Powiat Sępoleński

Treść Główna

41. posiedzenie Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

W dniach 16 i 18 listopada 2020 r. odbyło się 41. posiedzenie Zarządu Powiatu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Posiedzenie odbyło się zgodnie z planowanym porządkiem obrad.

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 40/2020.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim;
 • rozłożenia na raty należności z tytułu nienależnie pobranego ekwiwalentu za zalesione grunty rolne;
 • uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok;
 • zatwierdzenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego;
 • zatwierdzenia projektu budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok

4. Zatwierdzenie materiałów i projektów uchwał na sesję Rady Powiatu.

5. Sprawy wniesione.

6. Wolne wnioski.

7. Zakończenie. 

Podczas II części posiedzenia Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Sępólnie Krajeńskim Pan Tomasz Cyganek oraz Pani Karolina Pliszka Przedstawiciel Zespołu ds. Promocji Szkoły przedstawili informację na temat realizacji porogramu promocji oraz przedstawili propozycję oferty edukacyjnej na rok szkolny 2021/2022 Liceum Ogólnokształcącego  za okres od 1 września do 15 listopada 2020r.

 • data: 2020-11-20

Galeria z 41. posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Zdjęcie z 41. posiedzenia Zarządu Powiatu
  Zdjęcie z 41. posiedzenia Zarządu Powiatu
 • Zdjęcie z 41. posiedzenia Zarządu Powiatu
  Zdjęcie z 41. posiedzenia Zarządu Powiatu
 • Zdjęcie z 41. posiedzenia Zarządu Powiatu
  Zdjęcie z 41. posiedzenia Zarządu Powiatu
 • Zdjęcie z 41. posiedzenia Zarządu Powiatu
  Zdjęcie z 41. posiedzenia Zarządu Powiatu

« wstecz

Linki

 • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
 • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
  tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
 • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!