Powiat Sępoleński

Treść Główna

Zebranie Członków Stowarzyszenia "Szpital Wspólnym Dobrem"

23 maja 2023 roku w siedzibie Szpitala Powiatowego w Więcborku odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Szpital Wspólnym Dobrem”.

Zebranie przebiegło zgodnie z planowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członów Stowarzyszenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 3. Wybór Protokolanta Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 4. Sprawdzenie prawomocności Zebrania.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu glosowania /tajne czy jawne w sprawach będących przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 г.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres od 01.01.2023 r do 31:12. 2032
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji, Rewizyjnej za okres od 01.01 2022 r. do 31.12.2022 г.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022
 11. Wolne wnioski
 12. Zakończenie obrad.

Podczas Zebrania jednogłośnie przyjęto Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 г.

Władze Samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Wicestarosta Andrzej Marach.

Galeria zdjęć

 • Walne Zebranie
  Walne Zebranie
 • Walne Zebranie
  Walne Zebranie
 • Walne Zebranie
  Walne Zebranie

« wstecz

Linki

 • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
 • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
  tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
 • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!