Powiat Sępoleński

Treść Główna

Konsultacje założeń Umowy Partnerstwa

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało i rozpoczęło konsultacje założeń Umowy Partnerstwa – dokumentu, który pokazuje na co będzie można przeznaczyć pieniądze unijne na lata 2021-2027

Jest to kolejny etap prac nad nowym rozdaniem funduszy unijnych. Założenia to dokument, w którym pokazano, na jakie cele rozwojowe Polska chce przeznaczyć pieniądze z budżetu UE na lata 2021-2027.

Założenia Umowy Partnerstwa są w tej chwili konsultowane z samorządami, ministerstwami, innymi instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie pieniędzy unijnych, środowiskiem naukowym oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi. Konsultacje rozpoczęły się 24 lipca i potrwają do 16 sierpnia.

Na tym etapie założenia nie zawierają kwot, bo negocjacje budżetowe wciąż się toczą.

Po przyjęciu założeń przez rząd, które planowane jest na wrzesień 2019 roku, ruszą prace nad przygotowaniem projektu Umowy Partnerstwa. Projekt umowy będzie już podstawą do negocjacji z Komisją Europejską ostatecznego kształtu Umowy Partnerstwa -  swoistego kontraktu pomiędzy Polską a UE, w którym umawiamy się na finansowanie konkretnych celów.

Cele rozwojowe Polski, które w założeniach Umowy Partnerstwa wskazano do finansowania z funduszy unijnych 2021-2027 to: 

•    zwiększenie konkurencyjności gospodarki,
•    ograniczenie emisji zanieczyszczeń,
•    dobry stan środowiska naturalnego, zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju,
•    wzmocnienie cyfrowego rozwoju kraju,
•    przejście na gospodarkę niskoemisyjną,
•    zrównoważenie systemu energetycznego,
•    poprawa stabilności dostaw paliw i energii,
•    dobry stan środowiska naturalnego, zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju,
•    zwiększanie efektywności funkcjonowania instytucji państwa,
•    wzmocnienie połączeń komunikacyjnych, w tym transeuropejskich,
•    poprawa warunków świadczenia usług związanych z przewozem towarów i pasażerów,
•    zwiększenie dostępności transportowej kraju,
•    poprawa jakości kapitału ludzkiego  oraz zwiększenie udziału kapitału społecznego w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju,
•    ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego,
•    zwiększanie efektywności funkcjonowania instytucji państwa,
•    poprawa dostępności usług świadczonych w odpowiedzi na wyzwania demograficzne.
 

W założenia wskazano 4 obszary, które szczególnie powinny być wspierane z pieniędzy unijnych na lata 2021-2027. Są to:

•    obszary zagrożone trwałą marginalizacją, czyli takie w których występuje kumulacja niekorzystnych zjawisk, na przykład wysokie bezrobocie, niska aktywność zawodowa (takie obszary wskazał nam PAN – to między innymi popegieerowskie gminy na wschodzie kraju),
•    średnie miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze (122 miasta na podstawie opracowania PAN),

•    5 województw Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie),
•    Śląsk, który jest nie tylko ważny z punktu widzenia polityki krajowej, ale ma też duże znaczenie dla rozwoju całej UE.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zachęca do zapoznania się z przygotowanymi założeniami i zgłaszania uwag przez wszystkie zainteresowane środowiska. Konsultacje potrwają do 20 sierpnia 2019 r.

Link do formularza zgłaszania uwag: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/umowa-partnerstwa-na-lata-2021-2027-zalozenia/

 

 

  • autor: Dorota Szymańczak - Stanowisko ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych, data: 2019-08-01

« wstecz

Linki

  • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
  • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
    tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
  • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!