Powiat Sępoleński

Treść Główna

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że BIURO RZECZNIKA PRAW KONSUMENTA

w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Kraj.

w dniach 21.09.2016 r. – 26.09.2016 r. będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy!

 • autor: Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów - Katarzyna Niepiekło - Theil, data: 2019-04-18

XL sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

Dnia 28 grudnia 2017 roku o godz. 09:00 w sali im. Lucjana Prądzyńskiego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim odbyła się XL sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim. W trakcie posiedzenia Rada Powiatu przyjęła informację Przewodniczącego Rady Powiatu o czynnościach w okresie międzysesyjnym a także sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z prac Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w okresie międzysesyjnym oraz informację o złożonych przez radnych wnioskach i sposobie ich załatwienia.

Podczas obrad Rada Powiatu Sępoleńskiego podjęła uchwały w sprawach:

 • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2018-2027,

Rada Powiatu w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę.

 

 • uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2018,

Rada Powiatu w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę.

 

 • zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim na 2018 r.,
 • zatwierdzenie planu pracy Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim na 2018 rok,
 • przekazania do załatwienia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim,
 • zmiany  uchwały w  sprawie  wysokości diet przysługującym radnym ,        
 • ustalenia wynagrodzenia Starosty Sępoleńskiego,                               
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2027 r ,
 • zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.

Film z sesji > > > Kliknij tutaj < < <

Informacja na temat budżetu powiatu na 2018 rok  >>>kliknij tutaj<<<

 

 • IMG_3744.JPG
 • IMG_3751.JPG
 • IMG_3768.JPG
 • IMG_3774.JPG
 • IMG_3779.JPG
 • IMG_3781.JPG
 • IMG_3783.JPG
 • IMG_3787.JPG
 • IMG_3795.JPG
 • IMG_3800.JPG
 • IMG_3809.JPG
 • IMG_3815.JPG
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2017-12-28

Spotkanie Wigilijne w Kamieniu Krajeńskim

Dnia 24 grudnia 2017r w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim odbyło się spotkanie wigilijne. 

We wspólnej Wigilii uczestniczyli Mieszkańcy Domu, pracownicy oraz zaproszeni goście:


Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, 
Przewodniczący Rady Powiatu  - Marek Chart, 
Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej  - Zofia Krzemińska, 
Burmistrz Kamienia Kraj.  - Wojciech Głomski, 
Ks. Proboszcz  - Eugeniusz Pepliński, 
Ks. Marcin, Ks. Piotr, s. Fides i s. Anzelma.


Spotkanie rozpoczęło przywitanie gości przez dyr. domu Panią Iwonę Kozłowską. Były życzenia i dzielenie się opłatkiem, a następnie wszyscy zasiedli do wspólnej wieczerzy.
 

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji od Dyrektor DPS - Iwony Kozłowskiej, data: 2017-12-28
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Nadesłane - DPS Kamień Krajeński, data: 2017-12-28

Spotkanie Wigilijne w Suchorączku

Dnia 24 grudnia 2017 r. w Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku odbyło się spotkanie wigilijne. 


W wspólnej Wigilii uczestniczyli Mieszkańcy Domu, mieszkańcy wsi, pracownicy wraz z rodzinami oraz zaproszeni goście:
Wicestarosta Powiatu Sępoleńskiego – Andrzej Marach
Skarbnik Powiatu Sępoleńskiego – Władysław Rembelski
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sępoleńskiego – Tomasz Fifielski
Burmistrz Więcborka – Waldemar Kuszewski
Sekretarz  Gminy Sępólno Krajeńskie – Dariusz Wojtania
Przewodniczący  Polskiego Zawiązku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Więcborku -Kazimierz Buława
Przedstawiciele Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Więcborku –Danuta Kaplar, Edmund Borzych
Proboszcz ks – Adam Andrzejczak
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Więcborku – Izabela Sobiech


Spotkanie rozpoczęło przywitanie gości przez dyr. Domu panią Justynę Krzysztofek a następnie przedstawiono zebranym  jasełkę przygotowaną przez Mieszkańców Domu, w której gościnie wystąpili także pani Halina Kleinowska oraz pan Jerzy Pikulik.

Po przedstawieniu odbyła się msza św., którą celebrował Proboszcz ks Adam Andrzejczak. Po wspólnej modlitwie były życzenia, upominki i dzielenie się opłatkiem, a następnie wszyscy zasiedli do wspólnej wieczerzy, na której pojawił się Gwiazdor z prezentami dla Mieszkańców. Całe spotkanie a w szczególności mszę św. uświetnił zespół Effatha prowadzony przez księdza Tomasza.

 • autor: nadesłane DPS, data: 2017-12-28
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Nadesłane - DPS Suchorączek , data: 2017-12-28

Komisje rady powiatu

Dnia 27 grudnia w biurze rady powiatu odbyły się dwa posiedzenia komisji rady powiatu.

Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisji Budżetu i Finansów.

 

Zgodnie z planowanym porządkiem Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowały projekt budżetu 2018 r. oraz WPF.

 

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji z Biura Rady, data: 2017-12-28
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2017-12-28

Zaproszenie na XL sesję Rady Powiatu

                 W   uzgodnieniu    ze  Starostą  Powiatu Sępoleńskiego   uprzejmie zapraszam do   udziału   w  XL sesji  Rady  Powiatu V  Kadencji,   która    odbędzie   się   w czwartek dnia 28 grudnia 2017 roku o godz. 9oo w sali im. Lucjana Prądzyńskiego w Sępólnie Krajeńskim. 

 

Porządek obrad XXXIX sesji Rady Powiatu znajduje się w podstronie PORZĄDKI OBRAD.         

 • autor: Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart , data: 2017-12-27

Wigilia Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Dnia 19 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne na UTW z udziałem władz samorządowych. Po wysłuchaniu fragmentu z Pisma Świętego i podzieleniu się opłatkiem, były życzenia od Burmistrza Sępólna Waldemara Stupałkowskiego i Starosty Sępoleńskiego Jarosława Tadycha. 

Sekcja wokalna, przy wtórze wszystkich uczestników, zaśpiewała kolędy. 

Każdy otrzymał w prezencie gwiazdkowym tekst Pastorałki Krajeńskiej, napisanej, specjalnie na tę uroczystość przez studentkę Teresę Fiderę. Smaczne potrawy wigilijne, którymi raczyliśmy się podczas spotkania, w większości, przygotowała sekcja kulinarna. Była też wystawa misternie wykonanej biżuterii.  Miłośniczki rękodzieła, zaprezentowały swoje prace, wykonane na warsztatach w ramach realizacji projektu pt. "Aktywni i kreatywni", sfinansowanego przez Gminę Sępólno Krajeńskie. 

Wszystkim mieszkańcom naszego powiatu składamy najlepsze życzenia. Niech w święta Bożego Narodzenia w Waszych domach zagości mądrość i zgoda, uśmiech i dostatek. Niech przez cały rok nie braknie miłości! W nadchodzącym Nowym Roku 2018 szczęście i pomyślność nigdy Was nie opuszcza a wiara codziennie dodaje sił i energii.

Zarząd Stowarzyszenia "Duże Różowe Słońce"
 

 • autor: Maria Milachowska, data: 2017-12-22
 • IMG_7045.JPG
 • IMG_7052.JPG
 • IMG_7053.JPG
 • IMG_7054.JPG
 • IMG_7057.JPG
 • IMG_7060.JPG
 • IMG_7064.JPG
 • IMG_7067.JPG
 • IMG_7068.JPG
 • IMG_7073.JPG
 • IMG_7074.JPG
 • IMG_7077.JPG
 • IMG_7081.JPG
 • autor: Violetta Felczak, data: 2017-12-19

Podzękowania dla służb ratowniczych

Władze Powiatu Sępoleńskiego podziękowały służbom ratowniczym z terenu naszego powiatu za pomoc, w usuwaniu skutków nawałnicy. To tragiczne w skutkach wydarzenie, spowodowało ogromne zniszczenia zarówno w przyrodzie jak i infrastrukturze. Wielu mieszkańców powiatu, w ciągu kilku czy kilkunastu minut, straciło cały dorobek swojego życia. Straty materialne  można policzyć, zmierzyć, oszacować. Nie sposób jednak ocenić strat, jakie nawałnica spowodowała w świadomości mieszkańców powiatu. Jednak dzięki wsparciu Strażaków oraz Policjantów udało się w pierwszych godzinach skutecznie walczyć z żywiołem.

Na spotkaniu obecny był prezes stowarzyszenia Salutaris Pan Andrzej Potoczek dzięki któremu strażacy z terenu powiatu sępoleńskiego otrzymali piły mechaniczne, które umożliwiły dalsze prace związane z usuwaniem skutków nawałnicy w powiecie sępoleńskim.

Stowarzyszenie „Salutaris” to zrzeszenie kujawsko-pomorskich samorządów, które dysponuje Funduszem Solidarnościowym, czyli instrumentem doraźnej, szybkiej pomocy finansowej dla gmin i powiatów dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych lub katastrofami. Cel działalności organizacji, to wzajemna pomoc w likwidowaniu skutków zdarzeń kryzysowych, które zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi albo znacząco wpływają na pogorszenie warunków bytowych mieszkańców. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów z terenu powiatu sępoleńskiego z Przewodniczącym Rady Powiatu oraz Starostą Sępoleńskim na czele, przedstawiciele służb Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Państwowych Straży Pożarnych a także przedstawiciele Policji.

Film z tego wydarzenia > > > Kliknij tutaj < < <

 • IMG_3509.JPG
 • IMG_3521.JPG
 • IMG_3524.JPG
 • IMG_3526.JPG
 • IMG_3529.JPG
 • IMG_3535.JPG
 • IMG_3536.JPG
 • IMG_3539.JPG
 • IMG_3543.JPG
 • IMG_3549.JPG
 • IMG_3562.JPG
 • IMG_3572.JPG
 • IMG_3575.JPG
 • IMG_3597.JPG
 • IMG_3602.JPG
 • IMG_3609.JPG
 • IMG_3623.JPG
 • IMG_3643.JPG
 • IMG_3663.JPG
 • IMG_3670.JPG
 • IMG_3681.JPG
 • IMG_3688.JPG
 • IMG_3690.JPG
 • IMG_3699.JPG
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2017-12-20

Zagraniczne staże uczniów – konferencja upowszechniająca

Dnia 19 grudnia 2017 w CKZiU w Więcborku odbyła się konferencja upowszechniająca staże zagraniczne w ramach programu Erasmus Plus i PO WER.

Celem spotkania było przedstawienie informacji związanych z realizacją staży zawodowych w ramach projektu ,,Kształcenie zawodowe bez granic”, koordynowanego przez Annę Gumińską-Bejfus oraz korzyści płynących z udziału w tego typu projektach unijnych. Uczestnikami była młodzież, która w maju br. odbyła 4-tygodniowy staż zawodowy w Irlandii oraz beneficjenci przygotowujący się do wyjazdu. Dotychczas  uczniowie naszej szkoły odbyli staże zawodowe w Niemczech w roku 2011 i 2016 oraz w Irlandii w 2017. W przyszłym roku po raz kolejny młodzież odbędzie staż w Irlandii – grupa 20 uczniów w marcu i 25 uczniów w maju. Projekty kierowane są do uczniów kształcących się we wszystkich zawodach naszego technikum. Partnerem CKZiU w realizacji projektu jest irlandzka firma Your International Training. Również nauczyciele przedmiotów zawodowych naszej szkoły aktywnie uczestniczyli w realizacji projektu ,,Kształcenie zawodowe bez granic”, biorąc udział w szkoleniu typu Job Shadowing w Mallow oraz Youghal.

Oprócz zdobywania nowych umiejętności zawodowych, beneficjenci projektu rozwijali swoje kompetencje interpersonalne i językowe, a mieszkając u irlandzkich rodzin mieli doskonałą okazję do  poznania ich prawdziwego stylu życia. Potwierdzeniem zdobycia przez uczniów umiejętności zawodowych i osobistych podczas realizacji projektu jest Europass, czyli certyfikat uznawany w całej Unii Europejskiej, który pomaga jego posiadaczowi, lepiej zaprezentować się na europejskim rynku pracy i edukacji. Jest to dokument rekomendowany przez Komisję Europejską oraz dostępny w większości języków UE. Dzięki temu wszyscy Ci, którzy są posiadaczami Europass-Mobilność realnie zwiększają swoje szanse na każdym etapie kariery. Europassy wręczył Przewodniczący Rady Powiatu Sępoleńskiego Pan Marek Chart oraz Dyrektor CKZiU Sławomir Kulpinski.  Podczas konferencji również nauczyciele uczestniczący w projekcie otrzymali certyfikaty potwierdzające odbycie Job Shadowing.

Beneficjenci projektu opowiedzieli o swoich doświadczeniach z pobytu w Irlandii. W przygotowanych przez siebie prezentacjach pokazali: realizowany przez nich w Irlandii program kulturowy, dzięki któremu mieli okazję poznać kulturę, tradycję, zwyczaje i najciekawsze miejsca północnej części Irlandii; miejsca odbywania staży oraz formy spędzania czasu wolnego. Kolejne slajdy prezentacji przywołały pozytywne i ciepłe wspomnienia z pobytu na zielonej wyspie. Gościem specjalnym konferencji była Tara Breslin, przedstawicielka firmy YIT, która pracuje w Mallow, dbając o kolejne grupy stażystów z wielu krajów. Podczas wideokonferencji przedstawiła ona kluczowe zagadnienia związane z realizacją staży zawodowych w Irlandii. Konferencja zakończyła się poczęstunkiem, który został przygotowany przez uczestników projektu odbywających swój staż w Irlandii w maju. Serwowane dania były tradycyjne dla kuchni irlandzkiej.

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia. 

 • autor: Anna Gumińska-Bejfus, data: 2017-12-20
 • IMG_6356.jpg
 • IMG_6392.jpg
 • IMG_6399.jpg
 • IMG_6407.jpg
 • IMG_6448.jpg
 • IMG_6451.jpg
 • IMG_6478.jpg
 • IMG_6493.jpg
 • IMG_6525.jpg
 • IMG_6534.jpg
 • IMG_6540.jpg
 • IMG_6550.jpg
 • IMG_6567.jpg
 • IMG_6569.jpg
 • autor: Karolina Wnuk, data: 2017-12-20

Posiedzenia komisji rady powiatu

Dnia 19 grudnia 2017 r. o 13:30 w biurze Rady Powiatu odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji.  
Zgodnie z planowanym porządkiem obrad komisja zapoznała się z zestawieniem dotyczącym finansowania poszczególnych szkół z podziałem na subwencje i środki własne. 
Następnie Komisja podsumowała roczną pracę i wypracowała założenia do planu pracy na rok 2018.


Tego samego dnia o 15:00 w biurze Rady odbyło się także posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki.

Zgodnie z planowanym porządkiem obrad komisja podsumowała roczną pracę i wypracowała założenia do planu pracy na rok 2018.
 

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji z Biura Rady, data: 2017-12-20
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2017-12-20

MECHATRONIK zawód przyszłości w powiecie sępoleńskim

Na obiektach firmy Projprzem w Sępólnie, powstało  nowe przedsiębiorstwo, które już w kwietniu przyszłego roku planuje zatrudnić dodatkowo nawet 200 osób.


Takie deklaracje padły z ust jej właściciela  Karlgünter Eggersmann na spotkaniu, które odbyło się 19 grudnia w gabinecie Starosty Sępoleńskiego.
Firma EGGERSMANN, bo o niej mowa,  zajmuje się m.in. projektowaniem i produkcją profesjonalnych systemów do segregacji, przetwarzania i utylizacji odpadów komunalnych. Produkty firmy znajdują odbiorców na całym świecie.
Powstanie zakładu w Sępólnie, daje mieszkańcom  powiatu, nie tylko możliwość zatrudnienia w dużej,  europejskiej firmie, ale również stwarza możliwości do osobistego rozwoju. W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim, od 1 września 2018 roku, powstanie nowy kierunek kształcący w zawodzie MECHATRONIK. Szkoła daje również możliwość przekwalifikowanie się osobom z wykształceniem zawodowym oraz absolwentom techników. Przygotowywany jest dla nich kwalifikacyjny kurs zawodowy – MECHATRONIK. Osoby z takim wykształceniem, są  szczególnie „cenne” dla firmy EGGERSMANN.  Mechatronik powinien  być osobą orientującą się w mechanice, elektronice i informatyce.  Jego praca polega właśnie na wykorzystywaniu tych trzech dziedzin do modyfikowania i  usprawniania różnych urządzeń.


W spotkaniu udział wzięli Karlgünter Eggersmann- właściciel  EGGERSMANN, Krzysztof Fiedler- Dyrektor sępoleńskiego oddziału firmy EGGERSMANN, Starosta- Jarosław Tadych, Wicestarosta- Andrzej Marach, Dyrektor Wydziału EK- Gabriela Malczewska oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie- Eugeniusz Szwochert.

 • autor: Gabriela Malczewska - Dyrektor Wydziału Edukacji (...)
 • -
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2017-12-19

Pożegnanie siostry dyrektor

Dnia 13 grudnia br w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Kamieniu Krajeńskim odbyła się uroczystość pożegnania wieloletniego Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Kamieniu Krajeńskim – siostry Dyrektor Małgorzaty Kwiatkowskiej, która z dniem 1 stycznia 2018 roku nie będzie już pełnić funkcji dyrektora tej placówki.


Siostra Małgorzata Kwiatkowska urodziła się w Toruniu dn. 19.02.1959 r.
W 1979 uzyskała tytuł dyplomowanej pielęgniarki w Liceum Medycznym w Toruniu.
W latach 1979 – 1981 pracowała jako pielęgniarka w specjalistycznym szpitalu miejskim im. Mikołaja Kopernika na oddziale chirurgii dziecięcej w Toruniu.
1981 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety prowincja toruńska, gdzie po odbyciu formacji zakonnej 16.08.1985 roku została skierowana do pracy jako pielęgniarka do DPS dla dzieci w Kamieniu Krajeńskim, gdzie pełniła kolejno funkcje:
1999-2004 – kierownik działu terapeutyczno – opiekuńczego
2007-2008  - kurs masażu I i II stopnia
Od 01.01.2009 roku – dyrektor DPS
19 lat przepracowała w tzw. uciążliwych warunkach.


W 1999 siostra Małgorzata Kwiatkowska ukończyła studia podyplomowe i uzyskała tytuł organizatora pomocy społecznej na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Nauk Społecznych.
W 2000 roku ukończyła studia pedagogiczne w zakresie rewalidacji osób niepełnosprawnych umysłowo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Siostra Małgorzata Kwiatkowska ukończyła wiele kursów specjalistycznych  m.in. „Warsztat umiejętności pomocy rodzinie”, kurs z zakresu fizjoterapii, warsztaty z organizacji imprez dla małej i dużej grupy, kurs z pedagogiki zabawy, szkolenie z zakresu zespołu terapeutyczno – opiekuńczego i indywidualnego planu wspierania mieszkańców dps, szklenie z zakresu prowadzenia grup teatralnych, seminarium z autyzmu, kurs świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych i  zaburzeniami psychicznymi, kurs udoskonalający dziecko specjalnej troski – postępowanie pielęgnacyjne  i edukacyjne, warsztaty wspierania dzieci przy pomocy kinezjologii edukacyjnej opartej na metodzie Brain, szkolenie specjalistyczne ze stymulacji i terapii, kurs z nowych potrzeb rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych oraz kurs z wybranych zagadnień z psychiatrii.

Jak mówi Siostra Małgorzata Kwiatkowska „Praca w dps z dziećmi i młodzieżą dawała przeogromną satysfakcję. Nigdy nie wypaliłam się zawodowo, byłam empatyczna i bardzo kochałam moich mieszkańców. Dobro mieszkańców i pracowników tego domu zawsze było dla mnie priorytetem. Wszystkimi możliwymi sposobami zdobywałam środki na przeprowadzenie koniecznych remontów i upiększanie domu.”

Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego dom w Kamieniu był beneficjentem IV i V charytatywnego Balu Marszałka, z którego dochody przeznaczone były na sprzęt edukacyjno – rehabilitacyjny i remonty. 
Siostra Małgorzata współpracowała owocnie z Gminą Kamień Krajeński i burmistrzem Wojciechem Głomskim, Powiatem Sępoleńskim i Starostą Sępoleńskim – Jarosławem Tadychem oraz Zarządem Powiatu, a także prezesem fundacji działającej przy DPS w Kamieniu Krajeńskim – Dagmarą Orzech.

Jak mówiła podczas uroczystości pożegnania siostra Małgorzata „Czas wszystko zabiera, co zabrać jest w stanie, lecz nie zabierze tego co w sercu zostanie… Bóg tym wspaniałym darem Was Wszystkich hojnie mnie ubogacił…. dobrze że jesteście”.
 

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji od siostry dyrektor, data: 2017-12-20
 • DSC_0003.JPG
 • DSC_0016.JPG
 • DSC_0027.JPG
 • DSC_0049.JPG
 • DSC_0066.JPG
 • DSC_0076.JPG
 • DSC_0094.JPG
 • DSC_0095.JPG
 • DSC_0096.JPG
 • DSC_0099.JPG
 • DSC_0100.JPG
 • DSC_0136.JPG
 • autor: Andrzej Marach - Wicestarosta Sępoleński, data: 2017-12-20

Powiatowe Spotkanie Wigilijne

Dnia 15 grudnia w Restauracji Słoneczna w Sępólnie Krajeńskim odbyło się tradycyjne spotkanie Wigilijne. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli powiatowych jednostek, inspekcji, straży, a także gminnych władz samorządowych z terenu powiatu. Uroczystość uświetnił występ artystyczny Martyny Cieślik z Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim, która wprowadziła wszystkich przybyłych w świąteczny klimat. Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych i Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart razem z Ks. Proboszczem - Henrykiem Lesnerem złożyli wszystkim obecnym najserdeczniejsze życzenia na ten zbliżający się świąteczny czas.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2017-12-19
 • IMG_3435.JPG
 • IMG_3436.JPG
 • IMG_3441.JPG
 • IMG_3459.JPG
 • IMG_3460.JPG

Dzień adwentowy w Sępólnie

Kilkudziesięciu wystawców, Święty Mikołaj, a nawet kapela góralska. Taka oprawa towarzyszyła przedświątecznemu wydarzeniu w Sępólnie Krajeńskim. W minioną sobotę, pod dachem targowiska Mój Rynek, odbył się doroczny Dzień Adwentowy. 

Jest to wydarzenie, które swoją formułą przypomina znane z innych miast Jarmarki Bożonarodzeniowe. W Sępólnie Krajeńskim jednak, wszystkiemu towarzyszy wyjątkowa oprawa. Są występy artystyczne, odpowiednia scenografia, a dzieci mogą zobaczyć Świętego Mikołaja. 

- Jest to też okazja ku temu aby wspólnie się spotkać, złożyć sobie życzenia i wczuć się już w atmosferę świąt Bożego Narodzenia - mówi Julita Maciaszek, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim. 

Dzień Adwentowy organizowany jest już od dwunastu lat.

Powiat Sępoleński reprezentował Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych.

 

 • autor: www.gmina-sepolno.pl, data: 2017-12-18
 • SEDSC09449.JPG
 • SEDSC09451.JPG
 • SEDSC09452.JPG
 • SEDSC09453.JPG
 • SEDSC09454.JPG
 • SEDSC09455.JPG
 • SEDSC09457.JPG
 • SEDSC09458.JPG
 • SEDSC09469.JPG
 • SEDSC09472.JPG
 • SEDSC09474.JPG
 • SEDSC09476.JPG
 • SEDSC09479.JPG
 • SEDSC09483.JPG
 • SEDSC09488.JPG
 • SEDSC09502.JPG
 • SEDSC09505.JPG
 • SEDSC09508.JPG
 • -
  • autor: Maciej Bór - Radio Weekend, data: 2017-12-16
 • -
  • autor: Maciej Bór - Radio Weekend, data: 2017-12-16
 • -
  • autor: Maciej Bór - Radio Weekend, data: 2017-12-16
 • -
  • autor: Maciej Bór - Radio Weekend, data: 2017-12-16
 • -
  • autor: Maciej Bór - Radio Weekend, data: 2017-12-16
 • -
  • autor: Maciej Bór - Radio Weekend, data: 2017-12-16
 • -
  • autor: Maciej Bór - Radio Weekend, data: 2017-12-16
 • -
  • autor: Maciej Bór - Radio Weekend, data: 2017-12-16
 • -
  • autor: Maciej Bór - Radio Weekend, data: 2017-12-16
 • -
  • autor: Maciej Bór - Radio Weekend, data: 2017-12-16
 • -
  • autor: Maciej Bór - Radio Weekend, data: 2017-12-16
 • -
  • autor: Maciej Bór - Radio Weekend, data: 2017-12-16
 • -
  • autor: Maciej Bór - Radio Weekend, data: 2017-12-16
 • autor: www.gmina-sepolno.pl, data: 2017-12-16

Powiatowa Wystawa Stołów Wigilijnych

Gdzie najlepiej można odczuć nastrój wigilii? Oczywiście tam, gdzie stoły zastawione są wieloma różnobarwnymi, pachnącymi potrawami, a zebrani wokół nich ludzie śpiewają wspólnie kolędy. Takim miejscem było w tym roku Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim gdzie odbyła się 11.Powiatowa Wystawa Stołów Wigilijnych. Celem uroczystości była promocja kultury i tradycji Świat Bożego Narodzenia. Swoje stoły zaprezentowały wszystkie gminy powiatu sępoleńskiego oraz goście z terenu Krajny.


W wystawie uczestniczyli zaproszeni goście:
•    Ks. prałat Henryk Lesner
•    Pan Marek Witkowski – radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
•    Pan Jarosław Tadych – Starosta Sępoleński
•    Pan Andrzej Marach – Wicestarosta Sępoleński
•    Pan Marek Chart – Przewodniczący Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. i dyrektor CSiR
•    Pan Waldemar Stupałkowski – Burmistrz Sępólna Krajeńskiego
•    Pan Wojciech Głomski – Burmistrz Kamienia Krajeńskiego
•    Pan Waldemar Kuszewski – Burmistrz Więcborka
•    Pan Leszek Stroiński – Wójt Gminy Sośno
•    Pan Kazimierz Jagodziński – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.
•    Pan Kazimierz Warylak – Przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. 
•    Pani Grażyna Witczak – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Więcborku
•    Pani Krystyna Wąsik – Przewodnicząca Rady Gminy w Sośnie


Panie przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich wraz z zarządami:
•    Pani Danuta Bernasiewicz – przewodnicząca Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Więcborku
•    Pani Teresa Bettin – przewodnicząca Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Sośnie
•    Pani Leokadia Runke – przewodnicząca Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Kamieniu Kraj.
•    Pani Barbara Stasierowska – przewodnicząca Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Sępólnie Kraj.
•    Przedstawiciele Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie
•    Przedstawiciele Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku
•    Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Nasza Krajna”
•    Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”
•    Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” 
•    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krajna Złotowska”
•    Koła gospodyń wiejskich z terenu Lokalnych Grup Działania
•    Pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie
•    Radni Rady Powiatu i Gmin
•    Przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy i służb powiatu
•    Przedstawiciele policji, straży pożarnej oraz nadleśnictw
•    Prezesi Kółek Rolniczych z zarządami
•    Przedstawiciele mediów
•    Mieszkańcy i wszyscy zebrani goście.


Na sali zebrali się znawcy wykwintnych smaków i krajeńskich potraw. Fakt, że tyle osób się zebrało świadczy o tym, jak ważna w polskiej kulturze jest tradycja i zwyczaje. Jak ważne jest pielęgnowanie kulinarnych przepisów i przekazywanie ich z pokolenia na pokolenie.
Wszyscy obecni na wystawie mogli zasmakować potraw przygotowanych przez gospodynie domowe z Kół Gospodyń Wiejskich obejmujących historyczny obszar Krajny, a także uczniów szkół ponadgimnazjalnych ze Sypniewa i Więcborka.
Wystawcy na przygotowanych przez siebie stoiskach zaprezentowali tradycyjne, regionalne stoły wigilijne. Tegoroczna Wystawa Stołów Wigilijnych połączona była z początkiem realizacji projektu pn. ,,Cztery pory roku na Krajnie” i towarzyszyły jej wystawy rękodzieła ludowego lokalnych twórców.
Impreza nie mogłaby się odbyć, gdyby nie wszyscy, którzy przyczynili się do uświetnienia dzisiejszego wydarzenia. 
W szczególności podziękowania kierujemy do:
•    Banku Spółdzielczego w Więcborku
•    Spółdzielni Rolników Indywidualnych ROLNIK w Sępólnie Krajeńskim
•    Banku Spółdzielczego w Łobżenicy
•    Starostwa Powiatowego
•    Gminy Sępólno Krajeńskie
•    Lokalnej Grupy Działania „Nasza Krajna” 
•    Lokalnej Grupy Działania „Krajna Złotowska”
•    Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
•    Lokalnej Grupy Działania „Krajna nad Notecią”


Dziękujemy za zaangażowanie i finansowe wsparcie inicjatywy, która stała się tradycją powiatu sępoleńskiego.
Świąteczny nastrój podkreślił występ zespołu „Miriam” pod kierownictwem pani Agaty Mindy z ramienia Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”. 


Życzenia świąteczne dla mieszkańców powiatu złożyli:
•    Pan Jarosław Tadych – Starosta Sępoleński
•    Pan Waldemar Stupałkowski – Burmistrz Sępólna Krajeńskiego
•    Pan Marek Romaniec – Dyrektor Biura Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska


Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim oraz firma DecoGracja dołożyły wszelkich starań, aby zaprezentować także wystawny stół wigilijny, który w obliczu zbliżających się świąt mógł stanowić dla mieszkańców inspirację.  Aranżacja poprzez klasyczne przyozdobienie w subtelny sposób podkreśliła tradycję. A wszystko to dlatego, że stół wigilijny w czasie Bożego Narodzenia jest bez wątpienia jednym z najważniejszych miejsc. Przy nim jednoczy się rodzina, spędza wspólnie czas, rozmawia, śpiewa kolędy, a więc dokłada wszelkich starań, by wystrój stołu bożonarodzeniowego był równie wspaniały, jak całe święta. 


Tajniki idealnie przygotowanej wigilijnej wieczerzy znali wystawcy, którzy specjalnie na dzisiejszą uroczystość sporządzili świąteczne potrawy umieszczone na pięknie przystrojonych stołach, których twórcami są:

•    Koło Gospodyń Wiejskich Komierowo – z Gminy Sępólno Krajeńskie
•    Koło Gospodyń Wiejskich Wielowicz – z Gminy Sośno
•    Koło Gospodyń Wiejskich Płocicz – z Gminy Kamień Krajeński
•    Koło Gospodyń Wiejskich Suchorączek – z Gminy Więcbork
•    Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie
•    Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku
i w ramach projektu „Cztery Pory Roku na Krajnie”:
•    Koła gospodyń wiejskich z terenu Lokalnych Grup Działania „Krajna nad Notecią”, Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” oraz „Krajna Złotowska”


Na bogato zastawionych stołach znajdowały się tradycyjne potrawy wigilijne i świąteczne. Potrawy te, choć na pierwszy rzut oka prezentowały się podobnie, różniły się często sposobem wykonania i tajnikami kompozycji składników. Koneserzy wykwintnych smaków mieli niebywałą okazję do zakosztowania różnorodności receptur oraz rozmowy na temat tradycyjnych kulinarnych przepisów.

Nagrody oraz produkty spożywcze do przygotowania stołów zostały zakupione ze środków unii europejskiej w ramach projektu „Cztery pory roku na Krajnie” realizowanego wspólnie przez Lokalne Grupy Działania „Krajna Złotowska”, "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, Nasza Krajna, Krajna nad Notecią oraz Bank Spółdzielczy w Łobżenicy.

Nim goście przystąpili do degustacji, księdz prałat Henryk Lesner  pobłogosławił znajdujące się na stołach pokarmy.

Degustację umilił Zespół Miriam oraz Zespół Lutowianie, laureat wielu nagród o zasięgu lokalnym i regionalnym,  tegoroczny zdobywca Statuetki św. Wawrzyńca, ze swoją muzyczną, nastrojową oprawą.
 

Film z uroczystości kliknij TUTAJ!

 

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji od Agnieszki Giersz, data: 2017-12-19
 • DSC_0002.JPG
 • DSC_0004.JPG
 • DSC_0005.JPG
 • DSC_0012.JPG
 • DSC_0020.JPG
 • DSC_0022.JPG
 • DSC_0025.JPG
 • DSC_0026.JPG
 • DSC_0029.JPG
 • DSC_0030.JPG
 • DSC_0037.JPG
 • DSC_0075.JPG
 • DSC_0076.JPG
 • DSC_0079.JPG
 • DSC_0083.JPG
 • DSC_0093.JPG
 • DSC_0114.JPG
 • DSC_0121.JPG
 • autor: Andrzej Marach - Wicestarosta Sępoleński, data: 2017-12-16

Płynie Wisła, płynie…

7 grudnia br. w Wozowni przy Centrum Aktywności Społecznej odbył się wernisaż pokonkursowej wystawy fotograficznej pn. „Od strony rzeki czyli Wisła w obiektywie”.

Organizatorem konkursu była Izba Regionalna Ziemi Świeckiej i Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej. Celem było ukazanie walorów przyrodniczych, turystycznych i kulturalnych „Królowej Polskich Rzek” i uczczenie roku Rzeki Wisły. Sejm ustanowił bowiem, że jednym z patronów 2017 r. będzie Wisła, z okazji przypadającej 550. rocznicy pierwszego wolnego flisu na Wiśle.

Zaprezentowane prace urzekły przybyłych gości, w tym włodarzy miasta, nauczycieli i młodzież. Zdjęcia opiewały piękno nadwiślańskiego krajobrazu o różnych porach dnia i roku od Beskidu aż po Zatokę Gdańską.

Co do samej rzeki to niewątpliwie dla każdego Polaka jest ważnym symbolem historycznym. Jest najbardziej polską z polskich rzek, nad którą kształtowała się historia naszego narodu. Jest symbolem naszej polskości i tożsamości. Wisła została ostatnią, dziką rzeką Europy, której krajobraz (w znacznej części) jest krajobrazem naturalnej, nieuregulowanej rzeki, stanowiąc idealną ostoję dla wielu gatunków chronionych i zagrożonych wyginięciem ptaków. Jest nie tylko najdłuższą rzeką Polski, ale też najdłuższą rzeką wpadającą do Bałtyku.

W otwarciu wystawy uczestniczył min. Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych.

Wystawę można zwiedzać do 15 stycznia 2018 r. w godzinach pracy Centrum Aktywności Społecznej na ul. Jeziornej 6 od poniedziałku do piątku  w godz. 800 do 1800 w sobotę w godz. 1100 do 1500.

 • autor: Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Kraj., data: 2017-12-12
 • _DSC2373.JPG
 • _DSC2376.JPG
 • 1-DSC09472.JPG
 • 1-DSC09474.JPG
 • 1-DSC09475.JPG
 • 1-DSC09476.JPG
 • 1-DSC09481.JPG
 • 1-DSC09487.JPG
 • 1-DSC09488.JPG
 • 1-DSC09489.JPG
 • 1-DSC09490.JPG
 • BOGUSAW PAWLOWSKI 1 FORMAT 50X75.jpg
 • Jakub Stokosa - Przedwit I - TORU FORMAT 50X75.jpg
 • MARCIN Bocian Miasto pod mostem FORMAT50X75.jpg
 • autor: Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Kraj., data: 2017-12-12

Spotkanie podsumowujące udzielenie pomocy Mieszkańcom Powiatu Sępoleńskiego poszkodowanym w sierpniowej nawałnicy

Władze Powiatu Sępoleńskiego podziękowały firmom, instytucjom i osobom prywatnym za pomoc, którą udzielili poszkodowanym przez sierpniową nawałnicę.

Na spotkaniu podsumowującym skutki nawałnicy, która przeszła przez teren powiatu wzięli udział m.in. :

Wicewojewoda Kujawsko - Pomorski - Józef Ramlau;

Wicemarszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego - Zbigniew Ostrowski;

Włodarze Gmin z terenu Powiatu Sępoleńskiego;

Przedstawiciele instytucji powiatowych oraz firm zaangażowanych w pomoc ofiarom nawałnicy.

To tragiczne w skutkach wydarzenie, spowodowało ogromne zniszczenia zarówno w przyrodzie jak i infrastrukturze. Wielu mieszkańców powiatu, w ciągu kilku czy kilkunastu minut, straciło cały dorobek swojego życia. Straty materialne  można policzyć, zmierzyć, oszacować. Nie sposób jednak ocenić strat, jakie nawałnica spowodowała w świadomości mieszkańców powiatu. Znaleźli się jednak ludzie dobrej woli, dzięki którym udało się zmniejszyć, a często całkowicie usunąć skutki kataklizmu. Na apel wystosowany przez władze powiatu odpowiedziało wiele firm z całej Polski, a przedstawiciele niektórych z nich przyjechali 8 grudnia br. do Sępólna, żeby osobiście odebrać podziękowania.

Podziękowania od Powiatu Sępoleńskiego (WIDEO) > > > Kliknij Tutaj  < < <

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2017-12-11
 • -
 • DSC_0147_DxO.jpg
 • DSC_0149_DxO.jpg
 • DSC_0173_DxO.jpg
 • DSC_0175_DxO.jpg
 • DSC_0193_DxO.jpg
 • DSC_0196_DxO.jpg
 • DSC_0212_DxO.jpg
 • DSC_0215_DxO.jpg
 • DSC_0219_DxO.jpg
 • DSC_0222_DxO.jpg
 • DSC_0232_DxO.jpg
 • DSC_0242.JPG
 • DSC_0245.JPG
 • DSC_0255.JPG
 • DSC_0261.JPG
 • DSC_0280_DxO.jpg
 • DSC_0290_DxO.jpg
 • DSC_0294_DxO.jpg
 • DSC_0297_DxO.jpg
 • DSC_0303_DxO.jpg
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2017-12-08

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

na powierzenie prowadzenia

„Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu sępoleńskiego w 2018 roku”


Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim informuje o rozstrzygnięciu w dniu 30 listopada    2017 r. otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia  „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu sępoleńskiego w 2018 roku”. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło 5 ofert. Do oceny ofert powołana została Komisja Konkursowa, która dokonała oceny ofert pod względem formalnym  i merytorycznym (1 oferta nie spełniła warunków formalnych, pozostałe 4 oferty zostały poddane dalszej ocenie pod względem merytorycznym).


W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert  Zarząd Powiatu dokonał wyboru oferty Fundacji Civitas, której powierzy realizację zadania p.n.: prowadzenie „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu sępoleńskiego w 2018 roku”.  Zadanie finansowane będzie, z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Z w/w podmiotem zostanie zawarta umowa określająca zakres i warunki realizacji zadania zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomoc prawnej oraz edukacji prawnej. 

Dziękujemy za złożenie ofert i wzięcie udziału w konkursie.

 • autor: Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim, data: 2017-11-30

Uchwała Nr 79/199/2017 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2017 roku

 • autor: Zarząd Powiatu Sępoleńskiego w osobach: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, Wicestarosta - Andrzej Marach, Danuta Zalewska, Katarzyna Kolasa, Kazimierz Fiałkowski, data: 2017-11-30

Sesje rad gmin

W ubiegłym tygodniu, 29 oraz 30 listopada Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych uczestniczył w obradach sesji rad gmin.

 

29 listopada na Sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim a 30 listopada na Sesji Rady Gminy Sośno oraz na Sesji Rady Miejskiej w Więcborku.

 

Na sesji Rady Gminy Sośno informację w sprawie planów dot. utrzymania dróg powiatowych przedstawił Dyrektor Zarządu Drogowego – Edwin Eckert oraz Starosta Sępoleński.

 

Natomiast na Sesji Rady Miejskiej w Więcborku w pkt. 10 sesji Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego – dotacji dla Państwowej Straży Pożarnej. W wolnych wnioskach Starosta omówił inwestycje drogowe oraz inne planowane do realizacji na terenie Gminy Więcbork. Przedstawił także informację nt. działań podjętych po sierpniowej nawałnicy.

 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2017-12-05
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Umowa na przebudowę dróg powiatowych podpisana

 

Dziś rano w gabinecie Starosty podpisano umowę na przebudowę dróg powiatowych. Zgodnie z rozstrzygnięciem przetargu wygrała, a tym samym rozpocznie przebudowę wybranych odcinków dróg powiatowych firma REDON z Nakła n/Notecią.

W gabinecie Starosty Sępoleńskiego – Jarosława Tadycha w obecności Skarbnika Powiatu – Władysława Rembelskiego podpisy pod umową złożyli: Dyrektor Zarządu Drogowego – Edwin Eckert oraz Główna Księgowa – Renata Piotrowska oraz Prezes Zarządu firmy REDON – Andrzej Trudziński.

 

Wartość trzech zadań na poszczególnych odcinkach to:

 

Odcinek I: Wzmocnienie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni D nr 1121 C relacji Jazdrowo – Iłowo – Sępólno Krajeńskie na odcinku o długości 0,340 m – 119.187,00 zł

 

Odcinek II: Przebudowa DP nr 1125C  relacji Sypniewo – Borzyszkowo na odcinku o długości 0,270 km – 108.596,70 zł

 

Odcinek III: Przebudowa DP nr 1139C relacji Dziedno – Sitowiec na odcinku o długości 0,200 km – 87.418,31 zł

 

 

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie danych z podpisanej umowy, data: 2017-12-04
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2017-12-04

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

28 listopada 2017 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów potwierdzających przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów. W spotkaniu udział wzięli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z rejonu bydgoskiego. Na rok szkolny 2017/2018 w województwie kujawsko-pomorskim przyznano stypendia Prezes Rady Ministrów dla 232 uczniów. Nagradzani byli laureaci ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiad oraz uczniowie z najwyższymi wynikami w nauce czy sporcie.

 

Tegorocznymi stypendystami w powiecie sępoleńskim zostali:

 • Natalia Murek - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie
 • Szymon Żmich - Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim
 • Kamil Kühn - Centrum Kształcenia Zawodowego i ustawicznego w Więcborku
 • Aleksandra Wójcicka - Liceum Ogólnokształcące w Więcborku

Podczas tego wydarzenia Władze Samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Wicestarosta Sępoleński Andrzej Marach.

 • IMG_3861.JPG
 • IMG_3862.JPG
 • IMG_3864.JPG
 • IMG_3867.JPG
 • IMG_3870.JPG
 • IMG_3871.JPG

Stypendium Marzałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Uroczyste wręczenie stypendiów marszałka województwa nastąpiło 29 października w toruńskim Planetarium. W ramach dorocznej marszałkowskiej pomocy stypendialnej dla uczniów dziennych liceów i techników zarząd województwa przyznał 73 stypendia na rok szkolny 2017/2018. Kandydatów do stypendiów zgłaszały starostwa powiatowe i miasta na prawach powiatu. Wsparcie z budżetu województwa trafi do uczniów, którzy osiągają dobre wyniki w nauce, preferencje mieli między innymi mieszkańcy mniejszych miejscowości. Wysokość pomocy to 300 złotych miesięcznie na okres 10 miesięcy (od września 2017 roku do czerwca 2018 roku).

Z naszego powiatu stypendium marszałka otrzymali:

 • Dominika Lewandowska - Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku
 • Anna Fedder - Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku
 • Sebastian Ziemski - Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim

 

Podczas tego wydarzenia Władze Samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Wicestarosta Sępoleński Andrzej Marach.

 • IMG_3872.JPG
 • stypendia_01.jpg
 • stypendia_19.jpg

Wręczenie nagród w konkursie plastycznym "Zapobiegajmy Pożarom"

27 listopada 2017 r. w Ochotniczej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim wręczono nagrody w konkursie plastycznym "ZAPOBIEGAJMY POŻAROM".

Komisja gminna w składzie:

 • Przewodniczący - Józef Olek - Prezes ZOGm ZOSP RP w Sępólnie Krajeńskim
 • Sekretarz - Grzegorz Borowicz - Prezes O/P ZOSP RP w Sępólnie Krajeńskim
 • Członek - Elżbieta Basińska- Czachor - UM w Sępólnie Krajeńskim
 • Członek - Robert Lis - Dowódca JRG w Sępólnie Krajeńskim
 • Członek - Bogusława Zgrzeba - CKiS w Sępólnie Krajeńskim
 • Członek - Małgorzata Szczukowska - ZOOS w Sępólnie Krajeńskim
 • Członek - Justyna Chart - Zespół Szkół nr 1 w Sępólnie Krajeńskim
 • Członek - Wioletta Kosiur - Zespół Szkół nr 1 w Sępólnie Krajeńskim
 • Członek - Marian Papierowski - OSP w Sępólno Krajeńskim

dokonała oceny prac plastycznych w IV grupach wiekowych i stwierdza:

I. Na konkurs na szczeblu gminy wpłynęły 225 prace, z czego w grupie I - 39 prac, w grupie II - 70 prace, w grupie III - 50 prac, w grupie IV - 36 prac.

II. Komisja po ocenie wszystkich prac złożonych na konkurs stwierdza, że prace zostały wykonane starannie i z wielkim zaangażowaniem uczestników, wszystkie przedstawiają tematy zawarte z hasłem konkursu. Komisja nie oceniała 30 prac, które nie spełniały wymogów konkursowych (wymiar konkursowych pracy). Po dyskusji komisja postanowiła przyznać następujące miejsca i przekazać wybrane prace do oceny na szczeblu powiatowym:

Grupa I - przedszkola

 1. Oliwier Dębosz - Szkoła Podstawowa w Zalesiu
 2. Wiktor Reichelt - Gminne Przedszkole BAJKA w Sępólnie Krajeńskim
 3. Izabela Pawełek - Szkoła Podstawowa w Wiśniewie
 4. Aleksandra Zielińska - Gminne Przedszkole BAJKA w Sępólnie Krajeńskim
 5. Dawid Ziemiński - Gminne Przedszkole nr 1 w Sępólnie Krajeńskim

Wyróżnienie:

 • Antoni Barabas - Gminne Przedszkole BAJKA w Sępólnie Krajeńskim

Grupa II - szkoła podstawowa klasy I-III

 1. Michalina Barabas - Zespół Szkół nr 3 w Sępólnie Krajeńskim
 2. Jan Patyna - Szkoła Podstawowa w Wałdowie
 3. Oliwier Ziemiński - Szkoła Podstawowa w Wałdowie
 4. Szymon Barabas - Szkoła Podstawowa w Wiśniewie
 5. Katarzyna Kuszyńska - Szkoła Podstawowa w Wiśniewie

Wyróżnienie:

 • Julia Piekarska - Szkoła Podstawowa w Wałdowie

Grupa III - szkoła podstawowa klasy IV-VI

 1. Marta Niemczyk - Zespół Szkół nr 3 w Sępólnie Krajeńskim
 2. Aleksandra Steciuk - Zespół Szkół nr 1 w Sępólnie Krajeńskim
 3. Magdalena Grzeca - Szkoła Podstawowa w Lutowie
 4. Aleksandra Czarnotta - Szkoła Podstawowa w Lutowie
 5. Maciej Kryza - Zespół Szkół nr 3 w Sępólnie Krajeńskim

Wyróżnienie:

 • Laura Skłodowska Szkoła Podstawowa w Zalesiu

Grupa IV - gimnazjum

 1. Agata Bartczak - Zespół Szkół nr 1 w Sępólnie Krajeńskim
 2. Paweł Kienast - Szkoła Podstawowa w Lutowie
 3. Hanna Zalewska - Zespół Szkół nr 1 w Sępólnie Krajeńskim
 4. Paweł Kienast - Szkoła Podstatowa w Lutowie
 5. Agnieszka Leśniewska - Zespół Szkół nr 1 w Sępólnie Krajeńskim

Wyróżnienie:

 • Michalina Wierzchucka - Szkoła Podstawowa w Wałdowie

Podczas tego wydarzenia Władze Samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych.

 

Film z rozdania nagród > > > Kliknij tutaj < < <

 • autor: www.kanal10.pl
 • DSCF6952.JPG
 • DSCF6954.JPG
 • DSCF6955.JPG
 • DSCF6956.JPG
 • DSCF6957.JPG
 • DSCF6958.JPG
 • DSCF6959.JPG
 • DSCF6960.JPG
 • DSCF6961.JPG
 • DSCF6962.JPG
 • DSCF6963.JPG
 • DSCF6964.JPG
 • DSCF6965.JPG
 • DSCF6966.JPG
 • DSCF6967.JPG
 • DSCF6968.JPG
 • DSCF6969.JPG
 • DSCF6970.JPG
 • DSCF6971.JPG
 • DSCF6972.JPG

Dotacja z FIO

W tym roku „rzutem na taśmę” po raz ostatni pozyskaliśmy środki na zakup sprzętu w celu doposażenia naszego Stowarzyszenia, ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Inicjuj z FIO bis”.

Założenia realizowanego przez nas projektu pn.: „Coś ciekawego dla małego i dużego”, pozwoliły na zakup komputera przenośnego z oprogramowaniem oraz namiotów na łączną liczbę 20- tu miejsc sypialnych.

Wyposażenie to znacznie ułatwi nam realizację założonych przedsięwzięć i organizację imprez dla lokalnego społeczeństwa. Ponadto zakupiony sprzęt wpłynie na integrację mieszkańców naszej wsi za równo tych najmłodszych jak i tych troszkę starszych. Dzieci i młodzież mieli i będą mieli możliwość spędzić czas pod namiotami w na łonie natury, z dala od cywilizacji, natomiast osoby dorosłe będą korzystać z kursów podstawowej obsługi komputera.

Tegoroczne działania odniosły sukces podobnie jak w latach poprzednich, wobec czego planujemy je kontynuować, a zakupiony z pozyskanych środków sprzęt pomoże i udoskonali naszą aktywność.

 • autor: Stowarzyszenie Ze Zbożem Za Pan Brat, data: 2017-11-29
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Stowarzyszenie Ze Zbożem Za Pan Brat, data: 2017-11-01

Intensywne opady śniegu

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie - subregion południowo-wschodni
Ważność: od 2017-11-30 13:00:00 do 2017-12-01 08:00:00
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 6 cm do 12 cm, we wschodniej części subregionu lokalnie do 16 cm.
Prawdopodobieństwo: 80% (Intensywne opady śniegu)
Uwagi: Brak.
Czas wydania: 2017-11-30 12:23:00
Synoptyk IMGW-PIB: Anna Zielińska-Szefka
Biuro: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

Forum Samorządowe: o zamianach w prawie wyborczym i solidarnym wsparciu

Propozycje rozwiązań w zakresie ubezpieczania gmin na wypadek zagrożeń i katastrof naturalnych, a także kierunki Polityki Spójności Unii Europejskiej po 2020 roku znalazły się wśród głównych tematów V Forum Samorządowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbyło się 28 listopada w Dworze Artusa w Toruniu. Podczas spotkania przyjęto także wspólne stanowisko w sprawie projektowanych zmian w Kodeksie Wyborczym oraz ustawach samorządowych.

Powołane z inicjatywy samorządu województwa Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest platformą debaty i współpracy wszystkich samorządów terytorialnych regionu oraz artykułowania interesów i potrzeb zarówno regionu jako całości, jak i poszczególnych powiatów i gmin. Do udziału w pracach forum zaproszone są, na równych prawach, wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w regionie ­– powiaty ziemskie, miasta na prawach powiatu, gminy miejskie, wiejskie i miejsko-wiejskie. Posiedzenie inauguracyjne odbyło się w czerwcu 2016 roku.

Jednym z głównych tematów V Forum Samorządowego była praktyczna realizacja idei solidaryzmu samorządowego w obliczu klęsk żywiołowych i innych katastrof. Podczas spotkania marszałek Piotr Całbecki zaprezentował sprawozdanie dotyczące skutków sierpniowej nawałnicy oraz pomocy poszkodowanym w wyniku tego kataklizmu (na ten sam temat gospodarz regionu mówił także w ubiegłym tygodniu podczas posiedzenia Komisji Zasobów Naturalnych Komitetu Regionów Unii Europejskiej w Brukseli – więcej). Przedstawiono także propozycje rozwiązań w zakresie ubezpieczenia samorządów lokalnych na wypadek zagrożeń i katastrof naturalnych. Była też mowa oraz roli naszego regionalnego funduszu solidarności czyli Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Salutaris.

Podczas spotkania odbyła się także dyskusja na temat planowanych zmian w ordynacji wyborczej oraz ustawach o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym i samorządzie województwa. Informację o stanie prac nad nowymi przepisami przedstawił starosta żniński Zbigniew Jaszczuk. Przyjęto też wspólne stanowisko wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów oraz marszałka województwa i przewodniczącego sejmiku, w którym samorządowcy wnioskują o zmianę sposobu przedłożenia i przygotowania prac nad projektem zmian w ordynacji wyborczej i ustawach samorządowych poprzez odejście od trybu poselskiego oraz apelują o podjęcie szerokiej dyskusji na ten temat: "Proponowane zmiany dotyczące funkcjonowania struktur samorządowych w pełni zasługują na rozpatrzenie, natomiast zmiana organizatora wyborów, wprowadzenie wyborów proporcjonalnych na wszystkich poziomach samorządu oraz zmniejszenie okręgów wyborczych powinny spotkać się ze zdecydowanym sprzeciwem samorządów i wszystkich prodemokratycznych sił społeczno-politycznych" czytamy w stanowisku.

Ważnym tematem spotkania był także kształt Polityki Spójności Unii Europejskiej po 2020 roku. Chodzi o środki na rozwój gospodarczy i podniesienie poziomu życia mieszkańców regionów Unii Europejskiej, w tym Kujawsko-Pomorskiego. Obecnie 60 procent inwestycji publicznych w Polsce jest finansowane z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, a około 40 procent środków z tych funduszy znajduje się w dyspozycji samorządów województw (w ramach regionalnych programów operacyjnych). Informację na temat aktualnego stanu debaty o przyszłości Polityki Spójności przedstawił prof. Jacek Szlachta ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W programie forum znalazła się także prezentacja planów utworzenia w regionie Centrum Kompetencji Cyfrowych (na bazie TARR i Exea Data Center), które będzie odpowiedzialne za koordynację i wdrażanie regionalnych projektów informatycznych, między innymi z zakresu e-administracji, e-kultury i e-zdrowia.

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych oraz Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski, Burmistrz Więcborka Waldemar Kuszewski, Wójt Gminy Sośno Leszek Stroiński.

 • autor: Beata Krzemińska - rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego, data: 2017-11-28
 • forum_03.jpg
 • forum_06.jpg
 • forum_07.jpg
 • forum_09.jpg
 • forum_27.jpg
 • autor: Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl, data: 2017-11-28

Ruszyła Sępoleńska Liga Futsalu

W miniony weekend rozpoczęły się zmagania w Sępoleńskiej Lidze Futsalu. Rozgrywki w hali Krajna Arena prowadzone są po raz 7. Do sezonu 2017/2018 zgłosiło się 14 zespołów. Przed pierwszym gwizdkiem sędziów odbyło się krótkie otwarcie imprezy, które poprowadził Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim Marek Chart. 

Na otwarciu obecni byli: Starosta Sępoleński Jarosław Tadych, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski oraz sponsorzy ligi i przedstawiciele drużyn biorących udział w rozgrywkach: Właściciel firmy Handlowo-Usługowej Seydak, Sponsor Ligi i Kierownik drużyny Seydak Team Krzysztof Seydak. Właściciel firmy Lewalski Auto Serwis, Sponsor Ligi, Kierownik drużyny Lewalski Serwis Mateusz Lewalski. Przedstawiciel drużyny Zjednoczeni Amator Grochowiec Arkadiusz Zieliński, Przedstawiciel drużyny Spica Meble Dariusz Spica, Przedstawiciel drużyny Fuks Wielowicz Sławomir Szyling oraz Przedstawiciel drużyny Gacek Team Cyprian Błaszczyński. 

Rozgrywki oficjalnie otworzył Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski.
W pierwszym meczu spotkały się drużyny I ligowe Spica Meble oraz Gacek Team. Spotkanie stało na wysokim poziomie i zakończyło się zwycięstwem 3:0 drużyny Spica Meble. 

Tegoroczne zmagania podzielone zostały na I i II ligę po 7 zespołów w każdej. W miniony weekend mieliśmy okazję obejrzeć po dwie kolejki I i II ligi. W pierwszej lidze tylko Lewalski Serwis i Kamień Team nie zanotowali porażki (te drużyny rozegrały dopiero po jednym spotkaniu). W drugiej lidzie na czoło wysunęły się dwie drużyny: Tad-Mar Wałdowo oraz Fuks Wielowicz, które wygrały dwa swoje spotkania. 

W oglądanych spotkaniach zaprezentowali się także nowi sędziowie: Mariusz Hoppe, Tomasz Gierszewski, Sergiusz Baran oraz Artur Włoch. 

Wszystkich kibiców zapraszamy na kolejne mecze w najbliższy weekend.  

 • autor: www.csir-sepolno.pl, data: 2017-11-28
 • futsal_1_20171127_1668349389.jpg
 • futsal_2_20171127_1870898562.jpg
 • futsal_5_20171127_1497363391.jpg
 • futsal_6_20171127_1675038045.jpg
 • futsal_8_20171127_1965075846.jpg
 • futsal_9_20171127_1774655256.jpg
 • futsal_10_20171127_1577783606.jpg
 • futsal_1_20171127_1525522246.jpg
 • autor: www.csir-sepolno.pl, data: 2017-11-28

Konwent Powiatu Sępoleńskiego

W poniedziałek 27 listopada w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Krajeńskim odbył się Konwent Powiatu Sępoleńskiego, w którym uczestniczyli:

Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
Wicestarosta Sępoleński - Andrzej Marach
Burmistrz Kamienia Krajeńskiego - Wojciech Głomski
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego - Waldemar Stupałkowski
Burmistrz Więcborka - Waldemar Kuszewski
Wójt Gminy Sośno - Leszek Stroiński
Przewodniczący Rady Powiatu  - Marek Chart

Tematem spotkania było omówienie bieżącej problematyki samorządowej w naszym powiecie, w tym m.in.

 1. Spotkanie z Panią Katarzyną Kowalczyk - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim.
 2. Omówienie poniesionych strat po nawałnicy, która miała miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia br.
 3. Komisja Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego.
 4. Stanowisko Konwentu Powiatu Sępoleńskiego na temat nowej telewizji Krajna TV.
 5. Oferta firmy „PARTNET” Mirosław Wolszlegier – internet.
 • DSC_0041.JPG
 • DSC_0036.JPG
 • DSC_0037.JPG
 • DSC_0038.JPG
 • DSC_0039.JPG
 • DSC_0040.JPG

Stypendia Starosty rozdane

Dzisiejsza XXXVIII Sesja Rady Powiatu była także doskonałą okazją do wręczenia uczniom powiatowych szkół ponadgimnazjalnych Stypendium Starosty Sępoleńskiego.

Stypendium z rąk Starosty Sępoleńskiego - Jarosława Tadycha otrzymali:

1. ZSCKR SYPNIEWO

 Paweł Baran II tech.

Lidia Skoczek II tech.

2. CKZIU WIĘCBORK

Paulina Bednarska  III tech.

Mateusz Zapalski II tech.

3. LO SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

Karolina Wiese  II LO

Tomasz Kaczmarek  II LO

4. LO WIĘCBORK

Magda Jedlińska II LO

Joanna Spiker III LO

5.ZSP SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

Natalia Wrotniak III ZSZ

Martyna Szreiber  III ZSZ

 

Wszystkim stypendystom składamy serdeczne Gratulacje!

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji z Wydziału Edukacji (...), data: 2017-11-24
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2017-11-24

Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem i Iskierką

Dzisiejsza XXXVIII Sesja Rady Powiatu była doskonałą okazją do wręczenia nagrody „Krajeńskiego Anioła za rok 2016”  i „Krajeńskiej Iskierki za rok 2016”.

Osoby i organizacje do nagrody rekomenduje Powiatowa Społeczna Rada Ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Sępoleńskiego w osobach:

Monika Lipecka - reprezentant Gminy Więcbork – Przewodnicząca Rady.

Wiesława Stafiej - przedstawiciel Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Kraj. - Wiceprzewodnicząca Rady,

Jadwiga Steinborn - reprezentant Gminy Kamień Kraj. - Sekretarz Rady,

Hanna Sobiechowska - reprezentant Gminy Sępólno Kraj.,

Anna Szlachetka - reprezentant Gminy Sośno.

„Krajeńskiego Anioła za rok 2016” w kategorii organizacja pozarządowa z rąk Starosty Sępoleńskiego – Jarosława Tadycha  oraz Przewodniczącego Rady Powiatu – Marka Charta otrzymało „Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku” , które reprezentowały następujące osoby:

Anna Cybulska – Prezes

Izabela Szmaglińska – Wiceprezes

Barbara Patyna- Skarbnik

Paweł Węgrzyn – Członek Komisji Rewizyjnej

„Krajeńską Iskierkę za rok 2016” w kategorii grupa wolontariuszy otrzymała grupa wolontariuszy działająca przy Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim z Panią Dyrektor Julitą Maciaszek oraz Panią Ewa Quiring – Korczak na czele.

Wolontariusze:

Adrian Basiński, Angelika Bąkowska, Patryk Błażewski, Emilia Ciak, Daria Cyra, Laura Dorawa, Natalia Figat, Agata Gappa, Magdalena Gappa, Marta Juhnke, Izabela Kamińska, Weronika Kapusta, Miron Kaźmierski, Wiktoria Kerl, Karolina Kiełkowska, Maja Kołsut, Oliwia Kozłowska, Mateusz Kuberski, Klaudia Kujoth, Oliwia Kurzyńska, Nikola Szydeł, Oskar Mazalon, Katarzyna Mertin, Monika Metzmacher, Wiktoria Milachowska, Natalia Mróz, Monika Murach, Patrycja Niemczyk, Wiktoria Nowarkiewicz, Honorata Pankau, Julia Petsch, Natalia Rzymyszkiewicz, Eliza Schulke, Izabela Siuzdak, Jakub Skiba, Julia Smuniewska, Sebastian Stawiak, Weronika Szreder, Wojciech Szreder, Joanna Szylka, Martyna Węgierska, Karolina Wiese, Patrycja Wójcik, Natalia Wrotniak, Agata Zabrocka, Michał Zwiefka

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji z Biura Rady, data: 2017-11-24
 • IMG_3129.JPG
 • IMG_3132.JPG
 • IMG_3133.JPG
 • IMG_3134.JPG
 • IMG_3138.JPG
 • IMG_3140.JPG
 • IMG_3143.JPG
 • IMG_3145.JPG
 • IMG_3147.JPG
 • IMG_3148.JPG
 • IMG_3149.JPG
 • IMG_3151.JPG
 • IMG_3153.JPG
 • IMG_3154.JPG
 • IMG_3160.JPG
 • IMG_3165.JPG
 • IMG_3167.JPG
 • IMG_3176.JPG
 • IMG_3179.JPG
 • IMG_3180.JPG
 • IMG_3184.JPG
 • IMG_3188.JPG
 • IMG_3191.JPG
 • IMG_3192.JPG
 • IMG_3193.JPG
 • IMG_3197.JPG
 • IMG_3198.JPG
 • IMG_3200.JPG
 • IMG_3201.JPG
 • IMG_3206.JPG
 • IMG_3211.JPG
 • IMG_3214.JPG
 • IMG_3217.JPG
 • IMG_3219.JPG
 • IMG_3224.JPG
 • IMG_3227.JPG
 • IMG_3228.JPG
 • IMG_3230.JPG
 • IMG_3234.JPG
 • IMG_3237.JPG
 • IMG_3241.JPG
 • IMG_3243.JPG
 • IMG_3245.JPG
 • IMG_3248.JPG
 • IMG_3251.JPG
 • IMG_3255.JPG
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2017-11-24

Kolejne komisje rady powiatu

Dnia 23 listopada w biurze rady powiatu odbyły się dwa posiedzenia komisji rady powiatu. Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetu i Finansów.

Zgodnie z planowanym porządkiem Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej zaopiniowała projekt budżetu 2018 r. oraz WPF.

Natomiast Komisja Budżetu i Finansów przyjęła:

Informację o wykorzystaniu środków budżetowych w zakresie sportu, turystyki i organizacji pozarządowych.

Informację o realizacji Strategii Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Drogowego w Sępólnie Kraj. w zakresie wykorzystania środków budżetowych na inwestycje drogowe oraz  zaopiniowała projekty uchwał na sesję.

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji z Biura Rady, data: 2017-11-24
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2017-11-23

Komisje rady powiatu

Dnia 21 listopada w biurze rady powiatu odbyły się dwa posiedzenia komisji rady powiatu. O 13:00 obradowała Komisja  Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji  a o 15:00 Komisja Infrastruktury i Gospodarki

 

Zgodnie z planowanym porządkiem posiedzenia Komisja Edukacji (…) przyjęła:

 1. Informację o realizacji Strategii Obszaru Rozwoju Społ.-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego.
 2. Informację o funkcjonowaniu szkół dla dorosłych prowadzonych przez powiat.
 3. Informację Zarządu Powiatu na temat pomocy materialnej dla uczniów (stypendia).

Natomiast Komisja Infrastruktury i Gospodarki przyjęła:

 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim.
 2. Informację o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg.

oraz zaopiniowała  projekty uchwał na najbliższą sesję rady powiatu.

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji z Biura Rady, data: 2017-11-22
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2017-11-21

Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego. Była to wspaniała okazja do wręczenia życzeń i podziękowań przez władze samorządowe powiatu sępoleńskiego. Serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek i trud pracy na rzecz osób potrzebujących, chorych i niepełnosprawnych z rąk Przewodniczącego Rady Powiatu – Marka Charta oraz Starosty Sępoleńskiego – Jarosława Tadycha  otrzymali:

 

 1. Mieczysław Kaproń – Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka
 2. Elżbieta Maziarz – Rudnik – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 3. Beata Lida – Dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych
 4. Justyna Krzysztofek – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku
 5. Małgorzata Kwiatkowska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Kamieniu Krajeńskim
 6. Iwona Kozłowska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim
 7. Wiesława Stafiej – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej

 

Starosta Sępoleński dziękując dyrektorom powiatowych jednostek pomocy społecznej, skierował za ich pośrednictwem podziękowania dla wszystkich pracowników reprezentowanych instytucji. Ponieważ praca socjalna to wielka odpowiedzialność i służba, do której potrzeba niezwykłych ludzi. Niesienie pomocy drugiemu człowiekowi wymaga nie tylko odpowiedniej wiedzy i szczególnych umiejętności, ale przede wszystkim wielkiego serca i niezwykłej odwagi.

W tym szczególnym dniu Przewodniczący Rady i Starosta Sępoleński dziękowali za zaangażowanie i profesjonalizm, życząc wszystkim pracownikom entuzjazmu i wytrwałości w podejmowaniu nowych wyzwań zawodowych, a także zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 • autor: Kamila Jabłońska
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2017-11-21

„Programu wyrównywania różnic między regionami III”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kr. z siedzibą w Więcborku uprzejmie informuje, że zgodnie z uchwałą nr 76/2017 Zarządu PFRON z dn. 05.10.2017r. w sprawie przyjęcia Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2018 roku oraz wykazu powiatów leżących w podregionach spełniających warunki do uczestnictwa w programie, istnieje możliwość składania wniosków w zakresie w/w programu.

Obszary programu,  które będą realizowane  w  2018r. :

Obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

Dofinansowanie obejmuje część kosztów likwidacji barier w urzędach (tj. obiektach, w których mieszczą się urzędy administracji samorządu powiatowego), placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON dla projektu składanego w ramach obszaru B programu wynosi do 150.000,00 zł.

Adresatami programu w w/w obszarze mogą być: powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.

Obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.

Dofinansowanie obejmuje część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnych w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku.

Adresatami programu w w/w obszarze mogą być: gminy, powiaty, organizacje pozarządowe.

Obszar D - likwidacja barier transportowych.

Dofinansowanie obejmuje część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dofinansowaniem objęty jest zakup fabrycznie nowych pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych lub przystosowanie posiadanych pojazdów do potrzeb osób niepełnosprawnych (zakup i montaż windy, pojazdu lub innego urządzenia dostosowującego pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych).

Adresatami programu w w/w obszarze mogą być:

 1. placówki służce rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, (tj. placówki działające co najmniej rok, licząc od daty złożenia wniosku, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły, tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku),
 2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosi:

   1. do 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
   2. do 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
   3. do 250.000,00 zł dla autobusów.

 

 

Obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.

Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych.

Adresatami programu w w/w obszarze mogą być: gminy, powiaty, organizacje pozarządowe.

 

Wnioski w obszarach B, C i D programu należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kr. z siedzibą w Więcborku, ul. Starodworcowa 8 89-410 Więcbork w terminie do dnia 5 lutego 2018r.

 

W przypadku obszaru E programu projektodawcy składają wnioski bezpośrednio do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Kujawsko-Pomorski, ul. Szosa Chełmińska 30 87-100 Toruń w terminie do dnia 30 listopada 2018r.

 

Procedury realizacyjne programu oraz druki wniosków dostępne są na stronie internetowej: www.bip.pcprwiecbork.pl.

 • autor: Nadesłane - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , data: 2017-11-22

Konwencja o prawach dziecka

Dnia 20 listopada 2017 roku w gabinecie Starosty Sępoleńskiego odbyło się spotkanie z dziećmi Przedszkola Nr 2 „Bajka” . Wizyta przedszkolaków była związana z Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka , która przypada właśnie 20 listopada.

 • -
 • -
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2017-11-20

Podsumowanie konkursu "Estetyka zagrody wiejskiej"

W piątek, 17 listopada 2017, w Gminnym Domu Kultury w Sośnie wójt Leszek Stroiński, Starosta Sępoleński Jarosław Tadych oraz przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Więcborku, sponsorzy konkursu, wręczyli nagrody laureatkom tegorocznej edycji "Estetyki zagrody wiejskiej z elementami ekologizacji", mieszkankom gminy Sośno.

Komisja konkursowa w składzie: Teresa Bettin - przewodnicząca Gminnej Rady KGW w Sośnie, Barbara Bielewicz i Kamila Frydrychowicz - pracownice Urzędu Gminy Sośno, w lipcu tego roku dokonała przeglądu zgłoszonych do konkursu ogródków i gospodarstw rolnych z terenu gminy Sośno. Spośród ponad stu uczestników wyłoniono zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

Kategoria - Gospodarstwo rolne

 • I - Maria Kot - KGW Sitno
 • II - Katarzyna Barton - KGW Wielowicz
 • III - Kamila Miklasz - KGW Mierucin

Kategoria - Ogrody działkowe

 • I - Wiesława Grzeca - KGW Wielowicz
 • II - Małgorzata Winiarczyk - KGW Mierucin
 • III - Bernadeta Grabowska - KGW Sośno

Dodatkowo Komisja postanowiła uhonorować panią Małgorzatę Jabłońską - KGW Dębiny specjalnym wyróżnieniem za jej ogród, który od lat swoim wyglądem przyćmiewa inne ogrody i z tego tytułu jest bezkonkurencyjny. Pani Małgorzacie i jej zielonej oazie przypadł w udziale zaszczytny tytuł "Perełka ogrodu".

Wszystkim uczestniczkom podziękowano za wyjątkowo liczny udział w konkursie upominkami w postaci cebulek kwiatowych, które już w przyszłym roku będą kwitły w ich ogrodach.

 • autor: Ewa Szydeł portal e-krajna.pl, data: 2017-11-18
 • 25056_b.jpg
 • 25058_b.jpg
 • 25059_b.jpg
 • 25061_b.jpg
 • 25062_b.jpg
 • 25063_b.jpg
 • 25066_b.jpg
 • 25067_b.jpg
 • 25068_b.jpg
 • 25070_b.jpg
 • 25071_b.jpg
 • 25072_b.jpg
 • autor: Ewa Szydeł portal e-krajna.pl, data: 2017-11-17

Główny Inspektorat Sanitarny – ostrzeżenie publiczne

W produkcie smoczki kauczukowe, numer katalogowy 23/103, numer serii CODE 0170614 (kod EAN 5903407231037) wyprodukowane dla Canpol Sp. z o.o. SKA stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu migracji substancji zdolnych do tworzenia
N-nitrozoamin ze smoczków kauczukowych. Wykryty poziom migracji substancji zdolnych
do tworzenia N-nitrozoamin (0.4935 mg/kg) przekracza poziom dozwolony (0,1 mg/kg).

Zgodnie z oświadczeniem producent wdrożył procedurę natychmiastowego wycofania wyrobu z rynku, jednak dotychczasowe działania weryfikacyjne organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie potwierdzają, że wszyscy odbiorcy produktu w Polsce zostali poinformowani.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy używać produktu wskazanego w ostrzeżeniu. Produkt należy zwrócić do miejsca zakupu lub zniszczyć.

 • autor: Główny Inspektorat Sanitarny, data: 2017-11-20
 • -

Szkolenie obronne

Dnia 17 listopada br. na sali Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim,  odbyło się szkolenie obronne dla pracowników zajmujących się sprawami obronnymi  w urzędach wszystkich gmin z terenu naszego powiatu.

Tematyka szkolenia obejmowała:

 • zadania organów administracji samorządowej i organów współdziałających w realizacji zadań związanych z doręczeniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej;
 • sporządzanie dokumentacji akcji kurierskiej na szczeblu powiatu i gminy;
 • nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych;
 • realizacja zadań operacyjnych i kart realizacji zadań;
 • realizacja zadań obronnych na szczeblu powiatu i gminy;
 • ochrona ludności w czasie klęsk żywiołowych i wojny;
 • ochrona informacji niejawnych w prowadzonych przygotowaniach obronnych.
 • IMG_3012.JPG
 • IMG_3014.JPG
 • IMG_3018.JPG

Zaproszenie na XXXVIII sesję Rady Powiatu

W   uzgodnieniu ze  Starostą Powiatu Sępoleńskiego uprzejmie zapraszam do udziału w XXXVIII sesji Rady Powiatu V Kadencji, która odbędzie się w piątek dnia 24 listopada 2017 roku o godz. 9oo w sali im. Lucjana Prądzyńskiego w Sępólnie Krajeńskim. 

Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu znajduje się w podstronie PORZĄDKI OBRAD.

 • autor: Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart, data: 2017-11-17

Społeczno - kulturowe uwarunkowania rozwoju regionalnego

Dnia 16 listopada br. w Pałacu w Lubostroniu odbyło się spotkanie poświęcone społeczno - kulturowym uwarunkowaniom rozwoju regionalnego. Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych.

 • DSCN7287.jpg
 • DSCN7288.jpg
 • DSCN7290.jpg
 • DSCN7292.jpg
 • DSCN7294.jpg

Okna od firmy Fakro

Dnia 16 listopada br. do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim na prośbę Starosty Sępoleńskiego Jarosława Tadycha dotarły okna dachowe FIRMY FAKRO dla poszkodowanych w wyniku sierpniowej nawałnicy, która przeszła przez nasz powiat. 

 • IMG_2995.JPG
 • IMG_2997.JPG
 • IMG_3001.JPG
 • IMG_3004.JPG
 • IMG_3011.JPG
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2017-11-16

Turniej strzelecki z okazji Dnia Niepodległości zakończony

Dnia 11 listopada Starosta Sępoleński Jarosław Tadych uczestniczył w zawodach strzeleckich organizowanych przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Sępólnie Krajeńskim. Zawody przeprowadzono na strzelnicy KBS w Sępólnie Krajeńskim z okazji obchodów Dnia Niepodległości.

Wyniki: 


Tarcza Rzeźbiarza 

1.Iwona Klozak
2.Adam Florczak
3.Zbigniew Madej

Tarcza Bracka

1.Ryszard Pacholczyk 
2.Marek Rzepinski
3.Kazimierz Szalewski

Tarcza urodzinowa Starosty - Jarosława Tadycha

1.Kazimierz Szalewski
2.Iwona Klozak

Kur

1.Andrzej Piekut
2.Andrzej Porozynski
3.Kazimierz Szalewsk

 

 • autor: Wojciech Bilski na podstawie informacji z Facebook KBS, data: 2017-11-20
 • 23376620_2032237010388147_831235627604651854_n.jpg
 • 23509457_2032236953721486_7259931644425634013_o.jpg
 • 23511252_2032236903721491_7375447626092655605_o.jpg

Odbiór materiałów budowlanych dla poszkodowanych podczas nawałnicy

Dnia 15 listopada br. mieszkańcy Powiatu Sępoleńskiego poszkodowani podczas nawałnicy w siedzibie Zarządu Drogowego odebrali papę oraz styropapę.

 • IMG_2979.JPG
 • IMG_2981.JPG
 • IMG_2986.JPG
 • IMG_2989.JPG
 • IMG_2991.JPG
 • IMG_2993.JPG

Obchody Światowego Dnia Seniora

Dnia 14 listopada 2017 roku Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Weterani Pracy” Oddział Miejski w Sępólnie Krajeńskim zorganizowało obchody „Dnia Seniora”.

Dzień Seniora jest doskonałą okazją do zwrócenia uwagi na problemy i troski ludzi starszych. To właściwy moment, aby docenić i podkreślić potencjał wiedzy, doświadczenia i aktywności społecznej Seniorów.

Niech dojrzały wiek będzie czasem aktywnym, pełnym pasji i możliwości, a jednocześnie czasem spełnienia, satysfakcji i poczucia znalezienia właściwego miejsca w życiu – życzył Seniorom Starosta Sępoleński.

W spotkaniu wzięło udział ponad 50 osób. Władze samorządowe reprezentował Starosta Sępoleński oraz Burmistrz Sępólna Krajeńskiego.

Wszystkim Seniorom raz jeszcze składamy serdeczne życzenia wszystkiego najlepszego pogody ducha, radości, satysfakcji z przeżytych lat

 • IMG_2891_DxO.jpg
 • IMG_2901_DxO.jpg
 • IMG_2902_DxO.jpg
 • IMG_2907_DxO.jpg
 • IMG_2914_DxO.jpg
 • IMG_2916_DxO.jpg
 • IMG_2918_DxO.jpg
 • IMG_2923_DxO.jpg
 • IMG_2924_DxO.jpg
 • IMG_2926_DxO.jpg
 • IMG_2927_DxO.jpg
 • IMG_2934_DxO.jpg
 • IMG_2938_DxO.jpg
 • IMG_2947_DxO.jpg
 • IMG_2955_DxO.jpg
 • IMG_2960_DxO.jpg
 • IMG_2962_DxO.jpg
 • IMG_2967_DxO.jpg
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2017-11-14

Spotkanie pod hasłem „Kocham Cię Sienkiewiczu”

W środowe popołudnie 8 listopada br. w sępoleńskim Centrum Kultury i Sztuki odbyło się spotkanie pod hasłem „Kocham Cię Sienkiewiczu”. Gospodarzami tego międzypokoleniowego przedsięwzięcia był Samorząd Uczniowski sępoleńskiego LO oraz Zarząd Stowarzyszenia „Duże Różowe Słońce”, przy którym działa sępoleński Uniwersytet Trzeciego Wieku. Spotkanie formułą było zbliżone do programu emitowanego TVP2 „Kocham Cię Polsko”.

W pierwszej jego części sępoleńscy licealiści wprowadzili wszystkich uczestników w tematykę spotkania. Były więc recytacje wierszy, anegdoty i ciekawostki związane z życiem i twórczością naszego noblisty, humor z uczniowskich zeszytów oraz prezentacje dotyczące najpopularniejszych ekranizacji Sienkiewiczowskich powieści i nowel. Prelekcje przygotowane przez uczniów przerywane były artystycznymi występami. Zachwyt i szacunek nie tylko licealnej młodzieży zdobyła studentka UTW pani Józia Szmytkowska (86 lat), która wykonaniem piosenki z repertuaru Beaty Kozidrak pt. „Rzeka marzeń”, podbiła serca publiczności. 

Druga część tego spotkania miała charakter pojedynku dwóch drużyn: Białych i Czerwonych, w składzie których znaleźli się wspólnie uczniowie LO i studenci UTW. Przed nimi stanęła okazja zmierzenia się z 5 zadaniami. Wśród nich były zagadki literackie, językowe i puzzle. Prowadzący pytali o imiona, nazwiska i szczegóły dotyczące bohaterów utworów Litwosa. W tej części nie zabrakło również występów. Publiczność podziwiała więc taniec pięknej Heleny do „Dumki na dwa serca” (w tej roli uczennica II klasy LO Agata Zabrocka), grę na akordeonie pana Edwarda Antoszczaka, a także popisy aktorskie studentów UTW w scenkach opowiadających o miłości Baśki i Pana Wołodyjowskiego. Uczestnicy spotkania mogli również obejrzeć kilkuminutowe filmiki dotyczące historii i działalności UTW oraz sępoleńskiego LO, opracowane przez pedagoga szkolnego panią Annę Bajor. Prezes Stowarzyszenia „Duże Różowe Słońce” pani Grażyna Milachowska oraz dyrektor liceum pan Tomasz Cyganek podziękowali zarówno uczniom, jak i studentom za zaangażowanie i wspólną zabawę. Uwieńczeniem spotkania było wspólne zaśpiewanie piosenki „Hej sokoły”.

Spotkanie „Kocham Cię Sienkiewiczu” i udział w nim uczniów liceum oraz studentów UTW, to doskonały przykład praktycznej realizacji słów patrona LO, wybitnego filozofa Tadeusza Kotarbińskiego, który zwykł mawiać, że o powodzeniu i skuteczności działania decydują „siwe głowy i sprawne ręce”. Turniej wiedzy o Sienkiewiczu udowodnił, że filozof nie mylił się. Doświadczenie studentów UTW i młodzieńcza sprawność uczniów przyniosły efekt w postaci świetnej zabawy edukacyjnej, w której współpraca międzypokoleniowa jest kryterium sukcesu. Dlatego w przyszłym roku sępoleński ogólniak planuje zaprosić studentów UTW do międzypokoleniowej debaty o wartościach, o tym co w życiu ważne i istotne, o wychowaniu i jego priorytetach. Debata ta będzie próbą odpowiedzi na pytanie czy istnieją wartości uniwersalne, ponadczasowe i jakie to są wartości dla młodych ludzi, a jakie dla seniorów.

 • autor: Anna Bajor
 • IMG_3183.JPG
 • IMG_3143.JPG
 • IMG_3153.JPG
 • IMG_3158.JPG

78. posiedzenie Zarządu Powiatu

Dnia 13 listopada 2017 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu, którego głównym punktem było przyjęcie projektu budżetu Powiatu na rok 2018 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego. Ponadto Zarząd podjął uchwały w sprawach zmian w budżecie powiatu oraz trybu określenia tryby pracy i składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zarząd zaopiniował również projekt uchwały Rady Powiatu na najbliższą sesję oraz Zarząd omówił sprawy bieżące

 • -
 • -

Podpisanie aktu darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sępoleńskiego na rzecz Skarbu Państwa

Akt notarialny w sprawie darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sępoleńskiego na rzecz Skarbu Państwa.
Podpisany pomiędzy Powiatem Sępoleńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Sępoleńskiego, w  imieniu  którego działają :
1.    Pan Andrzej Marach  -  Wicestarosta Powiatu Sępoleńskiego
2.    Pani Danuta Zalewska – Członek Zarządu Powiatu Sępoleńskiego
a
Skarbem Państwa, w imieniu której działa :
1.    Pan Jarosław Tadych – Starosta Sępoleński
Umowę podpisano w celu realizacji porozumienia z dnia 22 maja 2017 r. pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Powiatem Sępoleńskim w sprawie przekazania Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. I Armii Wojska Polskiego w Sypniewie.
W myśl § 3 porozumienia, przekazanie mienia związanego z Zespołem Szkół winno nastąpić do dnia 31 grudnia 2017 r.
Zmiana podległości Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie ma na celu zapewnienie możliwości rozwoju, zarówno w zakresie oferty kształcenia kadr na potrzeby sektora rolno-spożywczego jak i modernizacji bazy dydaktycznej.

 • autor: Barbara Tarlach, data: 2017-11-13
 • IMG_2875_DxO.jpg
 • IMG_2868_DxO.jpg
 • IMG_2871_DxO.jpg
 • IMG_2874_DxO.jpg
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2017-11-13

„Karolewo 1939 zbrodnie w obozie Selbstschutz Westpreussen”

W piątek 10 listopada 2017 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku w ramach Powiatowego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej odbyła się promocja książki Izabeli Mazanowskiej pt. „Karolewo 1939 zbrodnie w obozie Selbstschutz Westpreussen”. Tego dnia w szkolnej auli zgromadzili się uczniowie szkoły oraz inne osoby zainteresowane promocją książki. Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Wicestarosta Sępoleński Andrzej Marach.

 • IMG_6005.jpg
 • IMG_6016.jpg
 • IMG_6023.jpg
 • IMG_6025.jpg
 • IMG_6039.jpg
 • IMG_6042.jpg
 • IMG_6050.jpg
 • IMG_6051.jpg
 • IMG_6053.jpg
 • IMG_6057.jpg
 • IMG_6062.jpg
 • IMG_6065.jpg
 • IMG_6081.jpg
 • IMG_6085.jpg
 • IMG_6094.jpg
 • IMG_6098.jpg
 • IMG_6102.jpg
 • IMG_6103.jpg
 • IMG_6107.jpg
 • IMG_6112.jpg
 • autor: Karolina Wnuk

Obchody 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości w Sępólnie Krajeńskim

W sobotę, 11 listopada 2017, mieszkańcy miasta i gminy Sępólno, uczcili 99 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W uroczystościach rocznicowych pod Pomnikiem Wdzięczności ku czci Chrystusa Króla oraz Pomnikiem Walk i Męczeństwa  udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych ze Starostą Sępoleńskim Jarosławem Tadychem, Przewodniczącym Rady Powiatu Markiem Chartem, Członkiem Zarządu Danutą Zalewską oraz Burmistrzem Sępólna Krajeńskiego Waldemarem Stupałkowskim na czele.

 • 20171111_11 listopad_002.jpg
 • 20171111_11 listopad_013.jpg
 • 20171111_11 listopad_015.jpg
 • 20171111_11 listopad_016.jpg
 • 20171111_11 listopad_018.jpg
 • 20171111_11 listopad_019.jpg
 • 20171111_11 listopad_020.jpg
 • 20171111_11 listopad_024.jpg
 • 20171111_11 listopad_027.jpg
 • 20171111_11 listopad_041.jpg
 • 20171111_11 listopad_042.jpg
 • 20171111_11 listopad_046.jpg
 • 20171111_11 listopad_048.jpg
 • 20171111_11 listopad_054.jpg
 • 20171111_11 listopad_059.jpg
 • 20171111_11 listopad_081.jpg
 • 20171111_11 listopad_083.jpg
 • 20171111_11 listopad_087.jpg
 • 20171111_11 listopad_104.jpg
 • 20171111_11 listopad_114.jpg
 • 20171111_11 listopad_115.jpg
 • autor: Marcin Jarski - Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, data: 2017-11-11

Obchody 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości w Więcborku

W sobotę, 11 listopada 2017, mieszkańcy miasta i gminy Więcbork, uczcili 99 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W uroczystościach rocznicowych pod Pomnikiem Orła Białego udział wzięli Wiceminister Obrony Narodowej Bartosz Kownacki, przedstawiciele władz samorządowych z Wicestarostą Sępoleńskim Andrzejem Marachem, Przewodniczącą Rady Miejskiej Więcborka Grażyną Witczak, Burmistrzem Więcborka Waldemarem Kuszewskim i radnym Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Markiem Witkowskim na czele.

 • autor: Paweł Szydeł - portal e-krajna, data: 2017-11-11
 • 24470_b.jpg
 • 24473_b.jpg
 • 24474_b.jpg
 • 24482_b.jpg
 • 24483_b.jpg
 • 24484_b.jpg
 • 24505_b.jpg
 • 24509_b.jpg
 • 24516_b.jpg
 • 24517_b.jpg
 • 24523_b.jpg
 • 24528_b.jpg
 • 24532_b.jpg
 • 24542_b.jpg
 • 24544_b.jpg
 • 24546_b.jpg
 • 24549_b.jpg
 • 24550_b.jpg
 • 24554_b.jpg
 • 24557_b.jpg
 • 24559_b.jpg
 • 24566_b.jpg
 • 24577_b.jpg
 • 24584_b.jpg
 • autor: Paweł Szydeł - portal e-krajna, data: 2017-11-11

Uroczysty apel z okazji 99. rocznicy odzyskania Niepodległości

10 listopada 2017 roku o godzinie 12.30 w Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Więcborku odbył się uroczysty apel upamiętniający 99. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. W uroczystości wzięli udział: starosta pan Andrzej Marach, komendant powiatowy policji mł. insp. Paweł Zawada. prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku pan Kazimierz Wilczyński, grono pedagogiczne oraz uczniowie. Apel przygotował Samorząd Uczniowski wraz z nauczycielami: p. Magdalena Kuszewską, p. Aleksandrą Kiedos, p. Mariolą Czapiewską, p. Ewą Janicką, p. Aleksandrą Balcer, p. Mateuszem Łańskim.

 • autor: Liceum Ogólnokształcące w Więcborku
 • P1080925.JPG
 • P1080911.JPG
 • P1080919.JPG
 • P1080924.JPG

Konferencja prasowa

8 listopada 2017 r. odbyła się konferencja prasowa władz Powiatu Sępoleńskiego.

Film z konferencji kliknij TUTAJ!

 

 

 • -
 • -
 • -
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2017-11-08

Projekt "Niech ten czas będzie dla nas" - zakończony!

Problemem wielu rodzin jest chroniczny brak czasu dla siebie nawzajem. W ciągłym biegu pomiędzy pracą, szkołą, domem, zajęciami pozalekcyjnymi dzieci, rodziny mają bardzo mało czasu na spędzanie go razem, na robienie czegoś wspólnie. Tak wygląda codzienność wielu rodzin.

Stowarzyszenie „Rodzina na 5+” wychodząc naprzeciw temu problemowi, napisało projekt „Niech ten czas będzie dla nas”. Głównym celem była organizacja wspólnych, ciekawych zajęć dla całych rodzin w okresie od czerwca do października br. W projekcie wzięło udział 40 osób – min. 10 rodzin. Działanie było finansowane z FIO w ramach mikrograntu "Centrum Dla Rodziny”.

Dzięki dofinansowaniu, wsparciu instytucji oraz pracy wolontariackiej rodziców, uczestniczyliśmy całymi rodzinami w następujących działaniach:

Kogel – Mogel – rodzinne spotkanie plenerowe w czerwcu na Farmie Bartolini w Piasecznie, gdzie całymi rodzinami graliśmy w siatkówkę, zbijaka, łowiliśmy rybki, strzelaliśmy z wiatrówki, dzieci jeździły na kucykach i skakały na dmuchanym zamku. Ponadto strażacy zrobili nam warsztaty z udzielania pierwszej pomocy, a rodzic warsztaty fotograficzne z fotografii rodzinnej.

„Wiatr we włosach”  - lipcowa wycieczka rowerowa wokół jeziora sępoleńskiego – szlakiem edukacyjnym – zakończona piknikiem w Eko-Bazie. Wspólna gra w siatkówkę i szaleństwa na piasku.

We wrześniu natomiast w ogrodzie jednego z rodziców zrobiliśmy spotkanie dyskusyjne na temat ograniczenia dzieciom internetu i gier komputerowych na rzecz wspólnego spędzania z nimi czasu. Następnie także we wrześniu całymi rodzinami pojechaliśmy do Bydgoszczy na „Rodzinne zajęcia przyrodnicze” w papugarni, „Trampolina na wesoło” na wspólne zajęcia sportowe do Parku Trampolin oraz do skansenu Stopka na „Rodzinne zajęcia historyczne”, gdzie odbyła się pogadanka historyczna nt. zgromadzonych tam eksponatów.

Cały projekt zakończyliśmy w październiku uroczystym podsumowaniem i przygotowaniem na warsztatach z decupage - Rodzinnych skrzynek wspomnień”, do których włożyliśmy nasze pamiątki z projektu, min, zdjęcia, bilety wstępu, malowane ręcznie drewniane papugi.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nasz projekt.

Dziękujemy Szkole Podstawowej nr 1 z Panią Kasią Kolasą na czele za min. bezpłatne użyczenie sali do realizacji warsztatów decupage, dziękujemy Urzędowi Gminy Sępólno Krajeńskie oraz Starostwu Powiatowemu w Sępolnie Krajeńskim za wsparcie promocyjne.

Mamy nadzieję, że uda nam się zrealizować kolejne ciekawe projekty dla całych rodzin.

 

 • autor: Nadesłane - Rodzina na 5+, data: 2017-11-10
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: nadesłane, data: 2017-11-10

Trzy miesiące po nawałnicy

Mija trzeci miesiąc po nawałnicy, która w nocy z 11 na 12 sierpnia przeszła przez województwo kujawsko-pomorskie. Dziś wojewoda Mikołaja Bogdanowicz spotkał się przedstawicielami służb, samorządowcami z poszkodowanych terenów oraz dyrektorem bydgoskiego "Caritas" by omówić skutki kataklizmu, wysłuchać problemów i podjąć kolejne kroki w niesieniu pomocy poszkodowanym.
Po spotkaniu wojewoda Mikołaj Bogdanowicz razem z dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Dorotą Hass i dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Jakubem Wawrzyniakiem podsumowali na konferencji prasowej dotychczasowe działania podejmowane po sierpniowej nawałnicy.
W pierwszych słowach do dziennikarzy wojewoda podkreślał, że przez ostatnie trzy miesiące setki osób w administracji rządowej, samorządowej, w służbach i poszczególnych ministerstwach, często w wymiarze nadliczbowym pracowało, aby akcja pomocy dla ludzi dotkniętych skutkami nawałnicy mogła być zrealizowana. Swoje wsparcie okazały także organizacje pozarządowe.
Pragnę podziękować darczyńcom, którzy uzupełniają wsparcie rządowej i samorządowe, a także dziękuje za pomoc osobom prywatnym – mówił wojewoda kujawsko-pomorski.
Obecnie służby wojewody wraz z samorządami tworzą listę osób dla których dotychczasowa pomoc była niewystarczająca i wymaga uzupełnienia.
Chcemy do każdej sprawy podejść indywidualnie. Do tej pory pomoc płynie z różnych poziomów, próbujemy ją zliczać i analizować, tak aby trafiała adekwatnie do osób, które jej potrzebują. Zdajemy sobie sprawę, że w szczególnie trudnej sytuacji będą osoby, które miały problemy z ubezpieczeniem oraz te, które mają nieuregulowany stan prawny nieruchomości. Nie jest to dużo osób, niemniej jednak trzeba im w sposób indywidualny i szczególny pomóc. Takie rozwiązania wypracowujemy i już stosujemy – zaznaczał przedstawiciel rządu w terenie.
Wojewoda przedstawił również wnioski z dzisiejszego spotkania z samorządowcami, związane m.in. z realizacją programu usuwania azbestu.
Tutaj okazało się, że jest potrzebnych dwukrotnie więcej środków niż przewiduje projekt Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Będziemy to na bieżąco monitorować. Również problem pszczół i zniszczonych w nawałnicy uli, tutaj także chcemy udzielić potrzebnego wsparcia. Omówiliśmy także stan dróg lokalnych i gruntowych, uszkodzonych w wyniku usuwania przy pomocy ciężkiego sprzętu zniszczonych lasów – mówił wojewoda.
Z kolei dyrektor Wydziału Polityki Społecznej K-P UW Dorota Hass przekazała aktualne informacje dotyczące wypłacanych zasiłków. Do tej pory z budżetu państwa do gmin przekazana została pomoc w kwocie 54 mln zł na odbudowę zniszczeń. Gminy do 3 listopada wypłaciły ponad 44 mln zł, a na kontach samorządów pozostaje jeszcze ponad 9 mln zł. Pomoc z budżetu państwa otrzymują także dzieci z poszkodowanych terenów.
Osoby, które otrzymały zasiłki do 3 tys. zł mogły otrzymać taką formę pomocy w kwocie 500 zł, natomiast osoby, które otrzymały zasiłki od 3 do 6 tys. zł na dziecko mogły otrzymać 1 tys. zł. Takich zasiłków udzieliliśmy odpowiednio 1267 i 1019. Ponadto 130 uczniów skorzystało z wyjazdu terapeutycznego, a 50 uczniów z zajęć terapeutycznych. Łącznie na te zasiłki przeznaczyliśmy około 2 mln zł – zaznaczała dyrektor Hass.
Pomoc poszkodowany przez sierpniową nawałnicę przebiega wielotorowo i jest organizowana przez różne podmioty, w tym przedsiębiorstwa prywatne, państwowe oraz wojsko.
Od dnia rozpoczęcia działań na rzecz poszkodowanych przekazano 1370 ton różnych materiałów budowlanych. Specjalne zespoły w powiatach i gminach zajmują się dotarciem i dystrybucją tych materiałów do rodzin poszkodowanych. Ponad to przekazano 835 tys. złotych w środkach finansowych – mówił dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego K-P UW Jakub Wawrzyniak.
W tym ogromnym przedsięwzięciu logistycznym pomagało wojsko. Dotychczas żołnierze przewieźli 537 ton materiałów. Obecnie trwa realizacja ostatniego transportu – 70 ton farby od jednego z darczyńców. Porozumieliśmy się również z osobami realizującymi akcję Szlachetna paczka. W ramach umowy 18 listopada o godz. 19.00 rozpocznie się na terenie województwa pomoc dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy. Wolontariusze już dotarli do wytypowanych przez samorządy rodzin, z którymi ustalą listę najbardziej  brakujących i najpotrzebniejszych rzeczy. Finał akcji planujemy na 9/10 grudnia, kiedy to dary zostaną przekazane – podkreślał dyrektor Wawrzyniak.
 
Powiat Sępoleński na spotkaniu reprezentował Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych.
 • autor: www.bydgoszcz.uw.gov.pl, data: 2017-11-09
 • -
 • -
 • autor: nadesłane, data: 2017-11-09

99. rocznica odzyskania niepodległości - Więcbork

Burmistrz Więcborka Waldemar Kuszewski zaprasza do udziału w obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

O godzinie 10.20 spod Szkoły Podstawowej nr 2 w Więcborku wyruszy uroczysty przemarsz, w którym udział wezmą

Wiceminister Obrony Narodowej Bartosz Kownacki,

Komendant Powiatowy Policji w Sępólnie Krajeńskim mł. insp. Paweł Zawada

Komendant Powiatowy PSP st. kpt. mgr Tomasz Kabat

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Więcborku Grażyna Witczak,

Burmistrz Więcborka Waldemar Kuszewski,

Zastępca Burmistrza Więcborka Jacek Masztakowski

Wicestarosta Sępoleński Andrzej Marach,

żołnierze z I Brygady Logistycznej w Bydgoszczy,

żołnierze ze 104-go Batalionu Logistycznego w Wałczu,

klasa mundurowa Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku,

poczty sztandarowe i mieszkańcy miasta.  

Wszyscy zebrani przejdą na Plac Jana Pawła II, gdzie odbędą się oficjalne uroczystości. Następnie w więcborskim kościele odprawiona zostanie Msza Św. w intencji Ojczyzny, po której zapraszamy na Koncert Patriotyczny w wykonaniu Chóru „Lutnia” z Więcborka.

 

W uroczystych obchodach udział wezmą Radni Powiatowi oraz Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Więcbork z Wicestarostą Sępoleńskim - Andrzejem Marachem.

 • autor: www.wiecbork.eu, data: 2017-11-09

99. rocznica odzyskania niepodległości - Sępólno Krajeńskie

Władze Samorządowe Gminy Sępólno Krajeńskie zapraszają mieszkańców, organizacje społeczno - polityczne, delegacje, poczty sztandarowe i uczniów poszczególnych szkół do wzięcia udziału w dniu 11 listopada 2017r. w uroczystości związanej z
99. ROCZNICĄ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.

Jednocześnie zwracamy się z apelem do Mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie o wywieszenie flag państwowych na swoich budynkach. 

Porządek obchodów:

 • 9.10 - Zbiórka uczestników przed Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Kraj.
 • 9.20 - Przemarsz wraz z orkiestrą pod Pomnik
 • 9.30 - Zaciągnięcie wart honorowych pod Pomnikiem Wdzięczności ku czci Chrystusa Króla, wystawienie wart honorowych    
 • 9.40 - Wystąpienie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego, złożenie wiązanek
 • 10.00 – Msza św. za Ojczyznę w kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja w Sępólnie Krajeńskim 
 • autor: www.gmina-sepolno.pl, data: 2017-11-09
 • -
 • autor: www.gmina-sepolno.pl

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kraj. z siedzibą w Więcborku ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.”

Wnioski w ramach programu należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kr. z siedzibą w Więcborku, ul. Starodworcowa 8, 89-410 Więcbork do dnia 1 grudnia 2017 roku.

Pracownicy PCPR będą przyjmować wnioski również:

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępólnie Kraj., ul. Szkolna 8 w dniach 16 i 23 listopada 2017r. w godz. 10.00-14.30,

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sośnie, ul. Parkowa 4 w dniach 14 listopada w godz. 10.00-15.30 i 22 listopada 2017r. w godz. 10.00-14.30

W celu uzyskania informacji o programie należy kontaktować się pod nr tel. 52 389-85-01

Druki wniosków dostępne są w siedzibie PCPR w Więcborku oraz na stronie internetowej: pcprwiecbork.bip.gov.pl, www.pcprwiecbork.pl.

 • autor: nadesłane PCPR Więcbork, data: 2017-11-07

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia "Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu sępoleńskiego w 2018 roku"

Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia "Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu sępoleńskiego w 2018 roku". Poniżej uchwała i ogłoszenie o konkursie - do pobrania.

 • autor: Zarząd Powiatu Sępoleńskiego w osobach: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, Wicestarosta - Andrzej Marach, Danuta Zalewska, Katarzyna Kolasa, Kazimierz Fiałkowski, data: 2017-11-06

Materiały budowlane od firmy "SWISSPOR"

Dnia 6 listopada 2017 roku do Zarządu Dróg Powiatowych w Sępólnie Krajeńskim dotarł kolejny transport materiałów budowlanych na wniosek Starosty Sępoleńskiego Jarosława Tadycha dla poszkodowanych mieszkańców powiatu sępoleńskiego. Firma , która przekazała płyty styropianowe, papę oraz styropapę to firma „SWISSPOR” z siedzibą w Chrzanowie.

W Rozładunku materiałów budowlanych pomógł Zakład Gospodarki Komunalnej w Sępólnie Krajeńskim.

 • autor: Katarzyna Wagner, data: 2017-11-06
 • 20171106_090153_HDR.jpg
 • 20171106_090155.jpg
 • 20171106_090213.jpg
 • 20171106_090519.jpg
 • 20171106_091505.jpg
 • 20171106_092254.jpg
 • autor: Katarzyna Wagner, data: 2017-11-06

Przekazanie pustaków ceramicznych poszkodowanym

Dnia 31 października 2017 roku w Zarządzie Dróg Powiatowych w Sępólnie Kraj. dokonano odbioru pustaków ceramicznych przez mieszkańców gminy Sośno, którzy ucierpieli podczas sierpniowej nawałnicy. Materiały budowlane przekazane zostały z rozdzielnika Wojewody Kujawsko - Pomorskiego od firmy „ WIENERBERGER” z siedzibą w Lęborku.

 • autor: Katarzyna Wagner, data: 2017-11-03
 • 20171031_100703.jpg
 • 20171031_100735.jpg
 • 20171031_101050.jpg
 • 20171031_125108.jpg
 • 20171031_125235.jpg
 • autor: Katarzyna Wagner, data: 2017-10-31

Konferencja prasowa

Konferencja prasowa

Zapraszamy dziennikarzy i przedstawicieli redakcji na konferencję prasową.

Konferencja odbędzie się 8 listopada 2017 roku (środa) o godzinie 9:00 w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Kościuszki 11 w gabinecie Starosty Sępoleńskiego (I piętro, pokój nr 37).

 

Prace budowlane w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim

Dnia 3 listopada 2017 roku w Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych w Kamieniu Krajeńskim odbyła się rada budowy. Podczas spotkania wykonawca przedstawił stan zaawansowania prac oraz zapoznał przybyłych na spotkanie z harmonogramem dokończenia budowy. Na koniec odbyła się wizja lokalna na terenie budowy. W spotkaniu udział wzięli:

Wicestarosta Sępoleński - Andrzej Marach

Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju - Tomasz Bondarczyk

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej - Iwona Kozłowska

Inspektor Nadzoru - Andrzej Kobus

Właściciel firmy - Szymon Zmarzły

Kierownik budowy - Andrzej Śliwa

 • IMG_20171019_083529_DxO.jpg
 • IMG_20171019_083656_DxO.jpg
 • IMG_20171103_092337_DxO.jpg
 • IMG_20171103_092450.jpg
 • IMG_20171103_092751_DxO.jpg

Podpisanie umowy związanej z przebudową dróg powiatowych

Dnia 2 listopada 2017 roku w gabinecie Starosty Sępoleńskiego została podpisana umowa na wykonanie zadania związanego z przebudową wybranych odcinków dróg powiatowych. Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze przetargu została firma P.H.U. Rafał Szymczak z Nakła nad Notecią.

Realizacja zadań pod nazwą przebudowa drogi powiatowej obejmuje odcinki:

 • nr  1133C relacji Więcbork - Wielowicz, na odc. od km 8+700 do km 8+860,
 • nr  1127C relacji Zakrzewek -droga nr 189, na odcinkach od km 0+797 do km 0+947, od km 1+750 do 1+850, od km 2+523 do km 2+673,
 • nr 1121C relacji Jazdrowo - Iłowo - Sępólno Krajeńskie, na odcinkach od km 2+390 do km 2+774, od km 12+254 do km 12+373,
 • nr  1104C relacji St. Gronowo - Witkowo - Kamień Krajeński,  na odcinkach od km 2+703 od km 2+282, od km 3+579 do km 3+739, od km 4+275 do km 4+389, od km 6+131 do km 6+244, od km 6+475 do km 6+740.

Termin realizacji zadań przewidywany jest na dzień 10.12.2017 r.

Wartość całego zadania wynosi:  1.489.638,49 zł

 • IMG_2816.JPG
 • IMG_2819.JPG
 • IMG_2825.JPG
 • IMG_2834.JPG
 • IMG_2835.JPG
 • IMG_2837.JPG
 • IMG_2841.JPG
 • IMG_2811.JPG
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2017-11-02

Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej

Dnia 27 października 2017 roku  w Brodnicy odbyła się uroczystość z okazji Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej. Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych.

 • _DSCN7225-1000.jpg
 • _DSCN7229-1000.jpg
 • _DSCN7238-1000.jpg

XXXVII Sesja Rady Powiatu

27 października 2017 roku (piątek) w sali Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, odbyła się XXXVII  sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

Zgodnie z planowanym porządkiem obrad:

Przewodniczący Rady Powiatu – Marek Chart przedstawił informację o czynnościach w okresie między sesjami. Następnie Wicestarosta – Andrzej Marach przedstawił sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z prac Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w okresie międzysesyjnym oraz informację o złożonych przez radnych wnioskach i sposobie ich załatwienia.

W kolejnym punkcie Pani Gabriela Malczewska przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie sępoleńskim za rok szkolny 2016/2017.

Informację na temat  analizy oświadczeń majątkowych radnych i pracowników Starostwa przedstawili: Przewodniczący Rady Powiatu oraz Wicestarosta Sępoleński.

W dalszej części Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia LGD "Nasza Krajna” oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” przedstawili Kierownik Biura LGD - Sławomir Rekowski oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Tomasz Fifielski.

Na koniec rada podjęła uchwały w sprawach:

 • przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Sępoleńskiego z organizacjami   pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,
 • zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2017,
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2027 r ,
 • uchwalenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.                                                                   

 

             

 • IMG_2749.JPG
 • IMG_2753.JPG
 • IMG_2757.JPG
 • IMG_2767.JPG
 • IMG_2779.JPG
 • IMG_2789.JPG
 • IMG_2792.JPG
 • IMG_2795.JPG
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2017-10-27

Materiały budowlane od firmy „WIENERBERGER”

Dnia 25 października 2017 roku na teren powiatu sępoleńskiego z rozdzielnika Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotarł transport materiałów budowlanych dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy mieszkańców naszego powiatu. Firma, która przekazała w formie darowizny pustaki to Firma „WIENERBERGER” Ceramika Budowlana Spółka z o. o. z siedzibą w Lęborku. Materiały budowlane dostarczone zostały do Zarządu Dróg Powiatowych w Sępólnie Krajeńskim przez I Brygadę Logistyczną z Bydgoszczy

 • autor: Katarzyna Wagner, data: 2017-10-26
 • 20171025_094551_HDR.jpg
 • 20171025_094647_HDR.jpg
 • 20171025_094840_HDR.jpg
 • 20171025_094938.jpg
 • 20171025_094945_HDR.jpg
 • 20171025_095118.jpg
 • 20171025_095123.jpg
 • 20171025_095158_HDR.jpg
 • 20171025_095225.jpg
 • 20171025_095531.jpg
 • 20171025_100255.jpg
 • 20171025_100314.jpg
 • 20171025_100336.jpg
 • 20171025_100405.jpg
 • 20171025_100451.jpg
 • autor: Katarzyna Wagner, data: 2017-10-25

Podziękowania za pomoc poszkodowanym

We wtorek 24 października br. wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki przebywał w Inowrocławiu (woj. kujawsko-pomorskie), gdzie spotkał się z żołnierzami, którzy pomagali poszkodowanym w sierpniowej nawałnicy oraz brali udział w akcjach usuwania skutków kataklizmu.  

Spotkanie odbyło się na terenie 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego i było okazją do podziękowań żołnierzom za ich pomoc i zaangażowanie w akcję niesienia pomocy poszkodowanym mieszkańcom regionów, które dotknięte zostały nawałnicą.

Wiceministrowi towarzyszył wojewoda kujawsko – pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Obecni byli także przedstawiciele jednostek wojskowych, których żołnierze brali udział w niesieniu pomocy poszkodowanym tworząc Wojskowe Zgrupowania Zadaniowe.

Podczas spotkania wiceminister Bartosz Kownacki wręczył żołnierzom odznaczenia resortowe jako wyraz podziękowania Ministerstwa Obrony Narodowej za pomoc i zaangażowanie podczas usuwania skutków nawałnicy.

W uroczystości wzięli udział starostowie z powiatów: tucholskiego, żnińskiego, bydgoskiego, nakielskiego oraz sępoleńskiego. W imieniu starostów poszkodowanych powiatów głos zabrał Starosta Tucholski - Michał Mróz, który podziękował przedstawicielom rządu oraz żołnierzom za okazaną pomoc i wsparcie. Starosta Sępoleński podczas wręczania odznaczeń dziękował przedstawicielom wojska za trud i zaangażowanie oraz wzorową postawę, którą żołnierze okazali podczas usuwania skutków sierpniowej nawałnicy.

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych. W spotkaniu uczestniczyli również: Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski, Burmistrz Więcborka Waldemar Kuszewski oraz Wójt Gminy Sośno Leszek Stoiński.

 • data: 2017-10-26
 • _NOW8189.jpg
 • _NOW8206.jpg
 • _NOW8211.jpg
 • _NOW8349.jpg
 • _NOW8405.jpg
 • _NOW8411.jpg
 • _NOW8419.jpg
 • _NOW8422.jpg
 • autor: Nadesłane - Urząd Wojewódzki, data: 2017-10-26
 • _DSCN7124-1000.jpg
 • _s.DSCN7143-1000.jpg
 • _sDSCN7160-1000.jpg
 • _sDSCN7200-1000.jpg
 • _tis.DSCN7108-1000.jpg
 • _tis.DSCN7135-1000.jpg
 • _tisDSCN7139-1000.jpg
 • _tisDSCN7153-1000.jpg
 • _tisDSCN7179-1000.jpg
 • autor: Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią

Prace remontowe w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży

Ekipa remontowa funkcjonująca przy Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim aktualnie modernizuje świetlicę na poddaszu w Domu pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu Krajeńskim.

Zakres wykonywanych prac obejmuje:

 • wymianę okien połaciowych
 • wymianę instalacji elektrycznej
 • docieplenie dachu wełną mineralną
 • wykonanie suchych tynków z płyty kartonowo - gipsowej
 • położenie gładzi oraz malowanie ścian.

Kolejne prace, które ekipa będzie wykonywała w tej jednostce to remont dwóch klatek schodowych oraz korytarza.

 • autor: Wojciech Bilski na podstawie informacji z Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju, data: 2017-10-25
 • IMG_20170124_095755.jpg
 • IMG_20170124_095813.jpg
 • IMG_20170306_122323.jpg
 • IMG_20170920_102554.jpg
 • IMG_20171004_105156.jpg
 • IMG_20171004_105203.jpg
 • IMG_20171004_105238.jpg
 • IMG_20171025_104806.jpg
 • IMG_20171025_104831.jpg
 • IMG_20171025_104856.jpg
 • IMG_20171025_104910.jpg
 • IMG_20171025_104938.jpg

Posiedzenia komisji rady powiatu

Wczoraj, 24 października po południu na sali sesyjnej odbyły się posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz Komisji Infrastruktury i Gospodarki  Rady Powiatu.

Posiedzenia komisji przebiegły zgodnie z planowanym porządkiem obrad.

Komisja edukacji (…) przyjęła informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Sępoleńskim za rok 2016/2017 (m.in. wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych) oraz informację o osiągnięciach szkół w roku szkolnym 2016/2017, a także przyjęła informację o sytuacji finansowej placówek oświatowych po III kw. 2017 r. oraz o Programie Współpracy z organizacjami Pozarządowymi.

Na koniec obie komisje wspólnie zapoznały się ze sprawozdaniem z działalności LGD „Nasza Krajna” oraz Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”.

 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2017-10-25
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2017-10-25

Konwent Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Dnia 18 i 19 października 2017 roku w miejscowości Wielka Nieszawka oraz mieście Toruń odbył się Konwent Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Powiat Sępoleński reprezentował: Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych. Konwent przebiegł zgodnie z planowanym porządkiem obrad.

Podczas dwudniowego spotkania starostów z całego województwa poruszono następujące tematy:

 • Zmiany w RPO po uzgodnieniu z Komisją Europejską oraz stan wdrożenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego;
 • Informacja o udzielonej pomocy poszkodowanym powiatom województwa kujawsko - pomorskiego. Przy tej okazji Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych przekazał symboliczne podziękowania trzem powiatom, które udzieliły pomocy finasowej w potrzebie - wśród nich znalazły się powiaty toruński, wąbrzeski i świecki. Ponadto podziękował nieobecnym tego dnia na konwencie władzom powiatu włocławskiego, który również otrzyma podziękowania, ale w innym, późniejszym terminie.
 • Temat dot. klastrów energetycznych;
 • Prezentacja projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” oraz projektu e-zdrowie.

Ponadto uczestnicy konwentu drugiego dnia mieli okazję zwiedzić najnowocześniejsze centrum przetwarzania danych w Polsce - Exea Data Center.

 • data: 2017-10-25

Pierwszy dzień konwentu

 • 2017-10-18 Konwent Powiatw_powiat toruski_Wielka...
 • 2017-10-18 Konwent Powiatw_powiat toruski_Wielka...
 • 2017-10-18 Konwent Powiatw_powiat toruski_Wielka...
 • 2017-10-18 Konwent Powiatw_powiat toruski_Wielka...
 • 2017-10-18 Konwent Powiatw_powiat toruski_Wielka...
 • 2017-10-18 Konwent Powiatw_powiat toruski_Wielka...
 • 2017-10-18 Konwent Powiatw_powiat toruski_Wielka...
 • 2017-10-18 Konwent Powiatw_powiat toruski_Wielka...
 • 2017-10-18 Konwent Powiatw_powiat toruski_Wielka...
 • 2017-10-18 Konwent Powiatw_powiat toruski_Wielka...
 • 2017-10-18 Konwent Powiatw_powiat toruski_Wielka...
 • 2017-10-18 Konwent Powiatw_powiat toruski_Wielka...
 • 2017-10-18 Konwent Powiatw_powiat toruski_Wielka...
 • 2017-10-18 Konwent Powiatw_powiat toruski_Wielka...
 • 2017-10-18 Konwent Powiatw_powiat toruski_Wielka...
 • 2017-10-18 Konwent Powiatw_powiat toruski_Wielka...

Drugi dzień konwentu

 • 2017-10-19 Konwent Powiatw_TARR_Exea (1).jpg
 • 2017-10-19 Konwent Powiatw_TARR_Exea (8).jpg
 • 2017-10-19 Konwent Powiatw_TARR_Exea (15).jpg
 • 2017-10-19 Konwent Powiatw_TARR_Exea (22).jpg
 • 2017-10-19 Konwent Powiatw_TARR_Exea (30).jpg
 • 2017-10-19 Konwent Powiatw_TARR_Exea (40).jpg
 • 2017-10-19 Konwent Powiatw_TARR_Exea (45).jpg
 • 2017-10-19 Konwent Powiatw_TARR_Exea (47).jpg

Stal zbrojeniowa dla poszkodowanych powiatów

Dnia 23 października 2017 r. dzięki staraniom Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Pana Mikołaja Bogdanowicza firma CMC Poland Sp. z o.o. z Zawiercia przekazała 48 ton stali zbrojeniowej dla powiatów poszkodowanych w nawałnicy, która przeszła w nocy z 11/12 sierpnia 2017 roku. Stal została przywieziona do firmy Agroma w Sępólnie Krajeńskim i zdeponowana powiatowi tucholskiemu, nakielskiemu, żnińskiemu i bydgoskiemu. Również powiat sępoleński otrzymał swoją część, która niebawem zostanie przekazana potrzebującym mieszkańcom z terenu naszego powiatu.

Starosta Sępoleński Jarosław Tadych w imieniu mieszkańców Powiatu Sępoleńskiego składa serdecznie podziękowania Firmie Agroma z Sępólna Krajeńskiego za udostępnienie placu oraz pomoc przy rozładunku i załadunku przywiezionych materiałów.

 • autor: Wydział Zarządzania Kryzysowego, data: 2017-10-23
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2655.JPG
 • IMG_2658.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2671.JPG
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2017-10-23

Odbiór materiałów budowlanych dla poszkodowanych podczas nawałnicy

Dnia 23 października 2017 r. mieszkańcy Powiatu Sępoleńskiego odebrali papę, którą otrzymaliśmy od firmy „IZOBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Łąkach Kozielskich  i firmy TES spółka z o.o. Niwki Daleszyckie. Transport papy od firmy TES spółka z o.o. został sfinansowany przez Gminę Więcbork i Gminę Sępólno Krajeńskie.  Również w tym dniu mieszkańcy powiatu poszkodowani podczas sierpniowej nawałnicy odebrali płyty kartonowo - gipsowe od firmy "KNAUF" Sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Wojciech Bilski

Transport materiałów budowlanych dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy

Dnia 20 października 2017 roku na teren powiatu sępoleńskiego z rozdzielnika Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotarł kolejny transport materiałów budowlanych dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy mieszkańców naszego powiatu. Podmiot, który przekazał w formie darowizny płyty gipsowo-kartonowe to Firma "KNAUF" Sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie. Materiały budowlane dostarczone zostały do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim przez I Brygadę Logistyczną z Bydgoszczy.

 • autor: Katarzyna Wagner, data: 2017-10-23
 • 20171020_085957.jpg
 • 20171020_090802.jpg
 • 20171020_090941.jpg
 • 20171020_090947.jpg
 • 20171020_091442.jpg

76 zarząd powiatu

20 października w gabinecie starosty odbyło się 76 posiedzenie zarządu powiatu.

 

Po zatwierdzeniu protokołów z 74 i 75 posiedzenia, zarząd rozpatrzył wniosek komisji rewizyjnej i podjął prace na rzecz zmiany Regulaminu przydzielania dodatków dla nauczycieli z formuły procentowej na ryczałtową. Następnie podjął uchwałę dotyczącą zmian w budżecie powiatu sępoleńskiego w roku bieżącym. W kolejnym punkcie rozpatrzył wniosek komisji infrastruktury i gospodarki oraz przyjął informacje odnośnie pisma skierowanego do Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Toruniu. Na koniec zarząd pozytywnie zaopiniował materiały sesyjne na najbliższą sesję rady powiatu w tym program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.

 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2017-10-25
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zaproszenie na XXXVII sesję Rady Powiatu

W   uzgodnieniu ze  Starostą Powiatu Sępoleńskiego uprzejmie zapraszam do udziału w XXXVII sesji Rady Powiatu V Kadencji, która odbędzie się w piątek dnia 27 października 2017 roku o godz. 9oo w sali im. Lucjana Prądzyńskiego w Sępólnie Krajeńskim. Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart.

Porządek obrad XXXVII sesji Rady Powiatu znajduje się w podstronie PORZĄDKI OBRAD.

 • autor: Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart

Podziękowania za udzieloną pomoc

Za nami pierwszy dzień obrad Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Tym razem starostów gości powiat toruński. Jednym z tematów poruszanych pierwszego dnia była prezentacja dotycząca pomocy udzielonej powiatom, mieszkańcom i podmiotom gospodarczym dotkniętym skutkami sierpniowej nawałnicy.

Przy tej okazji Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych przekazał symboliczne podziękowania trzem powiatom, które udzieliły finansowej pomocy w potrzebie - wśród nich znalazły się powiaty toruński, wąbrzeski i świecki. Ponadto podziękował nieobecnym tego dnia na konwencie władzom powiatu włocławskiego, który również otrzyma podziękowania, ale w innym, późniejszym terminie.

W imieniu poszkodowanych mieszkańców powiatu sępoleńskiego serdecznie dziękujemy!

 

 

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji od Starosty , data: 2017-10-19
 • -
 • autor: Starostwo Powiatowe w Toruniu - facebook, data: 2017-10-19

Międzyzakładowy Turniej Piłki Siatkowej z Okazji Święta Niepodległości

Uczniowski Klub Sportowy "Kaloskagatos" już po raz kolejny organizuje Międzyzakładowy Turniej Piłki Siatkowej z Okazji Święta Niepodległości. Patronat w zawodach objął Burmistrz Sępólna Krajeńskiego. Turniej odbędzie się 11 listopada 2017r. (sobota) o godz. 10.00 w hali Krajna Arena. W rywalizacji mogą uczestniczyć drużyny, składające się z minimum 6 zawodników - 4 mężczyzn i 2 kobiet. Zapraszamy do udziału! Zgłoszenia można dokonywać mailowo na adres ukssepolno@gmail.com lub telefonicznie: 536-149-106 do 31 października 2017r.

 

Turniej odbędzie się w ramach zadania publicznego w zakresie "Upowszechniania kultury fizycznej". Zadanie współfinansowane jest przez Gminę Sępólno Krajeńskie. 

Dary od firmy „IZOBUD” Sp. z o.o.

Dnia 18 października 2017 roku na wniosek Starosty Sępoleńskiego Jarosława Tadycha Firma „IZOBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Łąkach Kozielskich przekazała dla poszkodowanych przez nawałnicę mieszkańców powiatu papę wierzchniego krycia zgrzewalną Dachbit 20 250 S52 SBS oraz papę podkładową V-bit V60 S30. Na teren powiatu sępoleńskiego Firma „IZOBUD” dostarczyła darowiznę na własny koszt.

 • autor: Wydział Zarządzania Kryzysowego
 • 20171018_103038.jpg
 • 20171018_103040.jpg
 • 20171018_103059.jpg
 • 20171018_103956_HDR.jpg
 • 20171018_104014_HDR.jpg
 • 20171018_104018_HDR.jpg
 • 20171018_104254.jpg
 • 20171018_104724_HDR.jpg
 • 20171018_104728.jpg
 • autor: Wydział Zarządzania Kryzysowego, data: 2017-10-18

Papa termozgrzewalna dla poszkodowanych mieszkańców Powiatu Sępoleńskiego

Na wniosek Starosty Sępoleńskiego Jarosława Tadycha Firma TES spółka z o.o. Niwki Daleszyckie przekazała dla poszkodowanych mieszkańców powiatu papę termozgrzewalną wierzchniowego krycia . Transport użyczył - Usługi Transportowe Krzysztof Chylewski .

 • autor: Wydział Zarządzania Kryzysowego
 • 20171017_133549_HDR.jpg
 • 20171017_133554_HDR.jpg
 • 20171017_133606_HDR.jpg
 • 20171017_133622.jpg
 • 20171017_133625.jpg
 • 20171017_133637.jpg
 • 20171017_133647.jpg
 • 20171017_133701.jpg
 • 20171017_133705.jpg
 • autor: Wydział Zarządzania Kryzysowego, data: 2017-10-18

Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 13 października 2017r. Zarząd  Oddziału  Związku  Nauczycielstwa Polskiego w Sępólnie Kraj. zorganizował  spotkanie dla nauczycieli emerytów i pracowników obsługi z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

W spotkaniu  uczestniczyli zaproszeni goście:  starosta -  Jarosław  Tadych , przewodniczący rady powiatu – Marek Chart , burmistrz – Waldemar Stupałkowski, przewodniczący  rady miasta – Kazimierz  Jagodziński , dyrektor WEKSTiP  pani Gabriela Malczewska oraz dyrektor gminnej oświaty Marek Tymecki.

Spotkanie otworzyła Pani Anna  Niemczyk - Prezes Zarządu Oddział ZNP w Sępólnie Kr. i powitała  zebranych. W imieniu władz związkowych  podziękowała wszystkim nauczycielom i pracownikom obsługi oświaty za pracę , życzyła  zdrowia i  dalszych  sukcesów w ich działalności. Pan Burmistrz  Waldemar Stupałkowski przekazał pozdrowienia  dla wszystkich nauczycieli z okazji ich Święta.

W swoim wystąpieniu przekazał  życzenia  nauczycielom i podziękował za ich pracę. Następnie Pani Anna Niemczyk powitała nowych członków  Sekcji  Emerytów  i Rencistów   naszego Związku. Wspomniała naszych nauczycieli z którymi pracowaliśmy  oraz tych, którzy od nas odeszli na zawsze.  Ich pamięć uczciliśmy chwilą ciszy. Zaproszeni Goście  wręczyli uczestnikom spotkania  piękne róże.

Spotkanie przebiegało w  miłej atmosferze przy poczęstunku przygotowanym przez zespół pań  w Restauracji  SŁONECZNA. 

Na koniec  na sali  pojawił się  piękny  „ognisty  tort” z napisem „Dzień Nauczyciela„ Przy kawie uczestnicy spotkania wspominali „dawne czasy”.      

 • autor: Jerzy Andruszkiewicz, data: 2017-10-17
 • DSC04816.JPG
 • DSC04819.JPG
 • DSC04821.JPG
 • DSC04826.JPG
 • DSC04828.JPG
 • DSC04830.JPG
 • DSC04847.JPG
 • DSC04849.JPG
 • DSC04859.JPG
 • DSC04873.JPG
 • autor: Jerzy Andruszkiewicz, data: 2017-10-13

„Skarpetkowe” spotkanie z Justyną Bednarek

W Bibliotece Publicznej im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim odbyło się we wtorek „skarpetkowe” spotkanie z  autorką książek dla dzieci, Panią Justyną Bednarek, dotyczące jej najnowszej książki „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Sępólnie oraz Szkoły Podstawowej w Wiśniewie wraz z wychowawczyniami. Wstęp do biblioteki był tylko i wyłącznie w skarpetkach na nogach wraz z dodatkową w kieszeni.

Autorka opowiadała dzieciom o procesie powstawania książki, skąd bierze pomysły i inspiracje do napisania utworu. Przeczytała  kilka fragmentów książki o przygodach „skarpetkowych” bohaterów, które wyruszyły w świat, robiąc przy tym karierę i przeżywając niesamowite przygody. Dodatkowo pisarka przywiozła ze sobą rekwizyty w postaci kolorowych skarpet. Dzieci bardzo chętnie dyskutowały i tworzyły swoje historie. Z wielkim zapałem zaangażowały się w tworzenie własnych „skarpetkowych” postaci. Czytelnia dla dzieci zamieniła się w kreatywną pracownię, a samodzielnie wykonane pacynki sprawiły uczestnikom wielką frajdę. Powstały baletnice, księżniczki, mamusie, a nawet burmistrz, policjant i strażak..


          Książka pt. „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek” podzielona jest na dziesięć rozdziałów. W każdym z nich opowiedziana została historia jednej ze skarpetek. No tak, ale co stało się z tą drugą? O tym też dowiecie się z książki Justyny Bednarek. Zapraszamy do lektury!

 • autor: Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Kraj., data: 2017-10-16
 • 1.jpg
 • 11.jpg
 • 13.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 23.jpg
 • 4.jpg
 • 7.jpg
 • 9.jpg
 • autor: Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Kraj., data: 2017-10-16

XVI Powiatowe Zawody Spinningowe Zakładów Pracy

Dnia 8.10.2017 r. odbyły się XVI Powiatowe Zawody Spinningowe Zakładów Pracy.

W zawodach udział brało pięć 2-osobowych drużyn.

I miejsce zajął team Więcborsko-Bydgoski PZW Pawał Kamiński Arkadiusz Nicpoń 

II miejsce Firma Lentrans Dąbrówka M.Dąbrowski A.Konkolewski

III miejsce Meble Hosa Sławka Kurzyńskiego SŁ.Kurzyński H.Koselczuk

IV miejsce Firma Hesz Sępólno Kraj. St.Gustyn W. Rybacki

V miejsce Firma Lemarck M.Jasiak S.Lewandowski

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe. Dla najlepszych drużyn przygotowano puchary. Nagrody wręczył Burmistrz Sępólna Kraj. - Waldemar Stupałkowski i Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart.

Zadanie było współfinansowane z budżetu Powiatu Sępoleńskiego.

 • autor: Marek Rzepiński - Sekretarz Koła PZW, data: 2017-10-13
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Marek Rzepiński - Sekretarz Koła PZW, data: 2017-10-13

„TYLE JESZCZE DROGI JEST PRZED NAMI...”

z tym, że trasę wyznaczymy sami, po co dalej w miejscu tkwić, trzeba żyć  - to słowa z piosenki Szymona Wydry „Życie jak poemat”, która rozpoczęła obchody Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej. Tegoroczna uroczystość odbyła się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego i miała szczególnie podniosły charakter, dzięki uczniom sypniewskiego technikum. Młodzież po mistrzowsku zaprezentowała  przygotowany specjalnie na tą okazję montaż słowno-muzyczny, który wprawił wielu słuchaczy w nostalgiczny nastrój.

            Dzień Edukacji Narodowej został ustanowiony na pamiątkę powołanej 14. października 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej. Było to pierwsze w świecie ministerstwo oświaty, które zajęło się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. Reforma objęła, i obejmuje do dzisiaj, programy nauczania,  uregulowała podstawy prawne zawodu nauczycielskiego oraz stworzyła pierwsze szkoły kształcące pedagogów.

            Rodowodu słowa pedagog należy szukać w starożytności. Wówczas pedagogiem nazywano niewolnika opiekującego się dziećmi swego pana i odprowadzającego je do szkoły. A dzisiaj to przewodnik, mentor, wychowawca, opiekun, tutor – jednym słowem ktoś wyjątkowy. Ktoś, kto – jak mawiał B. Conclin – potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania i działania.

            Na znaczenie i rolę zawodu nauczyciela zwrócił uwagę w swoim przemówieniu Starosta Sępoleński,  Jarosław Tadych. Do wyzwań, jakie stoją przed współczesnym pedagogiem, nawiązała Dyrektor Wydziału Edukacji, Gabriela Malczewska.

            Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do składania życzeń oraz nagradzania szczególnie wyróżniających się nauczycieli. W tym roku Nagrodą Starosty zostali uhonorowani:

 • Pan Marian Basa, Dyrektor Zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie,
 • Pani Lucyna Kujat, nauczycielka Liceum Ogólnokształcącego w Sępólnie Krajeńskim,
 • Pan Grzegorz Bartczak, nauczyciel Zespołu  Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim,
 • Pani Urszula Wasielewska, nauczycielka Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie,
 • Pani Ewa Janicka, nauczycielka Liceum Ogólnokształcącego w Więcborku,
 • Pani Anna Gumińska - Bejfus, nauczycielka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku,
 • Pani Ewa Tomaszewska, nauczycielka  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku,
 • Pani Renata Budzińska, nauczycielka Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim,
 • Pani Dorota Ledworowska, nauczycielka Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim,
 • Pani Monika Nowiska, z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim.

 

 

Uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela stała się okazją do oficjalnego pożegnania się Zarządu i Pracowników Powiatu z sypniewską placówką, ponieważ od 1 stycznia 2018 roku Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego stanie się szkołą resortową, której organem prowadzącym będzie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do tego faktu nawiązał Starosta Jarosław Tadych oraz Dyrektor ZSCKR Marian Basa, który podziękował wszystkim za dotychczasową współpracę i zrozumienie dla specyfiki funkcjonowania szkoły rolniczej.

 

 

           

 

           

 • autor: Lucyna Małek, ZSCKR Sypniewo, data: 2017-10-13
 • 23616_b.jpg
 • 23623_b.jpg
 • 23625_b.jpg
 • 23627_b.jpg
 • 23628_b.jpg
 • 23629_b.jpg
 • 23632_b.jpg
 • 23641_b.jpg
 • 23643_b.jpg
 • 23649_b.jpg
 • 23651_b.jpg
 • 23663_b.jpg
 • 23665_b.jpg
 • 23667_b.jpg
 • 23684_b.jpg
 • autor: Ewa Szydeł www.e-krajna.pl, data: 2017-10-12
 • DEN 2017 (33).JPG
 • DEN 2017 (38).JPG
 • DEN 2017 (40).JPG
 • DEN 2017 (56).JPG
 • DEN 2017 (60).JPG
 • DEN 2017 (62).JPG
 • DEN 2017 (81).JPG
 • DEN 2017 (93).JPG
 • DEN 2017 (111).JPG
 • DEN 2017 (116).JPG
 • DEN 2017 (121).JPG
 • DEN 2017 (124).JPG

Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim

Trwają prace w związku z rozbudową i przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim - budowa szybu windowego wraz z montażem windy. Zadanie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym wykonawcą jest Zakład budowlany Szymona Zmarzły z Torunia.

 • autor: Wydział Architektury, Budownictwa i Rozwoju, data: 2017-10-13
 • IMG_20170920_104036.jpg
 • IMG_20171012_095821.jpg
 • IMG_20171012_095829.jpg
 • IMG_20171012_095950.jpg
 • IMG_20171012_100227.jpg

Zakończenie prac remontowych w Zespole Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim

Dnia 12 października br. ekipa remontowa funkcjonującą przy Starostwie Powiatowym zakończyła prace remontowe w Zespole Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim. 

Prace remontowe były wykonywane na korytarzu na parterze oraz klatce schodowej od piwnicy aż po II piętro zakres prac remontowych obejmował również sale dydaktyczne.

Zakres prac wykonanych przez ekipę remontową obejmował:

 • wymianę drzwi wewnętrznych
 • wykonanie nowej instalacji elektrycznej
 • wymianę balustrad na klatce schodowej
 • ułożenie płytek ceramicznych oraz klinkierowych
 • montaż sufitów podwieszanych
 • tynkowanie, położenie gładzi oraz malowanie

Aktualnie ekipa remontowa funkcjonującą przy Starostwie Powiatowym pracuje w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu Krajeńskim przy remoncie klatki schodowej, świetlicy i poddasza. 

 • autor: Wydział Architektury, Budownictwa i Rozwoju, data: 2017-10-13
 • IMG_20170901_082556.jpg
 • IMG_20170901_082604.jpg
 • IMG_20170905_091738.jpg
 • IMG_20170905_092117.jpg
 • IMG_20171011_121816.jpg
 • IMG_20171012_125733.jpg
 • IMG_20171012_125744.jpg

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze

Zjawisko: silny wiatr

 

Stopień zagrożenia: 1

 

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie

 

Ważność:  od godz. 13:00 dnia 12.10.2017 do godz. 9:00 dnia 13.10.2017

 

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h,

z porywami do 75 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Uwagi: Brak.

 

Dyżurny synoptyk: Agnieszka Drwal-Tylmann

 

Źródło informacji: IMGW-PIB

 • autor: Artur Jasiński, data: 2017-10-12

Styropian dla poszkodowanych z terenu Powiatu Sępoleńskiego

Na prośbę Starosty Sępoleńskiego  Firma Austrotherm Sp. z o.o. z Oświęcimia przekazała dla powiatu sępoleńskiego 100,3 m3 styropianu.

Dnia 6.10.2017 z Firmy  AUSTROTHERM Sp. z o.o. z Oświęcimia  dotarł na teren naszego powiatu transport styropianu dla mieszkańców naszego powiatu, który przywiozła nieodpłatnie firma Pana Krzysztofa Chylewskiego.

W tym samym dniu od  firmy P.W. "Hobby"  Pana Piotra Matuszewskiego z Kobylarni otrzymaliśmy 6 szt. okien. Transportem okien nieodpłatnie zajęła się Firma  "KAAD" Artura Adamczaka z Sępólna Krajeńskiego.

 • autor: Wydział Zarządzania Kryzysowego, data: 2017-10-11
 • IMG_2552.JPG
 • IMG_2534.JPG
 • IMG_2538.JPG
 • IMG_2542.JPG
 • IMG_2545.JPG
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2017-10-10

Materiały budowlane dla poszkodowanych podczas nawałnicy

W dniu 4.10.2017 roku na teren powiatu sępoleńskiego z rozdzielnika Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotarł transport  materiałów budowlanych dla poszkodowanych mieszkańców naszego powiatu  od następujących podmiotów, które w formie darowizny przekazały swoje wyroby :

-" KREAM" Sp. z o.o. - 24 palety (1440 szt. ) pustak ceramiczny  P+W "25";

- Wytwarzanie Wyrobów Ceramiki Budowlanej - Karol, Andrzej , Jacek  Zagłoba  - 1280 szt. cegły   pełnej, 640 szt. cegły K-2 i 544 szt. cegły;

- Cegielnia  Truszkowski, Kryski s.c. - 3500 szt. cegły pełnej ZMB kl.15

- Z.P.H.U. "CER-BUD" - 5400 szt. cegły

- Cegielnia "DĄBRÓWKA"  Zbigniew Zawadzki - 3240 szt. cegły pełnej

Transport w/wym materiałów budowlanych zapewniła  I Brygada Logistyczna Bydgoszcz i X Brygada Logistyczna Opole.

W imieniu mieszkańców  dziękujemy darczyńcom i Brygadzie Logistycznej z Bydgoszczy oraz Brygadzie Logistycznej z Opola za dowiezienie przekazanych materiałów budowlanych

 • autor: Wydział Zarządzania Kryzysowego, data: 2017-10-11
 • IMG_2514.JPG
 • IMG_2493.JPG
 • IMG_2501.JPG
 • IMG_2502.JPG
 • IMG_2507.JPG
 • IMG_2508.JPG
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2017-10-04

ANWIL rusza z pomocą!

Pomoc materialna dla mieszkańców powiatu sępoleńskiego,  którzy ucierpieli w sierpniowych nawałnicach zostanie przekazana przez Fundację ORLEN – DAR SERCA z rekomendacji należącej do Grupy ORLEN spółki ANWIL. Będą to nawozy azotowe produkowane przez włocławską firmę.

Kujawy i Pomorze to jeden z regionów najbardziej zdewastowanych przez wichury i gwałtowne deszcze, które przeszły nad Polską w nocy z 11 na 12 sierpnia. Największe zniszczenia odnotowano w powiatach tucholskim, bydgoskim, żnińskim, nakielskim, a także sępoleńskim.

Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim skierowali do ANWILU prośbę o wsparcie. - Wichura i ulewne deszcze spowodowały zniszczenia o znamionach klęski żywiołowej. Mieszkańcy naszego powiatu niejednokrotnie stracili dorobek całego życia. Poszkodowane zostały cztery gminy: Kamień Krajeński, Sępólno Krajeńskie, Sośno oraz Więcbork. Zniszczeniu uległo 2000 budynków, większość znaków drogowych i 49 km dróg. Na terenie naszego powiatu pracuje około 200 pracowników różnego rodzaju służb, a ich pomoc jest nieoceniona. Prosimy jednak o dodatkowe wsparcie, które umożliwi nam jak najszybciej zlikwidować skutki nawałnic. – zaapelował Jarosław Tadych, starosta powiatu.

ANWIL, który w swojej strategii rozwoju kładzie szczególny nacisk na kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu, nie pozostał obojętny wobec tej prośby. Spółka, za pośrednictwem Fundacji ORLEN – DAR SERCA, wesprze rolników z powiatu sępoleńskiego, których pola uległy zniszczeniu, przekazując nawozy azotowe produkowane we Włocławku.

Jacek Podgórski, Prezes Zarządu ANWIL S.A. podkreślił: - Według danych szacunkowych resortu rolnictwa, w całej Polsce zniszczonych zostało 72 tys. ha upraw. Skala zniszczeń jest ogromna, dlatego bez wahania postanowiliśmy włączyć się w akcję pomocową dla powiatu sępoleńskiego. Cieszę się, że jako jeden z czołowych producentów nawozów azotowych, działając wspólnie z Fundacją ORLEN-DAR SERCA, możemy wnieść wkład w odbudowę  gospodarstw rolnych na Kujawach i Pomorzu.

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017r.

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017r.”

Do kogo adresowana jest pomoc?

Adresatami programu są poszkodowane na skutek żywiołu:

 • osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  (lub orzeczenie równoważne)

oraz

 • dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia

zamieszkujące na terenie gmin, których wykaz określony został w załączniku:

 1. do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1547, z późn. zm.),
 2. do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1583).

Kto jest realizatorem programu, gdzie i do kiedy należy składać wnioski?

Realizator programu - Powiat sępoleński.

Jednostka realizująca program - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kr. z siedzibą w Więcborku.

W celu uzyskania informacji o programie należy kontaktować się bezpośrednio z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kr. z siedzibą w Więcborku, ul. Starodworcowa 8, 89-410 Więcbork, tel. 52 389-85-01.

Wnioski dostępne będą w siedzibie PCPR Więcbork oraz na stronie internetowej: pcprwiecbork.bip.gov.pl, www.pcprwiecbork.pl.

Wnioski w ramach programu składane są w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia
1 grudnia 2017 roku.

Jaką pomoc można uzyskać w ramach programu?

W ramach Modułu I programu każda poszkodowana w wyniku żywiołu osoba niepełnosprawna spełniająca wszystkie warunki przewidziane w programie może otrzymać jednorazowe świadczenie
na rehabilitację społeczną w wysokości 2.000,00 zł
(słownie: dwa tysiące złotych)
z zastrzeżeniem,
że wysokość świadczenia nie może przekraczać kwoty wnioskowanej przez Wnioskodawcę. Wysokość wnioskowanej pomocy Wnioskodawca w formularzu wniosku powinien określić łącznie dla wszystkich osób niepełnosprawnych, których dotyczy przedmiotowy wniosek. Jest to pomoc doraźna niepodlegająca rozliczeniu, wydatkowana zgodnie z potrzebami osoby niepełnosprawnej.

Podopieczny/podopieczni, którego/których dotyczy wniosek w ramach Modułu I musi/muszą zamieszkiwać razem z Wnioskodawcą w obrębie tego samego gospodarstwa domowego (pobyt stały).

 

 

 

Pomoc w ramach Modułu I dotyczy tylko tych adresatów programu, w odniesieniu do których przyznany został zasiłek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) na podstawie art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.).

W ramach Modułu II programu można otrzymać jednorazowe świadczenie stanowiącego rekompensatę poniesionych strat i/lub pokrycie kosztów przeprowadzenia naprawy w odniesieniu do sprzętu/urządzenia /środka pomocniczego/przedmiotu ortopedycznego, którego zakup był dofinansowany ze środków PFRON, w tym w ramach programów Rady Nadzorczej PFRON (niezależnie od daty przyznania pomocy ze środków PFRON).

Zgodnie z postanowieniami programu (rozdział VI ust. 4) świadczenie wypłacane w ramach Modułu II przeznacza się na:

  1. zakup lub naprawę sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych utraconych lub zniszczonych na skutek działania żywiołu,
  2. usunięcie powstałych na skutek działania żywiołu szkód, w obrębie zlikwidowanych uprzednio barier technicznych i barier w komunikowaniu się (bez barier architektonicznych) w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – zakup/naprawę sprzętu /urządzeń.

Wysokość świadczenia przypadającego danej osobie niepełnosprawnej w przypadku:

 1. naprawy sprzętu/urządzenia – nie może przekroczyć 100% kosztów jej dokonania z zastrzeżeniem,
  że koszt naprawy nie może stanowić więcej niż 50% kosztów zakupu naprawianego sprzętu/urządzenia (realizator programu będzie dokonywać weryfikacji, czy zasadne jest przeprowadzenie naprawy
  w odniesieniu do ewentualnego zakupu nowego sprzętu/urządzenia takiego samego jak uszkodzony/e lub w przypadku braku możliwości zakupu nowego takiego samego urządzenia/sprzętu w odniesieniu do urządzenia/sprzętu o takich samych lub zbliżonych parametrach),
 2. utraconego lub zniszczonego na skutek działania żywiołu sprzętu/urządzenia/środka pomocniczego /przedmiotu ortopedycznego objętego dofinansowaniem ze środków PFRON – nie może przekroczyć kwoty jego zakupu (przy ustaleniu wysokości kwoty zakupu brany jest pod uwagę również ewentualnie wniesiony przez Wnioskodawcę wkład własny),

z zastrzeżeniem, że wysokość świadczenia nie może przekraczać kwoty wnioskowanej przez Wnioskodawcę.

W uzasadnionych przypadkach adresatowi programu może być udzielana pomoc w postaci indywidualnego wsparcia wykraczającego poza pomoc określoną w Module I i w Module II programu. Podstawą decyzji jest złożenie przez jednostkę realizatora do Oddziału PFRON pisemnego wniosku o udzielenie adresatowi programu indywidualnego wsparcia. Warunki i zakres udzielenia indywidualnego wsparcia każdorazowo określone zostaną odrębną decyzją Zarządu PFRON.

XVI Regionalne Masowe Biegi Uliczne im. Kajetana Bągorskiego

29 września 2017 r. odbyły się XVI Regionalne Masowe Biegi Uliczne im. Kajetana Bągorskiego. W zawodach wzięli udział przedszkolacy, uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjum. Impreza organizowana była przez Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim, Gminę Sępólno Krajeńskie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Krajeńskim, Zakład Gospodarki Komunalnej w Sępólnie Krajeńskim oraz Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim. Trasa przebiegała ulicami: Baczyńskiego, Odrodzenia oraz Sportową. Liczny udział zawodników i kibiców potwierdził duże zainteresowanie zawodami.

> > > FOTOGALERIA < < <

> > > WYNIKI < < < 

 • autor: Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim
 • regionalne_biegi_uliczne_20170930_1831313215.jpg
 • regionalne_biegi_uliczne_20170930_1016269737.jpg
 • regionalne_biegi_uliczne_20170930_1428757403.jpg
 • regionalne_biegi_uliczne_20170930_1789109090.jpg
 • regionalne_biegi_uliczne_20170930_1807443573.jpg
 • autor: Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim

XXII Wieczór Seniora w Więcborku

Cykliczną, powtarzającą się imprezą dla wszystkich emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Więcbork oraz gminy Sośno, są październikowe wieczory seniora. W sobotę, 7 października, w gościnnych progach Zespołu Szkół w Więcborku, po raz XXII seniorzy bawili się na swoim dorocznym balu. Ten wieczór był wyjątkowy z jeszcze jednej okazji, Oddział Rejonowy PZERiI w Więcborku świętował swoje 45-lecie istnienia.

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentowała Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Elżbieta Maziarz - Rudnik

 • 23277_b.jpg
 • 23278_b.jpg
 • 23331_b.jpg
 • 23259_b.jpg
 • 23318_b.jpg
 • 23309_b.jpg

Bieg Uliczny im. Kajetana Bągorskiego

Dnia 1 października 2017 r, w samo południe, rozpoczął się Bieg Uliczny im. Kajetana Bągorskiego na dystansie 10 km. Do rywalizacji przystąpiło 150 zawodników. Start i meta zlokalizowane były na stadionie Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim. Trasa przebiegała przez Las Miejski, Promenadę oraz ulicami miasta. Organizatorami imprezy byli: Gmina Sępólno Krajeńskie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Krajeńskim, MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie oraz Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim. Bieg na tym dystansie rozgrywany był po raz czwarty. Po dekoracji odbyło się losowanie nagród ufundowanych przez sponsorów. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończyli bieg, otrzymali pamiątkowe medale. Pierwsza trójka w każdej kategorii wiekowej otrzymała puchary oraz statuetki, a w klasyfikacji generalnej dodatkowo karty podarunkowe do wykorzystania w sieci sklepów Decathlon.

> > > WYNIKI BIEGU < < <

> > > FOTOGALERIA < < < 

 • autor: Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim, data: 2017-10-03
 • bieg_uliczny_20171002_1357800698.jpg
 • bieg_uliczny_20171002_1363563917.jpg
 • bieg_uliczny_20171002_1688055424.jpg
 • bieg_uliczny_20171002_1784822299.jpg
 • bieg_uliczny_20171002_2057505835.jpg
 • bieg_uliczny_20171002_2095626871.jpg
 • bieg_uliczny_20171002_1005143603.jpg
 • bieg_uliczny_20171002_1272980200.jpg
 • autor: Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim

Pismo wojewody dot. gwałtownych zjawisk atmosferycznych

Poniżej pismo wojewody dot. gwałtownych zjawisk atmosferycznych.

 • autor: Zarządzanie Kryzysowe - Irena Miczko

treść pisma wojewody

 • autor: Wojewoda Kujawsko-Pomorski - Mikołaj Bogdanowicz, data: 2017-10-05

Uwaga! Niekorzystne zjawiska pogodowe! Silny wiatr!

W związku z informacją otrzymaną z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy dotyczącą prognozy pogody na najbliższe dni, informujemy:

WCZK IMGW-PIB ostrzega : Wiatr/ kuj-pom. południowo - wschodni od 17:00/05.10 do 22:00/05.10.2017 prędkość do 45 km/h, porywy do 85 km/h

ponadto w nocy z 5/6 października br. przez teren województwa kujawsko – pomorskiego może przejść front atmosferyczny, któremu towarzyszyć mogą intensywne opady deszczu połączone z wiatrem o prędkości przekraczającej 100 km/h. W związku z powyższym prosimy  mieszkańców o konieczności zabezpieczenia budynków (w tym szczególnie obiektów uszkodzonych podczas nawałnicy w sierpniu br., plonów oraz sprzętu).

 • autor: Zarządzanie Kryzysowe - Irena Miczko, data: 2017-10-04

Konsultacje społeczne programu współpracy na 2018 rok

Na ostatnim posiedzeniu, Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził projekt Programu Współpracy Powiatu Sępoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

W/w dokument w kształcie załączonym poniżej będzie podlegał konsultacji z organizacjami pozarządowymi.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Sępoleńskiego do składania swoich uwag do konsultowanego dokumentu do dnia 23 października 2017 roku na adres mailowy: kamila.jablonska@powiat-sepolno.pl   

 

W załączeniu projekt Programu Współpracy (…)  na 2018 rok

 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2017-10-03

Program współpracy (...) na 2018 rok

Posiedzenie Zarządzania Kryzysowego

Starosta Sępoleński na prośbę Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwołał w dniu 29.09.2017 roku posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w którym udział wzięły osoby zgodnie z zamieszczoną poniżej listą obecności.

 

Tematem posiedzenia była sytuacja po nawałnicy, która przeszła przez powiat sępoleński w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. oraz pomoc udzielna mieszkańcom.

 • autor: Zarządzanie Kryzysowe - Irena Miczko, data: 2017-10-03
 • -
 • DSC_0124.JPG
 • DSC_0125.JPG
 • DSC_0129.JPG
 • DSC_0130.JPG
 • DSC_0132.JPG
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2017-09-29

Konferencja prasowa

Dnia 29.09.2017 r. w gabinecie starosty sępoleńskiego odbyła się konferencja prasowa wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza. Głównym tematem konferencji była sierpniowa nawałnica która przeszła nad naszym regionem. Wojewoda wspomniał również o promesie, którą przekazał Staroście Sępoleńskiemu Jarosławowi Tadychowi. 

W konferencji uczestniczyli: Wojewoda Kujawsko - Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Starosta Sępoleński Jarosław Tadych, Rzecznik Prasowy Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Adrian Mól oraz lokalne media. 

Film z konferencji  > > > Kliknij tutaj < < <

 • DSC_0113.JPG
 • DSC_0080.JPG
 • DSC_0084.JPG
 • DSC_0087.JPG
 • DSC_0091.JPG
 • DSC_0102.JPG
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2017-09-29

Wizyta Wojewody w powiecie sępoleńskim

Odbywająca się 29 września 2017 roku sesja rady powiatu była jednym z zasadniczych punktów odwiedzającego powiat sępoleński Wojewody Kujawsko – Pomorskiego – Mikołaja Bogdanowicza. Głównym celem wystąpienia Wojewody na sesji rady powiatu było przedstawienie sprawozdania z działań podjętych po nawałnicy 11 sierpnia na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. Wojewoda podziękował wszystkim uczestnikom działań, samorządom, jednostkom organizacyjnym, strażakom. Zwrócił uwagę na współpracę pomiędzy wojewodą a samorządami. Obecność wojewody Mikołaja Bogdanowicza na dzisiejszej sesji była również okazją do wręczenia staroście sępoleńskiemu Jarosławowi Tadychowi promesy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 1 194 000 zł ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Promesa obejmuje dofinansowanie przebudowy czterech dróg powiatowych (Więcbork - Wielowicz; Zakrzewek, Jazdrowo - Iłowo - Sępólno i Stare Gronowo - Witkowo - Kamień Kraj) zniszczonych przez sierpniową nawałnicę i jest kolejną formą rządowego wsparcia dla samorządów i mieszkańców dotkniętych przez kataklizm regionów.

W przerwie sesji, odbyła się konferencja prasowa, w której razem z Wojewodą udział wziął Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych. Następnie na wniosek Wojewody odbyło się posiedzenie powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego.  Na ten temat więcej w kolejnych artykułach.

Podczas sesji Rady Powiatu odbyła się prezentacja projektu modelowego  „Stacja Turystyczna Kamień”  prowadzonego przez stowarzyszenie „Śladowcy” z Kamienia Krajeńskiego pod kierownictwem Pana Aleksandra Atamańskiego.

W kolejnych punktach sesji Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu w I półroczu 2017 r. oraz informację w zakresie wyników naboru na rok szkolny 2017/2018.

Rada Powiatu w Sępólnie Krajeńskim podjęła uchwały w sprawach:

 • zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2017,
 • nadania Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim,
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2027 r ,

uchwalenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.

 

Film z XXXVI Sesji Rady Powiatu > > > Kliknij tutaj < < <

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji od Wicestarosty, data: 2017-09-29
 • DSC_0024.JPG
 • DSC_0026.JPG
 • DSC_0028.JPG
 • DSC_0029.JPG
 • DSC_0030.JPG
 • DSC_0032.JPG
 • DSC_0033.JPG
 • DSC_0034.JPG
 • DSC_0035.JPG
 • DSC_0036.JPG
 • DSC_0041.JPG
 • DSC_0042.JPG
 • DSC_0044.JPG
 • DSC_0046.JPG
 • DSC_0052.JPG
 • DSC_0057.JPG
 • DSC_0058.JPG
 • DSC_0059.JPG
 • DSC_0065.JPG
 • DSC_0069.JPG
 • DSC_0073.JPG
 • DSC_0076.JPG
 • DSC_0079.JPG

Spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej w ramach realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kr. z siedzibą w Więcborku w dniu 25.09.2017r. zorganizowało w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kamieniu Kr. kolejne spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej w ramach realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
W spotkaniu udział wzięli Przedstawiciele: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Kr., Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu Kr., Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Małej Cerkwicy, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sępólnie Kr., Szkół z terenu Gminy Kamień Kr. oraz Rodziny Zastępcze zamieszkujące na terenie Gminy Kamień Kr.

Podczas spotkania wykład na temat roli współpracy rodziców zastępczych ze szkołą oraz przeciwdziałania nowym zagrożeniom w odniesieniu do aspektów prawnych wygłosiła- Sędzia Pani Anna Maria Wesołowska. Następnie przedstawiono założenia projektu „Rodzina w Centrum”, odbył się wykład psychologa – Pani Aleksandry Nowickiej-Martinez na temat rodzicielstwa zastępczego oraz zostały przedstawione dobre praktyki przez rodzica zastępczego Panią Iwonę Szymczak-Bajczyk na temat rodzicielstwo zastępcze oczami rodzica zastępczego. Spotkanie zostało ocenione przez uczestników jako ciekawe i dostarczające cennej wiedzy.

 • autor: www.pcprwiecbork.pl, data: 2017-10-02
 • -
 • -

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w Kujawsko-Pomorskiem

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:
•    w warunkach ambulatoryjnych,
•    w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
•    telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:
•   nagłego zachorowania;
•  nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
•    gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

WAŻNE!

W okresie od 29.09.2017 godz. 18:00 do 02.10.2017 godz. 08:00 do dyspozycji pacjentów dostępny będzie numer telefonu do Narodowego Funduszu Zdrowia, pod którym będzie można zasięgnąć informacji w sprawach dotyczących Nocnej i Świątecznej Opieki Lekarskiej.

Telefon:  695 650 903


Placówki medyczne, którym 30 września 2017 r. wygasa umowa na realizację świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą czynne do godz. 8.00 w dniu 1 października (niedziela). 

Nowe punkty nocnej i świątecznej pomocy medycznej będą realizować świadczenia od niedzieli 1 października, od godz. 8.00.

 • autor: www.nfz-bydgoszcz.pl

Komisje Rady Powiatu

W bieżącym tygodniu w biurze Rady Powiatu odbyły się posiedzenia czterech komisji rady powiatu. We wtorek obradowała Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz Komisja Infrastruktury i Gospodarki, natomiast dzisiaj Komisja Zdrowia  i Pomocy  Społecznej oraz  Komisja Budżetu i  Finansów.

W porządku obrad komisji znalazły się następujące tematy:

1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu sępoleńskiego w I półroczu 2017r. – wszystkie komisje;

2. Informacja o ostatecznych wynikach naboru do szkół powiatowych na rok szkolny 2017/2018. – komisja edukacji (…)

3. Informacja na temat rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska. – komisja infrastruktury (…)

Komisje zaopiniowały materiały projekty uchwał i materiały na najbliższą sesję Rady Powiatu.

 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2017-09-28
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Usuwanie azbestu pomoc dla poszkodowanych po nawałnicy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje, że można skorzystać z dotacji na przedsięwzięcie związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. 

Beneficjentami programu mogą być jednostki samorządu terytorialnego – Gminy, które w imieniu poszkodowanych składać będą wnioski do WFOŚIGW.

Kwota dofinansowania za demontaż, zebranie i złożenie wyrobów zawierających azbest
w wysokości 300 zł/Mg.

Środki pochodzące z WFOŚiGW w Toruniu i NFOŚiGW pokrywają 100% kosztów kwalifikowanych, tj. maksymalnie do kwoty 1.000,00 zł/Mg.

 • autor: Barbara Wiśniewska, data: 2017-09-28

Spotkanie Starostów i pracowników Zarządzania Kryzysowego

Dnia 27.09.2017 roku o godz. 12.45 w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego odbyło się spotkanie Starostów i pracowników Zarządzania Kryzysowego z pięciu powiatów, które ucierpiały w sierpniowej nawałnicy.

Tematem spotkania była dystrybucja 400 ton materiałów budowlanych dla województwa kujawsko-pomorskiego.

Spotkanie prowadził Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W spotkaniu udział brali przedstawiciele wojska, którzy logistycznie zapewnią transport wyżej wymienionych materiałów budowlanych.

 • autor: Wydział Zarządzania Kryzysowego, data: 2017-09-28
 • DSC_0878.JPG
 • DSC_0874.JPG
 • DSC_0875.JPG
 • DSC_0877.JPG

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2017 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku informuje, że 10 października 2017r. mija termin na składanie wniosków w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017r.

Przypominamy, że w ramach Modułu II można otrzymać dofinansowanie do:

 • opłaty za naukę (czesne),
 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia,
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Informacje o programie, zasadach przyznawania dofinansowania ze środków PFRON osobom niepełnosprawnym z terenu Powiatu Sępoleńskiego w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” oraz druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie PCPR lub na stronie internetowej www.bip.pcprwiecbork.pl.

Szczegółowe informacje uzyskać można u Pani Małgorzaty Jasiniewskiej
nr tel.: 52-389-85-01, 52-389-75-75, e-mail: aktywnysamorzad@pcprwiecbork.pl.

 • autor: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , data: 2017-09-27

Powiatowe Zakończenie Sezonu Motocyklowego

Dnia 16 września 2017 roku odbyło się zakończenie sezonu motocyklowego. Uczestnicy zebrali się na Placu Wolności w Sępólnie Krajeńskim, następnie przejechali pod kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła  w Sępólnie Krajeńskim, gdzie odbyła się msza z udziałem motocyklistów. Po zakończonej eucharystii wszyscy zebrali się w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie.

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Jarosław Tadych.

 • DSC00173.JPG
 • DSC00183.JPG
 • DSC00184.JPG
 • DSC05440.JPG
 • DSC05446.JPG
 • DSC05503.JPG
 • DSC05517.JPG
 • DSC05583.JPG
 • DSC05602.JPG
 • DSC05604.JPG
 • DSC05614.JPG
 • DSC05630.JPG
 • DSC05636.JPG
 • DSC05637.JPG
 • DSC05647.JPG
 • DSC05658.JPG

Apel do rządu: przygotujmy razem wniosek do Funduszu Solidarności

Marszałkowska administracja regionu opracowała szacunki strat po sierpniowej nawałnicy, która spustoszyła północne i północno zachodnie rejony naszego województwa. Naszym celem jest zdobycie środków europejskich na odbudowę tych terenów, dlatego apelujemy do rządu o przygotowanie wniosku do Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE), deklarując wszelką pomoc w jego przygotowaniu i przekazując nasze wyliczenia.

Pismo w tej sprawie, adresowane do premier Beaty Szydło, przygotował marszałek Piotr Całbecki. - Proszę panią premier o podjęcie działań mających na celu uzyskanie wsparcia ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (…) [oraz] o rozważenie możliwości przekazania otrzymanych środków finansowych do samorządu województwa, który, znając specyfikę i uwarunkowania występujące na obszarach objętych klęską żywiołową, będzie w stanie najbardziej adekwatnie udzielić pomocy poszkodowanym – czytamy w piśmie.

Pod listem, oprócz marszałka Całbeckiego, podpisali się przedstawiciele gmin i powiatów dotkniętych kataklizmem. Spotkanie w tej sprawie, na którym zaprezentowaliśmy także przygotowany w Urzędzie Marszałkowskim, uzgodniony z wszystkimi zainteresowanymi podmiotami, wstępny projekt wniosku do FSUE, odbyło się dziś (26 września) w Toruniu.

- Musimy spróbować zawalczyć o te środki. Wobec Brukseli musimy mówić jednym głosem, w przeciwnym razie nie będziemy wiarygodni– podkreślił w swoim wystąpieniu marszałek Całbecki.

Obecni na spotkaniu samorządowcy akcentowali, że członkostwo Polski w UE rodzi określone obowiązki, ale wiąże się też z prawami. Jednym z nich jest prawo do wsparcia z Funduszu Solidarności.  

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych. Na spotkaniu byli obecni również: Wójt Gminy Sośno Leszek Stroiński, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski oraz Burmistrz Więcborka Waldemar Kuszewski.

Więcej informacji > > > Kliknij tutaj < < < 

 • autor: Beata Krzemińska - rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego, data: 2017-09-26
 • wsparcie_nawalnica-49.jpg
 • wsparcie_nawalnica-22.jpg
 • wsparcie_nawalnica-36.jpg
 • wsparcie_nawalnica-44.jpg
 • wsparcie_nawalnica-46.jpg
 • autor: Mikołaj Kuras, data: 2017-09-27

Punkt Interwencji Kryzysowej

‘Kryzys jest stanem dezorganizacji, w którym człowiek staje w obliczu zniweczenia ważnych celów życiowych lub głębokiego zaburzenia swego cyklu życiowego i metod radzenia sobie z czynnikami stresującymi. Termin kryzys odnosi się głównie do poczucia lęku, szoku i trudności przeżywanych w związku z zaburzeniem’  (Brammer, 1985).

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sępólnie Krajeńskim informuje, że w związku z nawałnicami, które przeszły przez  Powiat Sępoleński w dniach z 11 na 12 sierpnia Poradnia uruchomiła na terenie placówki bezpłatny Punkt Interwencji Kryzysowej dla poszkodowanych w wichurze dzieci i młodzieży oraz ich rodziców.

Prosimy o zgłaszanie się poprzez rejestrację telefoniczną pod numerem 523882147 lub osobiście w sekretariacie Poradni.

Godziny przyjęć w ramach punktu: środa  10.00 – 16.00 (od września 2017 r. do odwołania).

 • autor: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, data: 2017-09-26

II Kapeluszowy Marsz Seniorów

Dnia 7 września br. Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim oraz Stowarzyszenie "Pomóż sobie pomagając innym" zaprosili już po raz kolejny seniorów na Kapeluszowy Marsz Seniorów. W barwnym korowodzie, przy taktach kapeli "Znad Mochla" uczestnicy marszu przybyli ze stadionu miejskiego do Domu Pomocy Społecznej. Seniorzy z powiatu sępoleńskiego zaprezentowali mieszkańcom Kamienia Kraj. piękne, kolorowe i wyjątkowe kapelusze. Organizatorzy imprezy przygotowali dla gości mnóstwo atrakcji - loteria fantowa, koperty-niespodzianki, poczęstunek z drożdżówką własnego wypieku. W trakcie imprezy można było zbadać ciśnienie czy zmierzyć poziom cukru. Prócz zabawy była również edukacja. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji przekazali zebranym informacje, jak ustrzec się przed oszustwami na tzw. "wnuczka". Ideą marszu jest pokazanie, że seniorzy są aktywni, chętnie się integrują, mają dystans do siebie i potrafią wspaniale się bawić.

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart.

 • autor: Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Kraj.
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Kraj.

JOB SHADOWING

W ramach projektu ,,Kształcenie zawodowe bez granic”, realizowanego w programie Erasmus+ i PO WER, 20-osobowa grupa uczniów CKZiU w Więcborku, kształcących się w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych odbyła w maju 4-tygodniowe praktyki zawodowe w Irlandii. W ramach tego samego projektu, koordynowanego przez Annę Gumińską-Bejfus, w marcu 2018 do Irlandii wyjedzie również 20 uczniów z technikum kształcącego w zawodach technik informatyk i ekonomista. Także nauczyciele uczący przedmiotów zawodowych w CKZiU aktywnie uczestniczyli w powyższym projekcie biorąc udział  w dniach 13-19.08.2017 w szkoleniu typu Job Shadowing w Mallow oraz Youghal.

Job shadowing to sposób pobierania nauki i zbierania doświadczeń w zawodzie, polegający na towarzyszeniu jak cień (z ang. shadow – cień) cały dzień roboczy innemu pracownikowi podczas jego pracy. Funkcja cienia pozwala obu stronom na naukę i wymianę pomysłów, poszukiwanie możliwości dochodzenia do wyznaczonego celu, udzielanie i otrzymywanie informacji zwrotnych. Nauczyciele z branży ekonomicznej, informatycznej, hotelarskiej i gastronomicznej - chcąc stale podnosić poziom nauczania w CKZiU - odbywali szkolenie w irlandzkich firmach zgodnie z nauczanymi przez nich przedmiotami w Polsce. Nauczyciel języka angielskiego zawodowego, Wojciech Kołodziejek uczestniczył wymiennie w warsztatach zorganizowanych dla powyższych branż oraz wspierał nas językowo podczas całego pobytu. Wyjazd nauczycieli CKZiU był także doskonałym sposobem na poznanie kultury i stylu życia Irlandczyków. Było to możliwe poprzez bezpośrednie uczestnictwo w życiu codziennym rodzin, u których byliśmy zakwaterowani. Popołudniami mieliśmy okazję zwiedzić miejscowość  Mallow, jej okolice i pobliskie miasto Cork ze wspaniałym University College Cork. Jest to uczelnia założona w 1845 roku. Obecnie posiada ona ponad 18 tysięcy studentów i ponad 760 wykładowców. Uczelnia jest jednym z wiodących instytutów badawczych w Irlandii. Na uniwersytecie UCC studiuje obecnie 2400 studentów zagranicznych, z czego największa grupa pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, Chin, Francji i Malezji.

 Przygotowując się do udziału w Job Shadowing w Irlandii od dwóch lat nauczyciele CKZiU uczestniczyli w kursie on-line  j. angielskiego na platformie edukacyjnej  Warszawskiego Kolegium Doskonalenia Kadr oraz rozwijali swoje umiejętności językowe na lekcjach w szkolnej grupie prowadzonej przez Joannę Bonę-Schmidt.

Opisany wyżej projekt unijny to nie ostatnie spotkanie CKZiU z Irlandią. W maju 2018 roku, w ramach projektu ,,Zawodowe spotkanie z Europą”, koordynowanego przez Renatę Zalewską-Czeszewską, 25 uczniów z  klas drugich Techników CKZiU w Więcborku odbędzie 4-tygodniowe praktyki zawodowe również w Irlandii.

Naszym partnerem w opisanych projektach jest organizacja Your International Training, która organizuje warsztaty, seminaria, staże, kursy językowe i zajęcia kulturowe. Dzięki uczestnictwu w tego typu zajęciach możemy dokonać transferu innowacji i nowych umiejętności oraz wykorzystać je podczas kształcenia zawodowego w naszej szkole.

Wyjazd do Irlandii był niezwykłym doświadczeniem zawodowym i kulturowym, dlatego zachęcamy do udziału w tego typu projektach unijnych.

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • -
 • -

Rajd rowerowy klasy IVa

W dniu 23 września uczniowie klasy IVa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim wraz z rodzicami i pracownikami Krajeńskiego Parku Krajobrazowego wybrali się na wycieczkę rowerową do Leśnictwa Dąbie.

Na starcie omówiono zasady bezpieczeństwa, wszyscy otrzymali opaski odblaskowe, następnie pod eskortą OSP Sępólno Kraj. uczestnicy wyruszyli w drogę. Po niespełna godzinie przemierzania leśnych ścieżek na mecie przywitał wszystkich leśniczy – Pan Zenon Łuczyński. I wtedy… rozpoczęto nie lada ucztę. Wszędzie unosił się zapach pieczonych nad ogniskiem kiełbasek i wyśmienitych ciast przygotowanych przez mamy małych rowerzystów. Kiedy wszyscy się posilili, pracownicy Krajeńskiego Parku Krajobrazowego – Pan Mirosław Łebek i Pan Krzysztof Wojtkowiak zaprosili dzieci do konkursu na najwolniejszą jazdę na rowerze. Wbrew pozorom nie było to wcale łatwe zadanie. Po emocjonującej rywalizacji wszyscy udali się na spacer, podczas którego Pan Mirosław i Pan Krzysztof opowiadali wiele ciekawostek przyrodniczych. Trzeba przyznać, że dzieci świetnie sobie poradziły z rozpoznawaniem liści drzew i grzybów.

Z nadzieją na kolejny tak udany rajd rowerowy uczestnicy w znakomitych humorach ruszyli w drogę powrotną.

 • _20170925_133409.JPG
 • 2017-09-23_15-44-35.jpg
 • 2017-09-23_15-45-10.jpg
 • 2017-09-23_16-25-57.jpg
 • 2017-09-23_17-24-50.jpg
 • 2017-09-23_17-26-45.jpg
 • gwne.jpg
 • IMG-20170924-WA0005.jpg

Kolejne materiały budowlane dla poszkodowanych podczas nawałnicy

Dnia 25 września 2017 roku materiały budowlane odbierały osoby z Gminy Sośno, które zostały poszkodowane w wyniku nawałnicy.

 • IMG_2436.JPG
 • IMG_2423.JPG
 • IMG_2425.JPG
 • IMG_2430.JPG
 • IMG_2432.JPG
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2017-09-25

Odbiór cegieł dla poszkodowanych podczas wichury

Dnia 22 września 2017 roku cegły od Cegielni Karmelita z Kozłowa k. Świecia odbierały osoby poszkodowane podczas nawałnicy z  terenu powiatu sępoleńskiego.

 • DSC_0002.JPG
 • DSC_0003.JPG
 • DSC_0007.JPG
 • DSC_0008.JPG
 • DSC_0011.JPG
 • DSC_0016.JPG
 • DSC_0022.JPG

74. posiedzenie Zarządu Powiatu

Dnia 21 września 2017 roku odbyło się 74. posiedzenie Zarządu Powiatu w trakcie, którego omawiano szereg spraw, dotyczących powiatu.

 

Zarząd Powiatu zajął stanowisko w sprawie :

 • pisma mieszkańców ul. Parkowej w Sypniewie ;
 • pisma mieszkanki budynku w Suchorączku;
 • wniosków Komisji Rady Powiatu.

Zarząd Powiatu zatwierdził projekt Programu współpracy powiatu sępoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, a także materiały i projekty uchwał na sesję Rady Powiatu.

 • -

"Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność (...)"

"Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej."
Ślubowanie o takiej treści odebrał dzisiaj Starosta Sępoleński Jarosław Tadych przy okazji uroczystego wręczenia aktów nadania stopnia zawodowego "nauczyciela mianowanego".
Awans zawodowy otrzymało troje nauczycieli:
- Anna Bajor z Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim,
- Karolina Wegner z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim,
- Mateusz Łański z Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku.
W uroczystości uczestniczyli również: Wicestarosta Sępoleński- Andrzej Marach, Dyrektor Wydziału Edukacji- Gabriela Malczewska oraz Dyrektorowie szkół: Anna Skiba (LO Więcbork), Eugeniusz Szwochert (ZSP Sępólno) i Tomasz Cyganek (LO Sępólno).
Gratulujemy osobistego sukcesu i życzymy powodzenia i wszelkiej pomyślności. Cieszymy się, że kadra pedagogiczna szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Sępoleński, przez cały czas rozwija się i podnosi swoje kwalifikacje.

 • autor: Artur Juhnke, data: 2017-09-21
 • IMG_2301.JPG
 • IMG_2310.JPG
 • IMG_2323.JPG
 • IMG_2331.JPG
 • IMG_2334.JPG
 • IMG_2346.JPG
 • IMG_2349.JPG
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2017-09-21

Materiały budowlane dla poszkodowanych mieszkańców Powiatu Sępoleńskiego

Dziś Starosta Sępoleński Jarosław Tadych podpisał umowę darowizny z Panem Andrzejem Szubierajskim współwłaścicielem Cegielni Karmelita z Kozłowa k. Świecia. Przedmiotem Darowizny jest 7020 szt. cegły budowlanej pełnej oraz 7020 szt. cegły budowlanej dziurawki, którą firma przekazała na rzecz ofiar burz i nawałnic jakie wystąpiły w miesiącu sierpniu na terenie powiatu sęplenskiego.

Transport darowizny zapewniły firmy z Sępólna Krajeńskiego F.U.H. Seydak - Pan Krzysztof Seydak oraz Wytwórnia Materiałów Budowlanych - Pani Zdzisława Szczepańska .

Starosta Sępoleński w imieniu mieszkańców składa podziękowania darczyńcy oraz osobom, które przyczyniły się do transportu materiałów.

 • autor: Wydział Zarządzania Kryzysowego, data: 2017-09-20
 • IMG_2236.JPG
 • IMG_2240.JPG
 • IMG_2254.JPG
 • IMG_2265.JPG
 • IMG_2274.JPG
 • IMG_2283.JPG
 • IMG_2285.JPG
 • IMG_2288.JPG
 • IMG_2290.JPG
 • IMG_2294.JPG
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2017-09-20

Nabór Kandydatów do Nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. "Krajeńska Iskierka".

 

Powiatowa Społeczna Rada
do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Sępoleńskiego informuje, że
do dnia 30.09.2017r. istnieje możliwość
zgłaszania Kandydatur do Nagrody Starosty Sępoleńskiego
pn. „Krajeńska Iskierka” za rok 2016.

Kandydatury do Nagrody mogą zgłaszać przedstawiciele instytucji, urzędów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców,

a także osoby fizyczne.

Kandydatury zgłaszane są na druku wniosku, który dostępny jest na stronie internetowej www.bip.pcprwiecbork.pl (w zakładce Nagroda „KRAJEŃSKA ISKIERKA”) oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą

w Więcborku przy ul. Starodworcowej 8.
  
Nagroda może zostać przyznana w jednej z dwóch podstawowych kategorii:
- osoba indywidualna,
- grupa wolontariuszy działających na terenie Powiatu Sępoleńskiego.

Nagroda pn. „Krajeńska Iskierka” została ustanowiona w celu uhonorowania dzieci i młodzieży do lat 18, którzy w różny sposób niosą pomoc drugiemu człowiekowi, wspierają ich i ich działania, a także krzewią ideę wolontariatu.

Wnioski należy składać osobiście bądź przesłać - w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Krajeńska Iskierka” na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kraj. z siedzibą w Więcborku, ul. Starodworcowa 8, 89-410 Więcbork,

w terminie do dnia 30.09.2017r.

Odbiór cementu dla poszkodowanych podczas wichury

Dnia 19 września 2017 roku cement od firmy CEMEX Polska Sp. z o.o. odbierały osoby poszkodowane podczas nawałnicy z gminy Sępólno Krajeńskie. Kolejne odbiory materiałów dla poszczególnych gmin są zaplanowane na kolejne dni. 

 • DSC_0006.JPG
 • DSC_0009.JPG
 • DSC_0012.JPG
 • DSC_0013.JPG
 • DSC_0019.JPG
 • DSC_0021.JPG
 • DSC_0030.JPG
 • DSC_0037.JPG
 • DSC_0043.JPG
 • DSC_0044.JPG
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2017-09-19

Kolejne dary dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy

Dnia 18 września 2017 roku do Zarządu Drogowego przy ulicy Koronowskiej w Sępólnie Krajeńskim dostarczono  transport cementu przekazany w umowie darowizny od firmy Cemex Polska Sp. z o.o. dla Starostwa Powiatowego  w Sępólnie Krajeńskim. Oczekujemy na kolejne dostawy, które w najbliższych dniach do nas dotrą. Łącznie otrzymamy 170 ton cementu dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy z terenu naszego Powiatu. Materiały będą wydawane poszkodowanym zgodnie z listą, którą otrzymaliśmy z każdej gminy. Już jutro (19.09.2017 r.) od godziny 7:00 będziemy wydawali cement mieszkańcom gminy Sępólno Krajeńskie. W kolejnych dniach pomoc otrzymają mieszkańcy pozostałych gmin tj. Gminy Sośno, Gminy Więcbork oraz Gminy Kamień Krajeński.

Firma SOUDAL również w umowie darowizny przekazała dla Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim pianki montażowe oraz sylikony sanitarne. 

Starosta Sępoleński Jarosław Tadych w imieniu mieszkańców Powiatu Sępoleńskiego serdecznie dziękuje za okazane wsparcie.

 • IMG_2182.JPG
 • IMG_2189.JPG
 • IMG_2192.JPG
 • IMG_2195.JPG
 • IMG_2196.JPG
 • IMG_2213.JPG
 • IMG_2223.JPG
 • IMG_2224.JPG
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2017-09-18

Iłowskie Bajduły II

Dnia 16 września 2017 roku w świetlicy w Iłowie miało miejsce zakończenie projektu „Kulturalny świetlik” pod patronatem CKiS. Projekt pod nazwą „Iłowskie Bajduły II” realizowała Rada Sołecka wraz z mieszkańcami i animatorem ze świetlicy wiejskiej.

Tego dnia odbył się niecodzienny spektakl. W przedstawieniu brali udział mieszkańcy wcielający się w rzeczywiste lub baśniowe postacie.

Poczynania sceniczne oglądało liczne grono mieszkańców oraz zaproszonych gości i nagrodziło je gromkimi brawami. Z całego serca dziękujemy wszystkim paniom, które upiekły ciasto, serwowały je i parzyły kawę. Dziękujemy wszystkim uczestnikom tego spotkania, za obecność i życzliwe przyjęcie!

 

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Jarosław Tadych.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

XXIX sesja Rady Gminy Sośno

Dnia 14 września 2017r. (czwartek) o godz. 10:00 w Gminnym Domu Kultury w Sośnie odbyła się XXIX sesja Rady Gminy. W obradach uczestniczył Starosta Sępoleński Jarosław Tadych, Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju Starostwa Powiatowego Tomasz Bondarczyk oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Dariusz Kędziora. Starosta Sępoleński przedstawił sytuację po przejściu nawałnicy przez nasz powiat. Starosta poinformował również radnych oraz zaproszonych gości o napływie darowizn materiałów budowlanych na odbudowę zniszczonych budynków. Powiatowy Inspektor przestawił informację na temat postępowań jakie są prowadzone przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, natomiast Dyrektor Wydziału Budownictwa (...) przedstawił ustawę o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

Wizyta Włochów w Więcborku

7 września 2017 r. gościła w Gminie Więcbork delegacja z Włoch, której przedstawiciele reprezentują środowiska samorządowe, artystyczne oraz przemysł turystyczny. Głównym celem wizyty była wymiana doświadczeń oraz nawiązanie współpracy w zakresie promocji regionów, szczególnie pod względem turystyki i kultury.

Burmistrz Więcborka Waldemar Kuszewski pokazał gościom walory turystyczne miasta i gminy Więcbork, które w okresie letnim stanowi centrum rekreacyjno – wypoczynkowe. Grupa Włochów zwiedziła stadion miejski oraz zobaczyła przylegające ośrodki wypoczynkowe, plażę miejską wraz z kompleksem boisk sportowych, wzgórze świętej Katarzyny, strzelnicę Bractwa Kurkowego oraz kaplicę i cmentarz ofiar terroru hitlerowskiego w Karolewie. Następnie wszyscy udali się do Sali Bankietowej gdzie czekał na gości nie tylko poczęstunek. Panie należące do Hafciarskiego Koła „Igłą Malowane” (Irena Cichończyk, Anna Bujak, Teresa Kuczerepa, Aleksandra Banach i Regina Walczak) przygotowały wystawę prezentującą rękodzieła. Odwiedzający podziwiali kunsztownie wykonane obrusy, składające się z tysięcy oczek oraz mieniące się tęczą barw figurki. Frywolitki wykonane przez Panią Banach wzbudziły zainteresowanie do tego stopnia, że jedna z goszczących Włoszek postanowiła spróbować swoich sił i pod okiem instruktorki zapoznać się z tą techniką. Należy wspomnieć, iż frywolitki, to rodzaj koronki artystycznej zrobionej z cienkich nici za pomocą specjalnych czółenek lub igły i szydełka. Druga część wystawy należała do Pana Józefa Walczaka, który jest uznanym artystą w kraju i za granicą. Jego rzeźby i obrazy zawsze wprawiają w zachwyt oglądających. Po oficjalnym powitaniu włoskiej delegacji Pan Władysław Szyling – Prezes LGD „Nasza Krajna” zaprosił wszystkich na tradycyjny polski obiad.

Po smacznym poczęstunku goście udali się w kierunku Sępólna Krajeńskiego,  Iłowa a następnie zobaczyli Pałac w Sypniewie i Runowie Krajeńskim. Po zwiedzeniu obiektu udali się na wspólną kolację – „ucztę szlachecką”. Aby w niej uczestniczyć musieli przebrać się w tradycyjne polskie stroje szlacheckie.

Wśród gości, którzy odwiedzili nasz region, znalazł się Roberto Bizzo, prezydent autonomicznej prowincji Bolzano (Trydent Górna Adyga, Południowy Tyrol, 116 gmin), radny Maurizio Giuliani, członek Rady Ochrony Wenecji, prof. Marino Zancanella, przedstawiciel lokalnej organizacji turystycznej Sara Toller oraz Mirko Dematte – młody włoski artysta, który był inicjatorem wyjazdu do Polski. Mirko, gościł w naszym kraju nie po raz pierwszy, za każdym razem nawiązując nowe kontakty i rozwijając stare znajomości. Zaproszeni goście bardzo chcieli poznać walory Naszej Krajny oraz rozmawiać o rozwoju międzyregionalnej współpracy. Interesował  ich szczególnie rozwój turystyki i wymiana doświadczeń w tym zakresie.  

W spotkaniu udział wzięli: Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Elżbieta Siemiątkowska, Kierownik Biura Autoryzacji Płatności Renata Masłowska, Radca Prawny Renata Kozioł, Dyrektor Biura LGR „Nasza Krajna i Pałuki” Ewa Pierucka oraz przedstawiciele samorządów terytorialnych z naszego powiatu: Starosta Sępoleński Jarosław Tadych, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski, Burmistrz Kamienia Krajeńskiego Wojciech Głomski, Wójt Gminy Sośno Leszek Stroiński.

 • autor: www.wiecbork.eu
 • DSC_0112.jpg
 • P1040046.jpg
 • P1040053.JPG
 • P1040022.JPG
 • P1040039.jpg
 • autor: www.wiecbork.eu

Informacja dla właścicieli lasów prywatnych

Ścieżka I

(dla właścicieli lasów będących osobami fizycznymi)

 

Starosta Sępoleński sprawujący nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu sępoleńskiego informuje, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych decyzją nr 217/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r. przeznaczył środki finansowe związane z funduszem leśnym na likwidację zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, związanego z lasami zdewastowanymi w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r.

O środki na uporządkowanie drzewostanu lasów niepaństwowych ubiegać się mogą osoby fizyczne, będące właścicielami lasów, gdzie w wyniku  nawałnicy jaka przeszła w dniu 11 sierpnia br. przez nasz powiat, uległa całkowitemu zniszczeniu zwarta powierzchnia lasu. Po uprzątnięciu wiatrowałów i wiatrołomów  ta powierzchnia będzie wymagała prac odnowieniowych, polegających w szczególności na przygotowaniu gleby i ponownym wprowadzeniu roślinności leśnej.

Oznacza to, że właściciel, którego las po nawałnicy wymaga jedynie wykonania poprawek, uzupełnień oraz dolesień luk i przerzedzeń, nie może ubiegać się o dofinansowanie.

O tym, który las uległ całkowitemu zniszczeniu i wymaga odnowienia decydować będzie protokół z oględzin terenowych szkód sporządzony przez pracowników Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie przez właściciela lasu zniszczonego przez nawałnicę oświadczenia, co do gotowości uporządkowania tego  lasu  w celu ukształtowania bezpieczeństwa publicznego.

Zgodnie z zaleceniami Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych, określa się termin uprzątnięcia lasu do 15 marca 2018 r.

 • -

 

Ścieżka II

 

(dla właścicieli lasów będących producentami rolnymi)

 

Zgodnie z Uchwała Nr 129/2017 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2017 r., w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r., huraganu, gradu, lub deszczu nawalnego, ARiMR uruchomiła ścieżkę pomocy dla poszkodowanych, którzy m/innymi ponieśli szkodę w lesie prywatnym.

O pomoc finansową państwa na odtworzenie lasów niepaństwowych ubiegać się mogą producenci rolni, będący właścicielami lasów w których wystąpiły szkody spowodowane nawałnicą jaka przeszła w dniu 11 sierpnia br. przez powiat sępoleński. Szkody, które kwalifikują powierzchnię leśną do dofinansowania to:

- całkowite zniszczenie zwartej powierzchni lasu (gdzie wymagana będzie decyzja na zrąb sanitarny);

- zniszczenia części powierzchni lasu, które po uprzątnięciu wiatrowałów i wiatrołomów wymagać będzie: prac odnowieniowych w szczególności leśnych melioracji  agrotechnicznych, przygotowania gleby pod odnowienia, poprawek, uzupełnień, dolesień luk i przerzedzeń.    

Określona stawka pomocy to 2 000 zł na 1 ha powierzchni lasów, na której wystąpiły szkody spowodowane huraganem, deszczem nawalnym lub gradem jakie miały miejsce w sierpniu br.

 

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego powierzchni lasów, na której wystąpiły szkody oraz stawki tej pomocy. W tym celu producent rolny do wniosku składa stosowne oświadczenie o powierzchni lasu, na której wystąpiły szkody oraz o wysokości kwoty na odtworzenie lasu.     

Wystąpienie szkód w lasach potwierdza Wojewoda właściwy ze względu na położenie lasu, w którym wystąpiły te szkody, sporządzając adnotację na oświadczeniu producenta rolnego.

W celu ułatwienia przepływu dokumentów Starosta będzie pośredniczył w przekazywaniu i potwierdzaniu oświadczeń u Wojewody.   

 

 • autor: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, data: 2017-09-14

Nie ma śmieci - są surowce

Akcja Sprzątanie świata - Polska 2017 odbędzie się tradycyjnie w trzeci weekend września: 15-17 września 2017

„Nie ma śmieci - są surowce” to hasło tegorocznej edycji, a jej celami są zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci”, czyli czegoś niepotrzebnego, co powinno wylądować na wysypisku. Fundacja Nasza Ziemia, organizator Akcji, zwraca uwagę, że w rzeczach, często nazywanych niepotrzebnymi, drzemie wartościowy surowiec, który może być przetwarzany kilkukrotnie, a nawet bez końca (tak jest w przypadku aluminiowej puszki). Do akcji może się włączyć każdy na wiele sposobów, m. in. zorganizować wydarzenie lub happening towarzyszący kampanii „Sprzątanie świata – Polska” promujący nieśmiecenie i selektywną zbiórkę odpadów.

Więcej na stronie www.sprzatanieswiata-polska.pl

 • autor: nadesłane, data: 2017-09-13

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze [Aktualizacja]

Zjawisko: silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie - subregion północno-zachodni

Ważność: od godz. 17:00 dnia 13.09.2017 do godz. 03:00 dnia 14.09.2017

Przebieg: prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, z porywami do 75 km/h, z południa i południowego zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: ostrzeżenie może być kontynuowane.

Uwagi: zmiana dotyczy wydłużenia ważności ostrzeżenia.

Dyżurny synoptyk: Rafał Szewczyk

Źródło informacji: IMGW-PIB,

 • autor: Grażyna Mucha, data: 2017-09-13
 • -

Pomoc ZUS po nawałnicach

Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zostali poinformowani o możliwości zgłaszania się do placówek ZUS w poszczególnych powiatach i gminach osób poszkodowanych skutkami nawałnic i są zobowiązani do udzielania informacji odnośnie możliwych do  zyskania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, form pomocy.

Osoby poszkodowane w skutkach nawałnicami będą miały bezpośredni dostęp do niezbędnej wiedzy na temat przysługujących im praw w zakresie zabezpieczenia społecznego oraz możliwość złożenia odpowiedniego wniosku. Będą miały oni możliwość złożenia w ZUS wniosku o odroczenie terminu płatności składek bieżących, o rozłożenie spłaty należności z tytułu składek na raty lub nawet o ich umorzenie.

RÓWNIEŻ ZGODNIE Z OTRZYMANĄ INFORMACJĄ WYNIKA, ŻE OSOBY POSZKODOWANE MOGĄ LICZYĆ RÓWNIEŻ NA POMOC ZUS W SYTUACJACH, W KTÓRYCH POSZKODOWANY ZGŁOSI ZAGINIĘCIE, ZNISZCZENIE ŚWIADECTW PRACY, ZAŚWIADCZEŃ O WYSOKOŚCI OSIĄGANEGO WYNAGRODZENIA LUB INNYCH DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ROZPATRZENIA PRAWA LUB USTALENIA WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA.

WIĘCEJ NA TEMAT POMOCY ZUS PO NAWAŁNICACH MOŻNA ZNALEŹĆ POD PONIŻSZYM LINKIEM:

http://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/pomoc-zus-po-nawalnicach/1105610
 

 • autor: Wydział Zarządzania Kryzysowego, data: 2017-09-13

Spotkanie w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

11 września 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące sytuacji osób poszkodowanych w nawałnicach w nocy 11/12 sierpnia 2017 r.

W spotkaniu wziął udział Starosta Sępoleński Jarosław Tadych, a także wojewodowie oraz inni starostowie z terenów, które szczególnie zostały dotknięte nawałnicą. Wśród obecnych byli również przedsiębiorcy, którzy wyrazili chęć wsparcia poszkodowanych swoimi wyrobami budowlanymi. Było to związane z apelem ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka, który zwrócił się z prośbą o pomoc w odbudowie domów poprzez stworzenie specjalnej oferty cenowej dla mieszkańców lub przekazanie im w miarę możliwości materiałów budowlanych bez ponoszenia kosztów.

Propozycja ta została poparta przez obecnych przedstawicieli firm. Zadeklarowali oni nieodpłatne przekazanie materiałów w ramach pomocy. Istotnym punktem spotkania było rozdysponowanie ich w taki sposób, by trafiły do najbardziej potrzebujących. Informacje o zakresie przekazywanego wsparcia były zbierane przez wojewodów.

 • autor: Wojciech Bilski na podstawie informacji ze strony internetowej Powiatu Nakielskiego, data: 2017-09-13
 • -
 • -
 • -
 • -

Kolejna edycja Krajna Cup za nami

To już VII edycja Samorządowych Regat Żeglarskich Krajna Cup - Pływajmy Razem w Sępólnie Krajeńskim o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Organizatorem imprezy był MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie, współorganizatorami natomiast: Gmina Sępólno Krajeńskie, Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim.
Regaty zostały dofinansowane przez Urząd Marszałkowski województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w ramach zadania publicznego pod nazwą "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu".

VII edycja zgromadziła na starcie 9 ekip. W zawodach wzięły udział następujące załogi:

Gmina Nakło;
Gmina Mrocza;
Gmina Chełmża;
Urząd Marszałkowski w Toruniu;
Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim;
Powiat Sępoleński;
Gmina Sępólno Krajeńskie I;
Gmina Sępólno Krajeńskie II;

Podczas otwarcia imprezy obecni byli: Burmistrz Sępólna Krajeńskiego - Waldemar Stupałkowski, Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - Kazimierz Jagodziński, Przewodniczący Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim - Marek Chart, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim - Tomasz Kabat, Ksiądz kapitan - Andrzej Jaskuła z Sośna. Nad sępoleńską wodę przebyła również Prezes Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w Bydgoszczy - Katarzyna Domańska, oraz kpt Cezary Bartosiewicz - Grotmaszt Bractwa Kaphornowców. Prezes Katarzyna Domańska jest również Wiceprezesem Polskiego Związku Żeglarskiego ds. szkoleń. 
Komandorem Regat był Stanisław Łukaszewicz, a sędzią głównym Stanisław Jączkowski.

Zawody otworzył Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski.

W trakcie zawodów rozegranych zostało 6 biegów. W każdym biegu płynęło 6 załóg, czyli w sumie każda załoga płynęła w 4 wyścigach.

WYNIKI REGAT:

 1. miejsce - Gmina Sępólno Krajeńskie II
 2. miejsce –Powiat Sępoleński - Sternik Wojciech Sylka, załoga: Andrzej Chatłas oraz Magdalena Maluchnik
 3. miejsce - Gmina Chełmża;
 4. miejsce - Urząd Marszałkowski w Toruniu
 5. miejsce - Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim;
 6. miejsce - MLKS "Krajna"
 7. miejsce - Gmina Nakło;
 8. miejsce - Gmina Sępólno Krajeńskie I;
 9. miejsce - Gmina Mrocza

Regaty przebiegły sprawnie, bezpiecznie i w prawdziwie żeglarskiej pogodzie. Było trochę słońca, deszczu i wiatru.

Pełna fotorelacja na stronie > > > Kliknij Tutaj < < < 

 • autor: Lidia Sokolska-Tłok na podstawie informacji z CSiR, data: 2017-09-12
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: CSiR Sępólno, data: 2017-09-08

Odbiór materiałów budowlanych dla poszkodowanych podczas wichury cz. 2

Dnia 12 września br.  materiały od firmy SOLBET odbierały osoby poszkodowane z Gminy Sośno. 

 • IMG_2125.JPG
 • IMG_2132.JPG
 • IMG_2137.JPG
 • IMG_2145.JPG
 • IMG_2149.JPG
 • IMG_2155.JPG
 • IMG_2158.JPG
 • IMG_2161.JPG
 • IMG_2166.JPG
 • IMG_2169.JPG
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2017-09-12

Zabiegamy o pomoc UE dla rejonów dotkniętych kataklizmem

Na zaproszenie marszałka Piotra Całbeckiego rejony naszego województwa, które najbardziej ucierpiały w wyniku sierpniowych nawałnic, wizytował w poniedziałek (11 września) przedstawiciel Komisji Europejskiej Christopher Todd. Samorząd województwa, który od początku włączył się w organizację wsparcia dla poszkodowanych, zabiega w Brukseli o dodatkowe wsparcie i możliwość zmian w naszym RPO, pozwalających na odtworzenie zniszczonej infrastruktury.

Kataklizm, który przeszedł przez północną i północno-zachodnią część naszego regionu w nocy z 11 na 12 sierpnia, spowodował uszkodzenie ponad 6 tysięcy budynków, zerwał linie energetyczne, zniszczył drogi i plony, powalił lasy. Wartość strat przekracza 1,5 miliarda złotych. Unia Europejska posiada instrumenty, które mogą pomóc w odbudowie i tę odbudowę przyspieszyć, a także pozwolić na stworzenie sprawnych systemów ostrzegania przed zagrożeniami i reagowania na nie – to Fundusz Solidarności UE, a także zgoda na zmiany i przesunięcia środków w naszym Regionalnym Programie Operacyjnym.

Christopher Todd, dyrektor wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej KE, w towarzystwie marszałka Całbeckiego odwiedził Tucholę, nadleśnictwo Woziwoda, ośrodek wypoczynkowy w Raciążu, Sośno oraz Wielowiczek i Obodowo w gminie Sośno.

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Wicestarosta Andrzej Marach.

 • autor: Beata Krzemińska - rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego , data: 2017-09-11
 • pomoc_30.jpg
 • pomoc_25.jpg
 • pomoc_21.jpg
 • pomoc_27 (1).jpg
 • pomoc_28.jpg
 • autor: Tymon Markowski, data: 2017-09-11

Dzień Żurawia w Sypniewie

W niedzielę 10 września 2017 r. na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie odbył się festyn przyrodniczo-edukacyjny pn. "Dzień Żurawia".

Na przybyłych czekała moc atrakcji. Każdy mógł zapoznać się z zasadami pierwszej pomocy oraz sprawdzić się w licznych konkursach przyrodniczych z cennymi nagrodami. Ponadto uczestnicy festynu mogli zakupić przy stoiskach lokalnych ogrodników sadzonki oraz kwiaty sezonowe. Dla ceniących aktywny tryb życia przewidziano "Bieg Żurawia". Festyn uświetnił PROFESOR CIEKAWSKI.

Powiat Sępoleński reprezentował Wicestarosta – Andrzej Marach.

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji ze strony internetowej organizatora, data: 2017-09-11
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Portal e-krajna , data: 2017-09-10

Odbiór materiałów budowlanych dla poszkodowanych podczas wichury

Dnia 11 września 2017 roku materiały od firmy SOLBET z Solca Kujawskiego odbierały osoby poszkodowane z gmin: Sępólno, Więcbork oraz Kamień Krajeński. 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2017-09-11

Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku

Zacznij piłkarską przygodę jak reprezentanci. Udział w tym Turnieju to pierwszy krok do świata wielkiej piłki

 

Rozpoczęły się zapisy do XVIII edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”, największego turnieju piłkarskiego dla dzieci w Europie. Udział w rozgrywkach daje dzieciom szansę spełnienia marzeń o spotkaniu z reprezentantami Polski i zagraniu na stadionie PGE Narodowym. Zapisy do nowej edycji potrwają do 30 września.

 

Miliony dzieci budzą się codziennie, myśląc tylko o jednym – aby móc realizować swoją pasję. Wracają pędem ze szkoły, żeby wybiec na podwórko, ustawić bramki z plecaków i odtworzyć akcje Realu Madryt czy Barcelony, które oglądali z wypiekami na twarzy dzień wcześniej. Na takich osiedlach kształtowały się kariery Neymara czy Zlatana Ibrahimovicia, a po polskich podwórkach jeszcze kilka lat temu biegali m.in. Arkadiusz Milik czy Piotr Zieliński. Dziś filary reprezentacji Polski, toczący boje we włoskiej Serie A ramię w ramię z gwiazdami z całego świata. Kiedyś Arek i Piotrek, rozgrywający z kolegami z klasy i osiedla pierwsze mecze w turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”.

 

PRZYGODA DLA KAŻDEGO, FINAŁ NA NARODOWYM DLA NAJLEPSZYCH

 

Turniej organizowany przez Polski Związek Piłki Nożnej od 11 lat sponsorowany jest przez markę Tymbark, a od roku także przez firmę Electrolux. Już ponad 1,6 mln dzieci wzięło udział w dotychczasowych edycjach Turnieju, którego głównym celem jest zachęcanie dzieci do aktywności fizycznej. Najważniejszym aspektem rozgrywek jest zabawa i przyjemność z gry. Warto jednak pamiętać, że na kolejnych etapach dzieci są pod baczną obserwacją trenerów młodzieżowych reprezentacji Polski, którzy wyławiają największe talenty i pomagają im spełnić marzenia o piłkarskiej karierze i założeniu reprezentacyjnej koszulki. Aż 27 spośród 80 zawodniczek i 46 z 80 piłkarzy uczestniczących w poprzedniej edycji rozgrywek zostało powołanych na Letnią Akademię Młodych Orłów, gdzie trenowali pod okiem Marcina Dorny, Bartłomieja Zalewskiego, Dariusza Dźwigały czy Niny Patalon.

 

Jak co roku, dziewczęta i chłopcy uczestniczący w Turnieju podzieleni są na trzy kategorie wiekowe – U-8, U-10 i U-12. Wszyscy rozpoczną rozgrywki najpierw w swoich miastach i gminach, gdzie stawką jest awans do Finałów Wojewódzkich, aby na nich powalczyć o mistrzostwo województwa i wyjazd do Warszawy na Finał Ogólnopolski. To tam najlepsi powalczą o Wielki Finał na stadionie PGE Narodowym. Nagrodą główną dla zwycięzców będzie możliwość obejrzenia meczu kadry Adama Nawałki i osobistego spotkania z reprezentantami Polski. Warto przy tym pamiętać, że uczestnictwo w Turnieju to jedna z zaledwie trzech okazji, by zagrać na jednym z najpiękniejszych stadionów na świecie – pozostałe to gra w finale Pucharu Polski i reprezentacji Polski.

 

„Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” to również promocja zasad fair play, ponieważ za wzorowe zachowania na boisku oraz poza nim zawodnicy, trenerzy a nawet kibice mogą zostać przez sędziego nagrodzeni „Zieloną Kartką Fair Play”. W poprzedniej edycji rozdano 170 takich kartek.

 

JAK ZGŁASZAĆ DRUŻYNY I KTO MOŻE ZAGRAĆ

 

Zespoły można zgłaszać do 30 września przez stronę www.zpodworkanastadion.pl. Każda drużyna U-8 musi liczyć przynajmniej 5, a w U-10 i U-12 6 zawodników. Turniej jest wyjątkową okazją do sportowej rywalizacji dla najmłodszych dzieci do lat 8 oraz dziewczynek, które stanowią co roku ponad 1/3 uczestników.

 

Tak jak w poprzednich latach w rozgrywkach uczestniczyć mogą Szkoły Podstawowe, Uczniowskie Kluby Sportowe, Akademie Młodych Orłów, a także organizacje prowadzące działalność sportowo-edukacyjną. W tym roku, po raz pierwszy w historii, do rywalizacji mogą przystąpić również Kluby Sportowe, rejestrując zawodników według zasad zawartych w regulaminie turnieju. Za udział każdej drużyny w rozgrywkach opiekunowie otrzymają oryginalną koszulkę treningową. Pierwsze mecze zostaną rozegrane już w październiku.

 

Skala Turnieju oraz formuła i poziom rozgrywek sprawiają, że w Turnieju zagrało wielu obecnych reprezentantów Polski, różnych kategorii wiekowych, takich jak Arkadiusz Milik, Piotr Zieliński, Tomasz Kędziora, Bartosz Bereszyński, Marcin Kamiński, Bartosz Salamon, Igor Łasicki czy Paulina Dudek.

 

Szczegółowe informacje o Turnieju znajdują się na stronach: www.zpodworkanastadion.pl oraz www.pzpn.pl

 

Wszystkie materiały prasowe, w tym zdjęcia w pełnej, prasowej rozdzielczości, znajdują się na Dropboxie:

https://www.dropbox.com/sh/jaw93yiee2kee0n/AACGWQ1lWd-x7Qdt3jszgp2ha?dl=0

 

Dodatkowych informacji udzielają:
Ewa Szumowska – osoba odpowiedzialna za Turniej z ramienia PZPN:

Adres e-mail:  ewa.szumowska@pzpn.pl, tel. 22 551 22 26, +48 501 770 043

Daniel Karaś – osoba odpowiedzialna za Turniej z ramienia firmy Tymbark:

Adres e-mail: d.karas@maspex.com, tel. 33 870 84 55, +48 502 195 114

 

Kontakt z mediami:

Marek Buklarewicz, Arskom Group, adres e-mail: m.buklarewicz@arskom.pl, tel. 730 928 600

Paweł Drażba, PZPN, adres e-mail: pawel.drazba@pzpn.pl, tel. 22 551 22 23

Dorota Liszka, Tymbark, adres e-mail: d.liszka@maspex.com, tel. 33 870 82 04

 • -

Transport materiałów budowlanych

Dnia 6 września 2017 roku na teren Ciepłowni ZGK przy ulicy Przemysłowej 5 w Sępólnie Krajeńskim przyjechało 6 transportów z pustakami przekazanymi w umowie darowizny od firmy SOLBET z Solca Kujawskiego. Dzisiaj przyjedzie następny transport 4 samochodów z hds-em. Łącznie otrzymaliśmy 8 160 sztuk pustaków. Materiały będą wydawane zgodnie z listą osób, którą otrzymaliśmy z każdej gminy 11.09.2017 r. od godziny 800 .

W poniedziałek do odbioru pustaków zgłoszą się mieszkańcy Gminy Sępólno Krajeńskie, Gminy Więcbork oraz Gminy Kamień Krajeński. We wtorek natomiast mieszkańcy Gminy Sośno. Osoby wyznaczone do otrzymania darowizny prosimy o zabranie ze sobą dowodów osobistych.

 • autor: Wydział Zarządzania Kryzysowego, data: 2017-09-08
 • IMG_2032.JPG
 • IMG_2036.JPG
 • IMG_2046.JPG
 • IMG_2069.JPG
 • IMG_2075.JPG
 • IMG_2015.JPG
 • IMG_2020.JPG
 • IMG_2021.JPG
 • IMG_2022.JPG
 • IMG_2025.JPG
 • IMG_2028.JPG

Zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lun uszkodzonych w wyniku działania zywiołu

Dnia 6 września br. odbyła się dyskusja na temat stosowania ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. Wydział Architektury Budownictwa i Rozwoju Starostwa Powiatowego omówił zasady zamieszczone w ustawie. Podczas spotkania byli obecni burmistrzowie oraz wójt a także osoby pracujące w referatach budownictwa poszczególnych gmin z terenu Powiatu Sępoleńskiego.

 

 • autor: Wydział Architektury, Budownictwa i Rozwoju, data: 2017-09-08
 • -
 • -

Zakończenie prac w Zespole Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim

Dnia 5 września br. miało miejsce odebranie prac remontowych w Zespole Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim.

Prace remontowe były wykonywane na korytarzu na parterze oraz klatce schodowej od piwnicy aż po II piętro.

Zakres prac wykonanych przez ekipę remontową funkcjonującą przy Starostwie Powiatowym obejmował:

 • wymianę drzwi wewnętrznych
 • wykonanie nowej instalacji elektrycznej
 • wymianę balustrad na klatce schodowej
 • ułożenie płytek ceramicznych oraz klinkierowych
 • montaż sufitów podwieszanych
 • tynkowanie, położenie gładzi oraz malowanie
 • autor: Wydział Architektury, Budownictwa i Rozwoju, data: 2017-09-08
 • IMG_20170905_091133.jpg
 • IMG_20170905_091202.jpg
 • IMG_20170905_091207.jpg
 • IMG_20170905_091210.jpg
 • IMG_20170905_091225.jpg
 • IMG_20170905_091341.jpg
 • IMG_20170905_091544.jpg
 • IMG_20170905_091730.jpg
 • IMG_20170905_091738.jpg
 • IMG_20170905_091803.jpg
 • IMG_20170905_091957.jpg
 • IMG_20170905_092117.jpg

Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W  środę, 6 września, w sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury odbył się Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jego gospodarzem był starosta nakielski Tomasz Miłowski. Starostowie po obradach udali się na zwiedzanie Przystani Powiat Nakielski.

Obrady prowadził przewodniczący Konwentu, starosta świecki Franciszek Koszowski. 

          W konwencie oprócz starostów uczestniczyli również wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, przewodniczący sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego Ryszard Bober, wicestarosta nakielski Andrzej Kinderman, burmistrz miasta i gminy Kcynia Marek Szaruga, członek Zarządu Powiatu Nakielskiego Jan Kominiak, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego  w Bydgoszczy Jakub Wawrzyniak, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Andrzej Potoczek, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska UMK w Toruniu prof. dr hab. Bartosz Rakoczy, główny specjalista ds. utrzymania i konserwacji urządzeń melioracyjnych Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Janusz Szablowski, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu Janusz Halak, dyrektor Enea Operator sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Nakło Lech Drzewiecki.

          Podczas obrad podjęto wiele tematów. M.in. skutki nawałnicy z 11/12 sierpnia w województwie kujawsko-pomorskim przedstawili wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz oraz komendant wojewódzki PSP Janusz Halak. O skutkach nawałnicy w powiecie nakielskim mówił kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią Dariusz Domek. Temat prawa wodnego przedstawił prof. dr hab. Bartosz Rakoczy. Pan Janusz Szablowski z Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku przybliżył temat gospodarki wodnej w zakresie melioracji, a stanowisko Konwentu w tej sprawie (przygotowane przez Powiat Nakielski) przeczytał wicestarosta nakielski Andrzej Kinderman. Podczas Konwentu starosta nakielski Tomasz Miłowski referował temat waterfrontów - rewitalizacji tematów nabrzeżnych na przykładzie Przystani Powiat Nakielski i inwestycji zrealizowanych na nabrzeżach w województwie kujawsko-pomorskim.

6 września 2017 r. Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Nakle nad Notecią przyjął stanowiska:

- w sprawie zapewnienia zasilania awaryjnego stacji benzynowych i stacji przekaźnikowych operatorów telekomunikacyjnych

- w sprawie zwiększenia środków finansowych na Program gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

- w sprawie urządzeń melioracji wodnych

- w sprawie środków z rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Konwent poparł przygotowane przez Powiat Nakielski pisma do marszałka województwa Piotra Całbeckiego dotyczące:

a. konieczności zwiększenia środków w Priorytecie Inwestycyjnym dotyczącym szkolnictwa zawodowego i uruchomienia konkursów w ramach Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dotyczących niepowtarzalnych szkół zawodowych, takich jak Technikum Żeglugi Śródlądowej.

oraz

b. apel o uruchomienie instrumentów finansowych w ramach konkursów, których efektem byłaby rewitalizacja obszarów nadrzecznych w miastach województwa kujawsko-pomorskiego.

Po części konferencyjnej starostowie udali się na Przystań Powiat Nakielski, gdzie zobaczyli efekt rewitalizacji terenów znajdujących się nad rzeką Noteć.

Władze samorządowe powiatu sępoleńskiego reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych.

 

 • autor: Anna Czyżak-Skowrońska, data: 2017-09-08
 • -
 • -
 • -
 • -

Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach deszczu

Aktualizacja!

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego od godziny 18:00 dnia 06.09 do godziny 20:00 07.09.17 prognozuje się opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym od 15mm do 35mm, lokalnie do 50mm.

 

Zjawisko:intensywne opady deszczu

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie

Ważność: od 2017-09-06 18:00:00 do 2017-09-07 16:00:00

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 15 mm do 35 mm.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90% (Intensywne opady deszczu)

Uwagi: Brak.

Dyżurny synoptyk: Marcin Czeczatka

Źródło informacji: IMGW-PIB

 

 • autor: Grażyna Mucha , data: 2017-09-06

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w Powiecie Sępoleńskim

Szkoły dla których organem prowadzącym jest Powiat Sępoleński, zainaugurowały dzisiaj nowy rok szkolny. 

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim, zgodnie z reformą oświaty, swoją działalność rozpoczęły dwa wielozawodowe oddziały Szkoły Branżowej I stopnia. W tym samym Zespole ruszył również jeden oddział technikum Budownictwa i Obsługi Turystycznej, jeden oddział Liceum dla Dorosłych oraz jeden oddział Zaocznej Szkoły Policealnej o specjalizacji „Opiekunka osób starszych i chorych”.

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku utworzono dwa oddziały w technikum, kształcące młodzież w specjalnościach ekonomista, informatyk, logistyk i technik żywienia. Oprócz tego powstał oddział Branżowej Szkoły I stopnia oraz dwa oddziały Liceum dla dorosłych.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie uruchomił jeden oddział technikum uczący młodzież w specjalizacjach rolnik i weterynarz, oraz jeden oddział w szkole branżowej - klasa wielozawodowa rolnicza.

Na terenie powiatu, działają dwa licea ogólnokształcące: w Sępólnie Krajeńskim i Więcborku.

Pierwsze z nich, sępoleńskie, utworzyło jeden odział, drugie więcborskie, dwa dla dorosłych i dwa dla młodzieży.

W inauguracji  roku szkolnego brali udział:

Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych oraz Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart - Liceum w Sępólnie

Wicestarosta Sępoleński - Andrzej Marach - Liceum w Więcborku oraz CKZiU w Więcborku

Dyrektor Wydziału Edukacji (...) - Gabriela Malczewska - ZSP Sępólno

 • IMG_2134.JPG
 • IMG_2170.JPG
 • IMG_2174.JPG
 • IMG_2178.JPG
 • IMG_2182.JPG
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Msza Święta w Karolewie

Jak co roku w pierwszą niedzielę września na cmentarzu cywilnych ofiar II wojny światowej w Karolewie odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni hitlerowskiej.

Obecne delegacje złożyły wiązanki i znicze przy tablicach pamiątkowych, a Burmistrz Więcborka Waldemar Kuszewski wygłosił przemówienie,  w którym wspomniał o obozie koncentracyjnym dla internowanych z terenu Krajny. Licznie przybyli mieszkańcy z terenu gminy Więcbork również swoją obecnością uświetnili uroczystość oraz oddali hołd pomordowanym.

Mszę Świętą w intencji ofiar koncelebrował Proboszcz Parafii p.w. Św. Jakuba Apostoła w Wielowiczu ks. Janusz Dróżkowski.

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Wicestarosta Andrzej Marach.

 • autor: www.wiecbork.eu
 • P1030856.JPG
 • P1030857.JPG
 • P1030858.JPG
 • P1030870.JPG
 • P1030872.JPG
 • P1030874.JPG
 • P1030893.JPG
 • P1030895.JPG
 • P1030898.JPG
 • P1030899.JPG
 • P1030907.JPG
 • autor: www.wiecbork.eu

Dożynkowa Msza Św.

Z powodu nawałnic, które przeszły nad naszym rejonem w nocy z 11 na 12 sierpnia br. i jej skutkami, którymi dotknięci zostali mieszkańcy miasta i gminy Więcbork, zmieniono formułę tegorocznych obchodów Dożynek Gminno – Powiatowych. Nie odbyły się one w tradycyjnej formie, jaka miała miejsce na przestrzeni ostatnich lat. Burmistrz Więcborka Waldemar Kuszewski oraz Starosta Sępoleński Jarosław Tadych podjęli decyzję, że w to miejsce odprawiona zostanie Msza Św. dziękczynna za tegoroczne plony oraz w intencji wszystkich mieszkańców powiatu sępoleńskiego, a w szczególności tych, których dotknęły skutki nawałnicy. 

Msza Święta w intencji naszych rolników i ogrodników oraz poszkodowanych w nawałnicach odbyła się w Parafii Trójcy Świętej w Runowie Krajeńskim 2 września 2017r. Proboszcz ks. Sylwester Olszanowski poświęcił przyniesione wieńce dożynkowe oraz plony ziemi. We Mszy Św. udział wzięli mieszkańcy, przedstawiciele władz samorządowych, sołtysi sołectw gminy Więcbork, przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich oraz  zespołu EFFATHA, który tworzy grupa młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych w Więcborku,  pod okiem księdza Tomasza Klafetki.

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentowali: Starosta Sępoleński Jarosław Tadych oraz Wicestarosta Sępoleński Andrzej Marach.

 • autor: www.wiecbork.eu
 • D101.jpg
 • D107.jpg
 • D108.jpg
 • D111.jpg
 • D113.jpg
 • D104.jpg
 • autor: www.wiecbork.eu

Lekcje z ZUS

Zapraszamy Państwa i  uczniów do wzięcia udziału już w czwartej edycji projektu edukacyjnego pod nazwą „Lekcje z ZUS” skierowanego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Jest to pierwszy, autorski, projekt ZUS, który zrodził się z potrzeby budowy świadomości młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Dziś, niestety, niewielu młodych Polaków zdaje sobie sprawę z tego, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja o wykluczeniu się z tych ubezpieczeń. „Lekcje z ZUS” mają za zadanie kształtować świadomość młodzieży, ucząc przy tym zasady solidaryzmu społecznego, a ponadto dawać praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.

Materiały dydaktyczne do „Lekcji z ZUS” powstały przy współpracy z metodykiem nauczania, który współtworzył podobne projekty z komercyjnymi instytucjami finansowymi. Ilustracje do lekcji wykonali młodzi polscy rysownicy.

Projekt obejmuje cztery lekcje, których tematyka poświęcona jest systemowi ubezpieczeń społecznych w Polsce.

Na każdą lekcje składają się:

- scenariusz,

- teksty informacyjne pozwalające Państwu przygotować się lekcji,

- prezentacja PowerPoint,

- ćwiczenia dla uczniów.

Uczniowie biorących udział w zajęciach zachęcamy do wzięcia udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych. Olimpiada jest trzyetapowa (szkolna, regionalna i centralna). Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody oraz indeksy na uczelnie wyższe – na terenie woj. kujawsko – pomorskiego na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku szkolnym 2016/2017 młodzież z naszego regionu zakwalifikowała się do etapu centralnego.

Ze strony ZUS, Oddział zapewnia:

- scenariusz lekcji,

- prezentacje na lekcję,

- szkolenie dla nauczycieli z zakresu Lekcji z ZUS.

Projekt objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wszystkie szkoły, które chcą wziąć udział w „Lekcjach z ZUS” w roku szkolnym 2017/2018 prosimy o nadesłanie zgłoszenia do 30 września 2017 r., w formie elektronicznej na adres: joanna.karsznia@zus.pl lub pocztą na adres ZUS Oddział w Bydgoszczy, Wydział Organizacji i Analiz, ul. Św. Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz. Jednocześnie prosimy o informację, czy przesłać Państwu materiały dla nauczycieli i uczniów w formie papierowej, czy pobierzecie ze strony ZUS.

Natomiast zgłoszenia udziału w olimpiadzie prosimy przesłać pocztą do 31 października na adres Komitetu Wojewódzkiego: ZUS Oddział w Toruniu, ul. Mickiewicza 33/39,  87-100 Toruń.

Szczegółowych informacji na temat programu udziela Joanna Karsznia, telefonicznie pod numerami 52 3418124, 502007721 lub elektronicznie pod adresem: joanna.karsznia@zus.pl.

Konkurs Grantowy - „Równać Szanse”

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA oraz Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży serdecznie zapraszają do udziału w Regionalnym Konkursie Grantowym „Równać Szanse”.

Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Działania realizowane w ramach projektu powinny wspierać rozwój u młodych ludzi z małych miejscowości, umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu poprzez podnoszenie ich kompetencji.

W konkursie mogą brać udział fundacje, stowarzyszenia, w tym także ochotnicze straże pożarne, miejskie, gminne i powiatowe biblioteki oraz miejskie i gminne domy kultury z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

Dotacje w wysokości do 8 500 zł, przyznawane są na półroczne działania młodych osób w wieku 13-19 lat, pochodzących ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców. Aplikować można do 25 października br., do godz. 12:00.

Aby pomóc zainteresowanym podmiotom w aplikowaniu do konkursu, wyjaśnić czym ten program różni się od innych programów „młodzieżowych” oraz pokazać przykłady zrealizowanych już działań, odbędą się spotkania informacyjno-szkoleniowe w woj. warmińsko-mazurskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim oraz mazowieckim. Harmonogramem szkoleń będzie niebawem dostępny na stronie www.stopa.org.pl.

Szczegółowych informacji udzielają:

Iwona Olkowicz, tel. 608-305-766, e-mail: rownacszanseelk@gmail.com, iwona@stopa.org.pl,  skype: iwona.olkowicz;

Paweł Wilk, tel. 796-538-105, e-mail: rownacszanseelk@gmail.com, pawelwilk8@o2.pl.

Ponadto, jest możliwość wzięcia udziału w jednym z pięciu szkoleń organizowanych przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Szkolenia będą poświęcone pisaniu wniosków do konkursu Równać Szanse i odbędą się w: Warszawie, Gdańsku, Lublinie, Krakowie i Poznaniu. Nabór na szkolenia organizowane w dniach 16 i 23 września trwa do 11 września. Szczegółowe informacje znajdują się tu: http://rownacszanse.pl/i345.

Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach deszczu

Zjawisko:intensywne opady deszczu

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie

Ważność: od godz. 16:00 dnia 01.09.2017 do godz. 06:00 dnia 02.09.2017

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym.

Prognozowana wysokość opadów od 20 mm do 40 mm lokalnie do 50 mm. Najsilniejsze opady

wystąpią we wschodniej części województwa.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Brak.

 

Dyżurny synoptyk: Grażyna Łabieniec-Chyrkowska

Źródło informacji: IMGW-PIB

 • autor: Grażyna Łabieniec-Chyrkowska, data: 2017-09-01

Obchody 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej [FOTO]

 • IMG_1875.JPG
 • IMG_1888.JPG
 • IMG_1893.JPG
 • IMG_1895.JPG
 • IMG_1900.JPG
 • IMG_1910.JPG
 • IMG_1913.JPG
 • IMG_1918.JPG
 • IMG_1933.JPG
 • IMG_1944.JPG
 • IMG_1948.JPG
 • IMG_1951.JPG
 • IMG_1959.JPG
 • IMG_1962.JPG
 • IMG_1965.JPG
 • IMG_1971.JPG
 • IMG_1975.JPG
 • IMG_1979.JPG
 • IMG_1987.JPG
 • IMG_1994.JPG
 • IMG_1997.JPG
 • IMG_2007.JPG
 • IMG_2009.JPG
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2017-09-01

Zasłużona emerytura - pożegnanie głównej księgowej Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku Pani Longiny Mazur

31 sierpnia 2017 roku Wicestarosta Sępoleński Andrzej Marach, Skarbnik Powiatu Władysław Rembelski, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku Justyna Krzysztofek, pracownicy jednostki, mieszkańcy, a także przedstawiciele zaprzyjaźnionych Domów Pomocy Społecznej z Kamienia Krajeńskiego oraz Gołuszyc pożegnali odchodzącą na emeryturę Panią Longinę Mazur.

Wicestarosta w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na osiągnięcia, jak również ogromne zaangażowanie Pani Longiny Mazur. Dziękował za poświęcenie, oddanie i lojalność oraz trud włożony w pracę na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku.

Drogiej emerytce życzymy wspaniałych dni w życiu osobistym, niezawodnego zdrowia i czasu  na realizację własnych pasji i marzeń. Niech każdy następny dzień przynosi radość i satysfakcję, niech będzie okazją do odkrywania nowych uroków życia.

 • DSCN2670.JPG
 • DSC05275.JPG
 • DSC05279.JPG
 • DSCN2655.JPG
 • DSCN2660.JPG
 • DSCN2669.JPG

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie

Ważność:  od godz. 16:00 dnia 31.08.2017 do godz. 05:00 dnia 01.09.2017

Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie burz, lokalnie z gradem, w których wysokość opadów wyniesie do 15 mm, lokalnie do 30 mm. Porywy wiatru do 75 km/h.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: Brak.

 

Dyżurny synoptyk: Małgorzata Miłkowska

Źródło informacji: IMGW-PIB,  

 • autor: Jacek Wróblewski - Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, data: 2017-08-31

Obchody 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej

Władze Samorządowe Gminy Sępólno Krajeńskie zapraszają mieszkańców, organizacje społeczno - polityczne, delegacje, poczty sztandarowe i uczniów poszczególnych szkół do udziału w upamiętnieniu 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej w dniu 1 września 2017 r.

Jednocześnie zwracają się z apelem do mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie o wywieszenie flag narodowych  na swoich budynkach.

Porządek obchodów:

 • 11.50 – zbiórka uczestników pod Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim,
 • 12.00 – przemarsz wraz z orkiestrą pod Pomnik Walki i Męczeństwa,
 • 12.00 – zaciągnięcie wart honorowych,
 • 12.10 – wystąpienie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego, złożenie wiązanek.
 • autor: www.gmina-sepolno.pl, data: 2017-08-30

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom

Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych informuje, że Rada Ministrów przyjęła „Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r.” Na ten cel zostały uruchomione środki z budżetu państwa w wysokości 5 mln zł.

Wyżej wymieniony program przekazujemy społecznościom lokalnym, które zostały dotknięte skutkami nawałnic.

W załączeniu treść listu Minister Edukacji Narodowej – Anny Zalewskiej.

Więcej informacji o programie pomocowym można znaleźć na stronie: www.men.gov.pl

 • autor: Lidia Sokulska - Tłok, data: 2017-08-30

Informacja Sztabu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Sępoleńskiego dnia 29 sierpnia 2017

Dnia 29 sierpnia 2017 roku odbyło się posiedzenie Sztabu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Sępoleńskiego.

Podpułkownik Piotr Pytel poinformował, że żołnierze do dnia 29 sierpnia 2017 roku wykonali prace na 26 obiektach (głównie rozbiórki), zostało im jeszcze 3 budynki, których niezbędne prace zostaną wykonane do dnia 30 sierpnia br.

Wojskowe Zgrupowanie Zadaniowe Bydgoszcz zrealizowało następujące zadania:

 • przygotowano i oczyszczono z wiatrołomów 8 km pasów pod odbudowę linii energetycznych średniego i niskiego napięcia. Rejon objęty działaniami to lasy w pobliżu miejscowości Mierucin, Tonin, Skoraczewo,
 • oczyszczono z wiatrołomów rzekę Krówkę,
 • dokonano rozbiórki infrastruktury budowlanej na terenie wskazanych gospodarstw rolnych,
 • odbudowano jeden przepust drogowy w Wałdowie,
 • udrożniono i oczyszczono z wiatrołomów drogę Tuszkowo - Leśniewice.

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego, Burmistrz Więcborka  oraz Wójt Gminy Sośno ustalili, że na terenie gmin dotkniętych nawałnicą na obecną chwilę nie ma przesłanek do dalszego użycia wojsk. Wszystkie zadania, o które wnioskowała strona samorządowa została zrealizowane.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim oświadczył, że do dnia 29 sierpnia 2017 roku odnotowano 950 zdarzeń. Data zakończenia działań związanych z usuwaniem skutków nawałnicy została wyznaczona   na dzień 30 sierpnia 2017 roku na godz. 20:00.

Kierownik Posterunku Energetycznego w Sępólnie Krajeńskim poinformował, że na terenie powiatu sępoleńskiego odbudowano 85 słupów średniego napięcia, 111 słupów niskiego napięcia oraz 9 słupów wysokiego napięcia.

Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim przekazała informacje z wideokonferencji w Solcu Kujawskim z Głównym Szefem Lasów Państwowych. Z funduszu leśnego wydzielono środki na dofinansowania na lasy prywatne - 35 mln zł. Z dofinansowania będą mogły skorzystać tylko osoby fizyczne. Na dzień 29 sierpnia br. Do Starostwa Powiatowego wpłynęły 53 wnioski dotyczące szkód w lasach prywatnych.

 • -
 • -
 • -

Komunikat Starosty Sępoleńskiego

Starosta Sępoleński, Jarosław Tadych, przypomina i informuje, że w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie, dyżurują pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z Sępólna Krajeńskiego. Wszystkich, którzy oczekują pomocy psychologa, prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sośnie, celem ustalenia terminu konsultacji.

 • autor: Artur Juhnke, data: 2017-08-30

72. posiedzenie Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

Dnia 29 sierpnia 2017 roku odbyło się 72. posiedzenie Zarządu Powiatu w trakcie, którego omawiano szereg spraw, dotyczących powiatu.

Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie:

 • przystąpienia do  realizacji zadania  pn.: „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim” oraz przyjęcia umowy na opracowanie wniosku o dofinansowanie dla zadania pn.: „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim”;
 • przyjęcia umowy ustalającej zasady postępowania Stron w celu zlecenia opracowania wniosku o dofinansowanie dla zadania pn.: „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim”.
 • IMG_1807.JPG
 • IMG_1808.JPG
 • IMG_1811.JPG
 • data: 2017-08-29

Posiedzenie Sztabu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Sępoleńskiego z dnia 28 sierpnia 2017

Dnia 28 sierpnia 2017 roku obyło sie kolejne posiedzenie Sztabu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Sępoleńskiego.

 

1. Komendant Powiatowy  Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim oświadczył, że do  28.08.2017 roku odnotowano 890 zdarzeń oraz wydano 530 plandek na zabezpieczenie budynków. W dyspozycji jest dostępny podnośnik z PSP Świecie.

2. Przedstawiciel ENEA S.A oświadczył, że na terenie powiatu sępoleńskiego odbudowano 9 słupów wysokiego napięcia, 85 słupów średniego napięcia oraz 111 niskiego napięcia. Obecnie na obszarze objętym wichurą pracuje 8 brygad energetycznych.

3. Komendant Powiatowy Policji  w Sępólnie Krajeńskim stwierdził, że stan bezpieczeństwa w powiecie jest obecnie zadowalający, nie stwierdzono włamań oraz podobnych incydentów. W sobotę 26 sierpnia br. teren powiatu opuściło 22 funkcjonariuszy OPP Poznań, którzy zajmowali się pilnowaniem opuszczonych budynków, które ucierpiały na skutek wichury.

4. Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdziła, że nie ma zagrożeń ani zachorowań związanych z wichurą.

5. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego oświadczył, że dotychczas skontrolowano około 1900 budynków na terenie powiatu co oznacza iż powoli kontrole na obiektach dotkniętych wichurą wygasają.

Prosimy aby osoby, które są właścicielami nieruchomości lub są upoważnione do dysponowania nimi, które ucierpiały na skutek wichury i posiadają stosowne protokoły wykonane przez PINB zgłaszały się do Wydziału Architektury i Budownictwa i Rozwoju (pokój 28), w celu złożenia oświadczeń oraz stosownych wniosków, co do przywrócenia stanu pierwotnego budynków po wichurze.  Informujemy iż sprawy związane z odbudową budynków reguluje ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 roku o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

 • autor: Andrzej Marach - Wicestarosta Sępoleński, data: 2017-08-29

XXXV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

Dnia 25 sierpnia 2017 roku (piątek) o godz. 09:00 w sali im. Lucjana Prądzyńskiego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim odbyła się XXXV sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim. Po stałych punktach sesji oraz informacji Przewodniczącego Rady Powiatu o czynnościach w okresie między sesjami, a także sprawozdaniu Starosty Sępoleńskiego z prac Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w okresie międzysesyjnym oraz informacji o złożonych przez radnych wnioskach i sposobie ich załatwienia Wicestarosta Sępoleński Andrzej Marach przedstawił sytuację w Powiecie po nawałnicy która przeszła przez nasz region w nocy z 11 na 12 sierpnia br.

Radni przyjęli informacje na temat przygotowania do roku szkolnego 2017/2018 oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania planu kontroli za I półrocze 2017.

Rada podjęła uchwały w sprawach:

 • określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu sępoleńskiego, których właścicielem lub zarządzającym się jest Powiat Sępoleński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
 • zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2017,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, ul. Przemysłowa 15, 89-400 Sępólno Krajeńskie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Krajeńskim, ul. Przemysłowa 15, 89-400 Sępólno Krajeńskie, w Branżową Szkołę I stopnia, ul. Przemysłowa 15, 89-400 Sępólno Krajeńskie, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Krajeńskim, ul. Przemysłowa 15, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Zawodowej, ul. Przemysłowa 15, 89-400 Sępólno Krajeńskie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Krajeńskim, ul. Przemysłowa 15, 89-400 Sępólno Krajeńskie, w Szkołę Policealną, ul. Przemysłowa 15, 89-400 Sępólno Krajeńskie, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Krajeńskim, ul. Przemysłowa 15, 89-400 Sępólno Krajeńskie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).
 • zmiany nazwy Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Krajeńskim, ul. Przemysłowa 15, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, ul. Kwiatowa 3, 89-422 Sypniewo, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. I Armii Wojska Polskiego w Sypniewie, ul. Kwiatowa 3, 89-422 Sypniewo, w Branżową Szkołę I stopnia, ul. Kwiatowa 3, 89-422 Sypniewo, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. I Armii Wojska Polskiego w Sypniewie, ul. Kwiatowa 3, 89-422 Sypniewo,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Policealnej Szkoły Turystyki Wiejskiej, ul. Kwiatowa 3, 89-422 Sypniewo, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. I Armii Wojska Polskiego w Sypniewie, ul. Kwiatowa 3, 89-422 Sypniewo, w Szkołę Policealną, ul. Kwiatowa 3, 89-422 Sypniewo, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. I Armii Wojska Polskiego w Sypniewie, ul. Kwiatowa 3, 89-422 Sypniewo, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej, ul. Hallera 29, 89-400 Sępólno Krajeńskie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim, ul. Hallera 29, 89-400 Sępólno Krajeńskie, w Szkołę Podstawową, ul. Hallera 29, 89-400 Sępólno Krajeńskie, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim, ul. Hallera 29,  89-400 Sępólno Krajeńskie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).
 • włączenia Gimnazjum, ul. Hallera 29, 89-400 Sępólno Krajeńskie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim, ul. Hallera 29, 89- 400 Sępólno Krajeńskie do Szkoły Podstawowej, ul. Hallera 29, 89-400 Sępólno Krajeńskie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim, ul. Hallera 29,  89-400 Sępólno Krajeńskie,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Przysposabiającej do Pracy, ul. Hallera 29, 89-400 Sępólno Krajeńskie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim, ul. Hallera 29, 89-400 Sępólno Krajeńskie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, ul. Hallera 29, 89-400 Sępólno Krajeńskie, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim, ul. Hallera 29, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej, ul. Pocztowa 14b, 89-410 Więcbork, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku, ul. Pocztowa 14b, 89-410 Więcbork, w Szkołę Policealną, ul. Pocztowa 14b, 89-410 Więcbork, wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku, ul. Pocztowa 14b, 89-410 Więcbork, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, ul. Pocztowa 14b, 89-410 Więcbork, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku, ul. Pocztowa 14b, 89-410 Więcbork, w Branżową Szkołę I stopnia, ul. Pocztowa 14b, 89-410 Więcbork, wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku, ul. Pocztowa 14b, 89-410 Więcbork,
 • likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, ul. Kwiatowa 3, 89-422 Sypniewo,
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2027r ,
 • zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 • uchwalenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.                                                                   
 • Skutki nawanicy05.jpg
 • Skutki nawanicy06.jpg
 • Skutki nawanicy07.jpg
 • Skutki nawanicy16.jpg
 • Skutki nawanicy17.jpg
 • Skutki nawanicy30.jpg
 • Skutki nawanicy39.jpg
 • Skutki nawanicy40.jpg
 • Skutki nawanicy47.jpg
 • Skutki nawanicy53.jpg
 • Skutki nawanicy63.jpg
 • Skutki nawanicy64.jpg
 • Skutki nawanicy65.jpg
 • Skutki nawanicy71.jpg
 • Skutki nawanicy72.jpg
 • Skutki nawanicy73.jpg
 • Skutki nawanicy74.jpg
 • IMG_1763.JPG
 • IMG_1767.JPG
 • IMG_1770.JPG
 • IMG_1782.JPG
 • IMG_1789.JPG
 • IMG_1793.JPG
 • IMG_1797.JPG
 • IMG_1800.JPG
 • IMG_1803.JPG

Informacja Sztabu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Sępoleńskiego dnia 23 sierpnia 2017 godzina 11:00

O 11.00 w siedzibie starostwa odbyło się kolejne posiedzenie  Powiatowego Sztabu Zarządzania Kryzysowego. W posiedzeniu uczestniczyli starostowie, burmistrzowie , komendant PSP, komendant PPP policji, przedstawiciel Sanepidu, przedstawiciel ENEA, oraz dyrektor Powiatowego Zarządu Drogowego.

Informacje ze spotkania:

1. Przedstawiciel ENEA stwierdził iż na dzień 24 sierpnia gminy Kamień, Sępólno oraz Więcbork będą miały przywrócone zasilanie energetyczne prawie w 100%. Gmina Sośno w 80%. Na terenie powiatu pracuje na dzisiaj 8 brygad. Do postawienie jest jeszcze 150 sztuk słupów NN.

2. Na godzinę 11:00 otrzymano do stanowiska kierowania 815 zdarzeń.

3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego już od wczoraj prowadzi inspekcje na obiektach, które ucierpiały po nawałnicy. Skontrolowano już 1118 obiektów z czego na dzisiaj 16 jest wyłączonych z użytkowania.

4. Nieustannie  pracują żołnierze z 5 Pułku Inżynieryjnego im. Ignacego Prądzyńskiego ze Szczecina o stanie osobowym 39 żołnierzy oraz 16 żołnierzy 2 Pułku Inżynieryjnego z Inowrocławia

          Ponownie w imieniu sztabu kryzysowego składam serdeczne podziękowania wszystkim służbom za ich godną poświecenia akcję ratowniczą, mieszkańcom za udzielaną pomoc tym służbom jak i poszkodowanym w tym nieszczęściu. Informacje będziemy podawać poprzez Facebook,  oraz na naszej stronie internetowej.

Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych

 • autor: Wicestarosta Sępoleński - Andrzej Marach, data: 2017-08-24
 • -
 • -
 • -
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2017-08-23

Zaproszenie na XXXV sesję Rady Powiatu

                 W   uzgodnieniu ze  Starostą Powiatu Sępoleńskiego uprzejmie zapraszam do udziału w XXXV sesji Rady Powiatu V Kadencji, która odbędzie się w piątek dnia 25 sierpnia 2017 roku o godz. 9oo w sali im. Lucjana Prądzyńskiego w Sępólnie Krajeńskim. 

 

Porządek obrad XXXV sesji Rady Powiatu znajduje się w podstronie PORZĄDKI OBRAD

 • autor: Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart, data: 2017-08-16

Ostrzeżenie meteorologiczne intensywne opady deszczu

Zjawisko: Intensywne opady deszczu

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie

Ważność:  od godz. 16:00 dnia 22.08.2017 do godz. 01:00 dnia 23.08.2017

Przebieg: Prognozuje się przelotne opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 10 mm do 25 mm, lokalnie 40 mm.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Brak.

Dyżurny synoptyk: Agnieszka Zielińska  - Szefka

Źródło informacji: IMGW-PIB

 • autor: Łukasz Szczupacki, data: 2017-08-22

Darowizny na rzecz usuwania skutków nawałnicy

Darowizny na rzecz usuwania skutków nawałnicy, która przeszła przez teren Powiatu Sępoleńskiego w nocy z dnia 11 na 12 sierpnia br., można wpłacać na następujące konta:

 • Wpłaty darowizn pieniężnych dotyczących Powiatu Sępoleńskiego z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy w infrastrukturze drogowej

Konto nr : 07 8162 0003 0000 0114 2000 0410 Bank Spółdzielczy w Więcborku

Osoba kontaktowa : Skarbnik Powiatu Władysław Rembelski

Numer kontaktowy : tel. 52 388 13 06, kom. 797 572 622

 • Wpłaty darowizn pieniężnych dotyczące Gminy Sośno i ich mieszkańców

Konto nr 91 8162 0003 0000 0329 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Więcborku

Tytułem : ,, Likwidacja skutków nawałnicy ‘’

Osoba kontaktowa : Skarbnik Gminy Elżbieta Romot

Numer kontaktowy : tel. 52 389 01 10 lub 52 389 01 12

 • Wpłaty darowizn pieniężnych dotyczące Gminy Sępólno Krajeńskie i ich mieszkańców

Konto nr 75 2030 0045 1110 0000 0286 4620 BGŻ BNP PARIBAS

Tytułem : ,, Likwidacja skutków nawałnicy ‘’

Osoba kontaktowa : Sekretarz Gminy Dariusz Wojtania

Numer kontaktowy : tel. 52 389 42 30 lub 52 389 42 50

 • Wpłaty darowizn pieniężnych dotyczące Gminy Więcbork i ich mieszkańców

Konto nr 35 8162 0003 0000 3564 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Więcborku

Tytułem : ,, Darowizna dla poszkodowanych gminy Więcbork ‘’

Osoba kontaktowa : Skarbnik Gminy Więcbork Alina Kruk

Numer kontaktowy : tel. 52 389 52 15

 

 • Wpłaty darowizn pieniężnych dotyczące Gminy Kamień Krajeński i ich mieszkańców

Konto nr 67 1020 1462 0000 7102 0252 3132 Bank PKO BP SA

Tytułem : ,, Pomoc dla poszkodowanych ”

Osoba kontaktowa : Skarbnik Gminy Piotr Gustyn

Numer kontaktowy : tel.: 52 389 45 14, kom. 512 346 530

 

Za wszelkie wpłaty Serdecznie Dziękujemy ! - W imieniu Powiatowego Sztabu Zarządzania Kryzysowego Starosta Sępoleński Jarosław Tadych

 

 

 • data: 2017-08-22

Posiedzenie Sztabu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Sępoleńskiego z dnia 21 sierpnia 2017 godzina 14:00

Wczorajsze spotkanie sztabu miało na celu usystematyzowanie pomocy już zrealizowanej i analizę aktualnych potrzeb. Stan po klęsce na dzień dzisiejszy referowali kolejno przedstawiciele poszczególnych służb i  instytucji. Posiedzeniem sztabu kierował Wicestarosta Andrzej Marach w międzyczasie do spotkanie dołączył Starosta Sępoleński Jarosław Tadych. Obecni na spotkaniu byli dowódcy służb burmistrzowie wójt, skarbnicy oraz nadleśniczowie nadleśnictw lokalizowanych na terenie powiatu, przedstawiciele Enea.

Przedstawiciel Enea podał stan zasilania na dzień 21 sierpnia. Na dzień dzisiejszy największe prace realizowane są w Wąwelnie i okolicy ze względu na fakt zniszczenia tam 150 słupów niskiego napięcia. Obecnie na terenie powiatu pracuje ok. 10 ekip. Miejsca, które są także obecnie realizowane to Wałdowo Toboły (8 powalonych słupów) i Niechorz wybudowanie. W Niechorzu prace jeszcze trwają w związku z powalonymi słupami, które są umiejscowione na terenie bagiennym w lesie.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poinformował o ciągłej pracy 14 zespołów kontrolnych. Do dzisiaj skontrolowano 996 obiektów. Ponadto uproszczono w związku z obecną sytuacją na terenie powiatu przepisy budowlane jak niżej:

W dniu 18 sierpnia 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych, którym zakwalifikowano wszystkie gminy Powiatu Sępoleńskiego do stosowania procedur uproszczonych. Owe procedury szczegółowo określa Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. 2016 poz. 1067 t.j.)

Zgodnie w w/w ustawą m.in.:

- nie jest wymagane zgłoszenie remontu uszkodzonych obiektów budowlanych o kubaturze do 1000m3  i nie wyższych niż 12m

- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na odbudowę zniszczonych w wyniku żywiołu obiektów budowlanych o kubaturze do 1000m3 i nie wyższych niż 12m

- nie jest wymagane zgłoszenie odbudowy obiektów gospodarczych i składowych, usytuowanych na działkach siedliskowych

Szczegółowych informacji udziela Wydział Architektury, Budownictwa i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj. (pok. 27, 28)

Dyrektor Zarządu Drogowego przedstawił stan dróg powiatowych. Są one przejezdne i sukcesywnie sprzątane. Dyrektor wystąpił równie  o pomoc wojska przy likwidacji szkód przy drogach powiatowych. Dotyczy to szczególnie usuwania drzew o łącznej liczbie 2000 sztuk.

Inspektor Stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego poinformowała o przyjeździe na teren powiatu wojska. Jest to 5 Pułk Inżynieryjny im J. Prądzyńskiego  ze Szczecina, razem 39 żołnierzy z sprzętem do usuwania skutków nawałnicy. W kolejce na pomoc wojska czeka na razie 25 obiektów. Są to najczęściej obiekty do rozbiórki. Napływają dalsze zgłoszenia po przeprowadzonych przez nadzór budowlany kontrolach i spisanych protokółach. Koordynatorem pracy wojska została Katarzyna Wagner.

Powiatowy Inspektor Sanitarny omówiła kwestię demontażu, sprzątania i utylizacji eternitu. Temat ten będzie szeroko omawiany na kolejnym spotkaniu, gdyż wiele budynków było i jest pokryte eternitem i jest to istotny problem.

Komendant Powiatowy Straży Pożarnej i Komendant Powiatowy Policji przekazali statystyki dotyczące wyjazdów służb do zdarzeń od dnia nawałnicy. Na godzinę 14.00 było na terenie powiatu zgłoszonych 760 zdarzeń

Nadleśniczowie z Lutówka, Runowa i Zamrzenicy przedstawili stan zniszczeń w lasach na terenie swoich nadleśnictw.

Nadleśnictwo Runowo – tu sytuacja jest najbardziej dramatyczna. Wichura powaliła około 660 tyś. m3 drzew. Wschodnia część nadleśnictwa przestał istnieć. W samym Sośnie i Komierowie – 300000 m3 drewna. Przestały istnieć rezerwaty przyrody. Obecnie Nadleśnictwo całe swoje działania skupia na udrożnieniu dróg leśnych a następnie usuwaniu drzew z pól rolników. Nadleśnictwo nie zezwala na usuwanie przez rolników drzew z pól w zamian za pozyskanie drewna. Nadleśnictwo planuje podpisać z rolnikami stosowne umowy dzierżawy tych gruntów, na których znajdują się powalone drzewa. W tym tygodniu będą już firmy, które mają pozyskiwać drewno z wiatrołomów. Osoby fizyczne będą mogły natomiast pozyskać tzw. „gałęziówkę” za przysłowiową złotówkę.

Nadleśnictwo Lutówko – 150000 m3 drewna i 24 ha do odnowienia  - uporają się z tym do I kwartału 2018 roku;

Nadleśnictwo Zamrzenica – Leśnictwo Klonia – drzewostan w leśnictwie praktycznie przestał istnieć. Priorytetem jest usunięcie powalonych drzew z dróg leśnych i ich udrożnienie, a następnie uprzątnięcie drzew zalegających na polach rolników.

 • autor: Andrzej Marach - Wicestarosta Sępoleński, data: 2017-08-22
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2017-08-21

Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy

          W związku z nawałnicami, które nawiedziły województwo kujawsko-pomorskie w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r., Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy przypomina o infolinii konsumenckiej działającej w Inspektoracie w dni powszednie między 7.15 a 15.15 oraz we wtorki do 17.00. Poszkodowani w nawałnicach oraz wszystkie osoby, które zaobserwowały nieprawidłowości w zakresie handlu i usług świadczonych przez przedsiębiorców na terenach doświadczonych przez kataklizm, mogą przekazywać swoje zgłoszenia pod numerami telefonów:

 • 52 323-16-24 (Inspektorat w Bydgoszczy).
 • 56 655-43-93 (Delegatura w Toruniu).
 • 54 231-41-21 (Delegatura we Włocławku).

Działania związane z klęską żywiołową, która dotknęło Województwa w dniach 11/12 sierpnia 2017 r. na konferencję w dniu 21 sierpnia 2017 r.

Nawałnica nad województwem kujawsko-pomorskim przeszła w dniu 11/12 sierpnia 2017 r.

Najbardziej ucierpiało 5 powiatów, tj. bydgoski, tucholski, żniński, sępoleński, nakielski. Ogółem uległo tam zniszczeniu w różnym stopniu 3 tys. budynków mieszkalnych.

Z posiadanych informacji wynika, że najbardziej w tych powiatach ucierpiało 10 gmin, tj. Koronowo, Sicienko, Nakło nad Notecią, Szubin, Sośno, Tuchola, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Żnin.

Ogółem na drogach wojewódzkich zniszczeniu uległo 812 drzew, 112 znaków drogowych, 9 tablic oraz 236 mb barier. Drogi wojewódzkie zostały udrożnione do wczesnych godzin porannych dnia 12 sierpnia br. dzięki zaangażowaniu PSP i OSP. Koszty usuwania skutków nawałnic wyniosą ok. 1 mln zł.

W dniach 11-16 sierpnia br. w akcji likwidowania skutków uczestniczyło 15,5 tys. ratowników i 3,8 pojazdów, ogółem odnotowano 6 tys. zdarzeń.

W dniach 16-17 sierpnia 2017 r. Marszałek zwizytował tereny objęte kataklizmem. Powołany został zespół kryzysowy składający się z przedstawicieli UMWK-P oraz Stowarzyszenia Salutaris.

Ustalono, że ze strony Samorządu Województwa oraz Salutaris udzielone zostanie:

 • wsparcie dla poszkodowanych rodzin, które będzie koordynowane przez parafie – obejmie ono zakup artykułów żywnościowych, środki czystości, chemia gospodarcza, pościel, koce
 • wsparcie dla rodzin, których budynki mieszkalne uległy największemu uszkodzeniu – wsparcie udzielone będzie w porozumieniu z samorządami gmin
 • zakup sprzętu dla OSP – zakupiono 25 pilarek wraz z częściami zapasowymi, które przekazano do OSP w gminach objętych kataklizmem
 • zakup ok. 500 plandek, które zostały rozdysponowane do potrzebujących
 • dla dzieci z terenów objętych nawałnicą zorganizujemy tygodniowe ferie w ośrodkach edukacyjno-szkoleniowych będących w dyspozycji UMWK-P

Planowany jest zakup agregatów prądotwórczych, które umożliwią w przyszłości uniknięcie sytuacji związanych z brakiem prądu elektrycznego.

Przewidziana jest współpraca z operatorami Energa i Enea w zakresie modernizacji linii energetycznych na obszarach objętych kataklizmem (przedsięwzięcie współfinansowane z RPO).

W ramach projektu współfinansowanego z RPO 7 wozów strażackich z przeznaczeniem dla OSP, które uczestniczyły już w akcji niesienia pomocy poszkodowanym. Planuje się zakup kolejnych 6 wozów strażackich z przeznaczeniem dla OSP.

 • nawalnica_konferncja-2.jpg
 • nawalnica_konferncja-3.jpg
 • nawalnica_konferncja-4.jpg
 • nawalnica_konferncja-5.jpg
 • nawalnica_konferncja-7.jpg
 • nawalnica_konferncja-8.jpg
 • nawalnica_konferncja-13.jpg
 • nawalnica_konferncja-15.jpg
 • nawalnica_konferncja-20.jpg
 • nawalnica_konferncja-26.jpg

Skutki nawałnicy w Powiecie Sępoleńskim

 • SEPOLONO 20980_b (1).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (2).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (3).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (4).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (5).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (6).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (7).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (8).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (9).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (10).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (11).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (12).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (13).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (14).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (15).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (16).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (17).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (18).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (19).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (20).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (21).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (22).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (23).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (24).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (25).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (26).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (27).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (28).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (29).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (30).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (31).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (32).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (33).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (34).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (35).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (36).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (37).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (38).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (39).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (40).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (41).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (42).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (43).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (44).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (45).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (46).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (47).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (48).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (49).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (50).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (51).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (52).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (53).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (54).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (55).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (56).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (57).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (58).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (59).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (60).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (61).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (62).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (63).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (64).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (65).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (66).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (67).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (68).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (69).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (70).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (71).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (72).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (73).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (74).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (75).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (76).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (77).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (78).jpg
 • SEPOLONO 20980_b (79).jpg
 • autor: Marcin Misiak www.e-krajna.pl

5 pułk inżynieryjny im. Ignacego Prądzyńskiego w Powiecie Sępoleńskim

Starosta Sępoleński na ręce Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w dniu 18.08.2017 roku złożył wniosek do Ministra Obrony Narodowej o zadysponowanie wojska do usuwania skutków nawałnicy, która przeszła przez teren powiatu sępoleńskiego w nocy z dnia 11 na 12 sierpnia br.

W dniu dzisiejszym na teren powiatu przybył 5 pułk inżynieryjny im. Ignacego Prądzyńskiego o stanie osobowym 35 żołnierzy wraz z następującym sprzętem:

 • samochód ciężarowo - osobowy wysokiej mobilności
 • samochód ciężarowy - wysokiej mobilności
 • samochód ciężarowy z żurawiem - 2 szt.
 • samochód wywrotka dużej ładowności - 4 szt.
 • spycharko ładowarka
 • uniwersalna maszyna inżynieryjna - 2 szt.
 • samochody ciężarowo - terenowe  średniej ładowności, wysokiej mobilności - 2 szt.
 • CKE - Eurotracker
 • zespół prądotwórczy
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2017-08-21

POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM – WSPARCIE DLA POSZKODOWANYCH W WYNIKU NAWAŁNIC

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą
w Więcborku informuje, żePaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował o możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych, które ucierpiały na skutek nawałnic, które przeszły nad naszym powiatem w dniach 11-12 sierpnia br.

W związku z powyższym niezbędne jest pilne ustalenie potrzeb w następującym zakresie:

1. ilości osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku nawałnicy,

2. rodzaju i charakteru powstałych szkód,

3. określenia ewentualnych potrzeb, w szczególności w zakresie pomocy, o której mowa w art. 35a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, między innymi na:

 • zakupsprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczychutraconych lub zniszczonych,
 • usunięcia powstałych na skutek nawałnic szkód w obrębie zlikwidowanych uprzednio barier technicznych, architektonicznych i transportowych
  w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
 • finansowanie remontów, readaptacji oraz innej pomocy doraźnej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, nr tel. 52 389 85 01, osoba do informacji Pani Małgorzata Jasiniewska.

 • autor: Nadesłane - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , data: 2017-08-21
 • -

Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Sępoleńskiego w dniach 11.08.-19.08.

Ilość zdarzeń ogółem na terenie powiatu na dzień 19.08. na godz. 11.00 - 755

Ilość jednostek działających w największym nasileniu-32 zastępy PSP/OSP (11 PSP/21 OSP) w dniach 12-14 sierpnia.

W działaniach związanych z zabezpieczaniem budynków działało 6 podnośników hydraulicznych:  z Sępólna Krajeńskiego, Płocka, Olsztyna, Szczecina, Brodnicy, Chełmna.

W działaniach ratowniczych brało udział 15 OSP z powiatu sępoleńskiego oraz wszystkie siły i środki z Komendy Powiatowej PSP w Sępólnie Krajeńskim

Ponadto:

Kompania Odwodowa Wojewódzka z woj.  Warmińsko-Mazursiego - 8 zastępów,

5 zastępów OSP z powiatu Chełmińskiego, 2 z Inowrocławskiego, 1 Świeckiego.

Ilość zdarzeń związanych z udrażnianiem dróg oraz usuwaniem wiatrołomów- 225

Ilość zdarzeń związanych z zabezpieczaniem budynków mieszkalnych- 314

Ilość zdarzeń związanych z zabezpieczaniem budynków gospodarczych, produkcyjnych, magazynowych, inwentarskich- 175

Ilość strażaków łacznie - 1395

Ilość zastępów (samochodów ratowniczo-gaśniczych) - 311

Strażacy poszkodowani 1 (lekkie obrażenia).

Agregaty prądotwórcze zabezpieczające gospodarstwa rolne 10: PSP  Szczecin, Koszalin,  Łódź, Olecko, Ozorków, Radomsko, Nowe Miasto Lubawskie, Białogard, 2 z Włocławka.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2017-08-20

Komunikat Starosty Sępoleńskiego

Starosta Sępoleński Jarosław Tadych informuje, że w następstwie nawałnicy, która przeszła m.in. przez Powiat Sępoleński w nocy z  11.08.2017 na 12.08.2017, na terenie Powiatu Sępoleńskiego działają pomocowe zespoły Inspektorów Nadzoru Budowlanego z województwa dolnośląskiego, lubuskiego oraz opolskiego.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2017-08-20

Komunikat Powiatowego Sztabu Zarządzania Kryzysowego

W związku ze zniszczeniami spowodowanymi w nocy z 11 na 12 sierpnia br. przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej przeprowadzają u poszkodowanych wywiady środowiskowe, które będą podstawą do udzielenia pomocy finansowej.

Służby pomocy społecznej dokonują także rozeznania innych potrzeb pozafinansowych, takich jak np.  art. żywnościowe, materiały budowlane, środki czystości, płyny do dezynfekcji, worki na śmieci, sprzęt agd, itp., ponadto zapotrzebowania na pracę ludzi którzy chcą pomóc - w tym fachowców. 

Potrzeby można zgłaszać także w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim ul. Szkolna 8 przy odbieraniu decyzji administracyjnych lub telefonicznie pod nr 52 388 84 50 oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sośnie ul. Parkowa 4 przy odbieraniu decyzji administracyjnych lub telefonicznie pod nr 52 389 12 17. Natomiast w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Więcborku od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku w godzinach urzędowania (tel. 52 389 53 50) można składać dary dla osób które zostały poszkodowane na skutek nawałnicy.

Każdy kto  posiada informacje o osobach będących w trudnej sytuacji życiowej, które nie mają możliwości skomunikowania się z odpowiednimi służbami proszony jest o informację na w/w nr telefonu.

Rozpoznane potrzeby będą  stanowiły podstawę do ogłoszenia zbiórki, która będzie ukierunkowana na konkretne potrzeby i skierowana do osób i firm które chciałyby udzielić pomocy.

 

Starosta Sępoleński Jarosław Tadych

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2017-08-19

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem

Zjawisko: Burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

 

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie

 

Ważność:  od godz. 20:00 dnia 18.08.2017 do godz. 05:00 dnia 19.08.2017

 

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz, lokalnie z gradem, którym towarzyszyć będą przelotne opady deszczu o wysokości od 10 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie porywy wiatru około 100 km/h - prawdopodobieństwo wystąpienia 30%.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Uwagi: Brak.

 

Dyżurny synoptyk: Sławomir Guzek

 

Źródło informacji: IMGW-PIB

 • autor: Łukasz Szczupacki, data: 2017-08-18

Dożynki Powiatowe odwołane

Decyzją Starosty Sępoleńskiego Pana Jarosława Tadycha w związku z sytuacją powstałą wskutek piątkowej nawałnicy i trwającymi w powiecie sępoleńskim pracami mającymi na celu usunięcie wyrządzonych przez nią szkód, zaplanowane na dzień 2 września 2017 roku Dożynki Powiatowe zostają odwołane.

Huragan, który przeszedł nad Kujawami i Pomorzem w nocy z 11 na 12 sierpnia wyrządził ogromne szkody w naszym powiecie, w związku z czym usunięcie jego skutków oraz zapewnienie niezbędnej pomocy ofiarom jest na chwilę obecną sprawą priorytetową. Liczymy na Państwa wyrozumiałość.

Starosta Sępoleński Jarosław Tadych

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2017-08-18

Mieszkańcy Powiatu Sępoleńskiego poszkodowani w wyniku nawałnicy!

Od dnia 18 sierpnia br. można zgłaszać zapotrzebowanie na artykuły spożywcze, chemiczne a także na odzież oraz inne materiały codziennego użytku.

W celu zgłoszenia zapotrzebowania prosimy o kontakt z Pracownikiem Starostwa Powiatowego Jerzym Biskupskim pod nr telefonu  052 388 13 10 lub kom. 664422050.

Osoby chcące przekazać potrzebującym dary proszone są również o kontakt z pracownikiem Starostwa.

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy (od jutra do
odwołania) uruchamia linie telefoniczne czynne od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 oraz w soboty i niedziele od
godziny 10.00 do 16.00


Pod wskazanymi numerami telefonów można uzyskać informacje dotyczące
szacowania szkód, które powstały w wyniku niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych w dniach 11-12.08.2017 r.

- w sprawach szkód rolniczych 52/ 349 75 14  lub 603 392 748

- w sprawach szkód mieszkaniowych 52/ 349 76 87


Darowizny na rzecz usuwania skutków nawałnicy, która przeszła przez teren Powiatu Sępoleńskiego w nocy z dnia 11 na 12 sierpnia br., można wpłacać na następujące konta:

 

 • Wpłaty darowizn pieniężnych dotyczących Powiatu Sępoleńskiego z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy w infrastrukturze drogowej

Konto nr : 07 8162 0003 0000 0114 2000 0410 Bank Spółdzielczy w Więcborku

Osoba kontaktowa : Skarbnik Powiatu Władysław Rembelski

Numer kontaktowy : tel. 52 388 13 06, kom. 797 572 622

 • Wpłaty darowizn pieniężnych dotyczące Gminy Sośno i ich mieszkańców

Konto nr 91 8162 0003 0000 0329 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Więcborku

Tytułem : ,, Likwidacja skutków nawałnicy ‘’

Osoba kontaktowa : Skarbnik Gminy Elżbieta Romot

Numer kontaktowy : tel. 52 389 01 10 lub 52 389 01 12

 • Wpłaty darowizn pieniężnych dotyczące Gminy Sępólno Krajeńskie i ich mieszkańców

Konto nr 75 2030 0045 1110 0000 0286 4620 BGŻ BNP PARIBAS

Tytułem : ,, Likwidacja skutków nawałnicy ‘’

Osoba kontaktowa : Sekretarz Gminy Dariusz Wojtania

Numer kontaktowy : tel. 52 389 42 30 lub 52 389 42 50

 • Wpłaty darowizn pieniężnych dotyczące Gminy Więcbork i ich mieszkańców

Konto nr 35 8162 0003 0000 3564 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Więcborku

Tytułem : ,, Darowizna dla poszkodowanych gminy Więcbork ‘’

Osoba kontaktowa : Skarbnik Gminy Więcbork Alina Kruk

Numer kontaktowy : tel. 52 389 52 15

 • Wpłaty darowizn pieniężnych dotyczące Gminy Kamień Krajeński i ich mieszkańców

Konto nr 67 1020 1462 0000 7102 0252 3132 Bank PKO BP SA

Tytułem : ,, Pomoc dla poszkodowanych ”

Osoba kontaktowa : Skarbnik Gminy Piotr Gustyn

Numer kontaktowy : tel.: 52 389 45 14, kom. 512 346 530​​​​​​​

 

Za wszelkie wpłaty Serdecznie Dziękujemy ! - W imieniu Powiatowego Sztabu Zarządzania Kryzysowego Starosta Sępoleński Jarosław Tadych

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2017-08-18

Informacja dla Mieszkańców Powiatu - dotyczy udzielenia pomocy finansowej

W dniu dzisiejszym, tj. 17 sierpnia 2017 r. p. Mariusz Błaszczak,  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził  Zasady udzielania,ze środków rezerwy celowej budżetu państwa  na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych. Zasady te określają:

 • przeznaczenie pomocy, warunki ogólne przyznawania pomocy i podstawę prawną,
 • warunki przyznania pomocy finansowej na remont budynku/ lokalu mieszkalnego
 • do 20 tys. zł
 • do 100 tys. zł
 • warunki przyznania pomocy na odbudowę budynku / lokalu mieszkalnego
 • do 200 tys. zł
 • uruchamianie środków z rezerwy celowej na wypłatę zasiłków celowych.
 • uproszczone zasady szacowania stratdo 100 tys. zł i 200 tys. zł, tj. szacowania dokonuje osoba posiadająca uprawnienia  zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości albo komisja powołana przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w której bierze udział pracownik organu nadzoru budowlanego wykonujący zadania służbowe.
 • kwoty pomocy finansowej przyznawane w zależności od oszacowanego procentu zniszczeń zakresie zasadami udzielania pomocy finansowej.

Informacja Sztabu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Sępoleńskiego dnia 14 sierpnia 2017 godzina 11:00

Powiatowy Zespół do Spraw Zarządzania Kryzysowego w związku z tragiczną sytuacją na terenie Powiatu Sępoleńskiego zwraca się z prośbą do mieszkańców i firm z całego kraju o pomoc w zakupie materiałów budowlanych na potrzeby odbudowy budynków mieszkalnych i gospodarczych, które uległy dużemu zniszczeniu.

Osoby i firmy, które będą chciały udzielić pomocy poszkodowanym prosimy o kontakt telefonicznych z pracownikiem Starostwa Powiatowego Jerzym Biskupskim pod nr telefonu: 052 388 13 10 lub kom. 664422050.

Starosta Sępoleński Jarosław Tadych

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2017-08-17

Powiatowy zespół do spraw Zarządzania Kryzysowego podaje do publicznej wiadomości

Powiatowy zespół do spraw Zarządzania Kryzysowego podaje do publicznej wiadomości pismo skierowane do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego przez samorządowców Powiatu Sępoleńskiego.

 • -

Odkażanie wody w studniach przydomowych

Podtopienia czy zalania studni mogą powodować przedostanie się do nich  zanieczyszczeń bakteryjnych i chemicznych groźnych dla zdrowia i życia człowieka, a woda w studniach i zbiornikach wodnych nie nadaje się do picia.

W celu uzyskania wody bezpiecznej dla zdrowia należy bezwzględnie wszystkie studnie doprowadzić do odpowiedniego stanu technicznego oraz oczyścić je i wydezynfekować.

OCZYSZCZANIE I ODKAŻANIE STUDNI KOPANEJ:
Po wybraniu wody ze studni trzeba oczyścić dno ze szlamu i wszelkich nieczystości, wybrać kilkudziesięciocentymetrową warstwę piasku i wypełnić je warstwą przemytego żwiru lub gruboziarnistego piasku grubości ok. 10 cm, oczyścić cembrowinę oraz zabetonować ubytki i szpary. Zaczekać aż woda ponownie wypełni studnię do stałego poziomu.
Przed przystąpieniem do dezynfekcji należy zmierzyć za pomocą tyczki lub ciężarka na sznurku głębokość wody w studni. Na każdy metr głębokości wody odmierzamy ilość wapna chlorowanego wg zasad podanych w tabelce.


Średnica studni w cm Potrzebna ilość wapna chlorowanego na każdy metr głębokości wody Ilość monochloraminy na każdy metr głębokości wody

Średnica kręgu:
Ø80                         150 g - szklanka 165 g - szklanka i ćwierć
Ø90                         200 g - 1 szklanka i ćwierć 220 g - półtorej szklanki
Ø100                       250 g - półtorej szklanki 270 g - 2 szklanki
Ø120                       350 g - 2 szklanki i ćwierć 380 g - 2 szklanki i pół


W przypadku stosowania roztworu podchlorynu sodu należy odmierzyć szklankę takiej samej objętości jak dla wapna chlorowanego lub dawki wymienione w tabelce w gramach dwukrotnie zwiększyć.
Aby prawidłowo przeprowadzić dezynfekcję, należy:
• do wiadra z wodą dodać dwie płaskie łyżeczki od herbaty któregoś z wymienionych środków dezynfekcyjnych i wyszorować tym cembrowinę,
• po ponownym napełnieniu studni wodą, rozmieszać w wiadrze z niewielką ilością wody odmierzoną według tabeli ilość środka dezynfekcyjnego, dopełnić wiadro wodą, zmieszać, po czym całą zawartość wlać do studni,
• wodę w studni zamieszać tyczką lub przez nabieranie wiadrem czerpanym i wlewanie z powrotem,
• po 24 godzinach wybierać wodę aż do zaniku zapachu chloru. W przypadku utrzymywania się przykrego zapachu chloru, do wody można dodać szczyptę kwasku cytrynowego lub przed konsumpcją trzymać przez ok. 30 min. w lodówce.

Uwaga: Środki dezynfekcyjne należy przechowywać w suchym i ciemnym pomieszczeniu w naczyniu drewnianym lub szklanym. Zachować środki ostrożności w trakcie przeprowadzania dezynfekcji. Używać rękawic i ubrania ochronnego, chronić oczy oraz zabezpieczyć miejsce dezynfekcji i środki do niej użyte przed dostępem dzieci.

 

ODKAŻANIE STUDZIEN WIERCONYCH l ABISYŃSKICH
W przypadku studni wierconej wymieszanie roztworu odkażającego nastręcza duże trudności. Dlatego w wyjątkowych wypadkach odkaża się je wprowadzając roztwór dezynfekcyjny za pomocą specjalnej pompy. Zazwyczaj w przypadku zanieczyszczenia studni dokładnie się ją przepłukuje przez długotrwałe pompowanie.

ODKAŻANIE WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI POMPY ABISYŃSKIEJ
Przeprowadza się w następujący sposób: 4 gramy wapna chlorowanego (1 czubata łyżeczka) albo 7 ml roztworu podchlorynu sodu {1,5 łyżeczki) rozpuścić w dwóch kubłach wody. Zdjąć kolumienkę studni, nalać do rury przygotowany roztwór, nałożyć kolumienkę i pompować aż do ukazania się wody w wylocie pompy; pozostawić 24 godziny, następnie pompować aż do zaniku zapachu chloru w wodzie.
Po wykonaniu czyszczenia i odkażania studni, woda z niej powinna być zbadana przez najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, która wyda orzeczenie, czy woda może być używana do picia i potrzeb gospodarczych.

 

ODKAŻANIE WODY
Każdą niepewną wodę przeznaczoną do picia należy odkazić. . Odkażanie wody można przeprowadzić różnymi środkami i sposobami:
• najprostszym i dobrym sposobem odkażania wody jest jej gotowanie,
• można również dezynfekować wodę za pomocą specjalnych preparatów i pastylek pod różnymi nazwami przeprowadzając ten zabieg ściśle według przepisów załączonych do tych preparatów.

UWAGA: Odkażanie nie usuwa zanieczyszczeń chemicznych, które również mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia.

W każdym przypadku wystąpienia biegunki, wymiotów, podwyższonej temperatury, bólów brzucha i innych objawów zatrucia pokarmowego należy bezzwłocznie zwrócić się do lekarza.

Bezpieczeństwo żywności

 1. Nie należy spożywać wody z zalanych studni. Wodę spożywać tylko przegotowaną.
 2. Nie spożywać zalanej żywności.
 3. Nie spożywać warzyw i owoców z zalanych terenów.
 4. Nie spożywać produktów przechowywanych w wyłączonych chłodniach, lodówkach.
 5. Nie spożywać surowego mięsa, jaj, mleka.
 6. Nie spożywać produktów o zmienionej barwie, zapachu, zapleśniałych.
 7. Nie spożywać produktów z opakowań nieszczelnych.
 8. Nie spożywać produktów z opakowań bez etykiet ( niebezpieczeństwo pomylenia zawartości ze środkiem niespożywczym ). 
 9. Wybierać potrawy poddawane bezpiecznej obróbce ( gotowane, unikać surowych ).
 10. Dokładnie gotować potrawy.
 11. Spożywać potrawy bezpośrednio po ugotowaniu.
 12. Zachować ostrożność w przechowywaniu gotowych potraw ( z uwagi na możliwość wtórnego zanieczyszczenia  i brak warunków przechowywania  spowodowanych brakiem prądu, brakiem lodówki ).
 13. Unikać kontaktowania się surowców z gotowymi potrawami.
 14. Należy często myć ręce.
 15. Chronić żywność przed owadami, gryzoniami i innymi zwierzętami.
 16. Najczęściej  występującymi schorzeniami  w sytuacji zalań i braku możliwości przechowywania żywności w prawidłowych warunkach termicznych są choroby przewodu pokarmowego (biegunki) wynikające ze spożycia zanieczyszczonej wody lub pokarmów  i choroby skóry wynikające z bezpośredniego kontaktu z zanieczyszczona wodą.        
  Najpoważniejsze  jest  zagrożenie tężcem  u osób szczególnie narażonych na ryzyko zranienia i kontakt z glebą lub zanieczyszczonymi przedmiotami.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Wojewoda i Marszałek w Powiecie Sępoleńskim

Informacja   Sztabu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Sępoleńskiego dnia 16 sierpnia 2017 godzina 14/00

Dzisiaj w godzinach od 13.00 do 16.00 na terenie gościł Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki , obaj z swoimi pracownikami. Przedmiotem rozmów była sytuacja na terenie powiatu sępoleńskiego po wichurze. Po objeździe wybranych miejsc ( brak czasu) odbyło się podsumowanie w budynku urzędu Gminy w Sośnie. Więcej na ten temat w następnej informacji

opublikował: Wicestarosta - Andrzej Marach

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: Burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie

Ważność:  od godz. 16:00 dnia 16.08.2017 do godz. 2:00 dnia 17.08.2017

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, lokalnie
do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Brak.

Dyżurny synoptyk: Agata Wojtkiewicz

 • autor: Artur Jasiński - Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, data: 2017-08-16

Informacja Sztabu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Sępoleńskiego dnia 15 sierpnia 2017 godzina 15/00

1. W dniu dzisiejszym w akcji ratowniczej bierze udział  140 strażaków (31 zastępy). Są to strażacy z PSP i OSP naszego powiatu. Do godz. 14.30 do PSP w Sępólnie kraj. wpłynęło 486 zdarzeń.

2. Od rana pracuje 6 ekip z Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego. Prace inspektorów PINB będą trwały aż do zakończenia szacowania zniszczeń i uszkodzeń.

3. Na terenie powiatu prace naprawcze związane z przywracaniem zasilania energetycznego prowadzi 50 pracowników (lub wynajętych) ENEA. W dniu dzisiejszym, 16 i 17 sierpnia ma zostać uruchomionych większość stacji transformatorowych będących w zarządzaniu ENEA Nakło/n Not. Oznacza to włączenie zasilania średniego. Będzie więc dostarczone zasilanie  do budynków, gospodarstw  gdzie nie jest uszkodzona linia niskiego napięcia.  Te linie będą naprawiane w następnej kolejności. Dłużej potrwają prace naprawcze objęte zasięgiem  ENERGA Chojnice, które to firma zasila gminie Kamień Kraj. Jeśli planowane włączenia prądu dzisiaj zostaną zrealizowane to dostęp do energii na dzień dzisiejszy może mieć następujący procent mieszkańców:

Gmina Sępólno Kraj. – 80%, Gmina Więcbork – 80%,Gmina  Sośno 55% i Gmina Kamień 70%

4. Wg oświadczenia dyrektora Zarządu Drogowego w Sępólnie Kraj. Przy drogach powiatowych po wichurze zostało zlokalizowanych 2000 stanowisk są to głównie  powalone drzewa i uszkodzona nawierzchnia po tych wiatrołomach.

 

Zgłoszenia i informacje proszę kierować do sztabu kryzysowego zlokalizowanego w PSP Sępólno Kraj.

Tel. 52 3 88 83 51. Informacje będziemy podawać poprzez Facebook,  oraz na naszej stronie internetowej

 www.powiat-sepolno.pl.

Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych  opublikował: Wicestarosta - Andrzej Marach

Informacja z Sztabu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Sępoleńskiego dnia 14 sierpnia 2017 godzina 19/00

Wojewoda Kujawsko Pomorski jest w bezpośrednim kontakcie z przedstawicielami gmin i Starostą Sępoleńskim. Zna sytuację na terenie naszego powiatu. Wszystkie działania są konsultowane i są podejmowane w uzgodnieniu z samorządem powiatowym i gminnym. Dziękujemy Panie Wojewodo.
Zaleca się:
1. Nadleśniczy Nadleśnictwa Runowo Kraj. z 12 sierpnia 2017 zabrania wstępu do lasów Nadleśnictwa Runowo – zarządzenia na naszej stronie.
2. ENEA oddział Bydgoszcz nakazuje zwróć szczególną uwagę na kable, zalegające inne nierozpoznane instalacje zalegające na trasach komunikacyjnych, turystycznych, pieszych i innych – należy je omijać do czasu usunięcia.
3. Kierowco na drogach powiatu sępoleńskiego – zwracaj uwagę na skutki naruszenia skrajni drogi po wichurze.

Zgłoszenia i informacje proszę kierować do sztabu kryzysowego zlokalizowanego w PSP Sępólno Kraj. Tel. 52 3 88 83 51. Informacje będziemy podawać poprzez Facebook, oraz na naszej stronie internetowej
www.powiat-sepolno.pl.

opublikował: Wicestarosta - Andrzej Marach
na podstawie informacji z sztabu

Pracownia Orange

Pracownie Orange to ogólnopolska akcja społeczna adresowana do mieszkańców małych miejscowości, o populacji do 20 tysięcy. Jej celem jest zapewnienie niewielkim społecznościom lepszego dostępu do technologii i informacji, a także zainspirowanie mieszkańców do samodzielnych działań. Ciężkowice przystępując do projektu otrzymały całe wyposażenie sali - stanowiska komputerowe, konsole do gier i telewizor  LCD, które służą wszystkim korzystającym z Pracowni.

Każdego dnia dzieci, młodzież i dorośli mogą korzystać z darmowego dostępu do Internetu oraz spędzać wolny czas ze znajomymi 
w sali w budynku Ratusza. Idea pracowni nie polega jedynie na udostępnianiu społeczności lokalnej dostępu do sprzętu komputerowego i sieci, ale przede wszystkim ma zachęcić do podejmowania działań integracyjnych na płaszczyźnie kulturalnej 
i edukacyjnej.

Wolontariusze przeprowadzają w Pracowni Orange różnego rodzaju zajęcia, wychodząc naprzeciw zainteresowaniom i potrzebom zgłaszanym z zewnątrz.

Informacje o aktualnych wydarzeniach w Pracowni Orange można uzyskać w na stronie:

www.pracownieorange.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres email rekrutacja@pracownieorange.pl

Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Runowo

 • -

Informacja Sztabu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Sępoleńskiego dnia 14 sierpnia 2017 godzina 10.00

O godzine 10.00 w siedzibie PSP Sępólno Kraj. odbyło się kolejne posiedzenie  Powiatowego Sztabu Zarządzania Kryzysowego. W posiedzeniu uczestniczyli starostowie, burmistrzowie i wójt gminy, komendant PSP, komendant PPP policji, przedstawiciel Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, oraz dyrektor Powiatowego Zarządu Drogowego.

Informacje ze spotkania:

1. W dniu dzisiejszym w akcji ratowniczej bierze udział  140 strażaków (22 zastępy). Są to strażacy z PSP i OSP naszego powiatu. W usuwaniu szkód uczestniczą również pracownicy Powiatowego zarządu drogowego w ilości 15 osób. Czynione są starania o przyjazd zewnętrznej pomocy idzie o 3 zastępy strażaków z terenu poza powiatu. W usuwaniu szkód uczestniczą również pracownicy Powiatowego zarządu drogowego w ilości 18 osób. Na terenie powiatu są w akcji 3 podnośniki z PSP, pracują od godzin porannych.

2. Na godzinę 12/00 otrzymano do stanowiska kierowania 395 zdarzeń, pozostało do zabezpieczenia jeszcze 95 zdarzeń. Napływają dalsze zgłoszenia szkód.

3. Nieprzejezdna jest droga powiatowa z Sośna w kierunku Wierzchucina. Jest tam prowadzona akcja usuwania zwałowiska z przewróconych drzew. Akcja jest również prowadzona od strony powiatu bydgoskiego.

4. Od rana pracuje 5 ekip z Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego. Na wniosek Powiatowego Inspektora NB skierowano do naszego powiatu inspektorów z terenu województwa. W pierwszej kolejności inspekcje będą prowadzone na uszkodzonych budynkach mieszkalnych.

5. Zgodnie z dyspozycją Wojewody  komisje powołane do szacowania szkód mają zająć szacowaniem szkód na gruntach uprawnych.

6. Więcej informacji na temat przywracania zasilania w energię elektryczną będzie podane po  godzinie 16.00

Informacje będziemy podawać poprzez Facebook,  oraz na naszej stronie internetowej  www.powiat-sepolno.pl.

 

Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, opublikował: Wicestarosta - Andrzej Marach

Informacja z Sztabu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Sępoleńskiego dnia 13 sierpnia 2017 godzina 19/4

W obecnej chwili  w akcji ratowniczej bierze udział  124 strażaków . Są to strażacy z PSP (3zatępy) i OSP (15 zastępów) naszego powiatu. Akcja ratownicza będzie trwała do godzin nocnych. Do dyspozycji będą od jutra rana trzy podnośniki z Sępólna, Olsztyna i Brodnicy. Do tej godziny odnotowano 366 zgłoszeń i 93% z tych zgłoszeń zostało zabezpieczonych przez służby ratownicze. Od rana dnia jutrzejszego akcja będzie kontynuowana.

opublikował: Wicestarosta - Andrzej Marach na podstawie informacji z sztabu

Informacja Sztabu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Sępoleńskiego dnia 13 sierpnia 2017 godzina 12.00

O 10.00 w siedzibie PSP Sępólno Kraj. odbyło się kolejne posiedzenie  Powiatowego Sztabu Zarządzania Kryzysowego. W posiedzeniu uczestniczyli starostowie, burmistrzowie i wójt gminy, komendant PSP, komendant PPP policji, przedstawiciel Powiatowej Inspekcji Weterynarii, dyrektorzy OPS-ów poszczególnych gmin oraz dyrektor Powiatowego Zarządu Drogowego.

Informacje ze spotkania:

1. Wczoraj w godzinach południowych powiat wizytował z-ca komendanta wojewódzkiej PSP starszy brygadier Artur Przybylski. Dzięki dyspozycji komendanta zabezpieczono dla piekarni w Sośnie agregat prądotwórczy.

2. Na godzinę 12/00 otrzymano do stanowiska kierowania 334 zdarzenia. Zakłada się szacunkowo, iż liczba obiektów, które zostały naruszone lub uszkodzone na terenie powiatu po przejściu nawałnicy może wynieść około 1100 obiektów. Napływają dalsze zgłoszenia szkód.

3. Wg oświadczenia komendanta PSP zabezpieczono 70% obiektów które zostały  zgłoszone do stanowiska kierowania.

4. W dniu dzisiejszym w akcji ratowniczej bierze udział  179 strażaków . Są to strażacy z PSP (3zatępy) i OSP (15 zastępów) naszego powiatu, oraz strażacy OSP  z powiatu chełmskiego  (3 zastępy) i strażacy z kompani odwodowej PSP województwa warmińsko -mazurskiego (8 zastępów). W usuwaniu szkód uczestniczą również pracownicy Powiatowego zarządu drogowego w ilości 15 osób. Akcje głównie są prowadzone na terenie gminy Sośno jak i w Wałdowie, Suchorączku i Pęperzynie.

5. Zgodnie z dyspozycją Wojewody gminy do godziny 20 dzisiejszego dnia mają być podane szacunkowe dane dotyczące zniszczeń i ewentualnych potrzeb. Od godzin rannych w poszczególnych gminach trwa szacowanie w/w szkód.

6. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego już od wczoraj prowadzi inspekcje na obiektach, które ucierpiały po nawałnicy. Jutro rano na podstawie informacji z gmin jak w p-cie 5 zostaną podjęte następne decyzji.

7. Wg oświadczenia rzecznika ENEA  regionu Bydgoszcz W.Olter na teren powiatu sępoleńskiego skierowano największą liczbę ekip w celu przywrócenia zasilania energetycznego. Podanie jednak konkretnych terminów usunięcia awarii nie jest możliwe. Systematycznie usuwane są awarie prądu, w pierwszej kolejności linii wysokiego napięcia.

 

                Ponownie w imieniu sztabu kryzysowego składam serdeczne podziękowania wszystkim służbom za ich godną poświecenia akcję ratowniczą, mieszkańcom za udzielaną pomoc tym służbom jak i poszkodowanym w tym nieszczęściu. Informacje będziemy podawać poprzez Facebook,  oraz na naszej stronie internetowej  www.powiat-sepolno.pl.

Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, opublikował: Wicestarosta - Andrzej Marach

Informacja Sztabu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Sępoleńskiego dnia 12 sierpnia 2017 godzina 15/32

W godzinach nocnych 12 sierpnia przez powiat sępoleński przeszła nawałnica.  Swoim obszarem silny wiatr w porywach do 100km/h objął wszystkie cztery gminy naszego powiatu. Najbardziej poszkodowana została gmina Sośno. Do godziny 14/00 dnia dzisiejszego t.j. 12 sierpnia odnotowano 260 zdarzeń takich jak: uszkodzone budynki mieszkalne w ilości około 100, gospodarcze, inwentarski, wiatrołomy, uszkodzone drogi po wiatrołomach, zalania. W akcji ratowniczej bierze udział 149 strażaków ( 32 zastępy). Są to strażacy z PSP i OSP naszego powiatu, oraz strażacy OSP  z powiatu Chełmskiego  (4 zastępy) i strażacy z kompani odwodowej PSP województwa Warmińsko -Mazurskiego (8 zastępów). Pomoc jest udzielana w pierwszej kolejności gdzie występują szkody na budynkach mieszkalnych i drogach dojazdowych. Ogłasza się zakaz wstępu do lasów do odwołania. Zaleca się zachowanie ostrożności w trakcie poruszania się po drogach – występują wyłomy po obalonych drzewach. Systematycznie usuwane są awarie prądu jednak w pierwszej kolejność linii wysokiego napięcia. W imieniu sztabu kryzysowego składam serdeczne podziękowania wszystkim służbom za ich godną poświecenia akcje ratowniczą, mieszkańcom za udzielaną pomoc tym służbom jak i poszkodowanym w tym nieszczęściu. Informacje będziemy podawać poprzez Facebook,  jak i na naszej stronie internetowej  www.powiat-sepolno.pl

 

Zgłoszenia i informacje proszę kierować do sztabu kryzysowego zlokalizowanego w PSP Sępólno Kraj. Tel. 52 3 88 83 

Jarosław Tadych Starosta Sępoleński

                                                                                                                                     Opublikował:Wicestarosta                                                                                                                                                                                                                                                         

Ostrzeżenie meteorologiczne

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie
Ważność: od 2017-08-11 21:00:00 do 2017-08-12 06:00:00
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 25 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 100 km/h. Lokalnie grad. Najintensywniejsze zjawiska powinny występować w pierwszej części nocy. Strefa burz przemieszczać się będzie z zachodu na wschód województwa.
Prawdopodobieństwo: 80% (Burze z gradem)
Uwagi: Brak.
Czas wydania: 2017-08-11 13:51:00
Synoptyk: Tomasz Wrzaszcz

Nagroda „Świętego Wawrzyńca” dla Zespołu „Lutowianie”

Od 2005 roku, każdego 10 sierpnia w naszej Gminie organizowana jest uroczysta sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  z okazji  „Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie - Świętego Wawrzyńca".  Również w tym roku wyjątkowy charakter miała  sesja  Rady Miejskiej, która poprzedzona była mszą świętą w intencji mieszkańców oraz władz Gminy Sępólno Krajeńskie odprawiona przez Księdza Prałata Henryka Lesnera Proboszcza Parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Sępólnie Krajeńskim.

Obrady uroczystej sesji rozpoczęły się wysłuchaniem Hymnu „Krajna” w  wykonaniu sekcji wokalnej Uniwersytetu III Wieku.

Następnie Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Pan Waldemar Stupałkowski przybliżył zebranym historię Świętego Wawrzyńca. Omówił zasady przyznawania nagrody wskazując, że uchwała o przyznaniu nagrody  honorowej pod nazwą „Nagroda Świętego Wawrzyńca – Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie” została znowelizowana. Zmiana  z roku 2017 polegała na tym, że nagrody nie przyznaje Konwent tylko Burmistrz Sępólna Krajeńskiego po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim oraz wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. Ponadto wymienił poprzednich laureatów oraz uzasadnił decyzję przyznającą w tym roku  Statuetkę oraz dyplom.

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego przyznał „Nagrodę Świętego Wawrzyńca- Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie”  Zespołowi „Lutowanie” za działania podejmowane na rzecz rozwoju i utrwalania kultury ludowej naszego regionu, popularyzowanie ludowych pieśni Ziemi Krajeńskiej oraz promowania kulturalnego wizerunku Gminy Sępólno Krajeńskie integrując wszystkich mieszkańców.

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  wręczyli  tegorocznemu laureatowi Nagrody Świętego Wawrzyńca statuetkę oraz dyplom podczas obrad uroczystej sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

Pani Małgorzata Senska opiekun zespołu złożyła podziękowania Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego  za przyznanie tak zacnej Nagrody oraz wnioskodawcy tj. Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi „Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych” gminy Sępólno Krajeńskie za złożony wniosek o przyznanie nagrody. Ponadto podziękowała tym wszystkim, którzy pomagają i wspierają działalność Zespołu. Na zakończenie Zespół „Lutowianie” zaprezentował  trzy utwory ze swojego repertuaru.

Słowa uznania i gratulacje laureatowi złożyli między innymi:  Władze Powiatu Sępoleńskiego w osobach: Przewodniczący Rady Powiatu – Marek Chart oraz Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych, radni Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, Ksiądz Prałat Zenon Skierka, Ksiądz Kanonik Marian Kotewicz, poprzedni laureaci Nagrody „Świętego Wawrzyńca Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie i inne osoby obecne na sesji RM.

 • autor: www.gmina-sepolno.pl, data: 2017-08-11
 • foto_001.jpg
 • foto_002.jpg
 • foto_003.jpg
 • foto_004.jpg
 • foto_005.jpg
 • foto_006.jpg
 • foto_007.jpg
 • foto_008.jpg
 • foto_009.jpg
 • foto_010.jpg
 • foto_011.jpg
 • foto_012.jpg
 • foto_013.jpg
 • foto_014.jpg
 • foto_015.jpg
 • foto_016.jpg
 • foto_017.jpg
 • foto_018.jpg
 • foto_019.jpg
 • autor: www.gmina-sepolno.pl, data: 2017-08-10

Spotkanie z dyrektorami wydziałów

Dnia 11 sierpnia 2017 roku w gabinecie Starosty odbyło się spotkanie z dyrektorami wydziałów.

W spotkaniu oprócz Starosty – Jarosława Tadycha uczestniczyli:

Skarbnik Powiatu – Władysław Rembelski;

Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju – Tomasz Bondarczyk;

Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – Barbara Wiśniewska;

Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości – Ewa Zygmunt – Lorbiecka;

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji – Gabriela Malczewska;

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Artur Żychski;

Kierownik Biura Rady – Katarzyna Niepiekło – Theil;

Inspektor Wydziału Komunikacji i Dróg - Stanisław Kozłowski;

Inspektor Wydziału Organizacyjnego - Hanna Roszińska - Obst;

Inspektor Wydziału Organizacyjnego - Kamila Jabłońska; 

 

Spotkanie miało charakter organizacyjny i dotyczyło omówienia bieżących spraw funkcjonowania starostwa.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2017-08-11
 • -
 • -
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2017-08-11

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem

Zjawisko: Burze z gradem

 

Stopień zagrożenia: 1

 

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie

 

Ważność:  od godz. 20:00 dnia 10.08.2017 do godz. 09:00 dnia 11.08.2017

 

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

 

Uwagi:  Brak.

 

Dyżurny synoptyk:  Agata Wojtkiewicz

 

Źródło informacji: IMGW-PIB

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem

Zjawisko: Burze z gradem

 

Stopień zagrożenia: 1

 

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie

 

Ważność: od godz. 02:00 dnia 10.08.2017 do godz. 09:00 dnia 10.08.2017

 

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 15 mm, lokalnie do 25 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad. Największe prawdopodobieństwo

wystąpienia zjawiska w subregionie południowo-wschodnim.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: brak

 

Dyżurny synoptyk: Agnieszka Drwal - Tylman

 

Źródło informacji: IMGW-PIB

 

Zawody Jeździeckie w Sępólnie

Około 30 zawodników stanęło na starcie rozegranych 6 sierpnia br. zawodów jeździeckich w Sępólnie Krajeńskim z okazji Dni Miasta.

Były to zawody o charakterze towarzyskim, ale i tak wzbudziły spore zainteresowanie mieszkańców, bo taka impreza odbyła się tu po raz pierwszy.

"Na Krajnie jest sporo hodowców koni, więc warto ten sport promować. Koń to jest teraz trochę tak jak towar, to jest na zasadzie jak się go nie pokarze, nie wypromuje to się go nie sprzeda a najlepszą formą promocji jest sport. Klient przyjedzie zobaczy i mówi biorę, a przy okazji rozwój tego sportu. To jest sport elitarny, elegancji." - mówiła Justyna Mróz - prezes Stowarzyszenia Jeździeckiego Ziemi Krajeńskiej.

Mamy nadzieję, że zawody jeździeckie staną się imprezą cykliczną i w przyszłych latach również będą otwierać Dni Sępólna Krajeńskiego. 

Powiat Sępoleński podczas zawodów reprezentował Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych.

Zawody były współfinansowane z budżetu powiatu sępoleńskiego.

 

 

Wyniki zawodów

 • -

Fotorelacja z zawodów jeździeckich

 • koniesep__01.jpg
 • koniesep__02.jpg
 • koniesep__03.jpg
 • koniesep__04.jpg
 • koniesep__05.jpg
 • koniesep__06.jpg
 • koniesep__07.jpg
 • koniesep__08.jpg
 • koniesep__09.jpg
 • koniesep__10.jpg
 • koniesep__11.jpg
 • koniesep__12.jpg
 • koniesep__13.jpg
 • koniesep__14.jpg
 • koniesep__15.jpg
 • koniesep__16.jpg
 • koniesep__17.jpg
 • koniesep__18.jpg
 • koniesep__19.jpg
 • koniesep__20.jpg
 • koniesep__21.jpg
 • koniesep__22.jpg
 • koniesep__23.jpg
 • koniesep__24.jpg
 • koniesep__25.jpg
 • koniesep__26.jpg
 • koniesep__27.jpg
 • koniesep__28.jpg
 • koniesep__29.jpg
 • koniesep__30.jpg
 • koniesep__31.jpg
 • koniesep__32.jpg
 • koniesep__33.jpg
 • koniesep__34.jpg
 • koniesep__35.jpg
 • koniesep__36.jpg
 • koniesep__37.jpg
 • koniesep__38.jpg
 • koniesep__39.jpg
 • koniesep__40.jpg
 • koniesep__41.jpg
 • koniesep__42.jpg
 • koniesep__43.jpg
 • autor: Maciej Bór - Radio Weekend, data: 2017-08-08

Finał IV Grand Prix Powiatu Sępoleńskiego w siatkówce plażowej mężczyzn

Do wielu wydarzeń, które na stałe wpisały się do kalendarza imprez sportowych powiatu, zaliczyć należy GRAND PRIX POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ MĘŻCZYZN.  W minioną niedzielę, na plaży nad Jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim, odbył się IV TURNIEJ W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ MĘŻCZYZN O PUCHAR STAROSTY SĘPOLEŃSKIEGO. Zamknął on i podsumował cykl rozgrywek, które odbywały się począwszy od 2 lipca, na plażach i obiektach sportowych Kamienia Krajeńskiego, Sępólna i Więcborka.

Cieszy nas fakt, że z roku na rok, ta cykliczna już impreza, cieszy się coraz większym zainteresowaniem i zatacza coraz szersze kręgi. Uczestniczą w niej zawodnicy już nie tylko z Powiatu Sępoleńskiego, a jak się okazuje  z sąsiednich powiatów a nawet sąsiednich województw.

Przedsięwzięcie w którym uczestniczyliśmy, nie odbyło by się jednak bez ogromnej rzeszy przychylnych nam osób i instytucji, które wspierały je zarówno materialnie, organizacyjnie jak i duchowo.

Szczególne słowa uznania i głębokie ukłony, należą się sponsorom, którzy pomogli nam udźwignąć ciężar finansowy zawodów fundując nagrody, a mianowicie:

SAMORZĄD KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO, WIĘCBORKA I SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

BANK SPÓŁDZIELCZY W WIĘCBORKU, główny sponsor i fundator nagrody głównej

ZAKŁAD KAMIENIARSKI „KAMYSZEK” TADEUSZA PODGÓRSKIEGO

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim,

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ sp. z o.o.  w Kamieniu Krajeńskim,

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ sp. z o.o.Więcborku

WIADOMOŚCI KRAJEŃSKIE

ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY MICHAŁA TROCIŃSKIEGO

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „NASZA KRAJNA”

                Nagrody wręczali: Starosta Sępoleński Jarosław Tadych, Członek Zarządu Powiatu Kazimierz Fiałkowski, Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Więcborku Miłosz Oczki, wiceprezes LGD „Nasza Krajna” Ewa Czapiewska- Siekierka, właściciel zakładu kamieniarskiego „Kamyszek” Tadeusz Podgórski, prezes ZGK Więcbork sp. z o.o. Adam Kubiak oraz redaktor „Wiadomości Krajeńskich” Tomasz Aderjahn.

Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwał zespól sędziowski, któremu przewodniczył sędzia główny turnieju pan Bogusław Szwochert. Nagłośnienie, oprawę muzyczną i dobry humor „podkręcał” DjExd- Dariusz Fridehl z Kamienia Krajeńskiego.

Wszystkim zawodnikom dziękujemy za udział, gratulujemy osiągniętych wyników i ZAPRASZAMY ZA ROK!!!

IV TURNIEJ W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ MĘŻCZYZN O PUCHAR STAROSTY SĘPOLEŃSKIEGO

 W RAMACH IV GRAND PRIX POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO

 

IV miejsce

 

 

GRZEGORZ LEŚNIAK, SZYMON SUCHOMSKI

 

III miejsce

 

 

MATEUSZ LIPECKI, WOJCIECH OWCZARZAK

 

II miejsce

 

 

KAROL SOWIŃSKI, MATEUSZ KIERSZNICKI

 

I miejsce

 

 

JAKUB NURCZYŃSKI, MATEUSZ WOŁOWICZ

 

FINAŁ IV GRAND PRIX POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ MĘŻCZYZN 2017

 

VI miejsce

 

 

TOMASZ FRIDEHL, BARTOSZ LEPAK

 

V miejsce

 

 

GRZEGORZ LEŚNIAK, SZYMON SUCHOMSKI

 

IV miejsce

 

 

KONRAD RUDNIK, BARTOSZ WĘGRZYN

 

III miejsce

 

 

MATEUSZ LIPECKI, WOJCIECH OWCZARZAK

 

II miejsce

 

 

JAKUB NURCZYŃSKI, MATEUSZ WOŁOWICZ

 

I miejsce

 

 

KAROL SOWIŃSKI, MATEUSZ KIERSZNICKI

 • autor: Artur Juhnke, data: 2017-08-07
 • IMG_1394.JPG
 • IMG_1400.JPG
 • IMG_1401.JPG
 • IMG_1413.JPG
 • IMG_1414.JPG
 • IMG_1415.JPG
 • IMG_1416.JPG
 • IMG_1419.JPG
 • IMG_1420.JPG
 • IMG_1421.JPG
 • IMG_1422.JPG
 • IMG_1423.JPG
 • IMG_1424.JPG
 • IMG_1425.JPG
 • IMG_1430.JPG
 • IMG_1432.JPG
 • IMG_1434.JPG
 • IMG_1438.JPG
 • IMG_1443.JPG
 • IMG_1444.JPG
 • IMG_1446.JPG
 • IMG_1471.JPG
 • IMG_1482.JPG
 • IMG_1493.JPG