Powiat Sępoleński

Treść Główna

CKZiU w Więcborku na 141 miejscu wśród 433 szkół w Polsce, które otrzymały akredytacje Erasmusa

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ opublikowała wyniki konkursu wniosków o akredytację w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. CKZiU w Więcborku jest na 141 miejscu wśród 433 szkół w Polsce, które ją otrzymały. Akredytacja Erasmusa to nowy sposób na uzyskanie dostępu do działań na rzecz mobilności uczniów i nauczycieli. Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus w latach 2021-2027  bez corocznych konkursów wniosków. Udział w mobilności edukacyjnej – to realna szansa rozwoju dla każdego ucznia oraz kadry nauczycielskiej. Oprócz realizacji stażu zawodowego za granicą beneficjenci projektu uczestniczą w programie kulturowym. Każdy wyjazd poprzedzony jest zajęciami językowymi, pedagogiczno-psychologicznymi i kulturowymi w szkole. Podczas realizacji projektów unijnych poszerzamy wiedzę na temat międzynarodowego wymiaru kształcenia zawodowego i przenosimy dobre doświadczenia w tej dziedzinie a nasz grunt, przez co podnosimy jakość pracy szkoły do rangi europejskiego wymiaru. Więcej informacji o dotychczasowych działaniach projektowych w ramach Erasmus+ można znaleźć pod linkiem www.ckziu-wiecbork.pl w zakładce projekty unijne.

 • autor: Zespół do spraw projektów E. Tomaszewska, R. Zalewska-Czeszewska, A. Gumińska-Bejfus, data: 2021-03-11

"Nasz Euro-start"

W Ekonomiku zakończyliśmy działania związane z realizacją projektu "Nasz Euro-start" przygotowanego w programie Erasmus+. Upowszechnianie jego rezultatów w dobie pandemii Sars-Cov-2 odbyło się głownie w Internecie oraz w prasie. O działaniach i osiągnięciach projektowych środowisko lokalne poinformowaliśmy w biuletynie wydanym przez Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim, na portalach społecznościowych oraz stronach internetowych powiatu sępoleńskiego i naszej szkoły, a także na platformie e-Krajna. Zamiast tradycyjnych warsztatów i konferencji zorganizowaliśmy spotkania upowszechniające rezultaty projektu na platformie Teams i Google Meet. Beneficjenci projektu podzielili się swoimi wrażeniami z wyjazdu z młodszymi koleżankami  i kolegami ze szkoły na godzinach wychowawczych, szczególnie w klasach, do których skierowany jest kolejny projekt unijny. Przedstawili także prezentację multimedialną ze swojego pobytu oraz opowiedzieli, w jaki sposób doskonalili swoje umiejętności zawodowe i językowe, czego nowego się nauczyli oraz jakie miejsca zwiedzili w Portugalii. Tego typu spotkania zostały zorganizowane również dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 z Sępólna. Zespół do spraw projektów dodatkowo promował  działania projektowe podczas wywiadówki semestralnej, która odbyła się 10 lutego na platformie Teams, przygotował kolejną fotorelację z pobytu w Portugalii oraz uzupełnił mapę Europy zamieszczoną na korytarzu szkolnym o Lizbonę, miejsce stażu dla 40 uczniów naszej szkoły.  
 
W latach 2020-2022 w naszej szkole zostanie zrealizowany kolejny  projekt stażowy dla uczniów. Realizatorem projektu „Profesjonalna praktyka twoją szansą” jest Fundacja Staszica w Nakle, której projekt zakłada realizację staży w Portugalii, Włoszech i Hiszpanii. Skierowany jest on do młodzieży naszej szkoły i szkoły w Nakle kształcącej się na kierunkach technik obsługi turystyki, technik informatyk, technik logistyk i technik ekonomista. Jesteśmy już po pierwszej rekrutacji młodzieży zainteresowanej udziałem w projekcie. W dniach 1-2 marca odbyły się spotkania w obydwu szkołach z beneficjentami oraz ich Rodzicami w celu podpisania umów w ramach programu Erasmus+ w projekcie "Profesjonalna praktyka twoją szansą". Pierwszy wyjazd planowany jest w połowie maja 2021r do Włoch, następny w lipcu 2021r do Hiszpanii i kolejny w sierpniu 2021r ponownie do Włoch. W roku 2022 zaplanowane są trzy tury mobilności dla uczniów kształcących się na kierunkach: ekonomicznym, turystycznym, informatycznym i logistycznym. 
 
 
 
 • autor: Koordynator projektów - Anna Gumińska-Bejfus, data: 2021-03-08

Galeria zdjęć

 • Zdjęcia z przygotowań
  Zdjęcia z przygotowań
 • Zdjęcia z przygotowań
  Zdjęcia z przygotowań
 • Zdjęcia z przygotowań
  Zdjęcia z przygotowań
 • Zdjęcia z przygotowań
  Zdjęcia z przygotowań

Uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych Stypendystom szkół prowadzonych przez powiat sępoleński.

23 lutego 2021  miało miejsce uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych Stypendystom szkół prowadzonych przez powiat sępoleński.

Na wstępie spotkania nastąpiło przywitanie zebranych. Szczególnie serdecznie zostali powitani Stypendyści, bo przecież bez Nich nie byłoby tej gali.

Ze swoimi uczniami przybyli dyrektorzy:

pani Anna Skiba – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku;

pani Joanna Wobszal – wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku

pan Eugeniusz Szwochert – dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim;

Gospodarzami uroczystości byli - pan Jarosław Tadych – Starosta Sępoleński oraz z pan Andrzej Marach – Wicestarosta.

Listy gratulacyjne i wyróżnienia były wręczane w następujących kategoriach:

- STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

- STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

- STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W RAMACH PROJEKTU „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”

- i jako zwieńczenie wyróżnień -  STYPENDIUM STAROSTY SĘPOLEŃSKIEGO.

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2020/2021 za osiągnięcia z roku szkolnego 2019/2020:

 1. Antonina Dobrowolska – Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim,
 2. Martyna Wojtania - Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim,
 3. Adrianna Lipecka - Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku,
 4. Martyna Szyszło - Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku,
 5. Ida Zalewska – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku,
 6. Piotr Furmaga – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim
 7. Marcel Owczarski - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku.

 

Stypendyści Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021 za osiągnięcia z roku szkolnego 2019/2020:

 1. Jakub Studziński - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku,
 2. Marcin Kamiński - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku,
 3. Maksymilian Machowski - Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku,
 4. Monika Szemryk - Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim.

 

Stypendyści Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu  PRYMUSI ZAWODU KUJAW I POMORZA
w roku szkolnym 2020/2021 za osiągnięcia z roku szkolnego 2019/2020:

 

 1. Szymon Pryła – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim,
 2. Remigiusz Woszynski - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim,
 3. Ida Zalewska – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku

Stypendyści Starosty Sępoleńskiego w roku szkolnym 2020/2021
za osiągnięcia z roku szkolnego 2019/2020:

 1. Wiktoria Wojciechowska - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim,
 2. Jakub Dziarnowski - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim,
 3. Katarzyna Kozek - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku,
 4. Gracjana Wojciechowska - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku,
 5. Urszula Olszewska - Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku,
 6. Marcela Kiestrzyn - Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku,
 7. Sergiusz Aniśko - Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim,
 8. Karolina Taff - Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim.

 

Uczniom naszych szkół, Stypendystom składamy serdeczne gratulacje i słowa uznania. Taką właśnie postawą jeszcze bardziej podkreślają Oni dobre imię szkół prowadzonych przez powiat sępoleński. Życzymy dalszych sukcesów i „powrotu do normalności.”

 • autor: Lidia Sokoluska-Tłok, data: 2021-02-23

Galeria zdjęć z uroczystości wręczenia stypendiów

 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów
 • Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-02-23

Klasa policyjna w LO w Sępólnie Krajeńskim

W ofercie edukacyjnej szkoły na rok szkolny 2021/22 ósmoklasiści będą mieli możliwość wyboru nauki między innymi w klasie o profilu policyjnym z rozszerzoną wiedzą o społeczeństwie i językiem angielskim. Jeśli interesujesz się bezpieczeństwem publicznym, psychologią, prawem, socjologią, logiką, sportem i swoją przyszłość wiążesz z instytucjami mundurowymi, prawnymi, penitencjarnymi, administracji publicznej oraz państwowej – ta klasa jest dla Ciebie.

18 lutego 2021 roku oficjalnie podpisaliśmy porozumienia o zasadach współpracy przy wspólnej realizacji zadań na rzecz edukacji i propagowania bezpieczeństwa publicznego oraz szeroko pojętej profilaktyki w ramach realizacji projektu klasy policyjnej w sępoleńskim ogólniaku. Strony porozumień poza szkołą to, Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim i Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, która sprawować będzie patronat naukowy nad realizacją treści programowych.

W obecności Posłanki na Sejm RP pani Ewy Kozaneckiej, porozumienia zostały podpisane przez: Starostę Sępoleńskiego pana Jarosława Tadycha, Rektora KPSW, prof. nadzw. dr Helenę Czakowską, Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim insp. Pawła Zawadę i dyrektora LO pana Tomasza Cyganka. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy reprezentował mł. insp. Tomasz Krajewski.

W klasie policyjnej, poza realizacją podstawy programowej i przygotowania do egzaminu maturalnego, uczniowie będą kształtować postawę odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i osób towarzyszących, stanowczość i konsekwencję w działaniu,  umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność analizy i formułowania wniosków.

Absolwent tej klasy będzie przygotowany do podjęcia studiów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, a także na kierunkach: prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne, resocjalizacja, zarządzanie kryzysowe ratownictwo medyczne, wychowanie fizyczne.

Obszerna galeria zdjeć z tego wydarzenia.

 • autor: Lidia Sokolska-Tłok - Dyrektor Wydziału Edukacji (...), data: 2021-02-22

Galeria zdjęć z uroczystości podpisania porozumienia

 • Zdjęcie z uroczystości podpisania porozumienia
  Zdjęcie z uroczystości podpisania porozumienia
 • Zdjęcie z uroczystości podpisania porozumienia
  Zdjęcie z uroczystości podpisania porozumienia
 • Zdjęcie z uroczystości podpisania porozumienia
  Zdjęcie z uroczystości podpisania porozumienia
 • Zdjęcie z uroczystości podpisania porozumienia
  Zdjęcie z uroczystości podpisania porozumienia
 • Zdjęcie z uroczystości podpisania porozumienia
  Zdjęcie z uroczystości podpisania porozumienia
 • Zdjęcie z uroczystości podpisania porozumienia
  Zdjęcie z uroczystości podpisania porozumienia
 • Zdjęcie z uroczystości podpisania porozumienia
  Zdjęcie z uroczystości podpisania porozumienia
 • autor: Sandra Szymańska - Polska Press, Nadesłane - Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim, data: 2021-02-18

Liceum Ogólnokształcące im. T. Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim nagrodzone!

27 stycznia 2021 poznaliśmy najlepsze szkoły średnie w Polsce w Rankingu Liceów i Techników. Już po raz dwudziesty trzeci Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” przygotowała ranking, w którym prezentuje 1000 liceów i 500 techników, których uczniowie osiągnęli w roku szkolnym 2019/2020 najlepsze wyniki z egzaminów maturalnych (a w przypadku techników – także z egzaminów zawodowych), a także odnieśli znaczące sukcesy w ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych.

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy" potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące im. T. Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2021".

Wyróżnienie to szczególnie cieszy, bo było ono wypracowane w trudnych warunkach nauczania zdalnego, stresu związanego z pandemią Covid-19.

Gratulujemy!

 

 

 • autor: www.perspektywy.pl, data: 2021-02-02
 • Wręczenie nagród dla najlepszych absolwentów LO
  Wręczenie nagród dla najlepszych absolwentów LO

,,Elektryczność i magnetyzm" warsztaty dla uczniów

25 września br. w  Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sepólnie Krajeńskim odbyły się warsztaty pn. ,,Elektryczność i magnetyzm" w ramach projektu ,,Ruchome święto" zainicjowanego przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajęcia prowadził dr Andrzej Karbowski, który pokazał szereg przedmiotów magnetycznych oraz interesujących doświadczeń. Dr Karbowski na pewno nie jednego z uczniów zainspirował do refleksji nad tematem elektryczności i magnetyzmu.

 • autor: Nadesłane - Liceum Ogólnokształcące im. T. Kotarbińskiego, data: 2020-09-29
 • Zdjęcia z warsztatów ,,Elektryczność i magnetyzm"
  Zdjęcia z warsztatów ,,Elektryczność i magnetyzm"
 • Zdjęcia z warsztatów ,,Elektryczność i magnetyzm"
  Zdjęcia z warsztatów ,,Elektryczność i magnetyzm"
 • Zdjęcia z warsztatów ,,Elektryczność i magnetyzm"
  Zdjęcia z warsztatów ,,Elektryczność i magnetyzm"
 • Zdjęcia z warsztatów ,,Elektryczność i magnetyzm"
  Zdjęcia z warsztatów ,,Elektryczność i magnetyzm"
 • Zdjęcia z warsztatów ,,Elektryczność i magnetyzm"
  Zdjęcia z warsztatów ,,Elektryczność i magnetyzm"

Sadzenie drzewek

Jak napisał Stanisław Jerzy Lec: ,,Ziemia to kropka pod znakiem zapytania". Naszym obowiązkiem jest dbanie o dobro Ziemi. Od Nas zależy, jakie będzie środowisko, w którym żyjemy. Szczególnie ważne jest to we współczesnym świecie, gdzie naturalne nośniki tlenu w postaci drzew są tak potrzebne.
Liceum Ogólnokształcace w Sępólnie Krajeńskim, aby dbać o planetę, włączyło się do akcji sadzenia drzew. Choinki ze szkółki drzew i krzewów w Doręgowicach, zostały posadzone na placu apelowym oraz obok wejścia głównego do szkoły.
Do akcji przyłączył się także Starosta Sępoleński Jarosław Tadych, który symbolicznie posadził pierwszą choinkę.
Nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice oraz uczniowie- razem zwarli szeregi.

 • autor: Facebook - Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim, data: 2020-09-22
 • autor: Facebook - Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim

 

Krzewy i drzewa dla Liceum

18 września 2020 roku uczniowe Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kotarbińskiego  pojechali do szkółki drzew i krzewów w Doręgowicach, a dokładniej do znajdującego się tam Nadleśnictwa Lutówko. Licealiści przywieźli stamtąd mnóstwo zieleni, która będzie dostarczać sporo tlenu; szczególnie ważnego w obecnych czasach, ale równie pięknie zdobić okolice szkoły.  Uczniowie szkoły wraz z Panem Dyrektorem Tomaszem Cygankiem, Panią Karoliną Pliszką spotkali się z przedstawicielami nadleśnictwa, którzy przekazali roślinność.

 • data: 2020-09-18
 • Wizyta w nadleśnictwie
  Wizyta w nadleśnictwie
  • data: 2020-09-18
 • Wizyta w nadleśnictwie
  Wizyta w nadleśnictwie
  • data: 2020-09-18
 • Wizyta w nadleśnictwie
  Wizyta w nadleśnictwie
  • data: 2020-09-18

 

„Narodowe czytanie – czytania nagrywanie”

Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim zaprosiła naszych licealistów do wzięcia udziału w akcji Narodowe Czytanie, odbywającej się pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. Uczniowie klasy II b (fakultet języka polskiego) z wielkim zapałem przygotowali zapis recytacji dowolnego fragmentu „Balladyny”. Dzban wypełniony świeżymi, pachnącymi malinami towarzyszył drugoklasistom w czasie recytacji.

 • autor: Lucyna Kujat - Liceum Ogólnokształcące im. T. Kotarbińskiego, data: 2020-09-18
 • Narodowe czytanie
  Narodowe czytanie

 

Lekcja polskiego w plenerze – czemu nie?

Jak wygląda Pani Jesień? Jak opisać słowami otaczający świat? A może Jesień to wcale nie jest Pani? Jakich użyć epitetów, metafor, porównań? A może zamknąć oczy i zaufać słuchowi? Onomatopeja, rym i rytm. Bo świat jest pełen dźwięków. Człowiek szepcze, ptaki ćwierkają, liście szeleszczą pod nogami, buty pukają, tupią, szurają, człapią... Kasztany spadają, wiatr szumi. Wystarczy tylko wsłuchać się w przyrodę, w nasze otoczenie, aby wychwycić różnorodność odgłosów, które nam towarzyszą. A może lepiej wyłączyć się na chwilę i tylko dotknąć mokrej, zimnej od rosy i jeszcze zielonej trawy, szorstkich, lekko pożółkłych i pomarszczonych liści, twardej kory drzew, poczuć jak wiatr dotyka nam twarzy...

Jesień, Jesień, Jesień... Klasycznie czy barokowo? Spersonifikowana czy może tylko zanimizowana? Na te i inne pytania szukali odpowiedzi uczniowie klasy 2a na fakultecie języka polskiego. Mam nadzieję, że przegląd w większości nielubianych środków poetyckiego wyrazu zostanie w uczniach na zawsze. Może przesadziłam – ale chociaż do matury;) Na „owoce” trzeba troszkę poczekać. Ale obiecuję, ciąg dalszy nastąpi... Po 22 września.

 • autor: Anna Bajor - Liceum Ogólnokształcące im. T. Kotarbińskiego, data: 2020-09-18
 • Lekcja w plenerze
  Lekcja w plenerze
 • Lekcja w plenerze
  Lekcja w plenerze
 • autor: Anna Bajor - Liceum Ogólnokształcące im. T. Kotarbińskiego

 

W Ekonomiku w latach 2020-2022 zostanie zrealizowany projekt stażowy dla uczniów

 • logo-erasmus-plus

W dniu 26 czerwca 2020 r. Narodowa Agencja programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursów w 2020 r. dotyczące mobilności związanych z kształceniem zawodowym młodzieży oraz doskonaleniem kadry.

W naszym Ekonomiku w latach 2020-2022 zostanie zrealizowany projekt stażowy dla uczniów.

Realizatorem projektu "Profesjonalna praktyka twoją szansą" jest Fundacja Staszica, której projekt zakłada realizację staży w Portugalii, Włoszech i Hiszpanii młodzieży kształcącej się na kierunkach technik obsługi turystyki, technik informatyk, technik logistyk i technik ekonomista. Projekt Fundacji zakłada wspólne mobilności uczniów Staszica i więcborskiego Ekonomika. 

Poniżej szczegółowy opis projektu:

Profesjonalna praktyka twoją szansą

Celem projektu Fundacji Staszica realizowanym w konsorcjum na rzecz dwóch szkół: ZS im. Staszica w Nakle nad Notecią oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku jest podniesienie jakości pracy członków konsorcjum oraz rozwój kompetencji zawodowych i interpersonalnych 42 uczniów i zwiększenie ich mobilności w okresie od 01.09.2020 r. do 31.05.2022 r. realizowane poprzez:

- stworzenie możliwości potwierdzenia i rozwoju kompetencji zawodowych uczniów w ramach wybranych kierunków kształcenia

- odbycie zajęć praktycznych w firmach celem pogłębienia wiedzy z zakresu ekonomii, informatyki, logistyki, turystyki oraz pogłębiania umiejętności praktycznego jej zastosowania

- poszerzanie doświadczenia poprzez nabywanie umiejętności praktycznych w realnych warunkach pracy -wspomaganie rozwoju osobistego uczniów, rozbudzanie poczucia wiary we własne możliwości -kształtowanie właściwej postawy uczniów wobec przyszłych pracodawców i współpracowników - wykształcenie poczucia odpowiedzialności za sumienne i rzetelne wykonywanie zadań

- umożliwienie nawiązania kontaktów międzynarodowych - podwyższenie kompetencji w zakresie znajomości języków obcych - rozbudzenie zainteresowania innymi krajami oraz odmiennymi kulturami.

Mobilności będą realizowane w 6 grupach 7 osobowych składających się z uczniów dwóch szkół konsorcjum. Uczestnicy udadzą się do Hiszpanii lub Włoch lub Portugalii na trzytygodniowy staż. W trakcie tego wyjazdu 15 dni zostanie przeznaczonych na praktyki, 4 dni na program kulturowy i 2 dni na podróż. Uczestnicy będą odbywać zajęcia praktyczne przez 15 dni minimalnie po 7 godzin dziennie w firmach, których wyboru dokonano na etapie aplikowania. Wyjazdy zaplanowane są w okresie począwszy od końca listopada 2020 r.  do lutego 2022 r. i wezmą w nich udział najlepsi uczniowie klas ekonomicznych, informatycznych, logistycznych i turystycznych. Działania przed i pomiędzy wyjazdami wypełnione będą przygotowaniami kulturowo-językowymi i pedagogicznymi oraz upowszechnianiem rezultatów projektu.

Łącznie w mobilnościach weźmie udział 42 uczniów klas II i III z dwóch szkół, członków konsorcjum:

ZS im. Staszica w Nakle

- t.logistyk- 6 os

- t.informatyk- 6 os

- t.ekonomista – 6 os

- t.obsługi turystyki –6 os

CKZiU Więcbork:

- t.logistyk- 6 os

- t.informatyk-6 os

- t.ekonomista – 6 os

Partnerami Fundacji Staszica w poszczególnych krajach są:

- Casa da Educacao (Portugalia) to organizacja zlokalizowana w Lizbonie (Portugalia), specjalizującą się w organizacji i promowaniu międzynarodowych programów mobilności, działająca w obszarach kształcenia i szkolenia zawodowego. Partner Fundacji przy realizowanym w latach 2016-2018 projektu: „Dobry projekt – dobra szkoła!”

- EuroMind (Hiszpania) jako organizator szkoleń, praktyk, kursów i wymian doświadczeń realizuje projekty w obszarze edukacji zawodowej, ogólne i sektorowe kursy językowe, praktyki i warsztaty dla uczniów techników i szkół zawodowych, wizyty obserwacyjno-studyjne, seminaria, warsztaty poświęcone różnym stylom życia i zwyczajom panującym w Unii Europejskiej, jak również zajęcia dedykowane metodom efektywnego i praktycznego poszukiwania pracy na terenie UE. EuroMind promuje i realizuje szkolenia dla nauczycieli oraz organizuje dla uczniów i absolwentów staże zawodowe oraz dodatkowe zajęcia w ramach wymiany.

- SISTEMA TURISMO (Włochy) jest akredytowanym centrum szkoleniowym, które zajmuje się promocją, organizacją oraz zarządzaniem stażami zawodowymi oraz programami edukacyjnymi dla uczniów, kadry nauczycielskiej, młodych pracowników oraz organizacji z całej Europy.

Po udziale w projekcie każdy uczestnik otrzyma:

- Europass Mobilność

 - CV Europejskie

- Paszport Językowy

- dokumentacja ECVET

- list referencyjny od pracodawcy

- certyfikat potwierdzający odbycie stażu od Lidera

- certyfikat potwierdzający odbycie przygotowania językowo- kulturowo-pedagogicznego od inst. szkoleniowej

- certyfikat potwierdzający odbycie mobilności zagranicznej wydany przez partnera projektu

Zespół zarządzający projektem:

Paweł Gorecki – prezes zarządu Fundacji – koordynator projektu

Sławomir Chmielewski – wiceprezes zarządu Fundacji - specjalista do spraw upowszechniania rezultatów

Aleksandra Poznańska – sekretarz zarządu Fundacji - specjalista ds. realizacji projektu

Zuzanna Rogalska i Julianna Górecka – księgowość

Martyna Rode - specjalista do spraw analizy i monitoringu

Dariusz Betscher – koordynator projektu ze strony ZS im. Staszica

Anna Gumińska-Bejfus - koordynator projektu ze strony CKZiU w Więcborku

 

Rekrutacja do udziału w projekcie rozpocznie się we wrześniu 2020 r. Szczegóły pojawią się na www.fwe.naklo.pl oraz na stronach internetowych szkół.

Drodzy uczniowie, absolwenci szkół podstawowych!

 • ABSOLWENCI WWW I FACEBOOK PLAKAT SAMA GRAFIKA

Już wkrótce zakończycie naukę w szkole podstawowej. Przed Wami ważna decyzja dotycząca dalszej ścieżki kształcenia. Chcemy zaproponować Wam naukę w naszych szkołach.  Taki wybór to gwarancja edukacji na wysokim poziomie,  przyjaznej atmosfery, bezpieczeństwa i dobrych wyników z egzaminów maturalnych i egzaminów zawodowych. Poniżej znajdziecie linki do stron www
na których możecie zapoznać się z szeroką ofertą edukacyjną, która przekona Was do kontynuowania nauki w powiecie sępoleńskim, bez konieczności marnowania czasu na codzienne dojeżdżanie kilkudziesięciu kilometrów do szkoły, którą „macie pod nosem”… Nie wierzycie??? Zapytajcie Waszych kolegów, którzy już uczą się w:

- Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim
http://www.losepolno.szkolnastrona.pl/a,600,oferta-edukacyjna-na-rok-szkolny-20202021

- Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Więcborku
https://lowiecbork.edu.pl/rekrutacja-2020-2021/

- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim (technikum, szkoła branżowa I stopnia)
http://www.zspsepolno.pl/strony/aktualnosci/2020_05_07_Oferta_edukacyjna/ULOTKA_ZSP_2.jpg

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku (technikum, szkoła branżowa I stopnia, SZKOŁA POSIADA INTERNAT!!!)
http://www.ckziu-wiecbork.pl/oferta-edukacyjna

 • dgfshaegh

 

Oferta edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego w Sępólnie Krajeńskim

 • ULOTKA LO PRZÓD 2020
 • ULOTKA LO śRODEK 2020

Linki