Powiat Sępoleński

Treść Główna

Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na 2022 r.

Zgodnie z podjętą 13 stycznia 2022 r. Uchwałą nr 71/2018/2022 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim, zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert  na wsparcie zadań Powiatu Sępoleńskiego w zakresie:

  1. wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa,
  2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  3. wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Warunki konkursu określa załącznik do uchwały (do wglądu poniżej).

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym w nieprzekraczalnym terminie do 4 lutego 2022 r.

  • autor: Dorota Szymańczak - Stanowisko ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych, data: 2022-01-17

Pliki do pobrania

Uchwała Nr 71/218/2022 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 13 stycznia 2022 roku

  • autor: Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w osobach: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, Wicestarosta - Andrzej Marach, Iwona Sikorska, Katarzyna Kolasa, Tomasz Fifielski, data: 2022-01-13

« wstecz

Linki

  • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
  • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
    tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
  • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!