Powiat Sępoleński

Treść Główna

O budowie dróg i partnerstwie publiczno-prywatnym w powiecie sępoleńskim

11 września w Komierowie odbyło się seminarium „Jakość, technologia i finanse na drogach samorządowych”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Jarosław Tadych - Starosta Sępoleński. Gośćmi honorowymi wydarzenia byli Mikołaj Bogdanowicz, Wojewoda Kujawsko-Pomorski oraz Bartosz Michał Bazela, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Podczas spotkania podpisano umowę pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe reprezentującym Skarb Państwa, reprezentowanym przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Runowo - Kamila Walenciuka a Powiatem Sępoleńskim na  realizację wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1140C relacji Sośno-Wąwelno-Mrocza (Las) od km 0+131 do km 1+687 i od km 4+934 do km 6+466”. Funkcję inwestora zadania pełnić będzie Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim. Wysokość środków przekazanych Powiatowi z funduszu leśnego to 500 tys. zł.  

Seminarium poświęcone było zagadnieniom związanym z technologią budowy dróg, a także partnerstwa publiczno-prywatnego – w realizacji drogowych inwestycji samorządowych.

Dyrektor Zarządu Drogowego – Edwin Eckert przedstawił prezentację dotyczącą funkcjonowania Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim.

Zagadnieniem niezwykle istotnym w realizacji każdej inwestycji jest optymalny jakościowo i ekonomicznie dobór materiałów. W jaki sposób wydłużyć cykl życia drogi i zaprojektować ją zgodnie z metodyką BIM opowiedział Łukasz Marcinkiewicz, dyrektor zarządzający LH Engineering z kilkunastoletnim doświadczeniem w realizacji największych inwestycji infrastrukturalnych w kraju. Dobór odpowiedniej technologii do zadania inwestycyjnego przedstawił dr inż. Tomasz Rudnicki, kierownik zespołu ds. Jakości i Główny Technolog LafargeHolcim, który w latach 2008-2015 pełnił obowiązki zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, a w 2015 roku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Partnerstwo publiczno-prywatne staje się coraz popularniejszym modelem finansowania inwestycji drogowych także w samorządach. Procedury związane z takim modelem finansowania zadań  uczestnikom seminarium przedstawił  mecenas Tomasz Korczyński, krajowy ekspert, współkierujący praktyką partnerstwa publiczno-prywatnego w kancelarii Dentons. Aktualną dokumentację, rolę inżyniera budowy a także wymagane badania laboratoryjne omówi Marek Krajewski, prezes zarządu Instytutu Badawczego Materiałów Budowlanych, członek Komitetu 108 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Kolejnym prelegentem był Piotr Kijowski, szef Doradztwa Technicznego w Stowarzyszeniu Producentów Cementu, który przedstawił dotychczasowe realizacje w technologii betonowej na drogach samorządowych. Problem słabonośnych gruntów niestety nie należy w naszym kraju do rzadkości. Diagnostykę i dobór technologii stabilizacji podłoża omówił Przemysław Stałowski, doradca techniczny segmentu Infrastruktura LafargeHolcim. Jako ostatni z prelegentów wystąpił Jarosław Rokita, kierownik projektów LafargeHolcim, który przedstawił tajniki technologii betonowej. Uczestnicy seminarium mieli możliwość skorzystać z porad ekspertów.

Organizatorem seminarium była Inframedia, partner spółki LafargeHolcim i LH Engineering. Patronat nad wydarzeniem objęła Krajowa Rada Zarządów Dróg Powiatowych oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu.

W seminarium wzięło udział blisko 80 osób – przedstawicieli samorządów lokalnych: powiatów, gmin i miast oraz Lasów Państwowych.

 • data: 2019-09-12

Inwestycja w drogi - Sępólno Krajeńskie, Więcbork, Kamień Krajeński, Sośno

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2019-09-11
 • IMG_5523
 • IMG_5527
 • IMG_5535
 • IMG_5543
 • IMG_5545
 • IMG_5559
 • IMG_5565
 • IMG_5568
 • IMG_5577
 • IMG_5582
 • IMG_5587
 • IMG_5592
 • IMG_5606
 • IMG_5613
 • IMG_5615
 • IMG_5617
 • IMG_5620
 • IMG_5622
 • IMG_5638
 • IMG_5650
 • IMG_5657
 • IMG_5673
 • IMG_5678
 • IMG_5681
 • IMG_5686
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2019-09-11

« wstecz

Linki

 • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
 • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
  tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
 • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!