Powiat Sępoleński

Treść Główna

Otwarte konkursy ofert - ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim ogłasza otwarte konkursy ofert na zadania z zakresu:

  1. wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa,
  2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  3. wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Oferty należy złożyć w zamkniętych, odpowiednio opisanych kopertach w nieprzekraczalnym terminie do 12 lutego 2024 r. (pocztą lub w sekretariacie Starostwa Powiatowego).

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w załączniku do Uchwały Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z 19 stycznia 2024 r.

Osoba do kontaktu: Dorota Szymańczak, tel. 52 388 13 40.

  • autor: Dorota Szymańczak - Stanowisko ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych, data: 2024-01-19

Uchwała Nr 116/348/2024 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 19 stycznia 2024 roku

  • autor: Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w osobach: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, Wicestarosta - Andrzej Marach, Iwona Sikorska, Katarzyna Kolasa, Tomasz Fifielski, data: 2024-01-19

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

« wstecz

Linki