Powiat Sępoleński

Treść Główna

Zaproszenie do konsultacji społecznych

Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu
„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Powiatu Sępoleńskiego na lata 2022-2030”
oraz
„Powiatowego programu działania na rzecz osób
z niepełnosprawnościami w Powiecie Sępoleńskim
na lata 2022-2030”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku zaprasza mieszkańców Powiatu Sępoleńskiego do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Sępoleńskiego na lata 2022-2030” oraz „Powiatowego programu działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Powiecie Sępoleńskim na lata 2022-2030”.

Konsultacje trwać będą od 08.11.2021r. do 22.11.2021r.

Projekt „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Sępoleńskiego na lata 2022-2030” stanowi załącznik nr 1.

Projekt „Powiatowego programu działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami
w Powiecie Sępoleńskim na lata 2022-2030” stanowi załącznik nr 2.

Prosimy o przesyłanie uwag, opinii i wniosków do treści zawartych w projekcie strategii i programu, które pozwolą na wypracowanie ostatecznego kształtu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Sępoleńskiego na lata 2022-2030” oraz „Powiatowego programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Sępoleńskim na lata 2016-2020”. Uwagi, opinie i wnioski w ramach konsultacji będą przyjmowane wyłącznie na formularzach stanowiących załączniki nr 3 i 4. Wypełnione formularze prosimy złożyć osobiście w siedzibie lub przesłać drogą pocztową na adres: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kraj. z siedzibą w Więcborku, ul. Starodworcowa 8, 89-410 Więcbork, bądź przesłać drogą elektroniczną na adres: poczta@pcprwiecbork.pl w terminie
do dnia 22.11.2021r. (decyduje data wpływu do jednostki).

W terminie 30 dni od dnia zamknięcia konsultacji społecznych na stronie internetowej
PCPR zamieszczone zostaną wyniki konsultacji.

  • autor: Małgorzata Jasiniewska - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, data: 2021-11-09

Pliki do pobrania

  • autor: Małgorzata Jasiniewska - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, data: 2021-11-09

« wstecz

Linki