Powiat Sępoleński

Treść Główna

 • -

30 kwietnia 2018 r. w urzędzie Marszałkowskim w Toruniu  zawarta została umowa na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego – budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej”. Projekt ten realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku.

Na to zadanie powiat sępoleński otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 214-2020 w wysokości 810 342,99 zł. Całkowity koszt wyniesie: 1 015 498,50 zł.

Projekt obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku przy ulicy Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim. Prace polegać będą na dociepleniu ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych z izolacją przeciwwilgociową, wykonaniu nowego dachu wraz z jego ociepleniem i orynnowaniem, obróbkami blacharskimi, instalacją odgromową, dociepleniu stropu piwnic  i stropu nad parterem, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, montażu nowej instalacji CO oraz zamontowaniu energooszczędnego oświetlenia LED.

Dzięki powyższemu zadaniu oraz realizowanemu już projektowi pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ulicy Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WTZ” powstanie zupełnie nowa, kompleksowo wyposażona siedziba prężnie działających na naszym terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Dzięki tak znacznej poprawie warunków, będzie mógł zostać zwiększony zakres świadczonych usług o np. doradztwo zawodowe, treningi kompetencji i umiejętności społecznych. Powstała w wyniku tych przedsięwzięć infrastruktura wpłynie na poprawę dostępu do usług świadczonych głównie dla osób niepełnosprawnych

 • autor: Dorota Szymańczak - Stanowisko ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych, data: 2018-05-09
 • -
 • -

II etap remontu budynku przy ul. Kościuszki 3

Rusza II etap remontu budynku przy ul. Kościuszki 3 – „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego – budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej”.

Dziś rano w gabinecie Starosty podpisano trzy umowy z wykonawcami II etapu robót w budynku przy ul. Kościuszki 3 z przeznaczeniem na siedzibę Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Umowy podpisała Dyrektor PCPR - Elżbieta Maziarz – Rudnik w obecności Starosty – Jarosława Tadycha Wicestarosty – Andrzeja Maracha oraz Skarbnika Powiatu – Władysława Rembelskiego oraz Kierownik WTZ – Wiesławy Stafiej.
Ze strony wykonawców poszczególnych robót budowlanych umowy podpisali:

Firma Marko - Danuta Dankiewicz – na wykonanie robót sanitarnych budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Kraj. z przeznaczeniem na siedzibę WTZ na kwotę: 81.798,71 zł brutto do dnia 31 sierpnia 2018 roku;

ZUE Grabiński – Włodzimierz Grabiński z Więcborka - na wykonanie robót elektrycznych budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Kraj. z przeznaczeniem na siedzibę WTZ na kwotę: 60.454,41 zł brutto do 31 sierpnia 2018 roku;

TIVOLO – Mieczysław Gniot & Romuald Zdrenka sp. j. - na wykonanie robót budowlanych budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Kraj. z przeznaczeniem na siedzibę WTZ na kwotę: 583.985,00 zł brutto do dnia 31 października 2018 roku;
 

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji od Dyrektor PCPR , data: 2018-05-11
 • IMG_6262.JPG
 • IMG_6264.JPG
 • IMG_6266.JPG
 • IMG_6270.JPG
 • IMG_6275.JPG
 • IMG_6277.JPG
 • IMG_6281.JPG
 • IMG_6285.JPG
 • IMG_6286.JPG
 • IMG_6289.JPG
 • IMG_6295.JPG
 • IMG_6296.JPG
 • IMG_6299.JPG
 • IMG_6302.JPG
 • IMG_6303.JPG
 • IMG_6311.JPG
 • IMG_6313.JPG
 • IMG_6318.JPG
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-05-11
 • -

drukuj całą stronę

Linki