Powiat Sępoleński

Treść Główna

Mieszkaniec, samorząd, rząd – wyzwania na najbliższe lata

13 czerwca br. w Bydgoskim Centrum Sportu odbyła się konferencja pn.:"Mieszkaniec, samorząd, rząd – wyzwania na najbliższe lata", zorganizowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Michała Sztybla. Wydarzenie to stało się ważnym forum dyskusji na temat roli samorządów w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem województwa kujawsko-pomorskiego.

Podczas spotkania poruszono kluczowe kwestie związane z funkcjonowaniem samorządów i ich współpracą z rządem. Samorządy odgrywają fundamentalną rolę w rozwoju lokalnych społeczności, odpowiadając za szeroki wachlarz zadań, od edukacji i ochrony zdrowia po infrastrukturę i kulturę. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak w całej Polsce, samorządy stoją przed szeregiem wyzwań, takich jak:

 • Niewystarczające finansowanie
 • Starzenie się społeczeństwa
 • Potrzeba rozwoju infrastruktury
 • Zmiany klimatyczne

Jednakże samorządy dysponują również licznymi szansami na rozwój. Województwo kujawsko-pomorskie posiada ogromny potencjał, który może zostać wykorzystany do stworzenia nowych miejsc pracy i poprawy jakości życia mieszkańców.

Prelegenci konferencji podkreślili kluczową rolę samorządów w systemie administracyjnym Polski. Samorządy odpowiadają za szeroki wachlarz zadań publicznych, od edukacji i ochrony zdrowia po infrastrukturę i kulturę. Ich działalność ma bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców i rozwój lokalnych społeczności.

Jednym z głównych tematów poruszanych podczas konferencji było kwestia niewystarczającego finansowania samorządów. Wprowadzenie do panelu przedstawiła reprezentantka Ministerstwa Finansów - Zdzisława Wasążnik (Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego), która przedstawiła bardzo szczegółowo propozycje rozwiązań nad, którymi pracuje jej Departament, ale również Rząd. Przedstawiono perspektywę rządu na ten problem, wskazując na działania mające na celu zwiększenie transferów finansowych do samorządów. Przedstawicielka Ministerstwa podkreśliła również wagę racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi przez samorządy.

Główne proponowane zmiany to:

 • Wzmocnienie i ustabilizowanie JST przez zwiększenie dochodów własnych
 • Oparcie zasilenia finansowego JST na dochodach własnych wynikających z lokalnej bazy podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych
 • Odseparowanie wpływu zmian podatkowych na dochody podatkowe JST
 • Obiektywne i algorytmiczne naliczanie środków finansowych dla każdej JST
 • Zapewnienie lepszej alokacji środków publicznych
 • Uelastycznienie systemu oraz ograniczenie nadmiernie rozbudowanego przepływu środków pomiędzy budżetem państwa a JST
 • Zwiększenie wpływu Strony Samorządowej na podział środków dla JST

Kolejnym ważnym tematem konferencji były zagadnienia związane z inwestowaniem w rozwój edukacji na poziomie samorządów. Wprowadzenie do panelu przedstawiła Ada Guźniczak (Szefowa Gabinetu Politycznego Ministra Edukacji). W swoim wystąpieniu podkreśliła w jaki sposób rząd działał dotychczas w sprawie szeroko pojętej edukacji, ale także wspomniała o tym jakie plany na najbliższy czas mają rządzący.

 

Panel dyskusyjny poświęcony edukacji stał się platformą wymiany poglądów na temat wyzwań i szans stojących przed systemem edukacyjnym w Polsce. Uczestnicy dyskusji, m.in. Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy Iwona Waszkiewicz i Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Grażyna Dziedzic, podkreślili kluczową rolę samorządów w zapewnieniu dostępu do wysokiej jakości edukacji dla wszystkich dzieci i młodzieży.

 

Ostatnim blokiem tematycznym były informacje dotyczące współpracy m.in. z Urzędem Wojewódzkim. Zbigniew Reniecki, Kierownik Działu Obsługi Programów Ogólnopolskich w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przedstawił informacje o możliwym wsparciu z WFOŚiGW dla samorządów. 

Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli KPUW – Robert Górecki przypomniał jak ważna jest komunikacja w ramach nadzoru Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nad jednostkami samorządu terytorialnego.

Ostatnim prelegentem był dr Przemysław Biegański – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej KPUW. Przypomniał on samorządowcom czym dokładnie jest program „Aktywny Maluch” na lata 2022-2029. Szczegółowo omówił finansowe wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Konferencja "Mieszkaniec, samorząd, rząd – wyzwania na najbliższe lata" była cennym forum wymiany poglądów i wypracowywania nowych pomysłów na rozwój całego województwa kujawsko-pomorskiego. Wspólna praca rządu i samorządów, przy uwzględnieniu potrzeb i wyzwań stojących przed lokalnymi społecznościami, może przyczynić się do stworzenia lepszej przyszłości dla mieszkańców Kujaw i Pomorza.

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych.

 • autor: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, data: 2024-06-13

Galeria zdjęć

 • „Mieszkaniec, samorząd, rząd – wyzwania na najbliższe lata”
  „Mieszkaniec, samorząd, rząd – wyzwania na najbliższe lata”
 • „Mieszkaniec, samorząd, rząd – wyzwania na najbliższe lata”
  „Mieszkaniec, samorząd, rząd – wyzwania na najbliższe lata”
 • „Mieszkaniec, samorząd, rząd – wyzwania na najbliższe lata”
  „Mieszkaniec, samorząd, rząd – wyzwania na najbliższe lata”
 • „Mieszkaniec, samorząd, rząd – wyzwania na najbliższe lata”
  „Mieszkaniec, samorząd, rząd – wyzwania na najbliższe lata”
 • autor: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

« wstecz

Linki