Powiat Sępoleński

Treść Główna

Informacja Sztabu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Sępoleńskiego dnia 13 sierpnia 2017 godzina 12.00

O 10.00 w siedzibie PSP Sępólno Kraj. odbyło się kolejne posiedzenie  Powiatowego Sztabu Zarządzania Kryzysowego. W posiedzeniu uczestniczyli starostowie, burmistrzowie i wójt gminy, komendant PSP, komendant PPP policji, przedstawiciel Powiatowej Inspekcji Weterynarii, dyrektorzy OPS-ów poszczególnych gmin oraz dyrektor Powiatowego Zarządu Drogowego.

Informacje ze spotkania:

1. Wczoraj w godzinach południowych powiat wizytował z-ca komendanta wojewódzkiej PSP starszy brygadier Artur Przybylski. Dzięki dyspozycji komendanta zabezpieczono dla piekarni w Sośnie agregat prądotwórczy.

2. Na godzinę 12/00 otrzymano do stanowiska kierowania 334 zdarzenia. Zakłada się szacunkowo, iż liczba obiektów, które zostały naruszone lub uszkodzone na terenie powiatu po przejściu nawałnicy może wynieść około 1100 obiektów. Napływają dalsze zgłoszenia szkód.

3. Wg oświadczenia komendanta PSP zabezpieczono 70% obiektów które zostały  zgłoszone do stanowiska kierowania.

4. W dniu dzisiejszym w akcji ratowniczej bierze udział  179 strażaków . Są to strażacy z PSP (3zatępy) i OSP (15 zastępów) naszego powiatu, oraz strażacy OSP  z powiatu chełmskiego  (3 zastępy) i strażacy z kompani odwodowej PSP województwa warmińsko -mazurskiego (8 zastępów). W usuwaniu szkód uczestniczą również pracownicy Powiatowego zarządu drogowego w ilości 15 osób. Akcje głównie są prowadzone na terenie gminy Sośno jak i w Wałdowie, Suchorączku i Pęperzynie.

5. Zgodnie z dyspozycją Wojewody gminy do godziny 20 dzisiejszego dnia mają być podane szacunkowe dane dotyczące zniszczeń i ewentualnych potrzeb. Od godzin rannych w poszczególnych gminach trwa szacowanie w/w szkód.

6. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego już od wczoraj prowadzi inspekcje na obiektach, które ucierpiały po nawałnicy. Jutro rano na podstawie informacji z gmin jak w p-cie 5 zostaną podjęte następne decyzji.

7. Wg oświadczenia rzecznika ENEA  regionu Bydgoszcz W.Olter na teren powiatu sępoleńskiego skierowano największą liczbę ekip w celu przywrócenia zasilania energetycznego. Podanie jednak konkretnych terminów usunięcia awarii nie jest możliwe. Systematycznie usuwane są awarie prądu, w pierwszej kolejności linii wysokiego napięcia.

 

                Ponownie w imieniu sztabu kryzysowego składam serdeczne podziękowania wszystkim służbom za ich godną poświecenia akcję ratowniczą, mieszkańcom za udzielaną pomoc tym służbom jak i poszkodowanym w tym nieszczęściu. Informacje będziemy podawać poprzez Facebook,  oraz na naszej stronie internetowej  www.powiat-sepolno.pl.

Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, opublikował: Wicestarosta - Andrzej Marach

« wstecz

Linki

  • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
  • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
    tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
  • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!