Powiat Sępoleński

Treść Główna

Jan Tiałowski

  • -

Jan Tiałowski  był wicestarostą od 1936 roku do pierwszego dnia wojny. Przez pół roku jego przełożonym był nieodżałowany starosta Jan Aleksander Ornass, który odszedł do Tucholi w 1937 roku.

Do Sępólna trafił tuż po studiach, jako absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z tytułem magistra nauk ekonomiczno-politycznych uzyskanym u prof. Edwarda Taylora w 1934 roku. Pochodzi z nieodległego Gniewu, toteż uwarunkowania ówczesnego Pomorza i wpisanego weń powiatu sępoleńskiego nie były mu obce. Ledwie stażysta rychło okrzepł w odpowiedzialnej pracy urzędniczej. Spora w tym zasługa ówczesnego starosty Jana Ornassa, który był wzorem rozmaitych cnót, pomimo wytykanego mu prowincjonalizmu.

Polityka pochłaniała go już przed wojną. Od najmłodszych lat sympatyzował z endecją. Dynamiczna kariera zawodowa byłego wicestarosty rozpoczęła się 30. 09. 1937r. kiedy to poddał się egzaminowi na stanowisko I kategorii w państwowej służbie administracyjnej. Jan Tiałowski 1 listopada 1937 został mianowany referendarzem w starostwie powiatowym, zaś 5 miesięcy później (22.04.1938r.) został zastępcą starosty sępoleńskiego z jednoczesnym pełnieniem funkcji zastępcy przewodniczącego wydziału powiatowego. Niestety przeszkodą na drodze błyskawicznego awansu prężnego urzędnika była agresja Niemców na Polskę. Dnia 7 kwietnia 1945r. Jan Tiałowski trafił do Oliwy, na Zacisze, gdzie mieszkała jego ciocia.

Po wojnie niemal natychmiast włączył się w organizację struktur administracji państwowej. 17 kwietnia 1945r. został pracownikiem Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, który mieścił się wtedy w Sopocie. Debiutował także jako pierwszy redaktor ,,Gdańskiego Dziennika Wojewódzkiego’’.

Dnia 28 lutego 1946r. będąc kierownikiem Oddziału Prawno- Administracyjnego, został mianowany komisarzem egzaminacyjnym dla kandydatów na stanowiska I kategorii administracji państwowej. 24 września 1946r. uchwałą Prezydium Krajowej Rady Narodowej został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, a zaś 24 czerwca 1947r. wojewoda gdański Stanisław Zrałek powierzył Tiałowskiemu pełnienie obowiązków Naczelnika Wydziału Administracyjnego.

Odchodząc na zasłużoną emeryturę w 1975 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wicestarosta zmarł 8. października 2012 roku w Gdańsku. Miał 103 lata.

Dzieje Powiatu

Opisując dzieje Powiatu Sępoleńskiego warto cofnąć się do początku XX w. Północna część Krajny należała wtedy do Powiatu Złotowskiego. Ludność polska była skutecznie germanizowana przez Państwo Pruskie.Wykup polskiej ziemi to jeden z elementów polityki germanizacyjnej prowadzonej ówcześnie przez kanclerza Bismarca. Jednakże prześladowania polskich księży mające na celu zniszczenie polskości w ludności powodowały, że parafie katolickie na tych terenach stawały się ostoją Polaków i ludność jeszcze usilniej przeciwstawiała się praktykom germanizacyjnym. Okoliczności takie jak klęska Austro – Węgier i Niemiec w I Wojnie Światowej oraz rewolucja 1917 roku w Rosji dały początek wolności Polaków i powstaniu Państwa Polskiego. Zgodnie z decyzjami Traktatu Wersalskiego obszar i ludność Powiatu Złotowskiego wraz z trzema miasteczkami Kamieniem, Więcborkiem i Sępólnem miała być włączona do Polski. Tak się jednak nie stało. W następstwie silnych wpływów politycznych Hohenzollernów, do których należały lasy wokół Złotowa, obszar dawnego Powiatu Złotowskiego podzielono na część niemiecką i polską, pozostawiając Złotów i 80% lasów po stronie niemieckiej. Więcbork i Sępólno wyzwolone zostało dnia 23 stycznia 1920 roku. Ten sam oddział kawalerii konnej Wojska Polskiego wkroczył do Kamienia 28 stycznia.

drukuj całą stronę

Linki