Powiat Sępoleński

Treść Główna

Konkurs „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

Informujemy, iż Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 22/972/20 z dnia 10 czerwca 2020 roku podjął decyzję o zorganizowaniu drugiej edycji konkursu „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy Państwa do zgłaszania kandydatów do nagrody i tytułu Najlepszego Terapeuty Zajęciowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku. Wnioski należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem – konkurs Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego w terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku na adres:  

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Spraw Społecznych

ul. Plac Teatralny 2

87-100 Toruń

lub dostarczyć osobiście do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2 w Toruniu.

O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego.

Celem konkursu jest promowanie i uhonorowanie osób wyróżniających się w pracy terapeutycznej zatrudnionych w placówkach reintegracji zawodowej i społecznej, placówkach pomocy społecznej, placówkach oświatowych i służby zdrowia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, którzy stosują innowacyjne metody terapeutyczne, promują dobre praktyki w swojej pracy i tworzą wysokie standardy pracy terapeutycznej na rzecz osób z niepełnosprawnościami przyczyniając się do podnoszenia jakości usług terapeutycznych oraz przyczyniają się do promocji zawodu terapeuty zajęciowego w województwie kujawsko-pomorskim.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać przedstawiciele:

- organów prowadzących placówki reintegracji zawodowej i społecznej na rzecz osób z niepełnosprawnością, placówki pomocy społecznej, placówki oświatowe i służby zdrowia oraz

- organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Szczegółowe informacje na temat zasad naboru i szczegółowych kryteriów przyznawania nagrody w konkursie znajdują się w Regulaminie konkursu stanowiącym załącznik do niniejszej korespondencji. Ponadto informuję, iż Regulamin konkursu wraz z załącznikami zostały zamieszczone na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa kujawsko-Pomorskiego po adresem: http://niepelnosprawni.kujawsko-pomorskie.pl

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela pracownik Departamentu Spraw Społecznych -  p. Dorota Łuczyszyn-Rudolf, tel. 56 652 18 54, e-mail: niepelnosprawni@kujawsko-pomorskie.pl.

  • autor: nadesłane - Urząd Marszałkowski w Toruniu, data: 2020-06-17
  • autor: nadesłane - Urząd Marszałkowski w Toruniu, data: 2020-06-17

« wstecz

Linki