Powiat Sępoleński

Treść Główna

Informacja dla Mieszkańców Powiatu - dotyczy udzielenia pomocy finansowej

W dniu dzisiejszym, tj. 17 sierpnia 2017 r. p. Mariusz Błaszczak,  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził  Zasady udzielania,ze środków rezerwy celowej budżetu państwa  na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych. Zasady te określają:

 • przeznaczenie pomocy, warunki ogólne przyznawania pomocy i podstawę prawną,
 • warunki przyznania pomocy finansowej na remont budynku/ lokalu mieszkalnego
 • do 20 tys. zł
 • do 100 tys. zł
 • warunki przyznania pomocy na odbudowę budynku / lokalu mieszkalnego
 • do 200 tys. zł
 • uruchamianie środków z rezerwy celowej na wypłatę zasiłków celowych.
 • uproszczone zasady szacowania stratdo 100 tys. zł i 200 tys. zł, tj. szacowania dokonuje osoba posiadająca uprawnienia  zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości albo komisja powołana przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w której bierze udział pracownik organu nadzoru budowlanego wykonujący zadania służbowe.
 • kwoty pomocy finansowej przyznawane w zależności od oszacowanego procentu zniszczeń zakresie zasadami udzielania pomocy finansowej.

« wstecz

Linki

 • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
 • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
  tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
 • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!