Powiat Sępoleński

Treść Główna

82 posiedzenie Zarządu Powiatu

12    stycznia 2018 r. o godz. 9:00 odbyło się 82 posiedzenie Zarządu Powiatu. 
Zgodnie z planowanym porządkiem obrad Starosta rozpoczął od wręczenia Pani Elżbiecie Estkowskiej powołania na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim. W kolejnym punkcie Wicestarosta Sępoleński przedstawił informację w sprawie  interpelacji dotyczącej działań Dyrektor CAPOW oraz informację dotyczącą udziału Powiatu w Stowarzyszeniu „Chojnicki Bank Żywności”.  Następnie zarząd rozpatrzył pozytywnie wniosek Dyrektora ZSP w Sępólnie Krajeńskim o wyrażenie zgody na otwarcie nowego kierunku kształcenia zawodowego w zawodzie mechatronik. W kolejnym punkcie zarząd zajął stanowisko w sprawie wniosków Komisji Rady Powiatu dotyczących:

 • 1)    zmian w Regulaminie przyznawania stypendium Starosty Sępoleńskiego uczniom szkół Ponadgimnazjalnych;
 • 2)    optymalizacji sieci szkół dla, których organem prowadzącym jest powiat sępoleński;
 • 3)    finansowania szkół z podziałem na subwencję i środki własne;
 • 4)    przekazania zestawienia płac pracowników i kierowników Starostwa Powiatowego oraz wskazanych jednostek organizacyjnych.

Następnie Zarząd podjął uchwały w sprawie:

 • 1)    uchwalenia zmian w budżecie powiatu sępoleńskiego na 2018 rok;
 • 2)    udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” (…);
 • 3)    uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim
 • 4)    ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie zadań Powiatu Sępoleńskiego w zakresie: wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Na koniec zatwierdzono materiały i projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu.

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji od Sekretarz, data: 2018-01-12
 • IMG_3993.JPG
 • IMG_4006.JPG
 • IMG_4007.JPG
 • IMG_4020.JPG
 • IMG_4025.JPG
 • IMG_4027.JPG
 • IMG_4029.JPG
 • IMG_4030.JPG
 • IMG_4034.JPG
 • IMG_4038.JPG
 • IMG_4040.JPG
 • IMG_4041.JPG
 • IMG_4045.JPG
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-01-12

« wstecz

Linki

 • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
 • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
  tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
 • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!