Powiat Sępoleński

Treść Główna

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki NOVUM-MED

4 sierpnia na sali sesyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki NOVUM-MED. Sp. z  o.o. 

Podczas zgromadzenia Członkowie Zarzadu Powiatu przyjęli:

 • sprawozdanie zarządu Novum – Med. Sp. z o.o. z działalności spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 • sprawozdanie Rady nadzorczej NOVUM - MED Sp. z o. o. w Więcborku z Działalności Rady w 2021 roku

Podczas zgormadzenia podjęto następujące uchwały:

 • w sprawie Rozpatrzenia i Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z Działalności Spółki NOVUM - MED Sp. z o. o. w Więcborku w Okresie Sprawozdawczym od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. oraz Sprawozdania Finansowego NOVUM - MED Sp. z o. o. w Więcborku za rok 2021.
 • w sprawie Zatwierdzenia Sprawozdania z Działalności Rady Nadzorczej NOVUM - MED Spółki z o. o. w Więcborku w 2021 r. oraz z Wyników Oceny Sprawozdania Zarządu z Działalności Spółki, Sprawozdania Finansowego oraz Propozycji Podziału Zysku za Rok Obrotowy 2021 tj. od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
 • w sprawie Udzielenia Absolutorium Zarządowi NOVUM - MED Sp. z o. o. w Więcborku za Okres Sprawozdawczy od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
 • w sprawie Udzielenia Absolutorium Członkom Rady Nadzorczej NOVUM - MED Sp. z o. o. w Więcborku za 2021 rok.
 • w sprawie Podziału Zysku za 2021 rok.
 • w sprawie przyznania wynagrodzenia zmiennego Prezesowi Zarządu Spółki.
 • data: 2022-08-05

Galeria zdjęć

 • Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki NOVUM-MED
  Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki NOVUM-MED
 • Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki NOVUM-MED
  Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki NOVUM-MED
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2022-08-04

« wstecz

Linki

 • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
 • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
  tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
 • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!