Powiat Sępoleński

Treść Główna

Herb i flaga

Uchwała Nr XIII / 85 / 2000 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 21 stycznia 2000 r. w sprawie herbu i flagi powiatu

Na podstawie art.12 pkt. 10 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn.zm.)

Rada Powiatu uchwala co następuje
§ 1
Uchwala, w 80 rocznicę powstania Powiatu, herb Powiatu Sępoleńskiego, którego wzór, zaopiniowany pozytywnie przez Kapitułę Herbu Samorządowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
§ 2
Uchwala flagę Powiatu Sępoleńskiego, której wzory stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

Inicjatywę w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Sępoleńskiego podjęła Komisja Architektury, Budownictwa i Promocji Powiatu. Następstwem tej decyzji było ogłoszenie konkursu w wyniku którego powstały wzory herbu i flagi. Komisja następnie wzory te zatwierdziła i przedłożyła Zarządowi Powiatu do zaopiniowania. Zarząd Powiatu opiniując pozytywnie przedstawione projekty skierował je do Zespołu Konsultacyjnego Kapituły Herbu Samorządowego działającego w Heraldycznym Punkcie Konsultacyjnym przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Kapituła w swej opinii stwierdza, że nadesłany do zaopiniowania projekt herbu został opracowany zgodnie z zasadami heraldyki. Wskazane w opinii uwagi dot. stylizacji figur i barw zostały w przedstawionym do uchwalenia wzorze uwzględnione. Natomiast załączone wzory flagi, jak stwierdza się w opinii, są poprawne.

 • Herb Powiatu Sępoleńskiego
  Herb Powiatu Sępoleńskiego
 • Flaga Powiatu Sępoleńskiego
  Flaga Powiatu Sępoleńskiego

drukuj całą stronę

Linki

 • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
 • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
  tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
 • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!