Powiat Sępoleński

Treść Główna

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego


W dniu 13 lutego 2020 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Sępoleński- Jarosław Tadych.

W spotkaniu uczestniczyli: Przewodniczący Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Powiatowy Inspektor Sanitarny, Komendant Powiatowy Policji, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele Nadleśnictw: Lutówko, Runowo Krajeńskie i Zamrzenica, przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego Zarząd Okręgu w Bydgoszczy, Kół Łowieckich działających na terenie powiatu sępoleńskiego, Burmistrzowie gmin powiatu, wójt Sośna wraz z merytorycznymi pracownikami poszczególnych urzędów oraz przewodnicząca oraz członek gminnej Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Sępólnie Krajeńskim. 
Spotkanie poświęcone było bieżącej sytuacji w zakresie zagrożenia wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) oraz zasad bezpieczeństwa przed koronawirusem. W temacie ASF analizie poddano wykonanie planów łowieckich przez poszczególne Koła Łowieckie w zakresie odstrzału dzika, które wg stanu na koniec stycznia br. wyniósł 1037 szt. odstrzelonych dzików. Przypomniano również o zasadach bioasekuracji i sposobach przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa.  
W załączeniu sprawozdanie PZŁ Zarząd Okręgowy w Bydgoszczy z pozyskania dzików w obwodach łowieckich z terenu Powiatu  Sępoleńskiego z ostatnich czterech lat. W tym sezon 2019/2020 wg. stanu na dzień 31.01.2020 r., (dojdą jeszcze odstrzały z kolejnych 2 miesięcy).

W drugim punkcie posiedzenia pani Elżbieta Estkowska - Powiatowy Inspektor Sanitarny przedstawiła krótką prezentację na temat zachorowań na koronawirusa.  
 


4 lutego w urzędzie wojewódzkim odbyła się narada ze służbami, w związku z podpisaną przez Prezydenta Andrzeja Dudę ustawą, która wprowadza regulacje prawne służące zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w szczególności ASF (afrykańskiego pomoru świń). Zebraniu przewodniczył wicewojewoda Józef Ramlau.

W spotkaniu udział wzięli: Wojewódzki Lekarz Weterynarii Jerzy Dymek, p.o. Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu bryg. Jacek Kaczmarek, przedstawiciele wojska, Lasów Państwowych i pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego KPUW w Bydgoszczy.

Nowa ustawa wprowadza szereg ułatwień w walce z rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń. W tym w zakresie koniecznej redukcji populacji dzików. Wojewoda zwracał uwagę, że województwo kujawsko-pomorskie jest liderem w działaniach zwalczających ASF.

- Bardzo dziękuję za to co już zostało zrobione. Teraz zależy nam na tym, aby ten stan aktywności podtrzymać. Jeżeli nasze działania będziemy nadal prowadzili na takim poziomie, to będziemy minimalizowali ryzyko wystąpienia ASF w regionie – mówił Józef Ramlau.

Najważniejsze zmiany wynikające z ustawy, to:

 • wprowadzenie do Prawa łowieckiego regulacji dotyczącej odstrzału sanitarnego, wykonywanego na podstawie przepisów ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych;

 • wprowadzenie regulacji prawnej umożliwiającej wystąpienie przez zarządcę lub dzierżawcę obwodu łowieckiego do organów Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej z wnioskiem o udzielenie pomocy niezbędnej do przeprowadzenia czynności związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych;

 • wprowadzenie regulacji prawnej dotyczącej przestrzeganie zasad bioasekuracji podczas polowania lub odstrzału sanitarnego;

 • wprowadzenie przepisu zabraniającego celowego utrudniania lub uniemożliwiania polowania;

 • umożliwienie wykonywania odstrzału sanitarnego przy użyciu broni palnej wyposażonej w tłumik huku;

 • rozszerzenie zakresu nakazów, jakie może nałożyć, na zarządców dróg publicznych, powiatowy lekarz weterynarii lub wojewoda, w przypadku zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt;

 • rozszerzenie zakresu czynów zabronionych w przepisie karnym ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt o udaremnianie lub utrudnianie wykonania odstrzału sanitarnego nakazanego przez powiatowego lekarza weterynarii lub wojewodę;

 • uchylenie przepisów stanowiących o ograniczeniu, polegającym na możliwości wprowadzania na rynek, tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów pochodzenia zwierzęcego z zakładów korzystających z krajowych środków dostosowujących, o których mowa w art. 10 ust. 3, rozporządzenia nr 853/2004 ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego;

 • wprowadzenie regulacji stanowiącej, w przypadku wydania nakazu odstrzału sanitarnego, podstawę prawną przekazania, przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, do dyspozycji wojewody, doraźnych zgrupowań funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej lub Państwowej Straży Pożarnej, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania polowania, w celu udziału funkcjonariuszy w odstrzale sanitarnym. Dodatkowo, jeżeli w sytuacji kryzysowej środki są niewystarczające, Minister Obrony Narodowej, na wniosek wojewody, może przekazać do dyspozycji wojewody doraźne zgrupowania żołnierzy posiadających uprawnienia do wykonywania polowania, w celu ich udziału w odstrzale sanitarny;

 • nowy tryb powoływania i odwoływania Łowczego Krajowego oraz łowczego okręgowego;

 • Ustawa przedłuża okres wyznaczony na dokonanie nowego podziału województw na obwody łowieckie i zaliczenie tych obwodów do poszczególnych kategorii oraz okres ważności umów dzierżawy obwodów łowieckich, obowiązujących w dniu jej wejścia w życie, do dnia 31 marca 2021 r. Termin dotychczasowy upływa w dniu 31 marca 2020 r.

 • autor: PZŁ Bydgoszcz, data: 2020-02-19

Sposoby ograniczania ryzyka zarażenia koronawirusem

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • data: 2020-02-13
 • IMG_7389
 • IMG_7390
 • IMG_7396
 • IMG_7398
 • IMG_7400
 • IMG_7402
 • IMG_7405
 • IMG_7408
 • IMG_7414
 • IMG_7418
 • IMG_7426
 • IMG_7427

« wstecz

Linki

 • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
 • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
  tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
 • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!