Powiat Sępoleński

Treść Główna

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

Dnia 20 stycznia 2021 roku Zarządzeniem Starosty Nr 2 z dnia 20 stycznia 2021 roku powołano w nowym składzie Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w celu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego przez Starostę.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu - Starosta Sępoleński

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej;

3) Członkowie Zespołu:

 • Wicestarosta;
 • Komendant Powiatowy Policji w Sępólnie Krajeńskim;
 • Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Krajeńskim;
 • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim;
 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Krajeńskim;
 • Burmistrz Kamienia Krajeńskiego;
 • Burmistrz Sępólna Krajeńskiego;
 • Burmistrz Więcborka;
 • Wójt Sośna;
 • Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim;
 • Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim;
 • Dyrektor Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim;
 • Inspektor Stanowiska Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim.

Do zadań Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności:

 • ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
 • przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Staroście wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego;
 • przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
 • Opiniowanie Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2021-06-15

drukuj całą stronę

Linki