Powiat Sępoleński

Treść Główna

XVI sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

19 grudnia (czwartek) 2019 roku o godz. 09:00 w sali im. Lucjana Prądzyńskiego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim odbyła się XVI sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
Sesja odbyła się zgodnie z planowanym porządkiem obrad.
Porządek
1. Otwarcie sesji:
a)    stwierdzenie quorum,
b)    przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XV sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
3. Informacje i oświadczenia radnych.
4. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.
5. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania złożone na ostatniej sesji i w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o czynnościach w okresie między sesjami.
7. Sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z prac Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w okresie międzysesyjnym oraz informacja o złożonych przez radnych wnioskach i sposobie ich załatwienia.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu sępoleńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sępoleński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
b)    przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2020 roku,
c)    zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim na 2020 r.,
d)    planu pracy Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim na 2020 r. ,
e)    wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sępoleńskiego oraz zezwolenia na odstąpienie od obowiązku zastosowania drogi przetargowej,
f)    wyrażenia zgody na najem części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sępoleńskiego oraz zezwolenia na odstąpienie od obowiązku zastosowania drogi przetargowej,
g)    uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego,
h)    uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok.
9. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych i gości.
10. Zakończenie obrad.
 

 • autor: www.bip.powiat-sepolno.pl, data: 2019-12-23
 • IMG_7180
 • IMG_7181
 • IMG_7185
 • IMG_7188
 • IMG_7193
 • IMG_7196
 • IMG_7198
 • IMG_7201
 • IMG_7203
 • IMG_7206
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2019-12-23

« wstecz

Linki

 • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
 • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
  tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
 • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!