Powiat Sępoleński

Treść Główna

Spotkanie Grupy Wsparcia Rodzin Zastępczych

Dnia 7 marca 2018r. odbyło się spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych w ramach realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum”, który finansowany jest przez Samorząd Województwa w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Z inicjatywy rodzin zastępczych na spotkanie został zaproszony Pan Jarosław Tadych - Starosta Sępoleński, Pani Elżbieta Maziarz-Rudnik - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku oraz Pani Małgorzata Jasiniewska - Specjalista ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Rodziny zastępcze przygotowały słodki poczęstunek dla zaproszonych gości dziękując za okazaną pomoc i udzielane wsparcie. Podczas spotkania Pan Starosta w związku ze zbliżającym się Dniem Kobiet wręczył wszystkim Paniom kwiaty.

Spotkanie przebywało w miłej atmosferze.

  • autor: Nadesłane - PCPR Więcbork, data: 2018-03-08
  • autor: Nadesłane - PCPR Więcbork, data: 2018-03-08

« wstecz

Linki

  • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
  • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
    tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
  • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!