARIUSZ NAPIERAŁA.

Wszystkie grupy teatralne otrzymały słodycze, paczki dla zespołu i dyplomy-podziękowania.

W przerwie pomiędzy spektaklami uczestnicy wydarzenia oraz chętni mali mieszkańcy Sępólna Krajeńskiego mieli okazję zobaczyć spektakl w konwencji teatru lalek pt. „Czerwony Kapturek” na podstawie „Bajek – samograjek” Jana Brzechwy.

Konferansjerkę w tym roku poprowadziły lalki:  Królowa Mechuanita i Smok Zaroślak ze spektaklu dla dzieci pt. „Były sobie Włochatki” produkcji Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA GOŚCINNOŚĆ, WSPARCIE I UMOŻLIWIENIE REALIZACJI WYDARZENIA NA DESKACH SĘPOLEŃSKIEJ SCENY PANI JULICIE MACIASZEK DYREKTOROWI CENTRUM KULTURY I SZTUKI W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM.

 • autor: Nadesłane - Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim, data: 2022-06-07

Galeria zdjęć

 • Teatr bez granic
  Teatr bez granic
 • Teatr bez granic
  Teatr bez granic
 • Teatr bez granic
  Teatr bez granic
 • Teatr bez granic
  Teatr bez granic
 • Teatr bez granic
  Teatr bez granic
 • Teatr bez granic
  Teatr bez granic
 • Teatr bez granic
  Teatr bez granic
 • Teatr bez granic
  Teatr bez granic
 • Teatr bez granic
  Teatr bez granic
 • Teatr bez granic
  Teatr bez granic
 • Teatr bez granic
  Teatr bez granic
 • Teatr bez granic
  Teatr bez granic
 • Teatr bez granic
  Teatr bez granic
 • Teatr bez granic
  Teatr bez granic
 • Teatr bez granic
  Teatr bez granic
 • Teatr bez granic
  Teatr bez granic
 • Teatr bez granic
  Teatr bez granic
 • Teatr bez granic
  Teatr bez granic
 • Teatr bez granic
  Teatr bez granic
 • Teatr bez granic
  Teatr bez granic
 • Teatr bez granic
  Teatr bez granic
 • Teatr bez granic
  Teatr bez granic
 • autor: Nadesłane - Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim, data: 2022-06-07

REGATY „BIAŁY ŻAGIEL STAROSTY SĘPOLEŃSKIEGO”

2 czerwca 2022 r. odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące przeprowadzenia Regat „Biały Żagiel Starosty Sępoleńskiego”. Impreza odbędzie się w dniach 18-19 czerwca br. na Jeziorze Sępoleńskim. Organizatorami przedsięwzięcia są: Uczniowski Klub Sportowy „Hals”, powiat sępoleński oraz Miejsko-Ludowy Klub Sportowy „Krajna”.

Szanowni Państwo, jednocześnie informujemy, że podczas ww. Regat odbędzie się zbiórka pieniędzy dla chorej Zosi z Wałdowa, która walczy z chorobą SMA.

Wiemy, że już nie raz wspierali Państwo tę akcję, ale tego jeszcze nie było:

PŁYWAMY DLA ZOSI !!!

Już teraz serdecznie dziękujemy i zapraszamy na sępoleńskie molo. Startujemy 18 czerwca o godzinie 10.00.

 • autor: Monika Furmaga - Wydział Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji , data: 2022-06-02

Galeria zdjęć

 • Zbiórka dla Zosi
  Zbiórka dla Zosi
 • Spotkanie organizacyjne
  Spotkanie organizacyjne
 • Spotkanie organizacyjne
  Spotkanie organizacyjne
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2022-06-02

30 maja Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

30 maja 2022r. w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Kr. zostały zorganizowane przez Starostę Sępoleńskiego i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku uroczyste obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. W spotkaniu udział wzięły rodziny zastępcze wraz z dziećmi, Państwo Anita i Mieczysław Kaproń prowadzący Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie oraz zaproszeni goście: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  - Pani Iwona Kozłowska, Starosta Sępoleński - Pan Jarosław Tadych, Przewodniczący Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim – Pan Marek Chart, Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim – Pani Barbara Bury oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kr. z siedzibą w Więcborku – Pani Elżbieta Maziarz-Rudnik.

Spotkanie uświetniło występ iluzjonisty- Pana Mariusza Czajka. Ponadto dla rodziców zastępczych przygotowano wykład na temat „Wpływ dobrej kondycji psychicznej rodzica zastępczego na rozwój i stan psychiczny dziecka”, który przeprowadziła dr n. med. Pani Agata Cichoń-Chojnacka, która jest specjalistą psychiatrii dzieci i młodzieży. W tym samym czasie dzieci i młodzież miło spędzali czas na przygotowanych dla nich animacjach. Po wykładzie Starosta Sępoleński wraz z Dyrektorem PCPR podziękowali rodzinom zastępczym oraz Państwu Anicie i Mieczysławowi Kaproń za trud i opiekę nad powierzonymi dziećmi. Na koniec uroczystości dla wszystkich uczestników spotkania zachwycająco zaśpiewała Michalina Domagała.

 • autor: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , data: 2022-06-02

Galeria zdjęć

 • Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
  Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
 • Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
  Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
 • Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
  Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
 • Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
  Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
 • Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
  Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
 • Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
  Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
 • Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
  Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
 • Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
  Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
 • Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
  Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
 • Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
  Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
 • Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
  Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
 • Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
  Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
 • Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
  Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
 • Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
  Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
 • Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
  Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
 • Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
  Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
 • Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
  Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
 • Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
  Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
 • Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
  Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
 • Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
  Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
 • Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
  Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
 • Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
  Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
 • autor: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , data: 2022-06-02

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

 • Życzenia z okazji Dnia Dziecka
  Życzenia z okazji Dnia Dziecka
 • data: 2022-06-01

Konferencja podsumowująca II edycję Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych

31 maja 2022 roku na plaży w Pieczyskach odbyła się konferencja podsumowująca II edycję Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych #PolskiŁad podczas której Pani Poseł Ewa Kozanecka wręczyła samorządowcom z terenu Powiatu Sępoleńskiego promesy. 
Promesę w wysokości 15 100 000,00 zł z rąk Pani Poseł Ewy Kozaneckiej odebrał Starosta Sępoleński Jarosław Tadych.

POWIAT SĘPOLEŃSKI
OTRZYMAŁ 15 100 000,00 zł
przebudowa DP 1102C relacji Lipka - gr. woj. Sępólno Krajeńskie na odc. o dł. 2,955 km zlok. m-dzy km 5+945, a km 8+900
I etap rozbudowy DP 1101C relacji Zamarte - gr. woj. - Ciechocin na odcinku o długości 1,202 km zlokalizowanym pomiędzy km 1+300, a km 2+502
przebudowa DP 1104C relacji St. Gronowo - gr. woj. - Kamień Kr. na odc. o łączn. dł. 1,985 km zlok. m-dzy km 0+000, a km 1+000; km 5+380, a km 6+115 oraz km 6+235, a km 6+485

GMINA SOŚNO
OTRZYMAŁA 10 216 000,00 zł
budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Sośno
przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Gminnego Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie
przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Sitno wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejskie Centrum Kulturalno-Oświatowe

GMINA KAMIEŃ KRAJEŃSKI
OTRZYMAŁA 3 800 000,00 zł
Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2022-06-01

Galeria zdjęć

 • Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych
  Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych
 • Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych
  Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych
 • Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych
  Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych
 • Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych
  Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych
 • Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych
  Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych
 • Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych
  Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych
 • Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych
  Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych
 • Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych
  Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych
 • autor: Ewa Kozanecka - Facebook, data: 2022-06-01

Uwaga! Burze z gradem!

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: dotyczy wszystkich powiatów - aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski, żniński.

Ważność: od godz. 11:00 dnia 01.06.2022 do godz. 20:00 dnia 01.06.2022

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.     

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Uwagi: Brak.

 

 

 • autor: Dyżurny synoptyk: Michał Szewczyk Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 50., data: 2022-06-01

Redystrybucja kolejnej pomocy dla uchodźców

W ostatnim tygodniu maja 2022 roku do magazynu przeładunkowego pomocy humanitarnej Powiatu Sępoleńskiego trafiły kolejne dary dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie powiatu.

Była to okazja do kolejnej redystrybucji. Po raz kolejny przekazano odzież, chemię gospodarczą i żywność do Caritas w Sępólnie Kraj. ale także do CSiR  w Sępólnie Krajeńskim, do rodzin (uchodźców) będących pod opieką firmy Pfenix, do uchodźców będących pod opieką Gminy Kamień Kraj. oraz DPS Suchorączek i DPS Kamień Kraj. Część darów nadających się bezpośrednio na Ukrainę przekazano do Chersonia przez fundację     „Be a Hero”  Pani Marty Małeckiej wraz z Panią Agnieszką Komarewicz. Dary trafiły za pośrednictwem fundacji do Batalionu Rozpoznawczo-Kontrdywersyjnego pod dowództwem Komandora Fiodora w Czernihowie.

Kolejne dary, które przekazało Stowarzyszenie „Salutaris” – Kujawsko – Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie działające przy Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, także redystrybuowano. Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim jest członkiem w/w stowarzyszenia. Stowarzyszenie Salutaris jest formą partnerstwa regionalnego jednostek samorządu terytorialnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, które udzielają sobie wsparcia w zakresie likwidacji skutków katastrof, awarii oraz innych nadzwyczajnych zdarzeń. Stowarzyszenie ma na celu głównie uzupełnienie i wsparcie samorządów w różnych  nadzwyczajnych sytuacjach.

Udało się w w/w dary (materace oraz odzież) rozdysponować na rzecz uchodźców przebywających na terenie powiatu sępoleńskiego oraz w miejsca, gdzie, jeżeli będzie taka konieczność, mogą obiekty zostać zadysponowane na dodatkowe miejsca noclegowe.

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Stanowiska Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, data: 2022-05-31

Galeria zdjęć

 • dary dla uchodźców będących pod opieką CSiR w Sępólnie Kraj.
  dary dla uchodźców będących pod opieką CSiR w Sępólnie Kraj.
 • dary dla uchodźców będących pod opieką CSiR w Sępólnie Kraj.
  dary dla uchodźców będących pod opieką CSiR w Sępólnie Kraj.
 • dary dla uchodźców będących pod opieką Gminy Kamień Kraj.
  dary dla uchodźców będących pod opieką Gminy Kamień Kraj.
 • dary dla uchodźców przebywających pod opieką DPS Kamień...
  dary dla uchodźców przebywających pod opieką DPS Kamień Kraj.
 • dary dla uchodźców przebywających pod opieką DPS Suchorączek
  dary dla uchodźców przebywających pod opieką DPS Suchorączek
 • dary dla uchodźców rodzin osób pracujących w firmie Pfenix
  dary dla uchodźców rodzin osób pracujących w firmie Pfenix
 • dary przekazane do szpitala w Więcborku - dla uchodźców...
  dary przekazane do szpitala w Więcborku - dla uchodźców korzystających z opieki szpitalnej na terenie powiatu sępoleńskiego
 • dystrybucja kolejnych darów dla uchodźców przebywających w...
  dystrybucja kolejnych darów dla uchodźców przebywających w powiecie sępoleńskim
 • koce, śpiwory, męskie ubrania, które trafiły do Chersonia...
  koce, śpiwory, męskie ubrania, które trafiły do Chersonia na Ukrainie
 • materace dla uchodźców będących pod opieką CSiR w Sępólnie
  materace dla uchodźców będących pod opieką CSiR w Sępólnie
 • Pani Agnieszka przekazująca koce, śpiwory, męskie ubrania...
  Pani Agnieszka przekazująca koce, śpiwory, męskie ubrania i buty, które trafiły do Chersonia na Ukrainie
 • pracownicy firmy Pfenix, którzy przywieźli dary z...
  pracownicy firmy Pfenix, którzy przywieźli dary z Salutaris z Torunia na tle darów
 • pracownicy firmy Pfenix, którzy przywieźli dary z...
  pracownicy firmy Pfenix, którzy przywieźli dary z Salutaris z Torunia
 • przekazanie kolejnych darów z Niemiec dla sępoleńskiego...
  przekazanie kolejnych darów z Niemiec dla sępoleńskiego Caritas dla uchodźców przebywających w powiecie sępoleńskim
 • zabezpieczenie noclegowe dla uchodźców - SOSW Sępólno Kraj.
  zabezpieczenie noclegowe dla uchodźców - SOSW Sępólno Kraj.
 • zabezpieczenie noclegowe dla uchodźców - CKZiU w Więcborku
  zabezpieczenie noclegowe dla uchodźców - CKZiU w Więcborku
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Stanowiska Zarządzania Kryzysowego,Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, data: 2022-05-31

Turniej w "BAŚKĘ" o puchar Starosty Sępoleńskiego

28 marca 2022 roku w Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim na hali Krajna Arena odbył się turniej w "BAŚKĘ" o puchar Starosty Sępoleńskiego i o puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego. W turnieju wzięło udział 99 zawodników. Powiat Sępoleński w otwarciu turnieju reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych oraz Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart.

 • data: 2022-05-31

Galeria zdjęć

 • Turniej w "BAŚKĘ"
  Turniej w "BAŚKĘ"
 • Turniej w "BAŚKĘ"
  Turniej w "BAŚKĘ"
 • Turniej w "BAŚKĘ"
  Turniej w "BAŚKĘ"
 • Turniej w "BAŚKĘ"
  Turniej w "BAŚKĘ"
 • Turniej w "BAŚKĘ"
  Turniej w "BAŚKĘ"
 • Turniej w "BAŚKĘ"
  Turniej w "BAŚKĘ"
 • Turniej w "BAŚKĘ"
  Turniej w "BAŚKĘ"
 • Turniej w "BAŚKĘ"
  Turniej w "BAŚKĘ"
 • Turniej w "BAŚKĘ"
  Turniej w "BAŚKĘ"
 • Turniej w "BAŚKĘ"
  Turniej w "BAŚKĘ"
 • data: 2022-05-28

Uwaga! Burze z gradem!

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: dotyczy wszystkich powiatów - aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski, żniński.

Ważność: od godz. 11:00 dnia 30.05.2022 do godz. 21:00 dnia 30.05.2022 

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Miejscami grad.    

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%.

Uwagi: Brak.

 

 • autor: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, data: 2022-05-30

Uroczyste obchody Dnia Matki w Urzędzie Wojewódzkim

26 maja 2022 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Matki pod patronatem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Podczas uroczystości wojewoda wręczył Medale Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Otrzymały je:

 • Pani Małgorzata Małecka - Przewodnicząca Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Mogilnie,
 • Pani Grażyna Leśna - Koło Gospodyń Wiejskich w Rzadkwinie,
 • Pani Maria Woźniak - Przewodnicząca Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Barcinie,
 • Pani Danuta Bernasiewicz - Przewodnicząca Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Więcborku,
 • Pani Barbara Stasierowska - Przewodnicząca Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Sępólnie Krajeńskim,
 • Pani Małgorzata Senska – Kierownik Zespołu Ludowego „LUTOWIANIE”,
 • Pani Melania Grobelska – Kierownik Biura Związku w Bydgoszczy,
 • Pani Ewa Kowalczyk – Kierownik Zespołu Ludowego „RADOJEWICZANIE”,
 • Pani Marianna Bielińska – Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Czarżu,
 • Pani Jadzia Pik – Kierownik Zespołu Ludowego „FRANTÓWKI BYSŁAWSKIE”,
 • Pani Barbara Mizdalska – Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Chrząstowie,
 • Pani Eugenia Noske – członkini Zespołu Ludowego Złotniczanki,
 • Pani Anna Iwanowska – Przewodnicząca Koła Gospodyń w Strzelcach Dolnych,
 • Pani Irena Szałek – Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Kościelnej Wsi,
 • Pani Krystyna Dombrowska – Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Radziejowie,
 • Pani Julita Zwiewka – członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Piasecznie.

Oprócz medali wojewoda wręczył także dyplomy i podziękowania. Dyplomy otrzymały:

 • Gminna Rada KGW w Więcborku,
 • Gminna Rada KGW w Sępólnie Krajeńskim,
 • Gminna Rada KGW w Strzelnie,
 • Gminna Rada KGW w Mogilnie,
 • Gminna Rada KGW w Solcu Kujawskim,
 • Gminna Rada KGW w Mroczy,
 • Stowarzyszenie Gminna Rada KGW w Tucholi,
 • KGW w Dąbrowie Biskupiej,
 • KGW w Strzelcach Dolnych,
 • Gminna Rada KGW w Złotnikach Kujawskich,
 • KGW w Kościelnej Wsi,
 • KGW Radziejów.

Podziękowania natomiast otrzymali:

 • Lutowianie,
 • Radojewiczanie,
 • Frantówki Bysławskie,
 • Złotniczanki,
 • Solecczanie.

Po wręczeniu medali, dyplomów i podziękowań zgromadzeni goście mieli okazję wysłuchać prelekcji „Niewidzialne fundamenty wspólnot lokalnych społeczności wiejskich jako partnerzy do współdziałania” prof. dr hab. Inż. Anny Wenda-Piesik. Uroczystość uświetniły występy Zespołu Ludowego „Złotniczanki” oraz Zespołu Musica Antigua Inovroclaviensis.

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski oraz Zespół Ludowy „LUTOWIANIE , KGW w Sępólnie Krajeńskim, KGW w Więcborku, KGW Piaseczno.

 • autor: Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki, data: 2022-05-27

Galeria zdjęć

 • Uroczyste obchody Dnia Matki
  Uroczyste obchody Dnia Matki
 • Uroczyste obchody Dnia Matki
  Uroczyste obchody Dnia Matki
 • Uroczyste obchody Dnia Matki
  Uroczyste obchody Dnia Matki
 • Uroczyste obchody Dnia Matki
  Uroczyste obchody Dnia Matki
 • Uroczyste obchody Dnia Matki
  Uroczyste obchody Dnia Matki
 • Uroczyste obchody Dnia Matki
  Uroczyste obchody Dnia Matki
 • Uroczyste obchody Dnia Matki
  Uroczyste obchody Dnia Matki
 • Uroczyste obchody Dnia Matki
  Uroczyste obchody Dnia Matki
 • Uroczyste obchody Dnia Matki
  Uroczyste obchody Dnia Matki
 • Uroczyste obchody Dnia Matki
  Uroczyste obchody Dnia Matki
 • autor: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy , data: 2022-05-27

Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

 • Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego
  Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego
 • data: 2022-05-27

Uwaga! Silny wiatr!

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: Silny wiatr/1

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: Dotyczy powiatów: brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, nakielski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski i wąbrzeski.

Ważność: od godz. 11:00 dnia 27.05.2022 do godz. 21:00 dnia 27.05.2022

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu. Miejscami burze.       

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Uwagi: Brak.

 • autor: imgw, data: 2022-05-27

Życzenia z okazji Dnia Matki

 • Życzenia z okazji Dnia Matki
  Życzenia z okazji Dnia Matki
 • data: 2022-05-26

XLVI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

24 maja (wtorek) 2022 roku o godz. 9:00 w sali im. Lucjana Prądzyńskiego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim odbyła się XLVI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim. Sesja odbyła się zgodnie z planowanym porządkiem obrad.

1. Otwarcie sesji

2. Przyjęcie protokołu z obrad XLV sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.

4. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania złożone na ostatniej sesji i w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o czynnościach w okresie między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z prac Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w okresie międzysesyjnym oraz informacja o złożonych przez radnych wnioskach i sposobie ich załatwienia.

7. Sprawozdanie PCPR w zakresie:

 • efektów pracy jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej,
 • sprawozdanie z działalności PCPR oraz przedstawienie wykazu potrzeb,
 • przedstawienie działań Powiatu na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych,
 • realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
 • przyjęcie sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

8. Sprawozdanie z działalność Domów Pomocy Społecznej, Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, Rodzinnego Domu Dziecka w Wąwelnie, Warsztatów Terapii Zajęciowej.

9. Podjęcie uchwał w sprawach :

 • uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2022 rok,
 • uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2028.

10. Wnioski i oświadczenia radnych.

11. Zakończenie obrad.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2022-05-25

Galeria zdjęć

 • XLVI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLVI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLVI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLVI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLVI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLVI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLVI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLVI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLVI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLVI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLVI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLVI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLVI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLVI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLVI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLVI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLVI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLVI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLVI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLVI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLVI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLVI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLVI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLVI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLVI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLVI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLVI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLVI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2022-05-24

Uwaga! Burze!

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: Burze/1

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: Dotyczy powiatów: bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski i żniński.

Ważność: od godz. 14:00 dnia 25.05.2022 do godz. 20:00 dnia 25.05.2022

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 10 mm do 15 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%.

Uwagi: Brak.

 • autor: imgw, data: 2022-05-25

Kolejna pomoc dla uchodźców

24 maja 2022 roku do magazynu przeładunkowego pomocy humanitarnej Powiatu Sępoleńskiego dotarły kolejne dary dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie powiatu.

Wszystko to było możliwe dzięki Stowarzyszeniu „Salutaris” – Kujawsko – Pomorskiemu Samorządowemu Stowarzyszeniu działającemu przy Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu oraz zawiązanej owocnej współpracy ze Starostą Sępoleńskim – Jarosławem Tadychem. Przypomnijmy, że Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim jest członkiem w/w stowarzyszenia. Stowarzyszenie Salutaris jest formą partnerstwa regionalnego jednostek samorządu terytorialnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, które udzielają sobie wsparcia w zakresie likwidacji skutków katastrof, awarii oraz innych nadzwyczajnych zdarzeń. Stowarzyszeni ma na celu głównie uzupełnienie i wsparcie samorządów w różnych  nadzwyczajnych sytuacjach.

Zgodnie z ustaleniami, dary (materace oraz odzież) zostaną rozdysponowane na rzecz uchodźców przebywających na terenie powiatu sępoleńskiego. Obecnie jest ich 446.

Nic by się nie udało, gdyby nie bezinteresowne wsparcie i darmowy transport darów z magazynu z Torunia do Sępólna dzięki uprzejmości firmy PHENIX z Sępólna Krajeńskiego.  W imieniu władz samorządowych powiatu serdecznie dziękujemy za udzielną pomoc i wsparcie w transporcie jak i rozładunku. Ponadto należy też wspomnieć o firmie Duko Pana Tadeusza Dudka, który po raz kolejny wsparł powiat i udostępnił swój magazyn na cele przeładunkowe.

Wszystkim zaangażowanym, stowarzyszeniu, firmom i osobom składamy serdeczne podziękowania.

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2022-05-24

Galeria zdjęć

 • Kolejna pomoc dla uchodźców
  Kolejna pomoc dla uchodźców
 • Kolejna pomoc dla uchodźców
  Kolejna pomoc dla uchodźców
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2022-05-24

Obchody 100-lecia OSP Wałdowo i Gminnego Dnia Strażaka

Jubileusz 100 lat istnienia obchodziła w sobotę, 21 maja, Ochotnicza Straż Pożarna w Wałdowie w gminie Sępólno Krajeńskie. Świętowanie było połączone z Gminnym Dniem Strażaka. Były odznaczenia, nagrody i odsłonięcie tablicy pamiątkowej.

Obchody 100-lecia OSP Wałdowo zainaugurowała uroczysta msza święta odprawiona w miejscowym kościele parafialnym. Po mszy delegacje i poczty sztandarowe przemaszerowały ulicami miejscowości na plac przed remizą. Ze względu na złe warunki pogodowe impreza przeniosła się do sali gimnastycznej szkoły podstawowej.

Jednym z głównych punktów uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej w hołdzie strażakom założycielom i kontynuatorom działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Wałdowie za bezinteresowną pomoc bliźniemu i społeczeństwu w 100 rocznicę powstania jednostki. Ufundowali ją druhny i druhowie.

Podczas apelu nie mogło zabraknąć odznaczeń medalami i za wysługę lat. Sama jednostka za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa została odznaczona Złotym Znakiem Związku OSP RP.

Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa zostali odznaczeni:

 • Druh Piotr Pukownik
 • Druh Krzysztof Rynk

Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa zostali odznaczeni:

 • Druh Sławomir Wierzchucki
 • Druh Tobiasz Świniarski
 • Druh Paweł Pukownik
 • Druh Jakub Piotrowski
 • Druh Mariusz Żubka
 • Druh Piotr Szeliga
 • Druh Michał Olejnik

Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa zostali odznaczeni:

 • Druh Rafał Gruszka
 • Druh Łukasz Pukownik

Odznaką „Strażak Wzorowy” zostali odznaczeni:

 • Druh Dawid Fifielski
 • Druh Przemysław Kleibor
 • Druh Patryk Prekop
 • Druh Karol Stańczak

Odznaką „Za wysługę lat” zostali odznaczeni:

Odznaką: 60 lat

 • Druh Norbert Domaszek
 • Druh Zygmunt Kiedrowicz
 • Druh Jan Pieczywek
 • Druh Stanisław Zagrabiński

Odznaką: 55 lat

 • Druh Jan Kobylarz
 • Druh Jan Werner

Odznaką: 50 lat

 • Druh Kazimierz Stryszyk

Odznaką: 45 lat

 • Druh Andrzej Rydzkowski

Odznaką: 40lat

 • Druh Janusz Demczuk
 • Druh Jan Siekierka
 • Druh Wiesław Wojas
 • Druh Zygmunt Zdrojewski

Odznaką: 35lat

 • Druh Mariusz Żubka

Odznaką: 25lat

 • Druh Tomasz Górka
 • Druh Mariusz Knitter
 • Druh Piotr Pukownik
 • Druh Bolesław Ramczykowski
 • Druh Piotr Szeliga
 • Druh Maciej Ziemiński

Odznaką: 20 lat

 • Druh Henryk Błędziński
 • Druh Karol Daszkowski
 • Druh Grzegorz Daszkowski
 • Druh Tomasz Król
 • Druh Jarosław Kabaciński
 • Druh Robert Gastoł
 • Druh Piotr Grzeca
 • Druh Sebastian Obara
 • Druh Michał Olejnik
 • Druh Paweł Pukownik
 • Druh Tomasz Rompalski
 • Druh Michał Stryszyk
 • Druh Ryszard Sowiński

Odznaką: 15 lat

 • Druh Dawid Fifielski
 • Druh Jakub Piotrowski
 • Druh Łukasz Pukownik
 • Druh Tobiasz Świniarski
 • Druh Sławomir Wierzchucki
 • Druh Kazimierz Zboralski

Odznaką: 10 lat

 • Druh Rafał Gruszka
 • Druh Remigiusz Kantak
 • Druh Przemysław Pukownik
 • Druh Patryk Trociński
 • Druh Łukasz Radowski
 • Druh Adrian Trociński

Odznaką: 5 lat

 • Druh Patryk Prekop
 • Druh Karol Stańczak
 • Druh Kamil Szpojda
 • Druh Krystian Wierzchucki

Po części oficjalnej było wspólne grillowanie, atrakcje dla dzieci, zabawa taneczna oraz występy artystyczne, w tym koncert włoskich przebojów gwiazdy wieczoru Angelici i Tomasa Grotto.

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentwał Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart, Starosta Sępoleński Jarosław Tadych, Członek Zarządu Powiatu Iwona Sikorska oraz Radna Rady Powiatu Agnieszka Sejdak.

 • autor: www.sepolnokrajenskie.naszemiasto.pl, data: 2022-05-23

Galeria zdjęć

 • Obchody 100-lecia OSP Wałdowo
  Obchody 100-lecia OSP Wałdowo
 • Obchody 100-lecia OSP Wałdowo
  Obchody 100-lecia OSP Wałdowo
 • Obchody 100-lecia OSP Wałdowo
  Obchody 100-lecia OSP Wałdowo
 • Obchody 100-lecia OSP Wałdowo
  Obchody 100-lecia OSP Wałdowo
 • Obchody 100-lecia OSP Wałdowo
  Obchody 100-lecia OSP Wałdowo
 • Obchody 100-lecia OSP Wałdowo
  Obchody 100-lecia OSP Wałdowo
 • Obchody 100-lecia OSP Wałdowo
  Obchody 100-lecia OSP Wałdowo
 • Obchody 100-lecia OSP Wałdowo
  Obchody 100-lecia OSP Wałdowo
 • Obchody 100-lecia OSP Wałdowo
  Obchody 100-lecia OSP Wałdowo
 • Obchody 100-lecia OSP Wałdowo
  Obchody 100-lecia OSP Wałdowo
 • Obchody 100-lecia OSP Wałdowo
  Obchody 100-lecia OSP Wałdowo
 • Obchody 100-lecia OSP Wałdowo
  Obchody 100-lecia OSP Wałdowo
 • autor: Marcin Misiak, data: 2022-05-21

Uwaga! Silny wiatr i burze z gradem!

Ostrzeżenia meteorologiczne:
Burze z gradem
stopień: 1
prawd. 80%
Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami możliwy grad.
Uwagi: Brak.

Ważne:
Od: 2022-05-20 22:00
Do: 2022-05-21 06:00
Czas wydania: 2022-05-20 11:48
 
Ostrzeżenia meteorologiczne:
Silny wiatr
stopień: 2
prawd. 80%
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu i północnego zachodu.
Uwagi: Brak.

Ważne:
Od: 2022-05-21 02:00
Do: 2022-05-21 15:00
Czas wydania: 2022-05-20 11:49
 • autor: IMGW, data: 2022-05-20

Kujawsko-Pomorskie Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka 2022

19 maja 2022 roku w Wąbrzeźnie w woj. kujawsko-pomorskim miał miejsce uroczysty apel z okazji „Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka 2022.” 

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku nadbryg. Arkadiuszowi Przybyle zastępcy komendanta głównego PSP. Następnie, wprowadzono sztandar Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu, Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. Kujawsko-Pomorskiego oraz miało miejsce uroczyste podniesienie flagi na maszt i odegranie hymnu państwowego. Zebranych gości przywitał nadbryg. Jacek Kaczmarek kujawsko-pomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Podczas uroczystości wręczono wyróżniającym się strażakom PSP i druhom OSP odznaczenia państwowe, w tym  srebrne i brązowe krzyże zasługi oraz medale za długoletnią służbę przyznawane przez Prezydenta RP. Odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” przyznawane przez ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz akty mianowania na wyższy stopień w korpusie oficerskim, aspiranckim i podoficerskim. 

Miło nam poinformować, że Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sepólnie Krajeńskim Maciej Suchomski został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Dyplomem Komendanta Głównego PSP z okazji 30 lecia PSP.

Powiat Sępoleński w obchodach reprezentowany był przez Starostę Sępoleńskiego Jarosława Tadycha, Komendanta Powiatowego PSP Macieja Suchomskiego oraz Wiceprezesa Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych Mariusza Kuszewskiego.

 • autor: www.gov.pl, data: 2022-05-20

Galeria zdjęć

 • Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka 2022
  Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka 2022
 • Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka 2022
  Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka 2022
 • Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka 2022
  Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka 2022
 • Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka 2022
  Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka 2022
 • Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka 2022
  Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka 2022
 • Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka 2022
  Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka 2022
 • Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka 2022
  Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka 2022
 • Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka 2022
  Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka 2022
 • Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka 2022
  Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka 2022
 • Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka 2022
  Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka 2022
 • Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka 2022
  Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka 2022
 • Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka 2022
  Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka 2022
 • autor: Jarosław Tadych, www.gov.pl, Karina Knorps-Tuszyńska, data: 2022-05-19

Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę pomieszczenia magazynowego stanowiącego własność Powiatu Sępoleńskiego, tj. pomieszczenia nr. 1 o pow. 18m2, usytuowanego w części działki nr 116 o pow. 0,8156 ha na terenie Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim, powiat sępoleński, zapisanej w księdze wieczystej nr BY2T/00018277/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Sępólnie Kraj.

 • data: 2022-05-19

Ogłoszenie o przetargu

 • autor: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, data: 2022-05-17

Uwaga! Przymrozki!

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: przymrozki

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: wszystkie powiaty

Ważność: od godz. 00:00 dnia 18.05.2022 do godz. 07:00 dnia 18.05.2022

Przebieg: prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 1°C, przy gruncie do -3°C.  

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Uwagi: Brak.

 • autor: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 36., data: 2022-05-17

Walne zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Bractwa

14 maja 2022 roku odbyło się Walne zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Sępólnie Krajeńskim. Zebranie przebiegło zgodnie z planowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego KBS Sępólnie
 2. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zebrania
 3. Stwierdzenie kworum zebrania na podstawie listy obecności
 4. Przedstawienie porządku obrad
 5. Zatwierdzenie porządku obrad
 6. Wybór komisji wyborczej
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 8. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 9. Złożenie sprawozdania przez Prezesa KBS z działalności Bractwa
 10. Złożenie sprawozdania finansowego przez Skarbnika
 11. Złożenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 12. Dyskusja nad sprawozdaniami
 13. Głosowanie nad sprawozdaniami oraz głosowanie nad udzieleniem absolutoriom i uchwałami finansowymi
 14. Wolne wnioski
 15. Zgłoszenia kandydatów na Prezesa KBS w Sępólnie Kr.
 16. Zamknięcie listy kandydatów
 17. Wybór Prezesa Zarządu KBS w głosowaniu tajnym
 18. Ogłoszenie wyników
 19. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu KBS w Sępólnie Kr.
 20. Zamknięcie listy kandydatów
 21. Wybór członków Zarządu KBS w głosowaniu tajnym
 22. Zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej
 23. Zamknięcie listy kandydatów
 24. Wybór członków Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym
 25. Przyjęcie regulaminu przyznawania Medalu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Sępólnie Za Zasługi Dla Bractwa
 26. Przedstawienie przez Komisję uchwał i wniosków propozycji uchwał i wniosków zgłoszonych przez uczestników Walnego Zebrania
 27. Głosowania nad zgłoszonymi propozycjami uchwał
 28. Wybór delegatów na Zjazd Okręgowy oraz Zjazd Krajowy Zjednoczenia KBS RP
 29. Zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Sępólnie Krajeńskim.

Prezesem nowej kadencji w Bractwie Kurkowym został wybrany Pan Zdzisław Grzeca.

Bezpośrednio przed Walnym zebraniem o godzinie 10:00 odbyło się Strzelanie o Godność Króla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Sępolnie Krajeńskim A.D. 2022.

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych.

 • autor: Wojciech Bilski na podstawie informacji od KBS, data: 2022-05-17

Galeria zdjęć

 • Walne zebranie KBS
  Walne zebranie KBS
 • Walne zebranie KBS
  Walne zebranie KBS
 • Walne zebranie KBS
  Walne zebranie KBS
 • Walne zebranie KBS
  Walne zebranie KBS
 • Walne zebranie KBS
  Walne zebranie KBS
 • Walne zebranie KBS
  Walne zebranie KBS
 • Walne zebranie KBS
  Walne zebranie KBS
 • Walne zebranie KBS
  Walne zebranie KBS
 • Walne zebranie KBS
  Walne zebranie KBS
 • Walne zebranie KBS
  Walne zebranie KBS
 • Walne zebranie KBS
  Walne zebranie KBS
 • Walne zebranie KBS
  Walne zebranie KBS
 • Walne zebranie KBS
  Walne zebranie KBS
 • Walne zebranie KBS
  Walne zebranie KBS
 • Walne zebranie KBS
  Walne zebranie KBS
 • Walne zebranie KBS
  Walne zebranie KBS
 • Walne zebranie KBS
  Walne zebranie KBS
 • Walne zebranie KBS
  Walne zebranie KBS
 • Walne zebranie KBS
  Walne zebranie KBS
 • Walne zebranie KBS
  Walne zebranie KBS
 • Walne zebranie KBS
  Walne zebranie KBS
 • Walne zebranie KBS
  Walne zebranie KBS
 • Walne zebranie KBS
  Walne zebranie KBS
 • data: 2022-05-14

Rowery nareszcie ruszyły!

14 maja br. odbył się rajd rowerowy „Bike Krajna 2022” organizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasza Krajna. Rajd rozpoczął się o godzinie 9:00 i wyruszył w kierunku Dąbrowy, gdzie na uczestników czekał drobny poczęstunek przygotowany przez tamtejsze Koło Gospodyń Wiejskich. Następnie nasi cykliści ruszyli w kierunku Lipki, która stanowiła miejsce spotkania rowerzystów tras sępoleńskich i złotowskich. Po ciepłym posiłku uczestnicy wrócili pod Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim, aby odebrać zasłużone medale za uczestnictwo w rajdzie.

Patronat i współpraca:                                                                                                                                                        

- Starosta Sępoleński Jarosław Tadych,
- Starosta Złotowski Ryszard Goławski,
- Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski,
- Burmistrz Kamienia Krajeńskiego Wojciech Głomski,
- Burmistrz Złotowa Adam Pulit,
- Wójt Gminy Lipka Przemysław Kurdzieko.

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Cerkwicy, Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu  Krajeńskim oraz  Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim za czuwanie nad bezpiecznym przebiegiem sobotniego wydarzenia.

 • autor: Monika Furmaga - Wydział Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji , data: 2022-05-16

Galeria zdjęć

 • Bike Krajna 2022
  Bike Krajna 2022
 • Bike Krajna 2022
  Bike Krajna 2022
 • Bike Krajna 2022
  Bike Krajna 2022
 • Bike Krajna 2022
  Bike Krajna 2022
 • Bike Krajna 2022
  Bike Krajna 2022
 • Bike Krajna 2022
  Bike Krajna 2022
 • Bike Krajna 2022
  Bike Krajna 2022
 • Bike Krajna 2022
  Bike Krajna 2022
 • Bike Krajna 2022
  Bike Krajna 2022
 • Bike Krajna 2022
  Bike Krajna 2022
 • Bike Krajna 2022
  Bike Krajna 2022
 • Bike Krajna 2022
  Bike Krajna 2022
 • Bike Krajna 2022
  Bike Krajna 2022
 • Bike Krajna 2022
  Bike Krajna 2022
 • Bike Krajna 2022
  Bike Krajna 2022
 • Bike Krajna 2022
  Bike Krajna 2022
 • Bike Krajna 2022
  Bike Krajna 2022
 • Bike Krajna 2022
  Bike Krajna 2022
 • Bike Krajna 2022
  Bike Krajna 2022
 • Bike Krajna 2022
  Bike Krajna 2022
 • Bike Krajna 2022
  Bike Krajna 2022
 • Bike Krajna 2022
  Bike Krajna 2022
 • Bike Krajna 2022
  Bike Krajna 2022
 • Bike Krajna 2022
  Bike Krajna 2022
 • Bike Krajna 2022
  Bike Krajna 2022
 • Bike Krajna 2022
  Bike Krajna 2022
 • Bike Krajna 2022
  Bike Krajna 2022
 • Bike Krajna 2022
  Bike Krajna 2022
 • Bike Krajna 2022
  Bike Krajna 2022
 • autor: Robert Czerechowski, data: 2022-05-15

Konwent Powiatu Sępoleńskiego

Dnia 13 maja 2022 roku w sali im. L. Prądzyńskiego w Sępólnie Kraj. odbył się Konwent Powiatu Sępoleńskiego.

Tematem spotkania było omówienie bieżącej problematyki samorządowej w naszym powiecie, w tym m.in.:

 • Podjęcie decyzji dotyczącej dożynek powiatowych.
 • Dyskusja nad sposobem zrzeszenia się w nowej perspektywie RPO 2021-2027
 • Aktualna statystyka  uchodźców przebywających na terenie powiatu sępoleńskiego.
 • Informacja z działalności Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris.
 • Sprawy wniesione.

W spotkaniu uczestniczyli:

Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych;

Przewodniczący Rady Powiatu – Marek Chart;

Wicestarosta Sępoleński – Andrzej Marach;

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim – Franciszek Lesinski;

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego – Wojciech Głomski;

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim – Kazimierz Warylak;

Burmistrz Więcborka – Waldemar Kuszewski;

Wójt Gminy Sośno – Leszek Stroiński;

Pracownik ds. Funduszy Europejskich – Dorota Szymańczak.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2022-05-13

Galeria zdjęć

 • Konwent Powiatu Sępoleńskiego
  Konwent Powiatu Sępoleńskiego
 • Konwent Powiatu Sępoleńskiego
  Konwent Powiatu Sępoleńskiego
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2022-05-12

Obchody Dnia Strażaka 2022

W dniu 11 maja 2022 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim odbyła się uroczystość obchodów Dnia Strażaka. Wśród licznie przybyłych gości obecni byli: Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Jacek Kaczmarek, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Tucholi bryg. Arkadiusz Kroll, Z-ca komendanta Miejskiego w Bydgoszczy st. bryg. Jarosław Koprowski radny sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego Marek Witkowski, Starosta Sępoleński Jarosław Tadych, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart, Komendant Powiatowy Policji insp. Paweł Zawada, Burmistrzowie i samorządowcy z Kamienia Krajeńskiego, Sępólna Krajeńskiego, Więcborka, Wójt Gminy Sośno, nadleśniczowie, prezesi i komendanci gminni OSP, przedstawiciele zaprzyjaźnionych firm, prasy i mediów oraz pracownicy i funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Sępólnie Krajeńskim. Nie zabrakło również grupy strażackich emerytów. 

Wręczone zostały następujące odznaczenia, awanse oraz nagrody:

Srebrna odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”: st. ogn. Grzegorz Barwiński
Brązowa odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”: mł. ogn. Przemysław Szmelter, dh. Janusz Ancuta
Złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: st. ogn. Krzysztof Jacuński.
Srebrny medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: st. asp. Łukasz Krieger, mł. ogn. Michał Delikat, mł. ogn. Dawid Steinborn, mł ogn. Robert Nowakowski
Awansowani w stopniu służbowym:

1. na stopień kapitana – mł. kpt. Ireneusz Kierzkowski

2. na stopień aspiranta - mł. asp. Radosław Betin, mł. asp. Kamil Kubicki, mł. asp. Mirosław Tyda, mł. asp. Przemysław Winowiecki

3. na stopień starszego strażaka – str. Adrian Pozorski, str. Mariusz Żychski

Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadier Jacek Kaczmarek za szczególne zaangażowanie podczas wykonywania obowiązków służbowych wyróżnił nagrodą finansową następujących funkcjonariuszy:

1. st. bryg. Maciej Suchomski

2. mł. bryg. Dariusz Chylewski

3. mł. asp. Anna Siekierka

 • autor: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim, data: 2022-05-12

Galeria zdjęć

 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • autor: Wojciech Bilski - Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, data: 2022-05-11

Funkcjonariusz KP PSP w Sępólnie Krajeńskim Mistrzem Świata Strażaków w Triathlonie

11 maja Podczas obchodów Dnia Strażaka Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych oraz nadbrygadier Jacek Kaczmarek wręczyli st. asp. Łukaszowi Kriegerowi nagrody oraz listy gratulacyjne za zdobycie złotego medalu w mistrzostwach świata strażaków w triathlonie.

Warto przypomnieć, że:

W dniach 30 kwietnia - 7 maja w portugalskiej Lizbonie odbyły się  14 mistrzostwa strażaków World Firefighters Game 2022.  Jedną z dyscyplin w której rywalizowali sportowcy-strażacy były zawody triatlonowe, w których wystartował funkcjonariusz Komendy Powiatowej PSP w Sępólnie Krajeńskim st. asp. Łukasz Krieger. Konkurencja ta odbyła się na dystansie:

- pływanie - 750 m

- jazda na rowerze - 23 km

- bieg - 5,3 km.

Łukasz zdobywając tytuł mistrza świata strażaków w triathlonie uzyskał czas 1:05.00, będąc najszybszym zawodnikiem na każdym etapie zmagań, wyprzedzając swojego największego rywala, także reprezentanta Polski Macieja Wiśniewskiego o 4 minuty i 43 sekundy. Podium uzupełnił reprezentant Hiszpanii Francisco Rios Gomez z czasem 1:10:58.

Start Łukasz w liczbach:

1. Pływanie 10:51

2. Rower 32.52

3. Bieg 19:26

 • data: 2022-05-12

Galeria zdjęć

 • -
 • IMG_3087
 • IMG_3164
 • IMG_3174
 • autor: Wojciech Bilski - Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, data: 2022-05-11

Uwaga! Brak komunikatu o możliwościu odbioru dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy!

Szanowni Państwo!

Wydział Komunikacji i Dróg informuje, że w związku z występującymi problemami dotyczącymi aplikacji "Pojazd" i "Kierowca", mogą nie docierać do Państwa wiadomości SMS, informujące o możliwości odbioru m.in. dowodu rejestracyjnego i prawo jazdy.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny.

(nr tel. 52 388 13 14, 52 388 13 15).

 • autor: Artur Juhnke - Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg, data: 2022-05-11

Spotkanie Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia "Salutaris"

10 maja 2022 roku w Lisewie odbyło się spotkanie Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia "Salutaris". Przedmiotem spotkania Zarządu były bieżące sprawy Stowarzyszenia oraz przygotowania X Obchodów Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia "Salutaris".

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2022-05-11

Galeria zdjęć

 • Zdjęcie ze spotkania
  Zdjęcie ze spotkania
 • Zdjęcie ze spotkania
  Zdjęcie ze spotkania
 • data: 2022-05-10

Zmiany w systemie ochrony zdrowia, edukacja i finanse samorządowe podczas wideokonferencji Zarządu ZPP

Członkowie Zarządu Związku Powiatów Polskich spotkali się na wideokonferencji, by omówić kwestie najistotniejsze dla powiatów. Wśród wiodących tematów znalazły się: zmiany w systemie ochrony zdrowia, edukacja, subwencja rozwojowa oraz finanse samorządowe.

Spotkaniu przewodniczył Prezes Zarządu ZPP, Andrzej Płonka.

W wideokonferencji wziął także udział Józef Neterowicz, Ekspert ds. Energii Odnawialnej Związku Powiatów Polskich. Zwrócił uwagę na rosnące ceny energii i możliwości wykorzystania źródeł energii opartych na biomasie.

Wiceprezes Zarządu ZPP, Jan Grabkowski przekazał informację z posiedzenia zespołu doraźnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Tematami podjętymi podczas spotkania były finanse samorządowe, oświata i system opieki zdrowotnej. Omówiono m.in. planowane podwyżki płac w szpitalach, sytuację związaną z pacjentami z Ukrainy czy przekazywane środki w związku z przyjmowaniem uchodźców. Na maj zaplanowano też spotkanie dotyczące prawa budowlanego.

W sprawach najistotniejszych z punktu widzenia powiatów mówił również Zastępca Dyrektora Biura ZPP, Grzegorz Kubalski. Poinformował, że 16 i 17 maja Związek Powiatów Polskich będzie gospodarzem dorocznego zgromadzenia Europejskiej Konfederacji Władz Lokalnych Szczebla Pośredniego (CEPLI), które tym razem odbędzie się w Krakowie. To wydarzenie bardzo istotne, ponieważ po raz pierwszy odbędzie się w Polsce. Należy też pamiętać, że będzie ono miało miejsce w specyficznych warunkach geopolitycznych. Swoją obecność potwierdziła istotna część ważnych organizacji partnerskich w ramach CEPLI, czyli odpowiedników Związku Powiatów Polskich z innych krajów, takich jak Hiszpania, Francja czy Włochy. Wydarzenie podzielone zostało na dwie części – pierwszego dnia odbędzie się Zgromadzenie Ogólne dotyczące spraw formalnych, natomiast drugiego dnia odbędzie się część merytoryczna, poświęcona roli władz lokalnych szczebla pośredniego w celu zwiększania odporności państwa na stojące przed nim wyzwania, jakimi są pandemia i wojna. Konferencja 17 maja będzie miała charakter otwarty.

Grzegorz Kubalski przedstawił również najnowszą publikację z cyklu Analiz samorządowych (pisaliśmy o niej tutaj - przyp. red.), której przy współautorstwie Macieja Czajkowskiego poświęcił temat skuteczności rekompensowania ubytku dochodów z udziału w PIT przez część rozwojową subwencji ogólnej. Wyniki przedstawione przez autorów publikacji jednoznacznie wskazują jednak, że część rozwojowa subwencji ogólnej nie stanowi właściwego mechanizmu wyrównywania strat z tytułu zmniejszenia się wydajności udziałów w PIT jako źródeł dochodów. Grzegorz Kubalski wyjaśnił również mechanizm działania części rozwojowej subwencji ogólnej.

Trzecią poruszoną kwestią były tematy podejmowane podczas ostatniego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Dyskusja dotyczyła niezbędnych zmian w Programie Inwestycji Strategicznych w ramach funduszu Polski Ład – ci, którzy z różnych powodów nie zdążyli wystartować z programem na początku, obecnie napotykają na bardzo duże problemy wynikające ze wzrostu kosztów realizacji inwestycji oraz braku chęci ze strony podmiotów do podjęcia się realizacji inwestycji. Na ten moment nastąpiło przedłużenie terminu ważności promes wstępnych. To jednak nie zmieni całej sytuacji. Podczas Komisji Wspólnej omawiano też kwestię uchodźców z Ukrainy i edukacji dzieci. Na posiedzeniu Komisji Wspólnej podjęto też sprawę aktualizacji opłat za wydawane dowody rejestracyjne czy prawa jazdy, ale jak się okazuje problem jest szerszy – dotyczy również Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego i stacji kontroli pojazdów. Jednostki te ponoszą coraz większe koszty. Rząd nie wykazuje jednak zainteresowania co do uregulowania tych kwestii. Ponownie podniesiona została też kwestia koronera. Strona zapewniła o przesłaniu szczegółowych odpowiedzi na uwagi ZPP. Strona samorządowa podniosła również sprawę konieczności wprowadzenia rozwiązań legislacyjnych dotyczących uznawania orzeczeń wydanych przez organy ukraińskie dotyczących osób z niepełnosprawnościami. Obecnie pomysł rządu zakłada, że osoby te muszą przejść ponownie cały proces orzekania.

Kwestie dotyczące edukacji przekazała Katarzyna Liszka-Michałka, radczyni prawna ZPP. Zaznaczyła, że bieżący i najbliższy rok szkolny może okazać się dużym wyzwaniem ze względu na toczące się i planowane prace legislacyjne. Prezydent podpisał nowelizację ustawy Karta Nauczyciela, która dotyczy podwyżek dla nauczycieli od 1 maja. Do 30 czerwca samorządy będą zobowiązane wypłacić te podwyżki. Ustawa przewiduje w tym celu dodatkowe środki w subwencji oświatowej. Środki te nie zostały jeszcze przekazane samorządom. Podwyżki wpływają też na wysokość części oświatowej subwencji ogólnej, dlatego konieczne będzie zaktualizowanie kwot dotacji przekazywanych innym podmiotom prowadzącym jednostki oświatowe na terenie samorządu. Drugą istotną ustawą jest nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która dotyczy wprowadzenia standardu zatrudnienia specjalistów. Sejm i Senat nie podzieliły obaw, które komunikował wcześniej Związek Powiatów Polskich odnośnie do możliwości znalezienia na rynku pracy takiej liczby specjalistów przez szkoły i samorządy. Ustawa ma zacząć obowiązywać od 1 września. Do zaopiniowania w ramach KWRiST trafił też projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela. To pokłosie rozmów, które toczyły się w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Projekt skupia się głównie na zmianach w systemie awansu zawodowego nauczycieli. W założeniu będą dwa stopnie awansu – nauczyciel mianowany i dyplomowany. Wpłynie to na wysokość wynagrodzenia osoby przygotowującej się do zawodu. Niewykluczone, że duża dyskusja pojawi się również w temacie finansowania szkół nie samorządowych, szczególnie szkół niepublicznych – do Sejmu został skierowany poselski projekt nowelizacji ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, który przewiduje zmiany w finansowaniu szkół niepublicznych. Kwestie edukacji dotyczą również uczniów z Ukrainy. Został przygotowany senacki projekt zmian w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w kontekście edukacji. Jednak Ministerstwo Edukacji i Nauki dość jednoznacznie wyraziło negatywną opinię. Minister Przemysław Czarnek i Paweł Szefernaker zapowiedzieli rozpoczęcie prac strony rządowej i samorządowej nad wypracowaniem rozwiązań z zakresu edukacji dla obywateli z Ukrainy. Prace miały ruszyć w maju. Z tej przyczyny, 4 maja ZPP przeprowadził spotkanie konsultacyjne z powiatami dotyczące zmian, które mogłyby usprawnić realizowanie zadań w tym zakresie. Udział wzięło ok. 100 osób – przedstawicieli samorządów i oświaty. Dyskusje dotyczyły oceniania uczniów, klasyfikowania, promowania uczniów, zasad tworzenia oddziałów przygotowawczych, funduszu pomocy. Będą podejmowane dalsze rozmowy z resortem edukacji na ten temat.

Nie zabrakło również tematu systemu opieki zdrowotnej. Przedstawiła go Bernadeta Skóbel, kierowniczka Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz ZPP. Odbyło się spotkanie w ramach Rady do spraw Ochrony Zdrowia przy prezydencie RP. Podczas spotkania ZPP reprezentował Wiceprezes Zarządu, poseł Tadeusz Chrzan oraz Bernadeta Skóbel. Przedmiotem spotkania była ocena przez członków rady ustawy o modernizacji i rozwoju szpitalnictwa. Ocena przez wszystkich uczestników spotkania była negatywna. Podczas spotkania poinformowano o nowej wersji projektu ustawy, który ma się pojawić niebawem. Odbyło się też spotkanie w Ministerstwie Zdrowia, w którym udział wzięli: Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych, Związek Powiatów Polskich, Minister Zdrowia Adam Niedzielski, Prezes NFZ oraz Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Tematem spotkania była kwestia podwyżek w podmiotach leczniczych. Zasadniczym problemem jest to, w jaki sposób środki zostaną przekazane do podmiotów leczniczych. Ministerstwo prawdopodobnie będzie chciało przekazać środki w formie tzw. transzy na PESELE. Jest to sposób niekorzystny dla podmiotów leczniczych. Co więcej, system związany z przekazywaniem strumienia pieniędzy na podwyżki jest o tyle niekorzystny, że w rozporządzeniu dotyczącym ogólnych warunków umów jest paragraf mówiący o tym, że każda późniejsza podwyżka wyceny świadczeń czy taryf jest zaliczana na poczet wcześniej wypłaconych środków na podwyżki w ramach odrębnego strumienia pieniędzy.

Członkowie zarządu sygnalizowali też inne, bieżące tematy. Wśród nich znalazły się finanse samorządowe, a także kwestie związane z infrastrukturą.

 • autor: www.zpp.pl, data: 2022-05-09

Tydzień Bibliotek

Wielkimi krokami zbliża się XIX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Sprawdźcie co dla czytelników przygotowała Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim!

09.05.2022 Bądź jak Maria! – zajęcia literackie połączone z eksperymentami dla dzieci inspirowane książką „Mali WIELCY. Maria Skłodowska-Curie” (zajęcia dla grup zorganizowanych, obowiązują wcześniejsze zapisy)

10.05.2022 Nela i tajemnice świata – wirtualne podróże po świecie dla fanów małej reporterki (zajęcia dla grup zorganizowanych, obowiązują wcześniejsze zapisy)

11.05.2022 godz. 18:00 Spotkanie z podróżnikiem Piotrem Wnukiem. Piotr Wnuk — pasjonat podróży w stylu wagabundy. Przemierzający świat autostopem, lokalnym transportem, motorem, rowerem lub na piechotę. Do tej pory odwiedził 40 krajów.

12.05.2022 Książka, biblioteka, informacja – czyli wiedza na wyciągnięcie ręki – zajęcia dla klas I – III (zajęcia dla grup zorganizowanych, obowiązują wcześniejsze zapisy)

13.05.2022 Przewodnik po legendach polskich – teatr kamishibai (zajęcia dla grup zorganizowanych, obowiązują wcześniejsze zapisy)

 • autor: www.gmina-sepolno.pl, data: 2022-05-10

Galeria zdjęć

 • Plakat
  Plakat

Gminne obchody Dnia Strażaka w Więcborku

W dniu 7 maja 2022 roku w Więcborku strażacy ochotnicy obchodzili swoje święto podczas gminnych obchodów Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się od przejazdu wozów bojowych na sygnałach dookoła miasta, a następnie wozy strażackie eskortowały przemarsz. Poczty Sztandarowe, delegacje oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego i mieszkańcy miasta przeszli ulicami: Aleją 600-Lecia, Pocztową, Mickiewicza na Plac Jana Pawła II, gdzie w kościele odprawiona została Msza święta. Mszę w intencji strażaków, ich rodzin oraz za dusze zmarłych strażaków koncelebrował proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Więcborku ks. Adam Andrzejczak oraz proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Runowie Krajeńskim – kapelan strażaków ks. Sylwester Olszanowski. Po Mszy św. wszyscy udali się ulicami: Gen.J.Hallera i Strzelecką na plac przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Więcborku gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości. Dh Ireneusz Balcer – gminny komendant Związku OSP RP złożył meldunek dh. Teresie Dropinskiej – prezes Zarządu Oddziału Miejsko -Gminnego Związku OSP RP w Więcborku o gotowości strażaków gminy Więcbork do uroczystego apelu z okazji gminnych obchodów Dnia Strażaka. Następnie Orkiestra Dęta pod batutą Pana Dariusza Sobierajskiego odegrała Hymn Państwowy podczas którego podniesiono flagę państwową na maszt.

Przemówienie okolicznościowe do strażaków wraz z podziękowaniem za ich ofiarną służbę wygłosiła prezes – Teresa Dropinska, po czym wręczono odznaczenia.

Złotym medalem „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” odznaczony został druh Marek Kryza.

Brązowym medalem „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”   odznaczeni zostali: druh Wojciech Białczyk i druh Maciej Szadziul.

Odznaką „STRAŻAK WZOROWY” odznaczony został druh  Przemysław Kaczmarowski.

Ks. Sylwester Olszanowski – dokonał aktu poświęcenia nowego, zakupionego pod koniec 2019 roku średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego VOLVO dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Więcborku.

W dalszej części głos zabrali: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim- Pan Maciej Suchomski,  Burmistrz Więcborka – Pan Waldemar Kuszewski oraz Kierownik Posterunku Policji w Więcborku – Pan Mateusz Łochowicz, którzy podziękowali strażakom za ich ofiarność i zaangażowanie, za wzorową służbę i profesjonalizm, jednocześnie życząc im wszystkiego co najlepsze oraz bezpiecznych i skutecznych akcji ratowniczych na rzecz lokalnej społeczności.

Przemarsz uświetniała Więcborska Orkiestra Dęta oraz mazuretki działające przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Więcborku.

O bezpieczeństwo uczestników przemarszu zadbali Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim oraz Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Więcborku.

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego repreznetował Wistarosta Sępoleński Andrzej Marach.

 • autor: www.wiecbork.pl, data: 2022-05-09

Galeria zdjęć

 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
  Dzień Strażaka
 • data: 2022-05-08

Bezpłatne szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich

Przypominamy o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu:

„Zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe oraz zarządzanie zasobami ludzkimi”

dla podmiotów ekonomii społecznej oraz Kół Gospodyń Wiejskich.

Szkolenie kierujemy do osób prowadzących lub zainteresowanych pracą w podmiotach ekonomii społecznej mających siedzibę na terenie powiatu sępoleńskiego.

Szkolenie odbędzie się:

13 maja  2022 r. w godzinach: 10:30 - 16:00  w budynku Starostwa Powiatowego przy  ul. Kościuszki 11 w Sępólnie Krajeńskim (sala sesyjna).

Liczba miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

Aby dokonać zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz zgody i przysłać na adres e-mail: rekrutacja@kpowes.org.pl lub listownie KPOWES ul. Sułkowskiego 17 85 - 634 Bydgoszcz lub dostarczyć osobiście.

 • autor: Dorota Szymańczak - Stanowisko ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych, data: 2022-05-09

Formularze zgłoszeniowe

 • data: 2022-05-09

Narodowy Dzień Zwycięstwa

8 maja obchodziliśmy Narodowy Dzień Zwycięstwa. Z tej okazji przedstawiciele władz samorządowych powiatu sępoleńskiego złożyli kwiaty pod Pomnikiem Ofiar Walki i Męczeństwa w Sępólnie Krajeńskim. Władze Samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart, Starosta Sępoleński Jarosław Tadych oraz Radna Rady Powiatu Agnieszka Seydak.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2022-05-09

Galeria zdjęć

 • Narodowy Dzień Zwycięstwa
  Narodowy Dzień Zwycięstwa
 • Narodowy Dzień Zwycięstwa
  Narodowy Dzień Zwycięstwa
 • Narodowy Dzień Zwycięstwa
  Narodowy Dzień Zwycięstwa
 • Narodowy Dzień Zwycięstwa
  Narodowy Dzień Zwycięstwa
 • Narodowy Dzień Zwycięstwa
  Narodowy Dzień Zwycięstwa
 • Narodowy Dzień Zwycięstwa
  Narodowy Dzień Zwycięstwa
 • Narodowy Dzień Zwycięstwa
  Narodowy Dzień Zwycięstwa
 • Narodowy Dzień Zwycięstwa
  Narodowy Dzień Zwycięstwa
 • Narodowy Dzień Zwycięstwa
  Narodowy Dzień Zwycięstwa
 • Narodowy Dzień Zwycięstwa
  Narodowy Dzień Zwycięstwa
 • Narodowy Dzień Zwycięstwa
  Narodowy Dzień Zwycięstwa
 • Narodowy Dzień Zwycięstwa
  Narodowy Dzień Zwycięstwa
 • autor: Marcin Jarski - Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, data: 2022-05-08

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim

Uchwała Nr 78/234/2022 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 6 maja 2022 roku

 • autor: Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w osobach: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, Wicestarosta - Andrzej Marach, Iwona Sikorska, Katarzyna Kolasa, Tomasz Fifielski, data: 2022-05-06

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku

Uchwała Nr 78/233/2022 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 6 maja 2022 roku

 • autor: Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w osobach: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, Wicestarosta - Andrzej Marach, Iwona Sikorska, Katarzyna Kolasa, Tomasz Fifielski, data: 2022-05-06

Spotkanie dotyczące rajdu rowerowego „Bike Krajna 2022”

Dnia 5 maja br. w murach Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie dotyczące zbliżającego się rajdu rowerowego „Bike  Krajna 2022”, który odbędzie się na terenie powiatu sępoleńskiego i złotowskiego 14 maja 2022 roku. Spotkanie miało na celu ustalenie szczegółów tras oraz poczęstunku dla uczestników w Dąbrowie (gmina Kamień Krajeński).

W spotkaniu udział wzięli: Starosta Sępoleński Jarosław Tadych, Dyrektor CSiR w Sępólnie Krajeńskim Marek Chart, Burmistrz Kamienia Krajeńskiego Wojciech Głomski, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim Lidia Sokulska-Tłok oraz pracownik Wydziału Edukacji, (…) Monika Furmaga.

Przebiegi tras z miejsca startu w Sępólnie Krajeńskim:

50 km, https://www.traseo.pl/trasa/bike-krajna-2-22-trasa-5-km-sepolno-krajenskie,

70 km, https://www.traseo.pl/trasa/bike-krajna-2-22-trasa-7-km-sepolno-krajenskie-1,

100 km, https://www.traseo.pl/trasa/bike-krajna-2-22-trasa-aa-km-sepolno-krajenskie-1,

 

 • autor: Monika Furmaga, data: 2022-05-05

Galeria zdjęć

 • Zdjęcie ze spotkania
  Zdjęcie ze spotkania
 • Zdjęcie ze spotkania
  Zdjęcie ze spotkania
 • Zdjęcie ze spotkania
  Zdjęcie ze spotkania
 • Zdjęcie ze spotkania
  Zdjęcie ze spotkania
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2022-05-05

231. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja - foto

3 maja obchodziliśmy święto uchwalenia Konstytucji. Z tej okazji przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu sępoleńskiego złożyli kwiaty pod pomnikiem Wdzięczności ku czci Chrystusa Króla w Sępólnie Krajenksim oraz pod pomnikiem Orła Białego na Placu Jana Pawła II w Więcborku.

 • data: 2022-05-04

Gmina Więcbork

 • Zdjęcie z obchodów
  Zdjęcie z obchodów
 • Zdjęcie z obchodów
  Zdjęcie z obchodów
 • Zdjęcie z obchodów
  Zdjęcie z obchodów
 • Zdjęcie z obchodów
  Zdjęcie z obchodów
 • Zdjęcie z obchodów
  Zdjęcie z obchodów
 • Zdjęcie z obchodów
  Zdjęcie z obchodów
 • Zdjęcie z obchodów
  Zdjęcie z obchodów
 • Zdjęcie z obchodów
  Zdjęcie z obchodów
 • Zdjęcie z obchodów
  Zdjęcie z obchodów
 • Zdjęcie z obchodów
  Zdjęcie z obchodów
 • autor: www.wiecbork.pl, data: 2022-05-03

Gmina Sępólno Krajeńskie

 • Zdjęcie z obchodów
  Zdjęcie z obchodów
 • Zdjęcie z obchodów
  Zdjęcie z obchodów
 • Zdjęcie z obchodów
  Zdjęcie z obchodów
 • Zdjęcie z obchodów
  Zdjęcie z obchodów
 • Zdjęcie z obchodów
  Zdjęcie z obchodów
 • Zdjęcie z obchodów
  Zdjęcie z obchodów
 • Zdjęcie z obchodów
  Zdjęcie z obchodów
 • Zdjęcie z obchodów
  Zdjęcie z obchodów
 • Zdjęcie z obchodów
  Zdjęcie z obchodów
 • Zdjęcie z obchodów
  Zdjęcie z obchodów
 • autor: Marcin Jarski - Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, data: 2022-05-03

XLV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

29 kwietnia (piątek) 2022 roku o godz. 9:00 w sali im. Lucjana Prądzyńskiego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim odbyła się XLV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim. Sesja odbyła się zgodnie z planowanym porządkiem obrad.

1. Otwarcie sesji:

2. Przyjęcie protokołu z obrad XLIV sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.

4. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania złożone na ostatniej sesji i w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o czynnościach w okresie między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z prac Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w okresie międzysesyjnym oraz informacja o złożonych przez radnych wnioskach i sposobie ich załatwienia.

7. Przedstawienie raportu o stanie Powiatu Sępoleńskiego w 2021r.:

a) przedstawienie raportu

b) debata nad raportem,

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

8.1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia oraz sprawozdania finansowego:

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu,

b) zapoznanie się z uchwałą 8/S/2022 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu,

c) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim za 2021 rok wraz z opinią o wykonaniu budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2021 r.,

d) przedstawienie uchwały Nr 2/Kr/2022 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 kwietnia 2022 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim za 2021rok,

e) bilans wykonania budżetu,

f) łączne sprawozdanie jednostki:

8.2. Dyskusja nad sprawozdaniami.

8.3. Podjęcie uchwał w sprawach :

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok,
b) udzielenia dla Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim absolutorium za 2021 rok.

9. Ocena zasobów pomocy społecznej.

10. Podjęcie uchwał w sprawach :

a) uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2022 rok,

11. Wnioski i oświadczenia radnych.

12. Zakończenie obrad.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2022-05-04

Galeria zdjęć

 • XLV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2022-05-04

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

 • Życzenia z okazji Dnia Strażaka
  Życzenia z okazji Dnia Strażaka
 • data: 2022-05-04

Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

We wtorek 26 kwietnia 2022 r. odbyły się obrady Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w powiecie radziejowskim. Starostowie spotkali się, by porozmawiać o ważnych problemach i wyzwaniach, stojących przed samorządami powiatowymi. Gospodarzem wydarzenia był starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak.

Konwent reprezentuje interesy członków Związku Powiatów Polskich w danym regionie, pełni rolę doradczą ZPP, opracowuje także własne stanowiska lub opinie, które kierowane są do zarządu ZPP. KPWKP tworzą starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu (członkowie ZPP) lub upoważnione przez nich osoby. Spotkanie było okazją do omówienia spraw związanych z potrzebami uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy znaleźli się na terenie powiatów województwa kujawsko – pomorskiego, funkcjonowaniem związku celowego, czy też finansowaniem unijnym.

Gospodarz powitał gości, a przewodniczący konwentu – starosta wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz otworzył obrady. Pierwszym punktem spotkania była prezentacja walorów i działań naszego powiatu, którą przedstawiła sekretarz Starostwa Powiatowego w Radziejowie Małgorzata Chłodzińska.

Ważnym punktem obrad było wypracowanie porozumienia Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie dalszego funkcjonowania Związku Celowego powiatów naszego województwa. Wszyscy obecni wyrazili poparcie dla dalszego istnienia w/w związku, jednak ustalono, że ostateczne stanowisko zostanie przedstawione na kolejnym konwencie. Starostowie dyskutowali nt. powiatowych szpitali, a starosta Jarosław Kołtuniak zwrócił uwagę na kwestię zatrudnienia pracowników ochrony zdrowia. Ostatnim prelegentem spotkania był Damian Openchowski – kierownik biura ds. Polityki Terytorialnej i Rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, który w imieniu Rafała Pietrucienia – dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich przedstawił prezentację na temat realizacji obszaru prowadzenia polityki terytorialnej w nowej perspektywie finansowej. Starostowie zapoznali się z informacją na temat nowej perspektywy unijnej pomocy oraz proponowanymi formami współpracy powiatów z gminami w celu pozyskania środków unijnych. Prezentacja wywołała dyskusję, a na zakończenie uczestnicy konwentu omówili sprawy bieżące, z jakimi zmagają się samorządy powiatowe.

W konwencie oprócz starostów i prezydentów miast na prawach powiatu z naszego województwa uczestniczyli m.in.: wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlau, Andrzej Potoczek – prezes Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”.

Władze Samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych.

 • autor: www.radziejow.pl, data: 2022-05-04

Galeria zdjęć

 • Konwent Powiatów
  Konwent Powiatów
 • Konwent Powiatów
  Konwent Powiatów
 • Konwent Powiatów
  Konwent Powiatów
 • Konwent Powiatów
  Konwent Powiatów
 • Konwent Powiatów
  Konwent Powiatów
 • autor: www.radziejow.pl, data: 2022-04-26

Redystrybucja kolejnych darów pochodzących z pomocy od kibiców klubu S.C. Paderborn

Dnia 29 kwietnia 2022 roku, z magazynu powiatowego pomocy humanitarnej nastąpiło przekazanie kolejnej części darów pochodzących z pomocy z Niemieckiego Caritas oraz od kibiców  klubu S.C. Paderborn. Tym razem zgodnie z dyspozycją Starosty Sępoleńskiego – Jarosława Tadycha redystrybuowano środki medyczne i opatrunkowe pierwszej pomocy, leki, zapałki, baterie, poverbanki, świece. Tego typu artykuły nie są potrzebne uchodźcom przebywającym na terenie powiatu, natomiast są niezbędne bezpośrednio na Ukrainie. Rzeczy najpierw pojadą do Lwowa i tam zostaną przekazane wolontariuszowi Saszy, który zawiezie je do Czernihowa. Pan Sasza, wraz z przyjaciółmi, ewakuują mieszkańców Czernihowa. Wywożą ludzi samochodami osobowymi do Lwowa (800 km- 1000 km, w zależności od możliwości przejazdu). W drodze powrotnej zabierają ze sobą pomoc humanitarną, która jest niezbędna, by ocalić życie tym, którzy uniknęli śmierci. Mieszkańcy zmagają się z brakiem gazu, wody i prądu. Koordynacją całego transportu zajmuje się przedstawicielka fundacji „Be a Hero”  Pani Marta Małecka wraz z Agnieszką Komarewicz. Dary zostaną przekazane Batalionowi Rozpoznawczo-Kontrdywersyjnemu pod dowództwem Komandora Fiodora w Czernihowie.

Jednocześnie w ostatnim tygodniu przekazano dary osobom fizycznym i przedsiębiorcom z terenu powiatu, którzy przyjęli pod swój dach uchodźców z Ukrainy. Przekazano zgodnie z dyspozycją Starosty Sępoleńskiego – Jarosława Tadycha środki higieniczne, ubrania, oraz artykuły spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia.

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2022-04-30

Przekazanie darów

 • Dary przekazane do Czernihowa na Ukrainę
  Dary przekazane do Czernihowa na Ukrainę
 • Dary przekazane do Czernihowa na Ukrainę
  Dary przekazane do Czernihowa na Ukrainę
 • dary dla uchodźców z terenu powiatu
  dary dla uchodźców z terenu powiatu
 • dary dla uchodźców z terenu powiatu
  dary dla uchodźców z terenu powiatu
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2022-04-29

50 łóżek polowych od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na magazynie OC

Dnia 27 kwietnia 2022 roku strażacy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu dostarczyli do magazynu obrony cywilnej Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim 50 sztuk łóżek polowych przekazanych przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego - Mikołaja Bogdanowicza. W rozładunku aktywnie uczestniczyli strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim oraz strażacy ochotnicy z OSP Kamień Krajeński. Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych składa serdeczne podziękowania druhom za pomoc podczas rozładunku. Jak zawsze ich pomoc jest nieoceniona!

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...) na podstawie informacji od Starosty, data: 2022-04-27

Zdjęcia z rozładunku łóżek polowych

 • rozładunek łóżek polowych na magazyn OC powiatu
  rozładunek łóżek polowych na magazyn OC powiatu
 • rozładunek łóżek polowych na magazyn OC powiatu
  rozładunek łóżek polowych na magazyn OC powiatu
 • rozładunek łóżek polowych na magazyn OC powiatu
  rozładunek łóżek polowych na magazyn OC powiatu
 • rozładunek łóżek polowych na magazyn OC powiatu
  rozładunek łóżek polowych na magazyn OC powiatu
 • rozładunek łóżek polowych na magazyn OC powiatu
  rozładunek łóżek polowych na magazyn OC powiatu
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2022-04-27

Informacja o zawieszeniu funkcjonowania magazynów gminnych i powiatowego

Od dnia 25 kwietnia (poniedziałek) zawieszają swoją działalność w poszczególnych gminach na terenie powiatu magazyny gminne oraz powiatowy. Magazyny zawieszają działanie w następujących lokalizacjach:

Magazyn pomocy humanitarnej Gminy Sępólno Krajeńskie

DUKO Sp. z o.o.

Składowa 1D

89-400 Sępólno Krajeńskie

Magazyn pomocy humanitarnej Gminy Kamień Krajeński

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury

Sępoleńska 4

89-430 Kamień Krajeński

Magazyn pomocy humanitarnej Gminy Sośno:

Gminny Dom Kultury w Sośnie

Jana Pawła II 1,

Magazyn pomocy humanitarnej Gminy Więcbork

Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku

Rybacka 11a

89-410 Więcbork

Magazyn pomocy humanitarnej  - przeładunkowy Powiatu Sępoleńskiego:

DUKO Sp. z o.o.

Składowa 1D

89-400 Sępólno Krajeńskie

Nie oznacza to bynajmniej, że pomoc nie będzie kontynuowana. Jak najbardziej nadal można przekazywać dary dla obywateli Ukrainy, jednak koordynację tych działań przejmują w poszczególnych gminach Ośrodki Pomocy Społecznej. 

Pomoc można dostarczać bezpośrednio do Ośrodków Pomocy Społecznych w poszczególnych gminnych, do czego serdecznie zachęcamy. Na terenie powiatu mamy obecnie ponad 455 uchodźców (głównie kobiety i dzieci) i każda pomoc jest nadal potrzebna.

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2022-04-26

Uwaga! Przymrozki!

Ostrzeżenie meteorologiczne

 Zjawisko: przymrozki

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: dotyczy wszystkich powiatów.

Ważność: od godz. 00:00 dnia 27.04.2022 do godz. 07:00 dnia 27.04.2022

Przebieg: Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1°C, przy gruncie do -3°C.     

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Uwagi: Brak.

 

 • autor: Dyżurny synoptyk: Marcin Czeczatka Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 31., data: 2022-04-26

VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze

24 kwietnia 2022 roku w Sypniewie odbyły się VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze. Poniżej fotorelacja z tego wydarzenia.

Galeria zdjęć

 • VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
  VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
 • VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
  VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
 • VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
  VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
 • VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
  VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
 • VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
  VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
 • VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
  VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
 • VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
  VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
 • VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
  VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
 • VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
  VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
 • VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
  VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
 • VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
  VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
 • VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
  VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
 • VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
  VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
 • VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
  VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
 • VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
  VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
 • VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
  VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
 • VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
  VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
 • VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
  VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
 • VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
  VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
 • VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
  VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
 • VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
  VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
 • VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
  VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
 • VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
  VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
 • VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
  VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
 • VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
  VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
 • VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
  VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
 • VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
  VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
 • VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
  VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
 • VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
  VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
 • VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
  VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
 • VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
  VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
 • VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
  VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
 • VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
  VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
 • VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
  VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
 • VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
  VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
 • VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
  VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
 • VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
  VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
 • VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
  VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
 • VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
  VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
 • VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
  VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
 • VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
  VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
 • VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
  VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
 • VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
  VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
 • VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
  VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
 • VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
  VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
 • VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
  VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
 • VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
  VI Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
 • autor: Andrzej Marach - Wicestarosta Sępoleński, data: 2022-04-24

Spotkanie dotyczące zatrudnienia uchodźców z Ukrainy

22 kwietnia 2022 roku w gabinecie Starosty Sępoleńskiego odbyło się spotkanie dotyczące zatrudnienia uchodźców z Ukrainy.

W spotkaniu uczestniczyli:

Jarosław Tadych - Starosta Sępoleński

Andrzej Marach - Wicestarosta Sępoleński

Artur Żychski - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

Mirosław Ślachciak

Rafał Węsierski

 • data: 2022-04-22

Galeria zdjęć

 • Zdjęcie ze spotkania
  Zdjęcie ze spotkania
 • Zdjęcie ze spotkania
  Zdjęcie ze spotkania
 • autor: Wojciech Bilski , data: 2022-04-22

Tomograf komputerowy dla Szpitala Powiatowego w Więcborku

20 kwietnia 2022 roku z wizytą w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim przebywał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia wręczał nadane przez ministra zdrowia odznaki „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Uroczystość poprzedziła konferencja prasowa, w której udział wziął także wojewoda Mikołaj Bogdanowicz, poseł Tomasz Latos oraz dyrektor kujawsko-pomorskiego oddziału NFZ Jan Gessek.

Wojewoda zauważył, że warto podziękować wszystkim cichym bohaterom walki z pandemią.

Poprosiłem pana ministra, żeby podziękował i wręczył odznaki pracownikom urzędu wojewódzkiego i służbom mundurowym. Są to osoby, których państwo nie widzieliście na co dzień, ale wykonywali również bardzo ciężką i odpowiedzialną pracę, która zasługuje na słowa uznania i szacunku.


Mikołaj Bogdanowicz zwrócił uwagę na fakt, że 30 szpitali z naszego województwa, które pracowały podczas pandemii, zdobyły w tym czasie cenne doświadczenie, ale zostały też mocno doposażone w sprzęt.

140 mln złotych, które zostało skierowane poprzez sprzęt, zakupy inwestycyjne i środki ochrony bezpośredniej – te środki przez dwa lata trafiały nieustająco do szpitali. Czy to bezpośrednio z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, czy przez środki kierowane do szpitali i same dokonywały one tych zakupów, czy przez magazyny wojewody, policji, czy straży pożarnej. Ważnym elementem są również inwestycje tlenowe. Mówiliśmy niejednokrotnie o tym, jak ten tlen jest istotny przy leczeniu covidu. Na te inwestycje na przełomie 2020 i 2021 roku zostało przekazanych ponad 12 mln złotych. One zaprocentowały podczas trzeciej fali. Warto wspomnieć także, iż przez te dwa lata wymieniliśmy 13 karetek, co uważam za duży sukces

– powiedział wojewoda.

Na koniec Mikołaj Bogdanowicz przekazał informacje z ostatnich dni dotyczącą tomografów.

Łącznie z RARS do województwa kujawsko-pomorskiego trafiły 3 tomografy. Pierwszy już jakiś czas temu do szpitala powiatowego w Lipnie, dzisiaj oficjalnie przekazywany jest tomograf do szpitala powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, a w najbliższym czasie do Więcborka trafi tomograf zatwierdzony przez samego pana Premiera Mateusza Morawieckiego przy opinii Ministerstwa Zdrowia, z czego się bardzo cieszę. Są to niezbędne zakupy inwestycyjne, które pozwalają na prawidłowe diagnozowane i leczenie osób chorych na covid, ale też inne choroby

– powiedział wojewoda.

Wiceminister Waldemar Kraska zwrócił uwagę na to, że w tej chwili koronawirus jest w odwrocie i wszyscy chcemy wracać do normalności, ale w mniejszym lub większym stopniu covid z nami zostanie i musimy o tym pamiętać.

Największy ciężar walki z koronawirusem spoczywał na barkach pracowników służby zdrowia, ale także straży pożarnej i policji. Ci właśnie cisi bohaterowie wykonywali naprawdę tytaniczną pracę, żeby zapewnić tę synchronizację wszystkich służb i to, aby wszystkie sprzęty docierały do placówek ochrony zdrowia. Wykonane w okresie pandemii inwestycje tlenowe pozostaną już w szpitalach pewnie na stałe. Myślę, że znacznie podnoszą one bezpieczeństwo pacjentów

– powiedział Waldemar Kraska.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia zauważył, że w czasie pandemii rząd premiera Mateusza Morawieckiego przeznaczał ogromne pieniądze na doposażenie polskich szpitali. Pieniądze trafiały nie tylko do oddziałów, które zajmowały się leczeniem pacjentów z koronawirusem, ale także do innych szpitali, ponieważ przedstawiciele rządu mają świadomość,  że pandemia spowodowała pewien dług zdrowotny.

Będziemy go chcieli bardzo szybko nadrabiać. Kardiologia i onkologia – to są dwie dziedziny, na które musimy skierować baczną uwagę i wiele środków

– powiedział.

Wiceminister zdrowia podczas konferencji zwracał uwagę na to, że nie było w pandemii takiego przypadku, iż polski pacjent nie został przyjęty  do szpitala, lub odmówiono mu skorzystania z respiratora. Waldemar Kraska uniknięcie tego rodzaju problemów uznał za ogromny sukces rządu.

Sekretarz stanu odniósł się także do kwestii związanych z pacjentami z Ukrainy:

Finansowanie leczenia uchodźców odbywa się z zupełnie innej puli. To są środki budżetowe, a nie NFZ-u. Nie ma tutaj żadnego niebezpieczeństwa, że środków na leczenie polskich pacjentów zabraknie. Musimy to bardzo wyraźnie podkreślać: każdy Polak i każdy obywatel Ukrainy ma równy dostęp do naszej służby zdrowia.

Kończąc, Waldemar Kraska przyznał, że rząd wciąż chce doposażać kolejne szpitale oraz stwierdził, że województwo kujawsko-pomorskie w czasie pandemii zdało egzamin na szóstkę.

Poseł Tomasz Latos podziękował wojewodzie za zaangażowanie w walkę o te trzy tomografy, które w ostatnim czasie trafiły do szpitali w Lipnie, Golubiu-Dobrzyniu i Więcborku.

Szpitale nie mogą teraz funkcjonować bez nowoczesnej diagnostyki. Bez tych sprzętów ciężko postawić dokładną diagnozę

– dodał.

Podobnie jak Waldemar Kraska, Tomasz Latos nakłaniał do powstrzymania się od hurraoptymizmu związanego z ustąpieniem pandemii i do zaszczepienia się.

Mimo dużej dozy optymizmu poziomem wyszczepienia i coraz większej odporności zbiorowej, myślę, że w dalszym ciągu ta przyszłość jest nie do końca znana. Możemy tylko zakładać, ze kolejne fale będą łagodniejsze i coraz lepiej będziemy sobie z tą chorobą radzili. Zakładać oczywiście trzeba, ze koronawirus zostanie z nami na zawsze. Kolejny raz gorąco zachęcam osoby, które jeszcze się nie zaszczepiły do tego, aby to zrobić

– powiedział.

W 2022 roku województwo kujawsko-pomorskie otrzymało także środki na możliwość kreowania inwestycji w szpitalach. Łącznie zostanie zrealizowanych ponad 50 inwestycji.

Minister Waldemar Kraska wraz z wojewodą Mikołajem Bogdanowiczem, posłem Tomaszem Latosem oraz dyrektorem kujawsko-pomorskiego oddziału NFZ Janem Gesskiem wizytowali także inwestycję pod nazwą „Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy”.

W ramach wartej ponad 162 mln zł inwestycji wybudowany zostanie nowy budynek szpitala z lądowiskiem dla śmigłowców LPR, przebudowana zostanie część istniejącego budynku, a oprócz tego zmodernizowana i zaadaptowana zostanie część istniejącego budynku w celu połączenia z projektowaną rozbudową.

Realizację „Wieloletniego programu medycznego – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy” o wartości kosztorysowej 376 607 000 zł, w ramach którego m.in. powstanie nowy budynek ,zaplanowano na lata 2018 -2025. Ministerstwo Zdrowia na inwestycję planuje przeznaczyć 348 752 000 zł. Pozostałe ponad 26,5 tys. zł pochodzi ze środków POIiŚ. Środki własne Uniwersytetu to 1 320 000 zł.
 
Zakończenie realizacji zadania  zaplanowano na koniec 2023 roku

 • autor: www.gov.pl, data: 2022-04-22

Przekazanie darów pochodzących z pomocy od kibiców klubu S.C. Paderborn

Dnia 21 kwietnia 2022 roku, z magazynu powiatowego pomocy humanitarnej nastąpiło przekazanie kolejnej części darów pochodzących z pomocy z Niemieckiego Caritas oraz od kibiców  klubu S.C. Paderborn. Tym razem redystrybuowano środki ochrony indywidualnej – maseczki, żele i spreje, a także środki czystości i odzież. Dzięki ośrodkom pomocy społecznej oraz jednostkom organizacyjnym powiatu, pomoc trafia do uchodźców przebywających na terenie powiatu a także do innych osób potrzebujących pomocy.

 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2022-04-22

Galeria zdjęć

 • Przekazanie darów
  Przekazanie darów
 • Przekazanie darów
  Przekazanie darów
 • Przekazanie darów
  Przekazanie darów
 • Przekazanie darów
  Przekazanie darów
 • Przekazanie darów
  Przekazanie darów
 • Przekazanie darów
  Przekazanie darów
 • Przekazanie darów
  Przekazanie darów
 • Przekazanie darów
  Przekazanie darów
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2022-04-21

Konwent Powiatu Sępoleńskiego

Dnia 21 kwietnia 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Krajeńskim odbył się Konwent Powiatu Sępoleńskiego.

Tematem spotkania było omówienie bieżącej problematyki samorządowej w naszym powiecie, w tym m.in.:

 • Omówienie porozumienia na rzecz  rozwoju „Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Sępoleńskiego 2021-2027”.
 • Podjęcie decyzji w sprawie dalszego funkcjonowania magazynów pomocy humanitarnej na terenie powiatu sępoleńskiego.
 • Aktualna statystyka  uchodźców przebywających na terenie powiatu sępoleńskiego.
 • Informacja na temat rozliczenia transportu publicznego za I kwartał 2022 roku.
 • Podjęcie decyzji w kwestii  organizacji dożynek powiatowych oraz rajdu rowerowego.
 • Sprawy wniesione.

W spotkaniu uczestniczyli:

Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych;

Przewodniczący Rady Powiatu – Marek Chart;

Wicestarosta Sępoleński – Andrzej Marach;

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego – Waldemar Stupałkowski;

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego – Wojciech Głomski;

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim – Kazimierz Warylak;

Burmistrz Więcborka – Waldemar Kuszewski;

Wójt Gminy Sośno – Leszek Stroiński;

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg – Artur Juhnke;

Pracownik ds. Funduszy Europejskich – Dorota Szymańczak.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2022-04-21

Galeria zdjęć

 • Konwent Powiatu Sępoleńskiego
  Konwent Powiatu Sępoleńskiego
 • Konwent Powiatu Sępoleńskiego
  Konwent Powiatu Sępoleńskiego
 • Konwent Powiatu Sępoleńskiego
  Konwent Powiatu Sępoleńskiego
 • autor: Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim, data: 2022-04-21

Członkowie Rady Krajeńskiego Parku Krajobrazowego otrzymali akty nominacyjne!

W czwartek 14 kwietnia 2022 roku odbyło się posiedzenie Rady Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Pan dr Krzysztof Kannenberg – Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. Po przedstawieniu porządku obrad Dyrektor Krajeńskiego Parku Krajobrazowego Krzysztof Wojtkowiak oraz kierownik zespołu ds. ochrony zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Mirosław Łebek przedstawili sprawozdanie z działalności i funkcjonowania Krajeńskiego Parku Krajobrazowego za rok 2021 oraz plan działania na 2022 rok wraz z zadaniami już wykonanymi w roku bieżącym. Tematem, który wywołał żywą dyskusję był problem chowu i hodowli trzody chlewnej metodą bezściółkową na terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, który według ustawy o ochronie przyrody jest w parku zabroniony.

Momentem szczególnym posiedzenia było wręczenie aktów nominacyjnych dla Członków Rady przez Członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Panią Anetę Jędrzejewską.

Rada Parku jest organem opiniodawczo-doradczym powoływanym przez Zarząd Województwa na kadencję trwającą 5 lat na mocy art. 95 ustawy o ochronie przyrody. Nowy skład Rady został powołany we wrześniu 2021 roku. Jej Członkowie to przedstawiciele samorządów, nauki, praktyki oraz organizacji ekologicznych i gospodarczych.

Skład Rady Krajeńskiego Parku Krajobrazowego:

Przewodniczący

1) Krzysztof Kannenberg – przedstawiciel nauki,

Wiceprzewodniczący:

2) Monika Kozłowska-Adamczak – przedstawiciel nauki,

Pozostali członkowie:

3) Mirosław Rurek – przedstawiciel nauki,

4) Marek Gackowski – przedstawiciel praktyki,

5) Leszek Skaza – przedstawiciel praktyki,

6) Jarosław Tadych – przedstawiciel praktyki,

7) Kamil Walenciuk – przedstawiciel praktyki,

8) Marek Rzepinski – przedstawiciel organizacji ekologicznej,

9) Zbigniew Mattya – przedstawiciel organizacji gospodarczej,

10) Marek Domżała – przedstawiciel samorządu województwa,

11) Waldemar Chudzik – przedstawiciel samorządu gminnego,

12) Wojciech Głomski – przedstawiciel samorządu gminnego,

13) Radosław Januszewski – przedstawiciel samorządu gminnego,

14) Waldemar Kuszewski – przedstawiciel samorządu gminnego,

15) Leszek Stroiński – przedstawiciel samorządu gminnego,

16) Waldemar Stupałkowski – przedstawiciel samorządu gminnego.

 • autor: Krajeński Park Krajobrazowy, data: 2022-04-21

Galeria zdjęć

 • Rada Krajeńskiego Parku Krajobrazowego
  Rada Krajeńskiego Parku Krajobrazowego
 • Rada Krajeńskiego Parku Krajobrazowego
  Rada Krajeńskiego Parku Krajobrazowego
 • Rada Krajeńskiego Parku Krajobrazowego
  Rada Krajeńskiego Parku Krajobrazowego
 • Rada Krajeńskiego Parku Krajobrazowego
  Rada Krajeńskiego Parku Krajobrazowego
 • autor: Krajeński Park Krajobrazowy, data: 2022-04-14

Bezpłatne szkolenia i porady prawne dla pomagających osobom uciekającym z Ukrainy

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej uruchomiło bezpłatny Portal prawny dla osób uciekających z Ukrainy http://www.ukraina.interwencjaprawna.pl - dostępny w trzech językach: polskim, ukraińskim i angielskim. Portal służy osobom pomagającym uchodźcomi uchodźczyniom z Ukrainy.

Oferujemy bezpłatne, szybkie porady prawne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 16:00,  przez dedykowany formularz.

Proponujemy również bezpłatne szkolenia prawne dla osób pomagających,  z zakresu prawa migracyjnego i azylowego, w szczególności z legalizacji pobytu, udzielania ochrony międzynarodowej, praw dzieci - migrantów, wykonywania legalnej pracy w Polsce oraz dyskryminacji. Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy 24 godziny na dobę poprzez dedykowany formularz dostępny na portalu.

 • autor: Nadesłane, data: 2022-04-21

Ostrzeżenia meteorologiczne - przymrozki

Zjawisko: przymrozki

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność: Od: 2022-04-15 22:00 Do: 2022-04-16 08:00

Przebieg: Prognozowany jest spadek temperatury powietrza miejscami do około -1°C, przy gruncie do -2°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Uwagi: Brak.

 • autor: Dyżurny synoptyk: Maria Poświata, data: 2022-04-15

Uroczyste podsumowanie kwalifikacji wojskowej za 2022 rok

15 kwietnia 2022 roku, w Powiecie Sępoleńskim – jako jednym z pierwszych w Województwie Kujawsko - Pomorskim zakończyła się kwalifikacja wojskowa za 2022 rok.

Uroczyste zakończenie było okazją do spotkania się Starosty Sępoleńskiego – Jarosława Tadycha z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Bydgoszczy – Andrzejem Nieradko, Szefem Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy mjr Bogdanem Lewandowskim oraz Doktorem Nauk Medycznych – Michałem Bryczkowskim – Przewodniczącym Powiatowej Komisji Lekarskiej w Sępólnie Kraj.

W spotkaniu udział wzięli także pracownicy Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy, przedstawiciele 8 KPBOT w Bydgoszczy i 1 Brygady Logistycznej w Bydgoszczy a także pracownicy obsługujący Powiatową Komisję Lekarską w Sępólnie Krajeńskim oraz członkowie Powiatowej Komisji Lekarskiej – Pielęgniarka – Renata Kuffel oraz Inspektor Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych – Kamila Jabłońska.  Uroczyste podsumowanie kwalifikacji było okazją do wzajemnych podziękowań za kompetentną i merytoryczną współpracę.

W tym roku kwalifikacja wojskowa dzięki uprzejmości dyrektora Liceum – Tomasza Cyganka, zrealizowana została w nowym miejscu. Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej mieściła się w Sępólnie Krajeńskim w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Młyńska 42 i mamy nadzieję kontynuować ją tam w kolejnych latach.

Kwalifikacja trwała 2 tygodnie. Przez cały okres pracy komisji wydano 230 orzeczeń.

 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2022-04-15

Galeria zdjęć

 • Zakończenie kwalifikacji wojskowej
  Zakończenie kwalifikacji wojskowej
 • Zakończenie kwalifikacji wojskowej
  Zakończenie kwalifikacji wojskowej
 • Zakończenie kwalifikacji wojskowej
  Zakończenie kwalifikacji wojskowej
 • Zakończenie kwalifikacji wojskowej
  Zakończenie kwalifikacji wojskowej
 • Zakończenie kwalifikacji wojskowej
  Zakończenie kwalifikacji wojskowej
 • Zakończenie kwalifikacji wojskowej
  Zakończenie kwalifikacji wojskowej
 • Zakończenie kwalifikacji wojskowej
  Zakończenie kwalifikacji wojskowej
 • Zakończenie kwalifikacji wojskowej
  Zakończenie kwalifikacji wojskowej
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2022-04-15

Podpisanie umów na dofinansowanie zadań publicznych w 2022 roku

12 kwietnia 2022 r. Starosta Sępoleński spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu powiatu. Okazją do spotkania w miłej atmosferze było podpisanie umów na dofinansowanie zadań publicznych. Po okresie obowiązywania obostrzeń pandemicznych organizacje mogą w końcu w pełni realizować swoje statutowe działania, co pokazało duże zainteresowanie otwartymi konkursami ofert dla NGO, które Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim ogłosił na początku tego roku. Budżet konkursów w 2022 r. wyniósł 20 000,00 , a obszary, które mogły zostać dofinansowane to: turystyka i rekreacja, sport i kultura i sztuka.

Umowy o realizację zadania publicznego podpisali przedstawiciele:

- STOWARZYSZENIA INICJATYW LOKALNYCH przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie na zadania:  „VI POWIATOWE TARGI ROLNICZO-OGRODNICZE – SYPNIEWO 2022”oraz VI Ogólnopolski bieg dookoła Wilczych Jarów – 6 km;

- Stowarzyszenia Liga Powiatowa Amatorska Liga Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego na zadanie: Funkcjonowanie powiatowej ligi piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego w 2022 r.;

- Gminnego Klubu Sportowego FUKS WIELOWICZ na zadanie: Organizacja meczów piłki nożnej – TRAMPKARZE;

- Uczniowskiego Klubu Sportowego HALS na zadanie:  VI Regaty „Biały Żagiel Starosty Sępoleńskiego”;

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Wałdowie na zadanie: Jubileusz obchodów 100-lecia OSP Wałdowo;

- Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Sępólnie Krajeńskim na zadanie: Upowszechnianie dziedzictwa kulturowego poprzez organizację festynu z okazji obchodów Dni Sępólna Krajeńskiego połączonego z 20-tą rocznicą reaktywacji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Sępólnie Krajeńskim;

- Stowarzyszenia „POMÓŻ SOBIE POMAGAJĄC INNYM” na zadanie: Nie wszyscy wielcy już przestali grać;

- Koła Gospodyń Wiejskich „Wisienki”  na zadanie: 70-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Wiśniewce.

Beneficjantami otwartych konkursów ofert są również:

- Fundacja Klub Polskiej Lekkiej Atletyki na zadanie: Hooop Spoort Sośno i Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „KRAJNA” na zadanie  Półfinały XLVI mistrzostw Polski w warcabach.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w planowanych przez wszystkie organizacje wydarzeniach oraz śledzenia naszej strony i relacji z planowanych zadań.

 • autor: Dorota Szymańczak - Stanowisko ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych, data: 2022-04-13

Galeria zdjęć

 • Podpisanie umów
  Podpisanie umów
 • Podpisanie umów
  Podpisanie umów
 • Podpisanie umów
  Podpisanie umów
 • Podpisanie umów
  Podpisanie umów
 • Podpisanie umów
  Podpisanie umów
 • Podpisanie umów
  Podpisanie umów
 • Podpisanie umów
  Podpisanie umów
 • Podpisanie umów
  Podpisanie umów
 • Podpisanie umów
  Podpisanie umów
 • Podpisanie umów
  Podpisanie umów
 • Podpisanie umów
  Podpisanie umów
 • Podpisanie umów
  Podpisanie umów
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2022-04-12

Prace porządkowe

Na terenie działki będącej własnością Powiatu Sępoleńskiego, która znajduje się między Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku a Szpitalem Powiatowym w Więcborku trwają prace porządkowe polegające na usunięciu zaskrzeczeń oraz niektórych drzew zgodnie z decyzjami nr SR.6131.1.10.2022 z dnia 11 lutego 2022 roku oraz SR.6131.1.27.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 roku. Zakres robót ma na celu przygotowanie terenu do przeprowadzenia w najbliższych latach, inwestycji związanych z naszymi szkołami. Planuje się tam budowę boiska wielofunkcyjnego.

 • autor: Andrzej Marach - Wicestarosta Sępoleński, data: 2022-04-13

Galeria zdjęć

 • Prace porządkowe
  Prace porządkowe
 • Prace porządkowe
  Prace porządkowe
 • Prace porządkowe
  Prace porządkowe
 • Prace porządkowe
  Prace porządkowe
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2022-04-11

Uwaga! Przymrozki!

Zjawisko: przymrozki

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: dotyczy wszystkich powiatów.

Ważność: od godz. 23:00 dnia 12.04.2022 do godz. 08:00 dnia 13.04.2022

Przebieg: miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2°C, przy gruncie do -4°C. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Uwagi: Brak.

 

 • autor: Dyżurny synoptyk: Małgorzata Bachmatiuk Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 27., data: 2022-04-12

Życzenia Wielkanocne

 • Życzenia Wielkanocne
  Życzenia Wielkanocne
 • data: 2022-04-12

Bike Krajna 2022

"Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji rajdu rowerowego "Bike Krajna". Organizatorem rajdu jest:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasza Krajna
Patronami imprezy są:
 • Starosta Sępoleński Jarosław Tadych,
 • Starosta Złotowski Ryszard Goławski,
 • Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski,
 • Burmistrz Złotowa Adam Pulit,
 • Wójt Gminy Lipka Przemysław Kurdzieko.
Przewidziane są dwa miejsca startu:
- Złotów (ul. Partyzantów 8 - Zagroda Krajeńska w Złotowie) i
- Sępólno Krajeńskie (ul. Chojnicka 19 - Centrum Sportu i Rekreacji Krajna Arena),
oraz trzy warianty długości tras: ok. 50 km, 70 km i 100 km.
Na każdej z tras przewidziany jest bufet oraz drobny posiłek we wspólnym dla wszystkich Uczestników miejscu (Lipka Krajeńska).
 
 • autor: Monika Furmaga, data: 2022-04-11

Plakat

 • Plakat Bike Krajna 2022
  Plakat Bike Krajna 2022
 • autor: Monika Furmaga, data: 2022-04-11

Uwaga! Przymrozki!

 Zjawisko: Przymrozki

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: dotyczy wszystkich powiatów.

Ważność: od godz. 23:00 dnia 11.04.2022r do godz. 08:00 dnia 12.04.2022r.

Przebieg: Na przeważającym obszarze prognozowany jest spadek temperatury powietrza od -3°C do -1°C, przy gruncie do -5°C.   

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Uwagi: Brak.

 

 

 • autor: Dyżurny synoptyk: Mariusz Pilipczuk Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 26., data: 2022-04-11

Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Sępólnie Krajeńskim

8 kwietnia 2022 roku w Restauracji Słoneczna w Sępólnie Krajeńskim odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Sępólnie Krajeńskim.

Zebranie przebiegło zgodnie z planowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zgromadzenia

2. Wybór przewodniczącego obrad i protokolanta;

3. Stwierdzenie quorum;

4. Sprawozdania:

 • Zarządu z działalności GSW za rok 2021;
 • Komisji rewizyjnej za rok 2021;
 • Finansowe GSW za rok 2021;
 • Dyskusje nad sprawozdaniami;

5. udzielenie absolutorium Zarządowi za 2021 rok;

6. Wystąpienie zaproszonych gości;

7. Przedstawienie:

 • Planu pracy na rok 2022;
 • Budżetu na rok 2022;

8. Podjęcie uchwał;

9. Wolne wnioski;

10. Zakończenie.

 

W zgromadzeniu uczestniczyli:

Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych

Dyrektor wydziału Rolnictwa (…) – Barbara Wiśniewska

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzedu Pracy – Sławomir Kłys

 • data: 2022-04-08

Galeria zdjęć

 • Walne zebranie GSW
  Walne zebranie GSW
 • Walne zebranie GSW
  Walne zebranie GSW
 • Walne zebranie GSW
  Walne zebranie GSW
 • data: 2022-04-08

Przekazanie słodyczy na paczki świąteczne dla dzieci uchodźców

8 kwietnia 2022 roku Starosta Sępoleński Jarosław Tadych przekazał do siedziby Caritas w Sępólnie Krajeńskim na ręce Pani Danuty Zalewskiej słodycze pochodzące z akcji pomocowej klubu S.C. Paderborn z Niemiec. Sześć kartonów słodyczy zostanie podzielone dla dzieci uchodźców z Ukrainy przebywających na obiektach komunalnych gminnych i powiatowych. Wręczenie przygotowanych paczek świątecznych dla dzieci odbędzie się w Wielki Piątek.

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2022-04-08

Galeria zdjęć

 • Przekazanie słodyczy
  Przekazanie słodyczy
 • Przekazanie słodyczy
  Przekazanie słodyczy
 • Przekazanie słodyczy
  Przekazanie słodyczy
 • Przekazanie słodyczy
  Przekazanie słodyczy
 • Przekazanie słodyczy
  Przekazanie słodyczy
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2022-04-08

Uwaga! Silny wiatr!

Zjawisko: Silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Obszar powiatów: wszystkie powiaty.

Ważność: od godz. 17:00 dnia 07.04.2022r. do godz. 14:00 dnia 08.04.2022r.

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h,

w porywach do 90 km/h, z południowego - zachodu i zachodu. Lokalnie burze.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Brak.

 

 

 • autor: Dyżurny synoptyk: Maria Poświata Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 25., data: 2022-04-07

Życzenia z okazji Światowego Dnia Zdrowia

 • Światowy dzień zdrowia
  Światowy dzień zdrowia
 • data: 2022-04-07

Spotkanie dotyczące dalszego postępowania w sprawie prowadzenia chowu trzody chlewnej metodą bezściołową

W dniu 04.04.2022 r., w gabinecie Starosty Sępoleńskiego odbyło się robocze spotkanie dotyczące dalszego postępowania w sprawie prowadzenia chowu trzody chlewnej metodą bezściołową na  terenie powiatu sępoleńskiego. W spotkaniu oprócz przedstawicieli Starostwa Powiatowego uczestniczyli również przedstawiciele Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, Gminy Kamień Krajeński, Gminy Sępólno Krajeńskie oraz radca prawny. W toku dyskusji ustalono, że na zaplanowane w Sądzie Rejonowym w Tucholi na dzień 15.04.2022 r., posiedzenie należy się stawić i jeszcze raz przedstawić swoje racje. Reprezentantem samorządów będzie pan Grzegorz Szlezer - radca prawny, natomiast Krajeński Park Krajobrazowy reprezentowany będzie przez Dyrektora - pana Krzysztofa Wojtkowiaka.

 • autor: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa (...), data: 2022-04-05

Galeria zdjęć

 • Zdjęcie ze spotkania
  Zdjęcie ze spotkania
 • data: 2022-04-04

Spotkania dla obywateli Ukrainy z Konsulem Generalnym Ukrainy w Gdańsku

Konsulat Generalny Ukrainy w Gdańsku przygotował dla obywateli Ukrainy spotkania z Konsulem Generalnym Ukrainy w województwie kujawsko-pomorskim, podczas których będzie można uzyskać pomoc w kwestii paszportów i innych dokumentów:

- w Bydgoszczy zaplanowana dwa spotkania w dniach 6 i 7 kwietnia br. w godz. 9:00 - 16:00 w siedzibie Konsulatu Honorowego Ukrainy przy Regionalnym Punkcie Informacyjno-Doradczym, WSG, ul. Garbary 2, budynek C, parter C 001;

- w Toruniu zaplanowano spotkanie w dniu 8 kwietnia br. w godz. 9:00 - 16:00 w Punkcie Recepcyjnym dla obywateli Ukrainy w Hotelu Kopernik, ul. Wola Zamkowa 16.

Dodatkowych informacji o spotkaniach można uzyskać pod nr tel. (0 52) 567 07 86

Jednocześnie informuję, że obsługa obywateli Ukrainy będzie odbywać się na bieżąco bez konieczności wcześniejszej rejestracji.

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2022-04-05

Kwalifikacja wojskowa 2022

4 kwietnia 2022 roku, w Powiecie Sępoleńskim – jako jednym z pierwszych w Województwie Kujawsko - Pomorskim rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa za 2022 rok.

Uroczyste rozpoczęcie było okazją do spotkania się Starosty Sępoleńskiego – Jarosława Tadycha z Szefem Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy mjr Bogdanem Lewandowskim oraz Oficerem Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy  por. Bartłomiejem Budnikiem.

W spotkaniu udział wzięli także pracownicy Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy, przedstawiciele 8 KPBOT w Bydgoszczy i 1 Brygady Logistycznej w Bydgoszczy a także pracownicy obsługujący Powiatową Komisję Lekarską w Sępólnie Krajeńskim oraz członkowie Powiatowej Komisji Lekarskiej.

W tym roku kwalifikacja wojskowa realizowana jest w nowym miejscu. Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej mieści się w Sępólnie Krajeńskim w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Młyńska 42.

Kwalifikacja będzie trwała 2 tygodnie. Planowane zakończenie to 15 kwietnia 2022 roku.

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2022-04-05

Galeria zdjęć

 • Kwalifikacja wojskowa 2022
  Kwalifikacja wojskowa 2022
 • Kwalifikacja wojskowa 2022
  Kwalifikacja wojskowa 2022
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2022-04-04

Podziękowania dla wolontariuszy z Liceum Ogólnokształcącego w Sępólnie Krajeńskim

30 marca 2022 roku, uczniowie klasy 3b Liceum Ogólnokształcącego w Sępólnie Kraj. w ramach wolontariatu posortowali dary, które dotarły do naszego Powiatu z akcji pomocowej klubu S.C. Paderborn z Niemiec. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu młodzieży oraz Pani Anny Bajor – opiekunki grupy, w ciągu kilku godzin udało się posegregować i opisać ok. 10 palet różnego asortymentu. 1 kwietnia 2022 roku Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych podziękował wolontariuszom za ich zaangażowanie i pracę na rzecz pomocy potrzebującym uchodźcom znajdującym się na terenie powiatu.

 • data: 2022-04-05

Galeria zdjęć

 • Podziękowania
  Podziękowania
 • Podziękowania
  Podziękowania
 • Podziękowania
  Podziękowania
 • Wolontariusze
  Wolontariusze
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2022-04-01

Uwaga! Silny wiatr!

Ostrzeżenia meteorologiczne - Silny wiatr
stopień: 1
prawd. 80%
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h, z południowego zachodu.
Uwagi: Brak.

Ważne:
Od: 2022-04-04 15:00
Do: 2022-04-04 23:00

 • autor: synoptyk IMGW-PIB: Michał Szewczyk Czas wydania: 2022-04-03 22:41 Biuro: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, data: 2022-04-04

Escalating Distribution of Visa Leaflets with the MoI

 • Escalating Distribution of Visa Leaflets with the MoI
  Escalating Distribution of Visa Leaflets with the MoI
 • Escalating Distribution of Visa Leaflets with the MoI
  Escalating Distribution of Visa Leaflets with the MoI
 • Escalating Distribution of Visa Leaflets with the MoI
  Escalating Distribution of Visa Leaflets with the MoI
 • Escalating Distribution of Visa Leaflets with the MoI
  Escalating Distribution of Visa Leaflets with the MoI
 • Escalating Distribution of Visa Leaflets with the MoI
  Escalating Distribution of Visa Leaflets with the MoI
 • Escalating Distribution of Visa Leaflets with the MoI
  Escalating Distribution of Visa Leaflets with the MoI
 • Escalating Distribution of Visa Leaflets with the MoI
  Escalating Distribution of Visa Leaflets with the MoI
 • Escalating Distribution of Visa Leaflets with the MoI
  Escalating Distribution of Visa Leaflets with the MoI
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2022-04-04

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 30.04.2022 r.

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach: poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Nr konkursu LGD: 2/2022

Termin składania wniosków: 15/04/2022 – 29/04/2022 r.

Miejsce składania wniosków:
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, ul. Jeziorna 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie.

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (zalecane jest załączenie wersji elektronicznej wniosku).

Forma wsparcia: REFUNDACJA

Zakres tematyczny operacji:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie (§2 ust. 1 pkt 2c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2019 poz 664 z późn. zm.)

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr  9 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 10 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 11 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 30,00 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 184 004,40 €  

(736 017,60 PLN - prognozowane wsparcie w zł. przy kursie 4 zł  = 1 €)
Maksymalna kwota wsparcia: 300.000,00 zł
Minimalna kwota wsparcia: 50.000,00 zł
Intensywność pomocy do 70% kosztów kwalifikowalnych

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia NASZA KRAJNA oraz na stronie internetowej:
• www.naszakrajna.org


Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w biurze LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Z pytaniami należy zgłaszać się osobiście lub kierować na adres email: biuro@naszakrajna.org lub telefonicznie: 531 089 577, 884 001 997.

Poniżej link do ogłoszenia o naborze wniosków, znajdującego się na stronie Stowarzyszenia - konkurs nr 2/2022.

http://www.naszakrajna.org/konkursy-1.html

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA organizuje szkolenie

„Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie rozwijaniadziałalności gospodarczejobjętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020".

Szkolenie  odbędzie się 13 kwietnia 2022 roku o godzinie 10:00 w Sępólnie Krajeńskim ul. Jeziorna 6, II piętro, sala konferencyjna.

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu w biurze LGD Stowarzyszenia NASZA KRAJNA.

Kontakt:
telefony nr: 531 089 577, 884 001 997 
poczta elektroniczna: biuro@naszakrajna.org  

Zgodnie z kryteriami oceny wyboru wniosków do dofinansowania, udział w szkoleniu premiowany jest przyznaniem punktów!

 • autor: nadesłane - LGD Nasza Krajna, data: 2022-04-04

Ostatnie przygotowania do kwalifikacji wojskowej w Sępólnie Krajeńskim

Już 4 kwietnia 2022 roku rozpocznie się kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Sępoleńskiego. Tym razem siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej w Sępólnie Krajeńskim mieści się w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Sępólnie Krajeńskim, przy ul. Młyńskiej 42. Zapraszamy poborowych już 04 kwietnia od 8:00 rano.

01 kwietnia zespół obsługujący Powiatową Komisję Lekarską w Sępólnie Krajeńskim oraz przedstawiciele WKU w Bydgoszczy wykonali ostatnie prace przygotowawcze.

Pracę nadzorował przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy - Porucznik Bartłomiej Budnik a koordynowała Kamila Jabłońska – Inspektora Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych.

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2022-04-01

Galeria zdjęć

 • Komisja Wojskowa
  Komisja Wojskowa
 • Komisja Wojskowa
  Komisja Wojskowa
 • Komisja Wojskowa
  Komisja Wojskowa
 • Komisja Wojskowa
  Komisja Wojskowa
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2022-04-01

Zakończenie działalności Mobilnego Punktu Pobrań Drive-Thru w Więcborku

Zarząd NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku, uprzejmie informuje, iż z dniem 01.04.2022 r. zaprzestaje działalność Mobilnego Punktu Pobrań Drive-Thru w Wiecborku w  związku m.in. ze zniesieniem obostrzeń covidowych i zmianami w testwoaniu na koronawirusa.

 • autor: Maria Kiełbasińska - Prezes Zarzadu NOVUM-MED Sp. z o.o., data: 2022-04-01

Wolontariusze z Liceum Ogólnokształcącego w Sępólnie Kraj. pomogli w segregacji darów

30 marca 2022 roku, uczniowie klasy 3b Liceum Ogólnokształcącego w Sępólnie Kraj. w ramach wolontariatu posortowali dary, które dotarły do Sępólna Krajeńskiego z akcji pomocowej klubu S.C. Paderborn z Niemiec.

Na hali magazynowej do posegregowania było ok. 10 palet różnego asortymentu. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu młodzieży oraz Pani Anny Bajor – opiekunki grupy, w ciągu kilku godzin udało się posegregować i opisać cały asortyment.

Dary, które posegregowano to: żywność długoterminowa, środki czystości i higieny, odzież i obuwie, artykuły medyczne oraz artykuły inne – typu: baterie, latarki itp.

W przerwie pracy na wolontariuszy czekała słodka drożdżówka i gorąca herbata, w celu regeneracji sił po tak wyczerpującej i wymagającej pracy.

Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem młodzieży, która szybko, sprawnie i z pełnym zaangażowaniem pracowała na rzecz pomocy dla uchodźców z Ukrainy.

Cześć darów już tego samego dnia trafiła do potrzebujących uchodźców mieszkających w mieszkaniach chronionych w DPS w Kamieniu Krajeńskim. Część darów została przewieziona niezwłocznie do salki katechetycznej w Sępólnie Krajeńskim, do punktu wydawania pomocy – Caritas, do Pani Danuty Zalewskiej, gdzie już od 31 marca będą wydawane potrzebującym uchodźcom mieszkającym na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.

W imieniu władz samorządowych powiatu, Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych składa wolontariuszom serdeczne podziękowania za ich zaangażowanie i pracę na rzecz pomocy potrzebującym uchodźcom znajdującym się na terenie powiatu.

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2022-03-31

Galeria zdjęć

 • Pomoc w segregacji darów
  Pomoc w segregacji darów
 • Pomoc w segregacji darów
  Pomoc w segregacji darów
 • Pomoc w segregacji darów
  Pomoc w segregacji darów
 • Pomoc w segregacji darów
  Pomoc w segregacji darów
 • Pomoc w segregacji darów
  Pomoc w segregacji darów
 • Pomoc w segregacji darów
  Pomoc w segregacji darów
 • Pomoc w segregacji darów
  Pomoc w segregacji darów
 • Pomoc w segregacji darów
  Pomoc w segregacji darów
 • Pomoc w segregacji darów
  Pomoc w segregacji darów
 • Pomoc w segregacji darów
  Pomoc w segregacji darów
 • Pomoc w segregacji darów
  Pomoc w segregacji darów
 • Pomoc w segregacji darów
  Pomoc w segregacji darów
 • Pomoc w segregacji darów
  Pomoc w segregacji darów
 • Pomoc w segregacji darów
  Pomoc w segregacji darów
 • Pomoc w segregacji darów
  Pomoc w segregacji darów
 • Pomoc w segregacji darów
  Pomoc w segregacji darów
 • Pomoc w segregacji darów
  Pomoc w segregacji darów
 • Pomoc w segregacji darów
  Pomoc w segregacji darów
 • Pomoc w segregacji darów
  Pomoc w segregacji darów
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2022-03-31

XLIV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

25 marca (piątek) 2022 roku o godz. 9:00 w sali im. Lucjana Prądzyńskiego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim odbyła się XLIV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim. Sesja odbyła się zgodnie z planowanym porządkiem obrad.

1. Otwarcie sesji;

2. Przyznanie nagrody Starosty „Zloty Klucz Przedsiębiorczości".

3. Przedstawienie laureatów konkursów dla przedsiębiorców : „Wiktoria" i „Pracodawca Pomorza i Kujaw";

4. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

5. Informacja w zakresie realizacji zadań przez Państwową Powiatową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną oraz Komendę Powiatową Policji.

6. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.

7. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania złożone na ostatniej sesji i w okresie międzysesyjnym.

8. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o czynnościach w okresie między sesjami.

9. Sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z prac Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w okresie międzysesyjnym oraz informacja o złożonych przez radnych wnioskach i sposobie ich załatwienia.

10. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej za 2021 rok.

11. Podjęcie uchwał w sprawach :

 • przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2022
 • wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia na rzecz rozwoju „Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2021-2027",
 • określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2022,
 • ustalenia zasad udzielania dofinansowań osobom niepełnosprawnym oraz uprawnionym podmiotom ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, do zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2022r,
 • uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2022 rok,
 • uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2028.

12. Wnioski i oświadczenia radnych.

13. Zakończenie obrad.

Galeria zdjęć

 • XLIV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLIV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLIV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLIV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLIV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLIV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLIV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLIV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLIV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLIV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLIV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLIV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLIV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLIV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLIV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLIV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLIV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLIV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLIV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLIV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • data: 2022-03-25

Trzy firmy z powiatu sępoleńskiego laureatami konkursów dla przedsiębiorców: „Wiktoria" i „Pracodawca Pomorza i Kujaw"

Gabi Bis z Runowa, Ronet z Więcborka oraz Wyroby Betonowe Ryszard Szczepański z Sępólna to firmy, które zostały laureatami dwóch prestiżowych konkursów dla przedsiębiorców: Gabi Bis „Przedsiębiorcy Kujaw i Pomorza”, a Ronet i Wyroby Betonowe „Wiktorii”.

XLIV sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim, na której przyznano Złoty Klucz Przedsiębiorczości firmie SBN Runowo była dobrą okazją, by zaprezentować laureatów „Wiktorii” oraz „Pracodawcy Kujaw i Pomorza”.

Konkurs „Wiktoria” organizowany jest przez Fundację WIP Warto Im Pomóc, nad którym patronat honorowy obejmuje Związek Powiatów Polskich. Nominacji firm Ronet z Więcborka oraz Wyroby Betonowe Ryszard Szczepański z Sępólna dokonał Starosta Sępoleński po konsultacji z Powiatowym Urzędem Pracy w Sępólnie.


Ronet Sp. z o.o. z Więcborka, producent sprężyn, które mają zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu, została laureatem XXIV edycji „Wiktorii” w kategorii Innowacyjność i Nowe Technologie. Z kolei firma Wyroby Betonowe Ryszard Szczepański została laureatem w kategorii Budownictwo.

Trzecie przedsiębiorstwo, Gabi Bis z Runowa Krajeńskiego, produkujące meble, również nominowane przez Starostę, zostało wyróżnione w konkursie Pracodawca Pomorza i Kujaw 2020 w kategorii Duży i Średni Przedsiębiorca. Konkurs organizowany jest przez Związek Pracodawców Pomorza i Kujaw, Jego celem jest promocja działających pracodawców w regionie, rozwijających swoje przedsiębiorstwa w oparciu o wysokie kompetencje i stabilne relacje z pracownikami firm, kierujące się zasadami fair play wobec partnerów gospodarczych i społecznych oraz osiągających sukcesy w gospodarce opartej na wiedzy i innowacjach.

Pomoc od kibiców klubu S.C. Paderborn dla uchodźców z Ukrainy

24 marca, do magazynu pomocy humanitarnej Powiatu Sępoleńskiego dotarły dary dla uchodźców z Ukrainy. Wszystko to było możliwe dzięki współorganizatorowi akcji pomocowej z klubu S.C. Paderborn – Panu Arkadiuszowi Gnaś. Kibice klubu piłkarskiego drugiej Bundesligi S.C. Paderborn zorganizowali zbiórkę darów dla uchodźców z Ukrainy. Dary te dotarły do Sępólna Krajeńskiego. Są wśród nich ubrania, śpiwory, chemia gospodarcza i środki higieny. Zgodnie z ustaleniami, część darów pojedzie dalej na Ukrainę, a część zostanie przeznaczona dla uchodźców przebywających już na terenie powiatu sępoleńskiego. Obecnie jest ich już około 400.

Jak mówił Pan Arkadiusz Gnaś:Mamy tutaj zebrane rzeczy od kibiców, ale też taka pomoc z firmy, której właściciel jest kibicem z Paderborn. Gdy wybuchła wojna stwierdziłem, że zapytam kolegi z pracy, to jest mój taki partner biznesowy, czy nie chciałby się włączyć w pomoc dla Ukraińców i udało się coś takiego zorganizować.”

Przy rozładunku darów obecni byli:

Arkadiusz Gnaś oraz Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych.

Była to także okazja do podziękowania organizatorowi pomocy.

 

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2022-03-25

Galeria zdjęć

 • Pomoc od kibiców klubu S.C. Paderborn
  Pomoc od kibiców klubu S.C. Paderborn
 • Pomoc od kibiców klubu S.C. Paderborn
  Pomoc od kibiców klubu S.C. Paderborn
 • Pomoc od kibiców klubu S.C. Paderborn
  Pomoc od kibiców klubu S.C. Paderborn
 • Pomoc od kibiców klubu S.C. Paderborn
  Pomoc od kibiców klubu S.C. Paderborn
 • Pomoc od kibiców klubu S.C. Paderborn
  Pomoc od kibiców klubu S.C. Paderborn
 • Pomoc od kibiców klubu S.C. Paderborn
  Pomoc od kibiców klubu S.C. Paderborn
 • Pomoc od kibiców klubu S.C. Paderborn
  Pomoc od kibiców klubu S.C. Paderborn
 • Pomoc od kibiców klubu S.C. Paderborn
  Pomoc od kibiców klubu S.C. Paderborn
 • Pomoc od kibiców klubu S.C. Paderborn
  Pomoc od kibiców klubu S.C. Paderborn
 • Pomoc od kibiców klubu S.C. Paderborn
  Pomoc od kibiców klubu S.C. Paderborn
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2022-03-25

Od dziś działa infolinia dla obywateli Ukrainy

Pod numerem telefonu 22 444 02 55 ZUS uruchomił linię telefoniczną w języku ukraińskim i polskim w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. z powodu wojny.

Specjalna infolinia będzie działać pod numerem 22 444 02 55 od poniedziałku do piątku  w godz. od 8.00 do 18.00, a obsługiwać ją będą m.in. uchodźcy z Ukrainy. Opłata za połączenie jest według stawek operatorów. Pytania dotyczące świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy można też przesyłać mailem na adres UA@zus.pl - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

ZUS na swojej stronie internetowej publikuje również informacje w języku ukraińskim m.in. gdzie i na jakich warunkach potrzebujący mogą uzyskać pomoc. Są tam także informacje o świadczeniach rodzinnych, e-usługach czy emeryturach i rentach. Dodatkowo na Platformie Usług Elektronicznych ZUS już wkrótce  zostanie udostępniona możliwość zakładania profilu PUE w języku ukraińskim –dodaje rzeczniczka.

Dzięki specustawie uchodźcy z Ukrainy będą mogli starać się o świadczenia 500+, Dobry start, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz o dofinansowanie do żłobka. Wnioski o świadczenia będzie można składać już niebawem wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Konsultanci infolinii podpowiedzą m.in. jak wypełnić i wysłać wniosek oraz jak zarejestrować profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Osobom potrzebującym wsparcia przy złożeniu elektronicznego wniosku, pomogą pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Już niebawem w placówkach ZUS będą także czekali tłumacze posługujący się językiem ukraińskim. Będą również dostępne materiały drukowane w tym języku.

Z powodu wojny na Ukrainie już ponad dwa miliony obywateli tego państwa wjechało do Polski, szukając schronienia przed skutkami działań zbrojnych. Na przełomie lutego i marca ZUS przyjął pierwsze rodziny uchodźców z Ukrainy, które korzystają z bazy szkoleniowej Zakładu. Łącznie jest ich obecnie ponad 300 osób.  W związku z wydarzeniami w Ukrainie pracownicy ZUS organizują zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy dla obywateli Ukrainy. Zebrane produkty trafiają do organizacji zajmujących się pomocą.

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim, data: 2022-03-22

Pomoc humanitarna dla Ukrainy

18 marca 2022 roku o godzinie 8:00 wyjechał z magazynu przeładunkowego powiatu sępoleńskiego transport 20 palet darów od mieszkańców z terenu naszego powiatu. W imieniu samorządów Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych składa wszystkim mieszkańcom powiatu serdeczne podziękowania za przekazane dary, które zostały zawiezione do Bydgoszczy, a które następnie trafią na Ukrainę.

Są to z podziałem na grupy asortymentowe następujące artykuły:

 1. Odzież i okrycie – 2 palety;
 2. Środki higieny i czystości – 12 palet;
 3. Żywność – 4 palety;
 4. Inne Zapałki, Baterie, powerbanki, Oświetlenie, w tym latarki, Świece, zestawy pierwszej pomocy – 1 paleta;
 5. Podstawowe środki medyczne – 1 paleta;

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy mieszkańcom całego powiatu za pomoc i zaangażowanie.

Ponadto serdecznie dziękujemy  firmie DUKO Sępólno Krajeńskie za udostępnienie magazynu oraz pomoc w załadunku palet, a także firmie Usługi Transportowe Krzysztof Chylewski za profesjonalny i bezpieczny transport darów.

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2022-03-18

Galeria zdjęć

 • Pomoc humanitarna dla Ukrainy
  Pomoc humanitarna dla Ukrainy
 • Pomoc humanitarna dla Ukrainy
  Pomoc humanitarna dla Ukrainy
 • Pomoc humanitarna dla Ukrainy
  Pomoc humanitarna dla Ukrainy
 • Pomoc humanitarna dla Ukrainy
  Pomoc humanitarna dla Ukrainy
 • Pomoc humanitarna dla Ukrainy
  Pomoc humanitarna dla Ukrainy
 • Pomoc humanitarna dla Ukrainy
  Pomoc humanitarna dla Ukrainy
 • Pomoc humanitarna dla Ukrainy
  Pomoc humanitarna dla Ukrainy
 • Pomoc humanitarna dla Ukrainy
  Pomoc humanitarna dla Ukrainy
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2022-03-18

74. posiedzenie Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

18 marca 2022 r. odbyło się 74. posiedzenie Zarządu Powiatu.

Posiedzenie odbylo się zgodnie z planowanym porzadkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 72/2021 i 73/2022.

3. Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie:

 • wniosku DPS w Kamieniu Krajeńskim ad. odroczenia terminu wniesienia opłaty rocznej  z tytułu trwałego zarządu;
 • pisma WZZ „Forum-Oświata” ad. projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin (…);
 • pisma PCPR ad. umorzenia odsetek.

4. Zatwierdzenie materiałów i projektów uchwał na sesję Rady Powiatu.

5. Sprawy wniesione.

6. Wolne wnioski.

7. Spotkanie z Dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sępólnie Krajeńskim nt. koncepcji utworzenia przy Ośrodku przedszkola – wizja lokalna.

8. Zakończenie. 

 • data: 2022-03-18

Galeria zdjęć

 • 74. posiedzenie Zarządu Powiatu
  74. posiedzenie Zarządu Powiatu
 • 74. posiedzenie Zarządu Powiatu
  74. posiedzenie Zarządu Powiatu
 • 74. posiedzenie Zarządu Powiatu
  74. posiedzenie Zarządu Powiatu
 • 74. posiedzenie Zarządu Powiatu
  74. posiedzenie Zarządu Powiatu
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2022-03-18

Zawieszenie działalności Mobilnego Punktu Pobrań Drive-Thru w Sępólnie Krajeńskim

Zarząd NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku, uprzejmie informuje, iż z dniem 21.03.2022r zawiesza działalność Mobilnego Punktu Pobrań Drive-Thru w Sępólnie Krajeńskim.

Mobilny Punkt Pobrań w Więcborku nadal funkcjonował będzie pięć dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku, bez zmiany godzin gotowości do pobierania materiału tj. w godzinach od 9:00 do 11:00.

 • autor: nadesłane - NOVUM-MED Sp. z o.o., data: 2022-03-18

Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Sępoleńskim

 • autor: Krajna.TV, data: 2022-03-17

Pomoc humanitarna dla Ukrainy

Od 1 marca 2022 roku, gminy z terenu Powiatu Sępoleńskiego w ramach pomocy humanitarnej dla ogarniętej wojną Ukrainy, organizowały zbiórki produktów i środków, które będą przekazane potrzebującym na Ukrainie, jak również oczekującym przed przejściami granicznymi.

Zbiórki zorganizowano przy udziale i koordynacji samorządów gmin z terenu powiatu. Mieszkańcy mieli i nadal mają możliwość przekazywania darów do magazynów gminnych w swoich gminach. Zebrane środki przekazane zostały w ostatnich dniach z poszczególnych gmin do magazynu Powiatowego przeładunkowego, gdzie zostały posegregowane.

W najbliższych dniach cały asortyment trafi do magazynu wojewódzkiego a potem na Ukrainę.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że mieszkańcy gmin z terenu Powiatu Sępoleńskiego wykazali się niezwykłą ofiarnością. Dzięki ich wielkiemu zaangażowaniu udało się w sumie przygotować 20 palet darów.

Z podziałem na grupy asortymentowe przedstawia się to następująco:

 1. Odzież i okrycie – 2 palety;
 2. Środki higieny i czystości – 12 palet;
 3. Żywność – 4 palety;
 4. Inne Zapałki, Baterie, powerbanki, Oświetlenie, w tym latarki, Świece, zestawy pierwszej pomocy – 1 paleta;
 5. Podstawowe środki medyczne – 1 paleta;

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy mieszkańcom całego powiatu za pomoc i zaangażowanie.

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2022-03-15

Galeria zdjęć

 • Pomoc humanitarna dla Ukrainy
  Pomoc humanitarna dla Ukrainy
 • Pomoc humanitarna dla Ukrainy
  Pomoc humanitarna dla Ukrainy
 • Pomoc humanitarna dla Ukrainy
  Pomoc humanitarna dla Ukrainy
 • Pomoc humanitarna dla Ukrainy
  Pomoc humanitarna dla Ukrainy
 • Pomoc humanitarna dla Ukrainy
  Pomoc humanitarna dla Ukrainy
 • Pomoc humanitarna dla Ukrainy
  Pomoc humanitarna dla Ukrainy
 • Pomoc humanitarna dla Ukrainy
  Pomoc humanitarna dla Ukrainy
 • Pomoc humanitarna dla Ukrainy
  Pomoc humanitarna dla Ukrainy
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2022-03-15

Pomoc dla obywateli Ukrainy. NFZ informuje co muszą wiedzieć świadczeniodawcy

12 marca 2022 roku weszła w życie, z mocą obowiązywania od 24 lutego 2022 roku, ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej specustawa).

Specustawa przyznaje prawo do świadczeń medycznych, refundacji leków i zaopatrzenia w wyroby medyczne obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z agresją Rosji, na analogicznych zasadach, jakie przysługują ubezpieczonym.

Specustawa przyznaje prawo do świadczeń medycznych udzielanych przez świadczeniodawców, na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, oraz przez apteki, na podstawie umów na realizację recept, zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Aby wyjaśnić regulacje prawne i odpowiedzieć na wątpliwości NFZ opublikowało kilka tematycznych komunikatów dla świadczeniodawców.

Dostępne są tutaj.

 • autor: www.zpp.pl, data: 2022-03-15

ŚWIATOWY DZIEŃ KONSUMENTA DLA UKRAIŃCÓW

 • „Wszyscy jesteśmy konsumentami” – pod takim hasłem obchodzimy w tym roku Światowy Dzień Konsumenta.
 • Konsumentami są także uchodźcy z Ukrainy – specjalnie dla nich UOKiK oraz 6 innych instytucji przygotowały przydatne informacje, które ułatwią zakupy, podróżowanie i korzystanie z usług.
 • UOKiK uruchomił też bezpłatne porady konsumenckie po ukraińsku pod nr tel. 801 440 220, 22 290 89 16 oraz e-mailem: uaporady@dlakonsumentow.pl.

[Warszawa, 15 marca 2022 r.] Co roku 15 marca obchodzimy Światowy Dzień Konsumenta na pamiątkę wystąpienia prezydenta USA Johna F. Kennedy’ego sprzed 60 lat. Ogłosił on wówczas, że wszyscy jesteśmy konsumentami i sformułował cztery podstawowe prawa każdego z nas: do informacji, do wyboru, do bezpieczeństwa i do reprezentacji.

- W tym roku Światowy Dzień Konsumenta nabrał nowego, szczególnego wymiaru. W związku z wojną w Ukrainie do Polski napływają uchodźcy. Są oni takimi samymi konsumentami jak każdy z nas, robiąc zakupy, zawierając umowę na telefon czy internet, wypłacając pieniądze z banku czy korzystając z różnych usług. Mają przy tym – tak samo jak polscy konsumenci – prawo do rzetelnej informacji, wyboru najkorzystniejszej oferty, bezpiecznego kupowania, a w przypadku sporu z przedsiębiorcą – prawo do bezpłatnej pomocy prawnej – mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Tu znajdziesz pomoc po ukraińsku

Z myślą o naszych ukraińskich gościach UOKiK rozpoczął bezpłatne porady konsumenckie w języku ukraińskim, zarówno telefoniczne, jak i mailowe. Kupiłeś buty i po pewnym czasie okazało się, że odpada podeszwa? Zawarłeś umowę przez internet i chciałbyś z niej zrezygnować? Operator telefoniczny nie poinformował cię o dodatkowych opłatach? Zastanawiasz się, czy warunki oferowanej pożyczki są uczciwe? Aby uzyskać bezpłatną poradę prawną zadzwoń pod numer infolinii konsumenckiej: 801 440 220 lub 22 290 89 16 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-18, koszt połączenia wg cennika twojego operatora) albo napisz e-maila na adres: uaporady@dlakonsumentow.pl. W tym drugim przypadku możesz poprosić o pomoc w napisaniu reklamacji czy odstąpienia od umowy po polsku, a także wysłać do przeanalizowania umowę, którą masz podpisać.

Kompendium wiedzy dla uchodźców

UOKiK oraz 6 innych instytucji: Europejskie Centrum Konsumenckie, Komisja Nadzoru Finansowego, Rzecznik Finansowy, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Ochrony Danych Osobowych i Urząd Transportu Kolejowego przygotowały przydatne informacje dla gości z Ukrainy. Liczymy na to, że ułatwią one uchodźcom robienie zakupów, podróżowanie oraz korzystanie z usług w Polsce, a także innych krajach Unii Europejskiej. To bardzo ważne, ponieważ konsumenci w UE chronieni są na podstawie innych przepisów niż w Ukrainie, dlatego chcemy przybliżyć przybyszom z Ukrainy najważniejsze zagadnienia w praktyczny sposób.

W poradniku „Twoje prawa w Polsce – VADEMECUM KONSUMENTA” opracowanym w języku ukraińskim UOKiK skupił się na podstawowych prawach konsumenckich. Goście z Ukrainy dowiedzą się z niego m.in.:

 • gdzie szukać bezpłatnej pomocy prawnej,
 • co zrobić, gdy kupiony produkt okazał się wadliwy,
 • jakie zasady obowiązują przy zakupach w sklepach stacjonarnych, a jakie - w internetowych,
 • jak bezpiecznie kupować w sieci.

Wejdź także na strony naszych partnerów z innych instytucji:

Europejskie Centrum Konsumenckie: Jeśli planujesz wyjechać z Polski do innego kraju, zapoznaj się z podstawowymi informacjami w zakresie praw konsumenta podczas podróży po UE, Norwegii, Islandii i Wielkiej Brytanii

Rzecznik Finansowy: Poznaj swoje prawa związane z korzystaniem z produktów finansowych i ubezpieczeniowych oraz zobacz jak może Ci pomóc Rzecznik Finansowy

Komisja Nadzoru Finansowego: Informacje na temat ubezpieczycieli i banków - wyszukiwarka podmiotów

Urząd Komunikacji Elektronicznej: Porady, jak korzystać z usług operatorów telekomunikacyjnych

Urząd Ochrony Danych Osobowych: Jak chronić dane osobowe i prywatność oraz jak bezpiecznie poruszać się w internecie

Urząd Transportu Kolejowego: Informacje na temat możliwości bezpłatnego podróżowania koleją. Dowiedz się też, jakie masz prawa jako pasażer

A jeśli szukasz noclegu, pomocy humanitarnej, transportu i szeroko rozumianego wsparcia wejdź na stronę pomagamukrainie.gov.pl

Webinar o polubownym rozwiązywaniu sporów

Co możesz zrobić, gdy sprzedawca odrzucił reklamację? Jak szybko, tanio i skutecznie rozwiązać spór z przedsiębiorcą? Czym zajmuje się Inspekcja Handlowa? To tematy webinaru dla konsumentów, który odbędzie się w czwartek 17 marca o godz. 13 pod adresem https://www.infoliniakonsumencka.pl/live/. Organizuje go fundacja ProPublika. Gościem będzie Leszek Mironiuk z Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku. Zapraszamy do oglądania i zadawania pytań.

Pomoc dla konsumentów:

Tel. 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka (także w języku ukraińskim)
E-mail: porady@dlakonsumentow.pl oraz uaporady@dlakonsumentow.pl (w języku ukraińskim)
Rzecznicy konsumentów – w Twoim mieście lub powiecie
Europejskie Centrum Konsumenckie: 22 55 60 600 – w sprawach transgranicznych dotyczących państw UE, Norwegii, Islandii i Wielkiej Brytanii

 • autor: Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów- Katarzyna Niepiekło- Theil/ UOKiK, data: 2022-03-15

I turniej siatkówki damskiej z okazji Dnia Kobiet

Pierwsza edycja turnieju siatkówki damskiej z okazji Dnia Kobiet za nami. Niestety z przyczyn personalnych na turnieju nie mogła zagrać drużyna MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie. W związku z tym zostały rozegrane trzy spotkania w systemie każdy z każdym.

Pierwsze miejsce w turnieju zdobyła drużyna UKS-PTPS Człuchów, drugie miejsce Amator team Człuchów, a trzecie miejsce LKS Kamionka.

Turniej obięty patronatem honorowym Starosty Sępoleńskiego.

Wyróżnienia i nagrody indywidualne:
  MVP Turnieju: Wiktoria Semrau - UKS-PTPS Człuchów
  UKS-PTPS Człuchów: Marta Baranowska
  Amator Team Człuchów: Wiesia Kozowska
  LKS Kamionka Kamień Krajeński: Hanna Adrych

 • data: 2022-03-14

Galeria zdjęć

 • Pierwszy turniej siatkówki z okazji Dnia Kobiet
  Pierwszy turniej siatkówki z okazji Dnia Kobiet
 • Pierwszy turniej siatkówki z okazji Dnia Kobiet
  Pierwszy turniej siatkówki z okazji Dnia Kobiet
 • Pierwszy turniej siatkówki z okazji Dnia Kobiet
  Pierwszy turniej siatkówki z okazji Dnia Kobiet
 • Pierwszy turniej siatkówki z okazji Dnia Kobiet
  Pierwszy turniej siatkówki z okazji Dnia Kobiet
 • Pierwszy turniej siatkówki z okazji Dnia Kobiet
  Pierwszy turniej siatkówki z okazji Dnia Kobiet
 • data: 2022-03-12

Dzień Sołtysa

 • Dzień Sołtysa
  Dzień Sołtysa

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Dnia 9 marca 2022 roku, o godzinie 9:00, w formie spotkania zdalnego, odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Tematyka spotkania obejmowała m.in.:

 • Zakwaterowanie uchodźców na terenie powiatu sępoleńskiego
 • Informacja z gmin nt. miejsc wyznaczonych przez gminy na miejsca kwaterunków zbiorowych oraz aktualizacja miejsc przekazanych do Wojewody;
 • Przygotowania samorządów gminnych w zakresie organizacji czasu wolnego uchodźcom;
 • Informacja nt. magazynów gminnych i powiatowego;
 • Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dot. monitoringu  sytuacji epidemicznej oraz stanu realizacji podstawowych szczepień ochronnych dzieci;
 • Omówienie kwestii związanych z przyjmowaniem uczniów uchodźców z Ukrainy do szkół;
 • Sprawy wniesione.

W posiedzeniu udział wzięli:

Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych;

Wicestarosta Sępoleński – Andrzej Marach;

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego – Waldemar Stupałkowski;

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego – Wojciech Głomski;

Burmistrz Więcborka – Waldemar Kuszewski;

Wójt Gminy Sośno – Leszek Stroiński;

Elżbieta Estkowska - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny;

Magdalena Zamojska – Zarządzanie Kryzysowe – Gmina Sępólno Kraj.

Piotr Sałasiński - Zarządzanie Kryzysowe - Gmina Kamień Krajeński;

Magdalena Starzecka - Zarządzanie Kryzysowe – Gmina Więcbork;

Maciej Steckiewicz - Zarządzanie Kryzysowe – Gmina Sośno;

Inspektor Zarządzania Kryzysowego – Kamila Jabłońska;

Lidia Sokulska - Tłok - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji;

 • data: 2022-03-10

Galeria zdjęć

 • Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego
  Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 • Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego
  Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 • Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego
  Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 • Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego
  Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 • Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego
  Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2022-03-09

Wsparcie dla uchodźców (uwaga, nowy numer konta)

Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris prowadzi w imieniu samorządu województwa zbiórkę pieniędzy na pomoc dla uchodźców z Ukrainy. W ścisłej współpracy z konsulem honorowym Ukrainy w Bydgoszczy stworzyliśmy też sieć punków informacyjno-doradczych – Bydgoszcz, Toruń, Włocławek – z dedykowanym wsparciem ułatwiającym przybyszom poruszanie się w polskiej rzeczywistości. Toruński punkt odwiedził dziś marszałek Piotr Całbecki.

 

W punktach informacyjno-doradczych obywatele Ukrainy otrzymują m.in. informację prawną i pomoc psychologiczną, wsparcie w poszukiwaniu legalnej pracy i założeniu konta w banku. Są czynne od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-20.00, w niedziele działa obsługa telefoniczna.

 

Lokalizacja i kontakt:

 • Toruń ul. Wola Zamkowa 12a (budynek Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży)
  email: punkt.tor@kujawsko-pomorskie.pl
  telefony: +48 56 649 48 68, +48 56 649 48 78

Na potrzeby zbiórki pieniężnej z przeznaczeniem na wsparcie dla Ukraińców, którzy schronili się w naszym regionie przed działaniami wojennymi, Stowarzyszenie Salutaris uruchomiło specjalne subkonto bankowe. Numer tego konta: 16 1020 5011 0000 9502 0319 0386.

 • autor: Departament Organizacyjny i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego, data: 2022-03-10

Zapraszamy na lekcje do e-Szkoły!

Matematyka, informatyka, język angielski, historia regionu, a dla najmłodszych animacje i edukacja wczesnoszkolna – to zajęcia, które znalazły się w tym tygodniu w planie uruchomionej we wtorek  (8 marca) w języku ukraińskim Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Internetowej. Początek codziennie o godzinie 14. Wszystkie lekcje są rejestrowane i archiwizowane na YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła, można do nich wracać także poza godzinami emisji. 

 

Naszą e-Szkołę będziemy rozwijać w taki sposób, aby jak najlepiej odpowiadała potrzebom młodych obywateli Ukrainy, którzy przybyli nie tylko do naszego kraju, ale także innych państw. To także wsparcie dla ośrodków organizujących czas dzieciom i młodzieży. Bądźcie z nami i korzystajcie z lekcji prowadzonych przez naszych wspaniałych pedagogów - mówił marszałek Piotr Całbecki.

 

Czwartek (10 marca) w e-Szkole rozpocznie edukacja przedszkolna (godzina 14) prowadzona przez Marję Abakumovą. Na lekcję języka angielskiego (o 14.40) zaprosi Tetiana Bobko.

 

Ostatni dzień tygodnia (11 marca) odbędzie się pod znakiem informatyki i matematyki. Pierwsze zajęcia poprowadzi Yana Pasko (o 14), a drugie Tatiana Kovalska (początek 14.40).

 

Zajęcia można oglądać na trzech kanałach:

 

Za techniczną stronę przedsięwzięcia odpowiada marszałkowska spółka celowa Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Conectio. 

 

W planie zainaugurowanej wczoraj ukraińskiej części naszej e-Szkoły znajdą się zajęcia języka polskiego i angielskiego, matematyki, informatyki oraz plastyki, a także edukacja regionalna, kultura polska i ukraińska, dla najmłodszych - nauczanie wczesnoszkolne. Uczniowie będą mogli skorzystać także ze wsparcia psychologicznego. Lekcje prowadzone są m.in. przez nauczycieli z Ukrainy, którzy dotarli do Polski w ostatnich tygodniach. 

 • autor: Beata Krzemińska rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego, data: 2022-03-10

Wspólny głos samorządowców

Z udziałem samorządowców wszystkich szczebli z całego regionu odbyło się dziś (7 marca) nadzwyczajne posiedzenie Forum Samorządowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poświęcone sytuacji w objętej wojną Ukrainie oraz organizowanemu w naszym województwie wsparciu dla ukraińskich uchodźców. Nagranie ze spotkania

 

- Dzielenie się spostrzeżeniami i doświadczeniem jest niezwykle istotne, bo pozwala wypracować skoordynowany i zintegrowany system wsparcia, dzięki któremu do uchodźców trafi kompleksowa pomoc. Ściśle współpracujemy także z administracją rządową, obecnie czekamy na przyjęcie ustawy w sprawie programu pomocowego dla obywateli Ukrainy, który przydzieli zadania poszczególnym samorządom - mówił marszałek Piotr Całbecki.

 

Marszałek Piotr Całbecki przypomniał o działaniach, które na rzecz obywateli Ukrainy poczynił już samorząd województwa oraz działający w Urzędzie Marszałkowskim sztab kryzysowy. Podczas debaty, w której wystąpili m.in. liderzy konwentów samorządowych naszego regionu, skupiających prezydentów miast, starostów powiatów, burmistrzów i wójtów, podkreślano ogromne zaangażowanie w niesienie pomocy lokalnej społeczności. Zwracano także uwagę na konieczność koordynacji działań samorządów na wszystkich szczeblach. Marszałek Piotr Całbecki, w imieniu sztabu kryzysowego, zaproponował ustanowienie tzw. wolontariatu opiekuńczego. Chodzi o zaangażowanie osób, które nawiążą relację ze wskazaną rodziną, zorientują się w jej potrzebach oraz udzielą jej niezbędnych do codziennego funkcjonowania informacji na temat, np. funkcjonowania komunikacji publicznej, pomocy społecznej, zdrowotnej czy administracyjnej.

 

„Deklarujemy dalsze wspólne działania w sferze organizacyjnej, technicznej, społecznej i finansowej (…). Będziemy także podejmować inicjatywy prowadzące do zaangażowania wszystkich chcących włączyć się w niesienie pomocy dla uchodźców znajdujących się na terenie naszego województwa. Wyrażamy też pełną gotowość do udzielenia schronienia i otoczenia troską wszystkich uciekających przed wojną” – czytamy w stanowisku przyjętym dziś przez Forum Samorządowe.

Funkcjonujące od 2016 roku Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest platformą debaty i współpracy oraz artykułowania interesów wszystkich samorządów terytorialnych regionu.

 

 • autor: Beata Krzemińska - rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego, data: 2022-03-08

Galeria zdjęć

 • Wspólny głos samorządowców
  Wspólny głos samorządowców
 • Wspólny głos samorządowców
  Wspólny głos samorządowców
 • Wspólny głos samorządowców
  Wspólny głos samorządowców
 • Wspólny głos samorządowców
  Wspólny głos samorządowców
 • Wspólny głos samorządowców
  Wspólny głos samorządowców
 • Wspólny głos samorządowców
  Wspólny głos samorządowców
 • Wspólny głos samorządowców
  Wspólny głos samorządowców
 • Wspólny głos samorządowców
  Wspólny głos samorządowców
 • Wspólny głos samorządowców
  Wspólny głos samorządowców
 • Wspólny głos samorządowców
  Wspólny głos samorządowców
 • Wspólny głos samorządowców
  Wspólny głos samorządowców
 • Wspólny głos samorządowców
  Wspólny głos samorządowców
 • Wspólny głos samorządowców
  Wspólny głos samorządowców
 • Wspólny głos samorządowców
  Wspólny głos samorządowców
 • Wspólny głos samorządowców
  Wspólny głos samorządowców
 • autor: Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP, data: 2022-03-07

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

 • Dzień kobiet
  Dzień kobiet

V Otwarte Mistrzostwa Powiatu Sępoleńskiego pod Patronatem Starosty Sępoleńskiego

W ubiegłą sobotę w „Barze Zacisze” odbyła się piąta odsłona Mistrzostw Powiatu w darta. W poprzedniej edycji rozegranej we wrześniu 2018 zwyciężył Arkadiusz Adamczyk z  Bydgoszczy, a najlepszy z gospodarzy Jacek Warmiński zajął 4 miejsce. Po raz pierwszy do rywalizacji przystąpiło ponad 40 uczestników, dokładnie 43, z Bydgoszczy, Inowrocławia, Nakła nad Notecią, Występu, Chełmna, Koszalina, Starogardu Gdańskiego, Chojnic, Dąbrowy, Więcborka, Runowa i Sępólna Krajeńskiego.

Po otwarciu turnieju oraz oddaniu pierwszych tradycyjnych rzutów do tarczy przez Przewodniczącego Rady Powiatu Sępoleńskiego, Marka Charta, rozpoczęto zmagania grupowe. Zawodników podzielono na 8 grup sześcio- oraz pięcioosobowych, jednak tylko dwóch najlepszych zawodników uzyskiwało awans do 1/8 finału. Mecze w grupach rozgrywano do 2 wygranych legów. Faworyci turnieju nie zawodzili i niemal w komplecie zameldowali się w kolejnej rundzie. Niestety ta sztuka nie udała się Krzysztofowi Borzęckiemu z Koszalina, co było niemałą niespodzianką. Mecze były na wysokim i wyrównanym poziomie, o czym świadczą często rzucane max’y (180 pkt.) czy wysokie zejścia m.in. Paweł Bączkowski HF 160, Jakub Musiał HF 110 czy Radosław Noga HF 103. Z grup awansowało 3 zawodników z terenu powiatu sępoleńskiego, a byli to J. Musiał, T. Kriese oraz M.Rybka. Niestety ostatni z nich przegrał pierwszy mecz w rundzie pucharowej w stosunku 1-3 z dobrze dysponowanym T. Janeczek (177, HF 112) i zakończył turniej na 9 miejscu. W ten sposób w grze o końcowy triumf pozostało już dwóch przedstawicieli naszego powiatu. Oboje zwyciężyli swoje kolejne mecze w 1/8 oraz 1/4 finału meldując się w półfinałach. W nich trafili na dwójkę bydgoszczan Krzysztofa Lauera oraz Jakuba Janaszkiewicza. W pierwszym półfinale T. Kriese uległ K. Lauer 2-4, za to w drugim półfinale J. Musiał ograł J. Janaszkiewicz 4-1. Przed finałem rozegrano mecz o 3 miejsce w którym Tomasz Kriese ograł Jakuba Janaszkiewicza 4-1, zapewniając sobie najniższy stopień podium. Po emocjach w meczu o 3 miejsce przyszedł czas na finał. W nim znakomitym początkiem popisał się J. Musiał wychodząc na prowadzenie 3-1. W kolejnych legach kontrolę nad spotkaniem przejął K. Lauer wysuwając się na prowadzenie 4-3. Mimo swojego wieloletniego doświadczenia i rozgrywania już kilkudziesięciu finałowych pojedynków nie zdołał „domknąć” spotkania i po trafieniu przez J. Musiał podwójnej 8 kibice doczekali się decydującego lega. W nim zawodnicy szli łeb w łeb, a kluczowe okazały się kończące podwójne. Najpierw J. Musiał zmarnował lotkę meczową, następnie K. Lauer dwie, kolejno obaj zawodnicy znowu po 3 lotki meczowe i w kolejnym podejściu Jakub Musiał wykorzystując siódmą szansę na zakończenie meczu trafia w podwójną 1 zostając mistrzem V Otwartych Mistrzostw Powiatu Sępoleńskiego! 

Organizatorzy bardzo gorąco pragną podziękować za pomoc w organizacji turnieju oraz wsparcie Panu Staroście Sępoleńskiemu Jarosławowi Tadychowi, właścicielom i obsłudze Baru Zacisze, partnerowi wydarzenia Drukarni Daniel oraz zawodnikom za tak liczny udział. Do zobaczenia przy tarczy!

 

Klasyfikacja generalna V Otwartych Mistrzostw Powiatu Sępoleńskiego

1. Jakub Musiał (Sępólno Krajeńskie)

2. Krzysztof Lauer (Bydgoszcz)

3. Tomasz Kriese (Więcbork)

4. Jakub Janaszkiewicz (Bydgoszcz)

5-8         Dominik Wawrzyniak (Występ)

5-8         Tomasz Janeczek (Starogard Gdański)

5-8         Dawid Tomaszewski (Nakło nad Notecią)

5-8         Arkadiusz Adamczyk (Bydgoszcz)

9-16       Mariusz Datta

9-16       Mateusz Szponarski

9-16       Marek Pietrzak

9-16       Mateusz Rybka

9-16       Bartek Idziak

9-16       Łuchasz Banach

9-16       Krystian Weijer

9-16       Mariusz Warzybok

17-24     Jacek Warmiński

17-24     Krzysztof Panuś

17-24     Piotr Kriese

17-24     Matuesz Spirka

17-24     Krzysztof Borzęcki

17-24     Roman Knioła

17-24     Paweł Bączkowski

17-24     Paweł Olejnik

25-32     Szymon Cik

25-32     Krzysztof Bątkowski

25-32     Piotr Kamiński

25-32     Paweł Osowski

25-32     Konrad Rudnik

25-32     Andrzej Jakubowski

25-32     Zbigniew Fesnak

25-32     Norbert Jagieniak

33-40     Emilia Gudell

33-40     Magda Jasek

33-40     Artur Januszewski

33-40     Radosław Noga

33-40     Michał Frohlke

33-40     Wiesław Narloch

33-40     Mateusz Dajnowski

33-40     Miłosz Spirka

41-48     Michał Pestka

41-48     Iwona Dehamchi

41-48     Maciej Nowaczyk

 • autor: Mateusz Rybka, data: 2022-03-07

Galeria zdjęć

 • V Mistrzostwa Powiatu w darta
  V Mistrzostwa Powiatu w darta
 • V Mistrzostwa Powiatu w darta
  V Mistrzostwa Powiatu w darta
 • V Mistrzostwa Powiatu w darta
  V Mistrzostwa Powiatu w darta
 • V Mistrzostwa Powiatu w darta
  V Mistrzostwa Powiatu w darta
 • V Mistrzostwa Powiatu w darta
  V Mistrzostwa Powiatu w darta
 • V Mistrzostwa Powiatu w darta
  V Mistrzostwa Powiatu w darta
 • V Mistrzostwa Powiatu w darta
  V Mistrzostwa Powiatu w darta
 • V Mistrzostwa Powiatu w darta
  V Mistrzostwa Powiatu w darta
 • V Mistrzostwa Powiatu w darta
  V Mistrzostwa Powiatu w darta
 • V Mistrzostwa Powiatu w darta
  V Mistrzostwa Powiatu w darta
 • V Mistrzostwa Powiatu w darta
  V Mistrzostwa Powiatu w darta
 • V Mistrzostwa Powiatu w darta
  V Mistrzostwa Powiatu w darta
 • autor: Mateusz Rybka, data: 2022-03-07

Konferencja Prasowa Samorządowców z terenu Powiatu Sępoleńskiego w sprawie pomocy uchodźcom z Ukrainy

4 marca br. odbyła się Konferencja Prasowa Samorządowców z terenu Powiatu Sępoleńskiego w sprawie w sprawie działań podjętych przez samorządy na terenie powiatu sępoleńskiego w związku z agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Tematem konferencji były m.in.:

 • Pomoc humanitarna – magazyny gminne i powiatowy;
 • Kwaterunek uchodźców, zasady zakwaterowania i finansowania;
 • Pomoc psychologiczna;
 • NFZ – pomoc medyczna dla uchodźców - ogólne zasady udzielania i rozliczania świadczeń;

Gdzie można zgłosić chęć udzielania pomocy lub poprosić o pomoc?

 • data: 2022-03-04

Konferencja Prasowa Samorządowców z terenu Powiatu Sępoleńskiego, 04.03.2022 r.

Galeria zdjęć

 • Zdjęcie z konferencji
  Zdjęcie z konferencji
 • Zdjęcie z konferencji
  Zdjęcie z konferencji
 • Zdjęcie z konferencji
  Zdjęcie z konferencji
 • Zdjęcie z konferencji
  Zdjęcie z konferencji
 • Zdjęcie z konferencji
  Zdjęcie z konferencji
 • Zdjęcie z konferencji
  Zdjęcie z konferencji
 • Zdjęcie z konferencji
  Zdjęcie z konferencji
 • Zdjęcie z konferencji
  Zdjęcie z konferencji
 • autor: Wojciech Bilski - Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, data: 2022-03-04

Darmowa pomoc prawna dla obywateli Ukrainy

W biurze Poselskim Pani Poseł Iwony Kozłowskiej przy ul. Dworcowej 87/3 obywatele Ukrainy otrzymają bezpłatną pomoc prawną w zakresie m.in. tworzenia wniosku azylowego.

Kontakt:

email: dopomohty.ua@op.pl

telefon: +48 52 345 58 06

 • data: 2022-03-03

BEZ ROLNIKA NIE MA CHOMIKA! WYPEŁNIJ ANKIETĘ I POMÓŻ W BADANIACH NAD AGROEKOSYSTEMAMI

W Katedrze Zoologii i Dobrostanu Zwierząt, na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt UR, realizowane są badania na temat chomika europejskiego, zamieszkującego tereny rolnicze. Pogłębianie wiedzy o gatunkach agroekosystemów jest wyrazem troski i odpowiedzialności za zasoby przyrody, które wykorzystujemy prowadząc gospodarkę rolną. Wyniki takich badań umożliwiają rozwój nauki w kierunkach zapewniających zrównoważony rozwój w rolnictwie. Bez „Rolnika Nie Ma Chomika”, ale musi to być Rolnik świadomy, pogłębiający swoją wiedzę. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie jest najlepszym miejscem żeby dowiedzieć się jak być jednocześnie rolnikiem i przyrodnikiem.

Zapraszamy do udziału w badaniach na temat chomika europejskiego. Wypełnij załączoną ankietę, lub przynajmniej ją rozpowszechnij. Zależy nam na dotarciu do jak największej liczby osób, szczególnie do osób związanych z rolnictwem, ale nie tylko.

Głównym celem badań jest wstępna inwentaryzacja stanowisk chomika europejskiego, która zostanie zweryfikowana w terenie w sezonie aktywności chomików. Dodatkowym celem jest rozpoznanie sposobu postrzegania chomika europejskiego przez lokalne społeczności oraz pilotażowe określenie poziomu szkód jakie chomiki wyrządzają w uprawach.

Dzięki przeprowadzonym badaniom będziemy mogli:

- zaplanować bardziej szczegółowe działania w zakresie edukacji na temat chomika,

- wypracować sposoby minimalizowania szkód powodowanych przez chomiki,

 - opracować system promowania rolników realizujących gospodarkę sprzyjającą bioróżnorodności lub/i wypracować system rekompensat za szkody.

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ

 • autor: Nadesłane - Uniwersytet Rolniczy, data: 2022-03-03

KONSUMENCIE, KUPUJ ŚWIADOMIE

 • Prezes UOKiK Tomasz Chróstny apeluje do polskich przedsiębiorców i konsumentów o solidarne zachowania w związku atakiem Rosji i Białorusi na Ukrainę.
 • Konsumencie, kupuj świadomie: zwracaj uwagę na kody kreskowe: 460-469 (wyprodukowano w Federacji Rosyjskiej), 481 (wyprodukowano na Białorusi). 

[Warszawa, 3 marca 2022 r.] Trwa agresja Rosji przy wsparciu Białorusi na Ukrainę. USA, UE i poszczególne państwa nakładają sankcje na agresora. Także polscy przedsiębiorcy i konsumenci mogą wesprzeć te działania i uderzyć w ekonomiczne interesy Rosji i Białorusi. Wiele sieci handlowych już wycofało ze swojej oferty towary pochodzenia rosyjskiego. Przykładowo jako jedne z pierwszych na taki krok zdecydowały się Aldi, Carrefour, Netto, Rossmann i Stokrotka. Natomiast jako konsumenci możemy świadomie omijać na sklepowych półkach produkty wyprodukowane w tych krajach.

- Zachęcamy do akcji niekupowania produktów i usług od firm z Rosji i Białorusi. Doceniamy sieci handlowe wycofujące takie produkty ze swojej oferty. Bądźmy solidarni z Ukrainą, sprzeciwiamy się rosyjskiej agresji wojskowej – mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Konsumencie, informację, skąd pochodzi dany produkt, znajdziesz na jego kodzie kreskowym. W przypadku wyprodukowanych w Federacji Rosyjskiej zaczyna się on cyframi 46, natomiast produkty z Białorusi mają kody z początkiem 481.

Pomoc dla konsumentów:

Tel. 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka
E-mail: porady@dlakonsumentow.pl
Rzecznicy konsumentów – w Twoim mieście lub powiecie
Inspekcja Handlowa - – w Twoim województwie

 • autor: Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów- Katarzyna Niepiekło- Theil/ UOKiK, data: 2022-03-03
 • kod Białorus
 • kod rosja

#POMAGAMUKRAINIE - KOORDYNACJA POMOCY HUMANITARNEJ

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Punkty informacyjne dla obywateli Ukrainy szukających pomocy w województwie kujawsko-pomorskim znajdują się na Dworcu Głównym PKP przy ul. Zygmunta Augusta 7 w Bydgoszczy oraz na Dworcu Głównym PKP Toruń Główny przy ul. Kujawskiej 1.

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, które nie mają zapewnionego miejsca pobytu (noclegu) w Polsce, mogą udać się do punktu recepcyjnego. Otrzymają tam informacje na temat pobytu w Polsce, posiłek, podstawową opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek oraz zostanie im wskazane tymczasowe zakwaterowanie. Wszyscy mają dostęp do bezpłatnej opieki medycznej i polskiej służby zdrowia. 

Punkt recepcyjny na terenie województwa kujawsko-pomorskiego znajduje się w Hotelu Kopernik przy ul. Wola Zamkowa 16 w Toruniu.

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym są wpuszczane do Polski. Nasz kraj udziela schronienia każdej osobie, której życie jest zagrożone - bez względu na jej narodowość.

Wszystkie osoby wpuszczane do Polski są weryfikowane przez Straż Graniczną.

INFOLINIE

Infolinia Urzędu do spraw Cudzoziemców +48 47 721 75 75

Pomoc dla obywateli Ukrainy: https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina
 

Dodatkowe infolinie uruchomione przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego

Infolinie dla cudzoziemców/język ukraiński i rosyjski:

+48 52 349 74 61

+48 52 349 78 02

Infolinie czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-22:00.

 

Інфолінія Обласного Управління у справах іноземців

+48 47 721 75 75

Допомога для громадян України : https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

Додаткові інфолінії відкриті Воєводою Куявсько-Поморським

Інфолінія для іноземців/ українською і російською мовою:

+48 52 349 74 61

+48 52 349 78 02

Інфолінія працює від понеділкА до п’ятниці, в год.  7.00- 22.00

CHCESZ POMÓC?

Jeśli chcesz wesprzeć obywateli Ukrainy, zgłoś chęć pomocy poprzez stronę pomagamukrainie.gov.pl/. Za pośrednictwem prostego formularza zgłaszać się mogą organizacje pozarządowe, samorządy, firmy oraz osoby prywatne.

Uruchomiliśmy specjalny adres e-mail pomocukrainie@bydgoszcz.uw.gov.pl dla osób, które chcą wesprzeć cudzoziemców przybywających z Ukrainy. Prosimy o kontakt również osoby, które chcą pomóc i mówią w języku ukraińskim.

Infolinia - oferty zakwaterowania:

+48 52 587 27 71

PRZYDATNE LINKI

 • autor: Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki, data: 2022-03-02

Galeria zdjęć

 • Infografika
  Infografika
 • autor: Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki, data: 2022-03-02

Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, nie muszą rejestrować się w punktach recepcyjnych ani martwić się o formalności. Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy, szukające schronienia w Polsce, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu. W najbliższych dniach nie trzeba też składać żadnych wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców / urzędach wojewódzkich / placówkach Straży Granicznej. To samo dotyczy obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, a ich dokumenty pobytowe utraciły ważność.

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, które nie mają zapewnionego miejsca pobytu (noclegu) w Polsce, mogą udać się do punktu recepcyjnego. Otrzymają tam informacje na temat pobytu w Polsce, posiłek, podstawową opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek oraz zostanie im wskazane tymczasowe zakwaterowanie. Wszyscy mają dostęp do bezpłatnej opieki medycznej i polskiej służby zdrowia.

Obywatele Ukrainy przebywający w Polsce nie muszą wyjeżdżać z kraju w przypadku utraty ważności dokumentów pobytowych. Oni także nie muszą obawiać się o legalność swojego dalszego pobytu.

Aktualne informacje dla obywateli Ukrainy są dostępne na stronie ua.gov.pl.

***

Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України

Особам, які втікають з України від збройного конфлікту, не треба реєструватися у пунктах прийому біженців – рецепційних центрах, а також думати про те, як полагодити формальності. Усім особам, які – втікаючи з України – шукають прихистку в Польщі – не треба побоюватися, якщо йдеться про їх легальне перебування на території РП. Найближчими днями не треба також подавати жодних клопотань до: Управління у справах іноземців / Воєводських управлінь/ Прикордонної служби у пунктах перетину кордону. Те ж стосується громадян України, які проживають у Польщі деякий час, але їхні документи, на підставі яких дозволено проживання, вже недійсні.

Усі особи, які втікають з України від збройного конфлікту і не мають гарантованого місця перебування (місця на ночівлю) у Польщі, можуть звернутися до рецепційного центру. Там вони одержать: інформацію щодо перебування у Польщі; їжу; основну медичну допомогу; місце для відпочинку. Потім їм буде повідомлено про те, де їх тимчасово поселять. Усі біженці з України мають доступ до безкоштовної медичної допомоги та польських лікарів.

Громадянам України, які зараз перебувають в Польщі, не треба покидати нашу країну. Йдеться про тих, чиї документи, що дають право на перебування і проживання, вже недійсні. Ці громадяни України також не повинні побоюватися, що їхнє перебування та проживання у Польщі вважатиметься нелегальним.

З актуальними інформаціями для громадян України можна ознайомитися на сайті: ua.gov.pl.

 • autor: www.gov.pl, data: 2022-03-01

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Dnia 28 lutego 2022 roku, o godzinie 9:00, w formie spotkania zdalnego, odbyło się trzecie w tym roku posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Głównym celem spotkania było omówienie zasad dalszego postępowania w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Głównymi tematami poruszanymi podczas posiedzenia było:

 1. Pomoc humanitarna dla uchodźców z Ukrainy
 2. Punkt informacyjny i recepcyjny w województwie
 3. Pomoc zdrowotna dla Uchodźców
 4. Szkolnictwo - oddziały dla dzieci z Ukrainy
 5. Pomoc psychologiczna na miejscu dla Uchodźców
 6. Poradnictwo prawne dla Uchodźców

W posiedzeniu udział wzięli:

Jarosław Tadych - Starosta Sępoleński

Maciej Suchomski - Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

Andrzej Marach   - Wicestarosta Sępoleński

Marek Chart - Przewodniczący Rady Powiatu

Anna Łańska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Więcborku

Franciszek Lesiński - Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

Kazimierz Warylak – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

Krystyna Wąsik - Przewodnicząca Rady Gminy Sośno

Waldemar Kuszewski – Burmistrz Więcborka

Waldemar Stupałkowski - Burmistrz Sępólna Krajeńskiego

Wojciech Głomski - Burmistrz Kamienia Krajeńskiego

Leszek Stroiński - Wójt Sośna

Paweł Zawada - Komendant Powiatowy Policji w Sępólnie Krajeńskim

Elżbieta Estkowska – Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj.

Maria Kiełbasińska – Prezes Spółki Novum – Med. w Więcborku

Maciej Steckiewicz - Gmina Sośno

Piotr Sałasiński - Gmina Kamień Krajeński

Magdalena Zamojska - Gmina Sępólno Krajeńskie

Kamila Jabłońska – Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim

Magdalena Starzecka – Gmina Więcbork

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2022-02-28

Galeria zdjęć

 • Zdjęcie z posiedzenia
  Zdjęcie z posiedzenia
 • Zdjęcie z posiedzenia
  Zdjęcie z posiedzenia
 • Zdjęcie z posiedzenia
  Zdjęcie z posiedzenia

Półfinały LXVI Mistrzostw Polski w warcabach stupolowych

20 lutego zakończyły się rozgrywane Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim Półfinały LXVI Mistrzostw Polski w warcabach stupolowych. Łącznie rywalizowało w nich  46 zawodników, podzielonych na dwie grupy. Z każdej czterech najlepszych zapewniało sobie udział w turnieju finałowym. W pamięci uczestników i organizatorów na pewno na długo zapisze się dzień, w którym z powodu szalejącego nad powiatem sępoleńskim orkanu, rundy rozgrywane były przy świeczkach!

W zawodach udział wzięło wielu znakomitych zawodników, wśród których znalazła się np. mistrzyni świata Natalia Sadowska ze Szczecina czy Amadeusz Zyber-Moszak, brązowy medalista Mistrzostw Świata Juniorów do lat 16.

W obu grupach rywalizacja była zacięta, nie obyło się też bez niespodzianek i spektakularnych „powrotów”. Dodatkową atrakcją zawodów był rozegrany turniej tenisa stołowego, do którego przystąpiła znaczna większość zawodników.

Po zakończeniu zmagań najlepszej czwórce z każdej grupy wręczono puchary, dyplomy i medale, a wśród wszystkich uczestników rozlosowano nagrody rzeczowe.

Ostateczne wyniki kształtują się następująco:

GRUPA A:

1. Dominik Rubaj (Razem Świecie);

2. Arleta Flisikowska (SRW Rychlik);

3. Karol Dudkiewicz (Olymp Błonie);

4. Amadeusz Zyber-Moszak (Roszada Lipno);

20. Katarzyna Czarnotta (Krajna);

22. Ewa Karkowska (Krajna).

GRUPA B:

1. Krzysztof Kortas (Zefir Janikowo);

2. Mariusz Ślęzak (Czarna Damka Lututów);

3. Marcin Grzesiak (Struga Marki);

4. Filip Kuszewski (Roszada Lipno);

24. Jan Rosiński (Krajna).

Wszystkim uczestnikom, a szczególnie zwycięzcom składamy gratulacje.

Zadanie było współfinansowane m.in. przez Powiat Sępoleński w ramach przekazanej Miejskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu KRAJNA dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

 • autor: Dorota Szymańczak - Stanowisko ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych, data: 2022-02-28

Galeria zdjęć

 • Zdjęcie z rozgrywek
  Zdjęcie z rozgrywek
 • Zdjęcie z rozgrywek
  Zdjęcie z rozgrywek
 • Zdjęcie z rozgrywek
  Zdjęcie z rozgrywek

Uwaga! Pomoc humanitarna dla Ukrainy!

Koordynacja pomocy humanitarnej dla Ukrainy

Już od jutra, 1 marca 2022 roku, Gminy z terenu Powiatu Sępoleńskiego w ramach pomocy humanitarnej organizują zbiórki produktów i środków, które będą przekazane potrzebującym na Ukrainie, również oczekującym przed przejściami granicznymi.

W pierwszej kolejności zbiórki organizowane są przez samorządy gmin z terenu których zebrane środki przekazywane będą do magazynów powiatowych i potem wojewódzkich. Te z kolei przekażą pomoc do dystrybucji w specjalnych miejscach zlokalizowanych w województwach przygranicznych. Pomoc koordynuje Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.

Na terenie poszczególnych gmin powiatu wyznaczono miejsca zbiórek pomocy.

Pomoc można dostarczać bezpośrednio do następujących magazynów gminnych:

Magazyn pomocy humanitarnej Gminy Sępólno Krajeńskie

DUKO Sp. z o.o.

ul. Składowa 1D

89-400 Sępólno Krajeńskie

Godziny otwarcia od 13:00 – 17:00

Koordynator pomocy:

Magdalena Zamojska - tel. 887-979-887

Koordynator magazynu gminnego:

Marek Bukolt – tel. 604-053-421

 

Magazyn pomocy humanitarnej Gminy Kamień Krajeński

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury

ul. Sępoleńska 4

89-430 Kamień Krajeński

Godziny otwarcia: 09:00- 17:00

Koordynator pomocy:

Piotr Sałasinski

tel. 604 277 264

Koordynator magazynu gminnego:

Roma Wieczorek – tel. 52 388 60 68

 

Magazyn pomocy humanitarnej Gminy Sośno:

Gminny Dom Kultury w Sośnie

ul. Jana Pawła II 1,

tel. 52 3891225

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 10:00 – 17:00 i soboty 10:00 i 13:00

Koordynator pomocy:

Maciej Steckiewicz – tel. 660539073,

Koordynator magazynu gminnego:

Przemysław Kowalczyk  - tel. 606232259

 

Magazyn pomocy humanitarnej Gminy Więcbork

Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku

ul. Rybacka 11a

89-410 Więcbork

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 10:00 – 12:00 oraz 15:00 – 17:00

Koordynator pomocy:

Katarzyna Włodarczak  tel. 52 3895225

Koordynator magazynu gminnego:

Katarzyna Włodarczak  tel. 52 3895225

 

Magazyn pomocy humanitarnej  - przeładunkowy Powiatu Sępoleńskiego:

DUKO Sp. z o.o.

ul. Składowa 1D

89-400 Sępólno Krajeńskie

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 13:00 – 17:00

Koordynator pomocy:

Kamila Jabłońska – tel. 609-812-180

Koordynator Magazynu Powiatowego

Jerzy Biskupski – tel. 783-521-854

Zbieramy TYLKO !!!

 • odzież i okrycie TYLKO NOWE
 • środki higieny i czystości
 • żywność DŁUGOTERMINOWA
 • inne (zapałki, bateria, świece, latarki, zestawy I pomocy)
 • podstawowe środki medyczne

Szczegółowa lista produktów i środków poniżej

UWAGA !!!

W punkcie odbioru nie będą odbierane środki i produkty, które nie znajdują się na tej liście.

 

Lista produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie (w tym oczekującym przed przejściami granicznymi).

 1. Odzież i okrycie:
  • Koce zwykłe i termiczne
  • Śpiwory
  • Podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej
  • Materace
  • Ubrania (nowe!), płaszcze przeciwdeszczowe (nowe!)
 1. Środki higieny i czystości:
  • Płyny do kąpieli/pod prysznic/mydło, Dezodoranty, Pasta do zębów, Szczoteczki do zębów, Grzebienie
  • Bielizna damska, męska, dziecięca
  • Podpaski, Pampersy, Pieluchy dla dorosłych, Papier toaletowy i ręczniki papierowe
  • Ręczniki (w tym z mikrofibry)
  • Worki na śmieci, Środki dezyfekujące/alkohol do dezynfekcji, Maski filtrujące lub jednorazowe
 1. Żywność:
  • Woda
  • żywność do szybkiego przygotowania (instant), batony (w tym energetyczne), bakalie, orzechy,
  • konserwy,
  • makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania
  • narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego użytku: talerz głęboki, łyżka, widelec, nóż, szkło (silikon spożywczy lub plastik)

Uwaga! Zabezpieczyć szkło!!

 1. Inne:
  • Zapałki, Baterie, powerbanki, Oświetlenie, w tym latarki, Świece
  • Zestawy pierwszej pomocy
 1. Podstawowe środki medyczne (witaminy, środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, leki na kaszel i przeziębienie) – Lekarstwa, tylko te które są kupowane bez recepty!! I mogą być przechowywane w temperaturze do 26 stopni C. Wyłącznie nowe opakowania z ważnym terminem przydatności

  Czego nie wysyłamy w ramach pomocy humanitarnej?

UWAGA: produkty z poniższej listy nie będą przyjmowane! Jeżeli chcesz przekazać coś z poniższej listy

 1. Broń palna (w tym gazowa, hukowa itp.)
 2. Broń biała
 3. Hełmy, elementy opancerzenia, umundurowania
 4. Inny sprzęt militarny i paramilitarny
 5. Produkty, których wywóz z terytorium RP wymaga koncesji lub zezwolenia
 6. Inne produkty, które nie stanowią pomocy humanitarnej.
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) na podstawie informacji z PZZK, data: 2022-02-28

Pomoc prawna dla obywateli Ukrainy Юридична допомога громадянам України

Юридична допомога в легалізації перебування, паспортні питання громадян України.

Pomoc prawna w zakresie legalizacji pobytu, spraw paszportowych dla obywateli Ukrainy.

 

Адвокат Daniel Lakner - Спілкування російською мовою

Adwokat Daniel Lakner - Komunikacja w języku rosyjskim

 

Телефон +48 605 320 703

Telefon +48 605 320 703

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2022-02-28

Uwaga! Ważne! Pomoc dla uchodźców

Szukasz ratunku przed wojną?
Chcesz wesprzeć uchodźców?
Tu znajdziesz pomoc lub jej udzielisz.
 • autor: WCZK Bydgoszcz, data: 2022-02-27

Uwaga! Ważne! Pomoc uchodźcom z Ukrainy organizowana na terenie powiatu sępoleńskiego

Drodzy Mieszkańcy Powiatu,

Wiemy, że duża część z Was chciałaby pomóc naszym sąsiadom z Ukrainy.
Na profilach facebook-owych organizacji społecznych, firm prywatnych z terenu naszego powiatu, sołectw z terenów naszych gmin już organizowane są zbiórki pomocy dla uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy.

Prosimy wszystkich organizatorów społecznych (stowarzyszenia, fundacje), prywatnych (firmy) oraz sołectwa (gminy z terenu powiatu sępoleńskiego) o przekazywanie informacji nt. organizowanej zbiórki także do samorządu gminnego i powiatowego.

Wzajemne informowanie się o planowanych działaniach a także promocja zbiórek na stronach i profilach urzędów, przyczyni się do szerszego ich rozpropagowania wśród mieszkańców.

 

Wystarczy wysłać maila z informacją o zbiórce/planowanej pomocy na adres:

Powiat Sępoleński               kryzysowe@powiat-sepolno.pl

Gmina Więcbork                  pelnomocnik@wiecbork.pl

Gmina Sośno                       steckiewiczm@sosno.pl

Gmina Sępólno Krajeńskie            zk@gmina-sepolno.pl

Gmina Kamień Krajeński                oc@um.kamienkr.pl

 

Samorządy z terenu powiatu zadeklarowały już Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu możliwość przyjęcia uchodźców przy współpracy z prywatnymi podmiotami z branży turystycznej. Możliwości lokalowe naszego regionu to schronienie dla ponad 700 osób. Już dziś wiemy, że pomoc tym ludziom będzie bardzo potrzebna.

 

Poniżej podajemy linki do zbiórek już organizowanych na terenie Powiatu Sępoleńskiego i zachęcamy do włączenia się w pomoc.

Postaramy się na bieżąco aktualizować informacje odnośnie zbiórek i pomocy:

 

Zbiórki i pomoc organizowane na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie:

Stowarzyszenie "Dorośli - Dzieciom"

Sołectwo Komierowo

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1168461790648449&id=232481414246496

Firma Phenix

https://www.facebook.com/gminasepolno/posts/322058699966798

Sklep Klimek AGD RTV Małgorzata Klimek

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=398451865382063&id=100056517597233

Sołectwo Skarpa

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=494048005683952&id=113645313724225

Salon fryzjerski „Exclusive” Hanna Domek

https://www.facebook.com/SalonFryzjerskiExclusive/posts/958274371501666

Hurtownia Hydraulik

https://www.facebook.com/piotr.janusz.12/posts/7280142462056936

Sołectwo Zboże

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=480120643708204&id=105583591161913

Sołectwo Niechorz
 
 
Zbiórka - wtorek, 01.03.2022r, Świetlica Wiejska Niechorz

Caritas Polska

Zbiórka pomocy dla uchodźców z Ukrainy, salka katechetyczna przy kościele Parafialnym pw. św. Bartłomieja w Sępólnie Krajeńskim, codziennie od godziny 10:00 do 13:00 kontakt Danuta Zalewska – tel. 602-503-167 (pomoc rozpocznie się od 2 marca 2022)

 

Darmowe pieczywo dla wszystkich uchodźców znajdujących się na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie

„Piekarnia Deja”

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=124374256804287&id=108318038409909

 

Zbiórki i pomoc organizowane na terenie Gminy Więcbork

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku

Gabi-Bis Runowo Krajeńskie

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4838051066273716&id=100002066106206

Świetlica Środowiskowa Uśmiech w swojej siedzibie ul. Pocztowa 16 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 zbiera środki higieniczne oraz żywność długoterminową, a także kredki, farby, gry planszowe dla dzieci które zostaną przekazana do Sołectwa Zboże, gdzie zostaną zakwaterowane kobiety z dziećmi -  uchodźcy z Ukrainy..

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku w swojej siedzibie - ul. Pocztowa 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00 będzie prowadziła zbiórkę najpotrzebniejszych środków higienicznych dla uchodźców z Ukrainy, którzy zostaną zakwaterowani na terenie Gminy Więcbork. W przypadku zaistnienia potrzeby poszerzenia zakresu zbiórki o art. spożywcze, koce, ubrania, zabawki lub inne przedmioty przekażemy taką informacje za pośrednictwem stron internetowych oraz szeroko rozumianych mediów społecznościowych.

ZBIÓRKI I POMOC ORGANIZOWANE NA TERENIE GMINY KAMIEŃ KRAJEŃSKI

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

https://www.facebook.com/mgok.kamien.kr/photos/a.1112510298898542/2147416618741233

Wszystkie informacje będziemy starali się na bieżąco aktualizować.

https://pomagamukrainie.gov.pl/ 

https://www.gov.pl/web/udsc/informacje-dla-obywateli-ukrainy
#solidarnizukrainą #pomocukrainie

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2022-02-26

Uwaga! Ważna informacja dla obywateli Ukrainy

Wojewoda Kujawsko – Pomorski uruchomił ogólnodostępną

infolinię pod nr 52 34 97 804 oraz  52 34 97 461

obsługiwaną w języku ukraińskim i polskim

oraz stronę internetową https://cudzoziemiec.bydgoszcz.pl

 

Została również uruchomiona specjalna, dedykowana strona internetowa https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina 

oraz infolinia +48 47 721 75 75.

 • autor: K-P Urząd Wojewódzki, data: 2022-02-25

XLIII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

25 lutego (piątek) 2022 roku o godz. 9:00 w trybie zdalnym odbyła się XLIII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim. Sesja odbyła się zgodnie z planowanym porządkiem obrad.

1. Otwarcie sesji

 • stwierdzenie ąuorum,
 • przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad XLII sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.

4. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania złożone na
ostatniej sesji i w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o czynnościach w okresie między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z prac Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w okresie międzysesyjnym
oraz informacja o złożonych przez radnych wnioskach i sposobie ich załatwienia.

7. Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie sępoleńskim.

8. Informacja o wykonaniu zadań zleconych z zakresu odnowień powierzchni leśnych zniszczonych podczas
nawałnicy z 2017 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawach :

 • wyrażenie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sępoleńskiego oraz
  zezwolenie na odstąpienie od obowiązku zastosowania drogi przetargowej,
 • zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony
  plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia tygodn