Powiat Sępoleński

Treść Główna

Grand Prix Polski w Tenisie Stołowym i powitanie Tomasza Szcześniewskiego

1 października na hali Krajna Arena w Sępólnie Krajeńskim odbyła się uroczystość otwarcia 1-go Grand Prix Polski Żaczek i Żaków w Tenisie Stołowym. Na otwarciu oprócz władz samorządowych gminy i działaczy PZTS obecny był Łukasz Schreiber - poseł na Sejm RP, Członek Rady Ministrów. Władze powiatu sępoleńskiego reprezentowali Przewodniczący Rady Marek Chart oraz Wicestarosta Andrzej Marach.

Tego samego dnia na stadionie Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Kraj. mieszkańcy i władze samorządowe witali Tomasza Szcześniewskiego, ojca chorej na SMA Zosi oraz jego towarzyszy. Wyruszyli oni 19 sierpnia z Zakopanego na Hel wraz z dziadkiem dziewczynki Jackiem Szcześniewskim i przyjacielem Karolem Zdrojewskim. Pan Tomasz przemierza całą Polskę, czyli 1300 kilometrów piechotą, by zebrać 9,5 mln zł na lek Zolgensma, dzięki któremu jego 1,5-roczna córka, chora na SMA (rdzeniowy zanik mięśni) ma szansę wyzdrowieć.

 

 

 • autor: Andrzej Marach - Wicestarosta Sępoleński, data: 2022-10-03

Grand Prix Polski w Tenisie Stołowym i powitanie Tomasza Szcześniewskiego - galeria zdjęć

 • Turniej Tenisa Stołowego
  Turniej Tenisa Stołowego
 • Turniej Tenisa Stołowego
  Turniej Tenisa Stołowego
 • Turniej Tenisa Stołowego
  Turniej Tenisa Stołowego
 • Powitanie Tomasza Szcześniewskiego
  Powitanie Tomasza Szcześniewskiego
 • Powitanie Tomasza Szcześniewskiego
  Powitanie Tomasza Szcześniewskiego
 • Powitanie Tomasza Szcześniewskiego
  Powitanie Tomasza Szcześniewskiego
 • Powitanie Tomasza Szcześniewskiego
  Powitanie Tomasza Szcześniewskiego
 • autor: Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim, data: 2022-10-01

Jubileusz 76-lecia KGW w Sośnie

W Gminnym Domu Kultury w Sośnie odbyła się uroczystość 76-lecia KGW w Sośnie (ze względu na COVID przesunięta na ten rok). Powiat Sępoleński reprezentował wiceprzewodniczący rady Piotr Dobrzański oraz Wicestarosta A. Marach.

 • autor: Andrzej Marach - Wicestarosta Sępoleński, data: 2022-10-03

Jubileusz 76-lecia KGW w Sośnie - galeria

 • 76-lecie KGW w Sośnie
  76-lecie KGW w Sośnie
 • 76-lecie KGW w Sośnie
  76-lecie KGW w Sośnie
 • 76-lecie KGW w Sośnie
  76-lecie KGW w Sośnie
 • 76-lecie KGW w Sośnie
  76-lecie KGW w Sośnie
 • 76-lecie KGW w Sośnie
  76-lecie KGW w Sośnie
 • 76-lecie KGW w Sośnie
  76-lecie KGW w Sośnie
 • 76-lecie KGW w Sośnie
  76-lecie KGW w Sośnie
 • 76-lecie KGW w Sośnie
  76-lecie KGW w Sośnie
 • autor: Portal e-krajna.pl, data: 2022-10-03

Jubileusz 50-lecia więcborskiego oddziału PZERiL i XXVII Wieczór Seniora

W Szkole Podstawowa nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku odbył się Jubileusz 50-lecia więcborskiego oddziału PZERiL i XXVII Wieczór Seniora. Na spotkaniu oprócz jubilatów obecna była Pani Poseł Iwona Kozłowska oraz władze samorządowe gminy Więcbork. Powiat Sępoleński reprezentowali pani dyr. PCPR Elżbieta Maziarz-Rudnik i wicestarosta A. Marach.

 • autor: Andrzej Marach - Wicestarosta Sępoleński, data: 2022-10-03

50 lat Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Więcborku

 • autor: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku, data: 2022-10-03

50 lat PZERiL i XXVII Wieczór Seniora - galeria zdjęć

 • 50 lat PZERiL i Wieczór Seniora
  50 lat PZERiL i Wieczór Seniora
 • 50 lat PZERiL i Wieczór Seniora
  50 lat PZERiL i Wieczór Seniora
 • 50 lat PZERiL i Wieczór Seniora
  50 lat PZERiL i Wieczór Seniora
 • 50 lat PZERiL i Wieczór Seniora
  50 lat PZERiL i Wieczór Seniora
 • 50 lat PZERiL i Wieczór Seniora
  50 lat PZERiL i Wieczór Seniora
 • 50 lat PZERiL i Wieczór Seniora
  50 lat PZERiL i Wieczór Seniora
 • autor: Portal e-krajna.pl, data: 2022-10-03

XLIX sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

30 września 2022 roku o godz. 9:00 w sali im. Lucjana Prądzyńskiego odbyła się XLVIII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim. Sesja odbyła się zgodnie z planowanym porządkiem obrad.

1. Otwarcie sesji

2. Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.

4. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania złożone na ostatniej sesji i w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o czynnościach w okresie między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z prac Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w okresie międzysesyjnym oraz informacja o złożonych przez radnych wnioskach i sposobie ich załatwienia.

7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu w I półroczu 2022.

8. Podjęcie uchwał w sprawach

 • uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2022 rok,
 • uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2028.

9. Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Zakończenie obrad.

Galeria zdjęć

 • XLIX sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLIX sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLIX sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLIX sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLIX sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLIX sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLIX sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLIX sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLIX sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLIX sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLIX sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLIX sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLIX sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLIX sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLIX sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLIX sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLIX sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLIX sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2022-09-30

Dodatkowe 50 mln złotych na modernizację kujawsko-pomorskich dróg

Kontynuujemy modernizację sieci kujawsko-pomorskich dróg. W związku z rosnącą inflacją i wzrostem kosztów inwestycji drogowych radni województwa zatwierdzili podczas poniedziałkowej (26 września) sesji sejmiku zmiany dotyczące zwiększenia środków na ich realizację.

 • Koszt wybudowania kilometra drogi wzrósł w tym roku od kilkudziesięciu do nawet stu procent, co skutkowało tym, że wielu wykonawców było w stanie zejść z placów budowy. Dzięki naszym rozmowom i ostatecznie dzięki wytycznym Prokuratorii Generalnej RP udało nam się renegocjować umowy i zagwarantować wykonawcom oczekiwane środki na realizację zadań. W tym roku oddamy do użytku blisko 90 kilometrów zmodernizowanych dróg – mówił podczas briefingu wicemarszałek Zbigniew Sosnowski.

 

Z unijnym dofinansowaniem

Na kontynuację programu modernizacji dróg wojewódzkich wykorzystujemy środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Dzięki dofinansowaniu powstały lub są w trakcie realizacji:

 • droga wojewódzka nr 265 Brześć-Kowal (powiat włocławski, długość 19 km) – inwestycja zakończona, wartość przedsięwzięcia 85 mln zł;

 • droga wojewódzka nr 559 Lipno-Jasień (powiat lipnowski, długość 22 km) – prace zakończone, trwa rozliczanie finansowe, wartość inwestycji 100 mln zł;

 • droga wojewódzka nr 548 Stolno-Wąbrzeźno (powiaty chełmiński i wąbrzeski, długość 29 km) – większość prac zakończy się w tym roku, prace w obrębie Lisewa oraz wykończenie wiosną 2023 roku, wartość inwestycji to ponad 177 mln zł;

 • droga wojewódzka nr 249 z Czarnowa do Solca Kujawskiego wraz z budową przeprawy promowej (powiaty bydgoski i toruński, długość 2,5 km) – drogi i przyczółki oraz prom są  gotowe, ogłoszony został przetarg na pogłębianie Wisły, wartość inwestycji to ponad 21 mln zł;

 • droga wojewódzka nr 254 Brzoza-Łabiszyn (powiaty bydgoski i żniński, długość 13 km) – wykonawca zakończył prace projektowe i czeka na zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, wstępne prace ruszą na koniec roku lub wczesną wiosną, wartość inwestycji 53 mln zł;

 • droga wojewódzka nr 254 Łabiszyn-Barcin (powiat żniński, długość 9 km) – wykonawca kończy prace projektowe i jesienią złoży wniosek o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, roboty budowlane w przyszłym roku, wartość inwestycji 38 mln zł;

 • obwodnica Lubrańca w przebiegu drogi wojewódzkiej nr 270 (powiat włocławski, długość 5 km) – wykonawca rozpoczął prace budowlane, zakończenie w przyszłym roku, wartość inwestycji 59 mln zł;

 • droga wojewódzka nr 270 Brześć Kujawski-Lubraniec (powiat włocławski, długość 7 km) – trwają prace projektowe, zakończenie inwestycji planowane jest w przyszłym roku, wartość inwestycji 29 mln ;

 • droga wojewódzka nr 563 Stępowo-granica województwa (powiat rypiński, długość 7 km) – trwają prace projektowe, zakończenie zadania planowane jest w przyszłym roku, wartość inwestycji 38 mln zł;

 • droga wojewódzkiej nr 265 Kowal-Baruchowo (powiat włocławski, długość 8 km, trwa przetarg na II etap, I etap z Baruchowa do granicy województwa - większość prac zrealizowana, wartość inwestycji 37 mln zł);

 • budowa dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 273 (Cierpice-Toruń), nr 657 (Złotoria-Lubicz) oraz o nr 551, 649 i 554 (Nawra-Chełmża-Sierakowo) w powiecie toruńskim, łączna długość to 27 km – zakończenie większości prac planowane jest w tym roku, wartość inwestycji ok. 35 mln zł.

   

Na budowę dróg rowerowych trafiają także środki z marszałkowskiego programu we współpracy z gminami, czyli Drogowej Inicjatywy Samorządowej. Informacje o tych realizacjach znajdują się w dalszej części materiału.

– Ten rok jest rekordowy, jeżeli chodzi o długość zmodernizowanych odcinków dróg oddanych do użytku. Łącznie, w tym roku, planujemy oddać 86 km. Niestety rosnąca inflacja nie pozwoliła nam zrealizować zakładanego na początku roku planu zakończenia inwestycji o łącznej długości 133 km, musieliśmy spowolnić prace. Musimy dołożyć pieniądze, aby jeszcze w tym i na początku przyszłego roku zakończyć rozpoczęte już inwestycje – mówił marszałek Piotr Całbecki.

 

Duże zadania z budżetu samorządu województwa

Kontynuujemy także modernizację kolejnych dróg ujętych w Kujawsko-Pomorskim Planie Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej w oparciu o środki własne samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Zabezpieczyliśmy ponad 76 mln zł na modernizację najbardziej zniszczonych nawierzchni i przebudowę dróg. Te pieniądze pozwoliły zaplanować prace na:

 • drodze wojewódzkiej nr 246 Rojewo-Płonkówko (powiat inowrocławski, długość 4 km, zadanie zakończone, kwota 5 mln zł);

 • drodze wojewódzkiej nr 266 m.in. w okolicach Aleksandrowa Kujawskiego i Zakrzewa (powiat aleksandrowski, łączna długość ok. 5 km, prace zakończone, kwota ponad 9 mln zł);

 • drodze wojewódzkiej nr 254 Barcin-Wolice (powiat żniński, długość ok. 1,4 km, prace zakończone, kwota 1,7 mln zł);

 • drodze wojewódzkiej nr 223 rondo-Białe Błota (powiat bydgoski, długość 1 km, prace zakończone, kwota 3,1 mln zł);

 • drodze wojewódzkiej nr 546 w Zławieś Wielka-Rzęczkowo (powiat toruński, długość 5 km, prace zaawansowane, finisz w tym roku);

 • drodze wojewódzkiej nr 237 odcinki w rejonie Gostycyna i Łyskowa (powiat tucholski, długość 3 km), prace na finiszu, kwota 6 mln zł;

 • drodze wojewódzkiej nr 538 Zakrzewo-Mełno (powiat grudziądzki, długość 2,5 km), zaawansowane prace, finisz w tym roku, kwota 4,6 mln zł;

 • drodze wojewódzkiej nr 543 w Jabłonowie-Zamku (powiat brodnicki) – parking i miejsce kontroli pojazdów, zadanie na finiszu, kwota 5 mln zł;

 • drodze wojewódzkiej nr 551 Unisław-Wybcz (powiat chełmiński i toruński, długość 5 km), zadanie na finiszu, kwota 9,3 mln zł;

 • drodze wojewódzkiej nr 251 Pturek-Młodocin (powiat żniński, długość 2 km), trwa końcowy etap uzyskiwania zezwoleń, prace budowlane przyszły rok;

 • drodze wojewódzkiej nr 241 Wiele-Więcbork (powiat sępoleński, długość 7 km), trwają zaawansowane prace; kwota 12 mln zł;

 • drodze wojewódzkiej nr 543 Drużyny-Szabda (powiat brodnicki, długość ok. 2 km, trwają zaawansowane prace, kwota 3 mln zł

 • drodze wojewódzkiej nr 551 Pluskowęsy-Dźwierzno (powiat toruński, długość 6 km), wybieramy wykonawcę;

 • drodze wojewódzkiej nr 241 Wysoka Wieś-Mały Mędromierz (powiat tucholski, długość 2 km, umowa o wartości 4,5 mln zł z wykonawcą została podpisana, zakończenie prac w tym roku) Brzuchowo-Wieszczyce (powiat tucholski, długość 2 km, powtarzamy przetarg), Trzciany-Sikorz (powiat sępoleński, długość 3 km, przetarg w toku), Sępólno-Grochowiec (powiat sępoleński, 0,5 km, trwają przygotowania do przetargu);

 • drodze wojewódzkiej nr 544 Brodnica-granica województwa (powiat brodnicki, długość 4,5 km), rozpoczęliśmy II etap przebudowy, zakończenie w połowie przyszłego roku (I etap obejmował odcinki o długości prawie 7 km, a prace kosztowały 6,8 mln zł).

   

Mikrodywaniki o wartości ponad 2 mln złotych położone zostały na odcinkach:

 • drogi wojewódzkiej nr 550 w Unisławiu (powiat chełmiński),

 • drogi wojewódzkiej nr 247 w Mycielewie (powiat nakielski),

 • drogi wojewódzkiej nr 534 w Szafarni (powiat golubsko-dobrzyński),

 • drogi wojewódzkiej nr 251 w Murczynie (powiat żniński),

 • drogi wojewódzkiej nr 553 w Przecznie (powiat toruński),

prace na tych pięciu odcinkach zostały zakończone, ponadto przygotowywane są na odcinkach:

 • drogi wojewódzkiej nr 541 w Chalinie (powiat lipnowski),

 • drogi wojewódzkiej nr 256 w Chełmszczonce (powiat bydgoski).

   

Kontynuujemy marszałkowski program związany z budową ciągów pieszo-rowerowych we współpracy z gminami, czyli Drogową Inicjatywę Samorządową (DIS). Na ten cel trafi ponad 1 mln zł. Ciągi powstaną:

 • przy drodze wojewódzkiej nr 546 w Złejwsi Małej (powiat toruński) – wkrótce rozpoczną się prace, które powiązaliśmy z dużą przebudową drogi

 • przy drodze wojewódzkiej nr 267 w Osięcinach (powiat radziejowski) – trwa przetarg na realizację zadania.

   

Ponad 15 mln zł pochłonie przebudowa wiaduktu na drodze wojewódzkiej nr 240 w Terespolu Pomorskim (powiat świecki)  – uzyskaliśmy pozwolenie na budowę, podpisaliśmy umowę na realizację zadania, prace budowlane zakończą się w przyszłym roku.

Zaczynamy też program rewitalizacji i ochrony zadrzewień przy drogach wojewódzkich. Drzewami (przede wszystkim lipami drobnolistnymi) będą obsadzane w pierwszej kolejności obszary przy drogach po zrealizowanych modernizacjach, o szczególnym znaczeniu kulturowym i krajobrazowym oraz o obniżonej bioróżnorodności. Umowa o wartości ponad 500 tysięcy złotych dotycząca nasadzeń w Dębinach przy drodze wojewódzkiej nr 553 została podpisana umowa, prace zostaną wykonane jesienią.

 

Pozyskujemy rządowe fundusze na modernizację dróg

W najbliższych latach przebudujemy 40 kilometrów dróg. W oparciu o środki rządowe zlecamy modernizację odcinków:

 • drogi wojewódzkiej nr 245 Gruczno-Głogówko Królewskie (powiat świecki, długość 8 km, trwają prace nad koncepcją),

 • drogi wojewódzkiej nr 245 na terenie Chełmna – ulice Powiśle i Nad Groblą – długość 2 km, przetarg na projekt),

 • drogi wojewódzkiej nr 204 na terenie Solca Kujawskiego (ulica Garbary) (powiat bydgoski, długość 0,6 km, przetarg na projekt),

 • drogi wojewódzkiej nr 272 na odcinku Dolna Grupa-Piła Młyn (powiat świecki, długość 7,3 km, trwają prace nad koncepcją).

 • drogi wojewódzkiej nr 299 w Gniewkowie (powiat inowrocławski, długość 0,7 km, prace nad koncepcją),

 • drogi wojewódzkiej nr 377 Nowe-Milewko (powiat świecki, długość 7 km, trwają prace nad koncepcją),

 • drogi wojewódzkiej nr 391 Warlubie-Buśnia (powiat świecki, długość 9 km, trwają prace nad koncepcją).

   

Z funduszy rządowych finansowane ma być przebudowana m.in.

 • droga wojewódzkiej nr 563 Rypin-Stępowo (powiat rypiński, długość 8 km, przetarg w toku).

   

Obwodnice

Czternaście kolejnych obwodnic o łącznej długości ponad 70 kilometrów powstanie w najbliższych latach wokół miast i miejscowości naszego regionu. Dzięki porozumieniom z samorządami lokalnymi, mogliśmy zlecić już prace nad projektami tych tras. Realizacja inwestycji pochłonie blisko miliard złotych.

 • Lubraniec – rozpoczęły się prace budowlane;

 • Rypin – trwają prace nad koncepcją, odbyły się konsultacje, dofinansowanie centralne zapewnione;

 • Brodnica – trwają prace nad aktualizacją dokumentacji, dofinansowanie centralne zapewnione;

 • Tuchola – od 2019 roku oczekujemy na postanowienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który rozpatruje odwołanie jednego z mieszkańców, dofinansowanie centralne zapewnione;

 • Więcbork – prace nad koncepcją w toku, odbyły się konsultacje społeczne;

 • Lisewo – trwa przetarg na aktualizację dokumentacji projektowej;

 • Białe Błota – gmina przygotowuje się do przetargu na koncepcję;

 • Radzyń Chełmiński – przetarg na koncepcję w toku;

 • Łysomice – trwa przetarg na koncepcję;

 • Chełmża – przetarg na koncepcję w toku;

 • Sępólno Krajeńskie – trwają przygotowania do powtórzenia przetargu na projekt;

 • Golub-Dobrzyń – prace nad koncepcją w toku, odbyły się konsultacje społeczne;

 • Mogilno II etap – dokumentacja gotowa, złożono wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej;

 • Trląg – planowana wraz z przebudową DW nr 255, trwa przetarg na aktualizację dokumentacji.

 

Ważne drogi z RPO oddane do użytku w ubiegłym roku:

 

Ponad miliard złotych na wojewódzkie drogi

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego na przygotowanie i realizację zadań drogowych przeznacza obecnie prawie 800 milionów złotych, które zostaną wykorzystane na przeprowadzenie inwestycji do 2023 roku. Do tej kwoty dołączyliśmy kolejne ponad 350 mln złotych, które przeznaczymy na modernizację infrastruktury drogowej w następnych trzech latach. Zdobyliśmy też prawie 170 milionów złotych dofinansowania na budowę kolejnych trzech obwodnic. Przygotowujemy się do wykorzystania na ten cel także środków z nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027.

 

 • autor: Zarząd Dróg Wojewódzkich i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego, data: 2022-09-27

Słownik biograficzny współczesnych starostów - tom II. Województwo kujawsko-pomorskie

Słownik biograficzny współczesnych starostów - tom II

Można już zapoznać się z II tomem wydanego przez Związek Powiatów Polskich „Słownika biograficznego współczesnych starostów”. Tym razem upamiętniono starostów województwa kujawsko-pomorskiego.

Od samego początku funkcjonowania powiatów było wiadome, że walka o umacnianie swojej tożsamości i obrona interesów społeczności lokalnych będą zadaniami trudnymi, lecz zdecydowanie wartymi podjęcia. Przez te wszystkie lata udało się stworzyć niezwykle sprawnie działające powiaty, które stały się ostoją lokalnych społeczności i które nie raz pokazały, że potrafią radzić sobie nawet w niezwykle trudnych sytuacjach.

Nie udałoby się tego osiągnąć, gdyby nie starostowie – ich praca, kreatywność, pomysły i chęć niesienia pomocy i zmieniania Polski warte są największej pochwały. To do starostów – lokalnych liderów – zwracają się bezpośrednio mieszkańcy ze swoimi bolączkami, ważnymi kwestiami ale i przeżywanymi radościami.

„Słownik biograficzny współczesnych starostów” ma na celu upamiętnienie starostów, którzy pełnili lub nadal pełnią tę funkcję. II tom przybliża postaci starostów województwa kujawsko-pomorskiego.

Z publikacją można zapoznać się poniżej.

 

 

 • autor: Związek Powiatów Polskich, data: 2022-09-27

Około 400 tancerzy z całej Polski wzięło udział w imprezie trwającej przez cały weekend w Więcborku

Więcbork przez cały weekend był taneczną stolicą regionu. Najpierw Liga Taneczna Światowej Federacji Tańca Latynoamerykańskiego, później Ogólnopolski Turniej Par Sportowych o Puchar Burmistrza. Więcbork przez cały weekend był taneczną stolicą regionu, a na parkiecie zaprezentowali się zawodnicy we wszystkich tanecznych klasach sportowych.

Niedzielną (25.10) galę z udziałem najlepszych tancerzy poprowadziła jurorka "Tańca z gwiazdami" Iwona Pavlović. W ciągu dwóch turniejowych dni w zawodach wzięło udział ponad 400 zawodników z całej Polski.

W trakcie turnieju, Powiat Sępoleński reprezentował Wicestarosta Andrzej Marach.

 

 

 • autor: Maciej Bór - Radio Weekend, data: 2022-09-26

Turniej tańca - galeria

 • Ogólnopolski Turniej Par Sportowych
  Ogólnopolski Turniej Par Sportowych
 • Ogólnopolski Turniej Par Sportowych
  Ogólnopolski Turniej Par Sportowych
 • Ogólnopolski Turniej Par Sportowych
  Ogólnopolski Turniej Par Sportowych
 • Ogólnopolski Turniej Par Sportowych
  Ogólnopolski Turniej Par Sportowych
 • Ogólnopolski Turniej Par Sportowych
  Ogólnopolski Turniej Par Sportowych
 • autor: Maciej Bór - Radio Weekend, data: 2022-09-26

#OZNACZAMREKLAMY - REKOMENDACJE PREZESA UOKIK

 • Promujesz telefon w zamian za zniżkę na produkty tej marki? Reklamujesz swoje książki lub testujesz kosmetyki otrzymane w paczce PR? Jesteś influencerem?

 • Czy wiesz, jak prawidłowo oznaczyć wymienione treści?

[Warszawa, 26 września 2022 r.] Rekomendacje Prezesa UOKiK dotyczące oznaczania treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych to dokument, na który czekali nie tylko sami influencerzy, reklamodawcy i agencje PR, ale również konsumenci. Rekomendacje zawierają wiele praktycznych przykładów i graficznych propozycji, zaś powstały po to, by pomóc internetowym twórcom prawidłowo oznaczać treści komercyjne.

- Wyróżniliśmy różnego rodzaju współprace komercyjne, w tym autopromocję czyli reklamę marki własnej, a także prezenty czyli popularne paczki PR – wyjaśnia Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

- Dokument zawiera nie tylko ważne definicje czy regulacje prawne i konsekwencje, jakie można ponieść w związku z kryptoreklamą, ale także konkretne przykłady oznaczeń materiałów reklamowych w różnych mediach społecznościowych, takich jak Instagram, Facebook, TikTok, YouTube i inne, wraz z podaniem praktycznego schematu działań do każdego z nich – dodaje Prezes UOKiK.

Rekomendacje różnicują współprace komercyjne m.in. ze względu na sposoby zawarcia umowy, formy wynagrodzenia, wpływ reklamodawcy na materiał oraz czas trwania współpracy. Niezależnie od tego jak influencer się rozlicza (pieniężnie, w zamian za rabat czy produkt) oraz czy umowę zawarł na papierze, przez telefon czy na komunikatorze – wszystkie materiały zawierające przekaz handlowy, za które otrzymał korzyść materialną, powinien jasno oznaczać jako MATERIAŁ REKLAMOWY i wskazywać promowaną markę. Katalog sformułowań jest szeroki i z punktu widzenia użytkownika nie ma znaczenia, czy słowo „Reklama” poprzedzone będzie hashtagiem czy np. nawiasem kwadratowym. Rekomendowane określenia to między innymi:

 • #reklama lub [REKLAMA],

 • #materiałreklamowy lub [MATERIAŁ REKLAMOWY],

 • #współpracareklamowa lub [WSPÓŁPRACA REKLAMOWA],

 • Płatna współpraca z marką XYZ,

 • Reklama marki XYZ.

Autopromocja i paczka PR

Osobno w Rekomendacjach opisaliśmy autopromocję, czyli reklamę marki własnej. Jeśli piszesz książki, świadczysz usługi dietetyczne lub produkujesz kosmetyki - promując tę działalność na swoim kanale powinieneś przekaz oznaczyć jako AUTOPROMOCJĘ. Inne sugerowane określenia sprawdź w Rekomendacjach. Pamiętaj, autopromocją nie będzie sytuacja, gdy reklamujesz produkt innej marki, nawet jeśli udzieliłeś jej swojego wizerunku lub logo. Wówczas będzie to MATERIAŁ REKLAMOWY.

Czytając Rekomendacje, zwróć uwagę na prezenty oraz opisane przykłady otrzymywanych paczek PR. Ważnym czynnikiem decydującym o rodzaju oznaczenia jest to, czy prezent o niedużej wartości dostajesz po raz pierwszy od marki, czy może jest to kolejny taki podarunek, który zamierzasz przedstawić w mediach społecznościowych. Gdy influencer promuje pierwszą paczkę PR publikację oznacza jako PREZENT. Inne sugerowane określenia takiego oznaczenia znajdzie w Rekomendacjach. Jeśli ta sama marka wysyła twórcy kolejne produkty – publikacje o nich powinien oznaczyć jako MATERIAŁ REKLAMOWY.

O czym pamiętać oznaczając reklamy

Rekomendujemy dwupoziomowe oznaczanie, czyli we własnym zakresie (np. w opisie, na zdjęciu lub filmie, w narracji materiału) i przy użyciu funkcjonalności platformy. Dodatkowo istotne jest, żeby poinformować, jakiej marki dotyczy reklama.

Influencer powinien to zrobić w sposób czytelny, jednoznaczny oraz zrozumiały dla każdego odbiorcy. Oznaczenie musi być widoczne zarówno dla stałych obserwatorów, jak i dla tych, którzy zapoznają się z jego kanałami po raz pierwszy. Wielkość czcionki, kolory tła – to wszystko ma wpływ na odbiór przekazu. Ważne jest, aby komercyjny charakter treści był znany konsumentowi już na wstępnym etapie zapoznawania się z nimi, zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i stacjonarnych. Sprawdzenie, czy przekaz jest prawidłowo wyróżniony ułatwia przygotowana lista czterech zasad. Zacznij od dwupoziomowego oznaczenia - skorzystaj z funkcjonalności platformy oraz oznacz materiał we własnym zakresie. Zadbaj o wskazanie komercyjnego charakteru treści, następnie wskaż promowaną markę. Na koniec sprawdź, czy oznaczenie jest czytelne i zrozumiałe dla odbiorców.

Rekomendacje Prezesa UOKiK

Masz wątpliwości, czy i jak oznaczać treści – zastosuj złotą zasadę.

Rekomendacje Prezesa UOKiK

 

#OznaczamReklamy - filtr dla użytkowników IG oraz FB

Oprócz Rekomendacji przygotowaliśmy bezpłatne narzędzie, które możesz wykorzystać oznaczając reklamę, autopromocję lub prezent na Instagramie bądź Facebooku. Jest nim filtr AR, który już niedługo będzie dostępny w sieci, a wyszukasz go po nazwie #OznaczamReklamy.

 

Rekomendacje Prezesa UOKiK

 

Współregulacja – UOKiK razem z branżą i akademikami

Rekomendacje Prezesa UOKiK dotyczące oznaczania treści w mediach społecznościowych powstały po kilku miesiącach konsultacji z przedstawicielami branży influencer marketingu: Związkiem Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Stowarzyszeniem Komunikacji Marketingowej SAR oraz Radą Reklamy. - Jako organizacja branżowa zawsze popieramy samoregulacje, bo to najlepsza forma porządkowania rynku, co wiemy z doświadczenia. Szczególnie ważne jest to w przypadku tak dynamicznie zmieniającej się branży, jaką jest reklama i influencer marketing. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że za pośrednictwem przedstawicieli Grupy Roboczej Influencer Marketing IAB Polska głos rynku nie tylko został wysłuchany, ale i miał realny wpływ na kształt Rekomendacji – dzięki temu w przejrzysty sposób adresują one rzeczywiste potrzeby zarówno rynku, jaki i UOKiK. Kolejnym krokiem pozostaje odpowiednia ewaluacja ich stosowania ze strony branży i Regulatora – mówi Włodzimierz Schmidt, prezes zarządu IAB Polska.

W pracach uczestniczyli także akademicy z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW oraz Zakładu Systemów Prasowych i Prawa Prasowego WNPiD UAM - którzy zwrócili uwagę na poruszane w Rekomendacjach kategorie specjalne, np. suplementy diety lub zakazane, np. alkohol. W dyskusji na temat sposobów oznaczania prezentów, zaproszeń czy linków afiliacyjnych nie zabrakło także samych twórców, którzy włączyli się w pierwsze konsultacje prowadzone przez Urząd na Instagramie @uokikgovpl.

- Nieprawidłowe oznakowanie treści na portalach społecznościowych jeszcze kilka miesięcy temu stanowiło powszechną praktykę. Dlatego tym bardziej doceniamy wysiłek tych uczestników rynku, którzy po pierwszych naszych działaniach zaczęli poprawnie oznaczać treści. Rekomendacje mają wspierać rynek w dostosowaniu się do obowiązków informacyjnych oraz wypracowaniu wysokiej jakości najlepszych praktyk w tym zakresie. To oczywiście nie koniec naszych działań w branży marketingu internetowego. Kontynuujemy monitoring oraz weryfikację w jaki sposób twórcy, agencje i reklamodawcy dostosowują swoje praktyki tak do obowiązujących od dawna przepisów prawa, jak i naszych rekomendacji. Stworzyliśmy też specjalną podstronę, która będzie agregować podejmowane przez nas działania w tym obszarze – podsumowuje Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Działania Prezesa UOKiK

Miesięcznie otrzymujemy średnio 300 sygnałów dotyczących potencjalnych naruszeń i stosowania wprowadzających w błąd oznaczeń treści komercyjnych lub ich braku w mediach społecznościowych. Trwają postępowania wyjaśniające dotyczące scamu i kryptoreklamy. Pierwsze kary za brak współpracy z UOKiK otrzymało 6 influencerów – m.in za nieudzielanie urzędowi wyjaśnień. W lipcu Prezes UOKiK postawił pierwsze zarzuty nieprawidłowego oznaczania reklam w mediach społecznościowych. Postępowania dotyczą 3 influencerów i reklamodawcy. Przypominamy, że odpowiedzialność za prawidłowe oznaczanie treści reklamowych spoczywa na influencerach, agencjach reklamowych i reklamodawcach. Za brak prawidłowego oznaczenia treści komercyjnych grozi kara do 10 proc. obrotu.

Dostrzegasz scam lub nieoznaczoną reklamę na koncie influencera? Zgłoś to na adres mailowy: scam@uokik.gov.pl.

 

 

 • autor: UOKiK, data: 2022-09-26

PZU Życie ponownie rozpatrzy roszczenia z tytułu pobytu na Oddziale Intensywnej Terapii

 • W związku z działaniami Prezesa UOKiK PZU Życie rozpatrzy ponownie wnioski o wypłatę świadczenia, które wcześniej nie zostały uwzględnione ze względu na brzmienie definicji Oddziału Intensywnej Terapii.

 • Zapoznaj się z komunikatem ubezpieczyciela i złóż wniosek nawet jeśli twoja umowa już wygasła.

[Warszawa, 22 września 2022 r.] PZU Życie to kolejne towarzystwo ubezpieczeniowe, wobec którego Prezes UOKiK wystąpił w sprawie sposobu definiowania pojęć takich jak Oddział Intensywnej Terapii (OIT) oraz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OAIT).

Jak wynikało ze skargi przesłanej do Urzędu, PZU Życie wypłacając w 2021 r. konsumentowi świadczenie z tytułu dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego Plus, odmówiło wypłaty dodatkowego świadczenia za pobyt na OIT/OAIT. Po planowym zabiegu, wskutek powikłań oraz pojawienia się ostrego podwsierdziowego zawału serca, personel szpitala podłączył pacjenta do aparatury ratującej życie. Ponieważ pomoc była udzielana w ramach Pododdziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej, a nie – tak jak to wskazano w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) – wyodrębnionego Oddziału Intensywnej Terapii, ubezpieczyciel nie stwierdził spełnienia przesłanek do wypłaty dodatkowej kwoty.

W związku z podjętymi przez Prezesa UOKiK działaniami spółka zdecydowała o wprowadzaniu do nowych produktów takiej definicji OIT/ OAIT, w ramach której za oddział intensywnej terapii będzie uznawać również pododdziały oraz sale, które są wyodrębnione na oddziale szpitalnym w celu leczenia pacjentów wymagających intensywnej terapii oraz są wyposażone w sprzęt umożliwiający ciągłe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych lub podjęcie czynności zastępczych niewydolnych narządów lub układów oraz zapewniają stały i bezpośredni nadzór lekarza i pielęgniarki.

- To korzystna zmiana dla konsumentów. Nie ma znaczenia, czy ich życie było ratowane na Oddziale Intensywnej Terapii, czy też w jego odpowiedniku działającym w ramach specjalistycznego oddziału, np. kardiologicznego. Ważne jest, aby pacjent jak najszybciej trafił do miejsca wyposażonego w sprzęt, który może uratować mu życie. Taka osoba nie może być wyłączona spod ochrony ubezpieczeniowej – mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dodatkowo, analizując wątpliwości interpretacyjne zgłoszone przez Prezesa Urzędu, spółka rozpoczęła przegląd roszczeń zgłaszanych przez klientów od 1 stycznia 2020 r. i nieuwzględnionych z tytułu niespełnienia definicji OIT/OAIT. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Urzędu spółka postanowiła dokonać zmian, które umożliwią konsumentom ponowne wystąpienie z roszczeniem.

PZU Życie zobowiązało się do:

 • poinformowania ubezpieczonych, którzy od 1 stycznia 2020 r. zgłosili roszczenia z tytułu pobytu na OIT/OAIT i którzy nie otrzymali świadczenia z powodu niespełnienia definicji OIT/OAIT z uwagi na przebywanie na pododdziale, o możliwości ponownego zgłoszenia roszczenia,

 • uznawania ww. roszczeń z tytułu pobytu w szpitalu na OIT/OAIT w sytuacji przebywania przez ubezpieczonych nie tylko na wyodrębnionych oddziałach, ale również pododdziałach wyposażonych w sprzęt umożliwiający stałe monitorowanie podstawowych czynności życiowych oraz podjęcie czynności zastępczych w przypadku niewydolności narządów lub układów ustroju, o ile nie wystąpiły inne okoliczności wyłączające odpowiedzialność ubezpieczyciela,

 • zamieszczenia stosownej informacji na stronie internetowej spółki pod adresem: https://www.pzu.pl/kontakt-i-pomoc w sekcji „Zgłaszanie szkody”.

Akcja informacyjna PZU Życie już trwa.

Wszyscy ubezpieczeni, którzy po 1 stycznia 2020 r. otrzymali decyzje odmowne, oparte na braku spełnienia definicji OIT/OAIT, bądź nie zgłaszali wniosków z tego tytułu (pomimo objęcia ich ochroną ubezpieczeniową i podjęcia wobec nich stosownych czynności medycznych nie tylko w ramach oddziałów, ale również pododdziałów), mogą zgłosić roszczenia względem ubezpieczyciela do 31 grudnia 2022 r.

Roszczenia można składać:

 • mailowo na adres: kontakt@pzu.pl

 • wchodząc na stronę pzu.pl w sekcji „Zgłoszenie szkody”

 • korespondencyjnie na adres: PZU Życie SA, ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa

 • odwiedzając dowolny Oddział PZU – adres oraz godziny otwarcia oddziałów dostępne są na stronie pzu.pl

Uprawnione osoby mogą występować z roszczeniem bez względu na to, czy ich umowa nadal trwa. W przypadku śmierci ubezpieczonego, z roszczeniem mogą wystąpić jego prawni spadkobiercy.

PZU Życie to nie pierwsza firma ubezpieczeniowa, wobec której Prezes UOKiK przedstawił swoje wątpliwości interpretacyjne co do zbyt wąskiego definiowania pojęć OIOM/OIT/ OAIT. Rok temu do zaleceń Urzędu dostosowała się Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie.

Pomoc dla konsumentów:

Tel. 801 440 220 lub 222 66 76 76 – infolinia konsumencka
E-mail: porady@dlakonsumentow.pl
Rzecznicy konsumentów – w twoim mieście lub powiecie
Rzecznik Finansowy – po odrzuceniu reklamacji przez instytucję finansową

 

 

 • autor: UOKiK, data: 2022-09-26

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach: poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Konkurs nr 4/2022

Termin składania wniosków: 03/10/2022 – 18/10/2022 r.

Miejsce składania wniosków:
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, ul. Jeziorna 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie. Od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30
Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w wersji papierowej w 2 egzemplarzach oraz zaleca się dołączenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji:
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2019 poz 664 z późn. zm.)

Limit środków w ramach naboru: € 142 221,57  

(568 886,28 PLN - prognozowane wsparcie w zł. przy kursie 4 zł  = 1 €)

Maksymalna kwota wsparcia: 300.000,00 zł (nie dotyczy jednostki sektora finansów publicznych

Maksymalny poziom dofinansowania:
jednostki sektora finansów publicznych – nie wyższy niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych,
pozostałe uprawnione podmioty – nie wyższy niż 80% kosztów kwalifikowalnych

Pełna wersja ogłoszenia o naborze wniosków wraz z załącznikami, Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia NASZA KRAJNA oraz na stronie internetowej: www.naszakrajna.org

Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
Pytania należy kierować na adres email: biuro@naszakrajna.org lub telefonicznie: 531 089 577 lub 884 001 997 


SZKOLENIE DLA OSÓB/INSTYTUCJI ZAINTERESOWANYCH ZŁOŻENIEM WNIOSKU
W RAMACH KONKURSU NR 4/2022.

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA organizuje szkolenie pt. "Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej"

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej".

Szkolenie odbędzie się 30 WRZEŚNIA 2022 r. o godzinie 10.00 w siedzibie LGD, ul. Jeziorna 6, Sępólno Krajeńskie, I piętro Centrum Aktywności Społecznej. Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu w biurze LGD Stowarzyszenia NASZA KRAJNA, ul. Jeziorna 6, Sępólno Kraj.

Kontakt do nas:
telefony nr: 531 089 577, 884 001 997 poczta elektroniczna: biuro@naszakrajna.org.

Zgodnie z kryteriami oceny wyboru wniosków do dofinansowania, udział w szkoleniu premiowany jest przyznaniem punktów!

 • autor: LGD Nasza Krajna, data: 2022-09-26

XX Regionalne Masowe Biegi im. K. Bągorskiego

Dnia 21 września br. na stadionie Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim odbyły się XX Regionalne Masowe Biegi im. Kajetana Bągorskiego. Impreza została zorganizowana przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Kraj.

Powiat Sępoleński reprezentował Starosta Jarosław Tadych oraz Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart.

 

 

 

 • autor: Kornel Mizdalski, data: 2022-09-22

XX Regionalne Masowe Biegi im. K. Bągorskiego - galeria

 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • Biegi im. K. Bągorskiego
 • autor: Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim, data: 2022-09-21

Ślubowanie uczniów klas I LO w Sępólnie Krajeńskim

W poniedziałek, 19 września 2022 r., w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim, odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. W trakcie uroczystości, Powiat Sępoleński reprezentowali Starosta Powiatu Jarosław Tadych i Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart.

 

 

„Żyjemy tu i teraz

Mamy jedno życie, jeden punkt:

Co zdążymy zrobić, to zostanie,

Choćby ktoś inny mógł mieć inne zdanie.

A więc pamiętaj – w trudną porę

Marzeń i dobra masz być ambasadorem.

Żyj tak, by w wieczór swego istnienia.

Nie mieć sobie nic do zarzucenia."

 

To głębokie w swojej wymowie przesłanie, pochodzące z „Traktatu moralnego” Czesława Miłosza, obok "dobrej roboty" patrona sępoleńskiego liceum, niech się stanie mottem przewodnim każdego dnia spędzonego w szkolnej ławce. I chociaż pewne jest, że po nas będą kolejni, a po nich jeszcze inni, to my „nowicjusze”, pierwszoklasiści obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby zostawić po sobie ślad. Piękny ślad. Zrobimy wszystko, aby stać się chlubą sępoleńskiego liceum. Od dzisiaj naszego liceum.

 

 

 

 • autor: Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim, data: 2022-09-21

Ślubowanie uczniów klas I - galeria

 • Ślubowanie uczniów klas I LO
  Ślubowanie uczniów klas I LO
 • Ślubowanie uczniów klas I LO
  Ślubowanie uczniów klas I LO
 • Ślubowanie uczniów klas I LO
  Ślubowanie uczniów klas I LO
 • Ślubowanie uczniów klas I LO
  Ślubowanie uczniów klas I LO
 • Ślubowanie uczniów klas I LO
  Ślubowanie uczniów klas I LO
 • Ślubowanie uczniów klas I LO
  Ślubowanie uczniów klas I LO
 • Ślubowanie uczniów klas I LO
  Ślubowanie uczniów klas I LO
 • Ślubowanie uczniów klas I LO
  Ślubowanie uczniów klas I LO
 • Ślubowanie uczniów klas I LO
  Ślubowanie uczniów klas I LO
 • Ślubowanie uczniów klas I LO
  Ślubowanie uczniów klas I LO
 • Ślubowanie uczniów klas I LO
  Ślubowanie uczniów klas I LO
 • Ślubowanie uczniów klas I LO
  Ślubowanie uczniów klas I LO
 • Ślubowanie uczniów klas I LO
  Ślubowanie uczniów klas I LO
 • Ślubowanie uczniów klas I LO
  Ślubowanie uczniów klas I LO
 • autor: Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim, data: 2022-09-21

100 tys. zł dla Powiatu na remont drogi Sępólno Kraj. - Lipka

W dniu 20 września 2022 r, w siedzibie Nadleśnictwa Lutówko miało miejsce przekazanie 100 tys. zł dla Powiatu Sępoleńskiego na remont drogi powiatowej, na trasie Sępólno Krajeńskie - Lipka.

Pomiędzy Nadleśnictwem Lutówko, reprezentowanym przez Nadleśniczego Jacka Krzyżanowskiego, a Powiatem Sępoleńskim reprezentowanym przez Starostę Jarosława Tadycha, Wicestarostę Andrzeja Maracha, Skarbnika Powiatu Małgorzatę Masiłkin, w obecności Dyrektora Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim - Edwina Eckerta, została zawarta umowa na realizację tego wspólnego przedsięwzięcia.

Całkowita wartość inwestycji jest szacowana na 120 tyś zł, a jej zakończenie na 30 listopada 2022 r. Poprawi ona użytkowanie drogi powiatowej przez lokalną społeczność oraz umożliwi przejazd pojazdów świadczących usługi na rzecz prowadzenia gospodarki leśnej.

 

 

 • autor: Kornel Mizdalski, data: 2022-09-21

100 tys. zł dla Powiatu Sępoleńskiego - galeria

 • 100 tyś. zł dla Powiatu Sępoleńskiego
  100 tyś. zł dla Powiatu Sępoleńskiego
 • 100 tyś. zł dla Powiatu Sępoleńskiego
  100 tyś. zł dla Powiatu Sępoleńskiego
 • 100 tyś. zł dla Powiatu Sępoleńskiego
  100 tyś. zł dla Powiatu Sępoleńskiego
 • autor: Łukasz Gwiździel, Nadleśnictwo Lutówko, data: 2022-09-20

Podsumowanie Dożynek Powiatowo-Gminnych w Sępólnie Krajeńskim

Po dwuletniej przerwie 4 września 2022 r., w Sępólnie Krajeńskim, odbyły się Dożynki Powiatowo-Gminne, których organizatorami byli Gmina Sępólno Kraj., Powiat Sępoleński i Stowarzyszenie Rozwoju Wsi KGW i KR Gminy Sępólno Kraj.

Korowód dożynkowy przeszedł ulicami Sępólna Krajeńskiego na plac Krajna Park przy stadionie miejskim. W trakcie uroczystości została odprawiona polowa msza święta, odbyły się tradycyjne obrzędy dożynkowe, dzielenie chleba i występy artystyczne. Ceremoniom dożynkowym przewodniczyli starościna Karolina Basińska i starosta Bartłomiej Bauza. Włodarze dożynek, w imieniu własnym i mieszkańców, złożyli podziękowania rolnikom za ich pracę.

Zorganizowanie tak dużej imprezy nie mogłoby się udać gdyby nie pomoc oraz zaangażowanie wielu osób, firm i instytucji.

Wieńce dożynkowe przygotowało 19 Kół Gospodyń Wiejskich z czego 16 Kół z Gminy Sępólno Kraj. i 3 Koła z gmin ościennych – są to KGW z Pęperzyna, Mierucina i z Orzełka. Wieńce z Gminy Sępólno Kraj: KGW Dziechowo, Iłowo, Kawle, Komierowo, Lutowo, Lutówko, Niechorz, Piaseczno, Radońsk, Wałdowo, Wałdówko, Wilkowo, Wiśniewa, Wiśniewka, Włościbórz i Zboże.

Stoiska z potrawami regionalnymi wystawiły KGW: Dziechowo, Iłowo, Kawle, Komierowo, Niechorz, Piaseczno, Wiśniewka oraz KGW z Pęperzyna, Mierucina, Tuszkowa i Zamartego.

Wystawę maszyn rolniczych przygotowali: „Agro-Dar” Dariusz Glazer i Agroma Sępólno Kraj.

Witacze dożynkowe przygotowały Sołectwa: Sikorz, Niechorz, Świdwie, Wiśniewka i Piaseczno.

Część artystyczna należała do dzieci i młodzieży z WOK w Lutowie oraz zespołu Lutowianie, a także zespołów : Nadwiślanie i Kruszynioki.

Dzięki wspólnemu wysiłkowi tegoroczne dożynki stały się okazją do podziękowania za cały rok pracy rolników oraz do radosnego świętowania.

 • autor: Kornel Mizdalski, data: 2022-09-21

Dożynki Powiatowo-Gminne 2022 - galeria

 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
  Dożynki Powiatowo-Gminne 2022
 • autor: Gmina Sępólno Krajeńskie, data: 2022-09-05

Harmonogram objazdowych szczepień na Covid-19