Powiat Sępoleński

Treść Główna

Konwent Powiatu Sępoleńskiego

12 października 2018 r., o godzinie 11:00 na sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim odbył się konwent Powiatu Sępoleńskiego.
Tematem spotkania było omówienie bieżącej problematyki samorządowej w naszym powiecie, w tym m.in.:

 • Propozycje rozwiązań funkcjonowania nocnych dyżurów aptek na terenie Powiatu Sępoleńskiego ;
 • Omówienie wykorzystania funduszu leśnego przez właścicieli lasów prywatnych;
 • Analiza wpisów w warunkach zabudowy i ewidencji gruntów i budynków;
 • Omówienie problemów organizacji ruchu na drogach gminnych w związku z kontrolą zarządzania ruchem na terenie Powiatu Sępoleńskiego przeprowadzoną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego;
 • Funkcjonowanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku. ;
 • Realizacja praw osób z niepełnosprawnościami.

W konwencie udział wzięli:

 1. Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych
 2. Wicestarosta Sępoleński – Andrzej Marach
 3. Przewodniczący Rady Powiatu – Marek Chart
 4. Sekretarz Powiatu Sępoleńskiego Pani Anna Deja-Dobrowolska
 5. Prezes Pomorsko-Kujawskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej z Bydgoszczy Pani Małgorzata Pietrzak
 6. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego – Waldemar Stupałkowski
 7. W zastępstwie Burmistrza Kamienia Krajeńskiego – Marlena Łuczyk
 8. Zastępca Burmistrza Więcborka – Jacek Masztakowski
 9. W zastępstwie Wójta Gminy Sośno – Iwona Sikorska
 10. Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg Pan Roman Krzysztofek
 11. Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Pani Ewa Zygmunt-Lorbiecka
 12. Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju Pan Tomasz Bondarczyk
 • IMG_8456
 • IMG_8458
 • IMG_8460
 • IMG_8464
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2018-10-12

Debata poświęcona problemom osób z zaburzeniami psychicznymi

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Debata poświęcona problemom osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego przypadającego 10 października

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku w ramach projektu pn. „Profesjonalne wsparcie, lepsze jutro – krok III” realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób  z Zaburzeniami Psychicznymi” edycja 2018 w dniu 10 października 2018r. zorganizowało  debatę w Centrum Aktywności Seniora w Więcborku, poświęconą problemom osób z zaburzeniami psychicznymi.

W spotkaniu udział wzięli: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart, Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Zofia Krzemińska, Zastępca Burmistrza Gminy Więcbork - Jacek Masztakowski, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie- Elżbieta Maziarz-Rudnik, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku - Tomasz Siekierka, w/z Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury - Brygida Fertykowska, Kierownik Świetlicy Środowiskowej w Więcborku - Anna Cybulska, Dyrektor Zamiejscowego Oddziału Szkoły Nr 2 - Aneta Kantak, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, terapeuci zajęciowi prowadzący zajęcia w projekcie,    uczestnicy projektu wraz z członkami rodzin.

Podczas debaty wystąpili zaproszeni prelegenci:

 • Pani Katarzyna Kowalczyk – Dyrektor Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej w Sępólnie Kraj.,
 • Pani Wiesława Stafiej - Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sępólnie   Kraj.,
 • Pani Dagmara Orzech- przedstawiciel  Stowarzyszenia „Bądź Aktywny” w Kamieniu  Kraj.,
 • Pan Sylwester Trzósło– Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy  w Więcborku,
 • Pani Monika Lipecka – koordynator w/w projektu realizowanego przez PCPR.

W czasie debaty można było obejrzeć wystawę prac ceramicznych, wykonanych na zajęciach ceramicznych przez uczestników projektu. Spotkanie umilił występ artystyczny uczestników ŚDS  w Więcborku.                                                                 

 • autor: Monika Lipecka - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , data: 2018-10-11
 • DSC_0495
 • DSC_0400
 • DSC_0412
 • DSC_0424
 • DSC_0432
 • DSC_0439
 • DSC_0445
 • DSC_0454
 • DSC_0460
 • DSC_0469
 • DSC_0471
 • DSC_0488

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego

Dnia 10 października br. w gabinecie Starosty Sępoleńskiego odbyło się VI posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego.

Posiedzenie odbyło się zgodnie z planowanym porządkiem obrad:

 • Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu sępoleńskiego za 9 miesięcy roku 2018.
 • Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu sępoleńskiego za 9 miesięcy roku 2018.
 • Podsumowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu pod względem epidemiologicznym.

W posiedzeniu udział wzięli:

 1. Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
 2. Inspektor Stanowiska Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych - Irena Miczko
 3. Komendant Powiatowy Policji - Paweł Zawada
 4. W zastępstwie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej - Robert Lis
 5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - Elżbieta Estkowska
 6. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego - Waldemar Stupałkowski
 7. Burmistrz Więcborka - Waldemar Kuszewski
 8. Wójt Gminy Sośno - Leszek Stroiński
 9. Inspektor  Stanowiska ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych i p – poż. - Jan Kropidłowski
 • data: 2018-10-10
 • IMG_8410
 • IMG_8396
 • IMG_8402
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-10-10

Dzień seniora w Więcborku

5 października 2018 roku odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia Seniora w gminie Więcbork.

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Wicestarosta Andrzej Marach.

 • DSC_0017
 • DSC_0030
 • DSC_0049
 • DSC_0109
 • DSC_0137
 • DSC_0210
 • DSC_0283
 • DSC_0360

Baszka Méster Sport z Asem kier - Super Puchar Polski

7 października w Sępólnie Krajeńskim, odbył się turniej sportowy o Super Puchar Polski. Wydarzeniu sportowemu patronowali Jarosław Tadych – Starosta Sępoleński i Waldemar Stupałkowski - Burmistrz Sępólna Krajeńskiego.

Super Puchar Polski, był rozgrywany wg obowiązujących przepisów gry - Baszka Méster Sport z Asem kier. W turnieju zostało rozegranych 5 rund. Dla uczestników turnieju przygotowano też pamiątkowy button, natomiast dla najlepszych czekały puchary oraz nagrody rzeczowe.

Zwycięzcą turnieju o Super Puchar Polski, został Paszke Ireneusz z Baszty Bytów. Drugie miejsce zajął Baran Bogdan z Time Lubcza. Na trzecim miejscu finiszował Ratajczak Grzegorz z Team Jagoda Kościan. Blisko podium finiszowali kolejni zawodnicy: Gonciarz Jan - Relax Runowo, Kawski Wojciech - Klimek Grudziądz, Domarus Jacek - Szpica Szemud i Półgęsek Tadeusz - Familia Więcbork. Najlepszą zawodniczką została Bukolt Jolanta – Pasjonaci Sępólno Krajeńskie.

Turniej par wygrali Domarus Jacek i Roda Stanisław - Szpica Szemud. Drugie miejsce zajęli Sinicki Jerzy i Ciernicki Wojciech z Mir-Wo Łasin. Trzecie miejsce zdobyli Pałasz Jarosław i Graś Krystyn z Energetyka Trzcianka.

Najlepszym zespołem turnieju zostało Mir-Wo Łasin – kpt. Kawski Marek, Ciernicki Wojciech, Kawski Franciszek i Sinicki Jerzy. Drugie miejsce zajął Sokół Więcbork, natomiast na trzecim miejscu finiszował BEMIX Więcbork. Wśród najlepszych zespołów sklasyfikowano także: Energetyk Trzcianka, Centrum Kościan, Bory Tuchola i Chojny Chojnice

Turniej o Super Puchar Polski został rozegrany w Arena Krajna. Współorganizatorem Super Pucharu Polski, było Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim.

Wyniki turnieju dostępne są na www.baska.com.pl

 • autor: Facebook - Krajeńska Liga Baśki , data: 2018-10-10
 • 43629483_510790979390314_3832010396047245312_o
 • autor: Facebook - Krajeńska Liga Baśki

Otwarcie świetlicy wiejskiej w Komierowie

W dniu 6 października br. odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku świetlicy wiejskiej w Komierowie.

Symbolicznego otwarcia przez przecięcie wstęgi dokonali Sołtys Sołectwa Komierowo Maria Boczula oraz Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski.

Obiekt o powierzchni prawie 200 m2 składa się min z 2 sal, kuchni z zapleczem i części sanitarno-szatniowej. W całości jest przystosowany do potrzeb niepełnosprawnych. 

Pomieszczenia dotychczasowej świetlicy były za ciasne dla organizacji działających na terenie sołectwa Komierowo: Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej, czy klubu piłkarskiego.

Całkowita wartość zadania to prawie 750 tyś zł,  które w całości pochodziły z budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie.

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych oraz Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart.

 • autor: www.gmina-seplno.pl
 • 20181006_swietlicakomierowo_001
 • 20181006_swietlicakomierowo_002
 • 20181006_swietlicakomierowo_004
 • 20181006_swietlicakomierowo_013
 • 20181006_swietlicakomierowo_041
 • 20181006_swietlicakomierowo_054
 • 20181006_swietlicakomierowo_055
 • 20181006_swietlicakomierowo_060
 • autor: www.gmina-sepolno.pl

101. posiedzenie Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

08 października 2018 r. o godz. 08:00 w gabinecie Starosty odbyło się 101 posiedzenie Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
Posiedzenie odbyło się zgodnie z planowanym porządkiem obrad.
Zarząd przyjął informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018, pozytywnie zaopiniował wnioski o przyznanie nagród organu prowadzącego dla nauczycieli oraz zatwierdził materiały i projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu.
 

 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-10-08
 • IMG_8365
 • IMG_8368
 • IMG_8370
 • IMG_8374
 • IMG_8375
 • IMG_8379
 • IMG_8384
 • IMG_8389
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-10-08

Otwarcie Sali Integracji Sensorycznej

W dniu 05 października w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim odbyło się uroczyste otwarcie Sali Integracji Sensorycznej. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali przedstawiciele organu prowadzącego placówkę w osobach Starosty Sępoleńskiego Pana Jarosława Tadycha, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Pani Gabrieli Malczewskiej, Skarbnika Powiatu Pana Władysława Rembelskiego oraz Dyrektor poradni Katarzyny Kowalczyk i członków Rady Pedagogicznej.

Utworzenie Sali Integracji Sensorycznej zostało zrealizowane w trakcie roku szkolnego 2017/2018. Jej powstanie to znaczący krok w powiększaniu oferty programowej poradni dla dzieci i młodzieży oraz rodziców powiatu sępoleńskiego. Pracownia stwarza bowiem szansę na wprowadzenie nowych rodzajów terapii dla dzieci z wieloma deficytami rozwojowymi, ponieważ Sala wyposażona została w specjalistyczny sprzęt terapeutyczny. Terapia metodą Integracji Sensorycznej stosowana jest między innymi u dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem, zespołem Aspergera, opóźnieniem psychoruchowym, schorzeniami neurologicznymi, trudnościami w uczeniu się, itp. od momentu wykrycia niepełnosprawności lub odchylenia rozwojowego.

Terapia polega na rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch) oraz płynące z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne (równowagi i czucia głębokiego). Jest dla dziecka bardzo atrakcyjna, gdyż ma charakter wesołej zabawy ruchowej. W jej trakcie dostarczane są dziecku takie bodźce, których najbardziej potrzebuje jego system nerwowy. Terapia ta zwana „naukową zabawą” odbywa się w przyjemnej Sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i pomoce do stymulacji wszystkich systemów zmysłowych.

Wyposażając salę konieczne było uwzględnienie wszystkich kanałów percepcyjnych w atrakcyjne dla dzieci pomoce dydaktyczno-terapeutyczne. Po roku pracy nad wyposażaniem Sali dysponujemy specjalistycznym sprzętem do usprawniania polisensorycznego. W naszej Sali umiejscowiona jest m.in. kabina do integracji sensorycznej z podwieszanym trapezanem, równoważnią, huśtawkami i wyspą do balansowania. Posiadamy liczne obiekty sensoryczne, kulodromy i dyski z fakturami. Stymulację percepcji wzrokowo-słuchowej ułatwiają przewody światłowodowe, magiczny sześcian, podświetlany basen i projektor przestrzenny. Zmysł węchu stymulują puszki zapachowe z olejkami eterycznymi.

Wierzymy, że przy świetnie wyposażonej sali, dobrej współpracy z rodzicami oraz zaangażowaniu specjalistów z Poradni dzieci będą miały szanse wyrównać braki w obrębie poszczególnych narządów zmysłu. Terapia metodą Integracji Sensorycznej wpłynie na polepszenie sprawności psychomotorycznej, kompensowanie deficytów oraz zaspakajanie potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży powiatu sępoleńskiego.

Jeszcze raz składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które umożliwiły realizację projektu.

 • autor: Katarzyna Kowalczyk - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, data: 2018-10-09
 • IMG_1112
 • IMG_1110
 • IMG_8320
 • IMG_8326
 • IMG_8331
 • IMG_8335
 • IMG_8342
 • IMG_8345
 • IMG_8352
 • IMG_8357
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2018-10-05

Remont mieszkania treningowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku  w dniu 04.10.2018r. dokonało odbioru robót budowlanych realizowanych w ramach zadania pn. „REMONT MIESZKANIA TRENINGOWEGO  ORAZ REMONT POMIESZCZENIA NA POTRZEBY CENTRUM W RAMACH PROJEKTU RODZINA W CENTRUM 2”.

Osoby uczestniczące w odbiorze robót: Elżbieta Maziarz – Rudnik – Dyrektor PCPR, Tomasz Bondarczyk – Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim, Grażyna Tereszkiewicz – Starszy Inspektor w PCPR, Anita Kaproń – Wykonawca, Mieczysław Kaproń – Wykonawca.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

 • autor: Nadesłane - PCPR Więcbork, data: 2018-10-04
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Ostrzeżenie meteorologiczne silny wiatr

Zjawisko: Silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: wszystkie powiaty

Ważność:   Od: 2018-10-03 05:00:00 Do: 2018-10-03 17:00:00  

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, z kierunków zachodnich.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 %

Uwagi: brak

Dyżurny synoptyk:   Anna Zielińska-Szefka

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

 • autor: Wydział Zarządzania Kryzysowego, data: 2018-10-02

Bieg Uliczny im. Kajetana Bągorskiego - 10 km

W minioną niedzielę 30 września 2018r. w ramach XVII Edycji Biegów Ulicznych im. Kajetana Bągorskiego odbył się 5 Bieg Uliczny na dystansie 10 km. Zmagania ukończyło 115 uczestników. Biegaczom sprzyjała świetna pogoda. Uczestników wystartował tradycyjnie Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski. Zgromadzonych gości oraz zawodników przywitał Przewodniczący Rady Powiatu, Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim Marek Chart. Podczas otwarcia biegu obecni byli: Starosta Sępoleński Jarosław Tadych, Zastępca Burmistrza Sępólna Krajeńskiego Marek Zieńko, Wiceprezes Banku Spółdzielczego w Więcborku Tomasz Dobrowolski. Honorowym uczestnikiem biegu był Ryszard Kałaczyński - maratończyk z Wituni.

Walka o końcowe zwycięstwo była bardzo wyrównana. Ostatecznie zwyciężył Bartosz Kotłowski z Ostromecka wyprzedzając o 8 sekund ubiegłorocznego zwycięzcę Dawida Klaybora z Żagania. Trzecie miejsce zajął Łukasz Wirkus z Lipnicy. Wśród kobiet bezkonkurencyjna okazała się Antonina Wirkus ze Szczecinka, która o niespełna minutę poprawiła swój ubiegłoroczny wynik (2 miejsce). Drugie miejsce zajęła Barbara Łącka z Chojnic, a trzecie Marlena Pawłowska z Człuchowa.

 

>>>Oficjalne wyniki<<<

>>>Zdjęcia dzięki uprzejmości P. Pubanza<<<

>>>fotogaleria CSiR<<<

 • autor: www.csir-sepolno.pl, data: 2018-10-02
 • biegi_uliczne_15_20181002_1452316287
 • biegi_uliczne_3_20181002_1763950739
 • biegi_uliczne_10_20181002_1413921769
 • biegi_uliczne_13_20181002_1000953458
 • biegi_uliczne_14_20181002_1205021181
 • autor: www.csir-sepolno.pl

XVII Regionalne Masowe Biegi Uliczne im. Kajetana Bągorskiego

28 września 2018r. odbyły się XVII Regionalne Masowe Biegi Uliczne im. Kajetana Bągorskiego. W zawodach wzięli udział przedszkolacy, uczniowie szkół podstawowych oraz III klasy gimnazjum. Impreza organizowana była przez Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim, Gminę Sępólno Krajeńskie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Krajeńskim, Zakład Gospodarki Komunalnej w Sępólnie Krajeńskim oraz Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim. Trasa przebiegała ulicami: Baczyńskiego, Odrodzenia oraz Sportową. Jak co roku, zawody cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Na starcie łącznie pojawiło się 331 zawodników.

 • autor: www.csir-sepolno.pl
 • regionalne_biegi_20181001_2012560425
 • regionalne_biegi_20181001_1266550036
 • regionalne_biegi_20181001_1323753713
 • regionalne_biegi_20181001_1368497435
 • regionalne_biegi_20181001_1639420790
 • autor: www.csir-sepolno.pl

Powiatowe Zakończenie Sezonu Motocyklowego

Dnia 29 września 2018 roku odbyło się zakończenie sezonu motocyklowego. Uczestnicy zebrali się na Placu Wolności w Sępólnie Krajeńskim, następnie przejechali pod kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła  w Sępólnie Krajeńskim, gdzie odbyła się msza z udziałem motocyklistów. Po zakończonej eucharystii wszyscy zebrali się w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie.

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Jarosław Tadych.

 • 42720635_2164763423784071_8327374440807530496_o
 • 42734792_2164763477117399_8679216568262983680_o
 • 42743639_2164822997111447_5330738907568930816_o
 • 42758717_2164763290450751_8203857756969500672_o
 • 42782839_2164823033778110_4121807318570500096_o
 • 42789190_2164763803784033_3598208207702458368_o
 • 42792885_2164763333784080_5894406262262595584_o
 • 42793548_2164822690444811_8271262428252078080_o
 • 42834713_2164822887111458_7463195933879042048_o
 • 42843704_2164822937111453_440619350571876352_o
 • 42870590_2164763253784088_5555041092111433728_o
 • 42914386_2164823217111425_722920902328582144_o

Bądż z nami na pikniku 2018 - rajd rowerowy

29 września br. odbył się Rajd rowerowy organizowany przez Szkołę Podstawową nr 3 w Sępólnie Krajeńskim. Oprócz rajdu rowerowego uczestnicy spotkali się na pikniku, który został zorganizowany w "Eko Bazie" w Sępólnie Krajeńskim.

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych.

 • 42708927_703313136697099_8896695540125794304_n
 • 42761207_703310096697403_2113700315717959680_n
 • 42773877_703313430030403_5172063174769246208_n
 • 42797537_703315750030171_2267026112699695104_n
 • 42845503_703315176696895_7558001375523635200_n
 • autor: Zespół Szkół nr 3 w Sępólnie Krajeńskim

Prace remontowe w szkołach

Ekipa remontowa funkcjonująca przy Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim modernizuje korytarz i klasy w Zespole Szkół Nr 2 w Więcborku oraz zaplecze sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku ekipa wyremontowała szatnię.

Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim

 • 5
 • 6
 • 7
 • IMG_20181002_121407
 • IMG_20181002_121434
 • IMG_20181002_121438
 • IMG_20181002_121441
 • autor: Tomasz Bondarczyk - Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • autor: Tomasz Bondarczyk - Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju

Zespół Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim

 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • autor: Tomasz Bondarczyk - Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju

XLIX Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

28 września 2018 roku (piątek) w sali Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, odbyła się XLIX  sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

Sesja przebiegła zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad, tj:


1.    Zawodowe staże zagraniczne uczniów CKZIU w Więcborku w ramach programów: ERAZMUS +  oraz  POWER. 
2.    Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII  sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
3.    Informacje i oświadczenia radnych.
4.    Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych. 
5.    Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o czynnościach w okresie między sesjami.
6.    Sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z prac Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w okresie międzysesyjnym oraz informacja o złożonych przez radnych wnioskach i sposobie ich załatwienia.
7.    Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu w I półroczu 2018r. 
8.    Informacja w zakresie wyników naboru na rok szkolny 2017/2018.
a)    wystąpienie G. Malczewskiej Dyrektora wydziału Edukacji, Kultury, Sportu (…)
9.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    wyrażenia zgody na wydzierżawienie i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy tej samej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sępoleńskiego oraz zezwolenia na odstąpienie od obowiązku zastosowania drogi przetargowej ,
b)    zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2018,
c)    uchwalenia Statutu Powiatu Sępoleńskiego,
d)    uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego,
e)    uchwalenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.                                                                     
 

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji z Biura Rady, data: 2018-09-28
 • IMG_8220
 • IMG_8223
 • IMG_8225
 • IMG_8227
 • IMG_8229
 • IMG_8231
 • IMG_8234
 • IMG_8235
 • IMG_8238
 • IMG_8241
 • IMG_8242
 • IMG_8245
 • IMG_8247
 • IMG_8252
 • IMG_8258
 • IMG_8264
 • IMG_8272
 • IMG_8277
 • IMG_8281
 • IMG_8284
 • IMG_8290
 • IMG_8298
 • autor: Kamila Jabłońska , data: 2018-09-28

Promesa na drogę

W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, Powiat Sępoleński otrzymał dofinansowanie na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1114C relacji Wałdowo - Olszewka od km 0+000 do km 4+474 - etap I: odcinek Wałdowo - Wałdówko od km 2+350 do km 3+350. Wysokość dotacji wynosić będzie 1.609.000 zł. Zadanie będzie realizowane jeszcze w tym roku.

 • C_Users_Krystian_Desktop_Sępoleński Pow. promesa (2)

Komisje Rady Powiatu

W ostatnim tygodniu w odbyły się posiedzenia komisji rady powiatu. Każda komisja pracowała zgodnie z planowanym porządkiem obrad:


Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji – 25 września 2018

 • Analiza realizacji budżetu Powiatu w I półroczu 2018 r., zwłaszcza w zakresie oświaty, kultury, sportu, promocji.
 • Informacja o ostatecznych wynikach naboru do szkół powiatowych na rok szkolny 2018/2019.
 • Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

Komisja Infrastruktury i Gospodarki - 25 września 2018

 • Informacja na temat rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska. 
 • Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonani budżetu Powiatu za I półrocze 2018 r.
 • Opiniowanie uchwał na sesję Rady Powiatu.

Komisja Budżetu i Finansów  - 27 września 2018

 • Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu sępoleńskiego za I półrocze 2018r.
 • Zaopiniowanie pozostałych uchwał na sesję.

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej - 27 września 2018

 • Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2018 roku.
 • Informacja dotycząca problemów związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych i ich potrzeby w świetle działań PCPR, PUP, organizacji pozarządowych.
 • Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

Poniżej materiały z Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji.

 • IMG_8194
 • IMG_8206
 • IMG_8216

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 39

Zjawisko: Burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiaty: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski, żniński

Ważność:  od godz. 13:30 dnia 24.09.2018 do godz. 21:00 dnia 25.09.2018  

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 20 mm oraz porywami wiatru do 85 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Uwagi: brak

Dyżurny synoptyk:  Agnieszka Drwal-Tylmann

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, ostrzeżenie meteorologiczne nr 39

 • autor: Wydział Zarządzania Kryzysowego, data: 2018-09-24

IV Otwarte Mistrzostwa Powiatu Sępoleńskiego pod Patronatem Starosty Sępoleńskiego

W piątkowy wieczór w barze "Zacisze” odbył się czwarty turniej darta na terenie powiatu sępoleńskiego. Tym razem zawodnicy rywalizowali w „IV Otwartych Mistrzostwach Powiatu Sępoleńskiego pod Patronatem Starosty Sępoleńskiego”. Po raz kolejny padł rekord frekwencji, tym razem w zawodach wzięło udział 35 graczy m.in. z Bydgoszczy, Inowrocławia, Nakła nad Notecią, Elbląga, Paterka, Dąbrowy oraz Sępólna Krajeńskiego, w tym zwycięzca „III Mistrzostw Powiatu” Krzysztof Lauer i „IV turnieju darta o Puchar Starosty” Norbert Jagieniak.

Po otwarciu turnieju oraz oddaniu pierwszych tradycyjnych rzutów do tarczy przez starostę sępoleńskiego Jarosława Tadycha rozpoczęto rozgrywki grupowe. Zawodników podzielono na 8 grup, pierwsze trzy grupy miały pięcioosobowy skład, zaś w grupach od czwartej do ósmej o awans do 1/8 walczyło po czterech zawodników. Do dalszej fazy turnieju awans uzyskiwało dwóch najlepszych zawodników z każdej grupy. Poziom całych zawodów, jak i rozgrywek grupowych, stał na wysokim poziomie, o czym świadczy wiele maxów (180 pkt.), wysokich zejść (HF) oraz szybko kończonych legów (m.in. Kryspin 4x180,HF 151, 14 lotka; Michalski, Adamczyk, Zielke, Olejnik, Warmiński J. 180 pkt.; Worzała HF 107; Lauer 2x180,14 lotka czy Knioła 180, HF 153 oraz 15 lotka). Gracze biorący udział w turnieju, zgodnie określali grupę nr 1 jako najtrudniejszą oraz najciekawszą. A to ze względu na udział tam K.Lauera (Point Dart Team), T.Michalskiego, T.Zielke, P.Zająca (wszyscy Kaper Bullies) oraz Roberta Szałkowskiego (Bad Bulldogs Taverna), a więc zawodników biorących udział z powodzeniem w rozgrywkach Kujawsko - Pomorskiej Ligi Darta jak i laureatów poprzednich turniejów rozgrywanych w barze "Zacisze". Z tej grupy awansowali Lauer oraz Michalski. Spośród reprezentantów powiatu sępoleńskiego awans do 1/8 finału wywalczyli M.Frohlke, który wygrał swoją grupę, jak i J.Warmiński. Po zakończeniu rozgrywek grupowych rywalizację rozpoczęła najlepsza „16” turnieju. Zdecydowanie najciekawszym pojedynkiem w tej fazie turnieju było spotkanie K.Lauer – J.Warmiński. Początkowo przewagę dwóch legów uzyskał zwycięzca grupy nr 1, lecz ostatecznie zwycięsko z tego pojedynku wyszedł przedstawiciel powiatu sępoleńskiego Jacek Warmiński. Innym spotkaniem zakończonym również wynikiem 2-3 było spotkanie J.Popiel – A.Adamczyk. Po zakończeniu spotkań w 1/8 finału przyszedł czas na ćwierćfinały, a w nich goryczy porażki zaznali poprzedni zwycięzcy turniejów w powiecie sępoleńskim, mianowicie obrońca tytułu Norbert Jagieniak (0-3 z K.Kryspin) oraz Paweł Olejnik (0-3 z A.Adamczyk). W pozostałych spotkaniach niespodziewanie R.Knioła ograł T.Michalskiego 3-1 oraz zwycięsko z kolejnego pięciolegowego pojedynku wyszedł J.Warmiński. W taki sposób, po kilku nieudanych próbach, awans przedstawiciela powiatu sępoleńskiego do najlepszej „4” stał się faktem. Na tym niestety największa niespodzianka piątkowego wieczoru zakończyła swój sen o zwycięstwie, ulegając byłemu dwukrotnemu zwycięzcy (jak się później okazało i przyszłemu) turniejów rozgrywanych w barze "Zacisze” A.Adamczykowi. W drugim emocjonującym półfinale K.Kryspin rzucając dwa maksy pokonuje R.Kniołe 4-3. Takim oto sposobem w finale Mistrzostw Powiatu Sępoleńskiego spotkali się dwaj zawodnicy reprezentujący barwy bydgoskiego Point Dart Team. Lepiej spotkanie finałowe rozpoczął debiutujący w sępoleńskich turniejach K.Kryspin wysuwając się na prowadzenie 3-0 głównie dzięki niemocy rywala na polach podwójnych (tzw. dablach). Przełomowym momentem okazał się czwarty leg, w którym A.Adamczyk przełamał swoją niemoc na polach podwójnych trafiając D18,  co dodało mu pewności siebie oraz pozwoliło wygrać dwa kolejne legi i doprowadzić do wyniku 3-3. Kolejne dwa legi zawodnicy wygrali na przemian, co oznaczało wynik 4-4, a więc  do wyłonienia zwycięzcy całego turnieju potrzebny był ostatni decydujący leg. Nim zawodnicy go rozegrali doszło do pojedynku o pierwszeństwo jego rozpoczęcia, po 6 kolejkach rzucania przez finalistów rzucania naprzemiennie zielonych środków (pole wokół środka tarczy tzw. bull’a) przywilej zaczęcia dziewiątego lega wywalczył A.Adamczyk. Okazało się to drugim kluczowym momentem w całym meczu, ponieważ to właśnie Arkadiusz Adamczyk umieścił ostatnią lotkę finału w polu podwójnym, dzięki czemu został zwycięzcą całego turnieju. Równolegle z pojedynkiem finałowym rozegrano mecz o 3 miejsce, w którym R.Knioła pokonał J.Warmińskiego rzucając max’a (180 pkt., HF 153 i 15 lotkę).  

Organizatorzy bardzo gorąco pragną podziękować za pomoc w organizacji turnieju oraz wsparcie panu staroście sępoleńskiemu Jarosławowi Tadychowi, właścicielom i obsłudze baru "Zacisze", panu Jerzemu Grochowskiemu oraz zawodnikom za tak liczny udział. Do zobaczenia przy tarczy!

Zasady:  Tablica do gry w darta jest podzielona na 20 trójkątnych pól od 1-20. Na środku tarczy jest wydzielony „bull”, czyli środek o wartości 50 pkt., mniejszy środek o wartości 25 pkt. W polach od 1-20 są wydzielone mniejsze segmenty, naokoło tarczy pola podwójne, których trafienie zapewnia nam podwójną ilość pkt.(służą do zakończenia rozgrywki) oraz pola potrójne. Największą wartością, którą można zanotować w pojedynczej kolejce to 180 punktów, czyli trafienie potrójnej wartości 20 punktów trzema lotkami. Tarcza do darta jest zawieszana na wysokości 1,73 m (środek powinien się znajdować na tej wysokości), a linia rzutu jest oddalona o 2,37. Najpopularniejszą rozgrywką w darta jest gra 501 D.O., która polega na „wyzerowaniu” licznika z wartości 501, a ostatni rzut musi się znajdować w polu podwójnym (taka rozgrywka jest nazywana „leg”). Najszybciej można to zrobić przy pomocy 9 lotek.

Klasyfikacja końcowa IV Otwartych Mistrzostw Powiatu Sępoleńskiego pod Patronatem Starosty Sępoleńskiego

1. Arkadiusz Adamczyk (Bydgoszcz)

2. Krzysztof Kryspin (Bydgoszcz)

3. Roman Knioła (Nakło)

4. Jacek Warmiński (Sępólno Krajeńskie)

5.  Wojciech Frydrych (Bydgoszcz)

      Paweł Olejnik (Inowrocław)

      Norbert Jagieniak (Bydgoszcz)

      Tomasz Michalski (Bydgoszcz)

9.   Krzysztof Lauer

      Bartosz Murek

      Maciej Rzepecki

      Joanna Popiel

      Zbigniew Piwoński

      Mariusz Warzybok

      Karol Szakowski

      Michał Frohlke

17.Robert Szałkowski

      Sandra Zgórska

      Paweł Osowski

      Tomasz Stopa

      Kamila Mądra

      Maciej Topoliński

      Ola Mikietyńska

      Mateusz Rybka

25.Tomasz Zielke

      Robert Puła

      Adrian Spirka

     Dawid Tomaszewski

     Rafał Warmiński

     Radosław Noga

     Michał Worzała

     Adrian Stachura

33.Paweł Zając

      Mateusz Spirka

      Paulina Dojniak

 • autor: Lucyna Sztandera - www.kanal10.pl
 • IMG_8912
 • IMG_8921
 • IMG_8924
 • IMG_8927
 • IMG_8931
 • IMG_8933
 • IMG_8938
 • IMG_8939
 • IMG_8943
 • IMG_8944
 • IMG_8948
 • IMG_8951
 • IMG_8956
 • IMG_8961
 • IMG_8990
 • IMG_8992
 • IMG_9023
 • IMG_9025
 • IMG_9026
 • IMG_9031
 • IMG_9042
 • IMG_9048
 • IMG_9054
 • IMG_9056
 • autor: Lucyna Sztandera - www.kanal10.pl

Obchody 80-lecia MLKS Krajna

22 września 2018 na hali Krajna Arena odbyły się obchody 80-lecia MLKS Krajna. Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych oraz Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart.

 • data: 2018-09-24
Obchody jubileuszu 80-lecia istnienia klubu MLKS Krajna w Sępólnie Krajeńskim
 • autor: www.kanal10.pl, data: 2018-09-22
 • 42331122_1818770324844405_9065955695840460800_o
 • 42340497_1818768138177957_4755715616394969088_o
 • 42354039_1818770548177716_5844429636259282944_n
 • 42354098_1818769818177789_7639364991165923328_o
 • 42381551_1818769904844447_2728130326969712640_o
 • 42385038_1818769698177801_3819466969829081088_o
 • 42413609_1818770368177734_5467155688889253888_o
 • 42419093_1818768334844604_5114708005404803072_o
 • 42426819_1818768581511246_80460620243140608_o
 • 42439004_1818770151511089_5111027312921411584_o
 • 42460491_1818768014844636_8847113823480446976_o
 • 42480547_1818767414844696_2915835614874042368_o
 • autor: Dariusz Stoński, data: 2018-09-22

VI zawody spinningowe

W dniu 23 września 2018 na Jeziorze Mochel w Kamieniu Krajeńskim odbyły się już VI zawody spinningowe, których głównym celem jest promocja walorów turystycznych miasta.

W zawodach wzięło również  udział kilka załóg wędkarskich z kół bydgoskich: nr 1; nr  4 i nr 29.

Załamanie pogody miało duży wpływ na wyniki zawodów. Nie złowiono ani jednego wymiarowego szczupaka a o zwycięstwie zdecydowały okonie.

Zdecydowanym zwycięzcą był kolega Statkiewicz Kazimierz z koła nr 1 w Bydgoszczy, który zdobył nagrody za najwięcej złowionych ryb i za największą rybę.

Drugie miejsce zajął Rybicki Tomasz z koła nr 1 z Bydgoszczy; trzecie miejsce Sarnowski Paweł z koła nr 29 z Bydgoszczy. Na czwartym miejscu uplasował się kolega Swakowski Leszek z koła nr 148 w Kamieniu Krajeńskim. W podsumowaniu  uczestniczył Burmistrz Kamienia Krajeńskiego Głomski Wojciech, który dodatkowo uhonorował statuetką najmłodszego i najstarszego uczestnika tych zawodów oraz Starosta Powiatu

Sępoleńskiego Jarosław Tadych, który miał również drobne upominki dla wędkarzy.

Tradycją tych zawodów jest również nagroda (zezwolenie na J.Mochel 2019 ) ufundowana przez Prezesa Gospodarstwa Rybackiego w Charzykowych Sosińskiego Tomasza.

Spotkanie zakończono ogniskiem i pieczonymi kiełbaskami.

 • data: 2018-09-24
 • IMG_0053
 • IMG_0055
 • IMG_0056
 • IMG_0058
 • IMG_0059
 • IMG_0060
 • IMG_0061
 • IMG_0062
 • IMG_0065
 • IMG_0068
 • IMG_0069
 • IMG_0070

Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr

 

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 37

 

 

Zjawisko: Silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Obszar:  powiaty: bydgoski, Bydgoszcz, nakielski , sępoleński,  tucholski,

 

Ważność:  od godz. 17:00 dnia 21.09.2018 do godz. 01:00 dnia 22.09.2018

Przebieg: Silny wiatr o średniej prędkości od 20 km/h do 35 km/h, w porywach do 90 km/h, południowy szybko skręcający na kierunki zachodnie. Miejscami burze. Istnieje prawdopodobieństwo 30% wystąpienia pojedynczych porywów około 100 km/h.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90 %

 

Uwagi: brak

 

Dyżurny synoptyk: Anna Zielińska-Szefka

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, ostrzeżenie meteorologiczne.

 • autor: Wydział Zarządzania Kryzysowego, data: 2018-09-21

Rada budowy

Dnia 21 września 2018r. o godzinie 8:00 odbyła się rada budowy dot. „Przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę warsztatu terapii zajęciowej”. Inwestorem tego przedsięwzięcia jest Powiat Sępoleński.

Poniżej zdjęcia z placu budowy.

 • IMG_8137
 • IMG_8138
 • IMG_8140
 • IMG_8146
 • IMG_8147
 • IMG_8148
 • IMG_8149
 • IMG_8151
 • IMG_8153
 • IMG_8154
 • IMG_8155
 • IMG_8155a
 • IMG_8156
 • IMG_8159
 • IMG_8162

99 posiedzenie zarządu

20 września 2018 r. o godz. 10:15 w gabinecie Starosty odbyło się 99 posiedzenie Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
Posiedzenie odbyło się zgodnie z planowanym porządkiem obrad.
Zarząd podjął uchwałę w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Sępoleńskiego na lata  2018 – 2020.
Następnie Zarząd zapoznał się z koncepcją koncepcji przekształcenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Więcborku. Na koniec zatwierdził materiały i projekty uchwał na XLIX sesję Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim oraz zatwierdził projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (…) na 2019 rok, biorąc pod uwagę wyniki konsultacji społecznych.
    
 

 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-09-20
 • IMG_8127
 • IMG_8129
 • IMG_8132
 • IMG_8133
 • IMG_8135
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-09-20

Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dnia 19 września 2018 roku w Tleniu  odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
W spotkaniu oprócz Prezydentów miast, Starostów udział wziął min. Pan Józef Ramlau – Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski, Pan Ryszard Bober – Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Pan Grzegorz Chmielewski – Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego.

W czasie spotkania Prezydenci oraz Starostowie przyjęli stanowisko
w sprawie poparcia Stanowiska Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych podjętego wspólnie ze Związkiem Powiatów Polskich.

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych.

 • autor: Powiat Świecki, data: 2018-09-20
 • DSC01661-1024x685
 • DSC01664-1024x685
 • DSC01686-1024x685
 • DSC01711-1024x685
 • DSC01712-1024x685
 • DSC01720-1024x463
 • autor: Powiat Świecki, data: 2018-09-19

Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim

Wyniki konsultacji społecznych programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok;

Dnia 18 września 2018 roku na sali sesyjnej odbyły się konsultacje społeczne Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (…) na rok 2019. 
W konsultacjach udział wzięło 7 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Celem konsultacji było ustalenie potrzeb organizacji  - działania z jakiej sfery pożytku publicznego powinno być zdaniem organizacji wspieranie najmocniej, a jakie najsłabiej. W wyniku konsultacji ustalono następujący parytet do dofinansowania:

1 miejsce: turystyka, krajoznawstwo, rekreacja; 
2 miejsce: kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa narodowego; 
3 miejsce: sport;

4 miejsce ex aequo  działania na rzecz osób niepełnosprawnych; oświata;  ochrona dziedzictwa przyrodniczego; integracja społeczna; warsztaty tematyczne; działania na rzecz dzieci i młodzieży; działania na rzecz rodziny i rodzicielstwa;

Na posiedzeniu zarządu, przy ustalaniu budżetu, wyniki konsultacji społecznych będą brane pod uwagę przy programowaniu kwot wsparcia na poszczególne konkursy ofert oraz wsparcie pozakonkursowe.

 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-09-20

Sesja Historyczna Sypniewo

Dnia 14 września br. w Sypniewie odbyła się uroczysta sesja historyczna poświęcona 130 leciu urodzin Ks. dr Szczepana Gracza oraz weterynarii pow. sępoleńskiego w okresie 1918 - 2018.

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych.

 

 • _DSC9073
 • _DSC9075
 • _DSC9079
 • _DSC9095
 • _DSC9103
 • _DSC9114
 • _DSC9115
 • _DSC9116
 • _DSC9118

Uwaga komunikat!

W związku z pracami remontowymi prowadzonymi w budynku urzędu Sekretariat Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim jest przeniesiony do biura nr 35 oraz jest dostępny pod numerem telefonu 052 388 13 40.

Za utrudnienia przepraszamy.

Nabór Kandydatów do Nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. "Krajeńska Iskierka"

Powiatowa Społeczna Rada
do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Sępoleńskiego informuje, że
do dnia 30.09.2018r. istnieje możliwość
zgłaszania Kandydatur do Nagrody Starosty Sępoleńskiego
pn. „Krajeńska Iskierka” za rok 2017.

Kandydatury do Nagrody mogą zgłaszać przedstawiciele instytucji, urzędów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, a także osoby fizyczne.

Kandydatury zgłaszane są na druku wniosku, który dostępny jest na stronie internetowej www.bip.pcprwiecbork.pl (w zakładce Nagroda „KRAJEŃSKA ISKIERKA”) oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku przy ul. Starodworcowej 8.
  
Nagroda może zostać przyznana w jednej z dwóch podstawowych kategorii:
- osoba indywidualna,
- grupa wolontariuszy działających na terenie Powiatu Sępoleńskiego.

Nagroda pn. „Krajeńska Iskierka” została ustanowiona w celu uhonorowania dzieci i młodzieży do lat 18, którzy w różny sposób niosą pomoc drugiemu człowiekowi, wspierają ich i ich działania, a także krzewią ideę wolontariatu.

Wnioski należy składać osobiście bądź przesłać - w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Krajeńska Iskierka” na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kraj. z siedzibą w Więcborku, ul. Starodworcowa 8, 89-410 Więcbork, w terminie do dnia 30.09.2018r.

 • autor: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku, data: 2018-09-12

Zgromadzenie Jubileuszowe ZPP

11 września na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Jubileuszowe Związku Powiatów Polskich.

Jednym z głównym punktów programu była uroczysta Gala podczas której wyróżnieni zostali starostowie i prezydenci 20-lecia, a więc Ci samorządowcy, którzy od samego początku istnienia powiatów pełnią swoje funkcje. Wyróżniono także tych, którzy w 1998 roku odbierali akty erekcyjne powiatów i obecnie pełnią funkcję starosty.

Starostowie i prezydenci 20-lecia to:

 • Stanisław Cubała – starosta piotrkowski,
 • Walery Czarnecki – starosta lubański,
 • Aleksander Gappa – starosta człuchowski,
 • Robert Godek – starosta strzyżowski,
 • Henryk Jaroszek – starosta mikołowski,
 • Zbigniew Jaszczuk – starosta żniński,
 • Jacek Karnowski – prezydent Sopotu,
 • Stanisław Kubeł – starosta ostrołęcki,
 • Jerzy Kolarz – starosta buski,
 • Adam Krzysztoń – starosta łańcucki,
 • Janina Kwiecień – starosta kartuski,
 • Henryk Lakwa – starosta opolski,
 • Krzysztof Maćkiewicz – starosta wąbrzeski,
 • Józef Matysiak – starosta rawski,
 • Julian Mazurek – starosta międzychodzki,
 • Józef Michalik – starosta lubaczowski,
 • Wieńczysław Oblizajek – starosta kolski,
 • Ryszard Raszkiewicz – starosta złotoryjski,
 • Zenon Rodzik – starosta opolski,
 • Wacław Strażewicz – starosta giżycki,
 • Zenon Szczepankowski – starosta przasnyski,
 • Marek Tramś – starosta polkowicki,
 • Ludwik Węgrzyn – starosta bocheński,
 • Wojciech Zdziarski – starosta łęczycki.

Wyróżniony został również:

Edmund Kaczmarek, starosta jędrzejowski, współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ze strony samorządowej

a także:

Zygmunt Frankiewicz, prezes Zarządu Związku Miast Polskich, przez 7 kadencji prezydent Gliwic

Rozdanie nagród odbyło się na Zamku Królewskim w Warszawie. W tym samym miejscu 20 lat wcześniej odbyło się uroczyste wręczenie aktów erekcyjnych przedstawicielom wszystkich powiatów.

Pełna galeria zdjęć znajduje się > > > Tutaj < < <

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych.

 • autor: www.zpp.pl, data: 2018-09-12
 • 0b2713cf188740ace15721c35d8dfdb43298
 • 9f4a7d158c48145f6a0a026e33e4c9cf6273
 • 057298845cc492269e8aeed27bb93bbe4106
 • d960cc830e792264c1dff0025a90a4049260
 • efc02522435dd0a733e58515f7365beb1804
 • C_Users_Krystian_Desktop_PODZIEKOWANIE ok
 • autor: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, data: 2018-09-11

Szklane domy… czyli Narodowe Czytanie 2018

Zainaugurowana przez Parę Prezydencką 28 lutego tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Para Prezydencka jako lekturę NC wskazała „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, uzasadniając że w literaturze polskiej nie ma lepszego, pełniejszego, celniejszego obrazu tamtych przeżyć niż Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Wszystko to, co kłębiło się wówczas w duszach Polaków,
odnajdujemy w tej książce – testamencie, apologii i przestrodze, którą u schyłku swego życia Żeromski pozostawił II Rzeczypospolitej.
Ponadto przez cały rok można czytać 44 teksty antologii Niepodległości, która jest przekrojowym obrazem polskiej literatury i kultury. Od „Bogurodzicy” po współczesną poezję i prozę.
W tym roku zaproszenie do odczytania lektury NC przyjęli: Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski, Starosta Sępoleński Jarosław Tadych, Dyrektor Gminnego Przedszkola nr 2 „Bajka” Violetta Felczak z zuchami, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej Wiesława
Stafiej, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Katarzyna Kolasa, Dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 3 Irena Hamerlik – Jaskulska, Radny i członek Bractwa
Kurkowego Zdzisław Grzeca, polonistka i członek Bibliotecznej Rady Społecznej
Renata Bukolt, młodzież szkolna: Katarzyna Bodzińska, Amelia Stormowska,
Julia Rogowska, Antonina Scheffler oraz Klara Lemańska i Miłosz Latzke, którzy
naszą akcję uświetnili występem, śpiewając „Pieśń o fladze”, a Katarzyna
Bodzińska pieśń „Niepokorna, niepodległa” .Kto przyniósł ze sobą swój egzemplarz „Przedwiośnia” otrzymał pamiątkową pieczęć tegorocznej edycji Narodowego Czytania. Jeśli ktoś nie skorzystał zapraszamy do biblioteki, gdzie na kartach książki uwiecznimy
pieczęcią kolejne Narodowe Czytanie.

 • autor: Nadesłane - Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Kraj.
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • autor: Nadesłane - Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Kraj.

„ŻYLI I ŻYĆ BĘDĄ”

Msza św. odprawiona 9 września 2018 r. w kaplicy w Karolewie zgromadziła dawno niespotykaną liczbę osób, które przyszły, aby oddać hołd mieszkańcom Więcborka i okolic, bestialsko pomordowanych jesienią 1939 r. Jest to bardzo budujący widok, ponieważ świadczy o tym, że pamięć o nich się nie zaciera i wciąż ma dla nas ogromne znaczenie. „ŻYLI I ŻYĆ BĘDĄ” mówi inskrypcja umieszczona na frontowym fryzie, dzisiejszy dzień potwierdził, że tak właśnie jest.

We mszy świętej, której przewodniczył proboszcz parafii Wielowicz ks. Janusz Dróżkowski, udział wzięły Poczty Sztandarowe, władze samorządowe, przedstawiciele licznych organizacji oraz klasa mundurowa Liceum Ogólnokształcącego w Więcborku. Burmistrz Więcborka Waldemar Kuszewski, wygłosił okolicznościowe przemówienie, a także złożono kwiaty pod tablicami upamiętniającymi zamordowanych w jednym z pierwszych na ziemiach polskich niemieckich obozów koncentracyjnych.

Dzieje tego obozu to przerażająca lekcja historii, o której w ostatnim roku mogło usłyszeć znacznie więcej osób. Dla lokalnych mieszkańców, członków rodzin pomordowanych, sąsiadów pamięć o tych wydarzeniach jest wciąż żywa i kultywowana. Wiele na ten temat pisał przed laty w swoich nieocenionych publikacjach profesor Włodzimierz Jastrzębski, lecz dzięki najnowszej publikacji dr Izabeli Mazanowskiej „Karolewo 1939. Zbrodnie w obozie Selbstschutz Westpreussen” wiele osób na nowo odkryło to miejsce i może poznać jego historię. Na premierę filmu „Karolewo 1939”, która odbędzie się już 20 września br., czekamy wszyscy. Jest to bowiem pierwszy film dokumentalny, który opowiada o bestialstwie popełnionym na mieszkańcach naszego regionu przez członków paramilitarnej zbrodniczej organizacji Selbstschutz Westpreussen. Jak słusznie zauważył ks. Janusz Dróżkowski, najbardziej wstrząsające było to, że jeszcze kilka dni przed okrutnym katowaniem i masowymi egzekucjami Polacy i Niemcy byli sąsiadami – razem spędzali czas, bawili się, chodzili na kawę… Wojna nagle, z niewysłowioną siłą, wyzwoliła u niemieckich mieszkańców Więcborka i okolicznych wsi postawę zezwierzęcenia, którą w żaden sposób nie można wyjaśnić. Trudno również wyjaśnić fakt, że nikt z oprawców obozu w Karolewie nie odpowiedział za swoje zbrodnie. Każda zatem rocznica, powstania obozu jest głośnym krzykiem mieszkańców naszej Małej Ojczyzny przeciwko barbarzyństwu wojny.

W bieżącym roku Kaplica w Karolewie przeszła gruntowny remont, który możliwy był dzięki pozyskaniu przez Gminę Więcbork (sprawującą opiekę nad tym miejscem) środków finansowych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Po mszy św. wszyscy zebrani mogli obejrzeć wystawę „Karolewo 1939 – PAMIĘTAMY” zorganizowaną przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Więcborku przy wsparciu merytorycznym Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy.

Na kilkunastu planszach przedstawiono materiały ikonograficzne, zgromadzone przez Instytut Pamięci Narodowej, Unisławskie Towarzystwo Historyczne oraz Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną. Wzbudziła ona ogromne zainteresowanie przybyłych osób, wzruszenie członków rodzin, kiedy wśród przedstawionych fotografii odnajdowali swoich przodków.

Należy również zwrócić uwagę na edukacyjną wartość zarówno tej wystawy, jak i całej uroczystości, dzięki której młode pokolenia mają okazję poznać dramatyczne dzieje najbliższych swoich stron i uświadomić sobie, że zamęczeni i rozstrzelani ginęli tylko dlatego, że byli Polakami. „Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy”!

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Wicestarosta Sępoleński Andrzej Marach.

 • autor: www.wiecbork.pl
 • FXT20125
 • FXT20010
 • FXT20026
 • FXT20041
 • FXT20042
 • FXT20043
 • FXT20063
 • FXT20066
 • FXT20078
 • FXT20095

VIII Regaty Samorządowe „KRAJNA CUP” Pływajmy Razem o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

„…Tylko wezmę mój sztormiak i sweter

Ostatni raz spojrzę na pirs

Pozdrów moich kolegów, powiedz, że dnia pewnego,

Spotkamy się wszyscy tam w Fieddler’s Green …”

 

7 września br. rozegrano na jeziorze sępoleńskim już po raz ósmy Regaty Samorządowe „KRAJNA CUP” Pływajmy Razem o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  Organizatorami przedsięwzięcia byli: gmina Sępólno Krajeńskie, Centrum Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie MLKS Krajna oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Bez zaangażowania osób reprezentujących te instytucje, ta żeglarska impreza nie mogłaby się odbyć. Przy takich zadaniach widać jak ważna jest współpraca wielu podmiotów o różnym charakterze działania, skupionych na tym, by osiągnąć jeden wspólny cel. Współorganizacja wielosektorowa zagwarantowała sukces i powodzenie tej imprezy.

Godziny poranne i południowe nie wróżyły możliwości przeprowadzenia regat. Najpierw gęsta mgła, potem bezchmurne niebo i jezioro przypominające lustro. Nie było tego, co dla żeglarzy najważniejsze – wiatru. Wszyscy uzbrojeni w cierpliwość czekali na lekki chociaż podmuch i …. doczekali się. Może nie były to białe szkwały, ale coś tam przedmuchiwało, na tyle, że można było rozegrać trzy biegi. Osiem załóg ruszyło do rywalizacji. Pomiędzy łódkami sigma, na których pływali samorządowcy, przepływały maluchy i młodzież na optimistach. Dorośli walczyli o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, młodzi adepci ścigali się by zdobyć Puchar Komandora. Jak wielu imprezom odbywającym się w bieżącym roku, tak i tej, przyświecało hasło 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wyniki Regat Samorządowych KRAJNA CUP – pływajmy razem - o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

 1. Powiat Sępoleński
 2. MLKS Krajna
 3. Gmina Chełmża
 4. Urząd Marszałkowski
 5. LZS Gryf Piaseczno
 6. Gmina Nakło
 7. Gmina Sępólno Krajeńskie
 8. CSiR Sępólno Krajeńskie

Wyniki Regat klasy Optimist o Puchar Komandora:

 1. Szymon Szykowny
 2. Bogusz Tłok
 3. Amelia Tram

pozostali uczestnicy to: Kuba Hippler, Aleksandra Piątkowska, Bogna Tłok, Adrianna Jakubczyk, Kornelia Zapalska, Jakub Zapalski, Damian Dudek,  Łukasz Miłek, Filip Januszewski

 • autor: Lidia Sokulska - Tłok, data: 2018-09-11
 • DSC_0319
 • DSC_0320
 • DSC_0343
 • DSC_0344
 • DSC_0348
 • DSC_0352
 • DSC_0359
 • DSC_0361
 • DSC_0385
 • DSC_0387
 • DSC_0405
 • DSC_0407
 • DSC_0416
 • DSC_0421
 • DSC_0443
 • DSC_0446
 • DSC_0447
 • DSC_0862
 • DSC_0875
 • DSC_0902
 • DSC_0907
 • DSC_0911
 • DSC_0912
 • DSC_0913
 • DSC_0919
 • DSC_0922
 • DSC_0926
 • DSC_0928
 • DSC_0929
 • DSC_0945
 • DSC_0957
 • DSC_0961
 • DSC_0965
 • DSC_0972
 • autor: Lidia Sokulska - Tłok, Mirosław Tłok, data: 2018-09-07

Dożynki Powatowo - Gminne

W niedzielne popołudnie, w Sępólnie Krajeńskim odbyły się tradycyjne Dożynki Powiatowo-Gminne. Barwny korowód, zaprzęgów konnych, pocztów sztandarowych, delegacji z przepięknymi żniwnymi wieńcami, zaproszonych gości oraz mieszkańców gminy i powiatu, przy dźwiękach prowadzącej go Młodzieżowej Orkiestry Dętej przemaszerował głównymi ulicami miasta, na zlokalizowany przy stadionie miejskim plac dożynkowy, gdzie, jak nakazuje przechowywany z pokolenia na pokolenie staropolski obyczaj, w imię boże, od mszy świętej dziękczynnej, rozpoczęto świętowanie Dożynek.

Wzdłuż trasy korowodu rozlokowały się grupy rekonstruktorów odgrywających zabawne scenki z życia dawnej wsi. Wśród nich dostrzec można było żniwiarzy, hodowców drobiu i bydła, babę - zielarkę, panny na wydaniu oraz pasterza - wiejskiego grajka.

Mszę świętą odprawił proboszcz tutejszej parafii ks. prałat Henryk Lesner, w asyście proboszcza parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Pęperzynie i parafii pw. Św. Józefa w Sitnie - ks. Franciszka Kurowskiego

Po mszy rozpoczęła się część oficjalna uroczystości. Na jej wstępie dzieci i młodzież z Lutowa z towarzyszącym im zespołem Lutowianie, w krótkich scenkach, przypomniała o trudzie wielu ludzi, którego efektem jest bochen chleba.

Nastpnie rozpoczął się tradycyjny ceremoniał dożynkowy. Starostowie Dorota Niemczyk-Czajka z Wiśniewki i Jacek Karbowiak z Dziechowa wręczyli gospodarzom dożynek burmistrzowi Waldemarowi Stupałkowskiemu i staroście Jarosławowi Tadychowi pięknie wypieczone bochny chleba. Ci zaś, obiecując, że będą te symboliczne owoce pracy rąk ludzkich dzielili sprawiedliwie, pokroili je i, przy pomocy innych włodarzy gmin powiatu sępoleńskiego, rozdzielił pomiędzy wszystkich gości dożynek.

Pani Dorota Niemczyk-Czajka w miejscowości Wiśniewka – Gmina Sępólno Kraj. – wraz z mężem Marcinem prowadzi gospodarstwo rodzinne o powierzchni 240 ha, nastawione na produkcję roślinną głównie uprawę ziemniaka sadzeniaka, rzepaku i zbóż. Gospodarstwo posiada nowoczesny park maszynowy oraz nowe budynki gospodarcze. Pani Dorota wraz z mężem wykorzystują możliwości starając się o środki finansowe z Unii Europejskiej, które inwestują w ciągły rozwój gospodarstwa. Pani Dorota od 2016r. prowadzi także działalność gastronomiczną w miejscowości Piaseczno w naszej Gminie. Pomimo licznych obowiązków nasza Starościna znajduje również czas na działalność społeczną będąc przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Wiśniewce.

Pan Jacek Karbowiak w miejscowości Dziechowo – Gmina Sępólno Kraj. – wraz z żoną Moniką  prowadzi gospodarstwo rolne nastawione na produkcję roślinną. Główne uprawy to rzepak, pszenica, ziemniaki i kukurydza. Dzięki nieustannemu zwiększaniu areału obecnie gospodarstwo posiada powierzchnię 320 ha wraz z dzierżawami. Gospodarstwo wyposażone jest w nowoczesny park maszynowy oraz nowe i wyremontowane budynki dostosowane do potrzeb prowadzonej produkcji roślinnej. Pan Jacek ciągle doskonali swoje umiejętności i podnosi kwalifikacje, bo uważa, że w dzisiejszych czasach rolnik powinien być również dobrym menadżerem.

Po części obrzędowej przyszedł czas na przemówienia. Mówcami byli kolejno Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski, Starosta Sępoleński Jarosław Tadych, poseł na Sejm RP Eugeniusz Kłopotek, senator Jan Rulewski, radny Sejmiku Marek Witkowski oraz kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Sępólnie Krajeńskim Żaneta Śrubkowska.

Doroczne Święto Plonów było też okazją do wyróżnienia najlepszych rolników Powiatu Sępoleńskiego i Gminy Sępólno Krajeńskie.

Wyróżnienia otrzymali:

Gmina Sępólno Kraj.

 • Pani Dorota Niemczyk –Czajka
 • Pan Jacek Karbowiak

Gmina Kamień Kraj.

 • Andrzej Pięta

Gmina  Sośno

 • Katarzyna Świniarska

Gmina Więcbork

 • Ryszard Bączkowski
 • Michał Wołowiec

Po części oficjalnej przyszedł czas na występy artystyczne przygotowane przez uczniów sępoleńskich szkół oraz dzieci i młodzież uczęszczające na zajęcia w miejscowych instytucjach kultury. Część artystyczna bardzo podobała się zgromadzonej publiczności, która nagrodziła młodych artystów oklaskami.

Dożynki w Sępólnie Krajeńskim, oprócz tradycyjnych obrzędów i występów, obfitowały w atrakcje dla wszystkich uczestników uroczystości. Na licznych stoiskach kusiły lokalne produkty, a wokół rozchodził się zapach pysznych ciast, kawy, pysznej grochówki i pieczonego prosiaka.

Zwieńczeniem części rozrywkowej dożynek był koncert gwiazdy disco polo, pop i dance zespół Mejk.

 • autor: www.e-krajna.pl, data: 2018-09-10
 • DSC_0003
 • DSC_0014
 • DSC_0020
 • DSC_0024
 • DSC_0027
 • DSC_0036
 • DSC_0044
 • DSC_0045
 • DSC_0048
 • DSC_0050
 • DSC_0057
 • DSC_0062
 • DSC_0068
 • DSC_0071
 • DSC_0073
 • DSC_0088
 • DSC_0094
 • DSC_0105
 • DSC_0121
 • DSC_0134
 • DSC_0138
 • DSC_0147
 • DSC_0161
 • DSC_0165
 • DSC_0167
 • DSC_0170
 • DSC_0177
 • DSC_0180
 • DSC_0183
 • DSC_0188
 • DSC_0194
 • DSC_0195
 • DSC_0201
 • DSC_0203
 • DSC_0205
 • DSC_0206
 • DSC_0208
 • DSC_0209
 • DSC_0211
 • DSC_0227
 • DSC_0230
 • DSC_0237
 • DSC_0247
 • DSC_0260
 • DSC_0262
 • DSC_0276
 • DSC_0280
 • DSC_0289
 • DSC_0292
 • DSC_0301
 • DSC_0304
 • DSC_0326
 • DSC_0338
 • DSC_0349
 • DSC_0361
 • DSC_0369
 • DSC_0374
 • DSC_0387
 • DSC_0388
 • DSC_0394
 • DSC_0400
 • DSC_0405
 • DSC_0408
 • DSC_0422
 • DSC_0440
 • DSC_0442
 • DSC_0462
 • DSC_0463
 • DSC_0470
 • DSC_0474
 • DSC_0502
 • DSC_0511
 • DSC_0523
 • DSC_0525
 • DSC_0533
 • DSC_0542
 • DSC_0548
 • DSC_0555
 • DSC_0559
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2018-09-09

Dożynki Gminy Sośno w Wielowiczu

Organizatorem tegorocznego święta plonów w gminie Sośno był Wielowicz. W sobotę, 8 września 2018, mieszkańcy tej malowniczej wsi i wszystkich gminnych sołectw tradycyjnie dziękowali za tegoroczne zbiory.

Dożynki to święto ludzi pracujących na roli, święto wsi. I w sobotę w Wielowiczu, w tę prawdziwą polską wieś można było się zatopić, poczuć jej klimat i radość mieszkańców z obcowania z ziemią, współistnienia z naturą. Doskonale przygotowana uroczystość, z pompą ale bez zadęcia, podobała się wszystkim gościom wielowickich dożynek i udowodniła, że sąsiedzka współpraca może dać wspaniałe efekty. W przygotowaniach do tego święta uczestniczyli i mali, i dorośli mieszkańcy całego sołectwa, czyli Wielowicza i Płoskowa.

Tradycyjnym korowodem do zabytkowego kościoła rozpoczęły się dożynkowe uroczystości w Wielowiczu. Tam, mszę świętą dziękczynną koncelebrowali k.k. Andrzej Pacer, proboszcz parafii w Wąwelnie oraz Franciszek Kurowski, proboszcz parafii w Sitnie. Po nabożeństwie, mieszkańcy i goście udali się na plac rekreacyjny w centrum wsi, gdzie dopełnieniem tradycji święta plonów było przekazanie przez Starostów Dożynek Gminnych chleba z tegorocznych zbiorów oraz darów ziemi gospodarzowi uroczystości Wójtowi Gminy Sośno Leszkowi Stroińskiemu i Przewodniczącej Rady Gminy Krystynie Wąsik. Ci zaś, podzielili gospodarskie dary między gości Dożynek.

Starostami tegorocznych Dożynek byli pan Zbigniew Gabriel i pani Krystyna Niewczas. Oboje związani są z Wielowiczem. 

Krystyna, mieszkanka Wielowicza, przybyła tutaj jako młodziutka dziewczyna, tu poznała męża i ostatecznie osiedliła się na stałe. 

Pan Zbigniew, dla większości mieszkańców Zbyszek, z kolei urodził się w Wielowiczu i tu mieszkał do wczesnej młodości. Następnie wraz z rodzicami przeprowadził się do Zielonki.  

Krystyna wraz z mężem i dziećmi prowadzą gospodarstwo rolne specjalizujące się w uprawie truskawki. Sadzonki truskawek marki Niewczas znane są nie tylko w Polsce ale i za granicami naszego kraju.

Gospodarstwo rolne Zbyszka specjalizuje się w uprawie zbóż i rzepaku. W pracy pomagają mu żona i dzieci. Do uprawy roli Zbyszek używa nowoczesnego sprzętu rolniczego, a technologie uprawy jakie stosuje są odzwierciedleniem najnowszych osiągnięć nauki i praktyki w tym zakresie.

Dla każdego z nich rolnictwo nie jest żmudnym codziennym obowiązkiem a prawdziwą pasją. Zarówno Krystyna jak i Zbyszek są osobami aktywnie uczestniczącymi w życiu społecznym swoich i sołectw i gminy. Z całą pewnością można powiedzieć, że ich wybór na starostów dożynek nie był przypadkowy - jest dostrzeżeniem efektów i zaangażowania w to, czym zajmują się na co dzień.

Podczas oficjalnej części Dożynek zebrani na placu mogli obejrzeć krótki film pokazujący, jak żniwowano na wsi kiedyś, a jak to wygląda dzisiaj. W jego nagraniu brali udział mieszkańcy sołectwa Wielowicz, którzy zadedykowali ten materiał kochanej Ojczyźnie na 100-lecie jej niepodległości.

Były także podziękowania i upominki dla Kół Gospodyń Wiejskich i sołectw z terenu gminy Sośno. Niezwykle miłym akcentem były także, własnoręcznie przygotowane przez mieszkańców Wielowicza, niespodzianki dla przedstawicielek KGW z innych wsi, goszczących na Dożynkach. Wójt Leszek Stroiński podziękował także Bankowi Spółdzielczemu w Więcborku za wieloletnie wspieranie sołectw oraz Kołu Gospodyń Wiejskich z Wielowicza za promocję gminy Sośno.

Obecny na uroczystości Starosta Sępoleński Jarosław Tadych podziękował wszystkim rolnikom za ich trud włożony w pracę na roli, za plony, dzięki którym na naszych stołach nie zabraknie chleba. Do tych podziękowań przyłączyła się także Żaneta Śrubkowska, kierownik sępoleńskiego Biura Powiatowego ARiMR, a korzystając z okazji przeczytała list Jolanty Sobeckiej, Dyrektor Wojewódzkiego Oddziału Agencji w Toruniu, adresowany do rolników. Mieszkańcom gminy Sośno, ludziom, którzy swoje życie związali z ziemią i pracą na wsi, życzenia złożył również Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. List od ministra odczytała Sołtys Szynwałdu Kamila Jabłońska.

Po życzeniach i podziękowaniach, prowadzący uroczystość Krystyna Rakowska-Małek i Piotr Dobrzański zaprosili gości do obejrzenia inscenizacji wiersza Juliana Tuwima "Rzepka". Na scenę wchodziły kolejno postaci z wiersza, w które wcielili się mieszkańcy nie tylko sołectwa Wielowicz ale i sąsiednich wsi. Dzieci i dorośli zaangażowani w przygotowanie tego przedstawienia, wykazali się niemałym talentem aktorskim i wokalnym, a ich bliscy także sporym zmysłem plastycznym i umiejętnościami praktycznymi, bowiem każdy z aktorów na scenie pokazał się w doskonale skrojonym przebraniu charakteryzującym postać z wiersza. Całość wypadła tak doskonale, że słychać było gromki śmiech rozbawionych widzów przedstawienia, a oklaski długo po występie nie milkły. Integracja społeczna "bez względu na wszystko" - w tych słowach z wcześniejszej zapowiedzi Piotra Dobrzańskiego, zawarła się prawda o tym, jak wiele daje życie z ludźmi i dla ludzi oraz wspólne działania. Brawurowy występ mieszkańców wsi był tego pięknym przykładem.

Na dożynkach w Wielowiczu tradycja przeplatała się z nowoczesnością. Ludowe stroje gospodarzy, przepiękne dekoracje nawiązujące do wiejskiej codzienności, konie, bryczki i nawet dyliżans, prosto z Dzikiego Zachodu - to wszystko stanowiło klimatyczne tło tego święta. Wśród stoisk z rękodziełem trafić można było na dawną pocztę, w której naczelnik stawiał pieczątki na pocztówkach ilustrujących przemiany, jakie na przestrzeni 100 lat zaszły w Wielowiczu i jego okolicach. Pocztówki wydało Sołectwo Wielowicz z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

 
Obok placu zabaw dla dzieci zobaczyć można było ptactwo hodowlane z Fermy Drobiu pana Krzysztofa Wilgosiewicza, nieco dalej swoje stoiska miały LGD Nasza Krajna i Krajeński Park Krajobrazowy, a pod namiotem Banku Spółdzielczego częstowano puchatą watą cukrową. "Guzik z pętelką" wystawił maszyny do szycia, te stare, na koło zamachowe i te nowsze, elektryczne, artystki z gminy Sośno i z Więcborka prezentowały piękne hafty na obrusach i serwetach, heklowane koronki, obrazy malowane wstążką i kuszące kolorami i uśmiechniętymi buziami ręcznie robione lalki, misie, pieski, króliczki i inne zabawki. 

Spacerując wśród tych wszystkich stoisk i straganów nie sposób było nie trafić tam, gdzie panie z KGW częstowały pyszną, gęstą jak domowa, grochówką, pajdami chleba ze swojskim smalcem i ogórkiem z garnca na zakąskę, gdzie na  łasuchów czekały najróżniejsze ciasta oraz kawa i herbata.

Racząc się tymi pysznościami warto było przysiąść przy biesiadnych stołach i posłuchać niezawodnej, jak zawsze, Kapeli Krajeńskiej. Bez niej, w gminie Sośno, dożynki nie mogłyby się odbyć. A wieczorem, po koncercie zespołu Klakson, wszystkim świętującym do tańca zagrał Klub Hacjenda.

 

 • autor: Ewa Szydeł portal e-krajna.pl, data: 2018-09-10
 • 34666_b
 • 34669_b
 • 34671_b
 • 34672_b
 • 34674_b
 • 34675_b
 • 34677_b
 • 34679_b
 • 34680_b
 • 34682_b
 • 34684_b
 • 34685_b
 • 34686_b
 • 34687_b
 • 34689_b
 • 34691_b
 • 34692_b
 • 34695_b
 • 34699_b
 • 34700_b
 • 34701_b
 • 34702_b
 • 34703_b
 • 34704_b
 • 34705_b
 • 34710_b
 • 34711_b
 • 34713_b
 • 34715_b
 • 34716_b
 • 34719_b
 • 34722_b
 • 34724_b
 • 34726_b
 • 34727_b
 • 34729_b
 • 34731_b
 • 34732_b
 • 34733_b
 • 34737_b
 • 34739_b
 • 34740_b
 • 34741_b
 • 34743_b
 • 34744_b
 • 34745_b
 • 34746_b
 • 34747_b
 • 34749_b
 • 34750_b
 • 34751_b
 • 34752_b
 • 34753_b
 • 34755_b
 • 34756_b
 • 34757_b
 • 34758_b
 • 34759_b
 • 34760_b
 • 34762_b
 • 34763_b
 • 34764_b
 • 34766_b
 • 34767_b
 • 34770_b
 • 34773_b
 • 34774_b
 • 34775_b
 • 34776_b
 • 34777_b
 • 34778_b
 • 34779_b
 • 34780_b
 • 34781_b
 • 34782_b
 • 34785_b
 • 34786_b
 • 34787_b
 • 34788_b
 • 34789_b
 • 34792_b
 • 34793_b
 • 34794_b
 • 34795_b
 • 34797_b
 • 34798_b
 • 34799_b
 • 34802_b
 • 34809_b
 • 34812_b
 • 34818_b
 • 34819_b
 • 34820_b
 • 34821_b
 • autor: Ewa Szydeł portal e-krajna.pl, data: 2018-09-08

98. posiedzenie Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

10 września 2018 r. o godz. 8:00 w gabinecie Starosty odbyło się 98 posiedzenie Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
Posiedzenie odbyło się zgodnie z planowanym porządkiem obrad.
Zarząd podjął uchwały w sprawie:
     1)   określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu powiatu na 2019 rok, zasad, trybu i terminu opracowania materiałów do projektu budżetu oraz wzorów materiałów planistycznych;
     2)   uchwalenia zmian w budżecie powiatu sępoleńskiego na rok 2018;


Zarząd zajął stanowisko w sprawach:
1)   pisma Dyrektor CAPOW ad. przekształcenia  Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Małej Cerkwicy – do ponownej analizy;
2)   pisma Dyrektor CAPOW ad. przekształcenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Więcborku z 30-osobowej na dwie 14 osobowe - do ponownej analizy;
3)   wniosku o przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w Suchorączku; - decyzja pozytywna;
4)   pism mieszkanki Sypniewa w sprawach związanych z udostępnieniem informacji publicznej; 
5)   wniosku o zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Chojnickiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2658G - części ul. Strzeleckiej w granicach administracyjnych miasta Chojnice - decyzja pozytywna;
6)   wniosku o zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych poprzez zaliczenie ich do kategorii dróg gminnych w miejscowości Krajenka-  decyzja pozytywna;
7)   wniosku Dyrektora Zarządu Drogowego o przekazanie w trwały zarząd gruntów zajętych pod drogi powiatowe wskazanych we wniosku, stanowiące własność powiatu sępoleńskiego - decyzja pozytywna;
8)   wniosku Dyrektora Zarządu Drogowego o wygaszenie trwałego zarządu z nieruchomości o numerze ewid. 59, obręb ewid. Dziechowo stanowiącej część pasa drogowego - decyzja pozytywna;
9)   wniosku Dyrektora Zarządu Drogowego o wygaszenie trwałego zarządu z nieruchomości o numerze ewid. 24, obręb ewid. Zamarte stanowiącej pas drogowy drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1101C - decyzja pozytywna;

Na koniec zarząd  przyjął informacje w sprawach:
1)   kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy;
2)   sposobu załatwienia wniosku o niezaniechanie współpracy przy budowie chodników w Gminie Sośno;
3)   pisma Dyrektora Zarządu Drogowego skierowanego do Nadleśnictwa Runowo Krajeńskie w sprawie pogarszającego się stanu technicznego DP 1114C relacji Wałdowo-Olszewka;
4)   obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych w związku z upływem kadencji;
5)   rozpoczęcia prac związanych ze zmianą Statutu Powiatu 

oraz zatwierdził projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (…) na 2019 rok. 
 

 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-09-10
 • IMG_8092
 • IMG_8098
 • IMG_8101
 • IMG_8102
 • IMG_8110
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-09-10

Szymon i Patryk na mistrzostwach

Jednym z punktów obrad sierpniowej Sesji Rady Powiatu było uhonorowanie Szymona i Patryka  wychowanków Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo Wychowawczych przez Starostę Sępoleńskiego Jarosława Tadycha i Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza za udział i zdobycie III miejsca przez Kadrę Narodową w Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej w lipcu 2018r.

 • IMG_7965
 • IMG_7968
 • IMG_7983
 • IMG_7989
 • IMG_7991
 • IMG_7994
 • IMG_7998
 • IMG_8011
 • IMG_8015

Wizyta wojewody Kujawsko - Pomorskiego

30 sierpnia na sesji obecny był Wojewoda Kujawsko Pomorski - Mikołaj Bogdanowicz, który podsumował działania związane z usuwaniem skutków nawałnicy.

„Do powiatu sępoleńskiego trafiło 18 mln złotych ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na odbudowę zniszczonych domów, z czego najbardziej poszkodowana gmina Sośno otrzymała aż 12 mln złotych”– podkreślał na sesji przedstawiciel rządu w terenie. Całkowita wartość pomocy resortu spraw wewnętrznych i administracji dla województwa na odbudowę domów wynosi 56 mln złotych.

Wojewoda zwrócił szczególną uwagę na współpracę samorządów ze stroną rządową po nawałnicy.

„Tutaj można powiedzieć, że państwo zdało egzamin. Chylę czoła samorządowcom i ich administracjom. Praca jaką wykonaliśmy na poziomie województwa i kraju była czymś szczególnym i myślę, że zbudowała pewne więzi. Ta współpraca pokazała, że można działać ponad podziałami” – mówił.

Kolejną formą pomocy z budżetu państwa, o której mówił wojewoda, to przede wszystkim pomoc rolnikom. Gospodarze z Kujaw i Pomorza otrzymali prawie 89 mln zł wsparcia. To bardzo dużo– akcentował wojewoda Bogdanowicz.

W ramach pomocy z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rolnicy z powiatu sępoleńskiego otrzymali prawie 22 mln złotych na odbudowę lasów, ale przede wszystkim na zniszczone uprawy i budynki gospodarcze.

W tym punkcie również zabrał głos Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, który na ręce przedstawicieli służb złożył podziękowania za trud i zaangażowanie podczas trudnych chwil związanych z sierpniową nawałnicą.

 • IMG_7940
 • IMG_7954
 • IMG_8017
 • IMG_8026
 • IMG_8031
 • IMG_8036
 • IMG_8044
 • IMG_8047
 • IMG_8049
 • IMG_8052
 • IMG_8065
 • IMG_8075
 • IMG_8076
 • IMG_8077

79. rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września 2018 roku w całym kraju odbywały się uroczystości upamiętniające 79. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej. Także na terenie powiatu sępoleńskiego, w miejscach pamięci, Polacy oddali cześć tym, którzy stanęli w obronie wolnej Polski. Wiązanki w imieniu władz samorządowych powiatu złożyli:

W Sępólnie Krajeńskim - Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart oraz pracownicy starostwa w osobach:  Artur Juhnke, Wojciech Bilski.

W Więcborku - Dorota Witkowska - Radna powiatu sępoleńskiego;

Poniżej fotorelacja.

 • 34249_b
 • 34250_b
 • 34251_b
 • 34252_b
 • 40496286_1923055457761085_5281865791807946752_o
 • 40502793_1923058301094134_5216949006101381120_o
 • 40507094_1923053614427936_3868436013684621312_o
 • 40511291_1923056604427637_6938685740188434432_o
 • 40515548_1923055031094461_2735087744492503040_o
 • 40520702_1923053381094626_3550998245012406272_o
 • 40523277_1923055277761103_8968450966034579456_o
 • 40523302_1923055874427710_2215037848568987648_o
 • 40526225_1923056464427651_2143932470255419392_o
 • 40527525_1923056931094271_3472791009425883136_o
 • 40527886_1923058061094158_5262207485975986176_o
 • 40530041_1923056501094314_5336113281750794240_o
 • 40532718_1923053177761313_2861572199192461312_o
 • 40534009_1923053804427917_7997303133208313856_o
 • 40542607_1923055241094440_2187575355231961088_o
 • 40548452_1923058984427399_5689699311957311488_o
 • 40549800_1923055061094458_5401394864799612928_o
 • 40560947_1923055404427757_7178424831761711104_o
 • 40564486_1923056437760987_2959847605045035008_o
 • 40582703_1923059827760648_8802385265260756992_o
 • 40585476_1923056131094351_6042359428819189760_o
 • 40589138_1923056711094293_158903988836630528_o
 • 40593660_1923054147761216_2092878898382503936_o
 • 40594105_1923059587760672_8249644393267462144_o
 • 40595162_1923057501094214_227302738889801728_o
 • 40596504_1923053184427979_4670914373353472_o
 • 40600269_1923059341094030_2838503002132709376_o
 • 40603035_1923053937761237_4686969957538332672_o
 • 40610470_1923057781094186_6797455305551642624_o
 • 40613472_1923058437760787_6662696677960318976_o
 • 40621957_1923056857760945_2073701813571289088_o
 • 40644296_1923059097760721_594027447716937728_o
 • 40684425_1923053677761263_1988420543509954560_o
 • 40685578_1923056654427632_3555686549708341248_o
 • 40764990_1923054427761188_5040456430402928640_o
 • autor: Marcin Jarski - Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, e-krajna.pl, data: 2018-09-01

XLVIII sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

Dnia 30 sierpnia 2018 roku (czwartek) o godz. 09:00 w sali sesyjnej w Sępólnie Krajeńskim odbyła się XLVIII sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

1. Otwarcie sesji:
a)  stwierdzenie quorum, 
b)  przedstawienie porządku obrad.
2. Podsumowanie działań związanych z usuwaniem skutków nawałnicy -wystąpienie Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza, Dyrektor Biura Poselskiego posła Bartosza Kownackiego Julii Rozworowskiej, Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej (RDLP w Toruniu), Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu Jacka Kaczmarka, Starosty Sępoleńskiego Jarosława Tadycha. 
3.  Uhonorowanie medalistów Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej dzieci z domów dziecka.
4.  Informacja nt. zaawansowania prac związanych z wykonaniem dokumentacji na budowę obwodnic Sępólna Kraj. i Kamienia Kraj. oraz przebudową drogi krajowej nr 25 na odcinku Obkas –Mąkowarsko;
a)  wystąpienie Jarosława Gołębiewskiego Dyrektora Bydgoskiego Oddziału GDDKiA,
5. Przyjęcie protokołu z obrad XLVI i XLVII  sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
6.  Informacje i oświadczenia radnych.
7.  Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych. 
8. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o czynnościach w okresie między sesjami.
9. Sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z prac Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w okresie międzysesyjnym oraz informacja o złożonych przez radnych wnioskach i sposobie ich załatwienia.
10.    Informacja na temat przygotowania do roku szkolnego 2018/2019.:
a)    wystąpienie G. Malczewskiej Dyrektora wydziału Edukacji, Kultury, Sportu. ….,
11.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania planu kontroli za I półrocze 2018 r. :
a)    wystąpienia H. Pawliny Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
12.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a) ustalenia Regulaminu przyznawania Stypendiów Starosty Sępoleńskiego uczniom szkól ponadpodstawowych, dla których powiat sępoleński jest organem prowadzącym, 
b) zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2018,
c) uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego,
d) uchwalenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.                                                                    
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz informacje Przewodniczącego Rady o udzielonych odpowiedziach     w formie pisemnej na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.  
14. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych i gości.
15. Zakończenie obrad.                                                
 

 • data: 2018-08-31
XLVIII Sesja Rady Powiatu Sępoleńskiego
 • IMG_7922
 • IMG_7934
 • IMG_7946
 • IMG_7949
 • IMG_7956
 • IMG_7962
 • IMG_7973
 • IMG_7977
 • IMG_8084
 • IMG_8086
 • IMG_8087
 • IMG_8091
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2018-08-30

Zasłużona emerytura

W miniona środę (29 sierpnia), w gabinecie Starosty Sępoleńskiego, odbyło się spotkanie połączone z pożegnaniem odchodzącej na emeryturę nauczycielki Zespołu Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim, pani Elżbiety Lewandowskiej. Oprócz Starosty Sępoleńskiego Jarosława Tadycha i pani Elżbiety Lewandowskiej, w spotkaniu uczestniczyli: dyrektor Wydziału Edukacji (…)- Gabriela Malczewska, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Sępólnie- Mirosława Niemyjska oraz prezes ZNP oddział Sępólno Krajeńskie- Anna Niemczyk.

W związku z zakończeniem pracy, składamy pani Elżbiecie, podziękowania za wieloletnią, udaną współpracę. Jednocześnie życzymy, aby życie na emeryturze, było nadal bardzo interesujące i stale wzbogacane nowymi doświadczeniami. Życzymy zdrowia, radości oraz wszelkiej pomyślności w realizacji planów osobistych.

 • autor: Artur Juhnke, data: 2018-08-30
 • IMG_7914
 • IMG_7918
 • autor: Artur Juhnke

Zaproszenie na XLVIII sesję Rady Powiatu

W uzgodnieniu  ze  Starostą  Powiatu Sępoleńskiego uprzejmie zapraszam Panią (a) do udziału w XLVIII sesji  Rady  Powiatu V Kadencji, która odbędzie się w czwartek dnia 30 sierpnia 2018 roku o godz. 9:00 w Sali im. Lucjana Prądzyńskiego w Sępólnie Krajeńskim ul. Kościuszki 11.

Porządek obrad > > > Kliknij Tutaj < < <

 • autor: Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart, data: 2018-08-28

Regionalny Konkurs Grantowy „Równać Szanse”

Szanowni Państwo,

w imieniu Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży serdecznie zapraszamy do udziału w Regionalnym Konkursie Grantowym „Równać Szanse”.

 

Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Działania realizowane w ramach projektu powinny wspierać rozwój u młodych ludzi z małych miejscowości, umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu poprzez podnoszenie ich kompetencji. Działania powinny być nastawione na samodzielną pracę młodych ludzi i uczenie się kompetencji w działaniu.

W konkursie mogą brać udział fundacje, stowarzyszenia, w tym także Ochotnicze Straże Pożarne, miejskie, gminne i powiatowe biblioteki oraz miejskie i gminne domy kultury z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

Dotacje w wysokości do 8 500 zł, przyznawane są na półroczne działania młodych osób w wieku 13-19 lat, pochodzących ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców. Aplikować można do 25 października 2018, do godz. 12:00, poprzez generator dostępny na stronie https://www.rownacszanse.pl/system/.

Aby pomóc zainteresowanym podmiotom w aplikowaniu do konkursu, wyjaśnić czym ten program różni się od innych programów „młodzieżowych” oraz pokazać przykłady zrealizowanych już działań, planujemy organizację spotkań informacyjno-szkoleniowych (po 3-4 spotkania w każdym z województw: podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim). Terminy i miejsca spotkań będą zamieszczane w aktualnościach na stronie www.stopa.org.pl. Oprócz spotkań informacyjno-szkoleniowych, oferujemy wsparcie doradcze poprzez telefon oraz e-mail.

Ponadto, informujemy o możliwości wzięcia udziału w jednym z pięciu szkoleń organizowanych przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Szkolenia będą poświęcone pisaniu wniosków do konkursu Równać Szanse i odbędą się w: Warszawie (15 września 2018), Olsztynie (22 września 2018), Rzeszowie (15 września 2018), Krakowie (22 września 2018) i Poznaniu (22 września 2018). Aby zapisać się na jedno ze szkoleń, należy wypełnić formularz.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się tu: http://www.stopa.org.pl/co-robimy/rkg-równać-szanse

g+e4v0bpyo1OAAAAABJRU5ErkJgggA=

Rxobq6WhrBK+VupBJ9XJidnV2PSZIiZR2pRKVIeayRSlSKlMcaqUSlSHmskUpUipTHGqlEpUh5rJFKVIqUxxqpRKVIeayRSlSKlMcaqUSlSHms+T+ex3F5fnjaWgAAAABJRU5ErkJgggA=

wPkvUljWjzW3QAAAABJRU5ErkJgggA=

 • data: 2018-08-28

Prace remontowe w szkołach

Ekipa remontowa funkcjonująca przy Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim podczas przerwy wakacyjnej modernizuje korytarz i klasę w Zespole Szkół Nr 2 w Więcborku oraz zaplecze sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim.

 • data: 2018-08-28
 • IMG_20180813_134803
 • IMG_20180725_111321
 • IMG_20180725_111350
 • IMG_20180806_135851
 • IMG_20180806_135857
 • IMG_20180806_135925
 • IMG_20180808_132035
 • IMG_20180808_132116
 • IMG_20180810_083838
 • IMG_20180810_084920
 • data: 2018-08-28
 • IMG_20180809_102609
 • IMG_20180809_102614
 • IMG_20180809_103103
 • IMG_20180809_102532
 • IMG_20180809_102539
 • data: 2018-08-28

Finał V Grand Prix Powiatu Sępoleńskiego w siatkówce plażowej mężczyzn

Lipiec i sierpień to czas, w którym na plażach miejskich i obiektach sportowych gmin należących do Powiatu Sępoleńskiego, odbywały się turnieje w których zawodnicy walczyli o puchary Burmistrzów Kamienia Krajeńskiego,  Sępólna Krajeńskiego i Więcborka w ramach V GRAND PRIX POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ MĘŻCZYZN. W minioną niedzielę, na plaży miejskiej w Kamieniu Krajeńskim, rozegrany został ostatni z turniejów, w którym zawodnicy walczyli o PUCHAR STAROSTY SĘPOLEŃSKIEGO.  Cieszy nas fakt,  że co roku rozgrywki w ramach GRAND PRIX, cieszą się coraz większym zainteresowaniem.  Przystępuje do nich coraz więcej par siatkarskich z terenu całego kraju, reprezentujących coraz wyższy poziom i coraz lepsze umiejętności. Na turniej w Więcborku zgłosiło się 20 drużyn, w Sępólnie-10, w Kamieniu- 7, a ostatni turniej O PUCHAR STAROSTY SĘPOLEŃSKIEGO, zgromadził 12 drużyn

Przedsięwzięcie jakim jest GRAND PRIX, nie odbyło by się jednak bez ogromnej rzeszy przychylnych nam osób i instytucji, które wspierały je zarówno materialnie, organizacyjnie jak i duchowo.

Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę samorządów Kamienia Krajeńskiego, Więcborka i Sępólna Krajeńskiego za pomoc w organizacji i przygotowaniu turniejów, które rozegrane zostały na ich terenie. Dziękujemy zespołom sędziowskim, w szczególności panu Bogusławowi Szwochertowi (sędzia główny GRAND PRIX i pomysłodawca imprezy) i wszystkim osobom których nie sposób tutaj wymienić, a które w mniejszym lub większym stopniu przyczyniły się do tego, że poszczególne turnieje udało się tak sprawnie przeprowadzić.

Szczególne słowa uznania i głębokie ukłony należą się sponsorom, którzy wspomogli nas od strony materialnej, fundując nagrody i pomagając udźwignąć ciężar finansowy zawodów,  a mianowicie:

BANK SPÓŁDZIELCZY W WIĘCBORKU- główny sponsor i fundator nagrody głównej,
ZAKŁAD KAMIENIARSKI „KAMYSZEK” TADEUSZA PODGÓRSKIEGO,
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim,
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ sp. z o.o.  w Kamieniu Krajeńskim,
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ sp. z o.o. Więcborku,
WIADOMOŚCI KRAJEŃSKIE,
ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY MICHAŁA TROCIŃSKIEGO,
DUKO S.C.,
FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA KRZYSZTOF SEYDAK,
EGGERSMANN POLSKA.

Patronat medialny nad GRAND PRIX sprawowały: Wiadomości Krajeńskie,  Kanał 10 oraz Krajna TV. Nagłośnienie i oprawę muzyczną zapewnił DJ EXD- Dariusz Firdehl z Kamienia Krajeńskiego.

 

TURNIEJ O PUCHAR STAROSTY SĘPOLEŃSKIEGO
W RAMACH V GRAND PRIX POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ MĘŻCZYZN

 

IV miejsce

 

 

Antoni Kwasigroch, Jakub Majewski

 

 

III miejsce

 

 

Andrzej Polaczek, Łukasz Żarski

 

II miejsce

 

 

Mateusz Szydeł, Dawid Kmiecik

 

I miejsce

 

 

Karol Sowiński, Mateusz Kiersznicki

 

 

V GRAND PRIX POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ MĘŻCZYZN

 

VI miejsce

 

 

Antoni Kwasigroch, Jakub Majewski

 

V miejsce

 

 

Jan Kwasigroch, Dawid Chmara

 

IV miejsce

 

 

Przemysław Szliep, Łukasz Szliep

 

III miejsce

 

 

Konrad Rudnik, Szymon Suchomski

 

II miejsce

 

 

Mateusz Szydeł, Dawid Kmiecik

 

I miejsce

 

 

Karol Sowiński, Mateusz Kiersznicki

 

Specjalne wyróżnienie otrzymała również najmłodsza para turnieju: Bogusz Tłok i Hubert Sudziński.

 • autor: Artur Juhnke, data: 2018-08-27

Wyniki IV turnieju Kamień Krajeński 26.08. 2018r.

PUCHAR STAROSTY

1. Karol Sowiński/ Mateusz Kiersznicki Kamień Krajeński / Bydgoszcz
2. Mateusz Szydeł / Dawid Kmiecik Sępólno Krajeńskie
3. Andrzej Polaczek / Łukasz Żarski  Jastrowie/ Miastko
4. Antoni Kawsigroch / Jakub Majewski Nakło

5-6 Przemysław Szliep / Łukasz Szliep

Jan Kwasigroch / Dawid Chmara

Sępólno Krajeńskie

Nakło

7-8 Rafał Szopiński / Robert Walczak

Konrad Rudnik / Szymon Suchomski

Bydgoszcz

Sępólno Krajeńskie

9-12 Bogusz Tłok / Hubert Sudziński 

Sebastian Treder/ Filip Kozicki

Natan Grzelka / Jakub Wagner

Marcin Kujawa / Ewelina Romańczuk

Sępólno Krajeńskie

Bytów

Kamień Krajeński

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński

  IV GRAND PRIX POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO 2018
                 
Miejsce Nazwisko imię  Miejscowość I turniej II turniej III turniej IV turniej Suma pkt  III najlepsze wyniki
1.  Karol Sowiński/Mateusz Kiersznicki Kamień Kr./Bydgoszcz 10 10   10 30 30
2. Mateusz Szydeł/ Dawid Kmiecik  Sępólno Kr.   8 6 8 22 22
3. Konrad Rudnik/ Szymon Suchomski Sępólno Kr.   7 10 4 21 21
4. Przemysław Szliep/ Łukasz Szliep Sępólno Kr. 8 5 2 5 20 18
5. Jan Kwasigroch/ Dawid Chmara Nakło 7 5 3 5 20 17
6. Antoni Kwasigroch/ Jakub Majewski Nakło   6 4 6 16 16
7. Marek Saniewski/ Mateusz Romanowski Gdańsk /Gdynia     8   8 8
8. Bogusz Tłok/ Hubert Sudziński Sępólno Kr 4   1 3 4 8
9. Rafał Szopiński/ Robert Walczak Bydgoszcz     4 4 8 8
10. Kacper Bobrowski/ Sebastian Mruk Tuchola/Bydgoszcz     7   7 7
11. Andrzej Polaczek/Łukasz Żarski Jastrowie/Miastko       7 7 7
12. Adrian Spirka/Łukasz Stryszyk Dąbrowa 5   2   7 7
13. Michał Łuczko/Mateusz Tutus Szczecinek 6       6 6
14. Radosław Russ/Jakub Puzyrewski Szczecinek 5       5 5
15. Karol Sowiński/ Arkadiusz Fridehl Kamień Krajeński     5   5 5
16. Grzegorz Leśniak/ Kamil Brachowski Sępólno Krajeńskie     5   5 5
17. Jarosław Joachimiak/ Waldemar Wnuk Mrocza   4     4 4
18. Jakub Wagner/ Bartosz Węgrzyn Kamień Kr/ Więcbork   4     4 4
19. Sebastian Treder/ Filip Kozicki Bytów       3 3 3
20. Paweł Wiśniewski/ Marcin Kujawa Sępólno Kr     3   3 3
21. Natan Grzelka/ Jakub Wagner Kamień Krajeński       3 3 3
22. Marcin Kujawa/ Ewelina Romańczuk Sępólno Kr./ Kamień Kr       3 3 3
23. Dawid Helta/Jakub Poturalski Chojnice   3     3 3
24. Bartek Kowalski/Marek Marzec Więcbork   3     3 3
25. Anna Gonczar/ Karol Polanowski       3   3 3
26. Adrian Ossowski/ Dawid Glaner Czersk     3   3 3
27. Jaromir Niemyjski/ Bartłomiej Wojtasik Sępólno Krajeńskie     2   2 2
28. Hubert Gabryszewski/ Stanisław Kwasigroch       2   2 2
29. Natan Grzelka/ Tomasz Fridehl Kamień Krajeński     1   1 1
30. Mateusz Rasmus/ Kajetan Ledwoch       1   1 1
31. Kamil Więcek/ Łukasz Filipczak Sępólno Krajeńskie     1   1 1
Finał V Grand Prix Powiatu Sępoleńskiego w siatkówce plażowej mężczyzn
 • autor: www.kanal10.pl, data: 2018-08-26
 • IMG_7742
 • IMG_7743
 • IMG_7745
 • IMG_7747
 • IMG_7750
 • IMG_7752
 • IMG_7755
 • IMG_7759
 • IMG_7760
 • IMG_7762
 • IMG_7763
 • IMG_7764
 • IMG_7765
 • IMG_7766
 • IMG_7767
 • IMG_7770
 • IMG_7771
 • IMG_7772
 • IMG_7773
 • IMG_7774
 • IMG_7777
 • IMG_7784
 • IMG_7785
 • IMG_7786
 • IMG_7787
 • IMG_7788
 • IMG_7789
 • IMG_7790
 • IMG_7791
 • IMG_7792
 • IMG_7794
 • IMG_7795
 • IMG_7797
 • IMG_7798
 • IMG_7799
 • IMG_7800
 • IMG_7801
 • IMG_7802
 • IMG_7805
 • IMG_7807
 • IMG_7810
 • IMG_7811
 • IMG_7812
 • IMG_7814
 • IMG_7817
 • IMG_7820
 • IMG_7821
 • IMG_7822
 • IMG_7824
 • IMG_7826
 • IMG_7832
 • IMG_7834
 • IMG_7841
 • IMG_7842
 • IMG_7845
 • IMG_7848
 • IMG_7852
 • IMG_7855
 • IMG_7856
 • IMG_7858
 • IMG_7861
 • IMG_7862
 • IMG_7864
 • IMG_7866
 • IMG_7868
 • IMG_7869
 • IMG_7871
 • IMG_7872
 • IMG_7876
 • IMG_7879
 • IMG_7880
 • IMG_7882
 • IMG_7884
 • IMG_7885
 • IMG_7896
 • IMG_7899
 • autor: Lidia Sokulska - Tłok, Artur Juhnke, data: 2018-08-26

Jubileusz 70- lecia Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku

Na zaproszenie Dyrektora Pani Ludmiły Piekałkiewicz – Geruzel Jubileusz 70- lecia Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku swoją obecnością uświetnił Kabaret Trójka, który  w przezabawny sposób przedstawił historię Biblioteki od chwili jej powstania do dnia dzisiejszego. Działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku datuje się na dzień 5 grudnia 1947 roku. Pierwszy kierownik biblioteki Pani Zofia Kunek otrzymała od Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim 60 książek i jedną szafę na przybory piśmiennicze. W dwa lata później placówka dysponowała już księgozbiorem liczącym prawie tysiąc woluminów. W miarę upływu lat zwiększała się liczba czytelników. W ciągu kilku dziesięcioleci zmieniały się lokale zajmowane przez bibliotekę. W 1995 roku władze miasta podjęły decyzję o sprzedażny zajmowanych dotychczas przez placówkę pomieszczeń. Uzyskane w ten sposób środki przeznaczono na remont i modernizację lokalu po byłym kinie „Promień”. Nową siedzibę uroczyście otwarto dnia 6 maja 1996 roku i mieści się ona tam do dzisiaj.  W 2008 roku wyodrębniono Bibliotekę ze struktur organizacyjnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i utworzono samodzielną samorządową jednostkę kultury.

W zlokalizowanej na Placu Jana Pawła II fotobudce niemal przez cały dzień można było zrobić sobie zdjęcia, które później otrzymali w formie zakładki do książki jako pamiątkę Jubileuszu.

Oczywiście nie zabrakło życzeń i gratulacji od Burmistrza Więcborka – Waldemara Kuszewskiego, Przewodniczącej Rady Miejskiej w Więcborku – Garzyny Witczak, Wicestarosty Sępoleńskiego – Andrzeja Maracha, Wiceprezesa Banku Spółdzielczego w Więcborku – Teresy Krasickiej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Więcborku – Romana Starzeckiego oraz licznie przybyłych gości, dyrektorów bibliotek z pobliskich gmin, dyrektorów placówek oświatowych i jednostek samorządowych.  Dyrektor Biblioteki podziękowała swoim poprzednikom za wkład w rozwój czytelnictwa, a byłym i obecnym pracownikom za pracę na rzecz lokalnego społeczeństwa.

Kulminacyjnym punktem obchodów Jubileuszu był koncert duetu smyczkowego „Queens of Violin”, które zachwyciły przepięknymi aranżacjami utworów z repertuaru Vanessy Mae, utworów o tematyce filmowej i musicalowej, muzyki klasycznej w nowoczesnych, popowo-rockowych aranżacjach. Bez wątpienia na długo w pamięć zapadnie mieszkańcom Więcborka składanka utworów z miusicalu „Upiór w operze” w nieco nowocześniejszej odsłonie.

 • autor: www.wiecbork.pl, data: 2018-08-27
 • FXT20162
 • FXT20246
 • FXT20282
 • FXT20535
 • FXT20785
 • FXT20082
 • FXT20337
 • FXT20330

Umowa na remont podpisana

Dnia 24 sierpnia 2018r. w gabinecie Starosty Sępoleńskiego podpisano umowę na wykonanie remontu mieszkania treningowego dla osób opuszczających pieczę zastępczą oraz remontu pomieszczenia na potrzeby centrum w budynku mieszczącym się przy Alei 600-lecia 9 w Więcborku. Zadanie realizowane jest w ramach projektu  pn. „Rodzina w Centrum 2” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

W obecności Starosty umowę podpisała Dyrektor PCPR - Elżbieta Maziarz – Rudnik z wykonawcą Panią Anitą Kaproń.  

 • autor: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku, data: 2018-08-24
 • 1
 • 2

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem

Zjawisko: Burze z gradem

 

Stopień zagrożenia: 1

 

Obszar:  powiaty:  aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski, żniński

 

Ważność:  od godz. 09:00 dnia 24.08.2018 do godz. 20:30 dnia 24.08.2018

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 35 mm oraz porywami wiatru do 85 km/h. Miejscami grad.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95 %

 

Uwagi: brak

 

Dyżurny synoptyk: Sławomir Guzek

 

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, ostrzeżenie meteorologiczne zbiorcze nr 36.

 • autor: Wydział Zarządzania Kryzysowego, data: 2018-08-24

Wyniki po III turnieju V Grand Prix w siatkówce plażowej

Poniżej przedstawiamy tabelę wyników V Grand Prix Powiatu Sępoleńskiego w siatkówce plażowej po III turnieju

 • data: 2018-08-24

„Inicjuj z FIO na start” - wyniki organizacji z terenu Powiatu Sępoleńskiego

„Inicjuj z FIO na start” - wyniki organizacji z terenu Powiatu Sępoleńskiego
Jest nam niezwykle miło poinformować, że 4 organizacje z terenu Powiatu Sępoleńskiego otrzymają dofinansowanie w ramach projektu „Inicjuj z FIO na start” realizowanego przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica oraz 2 grupy nieformalne.
O środki finansowe walczyło w sumie 11 organizacji i grup z terenu powiatu. 

Co to oznacza dla naszej lokalnej społeczności?
Kolejne organizacje z naszego powiatu będą doposażone w sprzęt! 
Stowarzyszenia znalazły się wysoko na liście rankingowej i tak:
2 miejsce: Stowarzyszenie Klub Morsa Kormorany z projektem „Samodzielne Kormorany” – 5.000,00 zł
6 miejsce: Fundacja Zawierucha z projektem „Zawierucha na start” – 5.000,00 zł
15 miejsce: Stowarzyszenie Miłośników Psów Dog-zone z projektem: „Rozwój to solidna podstawa działania” – 4.500,00 zł
21 miejsce: Stowarzyszenie Szansa „Jestem ważny” – 4.900,00 zł

5 miejsce: Grupa nieformalna "W rodzicach siła" - z projektem "Ale dlaczego? - jak nie rozmawiać na trudne tematy z dorosłym dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną" - 5.000,00 zł
8 miejsce: Grupa nieformalna - "Pomocnicy Św. Mikołaja" - 4.280,00 zł

Łącznie na teren powiatu trafią środki w wysokości 28.680,00 zł


Dofinansowanie ze środków P FIO otrzymało 30 projektów. Złożono łącznie 70 wniosków.

Zwycięzcom gratulujemy! 
W załączeniu zdjęcie ze spotkania informacyjnego w ramach projektu "Inicjuj z FIO na start, które odbyło się w Starostwie Powiatowym.

 

 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-22

Awans zawodowy nauczyciela CKZiU w Więcborku

21 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim miało miejsce przeprowadzenie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. Do awansu zawodowego przystąpiła jedna osoba – nauczycielka przedmiotów gastronomicznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku, pani Natalia Mazur. Zdany egzamin pozwolił pani Mazur dołączyć do grona nauczycieli mianowanych. GRATULUJEMY I ŻYCZYMY SUKCESÓW ZAWODOWYCH.

 • autor: Lidia Sokulska - Tłok, data: 2018-08-21
 • IMG_7734
 • IMG_7723
 • IMG_7724
 • IMG_7730
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2018-08-21

V Grand Prix w siatkówce plażowej w Więcborku

19 sierpnia br. na Plaży Miejskiej w Więcborku odbył się turniej o Puchar Burmistrza Więcborka w ramach V Grand Prix Powiatu Sępoleńskiego w siatkówce plażowej mężczyzn. Do udziału w sportowych zmaganiach zgłosiło się 20 drużyn w związku z czym sędziowie podjęli decyzję o rozegraniu eliminacji przed turniejem.

Zwycięzcy:

I Miejsce

Rudnik Konrad i Suchomski Szymon (Sępólno Krajeńskie)

II Miejsce

Sanewski Marek i Romanowski Mateusz (Gdańsk/Gdynia)

III Miejsce

Bobrowski Kacper i Mruk Sebastian (Bydgoszcz)

IV Miejsce

Szydeł Mateusz i Kmiecik Dawid (Sępólno Krajeńskie)

 • autor: www.wiecbork.pl
 • _1140361
 • _1140367
 • _1140370
 • _1140406
 • _1140424
 • _1140567
 • _1140671
 • 1140637
 • autor: www.wiecbork.pl, data: 2018-08-21

Bezpieczne rondo w Więcborku

W Więcborku w powiecie sępoleńskim dziś (14 sierpnia), z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, odbyło się oficjalne otwarcie nowe ronda na skrzyżowaniu dwóch dróg wojewódzkich. Sfinansowana przez samorząd województwa inwestycja, której koszt wyniósł blisko 2 miliony złotych, zdecydowanie poprawiła bezpieczeństwo ruchu i płynność ruchu w tym rejonie.

- Rondo rozwiązało problem ruchliwego, trudnego i potencjalnie kolizyjnego skrzyżowania w tym miejscu. To kolejne przedsięwzięcie drogowe zrealizowane na tej trasie, łączącej m.in. Kcynię, Nakło, Sępólno Krajeńskie i Tucholę. Przygotowujemy następne, między innymi modernizację odcinka z Sępólna Krajeńskiego do Tucholi – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

Nowe rondo połączyło dwie drogi wojewódzkie: nr 241 (łączącą m.in. Nakło z Sępólnem Krajeńskim) oraz nr 242 (biegnącą od Więcborka w kierunku Wyrzyska). Wcześniej istniało tu trudne dla kierowców skrzyżowanie z tak zwanym łamanym pierwszeństwem przejazdu, na którym dochodziło często do kolizji.

W rejonie nowego skrzyżowania, z wyspą centralną pośrodku, przeciwne pasy ruchu rozdzielają dodatkowo wysepki. Na wlocie od strony zachodniej zlokalizowano przejście dla pieszych. Wyspę centralną wyniesiono o około 80 centymetrów ponad poziom jezdni - takie rozwiązanie skłania kierowców do ostrożniejszego wjazdu. Wokół ronda powstały chodniki ułatwiające m.in. dojście w kierunku cmentarza. Zmodernizowano i rozbudowano również oświetlenie - skrzyżowanie oświetla teraz 9 latarni ledowych. Obecnie gmina Więcbork prowadzi inwestycję związaną z utwardzeniem terenu przy położonym w sąsiedztwie cmentarzu. Ułatwi to parkowanie osobom odwiedzającym pobliski cmentarz.

Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Kosztowała 1,9 mln zł.

Dzisiejsza uroczystość oficjalnego otwarcie ronda, z udziałem mieszkańców i przedstawicieli lokalnych władz, wpisuje się w obchodzone w sierpniu Dni Więcborka. Na najbliższej sesji Rada Miejska Więcborka podejmie decyzję w sprawie nazwy ronda.

W mieście jeszcze w tym roku planowany jest także II etap remontu nawierzchni ul. Mickiewicza, w ramach pakietu inwestycji wojewódzkich na drodze wojewódzkiej nr 241. Odcinki od miejscowości Wiele w kierunku Nakła przebudowane zostały w poprzednich latach w oparciu o środki naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Z tych środków zmodernizowano również most na rzece Orlej pod Więcborkiem oraz dofinansowano budowę obwodnic Nakła i Mroczy w powiecie nakielskim. Pod Kcynią, też powiat nakielski, zainstalowano natomiast punkt ułatwiający namierzanie przeciążonych ciężarówek, które przyspieszają degradację dróg. W czerwcu ubiegłego roku otwarte zostało nowe rondo w Kcyni na połączeniu z drogą wojewódzka nr 247. Obecnie przygotowywana jest  koncepcja (program funkcjonalno-użytkowy) modernizacji  kolejnego odcinka tej trasy pomiędzy Sępólnem Krajeńskim i Tucholą.

 • autor: www.kujawsko-pomorskie.pl, data: 2018-08-14
 • Image00002
 • Image00011
 • Image00015
 • Image00022
 • Image00030
 • autor: www.wiecbork.pl, data: 2018-08-14
 • rondo_01
 • rondo_02
 • rondo_03
 • rondo_04
 • rondo_05
 • rondo_06
 • autor: Filip Kowalkowski, data: 2018-08-14

Regaty Świętego Wawrzyńca o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

11-12 sierpnia 2018 r. na jeziorze sępoleńskim rozgrywano drugie już w tym roku regaty w klasie OPIMIST. Zaliczane są do Pucharu Polski. Równocześnie były to ostatnie regaty zaliczane do Pucharu Kujawsko-Pomorskiego Związku Żeglarskiego. Gościliśmy na terenie powiatu sępoleńskiego wielu żeglarzy z Gdyni, Warszawy, Żnina, Chojnic, Człuchowa, Świecia, ich rodziny, opiekunów i trenerów.

Podczas uroczystego otwarcia Regat św. Wawrzyńca, powiat sępoleński reprezentował Przewodniczący Rady Powiatu – Marek Chart oraz Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych.

WYNIKI

Kat. dziewcząt

 1. Kornelia Dobaczewska – MKŻ Żnin
 2. Zuzanna Zielińska - MKŻ Żnin
 3. Angelina Zubel - MKŻ Żnin

Kat. Chłopców

 1. Krzysztof Szczodrowski  - CHKŻ Chojnice
 2. Maksymilian Kabat - CHKŻ Chojnice
 3. Igor Mirowski – AZS UW Warszawa

Kat. Open Pucharu Polski

 1. Kornelia Dobaczewska – MKŻ Żnin
 2. Zuzanna Zielińska - MKŻ Żnin
 3. Krzysztof Szczodrowski  - CHKŻ Chojnice

Kat. Puchar K-POZŻ do lat 13

 1. Kornelia Dobaczewska – MKŻ Żnin
 2. Zuzanna Zielińska - MKŻ Żnin
 3. Angelina Zubel - MKŻ Żnin

Kat. Puchar K-POZŻ do lat 10

 1. Witold Safijan – MKŻ Żnin
 2. Wawrzyniec Żelazny – MKŻ Żnin
 3. Bogna Tłok – MLKS Krajna

Bieg sponsorowany  przez Andrzeja Jaszczynskiego (Prezes zaprzyjaźnionego klubu z Węgorzewa) z okazji 100-lecia niepodległości

 1. Maksymilian Kabat – CHKŻ Chojnice
 2. Krzysztof Szczodrowski – CHKŻ Chojnice
 3. Zuzanna Zielińska – MKŻ Żnin
 • autor: Lidia Sokulska - Tłok, data: 2018-08-14
 • 39055265_1460998954000460_1864995252281016320_o
 • 39060325_1460996474000708_8348484909442007040_o
 • 39101820_1460999164000439_8625155501375619072_o
 • 39115533_1461000134000342_3923125777884774400_o
 • 39121846_1460996457334043_8771006023742783488_o
 • 39121895_1460999320667090_1408980977983684608_o
 • autor: Mirosław Tłok, data: 2018-08-11

Budowa pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939

 • image001
 • autor: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko−Pomorskiego , data: 2018-08-13

97. posiedzenie Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

13 sierpnia 2018 r. o godz. 9:00 w gabinecie Starosty odbyło się 97 posiedzenie Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
Posiedzenie odbyło się zgodnie z planowanym porządkiem obrad.
Zarząd podjął jednogłośnie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim oraz przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2018 roku.

Na koniec zarząd zatwierdził materiały i projekty uchwał na sesję Rady Powiatu opiniując je jednogłośnie pozytywnie.

 

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2018-08-13
 • IMG_7706
 • IMG_7707
 • IMG_7711
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-13

XIV Jarmark św. Wawrzyńca

Dnia 11 sierpnia 2018 roku na targowisku „Mój rynek” w Sępólnie Krajeńskim odbył się XIV Jarmark św. Wawrzyńca.

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych.

 • data: 2018-08-13
 • IMG_7591
 • IMG_7593
 • IMG_7594
 • IMG_7595
 • IMG_7597
 • IMG_7598
 • IMG_7600
 • IMG_7603
 • IMG_7611
 • IMG_7618
 • IMG_7624
 • IMG_7626
 • IMG_7629
 • IMG_7634
 • IMG_7637
 • IMG_7638
 • IMG_7640
 • IMG_7648
 • IMG_7653
 • IMG_7658
 • IMG_7661
 • IMG_7664
 • IMG_7670
 • IMG_7678
 • IMG_7683
 • IMG_7685
 • IMG_7689
 • IMG_7691
 • IMG_7694
 • IMG_7695
 • IMG_7702
 • IMG_7703
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2018-08-11

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Ważność:  Od: 2018-08-08 12:30:00 Do: 2018-08-10 15:30:00

Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 40 mm, oraz porywami wiatru do 75 km/h. Miejscami możliwy grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 %

Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk:  Julianna Drożdżyńska

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

 • autor: Wydział Zarządzania Kryzysowego, data: 2018-08-09

UOKiK DLA ROLNICTWA – Każdy sygnał od rolnika jest ważny

Rolniku, chcesz anonimowo zawiadomić UOKiK o niedozwolonej praktyce? Pisz:  przewaga@uokik.gov.pl.

Na specjalnej stronie internetowej przewagakontraktowa.uokik.gov.pl  znajdziesz dodatkowe  informacje na temat przysługującego Ci prawa.

Pamiętaj UOKiK prowadzi wiele działań, w których Twój sygnał może być bardzo ważny.

[Warszawa, XY sierpnia 2018 r.] Rolniku jeśli chcesz powiadomić urząd o nieprawidłowościach – wskaż podmiot, któremu zarzucasz nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej. Opisz praktyki oraz  zdarzenia, które miały miejsce. Dołącz wszystkie dokumenty, które mogą stanowić dowód w sprawie.

Jeśli masz pytania już na tym etapie, zadzwoń  pod numer 22 55 66 500. Telefonicznie możesz uzyskać informacje jak złożyć zawiadomienie o niedozwolonej praktyce lub zawiadomić urząd. Oprócz telefonicznej i  tradycyjnej, listownej formy zgłoszenia możesz wysłać informację o naruszeniu na adres mejlowy: przewaga@uokik.gov.pl

- Czekamy na sygnały z rynku. Będą one wykorzystane w działaniach, które teraz prowadzimy. Nasz urząd  ingeruje, kiedy zachowanie podmiotu posiadającego istotną przewagę, godzi w interes publiczny. Obecnie prowadzimy kilkadziesiąt różnego rodzaju działań. W tym 23 postępowania, w których sprawdzamy, czy wobec polskich rolników była wykorzystywana siła rynkowa ze strony kontrahentów – wyjaśnia Prezes UOKiK Marek Niechciał.

Urząd podejmuje wiele działań na podstawie własnych informacji lub doniesień medialnych. Warunkiem podjęcia interwencji przez urząd jest naruszenie interesu publicznego. Oznacza to, że rolą UOKiK jest wyeliminowanie nieuczciwej praktyki z obrotu gospodarczego.

UOKiK może nałożyć karę za wykorzystywanie przewagi kontraktowej w maksymalnej wysokości 3 proc. obrotu przedsiębiorcy osiągniętego w roku poprzedzającym. Jeżeli przedsiębiorca dobrowolnie zobowiąże się do zaprzestania niedozwolonych praktyk lub naprawienia ich skutków wówczas urząd może odstąpić ukarania.

Niezależnie od własnych działań, UOKiK współpracuje z instytucjami, które zajmują się rynkami rolno-spożywczymi, w tym Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, czy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Więcej informacji o przewadze kontraktowej na stronie: www.przewagakontraktowa.uokik.gov.pl


Sprawy z zakresu przewagi kontraktowej prowadzi delegatura UOKiK w Bydgoszczy. Możesz zgłosić swój problem - gwarantujemy anonimowość:

e-mailem: przewaga@uokik.gov.pl

pisemnie pod adresem: Delegatura UOKiK w Bydgoszczy, ul. Długa 47, 85-034 Bydgoszcz

telefonicznie: 52 345 56 44


Dodatkowe informacje dla mediów:
Biuro Prasowe UOKiK
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel.: 22 55 60 111 lub 22 55 60 314
E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl
Twitter: @UOKiKgovPL

 • autor: Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów - Katarzyna Niepiekło - Theil, data: 2018-08-09

Sępólnianin na szczytach

W piątek 3 sierpnia w Bibliotece Publicznej w Sępólnie odbyło się spotkanie z Arturem Jaśkiem, wspinaczem z naszego miasta. Spotkanie zapowiadało się interesująco z co najmniej kilku powodów: swój człowiek, podróżnik, wspinacz. Należało się spodziewać i trochę egzotyki, i trochę przygody. I rzeczywiście tak było!

Artur Jasiek to człowiek, który z uśmiechem i flagą Sępólna w dłoni pozował do zdjęcia świeżo po zdobyciu sześciotysięcznika. Umówmy się więc - zdobycie II piętra biblioteki to dla niego żaden wyczyn. Ledwie lekki trening, bo nasz gość właśnie tak szlifuje formę. Jeżeli zobaczycie młodego, wysportowanego faceta, który katuje się na schodach gdzieś w plenerze, to z dużą pewnością będziecie mogli przyjąć, że to Artur Jasiek przygotowuje się do zdobycia kolejnego szczytu.

Nas szczególnie ucieszyło, że w piątek Pan Artur nie miał najmniejszego problemu ze zdobyciem uwagi licznie zgromadzonej publiczności. W swojej opowieści skupił się na trzech wyprawach. Zaczął od Kaukazu, następnie przeniósł się do Ameryki Południowej (Andy), skończył natomiast na Denali, najwyższym szczycie Ameryki Północnej. Nie ograniczał się przy tym do suchej relacji. Kto lubi gawędy wzbogacane licznymi, smakowitymi dygresjami, ten powinien wyjść z biblioteki w pełni zadowolony.

Panie Arturze, dziękujemy za bardzo ciekawe spotkanie! Życzymy kolejnych sportowych sukcesów, o których - mamy nadzieję - opowie Pan jeszcze kiedyś w sępoleńskiej bibliotece.

W spotkaniu uczestniczył Starosta Sępoleński Jarosław Tadych.

 • autor: Łukasz Jakubowski, data: 2018-08-03
 • DSC_5797
 • DSC_5801
 • DSC_5802
 • DSC_5803
 • DSC_5806
 • DSC_5808
 • DSC_5810
 • DSC_5811
 • DSC_5819
 • DSC_5820
 • DSC_5821
 • DSC_5823
 • DSC_5831
 • DSC_5832
 • DSC_5838
 • DSC_5839
 • DSC_5842

Ostrzeżenie meteorologiczne upałach

Zjawisko: upał

Stopień zagrożenia: 2

Ważność:  Od: 2018-08-08 12:30:00 Do: 2018-08-10 15:30:00

Przebieg:  Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 19°C do 22°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk:   Sławomir Guzek

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

 • autor: Wydział Zarządzania Kryzysowego, data: 2018-08-07

II TURNIEJ V GRAND PRIX POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO W SIATKÓWKĘ PLAŻOWĄ MĘŻCZYZN – ZA NAMI!

4 sierpnia 2018 r. na obiektach Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim został rozegrany II Turniej V Grand Prix Powiatu Sępoleńskiego w Siatkówkę Plażową Mężczyzn. Gospodarzem rozgrywek był Burmistrz Sępólna Krajeńskiego – Waldemar Stupałkowski, natomiast  Powiat Sępoleński reprezentował Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych. Swoją obecnością na siatkarskim spotkaniu zaszczycili również:  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim – Franciszek Lesiński oraz Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim a zarazem Przewodniczący Rady Powiatu – Marek Chart.

Do rozgrywek zgłosiło się 10 drużyn. Podobnie jak w I turnieju na pogodę nie można było narzekać. Znów upał, gorączka. Zawodnicy tej dyscypliny doskonale wiedzą z czym trzeba się zmierzyć. Gratulacje dla wszystkich, a szczególne słowa uznania dla zwycięzców.

Zapraszamy na III Turniej do Więcborka. To już 19 sierpnia 2018!

 

Klasyfikacja II Turnieju

MIEJSCE

IMIĘ I NAZWISKO

MIESCE ZAMIESZKANIA

I

Karol Sowiński

Mateusz Kiersznicki

Kamień Kraj.

Bydgoszcz

II

Mateusz Szydeł

Dawid Kmiecik

Sępólno Krajeńskie

Sępólno Krajeńskie

III

Konrad Rudnik

Szymon Suchomski

Sępólno Krajeńskie

Sępólno Krajeńskie

IV

Antoni Kwasigroch

Jakub Majewski

Nakło

Nakło

V-VI

Łukasz Szliep

Przemysław Szliep

Sępólno Krajeńskie

Sępólno Krajeńskie

V-VI

Dawid Chmara

Jan Kwasigroch

Nakło

Nakło

VII-VIII

Jakub Wagner

Bartosz Węgrzyn

Kamień Krajeński

Więcbork

VII-VIII

Jarosław Joachimiak

Waldemar Wnuk

Mrocza

Mrocza

IX-X

Bartek Kowalski

Marek Marzec

Więcbork

Więcbork

IX-X

Dawid Helta

Jakub Poturalski

Chojnice

Chojnice

 

                                              

 • autor: Lidia Sokulska - Tłok, data: 2018-08-07
 • DSC08831
 • DSC08842
 • DSC08865
 • data: 2018-08-04

Afrykański pomór świń (ASF)

 • 4390_ulotkawww
 • autor: Wydział Zarządzania Kryzysowego, data: 2018-08-07

II Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody

5 sierpnia 2018 roku w Sępólnie Krajeńskim odbyły się II Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody. Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych.

Wyniki:

Klasa mini LL:

I Miejsce - Natalia Czelińska, koń Lady, Stajnia Branicz

II Miejsce -Jowita Wawrzeńczyk, koń Gracja, Stajnia Anielin

III Miejsce - Emilia Mrowec, koń Baldur, Stajnia Branicz

IV Miejsce -Jowita Wawrzeńczyk, koń Idżigit, Stajnia Anielin

V Miejsce - Julia Nasiadka, koń Idżigit, Stajnia Anielin

Klasa LL:

I Miejsce- Oliwia Rink Koń Kenia Stajnia Orlik

II Miejsce- Paweł Skrętny, koń Wizard, Stajnia Osowiec

III Miejsce- Sławomir Bramowicz, koń Drops, Stajnia Stary Młyn Strzeszyn

IV Miejsce Joanna Jakubowska, koń Pascal K, Stajnia Sokole

V Miejsce Michał Kotarski, koń BACARA, Stajnia Tarant

Klasa L:

I Miejsce- Oliwia Rink, koń Kenia, Stajnia Orlik

II Miejsce- Paweł Skrentny, koń Wizard, Stajnia Osowiec

III Miejsce- Katarzyna Rusinek, koń Tara, Stajnia Tarant

IV Miejsce-Julia Kulawińska, koń Casch, Stajnia Stary Młyn Strzeszyn

V Miejsce- Weronika Paszylk, koń Bard, Stajnia Branicz

Klasa Li:

I Miejsce-Julia Kulawińska, koń Casch, Stajna stary Młyn Strzeszyn

II Miejsce- Oliwia Rink, koń Kenia, Stajnia Osowiec

III Miejsce- Paweł Skrentny, koń Wizarad, Stajnia Osowiec

IV Miejsce- Katarzyna Rusinek, koń Tara, Stajnia Tarant

V Miejsce- Natalia Czelińska, koń Lady, Stajnia Branicz

 • IMG_1161
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1163
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1164
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1165
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1166
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1167
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1168
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1169
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1171
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1172
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1173
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1175
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1177
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1178
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1181
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1182
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1183
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1185
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1186
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1187
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1188
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1189
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1190
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1192
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1194
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1195
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1196
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1197
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1199
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1200
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1201
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1202
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1203
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1204
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1205
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1206
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1207
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1208
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1209
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1210
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1211
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1213
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1214
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1215
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1216
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1217
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1218
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1219
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1220
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1221
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1222
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1223
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1224
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1225
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1226
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1227
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1228
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1229
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1231
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1232
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1233
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1234
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1235
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1236
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1237
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1239
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1240
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1241
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1243
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1245
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1248
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1249
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1250
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1251
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1252
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1255
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1256
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1257
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1258
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1259
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1260
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1261
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1262
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1263
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1264
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1265
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1266
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1267
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1268
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1269
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1270
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1271
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1272
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1273
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1274
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1275
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1276
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1277
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1278
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1279
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1281
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1282
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1283
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1285
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1286
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1288
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1290
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1293
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1294
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1296
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1297
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1300
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1301
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1303
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1304
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1305
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1307
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1308
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1309
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1317
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1319
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1326
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1328
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1329
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1330
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1331
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1332
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1333
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1334
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1335
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1336
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1337
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1338
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1339
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1340
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1341
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1342
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1343
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1344
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1345
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1346
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1347
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1348
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1349
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1350
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1351
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1352
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1353
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1354
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1355
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1356
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1357
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1359
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1360
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1364
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1365
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1366
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1367
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1368
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1369
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1370
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1371
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1372
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1373
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1374
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1375
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1376
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1378
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1379
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1380
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1382
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1383
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1384
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1385
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1387
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1388
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1391
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1392
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1394
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1395
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1396
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1398
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1399
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1401
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1403
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1408
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1410
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1411
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1414
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1416
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1418
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1419
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1422
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1423
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1424
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1425
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1431
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1432
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1433
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1434
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1435
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1437
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1441
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1443
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1444
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1446
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1448
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1449
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1453
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • IMG_1454
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-08-05

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem [WAŻNE]

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Ważność:  Od: 2018-08-04 16:00:00  Do: 2018-08-05 08:00:00

Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Uwagi: Istnieje 30% prawdopodobieństwo podniesienia stopnia ostrzeżenia do 2 ze względu na ryzyko wystąpienia zjawisk nawałnicowych.

Dyżurny synoptyk:  Maria Poświata

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni


Obowiązuje także: Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach

Zjawisko: Upał

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: powiaty: wszystkie powiaty

Ważność: Od: 2018-08-02 10:39:40 Do: 2018-08-04 20:00:00

Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 21°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 %

Uwagi: Przedłużenie ważności ostrzeżenia.

Dyżurny synoptyk: Julianna Drożdżyńska

Źródło informacji: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

 • autor: Wydział Zarządzania Kryzysowego, data: 2018-08-04

Potyczki sąsiedzkie na sportowo i wesoło

W tym roku już po raz trzeci spotkaliśmy się tym razem w sołectwie Suchorączek na III Miniturnieju Sołectw „Potyczki sąsiedzkie” finansowanym przez Powiat Sępoleński w ramach realizacji zadania publicznego pn.:  „Potyczki sąsiedzkie na sportowo i wesoło”

Organizatorami byli:
a)    Stowarzyszenie „Ze Zbożem Za Pan Brat”
b)    Sołectwo Nowy Dwór
c)    Sołectwo Zboże
d)    Sołectwo Świdwie
e)    Sołectwo Suchorączek

Skwar z nieba nie przeszkodził w rywalizacji w ciekawych i zabawnych konkurencjach. Turniej poprowadził radny powiatowy Tomasz Fifielski, a oprawa muzyczna imprezy należała do zaprzyjaźnionego z sołectwami Kostka.

W turnieju brały udział drużyny z czterech sołectw, będących jednocześnie organizatorami, oraz po raz pierwszy w tym roku wystąpiła drużyna gości, którymi byli wychowankowie z domu dziecka. Uczestnicy zaczęli zaciętą rywalizację od poszukiwania jednogroszówek we wiaderku z ziarnem. Kolejne konkurencje rozdzielane kilkuminutowymi przerwami to scrable polegające na ułożeniu z kartonów z literkami słów MINI TURNIEJ, oko sołtysa, czyli rzut do celu, tj. plandeki z otworami, piłeczkami tenisowymi i jedzenie arbuza. Zawody zamykała konkurencja hydronetka, polegająca na nalaniu przez szefa drużyny jak największej ilości wody do wiaderka trzymanego przez członka drużyny, pozostała część ekipy pompuje wodę. 

Wszyscy poza konkurencjami turnieju mogli skorzystać z dodatkowych atrakcji zapewnionych przez organizatorów tj.: dmuchany zamek, gry i zabawy dla dzieci, a także skromny poczęstunek w postaci kawy, zimnych  napoi, ciasta, bigosu i kiełbaski z grilla. 
Drużyny biorące udział w zmaganiach, a także każdy uczestnik dodatkowych gier i zabaw, zostali nagrodzeni drobnymi upominkami.

Potyczki sąsiedzkie drugi rok z rzędu wygrała drużyna z Nowego Dworu, zaraz za nimi na miejscu drugim znalazło się Zboże. Miejsce trzecie zajął Suchorączek, po nim na miejscu czwartym uplasowała się drużyna gości. W tym roku tabelę zamknęło Świdwie, które będzie organizatorem przyszłorocznego turnieju.

Stowarzyszenie „Ze Zbożem Za Pan Brat” składa serdecznie podziękowania dla:
    Powiatu Sępoleńskiego za otrzymaną dotację na organizację niniejszego zadania, 
    Sołtysa Suchorączka za pomoc w organizacji oraz za zaproszenie do swojego sołectwa,
    Sołtysa Zboża, Nowego Dworu i Świdwia za otrzymane wsparcie w organizacji turnieju oraz uczestnictwo w zabawie,
    radnemu powiatowemu Tomaszowi Fifielskiemu za przybycie i poprowadzenie turnieju.
 

 • autor: Stowarzyszenie Ze Zbożem Za Pan Brat, data: 2018-08-02
 • P1140167
 • P1140168
 • P1140169
 • P1140171
 • P1140172
 • P1140174
 • P1140175
 • P1140176
 • P1140178
 • P1140179
 • P1140182
 • P1140183
 • P1140184
 • P1140185
 • P1140187
 • P1140188
 • P1140189
 • P1140190
 • P1140191
 • P1140192
 • P1140193
 • P1140195
 • P1140196
 • P1140197
 • P1140198
 • P1140199
 • P1140200
 • P1140201
 • P1140202
 • P1140203
 • P1140206
 • P1140207
 • P1140208
 • P1140209
 • P1140210
 • P1140213
 • P1140214
 • P1140215
 • P1140216
 • P1140218
 • P1140221
 • P1140222
 • P1140223
 • P1140224
 • P1140227
 • P1140230
 • P1140231
 • P1140233
 • P1140237
 • P1140241
 • P1140244
 • P1140245
 • P1140247
 • P1140248
 • P1140249
 • P1140252
 • P1140253
 • P1140254
 • P1140255
 • P1140256
 • P1140257
 • P1140258
 • P1140259
 • P1140260
 • P1140264
 • P1140265
 • P1140270
 • P1140273
 • P1140274
 • P1140276
 • P1140278
 • P1140279
 • P1140280
 • P1140281
 • P1140283
 • P1140285
 • P1140287
 • P1140289
 • P1140294
 • P1140295
 • P1140298
 • P1140300
 • P1140303
 • P1140306
 • P1140307
 • P1140311
 • P1140313
 • P1140314
 • P1140316
 • P1140327
 • P1140329
 • P1140330
 • P1140332
 • P1140333
 • P1140334
 • P1140336
 • P1140340
 • P1140341
 • P1140342
 • P1140343
 • P1140344
 • P1140345
 • P1140346
 • P1140347
 • P1140348
 • P1140349
 • P1140350
 • P1140351
 • P1140353
 • P1140354
 • P1140357
 • P1140364
 • P1140367
 • P1140368
 • P1140369
 • P1140370
 • P1140371
 • P1140372
 • P1140373
 • P1140376
 • P1140377
 • P1140379
 • P1140380
 • P1140381
 • P1140382
 • P1140384
 • P1140386
 • P1140387
 • P1140390
 • P1140391
 • P1140392
 • P1140395
 • P1140401
 • P1140403
 • P1140405
 • P1140407
 • P1140408
 • autor: Stowarzyszenie Ze Zbożem Za Pan Brat, data: 2018-08-02

Ostrzeżenia meteorologiczne upał i burzach z gradem

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Ważność:  Od: 2018-08-02 12:00:00 Do: 2018-08-02 23:00:00

Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk:  Agata Wojtkiewicz

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni


Obowiązuje także: Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach [Aktualizacja]

Zjawisko: Upał

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: powiaty: wszystkie powiaty

Ważność: Od: 2018-08-02 10:39:40 Do: 2018-08-04 20:00:00

Przebieg:   Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 21°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 %

Uwagi: Przedłużenie ważności ostrzeżenia.

Dyżurny synoptyk: Julianna Drożdżyńska

Źródło informacji: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

 • autor: Wydział Zarządzania Kryzysowego, data: 2018-08-02

Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach

Zjawisko: Upał

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: powiaty: wszystkie powiaty

Ważność: Od: 2018-07-31 13:46:25  Do: 2018-08-02 20:00:00

Przebieg:  Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 31°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 20°C do 22°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 %

Uwagi: Przedłużenie ważności ostrzeżenia.

Dyżurny synoptyk: Julianna Drożdżyńska

Źródło informacji: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

 • autor: Wydział Zarządzania Kryzysowego, data: 2018-07-31

Święto policji w Kamieniu Krajeńskim

30 lipca w Kamieniu Krajeńskim odbyły się coroczne obchody święta policji połączone z otwarciem posterunku w Kamieniu Krajeńskim.

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował: Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart oraz Wicestarosta Sępoleński Andrzej Marach.

 • data: 2018-07-30

Powiatowe obchody Święta Policji w Kamieniu Krajeńskim

 • autor: www.kanal10, data: 2018-07-30
 • 1533019898posterunekkam__08
 • posterunekkam__09
 • posterunekkam__18
 • posterunekkam__19
 • posterunekkam__24
 • posterunekkam__27
 • posterunekkam__31
 • posterunekkam__33
 • posterunekkam__36
 • posterunekkam__41
 • posterunekkam__42
 • posterunekkam__46
 • autor: Maciej Bór, data: 2018-07-30

Zapytaj eksperta ZUS o swoją emeryturę

Od 1 października 2017 roku obowiązuje niższy wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn. Dla tych, którzy chcą przejść na emeryturę lub też chcą wnioskować o powtórne przeliczenie świadczeń Oddział ZUS w Bydgoszczy organizuje dyżur telefoniczny. Naszych ekspertów będzie można zapytać m.in.:
•    Komu, kiedy i na jakich zasadach przysługuje emerytura ?
•    Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?
•    Jak zwiększyć wysokość emerytury?

Na te i wiele innych pytań związanych ze świadczeniami emerytalnymi, odpowiedzą eksperci ZUS podczas dyżuru telefonicznego, który odbędzie się 7 sierpnia w godz.  9.00-12.00 pod nr. tel. 52 341 87 04 

Serdecznie zapraszamy.
 

 • autor: Krystyna Michałek Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego, data: 2018-07-31

XLVII sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

Dnia 30 lipca 2018 roku (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali sesyjnej w Sępólnie Krajeńskim odbyła się XLVII sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim. 


Sesja przebiegła zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji:
a) stwierdzenie quorum, 
b) przedstawienie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.                
3. Zakończenie obrad.    

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji z Biura Rady, data: 2018-07-30

XLVII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Sępoleńskiego

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2018-07-30
 • IMG_0741
 • IMG_0742
 • IMG_0743
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2018-07-30

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Ważność:  Od: 2018-07-30 10:00:00 Do: 2018-07-30 22:00:00

Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 10 mm do 15 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk:  Agata Wojtkiewicz

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni


Ostrzeżenie nr 2

Zjawisko: Upał

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: Od: 2018-07-29 10:11:54  Do: 2018-08-01 20:00:00

Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 19°C do 21°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 %

Uwagi: Przedłużenie ostrzeżenia.

Dyżurny synoptyk:  Agata Wojtkiewicz

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

 • autor: Wydział Zarządzania Kryzysowego, data: 2018-07-30

Ostrzeżenia meteorologiczne o upałach i burzach z gradem

Zjawisko: Upał

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: Od: 2018-07-29 10:11:54  Do: 2018-08-01 20:00:00

Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 19°C do 21°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 %

Uwagi: Przedłużenie ostrzeżenia. Zmiana ostrzeżenia 8/2018

Dyżurny synoptyk:  Agata Wojtkiewicz

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni


Zjawisko: Burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: Od: 2018-07-29 12:00:00  Do: 2018-07-29 22:00:00

Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 10 mm do 15 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie możliwy grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Uwagi: brak

Dyżurny synoptyk:  Maria Poświata

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 19.

 • data: 2018-07-29

Dalsza pomoc ponawałnicowa dla Powiatu Sępoleńskiego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na prośbę Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza zwiększył o kwotę 2 200 000 zł wysokość dotacji wskazanej w promesie z dnia 28 marca 2018 roku z kwoty 16 100 000 zł do kwoty 18 300 000 zł. Wcześniej stosowny wniosek do Pana Wojewody o zwiększenie kwoty w imieniu powiatu sępoleńskiego wystosował Starosta Jarosław Tadych. Dotacja ze strony Ministerstwa dotyczy usuwania skutków nawałnicy na drogach powiatu sępoleńskiego. Obecnie  na wszystkie 7 inwestycji drogowych w kwocie 27 487 790, 64 zł o łącznej długości 23.311 km podpisano umowy z wykonawcami. Inwestycje zostaną rozpoczęte na przełomie sierpnia i września br., a ich zakończenie ma nastąpić  do 15 grudnia 2018 roku.

Promesa zwiększająca kwotę dofinansowania o 2 200 000 zł została wręczona przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego w obecności posła Łukasza Schreibera na spotkaniu w Tucholi. W imieniu powiatu promesę odebrał Wicestarosta Andrzej Marach. W spotkaniu uczestniczył również Dyrektor Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim Edwin Eckert.

 • data: 2018-07-27
 • fotob-19200
 • fotob-19195
 • autor: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy , data: 2018-07-26
 • P1450381
 • DSC00075
 • DSC00081
 • DSC00117
 • DSC00122
 • DSC00129
 • DSC00136
 • P1450377
 • autor: Jarosław Iwicki, data: 2018-07-26

Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach

Zjawisko: Upał

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: powiaty: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski, żniński

Ważność: od godz. 13:00 dnia 27.07.2018 do godz. 20:00 dnia 29.07.2018

Przebieg:  Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 19°C do 21°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 %

Uwagi: brak

Dyżurny synoptyk:  Grzegorz Pietrucha

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 19.

 • autor: Wydział Zarządzania Kryzysowego, data: 2018-07-26

Zaproszenie na XLVII sesję Rady Powiatu

W   uzgodnieniu    ze  Starostą  Powiatu Sępoleńskiego   uprzejmie zapraszam   Panią ( a )  do  udziału   w  XLVII sesji  Rady  Powiatu V Kadencji, która odbędzie się w poniedziałek dnia 30 lipca 2018 roku o godz. 10oo w Sali im. Lucjana Prądzyńskiego w Sępólnie Krajeńskim ul. Kościuszki 11.

Porządek obrad > > > Kliknij Tutaj < < <

 • autor: Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart, data: 2018-07-23

POMOC PRAWNA – ZADZWOŃ DO STOWARZYSZENIA AQUILA

 • Dostałeś niesłusznie nakaz zapłaty lub pismo z sądu? Zostałeś pozwany przez firmę, która wprowadziła cię w błąd?
 • Twoją sprawą zajmie się Stowarzyszenie Aquila.
 • Pomoc przeznaczona jest dla osób, które akwizytor podstępem namówił do zmiany sprzedawcy prądu, gazu, usług telekomunikacyjnych.

[Warszawa, 25 lipca 2018 r.] Znasz ten scenariusz? Przychodzi do ciebie akwizytor. Mówi, że jest z elektrowni, gazowni lub telekomunikacji i musisz zawrzeć nową umowę. Okazuje się, że nieświadomie zmieniasz dostawcę tych usług. Zrywasz taką umowę, a mimo to po jakimś czasie dostajesz nakaz zapłaty lub pismo z sądu? Co możesz zrobić? Skontaktuj się ze Stowarzyszeniem Aquila (wym. akwila).

Stowarzyszenie Aquila udziela pomocy prawnej na etapie sądowym. Skorzystaj z niej jak najszybciej. Pamiętaj, że na obronę przed nakazem zapłaty masz tylko 14 dni od dnia, w którym go odbierzesz! Pomoc Stowarzyszenia Aquila przeznaczona jest tylko dla osób, które zawarły umowę w wyniku działań nieuczciwego sprzedawcy prądu, gazu lub usług telekomunikacyjnych. Mogą z niej skorzystać osoby, które m.in. zawarły umowę ze spółkami: Polski Prąd i Gaz, Twoja Telekomunikacja, Polskie Centrum Telemedyczne, Telekomunikacja dla Domu, PGT, Nasza, New Telekom i im podobnymi. Ta lista będzie się rozszerzać.

Nie czekaj. Zadzwoń pod numer 801 440 220 po więcej informacji.

Dostałeś nakaz zapłaty lub pismo z sądu – oto 4 kroki jak skorzystać z pomocy:

Zeskanuj umowę, którą zawarłeś z firmą i wszystkie inne dokumenty dotyczące sprawy (np. otrzymywane faktury, twoje pisma wysyłane do przedsiębiorcy, pisma, które od niego otrzymałeś, potwierdzenia wysłania przez ciebie pism i potwierdzenia ich odbioru pism przez przedsiębiorcę) i wyślij na adres kontakt@prawo-konsumenckie.pl. Opisz dokładnie całą sprawę, napisz kiedy odebrałeś pismo z sądu oraz podaj numer telefonu do ciebie. Jeżeli nie masz skanera lub dostępu do internetu, pomoże ci w tym rzecznik konsumentów. Znajdziesz go w swoim mieście, powiecie lub zadzwoń pod numer 801 440 220.

Stowarzyszenie Aquila musi mieć pełnomocnictwo, żeby działać w twoim imieniu. Dlatego przyśle ci je wraz z umową o darmową pomoc prawną e-mailem lub tradycyjną pocztą. Jak najszybciej po otrzymaniu tych dokumentów wydrukuj je, podpisz i odeślij do stowarzyszenia: skan e-mailem, a oryginały pocztą tradycyjną na adres: Kościuszki 35a, 50-011 Wrocław.

Pomoc jest darmowa, musisz jednak wpłacić 37 zł z tytułu opłaty skarbowej od pełnomocnictwa i zaliczki na pokrycie kosztów korespondencji. Te pieniądze odzyskasz, gdy wygrasz sprawę. Numer rachunku Stowarzyszenia Aquila: 38 1750 0012 0000 0000 3898 0033. Opłatę musisz uiścić, gdy otrzymasz od stowarzyszenia pełnomocnictwo oraz umowę.

W Stowarzyszeniu Aquila pracują prawnicy, którzy zaczną działać w twojej sprawie, gdy dostaną od ciebie skany. Liczy się czas, ponieważ na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty jest tylko 14 dni.

O Stowarzyszeniu Aquila 

Stowarzyszenie Aquila jest organizacją konsumencką, która współpracuje z UOKiK. Od 1 czerwca 2018 roku pomaga konsumentom, którzy zostali oszukani przez firmy sprzedające prąd, gaz lub usługi telekomunikacyjne. Wiele osób w wyniku nieuczciwych działań przedsiębiorców nieświadomie zmieniło dostawcę tych usług. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Płocku. Projekt darmowej pomocy realizowany jest ze środków Poczty Polskiej, która w decyzji prezesa UOKiK zobowiązała się do tego, że przekaże pieniądze na ten cel.

To już kolejny raz, gdy UOKiK powierza Stowarzyszeniu Aquila projekt, który ma pomóc najsłabszym uczestnikom rynku. Obecnie m.in. prawnicy stowarzyszenia obsługują adres porady@dlakonsumentow.pl i mailowo rozwiązują problemy konsumentów, a pod koniec 2017 r. – wraz ze stowarzyszeniem Euro-Concret – edukowali seniorów na temat ich praw. Oba projekty finansował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Kontakt do Stowarzyszenia Aquila:

Ul. Kościuszki 35a, 50-011 Wrocław
Tel. 71 74 000 22
E-mail: kontakt@prawo-konsumenckie.pl

Dodatkowe informacje dla konsumentów:

Tel. 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka
E-mail: porady@dlakonsumentow.pl
Oddziały Federacji Konsumentów
Rzecznicy konsumentów – w Twoim mieście lub powiecie

Kontakt dla mediów:

Biuro prasowe UOKiK
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel. 695 902 088
E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl
Twitter: @UOKiKgovPL

 • autor: Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów - Katarzyna Niepiekło - Theil, data: 2018-07-26

„Życie to pasja”

Dnia 21 lipca 2018 roku w Iłowie odbyło się spotkanie pn. „Życie to pasja” - spotkanie z kobietami różnych profesji. W spotkaniu wziął udział Starosta Sępoleński Jarosław Tadych .

 • data: 2018-07-25
 • Ilowo_babskie_lato_fot_Nina_Mierzejewska (1)_big
 • Ilowo_babskie_lato_fot_Nina_Mierzejewska (2)_big
 • Ilowo_babskie_lato_fot_Nina_Mierzejewska (3)_big
 • Ilowo_babskie_lato_fot_Nina_Mierzejewska (4)_big
 • Ilowo_babskie_lato_fot_Nina_Mierzejewska (5)_big
 • Ilowo_babskie_lato_fot_Nina_Mierzejewska (6)_big
 • Ilowo_babskie_lato_fot_Nina_Mierzejewska (7)_big
 • Ilowo_babskie_lato_fot_Nina_Mierzejewska (8)_big
 • autor: Nina Mierzejewska, data: 2018-07-21

I TURNIEJ V GRAND PRIX POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO W SIATKÓWKĘ PLAŻOWĄ MĘŻCZYZN – ROZEGRANY!

22 lipca 2018 r. został rozegrany I Turniej V Grand Prix Powiatu Sępoleńskiego w Siatkówkę Plażową Mężczyzn. Gospodarzem rozgrywek był Burmistrz Kamienia Krajeńskiego – Wojciech Głomski. Stronę Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Wicestarosta Sępoleński – Andrzej Marach.

Do rozgrywek zgłosiło się 7 drużyn z różnych stron .... Polski. Pogoda dopisała. Do południa słońce gdzieś kryło się za chmurami, ale temperatura powietrza i zawodników była wystarczając o gorąca. Potem słońce nie poskąpiło swojej mocy. Zawodnicy musieli pokazać swoje umiejętności siatkarskie w coraz bardziej nagrzewającym się piachu. Taka specyfika tego sportu – z góry lejący się żar z nieba, z dołu palący piach.  Podziwiamy wszystkich uczestników za wytrwałość, a zwycięzcom gratulujemy!

Zapraszamy na II Turniej do Sępólna Krajeńskiego na obiekty CSiR. To już 4 sierpnia 2018!

Klasyfikacja

MIEJSCE

IMIĘ I NAZWISKO

MIESCE ZAMIESZKANIA

I

Karol Sowiński

Mateusz Kiersznicki

Kamień Kraj.

Bydgoszcz

II

Łukasz Szliep

Przemysław Szliep

Sępólno Krajeńskie

Sępólno Krajeńskie

III

Dawid Chmara

Jan Kwasigroch

Nakło

Nakło

IV

Michał Łuczko

Mateusz Tutus

Szczecinek

Szczecinek

V-VI

Adrian Spirka

Łukasz Stryszyk

Dąbrowa

Dąbrowa

V-VI

Radosław Russ

Jakub Puzyrewski

Szczecinek

Szczecinek

VII

Hubert Sudziński

Bogusz Tłok

Sępólno Krajeńskie

Sępólno Krajeńskie

 • autor: Lidia Sokulska - Tłok, data: 2018-07-23

V Grand Prix Powiatu Sępoleńskiego w siatkówce plażowej - I turniej w Kamieniu Kraj

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2018-07-22
 • 37629834_2107158112877936_8388101202449006592_o
 • autor: Andrzej Marach , data: 2018-07-22
 • IMG_4477 (Copy)
 • IMG_4478 (Copy)
 • IMG_4479 (Copy)
 • IMG_4480 (Copy)
 • IMG_4482 (Copy)
 • IMG_4483 (Copy)
 • IMG_4484 (Copy)
 • IMG_4485 (Copy)
 • IMG_4486 (Copy)
 • IMG_4487 (Copy)
 • IMG_4488 (Copy)
 • IMG_4489 (Copy)
 • IMG_4490 (Copy)
 • IMG_4491 (Copy)
 • IMG_4492 (Copy)
 • autor: Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim, data: 2018-07-22

Kolejne umowy na przebudowę dróg podpisane!

Dnia 19 lipca w Gabinecie Starosty Sępoleńskiego miało miejsce uroczyste podpisanie umów na realizację wybranych odcinków dróg powiatowych. Dzięki wsparciu finansowemu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz środkom własnym uda się pierwszy raz w historii powiatu na tak wielką skalę przebudować wybrane odcinki dróg.
Większość z planowanych inwestycji będzie realizowana na terenie gmin, które najdotkliwiej ucierpiały podczas zeszłorocznej nawałnicy i w których odbudowa dróg wiąże się właśnie z niwelacją jej skutków. 

W spotkaniu udział wzięli:

Z ramienia zamawiającego:
Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych;
Wicestarosta – Andrzej Marach;
Skarbnik Powiatu – Władysław Rembelski;
Dyrektor Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim – Edwin Eckert;
Główna Księgowa Zarządu Drogowego – Renata Piotrowska;

Ze strony wykonawców:
Andrzej Trudziński – Firma REDON Nakło – Prezes Zarządu;
Marcin Kwiatkowski –Firma MARBRUK – Wiceprezes Zarządu;

W ramach podpisanych umów będą realizowane następujące zadania:

 • przebudowa drogi powiatowej nr 1140C relacji Sośno – Wąwelno – Mrocza (Las) na odcinku Wąwelno - Tuszkowo od km 8+953 do km 12+953,
 • przebudowa drogi powiatowej nr 1141C relacji Jastrzębiec - Tonin - Wąwelno na odcinku od km 3+698 do km 4+298 w m. Tonin,
 • przebudowa drogi powiatowej nr 1145C relacji Zabartowo - Wąwelno - Wierzchucin Królewski na odcinku Mierucin  - granica powiatu od km 13+657 do km 15+848.

 

 • data: 2018-07-19
 • IMG_7577
 • IMG_7581
 • IMG_7549
 • IMG_7551
 • IMG_7554
 • IMG_7562
 • IMG_7568

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Zjawisko: burze z gradem 1

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiaty: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski, żniński

Ważność:  od godz. 10:00 dnia 18.07.2018 do godz. 22:00 dnia 18.07.2018

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h. Miejscami możliwy grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Uwagi: brak

Dyżurny synoptyk:  Agata Wojtkiewicz

Źródło informacji: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

Pomoc finansowa dla Powiatu Sępoleńskiego

11 lipca Wicestarosta Andrzej Marach oraz Skarbnik Władysław Rembelski spotkali się z przedstawicielami Powiatu Szamotulskiego Józefem Kwaśniewiczem i Beatą Hanyżak. Celem wizyty było podpisanie umowy dotyczącej udzielenia przez Powiat Szamotulski pomocy finansowej Powiatowi Sępoleńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy z 11 sierpnia 2017 r.

W imieniu mieszkańców Powiatu Sępoleńskiego Starosta Sępoleński dziękuje za okazane wsparcie i pomoc.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2018-07-18
 • DSC_0885a
 • DSC_0889a
 • podziekowanie powiat do wysłania

Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach deszczu z burzami [AKTUALIZACJA]

Zmiana ostrzeżenia 6/2018

Intensywne opady deszczu z burzami
stopień: 1
prawdopodobieństwo: 85%

Przebieg: Nadal prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia - miejscami od 20 mm do 40 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 65 km/h.
Uwagi: Brak.
Ważne:
Od: 2018-07-17 14:29:20
Do: 2018-07-18 00:00:00
synoptyk IMGW-PIB: Anna Zielińska-Szefka
Czas wydania: 2018-07-17 14:29:00
Biuro: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

 • data: 2018-07-17

Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach deszczu z burzami

Zjawisko: intensywne opady deszczu z burzami

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiaty: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski, żniński

Ważność:  od godz. 15:00 dnia 16.07.2018 do godz. 15:00 dnia 17.07.2018

Przebieg: prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym
i silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia - miejscami od 20 mm do 40 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 65 km/h..

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 %

Uwagi: brak

Dyżurny synoptyk: Marcin Czeczatka

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, ostrzeżenia meteorologiczne: nr 6, nr 7 i ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 11.

 • data: 2018-07-16

I Mini Igrzyska Kobiet Wiejskich w Piasecznie

W tym roku przypada Rok Prawa Kobiet. W ramach tego w Sępólnie i okolicy odbywają się liczne imprezy. W lipcu Centrum Kultury i Sztuki zaprasza mieszkańców i turystów na imprezy w ramach akcji "Babskie lato". W każdej świetlicy wiejskiej w gminie Sępólno organizowano są imprezy w zależności od walorów danej świetlicy i okolicy albo w zależności od zasobów ludzkich. W Piasecznie koło Sępólna Krajeńskiego postanowiono wykorzystać istnienie i prężne działanie klubu Gryf Piaseczno, ale tym razem to panie miały pokazać się w sportowej odsłonie. Jak na prawdziwe igrzyska przystało było uroczyste otwarcie. Na lektyce wniesiono odzianą w złoto Herę - patronkę rodzin i miłości, za nią panie niosły flagę olimpijską. Hera dokonała odpalenia znicza olimpijskiego. Do rywalizacji przystąpiły dwie drużyny: włościanki - ubrane kolorowo i w białych strojach i chustach - chłopki. Walczyły ze sobą, oceniane przez komitet olimpijski, w 7 konkurencjach, między innymi boksie, zapasach, skoku w dal na pierzynę, wyścigach rydwanów, czyli biegach w taczce, biegu w stringach. Rywalizacja była zacięta, tym bardziej że było o co walczyć. Za I miejsce była bezpłatna kąpiel w Jeziorze  Sępoleńskim, a za II - bezpłatna kąpiel w jeziorze Pierścionek. W rezultacie wygrały chłopki, które oprócz kąpieli zostały też uhonorowane złotym oszczepem. Cała impreza przyniosła tak dużą dawkę dobrego humoru, była znakomitą zabawą, że uczestniczki igrzysk oraz publiczność domagają się kontynuacji igrzysk w kolejnych latach. Teraz decyzja należeć będzie do komitetu olimpijskiego.

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych.

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2018-07-14
 • 37102577_1773033449443723_2501673490478792704_n
 • 37118493_1773033529443715_9000922954606837760_n
 • 37120506_1773033856110349_4246388522937745408_n
 • 37196202_1773034289443639_3750057442172469248_n
 • 37220793_1773033682777033_6188018490134233088_n
 • data: 2018-07-14

Mini Igrzyska Kobiet Wiejskich w Piasecznie k. Sępólna Krajeńskiego

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2018-07-14

Uwaga! Intensywne opady deszczu z burzami!

Zjawisko: intensywne opady deszczu z burzami

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiaty: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński,
golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski, żniński

 

Ważność:  od godz. 10:00 dnia 13.07.2018 do godz. 02:30 dnia 14.07.2018

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia - miejscami od 30 mm do 50 mm. Podczas opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 80 km/h.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90 %

Uwagi: brak

 

Dyżurny synoptyk: Sławomir Guzek

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni,

 • autor: Zarządzanie Kryzysowe - Irena Miczko, data: 2018-07-13

Uwaga! Intensywne opady deszczu z burzami!

Zjawisko: intensywne opady deszczu z burzami
Stopień zagrożenia: 1
Obszar: powiaty: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński,
golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski, żniński

Ważność:  od godz. 14:00 dnia 12.07.2018 do godz. 24:00 dnia 12.07.2018
Przebieg: prognozuje się wystąpienie przelotnych opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 20 mm, lokalnie podczas burz do 40 mm. Możliwy grad. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %
Uwagi: brak

Dyżurny synoptyk: Agnieszka Drwal-Tylmann


 

 • autor: Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, ostrzeżenia meteorologiczne nr 4,5 i 8, data: 2018-07-12

Uwaga! Intensywne opady deszczu z burzami!

Zjawisko: Intensywne opady deszczu z burzami
Stopień zagrożenia: 1
Obszar: województwo kujawsko-pomorskie powiaty: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski, żniński

Ważność:  od godz. 12:00 dnia 11.07.2018 do godz. 15:00 dnia 12.07.2018
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia od 30 mm do 50 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 70 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %
Uwagi: 

Dyżurny synoptyk: Tomasz Wrzaszcz 
Źródło informacji: IMGW-PIB, ostrzeżenie meteorologiczne nr 6
 

 • autor: Zarządzanie Kryzysowe - Irena Miczko, data: 2018-07-11

Uwaga! Burze z gradem!

Zjawisko: burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Obszar: województwo kujawsko-pomorskie - powiaty: aleksandrowski chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, ,sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski, żniński. brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, 

Ważność:  od godz. 15:00 dnia 10.07.2018 do godz. 23:00 dnia 11.07.2018
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 35 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95 %
Uwagi: 

Dyżurny synoptyk: Anna Zielińska-Szefka
Źródło informacji: IMGW-PIB, ostrzeżenie meteorologiczne nr 4
 

 • autor: Zarządzanie Kryzysowe - Irena Miczko, data: 2018-07-10

Umowy na przebudowę dróg podpisane!

Dnia 10 lipca w Gabinecie Starosty Sępoleńskiego miało miejsce uroczyste podpisanie umów na realizację wybranych odcinków dróg powiatowych.
Dzięki wsparciu finansowemu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz środkom własnym uda się pierwszy raz w historii powiatu na tak wielką skalę przebudować wybrane odcinki dróg.
Większość z planowanych inwestycji będzie realizowana na terenie gmin, które najdotkliwiej ucierpiały podczas zeszłorocznej nawałnicy i w których odbudowa dróg wiąże się właśnie z niwelacją jej skutków. 

W spotkaniu udział wzięli:

Z ramienia zamawiającego:
Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych;
Wicestarosta – Andrzej Marach;
Skarbnik Powiatu – Władysław Rembelski;
Dyrektor Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim – Edwin Eckert;
Główna Księgowa Zarządu Drogowego – Renata Piotrowska;

Ze strony wykonawców:
Bogusz Czupryński – Firma STRABAG - Dyrektor Oddziału w Toruniu;
Andrzej Trudziński – Firma REDON Nakło – Prezes Zarządu;
Marcin Kwiatkowski –Firma MARBRUK – Wiceprezes Zarządu;

W ramach podpisanych umów będą realizowane następujące zadania:

Firma STRABAG będzie realizowała:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1134C relacji Więcbork – Jastrzębiec – Płosków – Sośno od km 6+056 do km 7+556 i od km 13+407 do km 16+407.
Termin realizacji: od 1 sierpnia (przekazanie placu budowy) do 15 grudnia 2018 roku.
Wartość zadania: 5.483.064,04 zł brutto

Przebudowa drogi powiatowej nr 1112C relacji Trzciany – Wałdowo – Gostycyn od km 1+472 do km 6+700
Termin realizacji: od 1 sierpnia (przekazanie placu budowy) do 15 grudnia 2018 roku.
Wartość zadania: 6.733.608,27 zł brutto


Firma REDON będzie realizowała:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1137C relacji Obodowo – Sośno – Wierzchucin Królewski – Kamień Krajeński - Trzciany od km 0+789 do km 4+794
Termin realizacji: od 3 września (przekazanie placu budowy) do 15 grudnia 2018 roku.
Wartość zadania: 3.977.503,77 zł brutto

Firma MARBRUK będzie realizowała:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1108C relacji Kamień Krajeński - Trzciany na odc.
od km 0+646 do km 1+686; od km 4+730 do km 4+780; od km 7+173 do km 7+509; od km 7+509 do km 8+870
Termin realizacji: od 3 września (przekazanie placu budowy) do 15 grudnia 2018 roku.
Wartość zadania: 2.741.614,56 zł brutto

 

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji od Starosty , data: 2018-07-10
 • IMG_7455
 • IMG_7457
 • IMG_7461
 • IMG_7463
 • IMG_7465
 • IMG_7467
 • IMG_7478
 • IMG_7488
 • IMG_7490
 • IMG_7492
 • IMG_7498
 • IMG_7504
 • IMG_7509
 • IMG_7515
 • IMG_7524
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-07-10

Trwa budowa 14-stek

Trwa realizacja zadania pod nazwą „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14 – osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku”. Poniżej fotorelacja z postępu prac.

 • 1
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • autor: nadesłane CAPOW Więcbork, data: 2018-07-10

Spotkanie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów "Lato-2018"

Dnia 9 lipca 2018 roku w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim odbyło się spotkanie integracyjne Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów – weteranów Pracy. W spotkaniu pn. „Lato – 2018” udział wzięli: Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych oraz Burmistrz Sępólna Krajeńskiego – Waldemar Stupałkowski. 

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji od Starosty , data: 2018-07-10
 • IMG_7427
 • IMG_7429
 • IMG_7430
 • IMG_7431
 • IMG_7433
 • IMG_7435
 • IMG_7436
 • IMG_7439
 • IMG_7440
 • IMG_7441
 • IMG_7442
 • IMG_7443
 • IMG_7444
 • IMG_7445
 • IMG_7446
 • IMG_7447
 • IMG_7448
 • IMG_7449
 • IMG_7450
 • IMG_7451
 • IMG_7452
 • IMG_7453
 • autor: Artur Juhnke, data: 2018-07-09

Wycieczka śladami Michała Drzymały

Wycieczka śladami Michała Drzymały, bohatera walki z germanizacją i dyskryminacją narodową i gospodarczą Polaków w zaborze pruskim.

Prosty chłop wielkopolski, któremu nie pozwolono wybudować domu na własnej działce, kupił stary wóz cyrkowy i w nim zamieszkał. Przetrwał tak niemal 5 lat nieustannie doznając szykan i wszelakich utrudnień ze strony administracji pruskiej. Stał się symbolem oporu przeciw temu wszystkiemu, co rozumiemy pod pojęciem "HAKATA".

"Wóz Drzymały" stał się zaś symbolem rozumianym przez każdego Polaka.

 

Grabówno

Drzymała spędził ostatnie 9 lat życia na Krajnie, we wsi Grabówno (gm. Miasteczko Krajeńskie). Na wzgórzu, przy dworku z XVIII w. znajduje się pamiątkowa tablica, odsłonięta w 1962 r. Przez to obiekt ten zwany jest czasami - także w przewodnikach - domem Drzymały. W dworku tym mieści się dziś stylowa restauracja z ogrodem zimowym i pokoje hotelowe.

 

Miasteczko Krajeńskie

W tej pięknie położonej miejscowości, zwanej "Kazimierzem północy", na najwyższym wzgórzu znajduje się cmentarz, a na nim grób Michała Drzymały, który zmarł w 1937 r. Podczas wojny Niemcy zniszczyli go, jak i starali się zatrzeć wszelkie ślady po narodowym bohaterze. Nawet jego rodzinę wysiedlono z Grabówna, a schorowaną żonę Józefę, wywieziono do Niemiec, gdzie zmarła w 1942 r. Grób odbudowano po wojnie.

Miasteczko Krajeńskie w 1972 r. utraciło prawa miejskie z uwagi na zbyt małą liczbę mieszkańców. Z zabytków zachowało się kilkanaście budynków z XIX i pocz. XX w. oraz pięknie położony neogotycki kościół parafialny z 1899 r. Znajduje się w nim m.in. tablica upamiętniająca prymasa Józefa Glempa, który w l. 60-tych ub. wieku przez kilka miesięcy był tu wikarym. Na rynku znajduje się pomnik powstańców wielkopolskich i ofiar niemieckiego faszyzmu.

 

Brzostowo

Kilka km od Miasteczka Krajeńskiego znajduje się wieś Brzostowo z pałacem z k. XIX w., w którym obecnie mieści się średnia szkoła rolnicza im. Michała Drzymały. Obok pięknego otoczenia pałacu oraz zabytkowych budynków gospodarczych, ciekawostką jest stojąca na podwórzu przyszkolnego gospodarstwa, pomniejszona replika wozu Drzymały.

 

Białośliwie

Ostatnim etapem wycieczki było obejrzenie obiektów i części taboru kolei wąskotorowej w Białośliwiu, używanej dziś w sezonie jako atrakcja ruchu turystycznego przez stowarzyszenie Wyrzyska Kolej Powiatowa.

 

 

Grabówno jest też związane z inną wielką postacią polskiej historii - komandorem Bolesławem Romanowskim (1910-1968), najsławniejszym marynarzem polskim II wojny światowej. W 1920 jego rodzina zamieszkała w Grabównie, gdzie ojcu Bolesława powierzono stanowisko nadleśniczego. Przyszły bohater spędził we wsi młodość, potem uczęszczał do Gimnazjum w Nakle. W czasie II wojny był dowódcą okrętów podwodnych "Jastrząb" i "Dzik". Na tym ostatnim odniósł wielkie sukcesy bojowe w walkach na Morzu Śródziemnym. Po wojnie wrócił do kraju dowodząc niszczycielem "Błyskawica" - obecnym okrętem-muzeum w Gdyni. W latach 60-tych dowodził harcerskim żaglowcem szkolnym "Zawisza Czarny" wychowując pokolenia młodych ludzi w duchu patriotyzmu i służbie Polsce. B. Romanowski jest autorem wielokrotnie wznawianych wspomnień pt. "Torpeda w celu".

Wycieczka zorganizowana przez Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” dla seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w ramach realizacji projektu pn. „Śladami bohaterów walki o polskość i niepodległość” odbyła się 22 czerwca dzięki sfinansowaniu przez Powiat Sępoleński. Przewodnikiem wycieczki był pan Leszek Skaza.

 

 

 

 

                     Z                psV1j4Cz4AAAAASUVORK5CYII=

 • autor: Nadesłane - Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” , data: 2018-07-05
 • 20180622_112055
 • 20180622_112312
 • 20180622_112531
 • 20180622_114139
 • 20180622_115904
 • 20180622_122335
 • 20180622_122416
 • 20180622_124232
 • 20180622_125601
 • 20180622_125610
 • 20180622_130716
 • 20180622_131028
 • 20180622_132553
 • 20180622_132702
 • 20180622_133856
 • 20180622_142929

FESTYN INTEGRACYJNY „Spotkajmy się jeszcze raz”

24.06.2018 spotkaliśmy się wszyscy na festynie integracyjnym w domu dziecka w Więcborku. Festyn nie był zwykłą integracją młodych ludzi. To spotkanie z naszymi Dorosłymi Dziećmi, którzy od nas odeszli z różnych powodów. Był to czas wspomnień, radości, mądrych słów wypowiedzianych do swoich młodszych kolegów mieszkających jeszcze w naszym domu. Odwiedziły nas DZIECI, które mają swoje kochające rodziny, studentki, absolwentki studiów wyższych, i szereg byłych wychowanków, z którymi było bardzo miło się spotkać. Odwiedziły nas również nasze kochane Rodziny Zastępcze ze swoimi pociechami. Nie zabrakło fajnej muzyki, grupy animacyjnej z Chojnic, Państwowej Straży Pożarnej z Sępólna Kraj. dzięki której nasze wszystkie dzieci mogły posiąść wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy, Bractwo Kurkowe uczyło strzelać z wiatrówki naszych wychowanków, LGD Nasza Krajna uraczała wszystkich gości smaczną zupką i super drożdżówką ;) a p. Karlina wraz z p. Julią z biura poselskiego Posła na Sejm RP p. Bartosza Kownackiego rozstrzygnęły konkurs związany z rocznicą uzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę. Panie wręczyły dzieciom dyplomy a także nagrodę w postaci drukarki laserowej. Już za rok w pierwszą niedzielę wakacji spotykamy się znowu! Już zapraszamy! Kochani, bardzo dziękujemy Wam za przybycie i liczymy na więcej ;)

 • autor: Nadesłane - Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, data: 2018-07-05
 • 1 (8)
 • 1 (9)
 • 1 (13)
 • 1 (14)
 • 1 (18)
 • 1 (19)
 • 1 (20)
 • 1 (21)
 • 1 (23)
 • 1 (26)
 • 1 (27)
 • 1 (29)
 • 1 (30)
 • 1 (31)
 • 1 (39)
 • 1 (40)
 • 1 (41)