Powiat Sępoleński

Treść Główna

„17 miejsce powiatu sępoleńskiego w Rankingu wydatków inwestycyjnych pisma WSPÓLNOTA”

Podobnie jak w poprzednich latach, na początku października Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA opublikowało „Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2018-2020. LIDERZY INWESTYCJI”, w którym powiat sępoleński zajął 17 miejsce. W dwóch poprzednich rankingach, tj. za lata 2016-2018 i 2017-2019 uplasowaliśmy się dwukrotnie na 9 miejscu w kategorii POWIATY.

Ranking WSPÓLNOTY to jedno z najbardziej przejrzystych zestawień o stabilnej metodologii. Pod uwagę bierze się całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (w tym wydaniu 2018-2020). W ten sposób wyklucza się duże, chwilowe wahania wskaźnika będącego podstawą rankingu. Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza w mniejszych jednostkach, cechują się znaczną cyklicznością. W poszczególnych latach mogą być bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej inwestycji, by potem okresowo spadać do znacznie niższego poziomu. Poszczególne samorządy ustawione są w swoich kategoriach na podstawie przelicznika – średnie wydatki inwestycyjne per capita w latach 2018-2020 (w zł).

Bardzo trudno ocenić rok 2020 z punktu widzenia inwestycji samorządowych. Z jednej strony był to drugi, kolejny rok spadku ich wielkości. Może być to związane m.in. z końcem perspektywy finansowej budżetu UE i wygasającymi już konkursami, ale także pandemią COVID-19 i ograniczaniem wydatków w różnych sektorach.

Dużą rolę w wydatkach inwestycyjnych samorządów wydają się mieć dotacje ze źródeł krajowych w jednej z najważniejszych kategorii wydatków – przeznaczonych na budowę dróg lokalnych. W przypadku miast na prawach powiatu udział ten jest minimalny (poniżej 5 proc.), ale w gminach jest to 30 proc., a w powiatach nawet 46 proc. wydatków majątkowych w tym sektorze. Nie inaczej jest w przypadku naszego powiatu, gdzie wydatki na modernizację dróg są w ostatnich latach na bardzo wysokim poziomie. Warto przypomnieć, że w samym 2018 r. w powiecie sępoleńskim na szeroko pojętą infrastrukturę drogową przeznaczono blisko 29 000 000,00 zł, w 2019 już znacznie mniej ale nadal było to 8 000 000,00 zł. Lata 2018-2020 to również usilne i skuteczne działania zmierzające do zredukowania zadłużenia powiatu, czego przedmiotowy ranking w założeniach nie uwzględnia.

Wszystkie powyższe działania złożyły się na bardzo dobre, 17-ste miejsce powiatu sępoleńskiego. Liczymy, że w kolejnych latach uda nam się utrzymać wysoką pozycję w rankingu wydatków inwestycyjnych, co przełoży się na widoczny dla mieszkańców wzrost poziomu życia i zadowolenia z faktu zamieszkiwania na terenie powiatu sępoleńskiego.

Ranking do pobrania w całości: https://wspolnota.org.pl/fileadmin/news/Ran king_nr_20_2021_Inwestycje.pdf

  • autor: Dorota Szymańczak - Stanowisko ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych, data: 2021-10-15

« wstecz

Linki

  • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
  • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
    tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
  • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!