Powiat Sępoleński

Treść Główna

28 posiedzenie zarządu powiatu

18 maja 2020 r. o godz. 8.30 odbyło się 28 posiedzenie zarządu powiatu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Posiedzenie odbyło się zgodnie z planowanym porządkiem obrad.
1.    Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.    Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 27/2020.
3.    Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy ad. sytuacji na rynku pracy w Powiecie.
4.    Analiza funkcjonowania placówek oświatowych w powiecie sępoleńskim.

5.    Przyjęcie informacji w zakresie:
1)    stanu sanitarnego obiektów powiatu sępoleńskiego;
2)    stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego związanego z ubytkiem dochodów w wyniku pandemii COVID-19;
3)    pisma Ministra Zdrowia ad. możliwości dostosowania godzin pracy aptek do sytuacji epidemiologicznej;
4)    działań podjętych przez Dyrektora CKZiU w związku z likwidacją stołówki;
5)    sytuacji w Domach dla Dzieci w Więcborku i w Małej Cerkwicy w związku ze stanem epidemii. 

6.    Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie:
1)    wniosku mieszkańca Więcborka ad. rewitalizacji linii kolejowych;
2)    wydzierżawienia pomieszczenia w budynku przy ul. Mickiewicza 27 w Więcborku. 

7.    Zatwierdzenie materiałów i projektów uchwał na sesję Rady Powiatu.
8.    Sprawy wniesione. 
9.    Wolne wnioski.
10.  Zakończenie.    


 

  • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2020-05-19
  • Starosta

« wstecz

Linki

  • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
  • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
    tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
  • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!