Powiat Sępoleński

Treść Główna

Nabór wniosków o pożyczki dla organizacji pozarządowych

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim uwzględniając przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", ogłasza nabór wniosków o przyznanie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

Szczegółowe informacje oraz komplet niezbędnych dokumentów

Wnioski przyjmowane będą od dnia 04.07.2020 r.
Wniosek o pożyczkę należy składać w PUP terytorialnie właściwym ze względu na siedzibę organizacji pozarządowej.
Przyjmowanie wniosków o udzielenie pożyczki odbywać się będzie do odwołania ogłoszenia.

Dokumenty można:
 
- przesłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim,
ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie (2 egzemplarze podpisanej umowy), lub

- przesłać  elektronicznie z wykorzystaniem strony www.praca.gov.pl , zakładka Tarcza antykryzysowa (wymagany profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny), lub

 - dostarczyć osobiście do Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim wrzucając do skrzynki znajdującej się w pomieszczeniu wejścia bocznego Urzędu Miejskiego -  od strony Centrum Medycznego SPAMED (2 egzemplarze podpisanej umowy).

  • autor: sepolnokrajenskie.praca.gov.pl, data: 2020-09-07

« wstecz

Linki

  • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
  • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
    tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
  • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!