Powiat Sępoleński

Treść Główna

26. posiedzenie Zarządu Powiatu

Dnia 28 kwietnia 2020 r. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej odbyło się 26. posiedzenie Zarządu Powiatu.

Podczas obrad podjęto następujące uchwały:

 • w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok;
 • w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sępoleński;
 • w sprawie zmiany uchwały w sprawia uchwalenia Regulaminu Nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeński Anioł”;
 • w sprawie odwołania otwartych konkursów ofert na wsparcie zadań Powiatu Sępoleńskiego w zakresie: wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy ad. sytuacji na rynku pracy w Powiecie oraz zatwierdził materiały i projekty uchwał na sesję Rady Powiatu.

 • data: 2020-04-29
 • IMG_3606
 • data: 2020-04-29

« wstecz

Linki

 • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
 • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
  tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
 • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!