Powiat Sępoleński

Treść Główna

XXI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

Dnia 21 kwietnia 2020 roku o godz. 15:30 za pomocą środków porozumiewania się na odległość odbyła się XXI sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

1. Otwarcie sesji

2. Przyjęcie protokołu z obrad XIX i XX sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

3. Informacje i oświadczenia radnych.

4. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.

5. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania złożone na ostatniej sesji i w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o czynnościach w okresie między sesjami.

7. Sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z prac Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w okresie międzysesyjnym oraz informacja o złożonych przez radnych wnioskach i sposobie ich załatwienia.

8. Informacja dotycząca sytuacji powiatu w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 .

9. Ocena zasobów pomocy społecznej.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia programu postępowania naprawczego dla Powiatu Sępoleńskiego na lata 2020 – 2022,

b) ustalenia zasad udzielania dofinansowań osobom niepełnosprawnym oraz  uprawnionym podmiotom ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, do zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2020r.,

c) określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz  ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2020,

11. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych i gości.

12. Zakończenie obrad.

Nagranie z Sesji Rady Powiatu - [Kliknij Tutaj]         

  • autor: Wojciech Bilski, data: 2020-04-24
  • 2020-04-21_sesja Powiatu_001
  • autor: Marcin Jarski, data: 2020-04-21

« wstecz

Linki

  • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
  • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
    tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
  • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!